Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

download Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

of 18

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  1/18

  CAPITOLUL II

  COMPENSAREA RIGUROASĂ A UNEI REŢELECONSTRÂNSE DE NIVELMENT GEOMETRIC – GEODEZIC PRIN METODA MĂSURĂTORILOR 

  INDIRECTE

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  2/18

  A. TEMA PROIECTULUI:Se cere compensarea ne! re"e#e cons$r%nse &e n!'e#men$ (eome$r!c &e prec!)!e pr!n

  me$o&a m*sr*$or!#or !n&!rec$e pon&era$e+B.DATELE INIŢIALE :

  ,+ Sc-!"a re"e#e! &e n!'e#men$. figura 2.0/0 0 co$e#e reper!#or &e spr!1!n .2A 023/ 4!eror!#e me&!! p*$ra$!ce a#e co$e#or .s2A 4! s23/5

  2A 6 7809:,: m 5 s2A 6:07; mm523 6 7eren"e#or &e n!'e# .   8i H ∆ /0 m*sra$e &!rec$ pe $eren pe ce#e ,7sec"!n! – $a?e## :+8 .co#oana =/ 5

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  3/18

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  4/18

  C. CUPRINSUL PROIECTULUI 

  :+,+ Ca#c## co$e#or pro'!)or!! a#e reper!#or no! &!n re ea+ț:+:+ Scr!erea s!s$em#! eca"!!#or &e corec"!! pon&era$e+:+eren"e#or &e n!'e# m*sra$e &!rec$ pe $eren 4!'er!>!carea compens*r!!+

  :++ Ca#c## eror!! n!$*"!! &e pon&ere 4! a# eror!#or m*r!m!#or rea#e a#e &!>eren"e#or &e n!'e#m*sra$e &!rec$ pe $eren+:+;+ Ca#c## eror!#or me&!! p*$ra$!ce a#e m*r!m!#or compensa$e a#e co$e#or reper!#or no!+:+,8+ Ca#c## eror!#or me&!! p*$ra$!ce a#e m*r!m!#or compensa$e a#e &!>eren"e#or &e n!'e#0 ca>nc"!! &e m*r!m!#e compensa$e a#e necnosc$e#or+

  D. RE1OLAREA PROIECTULUI

  2.3. Ca!cu!u! c(&!(r )r($i4(rii a! r)ri!(r #(i "i# r aț

  Pen$r ca#c## 'a#or!#or pro'!)or!! a#e co$e#or reprer!#or no! se >o#osesc co$e#e cnosc$e a#ece#or &o! reper! 'ec-! .2A0 23/ 4! &!>eren"e#e &e n!'e# m*sra$e pe $eren+ Pen$r n reper nose 'or o?"!ne &o* &e$erm!n*r! a#e co$e!0 p#ec%n& &!n >!ecare &!n$re ce! &o! reper! &e co$*cnosc$* pe $rase# ce# ma! scr$ ! re"!n%n& @n >!na# me&!a #orș2o, 6 23 F 2o, 6 770,B;

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  5/18

  2.2. Scrira *i*&%u!ui i#iţia! a! cuaţii!(r " c(rcţii' *&a>i!ira %ri%i!(r)r($i4(rii a! )ara%&ri!(r "&r%i#aţi i#"irc& /i *crira *i*&%u!ui ?i#a! a!

  cuaţii!(r " c(rcţii )(#"ra&

  Pen$r &e$erm!narea co$e#or reper!#or no! 2,0 2:0H0 290 @n rapor$ c co$e#e reper!#or cnosc"! A 4! 30 apar"!n%n& re"e#e! &e spr!1!n &e or&!n sper!or0 pe $eren sa m*sra$ pe ca#e&!rec$*0 &!>eren"e#e &e n!'e# pe ce#e ,7 sec"!n!0 o?"!n%n&se 'a#or!#e me&!! 8, H ∆ 0

  8

  : H ∆ 0H+0

  8

  ,7 H ∆  +

  Pr!n pre#crare se 'or &e&ce corec"!! pen$r m*sr*$or!#e &!>eren"e#or &e n!'e#0

  respec$!' pen$r co$e#e pro'!)or!!

  • Pen$r &!>eren e &e n!'e#ț 2! 6 2o! F '! 0 ! 6 ,70,

  • Pen$r co$e 2 1 6 2o 1 F &2 1 0 1 6 90,

  Sec"!n!#e >!!n& &e m*r!m! &!>er!$e0 @nseamn* c* &!>eren"e#e &e n!'e# a#e sec"!n!#or sam*sra$ c prec!)!e &!>er!$*0 c-!ar &ac* sa >o#os!$ n!'e#ee &e aceea4! #n(!me+

  Sistemul iniţial al ecuaţiilor de corecţii ponderate  se poa$e scr!e s? o >orm* prescr$a$*

  E!  > ! .2 1/ 2o! 6 '! 0 c pon&erea p! . ! 6 ,70, 0 1 6 90,  /

  sa &e)'o#$a$ ,+ 2, – 23  2o, 6 ', 0 c pon&erea p,

  :+ 2: – 23  2

  o

  : 6 ': 0 c pon&erea p:

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  6/18

  2 1 6 2o 1 F &2 1 0 1 6 90,

  Sistemul final al ecuaţiilor de corecţii ponderate 'a a'ea >orma prescr$a$*

  E!  > ! .&2 1/ F #! 6 '! 0 c pon&erea p! . ! 6 ,70, 0 1 6 90,  /

  sa &e)'o#$a$ ,+ &2,  F #, 6 ', 0 c pon&erea p,:+ &2: F #: 6 ': 0 c pon&erea p:

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  7/18

  ,/ #, 6 2o, – 23 – 2o, 

  :/ #: 6 2o: – 23 – 2o: 

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  8/18

  ,7 9

  , 8 8 8 8 8 8

  8 , 8 8 8 8 8

  , , 8 8 8 8 8

  +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

  8 8 8 8 8 8 ,

   '−

  =   −

   

   Matricea ( vector a parametrilor necunoscuţi .corec"!!#e co$e#or reper!#or no!/9,6 T,96 &2,0 &2:0+++0 &29

   Matricea ( vector a termenilor li!eri ai sistemului ecuaţiilor de corecţii ta!elul 2.",

  coloana )%&L,7,6 LT,,76 #,0 #:0+++0 #,7

   Matricea ( vector a corecţiilor mărimilor măsurate .corec"!!#e &!>eren e#or &e n!'e#țm*sra$e/

  V,7,6 VT,,76 ',0 ':0+++0 ',7  Matricea ponderilor ta!elul 2.", coloana % sistemului ecuaţiilor de corecţii&

  ,

  :

  ,7 ,7

  ,7

  8 +++ 8

  8 +++ 8+++ +++ +++ +++

  8 8 +++

   p

   p + 

   p

  =

   

  Numar

  Matricea coefcientilor sistemului ecuatiilorde corectii B (16-7)

  Vect.Term. Lib

  Ponderipi

  cuatii !d"1 !d"# !d"$ !d"% !d"& !d"6 !d"7 L16-1 (m) pi

  ' 1 # $ % & 6 7

  11 0 0 0 0 0 0

  "0,000210

  00,000235

  2

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  9/18

  1'0 0 1 0 0 "1 0

  0,0000000

  0,00017153

  110 0 0 1 0 "1 0 "0,00300

  00,000444

  44

  1#0 0 0 0 1 "1 0

  "0,004215

  00,000171

  53

  1$0 0 0 0 1 0 "1

  0,0000000

  0,0005102

  1%0 0 0 0 0 "1 1

  "0,010!5

  00,00016

  2

  1&0 0 0 0 0 "1 0

  0,003!!00

  0,00031546

  160 0 0 0 0 0 1

  0,0006750

  0,0002136!

  2.9. Scrira *i*&%u!ui cuaţii!(r #(r%a! a! #cu#(*cu&!(r

  S!s$em# eca !!#or &e corec !! cpr!n&e n nm*r &e ,7 eca"!! .r 6,7/ c n nm*r &eț ț.nFr/ 69F,76:< necnosc$e .&2,0 &2: 0 +++ 0 &290 ',0 ':0 H 0 ',7/+

  Pr!n !n$ro&cerea pr!nc!p!#! &e m!n!m p'' m!n!m0 se an#ea)* &er!'a$e#e par"!a#[email protected] pr!'!n"a necnosc$e#or0 re)#$%n& rm*$oare#e con&!"!! &e m!n!m0 repre)en$%n& #ema #!Gass

  pa'685 p?'685H+5 p('68

  paa &2, F pa? &2: F H F pa( &29 F pa# 6 8pa? &2, F p?? &2: F H F p?( &29 F p?# 6 8

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  10/18

  9 9

  paa +++

  +++

  +++ +++ +++ +++

  +++

   pa! pag 

   pa! p!! p!g 

   - 

   pag p!g pgg 

  =

   

  9 ,

  pa#

  +++

   p!l  

   pgl 

  =

   

  N *7-7+ a+ b+ c+ d+ e+ ,+ +

  ' 1 # $ % & 6 7

  *pa0,0007!34

  17

  "0,0003344

  4! 0

  "0,0002136

  7 0 0 0

  *pb

  "0,0003344

  4!0,0012631

  7"

  0,0003663

  "0,0003105

  5 0 0 0

  " " "

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  11/18

  n&e Qnn6 .Nnn/, 6 ma$r!cea coe>!c!en"!#or &e pon&ere a necnosc$e#or ta!elul2., coloanele "#$%&

  , , , : , 9

  : , : : : 9

  9 9

  9 , 9 : 9 9

  ++++++

  +++ +++ +++ +++

  +++

  / / // / /

  /

  / / /

  − − −

  − − −

  − − −

  =

   

  Va#or!#e necnosc$e#or &21 .1 6 ,H9/ sa o? !n$ @n me$r! .$a?e## :+

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  12/18

  R#$#%

  C&'($%&)*+&%

  *# C&%#-*(

  C&'(&m$#/

  ('

  E%. M#**

  $('%('*# (#

  H& m H m H m

  &'#&%&m$#/('#

  / mm

  166,15

  20,00077

  766,155

  7 2,5!263216

  265,036

  20,0031

  565,04015

  5 2,606243265

  362,447

  20,0011!

  62,44!35

  2,50537!1

  463,677

  70,00453

  063,6!225

  0 2,!30174666

  563,466

  50,0016!

  763,46!1!

  2 3,205!01!2

  6

  61,71

  7

  "0,00006

  !

  61,7166

  2 2,551674!77

  762,602

  00,002!5

  362,604!0

  ! 3,1052126!

  2.!na# a# eca"!!#or #!n!are a#e corec"!!#or0 seo?"!n m*r!m!#e corec"!!#or

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  13/18

  Va#or!#e compensa$e0 repre)en$%n& 'a#or!#e ce#e ma! pro?a?!#e a#e $$ror &!>eren"e#or 

  &e n!'e# m*sra$e &!rec$ pe $eren0 se ca#c#ea)* pr!n @nsmarea a#(e?r!c* a &!>eren"e#or &e n!'e#me&!!0 m*sra$e pe $eren c 'a#or!#e corec"!!#or

  M! 6 Mo! F '! 0 ! 6,++,7 0 respec$!' 2! 6 2o! F '! 0 ! 6,++,7

  Ca#c## se con&ce @n $a?e## :+B0co#oane#e

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  14/18

  13 7" 5 0,!645 "0,0012 0,!634 1,63,0263273

  14 6" 7 0,!31 "0,00!0 0,!!51 5,1 5,255107621

  15 A"6 0,47 0,003 0,!6 3,173,!4!73053

  3

  16 A"7 1,!!01 0,0035 1,!!36 4,6!4,67630!3

  4

  Ver!>!carea opera"!e! &e compensare se >ace c a1$or# re#a"!!#or &e #e(*$r* &!n$re

  co$e#e &e>!n!$!'e a#e reper!#or no! .$a?e## :+=0 co#oana =/ 4! m*r!m!#e &!>eren e#or &e n!'e#țm*sra$e &!rec$ pe $eren0 ce a >os$ compensa$e .$a?e## :+B0 co#oana B/

  ,+ 2, – 23 – 2, 6 77+,B;;B9 – 7

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  15/18

  2.. Ca!cu!u! r(rii u#i&ţii " )(#"r /i a! r(ri!(r %ri%i!(r ra!' %*ura&"irc& ) &r#

  Pen$r comp#e$a e'a#are a prec!)!e! m*sr*$or!#or !n&!rec$e pon&era$e0 se ca#c#ea)*ma! @n$%! eroarea n!$*"!! &e pon&ere0 c re#a"!a #! 3esse# (enera#!)a$*

  so 6 nr 

   pvv

  NM 6 0,00006!357!m 6 0,06!35777mm+

  n&e r 6 ,7 6 nm*r# &e m*sr*$or! 5 n 6 9 6 nm*r# necnosc$e#or+

  Aceas$a es$e eroarea ne! m*sr*$or! &!rec$e >!c$!'e0 #a care pon&erea es$e e(a#* c

  n!$a$ea+ Ea repre)!n$* eroarea &!>eren"e! &e n!'e# m*sra$* pe n!$a$ea &e #n(!me a &rm!r!!.m/+

  C a1$or# eror!! n!$*"!! &e pon&ere se po$ ca#c#a eror!#e m*r!m!#or rea#e a#e ce#or ,7* *$ ! &! $ $ > #

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  16/18

   0 o 00 s s /= ±  0 1 6 ,++9

  n&e so – eroarea n!$*"!! &e pon&ere !ș   00/  – coe>!c!en$# p*$ra$!c a# necnosc$e! 1+Coe>!c!en"!! &e pon&ere p*$ra$!c! 4! ce! &rep$n(-!#ar! a! necnosc$e#or sa ca#c#a$

   pr!n me$o&a !n'ers*r!! ma$r!ce! @n e$apa &e re)o#'are a s!s$em#! eca !!#or norma#e a#ețnecnosc$e#or .$a?e## :+nc"!a

  2 6 2: – 2= 6 2=: 6 270

  repre)en$%n& m*r!mea compensa$* a &!>eren"e! &e n!'e# pe sec"!nea 70 eKpr!ma$* >nc"!e &eco$e#e compensa$e a#e reper!#or no!0 : 4! =+

  nc"!a 2 es$e o par$!c#ar!)are a >nc"!e! 0 care are >orma (enera#* 6 > o F > , &2, F> : &2: F H F > 9 &29

  n&e > o0 > ,0 > :0 H 0 >  9 sn$ coe>!c!en"! cons$an"! ! &2ș ,0 &2:0 H0 &29  repre)!n$* m*r!m!#ecompensa$e a#e necnosc$e#or+

  Eroarea me&!e p*$ra$!c* a >nc"!e! &e m*r!m!#e compensa$e a#e necnosc$e#or seca#c#ea)* c re#a"!a

   1 o 11  s s /= ±

  n&e so es$e eroarea n!$*"!! &e pon&ere ! Qș  es$e coe>!c!en$# &e pon&ere a# >nc"!e!+

  Pen$r >nc"!a 2 eroarea me&!e p*$ra$!c* 'a >!

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  17/18

  s2 6   o HH  s /± 6 2,5726!456 mm

 • 8/18/2019 Compensarea Reţelei de Nivelment Prin Metoda Observaţiilor Indirecte

  18/18