Chirurgie Vol.2 Semiologie chirurgicala - cdn4.libris.ro Vol.2 Semiologie... · Sub redac[ia Prof....

of 10 /10
Sub redac[ia Prof. univ. dr. FANE GHELASE CHIRURGTE VOL. II S EMIO LOGIE CH TRURGICATA Editura SITECH Craiova,2012

Embed Size (px)

Transcript of Chirurgie Vol.2 Semiologie chirurgicala - cdn4.libris.ro Vol.2 Semiologie... · Sub redac[ia Prof....

 • Sub redac[ia

  Prof. univ. dr. FANE GHELASE

  CHIRURGTEVOL. II

  S EMIO LOGIE CH TRURGICATA

  Editura SITECH

  Craiova,2012

 • CUPRINS

 • 3.6. Arsurile .........'.'....'..'H. Pdrvdnescu, M, Ciurea, D. Popa"" 773.6.1 Arsurilet.,,ri;;.:::: ...:., .....:... ..... ... ... . . .'........77

  3.6.1.1. Fiziopatologia bolii generale a arsului...... '............803.6.1.2. Stadializarea bolii ar9i10r...,......,.., ...'.,...'.....'........,.823.6.1.3. Tratamentul .........,,.... .......'...........83

  3.6.2. Arsurile electrice ...'...'.....863.6.3. Arsurile chimice............ '..'..............'.,...87

  3.7. Traumatismele prin frig ...,.,.....H. Pfirvdnescu, M. Georgescu, R. Mercut.......873.7.1. Degerdturi1e..............,.... ,...'...'.............883.7.2. Hipotermia sistemicd...... ..."'. ..........'...91

  Gapitolul4. Hemoragia.. .......F. Ghelase, G.H. Nea!6, R. Mercut........94Gapitolul 5. Tumorile lesuturilor moi........................,...........$t. Pdtragcu..,....... ..."',..99

  5.'1. Clasificare ......................... ..'..'...,.1015.2. Evaluarea malignitaliitumorilor.......... .'....'.'.,1035.3. Markerii tumorali ..................1035.4. Leziunl pre-canceroase ...........1035.5. Boala canceroase ..............,,1035.6. Limfoamele ".........1035.7. lstoria naturala a cancerului...,. .....'....'.....'....104

  Partea a ll-a. sEMloLoGlA cHIRURGIGALA PE ORGANE, REGIUNI $ISISTEME ANAToMICE

  Gapitolul6. Gapul .......,,........F. Ghelase, A. B0ru95..,,........'.......'....'1076.1 . Traumaiismele cranio-cerebrale ..,,.............. .....'...,.107

  6.1.1. Descriere ........'...'..,.'.1076.1.2. Fiziopatologie.............,.,. ...'..............'.1076.1.3. Anatomie patologicd ."....'.'.1086.1 .4. Examenul clinic ...........,.. .......'....... '..'. 1096.1.5. Examene complementare ..................1106.1.6. Formele anatomo-clinice mai frecvente.. . .....'..'.......'.1116.1 .7. Tratamentul .................... ..............'.....114

  GliolulT. Gatrl F. Ghelase, Anca Ruxandra, $t. M, Ghelase...'.,,,.........1157'1" Regiunea anterioari a gdtului.......... ..........'115"Z Ghnda tirc*Je .............. .........,.115

  72 r TrrhrArifunQonale gi morfologice .,.........115722 Fsrrnldinicaltiroidei. "'........'.....'116723 Emtre paradnnice....... .......'......'....11972r 3oru rnfiara0cnr....... ..'....""122725 3dEimrice-gde " ....... ........'..124;2: kuer.i lr?o;r ..72- tiblhr-lalli mflor'tre ' ..,,'.,............ .'.....''.....,''...................''',.......... ... ',,,.,1tr2

 • 8.2. Contuziile toracelui........... ...........1368.3. Pldgile toracelui........... ...........1398.4. Traumatisme cu leziuni viscerale intratoracice grave .............. ,.....................1408.5. Contuziile prin suflu.......... ...........1418.6. Afectiunile diafragmului..... ...........141

  8.6.1. Herniile diafragmatice cdgtigate gi congenitale.. .........142Capitolul 9. Sdnul - Glanda mamari ........... F. Ghelase, R. Anca............................145

  9.1. Anomaliile glandei mamare,...................... ...........1459.2. Leziunile traumatice ale sAnului....... .............1469.3. Leziunile infectioase ale sAnului ...................146

  9.3.1. Mastitele ....................1479,3.2. Mastita cr0nic5............. ......................1489.3.3. lnfectii mamare specifice 9i parazitare ale s6nului....... ........................148

  9.4. Tumorile sdnu1ui............. ...........1489.5. Tumorile benigne ale glandei mamare........... ........................153

  9.5.1. Anatomia patologicd ...........1549.6, Tumorile maligne- cancerul mamar.,........... ...........155

  9.6.1 . Forme clinice ale cancerului mamar ............. .............. 1559.6.2. Dia9n0sticu1.,..........,..... .....................1569.6.3. Stadializarea clinici ...........'1579.6.4. Bilantulpreterapeutic... ......................158

  9.7. Ginec0mastia..,................. ...........159Capitolul 10. Abdomenu|........................ ....... F. Ghelase ...................160

  10.1. Genera1ita1i....................... ...........16010.1.1. Anatomia c1inic6......,... .....................160'10.1.2. Examinarea clinicd a abdomenului ...........16210.1.3. Examene paraclinice.... ,.................,.166

  10.2. Bolile pereteluiabdominal........ ..,....D. Mercu!, C. Silogi, E. Tragcd.............16710.2.1 . Herniile. Caractere generale ...........16710.2.2. Varietdlianatomo-clinice de hernie...... .....................171

  10.3. Eventratii 9i evisceralii ...........1771 0.3.1 . Eventratiile .................. .....................17710.3.2. Eviscera{ii1e..,.......,........ ...................178

  10.4. Sindroamele abdominale acute chirurgicale............F, Ghe|ase........... ........17910.4.1. lnfectiile acute peritoneale...,..............,.........F. Ghelase, C. Silogi, V. Baleanu...,.....'17910.4.2. Ocluziile intestinale ..............F. Ghlease, D. Margdritescu........,,......19510.4.3. lnfarctul entero-mezenteric ........................... F, Ghelase, A. Boruga....... ...................20110.4.4. Hemoragia internd .........,.....D, C6(u, G., H. Nea{d.........,.,..,,.......,..20310.4.5. Torsiunea de tumori abdominale ..................D. C6(u................ .......20410.4.6. Traumatismele abdominale ................. F.Ghelase, D.Mdrgaritescu, $t.Patragcu ......204

  Capitolul 11. Tubuldigestiv........... ...............F. Ghelase, A. B0rugd.................,........210'1'1.1. Esofagul ...........210

  11.1.1. Notiuni de anatomie..., ......,.,.,..........2101'1.1.2. Semiologia bolilor esofagului ................ ....................21011.1.3, Cancerul esofagian ...........21211.1.4. Boala de reflux gastro-esofagian (RGE)....... ...........21311.1.5. Acalazia cardiei (cardiospasmul) ...........21511.1.6. Diverticulii esofagului .......................21611.1.7. Sindromul Mallory-Weiss ...,...,.............. ....................217

  11.2. Stomacul 9iduodenul...... F. Ghelase, D. Mdrgdritescu, E. Sandu, D. Toma.21811.2.1. Ulcerul gastric Ai du0denal......."..................,. F. Ghe|ase........... ........218

 • 11.2.1.1.Ulcerulgastric.......F.Ghelase,D'Mdrg5ritescu""""""""21911.2.1.2.Ulcerulduodenal....'..........'.......'..'.F' Ghelase, E' Sandu"" "' """""""""'22211 .2.1 ,3,Complicaliile ulcerelor gastroduodenale ,...'... F. Ghelas e, D.Toma,..',,....,224

  11.2.1.4.A|te iorme anatomo-clinice..'..........F. Ghelase"" """ """"22811.2.2. Tumorile stomacului......' ""'D' Mercu!" """""""""231

  11.2.2.1.Tumorile benigne """""""23111.2.2.2.Tumorile maligne..........'. """""'231

  11.3. lntestinulsub!ire.............. '.....,.........D. Mdrgdritescu"" """'23411.3.1. lleita regionali (boala Crohn)... """""'23411.3.2. Tumorile jejuno-ileale..... " """""""'23511.3.3. Tumorile carcinoide.,.."'. """" """2361 1 .3.4. Patologia diverticului Meckel..'...,...... '-"""""""""""237

  11.4. Colonul... """ "' F' Ghelase, E' Sandu' V' Blleanu "" 23811.4.1. Dismorfiile colonului "" ""E' Sandu, F Ghe|ase""" "" """" """238'11.4.1.1.Megac010nu1....,.......... """" '238

  11.4.1.2. Doiicocolonul ..' """""""""24011.4.1.3.Rect0-colitaulcero-hemoragicd.....F.Ghelase,V'Bd|eanu"""""""""""240

  11.4.2. Diverticuloza colonic5... """'F Ghelase, V Bileanu"" """""""""'24211.4.3. Tumorile colonului ,......'...'...F. Ghe1ase...,....... """"242

  11.5. Rectul gi anusul '.,.. F. Ghelase" """"""""'25211.5.1. No$uni de anatomie """""'252'11.5.2. Rdtul.. ...'....F. Ghelase """""""""'254

  11.5.2.1. Prolapsul rectal '.....'......,. " " """'25411.5.2.2.Tumorile rectului ........'... """ ""256

  11.5.3. Anusul .......'.'...... F. Ghelase"" ""' """"26111.5.3.1. Noliuni de anatomie...".... """"""'26111.5.3.2.Examenulano-rectal(proctologic) " """'26311.5.3.3. lnflamalii nespecifice perianale.'......' """"""""""'26411.5.3.4. Boala hemoroidali............................'.."...' D. Cdrlu.'...,.......,,. """'26711.5.3.5. Fisura analS .'.......'.'.'..,'.,.. D. C6(u....." "" """"'27011.5.3.6. Cancerul ana1................. .,. F. Ghelase...' """""""'271

  Capitolul 12. Ciile biliare extrahepatice..,..........................', F. Ghelase, T. Bratiloveanu """"""""'27312.1.Li1ia2abi1iar6............... """""'27312.2. lcterele prin retenlie (mecanice) """"""""'277

  l2.2.l.lcterulprinietentie cu veziculd mare, palpabilS """"27912.2.2. Cancerul ampulir, ampulomul sau tumora oddiand " " """" """28012.2.3. lcterul prin retenlie fdri colecist palpabil....... " " ""28012.2.4. Cancerul canalului hepatic comun exceplie

  de la Legea Courvoisier - Terier '....".'.....'. """""""281' 12.2.5. Explordrie paraclinice preoperatorii in icterele mlestatice "" " """"'281

  Capitolul 13. Bolile ficatu|ui.................. .......'V. $urlin, D' T0ma" """" "" """" "'28313.1. Hepatomegalia...........,,.. "" """28313.2. Hipertensiunea portali.... ....."........'V. $urlin, D. T0ma""" "" """ """ '290

  ta.).t, trtoliuni de anatomie a sistemului port........... """""29013.2.2.Fiziopalologie..............,. "" """ '29013.2.3. Etiologie """"" """29013.2.4. Semiologia hipertensiunii portale """""'291132.5. Forme anatomo-clinice de H.T'P.......... """"""""""'292

  G*lf f+ Pancreasul .,."' F Ghelase, V' $urlin "" " """""""""29411L1. Genera1ita1i.................. """""'294142. Semiologie pancreatic6..............'.':....".... """""'294

  tl

 • 14.3. Pancreatita acuti............... .....,....... F. Ghe1ase........... ........29614.4. Pancreatita cronicd V. 9ur1in........... ........,...30514.5. Cancerul de pancreas..... ................V. 9ur1in............... ........305

  Gt*b|ul15. Splina ..............D. Margdritescu.... .......307Gl*olul 16. Aparatul uro.genital ..,.............G. Mitr0i................ .......309

  16.1. Semiologia urologicd....... ...........30916.2. Semne gisindroame 9enita1e.........,.. ...........32016.3. Modificirile aspectului macroscopic al urinii............ ...........321

  Gi;*tolul 17. Aparatul genitalfeminin ..........C. Berceanu, S. Berceanu ...................32717.1. Semiologia urologicd....... ...........327

  17.1.1. Durerea genitald externi ...,........ ...........32717 .1.2. Durerea genitala internd .,..,........ ...........32817.1.3. Hem0ra9ia................... ....................329 .17.1.4. Vulvo-vaginoragiile........ ...................32917.1 .5. Metroragiile gi menoragiile .................... ....................33017.1.6.1euc0reea..............,..... ....................331

  17.2. Esentialul examenului clinic al organelor genitale feminine patologice ........33217.2.1.Perioada infantild ...........33217 .2.2. Perioada adu1t6........... .............;.......333

  17.3. Examinarea instrumentald ........:...." ...........33617.4. Examene paraclinice....... ,..........337

  G+itolul 18. Sistemularterial ............ ..........C.P, Petcu, C.Silogi, E. Tragcd ............34018.1. Examinarea sistemului arteria1............. ...........34018.2. Semiologia bolilor arteriale........... ...............342

  18.2.1 . Traumatismele artere10r..........,............ .....................34218.2.2. Sindroamele obstructiei arteriale .....,......34318.2.3. Anevrismele arteriale .......................34818.2.4. Sindromulde traversare toraco-brahiald ...................350

  C+itolul 19. Sistemulvenos.............. ..........D. C6(u, A. B0rugd..............................352'19.1. Notiuni de anatomie a sistemului venos al membrelor inferioare .................35219.2. Boala trombo-embolicd ...,........,,.....A. 80ru9a............ ........352

  19.2.1. Tromboza venoasi profundd.......... ..,........35319.2.2. Complicatiile T.V.P....... ....................356

  19.3. Varicele hidrostatice primitive (esen[iale)................D. Cd(u, A. Borugi, R. Mercut............35919.4. Tromboze venoase ale membrului superior........... ...,..,.,.....36319.5. Explorarea sistemuluilimfatic............. ...........363

  11

 • SIMIOtOGI[ CHIRURGICATA

  Capitolul I

  EXAMINAREA BOLNAVULU I CHIRURGICAL

  Semiologia este disciplina care studiazi simptomele gi semnele bolilor pentru precizarea diagnosticului

  ?e baza examenului clinic al bolnavului coroborat cu exploririle paraclinice (complementare) care se'nscriu in foaia de observatie.

  ixaminarea bolnavului chirurgical este primul act important pe care-l inkeprinde un medic in scopulstabilirii diagnosticului 9i a conduitei terapeutice. Acesta consti in studiul amdnuntit al pacientului cuajutorul mijloacelor de examinare clinicd gi paraclinicd.

  1.1. EXAMENUL CLINIC

  Este alcdtuit din anamnezd gi examenul fizic (clinic obiectiv).

  Anamneza - folosegte ca metodd de explorare interogatoriul, prin care bolnavul igi expune suferin[asimptomatologia) din aducere aminte, raspunz6nd la intrebdri formulate cu rdbdare gi ?ntelegere,

  adecvate nivelului de educatie gi personalitate a pacientului.

  Se incepe mai intdi cu ob[inerea unor date personale privind identitatea bolnavului, v6rsta, profesia,rcul de muncd, conditiile de via[5, de muncl gi de locuit, mediul de provenien(d - rural, urban, Apoi se,cr obtine informa[ii despre motivele esen[iale gisemnificative ale prezentdrii la consultatie (internare),

  =re sunt de cele mai multe ori acuze subiective dar gi unele obiective, semnificative pentru suferin[a

  :,acientului, respectiv pentru diagnostic.

  ia:ele personale sunt importante pentru ci pot avea legituri cu suferin[a actuald. Astfel, varsta poate-.,3era boli specifice copiliriei (malforma[ii congenitale, boli infecto-contagioase); adulli (ulcer gastro-:-cdenal); vdrstnici (boli cronice, cardiovasculare, bronhopulmonare, neoplazii).:':fesia poate fi cauza unor boli cu specific profesional.l*,s:rul rural - boli ca: chistul hidatic, guga endemicd sau sporadicd; varicele hidrostatice; mediul urban- :,:ii datorate mai ales stresului: hipertensiune arteriali, boli digestive diverse, nevroze.

  -:,:..:inta insalubrl gu subnutri{ia pot favoriza gi cauza boli ca tuberculoza, anemiile, alte boli organice.:--atorii predispugi mai frecvent la afec[iuni pulmonare acute gi cronice, ale aparatului respiratorr:-icienle respiratorii, cancere pulmonare), mai frecvent dec6t nefumatorii, iar alcoolismul la cirozit

  -ecalica.

  tr-: cacientivin cu diagnosticul de probabilitate sau cert stabilit de alt personal medical, insd acesta-t,-re privit cu rezerva. Numai examenul complet clinic Ai paraclinic efectuat de specialist va permite;E:,'rrea diagnosticului corect 9i o decizie terapeuticd adecvata.

  17

 • SIMI(}I.OGII CHIRURGICAI,A

  lstoricul bolii - parte componentd a anamnezei- prin care medicul ,,trebuie sd gtie sd intrebe gi sdasculte" (Guyon); sd manifeste ribdare, inlelegere gi buna-voin[d fa{d de bolnav gi de suferinla sa.

  Prima intrebare va fi despre motivele internarii, despre acele acuze (tulburiri subiective sau obiective= simptom gi semne) care aduc bolnavul la consulta{ie. Vor fi relinute acele manifestdri esen[iale gisemnificative care pot sugera sindromul sau boala. Spre exemplu: un bolnav cu sindromul ocluziv vaacuza: dureri abdominale cu caracter colicativ, oprirea tranzitului pentru materii gi gaze, vdrsituri.Apoi se vor culege date despre:

  o modul cum a debutat boala: lent, insidios sau brusc, acut, de c6t timp?. cum a evoluat simptomatologia, ce alte fenomene au insolit-o ?' dacd bolnavul a luat un tratament anume gi dacd simptomatologia s-a ameliorat sau s-a remis?o dacl dupi remisiune s-a mai repetat un alt episod asemindtor ?' in ce imprejurdri sau care au fost circumstan[ele declangdrii suferin[ei; dupi mese copioase;

  abuzuri alimentare, ziua, noaptea, dupi efort fizic etc.o dacd evolutia a fost cronicd, obligatoriu se vor consemna date despre ultimul episod:

  simptomatologia a fost asemdndtoare sau modificat5; mai intensS, asociatd gi cu alte"." simptome 9i semne. Spre exemplu: un ulcer duodenal cunoscut a fost inso[it in episodul actual

  de hematemezd 9i melen5, sau de dureri violente in epigastru iradiate in tot abdomenul.Acestea vor sugera aparitia unei complica[ii hemoragice sau perfora[ie cu peritonita. Maiintotdeauna un episod cu simptomatologie modificatS sugereazi o complicalie in evolulia bolii.

  La toate acestea, ne vom informa despre caracterele simptomelor: modul de aparilie, localizare,iradiere, duratS, fenomene insolitoare, condiliile ce amelioreazd sau remit suferin[a.

  Antecedentele personale

  Fiziologice - incepdnd cu nagterea - la termen sau imatur, alimenta[ia naturald sau artificiali,dezvoltarea in copildrie, instalarea puberti{ii etc. in cazul persoanelor de sex feminin vom oblineinforma[ii despre aparitia gievolu[ia ciclului menstrual, nagteri, avorturi, menopauza.

  Patologice: boli infectioase (mai ales in copildrie), tuberculoza, sifilis, hepatitd viral5, reumatism, bolicardio-vasculare, hemofilie, bolialergice, diabet, intoxica[ii profesionale sau medicamentoase precum giantecedente chirurgicale (operatii suferite), tipul de anestezie efectuat gi evolulia postoperatorie,rezultatul.

  Antecedentele heredo-colaterale

  Ne intereseazd bolile pe care le-au avut pdrin[ii, fra[ii gi alte persoane din familia pacientului (sol, solie,copii) gi in special cele cu transmisie genetici (polipoza rectocolonicd difuzi).Medicul nu trebuie si aibi idei preconcepute asupra bolii, si nu ia de bune spusele altora gi sd seconvingi personal despre suferin{a pacientului printr-un interogatoriu care sE culeagd simptomatologiade Ia bolnav, sd facd un examen complet gi sd-l coreleze cu explordrile complementare, sd foloseasciun limbaj adecvat cu nivelul educa[ional al bolnavului.

  in desfdgurarea interogatoriului trebuie avutd in vedere evitarea unei serii de factori, at6t din partea

  18

 • S[MIOtOGII CHIRURGICATA

  medicului cdt gi a bolnavului, care ar putea da nagtere la erori.

  Din pa(ea bolnavului:

  . digresiuni privind suferinta sa care nu au nici o legdturi cu aceasta. De aceea, bolnavultrebuie adus intotdeauna la subiectul privind motivele interndrii;

  o erori de interpretare sau exprimare, uitarea anumitor elemente din evolu[ia bolii, explica[iiconfuze prin divergi termeni pe care-i folosegte inadecvat;

  r simularea intentionata a unei boli pentru a ob[ine anumite avantaje sau de a masca unele stdritoxice; alcoolism cronic, tabagism, stupefiante (infractori, delinuti, psihopa{i).

  Alteori anamneza poate fi dificild sau chiar imposibili: imposibilitatea de receplie (surditate), oligofreni,:rlburari de vorbire, boalS avansatd, vdrstnici.

  in cazul copiilor, vdrstnicilor etc., in asemenea situalii se impune prezen[a unei alte persoane din familie

  sau anturaj care sd poatd da informaliile anamnestice necesare.

  Examenul fizic (obiectiv)

  ?dmdne actul medical esenlial in precizarea diagnosticului gi atitudinii terapeutice a unei boli.f,entru ca un examen clinic obiectiv si fie corect gi complet se cer anumite conditii: cdteva instrumente:ermometru, stetoscop, tensiometru, mdnugd pentru tugeu rectal sau vaginal, speculum sau valve,aginale, ciocan de reflexe), lumind suficient5, o canapea sau un pat gi un scaun pentru medic.3olnavul trebuie si fie complet dezbricat gi examinat atdt in clinostatism cdt gi in ortostatism.Examinarea propriu-zisi se poate face in doud moduri: obignuit se incepe cu examenul general pe:carate gi sisteme folosind metodele clinice de examinare: inspec{ie, palpare, percutie, auscultatie gi3xamen local. in unele situalii insd (urgenle, concursuri 9i examene) este bine sd se inceapb cu:xamenul local 9i apoi sd se facd examenul general, in ceea ce el are legiturd imediata cu afectiunea^^^l:

  Pozilia medicului - trebuie sd-i permitd o buni observare gi examinare a bolnavului. Se recomandd ca-ecicul sd se ageze in dreapta bolnavului gi cu fata spre bolnav.

  Pozilia bolnavului - obignuit in decubitus dorsal, dar aceasta poate fi modificatS in raport cu boala gia:aratul care se examineazd. Spre exemplu in cazul unei hernii inghinale, femurale, varice, varicocel,:raminarea se face atAt in clinostatism cdt gi in ortostatism. Pentru tugeul vaginal sau rectal pozi[ia

  =:e specificd.

  Tehnica de examinare - se incepe cu examenul fe{ei, craniului gi gatului, se continud cu examinarea:ra:elui, abdomenului, extremitdtilor gi se termind prin efectuarea tugeului vaginal (T.V.) gi a tugeului

  =-.= (T.R.). Pentru realizarea acestui scop folosim metodele clasice de examinare clinica: inspectia,:e :area, percu[ia gi auscultatia. Vom prezenta datele esentiale despre aceste metode de examinare.

  hspectia - observd atitudinea normalS sau vicioasd a bolnavului (pacientului), starea sa de nutrilie,-rcc{carile de coloratie a tegumentului, ale aspectului morfologic normal plus aspecte ob[inute din;r;* narea pe aparate (respiratie, aspectul toracelui, abdomenului, mersului etc.).Aliudinea bolnavului poate oferi indica{ii asupra unor suferinte. Astfel intr-o colica abdominal,:,.,^.arul se ageazi in decubitus ventral ugor incovoiat. intr-o colicd renali este agitat ,,nu-gi gdsegte

  19

 • SEMI()TOGII CHIRURGICATA

  locul"; intr-un ulcer perforat ia o pozi[ie antalgicd ,,in cocog de pugci" imobil, orice migcare, chiarrespiralia profundd ii provoacd dureri.

  Starea de nutritie - se stabilegte prin aprecierea {esutului celulo-adipos gi a musculaturii. La bolnaviicagectici sau emaciati se constata o topire a tesutului celulo-adipos 9i ahofia musculaturii. AcesteasugereazS existen[a unor suferinte indelungate consumptive de tip infectios (tuberculoza, septicemia);endocrine (hipertiroidia), digestive de tip stenoze eso-gastrice, intestinale, neoplasme.

  Modificarea coloratiei pielii- paloarea atrage atentia unei posibile hemoragii mai mari sau a unor bolicronice indelungate: tbc, neoplazii, anemii.

  Colora[ia gdlbuie (icterul) - sugereazd o suferin{d hepato-biliard, sanguini, neoplasm de cap depancreas. Ea poate fi observatd concomitent gi la nivelul sclerelor, mucoaselor, conjunctivelor.

  Cianoza unei extremiti[i denotd o tulburare de iriga[ie a unei vene prin tromboflebitS. Paliditateaextremititilor instalati brusc, cu durere gi rdceala segmentului respectiv sugereazd o ischemie acutdprin embolie arterial5 (cu obstructia vasculari).

  Rogeata tegumentului plecati de Ia o plagi sau infectie e localizati in axul unui segment de membru,sugereazi limfangita, extinderea infec{iei.

  Dilataliile re[eleivenoase, superficiale la membrele inferioare poate sugera o boald a sistemului venossuperficial sau a unor organe profunde care prin compresiunea marilor trunchiuri venoase profundecreeazd stazr gi hiperpresiune venoasd care se reflectd gi in venele superficiale.

  Dilata[iile venoase pe abdomen sub aspectul ,,capului de meduz5" sau pe peretele toracic lateral pot fidate de un obstacol pe circula[ia portald (ciroza hepaticd), iar apari{ia recentd a hemoroizilor la adul{i givdrstnici poate fi semnul uneitumori rectale.

  Aspectul morfologic normal al unei regiuni poate fi deformat dupi traumatisme (fracturi, Iuxa[ii, entorse,hematoame), inflamatii, tumori. La abdomen hebuie si observim participarea acestuia la migcdrilerespiratorii.

  Palparea - este o metodi esentiala gi cu ajutorul senzaliilor tactile ale mdinilor constatd aspectulnormal sau modificiri patologice a regiunilor examinate. Ea trebuie fdcuti cu bldnde[e, metodic, fird aproduce dureri bolnavului, cu mdinile calde. Ea se face mai int0i superficial, apoi profund gi adecvatdregiunii explorate. Se apreciazl turgescen{a gi elasticitatea tegumentelor, relieful diferitelor formaliunianatomice normale sau patologice, traiectul vaselor, ganglioni limfatici, organe profunde. Senza[iilepercepute trebuie interpretate in raport cu regiunea exploratd, proiec[ia organelor profunde in acesteregiuni gi acuzele bolnavului.

  a. Palparea superficiali poate evidentia o serie de modificiri ale aspectului normal al regiunii.o edemul este o infiltra[ie sclero{imfatici a [esutului celular subcutanat, manifestat printr-o

  impistare a regiunii respective gi aparilia dupi apisare a ,godeului" - persisten{a depresiuniide dupi apdsare. Poate avea in functie de context multiple semnifica{ii;

  o crepitalia - senza{ia aseminatoare cu aceea a strdngerii in m6nd a unul bulgdre de zlpadd.Ea semnificd prezenta gazului in [esutul celular subcutanat;

  . fluctuenla - semn patognomonic al unei colec[ii lichidiene ce se traduce prin senzalia deundi de lichid la palpare bimanuald sau bidigitala. Cdnd lichidul este in tensiune senza[ia este

  20