Carbon Ul

4
METODA CIORCHINELUI PENTRU PREDAREA CARBONULUI (structura, stare naturala, proprietati fizice) PASUL 1 Activitate individuala Folosind informatiile din manual completati zona referitoare la structura. Timp de lucru 4 minute. Activitate pe grupe Prezentati datele voastre colegilor de grupa si faceti eventuale corecturi. Timp de lucru 2 minute. Activitate frontala Completati ciorchinele pe tabla si confruntati datele cu cele din caietele voastre. Fiecare grupa ofera cate o informatie. Timp de lucru 2 minute CARBON STRUC TURA STARE NATU RALA PROPRIE TATI FIZICE simbol e = p = n= masa atomic a 1mol = …….g Contin e… M = 1 mol = ……..g Contin e……… formul a chimic a

description

fise lucru

Transcript of Carbon Ul

Page 1: Carbon Ul

METODA CIORCHINELUI PENTRU PREDAREA CARBONULUI (structura, stare naturala, proprietati fizice)

PASUL 1 Activitate individuala

Folosind informatiile din manual completati zona referitoare la structura. Timp de lucru 4 minute.

Activitate pe grupe Prezentati datele voastre colegilor de grupa si faceti eventuale corecturi. Timp de lucru 2 minute.

Activitate frontalaCompletati ciorchinele pe tabla si confruntati datele cu cele din caietele voastre. Fiecare grupa ofera cate o informatie. Timp de lucru 2 minute

PASUL 2

CARBONSTRUC

TURA

STARE NATURALA

PROPRIETATI

FIZICE

simbol

e =p = n=

masa atomica

1mol = …….g

Contine…

M =

1 mol = ……..g

Contine………

formula chimica

Page 2: Carbon Ul

Se reiau activitatile (individual, pa grupe, frontal) pentru completarea zonei referitoare la “Stare naturala” si se comunica timpii de lucru.

PASUL 3 Se parcurg etapele pasilor anteriori si pentru completarea zonei “Proprietati

fizice”.

CARBON

STARENATURALA

liber

combinat

Page 3: Carbon Ul

CIORCHINELE FINAL

CARBON

PROPRIETATI FIZICE

OXIGEN

STRUCTURA

Simbol

168O

e = 8p = 8n = 8

masa atomica

161 mol =16 g

contine6,023ori1023 atomi

Formula chimica

O2

M = 321mol = 32 g

contine6,023 ori1023mole

cule

STARE NATURALA

liber

in aer21 %

combinat

in apa in oxiziin unele saruri

in bazePROPRIETATI FIZICE

gaz incolordensitate > aer

trece in lichid la -1830C

putin solubil in apa

inodor