c 4 Bioetica Gab Omg

34
O rganisme modificate genetic P rincipii de abordare a problemei  A specte ştiinţifice ale riscurilor legate de OMG  A specte economico- politice R eglementări 

description

c 4 Bioetica Gab Omg

Transcript of c 4 Bioetica Gab Omg

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 1/34

O rganisme modificate genetic

P rincipii de abordare a problemei

 A specte ştiinţifice ale riscurilorlegate de OMG

 A specte economico- politice

R eglementări 

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 2/34

 p rincipii de abordare a

 problemei

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 3/34

Despre OMG

Servesc la producerea unor compuşi de interes

pentru om.

 Ar putea fi afecta sănătatea animalelor şi/sau a

omului.

Sunt o soluţie pentru criza mondială aalimentelor.

 Ar putea afecta ecosistemele.

 Analizaţi fiecare afirmaţie, pe loc, precum şi după

 parcurgerea cursului .

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 4/34

aspecte ştiinţifice legate de

OMG  

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 5/34

Producerea unor compuşi de interes pentru om 

• Biotehnologii microbiene;

•  Animale transgenice.

Soiuri vegetale modificate

 – pentru depozitarea pe termen lung;

 – pentru obţinerea de compuşi/produsefarmaceutici/e (anticorpi, hormoni, vaccinuri).

Animale de laborator transgenice

• Şoareci MG Oameni transgenici

Ce ştiţi despre acest subiect? 

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 6/34

 persistenţa genelor de rezistenţă la antibiotice • ADN rezistă până la 4 ani, în sol, perfect capabil de

transfecţie (de Vries şi colab, 2003) 

transferul de ADN de la plante transgenice lamicrobiota intestinală 

• Netherwood şi colab, 1999; Kharazami şi colab.,2003- la om

afectarea echilibrului solului

• teză infirmată, în general • excepţie: porumbul Bt determină un model anormal

de colonizare a rădăcinilor de către bacteriilecomensale (Castaldini şi colab, 2005) 

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 7/34

creşterea presiunii selective Cazul Bt: promovarea rezistenţei dăunătorilor, din

pricina producerii continue de insecticid.(Chilcutt & Tabashnik, 2004) 

Cazul genelor de rezistenţă la erbicide: genele derezistenţă se răspândesc la rude sălbatice ale

plantelor de cultură, crescând necesitatea de erbicid. (Desplanque şi colab., 2002 ) 

riscul creşterii poluării de către xenodegradativi • nu dispar odată consumat substratul, dat fiind că

oferta de nutrienţi a mediului este cu mult maibogată 

• pot produce intermediari şi mai toxici decât

substratul supus bioremedierii (Velicer, 1999)

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 8/34

aspecte economico- politice

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 9/34

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 10/34

“cei din ţările dezvoltate sunt răsfăţaţi în

ceea ce priveşte hrana şi îşi permit să facămofturi a propos de ce aleg sau nu să

mănânce (….). Acesta este un lux pe care

cineva dintr-o ţară unde mâncarea nu estenici ieftină, şi nici uşor de găsit nu şi -l poate permite (…).”  

(acelaşi autor , acelaşi articol) 

Comentaţi perspectiva autorului. 

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 11/34

It is now widely accepted, if there ever was anydoubt, that food insecurity and undernutrition areabove all caused by the persistence of abject

 poverty, development failures (often linked towar and unsettled political conditions), and lack

of appropriate social policies.(Alexandratos, 1999) 

Comentaţi legătura dintre această afirmaţie şi

argumentul conform căruia OMG ar servi la salvarea

omenirii de înfometare.

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 12/34

Politica de monopol

Statele nu pot exercita un minim control atunci când o

companie doreşte să pătrundă pe o piaţă, darcompaniile beneficiază de măsuri internaţionale de

protejare a patentelor.

Reglementările asupra utilizării OMG sunt rezultatul unuicompromis între UE şi SUA, care sfidează Convenţia asupra

biodiversităţii şi încurajează politica de monopol. 

Expansiunea rapidă a OMG în cadrul economiei globalizate

arată starea de hegemonie de pe piaţa liberă. (Walters, 2004).Ţările în curs de dezvoltare ar trebui să evite adoptarea

reglementărilor de tip vestic referitoare la patente şi să-şi

dezvolte sisteme regulatorii proprii, cu scopul înlesnirii

 producerii de alimente. (Barron & Couzens, 2004).

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 13/34

Cazul porumbului mexican –  NAFTA şi consecinţele practice 

Porumbul MG american rezistă în jur de 7 ani, apoi devinevulnerabil la atacul dăunătorilor. 

Rezervorul de soiuri din Mexic este rezultatul a mii de anide selecţie şi este o bogăţie a umanităţii. 

Tratatul nord-american asupra alimentelor stimulează

importul de porumb american MG ieftin în Mexic.

Imaginaţi - vă consecinţele acestui tratat. 

importuri de porumb MG ieftin din SUA →

scăderea preţului porumbului în Mexic →

abandonarea agriculturii de către mexicani → 

pierderea rezervorului natural de gene al

speciei

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 14/34

Cazul Golden rice

Soi de orez MG producător de pro-vitamina A

“ an achievement based on research in a public institution andexclusively with public funding and designed for ahumanitarian purpose was in the hands of those who had patented enabling technology earlier or who had sneaked in a

material transfer agreement in the context of an earlierexperiment. It turned out that whatever public research onewas doing, it was all in the hands of industry (and someuniversities).”  (Potrykus, 2001).

“Thanks to the interest of the agbiotech companies to use‘golden rice’ for better acceptance of the GMO technology,

and thanks to the pressure against GMOs built up by theopposition, the IPR situation was easier to solve thanexpected.”  (Potrykus, 2001).

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 15/34

Presiuni internaţionale 

Marii producători caută să se impună 

Numai refuzul Europei de a accepta porumbul MGcosta SUA aprox. 300 milioane de dolari anual- osoluţie ar fi fost vinderea surplusului prin programele

umanitare ale ONU, cu dublu câştig, material şi deimagine (cf. Walters, 2004).

Guvernul SUA a încercat să impună ţărilor africane

“ajutoare” în OMG, făcând presiuni inclusiv prin World

Trade Organization, în sfidarea Protocolului asuprabiosecurităţii  

 Africanii - portretizaţi ca înapoiaţi, în fapt având

motivaţii economice cât se poate de logice pentru a

refuza OMG.

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 16/34

Nuanţe 

WTO nu permite discriminarea pe piaţă între

produse similare

Dar, dacă din perspectiva americană OMG şi cele

nemodificate sunt similare, din cea europeană nu sunt 

 Alte acorduri internaţionale permit statelor să invoce

nu doar criterii de siguranţă ci şi elemente culturale

pentru a-şi justifica opţiunile economice.

Many groups feel like GATT-WTO is unfriendly to labour,environmental, animal welfare and other social concerns,and in addition as a result of negotiation of successivemultilateral trade agreements, governments have cedednational sovereignty over such policies. (Sheldon, 2002).

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 17/34

 Împotriva principiilor de drept, acordurile WTOau mai multă greutate decât cele referitoare la

protecţia mediului Explicaţie propusă: acordurile WTO sunt proactive,cele de mediu protective (Barron & Couzens, 2004).

Comentaţi explicaţia citată. 

Posibilă obiecţie logică:

 A favoriza activismul cu orice preţ reflectă nesăbuinţă.  Acordurile protective ar trebui să aibă prioritate- este

necesar să fii viu şi întreg pentru a putea acţiona,

indiferent despre ce fel de acţiune este vorba. 

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 18/34

OMG- revenire asupra principiilor de abordare a problemei

Pe baza celor discutate până acum, propuneţi nişte principii de abordare a problemei OMG-urilor.

De la caz la caz

acceptare în bloc a OMGrespingere în bloc a OMG

Pas cu pas

corelarea rezultatelor studiilor ştiinţifice cu principiieconomice şi cu studiul aspectelor politice 

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 19/34

Ce interesează publicul, relativ la alimente (aspecte principale) 

caracterul controlabil al procesului de obţinere ineditul

calitatea de a fi natural

Odată ce s-a pronunţat “sentinţa ştiinţifică” favorabilă unuianumit OMG, publicul tinde să ignore aspectele conexe

(economico- politice).

Puteţi identifica o situaţie similară, din punct de

vedere etic? Cuvinte cheie: produse ieftine, import.

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 20/34

No matter how impressive an issue mightseem because of the science embedded init, as it is the case of genetic engineering,we should always bear in mind the simple

fact that goods are made for people, not people for goods.

(Iftime, 2006…) 

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 21/34

reglementări 

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 22/34

R epere oferite de foruri consultative

Safety assessment of foods derived from GM microorganisms

(2001) FAO/WHO

Documentul nu priveşte MMG utilizate în agricultură dar principiile exprimate sunt privite ca utilizabile şi în cazul

acestora.

microorganisme MG modificare genetică  alimente derivate din MMG

evaluarea riscurilor

priveşte întreaga populaţie  se bazează pe

informaţie ştiinţifică

reactualizată 

utilizează conceptul de

substantial equivalence 

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 23/34

toxicitate

aspecte

nutriţionale 

colonizareatubuluidigestiv

transferulde gene

propagarea în mediu

alergenicitate

MMG

evaluarea

r iscur i lor

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 24/34

Guidance document for the risk assessment of GM plantsand derived food and feed  (2003)

EC Health & Consumer Protection Directorate- general

Documentul accentuează necesitatea faptului de a limita

modificările genetice la un minimum necesar şisuficient:

evitarea/ minimizarea introducerii de secvenţe ADN

nenecesare;evitarea/ minimizarea supraexprimării transgenelor; evitarea/ minimizarea răspândirii transgenelor în mediu. 

Evaluarea riscurilor vizează aceleaşi aspecte ca şi cele

propuse în precedentul document.

familiarity substantial equivalence intended effects unintended effects

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 25/34

Legislaţie europeană referitoare la OMG 

2001/18/EC asupra eliberării în mediu a OMG 

2002/813/EC stabileşte conţinutul obligatoriu al

notificărilor asupra eliberării în mediu a OMG 

2002/812/EC stabileşte conţinutul obligatoriu alnotificărilor asupra introducerii pe piaţă a OMG 

2002/811/EC conţine repere adiţionale celor

descrise în anexa VII la directiva 2001/18/EC

2002/623/EC conţine repere adiţionale celor

descrise în anexa II la directiva 2001/18/EC

2003/1829/EC asupra alimentelor şi furajelor

modificate genetic

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 26/34

Prevederi comune ale 90/220/EC şi 2001/18/EC 

 Ambele documente atrag atenţia asupra unor: 

Potenţiale consecinţe: 

efecte ireversibile ale eliberării OMG în mediu; răspândirea în mediu a OMG, inclusiv dintr -un stat în altul.

Necesităţi: controlarea riscurilor eliberării OMG unificarea legislaţiei referitoare la OMG în statele membre; stabilirea unor criterii comune de evaluare a solicitărilor. 

2001/18/EC reiterează şi subliniază în repetate rânduri principiul precauţiei , afirmat în 90/220/EC.

2001/18/EC detaliază, faţă de 90/220/EC procedura ( step- by- step,case by case ) de examinare a solicitărilor de avize pentru

eliberarea în mediu a unui OMG, procedură obligatorie. 

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 27/34

prevederile nu se aplică OMG obţinute prin tehnici curente,considerate sigure;

orice OMG trebuie supus la suficiente teste, inclusiv prinintroducere în ecosistemele pe care le-ar putea afecta;autorităţile competente îşi vor da avizul numai după ce s-au convins că OMG-ul în cauză nu este periculos pentruom şi mediu.

odată avizată o solicitare sub prevederile directivei nici unstat membru al Comunităţii nu poate interzice, restricţiona,submina introducerea pe piaţă a OMG-ului la care facereferire solicitarea, excepţie făcând cazurile în careutilizarea respectivului OMG prezintă riscuri pentru om saumediu.

Comentaţi elementele prezentate mai sus. 

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 28/34

Elemente noi aduse de 2001/18/EC

subliniază în mod repetat necesitatea de a acţionapreventiv;

impune asigurarea posibilităţilor de monitorizare în oricefază a a acţiunilor de introducere în mediu a OMG,

precum şi a altor elemente de siguranţă; 

atrage atenţia asupra necesităţii de a ţine cont de

experienţa acumulată la nivel internaţional, exprimată

inclusiv prin prevederile Protocolului asupra biosecurităţii ;

recunoaşte prioritatea legislaţiei naţionale de mediu;

subliniază necesitatea examinării atente a problemeigenelor de rezistenţă la antibiotice.

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 29/34

 

stabileşte autoritatea European Group on Ethics in Scienceand New Technologies, în acelaşi timp 

permite statelor membre să invoce principii etice proprii;

recunoaşte necesitatea consultării publicului în faza deelaborare a legislaţiei referitoare la OMG; 

impune examinarea avantajelor şi dezavantajelor

socioeconomice decurgând din introducerea pe piaţă a

unui OMG;

insistă asupra etichetării ca atare a produselor care conţin

OMG.

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 30/34

 A cte normative autohtone referitoare la OMG

OUG nr. 43/2007   privind introducerea deliberată în mediu şi

introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, M.Of. nr.435/28.06.2007  

Legea nr. 247 din 30 iunie 2009  pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în

mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic,

M.Of. nr. 472/08.07.2009 OUG nr. 44/2007   privind utilizarea în condiţii de izolare a

microorganismelor modificate genetic, M.Of. nr. 438/28.06.2007  

Legea nr. 3/2008   pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a

microorganismelor modificate genetic, M.Of. nr. 21/11.01.2008  HG nr. 497/2007   privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea

Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.

1946/2003 din 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontieră a

organismelor modificate genetic, M.Of. nr. 398/13.06.2007  

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 31/34

Legea nr. 58/13.07.1994  pentru ratificarea Convenţiei privind Diversitatea

Biologică, M.Of. nr. 199/2.08.1994 

Legea nr. 59/11.03.2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică, semnatăla 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro, adoptat la Montreal la 29.01.2000, M.Of.192/26.03.2003 

Legea nr. 86/10.05.2000   pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la

informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în

 probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, M.Of. nr.224/22.05.2000  

HG nr. 106/2002  privind etichetarea alimentelor, Anexa nr. 3 Normemetodologice privind informaţiile suplimentare care se indică obligatoriu

 prin etichetare în cazul alimentelor obţinute din organisme modificate

genetic sau care conţin aditivi şi arome modificate genetic ori obţinute dinorganisme modificate genetic - M.Of. nr. 407/12.06.2002; actualizată 

HG nr. 173/2006   privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor

modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale,

obţinute din organisme modificate genetic, M.Of. nr. 206/06.03.2006  

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 32/34

HG 256/2006   privind hrana pentru animale şi alimentele modificate

genetic, M.Of.nr. 206/06.03.2006  

OUG nr. 195/2005   privind protecţia mediului, M.Of. nr.

1.196/30.12.2005, actualizată 

HG nr. 115 din 30 ianuarie 2008   privind instituirea sistemului naţional

de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României

la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, M.Of. nr.

112/12.02.2008  

Ordinul nr. 98 din 25 ianuarie 2008  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitate

Biologică, M.Of. nr. 100/08.02.2008  

Ordinul nr. 466/22.04.2008   pentru stabilirea componenţei nominale a

Comisiei pentru Securitate Biologică (nepublicată în M.Of.) 

Ordinul nr. 1295/2005  pentru aprobarea Formularului de prezentare arezumatului notificării privind introducerea deliberată în mediu a

organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă, M.Of. nr. 42/17.01.2006  

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 33/34

Ordinul nr. 838/2005  pentru aprobarea Îndrumarului privind aplicareaanexei nr. 12 "Planul de monitoring" la Ordonanţa Guvernului nr.

49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare

a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 214/2002 , M.Of. nr. 864/ 26.09.2005  

Ordinul nr. 923/2005  privind aprobarea Formularului de prezentare arezumatului notificării privind introducerea pe piaţă a organismelor

modificate genetic, ca atare sau în produse, M.Of. nr. 937/20.10.2005  

Ordinul nr. 606/2005  privind aprobarea Formularului pentru prezentarearezultatelor introducerii deliberate în mediu a plantelor superioaremodificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă, M.Of.nr.

704/04.08.2005  

Ordinul nr. 55/2007   pentru infiinţarea Registrului naţional al informaţiei

cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic şi

transmiterea informaţiei către Comisia Europeană, M.Of. nr.

81/1.02.2007  

7/17/2019 c 4 Bioetica Gab Omg

http://slidepdf.com/reader/full/c-4-bioetica-gab-omg 34/34

Ordinul nr. 1829/2007  al ministrului mediului şi dezvoltării durabile

 pentru aprobarea Îndrumarului privind evaluarea riscurilor asupramediului şi sănătăţii umane, datorate introducerii deliberate în mediu şi

 pe piaţă a organismelor modificate genetic, M.Of. nr. 856/13.12.2007  

Ordinul nr. 973/21.08.2008   privind înfiinţarea Registrului activităţilor de

utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic,

M.Of. nr. 742/03.11.2008  

Ordinul nr. 1718 din 16 decembrie 2009 pentru aprobarea formatuluiautorizaţiei şi al acordului de import privind introducerea deliberată în

mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decâtintroducerea pe piaţă, M.Of. nr. 900/22.12.2009 

Ordinul nr. 439/2009 privind aprobarea modelelor de formulare

necesare procedurii de notificare pentru utilizarea în condiţii de izolarea microorganismelor modificate genetic, M.Of. nr. 303/08.05.2009