Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

31

description

Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

Transcript of Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

Page 1: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa
Page 2: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

CĂILE DE COMUNICAŢIE ŞI MIJLOACELE DE TRANSPORT

DIN EUROPA

•OBIECTIVE:•importanţa căilor de transport;•tipurile de căi de comunicaţie şi mijloace de transport;•caracteristicile reţelei europene de transport; •căile de comunicaţie din Europa şi din România;•avantaje şi dezavantaje pentru fiecare tip de cale de comunicaţie•localizarea pe hartă a principalelor magistrale de transport, principalele aeroporturi şi porturi din Europa şi România

Page 3: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

CAILE DE COMUNICATIE REPREZINTA RETEAUA SANGUINA A ORICAREI ECONOMII, FARA ACESTEA NEPUTAND FI CONCEPUTA DEZVOLTAREA ECONOMICA SI EVOLUTIA SOCIETATII PANA AZI

PRIN COMUNICATII SE ASIGURA FLUXUL DE MATERIE, ENERGIE SI INFORMATIE INTRE EMITATOR (LOCUL DE UNDE PLEACA) SI RECEPTOR (LOCUL DE DESTINATIE)

AplicaţieAplicaţie: explicaţi, pe baza cunostinţelor anterioare, : explicaţi, pe baza cunostinţelor anterioare, importanţaimportanţa căilor de comunica căilor de comunicaţiţiee!!

Page 4: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

IMPORTANŢA CĂILOR DE TRANSPORT

ASIGURĂ:

•Fluxul de materii prime între bazinele de resurse şi centrele de prelucrare

•Transportul produselor finite către pieţele de consum

•Circulaţia oamenilor şi mărfurilor În spaţiul geografic

•Fluxul de informaţie care asigură cunoaşterea şi evoluţia civilizaţiei

Page 5: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

CLASIFICAREA CAILOR DE COMUNICATIE

AplicaţieAplicaţie: folosindu-vă de : folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, cunoştinţele anterioare,

clasificaţi căile de comunicaţie clasificaţi căile de comunicaţie !!

Page 6: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

După mediul în care se După mediul în care se desfăşoară şi specificul lor, se desfăşoară şi specificul lor, se deosebesc următoarele tipuri de deosebesc următoarele tipuri de transporturi:transporturi:• terestre (terestre (feroviare şi rutiere);şi rutiere);• navale (maritime şi fluviale);navale (maritime şi fluviale);• aeriene;aeriene;• speciale.speciale.

TIPURI DE CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI MIJLOACELE DE TRANSPORT

Page 7: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

Caracteristicile retelei europene de transport

Desi caile de comunicatii s-au adaptat conditiilor de mediu, in general, retelele de transport clasice urmand configuratia reliefului si a retelei hidrografice, ingineria

prezentului si inovatia tehnica au impins limitele la extrem in privinta transporturilor.

Aplicaţie:Aplicaţie:

folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, identificaţi principalele caracteristici ale identificaţi principalele caracteristici ale

reţelei europene de transport reţelei europene de transport !!

Page 8: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

Principalele caracteristici ale retelei europene de transport:

•Diversitatea – sunt prezente toate tipurile de cai de comunicatii cunoscute de om

•Proportionalitate – avand in vedere dimensiunile reduse ale continentului

•Complexitate si complementaritate – retelele de cai de comunicatie se completeaza si se dubleaza intre ele

•Densitate foarte mare – din marile magistrale continentale exista ramificatii care acopera toate spatiile geografice

•Grad total de acoperire – in Europa nu exista ,,viduri” de cai de comunicatie

Page 9: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

RETEAUA RUTIERA

Primele strazi asfaltate din Europa au fost in Paris (1838) si Londra (1859)

Primele autostrazi au fost construite in perioada interbelica, in Italia (1923-1925) si germania (1933)

Aplicaţie:Aplicaţie:

folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, precizati:precizati:

- care sunt statele europene cu cele mai care sunt statele europene cu cele mai extinse retele rutiere?extinse retele rutiere?

- ce state din Europa au cele mai mari si ce state din Europa au cele mai mari si moderne retele de autostrazi?moderne retele de autostrazi?

Page 10: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

Magistrale rutiere transeuropene:

•Berlin-Budapesta-Bucuresti-Sofia-Istambul (NV-SE);

•Moscova-Paris-Lisabona (E-V);

•Helsinki-Sankt Petersburg-Chisinau-Bucuresti-Plovdiv (N-S)

Cele mai extinse retele rutiere le are Franta (1 mil. Km lungime), Germania si Marea Britanie

Cele mai mari retele de autostrazi sunt in Germania si Spania (cca 12000 km), Franta (10400 km), Italia (6500 km) si Marea Britanie (3500 km)

Aplicaţie:Aplicaţie:

Identificati pe harta politica a Europei orasele prin Identificati pe harta politica a Europei orasele prin care trec aceste magistrale rutierecare trec aceste magistrale rutiere

Page 11: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

AUTOSTRADA IN GERMANIA (autobahn)

Page 12: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

Romania dispune de o retea rutiera de aproximativ 74000km, din care, peste 5000 km sunt sosele de importanta europeana

Aplicaţie:Aplicaţie:

folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, precizaţifolosindu-vă de cunoştinţele anterioare, precizaţi::• care sunt principalele sosele de importanta europeana care sunt principalele sosele de importanta europeana din Romania? din Romania?• ce autostrazi sunt in Romania?ce autostrazi sunt in Romania?• identificati pe harta Romaniei pricipalele drumuri de identificati pe harta Romaniei pricipalele drumuri de importanta europeana si autostrazile din tara noastraimportanta europeana si autostrazile din tara noastra

Page 13: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa
Page 14: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

AplicaţieAplicaţie: menţionaţi, din cunoştinţele anterioare: menţionaţi, din cunoştinţele anterioare,, avantajele şi dezavantajele avantajele şi dezavantajele cailor de comunicatie si cailor de comunicatie si mijloacele de transport rutieremijloacele de transport rutiere!!

CAILE DE COMUNICATIE SI MIJLOACELE DE CAILE DE COMUNICATIE SI MIJLOACELE DE TRANSPORT RUTIERETRANSPORT RUTIERE

Page 15: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

Avantaje:• sunt flexibile (pot patrunde in spatii greu accesibile);• sunt rapide, comparativ cu transporturile navale;• sunt utilizate preponderent pentru transportul de persoane, dar si de marfuri

Dezavantaje:

• sunt scumpe, avand in vedere cresterea pretului combustibilului;

• sunt poluante

• sunt relativ riscante

CAILE DE COMUNICATIE SI MIJLOACELE DE TRANSPORT RUTIERECAILE DE COMUNICATIE SI MIJLOACELE DE TRANSPORT RUTIERE

Page 16: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

RETEAUA FEROVIARA

In premiera mondiala la 16 noimbrie 1830 a fost inaugurata linia Liverpool -Manchester pe care a mers primul tren de persoane cu 130 pasageri; tractat de o locomotiva cu abur trenul a parcurs distanta de 60 km. in 90 minute cu viteza de aprox.35 km/h.

Retelele feroviare s-au dezvoltat odata cu aparitia motorului cu aburi si a primei locomotive ce folosea acest tip de motor.

Page 17: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

Aplicaţie:Aplicaţie:

folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, precizati:precizati:- care sunt cele mai moderne si rapide garnituri de care sunt cele mai moderne si rapide garnituri de

tren?tren?- ce stat din Europa a beneficiat pentru prima data ce stat din Europa a beneficiat pentru prima data

de trenuri de mare viteza?de trenuri de mare viteza?

Page 18: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa
Page 19: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

Prima tara europeana care a beneficiat de trenuri de mare viteza (TGV) a fost Franta (1981).

Se remarca: magistrala Paris – Lyon (TGV Sud-Est), magistrala Paris – Lille (TGV nord), magistrala Paris – Grenoble (TGV Alpes), magistrala Lyon – Marsilia (TGV Méditerranée)

Alte state care in care circula trenuri de mare viteza: Spania (AVE, Madrid - Sevilla), Italia (Pendolino), Marea Britanie (Class 390 Pendolino), Portugalia (Alfa Pendular) etc.

PENDOLINO - ItaliaTHALIS – linie internationala de mare viteza

Page 20: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

AplicaţieAplicaţie: menţionaţi, din cunoştinţele : menţionaţi, din cunoştinţele anterioareanterioare, care sunt principalele magistrale , care sunt principalele magistrale feroviare paneuropene; identificati pe harta feroviare paneuropene; identificati pe harta politica a Europei orasele prin care trec aceste politica a Europei orasele prin care trec aceste magistralemagistrale

Page 21: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

RETEAUA FEROVIARA DIN ROMANIA

Desi Bucurestiul este un nod feroviar de importanta europeana, Romania nu este conectata inca la liniile de mare viteza.

Din capitala pornesc radiar catre toate extremitatile tarii noastre 9 magistrale feroviare (ce se continua si dincolo de granita)

AplicaţieAplicaţie: menţionaţi, din cunoştinţele : menţionaţi, din cunoştinţele anterioareanterioare, care sunt principalele magistrale , care sunt principalele magistrale feroviare din Romania; identificati pe harta feroviare din Romania; identificati pe harta fizica a Romaniei orasele prin care trec aceste fizica a Romaniei orasele prin care trec aceste magistralemagistrale

Page 22: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

AVANTAJE:

• nu sunt poluante, afectand mediul doar prin infrastructura;

• sunt rapide, comparativ cu cele de apa;

• capacitate mare de transport;

• siguranta in exploatare.

DEZAVANTAJE:

• nu sunt flexibile;

• necesita o infrastructura speciala.

CAILE DE COMUNICATIECAILE DE COMUNICATIE

SI MIJLOACELE DE TRANSPORT FEROVIARESI MIJLOACELE DE TRANSPORT FEROVIARE

Page 23: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

TRANSPORTURILE NAVALEEuropa are acces direct la Oceanul Planetar prin

Oceanul Atlantic, dar si indirect prin intermediul unor mari: Marea Mediterana, Marea Neagra, Marea Nordului, Marea Baltica.

Multe secole, puterile europene au detinut suprematia in ceea ce priveste traficul maritim (Marea Britanie, Portugalia, Spania, Olanda).

Navigatia se realizeaza si prin intermediul retelei fluviale din Europa.

Aplicaţie:Aplicaţie:

folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, precizati:precizati:- care sunt principalele porturi maritime europene?care sunt principalele porturi maritime europene?- care sunt principalele artere de navigatie fluviala din care sunt principalele artere de navigatie fluviala din

Europa?Europa?- Ce rol au stramtorile si canalele de navigatie?Ce rol au stramtorile si canalele de navigatie?- Identificati pe harta politica a Europei principalele porturi Identificati pe harta politica a Europei principalele porturi

maritime europene si arterele fluviale de navigatiemaritime europene si arterele fluviale de navigatie

Page 24: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

APLICATIE:APLICATIE:folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, precizati care sunt precizati care sunt avantajele si dezavantajele transporturilor navaleavantajele si dezavantajele transporturilor navale

Page 25: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

Transporturile navale

AVANTAJE:

• sunt utilizate in mod deosebit pentru transportul marfurilor grele (petrol, carbune, minereuri, cereale etc);

• au capacitati de transport deosebit de mari;

• sunt printre cele mai ieftine;

• sunt relativ ieftine.

DEZAVANTAJE:

• sunt lente;

• exista riscul poluarii;

• sunt putin folosite in transportul de persoane.

Page 26: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

TRANSPORTURILE AERIENE

Au cunoscut o remarcabila dezvoltare, Europa ocupand locul secund, dupa America de Nord, atat la numarul de pasageri transportati (calatori/km), cat si la tone/km.

Primele avioane au fost construite in Europa si, ca urmare, si cele dintai rute aeriene au fost tot pe acest continent.

Aplicaţie:Aplicaţie:

folosindu-vă de cunoştinţele folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, anterioare, precizati:precizati:

- care sunt principalele care sunt principalele aeroporturi din Europa?aeroporturi din Europa?

- care sunt principalele care sunt principalele aeroporturi din Romania?aeroporturi din Romania?

Aeroportul Heathrow

Page 27: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

Aeroportul Heathrow

Aeroportul din Frankfurt

APLICATIE:APLICATIE:folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, folosindu-vă de cunoştinţele anterioare, precizati care sunt precizati care sunt avantajele si dezavantajele transporturilor aerieneavantajele si dezavantajele transporturilor aeriene

Page 28: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

TRANSPORTURILE SPECIALE:

• oleoductele (conducte de petrol), gazoductele (de gaze);

• linii de inalta tensiune;

• telecomunicatiile (prin satelit,

cablu, fibra optica);

• prin cablu (telecabina,

telescaunul)

Page 29: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

Situatie - problemă:Repartiţia spaţială a căilor de comunicaţie în Europa este contrastantă. Vestul Europei şi în special statele dezvoltate au o reţea densă şi diversificată.Explicaţi aceste contraste şi consecinţele ce decurg din această repartiţie

Page 30: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

APLICATIE:

Comparati doua tipuri de cai de comunicatie si mijloace de transport si precizati cate doua asemanari si doua deosebiri intre acestea

Realizati diagrama Venn

Page 31: Caile de Comunicatie Si Transporturile Din Europa

Temă: invatarea ontinutului lectiei