Carnet de Intretinere Peugeot 5008

52
CARNET DE INTRETINERE SI GARANTII

description

Carnet de intretinere Peugeot 5008

Transcript of Carnet de Intretinere Peugeot 5008

Page 1: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

CARNET DE INTRETINERE SI GARANTII

CPE2011_1_COUV.indd 3CPE2011_1_COUV.indd 3 29/11/2010 18:51:2229/11/2010 18:51:22

Page 2: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

Certificat de garantie contractuala

Garantie contractuala 2 aniPentru a beneficia de garantia contractuala de 2 ani, acest certificat trebuie sa fie completat si stampilat de dealerul PEUGEOT care a efectuat vanzarea. Acordarea garantiei este conditionata de efectuarea intretiner-ilor tehnice periodice, asa cum sunt stabilite in Carnetul de Intretinere, Service si Garantii. Taloanele din acest Carnet de Intretinere, completate si stampilate, constituie documente justificative in acest sens. Garantia con-tractuala devine valabila din ziua livrarii efective a vehiculului catre client(data de inceput de garantie, mentionata pe aceasta pagina).

IDENTITATE VANZATORPregatire si livrare vehicul conform gamei definite de constructor.

Tara : Nr. Punct de Vanzare : Stampila punctului de vanzare PEUGEOT

Va recomandam sa pastrati facturile si documentele referitoare la operatiile de intretinere tehnica executate la vehiculul dumneavoastra. In cazul revanzarii vehiculului, este necesar sa transmiteti noului proprietar toate documentele de bord ale vehiculului.

Dată debut garanţie:

V.I.N.

Dată expirare garanţie:

V.I.N.

IDENTIFICARE VEHICUL

Model:

Carburant:

Motor:

Putere: kW/cp

Înmatriculare:

CPE2011_1_COUV.indd 4CPE2011_1_COUV.indd 4 29/11/2010 18:51:2329/11/2010 18:51:23

Page 3: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

1

Cuprins

le

8

9

2

7

2

4

5

9

Acest Carnet de intreţinere si reparaţii este parte integrantă a documentaţiei de bord, prezentandu-vă serviciile oferite, condiţiile de garanţie şi operaţiunile de întreţinere a vehiculului dumneavoastră.

• Certificat de garanţie pe spatele copertei• Bun venit p. 2

• Garanţiile PEUGEOT p. 3• Condiţiile de garanţie p. 4-9

• Intretinere periodica PEUGEOT p. 10-19 Periodicitate de intretinere p. 11 Operatii sistematice p. 12 Operatii complementare pentru vehiculele echipate cu motoare GNV sau Bioflex p. 13 Operaţii suplimentare în condiţii

normale de utilizare p. 14-15 Operaţii suplimentare în condiţii

severe de utilizare p. 16-18 Curea de distribuţie - Intretinere pentru functionarea filtrului de particule p. 19• Lubrifianţi: preconizări p. 21-22

• Recomandări de întreţinere p. 23-27

Vizită anuală p. 23 Întreţinerea caroseriei p. 25-26 Întreţinerea tapiţeriei din piele p. 27

• Intervenţii de întreţinere p. 28-36

• Vizita de garanţie Anti-coroziune p. 37-38• Înlocuire contor kilometraj p. 39• Schimbare adresă sau proprietar p. 39

0 8008 44 24 24* sau +40 21 326 44 44

* Apel gratuit din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă naţională Apel taxabil din străinătate +40 21 326 44 44

7 zile / 724 ore / 24

CPE2011-1.indd 1CPE2011-1.indd 1 29/11/2010 18:52:0129/11/2010 18:52:01

Page 4: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

2

Bun venit

Drag(ă) client(ă),

Tocmai aţi intrat în posesia unui nou PEUGEOT. Vă mulţumim pentru încrederea acordată!

Deoarece la Peugeot ne cunoaştem perfect vehiculele, vă recomandăm să încredinţaţi întreţinerea vehicu-lului dumneavoastră unui Reparator Agreat Peugeot.

Veţi fi sfătuit asupra intervenţiilor necesare adaptate condiţiilor de uti-lizare a vehiculului dumneavoastră. Vă veţi păstra astfel vehiculul sigur, performant şi fiabil.

Acest Carnet de intreţinere şi repa-raţii, astăzi in posesia dvs, descrie cu precizie condiţiile de garantie şi planul de intreţinere a vehiculului dvs.

Acest carnet, astăzi în mâinile dum-neavoastră, descrie cu precizie con-diţiile de garanţie, urmărirea inter-venţiilor de întreţinere şi recoman-dările de utilizare care se aplică vehiculului dumneavoastră.

CPE2011-1.indd 2CPE2011-1.indd 2 29/11/2010 18:52:0229/11/2010 18:52:02

Page 5: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

3

Garanţiile PEUGEOT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ani* VP : Vehicul persoane, VU : Vehicul utilitar

2 ani

2 ani

2 ani VU*3 ani VP*

5 ani VU*12 ani VP*

Dată

debu

t Gar

anţie

GARANTIA CONTRACTUALĂ:• Defect de fabricaţie• In afara garanţiei şi a uzurii

PEUGEOT ASSISTANCE : • Pană imobilizantă acoperită de către garanţie

GARANŢIE VOPSEA : • Defect al vopselei sau al lacului din fabrică

GARANŢIE ANTI-COROZIUNE :• Perforare datorată coroziunii dinspre interior

Doriţi informaţii suplimentare? Consultaţi paragraful corespunzător din acest Carnet de garanţie şi întreţinere.

Dispoziţii comune tuturor tipurilor de Garanţie PEUGEOT :

• Vehiculul nou este acoperit de toate garanţiile PEUGEOT incepând cu data de debut a garanţiei inscrisă în «certificatul de garanţie» din Carnetului de intreţinere si reparaţii, pen-tru perioda indicată şi fără limită de kilometri, cu excepţia dispoziţiilor contrare care v-au fost aduse la cunoştinţă.

• Pentru a beneficia de gratuitatea intervenţiilor realizate asupra vehiculului dvs. in cadrul diferitelor garanţii PEUGEOT, trebuie sa vă adresati, exclusiv, unui Reparator Agreat al Mărcii PEUGEOT.

• In cazul revânzării vehiculului, proprietarii succesivi vor beneficia de diferitele garanţii PEUGEOT, până la data încetării garanţiei contractuale, cu condiţia respectării condiţiilor de aplicarea a acestor garanţii de către fie-care dintre proprietari. Astfel, dvs. vă angajaţi să transmiteţi noului proprietar condiţiile de aplicare a acestor garanţii.

• Garanţiile PEUGEOT sunt aplicabile atât timp cât vehiculul dvs. este înmatriculat şi circulă în ţările Uniunii Europene* sau în ţările/ teri-toriile următoarele: Albania, Andora, Bosnia Herţegovina, Croaţia, Gibraltar, Islanda, Israel, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia, Monaco, Muntenegru, Norvegia, San Marin, Serbia, Turcia, Elveţia, Vatican.

* în momentul prezentei ediţii a Carnetului de întreţinere, Uniunea Europeană este formată din următoarele ţări: Germania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Estonia, Finlanda, Franţa, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Cehia, România, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Suedia.

CPE2011-1.indd 3CPE2011-1.indd 3 29/11/2010 18:52:0329/11/2010 18:52:03

Page 6: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

4

Garanţia contractuală 2 ani

AUTOMOBILES PEUGEOT S.A garantează vehiculul nou împotriva oricărui defect de fabricaţie pe o perioadă de 2 ani, fără limită de kilometri, cu excepţia dispoziţiilor contrare care v-au fost aduse la cunoştinţă, începând cu data de livrare a vehiculului nou către primul client sau către un eventual mandatar. Această dată este înscrisă în « Certificatul de garanţie » al « Carnetului de intreţinere şi reparaţii » care v-a fost înmânat la livrarea vehicului.

Ce acoperă garanţia contractuală :

• In afara restricţiilor menţionate mai jos, garanţia contractuală a vehi-culului dvs. acoperă punerea in conformitate sau schimbarea cu titlu gratuit a pieselor recunoscute defectuoase de catre Automobiles PEUGEOT S.A sau de reprezentan-tul său cât şi manopera necesară operaţiunilor de repunere in confor-mitate a vehiculului.

Această operaţie va putea fi efectuată cu piese de schimb noi sau recondiţionate, conform deciziei Constructorului sau a reprezentantului său.

• Dacă vehiculul dvs. este imobilizat urmare a unei pene acoperite de garanţie, Automobiles PEUGEOT sau reprezentantul său vor suporta cheltuielile depanării la faţa locului sau remorcajul vehiculului până la cel mai apropiat Reparator Agreat PEUGEOT, pe o distanţă de maxi-mum 100 de kilometri.

• intervenţiile acoperite de garanţia contractuală nu au ca efect prelungirea acesteia. De asemenea,înlocuirea unei piese în cadrul operaţiilor de garanţie nu prelungeşte durata garanţiei acesteia. Garanţia contractuală a pieselor schimbate expiră la data expirării garanţiei vehiculu-lui dvs.

Aceste dispoziţii nu reprezintă un obstacol în aplicarea garanţiei legale.

• Piesele înlocuite sub Garanţia Contractuală întră automat în proprietatea Automobiles PEUGEOT.

Notă :

CPE2011-1.indd 4CPE2011-1.indd 4 29/11/2010 18:52:0429/11/2010 18:52:04

Page 7: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

5

Garanţia contractuală 2 ani

Garanţia contractuală nu acoperă :

Intreţinerea şi reglajele :• operaţiile de întreţinere şi revi-

ziile necesare bunei functionări a vehiculului dvs. menţionate în Carnetul de intreţinere şi reparaţii, aditivul şi înlocuirea filtrului de particule corespunzătoare kilome-trajului, ca şi înlocuirea pieselor consumabile: filtrele de ulei, aer, combustibil sau de polen.

• diferite reglaje (geometrie, echili-braj roţi, tren faţă, uşi,..)

• Înlocuirea pieselor supuse unei uzuri normale ca urmare a utilizării vehiculului, kilometrajului, mediului geografic şi climateric în cazul în care înlocuirea nu este rezultatul vreunei defecţiuni. Este vorba în special de următoarele piese : plăcuţe, garnituri şi dis-curi de frână, pneuri, ambreiaj, baterie, curele, amortizori, lamele ştergătoare, bujii, lămpi, baterii şi siguranţe fuzibile, rotule, rulmenţi roţi, textile, etc…

Utilizarea vehiculului :• vibraţiile şi zgomotele lega-

te de funcţionarea vehiculului, deteriorări cum ar fi decolorarea, alterarea sau deformarea pieselor datorate uzurii normale a aces-tora,

• pagubele apărute ulterior utilizării unor fluide, piese sau accesorii, altele decât cele de origine sau de calitate echivalentă, ca şi uti-lizarea carburanţilor care nu sunt adaptaţi sau de calitate inferioară şi utilizarea oricăror aditivi supli-mentari, nerecomandaţi de către Automobiles PEUGEOT S.A

• pagubele datorate fenomenelor naturale, grindină, inundaţii, trăsnete, furtuni sau alte eveni-mente meteorologice, ca şi cele datorate accidentelor, incendiilor sau furtului,

• consecinţele reparaţiilor, transformărilor sau modificărilor care ar fi fost realizate asupra vehiculul dvs. de întreprinderi neagreate de catre Constructor, sau consecinţele montării unor accesorii neomologate de către acesta din urma,

• pneurile sunt direct garantate de catre fabricantul lor.Reteaua PEUGEOT ar putea sa va ajute in abordarea fabricantului.

• orice alte costuri care nu sunt prevăzute in garanţia contrac-tuala sau in garanţia legală, cu precădere cheltuielile legate de imobilizarea vehicului, cum ar fi pierderea dreptului de proprietate sau de exploatare,..

* Pentru biocarburanţi, consultaţi para-graful care face referire in mod particular, în acest Ghid de utilizare.

CPE2011-1.indd 5CPE2011-1.indd 5 29/11/2010 18:52:0529/11/2010 18:52:05

Page 8: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

6

Garanţia contractuală 2 ani

• să prezinte «Carnetul de Întreţinere» al vehiculului său vizat la zi, împreună cu Certificatul de garanţie corect com-pletat de către Concesionarul Vânzător al vehiculului.

• să fie capabil să dovedească (prin fişe de Întreţinere, facturi...) că întreţinerea şi Reviziile periodice ale vehiculului au fost realizate în perfectă conformi-tate cu prescripţiile Constructorului.

• să se adreseze Reparatorului Agreat al mărcii PEUGEOT pentru reparare

din momentul detectării unui even-tual defect. Această măsură are ca scop păstrarea siguranţei clientului şi împiedicarea agravării defectelor, ceea ce poate atrage reparaţii de mai mare anvergură decât cele necesare iniţial. Garantia contractuală nu acoperă defectele şi consecinţele acestora în cazul în care dvs. n-aţi sesizat acest lucru, imediat după apariţie, reprezen-tantului Constructorului.

• nerespectarea acestor reguli antrenează responsabilitatea clientului asupra oricărei eventuale consecinţe legate de buna funcţionare a vehi-culului său şi conduce la pierderea garanţiei.

• nerespectarea acestor reguli angajează responsabilitatea dvs. asupra tuturor consecinţelor direc-te sau indirecte referitoare la buna funcţionare a vehiculului dvs.

• vehiculului i-au fost aduse modificări sau adaptări ce nu au fost nici prevăzute, nici auto-rizate de către Constructor sau au fost realizate fără a respecta recomandările tehnice definite de acesta din urmă,

• defecţiunea este datorată neglijenţei utilizatorului sau nerespectării prescripţiilor ce figurează în ghidul de utilizare şi de întreţinere,

• vehiculul este utilizat anormal sau în competiţii, vehiculul a fost supus unei supraîncărcări, chiar şi de scurtă durată,

• kilometrajul vehiculului a fost modificat sau kilometrajul real al vehiculului nu poate fi stabilit cu certitudine.

(În caz de înlocuire a contorului, «fişa de înlocuire a contorului » din «Carnetul de întreţinere» va trebui completată de către un Reparator Agreat al Mărcii PEUGEOT.)

Garanţia Contractuală încetează dacă:

Pentru a beneficia de Garanţia Contractuală, clientul trebuie:

CPE2011-1.indd 6CPE2011-1.indd 6 29/11/2010 18:52:0729/11/2010 18:52:07

Page 9: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

7

Garanţie vopsea

În completarea garantiei contractuale, Automobiles PEUGEOT S.A garantează vehiculul dvs împotriva tuturor defectelor de vopsire şi lăcuire a caroseriei de origine începând de la data de livrare înscrisă în « Certificatul de garantie » a Carnetului de întretinere pentru :- o durata de 3 ani pentru autoturisme- toată durata garanţiei contractuale pentru utilitare.

Garanţia vopsea acoperă :

• Garanţia vopsea acoperă refacerea totală sau partială a stratului de vopsea sau a lacului necesară remedierii unui defect constatat de către Automobiles PEUGEOT S.A sau reprezentantul său.

• Garanţia vopsea se aplică cu condiţia ca întreţinerea vehi-culului dvs. să fie întotdeauna realizată conform ciclurilor de întreţinere definite de către Automobiles PEUGEOT S.A şi ca refacerea eventualelor degradări sa fie realizată respectând strict normele Constructorului.

Pentru a beneficia in continuare de garanţia vopsea PEUGEOT, utilizatorul trebuie să respecte termenul de două luni de la constatarea acestora, pentru repararea deteriorărilor cauzate de factori externi, reparaţiile vizate fiind în sarcina lui.

Garanţia vopsea nu acoperă :

• daunele suferite de vopseaua sau lăcuirea carose-riei provocate de mediu, cum ar fi intemperii atmos-ferice, chimice, animale sau vegetale, nisip, sare, pietre sau fenomene naturale (grindină, inundaţii) şi alţi factori externi (urmare a unui accident sau nu),

• daunele datorate neglijenţei utilizatorului, a prezentării tardive a defectului ce trebuie eliminat sau a nerespectării preconizărilor constructorului,

• daunele rezultate din evenimente ce nu sunt acoperite de Garanţia Contractuală,

• consecinţele reparării, transformărilor sau modificărilor aduse de către întreprinderi nea-greate de către constructor.

CPE2011-1.indd 7CPE2011-1.indd 7 29/11/2010 18:52:0929/11/2010 18:52:09

Page 10: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

8

Garanţie Anticoroziune

Automobiles PEUGEOT S.A garantează vehiculul dvs împotriva coroziunii (de la interior către exteriorul caroseriei) începând de la data de livrare înscrisă pe certificatul de garanţie pentru o perioadă de :

- 12 ani pentru autoturisme.

- 5 ani pentru utilitare.

Garanţia anti-coroziune acoperă

Garantia anti-coroziune acoperă atât repa-rarea cât şi schimbarea elementelor recu-noscute ca defecte de către Automobiles PEUGEOT S.A sau reprezentantul său, asupra cărora apare o perforare datorată coroziunii.

• Garanţia Anticoroziune se aplică numai în cazul în care reparaţiile vehiculului au fost întotdeauna efectuate conform normelor constructorului şi clientul le-a realizat în timp util:

1) reviziile periodice menţionate în «Carnetul de Întreţinere»,

2) vizitele de garanţie anti-coroziune pre-zentate mai jos, şi

3) repararea eventualelor degradări ale vehiculului.

• Ciclul de întreţinere Garanţie Anticoroziune prevede patru vizite periodice de verificare, în responsabi-litatea utilizatorului, ce trebuie imperativ realizate la 4 ani după data de începere a Garanţiei Anticoroziune pentru vehiculele de transport persoane sau 2 ani de la aceeaşi dată pentru vehiculele utilitare, apoi o dată la 2 ani pentru toate vehicu-lele. În timpul acestor verificări, după ce s-a făcut o spălare completă a vehiculu-lui, dacă este necesară, reparatorul va verifica starea acestuia şi va determina eventualele intervenţii ce trebuie efectua-te şi cele care pot fi acoperite de Garanţia Anticoroziune PEUGEOT. Deteriorările datorate unor cauze externe ce pot pro-voca apariţia coroziunii sunt semnali-zate şi notate pe paginile Carnetului de Întreţinere prevăzute în acest scop. În plus, orice intervenţie asupra caroseriei (urmare a unui accident, deteriorări, ..) va trebui urmată sistematic de o vizită de verificare realizată în condiţiile descrise mai sus.

Notă :• În plus, orice intervenţie asupra

caroseriei (urmare a unui accident, deteriorări, ..) va trebui urmatăsis-tematic de o vizită de verificare realizată în aceleaşi condiţii.

• Pentru a beneficia în continu-are de Garanţia Anti-coroziune PEUGEOT, utilizatorul va trebui să repare, conform normelor stabilite de Automobiles PEUGEOT, în cel mult două luni de la data verifică-rii, deteriorările cauzate de factori externi. Realizarea acestor repa-raţii va fi specificată în «Carnetul de Întreţinere», precizând numele Reparatorului Agreat, data reparaţi-ei, kilometrajul vehiculului şi numărul facturii achitate. Prezentarea acestui «Carnet de întreţinere», corect com-pletat în cadrul reviziilor periodice şi vizitelor de verificare, va fi necesa-ră pentru orice intervenţie acordată cu titlu de Garanţie Anti-coroziune PEUGEOT. Repararea deteriorărilor vizate în prezentul articol reprezintă responsabilitatea utilizatorului.

CPE2011-1.indd 8CPE2011-1.indd 8 29/11/2010 18:52:1029/11/2010 18:52:10

Page 11: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

9

Garanţie Anticoroziune

Garanţia anti-coroziune nu acoperă :

• deteriorările datorate neglijenţei utilizatorului sau nerespectării preconizărilor constructoru-lui,

• deteriorările rezultate din evenimente ce nu sunt acoperite de Garanţia Contractuală,

• consecinţele distrugerii produselor de protecţie Anticoroziune prin efectuarea unui tratament adiţional ce nu este prevăzut în planul de întreţinere,

• consecinţele reparaţiilor, transformărilor sau modificărilor realizate de o întreprindere nea-greată de către constructor,

• coroziunea rezultată din montarea de acceso-rii ce nu sunt omologate de către constructor şi / sau instalate fără a respecta prescripţiile definite de acesta din urmă,

• transformările caroseriei realizate pe vehicul cât si benele sau platformele de încărcare in cazul vehiculelor utilitare,

• roţile şi elementele mecanice care nu fac parte integrantă din caroserie.

CPE2011-1.indd 9CPE2011-1.indd 9 29/11/2010 18:52:1229/11/2010 18:52:12

Page 12: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

10

Pentru a mentine functionarea optima a vehiculului, in materie de siguranta, de performanta si de confort, este imperativa respectarea programului reviziilor asociat vehiculului dumneavoastra. Acest program este compus din controale, completari cu lichide si operatii indispensabile pentru buna functionare a vehiculului dumnea-voastra.

Continutul si frecventa reviziilor depind de kilometraj si de vechimea vehiculului.

Daca utilizarea vehicululului cores-punde unei sau mai multor conditii severe enumerate mai jos, este obliga-toriu sa urmati un program de intreti-nere specifica :

• livrari permanente de tipul "door to door"

• utilizare urbana (taxi, ambulanta, viteza medie de sub 20 km / h)

• trasee scurte (sub 10 km), cu motorul rece (după oprirea timp de 1 oră)

• deplasare prelungita in :

• tari cu clima calda, la temperaturi ce depasesc frecvent 30°C

• tari cu clima rece, la temperaturi ce se situeaza frecvent sub -15° C

• tari cu atmosfera bogata in praf

• tari in care nu se pot utiliza decat car-buranti neadecvati sau neadaptati la recomandarile PEUGEOT

• Utilizare, chiar şi ocazional, de tip biodie-sel B30 (diesel).

Respectarea programului reviziilor PEUGEOT este obligatorie in peri-oada de garantie a vehiculului si pentru toate vehiculele aflate sub Contracte de Service.

Intretinere periodica PEUGEOT

CPE2011-1.indd 10CPE2011-1.indd 10 29/11/2010 18:52:1329/11/2010 18:52:13

Page 13: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

11

Intretinere periodica PEUGEOT

TIP VEHICUL ŞI MOTORIZARE CONDIŢII NORMALE CONDITII SEVERE

107 - 1,0 l Benzină 15 000 km sau 1 an 10 000 km sau 1 an

4007 - 2,4 l Benzină 20 000 km sau 1 an 10 000 km sau 1 an

4007 - 2,2 l HDi 20 000 km sau 1 an 15 000 km sau 1 an

Boxer* - toate motorizările 40 000 km sau 2 ans 30 000 km sau 1 an

Toate vehiculele 1,4 l HDi FAP Toate vehiculele 1,6 l HDi cu exceptia Expert 20 000 km sau 2 ani 15 000 km sau 1 an Toate vehiculele 2,0 l Benzina

Alte vehicule, alte motoare inclusiv Expert 1,6 l HDi 30 000 km sau 2 ani 20 000 km sau 1 an

Bipper* - 1,3 l HDi 35 000 km sau 2 ani 35 000 km sau 1 an

Periodicitatea reviziilor depinde de vechimea vehiculului si de kilometrajul parcurs.

Este imperativa respectarea primei limite atinse.

* În funcţie de condiţiile de utilizare ale Boxer-ului sau Bipper-ului d-voastră, un mesaj pe indicatorul de întreţinere şi aprinderea martorului de presiune ulei indică necesitatea efectuării unei revizii anticipate.

Periodicitate de intretinere

CPE2011-1.indd 11CPE2011-1.indd 11 29/11/2010 18:52:1429/11/2010 18:52:14

Page 14: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

12

Intretinere periodica PEUGEOT

Controale in vehicul (avertizor sonor, frana de stationare,…)

Data expirarii kitului de depanare provizorie a pneurilor*

Verificări sub vehicul, incluzând: - verificări de siguranţă (frânare, direcţie etc.) - verificări de etanşeitate (a circuitelor, a cutiei de viteze etc.)

Verificări ale exteriorului (starea pneurilor, a proiectoarelor şi luminilor etc.) Verificări în compartimentul motor, incluzând completarea lichidelor, dacă este necesară (lichid spălare geamuri, etc.) Verificări conform legislaţiei în vigoare din fiecare ţară (altele decât verificarea tehnică) Diagnosticare electronică Purjare filtru motorină* Schimb ulei motor Înlocuire filtru ulei Resetare indicatori de întreţinere Proba de drum

Reviziile PEUGEOT sunt compuse din operatii de efectuat sistematic, de aplicat tuturor vehiculelor, la fiecare revizie tehnica si din operatii complementare, care depind, pentru fiecare vehicul, de vechimea vehiculului si de kilometrajul parcurs.

Principalele operatii de executat sistematic pentru toate vehiculele

* in functie de echipare

CPE2011-1.indd 12CPE2011-1.indd 12 29/11/2010 18:52:1529/11/2010 18:52:15

Page 15: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

13

Intretinere periodica PEUGEOT

Intretinerea unui vehicul GNV este identica celei a modelulului pe benzina din care provine, completata cu operatiile urmatoare* :• La fiecare revizie: – starea şi etanşeitatea conductelor GPL, – examen vizual al fixărilor rezervorului GPL.• Operaţiuni în funcţie de vârstă: – verificare vizuală a rezervorului GPL, la fiecare 4 ani, – înlocuirea rezervorului GPL, la fiecare 20 de ani.• Operaţiuni în funcţie de kilometraj: – înlocuirea bujiilor la fiecare 30 000 km

* In functie de legislatia in vigoare in tara.

Intretinerea unui vehicul Bioflex este identica celei a modelulului pe benzina din care provine, cu exceptia :- Inlocuire filtru carburant la fiecare 60 000 km

Operaţiicomplementare pentru vehiculele echipate cu motorizăriGNV

Operaţiicomplementare pentru vehiculele echipate cu motorizări

Operaţii complementare în condiţii de utilizarenormală sau severăBipper - 1,3 l HDi

Bipper - toate tipurile de motoare

OPERAŢIUNI LA FIECAREÎnlocuire filtru habitaclu revizieÎnlocuire filtru de aerÎnlocuire filtru de motorină

2 revizii

Control nivel de ulei cutie de viteze manuală 3 reviziiÎnlocuire curele accesorii 4 reviziiVerificare tensiune curele accesorii la prima apoi la fiecare 4 reviziiSchimbare lichid de frână la fiecare 2 ani

Înlocuire lichid de răcire la cea de-a 4 revizie sau la 4 ani

CPE2011-1.indd 13CPE2011-1.indd 13 29/11/2010 18:52:1629/11/2010 18:52:16

Page 16: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

14

4 00 7

Intretinere periodica PEUGEOT

MOTORIZARE 2,2 l 2,4 l TIP VEHICUL HDi Benzină

OPERAŢIUNI LA FIECARE

înlocuire filtru carburant 20 000 km 140 000 km sau 10 ani

Verificare filtru de aer 20 000 km

Înlocuire filtru de aer 40 000 km

Înlocuire filtru de habitaclu 20 000 km sau 1 an

Verificare tubulatura de admisie aer 40 000 km Nu este inclus

Înlocuire lichid de răcire 60 000 km sau 4 ani 180 000 km sau 9 ani

Înlocuire lichid de frână 2 ani

Verificarea geometriei trenului faţă (paralelism) 60 000 km

Verificare nivel cutie de viteze 20 000 km

Verificare niveluri uleiuri diferenţiale şi cutie de transfer 20 000 km

Schimb ulei cutie de viteze 200 000 km sau 10 ani 160 000 km sau 13 ani

Înlocuire filtru ulei Schimb ulei cutie de viteze DCT 100 000 km sau 5 ani Nu este inclus

Schimb ulei cutie de viteze CVT Nu este inclus 80 000 km sau 6 ani

Schimb ulei diferenţiale şi cutie de transfer 80 000 km sau 4 ani 80 000 km sau 5 ani

Verificare arbori de transmisie 40 000 km

Înlocuire bujii Nu este inclus 100 000 km Verificare joc supape Nu este inclus 80 000 km

Operaţii suplimentare în condiţii normale de utilizare

CPE2011-1.indd 14CPE2011-1.indd 14 29/11/2010 18:52:1729/11/2010 18:52:17

Page 17: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

15

Intretinere periodica PEUGEOT

TIP VEHICUL / MOTORIZARE OPERAŢIUNI LA FIECARE

Înlocuire filtru de aer, bujii de aprindere 60 000 km Înlocuire lichid de răcire (omologat PSA) 150 000 km apoi la fiecare 60 000 km Înlocuire filtru retur benzină (canister) 90 000 km Schimb lichid de frână 2 ani Înlocuire filtru habitaclu 15 000 km sau 1 an

Înlocuire filtru de motorină, filtru de aer 40 000 km Schimb lichid de frână 2 ani Înlocuire filtru habitaclu 40 000 km sau 2 ani

Înlocuire filtru motorină 60 000 km Cu excepţia motorizării de 1.4 l HDi FAP et 1,6 l HDi FAP 40 000 km cu excepţia motorului V6 HDi, 2,0 l HDi şi 2,2 l HDi 30 000 km Înlocuire filtru de aer 60 000 km Cu excepţia motorizării de 1,4 l HDi FAP 80 000 km cu excepţia motorului THP200 30 000 km Înlocuire bujii (motoare pe benzină) 60 000 km Cu excepţia motorizării de 1,6 l THP 200 30 000 km cu excepţia motorului pe benzină V6 3,0 l 24 S 120 000 km Control lichid de racire 120 000 km sau 4 ani apoi la fiecare revizie Înlocuire lichid de frână 2 ani Înlocuire filtru habitaclu 30 000 km sau 2 ani excepţie 1,6 l HDi şi 2,0l Benzină 20 000 km sau 2 ani excepţie 508 60 000 km sau 2 ani Verificarea opţiunii- pavilion escamotabil la modelul 308 CC la fiecare revizie

Operaţii specifice Stop & Start : Înlocuire curea accesorii 120 000 km*

* Cel mai devreme conform preconizărilor diagnosticului efectuat.

Boxer - Toate motorizările

107 - 1,0 l Benzină

Alte vehicule, alte motorizări

Operaţii suplimentare în condiţii normale de utilizare

Toate vehiculele - Toate motorizările

CPE2011-1.indd 15CPE2011-1.indd 15 29/11/2010 18:52:1829/11/2010 18:52:18

Page 18: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

16

4 00 7

Intretinere periodica PEUGEOT

MOTORIZARE 2,2 l 2,4 l TIP VEHICUL HDi Benzină

OPERAŢIUNI LA FIECARE

înlocuire filtru carburant 15 000 km 150 000 km sau 10 ani

Înlocuire filtru de aer 15 000 km 10 000 km

Înlocuire filtru de habitaclu 15 000 km sau 1 an 20 000 km sau 1 an

Verificare tubulatura de admisie aer 15 000 km Nu este inclus

Înlocuire lichid de răcire 60 000 km sau 4 ani 180 000 km sau 9 ani

Înlocuire lichid de frână 2 ani

Verificarea geometriei trenului faţă (paralelism) 60 000 km 40 000 km

Verificare nivel cutie de viteze 15 000 km 10 000 km

Verificare niveluri uleiuri la diferenţiale şi la cutia de transfer 15 000 km 10 000 km

Schimb ulei cutie de viteze 90 000 km sau 4 ani 90 000 km sau 6 ani Înlocuire filtru ulei Schimb ulei cutie de viteze DCT 30 000 km sau 3 ani Nu este inclus

Schimb ulei cutie de viteze CVT Nu este inclus 50 000 km sau 3 ani

Schimb uleiuri la diferenţiale şi cutie de transfer 30 000 km sau 3 ani 50 000 km sau 3 ani

Verificare arbori de transmisie 15 000 km 10 000 km

Înlocuire bujii Nu este inclus 60 000 km

Verificare joc supape Nu este inclus 60 000 km

Operaţii suplimentare în condiţii severe de utilizare

CPE2011-1.indd 16CPE2011-1.indd 16 29/11/2010 18:52:2029/11/2010 18:52:20

Page 19: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

17

Intretinere periodica PEUGEOT

TIP VEHICUL / MOTORIZARE OPERAŢIUNI DE SERVICE LA FIECARE

Înlocuire filtru de aer, bujii de aprindere 40 000 km Schimb ulei cutie de viteze 60 000 km Verificare prindere punţi 60 000 km Înlocuire lichid de răcire (omologat PSA) 150 000 km apoi la fiecare 60 000 km Înlocuire filtru retur benzină (canister) 60 000 km Schimb lichid de frână 2 ani Înlocuire filtru habitaclu 10 000 km sau 1 an

Înlocuire filtru de motorină, filtru de aer 30 000 km Schimb lichid de frână 2 ani Înlocuire filtru habitaclu 30 000 km sau 1 an

Înlocuire filtru motorină 45 000 km Cu excepţia motorizării de 1.4 l HDi FAP et 1,6 l HDi FAP 30 000 km Înlocuire filtru de aer 30 000 km Cu excepţia motorizării de 1,4 l HDi FAP 45 000 km Înlocuire bujii 2,0 l Benzină 30 000 km

Control lichid de racire 120 000 km sau 4 ani

apoi la fiecare revizie Schimb lichid de frână 2 ani Înlocuire filtru habitaclu 15 000 km sau 1 an Verificarea opţiunii- pavilion escamotabil la modelul 308 CC la fiecare revizie

107 - 1,0 l Benzină

Boxer - Toate motorizările

Toate vehiculele 1,6 l HDi cu exceptia Expert

Toate vehiculele 1,4 l HDi FAPToate vehiculele 2,0 l Benzina

Operaţii suplimentare în condiţii severe de utilizare

CPE2011-1.indd 17CPE2011-1.indd 17 29/11/2010 18:52:2129/11/2010 18:52:21

Page 20: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

18

Intretinere periodica PEUGEOT

TIP VEHICUL / MOTORIZARE OPERAŢIUNI DE SERVICE LA FIECARE

Înlocuire filtru motorină 40 000 km cu excepţia motorului V6 HDi, 2,0 l HDi şi 2,2lHDi 20 000 km Înlocuire filtru de aer pentru motoarele pe benzină 40 000 km cu excepţia motorului THP200 20 000 km Înlocuire filtru de aer pentru motoarele diesel 40 000 km Înlocuire bujii (motoare pe benzină) 40 000 km Cu excepţia motorizării de 1,6 l THP 200 20 000 km cu excepţia motorului pe benzină V6 3,0 l 24 S 80 000 km

Control lichid de racire 120 000 km sau 4 ani

apoi la fiecare revizie

Înlocuire lichid de frână 2 ani

Înlocuire filtru habitaclu 20 000 km sau 1 an Verificarea opţiunii- pavilion escamotabil la modelul 308 CC la fiecare revizie

Operaţii specifice Stop & Start : Înlocuire curea accesorii 120 000 km*

* Cel mai devreme conform preconizărilor diagnosticului efectuat.

Alte vehicule, alte motoareinclusiv Expert 1,6 HDi

Operaţii suplimentare în condiţii severe de utilizare

Toate vehiculele - Toate motorizările

CPE2011-1.indd 18CPE2011-1.indd 18 29/11/2010 18:52:2229/11/2010 18:52:22

Page 21: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

19

Intretinere periodica PEUGEOT

Cureaua de distribuţie este solicitată de la pornirea motorului până la oprirea completă a acestuia, astfel că uzura acesteia este normală.O curea de distribuţie defectă poate deteriora motorul până la scoaterea acestuia din uz.Intervalele de înlocuire a curelei de distribuţie sunt următoarele:

MOTOARE BENZINĂ MOTOARE DIESEL CONDIŢII NORMALE CONDIŢII SEVERIZATE

2,0 l 140 000 km sau 10 ani 120 000 km sau 10 ani 1,1 l - 1,4 l - 1,6 l - 1,8 l - 2,2 l 150 000 km sau 10 ani 120 000 km sau 10 ani 3,0 l V6 24S HDI 1,4 l - 1,6 l - 2,0 l - 2,2 l - 2,7 l 240 000 km sau 10 ani 180 000 km sau 10 ani

Curea de distribuţie

Motoarele echipate cu lant de distributie nu sunt vizate.

1/ Aducere la nivel sau control nivel lichid din rezervorul cu aditiv (in functie de echipare)

2/ Control filtru de particule (in functie de echipare)

2,2 l (607 şi 807) şi V6 HDI Aducere la nivel sau inlocuire recipient de aditiv la fiecare 120 000 km

Alte Vehicule, Alte Motoare Control nivel de aditiv (incepand cu) 80 000/90 000 sau 100 000 km

Intretinere pentru functionarea filtrului de particule HDiPentru a asigura o functionare optima a filtrului de particule, PEUGEOT recomanda utilizarea uleiului TOTAL ACTIVA/QUARTZ INEO ECS, sau oricarui ulei corespunzator normei PSA PEUGEOT CITROËN B71 2290.Utilizarea de produse de aditivare, cum ar fi cele de curatare sau metalizare este interzisa.Periodicitatile intretinerilor pentru functionarea filtrului de particule este urmatoarea :

Va recomandam realizarea acestor interventii cu respectarea stricta a metodelor Constructorului.

Incepand cu 1,6 l (cu exceptia 407 şi Partner) - 2,2 l

Control filtru de particule

160 000 km1,6 l (407 şi Partner) 140 000 km2,0 l - V6 HDi 180 000 kmcu exceptia 2,0 l Expert 150 000 km

CPE2011-1.indd 19CPE2011-1.indd 19 29/11/2010 18:52:2329/11/2010 18:52:23

Page 22: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

20

RECOMANDĂ

Inovaţia în serviciul performanţeiEchipele de Cercetare şi Dezvoltare TOTAL elaborează pentru PEUGEOT lubrifianţi adaptaţi ultimelor inovaţii tehnice ale vehicu-lelor PEUGEOT,

asigurănd obţinerea celor mai bune performanţe pentru motorul dumneavoastră.O protecţie optimă a motorului dumneavoastrăEfectuând întreţ inerea PEUGEOT-ului dumneavoastră cu lubrifianţii TOTAL, prelungiţi durata de viaţă a motorului şi contribuiţi la îmbunătăţirea preformanţelor acestuia.

PARTENERI ÎN OBŢINEREA PERFORMANŢEI ŞI RESPECTAREA MEDIULUI

CPE2011-1.indd 20CPE2011-1.indd 20 29/11/2010 18:52:2429/11/2010 18:52:24

Page 23: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

21

Lubrifianţi: preconizări

Plaje de vâscozitate în funcţie de amplitudinea temperaturilor din mediu.

Uleiurile de motor ce corespund normelor PSA PEUGEOT CITROËN prezinta caracter-istici superioare celor stabilite prin normele ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles). Ele satisfac ultimele inovatii tehnice prezente pe vehiculul dumneavoastra si optimizeaza functiona-rea motoarele PEUGEOT (randament, emisii poluante, economie de carburant, durata de viata si uzura).

Pentru a schimba uleiul la motorul vehiculului dumneavoastra, utilizati exclusiv un lubrifiant core-spunzator normelor PSA PEUGEOT CITROËN.

In cazul in care este necesara numai completa-rea cu ulei, respectati normele ACEA :ß motorizari fara FAP : A3/B4ß motorizari cu FAP : C2 de preferinta,

sau C3

Pen t ru ma i mu l te i n fo rmat i i , con tac -tati Reaparatorul Agreat PEUGEOT cel mai apropiat.

RECOMANDĂ

CPE2011-1.indd 21CPE2011-1.indd 21 29/11/2010 18:52:2529/11/2010 18:52:25

Page 24: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

22

o o o o o

o o

o o

o o o o

o

o o o o

Lubrifianţi: preconizări

TIPURI ULEIURI MINERAL SEMI-SINTETIC SINTETIC SINTETIC SINTETIC ANTI-grade SAE 15W-40 10W-40 5W-40 0W-30 POLUARE 5W-30

Ben

zină

Die

sel

TOTAL ACTIVA TOTAL ACTIVA TOTAL ACTIVA TOTAL ACTIVA TOTAL ACTIVA TOTAL QUARTZ TOTAL QUARTZ TOTAL QUARTZ TOTAL QUARTZ TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 7000 10W-40 9000 5W-40 0W-30 INEO ECS

Uleiuri recomandate

Motorizări

1,0 l

1,4 VTi - 1,6 VTi - 1,6 THP

1,8 l - 2,0 l - 2,2 l

Alte motorizări

HDi FAP : 1,3 l - 1,4 l - 1,6 l - 2,0 l - 2,2 l - V6

Alte motorizări

autorizat.

Denumirea «ACTIVA» pentru FranţaDenumirea «QUARTZ» pentru celelalte ţări, excepţie făcând Franta

Uleiul Activa/Quartz INEO ECS sintetic antipoluare 5W-30 cumulează perfomanţe antipoluare şi de economie de carburant. Pentru motorizările pentru care acesta este adaptat, el contribuie la obiectivul instituit de către Marcă: reducerea consumului de carburant şi a emisiilor de gaze poluante. Acest ulei este special recomandat pentru vehiculele echipate cu filtru de particule.

Norme B71 2295 B71 2300 B71 2296 B71 2296 B71 2290PSA PEUGEOT CITROËN

o

RECOMANDĂ

CPE2011-1.indd 22CPE2011-1.indd 22 29/11/2010 18:52:2829/11/2010 18:52:28

Page 25: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

23

Recomandări de întreţinere

4 SUNTEŢI UTILIZATORUL UNUI PEUGEOT, DE ACEEA MERITAŢI TOT CEEA CE ESTE MAI BUN PENTRU MAŞINA D-VOASTRĂ.

4 O INTREŢINERE PERFORMANTĂ ESTE O GARANTIE PENTRU LINISTEA DVS. DE ACEEA VĂ PROPUNEM SĂ VĂ INCREDINŢAŢI VEHICULUL UNUI PROFESIONIST AUTOMOBILISTIC, PENTRU CA ACESTA SĂ EFECTUEZE O INSPECŢIE INTERMEDIARĂ A STARII VEHICULULUI DVS.

4 ACESTE VERIFICĂRI EFECTUATE DE TEHNICIENII NOŞTRI DAU POSIBILITATEA DEDECTĂRII NIVELULUI DE UZURA

A ANUMITOR PIESE DE SECURITATE, PUTERNIC SOLICITATE, PRECUM DISCURILE ŞI PLĂCUŢELE DE FRÂNĂ, PNEURILE, AMORTIZORII, LEGĂTURILE LA SOL ...*

4 VĂ VOM FURNIZA REZULTATUL ACESTOR VERIFICĂRI ŞI SFATURILE PE CARE SUNTEŢI ÎN DREPT SĂ LE PRIMIŢI DE LA UN TEHNICIAN AUTO CARE CUNOAŞTE FOARTE BINE MODUL DE FUNCŢIONARE A VEHICULULUI DVS.

4 ACEASTĂ VIZITĂ ANUALĂ RAPIDĂ ŞI COMPLETĂ VĂ PERMITE SĂ VĂ PĂSTRAŢI ÎNTR-UN MOD DURABIL ŞI PEREN AUTOMOBILUL ÎNTRE

DOUĂ INTERVALE DE ÎNTREŢINERE PERIODICĂ.

4 VEHICULUL DVS. PEUGEOT VA FI CONTROLAT DE CĂTRE PROFESIONIŞTII MĂRCII. ACEASTĂ INTREŢINERE INTERMEDIARĂ CONTRIBUIE LA MENŢINEREA CALITĂŢII, FIABILITĂŢII ŞI PERFORMANŢELOR VEHICULULUI DVS. SOLICITAŢI RECOMANDĂRI ÎN CADRUL PUNCTULUI DVS DE VÂNZARE PEUGEOT.

* A SE VEDEA CONDIŢIILE ŞI DETALIILE OFERTEI DIN REŢAUA PEUGEOT CARE REALIZEAZĂ ACEASTĂ PRESTAŢIE.

VIZITA ANUALĂ

EXEMPLU DE PLAN DE ÎNTREŢINERE A VEHICULULUI ÎN PRIMII 6 ANI

VIZITA ANUALĂ

1

VIZITA ANUALĂ

2

VIZITA ANUALĂ

3

ÎNTREŢINERE PERIODICĂ

ÎNTREŢINERE PERIODICĂ

ÎNTREŢINERE PERIODICĂ

CPE2011-1.indd 23CPE2011-1.indd 23 29/11/2010 18:52:2929/11/2010 18:52:29

Page 26: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

24

Recomandări de întreţinere

Nivel de uleiVerificati in mod regulat nivelul uleiului (la fiecare 3000 km - 5000 km), in functie de modul de utilizare a vehiculului ; completati, daca este necsar, cu un lubrifiant adecvat (vezi pag. 22). O completare intre doua schimburi de ulei este normala. Un nivel de ulei insuficient sau excesiv poate deteriora grav motorul.

PneuriVerificati in mod regulat presiunea din pneuri. Controlati si uzura pneurilor, utilizand martorii vizuali inserati in pneu la fabricatie. In momentul in care pe banda de rulare nu mai este vizibil nici un martor de uzura a pneului, adancimea profilului este mai mica de 1,6 milimetri. Este momentul in care pneurile trebuie inlocuite.

AmortizoareUn amortizor uzat este dificil de identificat de catre utilizatorul vehiculului. Un amortizor uzat influenteaza puternic eficacitatea franarii si tinuta de drum a vehiculului. Un control regulat al eficacitatii amortizoarelor la un Reparator Agreat PEUGEOT este, deci, necesar pentru siguranta dumneavoastra ca si pentru confort.

Iluminat de semnalizareInlocuirea unui singur bec, in special in cazul in care este defect, antreneaza sistematic un dezechilibru in sistemul de iluminat, apoi, in scurt timp, inlocuirea becului simetric. Inlocuiti, deci, intotdeauna, ambele becuri avand aceeasi functie.

Lamela de stergator de geam

Un control regulat ca si curatarea cu o bucata de material textil umezit cu apa maresc durata de serviciu. Inlocuirea lamelelor stergatoarelor de geamuri in fiecare an imbunatateste vizibilitatea in conducere pe orice vreme si evita aparitia zgarieturilor pe parbriz.

Sistem de aer conditionatAerul conditionat permite conducerea vehiculului intr-o ambianta confortabila, care evita stresul si oboseala. Un control anual si curatarea instalatiei asigura o buna functionare a tuturor elementelor si limiteaza dezvoltarea bacteriilor ca si aparitia mirosurilor neplacute.

Parfum de ambianta Cartusele schimbabile sunt disponibile la orice Reparator Agreat PEUGEOT.

CPE2011-1.indd 24CPE2011-1.indd 24 29/11/2010 18:52:3029/11/2010 18:52:30

Page 27: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

25

Recomandări de întreţinere

Întreţinerea caroserieiPEUGEOT a folosit cele mai bune tehnologii pentru ca vopseaua vehiculului dumneavoastră sa aibă un aspect ireproşabil şi o ţinută optimă în faţa factorilor externi.Acum dumneavoastră sunţi cel care trebuie să aibă grijă de caroserie. O întreţinere adecvată vă permite să menţineţi caracteristicile de protecţie ale vopselei şi să conservaţi aspectul original, păstrând valoarea vehiculului de-a lungul anilor.

CE ESTE DE FĂCUT PENTRU ÎNTREŢINEREA CAROSERIEI?

CÂND CUM PRECAUŢII PARTICULARE PRODUSE PRECONIZATE

Spălarea caroseriei:Se elimina petele, praful, noroiul, excrementele păsărilor, răşini vegetale, insecte, polen, gudron

FrecventCât mai repede posibil în cazul excre-mentelor de păsări, răşinilor, insectelor, polenului sau gudro-nului, deoa-rece conţin substanţe chimice, dăunătoare pentru vop-sea

Spălare manuală

SAU

Spălare sub jet de înaltă presiune

SAU

Spălare la o staţie automată cu role

Spălare manuală:Eliminaţi praful deoarece poate provoca zgârieturi, udând abundent vehiculul înainte de a folosi buretele.După spălare şi clătire, uscaţi vehiculul cu o piele de căprioară pentru a evita urmele de calcar.Nu utilizaţi bureţi cu suprafaţă abrazivă.

Bureţi curaţiŞampon auto Piele de căprioară Material cu microfibre

Spălare sub jet de înaltă presiune:Respectaţi indicaţiile privind distanţa (30cm) de pulverizare, în special în ceea ce priveşte loviturile de pietre, abţibildurile şi senzorii pentru detectarea obstacolelor. Spălare la o staţie automată cu role:Atenţie la staţiile cu perii necorespunzător întreţinute deoarece acestea pot provoca zgârieturi foarte mici, vizibile în special pe vopselele de culoare închisă.

Nu frecaţi caroseria uscată! Nu spălaţi maşina in condiţii de temperatură extremă a caroserieiCreşteţi frecvenţa spălărilor iarna, în zonele de coastă sau industriale (etc.) pentru a elimina depozitele ce conţin iod, noroi, funingine sau sărurile din materialul antiderapant, care sunt foarte corosive. Curăţaţi bine partea inferioară a pragurilor şi pasajele roţilor.

Este posibil ca anumite pete (gudron…) să necesite o intervenţie suplimentară.Nu răzuiţi direct gudronul uscat, excrementele păsărilor, petele de răşină etc.Înmuiaţi cu multă apă depunerile înainte de a le elimina.Utilizarea de solvenţi sau benzină este interzisă.

Produs anti-gudronCârpă curatăApă curată

Curatare ornamente cromateNu utilizati produse abrazive sau solventi chimici.

Spalati cu apa cu sapun, cu Ph neutru,stergeti cu o bucata de material textil fin, uscat.

CPE2011-1.indd 25CPE2011-1.indd 25 29/11/2010 18:52:3129/11/2010 18:52:31

Page 28: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

26

Recomandări de întreţinere

CE ESTE DE FĂCUT PENTRU ÎNTREŢINEREA CAROSERIEI?

CÂND CUM PRECAUŢII PARTICULARE PRODUSE PRECONIZATE

Protejarea vopselei:Limitarea şi prevenirea apariţiei colmatării

Cel putin de 2 ori pe an (primăvara şi toamna)SAUUtilizând în mod regulat programe de spălare într-o staţie automată cu adaos de ceară SAUDupă fiecare polishare

Lustruire manualăSAUspălare într-o staţie automată cu adaos de ceară

Înainte de a începe lustruirea, vehiculul trebuie să fie perfect curat şi uscat.Nu aplicaţi ceara în condiţii de soare puternicRespectaţi instrucţiunile de folosire a produsuluiNu aplicaţi produsul pe elementele din plastic sau din cauciuc

Produs de lustruire recomandat de Constructor (ne-abraziv)BumbacMaterial Microfibră

Eliminarea mini-crăpăturilor

Doar la apariţia mini-crăpăturilor

Polishare manuală adresaţi-vă Reţelei PEUGEOT

Înainte de polishare, vehiculul trebuie să fie perfect curat şi uscat.Utilizarea unui polish cu sarcină abrazivă prea mare sau utiliza-rea neadecvată a unui aparat de polishare poate lăsa urme şi/sau degrada aspectul vopselei.Respectaţi instrucţiunile de utilizare a produsului folosit.Nu aplicaţi produsul pe elementele din plastic sau cauciuc.După polishare vehiculul trebuie lustruit.

Polish preconizat de către reţeaBumbacMaterial microfibră

Repararea micilor deteriorări ale vopselei:Zgârieturi, urme de pietre

Rapid, pentru a evita coroziunea dacă tabla este vizibilă

Stilou de retuşare vopsea.Dacă tabla este vizibilă, apelaţi la Reţeaua PEUGEOT

Citirea condiţiilor de utilizare a produsului pentru repararea deteriorărilor superficiale.

Stilouri de retuşare vopsea disponibile în nuanţele specifice Mărcii

Nu utilizaţi solvenţi, benzină sau petrol pentru a curăţa caroseria.După spălare, frânaţi progresiv pentru a usca elementele de frânare.Nu folosiţi jetul de înaltă presiune pentru a spăla compartimentul motor.Evitaţi spalarea discurilor de frâna imediat dupa utilizarea intensa a sistemului de frânare.

CPE2011-1.indd 26CPE2011-1.indd 26 29/11/2010 18:52:3229/11/2010 18:52:32

Page 29: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

27

Recomandări de întreţinere

Întreţinerea tapiţeriei din pieleMaterialele din piele au fost procesate de către PEUGEOT folosind cele mai bune tehnologii pentru a asigura o durată de viaţă mai lungă, un confort optim şi o bună rezistenţă la factorii externi.Pielea este un produs care necesită anumite precauţii de utilizare şi întreţinere.Astfel, întreţinerea pielii din interior vă revine. O întreţinere adecvată şi constantă este indispensabilă pentru durata de viaţă a tapiţeriei din piele. Ea tre-buie protejată şi întreţinută pentru a -şi păstra elasticitatea şi aspectul original.

CE SĂ FACEŢIFĂCUT PENTRU ÎNTRE-ŢINEREA TAPITERIEI DIN PIELE?

CÂND CUM PRECAUŢII PARTICULARE PRODUSE PRECONIZATE

Ştergere

În mod regulatşi punctual în cazde incident

Spălare manuală

Înainte de a şterge pielea trebuie îndepărtate toate reziduurile ce ar putea zgâria pielea în timpul curăţării.

Burete Săpun pH neutruCârpă moale,

Pentru curăţarea pielii, umeziţi o cârpă moale cu apă şi săpun, apoi ştergeţi uşor suprafaţa acesteia.Uscaţi bine pielea după curăţare cu o cârpă moale.

În cazul unei pete grase, nu ştergeţi cu lichid! Absorbiti pata cu un bureteÎn cazul unei pete lichide, absorbiţi rapid cu o cârpă sau hârtie absorbantă pentru a evita ca lichidul să penetreze pielea. Curăţaţi în continuare daca este necesar.

Îndepărtarea prafului

de 2 - 3 oripe an

Spălare manuală

Curăţaţi tapiţeria din piele cu o cârpă îmbibata cu apă distilată, bine stoarsă, pentru a elibera porii de praf, fără mişcări energice şi evitând apa calcaroasă.

Cârpă moale

Întreţinere În fiecare an manuală Îndepărtaţi praful şi ştergeţi tapiteria din piele înainte de orice aplicare a unui produs de întreţinere.

Produs «special pentru piele»

Nu utilizaţi solvenţi, detergenţi, benzină, alcool pur sau produse de curăţare pentru ştergerea pielii.În cadrul înconjurat de piele, fiţi atenţi să nu deterioraţi celelalte materiale cu produsele de întreţinere pentru piele (textil, alcantara…). În cazul unor deteriorări consistente (arsuri …), consultaţi un Service PEUGEOT autorizat.

CPE2011-1.indd 27CPE2011-1.indd 27 29/11/2010 18:52:3329/11/2010 18:52:33

Page 30: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

28

Intervenţii de întreţinere

Paginile următoare sunt destinate aplicării ştampilei comerciale a unui Reparator Agreat PEUGEOT care va efectua întreţinerea vehiculului dumneavoastră.

Cereţi completarea spaţiilor (dată, kilometraj, data următoarei vizite etc.) de mai jos, în funcţie de condiţiile de utilizare, de către Reparatorul Agreat PEUGEOT pe care l-aţi ales.

Vă recomandăm să păstraţi facturile şi documentele referitoare la întreţinerea efectuată asupra vehiculului dumneavoastră.

În caz de vânzare a vehiculului, este necesar să transmiteţi toate documentele de bord noului proprietar.● Întreţinerile periodice au un caracter

obligatoriu în vederea îndeplinirii condiţiilor de garanţie ale constructorului.

● Vizitele anuale sunt preconizări ale constructorului pentru vehicule care nu înregistrează în anul calendaristic kilometrii preconizaţi între două intervale de întreţinere, însă ele nu au un caracter obligatoriu.

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

CPE2011-1.indd 28CPE2011-1.indd 28 29/11/2010 18:52:3429/11/2010 18:52:34

Page 31: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

29

Intervenţii de întreţinere

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

CPE2011-1.indd 29CPE2011-1.indd 29 29/11/2010 18:52:3529/11/2010 18:52:35

Page 32: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

30

Intervenţii de întreţinere

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

CPE2011-1.indd 30CPE2011-1.indd 30 29/11/2010 18:52:3629/11/2010 18:52:36

Page 33: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

31

Intervenţii de întreţinere

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

CPE2011-1.indd 31CPE2011-1.indd 31 29/11/2010 18:52:3729/11/2010 18:52:37

Page 34: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

32

Intervenţii de întreţinere

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

CPE2011-1.indd 32CPE2011-1.indd 32 29/11/2010 18:52:3829/11/2010 18:52:38

Page 35: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

33

Intervenţii de întreţinere

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

CPE2011-1.indd 33CPE2011-1.indd 33 29/11/2010 18:52:4029/11/2010 18:52:40

Page 36: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

34

Intervenţii de întreţinere

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

CPE2011-1.indd 34CPE2011-1.indd 34 29/11/2010 18:52:4129/11/2010 18:52:41

Page 37: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

35

Intervenţii de întreţinere

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

CPE2011-1.indd 35CPE2011-1.indd 35 29/11/2010 18:52:4229/11/2010 18:52:42

Page 38: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

36

Intervenţii de întreţinere

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Vizită anuală

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

Dată: / / km:

Întreţinere periodică

Ştampilă centru

Următoarea vizită

La km sau la / /

CPE2011-1.indd 36CPE2011-1.indd 36 29/11/2010 18:52:4329/11/2010 18:52:43

Page 39: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

37

Vizite de Garanţie Anticoroziune

VERFICĂRI DE EFECTUAT 1 2 3 4

Vehicule particulare: 4 ani după livrare 6 ani după livrare 8 ani după livrare 10 ani după livrare

Vehicule utilitare: după 2 ani după 4 ani – –

Prezentarea cupoanelor la verificare, corect completate de reparatorul ce a efectuat-o, va fi necesară pentru orice recurs la Garanţia Anticoroziune.

CONTROL 1 Dată: ..................... Kilometraj: ...........................

Previziune lucrări în Garanţie: O da O nu

REPARAŢII RECOMANDATE REPARAŢII EFECTUATE: CLIENTULUI:

Nr. dosar verificare: ................ Constatare nr:............ Dată:..................

Constatare:

O ........................................O ........................................O ........................................O ........................................O ........................................O ........................................ Constatare nr:............ Dată:.................

URMĂTOAREA ÎNTREŢINERE PERIODICĂ: înainte de ...................

ŞTAMPILAREPARATOR

ŞTAMPILAREPARATOR

ŞTAMPILAREPARATOR

CONTROL 2 Dată: ..................... Kilometraj: ...........................

Previziune lucrări în Garanţie: O da O nu

REPARAŢII RECOMANDATE REPARAŢII EFECTUATE: CLIENTULUI:

Nr. dosar verificare: ................ Constatare nr:............ Dată:..................

Constatare:

O ........................................O ........................................O ........................................O ........................................O ........................................O ........................................ Constatare nr:............ Dată:.................

URMĂTOAREA ÎNTREŢINERE PERIODICĂ: înainte de ...................

ŞTAMPILAREPARATOR

ŞTAMPILAREPARATOR

ŞTAMPILAREPARATOR

CPE2011-1.indd 37CPE2011-1.indd 37 29/11/2010 18:52:4529/11/2010 18:52:45

Page 40: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

38

Vizite de Garanţie Anticoroziune

Spălare dacă este necesar (caroserie, şasiu, pasaje roţi) şi verificare Anticoroziune (rata tarifului local).

CONTROL 3 Dată: ..................... Kilometraj: ...........................

Previziune lucrări în Garanţie: O da O nu

REPARAŢII RECOMANDATE REPARAŢII EFECTUATE: CLIENTULUI:

Nr. dosar verificare: ................ Constatare nr:............ Dată:..................

Constatare:

O ........................................O ........................................O ........................................O ........................................O ........................................O ........................................ Constatare nr:............ Dată:.................

URMĂTOAREA ÎNTREŢINERE PERIODICĂ: înainte de ...................

ŞTAMPILAREPARATOR

ŞTAMPILAREPARATOR

ŞTAMPILAREPARATOR

CONTROL 4 Dată: ..................... Kilometraj: ...........................

Previziune lucrări în Garanţie: O da O nu

REPARAŢII RECOMANDATE REPARAŢII EFECTUATE: CLIENTULUI:

Nr. dosar verificare: ................ Constatare nr:............ Dată:..................

Constatare:

O ........................................O ........................................O ........................................O ........................................O ........................................O ........................................ Constatare nr:............ Dată:.................

URMĂTOAREA ÎNTREŢINERE PERIODICĂ: înainte de ...................

ŞTAMPILAREPARATOR

ŞTAMPILAREPARATOR

ŞTAMPILAREPARATOR

"

CPE2011-1.indd 38CPE2011-1.indd 38 29/11/2010 18:52:4629/11/2010 18:52:46

Page 41: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

39

Ştampila Reparatorului Agreat

Inlocuirea Contorului De Kilometri Si UrmarireaSchimbarii Adresei Sau A Proprietarului

Informaţiile de mai jos trebuie completate in cazul inlocuirii contoru-lui de kilometri asamblat (totalizator) :

Data înlocuirii: ............./......................../..................

Kilometraj contor vechi:

Kilometraj contor nou:

Numele, adresa, semnatura si stampila reparatorului care a efectuat interventia :

Dacă vă schimbaţi domiciliul sau vindeţi vehicului, returnaţi acest cupon corect completat la cel mai apropiat Reparator Agreat PEUGEOT.

V.I.N.

p SCHIMBARE ADRESĂ p REVÂNZARE VEHICULNOILE COORDONATE

V.I.N.

p SCHIMBARE ADRESĂ p REVÂNZARE VEHICULNOILE COORDONATE

V.I.N.

p SCHIMBARE ADRESĂ p REVÂNZARE VEHICULNOILE COORDONATE

"

"

"

" "

CPE2011-1.indd 39CPE2011-1.indd 39 29/11/2010 18:52:4729/11/2010 18:52:47

Page 42: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

40

Note

CPE2011-1.indd 40CPE2011-1.indd 40 29/11/2010 18:52:4829/11/2010 18:52:48

Page 43: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

41

Note

CPE2011-1.indd 41CPE2011-1.indd 41 29/11/2010 18:52:4929/11/2010 18:52:49

Page 44: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

42

Note

CPE2011-1.indd 42CPE2011-1.indd 42 29/11/2010 18:52:5029/11/2010 18:52:50

Page 45: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

43

Note

CPE2011-1.indd 43CPE2011-1.indd 43 29/11/2010 18:52:5029/11/2010 18:52:50

Page 46: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

44

Note

CPE2011-1.indd 44CPE2011-1.indd 44 29/11/2010 18:52:5129/11/2010 18:52:51

Page 47: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

45

Note

CPE2011-1.indd 45CPE2011-1.indd 45 29/11/2010 18:52:5129/11/2010 18:52:51

Page 48: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

46

Note

CPE2011-1.indd 46CPE2011-1.indd 46 29/11/2010 18:52:5229/11/2010 18:52:52

Page 49: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

47

Note

CPE2011-1.indd 47CPE2011-1.indd 47 29/11/2010 18:52:5229/11/2010 18:52:52

Page 50: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

48

Note

CPE2011-1.indd 48CPE2011-1.indd 48 29/11/2010 18:52:5329/11/2010 18:52:53

Page 51: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

Reproducerea sau traducerea chiar si parţială sunt interzise fără autorizarea scrisă a Automobiles PEUGEOT S.A.

Creaţie şi elaborare:Automobiles PEUGEOT în parteneriat cu Sequoia şi BERGAME PRINT- Imprimat în UE.

01-11 Roumain

CPE2011_1_COUV.indd 5CPE2011_1_COUV.indd 5 29/11/2010 18:51:2429/11/2010 18:51:24

Page 52: Carnet de Intretinere Peugeot 5008

www.peugeot.com

0 8008 44 24 24* sau +40 21 326 44 44

* Apel gratuit din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă naţională Apel taxabil din străinătate +40 21 326 44 44

7 zile / 724 ore / 24

RO. 11CPE0250A

CPE2011_1_COUV.indd 2CPE2011_1_COUV.indd 2 29/11/2010 18:51:2429/11/2010 18:51:24