CLADIRI BIROURI,SERVICII si LOCUIRE PLAN URBANISTIC …...Sef proiect Proiectat arh. Eugen Filip...

1
28,56 43,86 21,71 6,00 6,00 R5,000 S.C."FOREVER" S.R.L. ZONA STUDIATA PLAN de INCADRARE in ORAS poarta cabina sectie fabricatie sectie fabricatie depozit sectie fabricatie S.C. Spumotim S.A. sectie fabricatie sectie productie sectie fabricatie S.C. SPUMOTIM S.A. ALEEA ICAR 12 D 14 A Bl.5 Bl.5 1 B Bl.5 Bl.5 sectie paza post sectie revizie sectie productie rampa rampa Biserica Sf. Nicolae provizorie capela B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU) 8 E 6 10 10 C S.C. SPUMOTIM S.A. tribune grup sanitar Teren fotbal STR. ORION P P P P+1 P+1 P+1 P+1 P+1 P+1 P+1 P+1 Bloc de locuinte colective P+4 Bl.6 C.F. nr. 122398 Nr. cad. 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 8578/1/1/1/1/2,8579/1/1/1/2/1/1 29307/2/1/2/4 S teren = 11449mp PARTER SALA POLIVALENTA SPATIU DE CULT RELIGIOS 8577/1/1/1/1/1/1/1/2/1/3 Nr. top. C C C C C C C Spumotim SA PL D AL AL PL C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Camin de vizitare Borna beton :/1/1/1/2/3 Nr. top. :/1/1/1/2/2 Nr. top. 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; Nr. top. 8578/1/1/1/1/2;8579/1/1/1/2/1/2 Trotuar Trotuar Trotuar SPUMOTIM 100.86 100.07 99.95 100.09 100.06 100.01 100.06 100.07 99.42 100.10 100.30 100.13 100.21 100.32 100.34 100.34 100.18 100.43 100.30 100.10 100.33 99.91 100.15 100.33 100.23 99.92 100.10 100.12 100.12 100.13 100.09 100.09 100.00 99.98 100.93 100.59 100.37 100.36 100.38 100.14 100.25 100.16 100.20 100.32 100.29 100.29 100.30 100.36 100.37 100.37 100.37 100.69 100.39 100.23 100.26 100.31 100.37 100.45 100.61 100.49 100.44 100.29 100.25 100.18 100.34 100.59 100.33 100.27 100.33 100.08 100.09 100.17 100.25 100.41 100.26 100.26 100.31 100.23 100.24 100.13 100.16 100.19 100.17 100.16 100.08 99.98 99.87 100.09 100.04 99.90 99.88 99.92 99.89 99.94 100.09 99.98 100.00 99.85 99.88 100.04 100.01 100.02 100.03 100.09 100.00 99.92 99.81 100.01 99.92 99.99 99.79 99.82 99.89 99.97 99.84 99.85 99.82 99.92 99.88 99.86 99.89 100.00 99.98 100.00 100.06 99.95 100.02 100.14 100.16 100.15 100.04 100.08 100.09 100.18 100.20 100.20 100.08 100.19 100.33 100.32 100.81 105.08 100.43 100.09 100.05 100.27 100.06 99.96 100.38 100.01 100.09 99.97 100.49 99.98 100.08 104.55 100.02 99.90 99.95 99.83 99.73 99.83 99.92 99.89 100.02 100.12 100.11 100.03 100.03 99.97 99.96 99.98 99.95 99.99 99.98 99.96 99.93 99.95 99.91 100.03 100.02 99.97 99.92 99.99 99.55 100.15 99.76 99.68 100.05 99.81 99.99 99.76 99.75 99.88 100.23 100.20 99.85 99.79 99.88 100.09 99.81 DRUM EXPLOATARE. aerisitor gaz Acces incinta S.C. SPUMOTIM S.A. Zona de implantare a constructiilor -Cladiri de birouri, servicii si locuire- S+P+11+Er Hmax= 43.70m Cota cornisa = +39.50m POT = 35% CUTmax. suprateran = 3 Acces auto in incinta se pastreaza accesul propus prin PUZ aprobat cu HCL 165 din 18.04.2006 R7.00 R8.25 R11.00 R10.80 garaje rampa auto de acces in subteran se va realiza in corelare cu devierea retelei de gaz pe tronsonul afectat, cu avizul detinatorilor de retele Rampa auto acces in subteran aerisitor gaz 100.19 39.17 8,19 31.04 141.77 28.26 146.04 10.93 8.32 14.53 26.21 43.50 49.43 22,48 25,10 18,50 18,50 6,50 5,00 5,00 6,15 2,50 8,34 16,50 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 20,00 93,92 125,79 1,94 6,00 5,50 18,50 18,50 REGLEMENTARI URBANISTICE 02 - A CLADIRI BIROURI,SERVICII si LOCUIRE circulatie auto circulatie pietonala garaje existente cladiri cu functiune industriala platforme industriale cladiri cu functiune rezidentiala (blocuri de locuinte D+P+4/P+4) teren viran Comert si servicii sine tramvai RATT limita de proprietate Zona de protectie LEA 110 sine tren LEA 110 KV retea gaz PLAN URBANISTIC ZONAL Zona de protectie conducta gaz Cladiri birouri, servicii si locuire Regim de inaltime: S+P+11E+Er H max +43.70m fata de C.T.S. Cota cornisa = +39.50m P.O.T. max. = 35.00% C.U.T. = 3 Limita de implantare a cladirii propuse Circulatii auto si parcaje propuse min. 2862.25 Spatii verzi Circulatii pietonale, auto si parcaje ecologice Suprafata teren CF Constructii POT = maxim 35% Situatia existenta (mp) 0 0 mp 11449 max. 4579.60 max. 4.007,15 min. 25% max. 40% max. 35% % - Situatia propusa CUT = maxim suprateran 3 0 11449 Bilant suprafete / parcela Acces auto in incinta se pastreaza accesul propus prin PUZ aprobat cu HCL 165 din 18.04.2006 aliniament front stradal (6m) limita implantare suprateran (min. 20 m l=h/2) limita implantare suprateran min. 18,5m fata de ax LEA Titlu proiect: Titlu plansa: Proiect nr.: Faza: Plansa nr: proiectare complexa in constructii civile si industriale Atelierele ArhiTECH 1:500 Scara: Nume Cerinta Semnatura Nume Verificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data Semnatura S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9 Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033 E-mail: [email protected] Data: Beneficiar: Amplasament: 63/ BUL1/ 08 S.C. “SOUTH PARK RESIDENTIAL” S.R.L Timisoara, Bvd.Liviu Rebreanu (Iosif Bulbuca) PUZ Sef proiect Proiectat arh. Eugen Filip arh. Razvan Negrisanu arh. Craciun Novella carh. Adrian Zama-Neagra august 2008 CLADIRI DE BIROURI, SERVICII SI LOCUIRE Desenat arh. Craciun Novella zona studiata LEGENDA: este permisa depasirea limitei de implantare cu balcoane si terase conform legislatiei in vigoare este permisa depasirea limitei de implantare cu balcoane si terase conform legislatiei in vigoare este permisa depasirea limitei de implantare cu balcoane si terase conform legislatiei in vigoare borna beton P.U.D. - Intersectie B-dul Liviu Rebreau - B-dul Sudului - aprobat prin H.C.L. 196/2001 P.U.D. - Intersectie B-dul Liviu Rebreau - B-dul Sudului aprobat prin H.C.L. 196/2001 spatii verzi - conform P.U.G. spatii verzi - conform P.U.G. spatii verzi - conform P.U.G. zona depozitare, prestari servicii - conform P.U.G. limita aliniament front stradal (6m) in concordanta cu P.U.D. Hotarare nr.377 din 29.07.2008 este permisa depasirea limitei de implantare cu balcoane si terase conform legislatiei in vigoare

Transcript of CLADIRI BIROURI,SERVICII si LOCUIRE PLAN URBANISTIC …...Sef proiect Proiectat arh. Eugen Filip...

Page 1: CLADIRI BIROURI,SERVICII si LOCUIRE PLAN URBANISTIC …...Sef proiect Proiectat arh. Eugen Filip arh. Razvan Negrisanu arh. Craciun Novella carh. Adrian Zama-Neagra august 2008 CLADIRI

28,56

43,86

21,71

6,00

6,00

R5,000

S.C."FOREVER" S.R.L.

ZONA STUDIATA

PLAN de INCADRARE in ORAS

poartacabina

sectie fabricatie

sectiefabricatie

depozit

sectie fabricatie

S.C. Spumotim S.A.

sectie fabricatie

sectieproductie

sectie fabricatie

S.C. SPUMOTIM S.A.

ALEEA ICAR

12D

14A

Bl.5

Bl.5

1B

Bl.5

Bl.5

sectie

pazapost

sectie

revizie

sectie productie

rampa

rampa

Biserica Sf. Nicolae

provizoriecapela

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

8E

6

10

10C

S.C. SPUMOTIM S.A.

tribune

grup sanitar

Teren fotbal

STR.

ORI

ON

PP

P

P+1

P+1P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

Bloc

de

locu

inte

col

ectiv

eP+

4

Bl.6

C.F. nr. 122398Nr. cad. 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2,8578/1/1/1/1/2,8579/1/1/1/2/1/1

29307/2/1/2/4S teren = 11449mp

PARTERSALA POLIVALENTA

SPATIU DE CULT RELIGIOS

8577/1

/1/1/1/1

/1/1/2/1

/3

Nr. top

.

CC

C

C

C

C

C

Spumotim SA

PLD

AL

AL

PL

C

C

CC

C

C

C

C

C

CC

C

C

C

CC

C

C

C

C

CC

Camin de vizitare

Borna beton

:/1/1/1/2/3Nr. top.

:/1/1/1/2/2Nr. top.

8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2;Nr. top.

8578/1/1/1/1/2;8579/1/1/1/2/1/2

Trotuar

Trotuar

Trotuar

SPUMOTIM

100.86100.07

99.95

100.09

100.06

100.01100.06

100.07

99.42100.10

100.30100.13100.21

100.32

100.34100.34

100.18

100.43

100.30

100.10

100.33

99.91

100.15

100.33

100.23

99.92

100.10100.12

100.12

100.13100.09

100.09 100.0099.98

100.93

100.59 100.37 100.36100.38

100.14100.25

100.16100.20

100.32100.29

100.29

100.30

100.36100.37100.37

100.37

100.69100.39100.23

100.26100.31

100.37

100.45100.61

100.49100.44

100.29

100.25

100.18

100.34

100.59100.33100.27

100.33100.08

100.09100.17

100.25

100.41

100.26100.26 100.31

100.23100.24100.13100.16

100.19

100.17100.16

100.08

99.98

99.87

100.09

100.04

99.90

99.8899.92

99.89

99.94100.0999.98

100.0099.85

99.88100.04

100.01100.02

100.03

100.09

100.00

99.9299.81

100.0199.92

99.99

99.7999.82

99.89

99.9799.84

99.8599.82

99.9299.88

99.86

99.89

100.0099.98

100.00

100.06

99.95

100.02100.14100.16

100.15

100.04100.08

100.09100.18

100.20100.20

100.08

100.19100.33

100.32

100.81 105.08

100.43

100.09

100.05

100.27100.06

99.96

100.38

100.01

100.09

99.97

100.49

99.98

100.08104.55

100.0299.90

99.95

99.83

99.73

99.83

99.92

99.89

100.02

100.12

100.11

100.03

100.03

99.97

99.96

99.98

99.95

99.99

99.9899.96

99.93

99.95

99.91

100.03

100.02

99.9799.92

99.99

99.55

100.15

99.76

99.68

100.05

99.81

99.99

99.76

99.7599.88

100.23

100.20

99.85

99.79

99.88

100.09

99.81

DR

UM

EXPLOA

TAR

E.

aerisitor gaz

Acces incintaS.C. SPUMOTIM S.A.

Zona de implantare a constructiilor-Cladiri de birouri, servicii si locuire-

S+P+11+ErHmax= 43.70m

Cota cornisa = +39.50mPOT = 35%

CUTmax. suprateran = 3

Acces auto in incinta

se pastreaza accesul propus prin PUZ

aprobat cu HCL 165 din 18.04.2006

R7.00

R8.25R11.

00R1

0.80

garaje

rampa auto de acces in subteran se va realizain corelare cu devierea retelei de gaz pe tronsonul

afectat, cu avizul detinatorilor de retele

Rampa autoacces in subteran

aerisitor gaz

100.19

39.17

8,19

31.04

141.

77

28.26

146.04

10.93

8.32

14.53

26.21

43.50

49.43

22,48

25,10

18,5018,50

6,505,00

5,006,15

2,50

8,3416,50

5,005,00

5,005,00

20,00

20,00

93,9

2

125,79

1,94

6,00

5,50

18,5018,50

REGLEMENTARI URBANISTICE 02 - A

CLADIRI BIROURI,SERVICII si LOCUIRE

circulatie auto

circulatie pietonala

garaje existente

cladiri cu functiune industriala

platforme industriale

cladiri cu functiune rezidentiala(blocuri de locuinte D+P+4/P+4)

teren viran

Comert si servicii

sine tramvai RATT

limita de proprietate

Zona de protectie LEA 110

sine tren

LEA 110 KVretea gaz

PLAN URBANISTIC ZONAL

Zona de protectie conducta gaz

Cladiri birouri, servicii si locuireRegim de inaltime: S+P+11E+ErH max +43.70m fata de C.T.S.Cota cornisa = +39.50m

P.O.T. max. = 35.00%C.U.T. = 3

Limita de implantare a cladirii propuse

Circulatii auto si parcaje propuse

min. 2862.25Spatii verzi

Circulatii pietonale, autosi parcaje ecologice

Suprafata teren CF

Constructii

POT = maxim 35%

Situatia existenta(mp)

0

0

mp11449

max. 4579.60

max. 4.007,15

min. 25%

max. 40%

max. 35%

%-

Situatia propusa

CUT = maxim suprateran 3

0

11449

Bilant suprafete / parcela

Acces auto in incinta

se pastreaza accesul propus prin PUZ

aprobat cu HCL 165 din 18.04.2006

aliniament front stradal (6m)

limita

impl

anta

re su

prat

eran

(min

. 20 m

l=h/

2)

limita im

plantare suprateran min. 18,5m

fata de ax LEA

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile siindustriale

Atelierele ArhiTECH

1:500

Scara:Nume

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L.Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Data:

Beneficiar:Amplasament: 63/ BUL1/ 08

S.C. “SOUTH PARK RESIDENTIAL” S.R.L

Timisoara, Bvd.Liviu Rebreanu (IosifBulbuca)

PUZSef proiect

Proiectatarh. Eugen Filiparh. Razvan Negrisanu

arh. Craciun Novellacarh. Adrian Zama-Neagra august 2008

CLADIRI DE BIROURI,SERVICII SI LOCUIRE

Desenat arh. Craciun Novella

zona studiata

LEGENDA:

este

per

misa

dep

asire

a lim

itei d

e im

plan

tare

cu b

alcoa

ne si

tera

se co

nfor

m

legisl

atiei

in vi

goar

e

este permisa depasirea lim

itei de implantare cu

balcoane si terase conform legislatiei in vigoare

este permisa depasirea limitei de implantare cu

balcoane si terase conform legislatiei in vigoare

borna beton

P.U.D. - Intersectie B-dul Liviu Rebreau - B-dul Sudului - aprobat prin H.C.L. 196/2001

P.U.D. - Intersectie B-dul Liviu Rebreau - B-dul Suduluiaprobat prin H.C.L. 196/2001

spatii verzi - conform P.U.G.

spatii verzi - conform P.U.G.

spatii verzi - conform P.U.G.

zona depozitare, prestari servicii - conform P.U.G.

limita aliniament front stradal (6m)

in concordanta cu P.U.D. Hotarare nr.377 din 29.07.2008

este permisa depasirea limitei de implantare cu balcoane si terase conform legislatiei in vigoare