CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM€¦ · cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa...

12
FSB PRO MANUAL DE INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM

Transcript of CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM€¦ · cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa...

Page 1: CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM€¦ · cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa fierealizat din elemente din otel inox, pentru reducerea influentei condensului.

CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM

1

FSB PRO

MANUAL DE INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM

Page 2: CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM€¦ · cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa fierealizat din elemente din otel inox, pentru reducerea influentei condensului.

FSB PRO

2

CUPRINS

1. Prezentarea cazanului........................................................................................................... 3

1.1. Dimensiuni cazan....................................................................................................... 3

1.2. Date tehnice conform standardului EN 303/5............................................................ 4

1.3. Despre produs........................................................................................................... 4

2. Recomandări pentru transport și depozitare..................................................................... 5

2.1. Livrarea cazanului........................... ......................................................................... 5

2.2.Conținutambalaj...................................................................................................... 5

3. Instalarea cazanului................................................................................................................ 5 3.1. Amplasarea cazanului................................................................................................ 5

3.2.Racordarealacoșuldefum.......................................................................................6

4. Instalarea cazanului................................................................................................................ 7

4.1.Racordareacazanuluilaunsistemdeîncălzite........................................................7

4.2.Umplereacazanuluișiainstalațieicuapă................................................................ 8

5. Funcționarea cazanului.......................................................................................................... 9

5.1.Funcționareacucombustibilsolid............................................................................ 9

5.2.Curățareașiîntretinereacazanului...........................................................................10

6. Măsuri de siguranță.............................................................................................................. 11

6.1.Măsuridesiguranțăîncazulsupraîncalzirii.............................................................11

A. Schema si procedura de asamblare a mantalelor cazanului............................................ 12

Page 3: CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM€¦ · cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa fierealizat din elemente din otel inox, pentru reducerea influentei condensului.

CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM

3

1. Camera de ardere 2. Grătarpentruardere3. Corp cazan4. Racordevacuaregazearse5. Tur 6. Retur7. Usasuperioara8. Usainferioara9. Flansamontarearzatorpeleti10. Postament11. Izolatie12.Robinetgolire(1/2”)

1. Prezentarea cazanului

1.1 Dimensiuni cazan

FSB PRO

Greutate (kg) B(mm) H(mm) L(mm) A(mm) E(mm) F(col) C(mm) D(mm) K(mm) M(“)

25 251 505 1185 1025 915 Ø160 5/4 105 500 1090 1”30 270 550 1185 1025 915 Ø160 5/4 105 500 1090 1”35 296 600 1185 1025 915 Ø160 5/4 105 500 1090 1”40 322 650 1185 1025 900 Ø180 5/4 105 500 1090 1”50 344 650 1185 1100 900 Ø180 5/4 105 500 1090 1”

13.Racordregulatordetiraj14. Clapeta aer15. Trapa pentru curatare 16.Clapetacudeschiderepentrureglajardere18.Teacasonda19.Racordteacavanasiguranta20. Racorduri conectare la vana termica de siguranta21.Protectietermoregulator

LEGENDA:

Page 4: CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM€¦ · cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa fierealizat din elemente din otel inox, pentru reducerea influentei condensului.

FSB PRO

4

1.2 Date tehnice conform standardului EN 303/5

Model FSB PRO 25 30 35 40 50Puterenominală(kW) 25 30 35 40 50

Greutate(kg) 251 270 296 322 344

Tirajnecesar(mbar) 20 21 22 23 25

Temperaturamaxdelucru(ºC) 90 90 90 90 90

Presiunemaxdelucru(bar) 3 3 3 3 3

Continutapacazan(litri) 97 102 112 117 122

Inaltime(mm) 1185 1185 1185 1185 1185

Latime(mm) 505 550 600 650 650

Adancime(mm) 1025 1025 1025 1025 1100

Racordevacuaregazearse(mm) 160 160 160 180 180Distantabazacazan-racordcos(A)(mm) 915 915 915 900 900

Racordtur/returincalzire(“) 11/4” 11/4” 11/4” 11/4” 11/4”

Volumcamerădeardere(dm³) 74 87 99 111 128

Lungimemaxlemn(mm) 530 530 530 530 590

Diametruinterncos(mm)* 200 200 200 200 200

Inaltimecos(m)* 7-8 7-8 8-9 9-10 10-12

Suprafatadeincalzit(mp)* 120-150 150-180 180-210 210-240 240-300

1.3 Despre produs• Acestecazanesuntpentrucombustibili solizi– lemn,carbune,brichetedin lemn, tocatura

lemnoasa,oricefelderesturisideseurivegetale,agricole,forestieresausilvice.

• Numai modelele de la 25 la 35 kW inclusiv, pot functiona cu peleti cu kit arzator peleti(randament87%)sisuntproiectateinconformitatecunormeleeuropeneEN303/5

• Grosimea peretilor cazanului care intra in contact cu apa este de 5 mm

• Cazanulesteechipatcutermometru,tavitadecenusașikitcurățare.

• Usasuperioaraesteprevazutacuodeschiderereglabilăpentrureglareaaeruluisecundar.

*Valoriledintabelsuntorientative.Pentrucalcululexactaldimensiunilorcosuluidefumseapeleazalaofirmaspecializata.

Page 5: CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM€¦ · cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa fierealizat din elemente din otel inox, pentru reducerea influentei condensului.

CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM

5

2. Recomăndari pentru transportul și depozitarea cazanului

2.1 Livrarea cazanului Cazanulesteambalatin2coleteastfel:• corpul de otel al cazanului. • mantale Cameraesteambalata in foliedeplasticstratch,usasuperioaracu izolatiedinfibradesticlaignifugaesteprevazutacuofolieprotectoare.Intregulsetestelivratpeunpalet.Cazanultrebuiemanipulat,transportatsidepozitatinpozitieverticala.Rasturnareacazanuluiintimpultransportuluisiinstalarii,poateduceladeteriorareaacestuia.Este interzisa depozitarea cazanelor unul peste altul.Cazanultrebuiedepozitatnumaiinincaperiinchisefaraafisupusinfluenteiconditiiloratmosferice.Umiditateadinincapereaundesuntdepozitatenutrebuiesadepaseasca80%,pentruaseevitaconditiile de producere a condensului.Temperaturainincapereadedepozitaretrebuiesafiede+/-40°C

2.2 Conținut ambalaj• Termometru cazan• Tavita cenusa• Kit curatare• Certificatgarantie

Regulatorul de tiraj si vana de amestec sunt obligatorii, dar nu se livreaza impreuna cu cazanul!

3. Instalarea cazanului

3.1 Amplasarea cazanuluiIncaperea in care urmeaza sa fie amplasatcazanultrebuiesafieprevazutacuaerisire.Trebuieasezatinasafelincatsaexisteaccespetoatelaturile,conformschiteialăturate:

Page 6: CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM€¦ · cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa fierealizat din elemente din otel inox, pentru reducerea influentei condensului.

FSB PRO

6

3.2 Racordarea la cosul de fumModalitățilederacordareacazanuluilacoșsuntilustrateînschițeledemaijos:

Dimensionarea cosului este o conditie foarte importanta pentru functionarea cazanului la parametrii optimi.Cosul trebuie sa fie proiectat in asa felincat sa faca evacuarea gazelor corectcat si sa pastreze aerul necesar in cazan.

In diagramele de mai jos este aratatmodul de alegere al inaltimii cosului infunctie de diametrul acestuia si de puterea cazanului.

Alegerea izolatiei adecvate pentru cosestefoarteimportantasitrebuiesafiede50mmgrosime.

Alegereacorectaadiametruluisiinaltimiicosului sunt determinante in functionarea corecta a cazanului.Pentru indeplinirea conditiilor de mai sus consultati specialistii producatorului de cosuri. Inaltimea minima a cosului pentru cazanelepelemneeste6m.Cosultrebuiesafierealizatdinelementedinotelinox,pentrureducereainfluenteicondensului.

Diametrucoș(mm)

Combustibil:lemn

înălțimecoș(m)

Puterecazan(kW)

Page 7: CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM€¦ · cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa fierealizat din elemente din otel inox, pentru reducerea influentei condensului.

CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM

7

4. Instalarea Cazanului

4.1. Racordarea cazanului la un sistem de încălzire

Page 8: CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM€¦ · cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa fierealizat din elemente din otel inox, pentru reducerea influentei condensului.

FSB PRO

8

4.2. Umplerea cazanului și a instalației cu apă

Umplereaserealizeazăprinracorduldegolire(caresegăseștepereturulcazanului).Procesuldeumplereestecompletcândnumaiieseaerprinaerisitorulautomatiarmanometrulindicăovaloarecuprinsăîntre1,5și2,5bar(încazulsistemelorînchise).Aerisitorulvafiamplasatîncelmaiînaltpunctalsistemuluideîncălzirecentral(închis).Încazulîncarepresiuneascadesub1,5bar,procesuldeumpleresevarepeta.

Încazulsistemelordeschise,presiuneadefuncționaredepindedeînălțimeatotalăasistemuluișidevasuldeexpansiunedeschis(estimativ,1barpentrufiecare10m).Ulterior procesului de umplere, este obligatorie închiderea robinetului de golire, întrerupereaalimentăriicuapășidetașareațeviideumplere.

Temperatura agentului termic fara sistem de stocare.Indiferentdetipuldecombustibilfolositpentruincalzire,temperaturaapeinutrebuiesadepaseasca100°C.Pentruaprevenicrestereatemperaturiiserecomandămontareaunoraccesoriidesiguranțășicontrol.

Supapa de siguranță – trebuie intotdeaunapozitionata simontataaproapede cazan in asafelincataccesulsafiefacil.Supapadesigurantatrebuiesafiecalibratalaopresiunede3bar.Diametruldeschideriisupapeitrebuiesaajungapanala15mm.Racordarealacazantrebuiesafiecatsepoatedescurta.Oriceimbinare,sudura,coturisaualtblocajtrebuieevitatepeconductadelegatura.Incazulunorindoiriinevitabile,acesteatrebuiesaaibacurburader>3D(D=razacurburii)simaimicdecatά>90.

Vasul de expansiune închistrebuiesafiemontatcatmaiaproapedecazan.Racorduldintrecazansivastrebuiesafiecatmaiscurt.Montareavasuluideexpansiunetrebuiesafiefacutainliniecuteavadelegaturapentruaasiguradistribuireaegalaapresiunii.Raportultrebuiesafie:1kW=1litruutilizat.

Supapadesigurantasivasuldeexpansiunetrebuiesafiemontatecatmaiapropiatunulfatadecelalalt, inordineaurmatoare :vasuldeexpansiunecelmaiapropiat fatadecazan,urmatdesupapadesiguranta.

Esterecomandatdeasemeneacaperetursafiemontatundispozitivdecuratare,filtruY.

Incazuluneipenedecurentcandcazanulnumaifunctioneazacorect–oricecresteredepresiunevafipreluatainprimulranddevasuldeexpansiune,iarlaoricecresteredepresiunelaovaloaremaimaresupapadesigurantasevadeschideautomat.

Atentie! AERUL NU TREBUIE SA INTRE IN CAZAN!

Page 9: CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM€¦ · cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa fierealizat din elemente din otel inox, pentru reducerea influentei condensului.

CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM

9

MontareasistemuluideîncălzireșipornireainițialăacazanuluiseefectueazădecătreunspecialistautorizatdecătreFerroliRomâniaconformlisteioperatorilordeservicedinCertificatuldeGaranțiesau de pe www.ferroli.ro. În cazul unui sistem proiectat incorect, cu deficiențe demonstrate,generatedeinstalareaincorectăasistemuluideîncălzire,carepotducelafuncționareadeficitarăacazanului,întreagarăspunderepentrudistrugerilematerialeșiposibilelenoicosturideremediereva reveni exclusiv persoanei responsabile demontarea sistemului de încălzire centrală și nuproducătoruluicazanuluisauavânzătorului.

5. Funcționarea cazanului

Punerea în funcțiune va fi efectuată exclusiv de către o persoană autorizată de către FerroliRomânia conform listei operatorilor de service din Certificatul de Garanție sau de pewww.ferroli.ro.Anteriorpuneriiînfuncțiune,asigurați-văcă:• cazanulestelegatcorespunzătorlainstalațiadeîncălzirecentrală• cazanulestelegatcorespunzătorlainstalațiaelectrică(încazulutilizăriiunuiarzătorpepeleți

saupemotorină)• siguranțelefuzibilesuntalesecorespunzător,înconformitatecuschemaelectricăacazanului

șiputereaînkWaacestuia• îninstalațiadeîncălzirecentralănuexistăaer,iarpresiuneasesitueazăînintervaluladmis

• esteselectatciclulcorespunzătordefuncționarepentrupompadecirculație.

5.1 Funcționarea cu combustibil solid

Încălzireacucombustibilsolidsepoaterealizaîndouămoduri:1.Încălzireadinparteadesus–așezațicărbunele(saulemnul)încameradearderedeasuprațevilor(nutrebuiesăexistecenușă).Regulatoruldetirajseaflăînpozițiemaximă.Aprindețifoculînparteadesuscuajutoruluneibucățimicidelemnsaucărbune.Cândfoculîncepesăardă,regulatoruldetirajvafisetatlatemperatura/pozițiadorită.2.Încălzireadinparteadejos–așezațiîncameradeardereocantitatemicădecombustibilsoliddeasupra țevilor (nutrebuiesăexistecenușă)șiaprindeți focul.Regulatorulde tirajseaflăînpozițiemaximă.Cândfoculîncepesăardă,adăugațiocantitatemaimaredecombustibilșisetațiregulatoruldetirajlatemperatura/pozițiadorită.

Asigurați-văcăușilecazanuluisuntînchisepeparcursulutilizăriicazanului.Încazuluneicreșterinecontrolatedepresiuneșitemperaturăaapeidincazan,determinatădediverșifactori(cumarfiîntrerupereaalimentăriicuenergieelectrică,ceeacearducelaîntrerupereafuncționăriipompeidecirculație,defectareapompeidecirculație,saupătrundereanecontrolatăaaeruluiînsistem),întrerupețioricealimentarecuaeracazanuluiiarînceledinurmăstingețifocul,dacăacestlucruesteposibilîncondițiidesiguranță(cucondițiasănuexistematerialeinflamabileînzonă).Încazulîntreruperiialimentăriicuenergieelectrică,așezațiregulatoruldetirajînpozițiazeroiarclapetapentrutragereacoșuluicazanuluiînpozițiaînchisă.

Page 10: CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM€¦ · cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa fierealizat din elemente din otel inox, pentru reducerea influentei condensului.

FSB PRO

10

Esteobligatorieacordareauneiatențiispecialepresiuniidininstalațiecaretrebuiesăsesituezeînintervaluladmis(>1,5barpentrusistemeleînchise).Încazulîncarepresiuneasesitueazăsubvaloareacritică,oprițifuncționareacazanuluișireumplețisistemulnumaidupărăcireacazanului.Duritateaapeinuvadepășivaloarearecomandată.Încazulîncareutilizațicărbunecașicombustibil,serecomandăcurățareaperețilorcazanuluilacelpuținfiecare30dezile,înfuncțiedetipuldecărbuneșicalitateaarderii.Cucâtcazanulestemaimurdar,cuatâteficiențasistemuluiestemairedusă.Nuestepermisăstingereafoculuidincazanînmodartificial.Esteinterzisăstropireacuapăîncamera de ardere.Laterminareasezonuluirece,curățațicazanuldecenușășifuningineșitratațicameradearderecuunagentdeprotecțieîmpotrivacoroziunii.Încazulunorproblemedenaturămecanică(regulatoruldetirajesteblocat,pompadecirculareeste defectă) opriți funcționarea cazanului mai întâi; efectuați lucrările de reparații doar înmomentulîncarecazanuls-arăcit.

5.2 Curățarea și întreținerea cazanului

Serecomandăcurățareacazanuluidecenușăodatăsaudedouăoripesăptămânăsauoridecâteoriestenecesarpentruapermitepătrundereaaeruluinecesararderiiprinclapetaregulatoruluidetiraj.Serecomandăocurățaremaiamănunțităacazanuluiodatăpe lunăși la terminareasezonului rece.Întreținerearegulatăprelungeșteduratadeviațăacazanului.Curățareasevaefectuaprinușileinferioară și superioară ale cazanului dar și prin deschiderile din părțile laterale și din spate(pozițiile5și16figura-capitolul1).

Page 11: CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM€¦ · cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa fierealizat din elemente din otel inox, pentru reducerea influentei condensului.

CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM

11

6. Masuri de siguranta

6.1 Măsuri de siguranță in cazul supraincalzirii

Pentru protectia hidraulica in sistemul inchis este necesara instalarea unei vane termice de sigurantacu4cai,cainfigurademaijos(nuesteinclusainfurniturastandard).Dacadinanumitemotivetemperaturaapeidincazandepaseste95°C,vanatermicăsedeschideautomat,astfelcaaparecedelarețeasăintreîncazan,pentruareducetemperaturaagentuluitermic,siunvolumegaldeagenttermicdincazanesteevacuatlacanalizare.

Schemaderacordareavaneitermicedesiguranta:1.Intrareaparecedelarețea;2.Intrareaparececazan;3.Iesireapacaldacazan;4.Iesireapacaldalacanalizare;5.Senzortemperaturavanatermicadesiguranta.

Page 12: CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID CU 3 DRUMURI DE FUM€¦ · cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa fierealizat din elemente din otel inox, pentru reducerea influentei condensului.

FSB PRO

12

A. Schema si procedura de asamblare a mantalelor cazanului.

1. Mantalele lateralealecazanului(1) trebuieasezate incarligelecaresegasescpe laterale,inparteasuperioaradinspatelecorpuluicazanului.Avetigrijacaprindereasafierealizataperfect pe cazan.

2. Prindereamantaleiposterioare(2)demantalelelateralesefacecainDetaliulA.3. Mantauasuperioara,capaculsefixeazainmodulurmator:seridicamantauaposterioara(2)

inasafelincatcapaculsasefixezecainDetaliulB.Candsecoboaramantauaposterioara(2)capacultrebuieprinsincarligeleacesteia.

4. Parteainferioaraafetei(4)trebuieasezatapepartilelaterale(1)prinapasarepanalaasezareaperfecta a acesteia.

5. Parteasuperioaraafetei(5)sevaasezapecapaculsuperior(3)conformDetaliulC.6. Lafinalsefixeazabiladeplasticpemanerulsistemuluidecuratareagretarului(6)siprotectia

regulatoruluidetiraj(6).

FERROLI S.p.A. își declină orice responsabilitate pentru posibilele inexactități conținute înprezentulmanual,dacăacesteasedatoreazăunoreroridetiparsaudetranscriere.Nerezervămdreptuldeaaduceproduselorpropriioricemodificarecereieseafinecesarăsauutilă,fărăaprejudiciacaracteristicileesențiale.