Calculul drumului scurt

of 30 /30
Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța Facultatea de Marină Civilă Specializare: Inginerie și Management Naval și Portuar Disciplina : Complemente de matematici în transporturi Metode matematice aplicate în practica navală Studiu de caz privind vasele de croazieră Autori: Coordonatori:

Embed Size (px)

description

Mamematica

Transcript of Calculul drumului scurt

Page 1: Calculul drumului scurt

Academia Navală Mircea cel Bătrân, ConstanțaFacultatea de Marină Civilă

Specializare: Inginerie și Management Naval și Portuar

Disciplina : Complemente de matematici în transporturi

Metode matematice aplicate în practica navalăStudiu de caz privind vasele de croazieră

Autori:

Coordonatori:

Page 2: Calculul drumului scurt

Folosirea metodelor matematice în practica navală tehnică și economică, de orice nivel, constituie o preocupare cu efecte benefice în rezolvarea problemelor actuale specifice domeniului.

Utilizarea matematicii în problemele specifice domeniului naval, tehnic sau economic presupune de fapt accesarea cât mai adecvată a modelelor matematice.

Elaborarea unui model matematic trebuie să respecte etapele:• Obţinerea modelului descriptiv• Formularea și elaborarea matematică a modelului descriptiv• Studierea (cercetarea) modelului, etapă care presupune

rezolvarea practică a problemei pe model utilizând în mod special calculatorul.

Page 3: Calculul drumului scurt

“Croaziere Costa” realizează o croazieră în Marea Mediterană, între Europa și Africa cu plecarea din Seville , Spania și sosirea în Alexandria , Egipt.

Page 4: Calculul drumului scurt

Legenda:

 

a – Spania , Seville e – Tunisia , Tunis

b – Franța , Marseille f – Grecia , Patras

c – Algeria , Algiers g – Egipt , Alexandria

d – Italia , Napoli

475

885

819

541

410 472

3841045

645

481

579

10011108a

c e

g

fb

d

Page 5: Calculul drumului scurt

L a b c d e f g

a 0 ab ac 0 0 0 0

b 0 0 bc 0 be 0 0

c 0 0 0 cd 0 0 0

d da db 0 0 0 df 0

e 0 0 ec 0 0 0 eg

f 0 fb 0 0 0 0 0

g 0 0 0 gd 0 gf 0

a b c d e f g

a 0 b c 0 0 0 0

b 0 0 c 0 e 0 0

c 0 0 0 d 0 0 0

d a b 0 0 0 f 0

e 0 0 c 0 0 0 g

f 0 b 0 0 0 0 0

g 0 0 0 d 0 f 0

Se construiește matricea , obţinută din L prin înlăturarea lui din succesiunea , când aceasta există.

Page 6: Calculul drumului scurt

L a b c d e f ga 0 ab ac 0 0 0 0

b 0 0 bc 0be

0 0

c 0 0 0 cd 0 0 0d da db 0 0 0 df 0e 0 0 ec 0 0 0 egf 0 fb 0 0 0 0 0g 0 0 0 gd 0 gf 0

a b c d e f ga 0 b c 0 0 0 0b 0 0 c 0 e 0 0c 0 0 0 d 0 0 0d a b 0 0 0 f 0e 0 0 c 0 0 0 gf 0 b 0 0 0 0 0g 0 0 0 d 0 f 0

= * a b c d e f g

abc

d

e

f

g

0 ab ac 0 0 0 0 000a000

0

= * a b c d e f g

a 0

bc

d

e

f

g

b00b0b0

0 00 0

cc00c00

0 0 abc0 0 abc

= * a b c d e f g

a 0 0 abc acd abe 0 0

b 0 0 bec bcd 0 0 beg

c cda cdb 0 0 0 cdf 0

d 0dabdfb

dacdbc

0 dbe 0 0

e 0 0 0ecdegd

0 egf 0

f 0 0 fbc 0 fbe 0 0

g gdagdbgfb

0 0 0 gdf 0

0 ab ac 0 0 0 00 ab ac 0 0 0 0

Page 7: Calculul drumului scurt

= * a b c d e f g

a 0 0 0 0 0acdbegf

acdfbeg

b 0 0 0 0 0 0 0

c 0 0 0 0 0cdabegf

0

d 0 0 0 0 0 0 0

eegfbc

da0 0 0 0 0 0

f 0 0fbegd

ac0 0 0 0

ggfbec

da0 0 0 0 0 0

Conform tabelului de mai jos graful dat are 6 drumuri hamiltoniene: = {a, c, d, b, e, g, f }, = {a, c, d, f, b, e, g }, ={c, d, a, b, e, g, f }, ={e, g, f, b, c, d, a }, ={f, b, e, g, d, a, c } şi ={g, f, b, e, c, d, a }.

Page 8: Calculul drumului scurt

475

885

819

541

410 472

3841045

645

481

579

10011108a

c e

g

fb

d

= 4003 mile nautice

= {a, c, d, f, b, e, g } = 0 = min = 541 = min = 1120 = min = 1601 = min = 2486 = min = 2958 = min = 4003

={g, f, b, e, c, d, a }

= 0 = min = 645 = min = 1530 = min = 2002 = min = 2386 = min = 2965 = min = 4073

= 4073 mile nautice

Page 9: Calculul drumului scurt

Problema determinării fluxului optim într-o reţea de transport

Trei agenții de crewing , , dispun de 21, 20, respectiv 22 persoane specializate pe aceste domenii, unele dintre ele având câte 2 sau chiar 3 specializari. Angajatorul are nevoie de 19 ospatari () , 18 barmani () , 20 persoane pentru room service () si 21 de cameriste ().

/

   

15 8 10 15 15 6 12

10 14 7 16

8

Posibilităţile de onorare a acestei cereri sunt limitate de disponibilitatea fiecărei persoane deținută de cele 3 agenții de crewing așa cum reiese din tabelul următor:

Page 10: Calculul drumului scurt

18

19

20

21

108

15

1514

8

6

1012

16

15

7

21

20

22

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

𝑥5

𝑥6

𝑥7

𝑥8

𝑥9

Page 11: Calculul drumului scurt

C 21 20 22 15 8 10 15 15 6 12Γ (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) () (,)φ 8 7 7 2 2 2 2 2 1 2

= (, , , )= (, , , )= (, , , )= (, , , )= (, , , )= (, , , )

=, , , )= (, , , )= (, , , )= (, , , )= (, , , )= (, , , )

Se observă că fluxul φ este incomplet deoarece drumurile de mai jos sunt nesaturate :

C 10 14 7 16 8 19 18 20 21Γ (,) () (,) () () (,) (,) (,) (,)φ 2 2 2 1 2 6 5 5 6

Page 12: Calculul drumului scurt

k1=min(21-8, 15-2, 19-6)=13k2=min(21-8, 8-2, 18-5)=6k3=min(21-8, 10-2, 20-5)=8k4=min(21-8, 15-2, 21-6)=13k5=min(20-7, 15-2, 19-6)=13k6=min(20-7, 6-1, 18-5)=5k7=min(20-7, 12-2, 20-5)=10k8=min(20-7, 10-2, 21-6)=8k9=min(22-7, 14-2, 19-6)=12k10=min(22-7, 7-2, 18-5)=5k11=min(22-7, 16-1, 20-5)=15k12=min(22-7, 8-2, 21-6)=6

C 21 20 22 15 8 10 15 15 6 12Γ (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) () (,)φ 8 7 7 2 2 2 2 2 1 2

C 10 14 7 16 8 19 18 20 21Γ (,) () (,) () () (,) (,) (,) (,)φ 2 2 2 1 2 6 5 5 6

Pe fiecare din aceste drumuri fluxul poate fi majorat corespunzător cu:

Page 13: Calculul drumului scurt

C 21 20 22 15 8 10 15 15 6 12Γ (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) () (,)φ 8 7 7 2 2 2 2 2 1 2

C 10 14 7 16 8 19 18 20 21Γ (,) () (,) () () (,) (,) (,) (,)φ 2 2 2 1 2 6 5 5 6

(,)21

(,)15

(,)19

Pe fiecare din aceste drumuri fluxul poate fi majorat corespunzător cu:

k1=13 = (, , , )

k6=5 = (, , , )

k8=8 = (, , , )

k11=15 = (, , , )

Page 14: Calculul drumului scurt

C 21 20 22 15 8 10 15 15 6 12Γ (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) () (,)φ 21 7 7 15 2 2 2 2 1 2

C 10 14 7 16 8 19 18 20 21Γ (,) () (,) () () (,) (,) (,) (,)φ 2 2 2 1 2 19 5 5 6

(,)12

()6

(,)10

Pe fiecare din aceste drumuri fluxul poate fi majorat corespunzător cu:

k6=5 = (, , , )

k8=8 = (, , , )

k11=15 = (, , , )

Page 15: Calculul drumului scurt

C 21 20 22 15 8 10 15 15 6 12Γ (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) () (,)φ 21 12 7 15 2 2 2 2 6 2

C 10 14 7 16 8 19 18 20 21Γ (,) () (,) () () (,) (,) (,) (,)φ 2 2 2 1 2 19 10 5 6

(,)20

21(,)14

Pe fiecare din aceste drumuri fluxul poate fi majorat corespunzător cu:

k8=8 = (, , , )

k11=15 = (, , , )

(,)10

Page 16: Calculul drumului scurt

C 21 20 22 15 8 10 15 15 6 12Γ (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) () (,)φ 21 20 7 15 2 2 2 2 6 2

C 10 14 7 16 8 19 18 20 21Γ (,) () (,) () () (,) (,) (,) (,)φ 10 2 2 1 2 19 10 5 14

(,)22

20(,)20

Pe fiecare din aceste drumuri fluxul poate fi majorat corespunzător cu:

k11=15 = (, , , )

()16

Page 17: Calculul drumului scurt

CjDj

Numărul de persoane disponibile

Numărul de persoane angajate

15 2 2 2 21 212 6 2 10 20 202 2 16 2 22 22

Cererileangajatorului

19 18 20 21   

Cererilesatisfăcute

19 10 20 14   

Valorile (, ) din tabel au fost citite din fluxul optimal şi reprezintă numarul de persoane de la agentiile de crewing şi repartitia pe departamentele .

C 21 20 22 15 8 10 15 15 6 12Γ (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) () (,)φ 21 20 22 15 2 2 2 2 6 2

C 10 14 7 16 8 19 18 20 21Γ (,) () (,) () () (,) (,) (,) (,)φ 10 2 2 16 2 19 10 20 14

Page 18: Calculul drumului scurt

Problema amestecului optim sau a nutriției(dietei)

Alimentul Substanța

(carne) ( peste )

( lactate ) ( legume/fructe)

Minim necesar din substanța

nutritiva

(proteine) = 3 = 2 = 0 = 3 = 80

(glucide) = 0 = 2 = 2 = 1 = 250

(lipide) = 3 = 5 = 0 = 2 = 80

(vitamine-calciu) = 0 = 3 = 6 = 1 = 5

Preț alimente = 20 = 15 = 12 = 10  

Unități de consum  

Se caută ca această dietă să conțină substanțe nutritive – proteine, glucide, lipide și vitamine (calciu), în cantitățile minimale 80g, 250g, 80g și respectiv 5g regăsite în alimentele: carne, peste, lactate, fructe și/sau legume, cu prețul corespunzător pe unitate 20, 15, 12 respectiv 10.Notăm cu numărul de unităţi din substanţa , i = , ce se găsesc într-o unitate din alimentul , j =

Page 19: Calculul drumului scurt

{3 𝑥1+2𝑥2+3 𝑥4≤80𝑥2+2𝑥3+𝑥4≤250

3 𝑥1+5 𝑥2+2𝑥4≤ 803 𝑥2+6𝑥3+𝑥4≤5

(max)f(x) = 20 + 15 + 12 + 10

≥ 0 , i =

{3 𝑥1+2𝑥2+3 𝑥4+𝑥5=80𝑥2+2 𝑥3+𝑥4+𝑥6=250

3 𝑥1+5 𝑥2+2𝑥4 +𝑥7=803 𝑥2+6 𝑥3+𝑥4+𝑥8=5

min(-f(x)) = - 20 - 15 - 12 - 10

≥ 0 , i =

(max)f(x) = - min(-f(x))

Page 20: Calculul drumului scurt

0 0 0 3 0 1 1 0 -1 0

0 25 0 0 0 2/3 0 1 0 -1/3

-20 80/3 1 5/3 0 2/3 0 0 1/3 0

-12 5/3 0 1/2 1 1/6 0 0 0 1/6

-1660/3 -20 -118/3 -12 -46/3 0 0 -20/3 -2

/ 0 73/3 0 16/3 0 0 20/3 2

c -20 -15 -12 -10 0 0 0 0

80 3 2 0 3 1 0 0 0

250 0 1 2 1 0 1 0 0

80 3 5 0 2 0 0 1 0

5 0 3 6 1 0 0 0 1

→ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

← / -20 -15 -12 -10 0 0 0 0

80 3 2 0 3 1 0 0 0

0 0 0 3 0 1 1 0 -1 0

0 250 0 1 2 1 0 1 0 0

-20 80/3 1 5/3 0 2/3 0 0 1/3 0

0 5 0 3 6 1 0 0 0 1

→ -1600/3 -20 -100/3 0 -40/3 0 0 -20/3 0

← / 0 55/3 -12 10/3 0 0 120/3 0

= ( , 0 , , 0 , 0 , , 0 , 0 )

= ()

(max)f(x) = - min(-f(x))

Pentru a se găsi soluția optima trebuie îndeplinite două condiții si anume : ≥ 0 si ≥ 0

min(-f(x)) = - (RON/persoana)

(max)f(x) = (RON/persoana)

Page 21: Calculul drumului scurt

Problema de transport privind minimizarea costurilor

PRODUS 

FURNIZOR

PACURĂ

($/tona)

DIESEL($/

tona)

ULEI($/

tona)

F1-ALGERIA 650 355 300F2-ITALIA 640 345 310

F3-TUNISIA 660 350 290F4-EGIPT 645 455 295

Prețurile celor trei produse diferă de la țară la țară și se prezintă astfel:

LEGENDĂ

P1=1100t PĂCURĂ F1=ALGERIA B1=500t

P2=300t MOTORINĂ

F2=ITALIA B2=210t

P3=10t ULEI F3=TUNISIA B3=400t

F4=EGIPT B4=300t

Page 22: Calculul drumului scurt

Așadar, problema tratată este o problemă de transport cu capacități limitate, iar forma tabelară arată astfel:

PRODUS 

FURNIZORPACURĂ DIESEL ULEI

DISPONIBIL

F1 – Port 3650   355   300  

500500          

F2 – Port 4640   345   310  

210           

F3 – Port 5660   350   290  

400           

F4 – Port 6645   455   295  

300300          

NECESAR 1100 300 10 1410

Page 23: Calculul drumului scurt

PRODUS 

FURNIZORPACURĂ DIESEL ULEI

DISPONIBIL

F1 – Port 3650   355   300  

500;0500 500   0   0

F2 – Port 4640   345   310  

210;0  0   210   0

F3 – Port 5660   350   290   400;390;90;

0  300   90   10

F4 – Port 6645   455   295  

300;0300 300   0   0

NECESAR1100;800;300

;0300;90;0 10;0 1410

Soluția determinată este degenerată. Am obținut patru variabile nenule (patru căsuțe ocupate) și ne trebuie pentru ca soluția să nu fie degenerată.

Page 24: Calculul drumului scurt

PRODUS 

FURNIZORPACURĂ DIESEL ULEI

DISPONIBIL

F1 – Port 3650   355   300  

500;0500 500   0   0

F2 – Port 4640   345   310  

210;0  0   210   0

F3 – Port 5660   350   290   400;390;90;

0  300   90   10

F4 – Port 6645   455   295  

300;0300 300   0*   0*

NECESAR1100;800;300

;0300;90;0 10;0 1410

Pentru înlăturarea acestui inconvenient se folosește metoda zerourilor esențiale. Acesta constă în transformarea unor căsuțe libere în căsuțe ocupate cu un 0*, numit zero esențial.

Având mai puţine căsuţe ocupate decât m+n-1 rezultă că variabilele duale (marginale) nu pot fi determinate.

Page 25: Calculul drumului scurt

PRODUS 

FURNIZOR

PACURĂV1=650

DIESELV2=340

ULEIV3=280

DISPONIBIL

F1 – Port 3U1=0

650 650 355 340 300 280500;0

500 500   0   0

F2 – Port 4U2=5

640 655 345 345 310 285210;0

0 210   0

F3 – Port 5U3=10

660 660 350 350 290 290 400;390;90;0300 90   10

F4 – Port 6U4=-5

645 645 455 335 295 275300;0

300 300   0*   0*

NECESAR1100;800;300

;0300;90;0 10;0 1410

Page 26: Calculul drumului scurt

Se poate observa că în căsuța (2,1) condiția de optimalitate nu este îndeplinită, deoarece + = 655 > = 640.

PRODUS 

FURNIZOR

PACURĂV1=650

DIESELV2=340

ULEIV3=280

DISPONIBIL

F1 – Port 3U1=0

650 650 355 340 300 280500;0

500 500   0   0

F2 – Port 4U2=5

640 655 345 345 310 285210;0

0 210   0

F3 – Port 5U3=10

660 660 350 350 290 290 400;390;90;0300 90   10

F4 – Port 6U4=-5

645 645 455 335 295 275300;0

300 300   0*   0*

NECESAR1100;800;300

;0300;90;0 10;0 1410

Page 27: Calculul drumului scurt

PRODUS 

FURNIZOR

PACURĂV1=650

DIESELV2=340

ULEIV3=280

DISPONIBIL

F1 – Port 3U1=0

650 650 355 340 300 280500;0

500 500   0   0

F2 – Port 4U2=5

640 655 345 345 310 285210;0

+ 0 - 210   0

F3 – Port 5U3=10

660 660 350 350 290 290 400;390;90;0- 300 + 90   10

F4 – Port 6U4=-5

645 645 455 335 295 275300;0

300 300   0*   0*

NECESAR1100;800;300

;0300;90;0 10;0 1410

Într-un ciclu marcăm alternativ cu + și – căsuţele, începând cu căsuţa liberă. Semnele se trec în colţul din stânga jos al căsuţei.

Page 28: Calculul drumului scurt

PRODUS 

FURNIZOR

PACURĂV1=650

DIESELV2=340

ULEIV3=280

DISPONIBIL

F1 – Port 3U1=0

650 650 355 340 300 280500;0

500 500   0   0

F2 – Port 4U2=-10

640 640 345 330 310 270210;0

+ 210 - 0   0

F3 – Port 5U3=10

660 660 350 350 290 290 400;390;90;0- 90 + 300   10

F4 – Port 6U4=-5

645 645 455 335 295 275300;0

300 300   0*   0*

NECESAR1100;800;300

;0300;90;0 10;0 1410

X =

min(f) = 650 * 500 + 640 * 210 + 660 * 90 + 645 * 300 + 350 * 300 + 290 * 10 = 852.700$

Page 29: Calculul drumului scurt

Concluzii În lucrarea de față au fost tratate probleme

specifice unui vas de croazieră, dar metodele matematice pot fi cu ușurință folosite și în rezolvarea unor probleme de optimizare a activităţii unor instituții, întreprinderi, a unor societăţi de comerţ sau cu preocupări agricole.

Cu ajutorul elementelor de teorie, reduse la strictul necesar și al exemplelor adecvate, bogat ilustrate, prezenta lucrare are menirea să evidențieze o parte din problemele reale cu care se confruntă armatorii în planificarea unui voiaj și să aducă soluții matematice, ușor aplicabile.

Page 30: Calculul drumului scurt

VĂ MULȚUMIM!