Peugeot 206 Sedan User guide

of 13 /13
FAMILIARIZARE 4-

Embed Size (px)

description

Peugeot 206 Sedan User guide - Familiarizare cu interiorul

Transcript of Peugeot 206 Sedan User guide

Page 1: Peugeot 206 Sedan User guide

FAMILIARIZARE4 -

Page 2: Peugeot 206 Sedan User guide

5FAMILIARIZARE -

1. Airbag şofer Claxon sonor

2. Comandă lumini şi semnalizatoare de direcţie

3. Comandă de neutralizare a airbag-ului pasager

4. Comandă de neutralizare a geamurilor electrice spate

5. Buton de reglare a intensităţii luminoase a bordului

6. Comandă ştergătoare/spălător

7. Comandă sub volan pentruautoradio

8. Comandă semnal de avarie/comandă blocare centralizată

9. Afi şaj multifuncţie

10. Duză de dejivrare parbriz

11. Duze de dejivrare geamurilaterale

12. Aerator lateral orientabil

13. Airbag pasager

14. Aeratoare centrale orientabile

15. Torpedo

16. Autoradio

17. Comandă de încălzire, ventilaţie, aer condiţionat şi dejivrare lunetă şi oglinzi retrovizoare

18. Scrumieră faţă

19. Schimbător de viteze

20. Brichetă

21. Comandă oglinzi retrovizoare electrice

22. Comenzi geamuri electrice spate

23. Comenzi geamuri electrice faţă

24. Frână de mână

25. Comandă deschidere capotă

26. Antifurt direcţie

27. Cutie cu siguranţe

28. Spaţiu pentru mărunţiş

29. Comenzi de reglare pe înălţime ale volanului

30. Reglare pe înălţime a proiectoarelor

Page 3: Peugeot 206 Sedan User guide

FAMILIARIZARE6 -

CHEILE Cheile permit acţionarea indepen-dentă a încuietorilor uşilor faţă, port-bagajului, comenzii de neutralizare a airbag-ului pasager, buşonului rezer-vorului, antifurtului de direcţie şi cu-plării contactului.

PORNIREA Cele patru poziţii ale cheii în con-tact: 1. Poziţia STOP: contactul este întrerupt. 2. Prima poziţie, Accesoriile: contactul este întrerupt, dar

accesoriile pot funcţiona. 3. A doua poziţie, Mers: contactul este cuplat. 4. Poziţia Demarare: demarorul este acţionat.

Telecomanda O apăsare pe butonul A permite blo-carea de la distanţă a vehiculului. Este confi rmată prin aprinderea fi xă a semnalizatoarelor de direcţie timp de aproximativ două secunde. O apăsare pe butonul B permite de-blocarea de la distanţă a vehiculului. Este confi rmată prin clipirea rapidă a semnalizatoarelor de direcţie timp de aproximativ două secunde.

55

Blocare şi deblocare centralizată Cheile permit, de la portiera şoferului şi deblocarea uşilor şi portbagajului. Dacă una dintre uşi sau portbagajul sunt deschise, blocarea centralizată nu se efectuează.

Cheie uitată Uitarea cheii în contact este semnalată printr-un sunet emis la deschiderea uşii şoferului.

Localizarea vehiculului Pentru localizarea vehiculului dum-neavoastră, în prealabil blocat, într-o parcare: apăsaţi pe butonul A , plafonie-

rele se aprind şi semnalizatoare de direcţie clipesc pentru câteva secunde. Antifurt de direcţie

Înainte de pornire, deblocaţi direcţia, dacă este necesar, mişcând uşof vo-lanul în acelaşi timp cu cheia. Este recomandat să debreiaţi mo-torul în timpul acţionării demarorului pentru a uşura pornirea motorului.

Page 4: Peugeot 206 Sedan User guide

7FAMILIARIZARE -

Precauţiile legate de airbag-ul pasager Vehicul echipat cu o comandă de ne-utralizare:

Pornirea motorului pe benzină Nu apăsaţi pe acceleraţie. Acţionaţi demarorul fără a elibera cheia până când motorul începe să funcţioneze.

Nu turaţi motorul când este rece. Niciodată nu lăsaţi motorul să funcţioneze într-un spaţiu închis.

Nu aduceţi nici o modifi care antifurtu-lui de direcţie.

Contactul cuplat (a doua pozi-ţie a cheii), aprindera acestui martor, însoţit de un mesaj pe ecranul multifuncţie, indică

faptul că airbag-ul pasager este neu-tralizat (poziţia "OFF" a comenzii). Martorul rămâne aprins pe întreaga perioadă a neutralizării.

AIRBAG-URILE FRONTALE

Vehicul ce nu este echipat cu o co-mandă de neutralizare:

- nu instalaţi un scaun pentru copii cu spatele la drum pe locul pasagerului faţă.

În orice caz, nu puneţi picioarele sau orice obiect pe planşa de bord.

72

- neutralizaţi airbag-ul dacă instalaţi un scau pentru copii cu spatele la drum,

- activaţi airbag-ul în cazul transpor-tului unui adult.

Neutralizarea airbag-ului pasager Introduceţi cheia de contact în co-manda 1 şi rotiţi-o: - poziţia "ON" airbag pasager

activat, - poziţia "OFF" airbag pasager

neutralizat.

Verifi carea funcţionării

Page 5: Peugeot 206 Sedan User guide

FAMILIARIZARE8 -

UŞILE

Uşile faţă

57

BLOCAREA/DEBLOCAREA PORTBAGAJULUI Cu blocare centralizată: Blocarea şi deblocarea portbagajului sunt simultane cu cele ale uşilor.

Alertă "portbagaj deschis" Cu motorul pornit, în cazul în care capacul portbagajului nu este corect închis, sunteţi avertizaţi printr-un semnal sonor.

59

Cu vehiculul în mişcare, în cazul în care capacul portbagajului nu este corect închis, plafoniera clipeşte dacă butonul se afl ă în această poziţie.

Iluminarea este comandată prin deschiderea portbagajului.

Page 6: Peugeot 206 Sedan User guide

9FAMILIARIZARE -

GEAMURILE ELECTRICE

3. Geamul electric stânga spate.

RETROVIZOARELE ELECTRICE Rotiţi comanda 5 spre dreapta sau spre stânga pentru selectarea retro-vizorului corespunzător. Deplasaţi comanda 5 în cele patru di-recţii pentru a efectua reglajul.

64

1. Geamul electric din partea şoferului

Funcţionarea manuală : apăsaţi pe întrerupător sau trageţi de acesta fără a depăţi punctul de rezistenţă. Geamul se opreşte imediat ce elibe-raţi întreurpătorul.

2. Geamul electric din partea pasagerului.

4. Geamul electric dreapta spate.

63

Funcţionarea automată: apăsaţi pe întrerupător sau trageţi de acesta tre-când peste punctul de rezistenţă. Un singur impuls deschide sau închide complet geamul. Deschiderea şi închiderea automatice nu funcţionează decât dacă motorul este pornit.

Page 7: Peugeot 206 Sedan User guide

FAMILIARIZARE10 -

COMENZILE PE VOLAN

Lampă ceaţă spate (inel B)

Ştergătoare 2 Ştergere rapidă 1 Ştergere normală I Ştergere intermitentă 0 Oprire Ştergere pas cu pas Spălător: trageţi comanda spre dum-neavoastră.

Lumini stinse

Lumini de poziţie

Fază scurtă/fază lungă

Proiectoare ceaţă faţă/Lampă ceaţă spate (inel C)

Lampă ceaţă spate (rotirea inelului spre faţă)

Proiectoare ceaţă faţă (prima rotire a inelului în faţă)

Proiectoare ceaţă faţă şi lampă ceaţă spate (a doua rotire în faţă a inelului în faţă)

61 62

Lumini

Lumini faţă şi spate (inel A)

Page 8: Peugeot 206 Sedan User guide

11FAMILIARIZARE -

Nu rulaţi niciodată cu tetierele demontate.

3. Reglaj pe înălţime scaun şofer. 4. Reglaj înclinare spătar.

SCAUNELE FAŢĂ

44

1. Reglaj longitudinal. 2. Reglaj pe înălţime şi înclinare a

tetierei.

Page 9: Peugeot 206 Sedan User guide

FAMILIARIZARE12 -

BANCHETA SPATE Pentru a rabata bancheta spate: - ridicaţi partea din faţă a şezutului 1 , - basculaţi şezutul 1 contra scau-

nelor faţă, - poziţionaţi centura sub pasajul

curelei 2 , - trageţi comanda 3 pentru deblo-

carea spătarului 4 , - demontaţi tetiera sau coborâţi-o, - basculaţi spătarul 4 . La readucerea în poziţie normală, aveţi mare atenţie să nu blocaţi cen-turile.

46

REGLAREA PE ÎNĂLŢIME A VOLANULUI REGLAREA PE ÎNĂLŢIME A VOLANULUI REGLAREA PE ÎNĂLŢIME A

La oprire, coborâţi comanda pentru a debloca volanul. Reglaţi-l la înălţimea dorită şi ridicaţi comanda pentru a bloca volanul.

65

Page 10: Peugeot 206 Sedan User guide

13FAMILIARIZARE -

CUTIA DE VITEZE "TIPTRONIC-SISTEM PORSCHE" Cutia automatică cu patru viteze vă oferă, la alegere, confortul automa-tizării integrale , suplimentat cu un program sport şi un program zăpa-dă , sau schimbarea manuală a vi-tezelor.

DESCHIDEREA CAPOTEI MOTORULUI De la interior : trageţi maneta.

Din exterior : ridicaţi maneta şi des-chideţi capota. Fixaţi tija pentru o menţine deschisă.

68 60

Grila de selectare a poziţiilor Deplasaţi schimbătorul în grilă

pentru selectarea unei poziţii. Martorul de selectare este afi şat pe ecranul din tabloul de bord.

Page 11: Peugeot 206 Sedan User guide

FAMILIARIZARE14 -

ÎNCĂLZIREA/AERUL CONDIŢIONAT

Nr Simbol Funcţie

1 Reglare repartiţie aer.

2 Comandă intrare aer.

3 Reglaj temperatură.

4 Dejivrare lunetă şi retrovizoare.

5 Reglaj debit de aer.

6 Comandă aer condiţionat.

36

40

Page 12: Peugeot 206 Sedan User guide

15FAMILIARIZARE -

42

AERUL CONDIŢIONAT AUTOMAT

Nr Simbol Funcţie

1 Reglare debit de aer.

2 Reglaj repartiţie de aer.

3 Comandă intrare aer.

4 Comandă aer condiţionat.

5 Dejivrare lunetă şi retrovizoare.

6 Oprirea sistemului.

7 Reglaj temperatură.

8 Program automatic confort.

9 Program automatic vizibilitate.

Page 13: Peugeot 206 Sedan User guide

FAMILIARIZARE16 -

SFATURI DE REGLARE

Doresc... .

Încălzire sau Aer condiţionat manual

Repartizare aer Debit aer Recirculare aer/Intrare din exterior Temperatură AC manual

MAI CALD

MAI RECE

DEZABURIREDEJIVRARE