autocunoastere (1)

28
AUTOCUNOAŞTEREA: PROGRAME EDUCAŢIONALE DE DEZVOLTARE A STIMEI DE SINE ŞI AUTOEFICIENŢEI ÎN PREGĂTIREA PENTRU REUŞITA PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ -calităţi şi valori personale -utilizarea optimă a valorilor personale -identificarea relaţiei dintre calităţile personale, valori şi reuşita profesională

description

ppt

Transcript of autocunoastere (1)

Page 1: autocunoastere (1)

AUTOCUNOAŞTEREA:PROGRAME EDUCAŢIONALE DE DEZVOLTARE A STIMEI DE SINE ŞI AUTOEFICIENŢEI ÎN PREGĂTIREA PENTRU REUŞITA PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ

-calităţi şi valori personale-utilizarea optimă a valorilor personale- identificarea relaţiei dintre calităţile personale, valori şi reuşita profesională

Page 2: autocunoastere (1)

CUVINTE - CHEIE• AUTOCUNOAŞTERE• IMAGINE DE SINE• STIMĂ DE SINE• PERFORMANŢE• REUŞITĂ PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ

Page 3: autocunoastere (1)

IMAGINEA DE SINE–

DIMENSIUNI

• EUL VIITOR - vizează modul în care persoana îşi percepe potenţialul de dezvoltare personală şi se proiectează în viitor

• EUL IDEAL - ceea ce ne-am dori să fim, dar suntem conştienţi că nu putem realiza

• EUL REAL - rezultatul experienţelor noastre, cadrului social şi cultural în care trăim.

Page 4: autocunoastere (1)

EUL REAL

• EUL FIZIC – modul în care persoana se percepe pe sine sau crede că este perceput de către ceilalţi (Cum arăt ? Cum cred ceilalţi că arăt ?)

• EUL COGNITIV – modul în care sinele receptează informaţii despre sine şi despre lume (Ce şţiu despre mine ? Ce ştiu despre lume ? Cum operez cu ceea ce ştiu ?).

• EUL EMOŢIONAL – totalitatea emoţiilor încercate faţă de sine, faţă de restul lumii şi faţă de experienţele trăite (Ce simt ?).

• EUL SOCIAL – “vitrina” persoanei – imaginea afişată în exterior (ceea ce suntem dispuşi să arătăm lumii despre noi şi, totodată, modul cum ne raportăm la condiţiile externe) – de tip:• “mimoză” (atitudine defensivă)• “cactus” (se simte în siguranţă doar când “înţeapă”, când este ofensiv)• “cameleon” (se adaptează la situaţiile concrete).

• EUL SPIRITUAL – reflectă valorile şi jaloanele existenţiale (pragmatism, idealism, religiozitate, altruism, egoism, pacifism, etc.).

Page 5: autocunoastere (1)

EUL VIITOR

• EUL DORIT – caracterizat prin optimism, realizat prin mobilizarea resurselor motivaţionale şi cognitive:• Energizant • Directiv • Constructiv

• EUL TEMUT – caracterizat prin pesimism, comportamente negative şi evitative:• Inhibitiv• Blocant• Evitativ• Destructiv

Page 6: autocunoastere (1)

EUL IDEAL

• Ceea ce ne dorim să devenim/realizăm, dar nu putem atinge, pentru că nu avem resurse reale

• Ceea ce, odată întrezărit, ne face să ne schimbăm opţiunile şi să ne dorim altceva (o himeră)

• Domină adesea imaginea de sine a unor adolescenţi (identificarea cu personaje de mare succes sau eroi din filme)

TREBUIE FĂCUTĂ DISTINCŢIA CLARĂ ÎNTRE

EUL REAL ŞI CEL IDEAL !

Page 7: autocunoastere (1)

METODE (CĂI) DE AUTOCUNOAŞTERE

• Interne: • Observarea propriilor gânduri, emoţii, comportamente• Analiza retrospectivă a traiectului de viaţă• Estimarea resurselor individuale şi sociale• Identificarea intereselor şi a priorităţilor• Analiza valorilor personale, a aspiraţiilor, scopurilor, etc.

• Externe (comunicarea interpersonală):• Informaţii primite de la ceilalţi – familie, grup de prieteni, colegi, profesori,

etc.

Page 8: autocunoastere (1)

EXERCIŢII DE AUTOCUNOAŞTERE ŞI AUTOAPRECIERE

• Steaua respectului de sine• Analiza SWOT făcută de către elev• Fereastra lui Johari (explică relaţia dintre autocunoaştere şi

intercunoaştere)• Piramida • Ierarhizarea valorilor• Testul dr. Phil (întrebări şi răspunsuri despre personalitate)

Page 9: autocunoastere (1)

STEAUA RESPECTULUI

DE SINE

Trei lucruri pozitive care

te caracterizează:1……………………2……………………3……………………

Trei realizări:1………………2………………3………………

Două motive pentru care

te plac oamenii:1…………………2…………………

Două lucruri pe care vrei

să le schimbi la tine:

1………………2………………

Trei obiectivede viitor:

1………………

2………………

3………………

Două lucruri pe care le aduciîntr-o prietenie:

1………………

2………………

Page 10: autocunoastere (1)

ANALIZA SWOT – identificarea de:Puncte tari (strenghts)•Sunt vesel(ă)

•Am simţul umorului

•Am aptitudini pentru desen (muzică, sport, etc.)

•Învăţ repede şi cu uşurinţă etc.

Puncte slabe (weaknesses)•Renunţ uşor

•Sunt iritabil(ă)

•Nu sunt comunicativ(ă), etc.

Oportunităţi (opportunities)•Prietenii mă ajută

•Familia mă susţine

•Merg la o şcoală bună

•Am acces la multe informaţii etc.

Ameninţări (threats)•Probleme familiale

•Distanţă mare faţă de şcoală

•Stare de sănătate precară

•Probleme financiare, etc.

Page 11: autocunoastere (1)

MODALITĂŢI DE APLICARE

• Se poate aplica individual şi discuta apoi cîteva exemple sau urmări statistic la care dintre subiecţi au apărut anumite elemente (comune)

• Se poate face de către o grupă de elevi asupra unui alt coleg, apoi, pe rând, asupra fiecăruia

• Se poate aplica pentru un studiu de caz• Se poate analiza o problemă ivită în clasă, o situaţie

(nu numai legată de autocunoaştere !), etc.

Page 12: autocunoastere (1)

FEREASTRA LUI JOHARI

Informaţii pe care le ştiu despre mine

Informaţii pe care nu le am despre mine

Informaţii accesibile altora

I. Deschis către mine

II. Închis către mine

Informaţii inaccesibile altora

III. Închis către alţii

IV. Blocat

Page 13: autocunoastere (1)

CONFESIUNILE DESPRE SINE (AUTODEZVĂLUIRI)• Apariţia lor în cele mai multe cazuri în grup restrâns – nu se recomandă apelul la

dezvăluiri personale în grup mare• Apar în contextul unor relaţii interpersonale pozitive (chiar dacă mesajul lor poate fi

negativ)• Apar de obicei în timp, odată cu maturizarea relaţiilor şi cu apariţia sentimentului de

siguranţă şi acceptare.

Stilul I : (SPAŢIUL DESCHIS)

Deschis la autodezvăluiri, dar şi la primirea de feed-back din partea celorlalţi

Încredere în opinia celorlalţi şi în opinia personală

Bun comunicator

Stilul II : (SPAŢIUL ORB)

Deschis la primirea feed-back-ului din partea celorlalţi

Reţinut în auto-dezvăluiri

Nu are încredere în ceilalţi

Stilul III : (SPAŢIUL ASCUNS)

Deschis la autodezvăluiri

Nu încurajează feed-back-ul din partea celorlalţi

Nu are încredere în ceilalţi

Stilul IV : (SPAŢIUL NECUNOSCUT)

Necomunicativ şi distant

Nu este receptiv la feed-back-ul celorlalţi

Nu este interesat nici în auto-dezvăluiri către ceilalţi

Page 14: autocunoastere (1)

PIRAMIDA1. Completează piramida

alăturată, situând pe prima poziţie de sus persoana (persoanele) care te apreciază obiectiv în tot ceea ce faci şi apoi, descrescător, până la ultima poziţie, unde vei situa persoana care are cea mai eronată imagine despre tine:

SAU:2. Ordonează descrescător,

începând din vârf spre bază, persoanele, dintre cei apropiaţi, ale căror opinii valorează pentru tine mai mult .

Page 15: autocunoastere (1)

IERARHIA VALORILOR – exerciţiu de ierarhizare a valorilor în ordinea importanţei lor pentru elev

1. Dreptate2. Religie 3. Fericire4. Adevăr5. Prietenie6. Dragoste7. Toleranţă8. Reuşită materială

1. _______________2. _______________3. _______________4. _______________5. _______________6. _______________7. _______________8. _______________

Page 16: autocunoastere (1)

AUTOCUNOAŞTEREA –concluzii:

• Marcată de subiectivism• Proces de maturitate• Se învaţă (rol important al şcolii)• Factorul esenţial în reuşita profesională şi personală

Page 17: autocunoastere (1)

STIMA DE SINE POZITIVĂ• Sentimentul de autoapreciere şi de încredere în

forţele proprii• Dezvoltă capacitatea de a lua decizii

responsabile şi abilitatea de a face faţă presiunii grupului

• Elevii cu o stimă de sine pozitivă (ridicată):• Îşi asumă responsabilităţi• Se comportă independent• Sunt mândri de realizările lor• Realizează fără probleme sarcini noi• Îşi exprimă emoţiile pozitive/negative• Oferă/cer ajutor

Page 18: autocunoastere (1)

STIMA DE SINE

• Modul în care ne evaluăm pe noi înşine• Cât de “buni” ne considerăm în comparaţie cu:

• Propriile aşteptări• Aşteptările celorlalţi

• Este dimensiunea evaluativă şi afectivă a imaginii de sine

• Este determinată, cel puţin în această etapă (adolescenţa), preponderent de mesajele venite din exterior

Page 19: autocunoastere (1)

STIMA DE SINE NEGATIVĂ• “Nu sunt bun de nimic”, “nimeni nu mă place”, “sunt

urât”, “sunt un prost”, etc.• Caracterizată de trăiri emoţionale negative, rezultat al

experienţelor negative• Elevii cu o stimă de sine negativă (scăzută):

• Sunt nemulţumiţi de felul lor de a fi• Evită să realizeze / să se implice în sarcini noi / să-şi asume

responsabilităţi• Se simt neiubiţi şi nevaloroşi• Îi blamează pe ceilalţi pentru nerealizările lor• Pretind că sunt indiferenţi emoţional• Nu pot tolera un nivel mediu de frustrare• Sunt uşor influenţabili• Par rebeli, nepăsători

Page 20: autocunoastere (1)

MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A STIMEI DE SINE

• Crearea în şcoală şi familie a cât mai multe oportunităţi de succes, situaţii în care copilul / elevul să-şi identifice punctele tari

• Crearea unor situaţii în care copilul / elevul să-şi exprime / valorifice în grup punctele tari

• Acţiuni de voluntariat (centre pentru copii cu nevoi speciale, cămine de bătrâni, etc.) prin care elevii să aibă oportunitatea de a oferi ajutor celorlalţi

• Identificarea domeniilor de competenţă ale copilului / adolescentului şi crearea unor situaţii în care acestea să fie utilizate

• Identificarea surselor de suport social, emoţional, informaţional şi instrumental

• Dezvoltarea abilităţilor de a face faţă situaţiilor de criză• Dezvoltarea sentimentului de auto-eficacitate, etc.

Page 21: autocunoastere (1)

Constiinţaeficienţei

proprii

Valoare motivaţională

deosebită

Cresterea nivelului

de aspiraţie

Perseverenţa

Investiţia de efort

REZULTATE MAI BUNE !

Page 22: autocunoastere (1)

• La acelasi nivel aptitudinal performantele obtinute sunt total diferite în functie de autoaprecierea eficientei proprii. De exemplu: modul în care fiecare rezista la actiunea factorilor de stres: • La o persoana cu o constiinta a eficientei scazute (cum ar fi

la anxiosi si depresivi) apare o decompensare rapida la confruntarea cu un factor stresant, mergând chiar pâna la diminuarea sistemului imunitar;

• La polul opus, o persoana care abordeaza cu încredere încercarile vietii nu se expune la modificari fiziologice defavorabile.

• Optiunile de viata, încrederea în posibilitatile proprii si în eficienta de sine sunt drastic limitate social: • la nivel micro (mediul familial, profesie etc.);• la nivel macrosocial.

Page 23: autocunoastere (1)

ACŢIUNEA MECANISMELOR DE PROTECŢIE ŞI DE APĂRARE A EULUI

EXEMPLE:• Un copil plăpând pune în prim-plan vigoarea fizică; • Un altul mai putin cinstit atribuie onestităţii un loc

minor; • O fată atrăgătoare subapreciază această calitate

pentru că o posedă; • Un elev slab la învăţătură declară reuşita şcolară o

nonvaloare;• Un copil inteligent aşează această însuşire pe la

mijlocul scării întrucât o are, etc. (I. Radu).

Page 24: autocunoastere (1)

IMAGINEA DE SINE - CHEIA PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ

• Studiile arata ca întelegerea psihologiei sinelui poate însemna diferenta dintre reusita si esec, dintre dragoste si ura, dintre amaraciune si fericire. Descoperirea adevaratului eu poate salva casniciile destramate, poate remodela o cariera gresita.

• Imaginea personala este parerea noastra despre ce fel de persoana suntem, creata din propriile noastre convingeri despre noi însine. Dar majoritatea acestor convingeri despre noi însine s-au format în subconstient din experientele trecutului, din succese si esecuri, din umilinte, din triumfuri si din felul cum au reactionat altii fata de noi, mai ales în prima copilarie.

• De îndata ce o idee sau o convingere despre noi intra în imagine, ea devine automat “adevarata” în ceea ce ne priveste. Noi nu-i putem pune la îndoiala validitatea, ci actionam conform ei ca si cum ar fi fost reala.

• Odata construita, toate actiunile noastre sentimentele si comportamentul - chiar si capacitatile noastre - sunt întotdeauna în concordanta cu imaginea personala. Vom actiona “conform” persoanei pe care o concepem.

Page 25: autocunoastere (1)

Acceptarea necondiţionată (indiferent de performanţe) şi gândirea pozitivă (convingerea că fiecare avem ceva bun) sunt atitudini care favorizează dezvoltarea personală.

Page 26: autocunoastere (1)

• O imagine de sine pozitiva: • ne da posibilitatea de a stabili o stacheta mai înalta pentru

reusita în viata, • ne poate transforma într-o persoana care rezolva

problemele si nu care le acumuleaza, • ne poate controla stresul pentru ca acesta sa nu se

transforme în disperare, • ne poate ajuta sa obtinem relaxarea necesara sanatatii

fizice, • ne sprijina în afirmarea spiritului si a entuziasmului pentru

viata,• ne stimuleaza perseverenta chiar si în împrejurari dificile, • ne ajuta sa transformam un moment de criza într-o sansa si

nu într-o înfrângere, • ne indica drumul de urmat spre o directie pozitiva.

Page 27: autocunoastere (1)

• După cum spunea Maxwell Maltz scopul fiecaruia dintre noi este sa traiasca mai mult si mai bine . . . Sa-ti traiesti cu adevarat viata înseamnă, între multe alte lucruri, mai multe reusite, atingerea unor scopuri valoroase, mai multa dragoste primită şi dăruită, mai multă sănătate şi bucurie, mai multă fericire pentru noi şi ceilalti.

Page 28: autocunoastere (1)

PENTRU VIITOR . . .

• Încheiem prin a spune că "cele mai fascinante schimbări ale secolului XXI nu vor avea loc datorită tehnologiei, ci datorită extinderii conceptului a ceea ce înseamnă să fii OM" (John Naisbitt).