Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

14
Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică 1. Şcoala din Milet 2. Şcoala ioniană 3. Şcoala eleată 4. Pluraliştii 5. Atomiştii 6. Sofiştii 7. Şcoala pitagoreică

description

Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică. Şcoala din Milet Şcoala ioniană Şcoala eleat ă Pluraliştii Atomiştii Sofiştii Şcoala pitagoreică. Un experiment psihologic în secolul al VII-lea înainte de Christos. Faraonul Psamtik I – primul experi- - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

Page 1: Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

1. Şcoala din Milet2. Şcoala ioniană3. Şcoala eleată4. Pluraliştii5. Atomiştii6. Sofiştii7. Şcoala pitagoreică

Page 2: Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

Un experiment psihologic în secolul al VII-lea înainte de Christos

• Faraonul Psamtik I – primul experi-ment înregistrat în istoria psihologiei– Premise:• Egiptenii – poporul cel mai vechi• Curiozitate şi dorinţa de a dovedi credinţa respectivă

– Ipoteza:• Copiii care nu sunt expuşi limbajului vor vorbi spontan limba

primară a umanităţii (adică ...?)

Page 3: Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică
Page 4: Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

Viaţa psihică umană ca set de mesaje din partea zeilor

• Credinţa apare în– Mitologia creştină– Mitologia antică greacă– Mitologia persană– Basme

!Adeseori sub forma viselor!

Page 5: Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

Descoperirea „minţii”

• China antică

– Confucius• omul este stăpânul principiilor sale; principiile nu

stăpânesc omul.• Învăţarea fără gândire este muncă în zadar; gândirea

fără învăţare este periculoasă.

Page 6: Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică
Page 7: Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

Componentele Universului sunt ghidate de reguli ascunse

toate lucrurile au suflet (animism)

originea fenomenelor propria lor voinţă

Nu exista “profesia de filosof”

“Ce anume persistă de-a lungul tuturor schimbărilor?”

Page 8: Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

1. Şcoala din Milet

Şcoala din Milet – cea mai veche şcoală filosofică

Întemeietor – Thales

Reprezentanţi: Thales, Anaximandru, Anaximene

Page 9: Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

Thales - sufletul omenesc este fără vârstă, nemuritor, principiul

unei mişcări spontane şi eterne, apeiron

Anaximandru - teorii privitoare la cosmos, originea speciilor, iar principiul lumii este materia nedeterminată şi infinită, apeiron

Anaximene - lucrurile provin dintr-un principiu material – aerul.

Page 10: Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

2. Şcoala ioniană- Problema schimbării şi a duratei, trecătorului

şi permanentului- Heraclit din Efes:- *baza tuturor lucrurilor se află în lupta

contrariilor;- *războiul e tatăl tuturor lucrurilor- *schimbarea este temeiul tuturor lucrurilor

*sufletul este o parte generat[ de foc

Page 11: Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

3. Şcoala eleatăParmenide- Fiinţa este un tot perfect, prin urmare nu

schimbarea este esenţa lucrurilor- Universul este un tot indivizibil şi căorice referire la schimbare se contraziceprin sine.Zenon- Argumentul săgeţii- Ahile şi broasca ţestoasă

Page 12: Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

4. PluraliştiiAnaxagora

- lucrurile sunt alcătuite din homeomerii prin acţiunea unui spirit mişcător şi ordonator, nous

Empedocle- toate lucrurile sunt compuse din patru

elemente ireductibile: apă, aer, pământ şi foc.- Elementele materiale – 4 temperamente

Page 13: Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

5. AtomiştiiDemocrit din Abdera- sufletul este format din atomi ceva mai

rotunzi şi mai netezi decât cei materiali- educaţia e un factor de progres pentru om şi

pentru societate- “Fericirea nu constă în posesiade turme şi aur. Sufletul e sediulbucuriei”.

Page 14: Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică

6. SofiştiiProtagoras - „omul este măsura tuturor lucrurilor”- nimic cu există decât ceea ce e simţit

7. Şcoala pitagoreică- Numărul stă la originea tuturor lucrurilor- Sufletul este un număr care vinedin afară.