PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing...

85
PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 1 Nr.inregistrare 4018/19.10.2015 PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) Revizuit 2015 Dezbatut si avizat in CP din 19 octombrie 2015 Aprobat CA din 19 octombrie 2015

Transcript of PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing...

Page 1: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 1

Nr.inregistrare 4018/19.10.2015

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

(2014-2017)

Revizuit 2015

Dezbatut si avizat in CP din 19 octombrie 2015 Aprobat CA din 19 octombrie 2015

Page 2: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 2

Echipa: prof. dr. univ. Alexandru Ioan Mincu – președinte Consiliul Director al Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” prof Stoian Daniela – director prof. Crudu Carmen – director adjunct prof. Maria Pop – responsabil CEAC Adriana Oancea – secretar șef prof. Anca Grecu – membru prof. Alina Grecu – membru prof. Gina Tulache – membru Prof. Aurelia Șova - membru prof. Sorina Negrei – membru prof. Violeta Zlota – membru prof. Simona Radu – membru » Unii oameni sunt prea obosiţi ca sǎ vǎ dǎruiascǎ un ZÂMBET. Dǎruiţi-le voi unul, pentru cǎ nimeni nu are mai mare nevoie de un zâmbet decât acela care nu-l mai poate dǎrui. «

Dr. Mioara Mincu , Fondatoarea Şcolii

Page 3: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 3

CUPRINS Capitolul I. Context ............................................................................................................... 4 1.1. Viziunea şi misiunea şcolii .................................................................................................. 4 1.2. Profilul actual al şcolii ........................................................................................................ 5 1.3. Evoluţia rezultatelor şi analiza rezultatelor din anul şcolar 2014-2015 ................................. 7 1.4. Contextul european ........................................................................................................... 11 1.5. Contextul naţional ............................................................................................................. 12 1.6. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local ................................................................... 13 1.7. Strategia de dezvoltare a scolii ................................... ........................................................ 14 1.8. Oferta educațională ........................................................................................................... 17 Capitolul II. Analiza nevoilor .............................................................................................. 19 2.1. Analiza mediului extern .................................................................................................. 19 2.1.1. Demografie ............................................................................................................... 19 2.1.2. Mediul economic ....................................................................................................... 21 2.1.3. Piaţa muncii .............................................................................................................. 23 2.2. Analiza mediului intern (autoevaluarea) ....................................................................... 25 2.2.1. Calificări şi curriculum .............................................................................................. 25 2.2.2. Resursa umană .......................................................................................................... 26 2.2.3. Resurse materiale ...................................................................................................... 27 2.2.4. Predarea – învăţarea .................................................................................................. 29 2.2.5. Rezultatele elevilor .................................................................................................... 29 2.2.6. Elementele de dezvoltare a unui învăţământ incluziv ................................................. 32 2.2.7. Analiza PEST ............................................................................................................ 32 2.2.8. Analiza SWOT .......................................................................................................... 33

Page 4: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 4

Capitolul III. Planul operaţional al şcolii ............................................................................ 36 3.1. Plan managerial ................................................................................................................ 36 3.2. Plan operațional ................................................................................................................ 47 Capitolul IV. Consultare, monitorizare şi evaluare PAS ...................................................... 54 4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării planului de acţiune al şcolii ........................................................................ 54 4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare și actualizare a PAS-ului ..................... 55

Page 5: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 5

Capitolul I – Context

Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, în 2007, s-a deschis calea spre noi oportunităţi, dar şi cerinţe, care vizează şi domeniul educaţiei şi pe cel al formării continue. Ţara noastră este un partener valid şi credibil prin politica asumată ş i adoptată care plasează educaţia drept prioritate naţională. Sistemul de învăţământ joacă un rol fundamental pe scena economiei globale, a societăţii bazate pe cunoaştere şi pe învăţarea pe tot parcursul vieţii. Ȋntreaga activitate desfăşurată de Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila”, în calitatea sa de furnizor de educaţie, este orientată spre performanţă şi creşterea calităţii actului educaţional. Dezideratul Școlii Postliceale Sanitare “Carol Davila” este reprezentat de asigurarea unui învăţământ cu standarde ridicate d e calitate, într-o şcoală europeană. Sistemul legislativ actual consideră drept prioritate a sistemului de învățământ din România principiul descentralizării, care în sistemul de învățământ particular oferă posibilitatea dezvoltării ETOS-ului școlii și a planificării întregului proces în funcție și de interesele de dezvoltare ale organizației.

1.1. Viziunea şi misiunea şcolii

Viziunea: Formarea elevilor pentru a fi adaptabili la schimbările din mediul profesional și social Deprinderea elevilor cu tehnici moderne de comunicare în mediul profesional și social Educarea și formarea elevilor pentru un comportament subordonat valorilor morale și spirituale.

Misiunea:

Pregătirea asistentului medical ca “EDUCATOR PENTRU SĂNĂTATE” în spiritul valorilor fundamentale ale profesiei: dragostea pentru om, sănătate și viață, respect pentru profesie, pasiune și capacitatea pentru muncă.

Page 6: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 6

1.2. Profilul actual al şcolii

Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” este o instituţie de învăţământ preuniversitar, promotor al învăţământului particul ar din ţara noastră, a fost înfiinţată de către medic primar Dr. Mioara Mincu în 1990 în scopul pregătirii pentru profesia de asistent medical a absolvenţilor de liceu. Din anul 1992 Școala şi-a desfăşurat activitatea sub egida Confederaţiei Naţionale a Femeilor din România şi a funcţionat ca o organizaţie non-guvernamentală, apolitică, non-profit. După trecerea în nefiinţă a fondatoarei sale, Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” a intrat din anul școlar 2009-2010 sub patronajul Fundaţiei Umaniste Dr. Mioara Mincu, organizaţie non-profit, cu personalitate juridică, dobândită prin Hotărârea Judecătoriei sect. 2 din data de 10.04.2009.

Foto1: Campus Viitorului, Nr. 161-163

Page 7: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 7

Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” se află în zona centrală, liniştită a Bucureştiului şi are trei locaţii în care se desfăşoară activitatea:

Str. Viitorului, nr. 161-163, Sector 2 ,la care accesul se face fie prin Șoseaua Ștefan cel Mare, fie prin Str. M. Eminescu. Str. Radu de la Afumaţi, nr. 57, Sector 2, la care accesul se face precum în str. Viitorului (sunt străzi cu dispoziţie paralelă); Piata cpt. Valter Mărăcineanu Nr.1, Sector 1,în apropiere de Parcul Cişmigiu şi Sala Palatului;

Foto2: Campus Radu de la Afumaţi, Nr. 57

Page 8: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 8

Foto3: Campus Valter Maracineanu Nr.1

Page 9: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 9

În anul şcolar 2014-2015 Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” organizează cursuri preuniversitare, în domeniul Sănătate şi Asistenţă Pedagogică, forma de învăţământ zi, nivelul 3 avansat, pentru calificările profesionale:

Asistent medical generalist - acreditată conform OMECTS Nr. 3391/29 .02 .2012; Asistent medical de farmacie - acreditată conform OMECTS Nr. 3391/29 .02 .2012; Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare - acreditată începând cu 1.09.2015 prin OMENCȘ Nr. 4422/ 04.07.2016 ;

Procesul instructiv - educativ se desfăşoară la nivelul standardelor europene privind structura programelor de învăţământ: 4600 ore pentru calificarea asistent medical generalist, din care 1952 teorie ( 42,4%) şi 2648 ore de instruire practică (57, 6%); 2700 ore pentru calificarea asistent medical de farmacie, din care 1404 de teorie ( 52%) şi 1296 ore de instruire practică ( 48%); 3000 de ore pentru asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare, din care 1836 teorie (61,2% ) şi 1164 de instr uire practică

(38,8%). Absolvenţii Școlii Postliceale Sanitare “Carol Davila” dobândesc în cei 3 ani de studiu o înaltă pregătire profesională, fapt dovedit de inserţia acestora, în proporţie de 80%, pe piaţa forţei de muncă, atât în unităţi sanitare din România cât şi din alte ţări.

1.3. Evoluţia rezultatelor şi analiza rezultatelor din anii şcolari 2013-2014, 2014 – 2015, Planul de şcolarizare propus pentru anii şcolari 2013 – 2014, 2014-2015 a fost în concordanţă cu baza materială a şcolii, cu resursa

umană care asigură pregătirea, precum şi cu tendinţele absolvenţilor învăţământului liceal, ţinând seama de previziunile PRAI şi PLAI. Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila”, a funcţionat in anul scolar 2013-2014 cu un efectiv de 1843 elevi, in anul şcolar 2014-2015, cu un efectiv de 1739 elevi, structurat astfel:

Calificarea profesională Asistent medical generalist Asistent medical de farmacie Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Număr elevi 2013-2014 1294 379 170 2014-2015 1232 321 186

Procent 2013-2014 70,21% 20,56% 9,25% 2014-2015 70,85% 18,50% 10.65%

Tabel 1: Repartiția elevilor pe calificări

Page 10: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 10

Graficul 1: repartiţia elevilor pe calificări – 2013 -2014

Graficul2: repartiţia elevilor pe calificări – 2014 -2015

Page 11: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 11

Principalele realizări în anii şcolari 2013- 2014 si 2014-2015 sunt: Management

Echipa managerială, formată din cadre didactice cu experienta in invatament si in functii de conducere, a considerat că este esenţial ca întreg personalul didactic şi nedidactic să adere la politicile şi procedurile asigură rii calităţii, iar procesul de învăţare să fie îndreptat spre excelenţă. Pentru satisfacerea aşteptărilor tuturor părţilor interesate de actul formării profesionale (elevi, cadre didactice, furnizori, parteneri educaţionali), managementul a avut în vedere:

Optimizarea procesului de învăţământ pentru realizarea unui nivel de performanţă al absolventului conform cerinţelor Uniunii Europene;

Redimensionarea bazei materiale a şcolii pentru creşterea calităţii procesului de învăţământ; Intensificarea activitatii de promovare in licee si evenimentele organizate in scoala (Ziua portilor deschise) la care au participat in nr.

mare elevi si profesori din licee (aprox. 300 de elevi promotia 2015) Atragerea unor elevi cât mai bine pregătiţi, cu potenţial ridicat de formare şi dezvoltare profesională; Perfecţionarea cadrelor didactice prin obţinerea gradelor didactice şi participarea la programele de formare continuă; Internaţionalizarea şcolii prin participarea la proiecte europene şi internaţionale; Creşterea ratei de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii; Acoperirea tuturor normelor didactice cu personal didactic calificat; Existenţa documentelor de planificare strategică (Plan managerial, operational, PAS); Organizarea si desfăsurarea sedintelor manageriale saptamanale (SMS); Parteneriate stabile cu spitalele din Bucuresti pentru desfășurarea în condiții optime a stagiilor de instruire clinică internaționale; Elaborarea/revizuirea documentației CEAC și informarea personalului didactic și nedidactic privind procedurile generale și

operationale; Îmbunătăţirea documentelor programatice și a activităţilor de la nivelul catedrelor și comisiilor; Existenșa unui climat deschis și stimulativ; Comunicare interna eficientă prin dezvoltarea relațiilor inter-personale bazate pe respect reciproc: profesor-conducerea școlii, profesor-

profesor;

Page 12: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 12

Formare continuă

Cursuri de formare: o Formare în Psihoterapie Experimentală - SPER; o Formare formator; o Managementul scrierii proiectelor; o Managementul riscurilor de coruptie in educatie o Cursul “Măiestrie la diriginție” (17 cadre didactice); o Curs de perfectionare pentru programul Erasmus+ „Designul activitatilor de invatare”. o Analiză şi evaluare comportamentală; o Dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor in contextul dezvoltarii durabile; o ,,Ȋnvăţând să trăim împreună” o Scrierea propunerilor de finanţare în contextul programului Erasmus+.

Workshop-uri „Zilele Dezvoltării Personale Unificatoare”- proiect de educație alternativă și complementară (S.P.E.R și Universitatea București -

Facultatea de Psihologie și Științele Educației)

Conferinţe şi simpozioane: o Zilele Ştiinţifice ale Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş"; o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”; o Sesiune ştiinţifică: ”Dezvoltarea durabilă şi sustenabilă. Mediul între tradiţie şi inovaţie” - organizată la Școala Generală din

Conţesti, adresată colectivului de profesori. o A 22-a Conferinţă Managerială Anuală a ENM, găzduită de University of Applied Science, Leiden, Olanda; A 5-a ediție a Conferinței Internaționale de Psihoterapie Experiențială și de Dezvoltare Personală Unificatoare: “Dinamicile

schimbării personale, interpersonale, familiale și collective - între realitate și mistificare” (S.P.E.R și Universitatea București - Facultatea de Psihologie și Științele Educației);

Conferinţa internaţională FINE – Galaţi; Seminarul "Etică și deontologie în profesia de asistent medical" OAMGMAMR, Filiala București;

Page 13: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 13

Simpozionul Național de Nursing Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” - Onești; Conferinţa Anuală a Asociaţiei Române de Nursing. Simpozionul Internaţional de Comunicări Ştiinţifice ,,Doctor Mioara Mincu,, - Tradiţional şi modern în medicină şi farmacie;

Proiecte educative și programe europene Modulul European De Nursing – participarea elevilor de la calificarea profesională Asistent medical generalist la schimbul de

mobilităţi organizat în 2 etape: octombrie - noiembrie 2013, mai 2014; Proiectul Leonardo Da Vinci - VETPRO- "On the go towards multicultural nursing team" în parteneriat cu Hyria Education,

Amiedu, Finlanda - schimb de experienţă cu 6 profesoare de nursing din Finlanda; Proiectul Leonardo Da Vinci - acord bilateral încheiat cu Hyria Education Ami - Foundation, Amiedu Finlanda, prin care elevii de la

calificarea profesională Asistent medical de balneofiziokintetoterapie şi recuperare au participat la un stagiu de pregătire clinică în Finlanda, în perioada 28 aprilie - 9 mai 2014;

Proiectul Leonardo Da Vinci, secţiunea IVT „Professional skill development of nursing students” - 10 elevi din anul II de studiu şi 10 elevi din anul III, calificarea Asistent Medical Generalist, efectuează în perioada 7 – 27 Aprilie 2014, stagii de instruire practică în Clinica Internaţională Royal Artemis Medical Center din oraşul Pafos, Cipru;

Proiectul municipal: “Ȋnvăţaţi să ajutaţi!” – implementat în licee şi şcoli generale bucureştene; Proiectul municipal: „Toţi suntem egali!”- implementat în licee şi şcoli generale bucureştene; Proiectul educativ extraşcolar: „Să fim buni din convingere!” – implementat în spitale, case de copii şi azile de batrâni din

Bucureşti, în decembrie 2013; Realizarea planului de activitati pentru vizita elevi Turcia, prin proiect Erasmus Realizarea planului de activitati pentru deplasare elevi, calificarea BFKT in parteneriat cu Ami Foundation, Amiedu, Finlanda Realizarea planului de activitati pentru deplasare elevi, calificarea AMF in parteneriat cu Medical College Plovdiv, Bulgaria Realizarea planului de activitati pentru curs MasterClass „Eldery Care”, in parteneriat cu Mediko GMB, Germania

Activităţi extrașcolare și extracurriculare Creșterea gradului de implicare a elevilor în procesul educațional prin intensificarea activității Consiliului Elevilor; Activităţi de dezvoltare personală şi profesională a elevilor: Schimburi de elevi: Modulul European de Nursing – octombrie-noiembrie 2013, mai 2014;

Page 14: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 14

Proiectul Leonardo Da Vinci - acord bilateral încheiat cu Hyria Education Ami - Foundation, Amiedu Finlanda, prin care elevii de la calificarea profesională Asistent medical de balneofiziokintetoterapie şi recuperare au participat la un stagiu de pregătire clinică în Finlanda, în perioada 28 aprilie - 9 mai 2014;

Sesiunea de Comunicări Științifice pe Teme de Cultură și Civilizație ale Spațiului Anglo-Saxon, organizată de Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza", la Universitatea Ecologică din București, coordonată de prof. Adriana Răducu, aprilie 2014;

Concursul interjudeţean ,,Dr. Mioara Mincu" – organizat la Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” Onești - aprilie 2014; Atelier ştiinţific: „Principiile Terapiei Yumeiho – Demonstraţie Practică a Tehnicii de Bază” – prezentare susţinută de Roxana Maria Necula –

terapeut şi instructor Yumeiho, martie 2014; Dislocarea coxală, deplasarea centrului de greutate al organismului şi efectele negative asupra sănătăţii; Eficienţa Terapiei

Yumeiho în prevenirea şi tratarea deficienţelor posturale şi în recuperarea locomotorie - prezentare susţinută de Roxana Maria Necula – terapeut şi instructor Yumeiho, în aprilie 2014;

„Durere şi cultură” – prezentare susţinută de Dr. Ciprian Vajeu – medic chirurg francez în 20 mai 2014; Activităţi de promovare a educaţiei pentru sănătate: o Târgul Internaţional Medical – noiembrie 2014; o Sesiune de comunicări ştiinţifice: "Mănânc sănătos, trăiesc sănătos!" organizată cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Diabetului,

14 noiembrie 2013; o Activităţi demonstrative de acordare a primului ajutor şi teme de educaţie pentru sănătate, susţinute în cadrul proiectului e ducativ

municipal “Ȋnvăţaţi să ajutaţi!”, derulat în licee şi şcoli generale din Bucureşti; o „Acordarea îngrijirilor medicale de recuperare în deficienţele neuromotorii”, „Acordarea primului ajutor în situaţiile de ris c

cu care se confruntă elevii cu deficienţe neuromotorii”, în cadrul proiectului municipal: ”Toți suntem egali!”- februarie 2014; Activităţi de formare şi dezvoltare la elevi a unor abilităţi specifice: de comunicare, cooperare, competiţie, solidaritate,

convieţuire şi cunoaştere/ autocunoaştere: Ȋntoarcerea la teatru – vizionarea unor piese de teatru; Săptămâna Educaţiei Globale - atelier de creaţie: „ Fii tu, fii trainic, fii perseverent!” A XIV-a ediţie a Festivalului Naţional al Şanselor Tale – seminarul cu tema "Cetăţean român - cetăţean european" , organizat în

parteneriat cu Școala Generală “Dr. Mioara Mincu” din Conţeşti; Balul Bobocilor- decembrie 2013; ”Christmas Spirit is not Food Spirit” - masă rotundă cu discuţii în limba engleză pe tema tradiţiilor de Crăciun; "Vin Colindătorii..." – acţiune umanitară desfăşurată la centre de plasament, spitale de copii şi batrâni din centre de îngrijire;

Page 15: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 15

“Suflet lângă suflet!” – acţiune umanitară desfăşurată în cadrul proiectului educativ extrascolar "Să fim buni din convingere !” la căminul de bătrâni “Sf. Elena” din Bucureşti.

"O Lecție De Viață "- vizită la Centrul Social “Sfântul Lazăr” din Bucureşti, în cadrul săptămânii Școala Altfel; ”Să ciocnim un ou!” - acţiune umanitară desfăşurată la căminele „Sfânta Elena” şi "Schitul Dârvari şi la „Centrul de primire în regim

de urgenţă”, sector 3; Demararea unui curs masterclass: SPSCD- Scoala Elitelor-“ Stiu! Pot! Simt! Cunosc! Devin cel mai bun!”. Excursii tematice: o la Timişul de Sus - s-a urmarit stimularea muncii în echipă, însuşirea tehnicilor de negociere şi evidențierea sprijinului pe care îl obţine

individul din partea grupului; o la Slănic Prahova - activitatea a avut drept scop scoaterea elevului din mediul formal al şcolii şi confruntarea acestuia, sub

supraveghere de specialitate, cu situaţii diverse de relaţionare şi de negociere a poziţiilor într -un grup nou; o la Veliko Tărnov, Bulgaria - scoaterea elevului din mediul formal al şcolii şi confruntarea acestuia, sub supraveghere de specialitate,

cu situaţii diverse de relaţionare şi de negociere a poziţiilor într-un grup nou; Susţinerea elevilor de anul III în vederea inserţiei pe piaţa muncii: - “Tu ai crezut în noi! Noi investim în tine!” – activitate organizată de reprezentanţii Clubului Absolvenţilor în colaborare cu

reprezentanţii OAMGMAMR; - Prezentarea oportunităților de angajare în cadrul festivităților de absolvire; - Diseminarea unor oferte de munca, in randul elevilor (aferente Clinicilor Private Medicover, Regina Maria, Mediko Pflege -

Germania); - Inlesnirea contactului elevilor cu firme de recrutare; - Informarea elevilor cu privire la reperele ce le vor avea de urmat, in vederea cresterii angajabilitatii- repere informative oferite de catre

reprezentantii HR ai EJobs, Medicover, Regina Maria, Mediko Pflege-Germania. - Promovarea unor oferte de munca provenite din tara si strainatate, pe pagina de FB a scolii, a Clubului Absolventilor si pe site-ul scolii Eficientizarea procesului de transmitere a informațiilor și de gestiune a situațiilor problematice prin înființarea unui grup al

diriginților pe Facebook;

Parteneriate Ȋn anul şcolar 2013-2014 si 2014-2015 s-au realizat numeroase acorduri de parteneriat, în vederea desfăşurării stagiilor clinice ale elevilor de la toate calificările profesionale, a promovării educaţiei pentru sănătate prin activităţile din cadrul proiectelor şcolii şi a promovării ofertei educaţionale a şcolii pentru anul şcolar 2014-2015 si 2015-2016.

Page 16: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 16

Parteneriate cu unităţi sanitare pentru desfăşurarea stagiilor de practică: Calificările profesionale Asistent medical generalist şi Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare: Spitalul Clinic Colentina; Spitalul Clinic de Urgență Floreasca; Spitalul Universitar de Urgență Elias; Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila"; Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alex. Obregia”; Medicover Hospital; Hiperclinica MedLife Grivița; Spitalul Clinic Polizu; Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”; Spitalul Clinic Colțea; Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon; Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii „Grigore Alexandrescu”; Spitalul Clinic „Victor Babeş”; Institutul de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş; Spitalul Clinic CF2 Bucureşti; Spitalul Clinic Sfânta Maria „Bucureşti” Spitalul de Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri; Centrul Naţjonal Medical de Recuperare Neuro- psiho- motorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu” Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan” HOSPICE Casa Speranţei Clinica ANIMA Spitalul clinic de urgenta BAGDASAR-ARSENI Institutul Clinic de Pneumoftiziologie Dr. Marius Nasta Spitalul Clinic CF 2 Calificarea profesională Asistent Medical de Farmacie: Farmaciile Sensiblu Farmaciile Catena Lanţul de farmacii Help Net Farmaciile Dona

Page 17: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 17

Farmaciile Centrofarm Lanţul PharmaLife

1.4. Contextul european

Învăţământul profesional şi tehnic capătă noi valenţe în condiţiile impuse de reforma cu deschidere europeană. În societatea contemporană, dinamică şi mereu în transformare, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul trebuie reî nnoite, completate, adaptate, iar concepţia de educaţie regândită şi modernizată. Din perspectiva tendinţei de globalizare şi mobilitate largă a forţei de muncă cu calificare ridicată, educaţia este tot mai frecvent considerată a fi, în acelaşi timp, factor şi efect. În acest context, o strategie actuală trebuie să ia în considerare diminuarea aspectelor negative şi faptul că învăţământul profesional şi tehnic trebuie să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi informaţionale bazate pe comunicare şi înţelegerea interesului fiecărui participant la acest proces. Strategia Europa 2020 propune o viziune pentru economia socială de piață a Europei în următorul deceniu și se bazează pe trei domenii prioritare, care se întrepătrund și se stimulează reciproc: creșterea economică inteligentă, dezvoltarea unei economi i bazate pe cunoaștere și inovare; creșterea economică durabilă, promovarea unei economii competitive, cu emisii scăzute de carbon și o util izare eficientă a resurselor; precum și creșterea economică inclusivă, promovarea unei economii cu un grad ridicat de ocupare a for ței de muncă, care să genereze coeziune socială și teritorială. Progresele realizate în direcția acestor obiective vor fi măsurate față de cinci indicatori de referință reprezentativi la nivel UE, pe care statele membre vor fi invitate să le traducă în indicatori de referință naționali care reflectă punctele de plecare: - 75% din populația în vârstă de 20-64 de ani trebuie să fie angajată. - 3% din PIB-ul UE trebuie să fie investit în cercetare și dezvoltare. - Obiectivele climatice și energetice „20/20/20” trebuie să fie îndeplinite. - Ponderea abandonului școlar timpuriu trebuie să fie sub 10%, iar cel puțin 40% din generația tânără trebuie să aibă studii universitare. - Trebuie redus cu 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului sărăciei. Pentru îndeplinirea acestor obiective, Comisia propune o agendă Europa 2020 constând dintr-o serie de inițiative-pilot. Punerea în aplicare a acestor inițiative este o prioritate comună, care necesită măsuri la toate nivelurile: organizațiile de la nivelul UE, statele membre, autoritățile locale și regionale.

Page 18: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 18

1.5. Contextul național Cu prilejul celei de a 6 - a Conferinţe a Miniştrilor Educaţiei (Bratislava, iunie 2002), Guvernul României şi-a asumat politic răspunsul la invitaţia adresată de Comisia Europeană ţărilor candidate de a se asocia procesului de dezvoltare a sistemelor de educaţie şi de formare profesională în conformitate cu planul de lucru pentru implementarea celor 3 obiective strategice (v. Consi liul European de la Barcelona). Structura actuală a populaţiei ocupate după nivelul de instruire reflectă un deficit de persoane cu studii superioare, în aceste condiţii, chiar şi puţinele sectoare cu valoare adăugată ridicată din economia românească confruntându-se cu probleme în satisfacerea cererii de forţă de muncă calificată. Aceasta justifică necesitatea mutării accentului către investiţia în învăţământul profesional şi, mai ales, în formarea profesională continuă. Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar până în anul 2010 - defineşte următoarele priorităţi strategice pentru politicile MECI (acoperă şi ÎPT): realizarea echităţii în educaţie; asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor cheie; fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare persona lă şi profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale; deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural; asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; învăţarea permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; creşterea calităţii proceselor de predare -învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale. Joint Assessment Paper” – JAP - în 2002 guvernul României realizează împreună cu Comisia Europeană o evaluare comună a priorităţilor pe termen scurt ale politicilor de ocupare a forţei de muncă şi a pieţei muncii în România (“Joint Assessment P aper” - JAP) JAP a identificat domeniile prioritare în care este necesar să se realizeze progrese. Principalele aspecte relevante pentru ÎPT, semnalate în analiza realizată în anul 2002 şi actualizate în anul 2004 sunt următoarele:

1. accesul la formarea profesională iniţială, cu atenţie specială asupra mediului rural; 2. transparenţa, relevanţa şi calitatea formării profesionale iniţiale; 3. corelarea ofertei de formare profesională iniţială furnizată de şcoli cu nevoile pieţei muncii.

Page 19: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 19

1.6. Priorităţi și obiective la nivel regional și local OBIECTIV GENERAL: „Creşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic” Pe baza analizelor realizate în PAS 2014-2020, respectiv a contextului demografic, a mediului economic, a evoluţiei pieţii muncii şi a aspectelor din învăţământ, dar şi a studiilor previzionale şi de inserţie socio profesională a absolvenţilor, a analizei SWOT a corelării ofertei de formare profesională cu cererea, membrii CLDPS Bucureşti apreciază stabilirea următoarelor priorităţi, secondate d e obiective măsurabile detaliate în planul de acţiune: PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei IPT din municipiul Bucureşti cu nevoile de calificare identificate la nivelul capitalei / regional şi creşterea ofertei unităţilor şcolare din capitală pentru formarea profesională continuă a adulţilor Obiective specifice: Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea parteneriatului social în IPT la nivel de capitală / al unităţilor de învăţământ în vederea identificării nevoii de formare; Obiectivul specific 1.2 – Adaptarea ofertei educaţionale la nivelul IPT la cerinţele identificate pe piaţa muncii din capital; Obiectivul specific 1.3 – Creşterea la nivelul capitalei a ponderii participării populaţiei adulte la cursuri de formare profesională continuă; PRIORITATEA 2: Promovarea coerentă a reţelei şcolare IPT din capitală în vederea atragerii populaţiei şcolare, a creşterii gradului de cuprindere în învăţământ Obiective specifice: Obiectivul specific 2.1 – Promovarea exemplelor de bună practică realizate la nivelul capitalei în cadrul unităţi lor cu învăţământ gimnazial din capitală; PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT Obiective specifice:

Page 20: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 20

Obiectivul specific 3.1 – Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii unităţilor IPT Obiectivul specific 3.2 – Dotarea unităţilor şcolare IPT cu echipamente de specialitate şi IT în vederea creşterii calităţii procesului de învăţământ şi îndeplinirea standardelor de pregătire conform normelor în vigoare. PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor umane din unităţile şcolare IPT din capitală Obiective specifice: Obiectivul specific 4.1 – Creşterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de formare profesională Obiectivul specific 4.2 – Adaptarea la schimbările de sistem şi micşorarea impactului restrângerilor de activitate a cadrelor didactice din IPT cauzate de scăderea populaţiei şcolare PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi orientare în vederea alegerii traseului profesional al elevilor Obiective specifice: Obiectivul specific 5.1 – Creşterea numărului de elevi care au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare în vederea alegerii traseului profesional.

1.7. Strategia de dezvoltare a școlii ȚINTE STRATEGICE 2014-2017 Țintele strategice indica scopurile majore ale organizației furnizoare de educație, respectiv ale Școlii Postliceale Sanitare «Carol

Davila» raportate la 4 arii de interes: curriculum, resurse umane, resurse materiale și financiare și dezvoltarea relațiilor comunitare.

T1. Optimizarea procesului de invatamant pentru realizarea unui nivel de performanta al absolventului conform cerintelor

Uniunii Europene;

T2. Redimensionarea bazei materiale a scolii pentru cresterea calitatii procesului de invatamant;

T3. Atragerea unor elevi cat mai bine pregatiti, cu potential ridicat de dezvoltare profesionala;

T4. Schimbarea si dezvoltarea organizationala;

T5. Participarea tuturor cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar la programele de formare continua;

T6. Internationalizarea scolii prin dezvoltarea parteneriatelor educationale;

Page 21: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 21

T7. Cresterea ratei de absorbtie a absolventilor pe piata muncii.

OPTIUNI STRATEGICE 2014-2017

Tinta strategica Optiuni strategice T1. Optimizarea procesului de invatamant pentru realizarea unui nivel de performanta al absolventului conform cerintelor Uniunii Europene;

O.1.aplicarea planurilor de invatamant conform legislatiei in vigoare ; O.2.aplicarea sistemului calitatii in Scoala Postliceala Sanitara « Carol Davila » ; O.3.utilizarea softurilor educationale moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor educationale; O.4.asigurarea unui invatamant clinic performant prin realizarea unui numar cat mai mare de parteneriate cu spitalele si farmaciile de renume bucurestene. O.5.stabilirea programelor de pregatire suplimentara a elevilor din anul III la disciplinele care constituie probe de examen O.6. infiintarea unui Cabinet de consiliere psiho-pedagogica in cadrul caruia elevii pot sa fie ajutati sa gaseasca modalitatile de a creste performanta scolara sau sa depaseasca momente dificile;

T2. Implementarea unui management al resurselor materiale si financiare, bazat pe proiecte

O1. alocarea unui procent din bugetul unitatii de invatamant pentru asigurarea bazei materiale proprii in conformitate cu prevederile legale in vigoare; O.2.asigurarea resurselor necesare realizarii finalitatilor propuse (incluzand necesarul pentru invatamantul incluziv); O.3.imbogatirea bazei materiale a scolii cu mjiloace de invatamant moderne (audio-vizuale, softuri educationale, aparatura medicala ); O.4.accesarea de fonduri europene;

T3. Atragerea unor elevi cat mai bine pregatiti , cu potential ridicat de dezvoltare profesionala .

O.1.elaborarea strategiei de admitere si reactualizarea periodica a acesteia ; O.2. intensificarea activitatii de promovare a scolii in liceele bucurestene si localitatile din apropierea Bucurestiului ; O.3. organizarea unor activitati extrascolare de promovare a stilului de viata sanatos si a unui comportament civic, responsabil pentru acordarea primului ajutor . O.4.promovarea imaginii scolii (pagina web, afise, pliante, targul de oferta educationala), asigurarea aparitiilor periodice ale revistei «EDUCATIE PENTRU SANATATE» ;

Page 22: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 22

O.5.organizarea de mese rotunde, seminarii, simpozioane, congrese, Ziua Portilor Deschise ; O.6.implicarea elevilor in actul decizional si operationalizarea Consiliului Scolar al Elevilor ; O.7. acordarea Burselor integrale “Dr. Mioara Mincu”

T.4. Schimbarea si dezvoltarea organizationala

O.1. identificarea blocajelor schimbarii la nivel organizational si la nivel individual O.2.implementarea unui program de schimburi de specialisti cu alte scoli sau institutii ; O.3. ameliorarea culturii organizationale a scolii prin utilizarea unor metode si tehnici de dezvoltare organizationala (team-building-ul , investigatiile pentru obtinerea feedback-ului, etc.) ; O.4.sprijinirea integrarii organizationale a noilor angajati ; O.5.realizarea unor evaluari ale schimbarilor produse pentru a observa daca directia de evolutie este cea dorita ; O.6.dezvoltarea unor relatii interpersonale bazate pe profesionalism si respect intr -o organizatie deschisa, democratica.

T5.Participarea tuturor cadrelor didactice si a personalului auxiliar la programele de formare continua ;

O.1.identificarea nevoilor de formare a tuturor cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar ; O.2.asigurarea resurselor financiare necesare cursurilor de formare ; O.3.evaluarea impactului activitatilor de formare asupra dezvoltarii profesionale si personale ;

T6. Internationalizarea scolii prin dezvoltarea parteneriatelor educationale ;

O1. dobandirea competentelor lingvistice pentru comunicarea orala si scrisa in cel putin doua limbi de circulatie internationala; O.2. incurajarea si sprijinirea participarii elevilor la schimburile de experienta din cadrul EMN, conform calendarului stabilit ; O.3.stimularea si incurajarea cadrelor didactice din scoala sa acceseze programme si burse europene O.4.stabilirea de parteneriate bilaterale, multilaterale cu scoli similare din Europa

T7. Cresterea ratei de absorbtie a absolventilor pe piata muncii

O.1.realizarea unui numar cat mai mare de parteneriate cu spitalele si farmaciile bucurestene ; O.2. infiintarea si realizarea unei bune functionari a Clubului Absolvent ilor ;

Tabel 2: Opțiuni strategice 2014-2017

Page 23: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 23

1.8. Oferta educațională

AN ŞCOLAR 2015-2016 Nivelul de şcolarizare: Postliceal Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică Nivelul: 5 Formă de învăţământ: zi Durata studiilor: 3 ani Calificările profesionale:

1. Asistent medical generalist 2. Asistent medical de farmacie 3. Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Oferta educaţională include următoarele facilităţi: Cursuri predate folosind metode interactive centrate pe elevi; Implicarea elevilor în toate activităţile inclusiv în luarea deciziilor majore ale conducerii şcolii; Promovarea faţă de agenţii economici de profil în vederea angajării pe plan local,în ţară şi în străinătate; Participarea la activităţi suplimentare benevole, voluntariate; Accesul permanent la Biblioteca şcolii ; Participarea gratuită la sesiunile şi simpozioanele organizate de şcoala noastră; Acces permanent la cabinetul de informatică ; Calitatea, exigenţa, perseverenţa reprezintă standardele noastre în educaţie. Avem o echipă managerială profesionistă şi un corp profesoral al şcolii format din oameni tineri, dinamici şi cu o vastă experienţă în

domeniul sanitar şi în arta pedagogiei;

Page 24: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 24

Răspundem de asigurarea securităţii şi a confortului în spaţiile de studiu din toate cele 3 campusuri amplasate central. Oferim elevilor noştri, în cuantumul taxei, uniforma şcolii împreună cu geanta personaliza-tă ce conţine caiet, pix şi lenyard, pentru a

asigura un standard indispensabil intrării în unităţile de practică. Lanţuri şi companii farmaceutice sau cosmetice, spitalele cele mai importante din Bucureşti şi clinici de stat şi particulare precum şi

centre de balneofiziokinetoterapie ne sunt parteneri în procesul de educaţie. Dorim să recompensăm şi să sprijinim efortul elevilor noştri prin oferirea unor burse de merit şi sociale, sau pentru schimburi de

experienţă în Europa, dintr-un fond de circa 7% din bugetul total. Atelierele de dezvoltare personală organizate în parteneriat de traineri cu mare experienţă, cursurile Master Class susţinu te de

personalităţi ale vieţii medicale, participarea la proiectele de voluntariat oferă noi dimensiuni pregătirii viitorilor asist enţi medicali. Vizitele elevilor noştri în universităţi şi spitale din cele mai dezvoltate ţări europene şi schimbur ile de experienţă cu elevi din cele mai

bune şcoli de nursing veniţi în România asigură o dimensiune internaţională a educaţiei pe care o oferim. In anul 2013 am înfiinţat un Cabinet de consiliere psiho-pedagogică şi orientare în carieră. În acest sens preţuim relaţia de colaborare

cu cele mai importante asociaţii de profil: OAMGMAMR Bucureşti - organizaţia care acordă dreptul de liberă practică după absolvirea şcolii şi Asociaţia de Nursing din România.

Lansăm noi proiecte în cadrul Clubului Absolvenţilor. Am iniţiat parteneriate cu firme de recrutare din Anglia, Germania sau Olanda, precum şi programul “Tinere Talente” prin care cei mai buni elevi ai şcolii sunt pregătiţi să devină profesori ai şcolii.

Asigurăm o viaţă de elev frumoasă şi bogată prin organizare de Baluri ale bobocilor şi Ceremonii de absolvire, excursii, vizionări şi organizări de spectacole, acţiuni de binefacere, serbări de Crăciun şi multe alte activităţi organizate la iniţiativa voastră . În anul şcolar 2015- 2016:

38 clase – Asistent medical generalist – 1140 elevi 10 clase – Asistent medical de farmacie –300 elevi 6 clase - Asitent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare - 180 elevi

Page 25: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 25

EFECTIVELE DE ELEVI PROPUSE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

CLASA

CALIFICAREA PROFESIONALĂ AMG AMF BFT

ANUL DE STUDIU ANUL DE STUDIU ANUL DE STUDIU I II III I II III I II III

A 30-d 30-d 30-d 30-d 30-d 30-d 30-d 30-d 30-d B 30-d 30 -d 30-d 30-d 30-d 30-d 30-D.A. 30-D.A. 30-D.A. C 30-d 30-d 30-d 30-D.A. 30-D.A. 30-D.A. D 30-d 30-d 30-d 30-D.A. E 30-d 30-d 30-d F 30-d 30-d 30- d G 30-d 30-D.A. 30-d H 30-D.A. 30-D.A. 30-D.A. I 30-D.A. 30-D.A. 30-D.A. J 30-D.A. 30-D.A. 30-D.A. K 30-D.A. 30-D.A. 30-D.A. L 30-D.A. 30-D.A. 30-D.A. M 30-D.A. 30-D.A. Total d/D.A. d-210

D.A.180 d-180 D.A.210

d-210 D.A.150

d-60 D.A.30

d-60 D.A.30

d-60 D.A.60

d-30 D.A.30

d-30 D.A.30

d-30 D.A.30

Total 390 390 360 90 90 120 60 60 60 Total general 1.620

Tabel 3: Efectivele de elevi propuse pentru anul școlar 2015-2016

Page 26: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 26

AN ŞCOLAR 2016-2017 Nivelul de şcolarizare: Postliceal Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică Nivelul: 5 Formă de învăţământ: zi Durata studiilor: 3 ani Calificările profesionale:

4. Asistent medical generalist 5. Asistent medical de farmacie 6. Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Oferta educaţională include următoarele facilităţi: Cursuri predate folosind metode interactive centrate pe elevi; Implicarea elevilor în toate activităţile inclusiv în luarea deciziilor majore ale conducerii şcolii; Promovarea faţă de agenţii economici de profil în vederea angajării pe plan local,în ţară şi în străinătate; Participarea la activităţi suplimentare benevole, voluntariate; Accesul permanent la Biblioteca şcolii ; Participarea gratuită la sesiunile şi simpozioanele organizate de şcoala noastră; Acces permanent la cabinetul de informatică ; Calitatea, exigenţa, perseverenţa reprezintă standardele noastre în educaţie. Avem o echipă managerială profesionistă şi un corp profesoral al şcolii format din oameni tineri, dinamici şi cu o vastă experienţă în

domeniul sanitar şi în arta pedagogiei; Răspundem de asigurarea securităţii şi a confortului în spaţiile de studiu din toate cele 3 campusuri amplasate central. Oferim elevilor noştri, în cuantumul taxei, uniforma şcolii împreună cu geanta personaliza-tă ce conţine caiet, pix şi lenyard, pentru a

asigura un standard indispensabil intrării în unităţile de practică. Lanţuri şi companii farmaceutice sau cosmetice, spitalele cele mai importante din Bucureşti şi clinici de stat şi particulare precum şi

centre de balneofiziokinetoterapie ne sunt parteneri în procesul de educaţie.

Page 27: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 27

Dorim să recompensăm şi să sprijinim efortul elevilor noştri prin oferirea unor burse de merit şi sociale, sau pentru schimburi de experienţă în Europa, dintr-un fond de circa 7% din bugetul total.

Atelierele de dezvoltare personală organizate în parteneriat de traineri cu mare experienţă, cursurile Master Class susţinute de personalităţi ale vieţii medicale, participarea la proiectele de voluntariat oferă noi dimensiuni pregătirii viitorilor asistenţi medicali.

Vizitele elevilor noştri în universităţi şi spitale din cele mai dezvoltate ţări europene şi schimbur ile de experienţă cu elevi din cele mai bune şcoli de nursing veniţi în România asigură o dimensiune internaţională a educaţiei pe care o oferim.

In anul 2013 am înfiinţat un Cabinet de consiliere psiho-pedagogică şi orientare în carieră. În acest sens preţuim relaţia de colaborare cu cele mai importante asociaţii de profil: OAMGMAMR Bucureşti - organizaţia care acordă dreptul de liberă practică după absolvirea şcolii şi Asociaţia de Nursing din România.

Lansăm noi proiecte în cadrul Clubului Absolvenţilor. Am iniţiat parteneriate cu fir me de recrutare din Anglia, Germania sau Olanda, precum şi programul “Tinere Talente” prin care cei mai buni elevi ai şcolii sunt pregătiţi să devină profesori ai şcolii.

Asigurăm o viaţă de elev frumoasă şi bogată prin organizare de Baluri ale bobocilor şi Ceremonii de absolvire, excursii, vizionări şi organizări de spectacole, acţiuni de binefacere, serbări de Crăciun şi multe alte activităţi organizate la iniţiativa voastră . În anul şcolar 2016- 2017:

46 clase – Asistent medical generalist –1380 elevi 9 clase – Asistent medical de farmacie –270 elevi 8 clase - Asitent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare - 240 elevi

Page 28: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 28

EFECTIVELE DE ELEVI PROPUSE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

CLASA

CALIFICAREA PROFESIONALĂ AMG AMF BFKT

ANUL DE STUDIU ANUL DE STUDIU ANUL DE STUDIU I II III I II III I II III

A 30-d 30-d 30-d 30-d 30-d 30-d 30-d 30-d 30-d B 30-d 30 -d 30-d 30-d 30-d 30-d 30-d. 30-d. 30-D.A. C 30-d 30-d 30-d 30-D.A. 30-D.A. 30-D.A. 30-D.A. 30-D.A. D 30-d 30-d 30-d E 30-d 30-d 30-d F 30-d 30-d 30- d G 30-d 30-d 30-d H 30-d 30-d 30-D.A. I 30-D.A. 30-d 30-D.A. J 30-D.A. 30-D.A. 30-D.A. K 30-D.A. 30-D.A. 30-D.A. L 30-D.A. 30-D.A. 30-D.A. M 30-D.A. 30-D.A. N 30-D.A. 30-D.A. O 30-D.A. 30-D.A. P 30-D.A. 30-D.A. Q 30-D.A. R 30-D.A. Total d/D.A. d-240

D.A.240 d-270 D.A.270

d-210 D.A.150

d-60 D.A.30

d-60 D.A.30

d-60 D.A.30

d-60 D.A.30

d-60 D.A.30

d-30 D.A.30

Total 280 540 360 90 90 90 90 90 60 Total general 1.690

Tabel 3: Efectivele de elevi propuse pentru anul școlar 2015-2016

Page 29: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 29

CAPITOLUL II : Analiza nevoilor 2.1. Analiza mediului extern

2.1.1. Demografie Analiza datelor statistice privind populaţia, poziţionează România printre ţările de mărime medie în cadrul Uniunii E uropene (concluzie pe baza ponderii de cca. 4,4% a populaţiei României din totalul celor 27 de ţări membre ale UE). Municipiul Bucureşti este cea mai mare aglomerare urbană din România, cu o densitate de aproximativ 8093,8 locuitori/km2. La 20 octombrie 2011 populaţia stabilă a Municipiului Bucureşti era de 1.883.425 persoane, din care 1.011.895 femei (53,7%). Faţă de situaţia existentă la recensământul anterior, populaţia stabilă a scăzut cu 42,9 mii persoane. Sectorul 3 este cel mai mare sector al Municipiului Bucureşti din punct de vedere al populaţiei stabile (385,4 mii persoane).

Graficul 3: Structura populației municipiului București

Repartizarea populaţiei stabile în celelalte 5 sectoare ale Municipiului Bucureşti este următoarea: Sectorul 1 (2 25,4 mii persoane), Sectorul 5 (271,6 mii persoane), Sectorul 4 (287,8 mii persoane), Sectorul 2 (345,4 mii persoane) şi Sectorul 6 (367,8 mii pe rsoane).

Page 30: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 30

Structura pe grupe de vârstă. La nivelul capitalei, în grupa de vârstă 0 – 14 ani ponderea (12,5%) este mai scăzută cu 2,6% faţă de cea înregistrată la nivel regional, iar în grupa de vârstă 15-19 ani se constată o pondere (3,9%) mai mică cu 1,7% decât cea înregistrată la nivel regional. Acest lucru nu împiedică totuşi populaţia şcolară din zona imediat apropiată capitalei să opteze pentru şcolile din Bucureşti. În fiecare an, proiectul planului de şcolarizare are în vedere acest aspect. Structura pe vârste la 20 octombrie 2011: copiii (0-14 ani) deţin o pondere de 12,4% din totalul populaţiei stabile a Municipiului Bucureşti, populaţia tânără (15 - 24 ani) reprezintă un procentaj de 12,0%, persoanele mature (25 – 64 ani) formează majoritatea 61,1%, iar persoanele în vârstă de 65 ani şi peste reprezintă 14,5% din total. Persoanele în vârstă de 85 ani şi pe ste deţin o pondere de 1,5% din totalul populaţiei stabile. Populaţia municipiului Bucureşti se găseşte într-un declin accentuat, în mod deosebit populaţia de vârstă şcolară are o scădere accentuată, cu efecte pe termen lung şi mediu asupra sistemului de învăţământ. Ȋn fiecare an şcolar populaţia şcolară a scăzut, în medie, cu aproximativ 2,7-5 % .

Graficul 4: Proiecția populației de vârstă școlară în municipiul București

Cu ajutorul proiecţiilor realizate de INCSMPS, conform INS, „Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în 2025”(realizată în 2003) - varianta medie, putem realiza o estimare brută a evoluţiilor la orizontul anului 2013, 2015 şi 2025. Asfel, municipiul Bucureşti va cunoaşte o scădere extrem de importantă de circa 45,2 % a segmentului de vârstă de 15-24 la orizontul anului 2013.

Page 31: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 31

După cum se poate observa în figura alăturată populaţia şcolară prognozată pentru grupa de vârstă 15 - 24 ani este în scădere de la 24,9 mii persoane cât era în 2005 la 20,9 mii persoane în 2025, fapt care conduce la concluzia că sunt necesare măsuri de prevenire a problemelor care pot apărea în învăţământul profesional şi tehnic în ceea ce priveşte cadrele didactice, cum ar fi, de exempl u, orientarea unităţilor IPT către furnizarea de programe autorizate de CNFPA pentru formarea adulţilor. Sursa: „Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară din municipiul Bucureşti în perioada 2005-2025”, realizată pe baza prognozei INS”. Concluzii:

Se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei şcolare (faţă de 2005) în grupa de vârstă 15-24 ani, cu 45,2% până în anul 2015 şi cu 37,5% până în 2025.

Proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015 – 2025) o consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani), activă pe piaţa muncii, ceea ce va duce la o nevoie crescândă de formare continuă – oportunitate în atenţia şcolilor interesate de compensarea pierderilor de populaţie scolară!

Fenomenul de îmbătrânire demografică ( creşterea populaţiei în vârstă de peste 65 de ani cu 18,2 % până în 2025 , faţă de 2005) conduce la nevoi sporite de personal calificat- asistenţă socială şi medicală;

2.1.2. Mediul economic Regiunea Bucureşti – Ilfov generează circa 25% din totalul economiei naţionale. Cu toate că este cea mai productivă regiune, respectiv PIB-ul pe cap de locuitor este cel mai mare din România, dublu faţă de cel al regiunii de vest, clasată pe locul 2, evoluţia ulti milor 5 ani este sub media naţională. Astfel PIB-ul pe cap de locuitor a crescut în perioada 2008-2012 cu 1,4% faţă de 2,9% media la nivel naţional, reiese din datele Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP). Regiunea Bucureşti – Ilfov avea un produs intern brut per capita, calculat la puterea de cumpărare (PPS), de 27.100 euro la sfâr șitul anului 2010, în creștere cu 1000 euro față de anul 2009. La nivel nominal, PIB per capita a fost de 13.800 de euro în 2010 conform economica.net. Ȋn acest mediu economic s-au produs schimbări în infrastructura sistemului sanitar şi în structura personalului implicat în as igurarea serviciilor de sănătate, atât în sectorul public cât şi în cel privat.

Page 32: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 32

Reţeaua unităţilor sanitare a înregistrat în anul 2012, modificări importante. Astfel faţă de anul 2010:

o Numărul spitalelor a scăzut cu 30, o Numărul policlinicilor a scăzut cu 29, o Numărul cabinetelor medicale de familie a scăzut cu 19, o Numărul cabinetelor de medicină generală a scăzut cu 12, o Numărul cabinetelor medicale de specialitate a crescut cu 868, o Numărul farmaciilor, punctelor de lucru ale farmaciilor şi drogheriilor a crescut cu 530.

UNITĂŢI SANITARE 2010 2011 2012 Spitale 503 464 473 Policlinici 311 262 282 Centre medicale de familie 11170 11211 11511 Cabinete de medicină generală 1000 990 988 Cabinete medicale de specialitate 8870 9452 9712 Cabinete stomatologice 12036 12613 12904 Farmacii, puncte de lucru ale farmaciilor şi drogherii 7926 8293 8456

Tabelul 4: Evoluţia numerică a unităţilor sanitare în intervalul 2010- 2012 Ȋncepând cu 2011 sectorul public a cunoscut numeroase modificări în structura reţelei sanitare, ca urmare a continuării reformei în domeniul sănătăţii. Anul 2012 nu a adus modificări semnificative în structura reţelei sanitare din sectorul public. În ceea c e priveşte reţeaua sanitară din sectorul privat aceasta a continuat să se dezvolte. UNITATI SANITARE 2011 2012 Spitale 20,90% 23,00% Policlinici 94,70% 96,10% Cabinete medicale de familie 44,5% 46,30% Cabinete medicale de specialitate 87,70% 89,00% Cabinete stomatologice 83,50% 84,90% Farmacii, puncte de lucru ale farmaciilor şi drogherii 94,50% 94,70%

Tabelul 5: Evoluţia numerică a unităţilor sanitare în sectorul public după 2011

Page 33: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 33

Ȋn cadrul regiunii Bucureşti- Ilfov, la nivelul Municipiului Bucureşti avem următoarele unităţi:

Tipul unităţii sanitare Regiunea Bucureşti- Ilfov Bucureşti Spitale 86 78 Ambulatorii integrate spitalelor si de specialitate 44 41 Policlinici 146 146 Dispensare medicale 8 6 Centre de sănătate 3 3 Centre de sănătate mintală 14 13 Unități medico – sociale 2 1 Centre de diagnostic și tratament 14 14 Centre medicale de specialitate 122 121 Cabinete medicale de medicină generală 16 1 Cabinete medicale școlare 138 134 Cabinete medicale studențești 10 10 Cabinete medicale de familie 1262 1117 Cabinete stomatologice 2503 2376 Cabinete stomatologice școlare și studențești 144 144 Cabinete medicale de specialitate 1721 1555 Farmacii și puncte farmaceutice 1161 1074 Depozite farmaceutice 36 33 Laboratoare medicale 569 536 Laboratoare de tehnică dentară 261 251 Centre de transfuzie sanguină 1 1 Alte tipuri de cabinet medicale 95 89

Tabelul 4: Evoluţia numerică a unităţilor sanitare în regiunea București-Ilfov

Page 34: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 34

Graficul 5: Distribuția principalelor categorii de unități sanitare pe forme de proprietate Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 identifică necesitatea accesibilizării serviciilor furnizate de sistemul medical. Aceasta se va realiza prin măsuri precum crearea unei reţele de spitale regionale, echiparea reţelei de spitale jude țene, dezvoltarea sistemului de îngrijire primară şi crearea centrelor comunitare de intervenţie integrate.Toate aceste măsuri, ce necesită infrastructură ad ecvată, vor contribui la atingerea obiectivului de creştere a speranţei de viaţă prin sporirea accesibilităţii serviciilor medicale acordate.

Page 35: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 35

2.1.3. Piaţa muncii Ȋn anul 2012 sistemul sanitar a fost deservit de 280457 cadre sanitare. Dintre acestea 43,2% (95876 persoane) au fost cadre sa nitare cu pregătire superioară (medici, stomatologi, farmacişti, fizioterapeuţi, asistenţi medicali ş i alte categorii de personal sanitar: biologi, chimisti, etc.), 44,6% (125141 persoane) au fost cadre medicale cu pregătire sanitară medie şi 21,2% (59440 persoane) a fost personal sanitar auxiliar. Comparativ cu anul 2011 , deşi numărul cadrelor medicale a crescut cu 1703 persoane, numărul cadrelor medicale cu pregatire sanitară medie a scăzut cu 0,60% ( 851 persoane). Distribuţia personalului sanitar după forma de proprietate a unitătii sanitare arată că în sectorul public îşi desfăşoară act ivitatea majoritatea asistenţilor medicali cu studii superioare ( 89,5%), fiziokinetoterapeuţi cu studii superioare (52,9%) şi majoritatea personalului sanitar mediu şi auxiliar: 76,3% din personalul sanitar mediu şi 93,7 % din personalul sanitar auxiliar. Ȋn sectorul privat îşi desfăşoară activitatea 77,1% din totalul medicilor dentişti şi 94,6 % din totalul farmaciştilor.

Graficul 6: Distribuția principalelor categorii de personal sanitar pe forme de proprietate

Din „Studiul privind situaţia asistenţilor medicali din unităţile sanitare publice din România”, realizat de Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, la nivel naţional, cea mai dramatică scădere a fost în rândul asistentelor medicale:

în perioada 2007- 2012, sistemul public de sănătate a pierdut 17% (23 000) din asistentele medicale; în ultimii 23 de ani numărul asistentelor medicale a scăzut cu 25%, în timp ce numărul pacienţilor a crescut cu 12%;

Page 36: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 36

este posibil ca numărul asistentelor medicale plecate la muncă în străinătate să atingă cifr a de 100. 000, România fiind probabil cel mai mare furnizor de asistente medicale de pe piaţa muncii europene, în condiţiile în care sistemul românesc public de sănătate s e cnfruntă cu cel mai mare deficit de asistente medicale de până acum. Situaţia indică o creştere cu aproape 40% a sarcinilor de serviciu în acest interval şi indică o gravă afectare a profesiei de asistent medical. Deoarece deficitul de asistente medicale în unităţile sanitare este unul incontestabil, acest lucru a făcut ca numărul elev ilor la şcolile postliceale sanitare să crească de la 11.116 în 1993, la 66262 în 2012, adică o creştere cu cca 600 %. Ȋn cadrul Macroregiunii 3, la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov, în sectorul de sănătate şi asistenţă socială se regăseşte 4,60 % din populaţie. Dupa nivelul de instruire a populatiei ocupate absolventii de liceu reprezinta 38%, iar cei cu studii superioare cca 32 % . C ererea de forță de muncă calificată este mai mare la nivelul regiunii Bucuresti Ilfov, astfel încât, populația ocupată ( în care predomină populația capitalei) are un nivel mai ridicat de instruire și calificare. Ȋn cadrul macroregiunii 3, la nivelul municipiului Bucureşti structura personalului sanit ar mediu este după cum urmează:

Ȋn mediul public: Macroregiunea 3

Regiunea Judeţul Mediul

Personal sanitar mediu

Total din care feminin

Asistenţi medicali

Total din care feminin

Asistenţi medicali obstetrică-ginecologie (moaşe) Asistenţi fizioterapeuţi

Total din care feminin Total din care feminin A 1 2 3 4 5 6 7 8

Regiunea Bucureşti-Ilfov 15368 14153 13808 12755 269 269 68 51 Municipiul Bucureşti 14821 13663 13310 12309 263 263 54 42

Ȋn mediul privat:

Macroregiunea 3 Regiunea Judeţul Mediul

Personal sanitar mediu

Total din care feminin

Asistenţi medicali

Total din care feminin

Asistenţi medicali obstetrică-ginecologie (moaşe) Asistenţi fizioterapeuţi

Page 37: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 37

Total din care feminin Total din care feminin A 1 2 3 4 5 6 7 8

Regiunea Bucureşti-Ilfov 2680 2415 2337 2142 157 157 22 12 Municipiul Bucureşti 2358 2112 2034 1853 153 153 21 12

Capitala este regiunea capabilă să genereze cele mai multe locuri de muncă şi de cea mai bună calitate datorită gradului ridi cat de urbanizare. Domeniul medical se numără printre cele mai dinamice şi mai căutate pe piaţa muncii, fapt confirmat de specialiştii eJobs, unul dintre cele mai cunoscute site-uri de recrutare. Din Observatorul European al locurilor de muncă vacante (European Vacancy Monitor – EVM ), publicat în septembrie 2013, rezultă că între 2008 şi 2012, numărul de locuri de muncă în sectorul asistenţei medicale a crescut cu aproape 2% anual. În 2012, aproape un milion de persoane au fost angajate pentru a lucra în domeniul asistenţei medicale. Această creştere este rezultatul efectelor combinate ale îmbătrânir ii populaţiei, progreselor tehnologice şi terapeutice, creşterii aşteptărilor populaţiei în ceea ce priveşte calitatea serviciilor şi punerea unui accent mai mare pe asistenţa profilactică. Concluzii:

Forţa de muncă ce ocupă serviciile de îngrijire-acordare asistenţă medicală în sectorul sanitar public este deficitară cu cel puțin 25%; Formarea noilor asistenţi medicali cunoaşte o creştere semnificativă mai ales în ultimii 13 -14 ani: cca 185.000 asistenţi medicali

formaţi în perioada 2000-2014, reprezentând aproape dublul numărului de asistenţi medicali ce lucrează în sectorul public; Creşterea foarte mare a numărului absolvenţilor şcolilor postliceale conduce la concluzia că un număr mare de asistenţi medic ali se

angajează în străinătate. 2.2. Analiza mediului intern

2.2.1. Calificări și curriculum Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” organizează cursuri preuniversitare, în domeniul Sănătate şi Asistenţă Pedagogică, forma de învăţământ zi, nivelul 3 avansat, pentru calificările profesionale:

Asistent medical generalist - acreditată conform OMECTS Nr. 3391/29 .02 .2012;

Page 38: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 38

Asistent medical de farmacie - acreditată conform OMECTS Nr. 3391/29 .02 .2012; Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare - acreditată începând cu 1.09.2015 prin OMENCȘ Nr. 4422/ 04.07.2016 ;

Procesul instructiv - educativ s-a desfăşurat la nivelul standardelor europene, respectând structura programelor de învăţământ: 4600 ore pentru calificarea asistent medical generalist, din care 1952 ore de teorie (42,4%) şi 2648 ore de instr uire practică (57,6%); 2700 ore pentru calificarea asistent medical de farmacie, din care 1404 de teorie ( 52%) şi 1296 ore de instruire practica ( 48%) ; 3000 de ore pentru asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare, din care 1836 teorie (61,2% ) şi 1164 de instruire practică

(38,8%). Standardul de pregătire profesională şi curriculum prevăzut pentru nivelul 3 avansat, domeniul Sănătate şi Asistenţă Pedagogi că şi aplicat în anul şcolar 2013-2014:

NR. CRT. CALIFICAREA PROFESIONALA OMEC 1 ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2713/29.11.2007 2 ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 5042/27.09.2005 3 ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE 4760/26.07.2006

2.2.2. Resursa umană

anul şcolar 2013-2014:

A. Categoriile de personal angajat în unitatea de învăţământ:

Personal didactic 123 Personal didactic auxiliar 6 Personal nedidactic 15

B. Structura corpului profesoral: Profesori titulari- 48 Profesori suplinitori- 10 Profesori detasati- 1 Profesori asociati- 47 Profesori pensionari -17

Page 39: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 39

Graficul 7: Structura corpului didactic – statutul didactic

C. Structura corpului profesoral pe grade didactice:

Profesori cu doctorat 2 Doctoranzi 5 Profesori gradul I 15 Profesori gradul II 4 Profesori cu definitivat 24 Debutanți 59 Alte situații / fără grad didactic 14

Graficul 8:Structura corpului profesoral pe grade didactice

Page 40: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 40

anul şcolar 2014-2015:

A. Categoriile de personal angajat în unitatea de învăţământ:

Personal didactic 103 Personal didactic auxiliar 9 Personal nedidactic 14

B. Structura corpului profesoral: Profesori titulari- 51 Profesori suplinitori- 5 Profesori detasati- 4 Profesori asociati- 32 Profesori pensionari -11

Graficul 9:Structura corpului didactic – statutul didactic

Page 41: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 41

C. Structura corpului profesoral pe grade didactice:

Profesori cu doctorat 4 Doctoranzi 1 Profesori gradul I 11 Profesori gradul II 7 Profesori cu definitivat 20 Debutanți 46 Alte situații / fără grad didactic 14

Graficul 10 :Structura corpului profesoral pe grade didactice

Page 42: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 42

2.2.3. Resurse materiale

Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” dispune de 3 locații, din care 2 sunt aflate în proprietatea sa (clădiri: str. Viitorului, nr. 161-163 și str. Radu de la Afumati, nr. 57). Școala dispune de:

1. Săli de clasa: 18 (22) 2. Săli de demonstrație: 3 3. Laboratoare: 2 (chimie - farmacie și informatică) 4. Secretariat: 3; 5. Cancelarie: 3; 6. Bibliotecă: 1; 7. Spațiu destinat conducerii: 4; 8. Spații pentru catedre: 3 9. Oficiu: 2; 10. Cabinet medical: 1

Aparatură audio-vizuala și de birotică: A. Telefoane 5; B. Faxuri 3; C. Calculatoare 34; D. Imprimante 7; E. Laptopuri 3; F. Retroproiectoare 3; G. Videoproiectoare 1; H. Aparat video 2; I. Ecran proiectie 1;

Mijloace didactice: 1) Manechine 3; 2) Mulaje 7; 3) Planse anatomice 16;

Page 43: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 43

4) Schelet 1; 5) Microscoape 2;

Materiale de informare: a) Cărți 1700 volume; b) Colecții: Tribuna Învățământului, Viața Medicală, Ars Medica, Revista de Nursing, Gallenica, MedScape (online); c) Casete VIDEO – 15 bucăți; d) Diapozitive – 56 bucăți; e) Folii pentru retroproiector; f) Fișe tehnice pentru unitățile de învățare

Utilități: 1. Curent electric; 2. Canalizare; 3. Apa curentă; 4. Sistem propriu de înălzire centrală; 5. Containere; 6. Internet: 3 rețele locale și 2 accese wireless

Resurse materiale și financiare Resurse financiare alocate in sensul sustinerii obiectivelor si tintelor propuse sunt:

Nr. Crt. Domeniul Resurse financiare alocate pe urmatorii 5 ani Responsabilitati Suma

estimata Termen

1. Resurse umane 1.1participarea cadrelor didactice la forme de perfectionare si formare continua (furnizori interni si externi)

Consiliul Director al Fundatiei, Director scoala, Responsabil formare continua,

150,000 permanent

1.2.participarea la simpozioane, conferinte s.a Director scoala, Responsabil formare continua

30,000 permanent

1.3.parteneriate educationale europene cu finantare (Comenius, Leonardo da Vinci, LLP);

Consiliul Director al Fundatiei, Directori programe, Consilier educativ

20,000 permanent

1.3.fond de premiere; Consiliul Director al Fundatiei 10,000 permanent

1.4.Fondul de burse pentru elevilor(burse dr. Mioara Mincu, burse ENM, burse sociale si de merit).

Consiliul Director al Fundatiei 120,000 Nota *

Page 44: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 44

2 Resurse materiale 2.1 Fonduri alocate pentru reeditarea manualelor si publicarea unora noi in format modern multimedia

Consiliul Director al Fundatiei 44,000 Nota **

2.2.Reabilitarea cladirilor si reamenajarea spatiilor scolare aferente sediilor(clase, laboratoare, anexe);

Consiliul Director al Fundatiei 50,000 Nota **

2.3. Construirea unei cladiri noi pentru campusul Radu de la Afumati;

Consiliul Director al Fundatiei 100,000

Nota **

2.4.Asigurarea bazei materiale cu logistica necesara si aparatura multimedia

Consiliul Director al Fundatiei 60,000 Nota **

Notă: * Cuantumul burselor acordate de Fundatie scade in fiecare an pe masura ce creste numarul de contracte de preangajare (burse date de viitorul angajator) prin Biroul de plasare a Absolventilor. ** Bugetul alocat de Fundatie reprezinta 20% din bugetul total alocat acestui capitol. Diferenta provine din fonduri europene prin participarea Scolii in proiectespecifice acestui capitol

2.2.4. Predarea – învățarea Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” este o unitate de învăţământ preuniversitar particular, cu tradiţie în domeniul medical, unul dintre cele mai dinamice şi mai căutate pe piaţa muncii. Rezultatele celor 26 de ani de activitate au presupus:

Preocupări pentru modernizarea și adecvarea strategiilor de instruire; Preocupare permanentă a unui număr din ce în ce mai mare de cadre didactice pentru elaborarea de instrumente curriculare pentru

modulele de specialitate și de cultură generală; Motivarea elevilor în activitatea de identificare, ordonare şi valorificare a informaţiei; Perfecţionarea cadrelor didactice; Implicarea şcolii în proiecte şi programe naţionale şi europene; Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor care să vizeze dezvoltarea creativităţii elevilor;

Proiectele Leonardo Da Vinci şi activităţile din cadrul Modulului European de Nurs ing- schimburile de elevi, au dat posibilitatea elevilor să înţeleagă şi să aprecieze cultura şi civilizaţia popoarelor din ţările partenere. De asemenea elevii au dobândit capacitatea de a

Page 45: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 45

se documenta, de a prospecta, de a planifica, de a utiliza internetul, şi-au dezvoltat deprinderea de a utiliza materialul lingvistic acumulat la orele de limbi străine în situaţii concrete de comunicare, şi-au îmbogăţit cunoştinţele în domeniu, au deprins modul de lucru în echipă, au devenit mult mai interesaţi, mai motivaţi, mai responsabili.

2.2.5. Rezultatele elevilor

Mişcarea elevilor în anul şcolar 2013-2014

Calificarea Elevi înscriși la începutul anului școlar

Elevi veniți în timpul anului școlar

Elevi plecați în timpul anului școlar Elevi rămași la sfârșitul anului școlar Transferați Retrași Exmatriculați

AMG 1294 3 2 33 64 1198 AMF 379 - - 4 14 361 BFKT 170 - 1 1 8 160

TOTAL 1843 3 3 38 86 1719

Se constată că cele mai mari pierderi au fost la calificarea Asistent medical generalist – 7,41%, urmând calificarea BFKT -5,88 % și AMF – 4,74% .Se păstrează cea mai mică rată a pierderilor AMF și de aici putem trage concluzia că elevii de la AMF sunt cei mai motivați să finalizeze cursurile, mulți dintre aceștia fiind angajați în farmacii.

Mişcarea elevilor în anul şcolar 2014-2015

Calificarea Elevi înscriși la începutul anului școlar

Elevi veniți în timpul anului școlar

Elevi plecați în timpul anului școlar Elevi rămași la sfârșitul anului școlar Transferați Retrași Exmatriculați

AMG 1232 1 3 62 28 1140

AMF 321 1 1 12 3 306

BFKT 186 0 0 12 6 168

TOTAL 1739 2 4 86 37 1614

Se constată că cele mai mari pierderi au fost la calificarea Asistent medical BFKT - 9,67 % urmând calificarea Asistent medical generalist – 7,46% și AMF – 4,67%. Se păstrează cea mai mică rată a pierderilor AMF și de aici putem trage concluzia că elevii de la AMF sunt cei mai motivați să finalizeze cursurile, mulți dintre aceștia fiind angajați în farmacii le din țară.

Page 46: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 46

Promovabilitatea în anul şcolar 2013-2014 În iulie 2014 situația rezultatelor la învățătură se prezintă astfel: Ȋn urma sesiunilor de încheiere a situaţiilor şcolare şi corigenţe din cei 37 elevi corigenți și cu situația școlară neîncheiată au promovat 30 elevi, 7 rămânând repetenți. Diferența de 124 de elevi reprezintă numărul elevilor exmatriculați și retraș i de la cursuri.

Graficul 11: Mişcarea şi promovabilitatea elevilor în anul şcolar 2013-2014

Calificarea profesională

Nr.elevi înscriși

Nr.elevi rămași Situația elevilor promovați Nr.elevi cu

SN Nr.elevi corigenți Nr.elevi

repetenți Total Total Total % Pe grupe de medii Total Total 5.00-6.99 7.00-8.99 9.00-10 AMG 1294 1198 1193 99,58% 13 654 526 26 - 5 AMF 379 361 360 99,72% 6 227 127 7 - 1 BFKT 170 160 159 99,37% 9 120 30 3 1 1 TOTAL 1843 1719 1712 99,59% 28 1001 683 36 1 7

Page 47: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 47

Graficul 12: Promovabilitatea pe medii generale în anul şcolar 2013-2014

Page 48: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 48

Promovabilitatea în anul şcolar 2014-2015 În iulie 2015 situația rezultatelor la învățătură se prezintă astfel:

ELEVI INSCRISI

LA INCEPUT

DE AN SCOLAR

2014-2015

ELEVI VENITI PRIN TRANSFER IN TIMPUL ANULUI SCOLAR 2014-2015

ELEVI PLECATI

PRIN TRANSFER IN TIMPUL

ANULUI SCOLAR 2014-2015

ELEVI EXM.IN TIMPUL ANULUI SCOLAR

2014-2015

ELEVI RETRASI

IN TIMPUL ANULUI SCOLAR

2014-2015

ELEVI RAMASI

LA SFARSIT

DE AN SCOLAR

2014- 2015

ELEVI PROMOVATI LA SFARSIT

DE AN SCOLAR

2014- 2015 - INAINTE DE EXAMENUL

DE CORIGENTE

CORIGENTI

ELEVI CU SITUATII

NEINCHEIATE AN SCOLAR

2014-2015

ELEVI PROMOVATI LA SFARSIT

DE AN SCOLAR

2014- 2015 - DUPA

EXAMENUL DE

CORIGENTE

REPETENTI

457 1 3 41 21 393 389 2 2 3 1

407 0 0 18 5 384 382 0 2 1 1

368 0 0 3 2 363 362 0 1 1 0

1232 1 3 62 28 1140 1133 2 5 5 2

95 0 1 8 3 83 82 0 1 0 1

101 1 0 2 0 100 95 0 5 2 3

125 0 0 2 0 123 121 0 2 2 0

321 1 1 12 3 306 298 0 8 4 4

72 0 0 9 5 58 52 0 6 5 1

57 0 0 3 1 53 43 7 3 10

57 0 0 0 0 57 57 0 0 0

186 0 0 12 6 168 152 7 9 15 1

1739 2 4 86 37 1614 1583 9 22 24 7

Page 49: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 49

Ȋn urma sesiunilor de încheiere a situaţiilor şcolare şi corigenţe din cei 31 elevi corigenți și cu situația școlară neîncheiată au promovat 24 elevi, 7 rămânând repetenți. Diferența de 125 de elevi reprezintă numărul elevilor transferati, exmatriculați și retrași de la cursuri.

Graficul 13: Mişcarea şi promovabilitatea elevilor în anul şcolar 2014-2015

Page 50: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 50

Statistica medii generale în anul şcolar 2014-2015

SPECIALIZARE

NR. TOTAL ELEVI LA

INCEPUT DE AN SCOLAR

NR. ELEVI CU MEDII INTRE 5- 5,99

NR. ELEVI CU MEDII

ÎNTRE 6-6,99

NR. ELEVI CU MEDII ÎNTRE 7-

7,99

NR. ELEVI

CU MEDII ÎNTRE 8-8,99

NR. ELEVI CU MEDII ÎNTRE 9-

9,99

NR. ELEVI CU MEDIA

10

NR. TOTAL DE ELEVI

PROMOVATI LA SF. DE AN SCOLAR

TOTAL AMG I 457 1 10 63 158 148 12 392 TOTAL AMF I 95 0 0 8 35 39 0 82 TOTAL BFKT I 72 0 11 15 19 11 1 57 TOTAL ANUL I 624 1 21 86 212 198 13 531 TOTAL AMG II 407 0 6 68 211 92 6 383 TOTAL AMF II 101 0 2 7 42 44 2 97

TOTAL BFKT II 57 3 18 15 8 9 0 53 TOTAL ANUL II 565 3 26 90 261 145 8 533 TOTAL AMG III 368 0 7 27 136 186 7 363 TOTAL AMF III 125 0 1 16 45 56 5 123 TOTAL BFKT III 57 0 9 25 12 10 1 57 TOTAL ANUL III 550 0 17 68 193 252 13 543

TOTAL GENERAL 1739 4 64 244 666 595 34 1607

Page 51: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 51

Graficul 14: Promovabilitatea pe medii generale în anul şcolar 2014-2015

Examen de certificare a competențelor profesionale în anul şcolar 2013-2014 Examenul de certificare a calificării prfesionale a fost organizat de Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila”, pentru calificările profesionale Asistent Medical de Farmacie și Asistent Medical Generalist, iar pentru calificarea profesională Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare examenul a fost susţinut la Școala Postliceală Sanitară “Fundeni”. Rezultatele examenului pentru certificarea calificării profesionale sunt cuprinse în următoarea situaţie statistică: Prezenţă şi promovabilitate în anul şcolar 2013-2014:

Calificarea Centrul de examen Elevi înscriși Elevi prezenți Promovabilitate AMG Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” 411 411 100 % AMF Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” 131 130 100% BFKT Școala Postliceală Sanitară „Fundeni” 44 44 100%

Page 52: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 52

Graficul 15: Prezenţa elevilor la examenul de certificare a calificării profesionale, anul şcolar 2013 - 2014

Rezultatele obţinute:

Calificare prof.

Nr. total elevi

Nr. prezenţi

Nr. absenţi Nr. elevi cu medii până la 5,99

Nr. elevi cu medii între 6-6,99

Nr. elevi cu medii între 7-7,99

Nr. elevi cu medii între 8-8,99

Nr. elevi cu medii între 9-9,99

Nr. elevi cu media 10

AMG 411 411 - - 2 24 111 268 6 AMF 131 130 1 - - 18 58 54 - BFKT 45 44 1 - 3 7 11 19 4

Page 53: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 53

Graficul 16: Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale,anul şcolar 2013- 2014

Examen de certificare a competențelor profesionale în anul şcolar 2014-2015 Examenul de certificare a calificării prfesionale a fost organizat de Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila”, pentru calificările profesionale Asistent Medical de Farmacie și Asistent Medical Generalist, iar pentru calificarea profesională Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare examenul a fost susţinut la Școala Postliceală Sanitară “Fundeni”. Situatia la examenul de certificare a competentelor profesionale la cele 3 calificari: Nr.total elevi Nr.

Prezenti Nr. Absenti

Nr. Elevi Cu medii pana la 5,99

Nr. Elevi Cu medii Intre 6-6,99

Nr. Elevi Cu medii Intre 7-7,99

Nr. Elevi Cu medii Intre 8-8,99

Nr. Elevi Cu medii Intre 9-9,99

Nr. Elevi Cu media 10

3613361 361 - 0 2 36 99 218 6 122 122 - - - 12 55 55 - 57 56 1 - - 10 25 21 -

Page 54: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 54

Prezenţă şi promovabilitate în anul şcolar 2014-2015: Calificarea Centrul de examen Elevi înscriși Elevi prezenți Promovabilitate AMG Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” 361 361 100 % AMF Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” 122 122 100% BFKT Școala Postliceală Sanitară „Fundeni” 57 56 100%

Graficul 17: Prezenţa elevilor la examenul de certificare a calificării profesionale, anul şcolar 2014-2015

Page 55: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 55

Graficul 18: Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale,anul şcolar 2014- 2015

2.2.6. Elemente de dezvoltare a unui învăţământ incluziv Acţiunile pe plan intern privind învățământul incluziv sunt corelate cu strategiile la nivel național. Noile tendinţe impune necesitatea elaborării materialelor de suport pentru asigurarea metodologică a procesului de incluziune şcolară. ”Adaptarea clădirilor” nu doar cu rampă de acces ce corespunde standardelor, dar și uși largi, interior spaţios, WC adaptat, etc. Prioritar este si realizarea unor parteneriate cu scolile speciale. In cadrul acestor parteneriate se vor organiza proiecte cu activitati privind sprijinirea elevilor cu nevoi speciale, precum si educarea elevilor scolii noastre in spiritul sprijinirii acestora. (Proiecte gen ”toti suntem egali”) In fiecare an scolar se va realiza la niveul scolii o statistica privind numarul elevilor cu CES (desi este o scoala cu prevederi legislative specifice domeniului sanitar.), elevi romi sau elevi straini, urmarind ca realizarea programelor de sprijn sa fie specifice s i personalizate.

Page 56: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 56

2.2.7. Analiza PEST Contextul politic Politica educațională propusă de unitatea noastră este în concordanţă cu politica educaţională naţională şi în acord cu Refo rma învăţământului din România corelată cu PLAI şi PRAI. Activitatea instructiv - educativă se desfaşoară având la bază:

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Perspectiva cadrului legislativ care reglementează formarea iniţială şi formarea continuă în contextul adoptării unui nou pa chet de legi

în educaţie; Ordinele şi notificările care susţin punerea în aplicare a reformei învăţământului; Reforma managementului şcolar care vizează autonomia instituţiilor de învăţământ; Pregătirea în domeniul managementului educaţional; Respectarea principiului unei educaţii de calitate pentru toţi elevii prin prevederea unor măsuri de îmbunătăţire a mangementului

resurselor umane în educaţie şi a managementului calităţii; Nevoia de consens şi acţiune unitară şi consecvență, pe termen lung, a tuturor factorilor implicaţi în educaţie, care să conducă la

diminuarea efectelor de adaptare a cadrelor didactice debutante. Nevoia respectării principiului descentralizării, flexibilizării şi descongestionării în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice

debutante. Contextul economic

Sectorul 2 dispune de o reţea semnificativă de unităţi sanitare (Fundeni, Floreasca, Colentina, Pantelimon, Cantacuzino, Euro clinic, Medicover, Centre medicale de recuperare, principalele lanţuri de farmacii, unii producători de medicamente, etc .) ceea ce reprezintă o oportunitate în stabilirea parteneriatelor şcolii pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;

Criza economică actuală a determinat un nivel ridicat de sărăcie al populaţiei, favorizând orientarea absolvenţilor de liceu către furnizori de educaţie care oferă o specializare în timp scurt, într-o profesie solicitată pe piaţa muncii atât la nivel local, naţional şi internaţional;

Existenţa şi dezvoltarea clinicilor particulare, a producătorilor şi distribuitorilor de medicamente ş i a farmaciilor, numărul mare de ONG-uri active în domeniul asistenţei sociale oferă multiple posibilităţi de angajare a absolvenţilor Școlii Postliceale Sanitare “Carol Davila”.

Page 57: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 57

Context social

Posibilităţile financiare reduse ale unor elevi, mai ales dintre cei ce care se află în întreţinerea părinţilor, determină dificultăţi în achitarea taxelor de şcolarizare.

Unii elevi sunt deja specializaţi în alt domeniu şi frecventează cursurile şcolii pentru a avea specializări suplimentare car e să le ofere un loc de muncă mai bun sau o altenativă în caz de şomaj. Context tehnologic

Existenţa unei reţele de calculatoare (elevi, profesori, conducere, contabilitate, secretariat) conectată la Internet asigură o informare promptă şi de calitate.

Existenţa softurilor educaţionale coroborată cu reţeaua de calculatoare, respectiv a laboratorului de informatică oferă un standard ridicat în desfăşurarea activităţii didactice.

Reviste de specialitate online, forumuri şi surse de informare la care elevii şi profesorii au acces nelimitat.

2.2.8. Analiza SWOT 1) RESURSE UMANE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

55,88% cadre didactice titulare; 99 % cadre didactice calificate, cu bună şi foarte bună pregătire profesională; implicarea cu seriozitate şi profesionalism a cadrelor didactice, în rezolvarea sarcinilor din fişa

individuală a postului şi a celor din cadrul comisiilor de lucru; perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice; profesorii de specialitate cu activitate în cabinetele medicale asigură o mai bună pregătire

practică a elevilor; populaţie şcolară preponderent cu studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat; promovabilitate ridicată; disponibilitatea de implicare în activitătile de promovare a educaţiei pentru sănătate şi

comportamentului social-civic, atât a cadrelor didactice cât şi a elevilor;

interesul scăzut al cadrelor didactice pentru participarea la cursuri de perfectionare; indiferenţa unor cadre didactice faţă de misiunea şcolii (rezistenţa faţa de schimbare a unor cadre

didactice); deficienţe în comunicarea ascendentă, în rezolvarea individuală a sarcinilor; scăderea interesului pentru autoperfecţionare a cadrelor didactice după obţinerea unui statut didactic sau a gradelor didactice; nerespectarea termenelor în realizarea sarcinilor;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI ofertele de formare continua CCD, UMF, ISMB, proiecte strategice POSDRU; perfecţionarea cadrelor didactice în vederea obţinerii gradelor didactice; posibilităţi de accesare a fondurilor europene pentru implicarea în proiecte internaţionale; posibilităţile multiple de angajare a absolvenţilor în ţară şi în UE.

numărul mare de şcoli concurente şi înfiinţarea calificărilor profesionale din domeniul asistenţei medicale în cadrul universităţilor particulare;

scăderea interesului pentru această profesie datorită condiţiilor impuse de unii angajatori.

Page 58: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 58

2) RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

poziţie centrală urbană, cu mijloace de transport variate către toate zonele oraşului; baza materială modernizată şi existenţa fondului propriu de carte; existenţa spatiilor şcolare dotate conform normativelor în vigoare; existenţa sălilor de demonstraţie, a laboratoarelor: chimie – farmacie, informatică; distribuirea gratuită a uniformei şi a rechizitelor pentru fiecare elev al şcolii ; acordarea burselor de studiu, sociale şi de merit;

folosirea laboratoarelor parţial ca săli de clasă; implicare slabă a cadrelor didactice în dezvoltarea bazei materiale.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI extinderea programelor de reabilitare, reparaţii şi consolidări ale clădirilor şcolii; extinderea reţelei de informatizare a şcolii; posibilitatea elaborării de strategii de susţinere a performanţei elevilor şi profesorilor; posibilitatea accesării de fonduri europene pentru dezvoltarea unor proiecte de infra structură.

desfăşurarea activităţii didactice în trei corpuri de clădire generează deficienţe în comunicarea organizaţională;

criza economico-financiară;

3) CURRICULUM PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

utilizarea planurilor cadru recunoscute la nivel internaţional; existenţa la nivelul catedrelor a tuturor documentelor curriculare; cadrele didactice au documente de planificare anuală şi secvenţială de calitate, în concordanţă cu

curriculumul naţional şi resursele disponibile; proiectarea corectă a activiăţilor de predare- învăţare- evaluare, în concordanţă cu standardele de

pregătire profesională; evaluarea rezultatelor şcolare se realizează formativ, sumativ şi prin metode alternative; utilizarea auxiliarelor curriculare în scopul creşterii randamentului învăţării – fişe de lucru,

portofolii ale elevilor, softuri educaţionale etc. evaluările prin examenele de certificare a calificării profesionale fac dovada unei pregătiri

corespunzătoare cerinţelor standardelor educaţionale;

nu întotdeauna se solicită elevilor activităţi diferenţiate, raportate la nevoile lor de dezvoltare; slaba implicare a elevilor în propria lor dezvoltare, fiind folosite în mică masură metodele de

auto- sau co-evaluare; tendinţe de conservatorism din partea unor cadre didactice pentru organizarea şi desfăşurarea

lecţiilor; număr mic de cadre didactice cu competenţe în utilizarea mijloacelor didactice moderne.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI abordarea interdiscipinară a curriculum-ului prin susţinerea de lecţii demonstrative; accesul tuturor cadrelor didactice la elaborarea de manuale şi auxiliare curriculare; oferta diversificată a activităţilor cu caracter extracurricular: sesiuni de comunicări ştiinţifice,

simpozioane, cercuri ştiinţifice, concursuri şcolare;

planul de învăţământ nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor;

Page 59: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 59

4) MANAGEMENT PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

utilizarea rapoartelor de analiză în vederea stimulării şi dezvoltării instituţionale; tradiţia instituţională şi bunul renume al şcolii au condus la redimensionarea planului de

şcolarizare; echipa managerială dinamică, deschisă pentru schimbare; implicarea elevilor în procesul decizional privind desfăşurarea tuturor activităţilor ce -i privesc

precum şi în diverse proiecte şi programe iniţiate de şcoală; Preocuparea conducerii şcolii pentru organizarea festivităţilor care marchează diferite evenimente culturale şi stiinţifice; management al clasei performant bazat pe o bună comunicare şi colaborare între profesori şi

elevi.

disfuncţionalităţi în fluxul informaţional, atât pe verticală cât şi pe orizontală; insuficiente cunostinţe în domeniul managementului comunicării, al stresului, al timpului, al

schimbării etc.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI posibilitatea promovării imaginii şcolii prin organizarea de simpozioane, concursuri, prin Ziua

Portilor Deschise s.a; instabilitatea legislativă în domeniul politicilor educaţionale; termene nerealiste în solicitarea rezolvării unor sarcini trasate de foruri superioare (Inspectorat,

Minister);

5) PARTENERIATE / DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE colaborare eficientă cu instituţii din administraţia publică locală, spitale, farmacii, agenţi sociali; extinderea parteneriatelor cu unităţile de învăţământ - şcoli generale şi licee - în vederea

promovării educaţiei pentru sănătate; existenţa schimbului de elevi în cadrul proiectelor şi programelor internaţionale; creşterea numărului de parteneriate internaţionale; organizarea comisiei pentru proiecte şi parteneriate internaţionale; perfecţionarea în domeniu a membrilor comisiei pentru proiecte şi parteneriate internaţionale; creşterea absorbţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

număr mic de cadre didactice cu competenţe în elaborarea şi implementarea proiectelor la nivel european şi internaţional;

proiectele internaţionale nu implică şi elevi de la calificările profesionale AMF si BFKT.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI posibilitatea accesării fondurilor europene pentru proiecte internaţionale; abilitate din partea echipei manageriale în menţinerea unor relaţii de colaborare cu farmaciile şi

spitalele, O.N.G.-urile.

reducerea procentului de proiecte finalizate; implicarea formală a comunităţii locale în viaţa şcolii, doar prin participarea la sedinţe a unor

reprezentanţi desemnaţi în unele consilii şi comisii; perceperea eronată de către o parte a comunităţii a problematicii vaste din activitatea şcolii.

Page 60: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 60

CAPITOLUL III : Planul operațional al școlii

3.1. Plan operațional pentru anul școlar 2015-2016

PRIORITATEA 1: Asigurarea și implementarea unui sistem de management al calității

OBIECTIV: Crearea și consolidarea culturii calitãții la nivelul unității școlare. ȚINTE: T1. Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare la niv elul compartimentelor funcţionale din unitatea şcolară. T2. Dezvoltarea unui sistem al calităţii la nivelul şcolii care să aplice politica de calitate a şcolii pe bază de proceduri spec ifice. T5. Îmbunătăţirea formării si dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, pentru a asigura o ofertă educaţională modernă şi diversificată, centrată pe nevoile de dezvoltare ale elevilor CONTEXT: Pentru a supraviețui pe piața ofertelor educaționale unitatea de învățământ trebuie să asigure și să implementeze un sis tem de management al calității. Obținerea calității în desfășurarea programelor oferite de învățământ este un proces pe termen lung, care necesită planificar e, proiectare, dezvoltare, control și evaluare. Astfel se asigură transformarea școlii în furnizor competitiv de servicii educaționale. Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate așteptate (măsurabile) Data până la care vor

fi finalizate Persoanele responsabile

Parteneri Cost Sursa de finanțare

Stabilirea angajamentului, politicilor și obiectivelor referitoare la calitate

Revizuirea PAS in concordanță cu PLAI și PRAI; Revizuirea documentelor referitoare la calitate

12 noiembrie 2015 Semestrul I 2015

Director Comisia de revizuire PAS CEAC

Identificarea, armonizarea și controlul proceselor care contribuie la imbunătățirea calității Managementul relațiilor cu beneficiarii direcți și indirecți; Managementul resurselor materiale Managementul resurselor umane; Managementul procesului instructiv-educativ, planificare, proiectare, dezvoltare și control; Monitorizare internă și autoevaluare.

Plan operational 2015-2016 octombrie 2015

Elaborarea de proceduri de lucru pe departamente funcţionale din cadrul unităţii, în funcţie de neconformităţile constatate prin rapoartele de autoevaluare anterioare.

Proceduri elaborate pentru reglementarea activităţilor în activitatea şcolii - colaborarea cu agenţii economici pentru realizarea instruirii practice - activităţile de secretariat

Februarie 2016 CEAC Responsabilii departamentelor functionale

Page 61: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 61

Managementul relațiilor cu beneficiarii direcți si indirecți

Îmbunătățirea continuă a relațiilor cu beneficiarii direcți (elevii) și indirecti (unitățile sanitare, liceele și comunitatea locală) Culegerea feed-back-ului de la elevi, cadre didactice, parteneri de instruire clinica, angajatori, comunitate; Interpretarea datelor; întocmirea și implementarea planului de îmbunătățire; Identificarea de noi parteneri pentru desfășurarea instruirii clinice; Încheierea contractelor de colaborare.

Chestionare aplicate unui procent de 45% din beneficiarii direcți și indirecți (elevi, 2 parteneri de practică /calificare profesională, 5 reprezentanți ai comunității locale) Minim 3 contracte de colaborare încheiate pentru fiecare calificare profesională;

ianuarie 2016

Director CEAC Responsabil instruire clinică Responsabilii catedrelor

proprie

Amenajarea spațiilor de învățare conform standardelor de pregatire profesională Întocmirea necesarului de materiale didactice, aparatura de laborator, dotari IT; Adegerea celor mai avantajoase oferte.

2 laboratoare de chimie-farmacie 1 laborator de biologie 1 laborator de informatică 1 sală de demonstrații balneofiziokinetoterapie 3 Săli de demonstrații pentru nursing

martie 2016

Echipa managerială Departamentul financiar Analist programator Informatician

proprie

Asigurarea cadrului necesar accesului la resursele de învățare care răspund nevoilor individuale ale elevilor și care sunt adecvate unui studiu independent eficace Amenajarea unei săli multimedia; Extinderea rețelei de acces la internet.

Dotare IT corespunzătoare Rețea de internet funcțională

mai 2016

Echipa managerială Departamentul financiar Analist programator Informatician

Conform bugetului

proprie

Managementul resurselor umane Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și o mai bună pregătire a elevilor Completarea fișei de dezvoltare profesională a cadrelor didactice; Analiza nevoilor individuale de formare a cadrelor didactice Perfecționarea cadrelor didactice prin obținerea gradelor didactice Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare și dezvoltare personală și profesională

Chestionare de analiză de nevoi aplicate pentru 90% din personalul didactic Planul managerial al comisiei de dezvoltare profesională

permanent octombrie 2015

Director resurse umane Responsabil comisie de perfecționare și dezvoltare profesională

ISMB, CCD, OAMGMAMR, alți furnizori de formare

proprie

Monitorizarea formării /perfecționării cadrelor didactice întocmirea unei evidențe a cursurilor de formare și a numărului de participant; întocmirea unei evidențe a inspecțiilor curente și speciale pentru cadrele didactice înscrise la grade didactice;

Finalizarea cursurilor de 95 % din cadrele didactice inscrise; Diseminarea programelor de formare Existența bazei de date cu

permanent

Director Director Resurse Umane Responsabil comisie de perfecționare și dezvoltare profesională

ISMB, CCD, OAMGMAMR, alți furnizori de

proprie

Page 62: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 62

Controlul periodic al activităților de formare desfășurate.

formarea continuă a resursei umane pe ultimii 5 ani

Responsabilii catedrelor formare

Amenajarea unui punct de informare și documentare privind dezvoltarea profesională Prezentarea ofertelor de formare; Abonarea la publicații de specialitate.

Existența punctului de informare și documentare

octombrie 2015

Responsabil comisie de perfecționare și dezvoltare

proprie

Managementul procesului instructiv-educativ - planificare, proiectare, organizare, dezvoltare și control Repartizarea elevilor pe clase Existența listelor cu elevii

repartizați 11 septembrie 2015

Director Compartimentul secretariat

Încadrarea personalului didactic Stabilirea comisiilor metodice și a comisiilor de lucru Stabilirea responsabilităților în cadrul comisiilor

Decizii, procese verbale CA si CP privind aprobarea catedrelor și comisiilor de lucru

septembrie 2015

Director Director adjunct Responsabilii catedrelor și comisiilor

Asigurarea sănătății și securității în muncă Existența documentelor medicale complete pentru toți salariații Realizarea instructajului și completarea fișelor de SSM;

octombrie 2015 martie 2016

Director Resurse Umane Responsabil comisie PSM

Cabinet Medicina Muncii

proprie

Proiectarea și planificarea procesului instructiv-educativ Elaborarea ofertei educaționale astfel incât să asigure aplicarea curriculum-ului național; Proiectarea activității didactice în raport cu nivelul clasei, cunoștințele, experiențele și abilitățile anterioare, stilurile de învățare ale elevilor, astfel încât să asigure egalitatea de șanse; Planificarea instruirii practice; Proiectarea activităților la nivelul comisiilor /compartimentelor în mod unitar, urmărindu-se creșterea eficienței învățării și diminuarea eșecului școlar; Întocmirea graficului de asistențe și interasistențe la ore;

Existența ofertei educaționale pe site-ul școlii și la nivelul catedrelor de specialitate; Orarul pe anul școlar 2015-2016; Graficul de instruire practică pe anul școlar 2015-2016; Graficul de asistențe și interasistențe la nivelul catedrelor de specialitate; Portofoliile cadrelor didactice pentru anul școlar 2015-2016;

septembrie 2015 octombrie 2015 octombrie 2015

Echipa managerială Responsabilii Comisiilor metodice

Predarea – învățarea - evaluarea rezultatelor școlare în raport cu introducerea SMC Stabilirea unor relații de lucru eficiente cu elevii; Conceperea și implementarea strategiei didactice; Realizarea feedback-ului dupa activitățile de predare - învățare, încurajarea elevilor în evaluarea progresului școlar, stabilirea și implementarea planurilor individualizate de recuperare;

Existența unităților de predare-învățare în portofoliile cadrelor didactice; Chestionare de feedback aplicate la minimum 50% dintre elevi.

permanent

CEAC Director Director adjunct Responsabili catedre

proprie

Prelucrarea prevederilor RIOF și a metodologiilor de organizare a examenelor de: Certificare a calificării profesionale.

Procesele verbale de prelucrare a metodologiei examenului de certificare a competențelor

Page 63: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 63

profesionale; Existența la avizierele școlii a metodologiei examenului de certificare, a graficului de examen și a tematicilor pentru toate probele examenului. Atribuțiile membrilor comisiilor pentru examenele de diferențe, încheierea situației școlare și corigențelor, existente în deciziile de numire a comisiilor menționate;

februarie 2016 mai 2016 august 2016

ISMB MEN

proprie

Pregătirea examenelor prin: Activități de consultații; Simulări examen de certificare;

Existența graficelor de consultații la avizierele școlii și în portofoliile catedrelor; Participarea a cel puțin 75% din elevi la simulările organizate în unitatea școlară.

Februarie 2016 mai 2016

Echipa managerială Secretariat Comisia de organizare a examenului de certificare Profesori diriginți

ISMB MEN

proprie

Evaluarea constructivă și consilierea cadrelor didactice în procesul de predare – învățare: Asistarea la ore a fiecărui cadru didactic de către director/director adjunct, membrii comisiei CEAC, responsabilii de catedră și profesorii metodiști; Consilierea cadrelor didactice pentru completarea fișelor de evaluare a activității; Analiza criteriilor de evaluare în cadrul ședintelor de catedră; Consilierea cadrelor didactice și oferirea feedback-ului pentru atingerea performanței în carieră; Asigurarea mentoratului pentru cadrele didactice debutante la nivelul fiecărei catedre;

Fișe de observare a lecției; Procesele verbale ale inspecțiilor; Raportele de activitate ale cadrelor didactice pe sem I; Fișe de autoevaluare și evaluare completate de fiecare cadru didactic și însoțite de documente justificative și rapoarte anuale de activitate; Participarea la cursuri de formare în metodica predării disciplinei.

Conform graficului de asistență la ore februarie 2016 mai 2016 august 2016 iunie 2016

Director Director adjunct CEAC Responsabilii catedrelor

proprie

Page 64: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 64

PRIORITATEA 2: Adaptarea ofertei educaționale la necesitățile pieței muncii

OBIECTIV: Formarea asistenților medicali în raport cu standardele de calitate impuse de medicina modernă; ȚINTE: T3. Atragerea unor elevi cât mai bine pregătiţi, cu potenţial ridicat de dezvoltare profesională ; - Creșterea numărului elevilor cu potențial ridicat de formare profesională și capabili de performanță; T7. Creşterea ratei de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii. - Creșterea gradului de inserție a absolvenților din anul școlar 2015-2016 în sistemul de sănătate românesc și European, cu cel puțin 20 %; CONTEXT: în agenda Europa 2020 sănătatea ocupă un loc important. În comunicarea sa din 29 iunie 2011 “Un buget pentru Europa 2020”, Co misia a subliniat că “promovarea unei stări bune de sănătate este parte integrantă a obiectivelor de creștere economică inteligentă și favorabilă pentru Europa 2020. Inovarea în domeniul asistenței medicale contribuie la aborda rea cu succes a provocării reprezentate de sustenabilitate în acest sector în contextul schimbărilor demografice”. Un rol esen țial în garantarea accesului la asistență medicală de calitate îl au specialiștii din domeniul sănătății. Acțiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate așteptate ( măsurabile)

Data finalizare

Persoane responsabile

Parteneri Cost Sursa de finanțare

Fundamentarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017 în acord cu nevoile comunității locale și cererile de pe piața muncii internă și europeană: Proiectarea planului de școlarizare prin : Consultarea PRAI, PLAI și a strategiei de dezvoltare locală și europeană; Analiza datelor statistice privind cifrele de admitere din ultimii 3 ani;

Realizarea unei analize pe termen mediu privind strategiile de urmat în vederea integrării școlii între unitățile de referință în pregătirea elevilor pentru domeniul medical; Realizarea proiectului planului de școlarizare;

octombrie – noiembrie 2015

Echipa managerială Consiliul de administrație

MEN ISMB

proprie

Realizarea planului de şcolarizare aprobat: Elaborarea strategiei de promovare a ofertei educaționale pentru anul şcolar 2016-2017 pe baza rezultatelor promovării ofertei educaţionale din anul şcolar 2014-2015 şi a rezultatelor chestionarelor privind impacul diferitelor modalităţi de promovare a ofertei educaţionale Încheierea acordurilor de parteneriat cu liceele din București și din provincie și alte instituții în vederea

Rezultatele chestionarelor privind impacul diferitelor modalităţi de promovare a ofertei educaţionale; Calendarul activităților de promovare a ofertei educaționale; Realizarea a cel puțin 5 tipuri de materiale promoționale; Existenţa acordurilor de parteneriat cu 50 licee din Bucureşti şi 20 de licee din provincie

octombrie 2015 octombrie –noiembrie 2015 noiembrie 2015

Director General Director Director de comunicare Responsabil comisie de promovare a ofertei educaționale

Licee din București și provincie ISIC România ISMB Unități sanitare

proprie

Page 65: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 65

popularizării ofertei educaționale pentru anul școlar 2016-2017; Extinderea popularizării ofertei educaționale în licee și alte instituții din provincie; Diversificarea modalitățiilor de promovare a ofertei educaționale: campania google awords,ISIC România, posturi de radio, facebook, evenimente stradale, evenimente din calendarul ISMB, etc.; Implicarea unui număr mai mare de cadre didactice în activitățile de promovare.

Folosirea a cel puțin 5 modalități de promovare a ofertei educaționale; Creșterea numărului de elevi preînscrişi; Cresterea numărului de elevi absolvenți de liceu- promoţia 2016;

noiembrie 2015-august 2016 noiembrie 2015- mai 2016 iunie – august 2016

Îmbunătățirea calității procesului de admitere Elaborarea, aprobarea şi publicarea metodologiei de admitere pentru anul școlar 2016-2017; Stabilirea unor criterii de admitere care să asigure selecția elevilor cu potențial ridicat de formare profesională, capabili de performanță; Consilierea candidaților privind oportunitățile calificărilor profesionale oferite de școală; Facilitarea accesului la informațiile privind modalitățile de admitere;

Accesul candidaților la metodologia de admitere în anul școlar 2016-2017; Existența programului de consiliere în perioada înscrierilor / admiterii elevilor;

octombrie 2015 Conform calendarului de admitere cuprins în metodologia de admitere,anulşcolar 2015-2016

proprie

Asigurarea continuă a mediului educațional favorabil satisfacerii cerințelor instruirii de calitate în scopul adaptării lor la prioritățile sistemului de sănătate Creșterea numărului unităților medicale în care se realizează instruirea clinică a elevilor;

Creșterea cu cel puțin 5% a unităților medicale în care se relizează pregătirea clinică a elevilor; Încheierea parteneriatelor cu cel putin 3 unități /cabinete medicale particulare în vederea asigurării instruirii clinice a elevilor capabili de performanţă; Existența obiectivelor

septembrie – octombrie 2015

Director Responsabil instruire clinică Responsabilii catedrelor

Unități sanitare din București

Conform contractelor de parteneriat

proprie

Page 66: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 66

Diversificarea metodelor de evaluare a competențelor profesionale dobândite; Inițierea și implementarea de proiecte locale, naționale și internaționale pentru completarea pregătirii profesionale și îmbogățirea portofoliului personal.

instruirii clinice pentru fiecare calificare profesională și pentru fiecare stagiu de instruire clinică; Existența fișelor de monitorizare a activității elevilor în stagiul clinic (fișă de protecția muncii, fișa de prezență, fișa de evaluare). Creşterea numărului de proiecte pentru calificările profesionale AMF şi BFKT

septembrie 2015 la finalul fiecărui stagiu de instruire clinică, anul şcolar 2015-2016 noiembrie – decembrie 2015

Pregătirea elevilor şi absolvenților pentru carieră: Pregătirea elevilor şi absolvenţilor pentru interviul de angajare; Completarea portofoliului personal al elevului cu documente privind participarea la cursuri/activități de dezvoltare personală și formare profesională; Identificarea ofertelor de muncă și informarea elevilor și absolvenților; Pregatirea intensivă într-o limbă de circulație europeană; Crearea condițiilor logistice pentru familiarizarea elevilor cu soft-urile informatice din farmacii, spitale, centre de recuperare;

Instruirea elevilor/absolvenţilor pentru elaborarea CV-ului şi a scrisorii de intenţie în cadrul orelor de dirigenţie/ întâlnirilor organizate de Clubul absolvenţilor Participarea elevilor la activitățile caritabile și de voluntariat, la cursuri de formare profesională- existenţa dovezilor: adeverinţe, diplome; Procesele verbale, anunțurile de informare a elevilor și absolvenților privind ofertele de locuri de muncă; Procesele verbale ale întâlnirilor cu reprezentanți OAMGMAMR și ai firmelor de recrutare, organizate de reprezentanții Clubului absolvenților.

octombrie – noiembrie 2015 permanent anul şcolar 2015-2016 permanent anul şcolar 2015-2016 conform programului de activități al Clubului absolvenților

Director Responsabil clubul absolvenților Responsabil instruire clinică Responsabilii catedrelor

Unități sanitare din București OAMGMAMR ANOFM Firme de recrutare personal medical

proprie

Page 67: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 67

Inserția absolvenților: Prezentarea unor site-uri de recrutare a asistenților medicali; Ȋncheierea unor contracte cu firme de recrutare personal medical.

Creșterea numărului de întâlniri cu reprezentanții firmelor de recrutare;

permanent anul şcolar 2015-2016

Director Responsabil Clubul Absolvenților Director de Comunicare

Firme de recrutare ANOFM Unitățile sanitare

proprie

Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților și realizarea unei baze de date cu absolvenții și locul de muncă

Existența bazei de date privind inserția absolvenților din ultimii 5 ani;

permanent anul şcolar 2015-2016

Responsabil Clubul absolvenților Profesorii diriginți Secrertariat

Unitățile sanitare Proprie

PRIORITATEA 3: Îmbunătățirea comunicării interne și externe

OBIECTIV: Îmbunătățirea imaginii școlii ȚINTA: T4 . Schimbarea si dezvoltarea organizationala; - Armonizarea legăturilor între compartimentele școlii T6. Internationalizarea scolii prin dezvoltarea parteneriatelor educationale; CONTEXT: În contextual socio- economic actual se impune o politică mai activă de evidențiere și impunere a școlii noastre pe piața ofertelor de formare, care să promoveze potențialul creativ al profesorilor și al elevilor școlii, cât și gama largă de posibilități prin care școala satisface cerințele comunității locale . Armonizarea comunicării între compartimentele școlii Cunoașterea organigramei școlii de către toți angajații ; Cunoașterea organigramei catedrei de către toți membrii catedrei; Întâlniri săptămânale ale comisiei manageriale; Întâlniri lunare la nivelul catedrelor și comisiilor din școala; Raportări periodice și analiza SWOT, privind activitatea compartimentelor, catedrelor, comisiilor de lucru;

Procesele verbale ale ședințelor manageriale; Procesele verbale ale ședințelor catedrelor și comisiilor;

permanent Conducerea școlii Responsabili de catedre/comisii

Facilitarea accesului la informare și documentare: Asigurarea accesului la documentele legislative (LEN,ROFUIP, R.I.O.F, metodologii, OMEN), documente privind evaluarea periodică activității școlare( raport general, RAEI,

Existența documentelor legislative și de evaluare și organizare a activității, în cancelariile din toate sediile școlii; Baza de date/registru de evidență acces la bibliotecă

permanent

Conducerea școlii Informatician Bibliotecar Responsabilii catedrelor și

Universități Edituri

Conform bugetului

Proprie

Page 68: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 68

rapoartele catedrelor și comisiilor), documente manageriale ( plan managerial, PAS, planul operațional); Asigurarea accesului permanent la biblioteca școlii; Asigurarea accesului permanent la internet; Completarea fondului documentar;

și internet; Baza de date cititori/fișe de evidență cititori completate.

comisiilor de lucru

Eficientizarea activității comisiei de promovare a imaginii școlii Realizarea materialelor de promovare a imaginii școlii ( pliante, albume, casete, CD-uri); Actualizare permanentă a site-ului școlii; Diversificarea acțiunilor de promovare a imaginii școlii cu implicarea profesorilor și a elevilor.

Organizarea a cel putin 5 acțiuni de promovare a imaginii școlii în anul școlar 2015-2016 însoțite de procese verbale;

permanent

Comisia pentru promovarea imaginii școlii Consiliul elevilor Colectiv redactare revista școlara

Mass-media Alte școli Comunitatea locală

Conform bugetului

proprie

Mediatizarea performanțelor obținute de elevi și profesori în procesul instructiv- educativ și în activitățile extrașcolare și extracurriculare Premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite în activitățile mai sus menționate; Motivarea cadrelor didactice; Popularizarea rezultatelor deosebite în școală și în afara ei;

Creșterea numărului de elevi participanți la bursele ENM cu 5% față de anul școlar trecut; Implicarea a minimum 20% din cadrele didactice în obținerea de performanță școlară;

permanent

Conducerea școlii Comisia de promovare a imaginii școlii

Mass-media Alte școli Comunitate locală

Conform bugetului

proprie

Implicarea școlii în schimburi de experiență, proiecte și programe Participarea profesorilor și a elevilor la seminarii, conferințe , concursuri, simpozioane; Implicarea în proiecte școlare; Implicarea partenerilor de practică în desfășurarea unor activități școlare și extrașcolare;

Pariciparea a 50% din elevii școlii la cel putin 3 seminarii/ conferințe pe teme de specialitate; Participarea a 80% din profesorii școlii la cel puțin 3 seminarii/ conferințe pe an; Inițierea și implementarea a cel puțin două proiecte municipale/ regionale; Minimum 4 activități de diseminare a proiectelor naționale și europene.

permanent Conducerea școlii Responsabil comisie proiecte naționale

ISMB CCD Parteneri interni și externi

proprie

Extinderea parteneriatelor internaționale Informarea cadrelor didactice și a elevilor privind proiectele

Inițierea și implementarea

proprie

Page 69: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 69

internaționale; Participarea cadrelor didactice la diferite seminarii a căror teme vizează cooperarea națională și internațională; Diseminarea activităților desfășurate în cadrul proiectelor; Căutarea de parteneri din comunitatea europeană pentru realizarea unor proiecte.

a 2 proiecte internaționale; Existența panoului de informare privind implicarea în proiectele internaționale;

Conform apelului lansat de Agenția Națională pentru Proiecte

Conducerea școlii Responsabil comisie proiecte internaționale

ANPCDEFP ISMB MEN

Conform bugetului

Schimburile de experiență din cadrul Modulului European de Nursing Preselecția și selecția elevilor în vederea participării la schimburile de experiență din cadrul ENM Organizarea activităților elevilor din alte țări, participanți la schimburile de experiență ENM care se vor desfășura în școala noastră și în spitalele cu care școala a încheiat contracte de practică

Stabilirea obiectivelor schimbului de experiență și întocmirea programului de activități Elaborarea și administrarea unor teste de evaluare a cunoștințelor teoretice și abilităților practice ale elevilor; Elaborarea și administrarea unor teste de evaluare a cunoștințelor de limba engleză;

septembrie 2015 Conform programului de activități ENM

Director Director de comunicare Responsabil ENM

proprie

Promovarea imaginii școlii în rândul elevilor de liceu întâlniri cu elevii claselor a XII a pentru prezentarea ofertei educaționale a școlii ; Ziua porților deschise Participarea la târgul de oferta educațională

Creșterea cu cel puțin 30 % a elevilor care vin direct din liceu, absolvenți ai promoției 2015

Decembrie 2015 Iunie 2016

Comisia pentru promovarea imaginii școlii

Licee

Conform bugetului

Proprie

Page 70: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 70

PLAN MANAGERIAL

AN SCOLAR 2015-2016

Semestrul 1/Semestrul 2 ABREVIERI FOLOSITE SPSCD – Scoala Postliceala Sanitara carol Davila FUDMM – Fundatia Umanista Dr. Mioara Mincu OMEC – Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii OMECTS – Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului OMEN – Ordinul Ministrului Educatiei Nationale OMECS – Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice CP – Consiliul Profesoral CA – Consiliul de Administratie PV – proces verbal ROFUIP – Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor din Invatamantul Preuniversitar RIOF – Regulament Intern de organizare si functionare (al SPSCD) PM – Plan managerial PO - Plan operational PAS – Plan de Actiune al Scolii

Page 71: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 71

1. Curriculum Obiective

1. Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională: Legea 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare‚ Regulam entul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Ȋnvăţământ Preuniversitar, aprobat prin R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N. Nr. 5115/2014 , Ordinul nr. 5.079 al ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016.

2. Aplicarea Curriculumului si Standardelor de Pregatire Profesionala:

NR. CRT.

CALIFICAREA PROFESIONALA OMEC

1 ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2713/29.11.2007 2 ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 5042/27.09.2005 3 ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI

RECUPERARE 4760/26.07.2006

1. PROIECTARE NR. CRT.

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

1. Analiza realizarii activitatilor din P.O. 2014-2015; Intocmirea/revizuirea PAS

Comisia de redactare aprobata in Consiliul Profesoral

10 XI 2015 Existenta PAS Date statistice scoala perioada 2010-2015 Directii strategice FUDMM LEN 1/2011/ISMB

2. Intocmirea rapoartelor: a.de activitate privind starea si calitatea invatamantului in anul scolar 2014-2015; b.de activitate ale comisiilor din scoala; c.de evaluare interna pentru anul scolar 2014-2015;

Pop Maria Responsabili catedre/comisii CEAC

15 X 2015 Existenta PM anual / semestrial; Registrul cu procese verbale al CP si CA; Rapoartele responsabililor catedre/comisii; Raportul anual de evaluare interna; Site scoala; (daca este cazul) Avizier scoala. (extras)

Rapoarte tipizate scoala Standardele si descriptorii de evaluare Raportul tipizat

3. Prezentarea rapoartelor in cadrul CP si a CA Director Director adj

17 X 2015 Proces verbal CP si CA ROFUIP, LEN 1/2011

4. Intocmirea planului managerial anual si pentru semestrul I si prezentarea in cadrul CP si CA

Comisia de redactare 1 XI 2015 Planul managerial anual si semestrial, procese verbale CP si CA

PAS, PM ISMB, Raport de activitate an scolar 2014-2015, Hotarari FUDMM

5. Activitati Responsabil termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

6. Realizarea planurilor manageriale si a dosarelor cu documentele specifice pentru comisiile din scoala

Responsabili catedre/ comisii

20 X 2015 Structura dosarului si calitatea documentelor catedrelor/comsiilor PAS, plan managerial scoala

7. Elaborarea tematicii CP si aprobarea acesteia Csolti Andreea Director adj

15 IX 2015 Tematica sedintelor CP

PAS, chestionare aplicate cadrelor didactice si

Page 72: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 72

beneficiarilor, planuri manageriale catedre

8. Elaborarea tematicii CA si aprobarea acesteia Director General Director

15 IX 2015 Tematica sedintelor CA

9. Intocmirea planificarilor calendaristice anuale si proiectarea unitatilor de invatare

Cadre didactice (intocmire) si

responsabil catedre (avizare) 1 X 2015

Procentul de planificari si proiecte de unitati de invatare aprobate si calitatea accestora

Curriculum si standaredele de pregatire profesionala

10. Realizarea planului de masuri si a programului de pregatire a examenelor de certificare a calificarii profesionale

Director adjunct Responsabilii catedreor

1 X 2015 Plan de masuri si program de pregatire; Grafic simulari examen

Metodologia pentru examenul de absolvire

11. Planificarea perioadelor de aplicare a testelor sumative Responsabilii catedrelor 1 X 2015

Planificarea activitatilor teste, rezultate, interpretare,centralizare,

Programele scolare in vigoare, Strategia de evaluare elaborata la nivelul catedrei

2. ORGANIZARE NR.CRT. Activitati Responsabil termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

1. Asigurarea unitatii scolare cu toate documentele legislative si curriculare necesare

RAC Tehnologii, RAC comisie curriculum

16 IX 2015 Procentul de acoperire cu doc. legislative si curriculare

Curriculum si standarede de pregatire profesionala

2. Verificarea modului de completare si gestionare a actelor de studii pentru anul scolar 2015-2016

Comisia numita prin decizia Directorului, CEAC

1 X 2015 Proces verbal intocmit de comisia numita

Acte legislative si metodologii specifice, Chestionare CEAC

3.

Aplicarea metodologiei de organizare si desfăsurare a examenelor de certificare a calificării profesionale

Responsabil Arie Curriculara Tehnologii, Responsabilii catedrelor

15 XI 2015 10 aprilie 2016 Permanent actualizare

Prelucrarea calendarului si metodologiei la clasa – PV Organizarea simularii examenului Postarea pe site-ul scoalii si afisarea la avizier

OMECTS nr....... privind aprobarea metodologiei de examen, OMEN nr………privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale

4.

Asigurarea logisticii si pregatirea in detaliu a programelor de formare continua si perfectionarea cadrelor didactice

Responsabil comisie formare si perfectionare

profesionala

permanent Baza de date formare si perfectionare cadre didactice la nivel de scoala

Oferta programe de formare si perfectionare CCD, Calendarul actiunilor metodice, Alte Cursuri/sesiuni sau simpozioane , Proiecte strategice POSDRU

Page 73: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 73

3. MONITORIZARE/COORDONARE

NR.CRT. Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse 1. Monitorizarea aplicarii corecte a

documentelor curriculare si a folosirii suportului de curs/ auxiliare curriculare

Director adj Responsabil CEAC, RAC, Responsabili catedre

conform graficului de asistente la lectii permanent

Numarul fiselor de asistenta la lectii completate Numarul fiselor de interasistenta completate

Fisa tip de asistenta la lectie Fisa tip de interasistenta Portofoliul cadrului didactic Proiectele de lectie Schema tablei

2. Verificarea modului de utilizare a laboratoarelor/ cabinetelor/salilor de demonstratii

Director adj Saptamanal Planificarea utilizarii laboratoarelor/ cabinete/Sali de demonstratii

Pv /planificari

3.

Monitorizarea instruirii practice a elevilor

Director Responsabil instruire practica Responsabili catedre

Conform graficului de monitorizare a instruirii

practice Procesele verbale ale vizitelor de monitorizare

Graficele de instruire practica Dosarele de practica ale elevilor

4. EVALUARE

NR.CRT. Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse 1. Evaluarea activitatii personalului didactic si

a personalului didactic auxiliar pe baza rapoartelor de autoevaluare

CP, Responsabili catedra, CA

15 IX 2015 (conform graficului publicat)

Fisele de autoevaluare/evaluare completate, PV: CP, catedre, CA

fisele de autoevaluare/ evaluare, rapoartele de activitate ale cadrelor didactice insotite de documente justificative, RIOF, CIM

2. Evaluarea situatiei scolare, frecventa si disciplina in cadrul fiecarui CP sau CA

Responsabil comisie de monitorizare a notarii ritmice si a frecventei elevilor

Cf. graficului de monitoriza re

PV/rapoarte periodice/fise de monitorizare completate

Instrumente de monitorizare, cataloage, RIOF

3. Urmarirea modului in care se realizeaza atributiile manageriale ale fiecarui c.d.in parte, Modul de aplicare a doc. curriculare la clasa, Controlul parcurgerii ritmice a materiei, Analiza obiectiva a nivelului de pregatire a levilor cu masuri concrete de ameliorare a situatiilor corespunzatoare,

Responsabil arie curriculara, Responsabili catedra,CA,CP CEAC

Permanent Fise de evaluare rapoarte de activitate/PV

Legislatie specifica,Fise de evaluare, rapoarte de activitate

4. Sustinerea evaluarilor sumative Responsabilii catedrelor, Titularii modulelor

Penultima saptamana de teorie din sem/an sc

Lucrarile scrise ale elevilor Notele trecute in catalog

Continuturile programelor scolare, Standardele de pregatire profesionala

Page 74: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017) 74

2. Management scolar Obiective:

1. Asigurarea managementului general si de specialitate; 2. Implementarea sistemului de management al calitatii; 3. Asigurarea si monitorizarea resurselor umane, materiale si financiare in vederea atingerii scopurilor educationale stabilite

1. PROIECTARE

NR.CRT. Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse 1. Reorganizarea organigramei scolii Director, Director general 30 IX 2015 Organigrama Legislatia, Hotarari FUDMM 2. Elaborare PAS si plan managerial Director

Director adjunct 15 X 2015

PAS si PM

Legislatia ,Raportul de activitate pentru anul scolar 2014-2015, Starea si calitatea invatamantului RAEI,, PAS, PRAI, PLAI.

3. Elaborarea harții proceselor din scoala Director, dir adj 15 X 2015 harta PM 4. Elaborarea documentelor catedrelor si a

celorlalte comisii Responsabili catedre/comisii 1 X 2015

Dosar catedre/comisii Legislatia 5. Revizuirea si elaborarea procedurilor CEAC 15 X 2015 Proceduri specifice Ghid/manual CEAC 6. Revizuirea/intocmirea regulamentelor scolii Comisie specifica 1 XI 2015 RIOF Legislatia 7. Elaborarea graficului sedintelor C.P. si a

tematicii Director adj/secretar CP 15 IX 2015

Graficul si tematica PV 8. Elaborarea planului managerial al

coordonatorului de proiecte si programe Responsabil comisie 30 IX 2015

PM PM al unitatii 9. Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse 10. Elaborarea graficului sedintelor C.A. si a

tematicii Director general/secretar CA 30 IX 2015

Graficul si tematica PV 11. Stabilirea ofertei de cursuri de

formare/perfectionare Comisia specifica 30 IX 2015

Planul de activitati Oferta cursuri/analiza nevoi 12. Elaborarea fisei postului personal scoala Director adj

dep RU, RAC 15 IX 2015

Fise post Legislatia/RIOF, CIM 13. Elaborarea fisei evaluare personal scoala Director adj

dep RU, RAC 15 X 2015

Fise evaluare Legislatia/RIOF, CIM

Page 75: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

75 PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017)

2. ORGANIZARE NR.CRT. Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

1. Pregatirea scolii pentru deschiderea noului an scolar

Director /administrator 1 IX 2015 Reinnoire aviz sanitar de functionare (daca e cazul) Normative sanitare de functionare

2. Asigurarea resurselor umane, financiare si materiale necesare

Director /administaror/ contabil, secretar 15 IX 2015

Stat de functii, Bugetul scolii Lista inventar Hotarari FUDMM,PM/ decizii interne

3. Numirea dirigintilor Director, CP 8 IX 2015 Decizii de numire

Incadrare Organigrama scolii

4. Constituirea si organizarea comisiilor Director, CP 15 iX 2015 Decizii director,PV CP Organigrama scolii, RIOF 5. Numirea comisiei de intocmire a orarului scolii Director adj 8 IX 2015 Decizii director,PV CP,Orar Curriculum 6.

Alocarea burselor Comisia specifica, C.A., conform graficului P.V. comisie si CA,Dosare burse Metodologia /criteriile de acordare a burselor aprobate in CA

7. Elaborarea si transmiterea in timp util a statisticilor, rapoartelor, informarilor Director adj Secretar Zilnic Dosar adrese, situatii intocmite

Adresele primite, Procedura circuit documente, Formulare tipizate,

8. Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente resurse 9. Planificarea concediilor de odihna pt. personalul didacic,

didactic auxiliar, si nedidactic Director RU, C.A 15 Xi 2015 Grafic acordare concedii, Cereri concediu

CIM, RIOF, Codul muncii, condica prezenta, hotarari FUDMM

10. Prelucrarea RIOF elevi, cadre didactice Director adj diriginti 30 X2015 PV clase, CP RIOF 11. Asigurarea sigurantei elevilor (legitimatii , profesor

serviciu, Comisie specifica Permanent Registru PV profesor de serviciu, RIOF scoala,

3. MONITORIZARE/COORDONARE

NR. CRT. Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse 1. Monitorizarea realizarii PM CEAC Lunar Fisa de monitorizare PAS si PM, Regulament CEAC, Proceduri 2. Aprobarea planului manangerial si al programului de

activitati al comisiilor Director 15 X 2015 PM si program activitati comisii LEN, RIOF, Hatarari FUDMM, decizii comisii 3.

Monitorizarea frecventei, starii disciplinare Responsabil comisie specifica Conform graficului

Situatia centralizata a absentelor, Fisele de monitorizare , Rapoarte periodice de monitorizare RIOF, Hatarari FUDMM,

4. Valorificarea rezultatelor inspectiilor Director Periodic Programe de remediere Rapoarte specifice 5. Monitorizarea platii taxelor scolare Responsabil taxe scolare conform graficului Situatii centralizatoare Contractele de scolarizare si anexele 6. Urmarirea activitatii comsiei de disciplina pentru

elevi si c. d. Director Semestrial Raport activitate Regulament comisie, RIOF, Hatarari FUDMM 7. Monitorizarea evaluarii ritmice Director adjunct

Resp.comisie specifica

Saptamanal Conform graficului

Catalog, rapoarte comisie

8. Avizarea fisei de evaluare a personalului C.P.

15 IX. 2015 P.V. sedinta C.P Fisa evaluare

RIOF, Hatarari FUDMM, CIM,

Page 76: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

76 PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017)

4. CONTROL SI EVALUARE

5. MOTIVARE

NR.CRT. Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse 1. Verificarea si avizarea planificarilor calendaristice si

proiectarii pt unitatile de invatare Resp. Catedra /Director adj semestrial Planificarea anuala a unitatilor de invatare Curriculum

2. Realizarea asistentelor la orele de curs Resp. catedra, CEAC/Directori conform graficului Fise asistenta Proiecte de lectie Dosar comisii 3. Realizarea asistentelor la sedintele comisiilor Responsabil comisie/Director semestrial Fise asistenta Dosar comisii 4. Verificarea portofoliilor profesionale Responsabil comisie/Director semestrial Raport activitate Portofolii profesionale 5. Evaluarea programelor de formare desfasurate in

scoala Responsabil comisie/Director semestrial

Raport analiza activitate Activitate cadrelor didactice la clasa 6. Evaluarea activitatii comisiilor Responsabil comisie/Director semestrial Raport analiza Dosar comisii Raport CEAC 7. Evaluare activitatii coordonatorului proiecte Responsabil comisie/Director semestrial Raport de activitate Portofoliu coordonator 8.

Realizarea evaluarii personalului didactic Responsabil comisie/director

Sept. 2015 Fisele de evaluare, P.V. C.P si C.A

Procedura evaluare, Fisa postului

9. Realizarea evaluarii personalului nedidactic

Responsabil comisie/Director Ianuarie 2015

Fisele de evaluare, P.V. C.P si C.A

Procedura evaluare Fisa postului

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse Prezentarea exemplelor de buna practica – activitati

demonstrative, Responasbili catedre lunar Site scoala, Diseminare in CP, Evidentiere in CP

Dosar catedra, Fisa de asistenta

Intocmirea recomandarilor CP pentru inscrierea la gradele didactice Director Octombrie PV registru CP, Recomandarile

Raport catedra

Page 77: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

77 PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017)

6. FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse Participarea cadrelor disactice la activitatile catedrelor/comisiilor cadrele didactice semestrial fisa de prezenta la activitati Programul de activitati Participarea cu lucrari la simpozioane si conferinte judetene,

nationale si internationale Toate cadrele didactice An scolar 2015-2016 Diplome, adeverinte Oferta institutiilor de profil

Publicarea de articole sau carti de specialitate cu ISSN sau ISBN Toate c didactice An scolar

2015-2016 Copie art. (pg titlu,ISBN/ISSN) Alte reviste de specialitate edituri Discretie si profesionalism in abordarea situatiilor cu potential

conflictual in relatiile din scoala personalul scolii Permanent Chestionare RIOF, procedura CEAC Monitorizare, negocierea si rezolvarea disfunctionalitatilor pt

preintampinarea conflictelor personalul scolii permanent Chestionare RI, procedura CEAC

Page 78: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

78 PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017)

3 Resurse umane Obiective

1. Asigurarea in scoala a legilor, ordinelor, metodologiilor si a celorlate acte normative privind incadrarea, miscarea, perfect ionare si evaluarea cadrelor didactice, didactice auxiliare si nedidactice; Completarea situatiilor statistice; 2. Cresterea calitatii reusrselor umane angajate in scoala prin perfectionare continua; 3. Asigurarea unei politici interne de recrutare a personalului bazata pe descentralizarea unitatilor de invatamant.

1. PROIECTARE Nr . crt.

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

Proiectul planului anual de perfectionare prin activitati desfasurate in scoala prin CCD sau alte institutii acreditate

Comisia curriculum,Resp.comisie perfectionare/Director adj 1 noiembrie 2015

Proiectul planului de perfectionare

Oferta CCD,Oferta educationala a scolii, Oferta altor institutii abilitate

2. ORGANIZARE

Nr .crt

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

1.Realizarea modificarilor in REVISAL Dir fin./Director RU,

sept. 2015 ,la orice schimbare

in CIM REVISAL/ Nr. inregistrare Decizii, Legislatie in vigoare, Organizarea concursului pentru

ocuparea posturilor vacantate dupa 15 septembrie (daca este cazul) CA, Director RU Oct.(dupa caz)

Dosarul concursului (decizii, PV CA)

LEN,Procedura specifica,Programe pentru concurs

Distribuirea orelor vacante (PO) Director RU, CA septembrie

Decizii PO, Incadrarea, Stat de functii

LEN, RIOF, dosarele personale ale c. d. ,Centralizator- OMEN

Personalizarea fisei postului cf. resp. stabilite la nivel de scoala Director RU, CA periodic Fisa postului

PV CP si CA, RIOF, Hatarari FUDMM, CIM

Negociere contractului colectiv de munca Dir. general, RU, CA Semestrul I Contracte de munca Legislatia in vigoare

3. MONITORIZARE/COORDONARE

Nr crt.

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

Monitorizarea pregatirii personalului didactic pentru orele de curs, activitatile extracurriculare

Director/CEAC/Responsabili catedre Permanent Fisa de observatii

Instrumente de lucru privind observarea activitatii cadrelor didactice

Coordonarea activitatii cadrelor didactice debutante Responsabili catedra Permanent Raport

Proiecte de lectie Raport monitorizare

Monitorizarea activitatii de formare continua a personalului didactic si didactic auxiliar

Responsabili catedra/Comisie perfectionare Lunar

Baza de date formare continua Adeverinte, certificate Oferta de formare contunua

Asigurarea consilierii cadrelor didactice

Responsabili catedra/Comisie perfectionare saptamanl Program consiliere PM

Page 79: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

79 PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017)

4. CONTROL/EVALUARE Nr crt.

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

Realizarea asistentelor la lectii pentru cadrele didactice debutante sau la care feedback-ul din partea elevilor este slab

Director, CEAC, Responsabili catedre

Conform graficului de asistente Fisele de asistenta ROFUIP, fisa postului director, RI

Realizarea evaluarii personalului scolii Director RU, CA Conform PO Fisele de evaluare

PO evaluare personal didactic si didactic auxiliar, RIOF, Hatarari FUDMM, CIM

Controlul/reactualizarea dosarelor personale ale personalului scolii Director RU Semestrial Dosarele personale Documente RU

5. NEGOCIEREA/REZOLVAREA CONFLICTELOR Nr crt.

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

Preintampinarea conflictelor intre personalul scolii, personal scoala –elevi, personal scoala- parinti Director RU,consilieri Periodic Chestionare PO rezolvare conflicte

Testarea satisfactiei cadrelor didactice fata de politica manageriala a scolii Director RU,CEAC Odata la 2 luni Centralizare chestionare Chestionare CEAC

Page 80: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

80 PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017)

4 Resurse materiale Obiective

1. Realizarea unei proiectii bugetare realiste care sa acopere necesitatile scolii privind baza materiala; 2. Consevarea si imbunatatirea bazei materiale a scolii; 3. Realizarea de proiecte privind atragerea de fonduri extrabugetare in scopul dotarii scolii. 1. PROIECTARE

Nr crt.

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

Realizarea proiectiei bugetare pe baza necesitatilor scolii

Director General, Administrator financiar, CA

31 decembrie

Proiectia bugetara Necesar dotare IT si materiale didactice propus la nivelul catedrelor si comisiilor de specialitate

Proiectarea planului anual de achizitii pentru bunuri si servicii

Director GEN, administrator financiar, CA

31 decembrie

Planul anual de achizitii – proiect Bugetul pentru anul 2015, Centralizare propuneri pentru 2016,

2. ORGANIZARE

Nr crt.

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

Asigurarea materialelor consumabile

Director adj administrator financiar, CA Lunar Facturi achizitie, Bonuri de consum Referat de necesitate, Bugetul scolii

Asigurarea cataloagelor, condicelor si carnetelor de elelev Administrator Secretar septembrie Facturi achizitii Referat de necesitate

Realizarea subinventarelor pentru fiecare diriginte si orice angajat al scolii care are in primire o gestiune Comisia de inventariere 1 X 2015 Subinventarele Inventarul scolii PO de realizare a inventarierii

Realizarea inventarului scolii Comisia de inventariere 31 XII 2015 Inventar scoala PV CP stabilire comisie inventariere, PO realizare inventar, RIOF, Hatarari FUDMM,

Recuperarea pagubelor materiale realizate din vina elevilor sau a personalului scolii

Administrato patrimoniu, contabil

Cand este cazul Documente SPECIFICE RIOF, Hatarari FUDMM,

Atragerea de surse extrabugetare de finantare Director, cadre didactice, CA Periodic Contracte sponsorizare, Proiecte de atragere fonduri PM

Page 81: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

81 PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017)

3. MONITORIZARE/COORDONARE

Nr crt.

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

Monitorizarea incadrarii cheltuielilor realizate in capitolele bugetare

Director General , Director financiar Permanent Facturi achizitii Buget scoala

Coordonarea comisiilor de evaluare si de receptie a lucrarilor de investitii realizate in scoala

Director General , Director financiar Periodic Dosar investitii PO realizare achizitii Buget scoala

Coordonarea si monitorizare activitatii de achizitii

Director General , Director financiar periodic Rapoarte Plan achizitii

Monitorizarea activitatii de aprovizionare cu materiale consumabile pentru desfasurarea activitatii din scoala

Director General , Director financiar director ru, Administrator lunar

Gradul de acoperire a cantitatilor din referatele de necesitate Referate de necesitate, Facturi

Monitorizarea starii igienico-sanitare din locatiile scolii Administrator zilnic PV Legislatia in vigoare

Monitorizarea starii mobilierului din scoala Administrator zilnic Starea mobilierului din scoala Inventarul si subinventarele scolii

4. EVALUARE/CONTROL Nr crt.

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

Controlul privind folosirea fondurilor bugetare pe capitole Director General , Director financiar Lunar Facturi Bugetul scolii OP Referate de necesitate

Evaluarea repartizarii fondurilor bugetare si extrabugetare conform prioritatilor pe compartimente Director General , Director financiar Periodic PV CA Referate de necesitate Buget scoala

Controlul asupra asigurarii conditiilor igienico- sanitare Director general/director Saptamanal Raport activitate Fisa postului director

Controlul asupra starii mobilierului scolii si a matertialelor folosite in procesul de invatare Respinsabili catedre/comisii periodic Raport Inventar scoala

Page 82: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

82 PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017)

5. NEGOCIEREA/REZOLVAREA CONFLICTELOR

Nr crt.

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

Negocierea si monitorizarea actiunilor privind obtinerea contractelor de sponsorizare si a fondurilor extrabugetare

Director, Director General , Director financiar Periodic

Contracte de sponsorizare Documente fonduri extrabugetare PM, PAS Legislatia in vigoare

Argumentarea si negocierea utilizarii fondurilor astfel incat sa se evite crearea unor conflicte la nivelul scolii Director General , Director financiar Periodic PV CA Referate de necesitate

Negocierea contractelor de achizitii de bunuri si servicii (incredintare directa)

Director General , Director financiar, Juridic Periodic Contractele de lucrari sau de achizitii Legislatia in vigoare

5..Parteneriate si programe Obiective:

1. Dezvoltarea unor parteneriate educationale cu institutiile de interes local; 2. Realizarea unor schimburi de experienta utile si eficiente pentru formarea si dezvoltarea profesionala a elevilor prin 3. realizarea unor parteneriate cu alte institutii de invatamant si unitati sanitare de la nivel local, national si internationa l; 4. Folosirea platformelor on-line si de derulare a proiectelor educationale.

1. PROIECTARE: Nr crt.

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

1. Identificarea nevoilor de educatie ale scolii, ale comunitatii locale si a posibilitatii realizarii acestora prin proiecte si programe

Director General, Director,

Coordonator proiecte si programe 5 X 2015 Comunicare interinstitutionala

Curriculum Optiunile/nevoile de dezvoltare personala si profesionala ale elevilor

2. Intalniri cu reprezentantii unitatilor sanitare, unitatilor scolare, institutii ale comunitatii locale, organizatii non- guvernamentale, etc.

Director

Conform calendarului Invitatii , afise , pliante

Ofertele educationale ale institutiior partenere, Curriculum

3.

Elaborarea graficelor de instruire practica, a calendarului de activitati extrascolare si extracurriculare

Director, Coordonator proiecte si

programe Octombrie 2015

Graficee de instruire practica, calendarul de activitati extrascolare si extracurriculare

Ofertele educationale ale institutiior partenere, Curriculum

Page 83: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

83 PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017)

1. ORGANIZARE: Nr crt.

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

1. Realizarea protocoalelor de colaborare cu unitatile sanitare in vederea desfasurarii stagiilor clinice

Director, Coordonator invatamant clinic 14 IX 2015

Contractele de practica stampilate si semnate de ambele parti

Legislatia specifica, Curriculum

2. Realizarea protocoalelor de colaborare cu unitati sanitare, institutii de invatamant similare si institutii de cultura , la nivel municipal, regional, national

Director, Coordonator activitati educative, Responsabil subcomisie pentru parteneriate si proiecte nationale

noiembrie-decembrie 2015

Acorduri de parteneriat semnate, proiecte municipale si regionale, nationale

Legislatia specifica, calendarul ISMB

3. Realizarea protocoalelor de colaborare cu unitati sanitare si institutii de invatamant similare , la nivel european si international

Director, Responsabil ENM

cf termenelor stabilite de ENM si ANPCDEFP Documentele parteneriatelor Legislatia in vigoare

4. Realizarea de parteneriate cu liceele si scolile generale din Bucuresti si provincie, in vederea promovarii educatiei pt sanatate si a ofertei educationale a scolii

Director, Responsabil comisie pentru promovarea ofertei educationale permanent Acordurile de parteneriat incheiate

Calendarul activitatilor de promovare a ofertei educationale

5. Proiectarea activitatii cercurilor/cluburilor la nivel de scoala

Resp arie curriculara, Resp. catedre, Responsabil CE octombrie 2015

Tematica si calendarul activitatilor aprobate de director si resp

Legislatia specifica 2. MONITORIZARE/COORDONARE Nr crt.

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

1. Coordoonarea desfasurarii proiectelor si programelor si diseminarea informatiilor referitoare la proiectele implementate de scoala

Director, Coordonator activitati educative,

Responsabil ENM Responsabil subcomisie pentru parteneriate si

proiecte nationale permanent Informarea in CP si in sedintele manageriale,organizarea activitatii Procesele verbale ale activitatilor desfasurate

Calendarul activitatilor extrascolare si extracurriculare

2.

Participarea elevilor la activitatile extrascolare si extracurriculare

Responsabili catedre

Conform calendarului Program de pregatire , monitorizarea rezultatelor, feedback-ul elevilor

Cunoasterea proiectelor scolii si calendarul activitatilor extrascolare si extracurriculare

3. EVALUARE/CONTROL Nr crt.

Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente Resurse

1.

Verificarea desfasurarii activitatilor din cadrul programelor si proiectelor scolii

Director, Coordonator activitati educative,

Responsabil ENM Responsabil subcomisie pentru parteneriate si

proiecte nationale

Lunar, conform calendarului activitatilor extrascolare si extracurriculare

feedback-ul elevilor,al partenerilor educationali, planurile de masuri remediale,procese verbale

Calendarul activitatilor extrascolare si extracurriculare

2. Analizarea activitatilor din cadrul programelor si proiectelor scolii

Director, Coordonator activitati educative,

Responsabil ENM Responsabil subcomisie pentru parteneriate si

proiecte nationale semestrial rapoarte de activitate Calendarul activitatilor extrascolare si extracurriculare

Page 84: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

84 PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017)

CAPITOLUL IV : Consultare, monitorizare şi evaluare PAS 4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării planului de acţiune al şcolii Realizarea PAS necesită o programare a activităților și persoanelor responsabile. Această activitate nu se poate face decât de o echipă în care membrii primesc sarcini specifice. Principalele acțiuni derulate la elaborarea PAS sunt următoarele:

1. Stabilirea echipei de lucru și a responsabilităților; 2. Programarea întâlnirilor la nivelul întregii școlii și la nivelul echipei de lucru; 3. Identificarea factorilor interesați; 4. Contactarea, consultarea și cooptarea unora dintre factorii interesați în elaborarea PAS; 5. Culegerea informațiilor pentru elaborarea PAS prin: a. Chestionare aplicate elevilor, părinților, profesorilor școlii, agenților economici, autorităților locale, altor parteneri interesați în formarea profesională; b. Discuții colective și individuale cu principalii ”actori” implicați în formarea profesională; c. Interpretarea datelor statistice la nivel regional și local; d. Colectarea datelor relevante pentru analiza mediului extern; e. Colectarea datelor privind piața muncii. 6. Identificarea elementelor esențiale pentru formularea viziunii și pentru realizarea misiunii unității IPT prin discuții cu factorii implicați în formarea

profesională; 7. Fundamentarea cifrei de școlarizare; 8. Înaintarea spre aprobare a cifrei de școlarizare; 9. Analizarea rapoartelor de autoevaluare; 10. Întâlniri de lucru cu partenerii de practică și firmele de recrutare a forței de muncă pentru a stabili nevoile de competențe la nivel local, regional, naţional şi

internaţional. 11. Stabilirea priorităților, a obiectivelor și a domeniilor care necesită dezvoltare; 12. Prezentarea priorităților, a obiectivelor și a domeniilor care necesită dezvoltare, spre consultare: a) Personalul școlii ( în cadrul Consiliului Profesoral și în cadrul ședințelor de catedră); b) Elevilor (în cadrul Consiliului Elevilor); c) Partenerilor sociali cu care școala are relații de parteneriat.

Page 85: PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (2014-2017) - liceulmincu.ro · o Conferința Națională de Nursing cu tema: ”Nursingul Comunitar, o prioritate pentru sănătatea populației”;

85 PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII(2014-2017)

13. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor și pe baza acestora, reformularea priorităților; 14. Elaborarea planului operational.

Sursele de informații Principalele surse de informații care au fost folosite sunt:

Documente de proiectare a activității școlii o Documente ale comisiilor metodice, comisiei diriginților, comisiilor de probleme, Consiliul Elevilor; o Documente care atestă parteneriatele școlii; o Oferta educațională; Documente de analiză Rapoarte de autoevaluare ale catedrelor; Rapoarte ale Consiliului de Administrație; Rapoarte ale echipei manageriale; Rapoarte ale celorlalte compartimente ale școlii: secretariat, administrativ, bibliotecă. Documente de prezentare și promovare a școlii; Planul Regional de Acțiune pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic, Regiunea București – Ilfov; Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ; Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020; Chestionare, discuții, interviuri.

4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare si actualizare a PAS-ului Acestea trebuie să cuprindă autoevaluări individuale sau privind activitatea echipei, rapoarte ale persoanelor desemnatesa mo nitorizeze implementarea acțiunilor, evaluări de etapă sau finale ale rezultatelor obținute și a progresului înregistrat. Personalul școlii va trebui:

Să monitorizeze implementarea acțiunilor; Să evalueze dacă aceste acțiuni au avut efectul dorit/așteptat; Să revizuiască acțiunile în lumina progresului realizat; Să raporteze în mod regulat progresul înregistrat managerilor, personalului și altor factori interesați; Să colecteze exemplele de bune practice și să invețe din greșeli; Să se bucure de reușită.

Se desemnează persoana responsabilă cu monitorizarea termenelor de realizare și modul în care vor fi înregistrate rezultatele. Activitatea de monitorizare este realizată de către management, adică de managerii și de Consiliul de Administrație al Școlii Postliceale Sanitare “Carol Davila”