avocat sau procuror

12
Av ocat sau Procuror avantaje i dezavantaje ș Elaborat de Doaga Cristina

Transcript of avocat sau procuror

Page 1: avocat sau procuror

7/23/2019 avocat sau procuror

http://slidepdf.com/reader/full/avocat-sau-procuror 1/12

Avocat sau Procuror avantaje i dezavantajeș

Elaborat de Doaga Cristina

Page 2: avocat sau procuror

7/23/2019 avocat sau procuror

http://slidepdf.com/reader/full/avocat-sau-procuror 2/12

 Nu îţi creezi o reputaţie doar

 pe baza a ceea ce intenţionezi să faci.

Henry

Ford

Page 3: avocat sau procuror

7/23/2019 avocat sau procuror

http://slidepdf.com/reader/full/avocat-sau-procuror 3/12

Cine este un avocat?

Specialist în drept care apără acuza ii în fa aț ț justi iei i care acordă asisten ă juridicăț ș ț

celor interesa i; apărător.ț

Page 4: avocat sau procuror

7/23/2019 avocat sau procuror

http://slidepdf.com/reader/full/avocat-sau-procuror 4/12

Cine este un procuror?

are rolul de a exercita ac iuneaț

 penală i de a sus ine acuzarea;ș ț

membru al procuraturii, care decide

trimiterea infractorilor în fa aț justi iei;ț

sus ine acuzarea în proceseleț

 judiciare,supraveghează justa aplicare a

legilor i reprezintă intereseleș

statului într-un proces.

Page 5: avocat sau procuror

7/23/2019 avocat sau procuror

http://slidepdf.com/reader/full/avocat-sau-procuror 5/12

De ce să fii avocat?

• Este o meserie liberă.• Te po i face cunoscut numai prin rezultateț

deosebite i practicarea unor tarife mici.• !alariul unui avocat este stabilit de

numărul de clien"i care au apelat la

serviciile sale i de pre"ul la care acesta ile-a #v$ndut%.

Page 6: avocat sau procuror

7/23/2019 avocat sau procuror

http://slidepdf.com/reader/full/avocat-sau-procuror 6/12

De ce să nu fii avocat?

i se interzice promovareaȚ prin reclame.!unt cazuri care nu le vei

c$ tiga.ș

&nceputul este cel mai greu.Tinerii profesioni ti potș

greu să se adapteze.

Page 7: avocat sau procuror

7/23/2019 avocat sau procuror

http://slidepdf.com/reader/full/avocat-sau-procuror 7/12

Deci un specialist,

dacă vrea să devină

un avocat de succes,singur î i construie te ș ș

perspectivele.

Page 8: avocat sau procuror

7/23/2019 avocat sau procuror

http://slidepdf.com/reader/full/avocat-sau-procuror 8/12

3 tipuri de procurori

• cei care doresc să devină procurori înainte de aîncepe facultatea;

• cei care realizează ceea ceîi doresc în timpulfacultă"ii;

• cei care doresc să devină procurori după terminarea

facultă"ii.

Page 9: avocat sau procuror

7/23/2019 avocat sau procuror

http://slidepdf.com/reader/full/avocat-sau-procuror 9/12

De ce să fii procuror?

• 'i parte de mai multă ac iune.ț• (ei fi gen % ef al poli i tilor %.ș ț ș

(ei avea poten ialului cre terii carierei.ț ș• (ei fi pentru prevenirea i combatereaș

criminalită ii.ț

Page 10: avocat sau procuror

7/23/2019 avocat sau procuror

http://slidepdf.com/reader/full/avocat-sau-procuror 10/12

De ce să nu fii procuror?

• !ă fii apt din punct devedere fizic.

• )resupune anumite pericole

 pentru via a i siguran a ta.ț ș ț• (olum mare de muncă.• *re terea carierii cere timpș

îndelungat.• +a noi în arăț

 persistă influen ă.ț

Page 11: avocat sau procuror

7/23/2019 avocat sau procuror

http://slidepdf.com/reader/full/avocat-sau-procuror 11/12

Procurorul este garantullegalită ii.ț

Page 12: avocat sau procuror

7/23/2019 avocat sau procuror

http://slidepdf.com/reader/full/avocat-sau-procuror 12/12

Decizia asupra profesiei pe care o ve i îmbră i aț ț ș

trebuie să corespundă calită ilor i caracteruluiț ștău.

Succese!