BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

24
BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: concept, perspective, impact Zinaida Sochircă, director general DIB Şedinţa Senatului ULIM, 28 noiembrie 2012

description

BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB Şedinţa Senatului ULIM, 28 noiembrie 2012. BIBLIOTECA DIGITAL Ă ULIM. Elemente de identitate profesională DIB:. Misiunea DIB: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

Page 1: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: concept, perspective, impact

Zinaida Sochircă, director general DIB

Şedinţa Senatului ULIM, 28 noiembrie 2012

Page 2: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

Elemente de identitate profesională DIB:Misiunea DIB:

• a modela, a dezvolta şi a administra serviciilor info–documentare în sprijinul studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio– profesionale

• a implementa cultura informaţiei şi învăţării, bazată pe tehnici şi tehnologii informaţional/comunicaţionale moderne, formarea deprinderilor de gestionare a informaţiei de către utilizatori.

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Page 3: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

Elemente de identitate profesională DIB:

Valorile DIB: • Activitatea DIB este fundamentată pe: utilizatori

(studenţi, cadre didactico-ştiinţifice), personalul de specialitate, accesibilitate şi diversitate, excelenţă şi calitate, unitate de opinii în comunitate îmbinată cu autonomia profesională, parteneriat şi colaborare, schimbare şi inovaţie

Descriptor: • Prin Informaţie – spre Cunoştinţe şi Cunoaştere

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Page 4: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Ce este Biblioteca Digitală ULIM?un serviciu WEB, care oferă acces on-line, gratuit, la publicaţiile ce constituie patrimoniul universitar: instituţionale, de autor – ştiinţifice, didactice, teze doctorat etc. (BD poate oferi acces şi la lucrările altor autori, aflate în colecţiile DIB, solicitate de către utilizatori)

facilitează/lărgeşte accesul la resursele infodocumentare (format electronic), aflate în colecţiile proprii ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic, precum şi din afara spaţiului acestuia (în contextul Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe)

prezintă un conţinut structurat în funcţie de nevoile utilizatorilor DIB (cadre didactice, cercetători, studenţi, alte categorii socio-profesionale), fiind pusă la dispoziţie prin intermediul tehnicilor şi tehnologiilor moderne.

Page 5: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Fiind un fenomen complex, BD integrează componentele:

biblioteconomic (resurse infodocumentare, accesul şi regăsirea, diseminarea informaţiei etc.),

logistic (structurarea şi prezentarea informaţiei, expertizarea publicaţiilor şi altele),

juridic (de ex.: respectarea prevederilor dreptului de autor)

funcţional (personal cu responsabilităţi în domeniu),tehnico-tehnologic (programe de prezentare,

echipament tehnic privind întreţinerea şi asigurarea accesului la BD etc).

Page 6: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Context al Strategiei Universitare Dezvoltarea BD ţine de realizarea prevederilor „Strategiei de dezvoltare ULIM pentru anii 2009-2014”, aprobată prin decizia din 28.01.2009 a Senatului ULIM vine în sprijinul implementării misiunii şi valorilor universitare privind promovarea civilizaţiei si culturii, cercetării ştiinţifice, participarea activă la circuitul valorilor spirituale naţionale, europene si mondiale, afirmarea identităţii naţionale intru dezvoltarea durabilă a societăţii in cadrul unui stat de drept, liber si democratic.

Page 7: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Avantajele creării/funcţionării BD :sprijinirea informaţională şi documentară a procesului educaţional ULIM amplificarea promovării rezultatelor cercetării la ULIM în spaţiul virtual globalstimularea utilizării publicaţiilor universitarilor în procesul educaţional şi de cercetareaugmentarea citării, indexării şi prezenţei publicaţiilor instituţionale şi de autor ULIM în baze de date, registre internaţionale posibilităţi de utilizare flexibilă, economicoasă în timp a compartimentelor documentelor digitizate, motoare de căutare - nume, subiecte, cuvinte cheie etc.

Page 8: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Structura, conţinutul Proiectului:Biblioteca Digitală ULIM este structurată în funcţie de tematici (meniuri pe verticală): Publicaţii instituţionale Drept. Jurisprudenţă Ştiinţe economice Filologie. Lingvistică Istorie. Relaţii internaţionale Biomedicină. Ecologie Informatică. Inginerie Psihologie. Asistenţă socială Biblioteconomie. Informare. Documentare Alte resurse electronice

Page 9: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Structura, conţinutul Proiectului:Biblioteca Digitală ULIM va integra următoarele colecţii (pe orizontală): Manuale şi alte lucrări didactice Monografii. Studii Anale. Reviste instituţionaleMaterialele reuniunilor ştiinţifice profesorale şi studenţeştiPublicaţii ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic Repozitoriul Instituţional ULIM Teze de doctorat, autoreferate, teze de masterat Valori Bibliofile Istoria ULIM: imagini, evenimente, realizări

Page 10: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB
Page 11: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB
Page 12: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB
Page 13: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB
Page 14: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB
Page 15: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB
Page 16: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB
Page 17: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Responsabilităţi pentru dezvoltarea BD ULIM: Departamentul Informaţional Biblioteconomic: responsabilităţi de coordonare, prezentare şi asigurare a accesului la resurse Institutele de Cercetare: desemnarea persoanei resp. pentru BD; calitatea şi relevanţa materialelor din punct de vedere a conţinutului, redactării, corecturii; selectarea lucrărilor pentru integrare în BD; asigurarea plinătăţii şi prezentării în termenii stabiliţi a informaţiei privind editarea publicaţiilor; consultaţii privind amplasarea informaţiei în BD

Page 18: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Responsabilităţi pentru dezvoltarea BD

Autorii: deschidere pentru şi acceptarea prezentării informaţiei în format electronic a lucrărilor, care constituie patrimoniul didactico-ştiinţific al ULIM; feed-back cu responsabilii pentru BD Centrul Editorial ULIM: prezentarea la DIB a lucrării în format electronic, conform cerinţelor stabilite prin ordinul Rectorului DIB (termen, format etc.) Centrul de Mijloace Tehnice ULIM: responsabilităţi pentru domeniul tehnic privind organizarea şi gestionarea BD; implicaţii inovaţionale pentru acest aspect.

Page 19: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Impactul dezvoltării BD : augmentarea prezenţei publicaţiilor ULIM în circuitul naţional şi internaţionaloptimizarea procesului educaţional universitar prin facilitarea/lărgirea accesului la informaţieîmbunătăţirea calităţii produselor documentare (amplificarea responsabilităţii autorilor)valorificarea şi conservarea patrimoniului ştiinţifico-documentar universitarpromovarea imaginii ULIM în plan global

Page 20: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Indicatori de performanţă:digitizate (soft specific!) în septembrie-noiembrie 2012 (cu forţele umane şi tehnice DIB) – 13 lucrări, total pagini – circa – 2500accesarea informaţiei 1 septembrie 2012 – 27 noiembrie 2012:

vizitatori unici - 1 279 accesări – 2153, vizualizări/pagină - 8524

Page 21: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Indicatori de performanţă:BD ULIM – experienţă unicat; nu există biblioteci digitale în formatul pe care îl propune DIB, pe paginile WEB ale univ. din RM (specificăm existenţa unor începuturi prin paginile WEB ale bibliotecilor ASEM, USB “A. Russo”, UTM)

specificăm deschiderea autorilor: dr. habilitat Andrei Galben, dr. Ana Guţu, dr. L. Hometkovski etc.

Page 22: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

Necesităţi pentru dezvoltarea BD:elaborarea unui ghid instituţional, aprobat de către Rectorul ULIM: responsabilităţi, cerinţe, mostre etc. încurajarea deschiderii cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM pentru amplasarea lucrărilor în acces deschis (prevederi speciale în contractul individual de muncă)asigurare cu personal de specialitate (în structura DIB (2 persoane : 1 inginer , 1 bibliotecari) asigurare cu echipament tehnic performant (2 calculatoare, 1 scanner, 1 server )

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Page 23: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

Echipa de lucru:

Zinaida Sochircă , coordonator Dumitru Butnari, inginer tehnic Ludmila Corghenci, consultant Veronica Borş, asigurare biblioteconomică Alexandru Diordiev, asistenţă tehnică

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Page 24: BIBLIOTECA DIGITA LĂ ULIM: concept, perspective, impact Zin a ida Sochircă, director general DIB

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM

Vă mulţumesc pentru atenţie !

[email protected]