Conducere numerica

142
8/13/2019 Conducere numerica http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 1/142 6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 1 DisciplinaConducere numerică face parte din grupul disciplinelor de specialitate Disciplina se pred ă la domeniul de licenţă Inginerie industrială , la programul de studii TCM Structura disciplinei: 1 C + 2L Forma de examinare: colocviu Numărul de credite acordate pentru promovare: 4 Cunoştinţe prealabile necesare: desen tehnic şi proiectare 2D în AutoCAD, proiectarea tehnologiilor de prelucrare (selectiv) Conducere numeric ă - Introducere

Transcript of Conducere numerica

Page 1: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 1/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 1

DisciplinaConducere numerică face parte dingrupul disciplinelor de specialitateDisciplina se predă la domeniul de licenţă Inginerieindustrială , la programul de studiiTCM Structura disciplinei: 1C + 2LForma de examinare: colocviuNumărul de credite acordate pentru promovare: 4

Cunoştinţe prealabile necesare: desen tehnic şiproiectare 2D în AutoCAD, proiectareatehnologiilor de prelucrare (selectiv)

Conducere numeric ă - Introducere

Page 2: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 2/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 2

1765: Smeaton construieşte o maşină de prelucratalezaje lungi;1775: Wilkinson perfecţionează maşina lui Smeaton;

1797: Maudsley construieşte primul strung a căruistructură de bază este valabilă şi azi; 1815: apar maşinile de rabotat; 1820: este construită prima maşină de frezat;

1845: este construit strungul revolver;1861: este dat în folosinţă primul strung multiax; 1886: sunt puse în funcţiune primele strunguri

Conducere numeric ă – Istoric,precursorii conducerii numerice

Page 3: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 3/142

Page 4: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 4/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 4

Comanda numerică (Numerical Control) este ometodă automată de comandă, utilizată pentru conducereaunor maşini unelte şi a unor echipamente de prelucrarepe baza unor instrucţiuni codificate pe un suport deinformaţii adecvat [ALB 73].

ALBU, A., GRUIŢĂ, D., JEICAN, C., MORAR, L, Programareaasistată de calculator a maşinilor -unelte. Editura Tehnică, Bucureşti 1973.

Comanda numerică - CN- este un procedeu decomandă automată care permite poziţionarea saughidarea unui organ mobil în orice moment al mişcării

în funcţie de coordonatele lui [BAL 78].BALAURE, E., Sisteme şi echipamente de conducere numerică.Editura Tehnică, Bucureşti 1978.

Conducere numeric ă - Definiţii

Page 5: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 5/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 5

Prin comandă numerică (CN) se înţelege acel mod decomandă prin care diferite informaţii necesare executării unei piese, cu o anumită configuraţie, se înregistrează codificat pe un portprogram şi se prelucrează sub formă numerică de către un echipament electronic specializat, careemite comenzi organelor de execuţie ale maşinii. [GHE 80].GHEGHEA, I., TABĂRĂ, V., DORIN, Al., SANDU, A., Exploatareaşi

întreţinerea maşinilor -unelte cu comandă după program. Editura Tehnică, Bucureşti, 1980.

Conducerea numerică este o tehnică prin care se furnizează unei maşini unelte instrucţiuni sub formă de coduri alcătuite din cifre, litere, semne de punctuaţie şi alte simboluri.Maşina unealtă răspunde la aceste instrucţiuni în mod precisşi ordonat pentru a activa diversele sale funcţiuni [LEA 86].

LEATHAM, J. B., Introduction to numerical control, Pitman, London, 1986

Conducere numeric ă - Definiţii

Page 6: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 6/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 6

Prin axă se înţelege orice direcţie fixă dedeplasare, rectilinie sau circulară, ce poate firealizată de organele mobile controlatenumeric ale maşinii unelte.

Echipament de conducere numerică =dispozitiv capabil să “traducă” informaţiile transmise codificat de către calculator prinintermediul fişierului de conducere numerică

în comenzi utilizabile de către organelecomandate ale maşinii unelte.

Conducere numeric ă - Definiţii

Page 7: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 7/142

Page 8: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 8/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 8

Cu 2 ½ axe

Cu trei axe

Cu patru axe

Cu cinci axe

ECN de complexitate mare

Conducere numeric ă – Clasificarea ECN

Page 9: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 9/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 9

MUCN cu cinci axecu masă basculantă cu broşă port -sculă basculantă cu masă şi port -sculă basculante

Conducere numeric ă – Clasificarea ECN

Page 10: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 10/142

CURS 2

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 10

Page 11: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 11/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 11

În conducerea numerică a maşinilor unelte seutilizează de regulă (cel puţin) două sisteme decoordonate: cel al maşinii unelte şi cel asociat piesei.

De ce este nevoie de două sisteme decoordonate?

Pentru că au funcţii diferite, fiecare din ele fiindindispensabile.

Conducere numeric ă – Sisteme decoordonate

Page 12: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 12/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 12

Sistemul de coordonate propriu maşinii unelte

Sistemul de coordonate propriu maşinii unelte este

stabilit prin construcţia maşinii. Originea, direcţia şi orientarea axelor acestui sistem sunt fixe

Conducere numeric ă – Sisteme decoordonate

a) b)

Page 13: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 13/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 13

Regulile după care se stabileşte orientarea axelorsunt următoarele :

pentru maşini de frezat verticale:Axa X, stânga-dreapta, cu sensul pozitiv către dreapta;Axa Y, în profunzime, cu sensul pozitiv către înainte;Axa Z, verticală (paralelă cu axa frezei), cusensul pozitiv în sus.

Conducere numeric ă – Sisteme decoordonate

Page 14: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 14/142

6 February 2014Mircea Viorel DRĂGOI 14

Regulile după care se stabileşte orientarea axelorsunt următoarele :

pentru maşini de frezat orizontale:Axa X, stânga-dreapta, cu sensul pozitiv către dreapta;Axa Y, verticală, cu sensul pozitiv în sus;Axa Z, în profunzime, cu sensul pozitiv către înainte.

Conducere numeric ă – Sisteme decoordonate

Page 15: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 15/142

6 February 2014Mircea Viorel DRĂGOI 15

Regulile după care se stabileşte orientarea axelorsunt următoarele:

pentru strunguri:Axa X, în plan orizontal, de-a lungul razei piesei,cu sensul pozitiv în sensul creşterii razei;Axa Z, paralelă cu axa piesei, cu sensul pozitiv, în sensul îndepărtării de universal.

Conducere numeric ă – Sisteme decoordonate

Page 16: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 16/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 16

Sistemul de coordonate asociat pieseiare originea mobilă, în sensul că poate fi stabilită înpuncte diferite din spaţiul de lucru al maşinii, înfuncţie de necesităţile impuse de fiecare reper

prelucrat. Axele sistemului de coordonate asociatpiesei sunt întotdeauna paralele cu axele sistemuluipropriumaşinii.pentru axele de-a lungul cărora mişcarea de avanseste efectuată de sculă, sensul pozitiv este acelaşi înambele sisteme de coordonate. Pentru axele de-alungul cărora mişcarea de avans este efectuată depiesă (masa maşinii), sensul pozitiv este opus celuidin sistemul propriumaşinii

Conducere numeric ă – Sisteme decoordonate

Page 17: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 17/142

Page 18: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 18/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 18

De ce unele axe au sensuri opuse în cele douăsisteme de coordonate?

În mod intuitiv, atunci când ne imaginăm mişcările necesare pentru prelucrarea prin aşchiere a uneisuprafeţe, atribuim toate mişcările sculei (asumăm faptul că toate mişcările sunt efectuate de către sculă).Suntem obişnuiţi să gândim că ciocanul loveşte cuiul,că ferăstrăul se mişcă pentru a tăia ceva etc. Totuşi, încazul frezării, spre exemplu, lucrurile nu stau chiar aşa .Importantă este mişcarea relativă dintre sculă şi piesă, nu cine execută acea mişcare .

Conducere numeric ă – Sisteme decoordonate

Page 19: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 19/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 19

În figură este reprezentată mişcarea relativă către dreapta (în sensul pozitiv alaxei X din sistemul decoordonate asociat maşinii) a

sculei faţă de piesă . De fapt, oastfel de mişcare relativă nu serealizează prin deplasareasculei către dreapta, ci prinmişcarea piesei către stânga.Totuşi vom considera această

mişcare în sensul pozitiv alaxei X.

Conducere numeric ă – Sisteme decoordonate

Deoarece piesa realizează această mişcare, convenţional, axa X din sistemul asociat piesei, este orientată către stânga,deci în sens opus axei X din sistemul propriu maşinii.

Page 20: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 20/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 20

Stabilirea punctului de nul asociat pieseiTrebuie stabilite şi memorate componentele vectoruluiOmOp (Xd,Yd,Zd) în sistemul de coordonate propriumaşinii.

Conducere numeric ă – Sisteme decoordonate

Page 21: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 21/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 21

Care este utilitatea sistemului de coordonateasociat piesei?

Piesele care se prelucrează pe MUCN se aşează pemasa maşinii în diverse poziţii în funcţie de dimensiuni,dispozitivele disponibile etc. (chiardouă piese identice,care sunt prelucrate după acelaşi program, pot să fieaşezate/fixate pe masa maşinii în poziţii, locuri,diferite). Prin urmare, punctele care urmează să fieprogramate în vederea prelucrării piesei trebuie să fie„legate” de un punct de pe piesă, nu de pe maşină În general, pe desenul de execuţie al piesei careurmează să fie prelucrată pe MUCN, fie toate cotelesunt raportate la acelaşi punct, fie coordonateleoricărui element al desenului pot fi relativ uşor calculate faţă de un punct unic.

Conducere numeric ă – Sisteme decoordonate

Page 22: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 22/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 22

Conducere numeric ă – Sisteme decoordonate

a) b) c)

Page 23: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 23/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 23

Observaţii importante privind practica setării punctului de nul asociat piesei:

deplasarea frezei în punctele specifice pentru setareapunctului de nul se face în mod obligatoriu cu turaţia

piesei pornită;valoarea diametrului frezei sau dornului cu care sesetează nulul piesei trebuie să fie corect comunicată echipamentului de conducere numerică; în funcţie de poziţia frezei faţă de feţele verticale ale

semifabricatului (stânga / dreapta sau în faţă / înspate), la valoarea curentă a coordonatei X, respectivY, se va aduna sau scădea raza frezei pentru a obţine valoarea decalării pe axa respectivă ;

Conducere numeric ă – Sisteme decoordonate

Page 24: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 24/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 24

Observaţii importante privind practicasetării punctului de nul asociat piesei:

unele echipamente de conducere numerică potmemora până la patru puncte de nul asociate piesei. Întimpul rulării programului de prelucrare a piesei sepoate comuta de la un punct de nul la altul, adică nululpiesei poate fi „mutat” după necesităţi în oricare dincele patru poziţii memorate. Pentru selectarea primei,celei de a doua etc. poziţii ale nulului piesei seutilizează în programul de conducere numerică funcţiile G53, G54, G55 şi G56suplimentar, unele echipamente pot decala nululcurent cu o deplasare specificată, utilizând funcţia G92;

Conducere numeric ă – Sisteme decoordonate

Page 25: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 25/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 25

Axa Z pozitiva

Axa Y pozitiva

Axa X negativa

Axa Y negativa

Axa Z negativa

Axa X pozitiva

Nulul piesei

Scula in punctulde nul al masinii

SemifabricatulPlaca intermediara

Axa Z pozitiva

Axa Y pozitiva

Axa X negativa

Axa Y negativa

Axa Z negativa

Axa X pozitiva

Nulul piesei

Scula in punctulde nul al masinii

SemifabricatulPlaca intermediara

Conducere numeric ă – Sisteme de coordonate

Page 26: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 26/142

CURS 3

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 26

Page 27: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 27/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 27

Conducere numeric ă – Structuraprogramelor

Page 28: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 28/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 28

Conducere numeric ă – Structuraprogramelor

Page 29: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 29/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 29

Conducere numeric ă – Structuraprogramelor

Page 30: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 30/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 30

Conducere numeric ă – Structuraprogramelor

ă

Page 31: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 31/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 31

Un program care conţine secvenţe care se repetăpoate fi memorat ca şi subprogram pentru asimplifica programul principal.Diferenţele dintre un subprogram şi un programprincipal sunt următoarele:

Subprogramele nu conţin informaţiile despre mărimeasemifabricatului la începutul programului.Un subprogram se termină cu codul M99

Conducere numeric ă – Structuraprogramelor

ă

Page 32: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 32/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 32

Conducere numeric ă – Structuraprogramelor

O0001N0010 G21;[BILLET X... Y... Z...N0020N0030

N0040N0050N0060N0070N0080 M98 P1000;N0090N0100N0110N0120N0130N0140N0150 M30

O1000N0010N0020N0030N0040

N0050N0060N0070N0080N0090 M98 P2000;N0100N0110N0120N0130N0140N0150N0160 M99

O2000N0010 G21;N0020N0030N0040

N0050N0060N0070N0080N0090N0100N0110N0120N0130N0140N0150N0160 M99

Programul principal Subprogramul 1 Subprogramul 2

Primul nivel de imbricare Al doilea nivel de imbricare

d ă

Page 33: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 33/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 33

Un subprogram se încheie cu codul M99. Acestareturnează controlul programului principal (sau maicorect programului apelant, deoarece acesta, larândul lui, poate fi un subprogram).Codul M99 va returna controlul la bloculurmător celui

în care s-a făcut apelul din programul apelant. În cazul în care codul M99 este urmat de Pxxxx,controlul va fi predat în programul apelant la linia(blocul) xxxx. Spre exemplu, linia de program

N3450 M99 P160 va fi interpretată "întoarcere la linia 160 în programul

apelant".

Conducere numeric ă – Structuraprogramelor

d ă

Page 34: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 34/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 34

Frază=Bloc Numerotarea blocurilorStructura blocurilor

Conducere numeric ă – Structuraprogramelor

Program CuvântFrază Adresă Conţinut

C d i ă S

Page 35: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 35/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 35

Ignorarea opţională a blocurilor Liniile de program numerotate vor fi ignorate (sărite)la rularea programului dacă sunt precedate decaracterul “/” (slash) şi dacă comutatorul Block skip

de pe panoul de control al maşinii este în poziţia On.Când comutatorul Block skip este în poziţia Off liniilemarcate cu "/" sunt tratate ca orice altă linie dinprogram.

EXEMPLU/N2350 G04 X2

Conducere numeric ă – Structuraprogramelor

Page 36: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 36/142

C d i ă S

Page 37: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 37/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 37

Comentarii şi mesaje în interiorul programelor Dacă programul este scris off -line, adică în afaramaşinii unelte, de exemplu pe un calculator, îninteriorul său pot fi plasate comentarii şi/sau mesaje,

adică secvenţe de text ignorate de echipamentul deconducere numerică.Comentariile sunt utile pentru a introduce anumiteexplicaţii asupra programului. Astfel, pot fi indicatedimensiunile şi tipul sculelor atunci când ele intră înlucru.Mesajele au aceeaşi utilitate ca şi comentariile, darsunt şi afişate pe panoul de control al maşinii.

Conducere numeric ă – Structuraprogramelor

C d i ă S

Page 38: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 38/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 38

Comentarii şi mesaje în interiorul programelor poate fi inserat în program mesajul "începeprelucrarea buzunarului circular cu raza de 20 mm şi adâncimea de 3". În momentul parcurgerii liniei de

program care conţine mesajul, acesta va fi afişat şi pe consola echipamentului (panoul de control)EXEMPLU

M06 T03 (se încarcă freza cilindro-frontală Ø12x68)

Conducere numeric ă – Structuraprogramelor

C d i ă St t

Page 39: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 39/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 39

Funcţiile (adresele) se pot clasifica în:Funcţii geometrice – X, Y, ZFuncţii tehnologice – F, S, TFuncţii pregătitoare - GFuncţii maşină - M Alte funcţii – O, N, P etc.

Conducere numeric ă – Structuraprogramelor

Page 40: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 40/142

C d i ă Ad

Page 41: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 41/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 41

Prin intermediul adreselor geometrice se transmitinformaţii referitoare la traiectoria sculei.

Adresele geometrice sunt X, Y şi Z. Tot în scopulprogramării traiectoriilor sculei mai pot fi utilizateadresele A, B, C pentru desemnarea mişcărilor debasculare

Adresele I, J şi K se utilizează pentru a indica centrulunei mişcări circulare, deci au tot caracter geometric

Adresele care desemnează axe de translaţie sausimilare introduc coordonate ale punctelorprogramate

Conducere numeric ă – Adresegeometrice şi tehnologice

C d i ă Ad

Page 42: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 42/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 42

Adresele geometrice sunt singurele care acceptă conţinut în format real

Exemplu: X30.5 Y12.85Partea întreagă a coordonatelor programate sesepară de cea zecimală prin caracterul “.” (punct)

Exemplu: X30.5 Y12.85Se pot programa coordonate negative. În acest caz,conţinutul va fi precedat de semnul “-” (minus)

Exemplu: X-30.5 Y-12.85

Conducere numeric ă – Adresegeometrice şi tehnologice

Cond cere n meric ă Adrese

Page 43: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 43/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 43

Programarea coordonatelorpunctelor de pe traiectoriasculei se poate face în valoriabsolute sau relative(incrementale):

În cazul programării încoordonate absolute,punctele sunt raportate lanulul piesei

Conducere numeric ă – Adresegeometrice şi tehnologice

Exemplu: G90 G01 X50 Y18.5

Conducere numeric ă Adrese

Page 44: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 44/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 44

Programarea coordonatelorpunctelor de pe traiectoriasculei se poate face în valoriabsolute sau relative(incrementale):

În cazul programării încoordonate relative,punctele sunt raportate lapoziţia curentă a sculei

Conducere numeric ă – Adresegeometrice şi tehnologice

Exemplu: G91 G01 X35 Y12(pentru explicaţii asupra funcţiilor G01, G90 şi G91 vezi capitolul

dedicat funcţiilor pregătitoare G)

Conducere numeric ă Adrese

Page 45: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 45/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 45

Adresele tehnologice comunică informaţii cu caractertehnologic, după cum urmează :

F programează avansul de lucru. Adresa F seprogramează în frazele cu mişcare de prelucrare(interpolările G01, G02, G03) Avansul programat (deşi F este plasat la sfârşitul frazei) devine efectiv în fraza care îlconţine Conţinutul lui F se programează în valori întregi.

În mod implicit, avansul seexprimă în mm/min, dar sepoate opta şi pentru avans exprimat în mm/rot. Această variantă e utilizată îndeosebi pentru operaţii de filetare

Conducere numeric ă – Adresegeometrice şi tehnologice

Conducere numeric ă Adrese

Page 46: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 46/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 46

Relaţii utile pentru calculul avansului:

undesr = avansul pe rotaţie sz = avansul pe dinte

s l = avansul longitudinalz = numărul de ninţi ai frezein = turaţia frezei

z s s z r

*

Conducere numeric ă – Adresegeometrice şi tehnologice

n s s r l *

Conducere numeric ă Adrese

Page 47: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 47/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 47

ExempleG01 X50 Z23 F150G02 X50 Z50 I40 J-12 F100

G01 Z-12 F50Dacă în prima frază cu mişcare de aşchiere sau înainte de aceasta nu se programează în mod explicitavansul, mişcarea se va efectua cu un avans foartemic, predefinit (constantă a maşinii – la NovaMILLCNC 10 mm/min sau 0.4 in/min).

Conducere numeric ă – Adresegeometrice şi tehnologice

Conducere numeric ă Adrese

Page 48: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 48/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 48

Adresele tehnologice comunică informaţii cu caractertehnologic, după cum urmează :

S programează turaţia broşei portsculă Turaţia programată (deşi S este plasat la sfârşitul

frazei) devine efectivă în fraza care îl conţine Conţinutul lui S se programează în valori întregi.S se programează de obicei după schimbarea sculei, în frază cu M03, care semnifică pornirea turaţiei broşei în sens orar

ExempleG01 X50 Z23 F150 M03 S2300G02 X50 Z50 I40 J-12 S1100

Conducere numeric ă – Adresegeometrice şi tehnologice

Conducere numeric ă Adrese

Page 49: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 49/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 49

Adresele tehnologice comunică informaţii cu caractertehnologic, după cum urmează :T programează scula cu care se va face prelucrareaurmătoare Conţinutul adresei T indică locaşul din magazia descule din care va fi preluată scula care urmează să intre în lucruLa NovaMILL CNC magazia de scule are 6 posturi,deci se poate programa T01 .. T06T se programează întotdeauna în frază cu M06 care

semnifică apel al subprogramului de schimbare asculeiExemplu

M06 T05

Conducere numeric ă – Adresegeometrice şi tehnologice

Conducere numeric ă Adrese

Page 50: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 50/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 50

Funcţii pregătitoare G Funcţiile pregătitoare, G, se utilizează pentru descriereatraiectoriei sculei sau setarea modurilor de lucru alemaşinii. Astfel de funcţii permit controlul mişcărilor, al

operaţiilor de găurire, alegerea unităţilor de măsură, etc. În mod normal, funcţiile G sunt plasate la începutulfrazelor, imediat după numărul de linie, dacă acestaexistă.Este permisă prezenţa mai multor funcţii G într-o frază, cu condiţia să nu se nege reciproc.

Conducere numeric ă – Adresegeometrice şi tehnologice

Conducere numeric ă Adrese

Page 51: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 51/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 51

Clasificarea funcţiilor G

1. Funcţii modale şi non-modale2. Grupuri de funcţii

Conducere numeric ă – Adresegeometrice şi tehnologice

Conducere numeric ă – Adrese

Page 52: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 52/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 52

Clasificarea funcţiilor G Funcţiile modale sunt efective în linia în care suntinvocate, dar şi în liniileurmătoare, atâta timp cât nusunt negate de funcţii din aceeaşi categorie.

EXEMPLUN20 G21;N30 G90;N40 G00 X50 Y50;N50 G01 Z-5;N60 X100;N70 Y120;N80 X130 Y160;N90 G03 X150 Y 180 R20;

Conducere numeric ă – Adresegeometrice şi tehnologice

Conducere numeric ă – Adrese

Page 53: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 53/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 53

Clasificarea funcţiilor G Funcţiile non-modale sunt active doar în fraza încare sunt invocate. Dacă se doreşte obţinerea efectului unei funcţii non-modale în mai multe fraze

consecutive, acea funcţie trebuie apelată în fiecaredin frazele respective

Conducere numeric ă – Adresegeometrice şi tehnologice

Conducere numeric ă – Adrese

Page 54: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 54/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 54

Clasificarea funcţiilor G Un grup de funcţii este alcătuit din acele funcţii carevizează acelaşi aspect al programării Funcţiile din acelaşi grup se neagă reciprocNu pot coexista într-o frază mai multe funcţii G dinacelaşi grupDintre funcţiile unui grup, una este “starea implicită” Starea implicită este funcţia din grup care are efect

dacă nici una din funcţiile grupului nu esteprogramată .

Conducere numeric ă Adresegeometrice şi tehnologice

Conducere numeric ă – Adrese

Page 55: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 55/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 55

Conducere numeric ă Adresegeometrice şi tehnologice

Clasificarea funcţiilor GStarea implicită este funcţia din grup care are efect dacă nici una din funcţiile grupului

nu este programată . În exemplul alăturat nu s-aprogramat explicit tipul decoordonate; totuşi, ECNasumă faptul ca au fostprogramate coordonateabsolute, aceasta fiind stareaimplicită.

EXEMPLUO1234N10 G21N20 G28N25 M06 T1N30 G0 X-5 Y-5N32 M03 S1500N35 G0 Z2N40 G01 X10 10 F95.............

Page 56: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 56/142

CURS 5

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 56

Page 57: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 57/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 57

G90/G91 - programare în coordonateabsolute/relative

Funcţia G90 activează modul de lucru cuprogramarea punctelor în coordonate absolute(raportate la nulul piesei). Programarea încoordonate absolute este modul implicit de lucru; Funcţia G91 activează modul de lucru cuprogramarea punctelor în coordonate relative. Dinmomentul apelării ei coordonatele utilizate pentruprogramarea punctelor sunt măsurate faţă de poziţia curentă a sculei.Funcţiile G90 şi G91 aparţin aceluiaşi grup, deci nupot coexista în aceeaşi frază.

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Page 58: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 58/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 58

Programareacoordonatelor punctelorde pe traiectoria sculeise poate face în valoriabsolute sau relative

(incrementale): În cazul programării încoordonate absolute,punctele sunt raportatela nulul piesei

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Exemplu: G90 G01 X50 Y18.5

ă

Page 59: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 59/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 59

Programareacoordonatelor punctelorde pe traiectoria sculeise poate face în valoriabsolute sau relative

(incrementale): În cazul programării încoordonate relative,punctele sunt raportatela poziţia curentă asculei

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Exemplu: G91 G01 X35 Y12(pentru explicaţii asupra funcţiilor G01, G90 şi G91 vezi capitolul

dedicat funcţiilor pregătitoare G)

ă

Page 60: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 60/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 60

Observaţie importantă (excepţie) :Funcţia G90 – programare în coordonate absolute nuafectează adresele geometrice I şi J care descriu centrulmişcării circulare

Pentru detalii privitoare la Işi J vezi capitolul G02/G03 – Interpolarecirculară

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

d ă

Page 61: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 61/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 61

G28 - revenire în punctul de referinţă Punctul de referinţă (Home position, sau punctul de nulal maşinii) este un punct fix al maşinii unde poate fideplasată automat scula. Nulul maşinii este origineasistemului de coordonate al maşinii.Funcţia G28 comandă deplasarea sculei în punctul denul (referinţă). Sintaxa funcţiei este:

G90 G28 X… Y… Z… sau G91 G28 X… Y… Z…

X, Y şi Z pot fi folosite pentru a indica un punctintermediar, prin care va trece scula, înainte de aajunge în punctul de referinţă. Acest punct intermediarpermite deplasarea sculei pe o cale impusă, pentru aevita coliziunea sculei cu piesa sau cu dispozitivul defixare a piesei.

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

d ă

Page 62: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 62/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 62

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Punct denul

Punct decoliziune

Punctintermediar

Punct denul

Punctintermediar

C d i ă F ii G

Page 63: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 63/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 63

Punctul intermediar va funcţiona eficient în vedereaevitării coliziunilordacă va fi plasat deasupra poziţiei curente a sculei (mişcarea intermediară să se facă peverticală în sus).

Pentru a asigura o astfel de mişcare, punctulintermediar se va programa în coordonate relativeEXEMPLU

G91 G28 Z40

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

C d i ă F ii G

Page 64: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 64/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 64

G00 - poziţionare rapidă Funcţia G00 provoacă o mişcare de poziţionare (fără aşchiere) cu avans rapid până în poziţia indicata prinadresele geometrice X, Y, Z. Formatul comenzii esteurmătorul:

G00 X... Y... Z...Valoarea avansului rapid este setată de producătorul echipamentului (este o constantă a maşinii). Această valoare poate fi redusă de la 100% la 0% dar numai întrepte de 10% utilizând facilităţile de suprascriere aavansului, facilităţi specifice maşinii unelte. O astfel dereducere este posibilă numai în modul de operaremanual

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

C d i ă F ţ ii G

Page 65: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 65/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 65

Funcţia G00 blochează compensarea sculei impusă prin una din funcţiile G41 sau G42. Dacă în momentulapelului lui G00 este activ G41 sau G42, compensareasculei este reactivată numai când este apelată din nou

o funcţie de interpolare (G01, G02 sau G03).

În urma apelului funcţiei G00 mişcarea după cele treiaxe se efectuează complet independent, cu avansul

rapid. În exemplul ilustrat, G00comandă deplasareasăniilor simultan după axele X şi Y cu acelaşi avans. Aceasta face ca traiectoria sculei să fie frântă

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

C d i ă F ţ ii G

Page 66: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 66/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 66

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Punctulde nul

Y

X

Punctul programatpentru poziţionare

Scula

Page 67: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 67/142

Page 68: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 68/142

C d i ă F ţ ii G

Page 69: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 69/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 69

G04 - temporizareFuncţia G04 provoacă o oprire, o întrerupere a rulării programului. Durata întreruperii este indicată de către programator prin intermediul adreselor X sau P.

După cum se utilizează adresa X sau P, durata întreruperii este exprimată în secunde, respectiv înmiimi desecundă . Funcţia poate fi folosită în formatul:

G04 X… durata temporizării în secunde

sauG04 P… durata temporizării în 1 /1000 sG04 este non-modală

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

C d i ă F ţ ii G

Page 70: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 70/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 70

G20 şi G21 - setarea sistemului de unităţi demăsură G20 selectează sistemul britanic de unităţi de măsură (inch), iar G21 pe cel internaţional, sau metric (mm).Deplasările minime care pot fi programate sunt 0,0001inch, sau 0,001mm.De sistemul de unităţi de măsură selectat sunt afectateurmătoarele categorii:

Adresele geometrice X, Yşi Z.Deplasările programate în coordonate relative.

Avansul programat cu adresa F.Valorilecorecţiilor de sculă.Dimensiunile semifabricatului [BILLET X…….

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Cond cere n meric ă F nc ţ ii G

Page 71: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 71/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 71

G94 - avans ul expr im at în m m /m inCând este activ G94 avansul programat este exprimat în ul/min, unde ul este unitatea de măsură pentrulungime: inch sau mm după cum este activ G20,

respectiv G21. G95 - avan s exp rim at în m m /ro t

Când este activ G95 avansul programat este exprimat în ul/rot, unde ul este unitatea de măsură pentrulungime: inch sau mm după cum este activ G20,respectiv G21.

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Page 72: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 72/142

CURS 6

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 72

Conducere numeric ă Func ţ ii G

Page 73: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 73/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 73

G02 şi G03 - interpolare circulară G02 şi G03 provoacă mişcări de aşchiere (cu avansulde lucru programat) de-a lungul unui arc de cerc însens orar, respectiv trigonometric

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Conducere numeric ă Func ţ ii G

Page 74: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 74/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 74

I şi JPentru a programa un arc când nu se cunoaşte raza, cidoar centrul mişcării, se vor utiliza adresele I şi J.I reprezintă poziţia centrului pe axa X în coordonate

relative faţă de punctul de start.J reprezintă poziţia centrului pe axa Y în coordonaterelative faţă de punctul de start

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Conducere numeric ă Func ţ ii G

Page 75: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 75/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 75

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Conducere numeric ă Func ţ ii G

Page 76: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 76/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 76

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Conducere numeric ă Func ţ ii G

Page 77: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 77/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 77

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Conducere numeric ă Func ţ ii G

Page 78: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 78/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 78

I şi J se programează ÎNTOTDEAUNA în coordonate RELATIVE; aceasta,chiar dacă se programează explicit înfraza cu G02/G03 programare încoordonate absolute. Acest aspectafectează doar modul de descriere apunctului ţintă al mişcării

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Conducere numeric ă Func ţ ii G

Page 79: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 79/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 79

Pot fi utilizate câte patru moduri de a apela funcţiilede interpolare circulară.

Pentru interpolare in sens orar:G90 G02 X… Y… R… F…;

G90 G02 X… Y… I… J… F…; G91 G02 X… Y… R… F…; G91 G02 X… Y… I… J… F…;

pentru sens trigonometric:G90 G03 X… Y… R… F…;

G90 G03 X… Y… I… J… F…; G91 G03 X… Y… R… F…;

G91 G03 X… Y… I… J… F…;

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Page 80: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 80/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 80

EXEMPLU de programare

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Page 81: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 81/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 81

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Coordonate relative şi I,J Coordonate relative şi RG01 X175 Y40 F125; G03 X-40 Y40 I-40; G01 X-40; G02 X-40 Y-20 I-40;

G01 X175 Y40 F125; G03 X-40 Y40 R40; G01 X-40; G02 X-40 Y-40 R40;

Coordonate absolute şi I,J Coordonate absolute şi R

G01 X175 Y40 F125; G03 X135 Y80 I-40; G01 X95; G02 X55 Y40 I-40;

G01 X175 Y40 F125; G03 X135 Y80 R40; G01 X95; G02 X55 Y40 R40;

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Page 82: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 82/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 82

Conducere numeric ă Func ţ ii G

Când se utilizează razapentru descriereaarcului trebuie avute învedere două situaţii:

A. arc cu deschidereamai mică de 180o

B. arc cu deschidereamai mare de 180o. Înacest caz,convenţional, raza vafi indicată ca avândvaloare negativă.

Page 83: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 83/142

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Page 84: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 84/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 84

Când se programează arce utilizând raza, valoarea luiR trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu

jumătate din deplasarea cea mai lungă de-a lungulaxelor.

EXEMPLU: dacă punctul curent (poziţia actuală asculei) este (50,50), iar capătul programat al arculuieste în (120,90), deplasările sunt X=70 şi Y=40;raza minimă va fi 35, sau, generalizat,

R>max ( X/2, Y/2)

Conducere numeric ă Func ţ ii G

Conducere numeric ă – Func ţ ii G

Page 85: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 85/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 85

I0 şi J0 pot fi omise din program. Dacă centrul arculuise află pe aceeaşi verticală sau orizontală cu punctulde start, adresa I, respectiv J poate să lipsească dinfrază.

Dacă în aceeaşi frază vor fi specificate atât adresele Işi/sau J cât şi R, va fi luată în considerare doar R,celelalte fiind ignorate.

Conducere numeric ă Func ţ ii G

Page 86: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 86/142

CURS 7

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 86

Conducere numeric ă –

Page 87: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 87/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 87

G40, G41, G42 - compensarea sculei 1. În mod implicit, traiectoriaprogramată este parcursă de

centrul frezei.2. Cu datele preluate din desenul de execuţie se poate

descrie în mod direct doar conturul piesei, nu şi traiectoria sculei.3. Profilul de prelucrat este independent de diametrul

frezei.

Determinarea exactă a traiectoriei sculei se poateface numai prin calcule care pot fi laborioase

Compensarea sculei

Conducere numeric ă –

Page 88: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 88/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 88

În contextul conducerii numerice vom înţelege princompensarea sculei, determinarea de către echipamentul de conducere numerică a echidistanteila profilul de prelucrat,echidistantă pe care urmează

să se deplaseze centrul frezei în vederea prelucrării profilului respectiv. Conturul programat, va fi în acestcaz, chiar conturul de frezat.Prin corecţie de sculă vom înţelege raza frezei.

Această valoare este cea luată în calcul pentrudeterminarea echidistantei; corecţia de sculă trebuiesă fi fost înregistrată înaintea rulării programuluipentru fiecare sculă implicată în prelucrare şi salvată

în fişierul de corecţii (offset file).

Compensarea sculei

Conducere numeric ă – l

Page 89: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 89/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 89

G40, G41, G42 - compensarea sculei mişcărilor Când într-un program CNC trebuie luată în considerareraza frezei, trebuie specificată poziţia sculei faţă desemifabricat utilizând funcţiile prezentate în tabelul

următor :

Compensarea sculei

Funcţia Partea pe carelucrează freza

Mişcarea sculei

G40 Anulareacompensării sculei

De-a lungul traiectoriei programate

G41 Stânga Pe partea stângă a traiectorieiprogramate, privind în sensul avansului

G42 Dreapta Pe partea dreaptă a traiectorieiprogramate, privind în sensul avansului

Conducere numeric ă – l

Page 90: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 90/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 90

G40, G41, G42 - compensarea sculei

Compensarea sculei

Conducere numeric ă – C l i

Page 91: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 91/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 91

Iniţierea compensării sculeiFraza prin care se comandă echipamentului deconducere numerică comutarea în modul de lucru cucompensare a sculei se numeşte iniţiere a compensării sculei.

Pentru ca o frază să poată fi considerată iniţiere acompensării sculei, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1. Să conţină apelul uneia din funcţiile G41 sau G42, sausă urmeze unei fraze cu G41/G42;

2. Să conţină o comandă de mişcare G01 în planul XOY,iar deplasarea comandată să fie mai mare decât razasculei;

3. Raza sculei, R, deci corecţia corespunzătoare sculeicare lucrează, trebuie să fie strictpozitivă.

Compensarea sculei

Page 92: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 92/142

Conducere numeric ă – C l i

Page 93: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 93/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 93

G40, G41, G42 - compensarea sculei

Compensarea sculei

Page 94: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 94/142

Conducere numeric ă – C l i

Page 95: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 95/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 95

G40, G41, G42 - compensarea sculei

Compensarea sculei

Conducere numeric ă – C l i

Page 96: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 96/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 96

G40, G41, G42 - compensarea sculei

Compensarea sculei

Conducere numeric ă – C l i

Page 97: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 97/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 97

Anularea compensării sculei Pentru anularea compensării sculei se utilizează funcţiaG40.Funcţia G40 poate fi apelată numai în fraze în care suntcomandate deplasări liniare (G00, G01, G28).

Controlerul efectuează automat anularea compensăriisculei în următoarele situaţii: 1. Imediat după pornirea maşinii. 2. La apăsarea butonului CRT/MDI de pe panoul de

control al maşinii. 3. La terminarea (forţată) a programului prin apelul directal funcţiei M02 sau M30.

Compensarea sculei

Conducere numeric ă – C l i

Page 98: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 98/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 98

G40, G41, G42 - compensarea sculei - EXEMPLU

Compensarea sculei

Conducere numeric ă – Compensarea sc lei

Page 99: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 99/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 99

G40, G41, G42 - compensarea sculei - EXEMPLUO0010N0010 G00 X-15 Z-15;N0020 G41 G01 X0 Y0 F100; /(Iniţierea compensării)

N0030 Y40;N0040 X30 Y80;N0050 X60;N0060 G02 X100 Y40 R40;N0070 G01 Y30;N0080 G03 X70 Y0 R30;N0090 G01 X0;N0100 G40 X-15 Y-15; ( Anularea compensării sculei )

Compensarea sculei

Conducere numeric ă – Compensarea sculei

Page 100: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 100/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 100

Corecţia de lungime a sculei Atunci când se programează un punct de petraiectoria sculei, în acea poziţie va fi adus un anumitpunct al sculei:

la frezare cu freză cilindro-frontală punctul de pe axasculei la nivelulfeţei frontale

Compensarea sculei

Conducere numeric ă – Compensarea sculei

Page 101: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 101/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 101

Corecţia de lungime a sculei Atunci când se programează un punct de petraiectoria sculei, în acea poziţie va fi adus un anumitpunct al sculei:

la strunjire vârfulcuţitului sau plăcuţei aşchietoare

Compensarea sculei

Fig. 6.2. Strunjire. Punc tul de pe sculă plasat în poziţia programată

Conducere numeric ă – Compensarea sculei

Page 102: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 102/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 102

Corecţia de lungime a sculei

Pentru a aduce fiecare sculă înaceeaşi poziţie programată, ECNcomandă deplasări diferite

Compensarea sculei

Conducere numeric ă – Compensarea sculei

Page 103: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 103/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 103

Corecţia de lungime a sculeiPentru a aduce fiecare sculă în aceeaşi poziţie programată, ECN comandă deplasări diferite

Compensarea sculei

Page 104: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 104/142

CURS 8

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 104

Conducere numeric ă – Cicluri de g ă urire

Page 105: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 105/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 105

Mişcarea 1 - Poziţionarea sculeideasupra găurii pe X şi Y Mişcarea 2 - Apropierea rapidă asculei de punctul în care începemişcarea de prelucrare (nivelul R) Mişcarea 3 - Executarea găuririi(avans de lucru)Mişcarea 4 - Prelucrarea funduluigăurii Mişcarea 5 - Retragerea sculeipână la nivelul R Mişcarea 6 - Retragerea rapidă asculei până în punctul iniţial

Cicluri de g ă urire

Op1

Op5

Op2 Op6

Op3

Op4

+Z

R

Conducere numeric ă – Cicluri de g ă urire

Page 106: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 106/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 106

Există trei categorii de comenzi pentru descriereaunui ciclu de găurire :

Comenzi pentru programare în coordonateabsolute/relative (G90 / G91)

Comenzi pentru retragerea sculei G98 (retragereasculei la nivelul iniţial) şi G99 (retragerea sculei lanivelul R)G73 .. G89 pentru indicarea tipului de ciclu vizat.

Cicluri de g ă urire

Conducere numeric ă – Cicluri de g ă urire

Page 107: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 107/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 107

Programarea în coordonate absolute/relative aciclurilor de găurire

Cicluri de g ă urire

Niveluliniţial

Punctul (nivelul) R

R

R

Z=0

Z Z

Nivelul fundului găurii

G90 Coordonate absolute G91 Coordonate relative

Page 108: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 108/142

Conducere numeric ă – Cicluri de g ă urire

Page 109: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 109/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 109

Sintaxa frazei care conţine apelul unui ciclu degăurire este următoarea:

G90 G98sau sau G… X… Y… Z… R… P… Q… K… F…;G91 G99

Cicluri de g ă urire

Conducere numeric ă – Cicluri de g ă urire

Page 110: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 110/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 110

Observaţia 1: Adresele P şi Q nu sunt utilizate la unele cicluri degăurire.

Observaţia 2:

Odată introduse, datele necesare găuririi sunt reţinute de controlerul maşinii până în momentul în care suntmodificate, sau ciclul de găurire este oprit. Laparcurgerea repetată a unui ciclu, nu trebuie introdusede fiecare dată toate informaţiile, ci doar cele care semodifică de la o gaură la alta. Cu alte cuvinte, toateadresele utilizate pentru definirea cicluriloroperează caşi cum ar fi modale

Cicluri de g ă urire

Conducere numeric ă – Cicluri de g ă urire

Page 111: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 111/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 111

Exemplul 1: ciclu de găurire pentru 4 găuri, cea de atreia gaură fiind cu 10 mm mai adâncă. G90 G99 G81 X10 Y10 Z-15 R2 F100;X20;

X30 Z-25;X40 Z-15;G80;

Exemplul 2: ciclu de găurire care se repetă de 4 ori. G91 G99 G81 X10 Y6 Z-10 R-8 K4 F100

Cicluri de g ă urire

Conducere numeric ă – Cicluri de g ă urire

Page 112: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 112/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 112

G74 - filetare G74 X… Y… Z… P… R… F…

Observaţie : trebuie respectată relaţia F=S*P undeF=avansul, S=turaţia, P= pasul filetului.

G81 - găurireG81 X… Y… Z… R… F…

G82 - găurire cu temporizare G82 X… Y… Z… P… R… F…

Cicluri de g ă urire

Conducere numeric ă – Cicluri de g ă urire

Page 113: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 113/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 113

G84 - filetare cu tarodulG84 X… Y… Z… R… P… F…

Acest ciclu nu se deosebeşte de cel de filetare cucuţitul, G74, decât prin ordinea adreselor în frază:Z, P, R la G74 şi Z, R, P la G84.

Cicluri de g ă urire

Conducere numeric ă – Cicluri de g ă urire

Page 114: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 114/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 114

G85 - alezareG85 X… Y… Z… R… F…

Retragerea se face cu avans de lucru până lanivelul iniţial (G98) sau până în punctul R (G99). Nu

necesit ă oprire precisă (orientare a sculei), decipoate fi aplicat pe orice maşină.

G86 - alezareG86 X… Y… Z… R… F…

Faţă de ciclul G85, diferenţa constă în faptul căretragerea din gaură a sculei se face cu avans rapid

Cicluri de g ă urire

Conducere numeric ă – Cicluri de g ă urire

Page 115: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 115/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 115

G73 - găurire rapidă G73 X… Y… Z… Q… F…;

Cicluri de g ă urire

RQ

Q

Q

Retragere

Retragere

G99 Nivelul R

G98 Nivelul iniţial

Conducere numeric ă – Cicluri de g ă urire

Page 116: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 116/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 116

G76 - alezare de fi n is areG76 X … Y … Z … R … P … Q … F …

Cicluri de g ă urire

Op. 1

Op. 2

Op. 3

Op. 4

Op. 6

Op. 5

Nivelul iniţial

RQ

Conducere numeric ă – Cicluri de g ă urire

Page 117: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 117/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 117

G87- alezare de jos în susG87 X… Y… Z… P… Q… R… F… Op.1 Poziţionare rapidă în X, Y şi Z (niveluliniţial). Op. 2 Oprirea axului principal şi orientarea sa.Deplasare în planul XOY către centrul găurii cu

distanţa Q. Op. 3 Apropiere rapidă până în punctul R. Op. 4 Pornirea rotaţiei axului principal în sensorar, şi efectuarea deplasării -QOp. 5 Prelucrare până la nivelul Z (cudeplasare Z pozitiv) şi temporizare. Op. 6 Oprirea axului principal şi orientarea sa. Op. 7 Deplasare Q.Op. 8 Retragere rapidă până la nivelul iniţial. Op. 9 Deplasare -Q şi pornirea rotaţiei axuluiprincipal în sens orar

Cicluri de g ă urire

R

Op. 1 Op. 2

Op. 3

Op. 4

Op. 6

Op. 5

Nivelul iniţia

Q

Op. 7

Op. 8

Op. 9

Conducere numeric ă – Cicluri de g ă urire

Page 118: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 118/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 118

G83 - găurire adâncă G83 X… Y… Z… Q… R… F…

Acest ciclu se deosebeşte de găurirea rapidă doarprin faptulcă retragerile intermediare se fac până înpunctul R şi nu doar pe o mică distanţă .

Cicluri de g ă urire

Page 119: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 119/142

Conducere numeric ă – Cicluri de g ă urire

Page 120: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 120/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 120

Exemplu de utilizare a ciclurilor de găurire

Cicluri de g ă urire

Page 121: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 121/142

Page 122: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 122/142

CURS 9

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 122

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 123: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 123/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 123

Buzunare circulare şi dreptunghiulare

ţ

Buzunarcircular

Buzunardreptunghiular

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 124: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 124/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 124

Buzunar = cavitate cu fundul plan, orizontal şi pereţi verticali

În cazul cavităţilor mari, descrierea traiectoriei sculeipresupune programarea unui număr mare de fraze.Pentru cavităţile care au forme speciale (circularesau dreptunghiulare) calculul punctelorcaracteristice traiectoriei sculei se poate face

automat, pe baza unor programe de calculator.

ţ

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 125: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 125/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 125

Echipamentul CNC cu care lucrează NovaMILLdispune de subprograme predefinite pentru

efectuarea ciclurilor de prelucrare a buzunarelorcirculare şi dreptunghiulare.Există funcţii speciale pentru definirea parametrilorgeometrici şi tehnologici în vederea apelării acestor

subprograme

ţ

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 126: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 126/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 126

G170, G171 – Prelucrarea buzunarelor circulareN0080 G170 R... P... Q... X... Y... Z... I... J... K...N0090 G171 P... S... R... F... B... J...

Sunt necesare două fraze pentru definirea condiţiilor delucru la apelarea subprogramului specificSintaxa frazei este fixă. Chiar dacă unele adrese nu suntutilizate, ele trebuie să fie prezente în frază.

Nu este permisă schimbarea ordinii adreselor în frază

ţ

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 127: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 127/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 127

G170 R... P... Q... X... Y... Z... I... J... K...R - defineşte poziţia sculei pe axa Z la începutul ciclului,sau planul R, până la care se face apropierea rapidă peaxa ZP- impune (împreună cu I şi J) caracterul prelucrării:

degosare finisare degroşare+finisare .

Q – defineşte incrementarea pe Z în vederea prelucrării buzunarului (adâncimea straturilor succesive, dacă adâncimea buzunarului nu poate fi prelucrată dintr-osingură trecere). Q are întotdeauna valoare pozitivă.

ţ

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 128: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 128/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 128

N0080 G170 R... P... Q... X... Y... Z... I... J... K...X, Y – definesc coordonatele centrului buzunaruluiZ – defineşte baza buzunaruluiI – defineşte adaosul de prelucrare pe suprafaţa laterală (0

doar la degroşare) J – defineşte adaosul de prelucrare la baza buzunarului(0 doar la degroşare) K – raza buzunarului: dacă valoarea lui R e pozitivă prelucrarea se face în sens orar, iar dacă e negativă, însens trigonometric.

ţ

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 129: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 129/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 129

Modul în care se stabileşte caracterul prelucrării

ţ

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 130: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 130/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 130

N0090 G171 P... S... R... F... B... J... P –adâncimea de aşchiere, ca procentaj din diametrulsculeiS – turaţia la degroşare (S3000)

R – avansul la degroşare de-a lungul axei ZF – avansul la degroşare în planul XYB – turaţia la finisare; nu se utilizează în cazul degroşării J – avansul la finisare ; nu se utilizează în cazul degroşării

Page 131: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 131/142

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 132: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 132/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 132

Exemplu – degro ş are[BILLET X75 Y90 Z30;[EDDGEMOVE X – 37,5 Y- 45;[TOOLDEF T1 D6 Z0;O0003N0040 G91 G21 G28 Z30;N0050 M06 T01;N0060 G90 G00 X0 Y0 Z10 M03 S3000 ;N0070 G01 Z0 F300;N0080 G170 R0 P0 Q3 X0 Y0 Z-6 I0 J0 K-24;N0090 G171 P75 S3000 R75 F250 B3500 J200;N0100 G00 Z25 M05;N0110 G91 G28 Z20;N0120 M30;

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 133: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 133/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 133

Exemplu – degroşare +finisare [BILLET X75 Y90 Z30;[EDDGEMOVE X – 37,5 Y- 45;[TOOLDEF T1 D6 Z0;O0003N0040 G91 G21 G28 Z30;N0050 M06 T01;N0060 G90 G00 X0 Y0 Z10 M03 S3000 ;N0070 G01 Z0 F300;N0080 G170 R0 P0 Q3 X0 Y0 Z-6 I0.2 J0.3 K-24;N0090 G171 P75 S3000 R75 F250 B3500 J200;N0100 G00 Z25 M05;N0110 G91 G28 Z20;N0120 M30;

Page 134: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 134/142

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 135: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 135/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 135

G172,G173 - prelucrarea unui buzunar dreptunghiularG172 I... J... K... P... Q... R... X... Y... Z...; G173 I... K... P... T... S... R... F... B... J... Z....

Sunt necesare două fraze pentru definirea condiţiilor delucru la apelarea subprogramului specificSintaxa frazei este fixă. Chiar dacă unele adrese nu suntutilizate, ele trebuie să fie prezente în frază.

Nu este permisă schimbarea ordinii adreselor în frază

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 136: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 136/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 136

G172 I... J... K... P... Q... R... X... Y... Z...; I – lungimea de-a lungul axei X a buzunarului de prelucratJ – lungimea de-a lungul axei Y a buzunarului de prelucratK – raza la colţurile dreptunghiului (inactivă la acestsoftware)

P – stabileşte tipul prelucrării 0 = degroşareQ – stabileşte incrementarea pe Z în vederea prelucrăriibuzunarului.R – punctul (planul) “R” faţă de Z absolutX – defineşte colţul “X” al buzunarului în coordonateabsolute faţă de nulul piesei Y – defineşte colţul “Y” al buzunarului în coordonateabsolute faţă de nulul piesei Z – defineşte cota Z a fundului buzunarului

Page 137: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 137/142

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 138: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 138/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 138

Semnifica ţia adreselor geometrice din fraza cu G17 2

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 139: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 139/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 139

Observaţii pentru funcţia G172: Semnul lui I şi J impun sensul de parcurgere al traseuluifrezei ("+" pentru parcurgerea în sens orar şi " –" pentruparcurgerea în sens trigonometric);K – trebuie programat la valoarea 0 deoarece la sotfware-ul curent (DENFORD) raza colţurilor este raza sculeiaşchietoare (frezei);

Observaţii pentru funcţia G173: dacă I şi K sunt setate la valoarea 0, programul va realizadoar ciclurile de degroşare, la fel ca şi în cazul prelucrării buzunarelor circulare;T – numărul sculei (T1) trebuie programat.

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 140: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 140/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 140

EXEMPLU – degroşare [BILLET X75 Y90 Z30;[EDDGEMOVE X – 37.5 Y- 45;[TOOLDEF T1 D6 Z0;O0005;

N0040 G91 G21 G28 X0 Z0;N0050 M06 T01;N0060 G00 X0 Y0 Z0 S3000 M03;N0070 G01 Z0 F300;N0080 G172 I-50 J-50 K0 P0 Q3 R0 X –25 Z-6;N0090 G173 I0 K0 P75 T1 S300 R75 F250 B3500 J200 Z5;N0100 G00 Z25 M05;

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 141: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 141/142

6 February 2014 Mircea Viorel DRĂGOI 141

EXEMPLU – degroşare + finisare [BILLET X75 Y90 Z30;[EDGEMOVE X-37.5 Y-45;[TOOLDEF T1 D6 Z0;00006;N0040 G91 G21 G28 X0 Y0 Z0;N0050 M06 T01;N0060 G90 G00 X0 Z10 S3000 03;N0070 G01 Z0 F300;N0080 G172 1-50 J-50 K0 P0 Q3 R0 X-25 Z-25 Z-6;N0090 G173 I0.5 K0.1 P75 T1 S3000 R75 F250 B3500 J200 Z5;N0100 G00 Z25 0M5;N0110 G91 G28 X0 Y0 Z0;N0120 M30;

Conducere numeric ă – Prelucrarea caviăţilor

Page 142: Conducere numerica

8/13/2019 Conducere numerica

http://slidepdf.com/reader/full/conducere-numerica 142/142

EXEMPLU – finisare[BILLET X75 Y90 Z30;[EDGEMOVE X-37.5 Y-45;[TOOLDEF T1 D6 Z0;00007;N0010 G91 G21 G28 X0 Y0 Z0;N00220 M06 T01;N0043 G90 G00 X0 Y0 Z10 S3000 M03;N0040 G01 Z0 F300;M0050 G172 I-50 K0 P1 Q3 R0 X-25 Y-25 Z-6;N0060 G173 IO.5 K0.1 P75 T1 S3000 R75 F250 B3500 J200 Z5;N0070 G00 Z25 M05;N0080 G91 G28 X0 Y0 Z0;