bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între...

84
BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE Sf. Cuv. Parascheva – Iaşi

Transcript of bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între...

Page 1: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Cuv. Parascheva – Iaşi

Page 2: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Andrei – Horezu

2

Page 3: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Cruce – Mt. Athos

3

Page 4: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir – Grecia

4

Page 5: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Grigorie Decapolitul

5

Page 6: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Filofteia (prăznuită pe 7 decembrie; moaştele Sfintei se află în Biserica Paraclisului Mănăstirii Curtea de Argeş)

Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie; icoană relicvar cu părticică din moaştele sale se află pe masa altarului Capelei “Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica” de la Centrul Eparhial din Curtea de Argeş) [sau rânduită spre închinare la Mioveni, jud. Arges (15 km de la Pitesti), către bisericile “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi “Sfinţii Trei Ierarhi”. [?] ]

Sfinţii: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie), 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie), Mc. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Sf. Ghelasie de la Râmeţ (prăznuit pe 30 iunie), Sf. Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie), Sfinţi din Pustiul Hozeva, Sfinţi din Ierusalim, Sfinţi din Palestina, Sfinţi de la Măn. “Sf. Teodosie cel Mare” din Pustia Iordanului (sec. VII), 2 Sfinţi Necunoscuţi (prăznuiţi în Duminica 1-a după Pogorârea Sf. Duh), Mărturisitori de la Aiud, Cuv. Paisie de la Sihăstria Putnei şi Cuv. Natan de la Sihăstria Putnei (sec. XVIII, necanonizaţi încă) – părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din Mănăstirea Robaia, com. Muşăteşti, jud. Argeş, alături de o casetă cu o părticică dintr-un veşmânt de moaşte al Sf. Grigorie Decapolitul (prăznuit pe 20 noiembrie) şi de o altă casetă cu o părticică din moaştele Sf. Mc. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), precum şi de o altă casetă [?] cu o părticică din moaştele Sf. Paisie Velicicovschi de la Neamţ (prăznuit pe 15 noiembrie)

Sfinţii: Varvara (prăznuită pe 4 decembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie), Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie), loan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie şi 29 august), 40 Mucenici (prăznuiţi pe 9 martie), 14.000 de Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie) şi Onufrie cel Mare (prăznuit pe 12 iunie) -

părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea “Negru Vodă” din Câmpulung, jud. Argeş, alături de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie), tot acolo existând şi o raclă cu moaştele Sf. Ioanichie cel Nou de la Muscel (sec. XVII, prăznuit pe 26 iulie)

6

Page 7: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Raclă cu Sf. moaşte – Biserica „Pogorârea Sf. Duh şi Sf. Filofteia” (Cartier Greci) din Câmpulung, jud. Argeş

Sfinţii: 40 de Mucenici de la Sevasta (prăznuiţi pe 9 martie), Sfinţi de la Măn. “Sf. Gherasim” din Pustia Iordanului, alţi Sfinţi (într-un crucifix) şi Cuvioşi de la Măn. Cetăţuia – Valea Chiliilor (necanonizaţi) – părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o răcliţă ce cuprinde şi Veşminte de moaşte ale unor Sfinţi de la Măn. “Sf. Teodosie cel Mare” din Pustia Iordanului şi un veşmânt al Sf. Împărătese Teodora a Bizanţului (prăznuită pe 11 februarie ?) la Mănăstirea Cetăţuia, com. Cetăţeni, jud. Argeş (lângă Câmpulung), tot acolo, în cimitirul mănăstirii, aflându-se şi mormântul cel nou (de după descoperirea moaştelor sale) al Cuv. Schimonah Ioanichie (sec. XVII, prăznuit pe 26 iulie, ale cărui moaşte au fost duse de aici la Mănăstirea “Negru Vodă” din Câmpulung)

Sfinţii: Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie), Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”), loan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie şi 29 august), Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), 40 de Mucenici de la Sevasta (prăznuiţi pe 9 martie), Mc. Prov, Tarah şi Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie), Antonie de la Iezeru-Vâlcea (prăznuit pe 23 noiembrie), Cuv. Neofit Sihastrul de la Stânişoara (necanonizat încă), Cuvios român din Pustiul Hozeva, Sf. Necunoscut din Ierusalim, Cuv. din Palestina, Cuv. din Gaza, Sf. Necunoscut de la Măn. “Sf. Sava” din Israel … ş.a. – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Slănic, sat Slănic, com. Aninoasa, jud. Argeş

Sfinţii: Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie), Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”), Mc. Prov, Tarah, Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie), Teodosie cel Mare (prăznuit pe 11 ianuarie), Mc. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai) ş.a. – părticele din moaştele Sfinţilor se află în mai multe casete la Schitul rupestru Corbii de Piatră, sat Corbi, jud. Argeş (lângă Domneşti, locuri tămăduitoare şi de Putere din vremuri predacice), alături de alte casete ce adăpostesc: părticică de veşmânt de moaşte al Sf. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5

7

Page 8: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

august), mir şi vată de la Sf. Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie) ş.a.

Sfinţii: Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Mucenici ucişi în Mănăstirea Sf. Sava (prăznuiţi pe 20 martie), Gherasim de la Iordan (prăznuit pe 4 martie), Gheorghe Hozevitul (prăznuit pe 8 ianuarie) şi Teodosie de la Brazi (prăznuit pe 22 septembrie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din Mănăstirea „Sf. Treime”, cartierul Trivale, Piteşti, jud. Argeş (Str. Trivale, Nr. 71, lângă Parcul Trivale)

Sfinţii: Mucenici ucişi în Mănăstirea Sf. Sava (prăznuiţi pe 20 martie), 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie) şi Ghelasie de la Râmeţ (prăznuit pe 30 iunie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află la “Schitul Sf. Treime - Beştelei”, Piteşti, jud. Argeş (Str. Scoroboaia, lângă Muzeul Judeţean Argeş)

Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica „Sf. Prooroc Ilie”, Piteşti, jud. Argeş, Str. Fraţii Goleşti, Nr. 1)

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie) - părticică din moaştele Sfântului se află la Biserica "Sf. Împăraţi", zona Pieţei Ceair, în spatele Bazarului, Piteşti, jud. Argeş, tot aici se află şi un fragment dintr-un veşmânt de moaşte al Sf. Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie)

Sfinţii: Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie) ş.a. - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Schitul „Sfinţii Ioan şi Nectarie”, sat Brădetu, com. Brăduleţ, jud. Argeş)

Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie; părticică din moaştele Sfântului se află la Mănăstirea Aninoasa, com. Aninoasa, jud. Argeş)

Sfinţii: 40 Mucenici (prăznuiţi pe 9 martie), Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august) - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Schitul Dragoslavele, com. Dragoslavele, jud. Argeş, alături de veşminte de moaşte ale Sfinţilor: Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie), Grigorie Decapolitul (prăznuit pe 20 noiembrie) şi Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie)

Sf. Cuv. Parascheva prăznuită pe 14 octombrie; moaştele Sfintei se află în Biserica Mitropoliei de Iaşi, alături de o raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor: Gheorghe – prăznuit pe 23 aprilie, Ap. Andrei – prăznuit pe 30 noiembrie, Ioan Casian – prăznuit pe 29 sau 28 februarie, Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (?) - prăznuit pe 26 octombrie, Ap. Ev. Marcu - prăznuit pe 25 aprilie, Ap. Filip - prăznuit pe 14 noiembrie, Ap. Bartolomeu - prăznuit pe

8

Page 9: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

11 iunie, Ap. Barnaba - prăznuit pe 11 iunie, Dionisie Areopagitul - prăznuit pe 3 octombrie, Grigorie de Nazianz prăznuit pe 25 ianuarie şi 30 ianuarie, Ioan cel Milostiv - prăznuit pe 12 noiembrie, Modest - prăznuit pe 18 decembrie, Epifanie - prăznuit pe 12 mai, Mc. Ioan cel Nou - prăznuit pe 2 iunie, Mc. Trifon - prăznuit pe 1 februarie, Teodor Stratilat - prăznuit pe 8 februarie, Haralambie - prăznuit pe 10 februarie, Teodor Tiron - prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”, 40 de Mucenici de la Sevasta - prăznuiţi pe 9 martie, Pantelimon - prăznuit pe 27 iulie, Mc. Artemie - prăznuit pe 20 octombrie, Mc. Mina - prăznuit pe 11 noiembrie, Mc. Antipa - prăznuit pe 11 aprilie, Mc. Varvara - prăznuită pe 4 decembrie, Mc. Elefterie - prăznuit pe 15 decembrie, Mc. Armin, Mc. Chiriachi – prăznuită pe 7 iulie, Mc. Paraschevi - prăznuită pe 26 iulie, Mc. Ermoghen - prăznuit pe 24 iulie, 10 Mc. din Creta - prăznuiţi pe 23 decembrie, Mucenici ucişi în Mânăstirea Sf. Sava - prăznuiţi pe 20 martie, Cuv. Atanasie - prăznuit pe 5 iulie, Cuv. Teofan Mărturisitorul - prăznuit pe 12 martie, Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ - prăznuit pe 5 august şi Gherman de Alaska - prăznuit pe 15 noiembrie şi de un crucifix cuprinzând o părticică din crucea pe care a fost martirizat Sf. Ap. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie), precum şi de o casetă cu o părticică din moaştele Sf. Mc. Otilia / Odile (prăznuită pe 14 decembrie, protectoare a orbilor, sec. VII, Alsacia)

Sfinţii: Mc. Trifon (prăznuit pe 1 februarie) şi Marina (prăznuită pe 17 iulie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Biserica Sf. Sava din Iaşi (Str. C. Negri, Nr. 46)

Sfinţii: Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie) şi Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica „Sf. Nectarie” din cartierul „Alexandru cel Bun”, Iaşi

Sf. Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 ianuarie şi 30 ianuarie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica „Sf. Trei Ierarhi” din Iaşi)

Sfinţii: Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie), Mihail Mărturisitorul episcopul Sinadelor (prăznuit pe 23 mai) - părticele din moaştele Sfinţilor se află în 3 casete la Biserica „Sf. Lazăr” din Iaşi (lângă Palatul Culturii)

Sfinţii: Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Constantin şi Elena (prăznuiţi pe 21 mai) şi Antonie de la Verias - părticele din moaştele Sfinţilor se află în

9

Page 10: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Capela Spitalului de Recuperare „Nicolina” din Iaşi (Str. Pantelimon Halipa)

Sf. Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie; părticică din moaştele Sfintei se află în Biserica "Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Antonie cel Mare - Vulpe" (Str. Sărărie) din Iaşi)

Sf. Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie; părticică din moaştele Sfântului se află în Mănăstirea „Sf. Cuv. Serafim de Sarov” din Iaşi)

Sf. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica „Sf. Haralambie” din Iaşi)

Sf. Ioan Maximovici (prăznuit pe 2 iulie; fragment din mantia Sfântului se află în Biserica „Vovidenia” din Iaşi, Str. Vovideniei, Nr. 1, în apropierea Mănăstirii Golia)

Sf. Iulian din Tars (prăznuit pe 21 iunie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica „Sf. Iulian din Tars” din Campusul Studenţesc Tudor Vladimirescu din Iaşi, Protopopiatul 2)

Sfinţii: Anton de Padova (prăznuit pe 13 iunie), Tereza de Lisieux (prăznuită pe 1 octombrie), Padre Pio (prăznuit pe 23 septembrie), Fer. Ieremia Valahul (prăznuit pe 8 mai) [ş.a. ?] - părticele din moaştele-relicvele Sfinţilor se află în masa altarului de la Catedrala Episcopală Catolică din Iaşi (Bd. Ştefan cel Mare, Nr. 26)

Sfinţii: Ap. şi Arhidiacon Ştefan (prăznuit pe 27 decembrie), Ap. Filip (prăznuit pe 14 noiembrie), Ap. Bartolomeu (prăznuit pe 11 iunie), Dionisie Areopagitul (prăznuit pe 3 octombrie), Ap. Iacob, ruda Domnului (prăznuit pe 23 octombrie, 4 ianuarie şi în ”Duminica Sf. Părinţi după trup ai Domnului” dinaintea Crăciunului), Ap. Varnava (prăznuit pe 4 ianuarie şi 11 iunie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Mc. Marina (prăznuită pe 17 iulie), Sf. Ioan cel Milostiv Patriarhul Alexandriei (prăznuit pe 12 noiembrie), Ermoghen (prăznuit pe 24 iulie/10 decembrie ?), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Epifanie (prăznuit pe 12 mai), Varvara (prăznuită pe 4 decembrie), Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie), Mc. Trifon (prăznuit pe 1 februarie), Dimitrie Basarabov (prăznuit pe 27 octombrie) şi Modest (protectorul animalelor, prăznuit pe 18

decembrie) - părticele din moaştele Sfinţilor, alături de o părticică din Sf.

10

Page 11: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14

septembrie) se află la Mănăstirea Miclăuşeni, sat Miclăuşeni, com. Butea, jud. Iaşi

Sf. Mc. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie; un deget ş.a. părţi din moaştele Sfântului se află la biserica din satul Feredeni, com. Deleni, jud. Iaşi <lângă Hârlău>)

Raclă cu Sf. Moaşte – Biserica „Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Mc. Ecaterina”, com. Ruginoasa, jud. Iaşi (60 km de Iaşi, lângă Paşcani)

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află în biserica satului Popeşti, jud. Iaşi)

Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie; un veşmânt de moaşte al Sfintei se află în biserica din satul Hereşti, com. Cristeşti, jud. Iaşi)

Sf. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie; părticică din moaştele Sfântului se află în biserica din com. Hălăuceşti, jud. Iaşi)

Sfinţii: Ap. Ev. Ioan (prăznuit pe 8 mai şi 26 septembrie; fragment de deget) [ ??? / “Vieţile Sfinţilor” spun că mormântul său a fost găsit gol ! probabil este vorba de alt Sf. Ioan !], Mina (prăznuit pe 11 noiembrie) şi Mc. Chiriachi (prăznuită pe 7 iulie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă la Mănăstirea „Sf Ioan Teologul – Vlădiceni”, sat Vlădiceni, com. Tomeşti, jud. Iaşi, alături de un veşmânt de moaşte al Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie)

Sf. Mc. Chiriachi (prăznuită pe 7 iulie; mâna Sfintei se află în Catedrala Episcopiei Huşi – Str. M. Kogălniceanu, Nr. 19, jud. Vaslui)

Sf. Mina (prăznuit pe 11 noiembrie; părticele din moaştele Sfântului se află la Mănăstirea Pârveşti, com. Costeşti, jud. Vaslui, alături de un veşmânt al Sf. Ioan Gură de Aur – prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie)

Sf. Moaşte – părticele se află în masa altarului bisericii din satul Brăhăşoaia, com. Ştefan cel Mare, jud. Vaslui

Sfinţii: Mc. Prov, Tarah, Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Moreni, com. Deleni, jud. Vaslui

Sfinţii: Filofteia (prăznuită pe 7 decembrie), Ap. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie), Grigorie de Nazianz (prăznuit pe 25 şi 30 ianuarie) şi Cuv.

11

Page 12: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Recea, sat Cândeşti, com. Dumbrăveni, jud. Vrancea

Sf. Teodosie de la Măn. Brazi (prăznuit pe 22 septembrie; racla cu moaştele Sfântului se află la Mănăstirea Brazi, Panciu, jud. Vrancea)

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica „Sf. Voievozi”, sat Ghimiceşti, com. Fiţioneşti, jud.Vrancea)

Sfinţii: Mucenici ucişi în Mănăstirea Sf. Sava (prăznuiţi pe 20 martie) şi 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o casetă la Mănăstirea Dălhăuţi, sat Dălhăuţi, com. Cârligele, jud. Vrancea (lăngă Focşani), alături de o a 2-a casetă cu părticele din moaştele Sfinţilor: Mc. Talaleu (prăznuit pe 20 mai) şi Mc. Ignatie cel Nou (prăznuit pe 21 octombrie şi 1 mai [?])

Sfinţii: Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie), Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”), Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie) şi Mărturisitori de la Aiud - părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă la Mănăstirea Vărzăreşti, com. Urecheşti, jud. Vrancea (lăngă Focşani), tot aici aflându-se şi peştera (loc de Putere) Sf. Teodora de la Sihla (prăznuită pe 7 august)

Sfinţii: Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Varvara (prăznuită pe 4 decembrie), Ap. Filimon (prăznuit pe 22 noiembrie), Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie), Ermoghen (prăznuit pe 24 iulie/10 decembrie ?), Ap. Bartolomeu (prăznuit pe 11 iunie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Artemie (prăznuit pe 20 octombrie) şi Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Bogdana, com. Ştefan cel Mare, jud. Bacău

Sfinţii: Mc. Emilian (prăznuit pe 18 iulie), Teodosie Cel Mare (prăznuit pe 11 ianuarie), Filofteia (prăznuită pe 7 decembrie), Grigorie Decapolitul (prăznuit pe 20 noiembrie), Chiriachi (prăznuită pe 7 iulie), ş.a. - părticele din moaştele Sfinţilor, alături de un veşmânt de moaşte al Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) se află la Mănăstirea Ciolpani din Buhuşi (Str. Ciolpani, Nr. 9), jud. Bacău

Sfinţii 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Runc din Buhuşi (Str. Runc, Nr. 7), jud. Bacău

12

Page 13: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie) - părticică din moaştele Sfântului se află la Mănăstirea Caşin, com. Mănăstirea Caşin, jud. Bacău, alături de un veşmânt de moaşte al Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie)

Sf. Antipa de la Calapodeşti (prăznuit pe 10 ianuarie; părticele din moaştele Sfântului, alături de crucea sa de călugărie se află la Mănăstirea „Sf. Antipa de la Calapodeşti”, sat Calapodeşti, com. Dealu Morii, jud. Bacău)

Raclă cu Sf. Moaşte - Mănăstirea ”Răducanu - Buna Vestire” din Târgu Ocna, jud. Bacău

Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie; un veşmânt de moaşte al Sfintei se află în biserica din com. Răchitoasa, jud. Bacău)

Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie; un veşmânt de moaşte al Sfintei se află în biserica din com. Filipeşti, jud. Bacău)

Raclă cu Sf. Moaşte – la biserica din satul Climeşti, com. Budeşti, , jud. Bacău

Fer. Ieremia Valahul (prăznuit pe 8 mai; moaştele-relicvele Sfântului se află în Sanctuarul Diocezan Catolic „Sf. Ieremia Valahul” din Oneşti, jud. Bacău)

Sf. Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie; moaştele Sfântului se află în Biserica Arhiepiscopiei din Suceava)

Sf. Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica „Sf Gheorghe - Mirăuţi” din Suceava, Str. Mirăuţi, Nr. 17)

Sf. Mina (prăznuit pe 11 noiembrie; părticele din moaştele Sfântului se află în Biserica “Sf. Mina” din Suceava, Str. Gavril Tudoraş, cartierul Obcini)

Sfinţii: loan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie şi 29 august), Ana (mama Maicii Domnului) (prăznuită pe 9 septembrie şi 25 iulie), Ap. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie), Ap. şi Arhidiacon Ştefan (prăznuit pe 27 decembrie), Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Trei lerarhi: Vasile, Grigore şi loan (prăznuiţi pe 30 ianuarie), Ierarh Alexandru (Patriarhul Constantinopolului) (prăznuit pe 30 august), Dionisie Areopagitul (prăznuit pe 3 octombrie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Iacob Persul (prăznuit pe 27 noiembrie), Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie), Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie), Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie), Chiriachi (prăznuită pe 7

13

Page 14: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

iulie), Mare Mc. Atanasia, Mucenic şi Cuvios Daniel (Muntele Sinai), Ciprian (prăznuit pe 2 octombrie), Iustina (prăznuită pe 2 octombrie), Mc. Marina (prăznuită pe 17 iulie), loan Cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie), Mare Mucenic Panaghiotis din Ierusalim (prăznuit pe 24 iunie ?), 14.000 de Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie), Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie), Teodosie Cel Mare (prăznuit pe 11 ianuarie), Cuvios Mihail Mărturisitorul - Episcopul Sinadei (prăznuit pe 23 mai), Cuv. Parascheva de la laşi (prăznuită pe 14 octombrie), Mucenic Cosma - Protosul Sfântului Munte(+1204), Calinic de la Cernica (prăznuit pe 11 aprilie), Leontie de la Rădăuţi (prăznuit pe 1 iulie), Vichentie Mălău de la Secu (sec. XX, necanonizat), Cuv. Varlaam, Antonie de la Iezerul (prăznuit pe 23 noiembrie), Cuv. Sofronie Aghiopavlitul (Sf. Munte), Mucenici de la Poarta Damascului şi Gaza, Cuvioşi de la Mănăstirea Hozeva, Mucenici ucişi în Mânăstirea Sf. Sava (prăznuiţi pe 20 martie), Cuv. Schimonah Ioasaf, Cuv. Ier. Ghenadie de la Mănăstirea Putna, Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Mucenici şi Cuvioşi ucişi la Iordan (sec. V-VI), Cuv. Arsenie cel Smerit, Cuv. Rafael, Cuvioşii: Sila, Natan şi Paisie de la Sihăstria Putnei (prăznuiţi pe 16 mai), Moşul Gheorghe Lazăr (sec. XX, necanonizat), Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai), Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie), Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Cuv. Ermoghen, Cuv. Nifon - întemeietorul Schitului Prodrom, Cuv. Nectarie – protopsaltul, Cuv. Nifon, Cuvioşi de la Iordan

ş.a. – părticele din moaştele Sfinţilor, alături de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie) şi de un

fragment din Brâul Maicii Domnului (sărbătoare pe 31 august), se

află în Biserica Spitalului Judeţean din Suceava, jud. Suceava (B-dul 1 Decembrie 1918, Nr.21)

Moaştele a 99 Sfinţi aduse din insula Creta – părticele la Biserica “Învierea Domnului=Vascresenia - Elena Doamna”, din Suceava, jud. Suceava (Str. Ana Ipătescu, Nr. 14)

14

Page 15: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află la Catedrala "Naşterea Maicii Domnului" din Gura Humorului, jud. Suceava)

Sf. Daniil Sihastrul (prăznuit pe 18 decembrie; mormântul Sfântului se află la Mănăstirea Voroneţ, com. Voroneţ, jud. Suceava)

Sf. Daniil Sihastrul (prăznuit pe 18 decembrie; un deget al Sfântului) se află la Mănăstirea Putna, com. Putna, jud. Suceava, alături de moaşte (capul) ale Sf. Ier. Ghenadie, de părticele din moaştele Sfinţilor: Trei Ierarhi: Vasile, Grigore şi loan (prăznuiţi pe 30 ianuarie), şi de o raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor: Ana (mama Maicii Domnului) (prăznuită pe 9 septembrie şi 25 iulie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Ier. Alexandru (prăznuit pe 30 august), Mc. Rafael, Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie), Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie), Mc. Ghedeon şi Ier. Vavila, de mormântul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare (prăznuit pe 2 iulie) şi de mormântul de lângă altar al Sf. Ier. Ilie Iorest (prăznuit pe 24 aprilie)

Sfinţii: Leontie de la Rădăuţi (prăznuit pe 1 iulie) şi Teodosie de la Mănăstirea Brazi (prăznuit pe 22 septembrie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află intr-o raclă la Biserica „Sfântul Nicolae“ a Mănăstirii Bogdana din Rădăuţi, jud. Suceava

Sf. Grigorie de Nazianz (prăznuit pe 25 şi 30 ianuarie; parte din capul Sfântului se află la Mănăstirea Slatina, com. Slatina, jud. Suceava), alături de un deget al Sf. Ap. Ev. Ioan (prăznuit pe 8 mai şi 26 septembrie;) [ ??? / “Vieţile Sfinţilor” spun că mormântul său a fost găsit gol ! probabil este vorba de alt Sf. Ioan !]

Sfinţii: Modest (protectorul animalelor, prăznuit pe 18 decembrie), Gherasim (prăznuit pe 4 martie), Andrei Criteanul (prăznuit pe 4 iulie/17 octombrie?), Sf. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) şi Dr. Cosma şi Damian (prăznuiţi pe 1 iulie/1 noiembrie?) – capul Sf. Modest, mâna Sf. Gherasim şi părticele din moaştele celorlalţi Sfinţi, alături de papucul Sf. Spiridon (prăznuit pe 12

decembrie) se află la Mănăstirea Râşca, com. Râşca, jud. Suceava, alături de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie)

15

Page 16: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sfinţii: Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) şi Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află într-un medalion de la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Biserica “Sf. Ap. Petru şi Pavel” a comunei Rădăşeni, jud. Suceava (lângă Fălticeni)

Sfinţii: Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie), Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie), Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie), Constantin şi Elena (prăznuiţi

pe 21 mai) – părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Sf. Ecaterina, Sf. Mercurie şi Sf. Împăraţi” din com. Rădăşeni, jud. Suceava (lângă Fălticeni), alături de o părticică din

Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie)

Sfinţii: Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie), Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Mucenici din Creta, Antim al Nicomidiei (prăznuit pe 3 septembrie), Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 ianuarie şi 30 ianuarie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Vlasie (prăznuit pe 11 februarie), Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”), Trifon (prăznuit pe 1 februarie), Ier. Iacob de Ierusalim [Iacob ruda Domnului ?], Ştefan (prăznuit pe 27 decembrie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie), Xenia, Varvara (prăznuită pe 4 decembrie), Filofteia din Cipru, 4 Sfinţi Necunoscuţi (prăznuiţi în Duminica 1-a de la Pogorârea Sf. Duh = “Duminica Tuturor Sfinţilor”), Moşul Gheorghe Lazăr (sec. XX, necanonizat), Cuv. Pimen, Cuv. Siluan, Cuv. Nifon, 2 Cuv. de la Mt. Athos, Cuv. Daniil, Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Sfinţi Mc. de la Măn. “Sf. Teodosie cel Mare” din Pustia Iordanului, Marina (prăznuită pe 17 iulie), Ciprian (prăznuit pe 2 octombrie) ş.a. – părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Sf. Nectarie” din com. Rădăşeni, jud. Suceava (lângă Fălticeni)

Sfinţii: Ap. Petru (prăznuit pe 29 iunie), Trifon (prăznuit pe 1 februarie), Macrina (prăznuită pe 19 iulie), Mc. Hristina (prăznuită pe 24 iulie), Teona al Tesalonicului (sec. XVI, prăznuit pe 4 aprilie), 14000 Prunci Mucenici ucişi

16

Page 17: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie), Modest (prăznuit pe 18 decembrie), Maria Magdalena (prăznuită pe 22 iulie), Sila, Natan şi Paisie de la Sihăstria Putnei (prăznuiţi pe 16 mai) – părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din Biserica “Sf. Voievozi”, com. Bogdăneşti, jud. Suceava, alături de un fragment dintr-un Papuc al Sf. Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie)

Sfinţii: Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) ş.a. – Crucifix cu părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Rarău, sat Chiril, com. Crucea, jud. Suceava (lângă Câmpulung Moldovenesc, pe Mt. Rarău)

Sf. Mc. Grigorie de la Măn. Sf Sava din Ţara Sfântă (ucis de perşi în anul 614, prăznuit pe 16 mai) ş.a. – parte (izvorâtoare de mir) din moaştele Sfântului se află la Mănăstirea Sihăstria Rarăului, Sat Chiril, Com. Crucea, jud. Suceava (lângă Câmpulung Moldovenesc, pe Mt. Rarău), tot aici aflându-se şi o poiană cu morminte ale unor vechi Sfinţi Mucenici

Sf. Mc. Iacob Persul (prăznuit pe 27 noiembrie; părticele din moaştele Sfântului se află la Mănăstirea Dragomirna, com. Dragomirna, jud. Suceava)

Cuvioşii: Sila, Natan şi Paisie de la Sihăstria Putnei (prăznuiţi pe 16 mai) -

părţi din moaştele Sfinţilor (capetele) se află într-o raclă la Mănăstirea Sihăstria Putnei, com. Putna, jud. Suceava, alături de o icoană relicvar cu moaşte ale Sf. Ioan Maximovici (prăznuit pe 2 iulie), în Biserica Veche (cea mică, din piatră); tot aici, în Biserica Nouă – cu hramul „Izvorul Tămăduirii” (cea mare, din piatră) aflându-se şi o icoană relicvar cu moaşte ale Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), alături de o raclă cu o

părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie) şi cu părticele din moaştele Sfinţilor: Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie şi 29 august), Ap. Filip (prăznuit pe 11 octombrie sau 14 noiembrie ?), Modest (prăznuit pe 18 decembrie), Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie), Ignatie Briancianinov (prăznuit pe 30 aprilie), Luca al Crimeii (Dr. fără arginţi, prăznuit pe 11 iunie), Clement din Rusiei, Ier. Antonie din Rusia, Ciprian (prăznuit pe 2 octombrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Procopie (prăznuit pe 8 iulie), 40 de

17

Page 18: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Mucenici (prăznuiţi pe 9 martie), Iacob Persul (prăznuit pe 27 noiembrie), 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie), Mc. Panaghiotis (prăznuit pe 24 iunie ?), Mc. Prov, Tarah şi Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie), Mamant (prăznuit pe 2 septembrie), Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie), Varvara (prăznuită pe 4 decembrie), Anastasia (prăznuită pe 22 decembrie), Marina (prăznuită pe 17 iulie), Chiriachi (prăznuită pe 7 iulie), Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Cuv. Părinţi ucişi în Mânăstirea Sf. Sava (prăznuiţi pe 20 martie), Mc. din Pustiul Hozeva, Teodosie cel Mare (prăznuit pe 11 ianuarie), Ioanichie cel Mare (prăznuit pe 4 noiembrie), Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie), Lavrentie de Cernigov (prăznuit pe 20 ianuarie; păr al său), Sila, Natan şi Paisie de la Sihăstria Putnei (prăznuiţi pe 16 mai), Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august; păr al său şi veşmânt de moaşte), Cuv. Onufrie de la Vorona (prăznuit pe 9 septembrie), Părintelui Antim Găină (sec. XX, necanonizat), Părintelui Vichentie Mălău (sec. XX, necanonizat), Irodion de la Secu, Cuv. de la Neamţ, Andrei de la Mt. Athos, Daniil Sinaitul, Kukşa al Odessei (prăznuit pe 24 decembrie), Daniel de Pereslav (prăznuit pe 7/20 aprilie), Corneliu Sverineţ, Iona de Kiev (prăznuit pe 9 ianuarie), Andrei Cneazul de Smolensk, Cuv. De la Ierusalim, Cuvioşi de la Pecerska, Cuv.

de la Kitaev şi Cuv. Sverineţ; alături şi de o a 2-a raclă cu o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie) şi cu părticele din moaştele Sfinţilor: Lavrentie de Cernigov (prăznuit pe 20 ianuarie; păr al său), Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; moaşte şi centura Sfântului), Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie şi 29 august), Trei Ierarhi (prăznuiţi pe 30 ianuarie), Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Ier. Ghenadie de la Putna, Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Cuv. Părinţi ucişi în Mânăstirea Sf. Sava (prăznuiţi pe 20 martie), Mc. Daniel, Mc. Panaghiotis (prăznuit pe 24 iunie ?), Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie), Varvara (prăznuită pe 4 decembrie), Anastasia (prăznuită pe 22 decembrie), Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie), Sila, Natan şi Paisie de la Sihăstria Putnei (prăznuiţi pe 16 mai), Ioanichie cel Mare (prăznuit pe 4 noiembrie), Teodosie cel Mare (prăznuit pe 11 ianuarie) şi Sf. Necunoscut

18

Page 19: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

de la Măn. Neamţ (prăznuit în a 2-a duminică de la Pogorârea Sf. Duh); tot aici

aflându-se şi o (Copie binecuvântată lângă original a) Giulgiului Mântuitorului de la Torino (la subsolul Bisericii Noi, cea mare din piatră, în Paraclisul „Sf. Ioachim şi Ana”); tot aici în mănăstire şi părticică din moaştele (mâna) Sf. Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 ianuarie şi 30 ianuarie) şi părticică [?] din moaştele Sf. Paisie Velicicovschi de la Neamţ (prăznuit pe 15 noiembrie)

Sfinţii: Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 ianuarie şi 30 ianuarie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Florian, Ier. Glicherie Mărturisitorul (stil vechi; prăznuit pe 15/28 iunie <?>), Modest (protectorul animalelor, prăznuit pe 18 decembrie), Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Ier. Ghenadie şi Ermoghen (prăznuit pe 24 iulie/10 decembrie ?) – părticele din moaştele Sfinţilor, alături de o părticică din

Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie) şi de o părticică din acoperământul Sf. Mina (prăznuit pe 11

noiembrie) se află la Mănăstirea (Schitul) „Sf. Mc. Mina – Forăşti” (stil vechi), sat Roşiori, com. Forăşti, jud. Suceava (lângă Fălticeni)

Sf. Ier. Glicherie Mărturisitorul (stil vechi; prăznuit pe 15/28 iunie) – Mănăstirea Slătioara (stil vechi), sat Slătioara, com. Râşca, jud. Suceava (lângă Fălticeni) (?)

Sfinţii: Amfilohie de la Poceaev (prăznuit pe 12 mai) şi Iov de la Poceaev (prăznuit pe 28 octombrie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află în biserica din com. Ulma, jud. Suceava

Pr. Ilarion Argatu (necanonizat) – mormântul şi osemintele sale se află în com. Boroaia, jud. Suceava

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; o părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica "Sf. Andrei şi Sf. Nectarie", situată în curtea Spitalului de Pediatrie din Botoşani, jud. Botoşani)

Cuv. Pustnic Necunoscut (sec. XX, necanonizat) - mormântul Sfântului se află în cimitirul Mănăstirii Vorona, com. Vorona, jud. Botoşani

19

Page 20: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona (prăznuit pe 9 septembrie) - părţi din moaştele Sfântului se află la Mănăstirea Sihăstria Voronei, com. Vorona, jud. Botoşani, tot aici aflându-se şi mormântul Sf. Ier. Dosoftei Mitropolitul Moldovei (prăznuit pe 13 decembrie), iar în apropierea mănăstirii este peştera Sf. Onufrie (loc de Putere); în cimitirul mănăstirii se aflâ mormântul unui Schimnic Necunoscut (considerat tămăduitor)

Sfinţii: Mc. Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află în Paraclisul “Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului” al Mănăstirii “Sf. Treime”, com. Ştiubieni, jud. Botoşani

Sfinţii: 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie) şi Anastasia (prăznuită pe 22 decembrie <?> ) - părticele din moaştele Sfinţilor se află în biserica satului Vlădeni, jud. Botoşani

Sfinţii: Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie) şi Cuvioasele Parascheva, Pelaghia, Maria, Alexandra, Elena şi Marta ucenicele Sfântului de la Mănăstirea Diveevo din Rusia [femei ale Puterii Divine] (soborul Sfintelor de la Diveevo este prăznuit pe 8 iulie) - părticele din moaştele lor se află la Mănăstirea “Sf. Treime, Sf. Cuv. Parascheva şi Sf. Serafim de Sarov – Eşanca”, sat Eşanca, com. Darabani, jud. Botoşani

Sfinţii Mucenici ucişi în Mănăstirea Sf. Sava (prăznuiţi pe 20 martie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica „Sf Ioan Botezatorul - Mărăţei 1” din Piatra Neamţ, jud. Neamţ

Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) - raclă cuprinzând un veşmânt de moaşte al Sfintei se află în Biserica „Sf. Cuv. Parascheva” din Piatra Neamţ, jud. Neamţ

Raclă cu Sf. Moaşte – Biserica Spitalului Judeţean din Piatra Neamţ, jud. Neamţ

Sf. Ap. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află la Catedrala “Adormirea Maicii Domnului” din centrul oraşului Târgu Neamţ, jud. Neamţ)

Sf. Paisie Velicicovschi de la Neamţ (prăznuit pe 15 noiembrie; mormântul Sfântului se află în pronaosul Mănăstirii Neamţ, com. Vânători, jud. Neamţ, racla sa fiind în biserică [?]; în aceeaşi biserică găsindu-se şi moaştele unui Sfânt Necunoscut – prăznuit în Duminica 1-a de la Pogorârea Sf. Duh = “Duminica Tuturor Sfinţilor” şi în a 2-a Duminică de la Pogorârea Sf. Duh = “Duminica Sfinţilor Români”, părticele din moaştele Sfinţilor Eftimie, Ignatie

20

Page 21: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

şi Acachie – prăznuiţi pe 1 mai, ale Sfinţilor 40 de Mucenici (?) – prăznuiţi pe 9 martie, Haralambie – prăznuit pe 10 februarie şi Ştefan - prăznuit pe 27 decembrie, precum şi capul Sf. Simeon din Muntele Minunat – prăznuit pe 24 mai)

Sf. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august) - un deget (alături de un culion-camilafcă, de nişte mătănii şi de o carte de rugăciuni) ale Sfântului se află în Biserica Seminarului Teologic Liceal „Veniamin Costachi” de pe lângă Mănăstirea Neamţ

Sfinte Moaşte – la Shitul Vovidenia al Mănăstirii Neamţ, com. Vânători, jud. Neamţ

Sfinte Moaşte – la Shitul Pocrov al Mănăstirii Neamţ, com. Vânători, jud. Neamţ

Sfinţii: Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Ap. Pavel (prăznuit pe 29 iunie şi 30 iunie), Ap. Bartolomeu (prăznuit pe 11 iunie), Dr. Cosma şi Damian (prăznuiţi pe 1 iulie / 1 noiembrie ?), Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie), Agata (prăznuită pe 5 februarie) ş.a. - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Bistriţa, sat Bistriţa, com. Alexandru cel Bun, jud. Neamţ; în muzeul mănăstirii aflându-se şi un veşmânt – felon al Sf. Paisie Velicicovschi (prăznuit pe 15 noiembrie)

Sfinţii: Ap. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie), Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Ignatie Teoforul (prăznuit pe 20 decembrie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Mc. Lavrentie (prăznuit pe 10 august), Ap. Varnava (prăznuit pe 4 ianuarie şi 11 iunie), Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai), Procopie (prăznuit pe 8 iulie), Mc. Marina (prăznuită pe 17 iulie), Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie), Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Mucenici ucişi în Mânăstirea Sf. Sava (prăznuiţi pe 20 martie), Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie), Mc. Prov, Tarah, Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie), Cuv. Arsenie (prăznuit pe 10 noiembrie ?), Mc. Panaghiot (prăznuit pe 24 iunie), Cuv. Daniil, Martin de Tours (prăznuit pe 13 februarie), Cuvioşi din Lavra Sfântul Teodosie, Cuvioşii: Sila, Natan şi Paisie de la Sihăstria Putnei (prăznuiţi pe 16 mai), Mc. Daniel, Sfinţi de la Pecerska - Damian, Ioan si Nicolae şi alţi Sfinţi Necunoscuţi (prăznuiţi în Duminica 1-a după Pogorârea

21

Page 22: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Duh) – racla cu părticele din moaştele Sfinţilor, precum şi cu o părticică din

Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14

septembrie) se află la Mănăstirea Sihăstria Tarcăului, com. Pipirig, jud. Neamţ

Sf. Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie; un veşmânt al Sfântului se află în Biserica Arhiepiscopiei din Roman - Str. Alexandru cel Bun, Nr. 5, jud. Neamţ), alături de o raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor: Teodosie de la Mănăstirea Brazi (prăznuit pe 22 septembrie), Antipa de la Calapodeşti (prăznuit pe 10 ianuarie) ş.a., precum şi de o altă raclă conţinând părţi (2 oase) din palma stângă a Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) şi un veşmânt de moaşte al Cuvioasei

Sfinţii: Ap. Filip (prăznuit pe 14 noiembrie), Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie), Ştefan (prăznuit pe 27 decembrie), Mc. Marina (prăznuită pe 17 iulie), Grigorie Decapolitul (prăznuit pe 20 noiembrie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Artemie (prăznuit pe 20 octombrie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie) – racla cu părticele din

moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Secu, com. Vânători, jud. Neamţ, cuprinzând şi un chivot ce a adăpostit moaşte ale Sf. Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie şi 29 august), precum şi o

părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie); tot aici aflându-se şi 2 racle cu osemintele Părintelui Vichentie Mălău (sec. XX, necanonizat) şi respectiv ale Părintelui Antim Găină (sec. XX, necanonizat), iar lângă zidul mănăstirii se află mormântul Sf. Ier. Ioan de la Râşca şi Secu (prăznuit pe 30 august), tot aici în mănăstire aflându-se şi mormântul Sf. Ier. Varlaam al Moldovei (prăznuit pe 30 august), precum şi racla cu moaştele sale

Sfinţii: Paisie Velicicovschi de la Neamţ (prăznuit pe 15 noiembrie) ş.a. - racla cu părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Sihăstria, com. Vânători, jud. Neamţ (22 km de Tg. Neamţ pe şoseaua care merge spre Vatra Dornei) [?]

22

Page 23: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Cuv. Sihaştri: Evloghie, Pimen, Misail, Vasile, Paisie, Eufrosin, Mihail, Misail, Pimen, Partenie (prăznuit pe 21 iulie), Rafail (prăznuit pe 21 iulie) ş.a - (sec. XV-XVI, dintre care unii încă necanonizaţi) - mormintele Sfinţilor se află în “Livada Părinţilor” din cimitirul Mănăstirii (Sihăstria) Agapia Veche/din Deal, com. Agapia, jud. Neamţ (la cca. 2 Km nord de Mănăstirea Agapia din Vale, 12 km SV de Tg. Neamţ, 48 km N de Piatra Neamţ), tot aici părticică [?] din moaştele Sf. Paisie Velicicovschi de la Neamţ (prăznuit pe 15 noiembrie)

Sfinţii: Ap. Toma (prăznuit pe 6 octombrie şi în Duminica a 2-a după Paşti = “Duminica Tomii / a Sf. Ap. Toma”), Ap. Simon Zelotul, mirele din Cana Galileii (prăznuit pe 10 mai şi 30 iunie, protector al căsătoriei), Maria Magdalena (prăznuită pe 22 iulie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Longin Sutaşul (prăznuit pe 16 octombrie), 14.000 de Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie), Marina (prăznuită pe 17 iulie), Chiriachi (prăznuită pe 7 iulie), Grigorie de Nissa (prăznuit pe 10 ianuarie), Grigorie de Nazianz (prăznuit pe 25 şi 30 ianuarie), Partenie al Lampsacului (prăznuit pe 7 februarie), Onufrie cel Mare (prăznuit pe 12 iunie), Gheorghe Hozevitul (prăznuit pe 8 ianuarie), Dimitrie Basarabov (prăznuit pe 27 octombrie), Lavrentie de Cernigov (prăznuit pe 20 ianuarie), Mc. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Cuv. Xenia (prăznuită pe 24 ianuarie), Mc. Ermolae (prăznuit pe 26 iulie) -

părticele din moaştele Sfinţilor, alături de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie) – se află în

Biserica Mănăstirii Văratec, com. Agapia, sat Văratec, jud. Neamţ, tot aici, în pronaosul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” aflându-se mormântul Cuv. Iosif de la Văratec (prăznuit pe 16 august), ale cărui moaşte au fost scoase într-o raclă spre închinare

Moşul Gheorghe Lazăr (sec. XX, necanonizat) - mormântul său se află în cripta de sub altarul Bisericii Mănăstirii Văratec, com. Agapia, sat Văratec, jud. Neamţ)

23

Page 24: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Cuv. Ep. Ioan din Kiev / de Carpaţi (sec. XX, necanonizat) - moaşte ale sale se află în Biserica Schitului Sihla, com. Vânători, jud. Neamţ

Sfinţii: loan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie şi 29 august), Maria Magdalena (prăznuită pe 22 iulie), Modest (protectorul animalelor, prăznuit pe 18 decembrie), 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie), Mc. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai), Ierarh Iacob şi Cuv. Ieremia (capul său) (necanonizat încă, ucenic al Sfântului Paisie Velicikovschi) – părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din Biserica Schitului Sihla, com. Vânători, jud. Neamţ, alături de o a 2-a raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor: Calinic de la Cernica (prăznuit pe 11 aprilie), Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), Sfinţi Mc. de la Măn. “Sf. Teodosie cel Mare” din Pustia Iordanului, Modest (protectorul animalelor, prăznuit pe 18 decembrie), Mc. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Ioasaf (+ 1824), Sf. Necunoscuţi (prăznuiţi în Duminica 1-a după Pogorârea Sf. Duh), Mc. Prov, Tarah, Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie), Gheorghe Hozevitul, Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie), Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”), Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie), Ap. şi Arhidiacon Ştefan (prăznuit pe 27 decembrie), Valentin (prăznuit pe 30 iulie), Mărturisitor de la Aiud, Cuv. Chesarie de la Atos (1844) ş.a.

Sfinţii: 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie), Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie), Mc. Prov, Tarah, Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie), Mc. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Mc. Maria, Mc. Evdochia (prăznuită pe 1 martie), Mc. Daria de la Pujota, Mc. Daria cea Mică, Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august), Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie), Trifon Athonitul, Lavrentie de Cernigov (prăznuit pe 20 ianuarie), Ierarh Teodosie de Cernigov (prăznuit pe 5 februarie), Cuv. Cornelie de Krîpeţk, Cuv. Daniel, Sfinţi Necunoscuţi (prăznuiţi în Duminica 1-a după Pogorârea Sf. Duh) (moaşte găsite în Sf. Masă a bisericii voievodale), Cuv. Simeon Sihastrul de la Pângăraţi (sec. XV, prăznuit pe 7 septembrie) şi Cuv. Amfilohie de la Pângăraţi (?) (prăznuit pe 7 septembrie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Pângăraţi, com. Pângăraţi, jud. Neamţ

24

Page 25: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie) – un papuc al Sfântului se află la Mănăstirea Nechit, com. Borleşti, jud. Neamţ

Sf. Chiriac de la Tazlău (prăznuit pe 9 septembrie) – mormântul său se află la Mănăstirea Tazlău, com. Tazlău, jud. Neamţ

Sfinţii: Cuv. Iosif de la Bisericani şi Cuv. Chiriac de la Bisericani (prăznuiţi pe 1 octombrie), Cuv. Chiriac de la Tazlău (?) (prăznuit pe 9 septembrie) – moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Bisericani, com. Viişoara, sat Scăricica, jud. Neamţ

Sf. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie; părticică din moaştele Sfântului se află la Mănăstirea Durău, com. Ceahlău, jud. Neamţ)

Sf. Ier. Varlaam al Moldovei (prăznuit pe 30 august; părticică din moaştele Sfântului se află la Mănăstirea Bodeşti, com. Bodeşti, jud. Neamţ)

Sfinţii: Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Nifon (prăznuit pe 11 august), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Simeon Stâlpnicul (prăznuit pe 1 septembrie), Ana (mama Maicii Domnului) (prăznuită pe 9 septembrie şi 25 iulie), Varvara (prăznuită pe 4 decembrie), Marina (prăznuită pe 17 iulie), Cecilia (prăznuită pe 22 noiembrie), Lucia (prăznuită pe 13 decembrie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Modest (protectorul animalelor, prăznuit pe 18 decembrie), Mc. Iacob Persul (prăznuit pe 27 noiembrie), Ier. Glicherie Mărturisitorul (stil vechi; prăznuit pe 15/28 iunie <?>) ş.a. – părticele din moaştele Sfinţilor, alături

de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie) şi de o părticică dintr-un veşmânt de moaşte al Sf.

Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie) se află la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Mc. Mina” (stil vechi),

sat Poiana, com. Negreşti, jud. Neamţ Sfinţii: Marina (prăznuită pe 17 iulie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie),

Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Eutihie (prăznuit pe 6 aprilie / 24 august / 28 mai / ... ?) şi Procopie (prăznuit

pe 8 iulie) - părticele din moaştele Sfinţilor, alături de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14

25

Page 26: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

septembrie) se află în Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din com. Urecheni, jud. Neamţ

Raclă Sf. Moaşte (în altar) - Biserica “Sf. Cuv. Parascheva” din com. Secuieni, jud. Neamţ

Sfinţi Mărturisitori de la Aiud – părţi din moaştele lor se află la Mănăstirea ”Sf. Arhangheli” Petru Vodă, sat Petru Vodă, com. Poiana Teiului, judeţul Neamţ, alături de un veşmânt de moaşte al Pr. Ilie Lăcătuşu (încă necanonizat), tot aici aflându-se şi mormintele Pr. Calciu Dumitreasa, al poetului martir Radu Gyr (şi soţiei sale, una cu el în iubire creştină) şi al Pr. Atanasie Ştefănescu (21 ani de temniţă comunistă)

Cuv. Mavra de la Ceahlău (prăznuită în Duminica a 2-a după Pogorârea Sf. Duh) - moaştele sale, ca şi ale altor nevoitoare, se află tăinuite în Poiana Maicilor / Poiana de la Ponoare de pe Muntele Ceahlău

Cuv. Pavel Sihastrul, duhovnicul Sfintei Teodora de la Sihla (prăznuit în Duminica a 2-a după Pogorârea Sf. Duh) - moaştele sale, ca şi ale altor nevoitori, se află tăinuite în Pădurile dintre Sihla si Râpa lui Coroi

Cuv. [?] schimonah Iosif (1928-2004) – presupusele sale moaşte [încă nu s-a dovedit indubitabil că este vorba de moaşte] se află la Schitul ”Sf. Cuv.Parascheva”, com. Rădeni, judeţul Neamţ

Sfinţii: Stelian (prăznuit pe 26 noiembrie), Teodosie de la Brazi (prăznuit pe 22 septembrie) şi Iosif de la Partoş (prăznuit pe 15 septembrie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află în biserica din subsolul Catedralei Municipale “Sf. Sava Gotul” din Buzău, jud. Buzău) (Str. Unirii)

Sfinţii: Nifon (prăznuit pe 11 august), Mc. de la Niculiţel Zotic, Atal, Camasie şi Filip (praznuiţi pe 4 iunie), Stelian (prăznuit pe 26 noiembrie), Teodosie de la Brazi (prăznuit pe 22 septembrie) şi Iosif de la Partoş (prăznuit pe 15 septembrie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din Catedrala Episcopală Veche ”Adormirea Maicii Domnului” din Buzău, jud. Buzău (Aleea Episcopiei, Nr. 3)

Sfinţii: Mc. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Mc. Trifon (prăznuit pe 1 februarie), Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Mc. Areta (prăznuit pe 24 octombrie), Teodosie de la Brazi (prăznuit pe 22 septembrie), Eftimie cel Mare [?] (prăznuit pe 20 ianuarie), Ignatie

26

Page 27: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Teoforul [?] (prăznuit pe 20 decembrie), Acachie [?] / sau ? Eftimie, Ignatie şi Acachie (prăznuiţi pe 1 mai), Neofit [?], Cuv. Parascheva [?] (prăznuită pe 14 octombrie) ş.a. [?] – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Ciolanu, com. Tisău, jud. Buzău

Sfinţii: Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) şi 40 de Mucenici de la Sevasta (prăznuiţi pe 9 martie) – racla cu părticele din moaştele lor se află la Mănăstirea Răteşti, Sat Răteşti, com. Berca, jud. Buzău

Sf. Vasile de la Poiana Mărului (dascălul Sf. Paisie Velicicovschi, prăznuit pe 25 aprilie) - mormântul Sfântului se află în curtea Mănăstirii Poiana Mărului, sat Jitia de Jos, com. Jitia, jud. Buzău, tot aici, în biserica mare se mai află şi o casetă cu părticele din moaştele mai multor Sfinţi, între care şi Sf. Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie)

Sfinţii: Ignatie Teoforul (prăznuit pe 20 decembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Eftimie cel Mare (prăznuit pe 20 ianuarie), Ştefan (prăznuit pe 27 decembrie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Maria Magdalena (prăznuită pe 22 iulie), Antonie cel Mare (?) (prăznuit pe 17 ianuarie; o părticică din paraclisul său, sau din haina sa, toiagul său, piatra mormântului său, sau moaşte ?), Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie), Ap. Toma (prăznuit pe 6 octombrie şi în Duminica a 2-a după Paşti = “Duminica Tomii / a Sf. Ap. Toma”), Epifanie (?) (prăznuit pe 12 mai), Ioan Damaschin (prăznuit pe 4 decembrie), Eustaţie Plachida (prăznuit pe 20 septembrie), Ioan Scărarul (prăznuit pe 30 martie şi în Duminica a 4-a din Postul Mare = “Duminica Sf. Ioan Scărarul”), Ap. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie: părticică de moaşte, crucifix cu părticică din lemnul crucii pe care Sfântul a fost martirizat, iar într-o nişă din zidul bisericii se mai află şi pământ şi piatră din Betsaida Galileii – locul natal al Sfântului) + Mc. Conon (prăznuit pe 5 martie), Mc. Ep. din Cherson: Efrem, Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Elpidie, Eterie şi Capiton (prăznuiţi pe 7 martie) –

părticele din moaştele Sfinţilor se află în racla mare din Catedrala Arhiepiscopiei din Galaţi (tot în această raclă aflându-se şi un

engolpion cu o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos / sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie, engolpion ce cuprinde şi moaşte ale

27

Page 28: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

altor 4 Sfinţi ). Tot în catedrală se mai află şi: o raclă cu o părticică din moaştele Sf. Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 ianuarie şi 30 ianuarie) + o raclă de lemn ce cuprinde un veşmânt de moaşte al Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) + o raclă cu o părticică din moaştele Sf. Ioan Casian (prăznuit pe 28 februarie) + o casetă cu o părticică din moaştele Sf. Ioan cel Milostiv Patriarhul Alexandriei (prăznuit pe 12 noiembrie) + o casetă (care se scoate de ziua lor) cu părticele din moaştele Sfinţilor: Mc. Dasius de la Durostorum (prăznuit pe 20 noiembrie) şi Mc. Emilian de la Durostorum (prăznuit pe 18 iulie) + o răcliţă cu o părticică din moaştele Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie) + o icoană relicvar a Sf. Atanasie Patelarie al III-lea al Constantinopolului, care împreună cu un veşmânt de moaşte al Sfântului se află în Paraclisul reşedinţei Episcopale + un fragment de veşmânt al Sf. Patapie din Grecia (prăznuit pe 8 decembrie) + o casetă cuprinzând o părticică din moaştele Sf. Anastasie de la Pecerska (sec. XI-XII, prăznuit pe 22 ianuarie) şi un veşmânt de moaşte al Sf. Efrem de la Pecerska (sec. XI-XII, prăznuit pe 28 ianuarie) aflate tot în Paraclisul reşedinţei Episcopale

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; o părticică din moaştele Sfântului se află în Capela „Sf. Andrei” din cadrul Spitalului Judeţean Galaţi)

Sf. Anton de Padova (prăznuit pe 13 iunie; o părticică din moaştele-relicvele Sfântului se află în Catedrala Catolică “Sf. Anton” din Galaţi)

Sfinţii: Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Mc. Cosma şi Damian (prăznuiţi pe 1 iulie/1 noiembrie?), Eustaţie Plachida (prăznuit pe 20 septembrie), Mc. Chiriachi (prăznuită pe 19 mai/7 iulie?), Mucenici (călugări greci ucişi de turci, îngropate la piciorul mesei sf. altar de vară) ş. a. – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Vladimireşti, com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi

Sf. Grigorie Decapolitul (prăznuit pe 20 noiembrie; moaştele Sfântului se află la Mănăstirea Bistriţa, sat Bistriţa, com. Costeşti, jud. Vâlcea)

Sfinţii: 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie), Maxim Mărturisitorul (prăznuit pe 21 ianuarie), Ap. Filip - prăznuit pe 14 noiembrie, Marina (prăznuită pe 17 iulie), Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Mihail Mărturisitorul episcopul Sinadelor (prăznuit pe 23 mai), Grigorie Decapolitul (prăznuit pe 20 noiembrie) şi Mc. Ucişi în Pustiul

28

Page 29: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Hozevei – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Arnota, com. Costeşti, jud. Vâlcea

Sfinţii: Ap. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie), Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Fevronia (prăznuită pe 25 iunie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Procopie (prăznuit pe 8 iulie), Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”) şi Minodora (prăznuită pe 10 septembrie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă la Mănăstirea Horezu, jud. Vâlcea, împreună cu o a 2-a raclă ce conţine părticele din moaştele Sfinţilor: Ap. Filip dintre cei 7 Diaconi (prăznuit pe 11 octombrie), Mc. Marina (prăznuită pe 17 iulie) şi Ierarh Mihail (prăznuit pe 23 mai)

Sfinţii: Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie), Carp (prăznuit pe 13 octombrie) şi Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie) – capul Sf. Mercurie şi antebraţe ale celorlalţi 2 Sfinţi se află într-o raclă la Episcopia din Râmnicu Vâlcea (Str. Argeş, Nr. 53), alături de părticele din moaştele Sfinţilor: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie), Sf. 5 Mc. din Samotracia Grecia (sec. XIX, prăznuiţi pe 5 aprilie ?) şi Sfinţi Mucenici de la Mănăstirea “Sf. Teodosie cel Mare” din Pustia Iordanului, tot aici aflându-se şi o icoană relicvar cu moaşte ale Sf. Calinic de la Cernica (prăznuit pe 11 aprilie)

Sf. Rita (prăznuită pe 22 mai; părticele din moaştele-relicvele Sfintei se află în Biserica Greco-Catolică ”Sf. Rita” din Râmnicu Vâlcea (Str. Ioan Referendaru, Nr. 8A)

Sfinţii: Mc. Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie) ş.a. alături de un Crucifix cu Sf. Moaşte (Sfinţi Necunoscuţi, prăznuiţi în Duminica 1-a după Pogorârea Sf. Duh) – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea “Dintr-un Lemn”, Sat Dezrobiţi, com. Frânceşti, jud. Vâlcea

Sf. Antonie de la Iezerul (prăznuit pe 23 noiembrie; părticele din moaştele Sfântului se află la Schitul Iezeru, sat Cheia, jud. Vâlcea, Băile Olăneşti, tot aici aflându-se şi Troiţa Sf. Mucenici/Crucile Moşilor pe locul de îngropăciune al unor vechi Sfinţi Mucenici)

Sfinţii: Ier. Calinic (prăznuit pe 11 aprilie, ctitorul mănăstirii), Mc. Trifon (prăznuit pe 1 februarie), Mc. Calinic (prăznuit pe 14 decembrie ?), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Cuv. Pahomie (prăznuit pe 6 mai ?), Cuv.

29

Page 30: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Atanasie al Atonului (prăznuit pe 5 iulie), Dionisie Areopagitul (prăznuit pe 3 octombrie), Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Mc. Ucişi în Pustiul Hozevei (sec. VII) ş.a. – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Frăsinei, com. Muereasca, jud. Vâlcea

Cuv. Daniil şi ucenicul său Misail (prăznuiţi pe 5 octombrie) - mormintele Sfinţilor se află sub temelia Bisericii Mănăstirii Turnu, Călimăneşti, jud. Vâlcea

Sfinţii: Cuv. Meletie Sihastrul şi Cuv. Neofit Sihastrul - din Muntele Sălbatecu (prăznuiţi pe 3 septembrie) - părţi din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Stânişoara – Nucet, sat Păusa – Călimăneşti, jud. Vâlcea (staţiunea balneo-climaterică Călimăneşti, la poalele masivului Cozia, acces prin valea Pausa-Stânişoara pe directia nord, plecând din halta CFR Pausa-Căciulata, la aproximativ 6 km, sau din staţia CFR Turnu, pe direcţia est, la aproximativ 4 km)

Sfinţi din Pustiul Hozevei – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Schitul Pătrunsa, com. Bărbăteşti, jud. Vâlcea

Sfinţii: Nicodim de la Tismana (prăznuit pe 26 decembrie), Ignatie Teoforul (prăznuit pe 20 decembrie) şi Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie) – racla cu părticele din moaştele lor, alături de o cruce de plumb a Sf. Nicodim, se află la Mănăstirea Tismana, jud. Gorj

Sfinţii: Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie), Ignatie Briancianinov (prăznuit pe 30 aprilie) şi Dimitrie de Rostov (prăznuit pe 21 septembrie) – raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Lainici, com. Schela, sat Sâmbotin, jud. Gorj, tot aici aflându-se, în cimitirul mănăstirii, şi mormântul Cuv. Arhim. Irodion (Ionescu) de la Lainici (sec. XIX, prăznuit pe 3 mai, fost duhovnic al Sf. Calinic Cernicanul), ale cărui moaşte sunt aşezate spre închinare într-o raclă în biserica mănăstirii

Sfinţii: Mc. Zotic, Atal, Camasis şi Filip (prăznuiţi pe 4 iunie), Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie) ş.a. – raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Crasna, com. Crasna, sat Ungureni, jud. Gorj

Sfinţii: Nifon de Constantinopol (prăznuit pe 11 august), Serghie şi Vah (prăznuiţi pe 7 octombrie) şi Tatiana (prăznuită pe 12 ianuarie) – capetele Sfinţilor şi mâna stângă a Sf. Nifon, alături de o părticică din moaştele Sf. Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie) se află în Biserica Mitropoliei din Craiova (Str. Mitropolit Firmilian, Nr. 3), jud. Dolj

30

Page 31: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sfinţii: Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august), Dimitrie al Rostovului (prăznuit pe 28 octombrie) şi Ierarh Teodosie de Cernigov (prăznuit pe 5 februarie) - părticele din moaştele Sfinţilor alături de o părticică

din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14

septembrie) se află la Mănăstirea „Sf. Gheorghe” din Craiova, jud. Dolj

Sf. Ioan Patriarhul Alexandriei (prăznuit pe 12 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află la Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi – Postelnicu” din Craiova, jud. Dolj, Str. Înfrăţirii / Postelnicu Fir)

Sfinţii: Eftimie, Ignatie şi Acachie (prăznuiţi pe 1 mai) şi Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica Hârşu din Craiova, jud. Dolj (intersecţia Str. Feldioara cu Str. Călimăneşti)

Sf. Mc. Gordie (prăznuit pe 3 ianuarie; părticică din moaştele Sfântului se află în masa altarului din Biserica Greco-Catolică „Buna Vestire şi Sf Ioan Gură de Aur” din Craiova, Str. Severinului, Nr. 2)

Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie; un veşmânt de moaşte al Sfintei se află în Biserica „Sf. Ierarh Petre Movilă”, de lângă Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, jud. Dolj

Sfinţii: Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 şi 30 ianuarie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie), Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”), Ignatie Teoforul (prăznuit pe 20 decembrie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Mc. Foca (prăznuit pe 22 septembrie) şi Ier. Glicherie Mărturisitorul (stil vechi; prăznuit pe 15/28 iunie <?>) – raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Cârcea, sat Cârcea, com. Coşoveni, jud. Dolj (9 km de la Craiova)

Sfinţii: Ignatie Briancianinov (prăznuit pe 30 aprilie), Mc. Luchian (prăznuit pe 15 octombrie), Agapit (prăznuit pe 18 februarie), Cuv. Pimen (prăznuit pe 27 august), Prohor (prăznuit pe 28 iulie), Cuv. Avramie (prăznuit pe 29 octombrie), Mc. Lavrentie (prăznuit pe 10 august), Mc. Fevronia (prăznuită pe 25 iunie), Alexie cel Nebun pentru Hristos şi Cuv. ucis pe Muntele Sinai – raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Jitianu, sat Branişte, com. Podari, jud. Dolj

31

Page 32: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sfinţii: Tecla (prăznuită pe 24 septembrie), Maria Magdalena (prăznuită pe 22 iulie), Chiriachi (prăznuită pe 7 iulie), Marina (prăznuită pe 17 iulie), Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 şi 30 ianuarie), Cuv. Parascheva prăznuită pe 14 octombrie) [?], Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Chesarie, Paisie Velicicovschi de la Neamţ (prăznuit pe 15 noiembrie),... şi mulţi alţii - părticele din moaştele Sfinţilor (alături de un veşmânt de moaşte de la Sf. Grigorie Decapolitul - prăznuit pe 20 noiembrie) se află în Mănăstirea „Sf. Tecla”, com. Predeşti, jud. Dolj (la 11 km de Craiova)

Sfinţii: Ap. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie), Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie), Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie), Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), Iona de Kiev (prăznuit pe 9 ianuarie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie), Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Cuv. Andronic de la Kiev, Mucenici ucişi în Mânăstirea Sf. Sava (prăznuiţi pe 20 martie), Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Paisie Velicicovschi de la Neamţ (prăznuit pe 15 noiembrie), Chiriachi (prăznuită pe 7 iulie), Teofil cel Nebun pentru Hristos (prăznuit pe 28 octombrie/10 noiembrie), Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august), Antonie de la Iezerul (prăznuit pe 23 noiembrie), Sf. Cuv. Necunoscut (prăznuit în Duminica 1-a după Pogorârea Sf. Duh), Sf. Mc. Necunoscut (prăznuit în Duminica 1-a după Pogorârea Sf. Duh), Sfinţi Mc. de la Măn. “Sf. Teodosie cel Mare” din Pustia Iordanului, 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Brâncoveni, com. Brâncoveni, jud. Olt (lângă Slatina, la 20 km distanţă spre sud-vest, la sud de Piatra Olt, în zona şoselei Slatina-Caracal, şi la 6 km de halta Pârşcoveni, de pe linia ferată Piatra Olt-Caracal)

Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie; veşmânt de moaşte al Sfintei se află în biserica din satul Câmpu Mare, com. Dobroteasa, jud. Olt)

Sfinţii: Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie), Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie), Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), Teodor (Stratilat ? - prăznuit pe 8 februarie), Procopie (prăznuit pe 8 iulie), Simion Xilon, Iliodor, Artemie (prăznuit pe 20 octombrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Haralambie

32

Page 33: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

(prăznuit pe 10 februarie), şi Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie) – părticele

din moaştele Sfinţilor se află în Biserica Vechii Catedrale a Episcopiei din Slobozia (Mânăstirea „Sf. Arhangheli – Slobozia Veche”, Str. Mănăstirii, Nr. 1) alături de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie)

Sfinţii: Mc. Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie), Mc. Dasius de la Durostorum (prăznuit pe 20 noiembrie – în principal, 5 august, 4 şi 18 octombrie), Mc. Emilian de la Durostorum (prăznuit pe 18 iulie) şi Teodosie de la Brazi (prăznuit pe 22 septembrie); Mc. Zotic, Atal, Camasis şi Filip (prăznuiţi pe 4 iunie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din Catedrala „Înălţarea Domnului” a Episcopiei din Slobozia (cea nouă) (Str. Episcopiei, Nr. 2)

Sfinţii: Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie), Trifon (prăznuit pe 1 februarie) şi Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Biserica "Sf. Gheorghe" din Slobozia, jud. Ialomiţa

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află la Catedrala „Sf. Împăraţi” din Urziceni, jud. Ialomiţa)

Sfinţii: Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie), Grigore Teologul (prăznuit pe 25 şi 30 ianuarie), Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 şi 30 ianuarie), Auxenţie, Luca al Crimeii (Dr. fără arginţi, prăznuit pe 11 iunie), Sf. Lazăr înviat de Mântuitorul (prăznuit în ”Sâmbăta lui Lazăr” de dinaintea Duminicii Floriilor şi pe 17 octombrie), 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie), Iona din Kiev (prăznuit pe 9 ianuarie), Mc. din Bethleem ucişi de Horoziu, Ier. Mc. Makarie de la Kiev, Varvara (prăznuită pe 4 decembrie), Ciprian (prăznuit pe 2 octombrie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie) şi Cuv. Teodosii Veliki – părticele din moaştele lor se află într-o raclă din Biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" (din zona şcolii Generale Nr. 11 ”Tudor Vladimirescu”) din Călăraşi, jud. Călăraşi (Cal. Bucureşti, Nr. 72)

33

Page 34: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sfinţii: Ciprian (prăznuit pe 2 octombrie), Stelian (prăznuit pe 26 noiembrie), Sofronie (prăznuit pe 11 martie), Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie), Teodosie cel Mare (prăznuit pe 11 ianuarie), Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Fanurie (prăznuit pe 27 august), Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie), Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”), Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie), Macarie Egipteanul (prăznuit pe 19 ianuarie) ş.a. – părticele din moaştele lor se află în Biserica „Sf. Nicolae şi Sf. Alexandru – Centru”, Olteniţa, jud. Călăraşi

Raclă cu Sfinte Moaşte (Sfinţii: Eftimie, Ignatie şi Acachie - prăznuiţi pe 1 mai, Sava – prăznuit pe 5 decembrie, Ap. Andronic – prăznuit pe 17 mai, Teodor Tiron - prăznuit pe 17 februarie,... ş.a. ?) - se află la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului”, sat Dridu, jud. Ialomiţa

Sf. Ap. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie) – părticele din moaştele Sfântului, alături de părticele din moaştele Sfinţilor Mc. Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie) şi ale Sfinţilor Mc. Zotic, Atal, Camasis şi Filip (prăznuiţi pe 4 iunie) se află la Mânăstirea “Peştera Sf. Ap. Andrei”, com. Ioan Corvin, jud. Constanţa

Părticică din piatra Mormântului Maicii Domnului din ţara Sfântă (Adormirea Maicii Domnului: 15 august), un veşmânt preoţesc sfinţit

pe piatra Mormântului Maicii Domnului din ţara Sfântă (Adormirea Maicii Domnului: 15 august), părticică din piatra Grădinii Ghetsimani [?] şi o părticică din stânca Golgotei se află într-o raclă

din Mănăstirea Dervent, Com. Ostrov, jud. Constanţa, alături de părticele din moaştele Sf. Mucenici ucişi în Mânăstirea Sf. Sava (prăznuiţi pe 20 martie) şi de un veşmânt de moaşte-epitrahil al Sf. Grigorie Decapolitul (prăznuit pe 20 noiembrie); tot aici aflându-se şi 2 racle cu părticele din moaştele Sfinţilor Mc. Epictet şi respectiv Astion (prăznuiţi pe 8 iulie)

Sf. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie; racla cu moaşte ale Sfântului se află în Catedrala „Sfinţii Petru şi Pavel - a Arhiepiscopiei” din Constanţa – lângă Cazinou / Acvariu, alături de o casetă cu părticele din moaştele Sf.

34

Page 35: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Auxenţie – prăznuit pe 14 februarie şi Sf. Simeon Stâlpnicul – prăznuit pe 1 septembrie, de 4 casete cu părticele din moaştele Sfinţilor Teodosie cel Mare – prăznuit pe 11 ianuarie, Antipa de la Calapodeşti – prăznuit pe 10 ianuarie, Teodor Tiron - prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei” şi Stelian - prăznuit pe 26 noiembrie, de o casetă cu părticele din moaştele Sfinţilor Mucenici: Eftimie, Ignatie şi Acachie – prăznuiţi pe 1 mai, Paraschevi - prăznuită pe 26 iulie şi Mercurie - prăznuit pe 25 noiembrie, de o altă casetă cu părticele din moaştele Sfinţilor: Andrei Criteanul - prăznuit pe 4 iulie ş.a., precum şi de 2 racle cu părţi din moaştele Sfinţilor Mc. Epictet şi Astion – prăznuiţi pe 8 iulie şi de o icoană relicvar a Sf. Serafim de Sarov - prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie (care va fi dusă la viitoarea Mănăstire "Sf. Serafim de Sarov" din com. Ion Corvin, jud. Constanţa)

Sfinţii: Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”), Mc. Trifon (prăznuit pe 1 februarie) şi Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie) – părticele din moaştele Sfinţilor, alături de un veşmânt de moaşte al Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) se află în Biserica „Sf. Teodor Tiron şi Sf. Nectarie” din Constanţa (Cartierul Medeea, Str. Spiru Haret, Nr. 4 d; imediat după ce treci Podul de Butelii, pe partea stângă, venind dinspre Tomis 3)

Sfinţii 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Biserica „Sf. Ştefan” din Constanţa (zona Parc Gară)

Sfinţii: Ana (mama Maicii Domnului) (prăznuită pe 9 septembrie şi 25 iulie), Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie) şi Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Sf. Mucenici de la Niculiţel” din Constanţa (Bd. Unirii, Nr. 100, zona Delfinariu)

Sfinţii: Constantin (prăznuit pe 21 mai), Cuv. Iacob Iviritul, Ap. Filimon (prăznuit pe 22 noiembrie), Nou Mucenic Teodor Bogoialenvski (prăznuit pe 6 iulie), Modest (prăznuit pe 18 decembrie), Varvara (prăznuită pe 4 decembrie), Doctori fără de arginţi, Trifon (prăznuit pe 1 februarie), Teoctista (prăznuită pe 9 noiembrie) şi Sfânt Necunoscut (prăznuit în Duminica 1-a după Pogorârea Sf. Duh) - părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Sf. Dumitru” din Constanţa (Str. Dorobanţi, Nr. 64, zona Delfinariu)

35

Page 36: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14

septembrie) - o părticică se află în Biserica Catolică „Sf Anton” din Constanţa (Str. Nicolae Titulescu, Nr. 11, lângă Cazinou / Acvariu), tot aici (în aceeaşi casetă) aflându-se şi o părticică din moaştele-relicvele Sf. Ioan Nepomuk (prăznuit pe 16 mai), tot aici se află şi o părticică din moaştele-relicvele Sf. Anton de Padova (prăznuit pe 13 iunie)

Padre Pio (prăznuit pe 23 septembrie; părticică din moaştele-relicvele Sfântului se află la Biserica Catolică “ Padre Pio” din Constanţa, Str. Lăpuşneanu, Tomis 3)

Sfinţii: Maria Magdalena (prăznuită pe 22 iulie), Constantin şi Elena (prăznuiţi pe 21 mai), Antonie de la Verias (prăznuit pe 17 ianuarie), Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Arsenie Capadocianul (prăznuit pe 10 noiembrie) şi Antim – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului-Dumbrăveni”, com. Dumbrăveni, jud. Constanţa, alături de părticele din osemintele Părintelui Vichentie Mălău (sec. XX, necanonizat) şi ale Părintelui Antim Găină (sec. XX, necanonizat); în apropiere fiind situat şi Complexul rupestru (locuri de Putere; complex rupestru paleo-creştin din sec. V: peşteră biserică etc)

Sfinţii: loan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie şi 29 august) şi Dasie de la Durostor (prăznuit pe 20 noiembrie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei)

Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) – mir din moaştele Sfântului de la Bari, alături de un omofor ce a fost ţinut pe mormântul Sfântului de acolo se află în Biserica „Sf. Nicolae” din Năvodari, jud. Constanţa

Sfinţii: Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie), ş.a. - părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica ”Sf. Ioan Iacob Hozevitul” a Centrului Social ”Ceres” din com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa

Veşmânt al Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) – în Biserica „Sf. Maria”, oraşul Ovidiu, jud. Constanţa

5 Sfinţi Mucenici (dobrogeni, din sec. III) – moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea „Sf. Ap. Filip” de lângă Adamclisi, jud. Constanţa

36

Page 37: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sfinţii: Mc. Zotic, Atal, Camasis şi Filip (prăznuiţi pe 4 iunie), Lavrentie de la Cernigov (prăznuit pe 20 ianuarie), Ignatie Briancianinov (prăznuit pe 30 aprilie), Iona de Kiev (prăznuit pe 9 ianuarie), Daniel de Pereslav (prăznuit pe 7/20 aprilie), Corneliu de Pereslav (prăznuit pe 22 iulie/4 august), Andrei Cneazul de Smolensk, Dimitrie al Rostovului (prăznuit pe 28 octombrie), Atanasie Serpuhov, Sfinţi din Pustia Chitaevului, Antonie de la Iezeru-Vâlcea (prăznuit pe 23 noiembrie), Chiril al Athosului, Iov de la Poceaev (prăznuit pe 28 octombrie), Sf. Mc. Ucis de perşi în Ierusalim, Mc. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Sf. Ucis la Mănăstirea Iviron, Sfânt Necunoscut (prăznuit în Duminica 1-a după Pogorârea Sf. Duh), Sf. din Pustia Carantania, Amfilohie de la Poceaev (prăznuit pe 12 mai) ş.a. – părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă şi casete din Mănăstirea “Sf. Nicolae” din localitatea 23 August, jud. Constanţa, alături de fesurile Sfinţilor Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai), Iov, Amfilohie, mănuşile Sfinţilor Teofil cel Nebun pentru Hristos (prăznuit pe 28 octombrie/10 noiembrie), Dumitra, Luca al Crimeii (Dr. fără arginţi, prăznuit pe 11 iunie), Iona al Odesei şi mai multe sfinţenii, piatră din locul Rugului Aprins, epitrahilul Sf. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august) şi veşminte de la mai mulţi sfinţi şi moaşte [?]

Sfinţii: Mc. Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie), Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie), Mc. din Pustia Hozevei, Cuv. Ioasaf, Sf. Necunoscut de la Ierusalim (prăznuit în Duminica 1-a după Pogorârea Sf. Duh) – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea „Sf. Maria - Techirghiol” (cea nouă), din localitatea Techirghiol, jud. Constanţa

Sf. Ioachim Vatopedinul (din Itaca) (prăznuit pe 2 martie şi 23 mai) – părticică din mâna sa dreapta se află în Biserica „Adormirea Maicii Domnului – Parohia Mangalia 2”, Mangalia, jud. Constanţa

Sfinţii: Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie), Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Constantin şi Elena (prăznuiţi pe 21 mai) şi Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o răcliţă din Biserica „Sf. Mina şi Sf. Pantelimon” din Mangalia, jud. Constanţa (Str. Rozelor, Nr. 2, lângă Spitalul Municipal)

Fer. Monsenior Vladimir Ghika (prăznuit pe 16 mai) – crucifix cu moaşte (relicvie devoţională) ale sale se află în Biserica Catolică “Sf. Andrei” din

37

Page 38: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Mangalia, jud. Constanţa [a murit pentru Hristos, ucis de comunişti în puşcărie, asemenea Mărturisitorilor de la Aiud şi din alte temniţe comuniste româneşti ori gulaguri ruseşti !]

Sfinţii: Maria Magdalena (prăznuită pe 22 iulie), Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Cuvioşii Natan, Paisie şi Sila de la Putna (prăznuiţi pe 16 mai), Moşul Gheorghe Lazăr (sec. XX, necanonizat), Sf. Ruşi [Sf. Serafim de Sarov ? (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie) ş.a.] (părticele ? şi sfinţenii: mir, vată, veşminte de moaşte) – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea „Sf. Ioan Casian”, com. Târguşor, jud. Constanţa, alături de părticele din osemintele Părintelui Vichentie Mălău (sec. XX, necanonizat) şi ale Părintelui Antim Găină (sec. XX, necanonizat), de centura Sf. Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie) şi de un veşmânt de moaşte al Sf. Filofteia (prăznuită pe 7 decembrie)

Raclă cu Sf. Moaşte şi un papuc al Sf. Efrem cel Nou (prăznuit pe 3 ianuarie şi 5 mai) - se află la Mănăstirea „Sf. Cuv. Dionisie cel Smerit - Exiguul”, com. Târguşor, jud. Constanţa

Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie; veşmânt de moaşte al Sfintei se află în biserica din com. Cumpăna, jud. Constanţa)

Sfinţii: Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie), Grigorie de Nazianz prăznuit pe 25 ianuarie şi 30 ianuarie),... ş.a. 47 Sfinţi – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Histria, com. Istria, jud. Constanţa

Sfinţii: Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie) şi Ioachim Vatopedinul (din Itaca) (prăznuit pe 2 martie şi 23 mai) – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Schitul Cloşca, sat Cloşca, com. Horea, jud. Constanţa

Sfinţii: Mc. Zotic, Atal, Camasis şi Filip (prăznuiţi pe 4 iunie; moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Cocoş, com. Niculiţel, jud. Tulcea)

Martiriconul de la Niculiţel – sat Niculiţel, jud. Tulcea (loc de Putere unde au fost descoperiţi în 1971 cei 4 Sfinţi Martiri aflaţi azi la Măn. Cocoşu, alături de alţi 2 Sfinţi Martiri, mai vechi). În Biserica „Sf. Cuv. Parascheva” (a satului) se află părticele din moaştele Sfinţilor Mc. Zotic, Atal, Camasis şi Filip (prăznuiţi pe 4 iunie)

Sfinţii Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie) – moaştele (cea mai mare parte) Sfinţilor se află la Mănăstirea „Sfinţii Mucenici şi Doctori fără arginţi Epictet şi Astion - Halmyris” din Dunavăţul de Jos (Murighiol), jud.

38

Page 39: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Tulcea; în paraclis mai aflându-se şi o raclă cu părticele din moaştele lor şi din cele ale Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie)

Sfinţii: Ignatie Teoforul (prăznuit pe 20 decembrie), Maria Magdalena (prăznuită pe 22 iulie), Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) [?], Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 şi 30 ianuarie), Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie), Mc. Zotic, Atal, Camasis şi Filip (prăznuiţi pe 4 iunie), Mc. Vichentie, Maxim Grecul (prăznuit pe 21 ianuarie), Inochentie mitropolitul (prăznuit pe 31 martie, 5 şi 6 octombrie) şi 2 Sfinţi Necunoscuţi (prăznuiţi în Duminica 1-a după Pogorârea Sf. Duh) – părticele din moaştele Sfinţilor, alături de o părticică

din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14

septembrie) se află într-o raclă de la Mănăstirea Saon, com. Niculiţel, jud. Tulcea, alături de o vitrină ce adăposteşte fragmente din veşminte de moaşte ale Sfinţilor: Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie), Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie) şi Grigorie Decapolitul (prăznuit pe 20 noiembrie)

Cuv. Arhim. Atanasie Lisavenco (sec. XIX, necanonizat) - mormântul său se află în biserica de sub Mănăstirea Celic Dere, sat Teliţa, com. Frecăţei, jud. Tulcea, mâna sa aflându-se într-o raclă din biserica paraclisului

Sfinţii Mucenici: Gavedae, Cazdoe, Dada şi Gargal (fiul, fiica şi rudele regelui persan Samporie cel Mare, sec. IV; prăznuiţi pe 29 septembrie <pe stil vechi>, adică 12 octombrie <pe stil nou>) – părticele din moaştele lor se află în Mănăstirea Ortodoxă Lipovenească „Uspenia = Adormirea Maicii Domnului” (de rit vechi; de călugări), com. Slava Rusă, jud. Tulcea

Sfinţii Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie) – părticele din moaştele lor se află în Biserica Catolică din Tulcea

Sf. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica “Buna Vestire – Grecească” din Tulcea, Str. Buna Vestire, Nr. 2)

Crucifix cu Moaşte (27 de Sfinţi) – părticele din moaştele lor se află în Biserica „Schimbarea la Faţă - Rusească” din Tulcea

Raclă Sf. Moaşte - Mănăstirea ”Izvorul Tămăduirii - Măcin”, lângă oraşul Măcin (pe drumul spre Cerna), jud. Tulcea

39

Page 40: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) – veşmânt de moaşte al Sfintei se află în Mănăstirea ”Sf. Nicolae - Măcin”, din oraşul Măcin (Str. Nifon Bălăşescu, Nr. 2), jud. Tulcea

Fer. Monsenior Vladimir Ghika (prăznuit pe 16 mai) – crucifix cu moaşte (relicvie devoţională) ale sale se află în Biserica Catolică „Sf Lucia” din com. Greci, jud. Tulcea [a murit pentru Hristos, ucis de comunişti în puşcărie, asemenea Mărturisitorilor de la Aiud şi din alte temniţe comuniste româneşti ori gulaguri ruseşti !]

Sfinţii: Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie) şi Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie) - părticele din moaştele lor se află în Biserica “Sf. Treime – Pe Tocile / Şchei” din Braşov, jud. Braşov (Str. Dr. V. Saftu, Nr. 57)

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica "Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. Visarion de Larisa" din Braşov, jud. Braşov (Str. Semaforului, Nr.6, cartierul Craiter)

Sf. Moaşte – părticele se află în Biserica “Sf. Gheorghe – Blumana 1” din Braşov, jud. Braşov (Str. Eroilor, Nr. 29) [?]

Sf. Moaşte – părticele se află în masa altarului din Biserica “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena şi Sf. Corneliu Sutaşul” din Braşov, jud. Braşov

Sf. Moaşte – părticele se află în masa altarului din Capela Cimitirului “Buna Vestire şi Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din Braşov, jud. Braşov (cartierul Uzina 2, Zizin)

Sf. Ioan Maximovici (prăznuit pe 2 iulie) – părticică din moaştele Sfântului se află la Catedrala „Sf. Nicolae şi Sf. Gheorghe” din oraşul Sf. Gheorghe, jud. Braşov

Sfinţii: 40 de Mucenici de la Sevasta (prăznuiţi pe 9 martie), Valentina (prăznuită pe 10 februarie) – caseta cu părticele din moaştele lor se află la

Mănăstirea Sâmbăta de Sus, com. Voila, sat Sâmbăta de Sus, jud. Braşov (lângă Făgăraş), alături de o a 2-a casetă ce conţine părticele din moaştele Sfinţilor Mucenici: Margarita, Benigno, Iluminata, Iucundina, Laurenţiu (prăznuit pe 10 august), Pamfil şi Valentin

(prăznuiţi pe 16 februarie) ş.a., precum şi o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie)

40

Page 41: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie) – părticică din moaştele Sfântului se află la Schitul „Naşterea Maicii Domnului / Maica Domnului Bucurie Neaşteptată / Sf. Nectarie de Eghina – Şinca Veche” din com. Şinca Veche, jud. Braşov (pe drumul Braşov-Făgăraş, din Perşani sau din Bran, Tohan, spre Poiana Mărului) [o părticică din moaştele Sfântului aflându-se şi la aşezământul / mănăstirea din com. Şinca Nouă]

Sfinţii: Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie) şi Mc. Anastasia Romana (prăznuită pe 29 octombrie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află în Mănăstirea din com. Şinca Nouă, jud. Braşov

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica „Sf. Treime”, sat Bucium, com. Şinca, jud. Braşov)

Sfinţii: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Onufrie cel Mare (prăznuit pe 12 iunie), Mucenici de pe Valea Hozevei, Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august), Efrem cel Nou (prăznuit pe 3 ianuarie şi 5 mai), Sf. Rafail, Irina şi Nicolae (prăznuiţi pe 9 aprilie) ş.a. - părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Sf. Nicolae” din satul Moeciu de Jos, com. Moeciu, jud. Braşov

Sfinţi Mc. Ucişi în Pustiul Hozevei - părticele din moaştele lor se află la Mănăstirea Berivoi, sat Berivoii Mari, com. Recea, jud. Braşov (lângă Făgăraş)

Sfinţii: Mc. Prov, Tarah, Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie) şi 40 de Mucenici din Gaza Palestinei (prăznuiţi pe 14 octombrie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află în Mănăstirea Dejani, sat Dejani, com. Recea, jud. Braşov (lângă Făgăraş)

Sfinţii: Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Teodosie de la Măn. Brazi (prăznuit pe 22 septembrie), Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie), Iosif de la Partoş (prăznuit pe 15 septembrie) şi Mărturisitori de la Aiud - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Schitul „Soborul Sf Apostoli - Bran”, sat Şimon, com. Bran, jud. Braşov

Sf. Moaşte – părticele se află în masa altarului din biserica satului Ileni, com. Mândra, jud. Braşov

Fer. Monsenior Vladimir Ghika (prăznuit pe 16 mai) – crucifix cu moaşte (relicvie devoţională) ale sale se află în Biserica Catolică “Cioplea” din Predeal, jud. Braşov [a murit pentru Hristos, ucis de comunişti în puşcărie,

41

Page 42: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

asemenea Mărturisitorilor de la Aiud şi din alte temniţe comuniste româneşti ori gulaguri ruseşti !]

Sfinţii: Mc. Zotic, Atal, Camasis şi Filip (prăznuiţi pe 4 iunie), Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”), Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie), Mucenici ucişi în Mânăstirea Sf. Sava (prăznuiţi pe 20 martie), Iosif de la Partoş (prăznuit pe 15 septembrie), Clement al Romei (prăznuit pe 24 noiembrie) şi Laurenţiu (prăznuit pe 10 august) – părticele din moaştele Sfinţilor, alături de

o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11

septembrie şi 14 septembrie) se află într-o raclă din Catedrala Mitropolitană „Sf. Treime” din Sibiu, jud. Sibiu

Sfinţii: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), Mc. Marina (prăznuită pe 17 iulie) şi Ana (mama Maicii Domnului) (prăznuită pe 9 septembrie şi 25 iulie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica „Înălţarea Domnului şi Sf. Nicolae - Hipodrom” din Sibiu, jud. Sibiu

Sfinţii Mc: Viti / Vitus (prăznuit pe 15 iunie), Vitalie / Vitalis / (San) Vitale (prăznuit pe 4 noiembrie), Bonifaciu / Boniface / Bonifatie (prăznuit pe 5 iunie / 19 decembrie ?) ş.a. - părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica „Sf. Antonie cel Mare - Hipodrom” din Sibiu (Str. Nicolae Iorga), jud. Sibiu

Sfinţii: Mc. Maxim, Mc. Crecentiani (= ? Crescentia, prăznuită pe 15 iunie, împreună cu Sf. Vitus, v. mai sus) ş.a. (la primul altar secundar din dreapta) şi Clement ş.a. (la primul altar secundar din stânga) – părticele din moaştele (relicviile) Sfinţilor se află în Catedrala Catolică Parohială „Sf. Treime” (Piaţa Mare) din Sibiu, jud. Sibiu

Sfinţii: Mucenici Radigunda, Victorianus ş.a. şi Mc. Victorin, Mc. Fecioare ş.a. (la altarul secundar din dreapta) şi Mucenici Verecundi, Eusebie, Cronatae, Inocenţiu, Ştefan, Tranquilian ş.a. (la altarul secundar din stânga) – părticele din moaştele (relicviile) Sfinţilor se află în Biserica Catolică a Ursulinelor din Sibiu (Str. Avram Iancu intersecţie cu Str. G-ral Magheru, Nr. 38), jud. Sibiu

42

Page 43: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica Spitalului TBC din Sibiu, jud. Sibiu)

Raclă cu părticele din moaştele a 28 de Sfinţi se află la Biserica “Sf. Ioan Iacob Hozevitul” din Sibiu (Str. Dealului), jud. Sibiu [?]

Sf. Moaşte – părticele se află în masa altarului din Biserica “Pogorârea Sf Duh” (cartierul Valea Aurie) din Sibiu, jud. Sibiu

Sf. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie; părticică din moaştele Sfântului se află în masa altarului la Biserica Veche din Avrig, jud. Sibiu)

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află la Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului", com. Turnu-Roşu, jud. Sibiu)

Sf. Moaşte – părticele se află în masa altarului din Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, sat Săsăuş, jud. Sibiu

Sfinţii: Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie), Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie), Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai), 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Mc. Prov, Tarah, Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie), Mucenici din Hozeva, Cuv. Trifon Romanul (prăznuit pe 19 aprilie ?) ş.a. – părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica Memorială Mihai Viteazul „Sf. Siluan Athonitul” din Alba Iulia, jud. Alba

Sfinţii: Mc. Zotic, Atal, Camasis şi Filip (prăznuiţi pe 4 iunie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află în masa altarului de la Catedrala „Sf Treime” din Blaj, jud. Alba

Sf. Ghelasie de la Râmeţ (prăznuit pe 30 iunie; capul Sfântului se află la Mănăstirea Râmeţ, jud. Alba)

Sfinţii: Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Mc. Zotic, Atal, Camasis şi Filip (prăznuiţi pe 4 iunie), Mucenici ucişi impreuna cu Sfântul Mavrichie (la Abaye, Elvetia, pe la anul 350), Mucenici de la Măn. “Sf. Teodosie cel Mare” din Pustia Iordanului, Hariton Mărturisitorul (prăznuit pe 28 septembrie), Cuv. Evdochim de la Vatoped şi Iosif Sihastrul, Gherontie Isihastul (?) – părticele din moaştele

Sfinţilor, precum şi o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7

43

Page 44: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie) se află la Mănăstirea Lupşa, com. Lupşa, jud. Alba

Sfinţii: Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 ianuarie şi 30 ianuarie), Ioan Damaschin (prăznuit pe 4 decembrie), Efrem Sirul (prăznuit pe 28 ianuarie), Atanasie (prăznuit pe 18 ianuarie), Arsenie cel Mare (prăznuit pe 8 mai), Mc. Iustin Martirul şi Filosoful (prăznuit pe 1 iunie), Cuv. Gheron Iosif Isihastul,… ş.a. - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Oaşa, Sat Tău-Bistra, Com. şugag, jud. Alba

Sfinţii: Cuv. Părinţi ucişi în Mănăstirea “Sf. Teodosie cel Mare” din Pustia Iordanului – părticele din moaştele Sfinţilor se află în masa altarului din Biserica “Adormirea Maicii Domnului” Cugir, jud. Alba

Sf. Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie; o părticică din moaştele Sfântului se află într-o casetă la Biserica Greco-Catolică “Sf Cruce” din Sebeş, jud. Alba

Sf. Anton de Padova (prăznuit pe 13 iunie; o părticică din moaştele-relicvele Sfântului se află într-o raclă la Biserica Greco-Catolică “Preasfânta Treime” din com. Cetatea de Baltă, jud. Alba)

Sfinţii Mărturisitori ai Inchisorilor – oseminte ale lor se află la Schitul „Inălţarea Sf. Cruci” (de pe lângă Monumentul Sfinţilor Martiri ai prigoanei comuniste, înălţat pe locul cunoscut sub numele de “Râpa robilor”) Aiud, jud Alba

O părticică dintr-un Veşmânt al Maicii Domnului se află în

Biserica Greco-Catolică din Ilva Mică, jud. Maramureş Sfinţii: Constantin şi Elena (prăznuiţi pe 21 mai) ş.a. (părticele din moaştele

celor 17 Sfinţi se află într-o casetă din Catedrala Mitropoliei din Satu Mare) Sfinţii: Modest (protectorul animalelor, prăznuit pe 18 decembrie), Iustin

(prăznuit pe 1 iunie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află în altarul principal al Catedralei Catolice din Satu Mare, alături de părticele din moaştele Sfinţilor: Benedict, Vetustus şi Iustin (în altarul secundar / naos din dreapta, al Sf. Ştefan), ale Sfinţilor: Benedict, Celestin şi Crescenţia (în altarul secundar / naos din stânga, al Sf. Ioan), ale Sfinţilor: Coloman (prăznuit pe 13 octombrie), Crescenţia şi Concordia (în altarul secundar / naos sud al Sf. loan

44

Page 45: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

de Nepomuc) şi ale Sfinţilor: Vetustus şi Iustin (în altarul secundar / naos nord al Sf. Alois)

Sfinţii 40 de Mucenici de la Sevasta (prăznuiţi pe 9 martie), Ghelasie de la Râmeţ (prăznuit pe 30 iunie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea ţeghea, sat ţeghea, com. Craidorolţ, jud. Satu Mare, alături de părticele din osemintele Părintelui Vichentie Mălău (sec. XX, necanonizat) şi ale Părintelui Antim Găină (sec. XX, necanonizat)

Sfinţii Mucenici (copiii regelui Cosroe) - părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica ortodoxă (rit vechi) din com. Huta Certeza, jud. Satu-Mare

Sfinţii: Corneliu (prăznuit pe 13 septembrie <?>), Felician (prăznuit pe 30 ianuarie sau 9 iunie sau 24 ianuarie <?>) şi Victor (prăznuit pe 11 noiembrie sau 28 iulie <?>) – părticele din moaştele Sfinţilor se află în masa altarului bisericii din satul Lechinţa, jud. Satu-Mare

Sfinţii: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Iustina (prăznuită pe 2 octombrie), Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie), Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie) ş.a. - părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica Ortodoxă Misionară a Studenţilor „Sf. Ap. Ev. Ioan şi Sf. Nicolae” (Complexul Studenţesc Haşdeu) din Cluj, jud. Cluj (Str. B. P. Haşdeu, Nr. 45), alături de un papuc al Sf. Efrem cel Nou (prăznuit pe 3 ianuarie şi 5 mai), precum şi de o

părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11

septembrie şi 14 septembrie) şi de o părticică din Acoperamântul Maicii Domnului (sărbătorit pe 2 iulie, 31 august şi 1 octombrie)

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica "Sf. Mc. Dimitrie", de la Institutul Oncologic din Cluj, jud. Cluj)

Sf. Tereza de Lisieux (prăznuită pe 1 octombrie; părticele din moaştele-relicvele şi dintr-un veşmânt al Sfintei se află în masa altarului Capelei „Sf. Iosif” de la demisolul Catedralei Greco-Catolice din Cluj, jud. Cluj, Bd. Eroilor, Nr. 10, P-ţa. Cipariu)

Sf. Ignatie Teoforul (prăznuit pe 20 decembrie; părticele din moaştele-relicvele Sfântului se află în masa altarului Bisericii Greco-Catolice „Pogorârea Sf. Duh – Mănăştur 1 Vest”, Str. Parâng, Nr. 2A, din Cluj, jud. Cluj)

45

Page 46: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie; o părticică se află la Mănăstirea Nicula, sat Nicula, com. Fizeşu Gherlii, jud. Cluj), tot aici se află şi o părticică din moaştele Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie)

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica "Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. Visarion de Larisa" din Braşov, jud. Braşov (Str. Semaforului, Nr. 6, Cartier Craiter)

Sf. Anton de Padova (prăznuit pe 13 iunie; o părticică din moaştele-relicvele Sfântului se află în Biserica Greco-Catolică „Sf Anton” din Dej, jud. Cluj)

Sf. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie; părticică din crucea pe care a fost răstignit Sfântul se află în Biserica Greco-Catolică “Sf. Andrei” din Gilău, jud. Cluj)

Sfinte Moaşte (72 de Sfinţi, între care Sf. Nectarie - prăznuit pe 9 noiembrie şi Ioan Rusul - prăznuit pe 27 mai) – părticele din moaştele Sfinţilor,

alături de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1

august, 11 septembrie şi 14 septembrie) şi de câţiva stropi din Sângele Mântuitorului se află într-o raclă la Mănăstirea „Înălţarea Sf Cruci / Buna Vestire – Căşiel”, com. Chiuieşti, jud. Cluj

Sf. Bernadette Soubirous de la Lourdes (prăznuită pe 18 februarie; părticică din moaştele-relicvele Sfintei se află în masa altarului bisericii greco-catolice din com. Chinteni, jud. Cluj)

Sfintele: Pelaghia (prăznuită pe <8 octombrie> sau <4 mai şi 7 octombrie> ?) şi Tereza de Lisieux (prăznuită pe 1 octombrie) – părticele din moaştele-relicvele Sfintelor se află în masa altarului bisericii greco-catolice din com. Frata, jud. Cluj

Sfinţii: Ap. Acvila şi Mc. Priscilla soţia lui (prăznuiţi pe 13 februarie şi pe 8 iulie la catolici) şi Tereza de Lisieux (prăznuită pe 1 octombrie) – părticele din moaştele-relicvele Sfinţilor se află în masa altarului bisericii greco-catolice „Coborârea Spiritului Sfânt” din Huedin, jud. Cluj

46

Page 47: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) – o părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica ortodoxă ”Sf. Treime” (fostă ”Sf. Brigitta” la catolici) din Oradea, jud. Bihor (cea mai veche biserică din zid din municipiu)

Sfinţii: Ap. Iacob, ruda Domnului (prăznuit pe 23 octombrie, 4 ianuarie şi în ”Duminica Sf. Părinţi după trup ai Domnului” dinaintea Crăciunului), ş.a. [?] - părticele din moaştele Sfinţilor se află în Paraclisul Liceului Teologic Ortodox "Episcop Roman Cirogariu" din Oradea, jud. Bihor

Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) – veşmânt de moaşte al Sfintei se află în Biserica „Sf. Cuv. Parascheva” din Oradea, jud. Bihor (Str. Stefan Zweig, Piaţa ţăranilor)

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află la Mănăstirea "Buna Vestire" din Oradea, jud. Bihor, str. Matei Corvin, nr.234A)

Sf. Moaşte – părticele se află în masa altarului din “Catedrala Adormirea Maicii Domnului - Biserica cu Lună” din Oradea, jud. Bihor

(Copie binecuvântată lângă original a) Giulgiului Mântuitorului de la Torino – în Biserica Greco-Catolică „Sf Nicolae” din Oradea (Str. Iuliu Maniu, Nr. 1), jud. Bihor

Padre Pio (prăznuit pe 23 septembrie; părticică din rasa sa monahală, locul rănii-stigmat de pe coastă şi două bucăţi din ştergarul cu care îşi ştergea rana sângerândă din coastă se află în Catedrala Catolică “Sf. Ladislau” din Oradea, jud. Bihor)

Sfântul Ladislau (prăznuit pe 27 iunie) – mormântul său se află în Catedrala Catolică “Sf. Ladislau” din Oradea, jud. Bihor

Sf. Anton de Padova (prăznuit pe 13 iunie; o părticică din moaştele-relicvele Sfântului se află într-o icoană relicvar din Biserica Greco-Catolică ”Valea lui Mihai” din Oradea, jud. Bihor)

Sfinţii: Ana (mama Maicii Domnului) (prăznuită pe 9 septembrie şi 25 iulie), Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Mc. de la Niculiţel-Noviodunum (Isaccea)-Cocoşu: Zotic, Atal, Camasie şi Filip (praznuiţi pe 4 iunie), Ghelasie de la Râmeţ (prăznuit pe 30 iunie), Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie) şi Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august) - părticele din moaştele lor se află într-o raclă din Mănăstirea “Sf. Cruci” de

47

Page 48: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

lângă Oradea, jud. Bihor (Str. Făcliei, Nr. 24A), alături de o a doua raclă cu părticele din moaştele a 50 Sfinţi veniţi în dar de la Mănăstirile Optina, Pecerska, Poceaev şi Kitaev, tot aici aflându-se şi o icoană relicvar a Sf. Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie), precum şi 2 racliţe cu veşminte de moaşte ale Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) şi Sf. Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai)

Sfinţii: 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie), Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai), Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie), Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august) ş.a. - părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din altar la Schitul Huta, com. Huta / Finiş, jud. Bihor (lângă Beiuş), alături de o a 2-a raclă cu moaşte ale unor Sfinţi Români şi de o a 3-a cu părticele din moaştele Sfinţilor: Sofronie (prăznuit pe 11 martie) şi ale Monahului Ioasaf de la Ierusalim

Sf. Moaşte – părticele din moaştele Sfinţilor se află în masa altarului la biserica din Cenaloş, jud. Bihor

Sfinţii Mucenici: Atanasie Todoran din Bichigiu, Grigorie din Zagra, Vasile din Mocod şi Vasile din Telciu (?) (prăznuiţi pe 12 noiembrie) - Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii”, com. Salva, jud. Bistriţa Năsăud (5 km de Năsăud)

Sf. Tit Ep. Cretei (prăznuit pe 25 august şi 4 ianuarie; o părticică din moaştele Sfântului se află în masa altarului la Biserica Greco-Catolică “Adormirea Maicii Domnului” din satul Valea Secerului, com. Feldru, jud. Bistriţa Năsăud)

Sf. Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie; părticele din moaştele Sfântului se află într-o raclă din  Catedrala Nouă „Sf. Treime - Podgoria" din Arad)

Sf. Iosif de la Partoş (prăznuit pe 15 septembrie; moaştele Sfântului se află în Biserica Mitropoliei din Timişoara – Piaţa Revoluţiei)

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticele din moaştele Sfântului se află în Biserica „Sf. Cuv. Parascheva” din Timişoara, Bd. Take Ionescu, Nr. 83, Zona Tipografilor)

Sf. Mc. Verecundi (femur), Sf. Mc. Marcian (prăznuit pe 5 iunie/25 octombrie ?; casetă cu moaştele sale) şi Sf. Mc. Gerard Sagredo (sec. X, primul episcop

48

Page 49: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

de Csanad; prăznuit pe 24 septembrie) – se află în Catedrala Episcopală Catolică “Sf. Gheorghe” din Piaţa Unirii, Timişoara

Sf. Anton de Padova (prăznuit pe 13 iunie; o părticică din moaştele-relicvele Sfântului se află în Biserica Catolică “Millenium” din Timişoara, cartierul Fabric, Piaţa Romanilor, Nr. 2)

Sfinţii: Dr. Cosma şi Damian (prăznuiţi pe 1 iulie) şi Fer. Ieremia Valahul (prăznuit pe 8 mai) - părticele din moaştele Sfinţilor se află în masa altarului din Biserica Greco-Catolică “Sf. Maria - Regina Păcii şi a Unităţii”, Str. Gheorghe Doja, Nr. 25 A din Timişoara

Sf. Anton de Padova (prăznuit pe 13 iunie; o părticică din moaştele-relicvele Sfântului se află în Catedrala Greco-Catolică din Lugoj, jud. Timiş)

Sf. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie; parte din capul Sfântului şi din lanţurile cu care a fost legat Sf. Petru (prăznuit pe 29 iunie) se află la Mănăstirea “Sf. Gheorghe” (ortodoxă sârbă), sat Birda, com. Gătaia, jud. Timiş (lângă Deta)

Sfinţii: Mc. Artemon (prăznuit pe 20 octombrie), Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Maria Egipteanca (prăznuită pe 1 aprilie şi în Duminica a 5-a din Postul Mare = “Duminica Sf. Maria Egipteanca”), Pustnici locali (prăznuiţi în 1-a şi a 2-a Duminică după Pogorârea Sf. Duh) ş.a. – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Săraca, şemlacu Mic, com. Gătaia, jud. Timiş (în altar), alături de părticele din moaştele Sfinţilor: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Filofteia (prăznuită pe 7 decembrie) şi Tecla (prăznuită pe 24 septembrie)

Sf. Iosif de la Partoş (prăznuit pe 15 septembrie; o părticică [de la cap] din moaştele sale se află în Mănăstirea Partoş, sat Partoş, com. Banloc, jud. Timiş)

Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie; o raclă cu veşmânt de moaşte se află la Mănăstirea Dobreşti, sat Dobreşti, com. Bara, jud. Timiş)

Sfinte Moaşte - Mănăstirea şag-Timişeni, com. şag, jud. Timiş Sfinte Moaşte – Mănăstirea Izvorul Miron, sat Româneşti, com. Tomeşti,

jud. Timiş Sfinte Moaşte – Mănăstirea Cebza, sat Cebza, com. Ciacova, jud. Timiş Sf. Iosif de la Partoş (prăznuit pe 15 septembrie; o părticică din moaştele sale

se află în Biserica „Sf. Iosif cel Nou de la Partoş” din Reşiţa, jud. Caraş-Severin)

49

Page 50: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Iosif de la Partoş (prăznuit pe 15 septembrie; o părticică din moaştele sale se află în Biserica „Sf. Iosif cel Nou de la Partoş” din Caransebeş, jud. Caraş-Severin)

Sf. Moaşte – părticele se află în masa altarului din Catedrala “Învierea Domnului şi Sf. Ilie” din Caransebeş, jud. Caraş-Severin

Sf. Moaşte Pietrificate ale Pustnicului (ce a trăit la Schitul Călugăra, Com. Ciclova Montană, de lângă Oraviţa, jud. Caraş-Severin; prăznuit în prima duminică de la “Pogorârea Sf. Duh”, “Duminica Tuturor Sfinţilor” şi în a 2-a duminică de la “Pogorârea Sf. Duh”, “Duminica Sfinţilor Români”)

Sfinţii: Patapie (prăznuit pe 8 decembrie) ş.a. 13 Sfinţi - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Ersig, jud. Caraş-Severin

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află la Schitul "Sf. Nectarie", sat Feneş, com. Armeniş, jud. Caraş-Severin)

Sf. Moaşte – părticele se află în masa altarului din Mănăstirea Bogâltin, sat Bogâltin, com. Cornereva, jud. Caraş-Severin

Sf. Moaşte – părticele se află în masa altarului din biserica satului Copăcele, jud. Caraş-Severin

Sf. Moaşte – părticele se află în masa altarului din Biserica ”Sf. Ap. Petru şi Pavel” din com. Goruia, jud. Caraş-Severin

Fer. Monsenior Vladimir Ghika (prăznuit pe 16 mai) – crucifix cu moaşte (relicvie devoţională) ale sale se află în Biserica Catolică “Sf. Fecioară Maria Neprihănit Zămislită” din Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinţi [a murit pentru Hristos, ucis de comunişti în puşcărie, asemenea Mărturisitorilor de la Aiud şi din alte temniţe comuniste româneşti ori gulaguri ruseşti !]

O părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie), alături de părticele din moaştele mai multor

Sfinţi [Mc. Areta (prăznuit pe 24 octombrie), ş.a.] – se află în Biserica Schitului Straja, localitatea Lupeni, jud. Hunedoara

Cuv. Arhim. Arsenie Boca (sec. XX, necanonizat încă) - mormântul părintelui Arsenie, alături de peştera (loc de Putere) Cuv. Ioan de la Prislop (prăznuit pe 13 septembrie), se află la Mănăstirea Prislop, sat Silvaşu de Sus (lângă Haţeg), jud. Hunedoara

50

Page 51: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află la Schitul "Sf. Nectarie", sat Nandru, com. Peştişu Mic, jud. Hunedoara)

Sfinte Moaşte – raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Topliţa, jud. Harghita

Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie; părticică din moaştele Sfântului se află într-o raclă la Mănăstirea ”Adormirea Maicii Domnului” Izvorul Mureşului, com. Izvorul Mureşului, jud. Harghita, între Miercurea Ciuc şi Gheorghieni)

Sf. Fidel din Sigmaringen (prăznuit pe 24 aprilie; părticică din moaştele-relicvele Sfântului se află la biserica greco-catolică din Ungheni, jud. Mureş)

Sfinţii: Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie), Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), 40 de Mucenici de la Sevasta (prăznuiţi pe 9 martie), Pangratie (prăznuit pe 9 iulie/9 februarie ?), Serghie şi Vah (prăznuiţi pe 7 octombrie), Mc. Marina (prăznuită pe 17 iulie), Artemie (prăznuit pe 20 octombrie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) şi Iulita (prăznuită pe 15 iulie) – racla cu părticele din

moaştele Sfinţilor, alături de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7

mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie) se află la Mănăstirea ţigăneşti, com. Ciolpani, jud. Ilfov

Sfinţii: Ştefan (prăznuit pe 27 decembrie), Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie), Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Artemie (prăznuit pe 20 octombrie), Marina (prăznuită pe 17 iulie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Trifon (prăznuit pe 1 februarie), Stelian (prăznuit pe 26 noiembrie), Teodosie cel Mare (prăznuit pe 11 ianuarie), Mc. Petru (prăznuit pe 22 ianuarie?) şi Mc. Lavru (prăznuit pe 18 august) – părticele din

moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Căldăruşani, com. Gruiu, jud. Ilfov, alături de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie) şi de racla cu moaştele Sf. Grigorie Dascălul (prăznuit pe 22 iunie)

51

Page 52: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sfinţii: Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Mina (prăznuit pe 11 noiembrie), Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie), Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie) - părticele din moaştele Sfinţilor, alături de o bedelniţă (veşmânt) ce a acoperit moaştele Sf. Calinic de la Cernica (prăznuit pe 11 aprilie), se află într-o răcliţă de la Mănăstirea Pasărea, com. Brăneşti, jud. Ilfov, tot aici aflându-se şi o casetă cu o părticică din moaştele Sf. Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie şi 29 august)

Sfinţii: Calinic de la Cernica (prăznuit pe 11 aprilie) şi Gheorghe de la Cernica (prăznuit pe 3 decembrie) - moaştele Sfântului Calinic se află în Biserica Mănăstirii Cernica, Com. Cernica, alături de o răcliţă cu părţi din moaştele Sf. Gheorghe de la Cernica)

Sf. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie; părticică din moaştele Sfântului se află într-o casetă din Biserica “Sf. Pantelimon”, com. Pantelimon, jud. Ilfov)

Sfinţii: Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie), Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”), Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie), Modest (protectorul animalelor, prăznuit pe 18 decembrie), Silvestru (prăznuit pe 2 ianuarie), Ap. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie), Ştefan (prăznuit pe 27 decembrie), Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), Mc. Ermin (prăznuit pe 31 mai) şi Acachie - părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă de la Mănăstirea Samurcăşeşti, com. Ciorogârla, jud. Ilfov, alături de un veşmânt de moaşte al Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie)

Sfinţii: Ap. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), Antipa de la Calapodeşti (prăznuit pe 10 ianuarie), Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie), Serghie de Radonej (prăznuit pe 25 septembrie), Iov de la Poceaev (prăznuit pe 10 septembrie) şi Ambrozie de la Optina (prăznuit pe 10 octombrie şi 11 octombrie) – părticele din moaştele Sfinţilor, alături de o

părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11

septembrie şi 14 septembrie) se află într-o raclă din Mănăstirea „Sf.

52

Page 53: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Nicolae – Sitaru/Balamuci”, sat Sitaru, com. Grădiştea, jud. Ilfov

Sf. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie; părticică din moaştele Sfântului se află în biserica din satul Odăi, com. Jilava, jud. Ilfov)

Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie; veşmânt de moaşte al Sfintei

se află în biserica din com. Cornetu, jud. Ilfov), alături [?] de o părticică din moaştele Sf. Ioan Casian (prăznuit pe 29 februarie)

Sf. Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie; părticele din moaştele Sfântului se află într-o casetă din Biserica “Înălţarea Domnului”, Ploieşti Vest, alături de o altă casetă ce conţine fragmente din roca altarului Bisericii „Sf. Nicolae” din Mira Lichiei, unde a fost episcop Sf. Nicolae, prăznuit pe 6 decembrie, şi de o raclă in care se află veşminte ce au acoperit moaştele Sf. Cuv. Parascheva, prăznuită pe 14 octombrie)

Sfinţii Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie; părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Învierea lui Lazăr”, a Cimitirului “M. Bravu” din Ploieşti)

Sfintele: Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) şi Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie) - părticele din moaştele lor se află la Biserica „Sf Vineri” din Ploieşti (Str. Neagoe Basarab, Nr. 12, lângă intersecţia cu Str. Buzăului)

Fer. Monsenior Vladimir Ghika (prăznuit pe 16 mai) – crucifix cu moaşte (relicvie devoţională) ale sale se află în Biserica Catolică “Cristos Rege” din Ploieşti, jud. Prahova [a murit pentru Hristos, ucis de comunişti în puşcărie, asemenea Mărturisitorilor de la Aiud şi din alte temniţe comuniste româneşti ori gulaguri ruseşti !]

Sfinţii: Teodosie cel Mare (prăznuit pe 11 ianuarie), Dimitrie Basarabov (prăznuit pe 27 octombrie) şi Mc. Panaghiotis (prăznuit pe 24 iunie ?) - părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din Mănăstirea Ghighiu, sat Ghighiu, com. Bărcăneşti, jud. Prahova (lângă Ploieşti, pe drumul spre Buzău), alături de o a 2-a raclă ce cuprinde părticele din moaştele Sfinţilor: Porfirie (prăznuit pe 26 februarie), Trifon (prăznuit pe 1 februarie), Mc. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), 40 Mucenici (prăznuiţi pe 9 martie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) şi Clement (prăznuit pe 24 noiembrie)

53

Page 54: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sfinţii: Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie), Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie), 40 Mucenici (prăznuiţi pe 9 martie) şi Mc. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), precum şi: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Ioan cel Nou (prăznuit pe 2 iunie), Mc. Trifon (prăznuit pe 1 februarie), Sf. Necunoscut (prăznuit în Duminica 1-a după Pogorârea Sf. Duh) şi Ioachim de Vatoped – părticele din moaştele Sfinţilor, alături de un veşmânt de moaşte al Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) se află la Mănăstirea Pissiota (Crivina), com. Poienarii Burchii, jud. Prahova

Sf. Rita (prăznuită pe 22 mai; părticele din moaştele-relicvele Sfintei se află în Mânăstirea Catolică “Augustiniană a Surorilor Sf. Rita” din Câmpina, jud. Prahova (Aleea Nordului 4, lângă sediul “Pompierilor”)

Sfinţii: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află în casete dintr-o raclă aflată în biserica mare a Schitului “Sf. Maria Cricov – Jercălăi”, com. Jercălăi, jud. Prahova (lângă Urlaţi), alături de o a 2-a raclă ce conţine un veşmânt de moaşte al Sf. Grigorie Decapolitul (prăznuit pe 20 noiembrie), de o casetă ce cuprinde părticele din moaştele Sfinţilor 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie) şi de o altă casetă ce cuprinde părticele din moaştele Sfinţilor: Mc. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie) şi Teopempt (prăznuit pe 5 ianuarie)

Sfinţii: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Ier. Alexandru al Alexandriei (prăznuit pe 29 mai), Mc. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie), Teodosie de la Măn. Brazi (prăznuit pe 22 septembrie), Cuv. Natan de la Sihăstria Putnei (sec. XVIII, necanonizat încă) şi Cuv. Teofil (prăznuit pe 2 octombrie ?) - părticele din moaştele Sfinţilor, alături de o

părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11

septembrie şi 14 septembrie) se află într-o raclă din Mănăstirea Turnu - Prahova, sat Târgşoru Vechi, Nr. 1, jud. Prahova

Sfinţii: Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Eftimie cel Mare (prăznuit pe 20 ianuarie), Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie), Moşul Gheorghe

54

Page 55: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Lazăr (sec. XX, necanonizat), Gheron Iosif de la Athos şi Neomartir din Larnaka Cipru - părticele din moaştele Sfinţilor, alături de o părticică (?) din

Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie), de un veşmânt de moaşte al Sf. Filofteia (prăznuită pe 7 decembrie), de un veşmânt de moaşte al Sf. Teodosie de la Pecerska

(prăznuit pe 3 mai) şi de o panglică atinsă de Brâul Maicii Domnului (din veşmântul Sf. Fecioare: sărbătorit pe 2 iulie, 31 august şi 1 octombrie) se

află într-o raclă din biserica mare a Mănăstirii “Sf. Treime”, sat Parepa-Ruşani, com. Colceag, jud. Prahova; în partea dreaptă a pronaosului bisericii mari a mănăstirii aflându-se mormântul vizionarei Maria Petre <1923-1996>, “fecioara de la Parepa” (căreia i S-a arătat Dumnezeu, ea fiind iniţiatoarea construcţiei mănăstirii, din porunca Divină)

Sf. Fanurie (prăznuit pe 27 august) - părticică din moaştele Sfântului se află la Mănăstirea "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Antonie cel Mare şi Sf. Fanurie" Mălăieşti, sat Mălăieştii de Jos, com. Dumbrăveşti, jud. Prahova (pe drumul dintre Ploieşti şi Slănic Prahova)

Sfinţii: Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie), Panaghiotis (prăznuit pe 24 iunie ?) şi Mc. de la Mănăstirea ”Sf. Gheorghe din Hozeva” - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea ”Sf. Ap. Ev. Ioan şi Sf. Cuv. Eufrosina” Cornu, sat Cornu de Jos, com. Cornu, judeţul Prahova

Fer. Monsenior Vladimir Ghika (prăznuit pe 16 mai) – crucifix cu moaşte (relicvie devoţională) ale sale se află în Biserica Catolică din Sinaia, jud. Prahova [a murit pentru Hristos, ucis de comunişti în puşcărie, asemenea Mărturisitorilor de la Aiud şi din alte temniţe comuniste româneşti ori gulaguri ruseşti !]

Sfinţii: Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie) şi Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica Spitalului Orăşenesc din Videle, jud. Teleorman

Sfinţii: Procopie (prăznuit pe 8 iulie), Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 ianuarie şi 30 ianuarie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie) şi Varvara (prăznuită pe

4 decembrie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Sf. 55

Page 56: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Arhangheli – Fotăcheşti” din Videle, jud. Teleorman,

alături de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie)

Sf. Nifon de Constantinopol (prăznuit pe 11 august) - părticică din moaştele Sfântului se află la Catedrala Mitropolitană „Înălţarea Domnului” din Târgovişte, jud. Dâmboviţa (Piaţa Mihai Viteazu, Nr. 2)

Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află la Mănăstirea "Dealu", lângă Târgovişte, com. Aninoasa, jud. Dâmboviţa)

Sfinţii: Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie, 24 iunie şi 29 august), Mc. Prov, Tarah, Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie) şi Panaghion - părticele

din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Tăierea Capului Sf. Ioan” din cadrul Complexului Interreligios (biserică ortodoxă,

moschee şi sinagogă) de la Vulcana Băi, jud. Dâmboviţa, tot aici,

găsindu-se şi părticele din: piatra Mormântului Maicii Domnului, stânca Golgotei, stejarul din Manvri, stânca Muntelui Sinai (locul Rugului Aprins şi al Tablelor Legii), piatra mormântului lui Avraam, piatra mormântului Regelui David (sec.10 îHr), stânca Hozevei unde a trăit Sf. Ilie (sec.8 îHr), piatra peşterii Sf. Ioan Botezătorul, piatra Grotei lui Lazăr, piatra casei lui Iosif din Nazaret, piatra casei lui Iona din Capernaum (unde s-au născut Sf. Ap. Petru şi Andrei), piatra zidului Templului lui Solomon, piatra Bisericii "Înălţării Sf. Cruci”, piatra de la locul tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul ş. a., aduse din ţara Sfântă

Sfinţii: Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie), Vlasie (prăznuit pe 11 februarie) şi Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea Viforâta, com. Aninoasa, jud. Dâmboviţa

Sfinţii: 40 de Mucenici de la Sevasta (prăznuiţi pe 9 martie), Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie), Mc. Prov, Tarah şi Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie), Serghie şi Vah (prăznuiţi pe 7 octombrie) şi 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie) - părticele din moaştele Sfinţilor, alături de un fragment dintr-un veşmânt al Sf. Ioan Iacob Hozevitul

56

Page 57: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

de la Neamţ (prăznuit pe 5 august) se află într-o raclă la Mănăstirea ”Înălţarea Domnului – Cota 1000”, com. Moroeni, jud. Dâmboviţa (lângă Sinaia)

Sf. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie) – părticică din moaştele Sfântului se află într-o casetă la Catedrala Episcopală din Giurgiu, jud. Giurgiu, alături de o raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor: Mc. Trifon (prăznuit pe 1 februarie), Dionisie Areopagitul (prăznuit pe 3 octombrie), Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie), Mc. Prov, Tarah şi Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie), Gherasim de la Iordan (prăznuit pe 4 martie), Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie), Mc. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Mc. Epictet (prăznuit pe 8 iulie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Ambrozie (prăznuit pe 7 decembrie) şi Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie)

Sfinţii: Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 ianuarie şi 30 ianuarie), Macrina (prăznuită pe 19 iulie) şi Grigorie de Nissa (prăznuit pe 10 ianuarie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află în Schitul „Sf. Nicolae” Giurgiu (Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 38-40; biserica fiind o fostă moschee, transformată), jud. Giurgiu, tot aici găsindu-se şi un veşmânt de moaşte al Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie)

Sf. Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie) – părticică din moaştele Sfântului se află într-o casetă din Mănăstirea “Sf. Gheorghe” din Giurgiu (la intrarea dinspre Bucureşti), jud. Giurgiu

Sf. Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie) - părticică din moaştele Sfintei se

află la Mănăstirea Comana, com. Comana (Str. Radu Şerban Nr. 392), jud. Giurgiu; în raclă se mai află şi o părticică din

stânca Muntelui Sinai (locul Rugului Aprins şi al Tablelor Legii), tot aici aflându-se şi o raclă cu un veşmânt de moaşte al Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie)

Sf. Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai ; părticică din moaştele Sfântului se află la Biserica „Sf Cuv. Xenia şi Sf Ioan Rusul”, com. Comana, jud. Giurgiu)

Sf. Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie; părticică din moaştele Sfintei se află la Biserica din Letca Nouă, jud. Giurgiu) (lângă Ghimpaţi)

57

Page 58: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Sf. Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie; părticică din moaştele Sfântului se află la Mănăstirea “Buna Vestire”, sat Malu Spart, com. Bolintin Vale, jud. Giurgiu)

Sf. Luca al Crimeii (Dr. fără arginţi, prăznuit pe 11 iunie; părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica “Sf. Nicolae – Bolintin 1”, com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu; Str. Principală, lângă Primărie)

Sf. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie; părticică din moaştele Sfântului se află la Biserica „Sf Pantelimon” din Remuş, com. Frăteşti, jud. Giurgiu)

Sfinţii: Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie), Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie), Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Mc. Prov, Tarah şi Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie), Mucenici ucişi în Mănăstirea „Sf. Sava” (prăznuiţi pe 20 martie), Cuv. Părinţi ucişi în Mănăstirea “Sf. Teodosie cel Mare”, Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), Ignatie Teoforul (prăznuit pe 20 decembrie), Gherasim de la Iordan (prăznuit pe 4 martie), Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie), Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Policarp (prăznuit pe 23 februarie), Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie), Macarie de la Pecerska - părticele din moaştele Sfinţilor, alături

de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11

septembrie şi 14 septembrie) se află într-o raclă din Schitul “Sf. Ioan Rusul” = ”Mănăstirea din depozitul de muniţie”, com. Slobozia, jud. Giurgiu (5 km de Giurgiu), alături de o altă raclă cu o părticică din moaştele Sf. Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai) şi de mai multe casete cu părticele din moaştele Sfinţilor 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie),... ş.a. , precum şi de un veşmânt de moaşte al Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie); tot aici găsindu-se şi părticele

din: stânca Golgotei, stâlpul Flagelării Mântuitorului, piatra Mormântului Mântuitorului şi din piatra Mormântului Maicii Domnului din ţara Sfântă (Adormirea Maicii Domnului: 15 august)

Sf. Ambrozie (prăznuit pe 7 decembrie; părticică din moaştele Sfântului se află într-un antimis din Eparhia Giurgiului, jud. Giurgiu)

58

Page 59: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Raclă cu Sf. Moaşte – Biserica „Sf. Nicolae” a Comunei Joiţa, jud. Giurgiu [?]

Sfinţii Ap. Petru şi Pavel (prăznuiţi pe 29 iunie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o icoană relicvar din Biserica Oraşului Bălţi, Basarabia

..,

Notă:Cu privire la sfinţii catolici: atâta vreme cât Sf. [sic ! ?] Pr. Arsenie Boca l-a pictat pe Sf. Francisc cu aureolă de sfânt (şi pe care scrie ”Sfântul Francisc de Assisi”; oricine poate verifica la faţa locului) la Biserica Drăgănescu, este de dorit ca (măcar cei mari) să fie recunoscuţi ca făcând parte din Ceata Sfinţilor şi de aceea au fost cuprinşi în aceste liste. Însă NU în spiritul ecumenismului cretan!http://razvan-codrescu.blogspot.co.uk/2011/08/stop-cadru-scandal-curiozitate.html

http://corinanegreanu.blogspot.co.uk/2011/08/sfintul-francisc-de-assisi-pictat-de.html

Sfinţii vechi (sfinţii mucenici ş.c.l., comuni la ortodocşi şi la catolici, de dinainte de Marea Schismă) prezenţi în biserici catolice merită să fie vizitaţi, dar cine nu doreşte să intre acolo ”ca să nu se spurce” e liber să aleagă (şi alegerea lui va fi judecată de către Pronia Divină în funcţie de curăţia inimii sale şi nu după vorbele buzelor sau gândurilor).

În rest, cei care sunt mai ”fundamentalişti” d.p.d.v. religios – sunt liberi să preia doar acele informaţii pe care le consideră ”curate” şi de folos, fără a angaja polemici care nu-şi au rostul.

http://www.crestinortodox.ro/Biserici_si_manastiri_din_Romania.html

http://www.crestinortodox.ro/Director_web-Biserici_si_parohii-6.html

59

Page 60: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

http://www.util21.ro/institutii/lista-de-biserici-din-Bucuresti.htm

http://dmoz.org/World/Rom%C3%A2n%C4%83/Societate/Religie_%C5%9Fi_spiritualitate/Cre%C5%9Ftinism/Ortodoxism/Biserici_%C5%9Fi_Parohii/Europa/Rom%C3%A2nia/Bucure%C5%9Fti/

Patericuri:

http://www.pateric.ro/

http://www.pateric.ro/category/patericul-egiptean/

http://www.pateric.ro/category/patericul-sfintilor-batrini/

http://www.nistea.com/pateric.html

http://www.pateric.ro/category/patericul-atonit/

http://www.pateric.ro/category/patericul-de-la-optina/

http://www.pateric.ro/category/patericul-lavrei-pesterilor-de-la-kiev/

http://www.pateric.ro/category/patericul-solovetului/

http://www.pateric.ro/category/patericul-georgian/

http://www.pateric.ro/category/patericul-secolului-xx/s.c.l.

Vietile Sfintilor:

http://www.credo.ro/proloage.php?l=Septembrie

60

Page 61: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

http://paginiortodoxe.tripod.com/vieti.html

http://www.calendar-ortodox.ro/

http://bibliotecaortodoxa.blogspot.com/2009/06/stravechea-intelepciune-pustiei-citate.html

http://www.ziddu.com/download/8088870/e.VietileSfintilorOrtodoxiei.Indrumariduhovnicesti.pdf.html

http://www.crestinism-ortodox.com/heritage/saints/

http://logos.md/category/vietile-sfintilor/

http://www.scribd.com/doc/740748/VIETILE-SFINTILOR-ROMANI

http://www.arcb.ro/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=199

http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti

Filocalia:

http://www.filocalia.ro/

http://www.pateric.ro/category/filocalia-sfintelor-nevointe-ale-desavirsirii-1/

http://logos.md/filocalia/

http://www.misiune-ortodoxa.ro/download/sfintii-parinti-si-alti-parinti-duhovnicesti/vezi-categorie.html

http://www.sfantul-panteleimon.org/bco/Filocaliile.htm

61

Page 62: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

Istoria lausiaca:

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/paladie-istoria-lausiaca

Evanghelia lui Toma:

http://www.odaiadesus.ro/toma.html

http://www.vangeloditommaso.com/romania/cat042.htm

http://www.scribd.com/doc/3685977/Evanghelii-apocrife-Evanghelia-dup-Toma

http://adicel.webs.com/evangheliadupatoma.htm

Rugaciunea inimii:

http://www.pateric.ro/category/rugaciunea-lui-iisus-vol-i-lucrarea-mintii/

http://www.pateric.ro/category/rugaciunea-lui-iisus-miezul-evlaviei-ortodoxe-vol-ii/

Everghetinosul:Extrase:http://vatopaidi.wordpress.com/category/%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82/romanesc/everghetinos/

Vol. 2:http://www.scribd.com/doc/19023414/Everghetinos

Dogmatica:62

Page 63: bdi2.files.wordpress.com · Web viewIoan Botezătorul”, com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Peştera Sf. Andrei) Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) –

BISERICI DIN ROMÂNIA CU SFINTE MOAŞTE

http://www.resurse-ortodoxe.ro/carti-ortodoxe/dogmatica-sf-ioan-damaschin/

63