Calimani Interior

download Calimani Interior

of 24

 • date post

  06-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Calimani Interior

 • 8/3/2019 Calimani Interior

  1/24

  1Prezentare generalaMuntii Caliman apartin lantului vulcanic ce captuseste latura interna a

  Carpatilor Orientali, situat in zona de contact a muntilor de incretire cu mariledepresiuni de prabusire ale Transilvaniei si Panoniei.Calimanul se incadreaza in gmpa sudica a celor mai timeri munti din tara

  no astra, cu cratere stinse acum circa l.8-5 milioane de ani (Cuatemaml inferior),care s-au format in Pliocenul superior (finele Neogenului-Tertiar), Acest masiveste caracterizat prin prezenta celor mai mari Ititudini (Pietro sui Calimaniului2100 m, Gurghiu 1776 m, Harghita 1800 m), care coboara treptat catre Tusnad(Ciomatu 1301 m). In acest sector apar aliniate numeroase conuri vulcanicedistmse partial de eroziune, dar mai ales datorita prabusirilor care au dus ladeschiderea unei caldere imense (cu un diametru de circa 10 km in Caliman),

  Muntii Callman - vedere generala

  Asezare. LimiteCalimanul ocupa partea nord-vestica a grupei centrale a Carpatilor Orientali,

  reprezentand eel mai extins masiv vulcanic din Romania. EI se desfasoara pedirectia Nord vest Sud est, fiind delimitat la miazanoapte de zona depresionara aDoruelor (Vatra Domei) si muntii marunti ai Bargaului; la Est, sirul depresiunilor

 • 8/3/2019 Calimani Interior

  2/24

  2Paltinis, Dragoiasa, Bilbor, Secu ilsepara de muntii inalti ai Bistritei side munceii Giurgeului (Sud est); laSud, defileul Muresului constituielimita spre muntii vulcanici aiGurghiului; in Vest, piemontulcolinar al Calimanului face trecereaspre partea estica a PodisuluiTransilvaniei.Aceasta delimitare corespunde

  Masivului Caliman privit ca unitatemontana propriu-zisa, dar, din punctde vedere turistic, aria lui de influenta graviteaza spre Vatra Domei, cuprinzandTara Domelor (drenata de raurile Neagra Sarului si Doma cu Dornisoara), SpreNord est zona de influenta cuprinde valea Bistritei cu viitoarea statiune Colibitapoarta de intrare spre potecile ce duc spre creasta inalta a Calimanului.

  GeologieMasivul Caliman apartine "arcului andezitic" aparut pe cmsta continentala a

  blocurilor transilvan si panonnic, ca efect al coliziunii acestora cu placa eurasica dela margine a estica a Bazinului Vienei si pana la curbura Carpatilor,Elementul principal al Calimanului il constituie caldera situata in partea de norda masivului, cu un diametm de circa 10 km. Aglomeratele si tufurile intens

  Caldera Callmanulul

 • 8/3/2019 Calimani Interior

  3/24

  3Cui mea Pietrosului

  silicificate, caolinizate silimonitizate din calderaCalimanului au favorizataparitia grotelor Luanei, custalactite si stalagmitemetalice, iar aglomerateledin zonele in a l t e ,sculptarea minunatelor"statui" din "cetatile"adormite de veacuri.Bazinul superior al

  raului Neagra, care astrapuns craterul, prezintaaspectul unei depresiuni 0palnie uriasa delimitata deo rama montana, jalonata

  de cele mai inalte varfuri, Intre Calimanul Cerbului si Caliman Izvor, in margine acalderei, se gaseste un crater din a doua generatie, cu diametrul de 1km.ClimaClima Muntilor Caliman se incadreaza in climatul temperat montan,

  corespunzator Muntilor Carpati, Analizele climatice deosebesc un subtip climatical muntilor josi si un subtip climatic al muntilor inalti,a) etajul climatic almuntilor josi, cu altitudinicuprinse intre 800m sil.700m, se caracterizeazaprin durate medii alestralucirii soarelui subl.800-l.900 ore/an, sinebulozitate accentuata de6-7 zecimi pe platoulvulcanic. Temperaturilemedii anuale sunt cuprinseintre 4 si 6 grade Celsius.Amplitudinile dintretemperaturile medii alelunilor celor mai calde ( 80_ISC) si celor mai reci (-6,-10C) se mentin intre18 si 21DC.Durata intervalului lara inghet este de 140-160 zile. Umezeala relativaprezinta valori ridicate, 84%-88%, precipitatiile fiind de 600 - l.300mm/an.Stratul de zap ada se mentine, in medie, intre 80-120 zile.

 • 8/3/2019 Calimani Interior

  4/24

  4b) la etajul climatic al

  mun t io r iu al ti , peplatourile situate la pestel.700 -l.800m, cat si pecupolele vulcanice ceajung la 2.l00m, duratade stralucire a soareluicoboara sub l.800ore/an,iar nebulozitateadepaseste 7 zecimi.Temperaturile mediianuale ating 2DC.Amplitudinile dintretemperaturile medii alelunilor celor mai calde sicelor mai reci sunt de 18-21D C . Grosimea medie a stratului de zapada este cuprinsa intre SOsi 100cm, darmaximele pot atinge valori de 2S0-3S0cm. Stratul de zapada se mentine in jur de200 de zile, iar durata intervalului rara inghet scade sub 100 de zile pe culmileinalte, Umezeala relativa depaseste 88%, iar cantitatea de precipitatii atinge 1.000- 1AOOmmian (cea mai mare parte sub forma de zapada),Anual se inregistreaza mai putin de 40de zile senine. Vanturile au frecvente

  mari si viteze medii de S-10mis, vitezele maxime depasind uneori 40-4Sm/s,zapada spulberata acumulandu-se in grosimi mari ce pot depasi 7-8m in locurileadapostite (depresionare).HidrografiaMasivul Caliman, prin forma si structura sa specifica vulcanilor, obliga apele

  care-l brazdeaza, tributare Somesului, Muresului si Bistritei moldovenesti, sa-sidesfasoare radial cursurile.

  Raul Neagra Sarului i~iaduna apele de pe flanculnordic al Calimanului, dininteriorul caldereivulcanice, pe care aferestruit-o adanc, Apele depe frontul Nord estic almasivului sunt colectate deCalimanel, afluent al rauluiN eagra Saru Iui , caremarcheaza contactul dintreeruptivul Calimanului simuntii cristalini al Bistritei,

 • 8/3/2019 Calimani Interior

  5/24

  5Parte aNord vestica este strabatuta deraul Doma si afluentii sai, Doma, cuizvoarele la altitudinea de 1760 m,sub Vf. Gmiu, i~iuneste apele cu celeale Bistritei la Vatra Domei.Flancul sudic al Calimanului este

  drenat de rauri mai dese, cu vai mailargi si putine repezisuri, datoritafaptului ca masivul coboara in treptedomoale spre defileul Muresului, incare debuseaza toate apele. Carre Estse desfasoara bazinul raului Ilva cuafluentii sai Tihu pe partea dreapta,

  cele doua Ilisoare (Mare si Midi). Bistrita (transilvana), care marcheaza limitanordica ce separa Calimanul de Bargau, aduna apele de pe flancul vestic. Sieul i~irostogoleste undele de sub Vf. Roghina Fagetului, din partea vestica a Calimanuluisi i~i infrateste apele cu cele ale Somesului Mare, ce jaloneaza limita dintre parteasudica aMasivului Rodna si sectoml nordic al Muntilor Bargau,Lacurile sunt rare in cuprinsul Calimanului, ele fiind reprezentate prin Iezeml

  Retitis, lac de baraj natural si lacul de baraj artificial Colibita, pe latura nordica,catre Muntii Bargau,VegetatiaVegetatia este variata, cu 0

  pregnanta nota de originalitate.Cu usurinta se pot dis tinge inmuntii Caliman urrnatoarele etajede vegetatie: etajul montanmijlociu, dominat de fitocenozelemnoase apartinand asociatieiChrysanthemo RotundifolioPieceo Fagetum; etajul montansuperior incepe de la 0 altitudinede aproximativ 1200 m si arelimita superioara oscilanta, intre1700 1750 m altitudine. Pana la1750 m altitudine, molidisurileformeaza arborete compacte, cuelemente florale europene,eurasiene, montan-eurasiene sialpine, circumboreale; etajulsubalpin se situeaza deasupralimitei padurilor, intre 1700 m si

 • 8/3/2019 Calimani Interior

  6/24

  61950 m, deoarece se acumuleaza un plus de caldura pe versantul sudic al MuntilorCalimani, Asociatiile dominante sunt cele de Pinetum mugi carpaticum(Jneapanul), care formeaza jnepenisuri dese cu exemplare ce depasesc 2 mlungime, iar la altitudinea la 1990 m, ating doar 40 50 de cm. Pe versantii varfuluiIzvorul Calimanului, molidisurile apar amestecate cu ienupar, apartinandasociatiei Piceeto Juniperetum nanae, urcand pana la 1950 m altitudine; etajulalpin este dominat de pajistile alpine din jurul varfurilor care au peste 1800 maltitudine. Ciclulde vegetatie fiindfoarte scurt,speciile inflorescin aceeasi perioadadetimp.

  Jnepsnls

  FaunaMunt11Ca Lim a n sunt

  importanti si dinpunct de vederefaunistic. Studiilecomplexeefectuate asupramicroartropodeloredafice, auevidentiat existenta a 236 specii de nevertebrate care traiesc in sol, mai ales inmolidisurile de limita si tufarisurile subalpine. Speciile existente suntcaracteristice padurilor de conifere din Romania, cu participarea ai a unor speciidin zona boreala europeans,Avifauna Calimanilor este mai saraca datorita conditiilor aspre montane si

  permanentei prezente umane la exploatarile miniere, pastorit, etc. In golurile demunte, in jnepenisuri si crapaturile de stanci, lumea pasarilor este slabreprezentata, intalnindu-se specii de fasa de munte (Anthus spinoletta), brumaritaalpina (Prunella collaris), codros (Phoenicurus ochrurus), corb (Corvus corax),vinderel (Falco tinnunculus), pietrar (Oenanthe oenanthe), codobatura alba sicenusie (Motacilla alba, M. cinerea), specii de rapitoare (Milvus milvus, M.migrans, Accipiter gentiles, Buteo buteo). Avifauna molidisurilor cu zambru esteconstituita din 25 specii, din care reprezentative sunt cocosul de munte (Tetraourogallus), ierunca (Tetrastes bonasia), cocosul de mesteacan (Tetrao tetrix).Mamiferele sunt reprezentate in special de ierbivore - cerbul (Cervus elaphus

  carpaticus),caprioara Capreolus capreolus), omnivore - mistretul (Susscrofa), ursul Ursus arctos), dar si carnivore -lupul (Canis lupus), rasulLynx lynx,vulpea Canis vulpes), etc.

 • 8/3/2019 Calimani Interior

  7/24

  7Rezervatia "12Apostoli"Localizare: creasta ce forrneaza cumpana apelor dintre bazinele paraielor

  Neagra Sarului si Poiana Negri si coboara dinspre Caliman peste culmile Tamau sipietrele Rosii spre varfurile Lucaciu si orasul Vatra Doruei, adaposteste multefiguri zoomorfe si antropomorfe, "sculptate" de intemperii in decursul vremurilor,

  Rezervatia "12 Apostoli"

  constituite din fragmete de lava cimentata,Grupul de stanci ce formeaza rezer