având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe...

of 35 /35
DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV inclusiv Subsemantul Umbreş Alexandru, având funcţia de judecator la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv nu exercită funcţii sau desfăşoară activităţi juridice ori activităţi de investigaţii. Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat. Data : Semnătura : 30.05.2013

Transcript of având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe...

Page 1: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV

inclusiv

Subsemantul Umbreş Alexandru, având funcţia de judecator la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv nu exercită funcţii sau desfăşoară activităţi juridice ori activităţi de investigaţii.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 30.05.2013

Page 2: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală

exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV inclusiv

Subsemnata CHIUJDEA DENIS BRINDUSA ,având funcţia de judecător la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că următoarele persoane – soţ, rude sau afini până la gradul IV inclusiv – exercită funcţii sau desfăşoară activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală:

- CHIUJDEA NICOLAE DAN - soţ – prim procuror al Parchetului de pe linga Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, detasat in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,

pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat. Data : Semnătura

04.06.2013

Page 3: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV

inclusiv

Subsemanta Cristina Dobrescu, având funcţia de judecator la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că tatăl meu - Constantin Brânzan - detine functia de judecator la ICCJ.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 24.05.2013

Page 4: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate

de soţi şi rude (afini) până la gradul IV inclusiv

Subsemnata Daniela ANDRIEŞ, judecător in cadrul Judecătoriei Sector 3

Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că, din informaţiile pe care le deţin, soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv nu exercită funcţii si nici nu desfăşoară activităţi juridice ori activităţi de investigaţii.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data: Semnătura: 03.06.2013

Page 5: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv

Subsemnata LIVĂDARIU MARIA, având funcţia de judecător la

Judecătoria Sector 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu

dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi

procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii, până

la gradul IV inclusiv, exercită funcţii sau desfăşoară activităţi de investigare sau

cercetare penală.

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de muncă

Calitatea de soţ, gradul de rudenie, sau,

după caz, gradul de afinitate

1.

LIVĂDARIU

GEORGE Procuror

Parchetul de

pe lângă

Judecătoria

Sectorului 3,

București

Soţ

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Data: 03.06.2013 Semnătura: * Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE CAZUL

Page 6: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv

Subsemnata LIVĂDARIU MARIA, având funcţia de judecător la

Judecătoria Sector 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu

dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi

procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii, până

la gradul IV inclusiv, exercită funcţii sau desfăşoară activităţi de investigare sau

cercetare penală.

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de muncă

Calitatea de soţ, gradul de rudenie, sau,

după caz, gradul de afinitate

1.

LIVĂDARIU

GEORGE Procuror

Parchetul de

pe lângă

Judecătoria

Sectorului 3,

București

Soţ

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Data: 03.06.2013 Semnătura: * Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE CAZUL

Page 7: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv

Subsemnata ZAMFIR CATALIN DORU, având funcţia de judecător la

Judecătoria Sector 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu

dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi

procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii, până

la gradul IV inclusiv, exercită funcţii sau desfăşoară activităţi de investigare sau

cercetare penală.

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de muncă

Calitatea de soţ, gradul de rudenie, sau,

după caz, gradul de afinitate

1. ZAMFIR MARIA Judecator

Tribunalul

Bucuresti Soţie

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Data: 03.06.2013 Semnătura: * Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE CAZUL

Page 8: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv

Subsemnata ZAMFIR CATALIN DORU, având funcţia de judecător la

Judecătoria Sector 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu

dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi

procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii, până

la gradul IV inclusiv, exercită funcţii sau desfăşoară activităţi de investigare sau

cercetare penală.

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de muncă

Calitatea de soţ, gradul de rudenie, sau,

după caz, gradul de afinitate

1. ZAMFIR MARIA Judecator

Tribunalul

Bucuresti Soţie

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Data: 03.06.2013 Semnătura: * Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE CAZUL

Page 9: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV

inclusiv

Subsemanta, Vercican Ana Maria, judecător la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitati juridice ori activităţi de investigatii. .......NU ESTE CAZUL...............* .

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 03.06.2013

*Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica : nu este cazul.

Page 10: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV

inclusiv

Subsemantul(a) STANOIU ADINA NICOLETA având funcţia de judecator la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitati juridice ori activităţi de investigatii.

Nu este cazul * . Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit

legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 27.05.2013

*Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica : nu este cazul.

Page 11: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE

Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV inclusiv

Subsemnata, DRĂGUŞANU IOANA, având funcţia de judecător în cadrul Judecatoriei Sectorului 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul şi următoarele rude sau afini până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitati juridice ori activităţi de investigatii: - POENARU ION – rudă de gr. I - M.A.I. –D.G.I.P.I. - ofiţer - PAVEL GEORGIANA – rudă de gr. IV - M.A.I. – I.J.P.F. IAŞI - ofiţer - PLEŞA EDUARD – rudă de gr. IV - M.A.I. – I.P.J. DÂMBOVIŢA – ofiţer

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 03.06.2013 DRĂGUŞANU IOANA

Page 12: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Subsemnata PALICI GIANINA GEORGIANA, având funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, declar pe propria răspundere că am rude care desfăşoară activităţi juridice, respectiv PALICI VASILE ( tata), rudă de gradul I, având funcţia de avocat în Baroul Dolj şi PALICI FLORELA ANDREEA (sora), rudă de gradul II, având funcţia de procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. Dau prezenta declaraţie în conformitate cu prevederile art.5 alin.3 din Legea nr.303/2004, republicată, cunoscând prevederile art.292 Cod penal privind falsul în declaraţii. 30.05.2013

Page 13: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE

Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV inclusiv

Subsemanta Avramescu M.Claudia Monica având funcţia de judecator la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv nu exercită funcţii sau desfăşoară activitati juridice ori activităţi de investigatii.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 03.06.2013

Page 14: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE

Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV inclusiv

Subsemnata POPESCU ANDREEA MIHAELA, având funcţia de judecător la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că următoarele persoane – soţ, rude sau afini până la gradul IV inclusiv – exercită funcţii sau desfăşoară activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală.

- POPESCU MIRCEA CLAUDIU - soţ, este procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti;

- MARICA ALEXANDRINA – mama - rudă de gradul I, este judecător în cadrul Curţii de Apel Craiova

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,

pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat. Data : Semnătura :

29.05.2013

Page 15: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală

exercitate de soţi şi rude (afini) până la gradul IV inclusiv

Subsemnata, MIHAELA STOIAN, având funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii, până la gradul IV inclusiv nu exercită funcţii sau desfăşoară activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data: 31.05.2013

Judecător Mihaela Stoian

Page 16: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV

inclusiv

Subsemanta MITREA ADINA având funcţia de JUDECATOR la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitati juridice ori activităţi de investigatii. Nu este cazul .

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 12.06.2013

*Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica : nu este cazul.

Page 17: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de

soţi şi rude (afini) până la gradul IV inclusiv

Subsemnatul (a) ___DUMBRAVEANU (POP) ANDREEA MARIA având funcţia de _JUDECATOR___la ____JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI____declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul (soţia), rudele sau afinii, până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală.*

Nr. crt.

Numele şi prenumele Funcţia Locul de muncă Gradul de rudenie

1. DUMBRAVEANU CALIN

PROCUROR PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA SECTORULUI 2

SOT

2.

3.

4.

5.

6.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Data completării: Semnătura: 13.06.2013 * Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: nu este cazul.

Page 18: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE

Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV

inclusiv

Subsemantul(a) ILIESCU ELENA BIANCA având funcţia de judecator la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitati juridice ori activităţi de investigatii.

Nu este cazul * . Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit

legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 27.05.2013

*Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica : nu este cazul.

Page 19: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV

inclusiv

Subsemantul COROBANĂ CLAUDIU - EDUARD, având funcţia de judecător, la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitati juridice ori activităţi de investigatii.

NU ESTE CAZUL. Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit

legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data: Semnătura : 15.05.2013

*Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica : nu este cazul.

Page 20: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Subsemnata ANGHELUTA IOANA, având funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, declar pe propria răspundere că nu am rude si afini pana la gradul IV inclusiv care desfăşoară activităţi juridice. Dau prezenta declaraţie în conformitate cu prevederile art.5 alin.3 din Legea nr.303/2004, republicată, cunoscând prevederile art.292 Cod penal privind falsul în declaraţii. 13.06.2013

Page 21: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală

exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV inclusiv

Subsemnata, IVASCIUC ANA-MARIA, având funcţia de judecător în cadrul Judecatoriei Sectorului 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul şi următoarele rude sau afini până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitati juridice ori activităţi de investigatii: Nu este cazul.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 03.06.2013

Page 22: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de

soţi şi rude (afini) până la gradul IV inclusiv

Subsemnatul (a) ____SUCIU RUXANDRA___, având funcţia de ______JUDECATOR la ____JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI_ declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul (soţia), rudele sau afinii, până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală.*

Nr. crt.

Numele şi prenumele Funcţia Locul de muncă Gradul de rudenie

1. --NU ESTE CAZUL ---------------------------- ------------------------ ------------ 2.

3.

4.

5.

6.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Data completării: Semnătura: 04.06.2013 * Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: nu este cazul.

Page 23: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV

inclusiv

Subsemanta CRĂCIUN ALEXANDRINA ELENA, având funcţia de JUDECĂTOR la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activităţi juridice ori activităţi de investigaţii. Nu este cazul*.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 31.05.2013

*Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica : nu este cazul.

Page 24: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE

Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV inclusiv

Subsemnata DUNCA GABI-GABRIELA, având funcţia de judecător la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că următoarele persoane – soţ, rude sau afini până la gradul IV inclusiv – exercită funcţii sau desfăşoară activităţi juridice ori activităţi de investigaţii:

- DUNCA ROBERT-CARMEN, soţ, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti;

- DUNCA DIANA-CARMEN, fiica, avocat stagiar în cadrul Baroului Bucureşti

- VLAD DANIELA, cumnată (sora soţului) – afin de gradul II, avocat în cadrul Baroului Teleorman;

- VLAD MIHAI DOREL, afin de gradul II (soţul cumnatei Vlad Daniela), avocat în cadrul Baroului Teleorman;

- DUNCA WILHEM EMANUEL, afin de gradul IV (vărul soţului), procuror în cadrul Parchetului de pe lână Judecătoria Buftea;

- DUNCA RAMONA, afin de gradul IV (soţia vărului soţului) avocat în cadrul Baroului Bucureşti.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura :

30.05.2013

Page 25: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV

inclusiv

Subsemnata ENE MIRELA, având funcţia de Judecător la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitati juridice ori activităţi de investigatii: -ENE CLAUDIU ȘTEFAN (frate) – avocat Baroul Bucuresti -PETRESCU SILVIA CRISTINA DANIELA (văr primar) –consilier juridic M. Ap. N.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data: Semnătura:

10.07.2013 *Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica : nu este cazul.

Page 26: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV

inclusiv

Subsemantul Geantă Mihai Georgel, având funcţia de judecator la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv nu exercită funcţii sau desfăşoară activităţi juridice ori activităţi de investigaţii.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 30.05.2013

Page 27: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE

Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV inclusiv

Subsemnata Coman Georgeta, având funcţia de judecator la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitati juridice ori activităţi de investigatii. nu este cazul* .

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 30.05.2013

*Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica : nu este cazul.

Page 28: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV

inclusiv

Subsemantul(a) …..LEANCĂ V. SILVIA., având funcţia de ....JUDECĂTOR............ la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitati juridice ori activităţi de investigatii. .......NU ESTE CAZUL...............* .

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 03.06.2013

*Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica : nu este cazul.

Page 29: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de

soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV inclusiv

Subsemanta CLEJA LAURA CAMELIA, având funcţia de judecător la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv nu exercită funcţii sau desfăşoară activitati juridice ori activităţi de investigatii.

NU ESTE CAZUL. Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,

pentru inexactitatea Data : Semnătura : 04.06.2013

Page 30: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de

soţi şi rude (afini) până la gradul IV inclusiv

Subsemnata Tocu Maria Magdalena, având funcţia de judecator la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul (soţia), rudele sau afinii, până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală.*

Nr. crt.

Numele şi prenumele Funcţia Locul de muncă Gradul de rudenie

1. Nu este cazul.

2.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Data completării: Semnătura: 31.05.2013 * Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: nu este cazul.

Page 31: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală

exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV inclusiv

Subsemnata MUSCALU MADALINA având funcţia de judecător la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că următoarele persoane – soţ, rude sau afini până la gradul IV inclusiv – exercită funcţii sau desfăşoară activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală.

- MUSCALU GHEORGHE - soţ - procuror în cadrul PICCJ; membru cu activitate permanenta in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,

pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat. Data : Semnătura :

30.05.2013

Page 32: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV

inclusiv

Subsemanta Raluca Mihaela András având funcţia de judecător la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitati juridice ori activităţi de investigatii - Nu este cazul.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 04.06.2013

Page 33: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală

exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV inclusiv

Subsemanta STEFAN FLORELA CRISTINA, având funcţia de JUDECATOR la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, Stefan Tudorel, este procuror în cadrul Parchetul de pe lângă ÎCCJ şi formator INM.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data : Semnătura : 04.06.2013

Page 34: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia

DECLARAŢIE Privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate de soţi şi rude ( afini ) până la gradul IV

inclusiv

Subsemnata VĂCARU CLAUDIA IULIANA, având funcţia de Judecător la JUDECATORIA SECTORULUI 3 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv exercită funcţii sau desfăşoară activitati juridice ori activităţi de investigatii: nu este cazul*

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionat.

Data: Semnătura:

09.07.2013 *Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica : nu este cazul.

Page 35: având funcţia de judecator la J Sectorului , declar pe propriaportal.just.ro/301/Documents/Declaratii Legea 303 - Magistrati... · Subsemanta Avramescu M.Claudia Monicaavând funcţia