Autorizatie Functionare Ambro

58
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr 7 / 9. 03. 2007 Titularul autorizatiei: S.C. AMBRO SA SUCEAVA Locatia activitatii: Suceava, Calea Unirii, nr. 24 Categoria de activitate, conform anexei nr.1 la OUG nr.152/2005, aprobata prin legea 84/2006: 6.1.a,b - instalatie integrata de fabricare a celulozei, pastei de maculatura si a hârtiei, inclusiv activitatile anexe (cazane termice auxiliare, statie de epurare, halde deseuri tehnologice). Codul CAEN: 2121 Codul Nose – P: 104.11 Codul SNAP 2: 04.06 Eliberata de: Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii Data eliberarii: 9.03.2007 Valabilila pina la 30.10.2013 1 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Bd.Ionita Sandu Sturdza nr.78, cod 600269,Bacau Telefon: 0234-512750; 0234-512708; Fax: 571056; email :

Transcript of Autorizatie Functionare Ambro

Page 1: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr 7 / 9. 03. 2007

Titularul autorizatiei: S.C. AMBRO SA SUCEAVA

Locatia activitatii: Suceava, Calea Unirii, nr. 24

Categoria de activitate, conform anexei nr.1 la OUG nr.152/2005, aprobata prin legea 84/2006:

6.1.a,b - instalatie integrata de fabricare a celulozei, pastei de maculatura si a hârtiei, inclusiv activitatile anexe (cazane termice auxiliare, statie de epurare, halde deseuri tehnologice).Codul CAEN: 2121Codul Nose – P: 104.11Codul SNAP 2: 04.06Eliberata de: Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau

Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii

Data eliberarii: 9.03.2007Valabilila pina la 30.10.2013

Director Executiv Dr. ing. Iulian Movila

1

MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELORAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂUBd.Ionita Sandu Sturdza nr.78, cod 600269,Bacau

Telefon: 0234-512750; 0234-512708; Fax: 571056; email : [email protected]

Page 2: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

CUPRINS

1.Date de identificare ale titularului activitatii...........................................................32.Temeiul legal.............................................................................................................33.Categoria de activitate.............................................................................................44.Documentatia solicitarii...........................................................................................45.Managementul activitatii..........................................................................................46.Materii prime si materiale auxiliare.........................................................................67.Resurse:

7.1.Apa..............................................................................................................167.2.Utilizarea eficienta a energiei......................................................................167.3.Combustibili.................................................................................................18

8.Descrierea instalatiei si a fluxurilor de productie existente pe amplasament..189.Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

9.1.Aer...............................................................................................................209.2.Apa..............................................................................................................219.3.Sol...............................................................................................................21

10.Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot

10.1.Aer..............................................................................................................2210.2. Mirosuri.....................................................................................................2410.3. Zgomot......................................................................................................2510.4. Apa............................................................................................................2510.5.Sol si pinza freatica....................................................................................26

11.Gestiunea deseurilor 11.1. Deseuri produse, colectate, stocate temporar...........................................27 11.2. Depozitare definitiva deseuri.....................................................................28 11.3. Recuperare sau eliminare deseuri............................................................28 12.Interventia rapida, siguranta instalatiei.............................................................2913.Monitorizare a activitatii 13.1. Aer..............................................................................................................30 13.2. Apa..............................................................................................................30 13.3. Apa subterana.............................................................................................31 13.4. Deseuri........................................................................................................3214.Raportari la unitatea teritoritoriala si regionala de mediu..................................3215.Evidente...................................................................................................................3316.Obligatiile titularului activitatii..............................................................................3417.Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor.....................3418.Plan de actiuni........................................................................................................3519. Glosar de termeni.................................................................................................36

2

Page 3: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE INSTALATIEI

Numele: S.C. AMBRO SA SuceavaAdresa: Calea Unirii nr. 24, municipiul Suceavatelefon: 0230/205000Fax: 0230/205205Forma de proprietate: actionariat – actionari principali – SC ROMCARTON SA, ROSSMAN SAS, SICAL SA , SIKOR FRANCE SA ;

AMPLASAREA INSTALATIEI

Este amplasata pe malul sting al raului Suceava, la 50 km in partea de nord de granita cu Ucraina si 60 km in partea de est , de granita cu Republica Moldova; 470 si 40' latitudine nordica si 260 si 20' longitudine estica.

OBIECTUL AUTORIZARIIActivitatea principala IPPC: fabricarea celulozei si hirtiei;Activitati IPPC conexe: depozitarea deseurilor tehnologice ( sub incidenta OUG 152/2005 anexa 1 pct. 5.4 si sub incidenta HG 349/2005);Activitati non IPPC conexe: producerea energiei termice, prepararea apei de proces, epurarea apei reziduale, incinerarea deseurilor lemnoase;Pe acelasi amplasament se afla si o instalatie non IPPC de fabricare a cartonului ondulat si a confectiilor din carton ondulat de capacitate de 30.000t/an, care este inclusa in autorizatia integrata.Capacitatea instalatiei IPPC : - 110.000 t/an celuloza sulfat nealbita - 155.000 t/an hârtie de ambalaj naturala - 300 t/zi pasta de maculatura;Produsele fabricate in instalatia IPPC sunt urmatoarele: - celuloza sulfat neinalbita din rasinoase si foioase pentru uz

intern; - pasta de maculatura pentru uz intern; - hirtie de ambalaj rezistenta; - hirtie pentru carton ondulat ( capac); - hirtie pentru carton ondulat (miez) cu 90-100% maculatura.

2. TEMEIUL LEGAL Ca urmare a cererii adresate de SC Ambro SA Suceava, inregistrata la ARPM Bacau cu nr. 2692/27.12.2005 privind solicitarea autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea de producere a celulozei kraft si a hârtiei rezistente pe amplasamentul din Suceava, calea Unirii, nr. 24; In baza:

- OUG nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 254/2006;- OUG nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii aprobata prin legea

nr.84/2006;dupa parcurgerea etapelor procedurale:- analiza preliminara a documentelor de sustinere a solicitarii ,- verificarea amplasamentului si a modului de delimitare a instalatiei IPPC,- consultarea publicului,- analiza detaliata a documentelor in cadrul sedintelor Comisiei de Analiza Tehnica a APM

Suceava, asigurand o abordare integrata si efectiva a autoritatilor implicate in procedura,a rezultat concluzia ca:

3

Page 4: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007 1. activitatea se autorizeaza, cu Plan de actiuni, avand ca termen limita de

realizare a masurilor 30.10.2013;2. respectarea conditiilor din autorizatia integrata si realizarea masurilor din

planul de actiuni garanteaza la sfarsitul perioadei de tranzitie ca instalatia IPPC SC AMBRO SA Suceava va atinge cele mai bune tenici disponibile cu asigurarea protectiei aerului, apei, solului si gestiunea deseurilor ca un intreg, conform prevederilor legale.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE- Cod CAEN : 2121; 2111 – fabricarea celulozei, hârtiei si cartonului ondulat, cutii din carton ondulat si saci din hârtie- conform Anexei 1 a OUG 152/2005, aprobata prin legea 84/2006: 6.1 - Instalatii industriale pentru productia de celuloza din lemn , hârtie si carton cu o capacitate de productie mai mare de 20 t/zi; - Cod SNAP : 04.06 - fabricarea celulozei si hârtiei 01.03..01 - instalatii de ardere 03.03.12 - producerea varului (integrata in fluxul tehnologic de fabricare a celulozei ca instalatie de regenerare a varului din namolul alb)- Cod NOSE-P : 105.07 - fabricarea celulozei si hârtiei 101.02 - instalatii de ardere 104.11 - producerea varului (integrata in fluxul tehnologic de fabricare a celulozei ca instalatie de regenerare a varului din namolul alb)Regimul de lucru: flux continuu.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII- formular de solicitare a autorizatiei integrate de mediu conform Ord. 1158/2005;- raport de amplasament;- bilant de mediu nivel I si II; - anunt public;- certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria MO3, nr. 1610- certificat de inregistrare la Registrul Oficiului Comertului Suceava, seria B nr. 0094788 emis la data de 22.05.2003;- contract de prestari servicii nr.1001/2000 cu SC ACET SA Suceava pentru livrarea apei potabile si preluarea in reteaua de canalizare si epurarea apelor uzate si meteorice;- contract pentru executare lucrari si prestari servicii cu SC PSIP SA Suceava; - contract inchiriat spatii de depozitare cu SC FAMOS SA Suceava;- contract de furnizare energie electrica;- contract de furnizare gaz metan;- autorizatie sanitara de functionare;- autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;- autorizatie pentru utilizarea substantelor toxice;- aviz de functionare pentru operatiuni cu precursori emis de Ministerul Industriei si Resurselor pentru substantele: acid sulfuric, acetona, toluen, metiletilcetona;- fise tehnice de securitate pentru substantele periculoase conf. HG 490/2002;-autorizatie de gospodarire a apelor- dovada achitarii tarifelor si taxei de autorizare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Aspecte generaleActivitatea se desfasoara pe baza organigramei de la SC Ambro SA Suceava. Sistemul de management are in vedere realizarea obiectivelor societatii, cu desfasurarea activitatii in conditii de siguranta pentru personalul muncitor, pentru comunitatea locala si pentru mediul inconjurator.

4

Page 5: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007 SC Ambro SA are in curs de implementare sistemul de management de mediu.Procesul se va definitiva la sfirsitul anului 2009. Monitorizarea activitatii din punct de vedere al protectiei mediului se va face conform cerintelor autorizatiei integrate de mediu.

5.2. InstruirePersonalul care lucreaza in domeniul de activitate autorizat este calificat si instruit corespunzator fiecarui loc de munca.Fisele de post se vori completa cu sarcinile si competentele in domeniul protectiei mediului, dupa obtinerea autorizatiei integrate.Operatorul va asigura si demonstra existenta in instalatia autorizata a unui sistem de instruire a personalului cu cerintele autorizatiei integrate. Instruirile vor fi inregistrate intr-un registru special si se vor face ori de cate ori este nevoie dar nu mai rar de trei luniInstruirea va atinge urmatoarele puncte:- raspunderile care le revin odata cu detinerea autorizatiei integrate de mediu pentru operator si pentru fiecare loc de munca;- obligatiile ce reies din autorizatia integrata de mediu, pentru fiecare aspect al activitatii;- constientizarea personalului implicat in activitate, cu privire la efectele potentiale asupra mediului, rezultate din functionarea instalatiilor in conditii normale/anormale de functionare;- prevenirea emisiilor accidentale si aplicarea masurile impuse atunci cand acestea se produc;- evaluare periodica a instruirilor efectuate.Se vor stabili si respecta:- periodicitatea instruirilor;- postul sau departamentul responsabil cu aceasta- evidenta instruirilor – scris.

5.3. IntretinereToate echipamentele si instalatiile sunt intretinute in stare de functionare corespunzatoare.Anual se intocmeste un plan de revizie si intretinere a instalatiilor si echipamentelor.Operatorul asigura un registru de evidenta a : opririlor si pornirilor, cauza si durata acestora; a reviziilor, interventiilor si reparatiilor efectuate in instalatii, durata interventiilor si ce a cauzat interventia in instalatie.Reviziile si reparatiile sunt efectuate de personal calificat propriu sau subcontractant, cu conditia ca acestia sa cunoasca si sa respecte prevederile autorizatiei integrate de mediu.

5.4. IncidenteIn conformitate cu prevederile Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, operatorul:- va elabora proceduri de investigare, rezolvare, comunicare si raportare a incidentelor de mediu ce pot apare in desfasurarea activitatii, de stabilire a masurilor necesare pentru reducerea impactului asupra mediului;- dupa orice incident se va face o analiza a situatiei si se vor stabili masuri de prevenire a altor situatii similare;- se va institui un registru de consemnare a incidentelor, avariilor, accidentelor aparute in

desfasurarea activitatii si a masurilor luate in fiecare caz;- se va stabili postul responsabil cu aplicarea acestei proceduri;- toate aceste date vor fi aduse la cunostinta personalului prin instruirile care se fac pentru aplicarea prevederilor autorizatiei integrate.

5.5. Reclamatii, sesizariOperatorul asigura un registru pentru evidenta oricarei reclamatii sau sesizari din partea publicului, referitoare la poluarea mediului datorita activitatii desfasurate in instalatia autorizata; se vor consemna investigatiile facute si modul de rezolvare/actiune, dupa caz.

5

Page 6: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

6.1. Materii prime si materiale auxiliare

Principalele materii prime/utilizări

Natura chimică/ compoziţie(Fraze R)1)

Inventarul complet al materialelor (calitativ şi cantitativ)

Ponderea% în produs% în apa de suprafaţă% în canalizare% în deşeuri/pe sol% în aer

Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potenţială, toxicitate pentru specii relevante)

Există o alternativă adecvată (pentru cele cu impact potenţial semnificativ)

Modalitati de stocare

Fabricarea celulozei

 Lemn lemn răşinoase 85%

lemn foioase 15%

Structura masei lemnoase:50% lemn rotund10% deşeuri lemn40% tocăturăVolum lemn recepţionat 530 000 m3/an (2003)La capacitatea instalată (110.000 t celuloză/an), necesarul va fi 680.000 m3

Consum lemn la fierbere : 5,93 m3/t celuloză ;

Pondere:83.5% în hârtie;16.5%, respectiv

45.838 t/an deşeuri lemnoase (coajă, putregai, tocătură supradimensionată, rumeguş şi impurităţi minerale), eliminate astfel: 5,8%, respectiv 16.000 t sunt deşeuri nevalorificabile depozitate la halda municipală, 8,6% se incinerează în CADL propriu şi 2,1 % se valorifică la terţi;

deşeurile lemnoase nevalorificabile nu prezintă toxicitate, sunt parţial degradabile (partea organică);cenuşa şi a zgura sunt nepericuloase, nu sunt degradabile;

Societatea preia spre valorificare deşeuri din industria forestieră şi de prelucrare a lemnului (tocătura din unităţile de prelucrare a lemnului 40% şi deşeuri sub formă de calote, şipcă, rămăşiţe de cherestea 10%);Lemnul utilizat în proces (50% lemn rotund) este de calitate „pentru fabricarea celulozei” deci neutilizabil la cherestea.

Tocătura este depozitată în halda de tocătură (A ii)

Există risc de incendiu prin autoaprindere sau foc provocat;

Sulfat de sodiu tehnicSe adaugă pentru compensarea pierderilor de săruri sodice din sistem;

Na2SO4 tehnic Conţinut Na2SO4 98,5%-99,6%Impurităţi 0,4-1,5%

Consum specific 41,8 kg/t celuloză:

Necesar la capacitatea instalată: 4800 t/an

Nu intră în produsul finit;Gradul de recuperare a alcaliilor este de 91,5%.Pierderile de alcalii (3.577 t/an) se regăsesc în:1,3% emisii în aer;30,5% emisii în apele

reziduale;

Nu se cunosc efecte potenţial toxice

Nu este cazul (component de bază al tehnologiei de de fabricare a celulozei sulfat)

Depozitare în ambalajul de la furnizor (saltele de 1 t) în spaţii amenajate în aer liber, acoperite ( A ii)

Nu prezintă risc semnificativ de accident.

6

Page 7: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

8,2% în deşeurile tehnologice;

Hidroxid de sodiu Se adaugă pentru compensarea pierderilor de săruri sodice din sistem;

NaOH tehnicC- corosiv,

R35- provoacă arsuri puternice; Este un electrolit puternic.

Cantittăţi utilizate:1528 t sub forma de

soluţie NaOH cu conc. 46,6-48,6%, respectiv 733 t substanţă activă;

38,7 t în stare solidă cu 98,8-99,6% substanţă activă;

Necesar lacapacitatea instalată:

2050 t/an

Nu intră în produsul finit;Pierderile de alcalii (771 t substanţă activă) se regăsesc în:1,3% emisii în aer;30,5% emisii în apele

reziduale;8,2% în deşeurile

tehnologice;

IIInformaţii toxicologiceEcotoxicitate: DLL0/oral/iepure-500mg/kgToxicitate acvatică: toxic pentru peşti şi alge

Nu este cazul (component de bază al tehnologiei de de fabricare a celulozei sulfat)

Depozitare în rezervor (la secţia regenerare sau STCA) sau butoi tablă (NaOH solid) (A ii)

Risc minor de accident (scurgeri)

AntispumantINFINITY WN 7691Se utilizează pentru prevenirea spumei la fabricarea celulozei;

Emulsie de silicon (produse siloxanice);Nu are componente care prezintă risc;

Nu sunt atribuite fraze de risc;

Necesar la capacitatea instalată 175 t

Nu intră în produsul finit.90% în apele reziduale;10% în halda de deşeuri organice;

Informaţii toxicologice (valori estimate):oral, LD >2000 mg/kg;dermatologic, LD 50 > 2000 mg/kg;Ecotoxicitate: nu este clasificat ca periculos pentru mediu;Fără efecte adverse asupra organismelor acvatice;

Aditivii chimici sunt înlocuiţi odată cu evoluţia calitativă a acestora;

Se aprovizionează şi se depozitează în recipiente de 1 mc la secţia celuloză – fierbere (A ii);

Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Agent dezincrustare INFINITY SL 4490pentru controlul depunerilor de crustă pe ţevi la evaporare şi cazan regenerare,

Conţine acid amino- tri metilen-fosforic <20%Nu sunt atribuite fraze de riscComponente periculoase: acid amino- tri metilen-fosforic <20%, Xi, R 36/38

Necesar la capacitatea instalată:21 tone;

Nu intră în produsul finit;Se epuizează prin transformări chimice în circuitul leşiei negre;

Nu este considerat toxic pentru sănătate;date toxicilogice:oral LD 50, şobolan >5000 mg/kg;Ecotoxicitate:păstrăv curcubeu: LC 0 2000 mg/L;Daphnia Magna: LC 0 1000 mg/L;Nu este uşor biodegradabil

Aditivii chimici sunt înlocuiţi odată cu evoluţia calitativă a acestora;

Se aprovizionează şi se depozitează în recipiente de 1 mc la secţia regenerare (A ii);

Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Agent deshidratare

Alcooli etoxilaţi C 12-C18

Consum anual 12 t Nu intră în produsul finit;Se epuizează prin

Xn- periculos; R50 – foarte toxic pentru

Foarte toxic pentru organismele acvatice

Se aprovizionează şi se depozitează în recipiente de

7

Page 8: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

INFINITY DA 2723pentru îmbunătăţirea deshidratării celulozei

R 22 nociv la înghiţire;R 36/38 iritant;R 50 foarte toxic pentru organismele acvatice;Componente periculoase:dodecilbenzensulfonat de sodiu 1-5% (R 22, E36, R 41);alcooli etoxilaţi C 12- C18 (R 22, R 36/38, R50)

transformări chimice în circuitul leşiei negre;

organsmele acvatice; R22-R36/38- periculos dacă este înghiţit şi iritant pentru piele şi ochi;

(nu sunt disponibile date suplimentare)

1 mc la secţia celuloză (A ii);

Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Prepararea apei industriale şi tratarea chimică a apei (STCA)

Var nestins pentru tratarea apei;

Conţinut CaO 84,7%-89,7%

Necesar la capacitatea instalată 470 t

Nu intră în produsul finit Nu prezintă toxicitate pentru animale, plante, om.

Nu este cazul substituirii

Se depozitează vrac în spaţiu îngrădit şi acoperit la STCA (A ii)Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Sulfat feros Pentru tratarea apei

Conţinut FeSO4 96,8%

Necesar la capacitatea instalată 40 t

Nu intră în produsul finit.Se elimină în apele convenţional curate (cu nămolul de la tratarea apei);

Nu este un produs toxic Nu este cazul substituirii

Se depozitează în saci de plastic în spaţiu îngrădit şi acoperit la STCA (A ii)Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Acid clorhidric pentru tratarea apei (regenerarea masei cationice)

Soluţie cu conc. 32,6%-34,4% C - corosiv; R 34- provoacă

arsuri puternic; R 37- iritant

pentru sistemul respirator;

Necesar la capacitatea instalată 665 t

Nu intră în produsul finit;Se epuizează prin transformări chimice;

Toxic pentru albine, peşti şi plante,Ecotoxicitate: este un acid agresiv;CLL0 /inhal/om-1300ppm/30 min.DL50oral/şobolan-900mg/kg

Nu poate fi substituit (nu se cunoaşte produs de înlocuire)

Se depozitează în 3 rezervoare orizontale (40+40+25 m3) cu cuve de retenţie, placate antiacid, cu posibilitate de transvazare;

Prezintă risc datorită naturii sale chimice.

CORREND Inhibitor de coroziune pentru tratarea apei de cazan (pentru

Amestec de amine neutralizate N,N dietilhidroxilamină (2,5-10%) şi morfolină (10-25%)

Consum anual (2004)1400 L/an

Nu intră în produsul finitIntră 100% în compoziţia apei de cazan utilizate în circuit închis;Se epuizează prin

Riscuri pentru sănătatea oamenilor : LD50 >2000mg/kg¸Toxicitate acvatică: peşti LD50 >100mg/l;

Înlocuieşte hidratul de hidrazină

Se depozitează în canistre de 30 L în spaţiul amenajat, îngrădit şi semnalizat la STCA (A ii);

8

Page 9: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

cazane de mare presiune)

Xn- periculos; C- corosiv:R20/21 – dăunător pentru inhalare şi la contactul cu pielea; R34-poate cauza arsuri;

transformări chimice; Nu prezintă risc semnificativ de accident.

CA OX- AWAY PLUSprodus pentru îndepărtarea oxigenului din apa de cazan (pentru cazane de mică presiune CADL)

Amestec catalizat de sulfit de sodiu/metabisulfit de sodiu;Xn, Xi, R 22/31;R 36/37 iritant; Componente periculoase:metabisulfit de sodiu 25-50%;sulfit de sodiu 50-100%;

Consum anual 540 kg/an

Nu intră în produsul finitIntră 100% în compoziţia apei de cazan utilizate în circuit închis;Se epuizează prin transformări chimice

Nu sunt disponibile informaţii toxicologice şi ecologice;

Se depozitează în canistre PVC 30 L în spaţiul amenajat, îngrădit şi semnalizat la STCA (A ii);Nu prezintă risc semnificativ de accident.

BP 800 (LP)Alcalinizant pentru cazane de mică presiune (CADL)

Soluţie pe bază de NaOHComponente periculoase: NaOH 50-60%C;R 35

Consum anual 360 L/an

Nu intră în produsul finit;Intră 100% în compoziţia apei de cazan utilizate în circuit închis;Se epuizează prin transformări chimice

Ecotoxicitate: DLL0/oral/iepure-500mg/kgToxicitate acvatică: toxic pentru peşti şi alge

Se depozitează în canistre de 30 L la magazia de chimicale STCA (Aii);Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Fosfat trisodicSe utilizează la tratarea apei de cazan (reglarea pH-ului pentru pasivizarea ţevilor)

Compus anorganic Necesar la capacitatea instalată 1420 t

Nu intră în produsul finit;Intră 100% în compoziţia apei de cazan utilizate în circuit închis;Se epuizează prin transformări chimice;

Nu este cazul substituirii

Se depozitează în saci la magazia de chimicale STCA (Aii);Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Apă amoniacalăSe utilizează la tratarea chimică a apei, pentru reglarea pH-ului

Apă amoniacală 24%

R 34-50

Necesar la capacitatea instalată 310 kg

Nu intră în produsul finit.Intră 100% în compoziţia apei demineralizate utilizate în circuitul de fabricare a celulozei;

Amestecul este iritant pentru mucoase. Concentraţia letală pentru om este de 0,5-1% amoniac gazos în aer

Nu poate fi substituit Se depozitează în tr-un rezervor de 18 m3 cu cuvă de retenţie la secţia STCA;

Prezintă risc de accident prin

9

Page 10: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

apei demineralizate

Se epuizează prin transformări chimice;

şi o expunere de 5 min.în acest mediu. Intoxicaţia acută apare la conc. de 0,25-0.45%.

natura sa chimică, considerat minor prin consumul redus;

Fabricarea hârtiei

Maculatură brutăSe utilizează ca materie primă pentru fabricarea hârtiei, substituind fibra celulozică virgină (lemnul)

Deşeuri reciclabile de hârtie care conţin şi componente nevalorificabile (plasticuri, materiale de umplutură, resturi metalice, nisip)

Necesar estimat la capacitatea instalată: 60 000 t

Maculatura brută conţine:12% umiditateimpurităţi

fibra celulozică este biodegradabilă,

materialele plastice care exista în componenţa maculaturii nu sunt biodegradabile.

Nu este cazul Depozit de maculatură în aer liber (A i) şi în incintă (A ii):

Prezintă risc de incendiu (punct vulnerabil PSI)

Amidon cationicCERESAN WE sau MILLBOND, Auxiliar la fabricarea hârtiei (pentru îmbunătăţirea caracteristicilor fizico-mecanice)

Polimeri din cereale granulat cationic alchilat;

Necesar la capacitatea instalată 1500t

95% în produs (hârtie);5% în apele reziduale;

Produs uşor biodegradabil care nu este ecotoxic.Consumă oxigen la biodegradare;

Nu este cazul substituirii

Se depozitează în saltele de 1 t la secţia hârtie (A ii);Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Sulfat de aluminiu tehnicse utilizează în procesul de fabricare a hârtiei , la epurarea primară si la tratarea apei reziduale;

Al2 (SO4 )3 x18 H2O Consum specific la fabricarea hârtiei: 40,3 kg/t

Necesar (total) la capacitatea instalată: 13. 300 t;

25% în compoziţia hârtiei;

50% în apele reziduale;25% împreună cu fibra

nereutilizabilă la halda de deşeuri organice;

Nu poluează mediul, nu este toxic, este biodegradabil.

Nu este cazul (component de bază al tehnologiei de de fabricare a hârtiei)

Depozit in aer liber, sub forma de placi vrac, la secţia hârtie, îngrădit şi acoperit (A ii)

Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Agenţi de încleiere a hârtiei (HI-PHASE 35J)Se utilizează pentru încleierea

Dispersie apoasă a unei răşini modificate chimic şi a unui polimer cationic (cu 35%

Necesar la capacitatea instalată 990 t (total agenţi de încleiere)

85% în produs (hârtie);10% în apele reziduale;5% în halda de deşeuri organice;

Produsul nu este periculos;Nu sunt disponibile informaţii ecotoxicologice;

Aditivii chimici sunt înlocuiţi odată cu evoluţia calitativă a acestora;

Se aprovizionează în cisternă şi se depozitează în rezervoare inox secţia hârtie (A ii);Nu prezintă risc semnificativ de accident.

10

Page 11: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

hârtiei (alternativ cu DISPERAN).

substanţă uscată)

Nu sunt atribuite fraze de risc;

Nu este determinată biodegradabilitatea;Informaţii toxicologice: LD 50 la şobolan este de aşteptat să fie mai mare de 2000 mg/kg;

Agenţi de încleiere a hârtiei (DISPERAN MK 5530)Se utilizează pentru încleierea hârtiei (alternativ cu HI PHASE).

Compuşi chimici sub formă de emulsii pe bază de răşini modificate şi stabilizate chimic, cu conţinut de substanţă uscată de cca 30%;Nu sunt atribuite fraze de risc;

Necesar la capacitatea instalată 990 t (total agenţi de încleiere)

85% în produs (hârtie);10% în apele reziduale;5% în halda de deşeuri organice;

Nu este periculos pentru sănătate;Nu sunt cunoscute efecte toxice;Este neexplozibil şi nenflamabil;

Aditivii chimici sunt înlocuiţi odată cu evoluţia calitativă a acestora;

Se aprovizionează în cisternă şi se depozitează în rezervoare inox secţia hârtie (A ii);Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Antispumant DE AIREXSe utilizează pentru prevenirea spumei la fabricarea hârtiei;

Emulsie de componenţi organici de hidroxizi, esteri graşi şi produse tensioactive;

Nu sunt atribuite fraze de risc;

Necesar la capacitatea instalată 27 t

Nu intră în produsul finit.90% în apele reziduale;10% în halda de deşeuri organice;

Produsul nu este clasificat ca periculos pentru mediu;Produsul este biodegradabil (97% test Zahn Wellens);Informaţii toxicologice: LD 50 mamifere, val estimate >2000 mg/kg;Informaţii ecologice:LC 50 peşti: > 100 mg/L;

Auxiliarii chimici sunt înlocuiţi odată cu evoluţia calitativă a acestora;

Se aprovizionează şi se depozitează în recipiente de 1 mc la secţia hârtie (A ii);Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Agenţi de retenţie ( NOVUS PC 9910)Se utilizează la fabricarea hârtiei.

Emulsie polimerică sintetic organică;

Nu sunt atribuite fraze de risc;

Conţine compuşi care prezintă risc:distilat uşor de petrol 10-30%, alcool C 12 – 14 1-

Necesar la capacitatea instalată 27 t

90% în produs (hârtie);10% în apele reziduale;

Nu prezintă riscuri pentru sănătate;Informaţii toxicologice:oral DL 50, şobolan, >5200 mg/kgdermatologic, DL 50, iepure >5200 mg/kgEcotoxicitateboiştean Feathed LC 50 2,4;NOEL 0,63

Aditivii chimici sunt înlocuiţi odată cu evoluţia calitativă a acestora;

Se aprovizionează şi se depozitează în recipiente de 1 mc la secţia hârtie (A ii);

Nu prezintă risc semnificativ de accident.

11

Page 12: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

5%, Clorură de amoniu 1-5%

Dapha Magna: LC 50-1,4LC 5 – 0,63Produsul nu este foarte biodegradabil (biodegradabilitate Zahn Wellens % - 0)

BiociziSPECTRUM RX 7823; Se utilizează pentru distrugerea microorganismelor (bacterii aerobe şi anaerobe) de la maşina de hârtie;

Conţinut: 2,2-diBr-nitrilpropionamidă (3-25%) în solvent organic (dietilenglocol 30-60%);Nociv Xn

Riscuri pentru om: R 20/22, R 41, R 43;

Consum anual 8,465 t

30% în produs (hârtie);60% în apele reziduale;10% în halda de deşeuri organice;

Nu este clasificat ca periculos pentru mediu;Biodegradabil, nu produce bioacumulare;Informaţii toxicologice: oral, LD 50, şobolan >806 mg/kg;inhalare, şobolan LC 50 <0,5 mg/LEcotoxicitate (se referă la componentul 2,2 dinromo – 3 nitrilpropionamida):păstrăv curcubeu: LC 50 = 2,3 mg/L;Daphnia Magna: EC 50 0,86 mg/L;

Aditivii chimici sunt înlocuiţi odată cu evoluţia calitativă a acestora;

Se aprovizionează şi se depozitează în recipiente de 1 mc la secţia hârtie (A ii);

Nu prezintă risc semnificativ de accident.

BiodispersanţiSPECTRUM NT 2013pentru depozitele microbiologice de la maşina de hârtie;

Agenţi tensioactivi solubili în apă anionici şi non ionici;Componente cu risc:Soluţie 0,5-2% NaOHXi- iritant, C- corosiv

Dozele utilizate sunt foarte mici (exprimate în substanţă activă);

30% în produs (hârtie);60% în apele reziduale;10% în halda de deşeuri organice;

Informaţii toxicologice:oral, LD 50 şobolan: >5000 mg/kg;dermatologic, LD 50 iepure, > 2000 mg/kg;Informaţii ecologice:Păstrăv curcubeu: LC 50 – 2280 mg/L;Daphnia Magma: LC 50 – 1830 mg/L;

Aditivii chimici sunt înlocuiţi odată cu evoluţia calitativă a acestora;

Se aprovizionează şi se depozitează în recipiente de 1 mc la secţia hârtie (A ii);Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Agent coagulare PERFORM 9783 pentru instalaţia de flotaţie a apei de la maşinile de hârtie

Produs polimeric cu masă moleculară mică, puternic cationic;Nu sunt atribuite fraze de risc;

)Dozele utilizate sunt foarte mici (exprimate în substanţă activă);

10% în hârtie60% în apele reziduale30% în halda de deşeuri organice

Nu prezintă riscuri pentru sănătate;date toxicilogice:oral LD 50 şobolan > 2000 mg/kg;;Produsul nu este uşor

Aditivii chimici sunt înlocuiţi odată cu evoluţia calitativă a acestora;

Se depozitează în butoaie de 1 mc la secţia hârtie (A ii);Nu prezintă risc semnificativ de accident.

12

Page 13: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

nu are componente periculoase;

biodegradabil;toxicitate acvatică redusă:Daphnia Magna LC 50 - 0,7 mg/L

Cerneală pentru imprimare carton ondulat;

Cerneala este pe bază de apă

Consum anual1,0 t

100% în produs Produsul nu este periculos pentru sănătate, Nu există componente periculoase.

Nu este cazul substituirii

Se depozitează în recipiente de plstic de 30-120 l în magazie (A ii);Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Silicat de sodiu pentru confecţionarea tuburilor din hârtie şi pentru ambalarea bobinelor din hârtie;

Conţinut SiO2 - 28,8% Necesar la

capacitatea instalată 220t

Intră 100% în produsul finit;

Produsul nu este introdus în Lista substanţelor periculoase , Anexa 2 HG 490/2002.

Nu este cazul substituirii

Se depozitează în ambalajul reutilizabil de la furnizor;

Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Cerneala Pentru inscripţionare bobine

Conţine precursorul butanona

Consum anual 1,0t

100 % în produs Produsul nu este introdus în Lista substanţelor periculoase , Anexa 2 HG 490/2002.

Nu este cazul substituirii

Se depozitează în ambalajul reutilizabil de la furnizor;

Nu prezintă risc semnificativ de accident.

Alte utilizări

OxigenPentru sudură

Gaz tehnic lichefiatO- oxidant; R8- poate provoca incendii în contact cu materiale combustibile

Necesar la capacitatea instalată 15 t

100% în atmosferă Nu poate fi substituit Buteliile sub presiune se depozitează în depozitul de recipiecte sub presiune (A ii)

Prezintă risc de accident

AcetilenăPentru sudură

Gaz tehnic lichefiatF’+-extrem de inflamabilă;

Necesar la capacitatea instalată 5 t

100% în atmosferă Produsul nu este poluant pentru apă sau aer;

Nu poate fi substituit Buteliile sub presiune se depozitează în depozitul de recipiecte sub presiune (A ii)Prezintă risc de accident

PăcurăCombustibil de rezervă pentru

Produs petrolier F-inflamabilă; Xi- iritantă; N-

Consum anual 1400 t

95% în atmosferă sub forma de produse de ardere;

Nu poate fi substituit Se depozitează în 2 rezervoare supraterane de 32 t şi 18 t;Prezintă risc semnificativ de

13

Page 14: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

centrala termică periculoasă pentru mediu

5% pe sol sub forma de zgură;

accident prin natura sa;

MotorinăPentru parcul auto intern

Produs petrolier distilat cu conţinut redus de sulf.F-inflamabil; Xi-iritantN-periculos pentru mediu; R52/53 nociv pentru organismele acvatice;

Consum anual 7,5 t

100% în atmosferă sub forma de produse de ardere

LD50> 2000 mg/kg; substanţă cancerigenă de cat.III

Nu poate fi substituit Se depozitează într-un rezervor suprateran de 2400 t cu cuvă de protecţie.Prezintă risc de accident;

Ulei mineralpentru ungere, de diferite calităţi (de cazan, de turbină, pentru maşina de hârtie)

Ulei mineral aditivat cu aditivi specifici;

Se colectează şi se valorifică uleiurile uzate;

Toxicitate forte redusă;Nu este biodegradabil;Volatilitate redusă şi insolubil în apă;

Nu poate fi substituit Se aprovizionează şi se depozitează în recipiente de 200 L, în zona A ii.

1) Legea 451/2001 care implementează Directiva 67/548/EC privind clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase2) A - Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii); B - Există un sistem de evacuare a aerului; C - Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare; D - Există protecţie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor.

14

Page 15: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

6.2. Substante chimice toxice si periculoase. Activitati cu precursori.Unitatea desfasoara activitati cu substante toxice pentru lucrari de laborator si cu substante periculoase pentru laborator si procesul tehnologic:- acid clorhidric, COREND, SPECTRUM RX 7816, 7823, INFINITY DA 2723, pacura, motorina,

oxigen, acetilena;hidroxid de sodiu, hipoclocit de sodiu, agent de retentie PERFORM 8178;Respecta HG 490/2002 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor, precum si HG 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore.

Activitatea de pe amplasamentul SC AMBRO SA intra sub incidenta Directivei SEVESO si se incadreaza in categoria de risc minor de producere a unor accidente de mediu cu implicarea substantelor periculoase din grupa 9 ,determinat de depozitarea pacurii, utilizata drept combustibil de rezerva;

Pentru substantele care intra sub incidenta legii 300/2002 (precursori), utilizate in procesul de productie cât si pentru uz curent in laborator - acid clorhidric, toluen, acid sulfuric, acetona, metiletilcetona (butanona), permanganat de potasiu - unitatea detine autorizaţie pentru operaţiuni cu precursori eliberate Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase şi Ministerul Sănătăţii.

LISTA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE SUB INCIDENTA DIRECTIVEI 96/82 CEE SEVESO II

Nr.crt Denumire substante periculoase

Starea fizica

Elemente de clasificare/etichetare

Fraze de risc (R)

Necesar anualtone/an

1. Acid clorhidric(solutie 33%) lichid Nominalizata (c-coroziva) 34-37495

2. COREND(10%-25% morfolina, 2,5%-10%dietilhidroxilamina)

lichid C-inflamabil, nociv, coroziv) 10-2021/22-3410-20/21-36/38

3. SPECTRUM RX 7816 lichid Nominalizata(xiT-iritanta, toxica

25-38-41-43

8,4654. SPECTRUM RX7823

lichid Nominalizata(T,N,Xn-toxica,periculoasa,nociva

23-41-38-43-50

5. INFINITY DA 2723 Nominalizata(Xn,Xi-nociva,iritanta)

22-38-41-12,1

6. pacura lichid Nominalizata (F,Xi, N-inflamabila, iritanta, periculoasa pentru mediu)

10-36/38-52/531466

7. motorina lichid Nominalizata (F,Xi, N-inflamabila, iritanta, periculoasa pentru mediu)

10-36/38-52/53380

8. oxigen gaz Nominalizata(O-oxidant) 8 1200 butelii/10,3 t

9. acetilena gaz Nominalizata (F-extrem de inflamabil)

5(6)12 360 butelii/2,160t

10. hidroxid de sodiu lichid Nominalizata C,R35 1528 t sol.NaOH cu concentratie 46,6-48,6%

11 hipoclorit de sodiu lichid Reactiv lab. - Doze foarte mici

12. agent de retentie PERFORM 8178;

lichid Nenominalizata - Doze foarte mici

6.3. Consumuri specifice la principalele materii prime , materiale si utilitati Consumurile specifice la principalele materii prime , materiale si utilitati sunt prezentate in tabelul urmator:

15

Page 16: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007 Tab. 6.3.Materie prima/material auxiliar

UM Consum specific Valori curente BREF

Fabricarea celulozei (raportat la 1 t celuloza a.u)Lemn (tocatura) mc/t 5,93 consum de lemn

4-6,6mc/ADt celuloza Saruri sodice totaleDin care:Na2 SO4 tehnicNaOH

Kg NaOH/t

Kg Na2SO4/tKg NaOH/t

41,8

42,3115,64

consum de NaOH10-20 kg/ADt

Piatra de var(calcar) Kg CaCO3/texpr. CaOkg/t

37,0420,7

consum de CaO 5-10 kg/ADt

Energie electrica Kwh/t 484 pt. fabrica integrata 959 kw/tabur Gcal/t 3,70 pt. fabrica integrata 16,4 GJ/tGaz metan Mc/t 142,3Apa industriala Mc/t 48,78 15-100 mc/Adt pt. Fabrica

integrataMaterial fibros Kg/t hirtie 960,1

Fabricarea hirtiei (raportat la 1 t hirtie produs comercial – umiditate 6%)Sulfat de aluminiu Kg/t hirtie 40,3Apa industriala mc/t hirtie 9,87 Valori obtinabile la fabricarea

hirtiilor necretate5-12 mc/ADt

Energie electrica Kwh/t hirtie 675abur Gcal/t hirtie 1,28ADt eluloza = 1 t celuloza uscata la aer (90% uscaciune) = 1,1 t celuloza absolut uscataADt hirtie = 1 t hirtie uscata la aer (6% umiditate), hirtie produs comercial

6.4. Utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare Se realizeaza cu respectarea practicilor BAT in domeniu:- evidenta lunara a consumurilor specifice de materii prime si materiale auxiliare, in

registre; analiza periodica a consumurilor realizate, in vederea stabilirii eficientei utilizarii lor;- studierea in permanenta a progreselor din domeniul fabricarii celulozei si hirtiei si

aplicarea lor, pe baza analizei cost/beneficiu, in scopul utilizarii acelor materii prime si materiale auxiliare cu impact redus asupra mediului;

- realizarea controlului calitatii materiilor prime pe baza de proceduri,.

7. RESURSE

7.1. APAFolosinta de apa a SC AMBRO SA Suceava este reglementata prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr 14 din 13.11.2006 emisa de Directia Apelor „Siret” Bacau .Modificarea prevederilor autorizaţiei va fi comunicata ARPM Bacau, in cel mult cinci zile.

7.1.1. Alimentarea cu apa Tab. 7.1.1a

Tipul de apa Sursa Debit de apa autorizatl/s

Volume de apa autorizate(anual)mii mc

1. Apa potabila Bransament la conducta de apa potabila a municipiului

3,76 117

16

Page 17: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

Suceava conform contract incheiat cu SC ACET Suceava

2.Apa industriala (tehnologica)

Apa de suprafata din riul Suceava

386 12.000

Tab.7.1.1.b

Consum specific de apa mc apa/t hirtie produs comercial

Pentru instalatia IPPC din care: - pentru activitatea principala IPPC (fabricarea celuloza si hirtie); - pentru activitati anexe non IPPC (tratarea apei); - pentru activitati anexe IPPC (CET) - revizii si opriri

71,6550,24

14,653,763

Consumul specific de apa pe tona de produs finit se estimeaza sa scada cu 15-20%, dupa realizarea masurilor din planul de actiuni.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate Apele uzate impurificate sunt colectate printr-un sistem de canale interioare de pe teritoriul SC Ambro SA si transportate in statia de preepurare printr-un colector ovoidal cu dimensiunile de 1000/650-1450/900 mm. Tab. 7.1.2.Categoria apei Receptori

autorizatiVolume si debite autorizate

Max mc/zi Q orar max (mc/h)

Anual (mii mc)

menajere Retea SC ACET SA Suceava

309 12,87 88,695

Tehnologice care necesita epurare

Colector B spre statia de epurare a SC ACET SA Suceava

25.565 1065 6.998

Tehnologice care nu necesita epurare

Colector C-SC ACET SA Suceava

5.185 216 1848

Statia de preepurare are o capacitate de 390 l/s si este compusa din:- gratar mecanic;- dispozitiv de masurare a debitelor cu limnimetru;- denisipator cu doua compartimente cu dispozitiv de curatire mecanic, cu elevatori pneumatici si doua suflante;- predecantor cu trei compartimente fiecare;- statie de recuperare a fibrei cu capacitatea de 12t fibra/24 ore;- statie de reactivi cuprinzind instalatia de sulfat de aluminiu compusa din trei bazine de preparare si stocare;- instalatia de hidroxid de calciu, cuprinzind o statie de aer comprimat si un rezervor tampon de aer comprimat ;- instalatia de acid sulfuric;

17

Page 18: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007 - trei decantoare cu cite trei compartimente fiecare din care doua pentru decantarea finala si unul pentru deacntarea apelor de la instalatia de recuperare a fibrei.

7.1.3. Ape subteraneInstalatia IPPC prezinta emisii directe de poluanti specifici prin depozitarea deseurilor tehnologice in haldele proprii si indirecte din activitati diferite (depozitarea periodica a deseurilor tehnologice pe platforme betonate, scurgeri si infiltratii, situatii accidentale).

7.2. Utilizarea eficienta a energieiEnergia termica este asigurata prin productia proprie de abur, obtinuta prin arderea lesiei negre concentrate in cazanul de regenerare si a deseurilor lemnoase la CADL, cat si a combustibilului conventional in cazanele termice, gaz metan si combustibil de rezerva pacura.Energia electrica este preluata din sistemul energetic national, pe baza unui contract de furnizare incheiat cu SC ELECTRICA SA. Energia electrica produsa in instalatia proprie prin arderea lesiei negre si a combustibilului conventional (tehnica BAT de cogenerare a energiei termice si electrice) este livrata in sistemul energetic national.Se aplica tehnica BAT de utilizare ca si combustibil deseurile de lemn generate pe platforma in vederea reducerii emisiilor de SO2 si CO2 fosili.- 52,36% din energia termica se produce din valorificarea lesiei negre si a deseurilor

lemnoase.- 36% din consumul total al fabricii de energie electrica este din productie proprie.SC AMBRO SA nu detine transformatori sau condensatori continind ulei cu PCB.

7.3. CombustibiliStructura consumului de combustibil al instalatiei IPPC este:- gaz metan din reteaua de distributie SC Distrigaz SA cu care titularul are contract

incheiat: consum la capacitatea instalata de 65.000 mc/an;- lesie neagra (regenerare): 60.620 tcc/an;- deseuri lemnoase: 8.097 tcc/an.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE 8.1. Descrierea instalatiei si a dotarilor existente pe amplasamentProdusele fabricate in instalatia IPPC SC AMBRO SA sunt:●celuloza sulfat neinalbita din rasinoase cu adaos de foioase(uz intern);●pasta de maculatura (uz intern);●hirtie de ambalaj rezistenta pentru saci;●hirtie pentru carton ondulat (capac);●hirtie pentru carton ondulat (miez) cu 90-100%maculatura;●hirtie superioara de amabalaj satinata pe o fata.Instalatia de preparare a lemnului cu o capacitate instalata de 660.000 mc/an, asigura prelucrarea lemnului de rasinoase (85%) si foioase (15%) pentru prepararea pastei de celuloza. Depozitarea tocaturii in halda cu capacitatea de 100.000 mc are ca scop asigurarea unui stoc constant de materie prima lemnoasa. Atelierul de preparare lemn cuprinde 3 linii de de fabricatie, fiind retehnologizat in perioada 1997-2001, cind mare parte din dotarea tehnica initiala a fost inloicuita si completata.Instalatia de fierbere a lemnului are o capacitate de producere a celulozei de 110.000 t/an.Operatia are ca scop eliberarea celulozei de incruste (lignina), sub actiunea alcaliilor(NaOH, Na2S, Na2CO3), la temperaturi ridicate (168-1700C) si presiune de 9 atm, dupa o tehnologie sulfat discontinua conventionala, care aplica principii ale fierberii menajate si sisteme moderne de conducere a procesului.

18

Page 19: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007 Instalatia de sortare a celulozei are ca scop eliminarea impuritatilor din pasta si reducerea la minim a continutului de fibre celulozice in refuzul de la sortare (inlaturarea nodurilor in vederea fierberii lor.Operatia are loc pe o linie moderna de sortare la cald in utilaje inchise , sub presiune si la consistenta medie, pusa in functiune in 1999.Instalatia de spalare a celulozei extrage lesia de fierbere din materialul celulozic. Spalarea se realizeaza pe doua linii tehnologice cu cite 4 filtre celulare rotative, Sa = 60 mc/fiecare, in contracurent si spalarea finala in cite o presa de spalare-stoarcere.Instalatia de evaporare a lesiei negre slabe are ca scop concentrarea lesiei LNS provenite de la instalatia de fierbere in vederea arderii in cazanul de regenerare. Evaporarea se realizeaza sub vid , cu circulatie in curent mixt pe doua linii de evaporare si o instalatie de postconcentrare cu o suprafata de totala de 9800m2, realizind concentratii de 70% a lesiei negre. Instalatia functioneaza la capacitatea corespunzatoare unei productii de 110.000 t/an celuloza a.u.Instalatia de ardere a lesiei negre concentrate (cazanul de regenerare CR2) Are ca scop valorificarea partii organice (componentele necelulozice ale lemnului) din lesia neagra concentrata prin obtinerea aburului energetic, in timp ce partea anorganica este recuperata sub forma de topitura, din care se obtine lesia verde. Capacitatea de ardere este de 20-21 t substanta uscata pe ora (165.000 ts.a.u./an).Instalatia de caustificare a lesiei verzi si regenerare a varului are ca scop transformarea principalului sau component, carbonatul de sodiu (component inactiv in procesul de fierbere), in hidroxid de sodiu, prin reactia cu varul , obtinindu-se lesia alba care se reintroduce in circuitul de ferbere a lemnului. Din reactia de caustificare rezulta namolul alb (suspensie de CaCO3 ).Insatalatia de fabricare a hirtieiFunctioneaza masina de hirtie nr. 1 cu o capacitate de 155.000 tone /an; masinile 2 si 3 au fost dezafectate.Procesul tehnologic de fabricare a hirtiei cuprinde urmatoarele faze tehnologice:- macinarea pastei de celuloza,- sortarea pastei de hirtie in sortizoare sub presiune si centriclinere,- lansarea si deshidratarea pastei de hirtie pe masa sitei,- presarea hirtiei, - uscarea hirtiei in grupuri de cilindri uscatori,- calandrarea hirtiei,- infasurarea si bobinarea hirtiei.Instalatia de preparare a pastei de maculatura – realizeaza destramarea maculaturii brute sortarea grosiera, sortarea fina a pastei, ingrosarea, stocarea si dispersia pastei de maculatura dupa o tehnologie care corespunde cerintelor BAT. Elimina partea nereciclabila din maculatura (plastic, impuritati minerale, aditivi anorganici, metale).Producerea aburului si energiei electrice – include centrala electrotermica cu doua cazane termice (combustibili de baza gaz metan), 38 MW fiecare legate separat la cite un cos si un cazan termic pentru valorificarea deseurilor lemnoase legat la un cos, cu capacitatea nominala de 13 t abur/h, 14 ata si 179 0.

Tratarea apei brute – instalatia de tratare apa bruta are ca scop captarea apei din sursa de suprafata, riul Suceava (debit maxim autorizat 330 l/s) si prepararea apei industriale, dedurizate si demineralizate pentru consum propriu.Epurarea apelor uzate – realizeaza tratarea primara a circuitului de ape tehnologice in statia de epurare mecano-chimica proprie si o descarca in statia de epurare municipala SC ACET SA pentru epurarea secundara .Randamentele proiectate sunt de 70% pentru MTS si 40% CCOCr. Namolul organic rezultat din epurarea primara a apelor uzate care se depune in decantoarele statiei de preepurare ca urmare a tratarii apelor cu sulfat de aluminiu, este preluat de instalatia de deshidratare pusa in functiune pe data de 28.02.2007ce permite realizarea unui grad de deshidratare a

19

Page 20: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007 namolului pana la 30-35%. Namolul deshidratat se depoziteaza temporar pe o suprafata betonata din statia de preepurare apoi se elimina final la halda de gunoi a orasului Suceava. Se afala in curs de derulare un proiect de cercetare fundamentala CEEX pentru identificarea metodelor de valorificare a namolurilor (organice si anorganice) provenite din industria de celuloza si hartie cu termen de finalizare 31.12.2008, la care SC AMBRO SA este partener.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 AER Tab. 9.1.

Faza de proces Sursa de emisie PoluantEchipament de depoluare identificat

Propus sau existent

 Fierbere lemn – degazare terpenică

Fiebătoare linia 1 şi 2

H2S, mercaptani,metanol, dimetilsulfura

 Instalaţie de recuperare a terebentinei (o treaptă de condensare pentru ambele linii de fierbere)

 Existent - punct de emisie sistat

 Fierbere lemn – degazare terpenică

Instalaţia de recuperare a terebentinei

H2S, mercaptani,metanol, dimetilsulfura

Scruber de spălare a gazelor terpenice necondensabile (cu utilizare alternativă cu instalaţia de depoluare a gazelor urât mirositoare concentrate)

 Existent - punct de emisie sistat

 Fierbere lemn – degazare finală şi golire fierbător

Fierbătoare linia 1, supapa de siguranţă Blow-Tank linia 1 (emisie accidentală)

H2S, mercaptani,metanol, dimetilsulfura

Instalaţie de condensare şi recuperare a căldurii formată din : separator de picături, condensator de amestec cu talere şi condensator suplimentar; după cele 2 trepte de condensare, gazele sunt dirijate la instalaţia de depoluare a gezelor urât mirositoare concentrate ;

Existent- Punct de emisie sistat

 Fierbere lemn – degazare finală şi golire fierbător

Fierbătoare linia 2, supapa de siguranţă Blow-Tank linia 2 (emisie accidentală)

H2S, mercaptani,metanol, dimetilsulfura

Instalaţie de condensare şi recuperare a căldurii formată din : separator de picături, condensator de amestec cu talere şi condensator suplimentar; după cele 2 trepte de condensare, gazele sunt dirijate la instalaţia de depoluare a gezelor urât mirositoare concentrate ;

Existent – punct de emisie sistat

Spălare celuloză Rezervoare stocare leşii negre şi filtrate

H2S, mercaptani, dimetilsulfura

Sistem colectare spumă (4 cicloane pentru ambele linii)

Existent – surse minore

Evaporare leşie neagră

Corpuri de evaporare linia 1

H2S, mercaptani,metanol, dimetilsulfura

Condensator de suprafaţă 220 mp Existent - punct de emisie sistat

Evaporare leşie neagră

Corpuri de evaporare linia 2 şi concentratoare

H2S, mercaptani,metanol, dimetilsulfura

Condensator de suprafaţă 400 mp Existent - punct de emisie sistat

Fierbere lemn şiEvaporare leşie neagră

Gazele necondensabile de la fierbere şiGazele necondensabile de la evaporare (inclusiv de la stripare condens impur)

H2S, mercaptani,metanol, dimetilsulfura

Instalaţia de depoluare a gazelor urât mirositoare concentrate cuprinde 2 secţiuni:instalaţie de absorbţie chimică în

leşie albă tare a compuşilor cu sulf redus (coloană de absorbţie cu talere) ;

instalaţie de incinerarea gazelor reziduale de la coloana de absorbţie în cazanul de regenerare (cu variantă de rezervă de incinerare în

Existent – tehnică BAT de incinerare a gazelor cu compuşi TRS

20

Page 21: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

cuptoarele de var)

Arderea leşiei negre

Cazan de regenerare

H2S, mercaptaniCO2, CO, SO2, NOX

pulberi alcaline

Electrofiltru de înaltă performanţă pentru reţinerea pulberilor

Existent – tehnică BAT

Dizolvarea topiturii

Dizolvator linia 2 H2S, mercaptani Scruber de spălare cu leşie albă Existent – tehnică BAT

Arderea nămolului alb (regenerarea varului)

Cuptor de var CV 1 H2S, mercaptaniCO2, CO, SO2, NOX

pulberi alcaline

Spălare în camera de praf a CV Scruber cu leşie albă slabă (scruber cu impact în lichid)

Propus conform BAT– înlocuirea cu scruber performant pentru reducerea emisiei de pulberi, H2S şi SO2

Incinerarea deşeurilor lemnoase

CADL CO, CO2, SO2,NOX, pulberi

electrofiltru pentru reţinerea pulberilor

Existent

Obţinerea energiei termice şi electrice

Cazane termice CO, CO2, SO2,NOX, pulberi

Arzătoare cu emisii reduse de NOX Propus conform BAT

9.2. APATipurile de ape evacuate din proces, modul de retinere si evacuare sunt prezentate in tabelul urmator: tab. 9.2.Sursa de apa uzata Metode de minimizare a

cantitatii de apa consumata

Metode de epurare Punctul de evacuare

Ape conventional curate)Ape de racire curate (CET)Ape de la tratarea apeiApe tehnologice cu incarcare redusa

Recircularea apelor a caror caracteristici sunt compatibile cu cerinta de calitate

Epurare in statia municipala

Efluent ACET in raul Suceava

Ape reziduale tehnologice de la :Fabricare celulozaRegenerare saruri sodice Fabricarea hirtieiPrelucrare maculatura

Recircularea apelor a caror caracteristici sunt compatibile cu cerinta de calitate

Epurare primara in statia AMBROEpurare secundara in statia municipala

Efluent ACET in raul Suceava

Ape menajere - Epurare in statia municipala

idem

9.3. SOL SI PINZA FREATICA Sursele potentiale de poluare a solului●Activitatile desfasurate anterior pe amplasament – nu este cazul, folosinta anterioara a amplasamentului a fost de tip agricol;●Depunerea pulberilor evacuate in procesul de fabricare a celulozei (Na2SO4, Na2CO3, CaO, CaCO3), avind ca efect alcalinizarea solului;●Depozitarea materiilor prime si auxiliare, produse finite si subproduse;●Rezervoarele subterane;●Depozitarea deseurilor tehnologice si netehnologice;●Manipularea si depozitarea combustibililor;●Infiltratii din retelele de canalizare;

21

Page 22: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007 ●Depozitarea utilajelor in spatii exterioare neamenajate.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR. NIVELUL DE ZGOMOT SI MIROSURI

10.1. AER10.1.1. Emisii. Surse de emisii. Tab. 10.1.1.Nr. crt

Proces/faze/instalatii tehnologice

Surse de poluare Poluanti specifici Mod de evacuare si tratare

1. Instalatia de fierbere -supapa de siguranta blow-tank, linia 1 si 2

TerpeneMetanolCompusi volatili cu sulfCO2amoniac

Gazele eliberate la golirea fierbatoarelor in rezervorul de golire(blow-tank) trec prin 2 instalatii similare de condensare si recuperare a caldurii (separator de picaturi, condensator de amestec cu talere si cite un condensator suplimentar pentru fiecare linie)

2. Instalatia de spalare a celulozei

hotele filtrelor de spalare H2SR-SH

-sistem de ventilatie (periodic se efectueaza analize toxicologice)

3. Instalatia de evaporare a lesiei negre

-instalatia de vacuum-aerisire instalatie colectare condens secundar-rezervoare stocare lesii negre

H2SR-SHgaze de arderepulberi alcaline

-periodic se efectueaza analize toxicologice

4. Instalatia de ardere a lesiei negre concentrate (cazan de regenerare)

-aerisirile dizolvatoarelor -cazan de regenerare-aerisiri rezervoare de lesie neagra

H2SR-SHSO2

pulberi

-emisiile principale de la CR, se disperseaza in atmosfera prin intermediul cosului de dispersie.

5. Instalatia de caustificare a lesiei verzi si regenerare a varului

-cosurile cuptoarelor de var (1si 2);-aerisiri rezervoare, decantoare, caustizoare de LV, LAT-buncarul de var

H2SSO2

PulberiCO2

CO

-instalatia de desprafuire si racire a gazelor de ardere-scruber spalator-cos de dispersie

6. Centrala termica 2 cazane termice in functiune cu capacitatea nominala<50 MW/h

COCO2

-cosuri de dispersie

7. Cazane de ars deseuri lemnoase(CADL)

Cosurile cazanelor CADL

COpulberi

-cosurile de dispersie

8. Activitatea de transport, alte utilaje

Autoturisme, locomotive, tractoare, macarale

COSO2

NOxMetalepulberi

-revizii tehnice periodice-combustibili corespunzatori

22

Page 23: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

10.1.2. Valori Limita de Emisie Emisii Tehnologice Tab. 10.1.2.aNr.crt Parametri Unitate

de masura

VLE BAT-raportate la t celuloza absolut uscata (a.u.)

VLEpana la realizarea masurilor din PA (raportate la t celuloza a.u.)

VLE autorizatate, dupa realizarea masurilor din planul de actiuni

1. Pulberi totale (TSP)

Kg/t au 0,22-0,55 5 kg/t au - pina la finalizarea masurii nr. 4 din planul de actiuni (până pe 30.06.2009)

0,55

2. SO2, expr. in S Kg/t au 0,22-0,44 1,25(exprimat in S) pina la finalizarea masurii nr. 4 si 6 din planul de actiuni (până pe 30.06.2009

0,44 (exprimat in S)

3. NOx(NO+NO2) expr. ca NO2,

Kg/t au 1,1-1,66 1,66 1,66

4. TRS expr. in S Kg/t au 0,11-0,22 0,44 - până la finalizarea măsurii 6 din planul de acţiuni (30.06.2009)

0,22

Cazane de regenerare si cuptoare de var

Pentru cazanul de regenerare si cuptorul de var , emisiile vor respecta valorile limita prvazute in BREF pentru PPI (industria de celuloza si hirtie), la un debit de gaze 6000-9000mc/t: tab. 10.1.2. bCazan de regenerare

UM emisii Cuptor de var UM Emisii

Bioxid de sulf Bioxid de sulf-fara scruber si lesie neagra cu conc.de 63-65%a.u.

mg/Nm3mg/Mjkg/Adt

100-80060-2501-4

-

-scruber si lesie neagra cu conc. de 63-65%a.u.

mg/Nm3mg/Mjkg/Adt

20-8010-250,1-0,4

-

-scruber si lesie neagra cu conc. de 72-80%a.u.

mg/Nm3mg/Mjkg/Adt

10-10012-300,2-0,5

-

Hidrogen sulfurat Hidrogen sulfurat-peste 90%din timp

mg/Nm3kg/Adt

<10<0,05

mg/Nm3kg/Adt

<50<0,03

Oxizi de azot (in NO2) Oxizi de azot (in NO2)mg/Nm3mg/Mjkg/Adt

100-26050-800,6-1,8

-gaz metan mg/Nm3mg/Mjkg/Adt

380-600200-3200,3-0,4

Particule solide Particule (pulberi)-dupa electrifiltru

mg/Nm3kg/Adt

10-2000,1-1,8

-numai dupa scruberul umed

mg/Nm3kg/Adt

200-6000,1-0,4

Emisii de la arderea combustibilului

Valori limita de emisie pentru gaz natural (concentratii poluanti la 3% O2, mg/Nmc, gaz uscat si biocombustibil

23

Page 24: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007 Tab.10.1.2. cNr.crt indicatori UM Gaze naturale Biocombustibil

(CADL)1. SO2(exprimat in S) mg /MJ <15 <15

2. NOx mg/Mj 30-60 60-1003. pulberi mg/Nmc <5 la 3%O2 10-30 la 6%O2

10.2. Mirosuri - Emisii Tab. 10.2.a.

Surse de mirosuri

Surse punctiforme generatoare de mirosuri

Surse generatoare de mirosuri fugitive

Substante generatoare de mirosuri

Limite pentru emanările de gaze urat mirositoarei

Acţiuni intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanărilor

Măsuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor

(a) (b) (c) (d) (f) (g) (h)

Fabricarea celulozei prin procedeul sulfat (kraft); -mercaptanii, H2S, dimetilsulfura, dimetildisulfura, -toate operaţiile tehnologice în care intră leşiile negre.-apele impure, condensul impur şi apele reziduale din care se produc degajări de compuşi cu sulf redus (TRS).Nu s-au găsit soluţii viabile tehnologic şi economic pentru înlocuirea sulfurii de sodiu (introdusă în sistem sub forma de sulfat de sodiu) în procesul de dezincrustare.

Sursa punctiformă : Cazanul de

regenerare CR2 ;

Surse de tip intermediar între punctiform şi liniar : Cuptorul de

var CV 1 ; Cuptorul de

var CV 2 ; Aerisire

dizolvator linia 2 ;

Surse liniare : Aerisiri

rezervoare leşii negre,

hote filtre spălare,

aerisiri cicloane

sistem colectare spumă ;

Surse minore (gaze diluate) :

Degajări din decantoarele staţiei de epurare primară, canale ape reziduale, haldă deşeuri cu conţinut organic, aerisiri hală fierbere.

.

Sunt generate mirosuri specifice de compuşi cu sulf redus : H2S şi mercaptani.

Aceştia sunt produşi prin reacţiile chimice secundare (reacţii fără scop tehnologic, dar inevitabile) desfăşurate la fierberea lemnului.

Ord 462/93 pentru emisii:5 mg/mc H2S20 mg/mc R-SH

Sursele care emit compuşi urât mirositori cu concentraţie ridicată sunt colectate şi tratate prin condensare primară şi tratare secundară.

S-a pus în funcţiune o instalaţie de depoluare a acestor gaze prin incinerare în cazanul de regenerare (tehnică BAT) care asigură minimizarea emisiilor TRS. Dat fiind că aceste emisii prezintă risc datorită naturii lor inflamabile şi explozive în anumite concentraţii, instalaţia are prevăzute mai multe sisteme de siguranţă.

Pentru reducerea emisiilor cu miros, s-au aplicat deja tehnicile BAT: Colectarea şi

depoluarea gazelor reziduale urât mirositoare,

diminuarea emisiilor de TRS de la cuptoarele de var prin controlul parametrilor de ardere, controlul sodiului rezidual din nămolul alb,

Sunt prevazute a se realiza masuri considerate BAT: reducerea

emisiilor de pulberi, H2S şi SO2 la cuptoarele de var prin montarea unor scrubere performante;

monitorizarea emisiilor de CO la cazanul de regenerare (parametru indirect al emisiei de TRS) şi de SO2;

Termenele de realizare se stabilesc prin Planul de acţiuni.

Managementul mirosurilor Tab. 10.2.b

Sursă/punct de emanare

Natura/cauza avariei

măsuri de prevenire sau reducerea riscului de producere a avariei

Operatii care se efectueaza dupa aparitia avariei

24

Page 25: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

Instalaţia de depoluare a gazelor urât mirositoare concentrate

Instalaţia de depoluare a gazelor urât mirositoare concentrate este dirijată de un calculator propriu, are sisteme de siguranţă pe traseele de colectare şi depinde de funcţionarea cazanului de regenerare.În anumite situaţii, intervenţia sistemului de siguranţă prin interblocaje deschide automat aerisirea spre atmosferă pentru evitarea pericolelor :- presiune ridicată la discurile de

rupere ;- debit redus de gaze reziduale

(pornire-oprire, colectare deficitară, condensare gaze la temperaturi foarte scăzute) ;

- presiune scăzută sau prea ridicată la arzător ;

- temperatură prea scăzută a gazelor la schimbătorul de căldură ;

- temperatură prea ridicată la arzător ;

- cădere de tensiune sau de aer instrumental :

- debit redus de abur la ejector (probleme la generarea energiei termice CET) ;

Varianta de rezervă pentru incinerarea la CV.

-se deschide automat vana de eşapare în atmosferă, ceea ce asigură protecţia acestor instalaţii cu risc ridicat în exploatare. Efectele unei asemenea situaţii de interblocare constau în sesizarea temporară a mirosului specific.

-daca situatia dureaza mai mult se utilizeaza varianta de incinerare de rezerva (la cuptoarele de var)

 Instalaţii de condensare primară şi secundară a gazelor de la fierbere

 Avarii, neetanşeităţi, pericole de înfundare, depuneri pe trasee, transport deficitar al gazelor reziduale

Întreţinere, curentă, revizii

 Sesizarea temporară a mirosului specific. Imisii de compuşi cu sulf.

 Toate sursele  Situaţii de dispersie defavorabilă a noxelor în atmosferă

   Sesizarea temporară a mirosului specific. Imisii de compuşi cu sulf.

10.3. ZGOMOTUtilajele care produc zgomote si vibratii cu intensitate ridicata sunt:-cojitoarele, tocatoarele, benzile transportoare si sortizoarele instalatiilor de preparare lemn;-suflantele, ventilatoare, exhaustoare;-fierbatoare, alimentatoare de joasa si inalta presiune, pompe de joasa si inalta presiune, pompe de recirculare; -utilaje din cadrul atelierului mecanic;-rafinoarele de material celulozic;-cazanele de ardere (cazanul de regenerare, cazanele termice, CADL);-statiile de reducere a presiunii gazului metan si a aburului.Majoritatea utilajelor enumerate sunt amplasate in hale industriale, limitându-se astfel propagarea sunetului in exterior.Nu exista receptori afectati sau locatii sensibile la zgomot expuse poluarii sonore. Limita maxima admisa: - la limita amplasamentului este 57-71 dB; - in centrul ampasamentului este de 67-78 dB.

10. 4. APA10.4.1. Evacuări în reţeaua de canalizare proprie Emisii în apă asociate utilizării BAT

25

Page 26: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007 Volum mediu de apă evacuat autorizat de 24 238 mc/zi ( din care pe colectorul B spre staţia ACET „ape tehnologice care necesită epurare” 19 174 mc/zi).

Tab. 10.4.1.

SubstanţaPuncte de emisie

Valoarea prag după epurarea primară(NTPA 002)mg/l

Valoarea realizata dupa epurarea primara, mg/l

VLE propusă pentru instalaţia IPPC SC AMBRO SAdupă epurarea primarămg/l

Emisii specifice BATdupă epurarea primarăkg/ADt hârtie

Emisii specifice propuse pentru instalaţia IPPC SC AMBRO SA după epurarea primară,kg/ADt hârtie**

Consum Biochimic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C)

 Instalaţia IPPC

Ape tehnologice puternic impurifcate   

300 400mg/L 300* 6 - 9 9

Consum Chimic de Oxigen (CCO)

500CCOMn 500mg/L, CCOCr, 800mg/L

500* 15 – 20 20

Materii totale în suspensie

350300

350 2 – 4 4

Sulfuri 1,0 1,0 1,0 - nu sunt limite

pH 6,5-8,5 6,5-8,5 - nu sunt limite

N total - - 0,02 0,02

P total - - 0,2 0,2

Debit, mc/ADt 4015-25

fără limită de debit

* VLE pana la realizarea masurii 3 din planul de actiuni, 30.10.2013; ** Emisiile specifice propuse după realizare măsurii 3 din planul de acţiuni, respectiv după 30.10.2013;Respecta conditiile si valorile indicatorilor stablite prin autorizatia de gospodarire ape nr.14/13.11.2006;Titularul este obligat sa realizeze lucrarile din programul etapizat aprobat de MMGA.

10.5. SOL SI PINZA FREATICAAu fost prevazute si realizate masuri de imbunatatire si protejare a solului si pinzei freatice:●trecerea in conservare a rezervoarelor subterane de depozitare a pacurii;●reamenajarea gospodariei de sulfat de aluminiu;●incinerarea deseurilor lemnoase intr-un depozit performant;●depoluarea apelor freatice din zonele afectate (gospodaria de pacura si depozitul de sulfat de aluminiu) prin extragerea si dirijarea lor la separatorele de pacura, respectiv in circuitul de ape reziduale;●deshidratarea namolului verde la 45-50% umiditate;●reamplasarea filtrelor de deshidratare a namolului verde cu asigurarea colectarii directe intr-un buncar de transport;●identificarea si stoparea surselor de impurificare locala din zona limitrofa cu SC FAMOS SA (inlocuirea basei subterane de colectarea apelor cu un rezervor de inox);●colectarea exfiltratiilor din halda proprie si dirijarea lor catre colectorul de ape uzate pentru a fi tratate in statia de epurare; ●s-a construit o celula ecologica pentru depozitarea nămolului anorganic (deşeu tehnologic nepericulos).

26

Page 27: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

11. GESTIUNEA DESEURILOR11.1. Deseuri produse, colectate, stocate temporar Tab.11.1.

Denumire deseu Sursa deseu

Codurile deşeurilor conform EWC

Tip deseu Cantitatit/an

Modalitati de manipulare, stocare temporara, colectare, valorificare

Deseuri tehnologice

Deşeuri de lemn şi scoarţă

PreparareLemn

030301 nepericuloase 45.838

- valorificabile sunt colectate din zona cojitoarelor şi tocătoarelor de lemn şi transportate la CADL cu benzi rulante.- nevalorificabile sunt preluate cu utilaje cu cupă de pe platformele betonate şi transportate cu mijloace auto la depozitul municipal ;-cu valorificare la terţi (rumeguş şi refuz sortare tocătură) se depozitează pe platforma atelierului tocare lemn, de unde se încarcă în mijloacele de transport pentru livrare la terţi.Contract de prestari servicii nr. 585/15.03.2006 incheiat cu SC TEST PRIMA SRL Suceava.

Nămol de leşie verde

caustificare 030302 nepericuloase 516

-depozitare intermediara pe o platforma betonata amenajata în cadrul secţiei Regenerare (in aer liber); -depozitare definitiva in celula ecologică;

Reziduu de la stingerea varului

caustificare 101304 nepericuloase 519

-colectare intermediara pe platforma betonată de sub stingătoarele de var (amplasate în aer liber);-depozitare definitiva in celula ecologică

Nămol de la epurarea efluentului propriu

Epurare 030311

nepericuloase

7171(s.u)

- se deshidratează, se depozitează temporar pe platforma betonată din staţia de preepurare, se elimina in depozitul de deseuri municipal;- identificarea de soluţii de valorificare/ eliminare 31.12.2008;

Cenuşă zburătoare de la arderea lemnului

CADL 100103 nepericuloase 706

- colectare şi depozitare intermediară în zona CADL si depozitare definitiva pe halda municipală;

Cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan

CADL 100101 nepericuloase 617

-colectare şi depozitare intermediară în zona CADL si depozitare definitiva pe halda municipală;

Reziduu de la reciclarea hârtiei şi cartonului

prelucraremaculatură

030307nepericuloase

2.688-colectare işi depozitare intermediară pe platfforma CADL şi depozitare definitivă pe halda municipală;

Deseuri netehnologice

Deşeuri fier şi oţelateliere mecanice

170405 valorificabile 441-colectare selectivă, depozitare temporară în vederea valorificării;

Şpan ferosateliere mecanice

120101valorificabile

42- colectare selectivă, depozitare temporară în vederea valorificării;

Anvelope uzatetransport intern

160103periculoase

0,191- colectare selectivă, depozitare temporară în vederea valorificării conform prevederilor legale;

Baterii cu plumb transport intern

160601 periculoase 2,086 - colectare selectivă, depozitare temporară în vederea valorificării

27

Page 28: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

conform prevederilor legale;

Uleiuri minerale neclorurate de motor

MH 1 130205periculoase

1,8-- colectare selectivă, depozitare temporară în vederea valorificării conform prevederilor legale;

Uleiuri sintetice de motor

Motoare 130206periculoase

0,2-- colectare selectivă, depozitare temporară în vederea valorificării conform prevederilor legale;

Uleiuri minerale neclorinate izolante

Motoare 130307periculoase

0,8-- colectare selectivă, depozitare temporară în vederea valorificării conform prevederilor legale;

Deşeuri neferoaseateliere mecanice

170401valorificabile

1,15- colectare selectivă, depozitare temporară în vederea valorificării ;

Deşeuri ambalaje de lemn

hârtie, regenerare, cartonerie

150103valorificabile

30-colectare selectivă, depozitare temporară recuperare in vederea reutilizării şi valorificării.

Deşeuri ambalaje de plastic

întreaga societatefierbere, hârtie

150102

nepericuloase

11,8

-colectare selectivă, depozitare temporară, valorificare;

Deşeuri menajere întreaga societate nepericuloase 3.945

- colectare selectivă şi depozitare intermediară în vederea eliminării pe halda municipală; Contract de prestari servicii incheiat cu SC TEST PRIMA SRL Suceava.

11.2. Depozitarea definitiva a deseurilor Tab. 11.2.

Zona de depozitare

Deşeurile depozitate

Capacitatea maximă de depozitare şi perioada maximă de depozitare

Măsurile necesare pentru minimizarea riscurilor

Amenajările existente ale zonei de depozitare

 Celula ecologică pentru deşeuri anorganice

Nămol de leşie verde şi reziduu de la stingerea varului

2200mc, suprafaţa utilă de depozitare 4400mp.

 Zona depozitelor proprii de deşeuri tehnologice ce se află în lunca râului Suceava, în albia rectificată a acestuia. Punctul cel mai apropiat faţă de râu se situează la 50 m.

Cele două halde (de nămol anorganic şi de nămol organic) care şi-au încetat activitatea începând cu 1.01.2007, se află pe terenul aflat în proprietatea SC AMBRO SA, închis cu gard pe latura spre zona publică. Zona este izolată şi destinată numai depozitării deşeurilor (lagune SC AMBRO SA şi SC ACET SA). Haldele nu sunt inundabile nici la viituri cu probabilitatea de 1%.

 Celula este construită conform HG 349/2005; are sistem de drenare a apelor meteorice spre canalul de ape reziduale.

 Depozit de deşeuri tehnologice cu conţinut organic si anorganic

Nămol cu conţinut organic de la epurarea primară a apei reziduale Nămol de leşie verde şi reziduu de la stingerea varului (namol anorganic)

Depozitarea se face separat.

 Sunt protejate împotriva inundaţiilor cu diguri de pământ. Halda este de tip lagună, fiind dotată cu sistem de drenare a fazei lichide spre canalul de ape reziduale în vederea epurării.

Nota: - haldele de slam organic si mineral au avut termen de sistare a activităţii de depozitare 31.12.2006; - măsurile de închidere şi termenele aferente sunt prezentate în planul de acţiuni; - pentru fiecare din cele doua depozite exista aviz de incetare activitate de depozitare nr. 20 si 21 din 20.12.2006 cu plan de actiuni eliberat de APM Suceava.

28

Page 29: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEIUnitatea detine planuri de masuri ca raspuns la situaţiile de urgenta, elaborate in conformitate cu cerintele legislative si aprobate de organele abilitate. Aceste planuri sunt detinute de responsabilii numiti prin decizie pentru activitatea respectiva si pot fi consultate la cerere. Acestea sunt:- plan de prevenire si combatere a poluarii accidentale;- plan de interventie in caz de incendiu;- plan de management al urgentelor civile;- plan de alarmare a formatiunilor de interventie protectie civila;- plan de aparare impotriva dezastrelor;- plan de urgenta in caz de accident major;- plan de paza a obiectivului.Datorita complexitatii operatiilor tehnologice desfasurate si a multitudinii utilajelor si echipamentelor, pot surveni situatii anormale de functionare cu diferite grade de risc asupra mediului precum avarii, lucrari mecanice, revizii, spalari, opriri/porniri programate sau neprogramate, producerea unor neetanseitati, care pot afecta calitatea apelor reziduale precum si cresterea emisiilor in atmosfera.Se vor lua masuri de prevenire a efectelor si de stopare a poluarii:- continutul rezervoarelor sau utilajelor se transvazeaza in utilaje similare, existind legaturi

multiple intre ele ;- preluarea scurgerilor (cuva mobila si pompa de transport din cuva spre alt utilaj) ;- colectarea lichidelor de spalare a utilajelor si returnarea lor in circuit;- monitorizarea canalelor interioare pentru detectarea scurgerilor in timp util;- anuntarea avariei si stocarea efluentului generat in situatii de poluare de virf.Cresterea nivelului emisiilor atmosferice se poate produce in principal in situatii accidentale care afecteaza sistemele de condensare a gazelor de la evaporare, de colectare si depoluare a gazelor reziduale concentrate sau de desprafuire.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII 13. 1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer Tab. 13.1.

Parametru Punct de emisie – Frecventa de monitorizareMetoda de monitorizare

ConcentraţieH2S, R-SH

FierbereSpălare-hote filtre spalare, cicloane de la sistemul de colectarea spumeiFrecventa : trimestrial

Evaporare-regenerare-aerisire rezervor lesie neagra semiconcentrata, aerisire rezervor condens impur (linia 1 si 2); aerisire rezervor amestec cu sulfat,Frecventa:lunar cos cazan de regenerare; Frecventa: continua

aerisire dizolvatorFrecventa: lunar Cuptoare varFrecventa:lunar

Conform standardelor existente

 Concentraţie SO2, Cazan regenerare Tuburi colorimetrice

29

Page 30: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

NOx,CO, CO2,

pulberiCuptoare varCETFrecventa: lunar

Aparat cu senzori

13.2. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apă Tab. 13.2. a

Parametru Punct de emisieDenumirea receptorului

Frecvenţa de monitorizare

Metoda de monitorizare

Canale interioare:- Debit- pH- CCOMn- Suspensii totale

Canale interioare:-Fierbere, linia1;-Fierbere, linia 2;-Regenerare;-MH1 canal principal;-MH1 canal secundar;-maculatură

Efluent general AMBRO

9 probe pe zi analitică

Ape reziduale tehnologice:- Temp.- pH- Suspensii- CCOMn- CCOCr- Sulfuri totale- Reziduu fix- fenoli- extractibile- CBO5- Detergenţi- NH4- P total- SulfaţiImpuse de aut. de gospodărire a apelor

Intrare staţia epurare primarăIeşire staţia de epurare primară

 SC ACET SA epurare secundară şi apoi râul Suceava

Recoltare orară

Valori medii la 12 ore

Valori medii zilniceValori medii lunare

analitică

Debit  Intrare staţia de epurare primară

 SC ACET SA epurare secundară

Citire orară Debitmetru Parshall cu citire manuală

Monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare Tab. 13.2. b

Parametru Unitatea de măsură Punct de emisieFrecvenţa de monitorizare

Metoda de monitorizare

 Circuit convenţional curat pH Suspensii CCOMn CCOCr Sulfuri totale Fenoli CBO5 Extractibile

Impuse de aut. de G.A

 -mg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l

intrare în staţia de epurare SC ACET SA

Recoltare la 4 oreValoare medie la 24 ore

 

Analitică standardizată

30

Page 31: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

13.3. Monitorizarea apei subterane Tab. 13.3.

ParametruUnitatea de măsură

Punct de monitorizareFrecvenţa de monitorizare

Metoda de monitorizare

Foraje- pH, - reziduu

filtrabil, - CCOCr, - CCOMn, - fenoli, - sulfaţi

mg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l

Foraje din incinta industrialăF4-limita incintei spre SC FamosF6-zona carton ondulatF9-zona efluent total iesire SC AmbroF11-zona depozite chimicale(sulfat, lesii)F13-zona cuptoarelor de var

trimestrial Analitice standardizate

 Foraje zona depozitelor de deşeuri proprii- pH, - reziduu

filtrabil, - CCOCr, - CCOMn, - fenoli,- sulfaţi

 

mg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l

Foraje zona depozitelor de deşeuri propriiF-amonte de halda de deseuri organiceW6-aval zona halde de depozitare AmbroW8-amonte zona halde de depozitare Ambro

 

trimestrialAnalitice standardizate

13.4. Monitorizarea şi raportarea deşeurilor Tab. 13.4.

Parametru Unitate de măsură Punct de emisieFrecvenţa de monitorizare

Metoda de monitorizare

 Cantitate generată

 t/an  In fiecare instalatie  lunar  Cântărire

 Cantitatea generată

 t/an  Deşeuri menajere  lunar  Cântărire

Observaţii:In evidentele deseurilor generate pe amplasament trebuie consemnate urmatoarele:- compoziţia fizică şi chimică a deşeurilor;- pericolul caracteristic;- precauţii de manevrare şi substanţe cu care nu pot fi amestecate;- în cazul în care deşeurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu împrăştierea nămolului sau un depozit de deşeuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia în considerare materialele, agenţii potenţiali de contaminare şi căile potenţiale de transmitere din sol în apa subterană, în apa de suprafaţă sau în lanţul trofic.

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI14.1. Raportari periodice catre autoritatile de mediu tab. 14.1.Nr.crt.

Tip raport Frecventa raportarii Autoritatea de mediu catre care se face raportarea

Data depunerii raportului

1. Raport privind monitorizarea emisiilor

aer-trimestrialapa-trimestrialape subterane-trimestrialdeseuri-anualgestiunea deşeurilor - trimestrial

APM SuceavaGNM CJ Suceava

Zece zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea

ARPM Bacau Ca parte a Raportului anual de mediu

31

Page 32: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007 2. Raport privind

realizarea masurilor din Planul de actiuni

-la finalizarea masurii APM SuceavaGNM CJ SuceavaARPM Bacau

la finalizarea masurii

ARPM Bacau Ca parte a Raportului anual de mediu

3. Inventarul emisiilor pentru Registrul EPER

-anual APM SuceavaARPM Bacau

Conform solicitarii APM Suceava

ARPM Bacau Ca parte a Raportului anual de mediu

4. Raportul anual de mediu*

anual ARPM BacauGNM CJ SuceavaAPM Suceava

Pana la 1 martie a fiecarui an, pentru anul precedent.

14.2. Raportari singulare Tab.14.2.Nr.crt.

Tipul raport Data depunerii Autoritatea de mediu la care se depune documentul

Observatii

1. Notificare privind opririle si pornirile planificate ale instalatiilor

Cu 48 de ore inainte de oprirea/pornirea instalatiei

APM SuceavaGNM CJ Suceava

2. Notificare privind opririle in caz de poluari accidentale

In cel mai scurt timp de la producere.

APM Suceava si ARPM BacauGNM CJ Suceava

Se includ si in Raportul anual de mediu

3 Notificare in cazul aparitiei situatiilor speciale

In maxim 1 h de la aparitie

APM SuceavaARPM BacauGNM CJ Suceava

Se va anunta telefonic si fax imediat ce apar

4. Reclamatii, sesizari Ori de cate ori apar APM SuceavaARPM BacauGNM CJ Suceava

Se includ si in Raportul anual de mediu

5. Alte date, informatii solicitate

Conform solicitatii autoritatii de mediu

Dupa caz

6. Notificare la schimbarea datelor de identificare a titularului activitatii

Ori de cate ori apar APM SuceavaARPM Bacau GNM CJ Suceava

7. Notificarea schimbarii datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu, inclusiv a autorizatiilor detinute

Ori de cate ori apar APM SuceavaARPM Bacau

RAPORTUL ANUAL DE MEDIUEste un document sintetic, ce trebuie sa cuprinda toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.Raportul va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

- Datele de identificare a titularului activitatii,- Date privind desfasurarea activitatii,- Utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare – consumuri specifice,- Utilizarea eficienta a energiei,- Modul de gestionare a deseurilor,- Realizarea masurilor din planul de revizii si intretinere a instalatiilor,- Impactul activitatii asupra mediului, monitorizare,- Modul de realizare a masurilor din Planul de actiuni,- Costuri de mediu,- Reclamatii, sesizari,

32

Page 33: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007 - Masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare,- Modul de respectare a obligatiilor impuse prim autorizatia integrata de mediu,

15. EVIDENTE ●Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze:

Datele privind desfasurarea activitatii, mentionate in prezenta autorizatie; Toate procedurile scrise, detinute de operator; Prelevarile, analizele, masuratorile efectuate conform capitolului Monitorizare;

se vor atasa evidentelor toate buletinele de analiza eliberate de laboratoarele care au efectuat analizele;

Incidentele care afecteaza exploatarea normala a instalatiilor si activitatii si care pot crea risc pentru mediu;

Reclamatiile de mediu, conform precizarilor din autorizatie. ●Registrele de evidente vor fi certificate de catre managerul desemnat de titularul autorizatiei. ●Registrele si procedurile vor fi disponibile pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre APM Suceava, ARPM Bacau sau GNM Comisariatul Judetean Suceava si vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de minim 5 ani. ●Titularul autorizatiei trebuie sa mentina la punctul de lucru un dosar de informare publica, care sa fie disponibil publicului interesat, la cerere. ●Dosarul va cuprinde cel putin :

-Solicitarea de autorizare;-Autorizatia integrata de mediu;-Raportarea anuala privind aspectele de mediu.

●Titularul activitatii va mentine la punctul de lucru un exemplar al:-Raportarilor transmise autoritatilor de mediu;-Proceselor verbale de control pe linie de mediu;-Corespondenţa cu autoritatile de mediu.

16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

● Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă ce poate sa apara pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.● Planul operativ de prevenire si management al situaţiilor de urgenta trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute si trabuie sa fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al ARPM Bacau, APM Suceava, Garda de Mediu locala si regionala, autorităţilor de specialitate.Politica de mediu a SC AMBRO SA Suceava trebuie sa aibă in vedere urmatoarele: îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu prin utilizarea cu eficienţă maximă amateriilor prime, materialelor şi utilităţilor; îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu prin măsurarea şi monitorizarea performanţeireale de mediu şi stabilirea măsurilor ce se impun şi prin îmbunătăţirea continuă amanagementului de mediu; minimizarea posibilităţilor de producere a unor incidente şi accidente prin coordonareaeficace a activităţilor productive; creşterea gradului de recuperare şi valorificare a deşeurilor tehnologice, eliminarearesponsabilă, în deplină siguranţă a deşeurilor reziduale.● Conform prevederilor OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata de legea 265/2006 este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu in cazul in care titularul activitatii urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare, urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii.

33

Page 34: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

Titularul autorizatiei trebuie sa indaplineasca in termenul stabilit toate masurile prevazute inPlanul de actiuni.

Nerespectarea prevederilor AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU conduce la suspendarea sau anularea autorizatiei integrate de mediu, dupa caz, conform OUG nr.152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii aprobata de Legea nr.84/2006 si a OUG nr.195/22.12.2005 privind protectia mediului.(art.17).

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI. MANAGEMENTUL DESEURILORS.C. AMBRO SA Suceava trebuie să dispună de un Plan de Închidere a instalatiei, intocmit conform Ghidului Tehnic General aprobat prin Ord. 36/2004, care să demonstreze că instalaţia este capabilă să-şi înceteze activitatea în condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu. Planul trebuie sa contina masurile care se vor lua privind protejarea mediului in cazul sistarilor temporare/definitive a parti/intrega instalatie . Planul trebuie păstrat şi actualizat ca o dovadă a schimbărilor intervenite.Lucrările de dezafectare a instalaţiilor trebuie realizate în condiţii de siguranta, controlate, astfel încât sa nu se producă poluarea aerului, apei sau solului cu resturi de substanţe rămase în instalaţiile care urmează să fie dezafectate, precum şi poluarea solului cu deşeurile care rezultă în timpul dezafectării instalaţiilor. Tratarea şi gestiunea deşeurilor rezultate din dezafectări se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.În această perioadă, o mare atenţie trebuie acordată şi protecţiei personalului care efectuează lucrările de dezafectare.După dezafectarea instalaţiilor, funcţie de starea clădirilor acestea pot fi utilizate în altescopuri sau, în situaţia în care sunt foarte deteriorate şi nu prezintă siguranţă, demolate. Deasemenea, pentru lucrările de demolare este necesară obţinerea avizelor / acordurilor de mediu pe baza documentaţiilor tehnice specifice.La incetarea activitatii este obligatorie solicitarea avizului de mediu.

REVIZUIREA AUTORIZATIEIConform art.25 al Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005 aprobata de Legea

84/2006, privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, revizuirea autorizatiei integrate este obligatorie in toate situatiile in care:

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata,

b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive,

c) siguranta in exploatare a proceselor sau activitatii impune utilizarea altor tehnici,d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

ARPM Bacau evalueaza periodic conditiile din autorizatia integrata si, acolo unde este necesar, le revizuieste.

18. PLAN DE ACTIUNI

Conform OUG nr.152/2005 aprobata de Legea 84/2006, anexa 5, SC AMBRO SA Suceava beneficiaza de perioada de tranzitie pentru realizarea masurilor de conformare cu prevederile legislatiei in vigoare privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.Titularul activitatii este obligat sa realizeze esalonat masurile din prezentul Plan de actiuni , pana la data de 30.10.2013.

34

Page 35: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

MăsuraData de finalizare a masurii

Costurimii EURO

Sursa de finanţare

Eficienţa masurii

1. Instalatie pentru colectarea, recuperarea si monitorizarea scurgerilor accidentale de lesie neagra.

31.12. 2007 25 Surse proprii-credit

-reducerea numarului de poluari accidentale

2. Realizarea unei instalatii de mare eficienta pentru spalarea celulozei.

30.06.2008 5 000 Surse proprii -credit

-reducerea cu 40% a consumului specific de apa pe tona de celuloza; -reducerea cu 50% a numarului de poluari accidentale

3. Modernizarea statiei de peepurare AMBRO.Studiu de solutii privind aplicarea tehnologiei celei mai avansate si eficiente pentru epurarea apelor uzate tehnologice.

Realizarea unei statii proprii de epurare a apelor uzate, ca urmare a Studiului de solutii efectuat.

30.09.2009

Proiectarea statiei30.12.2010Punere in functiune30.10.2013

600

600

4800

Surse proprii -credit

După 2013 măsura conduce la inscrierea în VLE din BAT

4. Instalarea de scrubere performante pentru spalarea gazelor reziduale de la cuptoarele de var (cite un scruber pentru fiecare cuptor cu randament min. de 95%), pentru reducerea simultana a pulberilor si SO2.

30.06.2009 320 Surse proprii -credit

Inscrierea in VLE din BAT incepand cu 30.06.2009, pentru indicatorii pulberi si SO2.

5.Reducerea emisiilor de NOx la cazanele auxiliare prin montarea de arzatoare cu emisii reduse de NO2.

30.06.2010 120 Surse proprii - credit

Eficientizarea arderii şi înscrierea în VLE din BAT

6. Realizarea unei conexiuni intre instalatia de incinerare a gazelor necondensabile pe cazanul de regenerare si cuptorul de var, care sa permita spalarea gazelor sulfuroase si micsorarea emisiilor de SO2 in aer.

30.06.2009 10 Surse proprii Inscrierea in VLE din BAT incepand cu 30.06.2009 pentru indicatorul TRS

7. Realizarea proiectului de execuţie pentru închiderea haldelor (anorganică şi organică)

30.09.2007 125Surse proprii Conformarea cu

legislatia privind închiderea depozitelor de deşeuri nepericuloase.

8. Realizarea lucrarilor de inchidere a haldei de deseuri anorganice, conf. proiectului de execuţie, realizarea forajelor pentru monitorizarea postînchidere.

30.09.2009 275 Surse proprii - credit

9. Realizarea lucrarilor de inchidere a haldei de deseuri organice, conform proiectului de execuţie, realizarea forajelor pentru monitorizarea postînchidere.

31. 08.2011 1000 Surse proprii - credit

10. Monitorizarea on-line a emisiilor de hidrogen sulfurat, mercaptani, pulberi la cuptoarele de var si cazanul de regenerare.

CR 30.12.2008CV1 si CV2 30.12.2010

150150

Surse proprii - credit

Supravegherea de către autorităţile de mediu a surselor de emisie poluanţi

35

Page 36: Autorizatie Functionare Ambro

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau AIM 7/ 9.03.2007

11. Lucrari de imbunatatire peisagistica a zonei (refacerea perdelei de protectie naturala la limita amplasamentului).

30.12.2008 250

Total lucrari de investitii 2007-2013 13300

19. GLOSAR DE TERMENIIPPC - Prevenirea si Controlul Integrat al PoluariiBAT - Cele Mai Bune Tehnici DisponibileEPER - Registrul European al Emisiilor PoluanteCAEN - Nomenclatorul Activitatilor ComercialeNOSE-P - Clasificarea Eurostat a Surselor de poluareSNAP - Nomenclatorul Inventarului EmisiilorVLE - Valori Limita de EmisieAdt - tona de celuloza sulfat uscata la aproximativ 10% umiditate;CAT - Comisia de Analiza TehnicaRAM - Raport Anual de MediuR-SH - MercaptaniTRS - Sulf redus total

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu Suceava, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau si Agentia pentru Protectia Mediului Suceava.

SEF SERVICIU ACC, INTOCMIT, Ing. Mihaela Munteanu Ing.Lenuta Dohotaru

VIZAT COMP. JURIDIC CONTENCIOS, Jurist Elena Mosnegutu

36