CĂLĂTORIE ÎN ROMA ANTICĂ

17
CĂLĂTORIE ÎN ROMA CĂLĂTORIE ÎN ROMA ANTICĂ ANTICĂ

description

CĂLĂTORIE ÎN ROMA ANTICĂ. ROMA. Consemn : Priviţi cu atenţie reconstituirea Romei din sec.II D.Chr. Pornind de la această imagine voi veţi putea vedea principalele construcţii realizate de romani. Coloseumul. Coloseumu l este un amfiteatru  : - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of CĂLĂTORIE ÎN ROMA ANTICĂ

CĂLĂTORIE ÎN ROMA CĂLĂTORIE ÎN ROMA ANTICĂANTICĂ

ROMAROMA Consemn :Consemn : Priviţi cu atenţie reconstituirea Romei din sec.II D.Chr. Pornind de la Priviţi cu atenţie reconstituirea Romei din sec.II D.Chr. Pornind de la

această imagine voi veţi putea vedea principalele construcţii realizate de această imagine voi veţi putea vedea principalele construcţii realizate de romani. romani.

ColoseumulColoseumulColoseumul este un amfiteatru : Este o construcţie cu gradene, de formă ovală. Poate primi până la 50 000 de spectatori, care vin pentru a asista la luptele de gladiatori sau la luptele cu animalele sălbatice.Gladiatorii luptă în arenă, care este acoperită cu nisip. Sub arenă se depozitau decorurile şi cuştile animalelor sălbatice.

Gladiatorii sunt foarte adesea sclavi,şi trebuie să lupte până la moartea unuia dintre cei doi combatanţi. Dar marii gladiatori sunt de asemenea veritabile staruri.

Coloseum astăzi : se poate vizita tot timpul

Marele circ (Circus Marele circ (Circus Maximus)Maximus)

Un circ este o construcţie alungită cu gradene. De această dată, spectatorii vin să vadă curse de cai sau curse de care, care au un enorm succes! Circus Maximus poate primi … 400 000 spectatori !

TermeleTermeleTermele sunt băi publice.La Roma se aflau circa 900.Romanilor le plăcea să se întâlnească la terme, după amiaza. Acolo puteau juca mingea, sau să se antreneze pentru lupte. Se făceau masaje de către sclavi. Şi desigur puteau să facă băi : la început o baie rece, apoi o baie de aburi, şi în final o baie rece. (priveşte planul)

Se afla acolo şi bibliotecă !

Termele lui Caracalla astăzi

LocuinţeleLocuinţeleRomanii trăiau în două feluri de locuinţe : Dacă erau bogaţi, ei deţineau un domus.

Dacă nu, ei trăiau într-o insula (plural : insulae)În sec.II D.Chr. Roma era cel mai mare oraş din lumea de atunci : ea număra

mai mult de un million de locuitori !

Insulae sunt pe undeva strămoşii blocurilor de azi : sunt clădiri cu mai multe etaje, şi romanii trăiau în apartamente. Ei plăteau locul.

Dar aceste clădiri sunt adesea zgomotoase!

Domus poseda mai multe piese.

Acoperişul era străpuns şi era amenajat în pantă pentru a putea aduna apa într-un bazin.

ForumulForumulUn forum este o piaţă publică, unde romanii se întâlnesc. În jurul acestei pieţe se găsesc prăvălii, temple, construcţii publice…În sec.II D.Chr., existau la Roma mai multe forumuri : forul republican, forumull imperial….

În imaginea e forumul republican aşa cum arată în zilele noastre şi o reconstituire a sa : Uneori, se poate vedea acolo un arc de triumf : este un monument ridicat în onoarea unui general victorios, sau de un împărat. La Roma se aflau în total 40 Arcul de triumf al lui Titus :

FORUMUL LUI TRAIANFORUMUL LUI TRAIAN

Forumul lui Traian este cel mai mare din toate forumurile imperiale. Se află acolo o piaţă publică, bazilica Ulpia, Columna lui Traian, două biblioteci şi templul lui Traian divinizat.

COLUMNA LUI TRAIANColumna lui Traian(în centrul imaginii) măsura 38 m şi era

compusă din 200m de spirale ce povesteau cele două războaie ale lui Traian cu dacii.. În vârful columnei se afla statuia lui Traian(azi este a sfântului apostol Petru) ce strălucea datorită culorilor vii în care a fost pictată. Două biblioteci înconjurau columna şi terase erau amenajate deasupra bibliotecilor pentru a putea contempla

mai bine opera.

Detalii de pe columnă

Operă de artă extraordinară, realizată de arhitectul Apolodor din Damasc, povesteşte episoade ale campaniilor lui Traian contra dacilor.

Detaliu de pe capiteliul columnei

TeatrulTeatrul

Teatrul este de asemenea o construcţie pentru spectacole, care avea de asemenea Teatrul este de asemenea o construcţie pentru spectacole, care avea de asemenea gradene. gradene.

Dar este în formă de semicerc(spre deosebire de amfiteatru) Dar este în formă de semicerc(spre deosebire de amfiteatru) Spectatorii vin să asiste la piese de teatru : comedii( pentru a râde) sau Spectatorii vin să asiste la piese de teatru : comedii( pentru a râde) sau

tragedii(piese cu final trist). tragedii(piese cu final trist). Actorii sunt toţi bărbaţi, jucând roluri atât de bărbaţi cât şi de femei. Ei poartă măşti Actorii sunt toţi bărbaţi, jucând roluri atât de bărbaţi cât şi de femei. Ei poartă măşti

de diferite culori. de diferite culori. Teatrul de mai sus, numit teatrul lui Marcellus, poate primi 20 000 de spectatori. Teatrul de mai sus, numit teatrul lui Marcellus, poate primi 20 000 de spectatori.

ApeducteApeducte

Apeductele sunt construcţii monumentale de Apeductele sunt construcţii monumentale de condus apa.condus apa..în oraşe..în oraşe. Romanii nu aveau apă curentă : ei mergeau să ia apă de la fântâni. Romanii nu aveau apă curentă : ei mergeau să ia apă de la fântâni.

Se afla o fântână la fiecare încrucişare de străzi.(în total erau Se afla o fântână la fiecare încrucişare de străzi.(în total erau aproape 1350. aproape 1350.

În fiecare zi, Roma avea nevoie de circa un million metri cubi de apă În fiecare zi, Roma avea nevoie de circa un million metri cubi de apă pentru a alimenta termele şi fântânile. pentru a alimenta termele şi fântânile.

Trebuia deci să meargă departe pentru a căuta o asemenea Trebuia deci să meargă departe pentru a căuta o asemenea cantitate de apă. Apeductele transportau apa pe distanţe mari , cantitate de apă. Apeductele transportau apa pe distanţe mari , uneori de zeci de kilometri. La Roma se aflau 11 apeducte.uneori de zeci de kilometri. La Roma se aflau 11 apeducte.