ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice....

of 248 /248
BIBLIOTECA NAÕIONALÅ A ROMÂNIEI BIBLIOGRAFIA NAÕIONALÅ ROMÂNÅ ARTICOLE DIN PUBLICAţII PERIODICE CULTURă anul XIX/nr.4 2018 EDITURA BIBLIOTECII NAÕIONALE A ROMÂNIEI BUCUREØTI

Transcript of ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice....

Page 1: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

BIBLIOTECA NAÕIONALÅ A ROMÂNIEI

BIBLIOGRAFIA NAÕIONALÅ ROMÂNÅ

ARTICOLE DIN PUBLICAţII PERIODICECULTURă

anul XIX/nr.4 2018

EDITURA BIBLIOTECII NAÕIONALE A ROMÂNIEI

BUCUREØTI

Page 2: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

Articole din publicaţii periodice.Cultură

Bibliografie elaboratăpe baza publicaţiilordin Depozitul Legal

Anul XIX Nr. 4/2018

B I B L I O T E C A N A Ţ I O N A L Ă A R O M Â N I E I

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Editura Bibliotecii Naţionale a României

Page 3: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

Colectiv de redacţie:Roxana PintilieMihaela VazzollaAnişoara VladNicoleta ŞtefanFlorentina CătuneanuSilvia CăpățânăCorina Niculescu

Coperta: Constantin Aurelian Popovici

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂSERII ŞI PERIODICITATE

Cărţi.Albume.Hărţi: bilunarDocumente muzicale tipărite şi audiovizuale: anualArticole din publicaţii periodice. Cultură: lunarPublicaţii seriale: anualRomânica: anualTeze de doctorat: semestrialArticole din bibliologie și știința informării: semestrial

©Copyright 2018

Toate drepturile sunt rezervate Editurii BiblioteciiNaţionale a României. Nicio parte din aceastălucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prinmijloc mecanic sau electronic sau stocat într-o bazăde date, fără acordul prealabil, în scris, al redacţiei.

Page 4: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 3

Cuprins

0 GENERALITĂȚI ............................................................................................... 6

004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Prelucrarea și procesarea datelor. Informatică aplicată. Internet. Web semantic. Inteligență artificială. Realitate virtuală .............................................................. 6

008 Civilizație. Cultură. Progres ............................................................................. 6 070 Ziare. Presă. Jurnalism ................................................................................... 16

1 FILOSOFIE. METAFIZICĂ. ONTOLOGIE. FILOSOFIA SPIRITULUI. OCULTISM. FEMINISM. PSIHOLOGIE. LOGICĂ. EPISTEMOLOGIE. FILOSOFIE MORALĂ. ETICĂ .................................... 21

2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 25

3 ȘTIINȚE SOCIALE ......................................................................................... 29

32 Politică.............................................................................................................. 30 34 Drept. Legislație. Jurisprudență ........................................................................ 34 37 Educație. Învățământ. Timp liber ..................................................................... 34 39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod

de viață. Folclor ................................................................................................ 37

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE .................................. 38

655 Industria poligrafică. Tipografii. Editură. Librării .......................................... 39

7 ARTE. RECREAȚIE. SPORT ........................................................................ 39

71/72 Urbanism. Arhitectură ................................................................................. 41 73/76 Arte plastice. Desen. Design. Pictură. Arte grafice ..................................... 42 78 Muzică .............................................................................................................. 46 791 Cinematografie. Filme .................................................................................... 52 792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale .................................................... 55

Page 5: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

4 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mișcării. Dans ....................... 59

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................ 60

81 Lingvistică. Limbi ............................................................................................ 60 82 Literatură .......................................................................................................... 61 82.09 Critică literară. Studii literare. Literatură comparată ................................... 61 821.11 Literatură în limbi germanice .................................................................... 64 821.111 Literatură engleză .................................................................................... 64 821.112.2 Literatură germană ............................................................................... 67 821.113.3 Literaturi germanice de nord (daneză, norvegiană, suedeză) ............... 68 821.124 Literatură latină ....................................................................................... 68 821.131.1 Literatură italiană ................................................................................. 68 821.133.1 Literatură franceză și de limbă franceză ............................................... 69 821.134.2 Literatură spaniolă și de limbă spaniolă ............................................... 71 821.134.3 Literatură portugheză și de limbă portugheză ...................................... 73 821.135.1 Literatură română ................................................................................. 74 821.135.1-1 Literatură română. Poezie ................................................................. 81 821.135.1-2 Literatură română. Dramaturgie ...................................................... 104 821.135.1-3 Literatură română. Proză ................................................................. 105 821.135.1-4 Literatură română. Eseu .................................................................. 110 821.135.1-6 Literatură română. Scrisori. Corespondență .................................... 112 821.135.1-7 Literatură română. Satiră. Umor. Epigrame. Parodii ....................... 113 821.135.1-84 Literatură română. Maxime. Proverbe. Aforisme. Zicători ........... 119 821.135.1-92 Literatură română. Publicistică ..................................................... 120 821.135.1-94 Literatură română. Memorii .......................................................... 122 821.135.1-95 Literatură română. Recenzii .......................................................... 125 821.135.1-992 Literatură română. Jurnale de călătorie ....................................... 151 821.135.1.09 Literatură română. Studii literare și critice .................................... 152 821.16 Literaturi slave/slavone ........................................................................... 163 821.17/.88 Alte literaturi ..................................................................................... 165 821.511.141 Literatură maghiară și de limbă maghiară ...................................... 167

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................... 167

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități .......... 167 908 Monografii regionale .................................................................................... 167 91 Geografie ........................................................................................................ 168 929 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Titluri nobiliare. Ordine

cavalerești. Steaguri. Stindarde. Drapele ........................................................ 168 93/94 Istorie ........................................................................................................ 169

Page 6: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 5

INDEX DE NUME ............................................................................................. 172

INDEX DE SURSE............................................................................................. 198

INDEX DE SUBIECT ........................................................................................ 202

Page 7: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

6 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

0 GENERALITĂȚI

1. ARSENE, CARMEN

Păsările de curte : [despre protecţia animalelor] / Carmen Arsene ; coordonator Iaromira Popovici. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Păsărele mii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. VII.

004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Prelucrarea și procesarea datelor. Informatică aplicată. Internet. Web semantic. Inteligență

artificială. Realitate virtuală

2. BUNOIU, MĂDĂLIN

Dincolo de Matrix : [despre vol. "Linked - Noua ştiinţă a reţelelor" de Albert-László Barabási] / Mădălin Bunoiu. - (Scienza nova).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 15.

008 Civilizație. Cultură. Progres

3. AIFTINCĂ, MARIN

Academia Română în anii Primului Război Mondial (III) : studiu apărut în cartea "Timp şi valoare", Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Academiei, 2013 / Marin Aiftincă. - (Centenarul Marii Uniri).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 15-16 : il. 4. ANTOHI, SORIN

Ambivalenţele transparenţei: cu Ştefan Borbély în Utopia : [recenzie la "Civilizaţii de sticlă: utopie, distopie, urbanism" de acelaşi autor. Cluj-Napoca : Limes, 2013] / Sorin Antohi. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 134-137. 5. ARDELEAN, FLORIN

110 ani de la moartea lui Iosif Vulcan / Florin Ardelean. - (In memoriam). În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 5-9.

Page 8: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 7

6. BADEA, MATEI Feţele dramatice ale lenei : [publicistică culturală] / Matei Badea. - (Dosar

Dilema). - În grupajul "Lenea". În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. II : il.

7. BRUNNER, BERND

Arheologia tolănitului : [fragment din "Arta orizontalei"] / Bernd Brunner ; traducere de Mihai Moroiu. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Lenea".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. II. 8. BULIGA, SORIN LORY

Proiect de modernizare a Căii Eroilor : [publicistică culturală] / Sorin Lory Buliga. - (Brâncuşi - 60).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 17 : il. 9. CAZIMIR, ŞTEFAN

Cine va ţine frîul calului? : [publicistică culturală] / Ştefan Cazimir. În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 9.

10. CHIRIAC, CONSTANTIN

"Fără instituţii nu se poate construi ceva solid" : [dezbatere] / Constantin Chiriac, Ioan Holender ; moderator Sever Voinescu. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Arta şi banii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. II. 11. CHIVU, MARIUS

#rezist : [despre lene] / Marius Chivu. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Lenea".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. I. 12. CORONDAN, GIANINA

Leneageddon : [despre lene] / Gianina Corondan. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Lenea".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. IV. 13. COŞOVEANU, GABRIEL

Sumară anatomie a crizei culturale : [publicistică culturală] / Gabriel Coşoveanu. - (Eseu).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 4.

Page 9: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

8 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

14. DAN, CĂLIN Hic sunt leones : Tehnici ale spiritualului în sec. 21 / Călin Dan. - (T-

shirt). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 23 : il.

15. DĂNILĂ, IOAN

Avanpremieră la ediţia jubiliară : [despre a 49-a ediţie a manifestării culturale "Zilele culturii călinesciene" de la Oneşti] / Ioan Dănilă. - (Zilele culturii călinesciene).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 3. 16. DĂNILĂ, IOAN

BAC-FEST: Festivalul Naţional "George Bacovia" : [Bacău, ediţia 2017] / Ioan Dănilă. - (Eveniment).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 11 : il. 17. DĂNILĂ, IOAN

Româna din Basarabia, azi : [publicistică culturală] / Ioan Dănilă. - (Pentru limba noastră).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 16. 18. DIMA, TEODOR

Ghici cine (re)vine la cină : [recenzia vol. cu acelaşi titlu de Vasile Arhire. Iaşi : Junimea, 2017] / acad. Teodor Dima. - (Cărţi noi la editura Junimea).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 67. 19. DRĂGAN, SIMONA

Din memoria vechiului Bucureşti : [recenzie la "Personaje şi poveşti din Bucureştiul sefard" de Felicia Waldman, Anca Tudorancea Ciuciu. Bucureşti : Noi Media Print, 2016 şi la "Ferestre din Bucureşti şi poveştile lor" de Cătălin D. Constantin. Bucureşti : Peter Pann Art, 2015] / Simona Drăgan. - (Arte).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 23. 20. DULGHERU, ELENA

Dansul cu cenzura transcendentă : [despre regizorul român] / Elena Dulgheru. - (Alexa Visarion - 70).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 23.

Page 10: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 9

21. ESCA, ANDREEA Nu mă opresc nici o secundă : [publicistică culturală] / Andreea Esca. -

(Dosar Dilema). - În grupajul "Lenea". În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. VII.

22. GHEO, RADU PAVEL

Lecturi şi topuri (V) : Profil de cititor : [despre site-ul Goodreads] / Radu Pavel Gheo. - (Play).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 20. 23. GHERGHEL, VALERIU

Dacă vrei să te bucuri de o carte, citeşte-o cît mai încet : [publicistică culturală] / Valeriu Gherghel. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Lenea".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. VI : il. 24. GHIU, BOGDAN

Arta (un) manual de utilizare : (cîteva fragmente despre recalificarea muncii) / Bogdan Ghiu. - (De-click(k)/atelier deschis).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 21. 25. GREGORI, ILINA

"Divinitate. Aur. Geniu" : Matila Ghyca - escale postume / Ilina Gregori. - (Eseu).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 20-21. 26. GRIGURCU, GHEORGHE

Politică "versus" cultură : [recenzie la "Politică şi cultură", antologie de A. Sasu, L. Burlacu şi D.G. Burlacu. Cluj-Napoca : Editura Şcoala Ardeleană, 2016] / Gheorghe Grigurcu.

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 3. 27. HAVA, MIRCEA

"În bălăRii nu se poate face cultură" : Interviu cu Mircea Hava, primarul oraşului Alba Iulia / realizat de Stela Giurgeanu. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Arta şi banii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. IV : il. 28. In memoriam: Mircea Ionescu-Quintus : (1917-2017). - (Actualitatea).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 10.

Page 11: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

10 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

29. IORDĂNESCU, MARIA Manualele, inutile? : [publicistică] / Maria Iordănescu. - (Lasă-ţi copiii să

vină la tine). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 13.

30. IUSUF, SELMA

Călare pe mopuri : [publicistică culturală] / Selma Iusuf. - (Legende urbane).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 10. 31. IUSUF, SELMA

Mai multe feluri de mulţumiri : [publicistică culturală] / Selma Iusuf. - (Legende urbane).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 10. 32. IUSUF, SELMA

Punga şi geanta : [publicistică] / Selma Iusuf. - (Legende urbane). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 10.

33. LASCU, IOAN

Raporturile dintre intelectuali şi putere : [despre vol. "Intelectualii" de Paul Johnson] / Ioan Lascu. - (Eseu. Retrocritica).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 8. 34. MADAME NIELSEN

"Mereu mă duc acolo unde vocea istoriei mă cheamă" : interviu cu Madame Nielsen [pe numele real Claus Beck-Nielsen] / realizat de David Damrosch şi Delia Ungureanu ; traducere de Delia Ungureanu. - (Literatură).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 11-13 : il. 35. MARTIN, MATEI

De ce sunt smart oraşele smart : [publicistică culturală] / Matei Martin. - (Mapamondul de buzunar).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 12 : il.

Page 12: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 11

36. MARTIN, MATEI Modelul francez şi realităţile româneşti : [despre cultură şi politică] /

Matei Martin. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Arta şi banii". În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. I.

37. MIHĂIEŞ, MIRCEA

Stol de fluturi traşi pe roată : [publicistică culturală] / Mircea Mihăieş. - (Actualitatea. Contrafort).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 5. 38. MIHĂILESCU, VINTILĂ

Forumul Tradiţiilor Creative : [publicistică culturală] / Vintilă Mihăilescu. - (@hai-hui.ro).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 3. 39. MILOICOVICI, CLAUDIA

Ziua Limbii Române sărbătorită la Stockholm : [la Institutul Cultural Român] / Cl. Miloicovici. - (Eseu).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 10. 40. NEDELCU-PATUREAU, MIRELLA

Festivaluri, vară şi cifre : [despre festivalurile culturale din Franţa] / Mirella Patureau. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Arta şi banii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. VII : il. 41. NICOLAE, VALERIU

Nu mai sînt activist rom : [publicistică] / Valeriu Nicolae. - (Rătăcit în Euro-Narnia).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 4. 42. ONOFREI, GEORGE

Patru probleme şi, deocamdată, nici o rezolvare : [publicistică culturală] / George Onofrei. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Arta şi banii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. VI : il. 43. PARTENI, ANA

Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iaşi evenimentele lunii august 2017 / Ana Parteni. - (Varia).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 194.

Page 13: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

12 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

44. PAVEL, CĂTĂLIN De ce urîm animalele : [publicistică culturală] / Cătălin Pavel. - (O, ce

vestigii minunate!). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 8 : il.

45. PAVEL, CĂTĂLIN

Preşedintele, senatorul şi mistria : [publicistică culturală] / Cătălin Pavel. - (O, ce vestigii minunate!).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 8. 46. PĂTRAŞCU, ION

Jaloane ale relaţiilor româno-iraniene : [despre cultura şi civilizaţia persană] / Ion Pătraşcu. - (La pas prin satul global).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 25-26. 47. PĂUN-IALOMIŢEANU, GHEORGHE

Uimitorii oameni de culturã interbelici (II) : [publicistică culturală] / Gheorghe Păun.

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 1. 48. PĂUN-IALOMIŢEANU, GHEORGHE

Un triunghi bolnav... : [publicistică culturală] / Gheorghe Păun. - (Eseu). În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 5, 6.

49. PECICAN, OVIDIU

Bătălii pentru adevăr : [despre Zoe Petre] / Ovidiu Pecican. - (Actualitatea).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 4. 50. PLEŞ, FLOREA

Să ne bucurăm împreună : [despre activitatea Asociaţiei ASTRA din Năsăud] / Florea Pleş.

În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 56. 51. PLEŞU, ANDREI

Note, stări, zile : [publicistică culturală] / Andrei Pleşu. - (Nici aşa, nici altminteri).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 3 : il.

Page 14: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 13

52. POPESCU, ADINA Ardealul e cool? : despre ardeleni, moldoveni, olteni şi alte "triburi" /

Adina Popescu. - (Portrete din mers). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 7.

53. POPESCU, ADINA

Sarajevo (I) - oraşul / Adina Popescu. - (Portrete din mers). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 7.

54. POPESCU, ADINA

Sarajevo (II) - realităţi paralele / Adina Popescu. - (Portrete din mers). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 7.

55. POPOVICI, IAROMIRA

Treceri : [publicistică culturală] / Iaromira Popovici. - (Bazar). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 13 : il.

56. POPOVICI, IAROMIRA

Zile libere şi găuri negre : [publicistică culturală] / Iaromira Popovici. - (Bazar).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 13 : il. 57. POPOVICI, IULIA

Finanţarea culturii, versiunea Dîmboviţa : [publicistică culturală] / Iulia Popovici. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Arta şi banii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. V : il. 58. RALIAN, ANTOANETA

Reţetele fericirii : [publicistică culturală] / Antoaneta Ralian. - (La vremuri noi, dileme vechi).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 1. 59. ROMAN, MARINA

Alexa Visarion sau despre "prezentul adevărat" : [aniversare - 70] / Marina Roman. - (Alexa Visarion - 70).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 22-23.

Page 15: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

14 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

60. ROŞIIANU, IOAN ROMEO "Pe urmele lui Gingis Han" - cartea de vizită a Mongoliei : [despre vol.

cu acelaşi titlu de Mircea Munteanu] / Ioan Romeo Roşiianu. - (Lector). În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 24.

61. SIMINA, MIHAELA

Muzeul eşecului : [publicistică culturală] / Mihaela Simina. - (Accent pe istorie).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 9. 62. SPÂNU, ION

Mircea Vulcănescu rămâne în denumirile străzilor sau instituţiilor / Ion Spânu.

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 19. 63. STEGEREAN, CĂLIN

Cancan la MNAR : [despre art. publicat de Cosmin Ungureanu în "Observatorul cultural", nr. 855, 17-23 august 2017] / Călin Stegerean. - (Polemici).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 14-15. 64. SZABO, LUCIAN-VASILE

Informaţii, secrete şi ziare : [despre cotidianul Minerva] / Lucian-Vasile Szabo. - (Mediafort).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 22-23. 65. ŞANDRU, DANIEL

Centenarul din zodia populismului : [publicistică culturală] / Daniel Şandru. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Arta şi banii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. VIII. 66. ŞIMONCA, OVIDIU

Mărturisirea Dorinei Lazăr faţă cu un comunicat sec : [publicistică culturală] / Ovidiu Şimonca. - (Editorial).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 3.

Page 16: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 15

67. ŞOMĂNESCU, MIHAI Poziţia oficială a Ambasadei Israelului de la Bucureşti în privinţa lui

Mircea Vulcănescu : [legat de păstrarea denumirii Liceului Tehnologic din Bucureşti] / Mihai Şomănescu. - (Ştiri).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 2017. 68. ŞTEFĂNESCU, CĂTĂLIN

Nu mai vrem turişti! : [publicistică culturală] / Cătălin Ştefănescu. - (Fără doar şi coate).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 10. 69. TIŢĂ, TEODOR

Banalizarea violenţei : [publicistică] / Teodor Tiţă. - (O, tempora!). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 12.

70. VASILACHE, SIMONA

Privind înapoi, România : [despre Sorin Alexandrescu] / Simona Vasilache. - (Aniversare).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 3. 71. VIGHI, DANIEL

Continentul gri [21] : cultura în subteranele securităţii / Daniel Vighi, Viorel Marineasa. - (Arhiva).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 26. 72. VOINESCU, SEVER

Să cadă, totuşi, ceva! : [publicistică culturală] / Sever Voinescu. - (Axa dus-întors).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 9. 73. ZAMFIR, MIHAI

Profesorul de la Amsterdam : [despre Sorin Alexandrescu] / Mihai Zamfir. - (Aniversare).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 3. 74. Ziua Revistei "Curtea de la Argeş" : [organizată de Gheorghe Păun la Piteşti] / Red. - (Eseu).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 6.

Page 17: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

16 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

75. ZUB, ALEXANDRU Sărbătoarea memoriei : (în viziune istorico-cultural) / Alexandru Zub. În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 35-36.

070 Ziare. Presă. Jurnalism

76. BUZEA, MIHAI

Întorşii : [publicistică] / Mihai Buzea. - (La faţa locului). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 23 : il.

77. CHIPER, TITA

Apatia indignării noastre : [publicistică] / Tita Chiper. - (Turneu de inbox).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 1. 78. CHIVU, MARIUS

Stalinism didactic : [despre manualele şcolare] / Marius Chivu. - (Feedbook).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 16 : il. 79. CUŢITARU, CODRIN LIVIU

O examinare riguroasă : [publicistică] / Codrin Liviu Cuţitaru. - (Prezentul discontinuu).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 4. 80. CUŢITARU, CODRIN LIVIU

Scurta viaţă fericită a Pepinei Răsărilă : [publicistică] / Codrin Liviu Cuţitaru. - (Prezentul discontinuu).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 4. 81. CUŢITARU, CODRIN LIVIU

Supărarea unui om excepţional : [publicistică] / Codrin Liviu Cuţitaru. - (Prezentul discontinuu).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 4.

Page 18: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 17

82. DOBRESCU, FLAVIA Piaţa liberă şi marketingul digital un amestec ciudat : [publicistică] /

Flavia Dobrescu. - (Explorări în virtualitatea imediată). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 15.

83. GHEORGHE, ALEXANDRU

Merită? : [publicistică] / Alex Gheorghe. - (Aduse cu poşta). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 17.

84. GHEORGHE, ALEXANDRU

Remote în România? : [despre munca la domiciliu] / Alex Gheorghe. - (Aduse cu poşta).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 20. 85. GHEORGHE, CRISTIAN

Companiile şi networking-ul : [publicistică] / Cristian Gheorghe. - (Efectul de ecou).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 6. 86. GHIU, BOGDAN

Portchei (pentru un nou Tribunal al Raţiunii) : [publicistică] / Bogdan Ghiu. - (De-click(k)/atelier deschis).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 23. 87. HORASANGIAN, BEDROS

Încălzirea globală : [publicistică] / Bedros Horasangian. - (Politic). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 4 : il.

88. HORASANGIAN, BEDROS

România lui Fane Fileasă şi Mirel Palada : [publicistică] / Bedros Horasangian. - (Politic).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 4. 89. HORONCEANU BERNEVIC, TINCUŢA

"Bacoviana" - revistă de cultură : [despre revista cu acelaşi titlu] / Tincuţa Horonceanu-Bernevic. - (Eveniment).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 4 : il.

Page 19: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

18 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

90. ISTODOR, EUGEN 120 lei coloana, şi tot e cocoşată : [publicistică] / Eugen Istodor. -

(Negustori şi muşterii). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 7.

91. ISTODOR, EUGEN

M-am învîrtit în jurul unor sandale vreo jumătate de oră : [publicistică] / Eugen Istodor. - (Negustori şi muşterii).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 7. 92. IUSUF, SELMA

Întoarcerea acasă : [publicistică] / Selma Iusuf. În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 10.

93. MANOLESCU, ANDREI

Drumuri proaste : [publicistică] / Andrei Manolescu. - (Libertatea de impresie).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 8. 94. MANOLESCU, ANDREI

Un taximetrist : [publicistică] / Andrei Manolescu. - (Libertatea de impresie).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 8. 95. MARTIN, MATEI

Trump, Irma şi încălzirea globală : [publicistică] / Matei Martin. - (Mapamondul de buzunar).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 12 : il. 96. MUŞAT, CARMEN

Circul tragic al unei guvernări inepte : [publicistică] / Carmen Muşat. - (Editorial).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 3. 97. NICOLAE, VALERIU

Tarzan şi Securişti : [publicistică] / Valeriu Nicolae. - (Rătăcit în Euro-Narnia).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 4 : il.

Page 20: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 19

98. PĂTRAŞCU, HORIA-VICENŢIU Încă o instituţie care nu face nimic: instituţia blestemului : [publicistică]

/ Horia Vicenţiu Pătraşcu. - (Polemice). În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 8.

99. PLEŞU, ANDREI

Întâmplări (nu prea) diplomatice... : [publicistică] / Andrei Pleşu. - (Nici aşa, nici altminteri).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 3. 100. PLEŞU, ANDREI

Reflecţii colaterale : [publicistică] / Andrei Pleşu. - (Nici aşa, nici altminteri).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 2. 101. PLEŞU, ANDREI

Ştiinţă versus ştiinţă : [publicistică] / Andrei Pleşu. - (Nici aşa, nici altminteri).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 2. 102. POP, IOAN ES.

O întâmplare aproape adevărată : [publicistică] / Ioan Es. Pop. - (Tolle lege).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 1-2. 103. POPOVICI, ADRIAN

"Ştim, epoca publicaţiilor pe hârtie apune cu paşi repezi", iar revista "Zin" răsare pe piaţa SF românească : [despre revista cu acelaşi titlu] / Adrian Popovici.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 15. 104. POPOVICI, IAROMIRA

Lumina aurie şi micile fericiri : [publicistică] / Iaromira Popovici. - (Bazar).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 13. 105. PREDA, RADU

O altfel de globalizare : [publicistică] / Radu Preda. - (...Din polul plus). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 11.

Page 21: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

20 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

106. PUŞCARIU, SEXTIL 1906. Vasile Pogor, "Convorbiri literare" şi " Viaţa românească" :

[fragment din vol. "Cinci ani de mişcare literară"] / Sextil Puşcariu. - (Texte de ieri pentru azi).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 47-49. 107. SAVA, NICOLAE

Curier de ambe sexe : [publicistică] / Nicolae Sava. În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 199-200.

108. SPIRIDON, CASSIAN MARIA

O sută cinzeci de ani de "Convorbiri literare" (II) : Titu Maiorescu la "Convorbiri literare" / Cassian Maria Spiridon. - (Atitudini).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 1-15. 109. STANDAVID, FILIP

Udvarhely: teatru absurd : [publicisitcă] / Filip Standavid. - (Urbanioare). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 4.

110. ŞTEFĂNESCU, CĂTĂLIN

O călătorie spre centrul Ticăloşiei : [publicistică] / Cătălin Ştefănescu. - (Fără doar şi coate).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 10. 111. ŞTEFĂNESCU, CĂTĂLIN

Te descurci, nu stai la rînd cu proştii : [publicistică] / Cătălin Ştefănescu. - (Fără doar şi coate).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 10. 112. TALPALARU, VALENTIN

ComPresa revistelor : [publicistică] / Valentin Talpalaru. - (Varia). În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 198-199.

113. TIŢĂ, TEODOR

Bugete executate pe stadioane : [publicistică] / Teodor Tiţă. - (Contraintuiţia).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 12.

Page 22: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 21

114. TIŢĂ, TEODOR De ce alegem analfabeţi? : [publicistică politică] / Teodor Tiţă. -

(Contraintuiţia). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 12.

115. TOLCEA, MARCEL

Frivolităţi, absurdităţi şi alinturi pe Facebook : [publicistică] / Marcel Tolcea. - (Ludex).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 3. 116. ULIERIU-ROSTÁS, THEODOR

Zoe Petre: rigoare şi naturaleţe : [in memoriam] / Theodor E. Ulieriu-Rostás. - (In memoriam).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 8 : il. 117. Un oraş de la Dunăre : [despre Calafat] : [publicistică] / Cronicar. - (Ochiul magic).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 28. 118. VOINESCU, SEVER

Cum comunicarea omoară gîndirea. Comunică repede! : [publicistică] / Sever Voinescu. - (Axa dus-întors).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 9.

1 FILOSOFIE. METAFIZICĂ. ONTOLOGIE. FILOSOFIA SPIRITULUI. OCULTISM. FEMINISM. PSIHOLOGIE. LOGICĂ. EPISTEMOLOGIE.

FILOSOFIE MORALĂ. ETICĂ

119. BACONSKY, TEODOR

Un reacţionar impenitent : [despre Emil Cioran și opera sa] / Teodor Baconschi. - (...Din polul plus).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 11. 120. BOBOC, ALEXANDRU

Situaţia spirituală a timpului nostru / Acad. Alexandru Boboc. - (Istoria de lângă noi).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 11.

Page 23: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

22 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

121. BULEU, CONSTANTINA RAVECA

Regimul insular al utopiei : [eseu] / Constantina Raveca Buleu. - (Lecturi). În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 26.

122. BUTOI, IONUŢ

Cazul Vulcănescu (I) / Ionuţ Butoi. În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 139-145.

123. CERNĂTESCU, RADU

Revoluţia hiperboreană : [eseu] / Radu Cernătescu. - (Meridiane). În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 26-27.

124. CIOBANU, ELENA

Crunta indignare : [despre vol. "Reflecţii ocazionale pe teme diverse" de Robert Boyle] / Elena Ciobanu. - (Lumi anglo-saxone).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 9. 125. CISTELECAN, ALEXANDRU

Practica imediat metafizică : [despre vol. "Théorie et pratique" de Jacques Derrida] / Alex Cistelecan. - (Cronica teoriei).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 47-48. 126. CIURTIN, EUGEN

Un Dumnezeu care leneveşte : [eseu filozofic] / Eugen Ciurtin. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Lenea".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. V : il. 127. DUMITRU, MIRCEA

Ştiinţă, adevăr, democraţie. O alianţă problematică? : [discurs ţinut cu prilejul conferirii titlului onorific de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii "Petru Maior" din Târgu-Mureş] / Mircea Dumitru. - (Punctul pe i).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 3-11. 128. EAGLETON, TERRY

Marxism fără marxism / Terry Eagleton ; traducere de Alex Cistelecan. - (Contraepisteme).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 44-46.

Page 24: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 23

129. FINKENTHAL, MICHAEL Amnezie sau anamneză : [despre Jean-Baptiste Botul] / Michael

Finkenthal. - (Intersecţii). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 17.

130. GALTUNG, JOHAN

O teorie a păcii. Discursul ecologic : Robust vs. vulnerabil = Pace vs. violenţă : [fragmente din vol. "O teorie a păcii. Construind o pace directă, structurală şi culturală"] / Johan Galtung ; traducere de Gabriela Nedelea. - (Homo sapiens).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 4. 131. IFTODE, CRISTIAN

Părinţii spun: "Ce faci cu filozofia?" : interviu cu Cristian Iftode / realizat de Bianca Dragomir. - (La faţa timpului).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 22. 132. LAVRIC, SORIN

Ocheada ezoterică : [recenzie la "Himere şi metamorfoze" de Bogdan Mihai Mandache. Iaşi : Editura Vasiliana, 2017] / Sorin Lavric. - (Actualitatea. Cronica ideilor).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 11. 133. MAMALI, CĂTĂLIN S.

Confuzia de la concept porneşte : [eseu] / Cătălin Mamali. - (Homo sapiens).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 5-6. 134. MANDACHE, BOGDAN MIHAI

Lumea lui Anaxagora : [recenzia vol. cu acelaşi titlu de Adrian Miroiu. Iaşi : Polirom, 2017] / Bogdan Mihai Mandache. - (Comentarii, recenzii, cronici).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 97-98. 135. MANOLESCU, ANCA

Raţiunea pusă la locul ei : [eseu filozofic] / Anca Manolescu. - (...Din polul plus).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 11.

Page 25: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

24 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

136. MARGA, ANDREI Empatia -- temă în expansiune : [eseu] / Andrei Marga. - (Eseu filosofic). În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 28-29.

137. MĂCEŞARU, CIPRIAN

Cioran, între eliberare şi alegere : [despre vol. "Convorbiri cu Cioran"] / Ciprian Măceşaru. - (Ateneu).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 17. 138. MĂRCHIDAN, ALEXANDRU

Eu, Simah, prefectul Romei... : [despre vol. cu acelaşi titlu de Thomas Molnar] / Alexandru Mărchidan. - (Istoria de lângă noi).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 8-9. 139. NAZARE, GHIŢĂ

Cioran - scepticul nemântuit : [despre vol. cu acelaşi titlu de Ionel Necula] / Ghiţă Nazare.

În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 34-35. 140. NICOLESCU, BASARAB

Neaşteptatele căi ale sfinţeniei: Simone Weil (I) / Basarab Nicolescu. - (În oglinda destinului).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 33-34. 141. PECICAN, OVIDIU

Platonul lui Noica / Ovidiu Pecican. În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 132-133.

142. POPESCU, LILIANA

Negativitate şi suferinţă : [publicistică psihologică] / Liliana Popescu. - (Caleidoscopie).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 20 : il. 143. RUSEI, ELENA

Expresia burgheză a spiritului : [eseu despre logică] / Elena Rusei ; prezentare de Sorin Lavric. - (Debuturile lunii septembrie).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 20.

Page 26: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 25

144. RUSU, GEORGEL Armata şi civilizaţia analfabetismului : [despre vol. "Civilizaţia

Analfabetismului" de Mihai Nadin] / Georgel Rusu. - (Cărţi şi autori). În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 20.

145. Sfaturi pentru a trăi adevărata bucurie : [cugetări] / editor Marius Chivu. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Lenea".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. VIII. 146. SURDU, ALEXANDRU

Teoria categoriilor la Constantin Noica : [eseu] / Alexandru Surdu. - (Eseu filosofic).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 10-11. 147. VASILIU-SCRABA, ISABELA

Propulsarea lui Culianu prin minciuni / Isabela Vasiliu-Scraba. În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 10.

148. VOINESCU, SEVER

Ceva despre justiţie : [eseu] / Sever Voinescu. - (Axa dus-întors). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 9.

2 RELIGIE. TEOLOGIE

149. ARDELEAN, FLORIN

Îngerii, zădărnicia şi unghiul de fugă : [recenzie la "Corpul îngerilor. Fragmente dintr-o istorie a ierarhiilor cereşti" de Bogdan Tătaru-Cazaban. Bucureşti : Humanitas, 2017] / Florin Ardelean. - (Cronica ideilor).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 40-45. 150. BAUMGARTEN, ALEXANDER

Ierarhie, corp şi vorbire în angelologia medievală : [recenzie la "Corpul îngerilor. fragmente dintr-o istorie a ierarhiilor cereşti" de Bogdan Tătaru-Cazaban. Bucureşti : Humanitas, 2017] / Alexander Baumgarten. - (Actualitatea. Cartea de filosofie).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 7.

Page 27: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

26 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

151. BĂDESCU, EMANUEL Fenomenologia războiului anticreştin : [publicistică religioasă] / Emanuel

Bădescu. - (Istoria de lângă noi). În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 10-11.

152. BĂNICĂ, MIREL

Un bilet Fălticeni-Geneva, via Brăila : [publicistică religioasă] / Mirel Bănică. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Reforma şi Luther".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. VIII. 153. BENGA, DANIEL

Reforma şi primele tipărituri româneşti : [publicistică religioasă] / Daniel Benga. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Reforma şi Luther".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. III : il. 154. BLANDIANA, ANA

Rezistenţa prin credinţă : [despre Colocviul cu tema persecuţiilor religioase din cadrul Memorialului de la Sighet] / Ana Blandiana. - (Nulla dies sine linea).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 12. 155. CONŢAC, EMANUEL

Vinul Reformei şi burdufurile Ortodoxiei. Noul testament de la Bălgrad (1648) : [publicistică religioasă] / Emanuel Conţac. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Reforma şi Luther".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. VI. 156. CRĂCIUN, CHRISTIAN

Antropologie mistică : [despre vol. "O antropologie mistică. Introducere în gândirea Părintelui Stăniloae" de Sandu Frunză] / Christian Crăciun. - (Logos).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 9. 157. DRĂGUŞIN, NICOLAE

Retragerea din funcţie a Episcopului Huşilor : cultura instituţională a BOR într-un caz fără precedent : [despre Corneliu Onilă, fostul episcop al Huşilor] / Nicolae Drăguşin. - (Actualitate).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 5 : il.

Page 28: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 27

158. DUMITRU, ANASTASIA Despre "străinul" devenit maestru spiritual : [recenzie la "Timpul

Rugului Aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană" de André Scrima. Bucureşti : Humanitas, 2012] / Anastasia Dumitru. - (Comentarii, recenzii, cronici).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 80-82. 159. GELEP, CRISTINA

Eseuri (meta)biblice : [despre vol. "Eseuri biblice" de acelaşi autor] / Cristina Gelep. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 139-140. 160. GURAN, PETRE

Antinomiile istorice ale ortodoxiei / Petre Guran. - (...Din polul plus). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 11.

161. GURAN, PETRE

Serghei Bulgakov şi sufletul revoluţiei / Petre Guran. - (...Din polul plus). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 11.

162. ILISEI, GRIGORE

Podoaba românească a Ierihonului / Grigore Ilisei. - (Historia Magistra Vitae. Varia).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 135-136. 163. ISPIR, CRISTIAN N.

Reformele de dinaintea Reformei : [despre Reforma lui Martin Luther King] / Cristian N. Ispir. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Reforma şi Luther".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. II : il. 164. KLEIN, HANS

Scrisoare deschisă adresată dlui. dr. Martin Luther cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la declanşarea Reformei / Hans Klein. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Reforma şi Luther".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. IV-V.

Page 29: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

28 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

165. LUTHER, MARTIN Martin Luther "Scrisoare deschisă despre traducere" (II) / versiune

românească de Eugen Munteanu şi Mariana Nastasia. - (Cartea de religie). În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 149-152.

166. MANIU, LEONIDA

Inserţii poetice în "Biblie" : [despre literatura religioasă] / Leonida Maniu. - (Poezie şi castitate).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 190-197. 167. MELINESCU, NICOLAE

ÎPS Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului: Dumnezeu a ţinut totdeauna cu noi / Nicolae Melinescu. - (Nevoia de românism).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 18-19 : il. 168. MERLAN, VICU

Itinerar spiritual la Muntele Athos (III) / Victor Merlan. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 45.

169. OLAR, OVIDIU

Reforma din umbra Reformei : [publicistică religioasă] / Ovidiu Olar. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Reforma şi Luther".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. VII : il. 170. PLEŞU, MATEI

Claritas scripturae : [publicistică religioasă] / Matei Pleşu. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Reforma şi Luther".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. I. 171. PREDA, RADU

Geometria ortodoxiei : [despre iconostasul Bisericii ortodoxe "Schimbarea la Faţă", din Cluj-Napoca] / Radu Preda. - (...Din polul plus).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 11. 172. RUSU, CRISTINA

Lumina dumnezeiască - puritatea sufletului prin contopirea cu Dumnezeu : [despre literatura religioasă] / Cristina Rusu. - (Poezie şi castitate).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 186-189.

Page 30: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 29

173. STANCA, DAN "Desvrăjirea lumii" : [eseu] / Dan Stanca. - (Eseu). În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 20.

174. ŞERBU, IOAN

Mitologia pentru toţi : [despre vol. "Mitologie generală" de acelaşi autor] / Ioan Şerbu. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 121-122. 175. TĂNASE, BOGDAN

Slobozia : [despre Mănăstirea "Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril"] / Bogdan Tănase. - (Bolero de travel).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 17. 176. UNGUREANU, DAN

Biserica ortodoxă română : Trei decenii de statistici, sondaje, târnosiri, caterisiri / Dan Ungureanu. - (Story in history).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 49-54.

3 ȘTIINȚE SOCIALE

177. GOLOPENŢIA, ANTON

Îndreptar pentru tineret (II) : [fragment din vol. cu acelaşi titlu] / Anton Golopenţia. - (Homo sapiens).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 3-5. 178. MELINESCU, NICOLAE

Cerşetori cu saci de aur : [publicistică economică] / Nicolae Melinescu. - (Vecina mea, Africa).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 24. 179. MIHĂILESCU, VINTILĂ

Marele jaf postcomunist / Vintilă Mihăilescu. - (@hai-hui.ro). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 3.

Page 31: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

30 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

32 Politică

180. BLIDARU, HORIA

Războiul Occidentului cu Istoria : [publicistică politică] / Horia Blidaru. - (La faţa timpului).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 22 : il. 181. BOIANGIU, MAGDALENA

Cofetarul : [publicistică politică] / Magdalena Boiangiu. - (La vremuri noi, dileme vechi).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 2. 182. BUZNEA, MIHAI

Noii cavaleri ai apocalipsei : [publicistică politică] / Mihai Buznea. În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 2, 11.

183. CĂLINESCU, BOGDAN

Câteva adevăruri despre post-adevăr : [interviu] / cu Bogdan Călinescu ; realizat de Cristian Pătrăşconiu. - (Interviu).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 4-5. 184. HAASS, RICHARD N.

Sfîrşitul miracolului strategic asiatic? : [despre politica internaţională în Asia] / Richard N. Haass ; traducere de Matei Pleşu. - (Dezbateri politice).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 23. 185. HORASANGIAN, BEDROS

Donald Trump şi nepotul lui Gagarin : [publicistică politică] / Bedros Horasangian. - (Editorial).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 3. 186. HORASANGIAN, BEDROS

Politică, sport şi delicatese : [publicistică politică] / Bedros Horasangian. - (Politic).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 4 : il.

Page 32: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 31

187. IAMANDI, IONUŢ Comunismul ca religie eşuată / Ionuţ Iamandi. - (Ieri cu vedere spre azi). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 22-23.

188. IANCU, PETRE M.

Duelul Merkel-Schulz şi noţiunea de victorie / Petre M. Iancu. - (La faţa timpului).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 20. 189. IGNĂŢOIU-SORA, EMANUELA

Cum se pregăteşte România pentru a prelua preşedenţia Consiliului UE : [publicistică politică] / Emanuela Ignăţoiu-Sora. - (Politic).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 4. 190. IORGULESCU, MIRCEA

Să construim capitalismul : [publicistică politică] / Mircea Iorgulescu. - (La vremuri noi, dileme vechi).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 2. 191. LUPEANU, CONSTANTIN

China şi Uniunea Europeană / Constantin Lupeanu. - (Corespondenţă din China).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 32. 192. MANOLESCU, NICOLAE

Surprize, surprize : [publicistică politică] / Nicolae Manolescu. - (Actualitatea. Cronica politică).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 3. 193. MARTIN, MATEI

Campanie fără strălucire : [publicistică politică] / Matei Martin. - (Mapamondul de buzunar).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 12 : il. 194. MIHĂILESCU, VINTILĂ

Politica resentimentului : [publicistică politică] / Vintilă Mihăilescu. - (@hai-hui.ro).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 3.

Page 33: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

32 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

195. NAHOI, OVIDIU A fost un succes vizita preşedintelui Macron? : [publicistică politică] /

Ovidiu Nahoi. - (EU şi UE). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 5.

196. NAHOI, OVIDIU

Atenţie la Barcelona! : [publicistică politică] / Ovidiu Nahoi. - (EU şi UE). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 5.

197. NAHOI, OVIDIU

Mesajul lui Junker pentru Centenarul nostru : [publicistică politică] / Ovidiu Nahoi. - (EU şi UE).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 5. 198. NAHOI, OVIDIU

Ne întoarcem la pariul lui Nicolae Ceauşescu? / Ovidiu Nahoi. - (Pe ce lume trăim).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 5. 199. NICOLAE, VALERIU

Corupţia internă : şi rezultatul ei vizavi de politica externă / Valeriu Nicolae. - (Rătăcit în Euro-Narnia).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 4. 200. NICOLAE, VALERIU

Plăcerea de a fi prost(it) : [despre politica românească] / Valeriu Nicolae. - (Pe ce lume trăim).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 4. 201. ORNEA, LIVIU

Aglomeraţie la centru : [publicistică politică] / Liviu Ornea. - (Bifurcaţii). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 12.

202. PĂTRĂŞCONIU, CRISTIAN

Patologii politice ale partidelor anti-sistem : [recenzie la "Cum să nu faci un partid politic" de Ioana Constantin. Bucureşti : Vremea, 2017] / Cristian Pătrăşconiu. - (Actualitatea. Cartea de eseistică).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 7.

Page 34: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 33

203. POPOVICI, VASILE Pledoarie pentru o constituţie a libertăţii : [despre vol. "America la

răscruce" de Francis Fukuyama] / Vasile Popovici. - (Cronica literară). În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 8-9.

204. ROMOŞAN, PETRU

Dictatură sub acoperire? : [publicistică politică] / Petru Romoşan. În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 18.

205. SĂNIŢARIU, NICOLAE

Nu putem reuşi decât împreună : [recenzie la "Solidaritatea este superlativul libertăţii. Alianţa Civică - privire după 25 de ani" de Mihai Şora, Petre Mihai Băcanu, Remus Mistreanu, .... . Bucureşti : Editura Fundaţiei Academia Civică, 2015] / Nicolae Săniţariu. - (Recenzii).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 57. 206. SIMINA, MIHAELA

Keine Experiment! : [publicistică politică] / Mihaela Simina. - (Accent pe istorie).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 9. 207. STANDAVID, FILIP

Fierberea : [publicistică politică] / Filip Standavid. - (Urbanioare). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 4.

208. TIŢĂ, TEODOR

Şi dacă mai bine nu se poate? : [despre politica românească] / Teodor Tiţă. - (Contraintuiţia).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 12. 209. TODERICIU, ALEX

În aşteptarea Kaiser-ului şvab, Pizzakanzler-ul renunţă la bacşiş : [publicistică politică] / Alex Todericiu. - (La faţa timpului).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 20-21 : il. 210. ULMEANU, RADU

Paradoxurile justiţiei şi ale statului de drepţi : [publicistică politică] / Radu Ulmeanu.

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 2.

Page 35: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

34 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

34 Drept. Legislație. Jurisprudență

211. BAROS, AUREL MARIA

Drepturile de autor (1) / Aurel Maria Baros. - (Cut-up). În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 21.

212. DRĂGUŞIN, NICOLAE

Modificări propuse la legile Justuţiei şi rolul procurorilor / Nicolae Drăguşin. - (Opinii).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 16.

37 Educație. Învățământ. Timp liber

213. CRĂCIUN, OCTAVIA

"Steluţele prieteniei" : Ediţia a IV-a, Sibiu, 2017 : [despre Tabăra de pregătire şi creaţie cu acelaşi nume, Gura Râului, jud. Sibiu] / prof. Octavia Crăciun.

În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 6. 214. GHEORGHE, CEZAR

Introducerea manualelor unice : despre controlul ideologic al educaţiei / Cezar Gheorghe. - (Educaţie).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 6. 215. IONESCU, EMIL

Atentat la instituţia manualelor alternative? : [despre învăţământul românesc] / Emil Ionescu. - (Educaţie).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p.7. 216. IORDACHE, MARIA

Echipa interioară a fascinantului eu : [despre manualele de dezvoltare personală] / Maria Iordănescu. - (Lasă-ţi copiii să vină la tine).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 13.

Page 36: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 35

217. IORDĂNESCU, MARIA Manualul unic de stat şi de fluierat a pagubă / Maria Iordănescu. - (Lasă-

ţi copiii să vină la tine). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 13.

218. IORDĂNESCU, MARIA

Zodia auxiliarelor, cu autor retrograd : [despre manualele de literatură română] / Maria Iordănescu. - (Lasă-ţi copiii să vină la tine).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 13. 219. MANOLESCU, NICOLAE

Cercul vicios : [despre învăţământul românesc] / Nicolae Manolescu. - (Editorial).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 3. 220. MANOLESCU, NICOLAE

Şcoala fără manuale? : [despre învăţământul românesc] / Nicolae Manolescu. - (Editorial).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 3. 221. MARTIN, MATEI

Jos mâinile de pe manuale : [despre reforma învăţământului în Polonia] / Matei Martin. - (Mapamondul de buzunar).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 12. 222. MARTIN, MIRCEA

Dezminţire : Dlui Grigore Arsene, preşedinte al Asociaţiei Editorilor din România / Mircea Martin. - (Educaţie).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 6. 223. MOTA, HENRIQUE

Reacţii internaţionale la intenţia Guvernului de [a] reveni la manualul unic / Henrique Mota, Ricardo Franco Levi. - (Educaţie).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 6. 224. NEGOIŢĂ, LUCIA

Fragmente dintr-un timp regăsit : [recenzie la "Petru Bran - precursorul învăţământului românesc sătmărean şi urmaşii lui" de Lucia Munteanu. Satu Mare : Pleiade, 2017] / Lucia Negoiţă.

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 17.

Page 37: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

36 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

225. OPREA, MARIUS Zoe Petre, îngerul meu păzitor / Marius Oprea. - (In memoriam). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 5.

226. ORNEA, LIVIU

Compendiul şi manualul : [despre manualele şcolare] / Liviu Ornea. - (Bifurcaţii).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 4. 227. ORNEA, LIVIU

Miracole : [despre învăţământul românesc] / Liviu Ornea. - (Bifurcaţii). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 7.

228. PAPADIMA, LIVIU

De ce am avea nevoie de manual unic? / Liviu Papadima. - (Educaţie). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 7.

229. PECICAN, OVIDIU

La capătul unui parcurs exemplar : [despre Zoe Petre] / Ovidiu Pecican. - (In memoriam).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 5. 230. POPOVICI, IULIA

Educaţia prin telepatie. Şi meditaţii private : [despre învăţământul românesc] / Iulia Popovici. - (Editorial).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 3. 231. VASILESCU, MIRCEA

Promoţie: manual unic, la pachet cu partidul unic? : Numai în România, la un preţ avantajos! : [despre reintroducerea manualului unic] / Mircea Vasilescu. - (Pe ce lume trăim).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 6. 232. VLASIE, CĂLIN

Epoca "Fahrenheit 451!" analfetizarea generală / Călin Vlasie. - (Actualitatea). - În grupajul "În dezbatere: Şcoala fără manuale?".

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 4.

Page 38: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 37

233. VONCU, RĂZVAN Şcoala fără manuale sau şcoala fără direcţie? / Răzvan Voncu. -

(Dezbatere). - În grupajul "În dezbatere: şcoala fără manuale?". În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 8.

39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini.

Mod de viață. Folclor

234. HEDEŞAN, OTILIA

Noi voim să povestim : [despre satele româneşti] / Otilia Hedeşan. - (Anthropos).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 14. 235. MOCANU, VIRGIL

Îndreptar popular de etică şi de conduită pentru tineret (4) / Virgil Mocanu.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 9. 236. NICOLESCU, COSTION

Întrariparea : Puncte de pornire. Sau de... zbor : [eseu] / Costion Nicolescu ; coordonator Iaromira Popovici. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Păsărele mii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. III. 237. OFRIM, ALEXANDRU

Un paradis pierdut : [despre lene] / Alexandru Ofrim. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Lenea".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. III : il. 238. OLTEANU, ANTOANETA

Rîndunica şi cocoşul în credinţele româneşti / Antoaneta Olteanu ; coordonator Iaromira Popovici. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Păsărele mii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. VIII.

Page 39: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

38 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

239. BUDA, OCTAVIAN

Politică, civilizaţie şi societate în istoria medicinei : interviu cu Octavian Buda / realizat de Valentin Protopopescu. - (Societatea).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 6-7 : il. 240. BUFNILĂ, OVIDIU

Specii, mituri şi soluţii : [interviu] / cu Ovidiu Neculai Bufnilă ; realizat de Iaromira Popovici. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Păsărele mii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. IV. 241. CĂBUŢI, HORIA ALEXANDRU

Incertitudinea ca imperativ : [recenzie la "Partea şi întregul. Discuţii în jurul fizicii atomice" de Werner Heisenberg. Bucureşti : Humanitas, 2015] / Horia Al. Căbuţi. - (Peisaj metaontic).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 96-100. 242. CIOFLEC, VLAD

"Bucureştiul stă bine la capitolul păsări" : [interviu] / cu Vlad Cioflec ; realizat de Iaromira Popovici. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Păsărele mii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. II-III. 243. DĂNĂILĂ, SORINA

Cine a fost Mauriciu Solovine? / Sorina Dănăilă. - (Historia Magistra Vitae. Varia).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 139-140. 244. FARCAŞ, DAN D.

Fizica viitorului [2] / Dan D. Farcaş. - (Orizont SF). În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 29.

245. POPOVICI, IAROMIRA

Inepuizabilele păsări... / Iaromira Popovici. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Păsărele mii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. I.

Page 40: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 39

246. VAIDEAN, GEORGE Câinele, dintre animale, cel mai vechi prieten al omului (I) / George

Vaidean. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 5.

655 Industria poligrafică. Tipografii. Editură. Librării

247. CORNELIUS, JAN

Două librărese ca la carte: cele două bufniţe : [despre librăria "La Două Bufniţe" din Timişoara] / Jan Cornelius. - (Societate).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 17. 248. DOBOŞI, OANA

"Măsurăm timpul în cărţi şi cafele alese" : interviu cu Oana Doboşi-Potcoavă şi Raluca Selejan / realizat de Ana Maria Sandu. - (Regimul artelor şi muniţiilor).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 14 : il. 249. DORIAN, GELLU

O literatură fără feedback : [despre promovarea literaturii române] / Gellu Dorian. - (Actualitatea).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 3.

7 ARTE. RECREAȚIE. SPORT

250. ALEXANDRESCU, HORIA

Ein Mann, ein aWort! : [publicistică sportivă] / Horia Alexandrescu. - (Actualitatea. Tabela de marcaj).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 19. 251. ALEXANDRESCU, HORIA

Învoiala saltimbancilor : [publicistică sportivă] / Horia Alexandrescu. - (Actualitatea. Tabela de marcaj).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 19.

Page 41: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

40 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

252. ALEXANDRESCU, HORIA Scuzele lor sau scuzele noastre? : [publicistică sportivă] / Horia

Alexandrescu. - (Actualitatea. Tabela de marcaj). În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 20.

253. DOBRESCU, FLAVIA

Despre maparea video, cu prilejul AMURAL-ului : [despre Festivalul vizual "Amural", Braşov, ediţia a 3-a, 2017] / Flavia Dobrescu. - (Explorări în virtualitatea imediată).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 9. 254. ENESCU, GEORGE

George Enescu (III) : interviu realizat de N. Hodoroabă, "Opinia", Iaşi, 23 aprilie 1927. - (Antinostalgia).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 10. 255. GÂRBEA, HORIA

Sunteţi pentru sau [Cosmin] Contra? : [publicistică sportivă] / Horia Gârbea. - (Actualitatea. Tabela de marcaj).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 19. 256. HERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO

Gaudí sau estetica tăcerii / José Antonio Hernández García ; traducere de Rodica Grigore. - (Traduceri).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 88-89. 257. MUREŞAN, VALENTIN

Artele, cultura şi mass-media / Valentin Mureşan. - (Artă). În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 82-83.

258. NAUM, RADU

[De ce noi nu avem nevoie de chinezoaice în echipa de ping-pong ca să cîştigăm titlul european?] / Radu Naum. - (Un sport la Răsărit).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 7. 259. NAUM, RADU

[Daum a spus despre "Gazeta Sporturilor că e un ziar bun de împachetat peştele în el...] : [publicistică sportivă] / Radu Naum. - (Un sport la Răsărit).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 7.

Page 42: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 41

260. NAUM, RADU

[Franţa-Luxemburg, 0-0. Nici o echipă nu mai e ce-a fost] : [publicistică sportivă] / Radu Naum. - (Un sport la Răsărit).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 7. 261. NAUM, RADU

Nadal e Terminator? : [publicistică sportivă] / Radu Naum. - (Un sport la Răsărit).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 7. 262. PROTOPOPESCU, VALENTIN

Fotbal şi misticism sau paradoxul românesc : [publicistică sportivă] / Valentin Protopopescu. - (Focus).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 24 : il. 263. PROTOPOPESCU, VALENTIN

US Open 2017: spectacol total : [publicistică sportivă] / Valentin Protopopescu. - (Focus).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 24. 264. YASUDA, YASUTOSHI

Valoarea educativă şi terapeutică a jocului GO [1] : (Fragmente din cartea "GO as Communication. The Educational and Therapeutic Value of the Game of GO") / Yasutoshi Yasuda ; traducere în engleză de Yoshimi Nakao. - (GO-ul, dincolo de joc).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 31.

71/72 Urbanism. Arhitectură

265. MAMALI, CĂTĂLIN S.

România lucrului bine făcut şi bine îngrijit : [despre arhitectura Bucureştiului] / Cătălin Mamali. - (Actualitate).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 6 : il.

Page 43: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

42 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

73/76 Arte plastice. Desen. Design. Pictură. Arte grafice

266. Arte poetice la români : Constantin Brâncuşi.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 83-85. 267. BARCAN, LUIZA

A cincea oară "Acasă la George Apostu" : [despre Şcoala de Vară de Artă Plastică "George Apostu", ediţia a 5-a, 20 august-3 septembrie 2017] / Luiza Barcan. - (Cronica plastică).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 34. 268. BURLACU, DRAGOŞ

Ledge, bordură, margine, terasă, proeminenţă, ieşitură : [despre expoziţia colectivă "Ledge" de la Galeriile "Velea" din Bacău] / Dragoş Burlacu, Marius Franţ. - (Arte).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 19 : il. 269. CRĂCIUN, ALEXANDRA

Salonul Naţional de Miniatură Textilă, Mogoşoaia 2017 : despre cum să "urzeşti" emigrarea : [de la Centrul Cultural "Palatele Brâncoveneşti"] / Alexandra Crăciun. - (Arte vizuale).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 21 : il. 270. DAN, CĂLIN

Pasaje hermeneutice pe lîngă oraşul lui Mihai Olos (I) : tehnici ale spiritualului în arta secolului 21 / Călin Dan. - (Arte. T-shirt).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 20 : il. 271. DAN, CĂLIN

Pasaje hermeneutice pe lîngă oraşul lui Mihai Olos (II) : tehnici ale spiritualului în arta secolului 21 / Călin Dan. - (Arte. T-shirt).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 22 : il. 272. DAN, CĂLIN

Pasaje hermeneutice pe lîngă oraşul lui Mihai Olos (III) : tehnici ale spiritualului în arta secolului 21 / Călin Dan. - (Arte. T-shirt).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 23.

Page 44: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 43

273. DOBRESCU, FLAVIA iMapp 14 : [despre a 4-a ediţie a Concursului Internaţional de video

Mapping "iMapp" din Bucureşti] / Flavia Dobrescu. - (Explorări în virtualitatea imediată).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 10. 274. GAFTEA, VIOREL

Luminiţa Gliga : [despre creaţia sa artistică] / Viorel Gaftea. - (Ars longa). În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 32 : il.

275. Ioana-Teodora Duţă Schmiedigen. - (Arte vizuale).

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 16. 276. IONESCU, ADRIAN-SILVAN

Artişti şi soldaţi : [despre expoziţia "Atelier de front. Artişti români în Marele Război" de la Muzeul Naţional de Artă al României] / Adrian-Silvan Ionescu. - (Arte vizuale).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 20-21 : il. 277. LĂPTOIU, NEGOIŢĂ

Gând omagial către Mihai Barbu - 80 / Negoiţă Lăptoiu. - (Arte plastice). În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 58-59.

278. MACARIE, GHEORGHE

Sala Pallady - Expoziţie de pictură Daniela Isache / Gheorghe Macarie. În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 170-171.

279. MALAMEN, IOLANDA

Temperament şi vocaţia rotirii : [despre pictorul Virgiliu Parghel] / Iolanda Malamen. - (Vizual).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 24. 280. MARCOCI, ROXANA

Brâncuşi, fotografie şi interdisciplinaritate în arta modernă : interviu cu Roxana Marcoci / realizat de Edward Sava. - (Arte).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 26-27.

Page 45: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

44 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

281. Nicolae (Nedi) Gavriliu : [prezentare]. - (Ars amica nostre). În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 49-52.

282. NIŢĂ, DODO

Albert Algoud - un mare tintinofil : [despre vol. "Dictionnaire amoureux de Tintin" de acelaşi autor] / Dodo Niţă. - (Cronică literară).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 20. 283. NOTĂRESCU, EUGENIA

Măştile inocenţei: expoziţie de artă naivă a artiştilor gălăţeni : [despre expoziţia cu acelaşi titlu semnată de Mircea Cojocaru, Ioana Gheorghiu şi Doina Moldoveanu şi găzduită de Sinagoga Neologă Zion din Oradea] / Eugenia Notărescu.

În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 43. 284. ROGNEANU, LUCIAN FLORIN

Peter Jecza - Lecţia despre imperfecţiune : [despre expoziţia artistului plastic găzduită de Muzeul de Artă Craiova] / Lucian-Florin Rogneanu. - (Eseu).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 23. 285. ROMANESCU, PAULA

Prea târziu, Mărite Domn! Şi totuşi, Katharina... : [despre expoziţia "Dracula - Voievod şi Vampir" de la Muzeul Naţional de Artă al României] / Paula Romanescu. - (Cherchez la femme).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 23, 29. 286. STANCA, DAN

Sculptorul sculptat : [despre opera lui Vasile Gorduz] / Dan Stanca. - (Scan).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 16. 287. STOICA, CORNELIU

125. Tiron, Napoleon : [în "Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni"] / Corneliu Stoica. - (Morphochroma).

În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 44-46.

Page 46: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 45

288. STOICA, CORNELIU Florian Doru Crihană : [despre expoziţia de artă "Bologna - o impresie

satirică" de la Galeria de artă "N. Mantu" din Galaţi, 17 iulie-3 august 2017] / Corneliu Stoica. - (Morphochroma).

În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 47-49. 289. STOICA, CORNELIU

Mărturii : [fragment din vol. "Pictorul Nicolae Mantu"] / Corneliu Stoica. În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 13-15.

290. ŞTEFÂRŢĂ, EMILIAN

Elogiu din dragoste adus imperfecţiunii : [despre expoziţia artistului plastic Peter Jecza de la Muzeul de Artă din Craiova] / Emilian Ştefârţă. - (Atelier de artist).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 24. 291. ŞUŞARĂ, PAVEL

Universul multiplu al Georgetei Năpăruş / Pavel Şuşară. - (Itinerarii plastice).

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 15. 292. TĂNĂSOAICA, PETRE

Desfătare în Grădina sculpturilor : [de la Ateneul Român] : [despre sculpturile pictate realizate de Alexandra Nechita] / Petre Tănăsoaica. - (Arte. Cronica plastică).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 22. 293. TĂNĂSOAICA, PETRE

Mesaj din Barcelona : [despre street art şi graffiti] / Petre Tănăsoaica. - (Arte. Cronica plastică).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 22. 294. VLAHUŢĂ, ALEXANDRU

Pictorul Nicolae Grigorescu : [fragment din vol. cu acelaşi titlu] / Alexandru Vlahuţă.

În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 11-12.

Page 47: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

46 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

295. ZINTZ, MARIA Emil Dobriban - Dincolo de aparenţe : Expoziţia "Mondo cane" la

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, între 20.10 - 13.11.2016, Curator - Dan Breaz / Maria Zintz. - (Cronică plastică).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 188-189.

78 Muzică

296. AVAKIAN, DUMITRU

Festivalul "George Enescu": Turneul bucureştean al marilor orchestre / Dumitru Avakian. - (Arte. Cronica muzicală).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 21. 297. AVAKIAN, DUMITRU

Festivalul Enescu - 2017: de la "Oedipe" la "Octuor"-ul pentru corzi / Dumitru Avakian. - (Arte. Cronica muzicală).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 23. 298. AVAKIAN, DUMITRU

Festivalul Enescu : acorduri finale / Dumitru Avakian. - (Arte. Cronica muzicală).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 21. 299. AVAKIAN, DUMITRU

Festivalul Enescu 2017 : Marile evenimente / Dumitru Avakian. - (Arte. Cronica muzicală).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 23. 300. BIRO, ARON

De protest : [despre albumul "Bloodlust" al trupei Body Count] / Aron Biro. - (Audio şi n-am cuvinte).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 18. 301. BIRO, ARON

Raze de întuneric : [despre Mark Lanegan Band şi albumul de muzică "Gargoyle", Havenly, 2017] / Aron Biro. - (Audio şi n-am cuvinte).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 18.

Page 48: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 47

302. BREAZU, PAUL Deconstructing Andrew : [despre trupa de muzică "Liars"] / Paul Breazu. -

(Audio şi n-am cuvinte). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 18 : il.

303. BREAZU, PAUL

Recîştigarea edge-ului : [despre vol. "American Dream" al trupei LCD Soundsystem] / Paul Breazu. - (Audio şi n-am cuvinte).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 18 : il. 304. BYRON, DAN

"N-am călcat niciodată strîmb de dragul vreunei faime efemere" : interviu cu Dan Byron (Daniel Radu) / realizat de Marius Chivu. - (Caleidoscopie).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 21. 305. COJOCARU, DRAGOŞ

Un marchiz spaniol renascentist la Viena : [despre Plácido Domingo] / Dragoş Cojocaru. - (Lornionul galactic).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 181-183. 306. CONSTANTINESCU, MIHAI

Implicarea lui Jurowski este foarte puternică, iar acum deja pregătim programul din 2019 : interviu cu Mihai Constantinescu, director executiv al Festivalului Internaţional "George Enescu" / realizat de Oltea Şerban-Pârâu.

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 20-21 : il. 307. DĂNCEANU, LIVIU

Între divertisment şi icoană : [despre muzica de jazz] / Liviu Dănceanu. - (Mondo musica).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 8. 308. DELAVRANCEA, CELLA

George Enescu (II) / Cella Delavrancea. - (Antinostalgia). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 10.

309. DESHOULIÈRES, NICOLAS

"Am o preferinţă pentru operele de tinereţe ale lui Enescu" : interviu cu muzicologul Nicolas Deshoulières / realizat de Adina Diniţoiu. - (Actualitate).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 7 : il.

Page 49: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

48 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

310. DESPOT, ADRIAN "Tehnologia ne aduce pe toţi, tineri sau vîrstnici, în acelaşi punct" :

interviu cu Adrian Despot / realizat de Marius Chivu. - (Regimul artelor şi muniţiilor).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 14. 311. DOBRESCU, FLAVIA

Concert pentru mouse şi o vestă : [publicistică culturală] / Flavia Dobrescu. - (Explorări în virtualitatea imediată).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 17. 312. ENACHE, TEODORA

Despre libertate : [despre spectacolul "Cîntecul despre Libertate" de la Teatrul Odeon realizat de Teodora Enache] / Teodora Enache. - (Muzică).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 23 : il. 313. GAGIU, ADRIAN

Sfârşitul muzicii culte? : [despre muzicianul Jordi Savall] / Adrian Gagiu. - (Muzica).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 105-109. 314. GALBEN, CORNEL

Personalităţi băcăuane : Mihaela Cristina Spiridon / Cornel Galben. În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 21 : il.

315. KALMUSKI-ZAREA, OZANA

Festivalul Internaţional "Enescu - Orfeul moldav" : [Bacău, ediţia 2017] / Ozana Kalmuski-Zarea.

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 2. 316. KALMUSKI-ZAREA, OZANA

Muzica enesciană la ea acasă : [despre Festivalul Internaţional "Enescu - Orfeul Moldav", ediţia a 38-a, Bacău, 2017] / Ozana Kalmuski Zarea.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 15. 317. KARACAŞIAN, MADELEINE

"Dansul săbiilor" : [despre Aram Haciaturian] / Madeleine Karacaşian. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 27.

Page 50: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 49

318. LUNGEANU, EMIL Note din partitura unui destin: Keith Richards : [recenzie la "Viaţă" de

acelaşi autor. Iaşi : Polirom, 2017] / Emil Lungeanu. - (Non Fiction). În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 12.

319. MIHAIU, VIRGIL

Mărturie foto Edmund Höfer : [despre muzicianul Larry Ochs şi cvartetul Rova] / Virgil Mihaiu. - (Jazz context).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 62-63. 320. MIHAIU, VIRGIL

Tărâmuri estetice la confiniile jazzului : [despre "Radar Festival Beyond Music", Varna, 2017] / Virgil Mihaiu. - (Jazz context).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 62-63. 321. OPRICA, DANA

Corala Armonia : [la Festivalul Internaţional de Muzică Corală Zimriya, ediţia 65, 2017, de la Acra din Israel] / Dana Oprica. - (Corespondenţă din Israel).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 39. 322. PALCU, ADRIAN

Recitalul de pian: personalităţi, stiluri, performanţe : [despre Maurizio Pollini] / Adrian Palcu.

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 173-176. 323. PEŢANCA, VIRGIL

Festivalul Fanfarelor "Iosif Ivanovici" - ediţia a XIII-a, Orchestra de suflători "Valahia" din Giurgiu : [interviu] / cu Virgil Peţanca ; realizat de Eugenia Notărescu.

În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 27-28. 324. RAMIS, MICHÈLE

"George Enescu e o punte de legătură între România şi Franţa" : interviu cu Michèle Ramis, ambasadoarea Franţei în România / realizat de Adina Diniţoiu. - (Actualitate).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 6 : il.

Page 51: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

50 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

325. SANDU-DEDIU, VALENTINA Cei mai mari muzicieni ai planetei : [despre sunetele păsărilor şi muzică] /

Valentina Sandu-Dediu ; coordonator Iaromira Popovici. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Păsărele mii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. V. 326. SIMEANU, ADRIAN

Percuţie, la Ateneu : [despre concertele din cadrul Festivalului Internaţional "Vară Magică"] / Adrian Simeanu. - (Lector).

În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 19. 327. SIMINA, MIHAELA

George Enescu - amintiri de profesor / Mihaela Simina. - (Accent pe istorie).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 9. 328. ŞERBAN-PÂRÂU, OLTEA

Cum alegem ce să vedem la Festivalul Enescu? : [despre a 23-a ediţie a festivalului] / Oltea Şerban-Pârâu.

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 22 : il. 329. ŞERBAN-PÂRÂU, OLTEA

Festivalul "George Enescu". Ultima sută de metri / Oltea Şerban-Pârâu. - (Actualitate).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 5 : il. 330. ŞERBAN-PÂRÂU, OLTEA

Început în forţă la Festivalul Enescu : [Bucureşti, ediţia a 23-a] / Oltea Şerban-Pârâu. - (Focus).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 24 : il. 331. ŞERBAN-PÂRÂU, OLTEA

O săptămână densă : [despre a 23-a ediţie a Festivalului George Enescu din Bucureşti] / Oltean Şerban-Pârâu. - (Actualitate).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 5 : il.

Page 52: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 51

332. TABARASI-HOFFMANN, ANA-STANCA Maeştrii cântăreţi şi procesul de la Nürnberg : [despre spectacolul de

operă "Maeştrii cântăreţi din Nürnberg" de Richard Wagner, prezentat în cadrul Festivalului "Richard Wagner" de la Bayreuth, ediţia 2017] / Anca Stanca Tabarasi-Hoffmann. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 27. 333. TABARASI-HOFFMANN, ANA-STANCA

Un seducător deopotrivă mafiot şi căutător al cunoaşterii : [despre spectacolul "Don Giovanni" de W.A. Mozart, pus în scenă la Opera Naţională Bucureşti, regia Andrei Şerban] / Anca Stanca Tabarasi-Hoffmann. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 26. 334. TUCHILĂ, COSTIN

Haydn, astăzi : [despre opera lui Joseph Haydn] / Costin Tuchilă. - (Audio).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 20. 335. VASILIU, ALEX

Dimitri Şostakovici : portret mişcat - martor al unui secol tragic (VI) / Alex Vasiliu. - (Arte).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 177-180. 336. VOINESCU, SEVER

Povestea din Est : [despre dirijorul Valeri Abisalovici Gheorghiev şi Sala Mariinsky II din St. Petersburg] / Sever Voinescu. - (Axa dus-întors).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 9. 337. ZAHARIA, ADELA

Soprana Adela Zaharia - o nouă recunoaştere pe plan internaţional a şcolii clujene de canto : [interviu] / realizat de de Cristina Pascu. - (Muzică).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 60-61.

Page 53: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

52 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

791 Cinematografie. Filme

338. APOSTOL, DANIELA

Oamenii documentarului : interviu cu Daniela Apostol, directorul Docuart Fest / realizat de Adina Popescu. - (Regimul artelor şi muniţiilor).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 14. 339. BACONSKY, TEODOR

Ultimul Wajda : [despre Andrzej Wajda şi filmele sale] / Teodor Baconschi. - (...Din polul plus).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 11. 340. BÎRSAN, ILEANA

"E imposibil ca duetul muzică-film să nu emoţioneze" : [interviu] / cu Ileana Bîrsan şi Claudiu Mitcu ; realizat de Ana Maria Sandu. - (Regimul artelor şi muniţiilor).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 14. 341. CĂLIMAN, CĂLIN

Cristian Nemescu şi Andrei Toncu după 11 ani... : [despre Festivalul Internaţional de Film "NexT", ediţia a 11-a, 2017] / Călin Căliman. - (Film).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 37. 342. CERNAT, MARIA

Metode de rezistenţă : [despre vol. "Sexul şi Capitalul. O teorie a filmului românesc" de Bogdan Popa. Bucureşti : Tracus Arte, 2017] / Maria Cernat. - (Studii culturale).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 9 : il. 343. DUMA, DANA

Cinematograful la muzeu : [despre expoziţia "CineBucureşti. 100 de ani de modernitate - lectura modernităţii bucureştene prin prezentarea apariţiei şi devenirii sălilor de cinema", 1 septembrie - 1 octombrie 2017, la Muzeul Municipiului Bucureşti] / Dana Duma. - (Film).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 38.

Page 54: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 53

344. FULGER, MIHAI Un festival cu o selecţie de Vis : [despre a 8-a ediţie a Festivalului de Film

Avvantura, din Croţia] / Mihai Fulger. - (KINObservator). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 18 : il.

345. GHEORGHE, CEZAR

Jurnal din vremuri de prigoană : [despre filmul "Ţara moartă" de Radu Jude] / Cezar Gheorghe. - (Arte. Film).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 18 : il. 346. GHIU, BOGDAN

Europa moartă : (La judecata lui Jude 2) : [despre filmul "Ţara moartă" de Radu Jude] / Bogdan Ghiu. - (Bifurcaţii).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 23. 347. GORZO, ANDREI

Dinamită: Soldaţii Ivanei Mladenovic : [cronică la "Soldaţii. Poveste din Ferentari", România, 2017] / Andrei Gorzo. - (Cronică de film).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 41-43. 348. INDOLEAN, ION

Terrence Malik, mereu fluid, organic, natural : [despre filmul "Song to song"] / Ion Indolean. - (Arte. Film).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 19. 349. JURCAN, ALEXANDRU

Ioan-Pavel Azap şi regizorii de film : [recenzie la "Ciné-vérité" de acelaşi autor. Cluj-Napoca ; Editura Tribuna, 2016] / Alexandru Jurcan. - (Lecturi după lecturi).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 118-119. 350. KARACAŞIAN, MADELEINE

Premieră londoneză : [despre filmul documentar "Voskan Yerevantsi", regia Hakob Papazyan] / M. K. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 27. 351. MITCHIEVICI, ANGELO

"Ţara moartă" şi ţara adormită : [cronica filmului cu acelaşi titlu, România, 2017, regia Radu Jude] / Angelo Mitchievici. - (Arte. Cronica filmului).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 22.

Page 55: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

54 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

352. MITCHIEVICI, ANGELO Hamburger cu hot dog : [cronică la "Turnul întunecat", SUA, 2017, regia

Nikolaj Arcel] / Angelo Mitchievici. - (Arte. Cronica filmului). În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 21.

353. NEGULESCO, JULIAN

Amintiri cu Visarion Alexa : [aniversare - 70] / Julian Negulesco. - (Alexa Visarion - 70).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 24. 354. ORNEA, LIVIU

Are şi toleranţa limitele ei : [despre filmul "Ţara moartă" de Radu Jude] / Liviu Ornea. - (Bifurcaţii).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 23 : il. 355. POPOVICI, IULIA

"Ţara moartă": imagini găsite, imagini incomplete : [despre filmul "Ţara moartă" de Radu Jude] / Iulia Popovici. - (Arte).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 19 : il. 356. PROCA, ANCUŢA

Mister intact : [despre filmul "perfect sănătos" de Anca Damian] / Ancuţa Proca. - (Regimul artelor şi muniţiilor).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 18 : il. 357. PROCA, ANCUŢA

Sunete şi spaţii : [despre tema păsărilor în filmele "Les quatres cents coups", regia François Truffaut, "The birds", regia Alfred Hitchcock şi "Amour", regia Michael Haneke] / Ancuţa Proca ; coordonator Iaromira Popovici. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Păsărele mii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. VII. 358. PROCA, ANCUŢA

Ţara din afara cadrului : [despre filmul "Ţara moartă" de Radu Jude] / Ancuţa Proca. - (Dilematograf).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 18 : il.

Page 56: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 55

359. PROCA, ANCUŢA Un jaf cam demodat : [cronică la "Vier gegen die Bank/Patru contra unei

bănci", Germania, 2016, regia Wolfgang Petersen] / Ancuţa Proca. - (Dilematograf).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 18. 360. STĂNCULESCU, CĂLIN

Premiere şi festivaluri : [despre "Festivalul Filmului Central European" de la Timişoara, "Bucharest Dance Film International Festival" şi "Docuart Film Festival"] / Călin Stănculescu. - (Film).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 21. 361. ŞOFRON, CRISTIAN

Cristian Şofron : [interviu] / realizat de Vall Alexandru. În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 25-26, 28.

362. VASILESCU, MIRCEA

Perfect sănătos. Filmat excepţional, jucat cu fineţe : [despre filmul cu acelaşi titlu regizat de Anca Damian] / Mircea Vasilescu. - (Regimul artelor şi muniţiilor).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 18.

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale

363. ALEXANDRU, RADU F.

Alexa Visarion - 70? Chapeau! : [aniversare] / Radu F. Alexandru. - (Alexa Visarion - 70).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 21-22. 364. BANU, GEORGE

Scrisoare deschisă către Alexa Visarion : [aniversare 70] / George Banu. - (Alexa Visarion - 70).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 20. 365. BANU, GEORGE

Vocea: ţipete sau şoapte : [eseu] / George Banu. - (Scena lumii). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 15.

Page 57: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

56 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

366. BOVNOCZKI, RICHARD Hughie! : [aniversare] / Richard Bovnoczki. - (Alexa Visarion - 70). În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 21.

367. CIPARIU, ANCA

Un om al contrastelor : [un regizor de teatru] / Anca Cipariu. - (Alexa Visarion - 70).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 23-24. 368. CÎNTEC, OLTIŢA

10 ediţii! : [despre Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr, Iaşi, ediţia a 10-a, 5-12 octombrie 2017] / Oltiţa Cîntec. - (Actualitatea).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p.19. 369. CÎNTEC, OLTIŢA

Cum ne văd artiştii : [publicistică teatrală] / Oltiţa Cîntec. - (Arte. Teatru). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 17.

370. DUMITRACHE, SILVIA

Un deceniu de Undercloud : [despre a 10-a ediţie a Festivalului de Teatru Independent, Bucureşti, 2017] / Silvia Dumitrache. - (Arte. Teatru).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 22. 371. ENE, MIHAI

O istorie ilustrată a fenomenului teatral : [despre vol. "Istoria ilustrată a teatrului universal", coordonator John Russell Brown. Bucureşti : Nemira, 2016] / Mihai Ene. - (Cronică literară).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 11. 372. GÎRMACEA, GABRIELA

Pledoarie pentru teatrul de stradă : [publicistică teatrală] / Gabriela Gîrmacea. - (Teatru).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 5. 373. HAŢIEGAN, ANCA

Precursoarele: primele femei care au jucat în limba română (III) / Anca Haţiegan. - (Femeia pe scena românească).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 170-173.

Page 58: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 57

374. HOLBAN, IOAN Unde fugim de acasă? : [despre Festivalul Internaţional de Teatru pentru

Publicul Tânăr, Iaşi, ediţia a 10-a, 5-12 octombrie 2017] / Ioan Holban. - (Actualitatea).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 19. 375. HULBERT, MARIA

Cui i-e frică de Foster Jenkins? : [cronică la "În plină glorie" de Peter Quilter, traducere de Dan Mihu. Oradea : Teatrul "Regina Maria", regia Cristian Ioan] / Maria Hulbert. - (Teatrul).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 101-104 : il. 376. IONAŞ, ANDA

Soldatul de ciocolată : [cronică la spectacolul cu acelaşi titlu de George Bernard Shaw, traducerea şi adaptarea Dana Dima. Bucureşti : Teatrul Odeon, regia Andrei Şerban, scenografia Anka Lupeş] / Anda Ionaş. - (Teatru).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 78-79. 377. IUGA, NORA

O viaţă în schimbul unei turnătorii : Thomas Bernhard la TLB (Laboratorul Teatral Bucureşti) : [despre spectacolul "La ţintă" de acelaşi autor, regia Ramona Olasz] / Nora Iuga. - (Regimul artelor şi muniţiilor).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 15 : il. 378. KAMILIOTIS, DANIELA C.

Departe, în timp : [despre regizor] / Daniel Codarcea Kamiliotis. - (Alexa Visarion - 70).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 24. 379. MANOLE, MARIUS

"Fără muncă şi pasiune nu construieşti ceva durabil" : [interviu] / cu Marius Manole ; realizat de Stela Giurgeanu. - (Caleidoscopie).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 21. 380. MIHALACHE, CARMEN

Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ : Despre captivitate, dragoste şi posesie, într-un spectacol : [despre spectacolul "Wolfgang" de Yannis Mavritsakis, regia Radu Afrim] / Carmen Mihalache. - (Teatru).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 5 : il.

Page 59: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

58 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

381. MORGENSTERN, MAIA La mulţi ani, Alexa Visarion! / Maia Morgenstern. - (Alexa Visarion - 70). În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 22.

382. NEGHINĂ, CĂTĂLIN

Trecutul nepedepsibil II - FITS 2017 : [despre a 24-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu] / Cătălin Neghină. - (Teatru).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 80-81. 383. ORNEA, LIVIU

Artă cu tendinţă : [despre spectacolul "Rovegan", scris şi regizat de Catinca Drăgănescu] / Liviu Ornea.

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 22. 384. PARHON, ION

Festivalul de la Sibiu: pledoarie pentru "Iubire" : [despre Festivalul Internaţional de Teatru, ediţia a 24-a, 2017] / Ion Parhon. - (Teatru).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 22. 385. POCEA, DANA

Insula cu miracole : [cronică la "Jurnalul lui Robinson Crusoe", după "Insula" de Gellu Naum. Bucureşti : Teatrul Odeon, regia Mihai Măniuţiu] / Dana Pocea. - (Teatru).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 20. 386. POPA, DUMITRU RADU

Shakespeare, în diferite feluri... : [despre spectacolele "Iulius Caesar" de William Shakespeare şi "X: Or Betty Shabazz v. The Nation" de Marcus Gardley, regia David Brain, scenografia Lee Savage] / Dumitru Radu Popa. - (Eseu. Din partea cealaltă).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 13. 387. SIMEANU, ADRIAN

Nişte piese, pe scurt : [despre spectacolele de teatru "În largul mării" în regia lui Vinicius Tomescu, "Între ciocan şi nicovală aflaţi" în regia lui Horaţiu Mălăele, "Georges Dandin" şi "Logodnă cu bucluc", adaptare după Dan Tărchilă] / Adrian Simeanu. - (Fereastra).

În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 25.

Page 60: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 59

388. STOICA, OANA "Am o problemă cu definiţiile, cu graniţele şi limitele în general" :

Diego Aramburo, un portret / realizator Oana Stoica. - (Regimul artelor şi muniţiilor).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 19 : il. 389. STOICA, OANA

Cei ce devin invizibili : [cronică la "Umbre" de Marilia Samper. Bucureşti : Teatrul Naţional "I.L. Caragiale", regia şi scenografia Vlad Cristache] / Oana Stoica. - (Rosencrantz & co).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 19. 390. STOICA, OANA

Dincolo şi dincoace de adevăr : [despre spectacolul "Vizita bătrânei doamne" de Friedrich Dürrenmatt] / Oana Stoica. - (Rosencrantz & co).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 19 : il. 391. STOICA, OANA

Inside me : [despre spectacolul "Hikikomori" de Holger Schober] / Oana Stoica. - (Rosencrantz & co).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 19 : il. 392. VISARION, ALEXA

Un festival de legendă : [despre "Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu", ediţia 24, 2017] / Alexa Visarion. - (Împotriva uitării).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 25.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mișcării. Dans

393. TUGEARU, LIANA

Dans contemporan : noi creaţii : [despre spectacolele "Camera 0001/ Fabrica de vise", coregrafia Simona Deaconescu şi "Hot Dog", coregrafia Massimo Gerardi] / Liana Tugearu. - (Arte. Cronica dansului).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 21.

Page 61: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

60 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

81 Lingvistică. Limbi

394. CĂLIN, CONSTANTIN

Cum l-au descoperit traducătorii (2) / Constantin Călin. - (Varia). În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 17.

395. DUMISTRĂCEL, STELIAN

Tăciuni, culesul viilor şi ameninţările brumei. Împreună cu falsa numărătoare neologică a ultimelor patru luni ale anului : [lingvistică] / Stelian Dumistrăcel. - (Capul Călindar?).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 104-105. 396. LAVRIC, SORIN

Cînd limba îţi fuge de sub picioare : [recenzie la "Limba de hîrtie" de Tamara Cărăuş. Chişinău : Cartier, 2017] / Sorin Lavric. - (Actualitatea. Cronica ideilor). - În grupajul "Literatura Basarabiei".

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 11. 397. RUSU, VASILE

Limba română "mama celei lătineşti" / Vasile Rusu. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 4-5.

398. ZAFIU, RODICA

Fezandare, frăgezire : [semantică] / Rodica Zafiu. - (Cuvinte nepotrivite). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 6.

399. ZAFIU, RODICA

Fra-su lu'cutare : [lingvistică] / Rodica Zafiu. - (Pe ce lume trăim). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 6.

400. ZAFIU, RODICA

Familiaritatea şireturilor : [lingvistică] / Rodica Zafiu. - (Cuvinte nepotrivite).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 6 : il.

Page 62: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 61

401. ZAFIU, RODICA Mascaraua : [lingvistică] / Rodica Zafiu. - (Cuvinte nepotrivite). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 6.

82 Literatură

402. CHIOARU, DUMITRU

O moştenire inepuizabilă : [despre simpozionul "Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu", ediţia a 15-a, 2017] / Dumitru Chioaru. - (Editorial).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 4. 403. MORARU, CHRISTIAN

Is there a world literature? Old literary forms and new cultural formation : [eseu] / Christian Moraru. - (Eseu).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 84-87. 404. NANU, IOANA

Nu tot ce există este real : [despre păsări şi literatură] / Ioana Nanu ; coordonator Iaromira Popovici. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Păsărele mii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. VI. 405. VAIDA, PETRU

Eseul - o proză cu logică inefabilă : [eseu] / Petru Vaida. - (Eseu). În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 18.

82.09 Critică literară. Studii literare. Literatură comparată

406. BACALBAŞA, NICOLAE

Voyeurism sau filosofie existenţială aplicată? : [despre biografia literară] / Nicolae Bacalbaşa.

În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 4-10. 407. BĂLUICĂ, OANA

De la Ithaca la Dublin : "Istoria unui roman" : [recenzie la "Ulyses, 732. Romanul romanului" de Mircea Mihăieş. Iaşi : Polirom, 2016] / Oana Băluică. - (Cronică literară).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 19.

Page 63: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

62 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

408. BĂLUICĂ, OANA Eroicul - o "radiografie" : [recenzie la "De la Herakles la Eulenspiegel :

eroicul" de Ştefan Borbély. Cluj-Napoca : Editura Dacia, 2001] / Oana Băluică. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 116-117. 409. BOLDEA, IULIAN

Raţionalitatea ca interogaţie : [despre opera lui Ion Ianoşi] / Iulian Boldea. - (Lecturi).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 166-169. 410. BOLTAŞU NICOLAE, DORICA

Figura nomadului (liber) sau cum mai este posibilă teoria literară azi : [despre vol. "Teoria peştelui-fantomă. Zece studii şi şapte scurtmetraje despre teorie" de Horea Poenar] / Dorica Boltaşu Nicolae. - (Teorie literară).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 11 : il. 411. BUCIU, MARIAN VICTOR

Tulburările şi turbulenţele esteticului : [despre vol. "Singularitate şi (l)abilitate" de Ion Negoiţescu] / Marian Victor Buciu. - (Criterion).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 46-54. 412. BULEU, CONSTANTINA RAVECA

Arheologia dihotomiilor eroice : [despre vol. "De la Herakles la Eulenspiegel : eroicul" de Ştefan Borbély] / Constantina Raveca Buleu. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 112-115. 413. BURŢA-CERNAT, BIANCA

Itinerariu spiritual - după 90 de ani (I) : [despre Mircea Eliade] / Bianca Burţa-Cernat. - (Istorie literară).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 12-13 : il. 414. CHELARU, MARIUS

[Reviste haiku] : [despre publicaţiile despre haiku] / Marius Chelaru. - (Biblioteca Haiku).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 119-126.

Page 64: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 63

415. DIACONU, VIRGIL Limitele interpretării şi problema stilului la Susan Sontang : [despre

vol. "Împotriva interpretării" de acelaşi autor] / Virgil Diaconu. - (Arte poetice). În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 1-3.

416. IACOB, LIVIA

Dinamica literaturii balcanice / Livia Iacob. În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 94-96.

417. MANOLE, CRISTINA

Norma şi excepţiile : [despre vol. "Vecin cu viaţa" de Fernando Pessoa, "Factorul Churchill. Cum a schimbat un om singur istoria" de Boris Johnson, "Genghis-Han şi naşterea lumii moderne" de Jack Weatherford şi vol. "Odiseea căpitanului Cousteau" de Alexandru Marinescu] / Cristina Manole. - (Lecturi în vremuri de austeritate).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 13. 418. MANOLE, CRISTINA

Poveşti adevărate şi inventate : [despre vol. "Restituiri boeme" de Octavian Moşescu, "Imagini şi cuvinte. Scrieri alese" de Dan Er. Grigorescu-Negroponte, "Pagini alese din literatura rusă a secolului al XIX-lea", antologie de Diana Iepure, Antoaneta Olteanu şi Marina Vraciu şi despre vol. "Poveşti de seară pentru fete rebele" de Elena Favilli şi Francesca Cavallo] / Cristina Manole. - (Lecturi în vremuri de austeritate).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 11. 419. MANOLE, CRISTINA

Viaţa ca literatură : [despre vol. "Sete de iubire" de Yukio Mishima, "Copiii uitaţi ai lui Hitler" de Ingrid von Oelhafen, "În furtuni de oţel" de Ernst Jünger şi despre vol. "Fiica Estului" de Clara Usón] / Cristina Manole. - (Lecturi în vremuri de austeritate).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 16 : il. 420. PECICAN, OVIDIU

Fantezism, portal, lumi secundare : [recenzie la "Portalul şi lumile secundare. Tipologii ale spaţiului în literatura fantasy" de Marius Conkan. Bucureşti : Tracus Arte, 2017] / Ovidiu Pecican. - (Cronica literară).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 40-41.

Page 65: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

64 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

421. POPESCU, RAUL "Conceptul modern de poezie" la Matei Călinescu : [despre vol. cu

acelaşi titlu] / Raul Popescu. - (Teorie literară). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 12-13.

422. TARABURCA, EMILIA

Elite şi mase. Noul roman şi postmodernismul : [eseu] / Emilia Taraburca. - (Literatura lumii).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 47-48.

821.11 Literatură în limbi germanice

423. GRIGORE, RODICA

Parabole, dragoste şi literatură. Proza scandinavă contemporană în două ipostaze : [recenzie la "Cartea parabolelor" de Per Olov Enquist şi la "Încercuire" de Carl Frode Tiller. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015] / Rodica Grigore. - (Carte străină).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 70-72. 424. ONACA, DANIEL

Paul Andersson sau epitaful unei veri pierdute : [despre opera sa literară] / Daniel Onaca. - (Eseu).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 198-201.

821.111 Literatură engleză

425. ASHBERY, JOHN

Ei ştiau ce voiau ; Cealaltă tradiţie ; În acele zile : [versuri] / John Ashbery ; traducere de Alex Văsieş. - (Traduceri).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 36-37. 426. CHIVU, MARIUS

Între tată şi fiu : [despre vol. "În numele Tatălui (şi al Fiului)" de Immanuel Mifsud] / Marius Chivu. - (Regimul artelor şi muniţiilor).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 16.

Page 66: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 65

427. CHIVU, MARIUS Scenarii biblice : [despre vol. "Casa Molimei" şi "Recolta" de Jim Crace] /

Marius Chivu. - (Feedbook). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 16.

428. CRACE, JIM

Casa Molimei : [fragment] / Jim Crace. - (Aproape de carte). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 16.

429. DIMA, SIMONA-GRAZIA

William Butler Yeats - sau viaţa în slujba pasiunii : [recenzie la "Memorii" de acelaşi autor, traducere de Anca Irina Ionescu. Bucureşti : Herald, 2017] / Simona-Grazia Dima. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 24-25. 430. DRĂGAN, SIMONA

O carte luminată : [recenzie la "Poporul cărţii" de Geraldine Brooks. Iaşi : Polirom, 2017] / Simona Drăgan. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 27. 431. ELIOT, T.S.

Eclesiastul : [versuri] / T. S. Eliot. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 32-33.

432. GÂRBEA, HORIA

Henric al V-lea - o comedie : [fragment din vol. "William Shakespeare. Henric al V-lea", în "Opere", vol. XII, în pregătire la Editura Tracus Arte] / Horia Gârbea. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 25. 433. GRIGORE, RODICA

Pe urmele literaturii : [despre vol. "Ultima gară. Roman despre ultimul an din viaţa lui Tolstoi" de Jay Parini] / Rodica Grigore. - (Cartea străină).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 177-179. 434. HALL, DONALD

Noi suntem o ţară mare fără un capital literar (II) : [interviu] / cu Donald Hall ; realizat de Peter A. Stitt ; traducere de Mihail Athanasie Petrescu. - (Interviu).

În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 5-8.

Page 67: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

66 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

435. HODGKINSON, TOM Lenea este un păcat : [fragment din "Ghidul leneşului"] / Tom Hodgkinson

; traducere de Gabriel Stoian. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Lenea". În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. VII.

436. KLEEFELD, CAROLYN MARY

Licoarea înfloririi noastre ; Licoarea dragostei noastre ; Te port în mine : [versuri] / Carolyn Mary Kleefeld ; prezentare şi traducere de Olimpia Iacob. - (Voci pe mapamond). - Grupaj de 5 poezii.

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 19. 437. KLEEFELD, CAROLYN MARY

Nevăzută îmbrăţişare ; Prezenţa ta vie ; Dincolo de întuneric : [versuri] / Carolyn Mary Kleefeld ; traduceri de Olimpia Iacob. - (Poezie americană).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 154-156. 438. MIFSUD, IMMANUEL

În numele Tatălui (şi al Fiului) : (fragment) / Immanuel Mifsud. - (Aproape de carte).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 16. 439. OPRESCU, ALEXANDRU

Diorame din "Middle America" : [despre vol. "Will You Please Be Quiet, Please?" de Raymond Carver] / Alexandru Oprescu. - (Cronică literară).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 17. 440. ROMILĂ, ADRIAN G.

Apele întunecate ale nordului : [despre vol. "Apele Nordului" de Ian McGuire] / Adrian G. Romilă.

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 89-90. 441. STANCIU, VIRGIL

Djuna Barnes şi romanul modernist : [recenzie la "Pădurea nopţii" de acelaşi autor, traducere de Luana Schidu. Bucureşti : Humanitas, 2017] / Virgil Stanciu. - (Puncte cardinale).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 47-48.

Page 68: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 67

442. SUCIU, ARTHUR Dorinţa de a fi acceptat şi adevărul vieţii : [despre vol. "Pata umană" de

Philip Roth] / Arthur Suciu. În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 146-148.

443. VASILACHE, SIMONA

Graţie sfidătoare : [recenzie la "Vanessa şi sora ei" de Priya Parmar. Bucureşti : Humanitas Fiction, 2017] / Simona Vasilache. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 26.

821.112.2 Literatură germană

444. CHIOARU, DUMITRU

Orfeul romantic german: Hölderlin şi Novalis / Dumitru Chioaru. - (Avatarele lui Orfeu).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 67-69. 445. GRIGORE, RODICA

Ingeborg Bachmann. Poezie, cuvinte, tăcere : [despre vol. "Voi, cuvinte" de acelaşi autor] / Rodica Grigore. - (Literatură).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 10 : il. 446. Romantic şi nu prea : [despre vol. "August Wilhelm Schleger. Romantic şi cosmopolit" de Jochen Strobel]. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 27. 447. SAVITESCU, IONEL

Jurnale de război : [despre vol. "Infernul de pe Frontul de Est", editori Christine Alexander şi Mason Kunze] / Ionel Savitescu. - (Cartea străină).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 23.

Page 69: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

68 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

821.113.3 Literaturi germanice de nord (daneză, norvegiană, suedeză)

448. MADAME NIELSEN

Cîntecul sinucigaşului ; Foc în deşert ; Imnul libertăţii în secolul XX! : [versuri] / Madame Nielsen ; traducere şi note de Carmen Muşat. - (Literatură). - Grupaj de 10 poezii.

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 14-15 : il. 449. MADAME NIELSEN

Nesfârşita vară : [fragment de roman] / Madame Nielsen ; traducere de Delia Ungureanu. - (Literatură).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 13.

821.124 Literatură latină

450. DIACONESCU, TRAIAN

Epitaful lui Ovidiu şi structura epitafelor marilor poeţi latini / Traian Diaconescu.

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 106-107. 451. PARASCHIV, MIHAELA

Un mister bimilenar: Relegarea lui Ovidius la Tomis : 2000 de ani de la moartea poetului Publius Ovidius Naso / Mihaela Paraschiv. - (Historia Magistra Vitae. Varia).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 108-112.

821.131.1 Literatură italiană

452. CELLINI, BENVENUTO

Viaţa lui Benvenuto Cellini scrisă de el însuşi : [fragment din vol. cu acelaşi titlu].

În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 23-24.

Page 70: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 69

453. NAZZARO, ANTONIO [Pictez aerul cu vorbe de fum...] ; [Tăcere...] ; [Aş vrea să am o

privire...] : [versuri] / Antonio Nazzaro ; prezentare şi traducere de Eliza Macadan. - (Poezie italiană contemporană). - Grupaj de 9 poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 157-159. 454. Poeţi italieni fără apus = All'alba dei poeti : [versuri] / traducere de Anca-Domnica Ilea. - (Biblioteca Babel).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 162-165. 455. SORRENTINO, LUIGIA

[Ea a rămas acolo...] ; [Pragul era ceea...] ; [Ni s-a dat forţă supraomenească...] : [versuri] / Luigia Sorrentino ; traducere de Eliza Macadan. - (Poezie italiană contemporană). - Grupaj de 9 poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 159-162.

821.133.1 Literatură franceză și de limbă franceză

456. BAILLY, PIERRE

Accident : [fragment din vol. "L'Homme des bois"] / Pierre Bailly ; prezentare şi traducere de Constanţa Ciocârlie. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 23. 457. BÉALU, MARCEL

Vocea copacilor ; Poem de spus ; Pasărea-colivie : [versuri] / Marcel Béalu ; prezentare şi traducere de Ana Ionesei. - (Biblioteca Babel). - Grupaj de 5 poezii.

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 164-165. 458. BÉALU, MARCEL

Vocea copacilor ; Poem de spus ; Pasărea-colivie : [versuri] / Marcel Béalu ; prezentare şi traducere de Ana Ionesei. - (Poezie franceză). - Grupaj de 5 poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 151-152.

Page 71: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

70 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

459. BERTRAND, ALOYSIUS Ondine ; Clar de lună ; Cele cinci degete de la mână : [versuri] /

Aloysius Bertrand ; traducere de Florin Dochia. - (Traduceri). - Grupaj de 5 poezii. În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 13-14.

460. DAGTEKIN, SEYHMUS

Portret : [versuri] / Seyhmus Dagtekin ; traducere de Linda Maria Baros. - (Domeniul Universal). - În grupajul "Aripa frântă, aripa tatuată, scheletul".

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 13. 461. DINIŢOIU, ADINA

Les romans de la rentrée în "Magazine Littéraire" (septembrie 2017) : [publicistică literară] / Adina Diniţoiu. - (Actualitate internaţională).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 20. 462. IORGA, GHEORGHE

Despre Divinul Marchiz, cu "Dragoste şi abjecţie" : [despre Marchizul de Sade] / Gheorghe Iorga. - (Eseu).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 20. 463. IULIAN, RODICA

Sfârşit de vânătoare = (fin de chasse) : [fragment de roman] / Rodica Iulian ; prezentare şi traducere de Elena Bulai. - (Meridiane).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 24. 464. LE DEZ, MÉRÉDITH

Poeme din volumul "Călăreţ singur" : [versuri] / Mérédith Le Dez ; traduceri de Denisa Crăciun. - (Poezie franceză).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 148-151. 465. PFISTER, GÉRARD

L de la Licorn (II) : De la Pär Lagerkvist la Karl Lubomirski : [fragment din vol. "Poezia este altceva. O mie şi una definiţii ale poeziei"] / Gérard Pfister ; traducere de Liliana Alecu. - (Arte poetice).

În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 3-4.

Page 72: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 71

466. PORTANTE, JEAN [Înainte de-a preschimba din nou în păsări] : [versuri] / Jean Portante ;

traducere de Linda Maria Baros. - (Domeniul Universal). - În grupajul "Aripa frântă, aripa tatuată, scheletul".

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 13. 467. RAY, LIONEL

Teatru : [versuri] / Lionel Ray ; traducere de Linda Maria Baros. - (Domeniul Universal). - În grupajul "Aripa frântă, aripa tatuată, scheletul".

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 13. 468. RIMBAUD, ARTHUR

Copilărie ; Vieţi ; Fraze : [versuri] / Arthur Rimbaud ; traducere de Liliana Ene. - (Traduceri). - Grupaj de 8 poezii din vol. "Les illuminations/Iluminările".

În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 10-12. 469. ROUAUD, JEAN

Cu Jean Rouaud despre romanul francez... (I) / traducere şi prezentare de Simona Modreanu. - (Literatura lumii).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 43-45. 470. SINEZIS, TEODOR

Sete. Un festival de poezie : [despre a 20-a ediţie a festivalului de poezie "Voix Vives de mediterranée en mediterranée" de la Sète] / Teodor Sinezis. - (Însemnări).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 240. 471. VAIDA, MARIA

Transilvania, pământ străbun : [despre vol. "Transilvania şi locuitorii săi" de Auguste de Gérando] / Maria Vaida. - (Cărţi şi autori).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 21.

821.134.2 Literatură spaniolă și de limbă spaniolă

472. BORGES, JORGE LUÍS

Gaucho : [versuri] / Jorge Luís Borges ; traducere de Andrei Ionescu. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 25.

Page 73: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

72 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

473. CALVO SORIANO, CÉSAR Acea frumoasă rudă a păsărilor : [versuri] / César Calvo Soriano ;

traducere de Ilinca Ilian. - (Poezie hispanică). În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 141-142.

474. CHIRINOS, EDUARDO

Înainte de a adormi : [versuri] / Eduardo Chirinos ; traducere de Pop Katalin Timea. - (Poezie hispanică).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 146-147. 475. CISNEROS, ANTONIO

Păianjenul atîrnă mult prea departe de pămînt ; Recviem ; Salinele : [versuri] / Antonio Cisneros ; traducere de Mirabela Nedelcu, Iulia Răileanu şi Pop Katalin Timea. - (Poezie hispanică).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 143-145. 476. EGUREN, JOSÉ MARÍA

Regii roşi : [versuri] / José María Eguren ; traducere de Iulia Răileanu ; prezentare de José Miquel Oviedo. - (Poezie hispanică).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 131-132. 477. FUENTE BENAVIDES, RAMÓN RAFAEL DE LA

Casa de carton : [versuri] / Ramón Rafael de la Fuente Benavides ; traducere şi prezentare de Mădălina Motoşan. - (Poezie hispanică).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 132-136. 478. HERAUD, JAVIER

O piatră ; Rîul : [versuri] / Javier Heraud ; traducere din limba spaniolă de Pop Katalin Timea. - (Poezie hispanică).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 136-141. 479. ILIAN, ILINCA

Şapte poeţi peruani / Ilinca Ilian. - (Poezie hispanică). În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 130-131.

480. MONTFORT, VANESSA

Pământ de cretă : [teatru] / Vanessa Montfort ; prezentare şi traducere de Luminiţa Voina-Răuţ. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 24-25.

Page 74: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 73

481. OPROAE, CORINA Litaniile vidului : [versuri] / Corina Oproae ; traducere din limba spaniolă

de Ioana Diaconescu. - (Poezie hispanică). În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 127-130.

482. PĂTRĂŞCONIU, CRISTIAN

Fosta Iugoslavie: cartea amurgului : [recenzie la "Fiica Estului" de Clara Uson. Iaşi : Polirom, 2017] / Cristian Pătrăşconiu. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 27. 483. WATANABE, JOSÉ

Limba de mare : [versuri] / José Watanabe ; traducere de Mirabela Nedelcu. - (Poezie hispanică).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 145-146.

821.134.3 Literatură portugheză și de limbă portugheză

484. ANTUNES, ANTÓNIO LOBO

De-a lungul râurilor ce se duc : [proză] / António Lobo Antunes ; traducere de Dinu Flămând. - (Literatură universală).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 115-117. 485. COROIU, CONSTANTIN

Saramago şi hermeneutica memoriei / Constantin Coroiu. - (Profiluri). În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 158-161.

486. QUEIROZ, VLADIMIR

Muxarabis ; Ulicioare ; Ceresc : [versuri] / Vladimir Queiroz ; traduceri de Ana Vrăjitoru. - (Poezie lusitană). - Grupaj de 8 poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 163-166. 487. RUS, LILIANA

[António Lobo] Antunes - arta prozei lusitane / Liliana Rus. - (Fereastra). În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 25.

Page 75: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

74 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

821.135.1 Literatură română

488. ANTONIU, CORNELIU

Mai toţi doresc înlăturarea domnului Manolescu. Sunt vreo 20 de creiere înfierbântate : Virgil Diaconu - convorbiri cu poetul Corneliu Antoniu despre poezia, critica şi viaţa literară contemporane. - (Interviurile Cafenelei).

În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 26-28. 489. BRAGA, MIRCEA

Mistificări sans rivages : [despre scriitori români şi dosarele securităţii] / Mircea Braga. - (Polemice).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 12-13. 490. BUTNARU, LEO

Format într-un spaţiu şi eminescian, şi urmuzian, şi caragialian, dar şi dostoievskian : [interviu] / cu Leo Butnaru ; realizat de Hristina Doroftei. - (Interviurile Familiei).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 55-66. 491. CÂRNECI, MAGDA

Şi totuşi : [discurs] / Magda Cârneci. - (Eveniment). - În grupajul "Premiile Revistei Ateneu - 2017".

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 13. 492. CHIOARU, DUMITRU

Wolf Aichelburg şi Cercul Literar [Sibiu] / Dumitru Chioaru. - (Mentori şi apropiaţi ai Cercului Literar).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 10-11. 493. CHISCOP, LIVIU

În întâmpinarea bicentenarului : Alecsandri în cea dintâi reconstituire genealogică (I) / Liviu Chiscop. - (Istorie literară).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 103-108. 494. CIOROIANU, ADRIAN

Morţi suspecte în literatura română : [despre Nicolae Labiş, Marin Preda şi Ioan Petru Culianu] / Adrian Cioroianu. - (Eseu).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 7.

Page 76: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 75

495. CONSTANTINESCU, NICOLAE Ion Vasile Şerban (8 august 1942-30 septembrie 2005) : [evocare] /

Nicolae Constantinescu. - (Remember). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 18-19 : il.

496. COSTIN, MIRON

Istorie în versuri polone despre Moldova şi Ţara Românească : [versuri] / Miron Costin ; traducere de P.P. Panaitescu.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 80-82. 497. CRĂCIUN, OCTAVIA

Tribuna Scriitorilor fără Prejudecăţi, Ediţia a XXIV-a : Sincretismul artelor / Octavia Crăciun.

În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 10. 498. CRISTEA, DAN

Nicolae Scheianu - 60 : [despre scriitor] / Dan Cristea, Sanda Taşula, Echim Vancea, ... - (Orfeu).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 7. 499. CULCER, DAN

Prietenul la nevoie se cunoaşte : [despre Ştefan Borbély] / Dan Culcer. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 87-89. 500. DUR, ION

Afinităţi (s)elective : [despre legăturile dintre Lucian Blaga şi Cercul Literar de la Sibiu] / Ion Dur. - (Mentori şi apropiaţi ai Cercului Literar).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 5. 501. ERETESCU, CONSTANTIN

Constantin Eretescu: "Aparţin culturii în care m-am format. N-am fost tentat să renunţ la limba română..." : [interviu] / realizat de Mircea Anghelescu. - (Interviurile "R. l.").

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 16-17. 502. Festivalul "Două state, o literatură" : Chişinău - Soroca, 21-24 septembrie 2017 : [despre Festivalul de Literatură "Bucureşti-Chişinău", ediţia a 3-a] / Rep. - (Actualitatea).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 4.

Page 77: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

76 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

503. FIRAN, FLOREA George Sorescu - 90 / Florea Firan. - (Eseu). În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 12.

504. GLODEANU, GHEORGHE

Un poet al Nordului : [in memoriam Petre Got] / Gheorghe Glodeanu. - (In memoriam).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 15 : il. 505. GRIGURCU, GHEORGHE

Părinţii lui Arghezi : [despre vol. "Arghezi/Ergézi" de Ferenczes István] / Gheorghe Grigurcu. - (Actualitatea. Semn de carte).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 19. 506. GUGA, SILVIU

Victor Iancu, un personaj absolut minunat : [şi Cercul Literar de la Sibiu] / Silviu Guga. - (Mentori şi apropiaţi ai Cercului Literar).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 6. 507. HUREZEANU, EMIL

Paul Miron. In memoriam : [fragment din vol. cu acelaşi titlu, în curs de apariţie la Editura Junimea] / Emil Hurezeanu. - (Historia Magistra Vitae. Varia).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 115-116. 508. IUGA, NORA

Cortina violet : [discurs] / Nora Iuga. - (Eveniment). - În grupajul "Premiile Revistei Ateneu - 2017".

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 12 : il. 509. JICU, ADRIAN

Premiul pentru proză : Ioana Nicolaie, pentru volumul "Pelinul negru" / Adrian Jicu. - (Eveniment). - În grupajul "Premiile Revistei Ateneu - 2017".

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 13. 510. LAVRIC, SORIN

Vulcănescu - un model creştin / Vasile Bănescu în dialog cu Sorin Lavric. - (Clubul Ideea Europeană).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 16-18.

Page 78: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 77

511. LIMBEANU, GEORGE In memoriam Olga Caba - nostalgice aduceri aminte / George

Limbeanu. - (Mentori şi apropiaţi ai Cercului Literar). În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 13-14.

512. MACHIDON, ION

În amintirea tribunului : [despre poetul Corneliu Vadim Tudor] / Ion Machidon. - (Tribuna scriitorilor fără prejudecăţi).

În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 1. 513. MANEA, NORMAN

Turneu european al scriitorului Norman Manea : interviu cu Norman Manea, acordat publicaţiei italiene "La Stampa", prilejuit de apariţia volumului "Curierul de Est" / realizat de Francesca Sforza ; traducere de Cristina Gogianu. - (Actualitatea internaţională).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 17 : il. 514. MANTA, MARIUS

Premiul pentru Critică şi Istorie Literară : Nicoleta Popa Blanariu / Marius Manta. - (Eveniment). - În grupajul "Premiile Revistei Ateneu - 2017".

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 14 : il. 515. MELNIC, DORU

Vasile Vajoga în dialog cu Doru Melnic. - (Interviu neconvenţional). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 18-20.

516. MORAR, IOAN T.

Ioan T. Morar: "o parte din sufletul meu s-a convertit la provensală" : [interviu] / realizat de Cristian Pătrăşconiu. - (Interviurile "R. l.").

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 16-17. 517. MOSCOVICI, CLAUDIA

Memorie personală şi istorie politică (III) : [interviu] / cu Claudia Moscovici ; realizat de Henrieta Anişoara Şerban. - (De peste ocean).

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 16. 518. MOŢOC, RADU

Max L. Blecher (1909-1938) / Radu Moţoc. În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 50.

Page 79: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

78 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

519. MUNTEANU, VICTOR O cărămidă la zidirea eternităţii : [discurs] / Victor Munteanu. -

(Eveniment). - În grupajul "Premiile Revistei Ateneu - 2017". În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 14.

520. NICOLAIE, IOANA

Despre valuri : [discurs] / Ioana Nicolaie. - (Eveniment). - În grupajul "Premiile Revistei Ateneu - 2017".

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 13 : il. 521. OPRIŢĂ, MIRCEA

O metaforă pentru moartea universală: [despre Mircea Horia Simionescu] / Mircea Opriţă. - (Orizont SF).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 30. 522. ORŞIVSCHI, CĂTĂLINA

Constantin Moldovan / Cătălina Orşivschi. - (Portret la zi). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 55.

523. PATRAŞ, ANTONIO

Literatura română văzută din exil / Antonio Patraş. - (Critică, Eseu). În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 80-83.

524. PÂRVULESCU, IOANA

Care este cartea la care aţi plâns/aţi râs cel mai mult? : [anchetă] / răspund: Ioana Pârvulescu, Gabriela Gheorghişor, Simona Preda, ... ; realizată de Cristian Pătrăşconiu. - (Anchetă).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 6-7. 525. PERŞA, DAN

Colocviile "Ateneu" : [Bacău, ediţia a 12-a] / Dan Perşa. - (Eveniment). În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 11 : il.

526. PERŞA, DAN

Premiul Special pentru poezie : Victor Munteanu, pentru volumul "Prizonierul tăcerii" / Dan Perşa. - (Eveniment). - În grupajul "Premiile Revistei Ateneu - 2017".

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 14 : il.

Page 80: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 79

527. PETRU MOVILĂ, MITROPOLIT AL KIEVULUI La stema prealuminaţilor prinţi Radziwil şi-a preamăritului Io(an)

Vasilie Voievod şi Domn al Moldovei : [versuri] / Petru Movilă ; traducere de George Mihăilă. - (Poezii de ieri pentru azi).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 80. 528. PETRUŞCĂ, DAN

Premiul de Excelenţă : Nora Iuga / Dan Petruşcă. - (Eveniment). - În grupajul "Premiile Revistei Ateneu - 2017".

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 12 : il. 529. POPA BLANARIU, NICOLETA

Din nou la "Ateneu" : [discurs] / Nicoleta Popa Blanariu. - (Eveniment). - În grupajul "Premiile Revistei Ateneu - 2017".

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 14. 530. POPA, MIRCEA

Mihai Cimpoi (75) : literatul şi omul de cultură / Mircea Popa. - (Aniversare).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 8 : il. 531. POPESCU, DENISA

Zăpă Strit şi cavalerii mesei olteneşti, la Biblioteca Judeţeană Argeş : [despre lansarea vol. "Cavalerii Mesei Olteneşti"] / Denisa Popescu. - (Actualitate).

În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 2. 532. POPESCU, DUMITRU RADU

Dumitru Radu Popescu: "Nu-mi vine să cred că au existat la noi scriitori ce parcă veneau dintr-o altă galaxie!" : [interviu] / realizat de Cristian Livescu. - (Interviurile "R. l.").

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 14-15. 533. REICHMANN, SEBASTIAN

Interviul "Acoladei": Sebastian Reichmann / realizat de Lucia Negoiţă. În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 12.

534. SAVU, VIOLETA

Premiul pentru poezie : Magda Cârneci, pentru volumul "Viaţă" / Violeta Savu. - (Eveniment). - În grupajul "Premiile Revistei Ateneu - 2017".

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 13 : il.

Page 81: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

80 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

535. SFÂRLEA, ALEXANDRU "Oamenii au şi ticăloşie, şi lumină" : [recenzie la "Prezentul absent, Puşa

Roth în dialog cu D.R. Popescu". Iaşi : Ars Longa, 2013] / Alexandru Sfârlea. - (Lecturi după lecturi).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 116-118. 536. SIMION, G. C.

Premiul "Alexandru Deşliu" pentru Cornel Galben : Festivalul Internaţional de Creaţie Literară "Titel Constantinescu" - ediţia a X-a, 2017 / G. C. Simion. - (Lecturi).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 23 : il. 537. SÎRGHIE, ANCA

Scriitoarea Anca Sîrghie - un ambasador al literaturii române peste ocean : [despre promovarea literaturii române în cadrul comunităţilor de români din SUA] : [interviu] / realizat de Victor Neghină.

În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 59-62. 538. STROESCU-STÎNIŞOARĂ, NICOLAE

Pagini despre Augustin Buzura / Nicolae Stroescu Stînişoară. - (In memoriam Augustin Buzura).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 19-23. 539. TEODOROVICI, LUCIAN DAN

"Am scris pentru că m-a ajutat" : interviu cu Lucian Dan Teodorovici / realizat de Matei Martin. - (Regimul artelor şi muniţiilor).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 15 : il. 540. UNGUREANU, CORNEL

Nicolae Prelipceanu, într-un moment aniversar / Cornel Ungureanu. - (Documentar).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 2. 541. UNGUREANU, GHEORGHE

Remember : [despre George Coşbuc, George Bacovia, Ion Dumitru Suchianu] / Gheorghe Ungureanu.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 11.

Page 82: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 81

542. VAIDA, DRAGOŞ Tudor Vianu - 120 de ani de la naştere / Dragoş Vaida. - (Homo sapiens). În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 7-8.

543. VĂCĂRESCU, IOAN RADU

Henri Jacquier şi Cercul Literar de la Sibiu / Ioan Radu Văcărescu. - (Mentori şi apropiaţi ai Cercului Literar).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 7-9. 544. VĂCĂRESCU, IOAN RADU

In memoriam Nicolae Stoie / Ioan Radu Văcărescu. - (Schatzkammer). În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 90.

545. WITTSTOCK, JOACHIM

Un mesager al culturii franceze: Rainer Biemel : [şi Cercul Literar de la Sibiu] / Joachim Wittstock. - (Mentori şi apropiaţi ai Cercului Literar).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 12. 546. ZEGREA, ILIE TUDOR

Vraja unei călătorii din Maramureş la Cernăuţi : [dialog] / cu Ilie T. Zegrea, Gheorghe Mihai Bârlea şi Gheorghe Pârja. - (Eveniment).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 17-18.

821.135.1-1 Literatură română. Poezie

547. ADAM, FLAVIA

Origami ; Semne ; Secvenţe : [versuri] / Flavia Adam. - (Poezie). În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 8.

548. ADAM, FLAVIA

Văduva neagră ; Autoportret ; Poem fragil : [versuri] / Flavia Adam. - (Literatura tinerilor).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 14. 549. ALEXANDRESCU, IOANA

Ego ; Regret ; Peisagistică şi urbanism : [versuri] / Ioana Alexandrescu. - (Best of). - Grupaj de 6 poezii.

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 8.

Page 83: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

82 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

550. ALEXIU, LUCIAN Dans le Royaume de Dieu ; Impression. Soleil levant ; Birthday :

[versuri] / Lucian Alexiu ; versiunea în limba franceză de Maria Ţenchea. - (Poeme româneşti în limbi străine). - Grupaj de 6 poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 99-101. 551. AMARIŢEI, ŞTEFAN

Poem ; Glasul mut al asceţilor ; Fervoarea metaforei : [versuri] / Ştefan Amariţei.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 51-53. 552. ANDREI, PETRUŞ

A apărut... : [versuri] / Petruş Andrei. - (Sonetul (şi mai) bine temperat). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 16.

553. ANDRIESCU, RADU

Când porumbul ; Lucky Luke ; Barba de oţel : [versuri] / Radu Andriescu. - (Poesis). - Grupaj de 5 poezii.

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 8. 554. ARGHEZI, TUDOR

Betrothal ; Expectancy ; I can Behold No More... : [versuri] / Tudor Arghezi ; traducere de Gabriela Pachia. - (Poeme româneşti în limbi străine).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 86-88. 555. ARGHEZI, TUDOR

Ex libris : [versuri] / Tudor Arghezi. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 8.

556. AVRAMESCU, LUCIAN

Cât de repede, plânsul tău, iubito ; În timp ce-ţi mângâi sufletul pe genunchi ; Viaţa, în fond, merită trăită : [versuri] / Lucian Avramescu. - În grupajul "Poeme".

În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 9. 557. BACIU-MOISE, ANGELA

1. portul sulina. olga ; 2. hotel camberi ; 3. crucile : [versuri] / Angela Baciu. - Grupaj de 11 poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 39-47.

Page 84: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 83

558. BACOVIA, GEORGE Amurg de toamnă ; Toamna murind ; Melancolie : [versuri] / George

Bacovia. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 17.

559. BADRALEXI, MIA

Plouă, plouă pe sub munte : [versuri] / Mia Badralexi. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 12.

560. BARB, IOAN

Strada cu alter ego ; Paravanul ; Oraşul roşu : [versuri] / Ioan Barb. - (Poezie). - Grupaj de 7 poezii.

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 37-38. 561. BÎRSAN, ALINA

Aeiou ; Aventurierul ; Cântecel : [versuri] / Alina Bîrsan. - (Uşa deschisă).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 191-192. 562. BÎRSAN, ALINA

Doamna Toamna : [versuri] / Alina Bîrsan. - (Un poet, o pagină). În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 6.

563. BLAGA, LUCIAN

Fortresses, Archipelagoes, Oceans ; A Song in the Night ; The Versifier : [versuri] / Lucian Blaga ; traducere de Gabriela Pachia. - (Poeme româneşti în limbi străine).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 88-89. 564. BODNARU, ADRIAN

Karaoke : [versuri] / Adrian Bodnaru. În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 2.

565. BOLEA, ŞTEFAN

Supliciu ; Kill your anima : [versuri] / Ştefan Bolea ; prezentare de Alex Ciorogar. - (Lecturi în Atelier). - Conţine o scurta biografie a autorului.

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 45-46.

Page 85: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

84 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

566. BORCEA, DANA Răstignit : [versuri] / Dana Borcea. - (Poeme de la Cenaclul Schenk). În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 72-73.

567. BOTEA, ION COSTACHE

Aţi scos ţara la mezat : [versuri] / Ion Costache Botea. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 3.

568. BOTNARU, VIRGIL

Poveste neterminată ; Schimbare de atitudine ; Stereo : [versuri] / Virgil Botnaru. - (Poeţi basarabeni). - Grupaj de 6 poezii.

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 8. 569. BRATU, DANIEL

Nici nu... : [versuri] / Daniel Bratu. - (Sonetul (şi mai) bine temperat). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 16.

570. BRIEDIS-MACOVEI, MARIA

Câte o Ană şi Marie : [versuri] / Maria Briedis-Macovei. - (Lacrima Anei). În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 19.

571. BRIEDIS-MACOVEI, MARIA

Înţelepciune strămoşească ; Câte o Ană şi Marie ; Instalaţie : [versuri] / Maria Briedis Macovei. - (Poezie). - Grupaj de 13 poezii.

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 13. 572. BRUMĂ, PETRU

Ţineţi ; Ţineţi plus : [versuri] / Petru Brumă. - (Brumărele). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 48-49.

573. BUCOŞ, ALINA

Vânătăi de toacă ; Te voi aştepta ; Mi-e dor... : [versuri] / Alina I. Bucoş. - Grupaj de 5 poezii.

În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 11. 574. CABA, MIHAI

Dor Topîrceanu : [versuri] / Mihai Caba. În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 57.

Page 86: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 85

575. CAZIMIR, ŞTEFAN Toamna în troleibuz : [versuri] / Ştefan Cazimir. - (Actualitatea). În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 5.

576. CĂPRĂROIU, IOAN IOAN

Ofensiva : [versuri] / Ioan Ioan Căprăroiu. - (Pamflet). În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 13.

577. CEAVA, LIVIU

Dor ; Alungă tristeţea : [versuri] / Liviu Ceava. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 33.

578. CHELARU, MARIUS

Unsinnig ; Lehre eines Fremden an seinen verkaufen Sohn ; Seit dem Welt ein Glasgesicht hatte : [versuri] / Marius Chelaru ; traducere în limba germană Mircea M. Pop şi Joachim Schwietzke. - (Poeme româneşti în limbi străine).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 108-111. 579. CHERCIU, LUCIA

Lecţia de limbă română ; Caii s-au domolit : [versuri] / Lucia Cherciu. - (Poezie).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 20. 580. CHIRIPUCI, CRISTIAN

[Am fost şi eu o vreme anostul...] : [versuri] / Cristian Chiripuci ; prezentare de Carmelia Leonte. - (Prima verba).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 248. 581. CHRISTI, AURA

E prea târziu ; Inima fiinţei : [fragmente din vol. "Ostrovul Învierii"] / Aura Christi.

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 39. 582. CHRISTI, AURA

Tremurul cărnii : [versuri] / Aura Christi. În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 200.

Page 87: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

86 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

583. CODRESCU, ANDREI Gen de sonete din Ozark : [versuri] / Andrei Codrescu. - (Poezie). În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 6.

584. COŞBUC, GEORGE

Lordul John : [versuri] / George Coşbuc. - (Evocări). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 47.

585. COŞBUC, GEORGE

Scumpă ţară românească : [versuri] / George Coşbuc. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 3.

586. COTLARCIUC, SORIN

Rămas bun : [versuri] / Sorin Cotlarciuc. - (Sonetul (şi mai) bine temperat). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 16.

587. CRAIA, LORENA

O întâmplare cu mama : [versuri] / Lorena Craia. - (Poeme de la Cenaclul Schenk).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 78-79. 588. CRĂCIUN, DENISA

[Clopote botezate...] ; [O pasăre de lut...] ; [Pasăre albastră...] : [versuri] / Denisa Crăciun. - (Tineri autori). - 22 de haiku-uri în grupajul "Haiku".

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 58-60. 589. CRĂCIUN, STELUŢA

Aşteptare : [versuri] / Steluţa Crăciun. - (Poezie). În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 55.

590. CRISTĂNUŞ, DUMITRU

(până la marginea unei minuni... ) ; (acest început de poem... ) : [versuri] / Dumitru Cristănuş.

În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 35.

Page 88: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 87

591. CRISTI, ADI Lektion der Akrotik ; Wenn ich mich in deinen Namen verliere :

[versuri] / Adi Cristi ; traducere în limba germană de Mircea M. Pop şi Joachim Schwietzke. - (Poeme româneşti în limbi străine).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 104. 592. CROITORU, EVELYNE MARIA

Legământul ploii : [versuri] / Evelyne Maria Croitoru. - (Poeme de la Cenaclul Schenk).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 74. 593. CROITORU, EVELYNE MARIA

Profesorii : [versuri] / Evelyne Maria Croitoiru. - (Tribuna scriitorilor fără prejudecăţi).

În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 1. 594. CRUDU, DUMITRU

Singur fără ea la Rotterdam : [versuri] / Dumitru Crudu. - (Poeţi basarabeni).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 8. 595. CUCU, VASILE

La poalele Marelui Suflet ; Prieteni : [versuri] / Vasile Cucu. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 52.

596. DALIAN, FLORENTINA LOREDANA

Când ţara te doare : [versuri] / Florentina Loredana Dalian. - (Cu speranţă pre durere călcând).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 32. 597. DAMIAN, THEODOR

Pilsnersee ; Apokolokintosis ; Egipteanca şi Zosima : [versuri] / Theodor Damian. - Grupaj de 5 poezii.

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 31-33. 598. DANILOV, NICHITA

Sunt : [versuri] / Nichita Danilov. - (Poemele verii). În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 8.

Page 89: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

88 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

599. DARIE, VASILE Elegie : [versuri] / Vasile Darie. - (Memento mori). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 12.

600. DAVID, MARIANA

Lentila de acces : [versuri] / Mariana David. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 16.

601. DĂNILĂ, DAN

Dincolo ; [Tu erai statornică, eu ca un fluture prins] : [versuri] / Dan Dănilă.

În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 35. 602. DEUTSCH, EUGEN

De-aş fi fost D'Artagnan ; De-aş fi fost... muşchetar ; De-aş fi fost... Wilhelm Tell : [versuri] / Eugen Deutsch.

În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 18. 603. DIACONESCU, IOANA

Ca o rază ; În alergare ; Zburător : [versuri] / Ioana Diaconescu. În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 29-30.

604. DIMA, SIMONA-GRAZIA

Volute ; Să înceapă bucuria ; Punctul : [versuri] / Simona-Grazia Dima. - Grupaj de 9 poezii.

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 34-36. 605. DIMOV, LEONID

Cycling : [versuri] / Leonid Dimov ; traducere de Gabriela Pachia. - (Poeme româneşti în limbi străine).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 89-90. 606. DINCĂ, DUMITRU ION

Felinarul cu aripi : [versuri] / Dumitru Ion Dincă. - (Poemele verii). În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 8.

Page 90: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 89

607. DINU, SIMONA-ELENA Eclipsa ; Tinereţea ; Anotimp, boboc de floare : [versuri] / Dinu Simona-

Elena. - Grupaj de 5 poezii. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 11.

608. DOBRE, GHEORGHE

Prima pasăre a singurătăţii ; O externare reuşită ; Trecere : [versuri] / Gheorghe Dobre. - (Poesis). - Grupaj de 5 poeme.

În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 20-21. 609. DOCLIN, OCTAVIAN

Patria : [versuri] / Octavian Doclin. - (Poemele verii). În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 8.

610. EMINESCU, MIHAI

Lasă-ţi lumea... : [versuri] / Mihai Eminescu. În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 249-250.

611. FILIP, BETTINA

Lumină ; (Pomelnicul lucrurilor uitate) ; Frânturi de memorie : [versuri] / Bettina Filip. - (Premiile revistei). - Grupaj de 5 poezii.

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 97. 612. FILIP, GEORGE

Cântec infinit : [versuri] / George Filip. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 22.

613. FILIP, GEORGE

Întâlnirea cu sinele ; Actorul : [versuri] / George Filip. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 36.

614. FLORESCU, RADU

Eine Märchenwelt ; Psalm ; Zeichen : [versuri] / Radu Florescu ; traducere în limba germană de Mircea M. Pop şi Joachim Schwietzke. - (Poeme româneşti în limbi străine). - Grupaj de 9 poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 105-106.

Page 91: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

90 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

615. FRICIU, IOAN Unde lemnul cântă... ; Stea neapusă ; Rondel limbii române : [versuri] /

Ioan Friciu. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 55.

616. GALETARU, GEO

O sărbătoare fără semne ; Ca distanţele tăcute ; Un fruct nemilos : [versuri din vol. în pregătire "Pariul de iarnă"] / Geo Galetaru. - (Poezie). - Grupaj de 10 poezii.

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 5. 617. GEORGESCU, ŞERBAN

[Oriunde m-aş duce degetele mele mă urmează...] ; [Femei cu picioare neobişnuit de lungi...] ; [Câteodată îmi vine să scriu cuiva "Au!"...] : [versuri] / Şerban Georgescu. - Grupaj de 6 poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 67-68. 618. GOLBAN, FLORIN

Prefăcându-mă : [versuri] / Florin Golban. - (Poeme de la Cenaclul Schenk).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 73. 619. GOTCA, RODICA

[Mărgelele tale de corn...] : [versuri] / Rodica Gotca. - (Literatura Basarabiei).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 24. 620. GRĂJDEANU, ADRIAN

Rondelul iluziilor definitiv pierdute : [versuri] / Adrian Grăjdeanu. - (Rondeluri... în termen de garanţie).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 13. 621. GRIGORIE, TOMA

Fără intenţie ; Iele şi poeţi ; Ţesător în silabe : [versuri] / Toma Grigorie. - (Chintă roială). - Grupaj de 8 poezii.

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 67-68. 622. GURĂU, RADU F.

Căţelul destinului ; Pasărea de pradă : [versuri] / Radu F. Gurău. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 7.

Page 92: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 91

623. GUSA, TITUS Unor visători : [versuri] / Gusa Titus. - (Poeme de la Cenaclul Schenk). În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 76.

624. HĂRĂBOR, MAGDALENA

Naufragiind... ; Fărâmele de... gând : [versuri] / Magdalena Hărăbor ; prezentare de Carmelia Leonte. - (Prima verba).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 246-248. 625. HORGA, MIHAI

Iluzia din sticlă : [versuri] / Mihai Horga. - (Poeme de la Cenaclul Schenk). În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 76-77.

626. IANCU, ALEXANDRU

Motoreta Reta : [versuri] / Alexandru Iancu. - (Poeme de la Cenaclul Schenk).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 74-75. 627. IANUŞ, EMIL

Rondelul norocului trudit ; Rondelul zbuciumului : [versuri] / Emil Ianuş. - (Rondeluri... în termen de garanţie).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 14. 628. IANUŞ, EMIL

Sonet spaţio-temporal : [versuri] / Emil Ianuş. - (Sonetul (şi mai) bine temperat).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 17. 629. ILIESCU, VIORICA

Menire : [versuri] / Viorica Iliescu. - (Poeme de la Cenaclul Schenk). În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 72.

630. IORDAN, CONSTANTIN

Mereu aceeaşi Mărie! : [versuri] / Constantin Iordan. - (Sosite cu ultimul poştalion).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 54.

Page 93: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

92 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

631. IOVIAN, ION TUDOR Eşti o scrisoare făcută ghemotoc : [versuri] / Ion Tudor Iovian. - (Poemele

verii). În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 8.

632. ISAC, PAULA

Distihuri : [versuri] / Paula Isac. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 7.

633. LEFTER, ION IANCU

Plâns de Iancu : [versuri] / Ion Iancu Lefter. - (Poezie). În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 56.

634. LUCA, GEORGE

Tratat despre umilinţă : [versuri] / George Luca. - (Poezie). În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 54.

635. LUNGU, IULIANA

Undele unui Se(ism) : [versuri] / Iuliana Lungu. - (Uşa deschisă). În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 190-191.

636. LUNGU, MIRCEA

Povestea pe care aş fi scris-o ; Pândeam poştaşul lunii : [versuri] / Mircea Lungu.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 60-61. 637. MACHIDON, ION

Cornul amiezii sună pe dealuri : [versuri] / Ion Machidon. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 2.

638. MARCU, IOAN

Despre pasărea cuc : [versuri] / Ioan Marcu. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 31.

639. MAXIMINIAN, MENUŢ

Numele ; Degete de ceaţă ; Învăţături : [versuri] / Menuţ Maximinian. - (Poezie). - Grupaj de 6 poezii.

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 52.

Page 94: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 93

640. MAZILU, ALINA Qual der qualle ; Sulla strada ; Capcanele literaturii comparate :

[versuri] / Alina Mazilu. - (Literatura tinerilor). În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 12.

641. MERTICARU, MIHAI

Sonetul iubirii (1) ; Sonetul unei nereide ; Sonetul copilăriei (II) : [versuri] / Mihai Merticaru.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 53-55. 642. MIC, VASILE

Copiii noştri ; În miezul nopţii ; Oameni : [versuri] / Vasile Mic. - Grupaj de 5 poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 36-39. 643. MIHALACHI, ELENA

Amprentă : [versuri] / Elena Mihalachi. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 8.

644. MIHALCA, IRINA LUCIA

Când le vor veni rândul ; Criptic ; Cale de lumină... : [versuri] / Irina Lucia Mihalca.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 13. 645. MILITARU, VASILE

Doi sclavi : [fabulă] / Vasile Militaru. - (Evocări). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 47.

646. MIRAL, MARIA

Nesomn ; Viitură ; Pasărea tremură : [versuri] / Maria Miral. - (Poesis). - Grupaj de 5 poezii.

În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 21. 647. MIRON, MARCEL

Hälden ; Blumen ; Augenblick aus Feuer : [versuri] / Marcel Miron ; traducere în limba germană de Mircea M. Pop şi Joachim Schwietzke. - (Poeme româneşti în limbi străine).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 107-108.

Page 95: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

94 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

648. MIRONESCU, CONSTANTIN Episod apocaliptic ; Utopice felurite idei : [versuri] / Constantin

Mironescu. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 16.

649. MOCANU, SORIN-VALENTIN

Unde nu se ascultă manele ; Iubirea în intervalul 3-21 pe casa scării interzisă ; 3:59 a.m. : [versuri] / Sorin-Valentin Mocanu. - (Premiile revistei). - Grupaj 5 poezii.

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 95-96. 650. MOISIL, DAN

Elegia tăcerii ; Cîntec ; Cîntec de primăvară : [versuri] / Dan Moisil. În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 55-56.

651. MOLDOVAN, CONSTANTIN

Fructele cămării : [parodie la poezia lui Ion Pillat] / Constantin Moldovan. - (Portret la zi).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 7. 652. MOLDOVAN, CONSTANTIN

Sonet pentru Bucovina ; Sonet în amurg ; La mare... : [versuri] / Constantin Moldovan. - (Portret la zi).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 6. 653. MOLDOVAN, CONSTANTIN

Sonetul retrogradus... : [versuri] / Constantin Moldovan. - (Sosite cu ultimul poştalion).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 53. 654. MORAR, VASILE

Să te măsor ; Cânta de-ncremenise ; De dârlog : [versuri] / Vasile Morar. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 34.

655. MORARU, IUSTIN

Rază de aur ; Fereastră întredeschisă ; Curcubeu : [versuri] / Iustin Moraru. - (Best of). - Grupaj de 6 poezii.

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 8.

Page 96: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 95

656. MUNTEANU, NICOLAE Balada oierilor zăbăleni : [versuri] / Nicolae Munteanu. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 28.

657. MUNTEANU, VICTOR

Deghizare ; Pe muchie de cuţit ; La hotarele sudului : [versuri] / Victor Munteanu. - (Poesis). - Grupaj de 7 poezii.

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 9. 658. NEDELCOFF, EMILIA

Cronică de familie ; Neurotica ; Dance me to the end of love : [versuri] / Emilia Nedelcoff. - (Emergent).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 19. 659. NICOLAE, EMIL

Micile cruzimi ale înserării : [versuri] / Emil Nicolae. - (Un poet, o pagină).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 7. 660. NICUCIE, SANDA

Rondel de ciocolată : [versuri] / Sanda Nicucie. - (Rondeluri... în termen de garanţie).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 13. 661. NICUCIE, SANDA

Tăinuitele dorinţi ; Din condei : [versuri] / Sanda Nicucie. - (Sonetul (şi mai) bine temperat).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 17. 662. NIŢĂ, CONSTANŢA

Rondelul închiderii în crisalidă ; Rondelul cenaclului ; Rondelul lunii pline : [versuri] / Constanţa Niţă. - Grupaj de 5 poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 47-49. 663. NOVAC, ANDREI

Doar noi ; Cu tălpile pe pământ ; Caiete decolorate : [versuri] / Andrei Novac. - (Poezie).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 53.

Page 97: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

96 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

664. OANCEA, MIHAELA "Faceţi ceva cu inima asta!" ; Într-un timp fără maluri ; Nu se sapă

niciun adăpost : [versuri] / Mihaela Oancea. În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 62-63.

665. ONCERIU, LIVIA

Iubire ; Cât mai avem de străbătut? : [versuri] / Livia Onceriu. În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 63-64.

666. ORŞIVSCHI, CĂTĂLINA

Membrul stâng şi membrul drept ; Gogoaşa şi plăcinta : [fabule] / Cătălina Orşivschi. - (Clişee pe negativ).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 52. 667. PACHIA, GABRIELA

My Arms Dispel Me ; Trample and Smile! ; Hufff-Pufff-Fluuuffff...! : [versuri] / Gabriela Pachia ; traducere în limba engleză de Gabriela Pachia. - (Poeme româneşti în limbi străine).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 96-98. 668. PALII, ANASTASIA

[Mă dezbrac de toate organele...] ; Protest ; Subsolul cu şobolani : [versuri] / Anastasia Palii. - (Literatura Basarabiei).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 24. 669. PALII, ANASTASIA

Am fugit de la grădiniţă ; Din fericire a fost o iarnă geroasă ; Cine : [versuri] / Anastasia Palii. - (Literatura tinerilor).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 15. 670. PASCARIU, MIRCEA

Florile dor între oglinzi ; Planul cu heliu ; Ceas cu pagini albastre : [versuri] / Mircea Pascariu.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 65-66. 671. PAŞTIU-GUŞEILĂ, VALERIA

Motto de viaţă ; Bulevardistul : [versuri] / Valeria Paştiu Guşeilă. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 13.

Page 98: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 97

672. PETCU, BOGDAN-ALEXANDRU Fals tratat de vânătoare ; Sequel ; [Tragedii 3] : [versuri] / Bogdan

Alexandru Petcu. - (Emergent). În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 19.

673. PETCU, VLAD TEODOR

I. Ombra XI ; II. Ombra XII ; III. Ombra XVII : [versuri] / Vlad Teodor Petcu.

În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 11. 674. PILLAT, ION

Cămara de fructe : [versuri] / Ion Pillat. - (Portret la zi). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 7.

675. POCLITARU, SORIN

Autumnală urâciune : [versuri] / Sorin Poclitaru. - (Parodiind viaţa). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 29.

676. POP, IOAN ES.

Odalisca din obor ; 1980 ; Mere crude : [versuri] / Ioan Es. Pop. - (Best of). - Grupaj de 8 poezii sub titlul "Un somn pe scaunul electric".

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 6. 677. POPA, SAVU

[Astăzi, o văd pentru a treia oară] ; Oltenia city ; Ocna City : Poemul tatălui : [versuri] / Savu Popa. - (Literatura tinerilor).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 13. 678. POPEL, RODICA

De sărbători ; Un porumbel ; Un mugure : [versuri] / Rodica Popel. - Grupaj de 6 poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 34-36. 679. POPEL, RODICA

M-am supărat ; Părere ; Pasărea : [versuri] / Rodica Popel. - (Poezie). În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 52.

Page 99: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

98 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

680. POPESCU, SPIRIDON Doamne, dacă-mi eşti prieten : [versuri] / Spiridon Popescu. - (Parodiind,

parodiind). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 41.

681. POPESCU-BRĂDICENI, ION

[Abrasax, junge Mönch...] ; [28. Ich erfinde wieder, oh, also bin ich...] : [versuri] / Ion Popescu-Brădiceni ; traducere în limba germană de Mircea M. Pop şi Joachim Schwietzke. - (Poeme româneşti în limbi străine).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 106-107. 682. PRACSIU, TEODOR

Rondelul cameleonului ; Rondelul imposturii : [versuri] / Teodor Pracsiu. - (Rondeluri... în termen de garanţie).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 14. 683. PRECUP, GEORGE V.

Pink Floyd : Transcendere : [versuri] / George Precup. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 9-11.

684. PRELIPCEANU, NICOLAE

Ce ai făcut în Noaptea Sfântului Bartolomeu : [versuri] / Nicolae Prelipceanu. - (Nicolae Prelipceanu - 75).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 10. 685. PRIOTEASA, PETRE

Pravilă : [versuri] / Petre Prioteasa. - (Poeme de la Cenaclul Schenk). În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 72.

686. PRODAN, OFELIA

Lângă troiţă ; O fată a străzii ; Casa de cărămidă arsă : [versuri] / Ofelia Prodan. - (Chintă roială). - Grupaj de 6 poezii.

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 61-63. 687. PUSLOJIĆ, ADAM

Poetului Adi Cristi, misticul : [versuri] / Adam Puslojić. În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 28.

Page 100: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 99

688. PUSLOJIĆ, ADAM Un fel de Eminescu ; Patria de piatră ; Spre Iaşi întors : [versuri] /

Adam Puslojić. - (Poezie). În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 50.

689. RĂCHIŢEANU, TEOFIL

În Munţii de Apus prin luminate dumbrave : [versuri] / Teofil Răchiţeanu.

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 21. 690. RĂPAN, THEODOR

Sonet de adâncă tăcere ; Sonet de înfrăţire ; Sonet de viclenie : [versuri] / Theodor Răpan. - (Poezie). - Grupaj de 6 poezii.

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 11. 691. ROHAN, MONICA

Drumeag ; Pasaj ; Înnămoliri : [versuri] / Monica Rohan. - Grupaj de 6 poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 31-33. 692. ROMANESCU, IOANID

A doua zi : [versuri] / Ioanid Romanescu. - (Un poet, o pagină). În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 8.

693. RUBA, SERGIU RADU

Acela ; Călăuza ; Bocitoarea : [versuri] / Sergiu Radu Ruba. - (Chintă roială). - Grupaj de 5 poezii.

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 59-60. 694. RUSU, VASILE

Din amintiri... : [versuri] / Vasile Rusu. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 6.

695. SAŞA, ŞTEFAN AL.

Rondel de septembrie ; Rondelul fotografiei : [versuri] / Ştefan Al-Saşa. - (Rondeluri... în termen de garanţie).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 13.

Page 101: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

100 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

696. SAVA BORŞAN, TINCUŢA Vântul biciuia pământul : [versuri] / Tincuţa Sava Borşan. - (Poeme de la

Cenaclul Schenk). În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 77.

697. SCHEIANU, NICOLAE

Un rege cretan ; Clepsidra ; Scheiu : [versuri] / Nicolae Scheianu. - (Orfeu).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 7. 698. SCURTU, LUCIAN

Bruma anilor de pe urmă ; Arta de a controla subiectul ; Ceva s-a rupt în două din ea : [versuri] / Lucian Scurtu. - (Poezie). - Grupaj de 5 poezii.

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 39-40. 699. SEREA-CRĂCIUN, STELUŢA

Călătorie ; Aventuriera ; Bătrânul din exil : [versuri] / Steluţa Serea-Crăciun.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 69-71. 700. SFÂRLEA, ALEXANDRU

Cum e să te reinventezi ; Vibraţii şi voci ; Culoarea : [versuri] / Alexandru Sfârlea. - (Poezie).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 51. 701. SILADE, NICOLAE

Miniepistole : [versuri] / Nicolae Silade. - (Versuri). În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 20.

702. SILADE, NICOLAE

Un anotimp în paradis ; Primăvara românească : [versuri] / Nicolae Silade. - (Chintă roială).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 69-70. 703. SORESCU, MARIN

Pietre megalitice şi puf de păpădie : [versuri] / Marin Sorescu. - (Poezie). În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 6.

Page 102: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 101

704. SPIRIDON, CASSIAN MARIA Ahab ; Zopár ľudí ; Z bútľavy : [versuri] / Cassian Maria Spiridon ;

traducere de Dagmar Mária Anoca. - (Poeme româneşti în limbi străine). - Grupaj de 10 poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 111-118. 705. SPIRIDON, CASSIAN MARIA

Condeiul de lacrimi : [versuri] / Cassian Maria Spiridon. - (Dintr-o haltă părăsită).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 29. 706. STANCU, NICOLAE

Plânge râsul de-astă vară ; Ura : [versuri] / Nicolae Stancu. - (Clişee pe negativ).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 51. 707. STĂNESCU, NICHITA

A Paean ; Love Song on the Seahore ; Sentimental Story : [versuri] / Nichita Stănescu ; traducere de Gabriela Pachia. - (Poeme româneşti în limbi străine). - Grupaj de 6 poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 93-96. 708. STOICA, DORINA

De luni până luni : [versuri] / Dorina Stoica. - (Poezie). În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 55.

709. STOICA, PETRE

Spinare : [versuri] / Petre Stoica. - (Poeme de la Cenaclul Schenk). În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 77-78.

710. STOICA, PETRE

These Hands ; An Idyllic Poem ; Shout : [versuri] / Petre Stoica ; traducere de Gabriela Pachia. - (Poeme româneşti în limbi străine).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 90-93. 711. ŞERBAN, KATY

Habar nu ai, suflete... ; Mai mari decât cerul... ; Misiunea unui prieten este... (unui prieten) : [versuri] / Katy Şerban.

În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 47.

Page 103: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

102 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

712. ŞOPTELEA, THEODOR PAUL

Un păienjenel coase sunetul pulsului tău ; O să iau visele de coaste, să nu-şi mai dea ghionturi ; Efix : [versuri] / Theodor Paul Şoptelea. - (Premiile revistei). - Grupaj de 5 poezii.

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 98. 713. ŞTEF, TRAIAN

Disperare nostalgică : [versuri] / Traian Ştef. - (Solilocviul lui Odiseu). În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 14-15.

714. ŞTEFĂNEŢ, VERONICA

[Când plec de la tine...] : [versuri] / Veronica Ştefăneţ. - (Literatura Basarabiei).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 24. 715. TĂNASE, MARIA ILEANA

Credit la Dumnezeu : [versuri] / Maria-Ileana Tănase. - (Poeme de la Cenaclul Schenk).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 78. 716. TÂLVESCU, DUMITRU

Omul negru : [versuri] / Dumitru Tâlvescu. - (Poeme de la Cenaclul Schenk).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 79. 717. TRANDAFIR, DIANA

Convenţie ; Acord verbal ; Perspectivă : [versuri] / Diana Trandafir. - (Poezie). - Grupaj de 12 poezii.

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 13. 718. URSU, CRISTINA

[Versuri de Cristina Ursu] : [versuri]. - (Literatura Basarabiei). În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 24.

719. VANCEA, ECHIM

În dimineaţa de secetă : [versuri] / Echim Vancea. - (Un poet, o pagină). În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 9.

Page 104: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 103

720. VANCU, RADU Mic manual de rezistenţa materialelor : [versuri] / Radu Vancu. -

(Carmen saeculare). În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 18-20.

721. VARVARA, DANIELA

Dimineaţa : [versuri] / Daniela Varvara. - (Un poet, o pagină). În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 10.

722. VĂCĂRESCU, IOAN RADU

Io, ostaşul Ioan de Jelna : [versuri] / Ioan Radu Văcărescu. - (Eseu). În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 14.

723. VĂLĂREANU SÂRBU, LLELU NICOLAE

Am rămas cu gândul acolo ; Unde-s pădurile de altădată ; Suntem învingători de ocazie : [versuri] / Lellu Nicolae Vălăreanu-Sârbu.

În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 48. 724. VICOL, MIHAI

Poem pentru mama ; Te iubesc dureros de melancolic : [versuri] / Mihai Vicol. - (Poezie).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 56. 725. VIŞA, MARCEL

N-am ştiut niciodată când e ziua câinilor mei ; Autodenunţ ; Am visat că : [versuri] / Marcel Vişa. - (Literatura tinerilor).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 12. 726. VIŞA, MARCEL

Nu-i înţeleg pe bătrâni ; Părinţii : [versuri] / Marcel Vişa. - (Poezie). În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 8.

727. VIŞNIEC, MATEI

Descrierea poemului : [versuri] / Matei Vişniec. - (Poemul desenat). În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 4.

Page 105: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

104 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

728. VIZIREANU, ADRIAN Mi-am întins... : [versuri] / Adrian Vizireanu. - (Poeme de la Cenaclul

Schenk). În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 74.

729. VLAHUŢĂ, ALEXANDRU

Păcatul : [versuri] / Alexandru Vlahuţă. - (Evocări). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 45.

730. VULTURESCU, GEORGE

Verš ktorý ťa dobehol ; Nedeľa bázne ; Potrebuješ kráľa aby si bol šašom : [versuri] / George Vulturescu ; traducere de Dagmar Mária Anoca. - (Poeme româneşti în limbi străine).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 101-103. 731. ZANCA, ANDREI

Murmur, poezie : [versuri] / Andrei Zanca. În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 29-30.

732. ZBÎRNEA, ANDREI

Mongolia ; Kendama kid : [versuri] / Andrei Zbîrnea. - (Literatura tinerilor).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 15. 733. ZINCESCU, GHEORGHE

Frânghia de rufe ; Un plop era ; Lupul : [versuri] / Gheorghe Zincescu. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 27.

821.135.1-2 Literatură română. Dramaturgie

734. SUCIU, NICOLAE

Vrei să scapi de Alzheimer? Citeşte mai mult... : (exerciţiu dramatic în 8 scene) / Nicolae Suciu. - (Dramaturgie).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 53-59.

Page 106: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 105

821.135.1-3 Literatură română. Proză

735. ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN

16 micro-povestiri : [proză scurtă] / Constantin Abăluţă. - (Proză). În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 12-13.

736. ADAMEŞTEANU, GABRIELA

Moment nepotrivit, loc nepotrivit : (fragment din vol. "Fontana di Trevi") / Gabriela Adameşteanu. - (Proză).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 6-9. 737. BÂRSAN, ILARION

Lecţia : [proză] / Ilarion Bârsan. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 42.

738. BOGHIU, CĂTĂLIN

Kaurwaki : (fragment din vol. "Gardianul talismanului absolut", în curs de apariţie la Editura Junimea) / Cătălin Boghiu. - (Proză).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 11-14. 739. BUCUREŞTEANU, EMIL

Plutonierul Motoaşcă : [proză] / Emil Bucureşteanu. În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 12.

740. BUD, FLORICA

Cu glagorie de găină : Pamflet de Florica Bud. - (Migdale dulci-amare). În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 14-15.

741. CALIMI, SPERANŢA

Două lăzi şi... picioarele mele : [proză] / Speranţa Calimi. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 23-26.

742. CHERECHEŞ, DOINA

Inginerul... : [proză] / Doina Cherecheş. În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 57-61.

Page 107: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

106 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

743. CIOBANU, MIRCEA V. Devastarea bibliotecii : [proză] / Mircea V. Ciobanu. - (Proză). În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 14-15.

744. CODRUŢ, MARIANA

Rebegea şi focul : [proză] / Mariana Codruţ. - (Proză). În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 42-43.

745. COLIBAN, ALEXANDRA

Transtrav : [proză scurtă] / Alexandra Coliban. - (Proză). În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 67-69.

746. CRĂCIUN, ICU

Stalin ; Nepotul din Italia ; Agenţia de Alungare a Spiritelor Negative : [proză scurtă] / Icu Crăciun. - (Starea prozei scurte). - Din vol. "Nepotul din Italia", aflat în lucru.

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 73-76. 747. CUŢITARU, CODRIN LIVIU

Doctoraş, nebunaş... : [proză scurtă] / Codrin Liviu Cuţitaru. - (Prezentul discontinuu).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 4. 748. DĂNILĂ, OCTAVIAN

Înt-o seară : [poem în proză] / Octavian Dănilă. - (Prozopoeme). În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 14.

749. DOBRESCU, CAIUS

Parazitul prietenos : [proză] / Caius Dobrescu. - (Epica magna). În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 21-24.

750. DORIAN, GELLU

Un început la care am renunţat : [proză] / Gellu Dorian. În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 16-17.

751. FIRAN, CARMEN

Pianul cu coadă : [proză] / Carmen Firan. - (Proză). În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 15.

Page 108: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 107

752. GHILIA, ALECU IVAN Adagio finale : (fragment din vol. "Dragoste şi moarte la Pelişor") /

Alecu Ivan Ghilia. - (Best of). În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 9.

753. GOCIU, GABRIEL ALEXANDRU

[Bărbatul de inimă neagră] : [fragment din romanul cu acelaşi titlu, în lucru] / Gabriel Alexandru Gociu. - (Literatura tinerilor).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 14. 754. HRENCIUC, DINA

Sanda : [proză] / Dina Hrenciuc. - (Starea prozei scurte). În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 71-72.

755. ILIESCU, NICOLAE

Un clopot vestind năpasta : [proză] / Nicolae Iliescu. În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 127-131.

756. IONESCU, ION TOMA

Vernisaj la Mogoşoaia. Ion Pantilie : [fragment din vol. în pregătire "Tablete în alb şi negru"] / Ion Toma Ionescu. - (Tabletă).

În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 30. 757. IORDACHE, EMIL

Pîrtia : (fragment) / Emil Iordache. - (Aproape de carte). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 16.

758. ISTODOR, EUGEN

Cît m-a costat nimicul? : [proză scurtă] / Eugen Istodor. - (Negustori şi muşterii).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 7. 759. IŞTOC, NICOLAE

Vremea smochinelor : [proză] / Nicolae Iştoc. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 8.

760. IUGA, NORA

Du bist ein Windhund : [proză] / Nora Iuga. - (Proză). În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 41.

Page 109: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

108 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

761. LARCO, VASILE Fata în sarafan bleumarin [2] : [proză] / Vasile Larco. - (Genul epic). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 30-31.

762. MIHĂILESCU, CĂLIN-ANDREI

Bucureşti 2099 (II) : [proză] / Călin-Andrei Mihăilescu. - (Ludex). În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 3.

763. MODRAN, LIVIU

Celebra somitate versus invizibilul necunoscut : [proză] / Liviu Modran. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 37-38.

764. MORARU, ANATOL

Un punct de vedere : [fragment din vol. cu acelaşi titlu, în curs de apariţie la Editura Junimea] / Anatol Moraru. - (Proză).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 15. 765. NEAG, ANDREEA IOANA

Omul cu suflet şi braţ de fier : [proză] / Andreea-Ioana Neag. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 15.

766. NICOLAE, RODICA

Destin asumat (I) : [proză] / Rodica Nicolae. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 50-51.

767. OLARU-MIRON, ELENA

Mai mult tăcere : [proză] / Elena Olaru-Miron. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 29-31.

768. PETRESCU, CORNELIA

Hamurile : [fragment din romanul manuscris "Conştiinţe captive"] / Cornelia Petrescu. - (Proză).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 12. 769. RUS, ADRIAN EMIL

Flame : (text colaborativ) / Adrian Emil Rus, Szonja Kadar, Călina Părău, ... - (Tabăra de proză de la Histria).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 23-35.

Page 110: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 109

770. RUSU, NICOLAE XIII : [fragment din vol. "Puşlamielul", în curs de apariţie la Editura

Junimea] / Nicolae Rusu. - (Proză). În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 18-22.

771. RUŞTI, DOINA

Logodnica : [fragment din vol. cu acelaşi titlu] / Doina Ruşti. - (Best of). În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 7, 18.

772. SÂNGEORZAN, ADRIAN

Primii 240 de ani din viaţa mea (III) : Institutul de metamorfoză / Adrian Sângeorzan. - (Proză).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 14. 773. SORESCU, FLORENTIN

Amaretto ; A început să clipească din ce în ce mai des ; Într-o seară mama m-a sunat şi mi-a spus : [poeme în proză] / Florentin Sorescu. - (Chintă roială). - Grupaj de 5 poeme în proză.

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 64-66. 774. SPIRIDON, VASILE

Revoluţia furată (III) : [proză] / Vasile Spiridon. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 43-44.

775. STAN, NICOLAE

Nunta lui Constantin : [fragment din vol. "Agonia lui Constantin", în curs de apariţie la Editura Junimea] / Nicolae Stan. - (Proză).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 23-26. 776. STANOMIR, VLAD

Râul Mehadia : [proză] / Vlad Stanomir. - (Proză). În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 44-52.

777. ŞTEFĂNESCU, CĂTĂLIN

Un italiano vero! : [proză scurtă] / Cătălin Ştefănescu. - (Fără doar şi coate).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 10.

Page 111: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

110 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

778. TOFAN, IOAN GH. Răfuieli de cartier (I) : [fragment din vol. "Pe malul de lut al fluviului"] /

Ioan Gh. Tofan. În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 40-42.

779. TOMA PÎRVU, IULIA

Întoarcere la rădăcini (VI) : [fragment de roman] / Iulia Pîrvu Toma. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 14.

780. TUDOR, NICOLAE

Şedinţa de hipnoză (I) : [proză] / Nicolae Tudor. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 19-21.

781. ŢIC, MIRON

Cum le-a fost interzisă credinţa în Dumnezeu : [proză] / Miron Ţic. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 13.

782. VLAD, ALEXANDRU

Hoţii şi vardiştii : [proză] / Alexandru Vlad. - (Pagini recuperate). În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 16-17.

821.135.1-4 Literatură română. Eseu

783. BACIU, GEORGE

Despre mine ; Gândindu-mă ; Despre viciu : [eseuri] / George Baciu. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 13.

784. CATANOY, NICHOLAS

Alambicul lui Ianus : [eseu] / Nicholas Catanoy. În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 12.

785. DOMIDE-ŞĂNŢANU, AUREL

Cartea - Luminătoarea lumii : [eseu] / Aurel Domide Şănţanu. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 7-8.

786. EREMIA, ANATOL

Marea şi sarea : [eseu] / Anatol Eremia. În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 28.

Page 112: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 111

787. GAIU, CLAUDIU Pentru Europa (II) : [eseu] / Claudiu Gaiu. - (Nonfiction). În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 55-58.

788. GRĂJDEANU, ADRIAN

Forţa destinului : [eseu] / Adrian Grăjdeanu. - (Pro Domo). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 1.

789. LASCU, IOAN

Un suprarealism vegetal. Şi nu numai... : [eseu] / Ioan Lascu. - (Literatura azi).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 91-93. 790. PAPUC, ION

Războiul ca duel : [eseu] / Ion Papuc. - (Eseu). În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 118-120.

791. PETRAŞ, IRINA

"Insperienţa" onirică : fragmente : [eseu] / Irina Petraş. - (Eseu). În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 10, 17.

792. POP, IOAN F.

Morfologia răului (exerciţiu de teodicee) / Ioan F. Pop. - (Eseul). În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 70-76.

793. POPESCU, TITU

Barcelona, Gaudí şi Dalí (II) : [eseu] / Titu Popescu. - (Lecturi în atelier). În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 49-51.

794. SARAH DEJAR

Gânduri de drumeţie : [eseu] / Sarah DeJar. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 3.

795. SPIRIDON, CASSIAN MARIA

O cale a purificării : [eseu despre poezie şi filozofie] / Cassian Maria Spiridon.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 5-11.

Page 113: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

112 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

796. TĂUTAN, VIOREL Măcar atât ; Urmele umbrelor : [eseu] / Viorel Tăutan. - (Poesis). În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 29.

821.135.1-6 Literatură română. Scrisori. Corespondență

797. AICHELBURG, WOLF VON

Pagini inedite de corespondenţă - Wolf von Aichelburg către Olga Caba / prezentate de Ligia Dimitriu. - (Mentori şi apropiaţi ai Cercului Literar).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 21-27. 798. BIANU, IOAN

Titu Maiorescu şi Academia Română : [scrisori primite de la I. Bianu] / prezentare de Nicolae Scurtu. - (Restituiri).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 6. 799. DOINAŞ, ŞTEFAN AUGUSTIN

Scrisoare către Ovid S. Crohmălniceanu / Ştefan Augustin Doinaş. - (Mentori şi apropiaţi ai Cercului Literar).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 28. 800. PAPAHAGI, MARIAN

Două scrisori : [primite de la Marian Papahagi] / prezentare de Gabriel Dimisianu. - (Actualitatea. Lecturi libere).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 5. 801. PUŞCARIU, SEXTIL

Titu Maiorescu - Lecturi şi glose : [scrisori de la Sextil Puşcariu, G. Rotică, George Tutoveanu, ... ] / prezentare de Nicolae Scurtu. - (Restituiri).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 6. 802. REGMAN, ŞTEFĂNIŢĂ

Olga Caba în scrisori către I. Negoiţescu / Ştefăniţă Regman. - (Mentori şi apropiaţi ai Cercului Literar).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 15-19.

Page 114: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 113

803. ZACIU, MIRCEA Întregiri la biografia lui Mircea Zaciu : [scrisori trimise istoricului şi

criticului literar Alexandru George] / prezentare de Nicolae Scurtu. - (Restituiri). În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 6.

821.135.1-7 Literatură română. Satiră. Umor. Epigrame. Parodii

804. ANDREI, PETRUŞ

Băşcălia : [versuri] / Petruş Andrei. - (Sosite cu ultimul poştalion). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 53.

805. BÂLICI, GHEORGHE

De ce votăm din nou aceleaşi partide? ; La susţinerea unei teze de doctorat ; Invidie : [epigrame] / Gheorghe Bâlici. - (Basarabia - dragostea mea). - Grupaj de epigrame.

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 55. 806. BÂLICI, GHEORGHE

Sport în parcul Copou ; Primăvara la Iaşi ; Încredere la vârsta a treia : [epigrame] / Gheorghe Bâlici. - (Exerciţii "la impuse").

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 23. 807. CĂNĂVOIU, ION

Unui magistrat ; Destin ; Măsură : [epigrame] / Ion Cănăvoiu. - (Evocări).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 44. 808. CIMPOI, MIHAI

La vârsta a treia ; După 20 de ani de la podul de flori ; Bărbatul generos : [epigrame] / Mihai Cimpoi. - (Aniversări). - Grupaj de 8 epigrame.

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 2. 809. CIMPOI, MIHAI

Un grup de poeţi, în frunte cu actualul preşedinte, Arcadie Suceveanu, a urcat pe acoperişul Uniunii Scriitorilor din Moldova şi a recitat versuri ; Epigramistului Gheorghe Bâlici care se plânge că soţia i-a scos ochii ; La o cramă din Huşi Grigore Vieru a scris vreo două pagini în cartea de impresii : [epigrame] / Mihai Cimpoi. - (Umoriştii în lumea lor).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 27.

Page 115: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

114 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

810. CONSTANTINESCU, NICUŞOR Doamne, ascultă-mi rugămintea : [parodie la poezia lui Spiridon Popescu]

/ Nicuşor Constantinescu. - (Parodiind, parodiind). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 41.

811. CUZUIOC, ION

Un fleac ; La maternitate : [epigrame] / Ion Cuzuioc. - (Aniversări). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 4.

812. DARIE, VASILE

La vânătoare ; Gând marţial ; Apropo de integrare : [epigrame] / Vasile Darie. - (Ad libitum).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 21-22. 813. DASCĂLU, LILIANA IRINA

La cenaclu astă seară, cumetrie literară : [versuri] / Liliana Dascălu. - (Din terfelogul boltagiilor).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 11. 814. DIVIZA, ION

Anecdotică ; Teii lui Eminescu replantaţi la Iaşi ; Şarmanta profesoară : [epigrame] / Ion Diviza. - (Exerciţii "la impuse").

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 24. 815. DIVIZA, ION

Balada fermierului ; Opţiune ; Justiţie : [epigrame] / Ion Diviza. - (Basarabia - dragostea mea). - Grupaj de 6 epigrame.

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 55. 816. ENE, VERON

Destin ; Definiţie : [epigrame] / Veron Ene. - (Evocări). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 45.

817. FRENŢESCU, IOAN

Bogaţi şi săraci ; Igienă ţigănească ; Un rău platnic la întreţinere : [epigrame] / Ioan Frenţescu. - (Ad libitum).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 21-22.

Page 116: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 115

818. GĂINARIU-TAZLĂU, VIORICA Politicienii şi adevărul ; Greşeli ; Nostalgie : [epigrame] / Viorica

Găinariu. - (Aniversări). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 3.

819. GÂRDA, PETRU-IOAN

Amintiri din studenţie ; Nostalgie ; Amintiri : [epigrame] / Petru Ioan Gârda. - (Exerciţii "la impuse").

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 23. 820. GHICA, ROMICĂ

Trasul la români (3/4) : [epigrame] / Romică C. Ghica. În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 10.

821. GHIŢĂ, LAURENŢIU

Olandezul moldovenizat ; Sonet de drag de Iaşi ; Amintiri din armată : [versuri] / Laurenţiu Ghiţă. - (Exerciţii "la impuse").

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 24-25. 822. IONAC, VASILE

[La tine-i toamnă. Ce noroace ai...] : [versuri] / Vasile Ionac. - (Umoriştii în lumea lor).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 28. 823. LARCO, VASILE

Aparenţe ; Şi mătrăguna e utilă! ; Precizare : [epigrame] / Vasile Larco. - (A tunat şi i-a adunat). - Grupaj de 5 epigrame sub titlul "Duel epigramatic".

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 34. 824. LARCO, VASILE

Dorinţă ; Testament ; România, mândră floare : [epigrame] / Vasile Larco.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 12. 825. LEU, GHEORGHE

Învăţături ; Talk-shaw : [versuri] / Gheorghe Leu. - (Terţine). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 33.

Page 117: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

116 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

826. LUNCA, NECULAI Nelu Moldovan - Sonetul retrogradus : [epigrame] / Neculai Lunca. -

(Sosite cu ultimul poştalion). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 53.

827. MANOLACHE, LIVIU

Ca la noi ; Nervi de toamnă : [epigrame] / Liviu Sergiu Manolache. - (Ad libitum).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 21-22. 828. MOLDOVAN, CONSTANTIN

Cu sapa ; Aventură cu o blondă : [epigrame] / Constantin Moldovan. - (Portret la zi).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 55. 829. NICUCIE, SANDA

E clar! ; De plictiseală : [versuri] / Sanda Nicucie. - (Umoriştii în lumea lor).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 28. 830. NICUCIE, SANDA

Vino, ca să-ţi dau... ; Scrisorică mov bombon ; Spune-mi tu, că nu te-aud... : [versuri] / Sanda Nicucie. - (Exerciţii "la impuse").

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 25-26. 831. ORŞIVSCHI, CĂTĂLINA

Ce mică e vacanţa mare! Întrebare : [versuri] / Cătălina Orşivschi. - (Exerciţii la "liber alese").

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 38. 832. ORŞIVSCHI, CĂTĂLINA

Realitate ; Reflexie ; Exces : [epigrame] / Cătălina Orşivschi. - (A tunat şi i-a adunat). - Grupaj de 5 epigrame sub titlul "Duel epigramatic".

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 34. 833. PEIU, NICOLAE

Pensionar în România ; Alint la vârsta a treia : [epigrame] / Nicolae Peiu. - (Ad libitum).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 21-22.

Page 118: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 117

834. PERŢA, LUCIAN Autumnală : [parodie la poezia Dianei Trandafir] / Lucian Perţa. -

(Parodii). În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 19.

835. PERŢA, LUCIAN

Ca distanţele tăcute : [parodie la poezia lui Geo Galetaru] / Lucian Perţa. - (Parodii).

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 19. 836. PERŢA, LUCIAN

Pilsnersee : [parodie la poezia lui Theodor Damian] / Lucian Perţa. - (Parodii).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 99. 837. PERŢA, LUCIAN

Săsarul ; Un rege cretan : [parodie la poezia lui Nicolae Scheianu] / Lucian Perţa. - (Parodii).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 19. 838. PERŢA, LUCIAN

Zburător : [parodie la poezia Ioanei Diaconescu] / Lucian Perţa. - (Parodii).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 242-245. 839. PETRONE, GEORGE

Vara, vremea scăldatului ; Răspuns pe măsură ; Unui fost coleg, ajuns parlamentar : [epigrame] / George Petrone. - (Ad libitum).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 21-22. 840. POSTOLACHE, GHEORGHE

Teascul : [proză umoristică] / Gheorghe Postolache. - (De-ale vieţii). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 15.

841. POTOPIN, ION

Mie... Numai mie! ; Unui mare modest ; Unui poet ermetic : [epigrame] / Ion Potopin. - (Evocări). - Grupaj de 5 epigrame.

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 44.

Page 119: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

118 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

842. PRACSIU, TEODOR Eseu tandru despre beciologie : [proză umoristică] / Teodor Pracsiu. -

(Exerciţii la "liber alese"). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 36-38.

843. PURCIA, SEVER

Apel la 112 ; Eiusdem farinae ; Sincope : [epigrame] / Sever Purcia. - Grupaj de 17 epigrame.

În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 49. 844. SASU, IOAN MUGUREL

Paradox ; Bunăstare : [epigrame] / Ioan-Mugurel Sasu. - (Aniversări). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 4.

845. SLAVU, VALI

Fabula valorii : [versuri] / Vali Slavu. - (Exerciţii "la impuse"). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 26.

846. ŞTEFĂNESCU, RADU

[P-acilea, iubi, trece un cocor...] : [versuri] / Radu Ştefănescu. - (Umoriştii în lumea lor).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 28. 847. ŞTIRBU, TITUS

Două state : [epigrame] / Titus Ştirbu. - (Ad libitum). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 22.

848. TEODOREANU, PĂSTOREL

Sclipiri de spirit la Academia liberă : Un ou cu cântec : [anecdote] / Păstorel. - (Pagina lui Păstorel).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 1. 849. TUDORACHE, CONSTANTIN

Viaţa ca un pendul ; Cronica străzii ; Ascensiuni : [epigrame] / Constantin Tudorache. - (Aniversări). - Grupaj de 6 epigrame.

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 3.

Page 120: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 119

850. VAJOGA, VASILE Balada unui fapt divers rural : (Din ciclul "Nostalgii comuniste") :

[versuri] / Vasile Vajoga. - (Exerciţii la "liber alese"). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 35.

851. VAJOGA, VASILE

Continuitate ; Indicaţie dirijorală ; Epitaf unui prost : [epigrame] / Vasile Vajoga. - (Ad libitum).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 21-22. 852. VAJOGA, VASILE

Folkişti în criză : [parodie la poezia lui Lucian Blaga] / Vasile Vajoga. - (Parodiind, parodiind).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 40. 853. VAJOGA, VASILE

Nervi de criză : [parodie la poezia lui George Bacovia] / Vasile Vajoga. - (Parodiind, parodiind).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 40. 854. VOICESCU, VIORICA

Gratitudine ; Indiscreta ; Revelaţie : [epigrame] / Viorica Voicescu. - (Aniversări). - Grupaj de 6 epigrame.

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 4.

821.135.1-84 Literatură română. Maxime. Proverbe. Aforisme. Zicători

855. GRIGURCU, GHEORGHE

"A iubi trecutul înseamnă a te iubi pe tine" : [aforisme] / Gheorghe Grigurcu. - (Aforisme).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 30-32. 856. LAVU, ŞTEFAN

Comedia numelor (85) : [cugetări] / Ştefan Lavu. În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 20.

Page 121: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

120 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

857. SCHOR, DOREL Mă bucur... : [aforisme] / Dorel Schor. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 16.

821.135.1-92 Literatură română. Publicistică

858. ANDRUŞCĂ, ANDREEA-OANA

Jazzul subtil al liricii bacoviene : [publicistică literară] / Andreea-Oana Andruşcă. - (Eveniment).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 10. 859. BANCIU, PAUL EUGEN

Jurnalul despărţirilor (VIII) : [publicistică literară] / Paul Eugen Banciu. - (Picătura de cucută).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 18. 860. BATOG-BUJENIŢĂ, MIHAI

Ştiri de ultimă oră : [publicistică literară] / Mihai Batog-Bujeniţă. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 15-16.

861. BREZEANU, MIHAI

Cum m-am reîndrăgostit de literatura română : [publicistică literară] / Mihai Brezeanu. - (Regimul artelor şi muniţiilor).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 15 : il. 862. CHIFU, GABRIEL

Caseta cu idei : [publicistică literară] / Gabriel Chifu. - (Actualitatea). În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 9.

863. DANCIU, MAGDA

Meteo... texte : [publicistică literară] / Magda Danciu. - (Save as). În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 90-95.

864. DOMAN, DUMITRU AUGUSTIN

Fericirea vine odată cu răsăritul : [publicistică literară] / Dumitru Augustin Doman. - (Aşchii dintr-un jurnal de cititor).

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 15.

Page 122: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 121

865. EMINESCU, MIHAI Toate-s vechi şi nouă toate... [LX] : [Timpul, 22 august 1881] / Mihai

Eminescu. - (Domnul Eminescu scris-a). În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 2.

866. GEORGESCU, IRINA

Telciu reloaded sau despre poezie şi prietenie : [publicistică literară] / Irina Georgescu. - (Actualitate).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 7 : il. 867. GRIGURCU, GHEORGHE

"Tristeţea libertăţii" : [publicistică literară] / Gheorghe Grigurcu. - (Asterisc).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 10-13. 868. MIHĂIEŞ, MIRCEA

Un grătar pentru Europa : [publicistică literară] / Mircea Mihăieş. - (Actualitatea. Contrafort).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 5. 869. MUREŞAN, ION

Recuperatorul : [publicistică literară] / Ion Mureşan. - (De rerum natura). În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 15.

870. PAVEL, CĂTĂLIN

Articolul cu Apolodor : [publicistică literară] / Cătălin Pavel. - (O, ce vestigii minunate!).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 8. 871. PĂTRAŞCU, HORIA-VICENŢIU

Existenţialiştii noştri... : [publicistică literară] / Horia V. Pătraşcu. - (La faţa timpului).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 21. 872. SLAVU, VALI

Regio 2028 : [publicistică literară] / Vali Slavu. - (Viaţa bate imaginaţia). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 42-43.

Page 123: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

122 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

873. ŞERBAN, GEO 7 instantanee cu Ştefan : [publicistică literară] / Geo Şerban. - (Ţintă fixă

Ştefan Borbély). În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 85-87.

874. URSACHE, MAGDA

Vorba-n colţuri (IV) : [publicistică literară] / Magda Ursache. În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 11.

875. VASILESCU, MIRCEA

Cât ne costă că nu citim : [publicistică literară] / Mircea Vasilescu. - (Biblos).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 16. 876. ZELETIN, C.D.

Reflecţii despre repetiţie (III) : [publicistică literară] / C.D. Zeletin. În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 6.

821.135.1-94 Literatură română. Memorii

877. BREBAN, NICOLAE

Norocul copleşitor : [fragment din vol. "Viaţa mea"] / Nicolae Breban. - (Editorial).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 3. 878. BUTNARU, LEO

File de jurnal cu Ioanid Romanescu : [jurnal] / Leo Butnaru. - (Historia Magistra Vitae. Varia).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 117-122. 879. CESEREANU, RUXANDRA

Jurnal de bord / Ruxandra Cesereanu. - (Tabăra de proză de la Histria). În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 20-22.

Page 124: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 123

880. DASCĂLU, LILIANA IRINA Nestimaţi colegi : (nestimaţi în sensul de preţioşi, de la "nestemate",

eventual "nestimaţi") : după 29 de ani : [jurnal] / Liliana Dascălu. - (Din terfelogul boltagiilor).

În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 8-11. 881. GEORGESCU, ŞERBAN

O zi în care îmi propusesem să scriu : [jurnal] / Şerban Georgescu. - (Pe ce lume trăim).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 6. 882. GRIGURCU, GHEORGHE

"Durerea e ultimativă" : [jurnal] / Gheorghe Grigurcu. - (Jurnal). În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 20.

883. IORGA, NICOLAE

Orizonturi moştenite : [fragment din vol. "O viaţă de om - aşa cum a fost"] / Nicolae Iorga.

În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 18-20. 884. ISTODOR, EUGEN

Eu n-aveam ou decît rar şi niciodată la şcoală : [amintiri] / Eugen Istodor. - (Negustori şi muşterii).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 7. 885. MATEESCU, CONSTANTIN

Ada-Kaleh : [amintiri] / Constantin Mateescu. - (Desene în peniţă). În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 7.

886. MATEI, ALEXANDRU

De la Chişinău la Paris (II) : "identitate culturală" : [jurnal] / Alexandru Matei. - (Jurnal).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 16. 887. PÂSLARU, THEODOR

Povestiri şi amintiri din trecut (VIII) : [memorii] / Theodor Pâslaru. - (Inedit).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 43-46.

Page 125: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

124 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

888. POPA, VASILE GH. Mălurenii : [fragment din vol. "Din copilărie", vol. I] / Vasile Gh. Popa. În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 16-17.

889. POPESCU, ADINA

Vama Veche, la final de sezon : [amintiri] / Adina Popescu. - (Portrete din mers).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 7. 890. POPOVICI, IAROMIRA

Timid, spre suflul de toamnă : [amintiri] / Iaromira Popovici. - (Bazar). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 13.

891. STOICIU, LIVIU IOAN

Din anul revoluţiei. De uz strict personal (XIV) : [jurnal] / Liviu Ioan Stoiciu. - (Historia Magistra Vitae. Varia).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 123-126. 892. ŞTEFĂNESCU, ALEX

Momente frumoase cu Augustin Buzura : [amintiri] / Alex. Ştefănescu. - (Amintiri).

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 4. 893. TĂNASE, BOGDAN

Bora : [amintiri] / Bogdan Tănase. - (Regimul artelor şi muniţiilor). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017). p. 17.

894. TĂNASE, BOGDAN

Slobozia. Estul : [amintiri] / Bogdan Tănase. - (Regimul artelor şi muniţiilor).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 17 : il.

Page 126: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 125

821.135.1-95 Literatură română. Recenzii

895. ALTAROZZI, GIORDANO

O epopee pontică : [recenzie la "Ocolul Mării Negre în 90 de zile: Şapte ţări, opt graniţe şi o lovitură de stat în prime-time" de Sabina Fati. Bucureşti : Humanitas, 2017] / Giordano Altarozzi. - (Cronică literară).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 36-37. 896. ALUI GHEORGHE, ADRIAN

Ajuns din urmă : [recenzia vol. cu acelaşi titlu de Liviu Ioan Stoiciu. Iaşi : Junimea, 2017] / Adrian Alui Gheorghe. - (Cărţi noi la editura Junimea). - În grupajul "Amiaza cărţilor junimiste".

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 55. 897. ALUI GHEORGHE, ADRIAN

Hârtiile oficiale : [recenzia vol. cu acelaşi titlu de Gheorghe Schwartz. Iaşi : Junimea, 2017] / Adrian Alui Gheorghe. - (Cărţi noi la editura Junimea). - În grupajul "Amiaza cărţilor junimiste".

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 54. 898. ALUI GHEORGHE, ADRIAN

Icre negre, proaspete : [recenzia vol. cu acelaşi titlu de M.B. Ionescu-Lupeanu. Iaşi : Junimea, 2017] / Adrian Alui Gheorghe. - (Cărţi noi la editura Junimea). - În grupajul "Amiaza cărţilor junimiste".

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 55. 899. ALUI GHEORGHE, ADRIAN

Lucrurile pe care nu mi le spui : [recenzia vol. cu acelaşi titlu de Iacob Florea. Iaşi : Junimea, 2017] / Adrian Alui Gheorghe. - (Cărţi noi la editura Junimea). - În grupajul "Amiaza cărţilor junimiste".

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 56. 900. ALUI GHEORGHE, ADRIAN

Piese dintr-un puzzle : [recenzia vol. cu acelaşi titlu de Grigore Chiper. Iaşi : Junimea, 2017] / Adrian Alui Gheorghe. - (Cărţi noi la editura Junimea). - În grupajul "Amiaza cărţilor junimiste".

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 56.

Page 127: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

126 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

901. ANDREI, PETRUŞ Poetul Coriolan Păunescu - Un neoclasic (în formă) şi un transmodern

(în conţinut) : [recenzie la "Planeta liberă şi sumbră" de acelaşi autor. Galaţi : InfoRapArt, 2016] / Petruş Andrei.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 10. 902. ANGHEL, DUMITRU

Clipa de un an lumină : [despre vol. cu acelaşi titlu de Ioan Toderiţă] / Dumitru Anghel.

În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 36-38. 903. ANGHELESCU, MIRCEA

O precursoare europeană: Martha Bibescu : [recenzie la "Catherine-Paris" de acelaşi autor. Iaşi : Polirom, 2013] / Mircea Anghelescu. - (Ex libris).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 8. 904. ANTONIU, CONSTANTIN

Calistrat Costin: Poezia care sugerează şi reaminteşte... : [recenzie la "Fericit cel care" de acelaşi autor. Bacău : Ateneul scriitorilor, 2017] / Constantin Antoniu.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 3, 11. 905. ARETZU, PAUL

Iarna unui sentiment : [recenzie la "Către iarnă" de Rodian Drăgoi. Râmnicu Sărat : Rafet, 2017] / Paul Aretzu. - (Scan).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 11. 906. ARETZU, PAUL

O poezie a nevinovăţiei şi a credinţei : [recenzie la "Iubita cu nume de profet" de Daniela Şontică. Bucureşti : Tracus Arte, 2014] / Paul Aretzu.

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 10. 907. BACALBAŞA, GHEORGHE

Despre unchiul Secu şi tanti Mili, cu dragoste : [despre vol. "Copiii războiului" de Varujan Vosganian] / Gheorghe Bacalbaşa.

În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 29-30.

Page 128: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 127

908. BAHNA, MIOARA Ioan Vintilă Fintiş: "Catedrala de rouă" : [recenzie. Râmnicu Sărat :

Rafet, 2017] / Mioara Bahna. În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 6.

909. BALEA, ALEXANDRA MARIA

Sarcasmul - o altă metodă de înţelegere a lumii depravate : [recenzie la "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de sex" de Florica Bud. Bucureşti : eLiteratura, 2016] / Alexandra M. Balea. - (Recenzii).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 56-57. 910. BATOG-BUJENIŢĂ, MIHAI

Cântece în amurg de lumină : [despre vol. "Popas printre cuvinte" de Aurel Domide-Şănţanu] / Mihai Batog-Bujeniţă.

În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 2-3. 911. BĂBUŞANU, MIHAELA

Roberta Sondra Pilipăuţeanu: "Cu Urim şi Tumim pe drumul Levantului" : [despre vol. cu acelaşi titlu] / Mihaela Băbuşanu.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 12. 912. BECART, VALENTINA

"... cred că am albit iubind, scriind, fiind poezie..." : [despre vol. "Cinci degete" de Mihaela Meravei] / Valentina Becart. - (Lecturi după lecturi).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 130-131. 913. BENGA, GRAŢIELA

Desene în oglindă : [despre vol. "Pivniţa din horn" de Gheorghe Vidican] / Graţiela Benga. - (Delta).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 10. 914. BENGA, GRAŢIELA

Între cer şi pământ : [recenzie la "Lanţul de aur" de Andrei Cornea. Bucureşti : Humanitas, 2017] / Graţiela Benga. - (Delta).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 10. 915. BERNEA, ILINCA

Extraconjugal : [despre vol. cu acelaşi titlu de Mihai Radu] / Ilinca Bernea. În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 99-100.

Page 129: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

128 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

916. BÎLEA, DIANA DOBRIŢA Poezia, o lege scrisă : [recenzie la "Miniepistole" de Nicolae Silade. Cluj-

Napoca : Grinta, 2017] / Diana Dobriţa Bîlea. În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 17.

917. BOBICĂ, DIANA

Între "tutuană" şi "drugă" : [recenzie la "Pelinul negru" de Ioana Nicolaie. Iaşi : Junimea, 2017] / Diana Bobică. - (Comentarii, recenzii, cronici).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 83-85. 918. BODNĂRESCU, SIMION

Carte despre cărţi şi o seamă de autori : [recenzie la "Lumina din cuvinte" de Dorina Stoica. Bacău : Corgal Press, 2017] / Simion Bodnărescu.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 9. 919. BORA, CĂLINA

Impersonalitatea scriiturii: Scriptor : [recenzie la "Scriptor sau Cartea transformărilor admirabile" de Liviu Codrin Cuţitaru. Iaşi : Polirom, 2017] / Călina Bora. - (Cronica literară).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 44. 920. BOSTAN, CONSTANTIN

Sidonia C. Hogaş (II) : "De veghe-n lanul de ocară" : [despre corespondenţa cu Constantin Turcu] / Constantin Bostan. - (Arhive literare).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 40-42. 921. BRAGA, MIRCEA

Geniul inimii. Un cuib de sfinţi : [fragment din prefaţa romanului în versuri, "Geniul inimii", de Aura Christi] / Mircea Braga. - (Cu cărţile pe masă).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 180-184. 922. BRĂTESCU, MAGDALENA

"Imnul cucuvelelor" de Mihai Batog-Bujeniţă : [recenzie. Iaşi : Ars Longa, 2015] / Magdalena Brătescu.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 8. 923. BURŢA-CERNAT, BIANCA

Lovituri de teatru : [recenzie la "Casa din Strada sirenelor" de Octavian Soviany. Timişoara : Hyperliteratura, 2017] / Bianca Burţa-Cernat. - (Literatură).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 7 : il.

Page 130: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 129

924. BUSUIOC, NICOLAE Drumul labirintic al timpului istoric : [recenzie la "Icre negre proaspete"

de M.B. Ionescu-Lupeanu. Iaşi : Junimea, 2017] / Nicolae Busuioc. - (Cărţi noi la editura Junimea).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 71-72. 925. BUTUNOI, CONSTANTIN

Proza la rampă : [despre vol. "Salomeia" de Eugen D. Pădurean] / Constantin Butunoi. - (Lecturi după lecturi).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 129-130. 926. BUZAŞI, ION

George Coşbuc într-o ediţie de Ioan Pintea : [despre vol. "Fire de tort. Poeme alese de Ioan Pintea" de George Coşbuc] / Ion Buzaşi. - (Vitrina).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 4 : il. 927. CHELARU, MARIUS

Cântece de trecut puntea : [despre vol. cu acelaşi titlu de Ovidiu Mihăilescu] / Marius Chelaru. - (Cronici şi recenzii).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 228-229. 928. CHELARU, MARIUS

În drum spre nesfârşire: Pacea din suflet : [despre vol. "Instantanee fotopoetice" de Radu Şerban] / Marius Chelaru. - (Cronici şi recenzii).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 223-226. 929. CHELARU, MARIUS

O privire spre lumea lui Loke : [despre vol. "Din lumea lui Loke" de Daniel Onaca] / Marius Chelaru. - (Cronici şi recenzii).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 226-227. 930. CHIPRIAN, CRISTINA

"Nezeu a plecat de la noi din bloc" : [recenzie la "Nezeu trăieşte la bloc. O carte cu care poţi să prinzzzi muşte" de Cristian Ghica. Iaşi : Junimea, 2017] / Cristina Chiprian. - (Cărţi noi la editura Junimea).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 73.

Page 131: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

130 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

931. CHIRIAN, RITA (Para)Literatură în mii de paşi : [despre vol. "Trei săptămâni în

Himalaya" şi "Trei săptămâni în Anzi" de Marius Chivu] / Rita Chirian. - (Critică literară).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 61-62. 932. CHISCOP, LIVIU

Bacovianismul la el acasă : [recenzie la "Prizonierul tăcerii" de Victor Munteanu. Iaşi : Junimea, 2016] / Liviu Chiscop. - (Cronici şi recenzii).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 214-220. 933. CHIVU, MARIUS

Comunism provincial : [despre romanul "Pârtia" de Emil Iordache] / Marius Chivu. - (Regimul armelor şi al muniţiilor).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 16 : il. 934. CISTELECAN, ALEXANDRU

Frumuseţea ochilor din care curge sânge : (amintiri şi provocări) : [recenzie la "Maşina de cusut" de Hristina Doroftei. Bucureşti : Cartea Românească, 2017] / Al. Cistelecan. - (Despre).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 60. 935. CÎRLAN, GABRIELA

Amintirile unei fete (aproape) cuminţi : [recenzie la "8 povestiri de pe Calea Moşilor" de Adina Popescu. Bucureşti : Editura Arthur, 2016] / Gabriela Cîrlan. - (Literatură).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 8 : il. 936. CÎRLAN, GABRIELA

Întîmplări din (i)realitatea imediată : [despre "Cartea năsoaselor" de Alexandra Rusu] / Gabriela Cîrlan. - (Literatură).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 9 : il. 937. CODREANU, THEODOR

Lirica absenţei : [despre vol. "Fierbinte", "Diamantul negru" şi "În umbra iubirii" de Dana Oana Dalea] / Theodor Codreanu. - (Lector).

În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 23-24.

Page 132: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 131

938. CODREANU, THEODOR Magma cum fraude : [despre vol. " Testis. Sezonul I" de Teodor Parapiru]

/ Theodor Codreanu. În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 31-33.

939. CODREANU, THEODOR

Vieţuirile lui Horia Bădescu (III) : [despre vol. "Cărţile vieţuirii" de acelaşi autor] / Theodor Codreanu. - (Ex libris).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 97-100. 940. CODRESCU, GRIGORE

Când scriitorul devine eroul unei cărţi : [recenzie la "Sarea muntelui de rouă. Convorbiri convenţionale cu poetul, prozatorul şi criticul literar Emilian Marcu" de Constantin Marafet. Râmnicu Sărat : Rafet, 2016] / Grigore Codrescu.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 3. 941. CONSTANTINESCU, NICOLAE

"Fiecare pasăre pe limba ei piere" : [despre vol. "Proverbele românilor" de Iuliu A. Zanne] / Nicolae Constantinescu ; coordonator Iaromira Popovici. - (Dosar Dilema). - În grupajul "Păsărele mii".

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. V. 942. CORCINSCHI, NINA

Puncte de vedere şi voci : [despre vol. "Punct de vedere" de Anatol Moraru] / Nina Corcinschi. - (Cronică literară).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 37-38. 943. COROIU, CONSTANTIN

Magda Ursache şi cărţarii contimporani : [despre vol. "Vieţile cărţarilor contemporani după Magda Ursache"] / Constantin Coroiu. - (Cărţi).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 30. 944. COŞOVEANU, GABRIEL

Suportabila răceală a vieţii : [recenzie la "Ieri a fost duminică. Schiţe, nuvele, povestiri" de Cornel Nistea. Cluj-Napoca : Grinta, 2016] / Gabriel Coşoveanu. - (Actualitatea. Cartea de proză).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 7.

Page 133: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

132 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

945. COTOI, AMALIA Romanul kafkaesque : [recenzie la "Scriptor sau Cartea transformărilor

admirabile" de Liviu Codrin Cuţitaru. Iaşi : Polirom, 2017] / Amalia Cotoi. - (Cronică literară).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 34-36. 946. CRĂCIUN, CĂLIN

Ştefan Borbély în război cu homo brucans : [recenzie la "Homo brucans şi alte eseuri" de acelaşi autor. Bucureşti : Contemporanul, 2011] / Călin Crăciun. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 132-134. 947. CRISTEA, DAN

Mitologia mainimicului : [recenzie la "Opera poetică" de Ioan Moldovan. Piteşti : Paralela 45, 2016] / Dan Cristea. - (Cronica literară).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 3. 948. CRISTEA, TUDOR

Capcanele trecutului : [recenzie la "Capcane pentru ochi deschişi. Testament mistic" şi "Capcane pentru ochi deschişi. Noua mea capcană" de Ioan Vişan. Târgovişte : Bibliotheca, 2016] / Tudor Cristea. - (Scan).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 17. 949. CRISTEA-ENACHE, DANIEL

"Bildungsroman" : [recenzie la "Viaţă şi cărţi. Amintirile unui cititor de cursă lungă" de Nicolae Manolescu. Piteşti : Paralela 45, 2015] / Daniel Cristea-Enache. - (Actualitatea. Carte românească).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 10. 950. CRISTEA-ENACHE, DANIEL

Avangardism vintage : [recenzie la "Ascultă cum plâng parantezele" de Nora Iuga. Bucureşti : Cartea Românească, 2016] / Daniel Cristea-Enache. - (Actualitatea. Carte românească).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 10. 951. CRISTEA-ENACHE, DANIEL

Benzi desenate : [recenzie la "Te pup în fund, conducător iubit!" de Daniel Bănulescu. Bucureşti : Integral, 2015] / Daniel Cristea-Enache. - (Actualitatea. Carte românească).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 10.

Page 134: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 133

952. CRISTEA-ENACHE, DANIEL Cartea amară : [recenzie la "Frica" de Eugen Suciu. Bucureşti : Tracus

Arte, 2017] / Daniel Cristea-Enache. - (Actualitatea. Cartea de poezie). În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 7.

953. CRISTEA-ENACHE, DANIEL

În vervă : [recenzie la "Lumea în Si bemol. Dan Grigore de vorbă cu Dia Radu". Iaşi : Polirom, 2016] / Daniel Cristea-Enache. - (Actualitatea. Carte românească).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 10. 954. CUBLEŞAN, CONSTANTIN

Poeme pe patul de spital (Gheorghe Mocuţa) : [recenzie la "Salutări din Piaţa Reconcilierii" de acelaşi autor. Arad : Editura Mirador, 2016] / Constantin Cubleşan. - (Nicolae Prelipceanu - 75).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 15-16. 955. CUBLEŞAN, CONSTANTIN

Poezia decameronică : [recenzie la "Decameronice" de Horia Bădescu. Cluj-Napoca : Editura Şcoala Ardeleană, 2017] / Constantin Cubleşan. - (Comentarii, recenzii, cronici).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 95. 956. CUBLEŞAN, VICTOR

Exit(us) : [despre vol. "Exitus" de Adrian Georgescu] / Victor Cubleşan. - (Cronica literară).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 43-44. 957. CULCER, DAN

Ciracii lui Brucan şi brucanizarea. Marginalii la Homo brucans de Ştefan Borbély : [despre vol. "Homo brucans şi alte eseuri"] / Dan Culcer. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 126-131. 958. DINIŢOIU, ADINA

Scrisul-pharmakon : [recenzie la "Cel care cheamă cîinii" de Lucian Dan Teodorovici. Iaşi : Polirom, 2017] / Adina Diniţoiu. - (Literatură).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 8 : il.

Page 135: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

134 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

959. DOBRE, ANA Artistul şi atelierul iluziilor sale : [recenzie la "Atelierul de fluturi" de

Virgil Diaconu. Piteşti : Tiparg, 2016] / Ana Dobre. - (Lector). În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 22.

960. DOBRESCU, CAIUS, 1966-

Nietzsche-mamă, Nietzsche-tată, Nietzsche-masă-mbelşugată : [despre vol. "Pornind de la Nietzsche" de acelaşi autor] / Caius Dobrescu. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 122-125. 961. DOBRIŢA BÎLEA, DIANA

Trepte de veghe către înaltul sufletului : [despre vol. "Insomniile bufniţei" de Mihaela Aionesei] / Diana Dobriţa Bîlea. - (Vitrina).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 4. 962. DORIAN, GELLU

Cristina Costov - "Odihna de stele" : [despre vol. cu acelaşi titlu] / Gellu Dorian. - (Debuturi).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 101-102. 963. DUMITRIU, ALEXANDRU

Arteziana palimpsestă : [recenzie la "Executare silită" de Ion Cocora. Bucureşti : Palimpsest, 2016] / Alexandru Dumitriu. - (Actualitatea. Cartea de poezie).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 7. 964. DUR, ION

Un poet şi un comunicator : [despre vol. "Maşina de scrib" de Andei Ileni şi "Mareea neagră: limba română sub asediu. Greşeli de exprimare în mass media din România" de Dumitru Borţun] / Ion Dur. - (Ciorne şi zile).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 75-77. 965. FILIP, TEREZIA

Betty Kirchmajer-Donca, "Iubiri mărturisite" - realul sub raza unui rafinat ochi feminin : [despre vol. cu acelaşi titlu] / Terezia Filip. - (Interpretări).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 16.

Page 136: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 135

966. FITCAL, MARIA Impresii de lectură despre volumul "Prin anii lunilor de mai", de Mihai

Valentin Gheorghiu / Prof. Maria Fitcal. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 8.

967. FLOREAN, NICOLETA

Revelaţia esenţei în volumul "Viaţă" : [despre vol. cu acelaşi titlu de Magda Cârneci] / Nicoleta Florean. - (Comentarii).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 15. 968. GÂRBEA, HORIA

România - Spania: unu la unu : [recenzie la "Numele meu este..." de Dragoş Cosmin Popa. Cluj-Napoca : Neuma, 2017] / Horia Gârbea. - (Tag-uri).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 22. 969. GÂRBEA, HORIA

Toamna. Mult suspans : [despre vol. "Din lumea trecerii" de Daniela Achim Harabagiu, "La străini - vieţile secrete" de George David, "Electric puzzle" de Cezar Pârlog, şi "Lalele din Paradis" de Lucia Cherciu] / Horia Gârbea. - (Tag-uri).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 22. 970. GLODEANU, GHEORGHE

Scrisori către Doti (I) : [despre vol. cu acelaşi titlu de Radu Stanca] / Gheorghe Glodeanu. - (Cronica literară).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 3 : il. 971. GOLDIŞ, ALEX

Pentru o istorie 3D a literaturii române contemporane : [despre vol. "Literaturile române postbelice" de Ion Simuţ] / Alex Goldiş. - (Cronică literară).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 27-29. 972. GRĂDINARIU, MIHAELA

Capcanele ademenitoare ale mărturisirii : [recenzie la "Poezie şi confesiune" de Daniel Corbu. Iaşi : Junimea, 2017] / Mihaela Grădinariu. - (Cărţi noi la editura Junimea).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 59-60.

Page 137: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

136 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

973. GRIGORCIUC, LĂCRĂMIOARA "Zâmbetul", ca dar al sufletului : [despre vol. cu acelaşi titlu de Decebal

Alexandru Seul] / prof. Lăcrămioara Grigorciuc. În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 10.

974. GRIGORIU, MARIA

Celebrarea poveştilor : [despre vol. "Ceva care să-mi amintească de tine" de Iacob Florea] / Maria Grigoriu. - (Lecturi).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 18 : il. 975. GRIGURCU, GHEORGHE

De trei ori femeie : [recenzie la "În mâinile tale" de Flori Bălănescu. Bucureşti : Blumenthal, 2012] / Gheorghe Grigurcu. - (Lector).

În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 3-4. 976. GRIGURCU, GHEORGHE

Zaharia Stancu, poetul : [recenzie la "O sută şi una de poezii" de Zaharia Stancu, antologie, prefaţă şi selecţia referinţelor critice de Mircea Moţ. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2017] / Gheorghe Grigurcu. - (Actualitatea. Semn de carte).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 19. 977. GROSU, MONICA

Viaţa mea e un roman : [recenzie la "Libertate" de Bogdan Teodorescu. Bucureşti : Cartea Românească, 2016] / Monica Grosu. - (Cu cărţile pe masă).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 186-187. 978. GROŞAN, IOAN

O cruntă luciditate : [despre vol. "Borderline" de Ana Dragu] / Ioan Groşan. - (Scan).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 16. 979. GRUBER, CORINA

Avataruri ale scriitorului în lume : [despre vol. "Copac în cetate" de Simona-Grazia Dima] / Corina Gruber. - (Critică literară).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 63-64.

Page 138: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 137

980. GRUIA-NOVAC, MIHAI Metamorfoze : [recenzie la "Metamorfoză" de Sonia Elvireanu. Iaşi : Ars

Longa, 2015] / Gruia Novac. - (Lecturi după lecturi). În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 130-132.

981. HEDEŞ, ANDREA

Care floare... : [recenzie la "Executare silită" de Ion Cocora. Bucureşti : Palimpsest, 2016] / Andrea Hedeş. - (Scan).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 17. 982. HOLBAN, IOAN

Bahuseni: un topos nou al prozei noastre de azi : [recenzie la "Cubul de zahăr" de Nicolae Popa. Iaşi : Junimea, 2017] / Ioan Holban. - (Actualitatea). - În grupajul "Scriitori basarabeni".

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 13. 983. HOLBAN, IOAN

Cînd ceasul arată o veşnicie fără un sfert : [despre vol. "Fantasmele Versului Rău" de Daniela Oatu] / Ioan Holban. - (Cronici şi recenzii).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 211-213. 984. HOLBAN, IOAN

Calul Alb pe cîmpul cu amintiri : [despre vol. "Flori de gând" de Florentin Dumitrache] / Ioan Holban. - (Cronici şi recenzii).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 209-211. 985. HOLBAN, IOAN

Clipă, opreşte-te, eşti atât de frumoasă! : [despre vol. "Orele toamnei" de Maria Elena-Cuşnir] / I. Holban.

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 187-189. 986. HOLBAN, IOAN

Literatura ca trans-figurare a lumii : [recenzie la "Piese dintr-un puzzle. Pseudojurnal" de Grigore Chiper. Iaşi : Junimea, 2017] / Ioan Holban. - (Actualitatea). - În grupajul "Scriitori basarabeni".

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 12.

Page 139: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

138 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

987. HOLBAN, IOAN Poeme pentru exorcizarea fricii : [despre vol. "Rafee" de Mihai

Mateiciuc] / Ioan Holban. - (Cronici şi recenzii). În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 202-207.

988. HOLBAN, IOAN

Poeta inimii din loc ferit : [despre vol. "Loc ferit" de Liliana Ursu] / Ioan Holban.

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 37-39. 989. HOLBAN, IOAN

Poezia ca asalt asupra limitei : [recenzie la "Piatra de Ca' Vendramin" de Eugenia Bulat. Iaşi : Junimea, 2017] / Ioan Holban. - (Actualitatea). - În grupajul "Scriitori basarabeni".

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 13. 990. HOLBAN, IOAN

Satul românesc de la marginea imperiului : [recenzie la "Hora cu cinci fete" de Ştefan Susai. Iaşi : Junimea, 2017] / Ioan Holban. - (Cărţi noi la editura Junimea).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 61-63. 991. ILIE, EMANUELA

Cu Mariana Neţ, "Despre alegeri, timp şi mărturii" / Emanuela Ilie. - (Actualitatea literară).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 84-85. 992. ILIE, EMANUELA

Raftul cărţilor de poezie : [despre vol. "Dincolo de materie" de Adrian Filip şi despre vol. "Milkomeda" de Maria Olteanu] / Emanuela Ilie. - (Cronici şi recenzii).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 234-236. 993. ILIE, RODICA

Ştefan Borbély - comparatismul ca mod de viaţă : [despre vol. "Simetrii şi discrepanţe" de acelaşi autor] / Rodica Ilie. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 143-144.

Page 140: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 139

994. IONESCU, DAN Povestea unui destin : [recenzie la "Academie agramată" de Nicolae

Pârvulescu. Craiova : MJM, 2017] / Dan Ionescu. - (Cronică literară). În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 21.

995. IOSIF, ELISABETA

Romanul unui "Cub de adolescenţă" - creuzet al adevărului şi al perfecţiunii în devenire : "Jazz Cub" de Cristina Ştefan / Elisabeta Iosif.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 5. 996. JICU, ADRIAN

Radu Andriescu. Avatarurile lirismului domestic : [despre vol. "Când nu mai e aer"] / Adrian Jicu. - (Cronica literară).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 3. 997. JÖRGENSEN, RADU

Nostalgia infernului pierdut : [recenzie la "Zodia cancerului. Jurnal 2012-2015" de Radu Vancu. Bucureşti : Humanitas, 2017] / Radu Jörgensen. - (Memorialistică).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 13. 998. LAVRIC, SORIN

Autodevorarea tehnicii : [recenzie la "DonQuijotisme antropolexice. Fals tratat de antropologie" de Mircea Băduţ. Bucureşti : Europress Group, 2017] / Sorin Lavric. - (Actualitatea. Cronica ideilor).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 11. 999. LAVRIC, SORIN

Duhul mefitic : [recenzie la "Nuda veritas", vol. I-III, de Nicolae Stroescu Şovarna. Bucureşti : Vremea, 2017] / Sorin Lavric. - (Actualitatea. Cronica ideilor).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 11. 1000. LAVRIC, SORIN

Vom trăi şi vom vedea : [recenzia vol. "La porţile împărăţiei" de Alexandru Surdu. Bucureşti : Contemporanul, 2016] / Sorin Lavric. - (Actualitatea. Cronica ideilor).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 11.

Page 141: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

140 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1001. LAZĂR, TRAIAN D. Confesiuni : [recenzie la "Invitaţie la confesiuni" de Rodica Lăzărescu.

Bucureşti : Vatra Veche, 2016] / Traian D. Lazăr. - (Lecturi după lecturi). În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 127-128.

1002. LĂZĂRESCU, RODICA

Fresca unui nou topos literar : [despre romanul "Chemarea apelor" de Lina Codreanu] / Rodica Lăzărescu. - (Comentarii).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 6. 1003. LIRCĂ-MOLDOVAN, FLORINA

Visând la Elisa : [recenzie la "Elisa" de Mircea Teodorean. Cluj-Napoca : Editura Şcoala Ardeleană, 2017] / Florina Lircă-Moldovan. - (Cronică literară).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 33-34. 1004. LOGAN, GENOVEVA

Hronicul omului bun : [recenzie la "Jurnale", vol. I şi II, de Ion Lazu. Bucureşti : SemnE, 2016] / Genoveva Logan. - (Scan).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 18. 1005. MACHIDON, ION

Seriozitatea cuvintelor poetice : [recenzie la "Polen de gând albastru" de Vali Niţu. Târgovişte : Bibliotheca, 2010] / Ion Machidon. - (Puncte de vedere).

În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 7. 1006. MANOLESCU, NICOLAE

"Tupeul poemelor scurte" : [recenzie la "Frica" de Eugen Suciu. Bucureşti : Tracus Arte, 2017] / Nicolae Manolescu. - (Actualitatea. Cronica literară).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 9. 1007. MANTA, MARIUS

Când poezia mărturiseşte urcuşul duhovnicesc : [despre vol. "Poeme. Meditaţii lirice la duminici şi sărbători" de Arhiepiscopul Ioachim Giosanu] / Marius Manta. - (Cronofiabile).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 7.

Page 142: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 141

1008. MĂNUŢĂ, CONSTANTIN Maturitatea unui debut : [despre vol. "Bunul samaritean" de Daniel

Prunilă] / Constantin Mănuţă. - (Cronici şi recenzii). În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 229-231.

1009. MERAVEI, MIHAELA

"Nomade" - un recital de metafore şi imagini lirice inedite : [recenzia vol. cu acelaşi titlu de Gina Zaharia. Buzău : Omega, 2016] / Mihaela Meravei.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 7. 1010. MICU, IULIA

Ştefan Borbély şi strania savoare secretă a ideilor [2] : Simetrii şi discrepanţe (II) : [despre vol. "Simetrii şi discrepanţe" de acelaşi autor] / Iulia Micu. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 140-143. 1011. MIHALCEA, OCTAVIAN

Metamorfoze ale fiinţei : [recenzie la "Lumea de la capăt" de Daniel Marian. Craiova : Contrafort, 2016] / Octavian Mihalcea.

În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 39. 1012. MIHEŢ, MARIUS

O istorie a mistuirii : [recenzie la "Adio, Margot" de Diana Adamek. Bucureşti : Univers, 2017] / Marius Miheţ. - (Actualitatea. Comentarii critice).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 12. 1013. MIHEŢ, MARIUS

Şah şi umbre : [recenzie la "O căutare" de Ligia Ruscu. Iaşi : Polirom, 2017] / Marius Miheţ. - (Actualitatea. Comentarii critice).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 12. 1014. MUREŞAN, VIOREL

"Scriu ziua ora locul şi un cuvânt sau două" : [recenzie la "Puţin sub linie" de Robert Şerban. Bucureşti : Cartea Românească, 2015] / Viorel Mureşan. - (Cronica literară).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 32-36. 1015. NECHITA, ALINA MARIA

În umbra amurgului suspect : [despre vol. "Amurg suspect" de Diana Teodora Cozma] / Alina Maria Nechita. - (Poezie).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 11 : il.

Page 143: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

142 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1016. NEMOIANU, VIRGIL

Metamorfoze canonice : [despre vol. "Traversarea cortinei" de I. D. Sârbu] / Virgil Nemoianu.

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 24-25. 1017. NICOLAU, FELIX

Comicsuri lingvistice şi mafioţi vicecampioni : [recenzie la "Moarte în ţinutul secuilor" de Caius Dobrescu. Bucureşti : Crime Scene Press, 2017] / Felix Nicolau. - (Cronica literară).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 41-42. 1018. NICOLESCU, DANIEL

O carte despre ororile comunismului : [despre vol. "Poveşti luate de ape" de Paul-Lucian Letzner] / Daniel Nicolescu.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 4. 1019. NISTOR, IOAN

Despre suferinţele lui Eminescu : [recenzie la "Tragedia şi suferinţele omului Eminescu. Ultimii şase ani de viaţă" de Gavril Cornuţiu. Bucureşti : Editura Saeculum Vizual, 2016] / Ioan Nistor. - (Carnete critice).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 86-89. 1020. ODANGIU, MARIAN

Romanul senzorial : [recenzie la "Mâţa Vinerii" de Doina Ruşti. Iaşi : Polirom, 2017] / Marian Odangiu. - (Nadir).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 11. 1021. ONŢELUŞ, GABRIEL

Melancolicul Mihai Ursachi : [recenzie la "Marea Înfăţişare" de acelaşi autor. Chişinău : Cartier, 2016] / Dan Gabriel Onţeluş. - (Comentarii, recenzii, cronici).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 86-87. 1022. ORAVIŢAN, ALEXANDRU

Proză liberă : [despre vol. "Am fost cândva femeie de onoare" de Radu Paraschivescu] / Alexandru Oraviţan. - (Istm).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 12.

Page 144: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 143

1023. ORAVIŢAN, ALEXANDRU Poezia nordului : [despre vol. "Sigiliul Nordului" de George Vulturescu] /

Alexandru Oraviţan. - (Istm). În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 12.

1024. PĂTRAŞCU, LUCIA

"Sfera de pământ", Emilian Marcu : [despre vol. cu acelaşi titlu] / Lucia Pătraşcu. - (Cronici şi recenzii).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 220-223. 1025. PĂTRĂŞCONIU, CRISTIAN

Balena Albastră: mai mult decît Albă-ca-Zăpada : [recenzie la "Balena albastră" de Sebastian Lăzăroiu. Iaşi : Polirom, 2017] / Cristian Pătrăşconiu. - (Actualitatea).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 9. 1026. PETRAŞ, IRINA

Sâmburi de roman : [recenzie la "Povestiri din oraşul de spini" de Ştefan Damian. Piatra Neamţ : Capriccio, 2015] / Irina Petraş. - (Actualitatea. Cartea de proză).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 7. 1027. PILCHIN, MARIA

Făt-Frumos e vecinul nostru : [recenzie la "Uimitoarele aventuri ale lui Făt-Frumos din Lună" de Horia Gârbea. Cluj-Napoca : Neuma, 2016] / Maria Pilchin. - (Comentarii, recenzii, cronici).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 99-100. 1028. POENARIU, SENIDA

Eseurile biblice şi dezvăluirile lui Ştefan Borbély : [despre vol. "Eseuri biblice" de acelaşi autor] / Senida Poenariu. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 137-139. 1029. POP, ANDREEA

Geografii ale mizeriei : [recenzie la "Copilăria lui Kaspar Hauser" de Bogdan Alexandru Stănescu. Iaşi : Polirom, 2017] / Andreea Pop. - (Cronica literară).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 37-39.

Page 145: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

144 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1030. POP, ANDREEA Metodica scenariilor : [despre vol. "Ea e Matilda" de Teodor Sinezis şi

"Trax" de Mircea Pascariu] / Andreea Pop. - (Cronică literară). În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 39-40.

1031. POP, ION

Nichita Stănescu prin lentile de psiholog : [recenzia vol. cu acelaşi titlu de Carmen Maria Mecu. Bucureşti : Tracus Arte, 2016] / Ion Pop. - (Cronica literară).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 38-39. 1032. POP, ROXANA

Prăbuşire în sus : [recenzie la "Avionul fantomă" de Mihai Măniuţiu. Bucureşti : Tracus Arte, 2017] / Roxana Pop. - (Nicolae Prelipceanu - 75).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 13-14. 1033. POPESCU, FLORENTIN

Savian Mur: Eu, agenţia mea de ştiri : [recenzie. Târgovişte : Bibliotheca, 2017] / Florentin Popescu.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 5. 1034. POPOVICI, ADRIAN

"Coridorul Siberia", o altă definiţie geografică în viziunea lui Mihai Sultana Vicol : [despre vol. cu acelaşi titlu] / Adrian Popovici.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 11. 1035. POPOVICI, VASILE

Neoţiganiada marină : [despre vol. "Mort în Patagonia" de Daniel Vighi] / Vasile Popovici. - (Literatură).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 10 : il. 1036. POSADA, MIHAI

Andrei Zanca - Integrala efectului de fluture : [despre vol. cu acelaşi titlu] / Mihai Posada. - (Schatzkammer).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 91-92. 1037. POSADA, MIHAI

Dumitru Chioaru - Ars orphica : [despre vol. cu acelaşi titlu] / Mihai Posada. - (Cu cărţile pe masă).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 184-186.

Page 146: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 145

1038. POTOLEA, NATALIA Bucuria evocării : [despre vol. "Castelul şi castelanii săi" de Alexandra

Zahariade] / prof. Natalia Potolea. În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 53-54.

1039. PRICĂJAN, MIRCEA

Adrian G. Romilă - "Zeppelin. Stampe şi istorii apocrife". Editura Polirom, Iaşi, 2017 : [recenzie] / Mircea Pricăjan. - (Camera de gardă).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 30-31. 1040. PRICĂJAN, MIRCEA

Ioana Nicolaie - "Pelinul negru". Editura Humanitas, Bucureşti, 2017 : [recenzie] / Mircea Pricăjan. - (Camera de gardă).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 26-27. 1041. PRICĂJAN, MIRCEA

Mihai Radu - "Extraconjugal". Editura Polirom, Iaşi, 2017 : [recenzie] / Mircea Pricăjan. - (Camera de gardă).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 28-29. 1042. PRICĂJAN, MIRCEA

Radu Ţuculescu - "Măcelăria "Kennedy". Editura Polirom, Iaşi, 2017 : [recenzie] / Mircea Pricăjan. - (Camera de gardă).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 29-30. 1043. PRICĂJAN, MIRCEA

Tudor Ganea - "Miere". Editura Polirom, Iaşi, 2017 : [recenzie] / Mircea Pricăjan. - (Camera de gardă).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 27-28. 1044. PURCARU, ALINA

Kommunalca 2000 : [recenzie la "Pereţi subţiri" de Ana Maria Sandu. Iaşi : Polirom, 2017] / Alina Purcaru. - (Literatură).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 8 : il. 1045. RACHIERU, ADRIAN DINU

Nicolae Dabija şi "tribun-arta" : [recenzie la "Tema pentru acasa" de Nicolae Dabija. Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2012] / Adrian Dinu Rachieru. - (Comentarii critice).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 74-76.

Page 147: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

146 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1046. RĂDUCAN, IULIANA

Modelul critic al existenţei diafane : [recenzie la "Existenţa diafană" de acelaşi autor. Bucureşti : Ideea Europeană, 2011] / Iuliana Răducan. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 150-151. 1047. REGMAN, ŞTEFĂNIŢĂ

Paternitatea unui articol necrologic : [despre corespondeţa dintre I. Negoiţescu şi tatăl său] / Ştefăniţă Regman. - (Mentori şi apropiaţi ai Cercului Literar).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 20. 1048. ROMANESCU, PAULA

Răcnet duios de sub papuc : [despre vol. "Răcnet de sub papuc" de Ion Dincă] / Paula Romanescu. - (Lector).

În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 9. 1049. ROMILĂ, ADRIAN G.

"Voluptatea fricii" şi alte eseuri : [recenzia vol. cu acelaşi titlu de Gelu Negrea. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2017] / Adrian G. Romilă. - (Actualitatea. Cartea de eseu).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 7. 1050. ROŞCA, TEODORA-ALINA

Privilegiul de a fi nenăscut... : [recenzie la "Viaţă" de Magda Cârneci. Piteşti : Paralela 45, 2016] / Teodora-Alina Roşca. - (Carnete critice).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 81-85. 1051. RUS, ADRIAN EMIL

Când umanul e salvator : [recenzie la "Zodia cancerului. Jurnal (2012-2015)" şi la "Elegie pentru uman. O critică a modernităţii poetice de la Pound la Cărtărescu" de Radu Vancu. Bucureşti : Humanitas, 2017, 2016] / Adrian Emil Rus. - (Nicolae Prelipceanu - 75).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 17. 1052. RUSU-PĂSĂRIN, GABRIELA

Suferinţa fatidică : [recenzie la "Preludiu" de Ileana Vulpescu. Ploieşti : Tempus, 2017] / Gabriela Rusu-Păsărin. - (Cronică literară).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 18.

Page 148: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 147

1053. SAVA, NICOLAE

Poezia stă la masă cu cotidianul : [despre vol. "Întâlniri licenţioase" de Giuseppe Masavo] / Nicolae Sava.

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 190-191. 1054. SCURTU, LUCIAN

Avatarurile unui peregrin al (re)concilierii : [recenzie la "Salutări din Piaţa Reconcilierii" de Gheorghe Mocuţa. Arad : Mirador, 2016] / Lucian Scurtu. - (Carnete critice).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 77-80. 1055. SOROHAN, ELVIRA

O vocaţie irosită pe blog : [despre vol. "Jurnal scoţian" de Ioan Florin Florescu] / Elvira Sorohan.

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 26-29. 1056. SOVIANY, OCTAVIAN

Dicţionarul de "suedeză" : [despre vol. "Iepurele suedez" de Ioan Flora] / Octavian Soviany. - (Literatură).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 9. 1057. SOVIANY, OCTAVIAN

Povestea Struţocamelului : [despre vol. "Ordinea în care continuu să exist" de Ioan Flora] / Octavian Soviany. - (Literatură).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 9. 1058. SOVIANY, OCTAVIAN

Viaţa post-mortem : [despre vol. "Venea cel care murisem" de Ionel Ciupureanu] / Octavian Soviany. - (Literatură).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 9 : il. 1059. SPIRIDON, VASILE

Afte şi oftături : [despre vol. "Transfer" de Liviu Ioan Stoiciu] / Vasile Spiridon. - (Proză).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 77-79.

Page 149: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

148 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1060. STANCA, DAN Iubeşte-mă! : [recenzie la "Părăseşte-mă!" de Magda Marin. Bucureşti :

Eikon, 2016] / Dan Stanca. - (Scan). În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 10.

1061. STOPIŢA, IOAN GLIGOR

Elena Olaru-Miron, cu noul volum în proză: "Pe ale vieţii valuri" / Ioan Gligor Stopiţa. - (Cronica de carte).

În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 12. 1062. ŞERBAN, ANDREI C.

Valiza cu poveşti : [despre vol. "Să iau cuvintele cu mine. 7 poveşti, 7 zile, 7 locuri" de Mariana Gorczyca] / Andrei C. Şerban. - (Critică literară).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 66. 1063. ŞTEFAN, CRISTINA

"Infinitul contrastelor" - Vali Niţu : [despre vol. cu acelaşi titlu] / Cristina Ştefan.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 15. 1064. ŞTEFAN, CRISTINA

O poveste de iubire bine inspirată româneşte : [recenzie la "Omul dintre două lumi" de Diana Dobriţa Bîlea. Constanţa : Ex Ponto, 2017] / Cristina Ştefan.

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 7. 1065. ŞTEFAN, ION C.

Un eminescolog de elită : [despre vol. "Eminescu: ultimele zile la Timpul" de Nicolae Georgescu] / Ion C. Ştefan. - (Cărţi şi autori).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 22. 1066. ŞTEFANCU, IOANA

Insula lui Răchiţeanu : [recenzie la "Amintiri în zigzag. Marin Iancu în dialog cu Teofil Răchiţeanu". Cluj-Napoca : Editura "Scriptor", 2016] / Ioana Ştefancu. - (Recenzii).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 55-56. 1067. TARTLER, GRETE

Cărţi de călătorie în Africa şi Spania : [despre vol. "Sub soarele Africii Răsăritene" de Mihai Tican Rumano, "O expediţie română în Africa" de Dimitrie Ghika-Comâneşti şi vol. "Spania" de Jan Morris] / Grete Tartler. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 23.

Page 150: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 149

1068. TĂICUŢU, VALERIA

Poezia ca punte pentru călătoriile în lanţ : [recenzie la "Nomade" de Gina Zaharia. Buzău : Omega, 2016] / Valeria Manta Tăicuţu. - (Lector).

În: Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017). p. 19. 1069. TIMAR, CRISTINA

Revanşa magiştrilor : [recenzie la "O carte pe săptămână" de acelaşi autor. Bucureşti : Ideea Europeană, 2007] / Cristina Timar. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 148-150. 1070. TOMA-DAMŞA, MARIA

Dincolo de orizont : [recenzia vol. cu acelaşi titlu de Ioana Heidel. Craiova : Editura Sitech, 2013] / Maria Toma-Damşa. - (Recenzii).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 55. 1071. TUPAN, MARIA-ANA

"Sub semnul urgenţei destinale" : [recenzie la "Din infern, cu dragoste" de Aura Christi. Bucureşti : Ideea Europeană, 2017] / Maria-Ana Tupan. - (Contexte).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 36. 1072. TURDA, ANTOANETA

"Ghiveci existenţial" marca Florica Bud : [recenzie la "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de sex" de acelaşi autor. Bucureşti : eLiteratura, 2016] / Antoneta Turda. - (Lecturi după lecturi).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 119-121. 1073. ŢICALO, IOAN

Rug şi poezie : [recenzie la "Cuvântul arde pe rug" de Lenuţa Rusu. Iaşi : StudIS, 2017] / Ioan Ţicalo.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 6. 1074. ŢIPLEA, IOAN

Triptic maramureşan. Policromia şi polifonia unor "Pietre din Potop" : [recenzia vol. cu acelaşi titlu de Nicolae Scheianu. Bucureşti : Editura Vinea, 2016] / Ioan Ţiplea. - (Lecturi după lecturi).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 121-123.

Page 151: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

150 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1075. ŢIPLEA, IOAN Un prozator bifrons : [recenzie la "Cimitirul copiilor" de Nicolae Goja.

Baia Mare : Eurotip, 2015] / Ioan Ţiplea. - (Lecturi după lecturi). În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 125-126.

1076. ŢURLEA, STELIAN

Seria Alina Marinescu : [despre romanele scriitoarei Monica Ramirez] / Stelian Ţurlea. - (Comentarii, recenzii, cronici).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 101-102. 1077. URIAN, TUDOREL

Fulguraţii lirice : [recenzie la "Din însemnările Călătorului" de George Drăghescu. Satu Mare : Pleiade, 2017] / Tudorel Urian.

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 6. 1078. VANCU, RADU

Un debut personist-confesiv. Şi remarcabil : [despre vol. "Daddy issues/disecţie" de Roxana Cotruş] / Radu Vancu. - (Critică literară).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 65. 1079. VERMAN, EUGEN

Lumea în opt episoade : [recenzie la "Mireasa din sicriu" de Nicolae Mihai. Bacău : Ateneul Scriitorilor, 2017] / Eugen Verman.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 7. 1080. VOINESCU, RADU

Poezia ca facultate ermetică : [recenzie la "Umbra de fier" de Octavian Mihalcea. Bucureşti : Semne, 2016] / Radu Voinescu. - (Scan).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 10. 1081. VONCU, RĂZVAN

Cartea amară : [recenzie la "Frica" de Eugen Suciu. Bucureşti : Tracus Arte, 2017] / Răzvan Voncu. - (Actualitatea. Cartea de poezie).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 7. 1082. VONCU, RĂZVAN

Etica admiraţiei : [recenzie la "Grădina cu statui" de Adrian Popescu. Cluj-Napoca : Editura Şcoala Ardeleană, 2017] / Răzvan Voncu. - (Actualitatea. Cartea de eseistică).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 7.

Page 152: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 151

1083. VRABIE, DIANA

Radiografia unui nuvelist format şi romancier în devenire : [recenzie la "Îngeraşul poartă fustă mini" de Nicolae Spătaru. Iaşi : Junimea, 2016] / Diana Vrabie. - (Cărţi noi la editura Junimea).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 69-70.

821.135.1-992 Literatură română. Jurnale de călătorie

1084. BUCUR, ALEXANDRU

Călătorie spre Capul Nord (Ungaria, Slovacia şi Polonia) (I) / Alexandru Bucur.

În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 39-41. 1085. CAZACU, CORNELIU

Bolivia. Cu Phoenix prin Altiplano : [note de călătorie] / Corneliu Cazacu. - (La faţa locului).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 22 : il. 1086. CIMPOEŞU, PETRU

Către Şoseluţa nemţilor : [despre Valea Trotuşului] / Petru Cimpoeşu. - (Ca şi cum).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 13-14. 1087. COCEA, CRISTIAN

Roma, capitala lumii (II) : [note de călătorie] / Cristian Cocea. - (La pas prin satul global).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 26-27. 1088. MANOLESCU, ANDREI

Unde se ducea ţestoasa? : [note de călătorie] / Andrei Manolescu. - (Libertatea de impresie).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017). p. 8. 1089. POPA, MARIANA

Emoţii inedite în Philadelphia : [note de călătorie] / Mariana Popa. În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 12.

Page 153: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

152 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

821.135.1.09 Literatură română. Studii literare și critice

1090. APETROAIE, LIVIU

Cărţile pe masă : [despre vol. "Cartea din mâna lui Hamlet. Nina Corcinschi de vorbă cu Andrei Ţurcanu", "Texte şi contexte" de Constantin Coroiu, "Ştiinţa apropierii de viitor" de Călin Vlasie, ... ] / Liviu Apetroaie.

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 74-75. 1091. ARETZU, PAUL

Un hierofant al existenţei (2) : [despre vol. "Cronica unei tinereţi", vol I şi II, de Andrei Zanca] / Paul Aretzu. - (Recenzii).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 93-94. 1092. BOLDEA, IULIAN

Geometria ca nuanţă : [despre critica literară a lui Ştefan Borbély] / Iulian Boldea. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 99-102. 1093. BOLDEA, IULIAN

Măştile solitudinii : [despre poezia lui Mircea Ivănescu] / Iulian Boldea. - (Lecturi).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 6. 1094. BORBÉLY, ŞTEFAN

Postmodernul e mai arhaic decât se doreşte el să fie... : [interviu] / cu Ştefan Borbély ; realizat de Cristina Ilioaie. - (Vatra-dialog).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 154-158. 1095. BRAGA, MIRCEA

Galeria mistificţiunilor (1) : [în opera lui Mircea Anghelescu] / Mircea Braga. - (Biblioeca şi irealismul realităţii).

În: Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017). p. 73-74. 1096. BUCIU, MARIAN VICTOR

Ion Simuţ istoria literaturii / Marian Victor Buciu. - (Modele). În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 7.

Page 154: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 153

1097. BUZAŞI, ION "Bloc notesul" lui Augustin Buzura : între şantier de creaţie şi

profesiune de credinţă : [despre vol. cu acelaşi titlu] / Ion Buzaşi. - (Actualitatea). În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 4.

1098. BUZAŞI, ION

Alexie Mateevici - poetul limbii materne : 100 de ani de la moarte / Ion Buzaşi. - (Comemorări literare).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 16. 1099. CĂLIN, CONSTANTIN

Zigzaguri : "Citat, parafrazat, parodiat" : [despre George Bacovia] / Constantin Călin.

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 9. 1100. CERNAT, PAUL

M. Blecher, opere necicatrizate : [despre vol. "Opere" de M. Blecher] / Paul Cernat. - (Ediţii).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 14 : il. 1101. CHISCOP, LIVIU

Bacovianismul - sinteză ingenioasă a principalelor curente moderniste : Bacovia - 60 / Liviu Chiscop.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 2, 8. 1102. CHRISTI, AURA

Ştefan Borbély în fragmente din "Coasta lui Apollo" / Aura Christi. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 90-93. 1103. CISTELECAN, ALEXANDRU

Frivolităţile unui erudit : Comentarii la cărţi de critică de întîmpinare (IV) : [despre operă] / Al. Cistelecan. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 145-146. 1104. CIUPERCĂ, LIVIA

B. Jordan - biograful / Livia Ciupercă. În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 51.

Page 155: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

154 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1105. CODREANU, THEODOR Eminescu: poezia ca "poveste" a armoniei" / Theodor Codreanu. -

(Lecturi). În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 14.

1106. COROIU, CONSTANTIN

O epocă literară surprinsă caleidoscopic : [recenzie la "Mărturisiri literare" de D. Caracostea. Bucureşti : RCR Editorial, 2013] / Constantin Coroiu. - (Comentarii, recenzii, cronici).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 76-78. 1107. CREŢU, BOGDAN

Cum a devenit Bacovia clasic : [fragmente din prefaţa vol. "Bacovia şi Bacovia" de Daniel Dumitriu] / Bogdan Creţu. - (Lecturi).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 4. 1108. CUBLEŞAN, CONSTANTIN

Enigme în proza lui Eminescu : [recenzie la "Mihai Eminescu. Nebănuitele enigme ale nuvelei "Sărmanul Dionis" de Virgil Ene. Timişoara : Brumar, 2014] / Constantin Cubleşan. - (Cronică literară).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 9. 1109. CUCIUREANU, LUCIA

Fresca melancoliei participative : [despre vol. "Existenţa diafană" de acelaşi autor] / Lucia Cuciureanu. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 152-153. 1110. DĂNILĂ, IOAN

Poet al verticalităţii - Petru C. Baciu / Ioan Dănilă. În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 15.

1111. GEORGESCU, NICOLAE

Mustaţa culinară : [despre punctuaţie în "Scrisoarea IV" de Mihai Eminescu, în editarea lui Dumitru Murăraşu] / N. Georgescu. - (Eseu).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 14. 1112. GHILIMESCU, ŞTEFAN ION

Răul ca predestinare în romanele lui Tudor Teodorescu Branişte / Ştefan Ion Ghilimescu.

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 14.

Page 156: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 155

1113. GHIŢĂ, CĂTĂLIN

Portretul intelectualului la maturitatea deplină: Ştefan Borbély şi meritele investigaţiei comparatiste : Evocări, portrete / Cătălin Ghiţă. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 83-. 1114. GULEA, DAN

Scriind Marele Război. O posibilă întâlnire : [despre Camil Petrescu] / Dan Gulea. - (Marele Război).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 15. 1115. HOLBAN, IOAN

Aluatul evanghelic din poezia lui Marcel Miron / Ioan Holban. - (Cronici şi recenzii).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 207-209. 1116. HOLBAN, IOAN

Un vis al inteligenţei libere : [despre vol. cu acelaşi titlu de Cassian Maria Spiridon] / Ioan Holban. - (Actualitatea).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 17. 1117. HORODINCĂ, ANTONIA

Sentimentul înstrăinării în lirica eminesciană / Antonia Horodincă. - (Eseu).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 30-32. 1118. HORVAT, SĂLUC

Daniela Sitar-Tăut în dialog cu Săluc Horvat. - (Interviu). În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 6, 10.

1119. HORVAT, SĂLUC

Mihai Cimpoi (75) - exeget al operei lui Mihai Eminescu / Săluc Horvat. - (Aniversare).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 9 : il.

Page 157: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

156 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1120. IANCU, VASILE Necesară rotunjire la o excepţională operă textologică : [recenzie la

"Rebreniana" de Niculae Gheran. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2017] / Vasile Iancu. - (Comentarii, recenzii, cronici).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 93-94. 1121. KOCSIS, FRANCISKO

Ştefan Borbély despre proza fantastică a lui Eliade : [despre vol. "Proza fantastică a lui Mircea Eliade - complexul gnostic" de acelaşi autor] / Kocsis Francisko. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 119-120. 1122. LAVRIC, SORIN

Pletora simbolică : [recenzie la "Creangă şi Creanga de aur" de Vasile Lovinescu. Piatra-Neamţ : Crigarux, 2017] / Sorin Lavric. - (Actualitatea. Cronica ideilor).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 11. 1123. LIVESCU, CRISTIAN

Nora Iuga şi "Poetica vocilor" din spaţiul claustral / Cristian Livescu. - (Cronica literară : Critica poeziei).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 62-67. 1124. MANOLE, CRISTINA

Scena culturii româneşti : [despre vol. "Cenaclul de luni - 40" de Bogdan Lefter şi Călin Vlasie, "Opere VI. Zodia scafandrului" de Mircea Nedelciu, "Răzvan Mazilu. De la dans la musical" de Sanda Vişan şi despre vol. "Scena lumii" de George Banu] / Cristina Manole. - (Lecturi în vremuri de austeritate).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 21 : il. 1125. MANOLESCU, NICOLAE

Câte literaturi române există? : [recenzie la "Literaturile române postbelice" de Ion Simuţ. Cluj-Napoca : Editura Şcoala Ardeleană, 2017] / Nicolae Manolescu. - (Actualitatea. Cronica literară).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 9. 1126. MATEI, ALEXANDRU

Realism socialist - înapoi la locul crimei : [despre vol. "E. Lovinescu sau contradicţiile estetismului" de N. Tertulian] / Alexandru Matei. - (Critică literară).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 18.

Page 158: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 157

1127. MĂNUCĂ, DAN

Virtuţile istoricului literar : [despre Mircea Popa] / Dan Mănucă. - (Critica criticii).

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 71-73. 1128. MĂNUŢĂ, CONSTANTIN

Neînvinsul de la cumpăna timpului : [despre poezia lui George Echim] / Constantin Mănuţă. - (Cronici şi recenzii).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 232-233. 1129. MICU, IULIA

Ştefan Borbély şi strania savoare secretă a ideilor [1] : Profesorul, scriitorul (I) / Iulia Micu. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 84-85. 1130. MIHĂIEŞ, MIRCEA

Pierdut în Protocronia (5) : [despre protocronism] / Mircea Mihăieş. - (Actualitatea. Contrafort).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 5. 1131. MIHĂILĂ, ANAMARIA

Investigările realismului socialist. O problemă de literatură română recentă? : [despre vol. "Studii de literatură română recentă, vol. II. Contribuţii la istoria realismului socialist" de Gheorghe Perian] / Anamaria Mihăilă. - (Cronică literară).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 31-32. 1132. MOARCĂŞ, GEORGETA

Ştefan Borbély şi calea dionisiacă : Comentarii de carte : [despre opera sa] / Georgeta Moarcăş. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 107-108. 1133. MORARU, CORNEL

Viziune şi spirit tragic în literatura română a secolului XX : [recenzia vol. cu acelaşi titlu de Gabriel Petric. Floreşti : Limes, 2014] / Cornel Moraru. - (Cronică literară).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 25-29.

Page 159: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

158 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1134. MUREŞAN, ADRIAN "Alibiurile" interbelice ale criticii lui Steinhardt / Adrian Mureşan. În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 11-12 : il.

1135. MUTHU, MIRCEA

"De ce are Cenuşăreasa pantofiori de sticlă?" : Comentarii globale şi tematice / Mircea Muthu. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 94-96. 1136. NIŢĂ, FLORENTINA

Poezia diasporei (V) : printre zeii şi semizeii parnasului, cu viciile şi virtuţile muritorilor / Florentina Niţă. - (Însemnări).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 237-239. 1137. PETEAN, MIRCEA

Întâlniri cu Ştefan Borbély / Mircea Petean. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély). În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 89-90.

1138. PETRAŞ, IRINA

Răgazuri critice : [recenzie la "Consemnări critice" de Andrei Moldovan. Bucureşti : Cartea Românească, 2017] / Irina Petraş. - (Actualitatea. Cartea de critică).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 7. 1139. PETRAŞ, IRINA

Ştefan Borbély sau arta însoţirii critice / Irina Petraş. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 103-106. 1140. PETREA, ALEXANDRU

Două sfere incompatibile. Liviu Rebreanu şi cuplul primordial / Alexandru Valentin Petrea.

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 109-112. 1141. PLATON, MIRCEA

Calistrat Hogaş şi potecile neumblate ale naţionalismului românesc / Mircea Platon.

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 121-123.

Page 160: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 159

1142. POP, ION Creangă, recitit de Eugen Simion : [despre vol. "Ion Creangă. Cruzimile

unui moralist jovial" de acelaşi autor] / Ion Pop. - (Critică literară). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 15.

1143. POP, ION

Un visător de redescoperit: Radu Teculescu / Ion Pop. - (Istorie literară). În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 14-15.

1144. POPESCU, ADRIAN

Zodia leului : [aniversarea poetului Nicolae Prelipceanu] / Adrian Popescu. - (Editorial).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 3. 1145. RACHIERU, ADRIAN DINU

Marius Tupan sau "realismul parabolic" : [fragment din vol. "Romanul politic şi ficţional", în curs de apariţie la Editura Junimea] / Adrian Dinu Rachieru. - (Comentarii, recenzii, cronici).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 88-92. 1146. RACHIERU, ADRIAN DINU

Norman Manea şi "triplu exil" (I) / Adrian Dinu Rachieru. - (Portret). În: Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017). p. 19.

1147. RACHIERU, ADRIAN DINU

O biografie controversată : [despre scriitorul Constantin Virgil Gheorghiu] / Adrian Dinu Rachieru. - (Polemos).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 35, 38. 1148. RĂDUCEA, IOAN

Doinaş fără poezie : [recenzie la "Ştefan Aug. Doinaş. Ipostaze ale operei: evocări, proză, teatru, aforisme" de Maria Cheţan. Iaşi : Junimea, 2015] / Ioan Răducea. - (Cărţi noi la editura Junimea).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 57-58. 1149. RÂPEANU, ELIS

Al.O. Teodoreanu - Păstorel (I) : [despre scriitor şi opera acestuia] / Elis Râpeanu. - (La curtea epigramei).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 28-29.

Page 161: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

160 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1150. RUJA, ALEXANDRU

Recapitulări : [recenzie la "Rebreniana : studii, articole, documente", vol. I-II, de Niculae Gheran. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2017] / Alexandru Ruja. - (Cronica ediţiilor).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 13. 1151. SECARĂ, A.G.

Luminile lui Stan M. Andrei : [despre vol. "Cântece la poarta lumii" şi "Din piatra luminii" de acelaşi autor] / A.G. Secară.

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 4. 1152. SIMA, LUCIANA LIA

O (micro)monografie Matei Călinescu : [despre vol. "Matei Călinescu : monografie, antologie, receptare critică" de acelaşi autor] / Luciana Lia Sima. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 118-119. 1153. SIMUŢ, ANDREI

De ce ne fascinează (eseurile lui) Ştefan Borbély / Andrei Simuţ. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 96-99. 1154. SPIRIDON, VASILE

Scrisul mai presus de sine : [despre opera lui Mircea Cărtărescu] / Vasile Spiridon. - (Perna cu ace).

În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 16 : il. 1155. SZABO, LUCIAN-VASILE

Agârbiceanu: Proba romanului : [recenzie la "Opere", vol. V-VI, de acelaşi autor, ediţie îngrijită de Ilie Rad. Bucureşti : Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 2016] / Lucian-Vasile Szabo. - (Comentarii, recenzii, cronici).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 78-79. 1156. ŞERBU, IOAN

Relecturi esenţiale : [despre vol. "Cercul de graţie" de acelaşi autor] / Ioan Şerbu. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 146-147.

Page 162: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 161

1157. ŞTEFĂNESCU, ALEX

"Dacă treci râul Selenei... " : [despre poemul cu acelaşi titlu de Mihai Eminescu] / Alex Ştefănescu. - (Eminescu, poem cu poem).

În: România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017). p. 18. 1158. ŞTEFĂNESCU, ALEX

"Memento mori" : [Babilon] : [despre poemul cu acelaşi titlu de Mihai Eminescu] / Alex Ştefănescu. - (Eminescu, poem cu poem).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 18. 1159. ŞTEFĂNESCU, ALEX

"Memento mori" : [Egiptul] : [despre poemul cu acelaşi titlu de Mihai Eminescu] / Alex Ştefănescu. - (Eminescu, poem cu poem).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 18. 1160. ŞTEFĂNESCU, ALEX

"Memento mori" : [introducere] : [despre poemul cu acelaşi titlu de Mihai Eminescu] / Alex Ştefănescu. - (Eminescu, poem cu poem).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 18. 1161. ŞTEFĂNESCU, ALEX

"Privesc oraşul-furnicar" : [despre poemul cu acelaşi titlu de Mihai Eminescu] / Alex Ştefănescu. - (Eminescu, poem cu poem).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 18. 1162. ŞTEFĂNESCU, ALEX

Cum şi-a regăsit Nicolae Balotă identitatea literară / Alex Ştefănescu. - (Viaţă şi operă).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 4-5. 1163. TRANDAFIR, CONSTANTIN

Alexandru Piru, centenar / Constantin Trandafir. - În grupajul "Trepte". În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 8.

1164. TRANDAFIR, CONSTANTIN

Călătorii în labirint : [despre vol. "Din însemnările Călătorului" de George Drăghescu] / Constantin Trandafir. - (Scriitori şi teme). - În grupajul "Trepte".

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 8.

Page 163: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

162 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1165. ŢĂRANU, DAN

În căutarea metodei vrăjite. Despre reveriile spiritului critic : [despre vol. "Visul lupului de stepă" de acelaşi autor] / Dan Ţăranu. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 109-112. 1166. ŢION, ADRIAN

"Mainimicul", o temă poetică extinsă : [despre vol. "Opera poetică" de Ioan Moldovan] / Adrian Ţion. - (Nicolae Prelipceanu - 75).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 11-12. 1167. ŢIPLEA, IOAN

Poezia care te scoate din amorţeală : [despre Alexa Gavril Bâle] / Ioan Ţiplea. - (Lecturi după lecturi).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 123-125. 1168. URIAN, TUDOREL

Textul şi contextul : [recenzie la "Arta paricidului la români" de Cornel Ungureanu. Bucureşti : Cartea Românească, 2017] / Tudorel Urian. - (Scan).

În: Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017). p. 11. 1169. URSACHE, MAGDA

Literatura, de capul ei : [despre eseuri şi romane] / Magda Ursache. - (Polemice).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 27. 1170. VASILESCU, IOANA

Eminescu, Aron Pumnul şi Bucovina habsburgică : [recenzia vol. cu acelaşi titlu de Valentin Coşereanu. Iaşi : Junimea, 2017] / Ioana Vasilescu. - (Cărţi noi la editura Junimea).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 64-66. 1171. VIDICAN, VASILE

Caleidoscop critic : [recenzie la "Consemnări critice" de Andrei Moldovan. Bucureşti : Cartea Românească, 2017] / Vasile Vidican. - (Nicolae Prelipceanu - 75).

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 19.

Page 164: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 163

1172. VONCU, RĂZVAN Omul care ştia tot : 100 de ani de la naşterea lui Alexandru Piru (1917-

1993) / Răzvan Voncu. - (Actualitatea). În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 6.

1173. VONCU, RĂZVAN

O singură literatură, două istorii : [despre literatura română din Basarabia] / Răzvan Voncu. - (Literatura Basarabiei).

În: România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017). p. 6. 1174. VORNICU, MIHAI

Ion Ghica, memorialistul epistolier (I) / Mihai Vornicu. - (Istorie literară). În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 16-17.

1175. ZAMFIR, MIHAI

Bătrînul critic debutant : [despre N. Steinhardt] / Mihai Zamfir. - (Întoarcerea la cărţi).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 9. 1176. ZAMFIR, MIHAI

Fiul Agapiei : [despre vol. "Teofania" de Gheorghe Simon] / Mihai Zamfir. - (Întoarcerea la cărţi).

În: România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017). p. 9.

821.16 Literaturi slave/slavone

1177. BENKOVÁ, VIERA

[Rouă de diamant... ] ; [Pe buze umezeala... ] ; [Atârnă din copaci... ] : [versuri] / Viera Benková ; versiunea în limba română de Dagmar Mária Anoca. - (Poezie slovacă). - Grupaj de 37 de haiku-uri.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 167-169. 1178. DINIŢOIU, ADINA

Ironia lirică a unui solitar : [despre vol. "Cehov, aproapele nostru" de George Banu] / Adina Diniţoiu. - (Eseistică).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 10.

Page 165: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

164 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1179. DZWIGAJ, CZESLAW Brâncuşi : [versuri] / Czesław Dźwigaj ; prezentare şi traducere de Nicolae

Mareş. - (Literatura lumii). În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 42.

1180. FERCU, ION

Prin subteranele dostoievskiene (60) / Ion Fercu. - (Cogito). În: Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017). p. 22.

1181. GRIGORE, RODICA

A observa şi a (re)citi : [recenzie la "Observatorul" de Evald Flisar. Bucureşti : Pandora Publishing, 2017] / Rodica Grigore. - (Cronică literară).

În: Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 16. 1182. PÂRJA, GHEORGHE

Omul din staţia Zima : [in memoriam Evghenij Evtušenko] / Gheorghe Pârja. - (In memoriam).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 14 : il. 1183. STANCA, DAN

Între Dostoievski şi Rozanov / Dan Stanca. - (Actualitatea). În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 4.

1184. TITOV, ELPIDIFOR

Cântecele tunguzilor din bazinul Amurului ; Neolitic ; În ceainărie : [versuri] / Elpidifor Titov ; traducere şi prezentare de Leo Butnaru. - (Biblioteca Babel). - Cuprinde şi o scurtă biografie a autorului.

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 159-161. 1185. WALLÓ, OLGA

[Unde eşti?...] ; [Când orbul asurzeşte...] ; Miracol : [versuri] / Olga Walló ; prezentare şi traducere de Mircea Dan Duţă. - (Poezie cehă contemporană).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 170-171.

Page 166: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 165

821.17/.88 Alte literaturi

1186. AAL-DIN RUMÎ, DJALAL

[Există-un glas dincolo de cuvinte...] ; [Fără iubire lumea toată...] ; [Într-o piatră sunt scânteia, ochi de aur în metal...] : [versuri] / Djalal Aal-Din Rumî ; prezentare, selecţie şi traduceri din limba franceză de Ion Roşioru. - (Poezie persană). - Grupaj de 33 de poezii.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 172-174. 1187. Alp Er Tunga sagusu = Elegie pentru Alp Er Tunga : [versuri] / traducere de Emin Emel.

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 177-178. 1188. CHELARU, MARIUS

Perioada Oastei de Aur/Altın Orda Devri : (De la invazia mongolă la Epoca hanilor) / Marius Chelaru ; versiunea în limba română a citatelor de Güner Akmolla. - (Din istoria literaturii tătare (III)).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 179-180. 1189. CHELARU, MARIUS

Pagini din literatura populară turcă (I) / Marius Chelaru. În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 175-177.

1190. CIOCÂRLIE, ALEXANDRA

O prietenie literară la Roma : [despre Pliniu cel Tânăr şi Tacit] / Alexandra Ciocârlie. - (Meridiane).

În: România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017). p. 24-25. 1191. EFENDI, ABDULMEGID

Ey, gonul! (Hei, inimă!) : [versuri] / Abdulmegid Efendi ; versiunea în limba română Güner Akmolla. - (Din istoria literaturii tătare (III)).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 180-181. 1192. EFENDI, AHMEDHOGEA

[Gura de sidef a frumoasei mele are ritmul vremii...] : [versuri] / Ahmedhogea Efendi ; versiunea în limba română de Güner Akmolla. - (Din istoria literaturii tătare (III)).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 184.

Page 167: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

166 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1193. GRIGORE, RODICA

Povestea lui Genji. Despre iubire şi literatură : [despre vol. cu acelaşi titlu de Murasaki Shikibu] / Rodica Grigore. - (Literatură).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017). p. 10-11. 1194. ISHAQ, MEVLYANE

[Aruncă înspre noi oră privirea ta cea scumpă...] : [versuri] / Mevlyane Ishaq ; versiunea în limba română de Güner Akmolla. - (Din istoria literaturii tătare (III)).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 183-184. 1195. ITZHAKI, MOSHE B.

Pasărea Paradisului ; Două table ; Valiza de actor : [versuri] / Moshe B. Itzhaki ; traducere din ebraică de Paul Farkas ; prezentare de Gheorghe Pârja. - (Traduceri).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 20. 1196. KAKUTA, MITSUYO

Femeia de pe celălalt ţărm : [fragment din vol. cu acelaşi titlu] / Mitsuyo Kakuta ; prezentare şi traducere de Iolanda Prodan. - (Literatura lumii).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 39-41. 1197. KARAHAN, HILAL

Boco Haram ; Moarte în Marea Egee ; Cortul refugiaţilor : [versuri] / Hilal Karahan ; traducere de Alexandra Avram. - (Poeţii lumii).

În: Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017). p. 13. 1198. LI-TAI-PE

Într-o noapte de petrecere : [versuri] / Li Tai Pe. - (Rostiri memorabile). În: Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017). p. 39.

1199. MUHSIN, MEVLA QADI

[Ceea ce iubesc sunt oamenii cu suflet...] : [versuri] / Mevla Qadi Muhsin ; versiunea în limba română Güner Akmolla. - (Din istoria literaturii tătare (III)).

În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 184-185.

Page 168: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 167

1200. SARAIY, SEYFI Gazel : [versuri] / Seyfi Saraiy ; versiunea în limba română de Güner

Akmolla. - (Din istoria literaturii tătare (III)). În: Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017). p. 181-183.

821.511.141 Literatură maghiară și de limbă maghiară

1201. TOMONICSKA, INGRID

O incursiune în postdecembrismul literar maghiar din România / Ingrid Tomonicska. - (Ars legendi).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 174-176.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități

1202. PAVEL, CĂTĂLIN

Grăieşte Nabucodonosor către Bruegel : [despre turnul Babel] / Cătălin Pavel.

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 8.

908 Monografii regionale

1203. BILAŞEVSCHI, MARIA

Iaşi - Capitală regală / Maria Bilaşevschi. În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 137-138.

1204. URICARU, EUGEN

Mediaş / Eugen Uricaru. - (Historia Magistra Vitae. Varia). În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 133-134.

Page 169: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

168 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

91 Geografie

1205. MANOLESCU, ANCA

Ierusalim : un "loc de observaţie" / Anca Manolescu. - (...Din polul plus). În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 11.

929 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Titluri nobiliare.

Ordine cavalerești. Steaguri. Stindarde. Drapele

1206. COLESNIC, IURIE

Un album - o bijuterie editorială : [despre vol. "Romulus Cioflec - o viaţă în imagini" de Luminiţa Cornea] / Iurie Colesnic.

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 172. 1207. MANOLESCU, ANDREI

Darwin şi boabele de fasole : [despre vol. "Autobiografia lui Charles Darwin", sub îngrijirea Norei Barlow] / Andrei Manolescu. - (Libertatea de impresie).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 8. 1208. PĂLTĂNEA, PAUL

Viaţa lui Costache Negri : [fragment din vol. cu acelaşi titlu] / Paul Păltănea.

În: Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017). p. 21-22. 1209. PODOABĂ, VIRGIL

Ţintă fixă: Ştefan Borbély (I) : De dinafară / Virgil Podoabă. - (Ţintă fixă Ştefan Borbély).

În: Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 77-82. 1210. SERES, ALEXANDRU

Paşaport pentru Paris : [despre Emil Cioran] / Alexandru Seres. - (Restituiri).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 16-19.

Page 170: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 169

93/94 Istorie

1211. BĂDESCU, HORIA

Dumnezeu n-are parti-pris-uri : [publicistică istorică] / Horia Bădescu. - (Homo sapiens).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 3. 1212. BERINDEI, DAN

Planeta în dilemă : [istorie şi civilizaţie] / Dan Berindei. - (Lecţii de istorie).

În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 9. 1213. BUZAŞI, ION

Centenarul Marii Uniri : [şi contribuţia episcopului dr. Iuliu Hossu] / Ion Buzaşi.

În: Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017). p. 4-5. 1214. CULCER, DAN

Comunismul şi ţărănimea. Cazul Lăncrănjan (12) / Dan Culcer. - (Seismograme).

În: Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017). p. 16. 1215. DIACONESCU, IOANA

"Lotul" Rugul Aprins 1996: Recursul în anulare admis / Ioana Diaconescu. - (Din arhiva CNSAS).

În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 14-15. 1216. DIACONESCU, IOANA

O crimă cu premeditare: deţinutul K 9320. : Mircea Vulcănescu / Ioana Diaconescu.

În: Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017). p. 134-138. 1217. DRĂGAN-NOIŞTEŢEANU, MIRCEA

De vorbă cu Mihai Moise, ultimul participant în viaţă, din Agnita, la luptele din Al doilea Război Mondial / Mircea Drăgan-Noişteţeanu.

În: Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017). p. 57-58.

Page 171: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

170 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1218. FILITTI, GEORGETA Tudor Petcu - Georgeta Filitti : (partea I) : [interviu]. - (Dialog). În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 33-38.

1219. FINKENTHAL, MICHAEL

Povestea "misteriosului" Dimitrie D. Dimăncescu / Michael Finkenthal. - (Restituiri).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 14 : il. 1220. GHEORGHIU-DEJ, GHEORGHE

... de-a istoria (II) : [fragment din vol. "30 de ani de luptă a Partidului sub steagul lui Lenin şi Stalin" de Gh. Gheorghiu-Dej]. - (Antinostalgia).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017). p. 10. 1221. MAREŞ, NICOLAE

Pilsudskii - ctitor de ţară şi gânditor / Nicolae Mareş. - (Meridiane). În: România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017). p. 26.

1222. MUNTEAN, DELIA

"Preumblare şi priveală" în cotidianul românesc premodern : [despre vol. "Patimă şi desfătare" de Constanţa Vintilă-Ghiţulescu] / Delia Muntean. - (Cronică literară).

În: Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017). p. 5, 18. 1223. MUNTEANU, ANATOL

Unirea din 1918 - Un miracol realizat. Rolul militarilor moldoveni şi al Armatei Române / Col. (r) conf. univ. Anatol Munteanu.

În: Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017). p. 1, 4. 1224. NENCESCU, MARIAN

De pe Donul liniştit, în Bucureşti : [publicistică istorică] / Marian Nencescu. - (Istoria de lângă noi).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 12. 1225. PECICAN, OVIDIU

Tentaţia geograficului : [despre opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu] / Ovidiu Pecican. - (Restituiri).

În: Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017). p. 15.

Page 172: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 171

1226. PLATON, MIRCEA Muz(ic)a istoriei / Mircea Platon. - (Polemice). În: Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017). p. 5-6.

1227. SIMINA, MIHAELA

Din ghiozdanul istoriei : [despre istoria creionului Hardmuth] / Mihaela Simina. - (Accent pe istorie).

În: Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017). p. 9. 1228. SZABO, LUCIAN-VASILE

Atitudini, corupţie, informaţii : [recenzie la "România şi Războiul Mondial" de Ion Rusu-Abrudeanu. Bucureşti : Editura Librăriei Socec & Comp., 1921] / Lucian-Vasile Szabo. - (Mediafort).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 20-22. 1229. SZABO, LUCIAN-VASILE

Repere cronologice : [atitudinea scriitorilor vremii faţă de Primul Război mondial, Ioan Slavici, Tudor Arghezi, Dem Teodorescu, ...] / Lucian-Vasile Szabo. - (Mediafort).

În: Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017). p. 23-25. 1230. TISMĂNEANU, VLADIMIR

Demonul revoluţiei : [despre Lev Trockij] / Vladimir Tismăneanu. - (Scienza nova).

În: Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017). p. 15. 1231. VAIDA HALIŢA, CONSTANŢA

Marea Unire - Solomon Haliţă şi mărturiile din familia noastră / Constanţa Vaida Haliţă. - (Centenarul Marii Uniri).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 13-14 : il. 1232. VERGATTI, RADU ŞTEFAN

Semn(al) de carte : [recenzie la "Grupul operativ de acoperire Rucăr-Bran" de Cornel Popescu şi Cornel Ţucă. Bucureşti : Editura Militară, 2016] / Radu Ştefan Vergatti. - (Centenarul Marii Uniri).

În: Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017). p. 17 : il. 1233. ZUB, ALEXANDRU

Un proiect de restituţie istorico-culturală: Xenopoliana : [despre A.D. Xenopol] / Alexandru Zub. - (Historia Magistra Vitae. Varia).

În: Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017). p. 113-114.

Page 173: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

172 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

INDEX DE NUME

A Aal-Din Rumî, Djalal - 1186 Abăluţă, Constantin - 735 Adam, Flavia - 547-548 Adameşteanu, Gabriela - 736 Aichelburg, Wolf von - 797 Aiftincă, Marin - 3 Akmolla, Güner (trad.) - 1188, 1191-1192, 1194, 1199-1200 Alecu, Liliana (trad.) - 465 Alexandrescu, Horia - 250-252 Alexandrescu, Ioana - 549 Alexandru, Radu F. - 363 Alexandru, Vall (reporter) - 361 Alexiu, Lucian - 550 Altarozzi, Giordano - 895 Alui Gheorghe, Adrian - 896-900 Amariţei, Ştefan - 551 Andrei, Petruş - 552, 804, 901 Andriescu, Radu - 553 Andruşcă, Andreea-Oana - 858 Anghel, Dumitru - 902 Anghelescu, Mircea - 903 Anghelescu, Mircea (reporter) - 501 Antohi, Sorin - 4 Antoniu, Constantin - 904 Antoniu, Corneliu - 488 Antunes, António Lobo - 484 Apetroaie, Liviu - 1090 Apostol, Daniela - 338 Ardelean, Florin - 5, 149 Aretzu, Paul - 905-906, 1091 Arghezi, Tudor - 554-555 Arsene, Carmen - 1

Page 174: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 173

Ashbery, John - 425 Avakian, Dumitru - 296-299 Avram, Alexandra (trad.) - 1197 Avramescu, Lucian - 556 B Bacalbaşa, Gheorghe - 907 Bacalbaşa, Nicolae - 406 Baciu, George - 783 Baciu-Moise, Angela - 557 Baconsky, Teodor - 119, 339 Bacovia, George - 558, 853 Badea, Matei - 6 Badralexi, Mia - 559 Bahna, Mioara - 908 Bailly, Pierre - 456 Balea, Alexandra Maria - 909 Banciu, Paul Eugen - 859 Banu, George - 364-365 Barb, Ioan - 560 Barcan, Luiza - 267 Baros, Aurel Maria - 211 Baros, Linda Maria (trad.) - 460, 466-467 Batog-Bujeniţă, Mihai - 860, 910 Baumgarten, Alexander - 150 Băbuşanu, Mihaela - 911 Bădescu, Emanuel - 151 Bădescu, Horia - 1211 Băluică, Oana - 407-408 Bănescu, Vasile - 510 Bănică, Mirel - 152 Bâlici, Gheorghe - 805-806 Bârlea, Gheorghe Mihai - 546 Bârsan, Ilarion - 737 Béalu, Marcel - 457-458 Becart, Valentina - 912 Benga, Daniel - 153 Benga, Graţiela - 913-914 Benková, Viera - 1177 Berindei, Dan - 1212

Page 175: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

174 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Bernea, Ilinca - 915 Bertrand, Aloysius - 459 Bianu, Ioan - 798 Bilaşevschi, Maria - 1203 Biro, Aron - 300-301 Bîlea, Diana Dobriţa - 916 Bîrsan, Alina - 561-562 Bîrsan, Ileana - 340 Blaga, Lucian - 563, 852 Blandiana, Ana - 154 Blidaru, Horia - 180 Bobică, Diana - 917 Boboc, Alexandru - 120 Bodnaru, Adrian - 564 Bodnărescu, Simion - 918 Boghiu, Cătălin - 738 Boiangiu, Magdalena - 181 Boldea, Iulian - 409, 1092-1093 Bolea, Ştefan - 565 Boltaşu Nicolae, Dorica - 410 Bora, Călina - 919 Borbély, Ştefan - 1094 Borcea, Dana - 566 Borges, Jorge Luís - 472 Bostan, Constantin - 920 Botea, Ion Costache - 567 Botnaru, Virgil - 568 Bovnoczki, Richard - 366 Braga, Mircea - 489, 921, 1095 Bratu, Daniel - 569 Brătescu, Magdalena - 922 Breazu, Paul - 302-303 Breban, Nicolae - 877 Brezeanu, Mihai - 861 Briedis-Macovei, Maria - 570-571 Brumă, Petru - 572 Brunner, Bernd - 7 Buciu, Marian Victor - 411, 1096 Bucoş, Alina - 573 Bucur, Alexandru - 1084 Bucureşteanu, Emil - 739

Page 176: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 175

Bud, Florica - 740 Buda, Octavian - 239 Bufnilă, Ovidiu - 240 Bulai, Elena (trad.) - 463 Buleu, Constantina Raveca - 121, 412 Buliga, Sorin Lory - 8 Bunoiu, Mădălin - 2 Burlacu, Dragoş - 268 Burţa-Cernat, Bianca - 413, 923 Busuioc, Nicolae - 924 Butnaru, Leo - 490, 878 Butnaru, Leo (trad.) - 1184 Butoi, Ionuţ - 122 Butunoi, Constantin - 925 Buzaşi, Ion - 926, 1097-1098, 1213 Buzea, Mihai - 76 Buznea, Mihai - 182 Byron, Dan - 304 C Caba, Mihai - 574 Calimi, Speranţa - 741 Calvo Soriano, César - 473 Catanoy, Nicholas - 784 Cazacu, Corneliu - 1085 Cazimir, Ştefan - 9, 575 Căbuţi, Horia Alexandru - 241 Căliman, Călin - 341 Călin, Constantin - 394, 1099 Călinescu, Bogdan - 183 Cănăvoiu, Ion - 807 Căprăroiu, Ioan Ioan - 576 Cârneci, Magda - 491 Ceava, Liviu - 577 Cellini, Benvenuto - 452 Cernat, Maria - 342 Cernat, Paul - 1100 Cernătescu, Radu - 123 Cesereanu, Ruxandra - 879 Chelaru, Marius - 414, 578, 927-929, 1188-1189

Page 177: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

176 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Cherciu, Lucia - 579 Cherecheş, Doina - 742 Chifu, Gabriel - 862 Chioaru, Dumitru - 402, 444, 492 Chiper, Tita - 77 Chiprian, Cristina - 930 Chiriac, Constantin - 10 Chirian, Rita - 931 Chirinos, Eduardo - 474 Chiripuci, Cristian - 580 Chiscop, Liviu - 493, 932, 1101 Chivu, Marius - 11, 78, 426-427, 933 Chivu, Marius (ed.) - 145 Chivu, Marius (reporter) - 304, 310 Christi, Aura - 581-582, 1102 Cimpoeşu, Petru - 1086 Cimpoi, Mihai - 808-809 Ciobanu, Elena - 124 Ciobanu, Mircea V. - 743 Ciocârlie, Alexandra - 1190 Ciocârlie, Constanţa (ed.) - 456 Cioflec, Vlad - 242 Ciorogar, Alex (prezentare) - 565 Cioroianu, Adrian - 494 Cipariu, Anca - 367 Cisneros, Antonio - 475 Cistelecan, Al. (trad.) - 128 Cistelecan, Alexandru - 125, 934, 1103 Ciupercă, Livia - 1104 Ciurtin, Eugen - 126 Cîntec, Oltiţa - 368-369 Cîrlan, Gabriela - 935-936 Cocea, Cristian - 1087 Codreanu, Theodor - 937-939, 1105 Codrescu, Andrei - 583 Codrescu, Grigore - 940 Codruţ, Mariana - 744 Cojocaru, Dragoş - 305 Colesnic, Iurie - 1206 Coliban, Alexandra - 745 Constantinescu, Mihai - 306

Page 178: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 177

Constantinescu, Nicolae - 495, 941 Constantinescu, Nicuşor - 810 Conţac, Emanuel - 155 Corcinschi, Nina - 942 Cornelius, Jan - 247 Coroiu, Constantin - 485, 943, 1106 Corondan, Gianina - 12 Costin, Miron - 496 Coşbuc, George - 584-585 Coşoveanu, Gabriel - 13, 944 Cotlarciuc, Sorin - 586 Cotoi, Amalia - 945 Crace, Jim - 428 Craia, Lorena - 587 Crăciun, Alexandra - 269 Crăciun, Călin - 946 Crăciun, Christian - 156 Crăciun, Denisa - 588 Crăciun, Denisa (trad.) - 464 Crăciun, Icu - 746 Crăciun, Octavia - 213, 497 Crăciun, Steluţa - 589 Creţu, Bogdan - 1107 Cristănuş, Dumitru - 590 Cristea, Dan - 498, 947 Cristea, Tudor - 948 Cristea-Enache, Daniel - 949-953 Cristi, Adi - 591 Croitoru, Evelyne Maria - 592-593 Crudu, Dumitru - 594 Cubleşan, Constantin - 954-955, 1108 Cubleşan, Victor - 956 Cuciureanu, Lucia - 1109 Cucu, Vasile - 595 Culcer, Dan - 499, 957, 1214 Cuţitaru, Codrin Liviu - 79-81, 747 Cuzuioc, Ion - 811 D Dagmar, Mária Anoca (trad.) - 704, 730, 1177

Page 179: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

178 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Dagtekin, Seyhmus - 460 Dalian, Florentina Loredana - 596 Damian, Theodor - 597, 836 Damrosch, David (reporter) - 34 Dan, Călin - 14, 270-272 Danciu, Magda - 863 Danilov, Nichita - 598 Darie, Vasile - 599, 812 Dascălu, Liliana Irina - 813, 880 David, Mariana - 600 Dănăilă, Sorina - 243 Dănceanu, Liviu - 307 Dănilă, Dan - 601 Dănilă, Ioan - 15-17, 1110 Dănilă, Octavian - 748 Delavrancea, Cella - 308 Deshoulières, Nicolas - 309 Despot, Adrian - 310 Deutsch, Eugen - 602 Diaconescu, Ioana - 603, 838, 1215-1216 Diaconescu, Ioana (trad.) - 481 Diaconescu, Traian - 450 Diaconu, Virgil - 415 Diaconu, Virgil (reporter) - 488 Dima, Simona-Grazia - 429, 604 Dima, Teodor - 18 Dimisianu, Gabriel (prezentare) - 800 Dimitriu, Ligia (prezentare) - 797 Dimov, Leonid - 605 Dincă, Dumitru Ion - 606 Diniţoiu, Adina - 461, 958, 1178 Diniţoiu, Adina (reporter) - 309, 324 Dinu, Simona-Elena - 607 Diviza, Ion - 814-815 Doboşi, Oana - 248 Dobre, Ana - 959 Dobre, Gheorghe - 608 Dobrescu, Caius - 749 Dobrescu, Caius, 1966- - 960 Dobrescu, Flavia - 82, 253, 273, 311 Dobriţa Bîlea, Diana - 961

Page 180: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 179

Dochia, Florin (trad.) - 459 Doclin, Octavian - 609 Doinaş, Ştefan Augustin - 799 Doman, Dumitru Augustin - 864 Domide-Şănţanu, Aurel - 785 Dorian, Gellu - 249, 750, 962 Doroftei, Hristina (reporter) - 490 Dragomir, Bianca-Iasmina (reporter) - 131 Drăgan, Simona - 19, 430 Drăgan-Noişteţeanu, Mircea - 1217 Drăguşin, Nicolae - 157, 212 Dulgheru, Elena - 20 Duma, Dana - 343 Dumistrăcel, Stelian - 395 Dumitrache, Silvia - 370 Dumitriu, Alexandru - 963 Dumitru, Anastasia - 158 Dumitru, Mircea - 127 Dur, Ion - 500, 964 Duţă, Mircea Dan (trad.) - 1185 Dzwigaj, Czeslaw - 1179 E Eagleton, Terry - 128 Efendi, Abdulmegid - 1191 Efendi, Ahmedhogea - 1192 Eguren, José María - 476 Eliot, T.S. - 431 Emel, Emin (trad.) - 1187 Eminescu, Mihai - 610, 865 Enache, Teodora - 312 Ene, Liliana (trad.) - 468 Ene, Mihai - 371 Ene, Veron - 816 Enescu, George - 254 Eremia, Anatol - 786 Eretescu, Constantin - 501 Esca, Andreea - 21

Page 181: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

180 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

F Farcaş, Dan D. - 244 Farkas, Paul (trad.) - 1195 Fercu, Ion - 1180 Filip, Bettina - 611 Filip, George - 612-613 Filip, Terezia - 965 Filitti, Georgeta - 1218 Finkenthal, Michael - 129, 1219 Firan, Carmen - 751 Firan, Florea - 503 Fitcal, Maria - 966 Flămând, Dinu (trad.) - 484 Florean, Nicoleta - 967 Florescu, Radu - 614 Franţ, Marius - 268 Frenţescu, Ioan - 817 Friciu, Ioan - 615 Fuente Benavides, Ramón Rafael de la - 477 Fulger, Mihai - 344 G Gaftea, Viorel - 274 Gagiu, Adrian - 313 Gaiu, Claudiu - 787 Galben, Cornel - 314 Galetaru, Geo - 616, 835 Galtung, Johan - 130 Găinariu-Tazlău, Viorica - 818 Gârbea, Horia - 255, 432, 968-969 Gârda, Petru-Ioan - 819 Gelep, Cristina - 159 Georgescu, Irina - 866 Georgescu, Nicolae - 1111 Georgescu, Şerban - 617, 881 Gheo, Radu Pavel - 22 Gheorghe, Alexandru - 83-84 Gheorghe, Cezar - 214, 345

Page 182: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 181

Gheorghe, Cristian - 85 Gheorghişor, Gabriela - 524 Gheorghiu-Dej, Gheorghe - 1220 Gherghel, Valeriu - 23 Ghica, Romică - 820 Ghilia, Alecu Ivan - 752 Ghilimescu, Ştefan Ion - 1112 Ghiţă, Cătălin - 1113 Ghiţă, Laurenţiu - 821 Ghiu, Bogdan - 24, 86, 346 Giurgeanu, Stela (reporter) - 27, 379 Gîrmacea, Gabriela - 372 Glodeanu, Gheorghe - 504, 970 Gociu, Gabriel Alexandru - 753 Gogianu, Cristina (trad.) - 513 Golban, Florin - 618 Goldiş, Alex - 971 Golopenţia, Anton - 177 Gorzo, Andrei - 347 Gotca, Rodica - 619 Grădinariu, Mihaela - 972 Grăjdeanu, Adrian - 620, 788 Gregori, Ilina - 25 Grigorciuc, Lăcrămioara - 973 Grigore, Rodica - 423, 433, 445, 1181, 1193 Grigore, Rodica (trad.) - 256 Grigorie, Toma - 621 Grigoriu, Maria - 974 Grigurcu, Gheorghe - 26, 505, 855, 867, 882, 975-976 Grosu, Monica - 977 Groşan, Ioan - 978 Gruber, Corina - 979 Gruia-Novac, Mihai - 980 Guga, Silviu - 506 Gulea, Dan - 1114 Guran, Petre - 160-161 Gurău, Radu F. - 622 Gusa, Titus - 623

Page 183: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

182 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

H Haass, Richard N. - 184 Hall, Donald - 434 Haţiegan, Anca - 373 Hava, Mircea - 27 Hărăbor, Magdalena - 624 Hedeş, Andrea - 981 Hedeşan, Otilia - 234 Heraud, Javier - 478 Hernández García, José Antonio - 256 Hodgkinson, Tom - 435 Hodoroabă, N. (reporter) - 254 Holban, Ioan - 374, 982-990, 1115-1116 Holender, Ioan - 10 Horasangian, Bedros - 87-88, 185-186 Horga, Mihai - 625 Horodincă, Antonia - 1117 Horonceanu Bernevic, Tincuţa - 89 Horvat, Săluc - 1118-1119 Hrenciuc, Dina - 754 Hulbert, Maria - 375 Hurezeanu, Emil - 507 I Iacob, Livia - 416 Iacob, Olimpia (trad.) - 436-437 Iamandi, Ionuţ - 187 Iancu, Alexandru - 626 Iancu, Petre M. - 188 Iancu, Vasile - 1120 Ianuş, Emil - 627-628 Iftode, Cristian - 131 Ignăţoiu-Sora, Emanuela - 189 Ilea, Anca Domnica (trad.) - 454 Ilian, Ilinca - 479 Ilian, Ilinca (trad.) - 473 Ilie, Emanuela - 991-992 Ilie, Rodica - 993

Page 184: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 183

Iliescu, Nicolae - 755 Iliescu, Viorica - 629 Ilioaie, Cristina (reporter) - 1094 Ilisei, Grigore - 162 Indolean, Ion - 348 Ionac, Vasile - 822 Ionaş, Anda - 376 Ionescu, Adrian-Silvan - 276 Ionescu, Andrei (trad.) - 472 Ionescu, Dan - 994 Ionescu, Emil - 215 Ionescu, Ion Toma - 756 Ionesei, Ana (trad.) - 457-458 Iordache, Emil - 757 Iordache, Maria - 216 Iordan, Constantin - 630 Iordănescu, Maria - 29, 217-218 Iorga, Gheorghe - 462 Iorga, Nicolae - 883 Iorgulescu, Mircea - 190 Iosif, Elisabeta - 995 Iovian, Ion Tudor - 631 Isac, Paula - 632 Ishaq, Mevlyane - 1194 Ispir, Cristian N. - 163 Istodor, Eugen - 90-91, 758, 884 Iştoc, Nicolae - 759 Itzhaki, Moshe B. - 1195 Iuga, Nora - 377, 508, 760 Iulian, Rodica - 463 Iusuf, Selma - 30-32, 92 J Jicu, Adrian - 509, 996 Jörgensen, Radu - 997 Jurcan, Alexandru - 349

Page 185: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

184 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

K Kadar, Sonja - 769 Kakuta, Mitsuyo - 1196 Kalmuski-Zarea, Ozana - 315-316 Kamiliotis, Daniela C. - 378 Karacaşian, Madeleine - 317, 350 Karahan, Hilal - 1197 Kleefeld, Carolyn Mary - 436-437 Klein, Hans - 164 Kocsis, Francisko - 1121 L Larco, Vasile - 761, 823-824 Lascu, Ioan - 33, 789 Lavric, Sorin - 132, 396, 510, 998-1000, 1122 Lavric, Sorin (prezentare) - 143 Lavu, Ştefan - 856 Lazăr, Traian D. - 1001 Lăptoiu, Negoiţă - 277 Lăzărescu, Rodica - 1002 Le Dez, Mérédith - 464 Lefter, Ion Iancu - 633 Leonte, Carmelia (prezentare) - 580, 624 Leu, Gheorghe - 825 Levi, Ricardo Franco - 223 Li-Tai-Pe - 1198 Limbeanu, George - 511 Lircă-Moldovan, Florina - 1003 Livescu, Cristian - 1123 Livescu, Cristian (reporter) - 532 Logan, Genoveva - 1004 Luca, George - 634 Lunca, Neculai - 826 Lungeanu, Emil - 318 Lungu, Iuliana - 635 Lungu, Mircea - 636 Lupeanu, Constantin - 191 Luther, Martin - 165

Page 186: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 185

M Macadan, Eliza (trad.) - 453, 455 Macarie, Gheorghe - 278 Machidon, Ion - 512, 637, 1005 Madame Nielsen - 34, 448-449 Malamen, Iolanda - 279 Mamali, Cătălin S. - 133, 265 Mandache, Bogdan Mihai - 134 Manea, Norman - 513 Maniu, Leonida - 166 Manolache, Liviu - 827 Manole, Cristina - 417-419, 1124 Manole, Marius - 379 Manolescu, Anca - 135, 1205 Manolescu, Andrei - 93-94, 1088, 1207 Manolescu, Nicolae - 192, 219-220, 1006, 1125 Manta, Marius - 514, 1007 Marcoci, Roxana - 280 Marcu, Ioan - 638 Mareş, Nicolae - 1221 Mareş, Nicolae (trad.) - 1179 Marga, Andrei - 136 Marineasa, Viorel - 71 Martin, Matei - 35-36, 95, 193, 221 Martin, Matei (reporter) - 539 Martin, Mircea - 222 Mateescu, Constantin - 885 Matei, Alexandru - 886, 1126 Maximinian, Menuţ - 639 Mazilu, Alina - 640 Măceşaru, Ciprian - 137 Mănucă, Dan - 1127 Mănuţă, Constantin - 1008, 1128 Mărchidan, Alexandru - 138 Melinescu, Nicolae - 167, 178 Melnic, Doru - 515 Meravei, Mihaela - 1009 Merlan, Vicu - 168 Merticaru, Mihai - 641

Page 187: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

186 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Mic, Vasile - 642 Micu, Iulia - 1010, 1129 Mifsud, Immanuel - 438 Mihaiu, Virgil - 319-320 Mihalache, Carmen - 380 Mihalachi, Elena - 643 Mihalca, Irina Lucia - 644 Mihalcea, Octavian - 1011 Mihăieş, Mircea - 37, 868, 1130 Mihăilă, Anamaria - 1131 Mihăilă, George (trad.) - 527 Mihăilescu, Călin-Andrei - 762 Mihăilescu, Vintilă - 38, 179, 194 Miheţ, Marius - 1012-1013 Militaru, Vasile - 645 Miloicovici, Claudia - 39 Miral, Maria - 646 Miron, Marcel - 647 Mironescu, Constantin - 648 Mitchievici, Angelo - 351-352 Mitcu, Claudiu - 340 Moarcăş, Georgeta - 1132 Mocanu, Sorin-Valentin - 649 Mocanu, Virgil - 235 Modran, Liviu - 763 Modreanu, Simona (trad.) - 469 Moisil, Dan - 650 Moldovan, Constantin - 651-653, 828 Montfort, Vanessa - 480 Morar, Ioan T. - 516 Morar, Vasile - 654 Moraru, Anatol - 764 Moraru, Christian - 403 Moraru, Cornel - 1133 Moraru, Iustin - 655 Morgenstern, Maia - 381 Moroiu, Mihai (trad.) - 7 Moscovici, Claudia - 517 Mota, Henrique - 223 Motoşan, Mădălina (trad.) - 477 Moţoc, Radu - 518

Page 188: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 187

Muhsin, Mevla Qadi - 1199 Muntean, Delia - 1222 Munteanu, Anatol - 1223 Munteanu, Eugen (trad.) - 165 Munteanu, Nicolae - 656 Munteanu, Victor - 519, 657 Mureşan, Adrian - 1134 Mureşan, Ion - 869 Mureşan, Valentin - 257 Mureşan, Viorel - 1014 Muşat, Carmen - 96 Muşat, Carmen (trad.) - 448 Muthu, Mircea - 1135 N Nahoi, Ovidiu - 195-198 Nakao, Yoshimi (trad.) - 264 Nanu, Ioana - 404 Nastasia, Mariana (trad.) - 165 Naum, Radu - 258-261 Nazare, Ghiţă - 139 Nazzaro, Antonio - 453 Neag, Andreea Ioana - 765 Nechita, Alina Maria - 1015 Nedelcoff, Emilia - 658 Nedelcu, Mirabela (trad.) - 475, 483 Nedelcu-Patureau, Mirella - 40 Nedelea, Gabriela (trad.) - 130 Neghină, Cătălin - 382 Neghină, Victor (reporter) - 537 Negoiţă, Lucia - 224 Negoiţă, Lucia (reporter) - 533 Negulesco, Julian - 353 Nemoianu, Virgil - 1016 Nencescu, Marian - 1224 Nicolae, Emil - 659 Nicolae, Rodica - 766 Nicolae, Valeriu - 41, 97, 199-200 Nicolaie, Ioana - 520 Nicolau, Felix - 1017

Page 189: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

188 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Nicolescu, Basarab - 140 Nicolescu, Costion - 236 Nicolescu, Daniel - 1018 Nicucie, Sanda - 660-661, 829-830 Nistor, Ioan - 1019 Niţă, Constanţa - 662 Niţă, Dodo - 282 Niţă, Florentina - 1136 Notărescu, Eugenia - 283 Notărescu, Eugenia (reporter) - 323 Novac, Andrei - 663 O Oancea, Mihaela - 664 Odangiu, Marian - 1020 Ofrim, Alexandru - 237 Olar, Ovidiu - 169 Olaru-Miron, Elena - 767 Olteanu, Antoaneta - 238 Onaca, Daniel - 424 Onceriu, Livia - 665 Onofrei, George - 42 Onţeluş, Gabriel - 1021 Oprea, Marius - 225 Oprescu, Alexandru - 439 Oprica, Dana - 321 Opriţă, Mircea - 521 Oproae, Corina - 481 Oraviţan, Alexandru - 1022-1023 Ornea, Liviu - 201, 226-227, 354, 383 Orşivschi, Cătălina - 522, 666, 831-832 Oviedo, José Miquel (prezentare) - 476 P Pachia, Gabriela - 667 Pachia, Gabriela (trad.) - 554, 563, 605, 667, 707, 710 Palcu, Adrian - 322 Palii, Anastasia - 668-669

Page 190: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 189

Panaitescu, Petre P. (trad.) - 496 Papadima, Liviu - 228 Papahagi, Marian - 800 Papuc, Ion - 790 Paraschiv, Mihaela - 451 Parhon, Ion - 384 Parteni, Ana - 43 Pascariu, Mircea - 670 Pascu, Cristina (reporter) - 337 Paştiu-Guşeilă, Valeria - 671 Patraş, Antonio - 523 Pavel, Cătălin - 44-45, 870, 1202 Păltănea, Paul - 1208 Părău, Călina - 769 Pătraşcu, Horia-Vicenţiu - 98, 871 Pătraşcu, Ion - 46 Pătraşcu, Lucia - 1024 Pătrăşconiu, Cristian - 202, 482, 1025 Pătrăşconiu, Cristian (reporter) - 183, 516, 524 Păun-Ialomiţeanu, Gheorghe - 47-48 Pârja, Gheorghe - 546, 1182 Pârja, Gheorghe (prezentare) - 1195 Pârvulescu, Ioana - 524 Pâslaru, Theodor - 887 Pecican, Ovidiu - 49, 141, 229, 420, 1225 Peiu, Nicolae - 833 Perşa, Dan - 525-526 Perţa, Lucian - 834-838 Petcu, Bogdan-Alexandru - 672 Petcu, Tudor (reporter) - 1218 Petcu, Vlad Teodor - 673 Petean, Mircea - 1137 Petraş, Irina - 791, 1026, 1138-1139 Petrea, Alexandru - 1140 Petrescu, Cornelia - 768 Petrescu, Mihai Athanasie (trad.) - 434 Petrone, George - 839 Petru Movilă, mitropolit al Kievului - 527 Petruşcă, Dan - 528 Peţanca, Virgil - 323 Pfister, Gérard - 465

Page 191: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

190 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Pilchin, Maria - 1027 Pillat, Ion - 651, 674 Platon, Mircea - 1141, 1226 Pleş, Florea - 50 Pleşu, Andrei - 51, 99-101 Pleşu, Matei - 170 Pleşu, Matei (trad.) - 184 Pocea, Dana - 385 Poclitaru, Sorin - 675 Podoabă, Virgil - 1209 Poenariu, Senida - 1028 Pop, Andreea - 1029-1030 Pop, Ioan Es. - 102, 676 Pop, Ioan F. - 792 Pop, Ion - 1031, 1142-1143 Pop, Mircea M. (trad.) - 578, 591, 614, 647, 681 Pop, Roxana - 1032 Pop Katalin, Timea (trad.) - 474-475, 478 Popa, Dumitru Radu - 386 Popa, Mariana - 1089 Popa, Mircea - 530 Popa, Savu - 677 Popa, Vasile Gh. - 888 Popa Blanariu, Nicoleta - 529 Popel, Rodica - 678-679 Popescu, Adina - 52-54, 889 Popescu, Adina (reporter) - 338 Popescu, Adrian – 1144 Popescu, Denisa - 531 Popescu, Dumitru Radu - 532 Popescu, Florentin - 1033 Popescu, Liliana - 142 Popescu, Raul - 421 Popescu, Spiridon - 680, 810 Popescu, Titu - 793 Popescu-Brădiceni, Ion - 681 Popovici, Adrian - 103, 1034 Popovici, Iaromira - 55-56, 104, 245, 890 Popovici, Iaromira (coord.) - 1, 236, 238, 325, 357, 404, 941 Popovici, Iaromira (reporter) - 240, 242 Popovici, Iulia - 57, 230, 355

Page 192: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 191

Popovici, Vasile - 203, 1035 Portante, Jean - 466 Posada, Mihai - 1036-1037 Postolache, Gheorghe - 840 Potolea, Natalia - 1038 Potopin, Ion - 841 Pracsiu, Teodor - 682, 842 Precup, George V. - 683 Preda, Radu - 105, 171 Preda, Simona - 524 Prelipceanu, Nicolae - 684 Pricăjan, Mircea - 1039-1043 Prioteasa, Petre - 685 Proca, Ancuţa - 356-359 Prodan, Iolanda (trad.) - 1196 Prodan, Ofelia - 686 Protopopescu, Valentin - 262-263 Protopopescu, Valentin (reporter) - 239 Purcaru, Alina - 1044 Purcia, Sever - 843 Puslojić, Adam - 687-688 Puşcariu, Sextil - 106, 801 Q Queiroz, Vladimir - 486 R Rachieru, Adrian Dinu - 1045, 1145-1147 Ralian, Antoaneta - 58 Ramis, Michèle - 324 Ray, Lionel - 467 Răchiţeanu, Teofil - 689 Răducan, Iuliana - 1046 Răducea, Ioan - 1148 Răileanu, Iulia (trad.) - 475-476 Răpan, Theodor - 690 Râpeanu, Elis - 1149 Regman, Ştefăniţă - 802, 1047

Page 193: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

192 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Reichmann, Sebastian - 533 Rimbaud, Arthur - 468 Rogneanu, Lucian Florin - 284 Rohan, Monica - 691 Roman, Marina - 59 Romanescu, Ioanid - 692 Romanescu, Paula - 285, 1048 Romilă, Adrian G. - 440, 1049 Romoşan, Petru - 204 Roşca, Teodora-Alina - 1050 Roşiianu, Ioan Romeo - 60 Roşioru, Ion (trad.) - 1186 Rotică, G. - 801 Rouaud, Jean - 469 Ruba, Sergiu Radu - 693 Ruja, Alexandru - 1150 Rus, Adrian Emil - 769, 1051 Rus, Liliana - 487 Rusei, Elena - 143 Rusu, Cristina - 172 Rusu, Georgel - 144 Rusu, Nicolae - 770 Rusu-Păsărin, Gabriela - 1052 Rusu, Vasile - 397, 694 Ruşti, Doina - 771 S Sandu, Ana Maria (reporter) - 248, 340 Sandu-Dediu, Valentina - 325 Sarah DeJar - 794 Saraiy, Seyfi - 1200 Sasu, Ioan Mugurel - 844 Saşa, Ştefan Al. - 695 Sava, Edward (reporter) - 280 Sava, Nicolae - 107, 1053 Sava Borşan, Tincuţa - 696 Savitescu, Ionel - 447 Savu, Violeta - 534 Săniţariu, Nicolae - 205 Sângeorzan, Adrian - 772

Page 194: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 193

Scheianu, Nicolae - 697, 837 Schor, Dorel - 857 Schwietzke, Joachim (trad.) - 578, 591, 614, 647, 681 Scurtu, Lucian - 698, 1054 Scurtu, Nicolae (ed.) - 803 Scurtu, Nicolae (prezentare) - 798, 801 Secară, A.G. - 1151 Selejan, Raluca - 248 Serea-Crăciun, Steluţa - 699 Seres, Alexandru - 1210 Sfârlea, Alexandru - 535, 700 Sforza, Francesca (reporter) - 513 Silade, Nicolae - 701-702 Sima, Luciana Lia - 1152 Simeanu, Adrian - 326, 387 Simina, Mihaela - 61, 206, 327, 1227 Simion, G. C. - 536 Simuţ, Andrei - 1153 Sinezis, Teodor - 470 Sitar-Tăut, Daniela - 1118 Sîrghie, Anca - 537 Slavu, Vali - 845, 872 Sorescu, Florentin - 773 Sorescu, Marin - 703 Sorohan, Elvira - 1055 Sorrentino, Luigia - 455 Soviany, Octavian - 1056-1058 Spânu, Ion - 62 Spiridon, Cassian Maria - 108, 704-705, 795 Spiridon, Vasile - 774, 1059, 1154 Stan, Nicolae - 775 Stanca, Dan - 173, 286, 1060, 1183 Stanciu, Virgil - 441 Stancu, Nicolae - 706 Standavid, Filip - 109, 207 Stanomir, Vlad - 776 Stănculescu, Călin - 360 Stănescu, Nichita - 707 Stegerean, Călin - 63 Stitt, Peter A. (reporter) - 434 Stoian, Gabriel (trad.) - 435

Page 195: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

194 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Stoica, Corneliu - 287-289 Stoica, Dorina - 708 Stoica, Oana - 388-391 Stoica, Petre - 709-710 Stoiciu, Liviu Ioan - 891 Stopiţa, Ioan Gligor - 1061 Stroescu-Stînişoară, Nicolae - 538 Suciu, Arthur - 442 Suciu, Nicolae - 734 Surdu, Alexandru - 146 Szabo, Lucian-Vasile - 64, 1155, 1228-1229 Ş Şandru, Daniel - 65 Şerban, Andrei C. - 1062 Şerban, Geo - 873 Şerban, Henrieta Anişoara (reporter) - 517 Şerban, Katy - 711 Şerban-Pârâu, Oltea - 328-331 Şerban-Pârâu, Oltea (reporter) - 306 Şerbu, Ioan - 174, 1156 Şimonca, Ovidiu - 66 Şofron, Cristian - 361 Şomănescu, Mihai - 67 Şoptelea, Theodor Paul - 712 Ştef, Traian - 713 Ştefan, Cristina - 1063-1064 Ştefan, Ion C. - 1065 Ştefancu, Ioana - 1066 Ştefănescu, Alex - 892, 1157-1162 Ştefănescu, Cătălin - 68, 110-111, 777 Ştefănescu, Radu - 846 Ştefăneţ, Veronica - 714 Ştefârţă, Emilian - 290 Ştirbu, Titus - 847 Şuşară, Pavel - 291

Page 196: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 195

T Tabarasi-Hoffmann, Ana-Stanca - 332-333 Talpalaru, Valentin - 112 Taraburca, Emilia - 422 Tartler, Grete - 1067 Taşula, Sanda - 498 Tăicuţu, Valeria - 1068 Tănase, Bogdan - 175, 893-894 Tănase, Maria Ileana - 715 Tănăsoaica, Petre - 292-293 Tăutan, Viorel - 796 Tâlvescu, Dumitru - 716 Teodoreanu, Păstorel - 848 Teodorovici, Lucian Dan - 539 Timar, Cristina - 1069 Tismăneanu, Vladimir - 1230 Titov, Elpidifor - 1184 Tiţă, Teodor - 69, 113-114, 208 Todericiu, Alex - 209 Tofan, Ioan Gh. - 778 Tolcea, Marcel - 115 Toma-Damşa, Maria – 1070 Toma Pîrvu, Iulia - 779 Tomonicska, Ingrid - 1201 Trandafir, Constantin - 1163-1164 Trandafir, Diana - 717, 834 Tuchilă, Costin - 334 Tudor, Nicolae - 780 Tudorache, Constantin - 849 Tugearu, Liana - 393 Tupan, Maria-Ana - 1071 Turda, Antoaneta - 1072 Tutoveanu, George - 801 Ţ Ţăranu, Dan - 1165 Ţenchea, Maria (trad.) - 550 Ţic, Miron - 781

Page 197: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

196 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Ţicalo, Ioan - 1073 Ţion, Adrian - 1166 Ţiplea, Ioan - 1074-1075, 1167 Ţurlea, Stelian - 1076 U Ulieriu-Rostás, Theodor - 116 Ulmeanu, Radu - 210 Ungureanu, Cornel - 540 Ungureanu, Dan - 176 Ungureanu, Delia (reporter) - 34 Ungureanu, Delia (trad.) - 449 Ungureanu, Gheorghe - 541 Urian, Tudorel - 1077, 1168 Uricaru, Eugen - 1204 Ursache, Magda - 874, 1169 Ursu, Cristina - 718 V Vaida, Dragoş – 542 Vaida, Maria - 471 Vaida, Petru - 405 Vaida Haliţa, Constanţa - 1231 Vaidean, George - 246 Vajoga, Vasile - 850-853 Vajoga, Vasile (reporter) - 515 Vancea, Echim - 498, 719 Vancu, Radu - 720, 1078 Varvara, Daniela - 721 Vasilache, Simona - 70, 443 Vasilescu, Ioana - 1170 Vasilescu, Mircea - 231, 362, 875 Vasiliu, Alex - 335 Vasiliu-Scraba, Isabela - 147 Văcărescu, Ioan Radu - 543-544, 722 Vălăreanu Sârbu, Llelu Nicolae - 723 Văsieş, Alex (trad.) - 425 Vergatti, Radu Ştefan - 1232

Page 198: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 197

Verman, Eugen - 1079 Vicol, Mihai - 724 Vidican, Vasile - 1171 Vighi, Daniel - 71 Visarion, Alexa - 392 Vişa, Marcel - 725-726 Vişniec, Matei - 727 Vizireanu, Adrian - 728 Vlad, Alexandru - 782 Vlahuţă, Alexandru - 294, 729 Vlasie, Călin - 232 Voicescu, Viorica - 854 Voina-Răuţ, Luminiţa (ed.) - 480 Voinescu, Radu - 1080 Voinescu, Sever - 72, 118, 148, 336 Voinescu, Sever (reporter) - 10 Voncu, Răzvan - 233, 1081-1082, 1172-1173 Vornicu, Mihai - 1174 Vrabie, Diana - 1083 Vrăjitoru, Ana (trad.) - 486 Vulturescu, George - 730 W Walló, Olga - 1185 Watanabe, José - 483 Wittstock, Joachim - 545 Y Yasuda, Yasutoshi - 264 Z Zaciu, Mircea - 803 Zafiu, Rodica - 398-401 Zaharia, Adela - 337 Zamfir, Mihai - 73, 1175-1176 Zanca, Andrei - 731 Zbîrnea, Andrei - 732

Page 199: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

198 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Zegrea, Ilie Tudor - 546 Zeletin, C.D. - 876 Zincescu, Gheorghe - 733 Zintz, Maria - 295 Zub, Alexandru - 75, 1233

INDEX DE SURSE

A

Acolada (Satu Mare). An. 11, Nr. 9 (sept. 2017) - 26, 147, 204, 210, 224, 291, 436,

517, 533, 616, 717, 740, 784, 834-835, 856, 864, 874, 876, 882, 885, 892, 906, 916, 1064, 1077, 1099, 1112, 1163-1164, 1214

Amurg sentimental. An. 23, Nr. 9 (sept. 2017) - 213, 246, 497, 512, 556, 559, 567, 573, 576, 593, 600, 607, 622, 632, 637, 648, 673, 759, 765, 779, 781, 783, 794, 966, 1005, 1089, 1223

Ateneu (Bacău). An. 54, Nr. 577 (sept. 2017) - 15-17, 89, 124, 137, 268, 307, 314-315, 372, 380, 394, 447, 462-463, 491, 508-509, 514, 519-520, 525-526, 528-529, 534, 536, 553, 657, 858, 967, 974, 996, 1002, 1007, 1154, 1180

C

Cafeneaua literară. An. 14, Nr. 9 (sept. 2017) - 60, 326, 387, 415, 434, 459, 465,

468, 487-488, 531, 608, 646, 756, 796, 937, 959, 975, 1048, 1068 Contemporanul-ideea europeană. An. 28, Nr. 9 (sept. 2017) - 20, 59, 62, 67, 98,

121, 136, 146, 191, 267, 321, 341, 343, 353, 363-364, 366-367, 378, 381, 392, 489, 510, 581, 705, 877, 943, 1071, 1093, 1096, 1105, 1107, 1147, 1169, 1212, 1226

Convorbiri literare. An. 150, Nr. 9 (sept. 2017) - 43, 75, 106-108, 112, 122, 140-141, 165, 278, 305, 322, 335, 416, 440, 442, 484-485, 493, 523, 538, 582, 589, 633-634, 663, 679, 688, 700, 708, 724, 742, 755, 789-790, 855, 887, 915, 920, 939, 962, 985, 988, 991, 1016, 1045, 1053, 1055, 1059, 1123, 1127, 1140-1141, 1206, 1216

Curtea de la Argeş. An. 8, Nr. 9 (sept. 2017) - 3, 8, 46-47, 120, 130, 133, 138, 144, 151, 167, 177-178, 244, 264, 274, 285, 471, 521, 542, 570, 689, 865, 1065, 1087, 1149, 1211, 1224, 1231-1232

D

Page 200: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 199

Dilema veche. An. 14, Nr. 706 (31 aug.-6 sept. 2017) - 6-7, 11-12, 21, 23, 30, 35,

52, 61, 68, 72, 77, 81, 83, 85, 91, 97, 101, 113, 126, 145, 194-195, 209, 216, 237, 259, 302, 310, 339, 358, 377, 390, 401, 435, 757, 870, 890, 933, 1085, 1205, 1207, 1220

Dilema veche. An. 14, Nr. 707 (7-13 sept. 2017) - 1, 53, 80, 90, 92, 94, 99, 104, 110, 148, 160, 171, 175, 179, 181, 184, 187-188, 198, 200, 208, 217, 221, 231, 236, 238, 240, 242, 245, 260, 301, 325, 340, 357, 359, 365, 379, 389, 399, 404, 427-428, 941, 1202, 1227

Dilema veche. An. 14, Nr. 708 (14-20 sept. 2017) - 10, 27, 29, 31, 36, 38, 40-42, 45, 54-55, 57-58, 65, 78-79, 84, 95, 100, 114, 119, 131, 135, 196, 248, 261, 303, 308, 327, 336, 356, 388, 398, 539, 777, 871, 884, 894, 1088

Dilema veche. An. 14, Nr. 709 (21-27 sept. 2017) - 32, 44, 51, 56, 69, 76, 93, 105, 111, 118, 142, 152-153, 155, 161, 163-164, 169-170, 180, 190, 193, 197, 199, 206, 218, 254, 258, 300, 304, 338, 362, 391, 400, 426, 438, 747, 758, 861, 881, 889, 893

Dunărea de Jos (Galaţi). An. 17, Nr. 187 (sept. 2017) - 139, 283, 287-289, 294, 323, 361, 406, 452, 518, 778, 883, 888, 902, 907, 938, 1011, 1104, 1208

E

Euphorion (Sibiu). An. 28, Nr. 3 (iul.-sept. 2017) - 256-257, 376, 382, 402-403,

423, 444, 492, 500, 506, 511, 543-545, 560, 597, 604, 611, 649, 698, 712, 731, 734, 744, 760, 776, 797, 799, 802, 836, 931, 934, 964, 979, 1036, 1047, 1062, 1078, 1091, 1095

F

Familia (Oradea). An. 53, Nr. 9 (sept. 2017) - 5, 64, 149, 241, 313, 349, 375, 411,

490, 535, 713, 745, 792, 863, 867, 912, 925, 980, 1001, 1014, 1019, 1029, 1039-1043, 1050, 1054, 1072, 1074-1075, 1167, 1210, 1228-1229

L

Luceafărul de dimineaţă. Nr. 9 (sept. 2017) - 211, 279, 286, 318, 334, 360, 385,

460, 466-467, 549, 655, 658, 672, 676, 722, 752, 771, 905, 947-948, 968-969, 978, 981, 1004, 1060, 1080, 1111, 1114, 1162, 1168

Page 201: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

200 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

N Nord literar. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017) - 498, 504, 530, 546, 571, 690, 697, 768,

837, 926, 961, 965, 970, 1015, 1118-1119, 1182, 1195, 1222

O Observator cultural. An. 18, Nr. 630 (31 aug.-6 sept. 2017) - 14, 63, 82, 157, 185,

189, 201, 223, 262, 265, 306, 328, 342, 345, 355, 369, 417, 886, 923, 1134, 1178

Observator cultural. An. 18, Nr. 631 (7-13 sept. 2017) - 66, 186, 207, 214-215, 222, 225, 228-229, 253, 269-270, 330, 346, 354, 370, 410, 419, 421, 495, 513, 935, 997, 1044, 1057, 1100, 1142, 1193

Observator cultural. An. 18, Nr. 632 (14-20 sept. 2017) - 24, 87, 212, 226, 230, 247, 263, 271, 276, 309, 311-312, 324, 331, 344, 348, 413, 418, 445, 866, 936, 958, 1056, 1219, 1225

Observator cultural. An. 18, Nr. 633 (21-27 sept. 2017) - 34, 86, 88, 96, 109, 116, 129, 227, 239, 272-273, 329, 383, 448-449, 461, 1035, 1058, 1124, 1126, 1146

Orizont (Timişoara). An. 29, Nr. 9 (sept. 2017) - 2, 22, 71, 115, 156, 183, 203, 234, 524, 540, 564, 762, 859, 875, 913-914, 1020, 1022-1023, 1150, 1230

P

Plumb (Bacău). An. 13, Nr. 126 (sept. 2017) - 103, 182, 235, 275, 316, 541, 644,

739, 820, 824, 901, 904, 908, 911, 918, 922, 940, 973, 995, 1009, 1018, 1033-1034, 1063, 1073, 1079, 1101, 1110, 1151, 1197

Poezia (Iaşi). An. 22, Nr. 3 (toamnă 2017) - 166, 172, 266, 414, 424, 437, 453, 455, 458, 464, 470, 473-479, 481, 483, 486, 496, 527, 550-551, 554, 557, 563, 566, 574, 578, 580, 587-588, 591-592, 603, 605, 610, 614, 617-618, 623-626, 629, 636, 641-642, 647, 650, 662, 664-665, 667, 670, 678, 681, 685, 687, 691, 696, 699, 704, 707, 709-710, 715-716, 728, 730, 795, 838, 927-929, 932, 983-984, 987, 992, 1008, 1024, 1115, 1128, 1136, 1177, 1185-1189, 1191-1192, 1194, 1199-1200

R

Rapsodia (Sibiu). An. 14, Nr. 157 (sept. 2017) - 50, 168, 397, 431, 537, 555, 558,

577, 585, 590, 595, 601-602, 612-613, 615, 638, 643, 654, 656, 671, 683, 694, 711, 723, 733, 737, 741, 763, 766-767, 774, 780, 785, 843, 857, 860, 910, 1038, 1061, 1084, 1217

Page 202: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 201

România literară. An. 49, Nr. 38 (1 sept. 2017) - 70, 73, 123, 252, 293, 352, 405, 472, 480, 516, 598, 606, 609, 631, 701, 803, 944, 950, 998, 1000, 1012, 1067, 1082, 1097, 1125, 1130, 1143, 1157

România literară. An. 49, Nr. 39 (8 sept. 2017) - 25, 117, 202, 249, 251, 280, 297, 351, 446, 505, 532, 547, 726, 735, 800, 862, 953, 999, 1006, 1026, 1098, 1116, 1161, 1172, 1183, 1190

România literară. An. 49, Nr. 40 (15 sept. 2017) - 9, 49, 132, 192, 250, 296, 350, 430, 456, 750, 791, 801, 868, 903, 952, 1013, 1081, 1160, 1175, 1215, 1221

România literară. An. 49, Nr. 41 (22 sept. 2017) - 28, 173, 220, 232, 255, 299, 317, 393, 396, 432, 443, 482, 501, 568, 575, 594, 619, 668, 714, 718, 743, 949, 963, 976, 982, 986, 989, 1049, 1158, 1173

România literară. An. 49, Nr. 42 (29 sept. 2017) - 19, 37, 143, 150, 219, 233, 292, 298, 332-333, 368, 374, 429, 502, 548, 640, 669, 677, 725, 732, 753, 798, 951, 1025, 1122, 1138, 1159, 1174, 1176

S

Scârţ! (Iaşi). An. 6, Nr. 63 (sept. 2017) - 515, 522, 552, 569, 572, 584, 586, 596,

599, 620, 627-628, 630, 645, 651-653, 660-661, 666, 674-675, 680, 682, 695, 706, 729, 761, 788, 804-819, 821-823, 825-833, 839-842, 844-854, 872, 880, 1198

Scriptor (Iaşi). An. 3, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017) - 18, 134, 158, 162, 243, 281, 395, 422, 450-451, 469, 507, 562, 659, 692, 719, 721, 727, 738, 764, 770, 775, 786, 878, 891, 896-900, 917, 924, 930, 955, 972, 990, 1021, 1027, 1076, 1083, 1090, 1106, 1117, 1120, 1145, 1148, 1155, 1170, 1179, 1196, 1203-1204, 1218, 1233

Scrisul românesc. An. 15, Nr. 9 (sept. 2017) - 13, 33, 39, 48, 74, 282, 284, 290, 371, 384, 386, 407, 439, 494, 503, 579, 583, 703, 751, 772, 994, 1052, 1108, 1181

Steaua (Cluj-Napoca). An. 68, Nr. 9 (sept. 2017) - 205, 277, 319-320, 337, 420, 425, 441, 565, 639, 684, 736, 748, 769, 793, 879, 909, 919, 954, 956, 1017, 1031-1032, 1051, 1066, 1070, 1144, 1166, 1171, 1213

V

Vatra (Târgu Mureş). An. 47, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2017) - 4, 102, 125, 127-128,

154, 159, 174, 176, 295, 347, 373, 408-409, 412, 433, 454, 457, 499, 561, 621, 635, 686, 693, 702, 720, 746, 749, 754, 773, 782, 787, 869, 873, 895, 921, 942, 945-946, 957, 960, 971, 977, 993, 1003, 1010, 1028, 1030, 1037, 1046, 1069, 1086, 1092, 1094, 1102-1103, 1109, 1113, 1121, 1129, 1131-1133, 1135, 1137, 1139, 1152-1153, 1156, 1165, 1184, 1201, 1209

Page 203: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

202 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

INDEX DE SUBIECT

A Academia Română (Bucureşti) - 3, 798 Achim Harabagiu, Daniela - 969 Actori de teatru -- Atitudini - 66 Actori români - 361, 379 Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu. Simpozion (15 ; 2017 ; Sibiu) - 402 Ada-Kaleh (insulă) - 885 Adamek, Diana - 1012 Administraţie locală - 62 Administraţie publică locală - 113 Adolescenţi -- Comportament social - 31 Africa - 1067 Africa -- Exploatare economică - 178 Afrim, Radu - 380 Agârbiceanu, Ion - 1155 Agnita (comună, jud. Sibiu) - 1217 Aichelburg, Wolf von - 492 Aionesei, Mihaela - 961 Alba Iulia (România) - 27 Albume de muzică - 300-301, 303 Alecsandri, Vasile - 493 Alegeri -- Germania - 188 Alegeri parlamentare -- Austria - 209 Alegeri parlamentare -- Germania - 193, 206 Alexa, Visarion - 20, 59, 353, 363-364, 366-367, 378, 381 Alexander, Christine - 447 Alexandrescu, Sorin - 70, 73 Algoritmi - 2 Algoud, Albert - 282 Alianţa Civică (Bucureşti) - 205 Ambasada Israel (Bucureşti) - 67 America - 203 Amsterdam - 73 Amural. Festival vizual (3 ; 2017 ; Braşov) - 253 Andersson, Paul - 424 Andrei, Stan M. - 1151

Page 204: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 203

Andriescu, Radu - 996 Angelologie - 149-150 Anghelescu, Mircea - 1095 Animale -- Istorie - 246 Animale -- Protecţie - 1, 240, 246 Antrenori (sport) - 255 Antropologie - 412 Antropologie -- Eseu - 236 Antropologie economică - 179 Antropologie religioasă - 156 Antropologie socială - 237 Antunes, António Lobo - 487 Aramburo, Diego - 388 Arcel, Nikolaj - 352 Arghezi, Tudor - 505, 1229 Arheologie - 44-45 Arhetip (literatură) - 408, 412 Arhire, Vasile - 18 Arhitectură -- Spania - 256, 793 Arhitectură urbană -- Bucureşti - 265 Arhitecţi spanioli - 256 Armata română -- 1914-1918 - 1223 Armeni -- Cultură şi civilizaţie - 350 Arsene, Grigore - 222 Artă -- Estetică - 256 Artă -- Istorie şi critică - 286 Artă -- Teme, motive - 288 Artă bisericească - 171 Artă contemporană - 285 Artă modernă - 280 Artă naivă -- Expoziţii - 283 Artă românească -- Pictură -- Expoziţii - 276 Artă stradală - 293 Artă şi cultură - 257 Artă şi război - 276 Artă şi societate - 24, 293 Artă textilă -- Expoziţii - 269 Arte plastice -- Expoziţie colectivă - 268 Arte plastice -- Graffiti - 293 Arte plastice -- România - 270-272 Arte plastice -- Sculptură - 267, 287

Page 205: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

204 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Arte vizuale - 253 Arte vizuale -- Expoziţie - 285 Artişti plastici maghiari din România - 295 Artişti plastici români - 276, 279 Artişti plastici români -- Prezentare - 270-272, 274, 281, 292 Asociaţia Editorilor din România (Bucureşti) - 222 Asociaţii culturale -- Activitate - 50 ASTRA (Năsăud). Despărţământul - 50 Atelier de front. Artişti români în Marele Război. Expoziţie (2017 ; Bucureşti) -

276 Ateneu, revistă - 491, 508-509, 514, 519-520, 525-526, 528-529, 534 Ateneul Român (Bucureşti) - 292, 326 Azap, Ioan-Pavel - 349 B Babilon - 1202 Bachmann, Ingeborg - 445 Baciu, Petru C. - 1110 Bacovia, George - 541, 858, 1099, 1101, 1107 Bacoviana, revistă - 89 Balcanism - 416 Balotă, Nicolae - 1162 Banu, George - 1124, 1178 Barabási, Albert-László - 2 Barbu, Mihai - 277 Barcelona - 196, 293, 793 Barlow, Nora - 1207 Barnes, Djuna - 441 Basarabia - 17 Batog-Bujeniţă, Mihai - 922 Băcanu, Petre Mihai - 205 Bădescu, Horia - 939, 955 Băduţ, Mircea - 998 Bălănescu, Flori - 975 Bănulescu, Daniel - 951 Bâle, Alexa Gavril - 1167 Bâlici, Gheorghe - 809 Benzi desenate -- Istorie şi critică - 282 Benzi desenate (Franţa) - 282 Bernhard, Thomas - 377

Page 206: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 205

Biblia -- Comentarii - 159, 166, 1028 Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş (Piteşti) - 531 Biemel, Rainer - 545 Binele şi răul - 792 Biserica "Schimbarea la faţă" (Cluj-Napoca) - 171 Biserica Greco-Catolică -- Cler -- Biografii - 1213 Biserica Ortodoxă -- Istorie - 160 Biserica Ortodoxă Română - 157 Biserica Ortodoxă Română -- Cler - 157, 167 Biserica Ortodoxă Română -- Istorie - 176 Biserică ortodoxă - 155 Biserică şi societate - 157, 161, 167, 176 Biserică şi stat - 161 Biserici ortodoxe româneşti -- Iconografie - 171 Biserici ortodoxe româneşti -- Israel - 162 Bîlea, Diana Dobriţa - 1064 Blecher, Max - 518, 1100 Body Count (trupă de muzică metal) - 300 Bolivia - 1085 Bologna - 288 Bologna - o impresie satirică. Expoziţie de artă (2017 ; Galaţi) - 288 Borbély, Ştefan - 4, 159, 174, 408, 412, 499, 873, 946, 957, 960, 993, 1010, 1028,

1046, 1069, 1092, 1102-1103, 1109, 1113, 1121, 1129, 1132, 1135, 1137, 1139, 1152-1153, 1156, 1165, 1209

Borţun, Dumitru - 964 Botul, Jean-Baptiste - 129 Boyle, Robert - 124 Brain, David - 386 Bran, Petru - 224 Brâncuşi, Constantin - 8, 266, 280 Breaz, Dan - 295 Brooks, Geraldine - 430 Brown, John Russel - 371 Brucan, Silviu - 946, 957 Bruegel, Pieter - 1202 Bucharest Dance Film International Festival (3 ; 2017 ; Bucureşti) - 360 Bucovina - 1170 Bucureşti - 19, 265, 762, 1224 Bucureşti -- Amintiri - 19 Bucureşti -- Istorie - 19 Bucureştiul în literatură - 19

Page 207: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

206 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Bud, Florica - 909, 1072 Bulat, Eugenia - 989 Bulgakov, Sergej Nikolaevich - 161 Burlacu, Doru George - 26 Burlacu, Liliana - 26 Buzura, Augustin - 538, 892, 1097 Byron (trupă rock) - 304 Byron, Dan - 304 C Caba, Olga - 511, 797, 802 Calafat - 117 Calinic, arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului - 167 Campanie electorală - 188 Capitalism -- România - 190 Caracostea, Dumitru - 1106 Carver, Raymond - 439 Cavallo, Francesca - 418 Călătorii -- Bolivia - 1085 Călătorii -- Grecia - 1088 Călătorii -- România - 52 Călinescu, George - 15 Călinescu, Matei - 421, 1152 Cărăuş, Tamara - 396 Cărtărescu, Mircea - 1051, 1154 Cărţi -- Apariţii editoriale - 1034 Cărţi -- Industrie şi comerţ -- România - 247 Cărţi -- Lansare - 531 Cărţi de film - 342 Cărţi de teatru - 371 Câini - 246 Cârneci, Magda - 534, 967, 1050 Ceauşescu, Nicolae - 198 Cehov, Anton Pavlovich - 1178 Cenaclul Poetic Schenk - 566, 587, 592, 618, 623, 625-626, 629, 685, 696, 709,

715-716, 728 Centenar - 1163 Centenar 1918-2018 - 1213 Centrul Cultural "Palatele Brâncoveneşti" (Mogoşoaia) - 269 Cercul Literar de la Sibiu - 492, 500, 506, 543, 545

Page 208: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 207

Cercuri literare - 492, 500, 506, 543, 545 Cernăuţi - 546 Cherciu, Lucia - 969 Cheţan, Maria - 1148 China -- Relaţii externe -- Europa - 191 Chioaru, Dumitru - 1037 Chiper, Grigore - 900, 986 Chişinău - 886 Chivu, Marius - 931 Christi, Aura - 921, 1071 Churchill, Winston - 417 Cimpoi, Mihai - 530, 1119 CineBucureşti. 100 de ani de modernitate - lectura modernităţii bucureştene prin

prezentarea apariţiei şi devenirii sălilor de cinema. Expoziţie (2017 ; Bucureşti) - 343

Cinematografie -- Teme, motive - 357 Cinematografie americană - 348, 352 Cinematografie germană - 359 Cinematografie poloneză - 339 Cinematografie românească - 347, 351, 358 Cinematografie românească -- 1945-.. - 349 Cinematografie românească -- Istorie - 343 Cinematografie românească -- Istorie şi critică - 342 Cinematografie românească contemporană - 345-346, 354-356 Cinematografie şi societate - 349 Cioflec, Romulus - 1206 Cioran, Emil - 119, 137, 139, 1210 Ciupureanu, Ionel - 1058 Civilizaţie contemporană - 48 Clădiri -- Istorie - 265 Cocora, Ion - 963, 981 Codreanu, Lina - 1002 Cojocaru, Mircea - 283 Colocviile Revistei "Ateneu" (12 ; 2017 ; Bacău) - 525 Competitivitate - 85 Comportament social - 115 Compozitori armeni - 317 Compozitori austrieci -- Biografii - 334 Compozitori germani -- Evocare - 332 Compozitori români -- Evocare - 298, 315-316 Compozitori ruşi -- Evocare - 335

Page 209: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

208 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Compozitori spanioli - 313 Comunicare - 118 Comunism -- Doctrină - 187 Comunism -- România -- 1944-1989 - 26 Comunism -- România -- Instaurare - 1219 Comunism -- România -- Mărturii - 999 Comunism -- Teroare -- România - 1214 Comunism -- Uniunea Sovietică -- Istorie - 1230 Comunism şi creştinism - 187 Comunism şi creştinism -- Istorie - 1215 Comunism şi intelectuali - 81 Comunism şi intelectuali -- România - 71, 1130 Comunism şi intelectuali -- România -- Istorie - 147, 1216 Comunism şi literatură - 1018 Comunism şi religie - 154, 187 Comunism şi represiune - 154 Conceptualism - 133 Conkan, Marius - 420 Constantin, Cătălin D. - 19 Constantin, Ioana - 202 Constantinescu, Titel - 536 Conştiinţă de sine - 120 Contra, Cosmin - 255 Convorbiri literare, revistă - 106, 108 Corbu, Daniel - 972 Corcinschi, Nina - 1090 Coregrafi -- Italia - 393 Coregrafi -- România - 393 Cornea, Andrei - 914 Cornea, Luminiţa - 1206 Cornuţiu, Gavril - 1019 Coroiu, Constantin - 1090 Corupţie -- România - 83 Cosmogonie - 174 Costin, Calistrat - 904 Costov, Cristina - 962 Coşbuc, George - 541, 926 Coşereanu, Valentin - 1170 Cotruş, Roxana - 1078 Cozma, Diana Teodora - 1015 Crace, Jim - 427

Page 210: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 209

Creangă, Ion - 1122, 1142 Credinţă creştină -- Mărturii - 154 Credinţe populare (România) - 238 Creştinism - 159, 1028 Crihană, Florian Doru - 288 Criminali de război - 67, 510 Cristache, Vlad - 389 Cristi, Adi - 687 Critică literară - 1094, 1096 Critică literară -- Istorie - 1046 Critică literară -- România - 1134 Critică literară -- Teorie - 415 Critici literari - 488, 1092, 1103, 1127, 1156 Critici literari -- Amintiri - 873 Critici literari -- Atitudini - 1118 Critici literari -- Biografie - 1162 Critici literari -- Portrete - 1120, 1163, 1172 Critici literari români - 801, 940, 949, 1090, 1094-1096, 1111, 1118, 1138-1139,

1152, 1171 Critici literari români -- Aniversare - 1119 Critici literari români -- Evocare - 108, 1102, 1135, 1137, 1163, 1175 Criza culturii - 13 Criza învăţământului - 233 Crohmălniceanu, Ovid S - 799 Cugetări - 145 Culianu, Ioan Petru - 147, 494 Cultură -- Finanţare - 40 Cultură -- Istorie - 75 Cultură franceză - 40 Cultură românească - 39 Cultură românească -- Istorie - 47 Cultură şi civilizaţie - 53-54, 69 Cultură şi civilizaţie -- Istorie - 7, 237 Cultură şi civilizaţie americană - 72 Cultură şi civilizaţie chineză - 191 Cultură şi civilizaţie contemporană - 13 Cultură şi civilizaţie europeană - 35 Cultură şi civilizaţie italiană - 1087 Cultură şi civilizaţie mongolă - 60 Cultură şi civilizaţie persană - 46 Cultură şi civilizaţie românească - 9, 38, 56, 100, 111

Page 211: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

210 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Cultură şi ideologie -- Totalitarism - 26 Cultură şi politică - 10, 27, 36, 42, 57, 65 Cultură şi societate - 4, 10, 27, 37, 42, 57, 65 Cunoaştere de sine - 141 Curtea de la Argeş, revistă - 74 Cuşnir, Maria-Elena - 985 Cuţitaru, Codrin Liviu – 919, 945 Cvartetul de saxofon Rova - 319 D Dabija, Nicolae - 1045 Dalea, Dana Oana - 937 Dalí, Salvador - 793 Damian, Anca - 356, 362 Damian, Ştefan - 1026 Dans contemporan -- Spectacol - 393 Darwin, Charles - 1207 David, George - 969 Deaconescu, Simona - 393 Debut editorial - 962, 973 Deconstructivism - 128 Democraţie -- România - 204 Derrida, Jacques - 125 Descrieri de călătorii - 168, 1084, 1086 Descrieri de călătorii -- Africa - 1067 Descrieri de călătorii -- Anzi - 931 Descrieri de călătorii -- Himalaya - 931 Descrieri de călătorii -- Ierusalim - 1205 Descrieri de călătorii -- Mongolia - 60 Descrieri de călătorii -- Roma - 1087 Descrieri de călătorii -- România - 471 Descrieri de călătorii -- S.U.A - 1089 Descrieri de călătorii -- Spania - 1067 Deşliu, Alexandru - 536 Deţinuţi politici -- România – 999, 1216 Deţinuţi politici -- Viaţă religioasă - 510 Dezvoltare personală - 216 Diaconu, Virgil - 959 Diasporă română - 281, 292, 507, 601, 612-613, 727, 1018 Dicţionare - 282

Page 212: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 211

Dima, Daniela - 376 Dima, Simona-Grazia - 979 Dimăncescu, Dimitri D. - 1219 Dincă, Ion - 1048 Diplomaţi români -- Evocare - 1219 Directori de festival -- Atitudini - 306 Dirijori români - 323 Dirijori ruşi - 336 Discursuri - 491, 508, 519-520, 529 Dobrescu, Caius - 1017 Dobribán, Emil - 295 Docuart Fest. Festivalul documentarului românesc (6 ; Bucureşti ; 2017) - 338, 360 Doinaş, Ştefan Augustin - 1148 Domide-Şănţanu, Aurel - 910 Domingo, Plácido - 305 Don (râu) - 1224 Doroftei, Hristina - 934 Dostoevskii, Fedor Mihailovich - 1180, 1183 Dracula - voievod şi vampir. Expoziţie (2010 ; Bucureşti) - 285 Dragu, Ana - 978 Dramaturgie americană - 386 Dramaturgie elisabetană - 386, 432 Dramaturgie elveţiană de limbă germană - 390 Dramaturgie engleză - 375 Dramaturgie germană - 377, 391 Dramaturgie greacă - 380 Dramaturgie românească - 385 Dramaturgie românească contemporană - 383 Dramaturgie spaniolă - 389 Drăgănescu, Catinca - 383 Drăghescu, George - 1077, 1164 Drăgoi, Rodian - 905 Drept -- România - 212 Drepturi de autor - 211 Drepturile animalelor - 1 Drumuri - 93 Dublin - 407 Dumitrache, Florentin - 984 Dumitriu, Daniel - 1107 Dunăre (fluviu) - 117 Dürrenmatt, Friedrich - 390

Page 213: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

212 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Duţă Schmiedigen, Ioana-Teodora - 275 E Echim, George - 1128 Economie -- Asia - 184 Editori - 1155 Editori -- Atitudini - 223 Edituri -- Activitate editorială - 249 Ediţii critice - 1155 Educaţie artistică - 257 Educaţie şi societate - 232 Educaţie şi stat - 219 Eliade, Mircea - 413, 1121 Elite culturale - 37 Elvireanu, Sonia - 980 Eminescologi români - 1065, 1119 Eminescologie - 1105, 1108, 1117, 1157-1161, 1170 Eminescologie -- Critică şi interpretare - 1111 Eminescologie -- Publicistică - 865, 1065 Eminescu, Mihai - 688, 814, 1019, 1065, 1105, 1108, 1111, 1117, 1119, 1157-

1161, 1170 Ene, Virgil - 1108 Enescu - Orfeul Moldav. Festivalul Internaţional (38 ; 2017 ; Bacău) - 315-316 Enescu, George - 308, 315-316, 327 Enquist, Per Olov - 423 Epigramişti români -- Prezentare - 1149 Epitafe - 450 Eroi arhetipali - 408, 412 Eseişti români - 1113, 1153, 1209 Estetică literară -- Istorie - 411 Etică - 235 Etnologie animală -- Tradiţii şi obiceiuri - 238 Europa - 346, 868 Evenimente culturale - 16, 43, 320, 525 Evoluţionism - 1207 Evrei -- Bucureşti -- Istorie - 19 Evtušenko, Evgenij Aleksandrovich - 1182 Exilul românesc -- Intelectuali - 516 Existenţialism - 122 Expoziţii de arte plastice - 269

Page 214: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 213

Ezoterism - 132, 1122 F Fabule - 645, 666 Facebook - 115 Fati, Sabina - 895 Favilli, Elena - 418 Femei -- Activitate artistică - 278 Femei -- Activitate literară - 436-437, 906, 912, 934, 936, 943, 980, 988, 1040,

1050, 1072-1073 Femei -- Amintiri - 55 Femei în teatru - 373 Ferenczes, István - 505 Festivalul "George Enescu" (23 ; 2017 ; Bucureşti) - 309, 324, 329, 331 Festivalul "Richard Wagner" (106 ; 2017 ; Bayreuth) - 332 Festivalul de Fanfare "Iosif Ivanovici" (13 ; 2017 ; Galaţi) - 323 Festivalul de Film "Avvantura" (8 ; 2017 ; Croaţia) - 344 Festivalul de Literatură "Bucureşti - Chişinău" (3 ; 2017 ; Chişinău, Soroca) - 502 Festivalul Filmului Central European (1 ; 2017 ; Timişoara) - 360 Festivalul Internaţional "George Enescu" (23 ; 2017 ; Bucureşti) - 296-299, 306,

328, 330 Festivalul Internaţional de Creaţie Literară "Titel Constantinescu" (10 ; 2017 ;

Bacău) - 536 Festivalul Internaţional de Muzică Corală Zimriya (65 ; 2017 ; Acra) - 321 Festivalul Internaţional de Teatru (24 ; 2017 ; Sibiu) - 382, 384, 392 Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr (10 ; 2017 ; Iaşi) - 368,

374 Festivalul Naţional "George Bacovia" (1 ; 2017 ; Bacău) - 16 Festivaluri culturale - 40, 253 Festivaluri muzicale - 329 Filip, Adrian - 992 Filme - 358 Filme -- Festival internaţional - 341, 344, 360 Filme -- Prezentare - 346-347, 350, 352, 354, 357, 359-360 Filme biografice - 317 Filme documentare - 346, 350-351, 354-355 Filme documentare -- Festival - 338, 340, 360 Filme muzicale - 340 Filme româneşti -- Istorie - 342 Filme româneşti contemporane - 345, 355-356, 362

Page 215: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

214 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Filozofi englezi - 124 Filozofi francezi - 125, 140 Filozofi germani - 960 Filozofi greci - 134 Filozofi români - 122, 146 Filozofi români -- Atitudini - 131, 137 Filozofi români -- Biografie - 147 Filozofi români -- Evocare - 119 Filozofi români -- Exil -- Franţa - 137, 139 Filozofie - 145 Filozofie -- Concepte - 143 Filozofie -- Critică şi interpretare - 125, 129 Filozofie -- Eseu - 121, 123, 127, 133, 135-136, 143, 146, 148 Filozofie -- Eseu -- Istorie şi critică - 124, 132, 138 Filozofie -- Teoria cunoaşterii - 134, 141 Filozofie (Platon) - 141 Filozofie antică -- Concepte - 128 Filozofie antică -- Istorie şi critică - 146 Filozofie contemporană - 144 Filozofie contemporană -- Concepte - 133 Filozofie creştină - 165 Filozofie franceză -- Critică şi interpretare - 140 Filozofie germană -- Critică şi interpretare - 960 Filozofie greacă -- Critică şi interpretare - 134 Filozofie românească - 139 Filozofie românească -- Istorie şi critică - 119, 122 Filozofie şi cultură - 120 Filozofie şi literatură - 409, 1132-1133 Filozofie şi religie - 123, 126 Filozofie şi societate - 130-131, 144 Fintiş, Ioan Vintilă - 908 Fizică -- Cercetare - 244 Fizică atomică - 241 Fizică spaţială -- Aplicaţii - 244 Flisar, Evald - 1181 Flora, Ioan - 1056-1057 Florea, Iacob - 899, 974 Florescu, Ioan-Florin - 1055 Formaţii corale - 321 Formaţii instrumentale - 319 Formaţii vocal-instrumentale - 318

Page 216: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 215

Fotbal - 250-252, 255, 259, 262 Fotbal -- Istorie - 260 Fotografii documentare - 319 Fotografii documentare -- Expoziţii - 343 Frunză, Sandu - 156 Fukuyama, Francis - 203 Funcţionari publici - 83 G Gagarin, Iuri - 185 Galben, Cornel - 536 Galeria de Artă "Nicolae Mantu" (Galaţi) - 288 Galeriile "Velea" (Bacău) - 268 Ganea, Tudor - 1043 Gardley, Marcus - 386 Gaudí, Antoni - 256, 793 Gavriliu, Nicolae - 281 Gazeta Sporturilor, ziar - 259 Gârbea, Horia - 1027 Genealogie - 493 Generaţia '80 - 1053 Geografie socială - 895 George, Alexandru - 803 Georgescu, Adrian - 956 Georgescu, Nicolae - 1065 Gérando, Auguste de - 471 Gerardi, Massimo - 393 Gheorghiev, Abisalovici Valeri - 336 Gheorghiu, Constantin Virgil - 1147 Gheorghiu, Ioana - 283 Gheorghiu, Mihai Valentin - 966 Gheran, Niculae - 1120, 1150 Ghica, Cristian - 930 Ghica, Ion - 1174 Ghica-Comăneşti, Dimitrie - 1067 Ghyka, Matila - 25 Ginghis Khan, conducător al Imperiului Mongol – 60, 417 Gliga, Luminiţa - 274 Globalizare - 68, 105 Goja, Nicolae - 1075

Page 217: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

216 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Gorczyca, Mariana - 1062 Gorduz, Vasile - 286 Got, Petre - 504 Grafică - 281 Graficieni - 281 Grigore, Dan - 953 Grigorescu, Nicolae - 294 Grigorescu-Negroponte, Dan Er. - 418 Gura Râului (sat, jud. Sibiu) - 213 H Haciaturian, Aram - 317 Haiku - 588 Haiku -- Istorie şi critică - 414, 928 Haliţă, Solomon - 1231 Haneke, Michael - 357 Hasdeu, Bogdan Petriceicu - 1225 Haydn, Joseph - 334 Heidel, Ioana - 1070 Heisenberg, Werner - 241 Hermeneutică - 1121 Hitchcock, Alfred - 357 Höfer, Edmund - 319 Hogaş, Calistrat - 1141 Hogaş, Sidonia C. - 920 Hölderlin, Friedrich - 444 I Iancu, Marin - 1066 Iancu, Victor - 506 Ianoşi, Ion - 409 Iaşi - 688, 1203 Iepure, Diana - 418 Ierihon - 162 Ierusalim - 1205 Ileni, Andrei - 964 iMapp. Concurs internaţional de video mapping (4 ; 2017 ; Bucureşti) - 273 Infrastructură -- România - 93

Page 218: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 217

Institutul Cultural Român (Stockholm) - 39 Instituţii de cultură -- Istorie - 3 Instrumente de scris -- Istorie - 1227 Intelectuali -- Activitate politică - 49 Intelectuali -- Atitudini -- Istorie - 33 Intelectuali -- Condiţie - 33 Intelectuali români - 62 Intelectuali români -- Atitudini - 37, 71, 489 Intelectuali români -- Evocare - 28, 225, 229, 494, 510, 1137 Interpreţi de jazz -- Amintiri - 319 Interpreţi de operă - 337 Ioachim Giosanu, arhimandrit - 1007 Ioan, Cristian - 375 Ionescu, Anca Irina - 429 Ionescu-Lupeanu, M. B. - 898, 924 Ionescu-Quintus, Mircea - 28 Iordache, Emil - 933 Isache, Daniela - 278 Isihasm -- Istorie - 158 Islam - 513 Istorici - 1226 Istorici de artă - 280 Istorici literari - 1120 Istorici literari -- Amintiri - 499 Istorici literari -- Biografie - 803 Istorici literari -- Evocare - 1113, 1209 Istorici literari români - 801, 1127, 1172 Istorici literari români -- Exil -- Olanda - 70, 73 Istorici romani - 1190 Istorici români - 1218 Istorici români -- Biografie - 1233 Istorici români -- Evocare - 49 Istorici români -- Prezentare - 1225 Istorie -- 1 Decembrie 1918 (Unire) - 1223 Istorie -- Eseu - 1226 Istorie -- România - 1217-1218, 1233 Istorie -- România -- 1918 - 1223 Istorie antică - 1202 Istorie literară - 1173 Istorie socială - 895 Istorie şi civilizaţie românească - 397, 1218, 1222, 1233

Page 219: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

218 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Istorie şi civilizaţie universală - 1212 Istorie şi personalităţi istorice - 1221 Istoriografie -- Teorie - 1226 Istoriografie românească - 1233 Iudaism - 159 Iudaism -- Istorie - 1028 Iuga, Nora - 528, 950, 1123 Iugoslavia - 482 Iuliu Hossu, episcop de Cluj-Gherla - 1213 Ivănescu, Mircea - 1093 Î Încălzire globală - 87, 95 Închisori comuniste -- România -- Mărturii - 1216 Îngeri în Biblie - 149 Învăţământ -- Polonia - 221 Învăţământ -- Reformă -- Manuale - 221 Învăţământ -- România - 214, 228, 230 Învăţământ muzical - 213 Învăţământ românesc - 215, 217 Învăţământ românesc -- Evaluare - 233 Învăţământ românesc -- Istorie - 224 Învăţământ românesc -- Mediocritate - 226 Învăţământ românesc -- Reformă - 218-220, 227, 231-233 Învăţământ şi societate - 219 J Jacquier, Henri - 543 Jecza, Peter - 284, 290 Jocuri de logică -- China - 264 Johnson, Boris - 417 Johnson, Paul - 33 Jordan, B. - 1104 Joyce, James - 407 Jude, Radu - 345-346, 351, 354-355, 358 Jünger, Ernst - 419 Junker, Jean-Claude - 197 Jurnale de război - 447

Page 220: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 219

Jurnalism -- România - 116 Jurnalişti români -- Evocare - 116 Jurowski, Vladimir - 306 Justiţie - 148 Justiţie românească -- Aspect politic - 210 K Kirchmajer-Donca, Betty - 965 Kunze, Mason - 447 L La Două Bufniţe (Timişoara). Librărie - 247 Labiş, Nicolae - 494 Laboratorul Teatral (Bucureşti) - 377 Lagerkvist, Pär - 465 Lanegan, Mark - 301 Lazăr, Dorina - 66 Lazu, Ion - 1004 Lăncrănjan, Ion - 1214 Lăzărescu, Rodica - 1001 Lăzăroiu, Sebastian - 1025 LCD Soundsystem (trupă de muzică) - 303 Lectură - 23 Lectură -- Sociologie - 785 Lectură digitală - 22 Ledge. Expoziţie (2017 ; Bacău) - 268 Lefter, Bogdan - 1124 Legi - 212 Letzner, Paul-Lucian - 1018 Lexicologie - 395 Liars (trupă de muzică) - 302 Libertate -- Concept - 105 Librari - 248 Librării -- Prezentare - 247-248 Librării particulare - 248 Licee -- România - 67 Liceul Tehnologic "Mircea Vulcănescu" (Bucureşti) - 67 Limba română - 39

Page 221: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

220 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Limba română -- Aspect social - 396 Limba română -- Basarabia - 396 Limba română -- Greşeli gramaticale - 964 Limba română -- Identitate - 397 Limba română -- Istorie - 397 Limba română -- Moldova (Republica) - 17 Limba română -- Pleonasme - 399 Limba română -- Vocabular - 395 Lingvistică - 395, 399, 964 Lingvistică -- Semantică - 398, 400-401 Lingvistică română - 397 Literatură -- Concepte - 1132 Literatură -- Eseu - 403, 405, 422 Literatură -- Eseu -- Istorie şi critică - 415, 1169 Literatură -- Estetică - 411 Literatură -- Festival - 502 Literatură -- Genuri şi specii - 406 Literatură -- Istorie şi critică - 409, 414, 418 Literatură -- Poezie -- Istorie şi critică - 465 Literatură -- Postcomunism - 1201 Literatură -- Proză -- Istorie şi critică - 1121 Literatură -- Roman -- Istorie şi critică - 422 Literatură -- Sec. XX -- Istorie şi critică - 415 Literatură -- Teme, motive - 404, 420, 991 Literatură americană -- Poezie -- Traducere - 425, 436-437 Literatură americană -- Proză scurtă -- Istorie şi critică - 439 Literatură americană -- Roman -- Istorie şi critică - 433, 441-442 Literatură antică -- Roma - 1190 Literatură argentiniană -- Poezie -- Traducere - 472 Literatură australiană -- Roman -- Istorie şi critică - 430 Literatură balcanică -- Istorie şi critică - 416 Literatură cehă -- Poezie -- Traducere - 1185 Literatură chineză -- Poezie - 1198 Literatură comparată -- Istorie şi critică - 408, 412 Literatură daneză -- Poezie -- Traducere - 448 Literatură daneză -- Proză -- Traducere - 449 Literatură de detenţie -- Memorialistică -- Istorie şi critică - 999 Literatură de război - 1114 Literatură de spionaj - 1076 Literatură ebraică -- Poezie -- Traducere - 1195 Literatură engleză -- Poezie -- Traducere - 431

Page 222: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 221

Literatură engleză -- Roman -- Istorie şi critică - 407, 426-427, 440, 443 Literatură engleză -- Roman -- Traducere - 428, 438 Literatură engleză -- Teatru -- Istorie şi critică - 432 Literatură fantastică -- Istorie şi critică - 420 Literatură franceză -- Călătorii -- Istorie şi critică - 471 Literatură franceză -- Eseu -- Istorie şi critică - 465 Literatură franceză -- Istorie şi critică - 462 Literatură franceză -- Poezie -- Traducere - 457-460, 464, 466-468 Literatură franceză -- Roman -- Istorie şi critică - 461, 469 Literatură franceză -- Roman -- Traducere - 456, 463 Literatură germană -- Istorie şi critică - 444-446 Literatură germană -- Jurnal -- Istorie şi critică - 447 Literatură irlandeză -- Istorie şi critică - 429 Literatură italiană -- Memorii - 452 Literatură italiană -- Poezie -- Traducere - 453-455 Literatură japoneză -- Roman -- Istorie şi critică - 1193 Literatură japoneză -- Roman -- Traducere - 1196 Literatură latină -- Istorie şi critică - 1190 Literatură latină -- Poezie -- Istorie şi critică - 450-451 Literatură maghiară din România -- Istorie şi critică - 1201 Literatură on-line - 22 Literatură pentru copii - 1027 Literatură pentru copii -- Istorie şi critică - 870 Literatură persană -- Poezie -- Traducere - 1186 Literatură peruană -- Istorie şi critică - 479 Literatură peruană -- Poezie -- Traducere - 478 Literatură polonă -- Poezie -- Traducere - 1179 Literatură populară - 1187 Literatură populară -- Istorie şi critică - 1189 Literatură populară românească -- Istorie şi critică - 941 Literatură portugheză -- Istorie şi critică - 485 Literatură portugheză -- Poezie -- Traducere - 486 Literatură portugheză -- Proză -- Traducere - 484 Literatură portugheză -- Roman -- Istorie şi critică - 487 Literatură religioasă -- Istorie şi critică - 166, 172 Literatură religioasă -- Poezie -- Istorie şi critică - 1007, 1176 Literatură română - 507 Literatură română -- Aforisme - 855, 857 Literatură română -- Aforisme -- Istorie şi critică - 1077 Literatură română -- Amintiri - 884-885, 888-890, 892-894 Literatură română -- Amintiri -- Istorie şi critică - 1038

Page 223: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

222 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Literatură română -- Anecdote - 848 Literatură română -- Antologii -- Istorie şi critică - 26, 976, 1021 Literatură română -- Autobiografii -- Istorie şi critică - 958 Literatură română -- Basarabia - 502 Literatură română -- Călătorii - 1084, 1086-1087, 1089 Literatură română -- Călătorii -- Istorie şi critică - 931, 1067 Literatură română -- Cugetări - 856 Literatură română -- Dialoguri -- Istorie şi critică - 18, 940, 1066 Literatură română -- Epigrame - 805-809, 811-812, 814-820, 823-824, 826-828,

832-833, 839, 841, 843-844, 847, 849, 851, 854 Literatură română -- Eseu - 783-796 Literatură română -- Eseu -- Istorie şi critică - 943, 946, 957, 960, 979, 991, 993,

998, 1000, 1010, 1049, 1071, 1082, 1116, 1153, 1165 Literatură română -- Eseu -- Traducere - 435 Literatură română -- Interviuri -- Istorie şi critică - 1001 Literatură română -- Istorie literară - 1101, 1106, 1126, 1134, 1143, 1174 Literatură română -- Istorie şi critică - 407, 872, 918, 979, 1046, 1051, 1065, 1069,

1090, 1092, 1095-1107, 1109-1110, 1112-1115, 1120, 1122-1127, 1129-1133, 1135-1136, 1138-1142, 1145, 1147-1152, 1154-1156, 1162-1163, 1165-1172, 1175

Literatură română -- Jurnal - 878-882, 886, 891 Literatură română -- Jurnal -- Istorie şi critică - 896, 931, 975, 997, 1004, 1051,

1055 Literatură română -- Jurnal de călătorie - 1085, 1088 Literatură română -- Jurnal de călătorie -- Istorie şi critică - 895 Literatură română -- Memorii - 877, 883, 887 Literatură română -- Memorii -- Istorie şi critică - 949, 953 Literatură română -- Nuvelă -- Istorie şi critică - 1083, 1108 Literatură română -- Pamflet - 740 Literatură română -- Pamflet -- Istorie şi critică - 1072 Literatură română -- Poem - 608 Literatură română -- Poem -- Istorie şi critică - 1050 Literatură română -- Poem în proză - 581, 748, 773 Literatură română -- Poem în proză -- Istorie şi critică - 921, 959, 1080 Literatură română -- Poezie - 547-549, 551-553, 555-562, 564-567, 569-577, 579-

580, 582-590, 592-593, 595-604, 606-607, 609-613, 615-618, 620-642, 644-646, 648-666, 670-680, 682-703, 705-706, 708-709, 711-713, 715-717, 719-729, 731-733, 804, 810, 813, 821-822, 825, 829-831, 834-838, 845-846, 850, 852-853

Page 224: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 223

Literatură română -- Poezie -- Istorie şi critică - 901-902, 904-906, 908, 910-913, 916, 926-930, 932, 934, 937, 939, 947, 950, 952, 954-955, 961-963, 966-969, 972, 976, 978, 981, 983-985, 987-988, 992, 996, 1005-1007, 1009, 1011, 1014-1015, 1021, 1023-1024, 1030-1033, 1036-1037, 1050, 1053-1054, 1056-1058, 1063, 1068, 1073-1074, 1077-1079, 1081, 1091, 1093, 1105, 1111, 1115, 1117, 1123, 1128, 1136, 1143-1144, 1151, 1157-1161, 1164, 1166-1167, 1176

Literatură română -- Poezie -- Traducere - 550, 554, 563, 578, 591, 605, 614, 647, 667, 681, 704, 707, 710, 730

Literatură română -- Povestiri -- Istorie şi critică - 1026 Literatură română -- Promovare - 249, 537 Literatură română -- Proză - 737-739, 741-744, 749-751, 754-756, 759-763, 765-

767, 769, 772, 774-776, 780-782 Literatură română -- Proză -- Istorie şi critică - 897-899, 909, 915, 925, 935-936,

938, 942, 944, 969, 973-974, 990, 1022, 1027, 1029, 1044, 1059, 1061-1062, 1140, 1142

Literatură română -- Proză lirică -- Istorie şi critică - 921 Literatură română -- Proză scurtă - 735, 745-747, 758, 777 Literatură română -- Proză scurtă -- Istorie şi critică - 1048 Literatură română -- Proză umoristică - 531, 840, 842 Literatură română -- Publicistică - 859-871, 873-876 Literatură română -- Publicistică -- Istorie şi critică - 964, 1069, 1097 Literatură română -- Reportaj - 793 Literatură română -- Roman - 736, 752-753, 757, 768, 770-771, 778-779, 1034 Literatură română -- Roman -- Istorie şi critică - 903, 907, 914, 917, 919, 922-924,

933, 945, 948, 951, 956, 965, 977, 980, 994-995, 1002-1003, 1008, 1012-1013, 1017-1018, 1020, 1025, 1035, 1039-1043, 1045, 1052, 1060, 1064, 1070, 1075-1076, 1112, 1145, 1155, 1169

Literatură română -- Scrisori - 797-803 Literatură română -- Scrisori -- Istorie şi critică - 920, 970, 1016, 1047, 1174 Literatură română -- Sec. 20 - 1133 Literatură română -- Teatru - 734 Literatură română -- Teme, motive - 1108, 1117, 1133, 1140, 1164 Literatură română contemporană - 523 Literatură română contemporană -- Ierarhii - 22 Literatură română contemporană -- Istorie şi critică - 971 Literatură română din Basarabia - 805, 814-815 Literatură română din Basarabia -- Istorie şi critică - 1090, 1173 Literatură română din Basarabia -- Jurnal -- Istorie şi critică - 900, 986 Literatură română din Basarabia -- Poezie - 568, 594, 619, 643, 668-669, 714, 718 Literatură română din Basarabia -- Poezie -- Istorie şi critică - 989, 1098

Page 225: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

224 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Literatură română din Basarabia -- Roman - 764 Literatură română din Basarabia -- Roman -- Istorie şi critică - 982 Literatură română postbelică -- Istorie şi critică - 971, 1125 Literatură română veche - 496, 527 Literatură rusă -- Istorie şi critică - 1180, 1183 Literatură rusă -- Poezie -- Traducere - 1184 Literatură rusă -- Teatru -- Istorie şi critică - 1178 Literatură science fiction - 103 Literatură science fiction -- Istorie şi critică - 420 Literatură slovacă -- Poezie -- Traducere - 1177 Literatură slovenă -- Istorie şi critică - 1181 Literatură spaniolă -- Poezie -- Traducere - 473-477, 481, 483 Literatură spaniolă -- Proză -- Istorie şi critică - 482 Literatură spaniolă -- Teatru -- Traducere - 480 Literatură suedeză -- Poezie -- Istorie şi critică - 424 Literatură suedeză -- Roman -- Istorie şi critică - 423 Literatură şi filozofie - 795, 914 Literatură şi mitologie - 1122 Literatură şi muzică - 858 Literatură şi natură - 404 Literatură şi religie - 172 Literatură şi societate - 871 Literatură şi societate -- Receptare - 490, 535 Literatură tătară -- Istorie şi critică - 1188 Literatură tătară -- Poezie -- Traducere - 1191-1192, 1194, 1199-1200 Literatură turcă -- Istorie şi critică - 1189 Literatură turcă -- Poezie -- Traducere - 1187, 1197 Literatură umoristică - 804, 813, 821-822, 825, 829-831, 845-846, 850 Literatură universală -- Istorie şi critică - 417, 419 Literatură universală -- Poezie -- Istorie şi critică - 421 Logică - 143 Lovinescu, Eugen - 1126 Lovinescu, Vasile - 1122 Lubomirski, Karl - 465 Lupeş, Anka - 376 Luther, Martin - 153, 155, 163-164, 169-170 M Macron, Emmanuel - 195 Le Magazine littéraire - 461

Page 226: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 225

Maiorescu, Titu - 108, 798, 801 Malick, Terrence - 348 Management cultural -- România - 10, 27, 42, 57, 65 Mandache, Bogdan Mihai - 132 Manea, Norman - 1146 Manifestări culturale - 15, 74 Manolescu, Nicolae - 488, 949 Mantu, Nicolae - 289 Manuale alternative - 78 Manuale şcolare -- România - 29, 78, 216-218, 220, 226, 228, 231-233 Manuale şcolare alternative - 214-215, 222-223, 228 Marafet, Constantin - 940 Maramureş (judeţ) - 546 Marcu, Emilian - 940, 1024 Marea Neagră - 895 Marea Unire - 1213 Marian, Daniel - 1011 Marin, Magda - 1060 Marinescu, Alexandru - 417 Marketing digital - 82 Martha Bibescu, principesă - 903 Marxism - 187 Marxism -- Filozofie - 125, 128 Masavo, Giuseppe - 1053 Mass media -- Aspect politic - 204 Mass media -- Comunicare - 964 Mass media şi cultura - 257 Mateevici, Alexie - 1098 Mateiciuc, Mihai - 987 Mavritsakis, Yannis - 380 Mălăele, Horaţiu - 387 Mălureni (comună, jud. Argeş) - 888 Mănăstirea "Sfinţii Voievozi" (Slobozia) - 175 Mănăstirea Agapia - 1176 Mănăstiri -- Istorie - 175 Mănăstiri ortodoxe -- Muntele Athos - 168 Mănăstiri ortodoxe -- România - 175 Măniuţiu, Mihai - 385, 1032 Măştile inocenţei. Expoziţie de artă naivă (2017 ; Oradea) - 283 McGuire, Ian - 440 Mecu, Carmen Maria - 1031

Page 227: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

226 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Mediaş - 1204 Medici români -- Atitudini - 239 Medicină şi societate - 239 Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei (Sighet) - 154 Meravei, Mihaela - 912 Merkel, Angela - 188 Metafizică - 143 Meteorologie - 863 Mifsud, Immanuel - 426 Mihai, Nicolae - 1079 Mihalcea, Octavian - 1080 Mihăieş, Mircea - 407 Mihăilescu, Ovidiu - 927 Mihu, Dan - 375 Minerva, cotidian - 64 Minorităţi etnice - 109 Miroiu, Adrian - 134 Miron, Marcel - 1115 Miron, Paul - 507 Mishima, Yukio - 419 Misionari creştini - 164 Mistreanu, Remus - 205 Mitologie - 408 Mitologie comparată -- Teme, motive - 174 Mituri -- Istorie şi critică - 174 Mladenovic, Ivana - 347 Mocuţa, Gheorghe - 954, 1054 Modernism (literatură) - 1051 Mogoşoaia - 756 Moise, Mihai - 1217 Moldova - 496 Moldovan, Andrei - 1138, 1171 Moldovan, Constantin - 522 Moldovan, Ioan - 947, 1166 Moldoveanu, Doina - 283 Molnar, Thomas - 138 Mondo cane. Expoziţie de pictură (2016 ; Cluj-Napoca) - 295 Mongolia - 60 Mongolia -- Istorie - 60 Monografii literare - 1209 Monografii locale - 1203-1204

Page 228: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 227

Monumente istorice -- Bucureşti - 265 Morală creştină ortodoxă - 157 Morală şi societate - 157 Moraru, Anatol - 942 Morris, Jan - 1067 Moşescu, Octavian - 418 Moţ, Mircea - 976 Mozart, Wolfgang Amadeus – 333 Munteanu, Lucia - 224 Munteanu, Mircea - 60 Munteanu, Victor - 526, 932 Muntele Athos - 168 Mur, Savian - 1033 Murăraşu, Dumitru – 1114-1 Muzee de artă -- Colecţii - 280 Muzeul de Artă (Cluj-Napoca) - 295 Muzeul de Artă (Craiova) - 284, 290 Muzeul Municipiului Bucureşti - 343 Muzeul Naţional de Artă al României (Bucureşti) - 63, 276, 285 Muzică -- Festival - 309, 324, 331 Muzică -- Festival internaţional - 296-299, 306, 315-316, 320, 323, 328, 330 Muzică -- Istorie şi critică - 334 Muzică -- Recital - 322 Muzică -- Teme, motive - 325 Muzică clasică -- Concerte - 326 Muzică clasică -- Istorie şi critică - 335 Muzică corală -- Festival Internaţional - 321 Muzică cultă - 313 Muzică de fanfară - 323 Muzică de jazz - 307 Muzică de operă - 305, 333, 337 Muzică digitală - 311 Muzică jazz - 320 Muzică jazz -- Concert - 312 Muzică metal progresiv - 300 Muzică pop-rock - 301 Muzică rock - 302-304, 318 Muzică românească contemporană - 310 Muzică simfonică -- Compoziţie - 317 Muzică simfonică -- Compoziţie -- Istorie şi critică - 334 Muzică simfonică -- Concert - 296-298

Page 229: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

228 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Muzică simfonică -- Festival - 326 Muzicieni -- Biografii - 317 Muzicieni -- Prezentare - 336 Muzicieni americani - 301 Muzicieni englezi -- Biografie - 318 Muzicieni români - 326 Muzicieni români -- Amintiri - 308, 327 Muzicieni români -- Atitudini - 254, 304, 310 N Nabucodonosor - 1202 Nadal, Rafael - 261 Nadin, Mihai - 144 Naum, Gellu - 385 Năpăruş, Georgeta - 291 Nechita, Alexandra - 292 Necula, Ionel - 139 Negoiţescu, Ion - 411, 802, 1047 Negrea, Gelu - 1049 Negri, Costache - 1208 Nemescu, Cristian - 341 Neţ, Mariana - 991 NexT. Festival Internaţional de Scurt şi Mediu Metraj (11 ; 2017 ; Bucureşti) - 341 Nicolaie, Ioana - 509, 917, 1040 Nietzsche, Friedrich - 960 Nistea, Cornel - 944 Niţu, Vali - 1005, 1063 Noica, Constantin - 141, 146 Novalis - 444 O Oatu, Daniela - 983 Observator cultural, revistă - 63 Ochs, Larry - 319 Ocultism - 123 Oelhafen, Ingrid von - 419 Olaru-Miron, Elena - 1061 Olasz, Ramona - 377

Page 230: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 229

Olos, Mihai - 270-272 Olteanu, Antoaneta - 418 Olteanu, Maria - 992 Om de cultură român -- Atitudini - 1001 Om de cultură român -- Biografie - 1210 Om de cultură român -- Evocare - 5, 47 Om politic polonez - 1221 Om politic român - 28 Om politic rus -- Biografie - 1230 Om politic rus -- Evocare - 1230 Omonime - 401 Onaca, Daniel - 929 Onilă, Corneliu - 157 Opera Naţională Română (Bucureşti) - 333 Operă -- Festival internaţional - 332 Operă -- Spectacol - 332-333 Oraşe -- Bosnia şi Herţegovina - 53-54 Oraşe -- Israel - 162, 1205 Oraşe -- Italia - 1087 Oraşe -- România - 117 Oraşe -- România -- Cultură - 1204 Oraşe -- România -- Istorie - 1203-1204 Oraşe -- Spania - 793 Orchestra de suflători "Valahia" (Giurgiu) - 323 Orchestre - 323 Organizaţii neguvernamentale -- România - 205 Ornitologie - 238, 240, 242, 245 Ortodoxie - 162 Ortodoxie -- Doctrină - 160 Ortodoxie -- România -- Istorie - 158 Ovidius Naso, Publius - 450-451 P Pacifism - 130 Pantilie, Ion - 756 Papazyan, Hakob - 350 Parapiru, Teodor - 938 Paraschivescu, Radu - 1022 Parghel, Virgiliu - 279 Parini, Jay - 433

Page 231: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

230 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Paris - 886 Parmar, Priya - 443 Parodii - 651, 810, 834-838, 852-853 Partide politice -- România - 201, 207 Partide politice -- România -- 1989- - 202 Pascariu, Mircea - 1030 Patrimoniu bisericesc - 162 Pădurean, Eugen D. - 925 Păsări - 1, 236, 325 Păsări -- În cinematografie - 357 Păsări -- În literatură - 404, 941 Păsări -- Observare - 242 Păsări -- România - 240, 242 Păun, Gheorghe - 74 Păunescu, Coriolan - 901 Pârlog, Cezar - 969 Pârvulescu, Nicolae - 994 Pelerinaj -- Athos - 168 Performanţă - 85 Perian, Gheorghe - 1131 Personaje - 282 Personalităţi culturale -- Aniversare - 20, 59 Personalităţi culturale -- Atitudini - 34 Personalităţi culturale -- Biografii - 25, 67, 224 Personalităţi culturale -- Craiova - 503 Personalităţi culturale -- Evocare - 15, 49 Personalităţi culturale româneşti - 70, 73, 510, 798, 920, 1218 Personalităţi culturale româneşti -- Interviuri - 18 Personalităţi evreieşti -- Biografii - 243 Personalităţi muzicale - 306, 314 Personalităţi politice româneşti -- Biografii - 1208 Personalităţi poloneze - 1221 Personalităţi religioase -- Atitudini - 167 Personalităţi româneşti -- Evocare - 106 Personalităţi româneşti -- Exil -- Evocare - 25, 147 Personalităţi ştiinţifice - 243 Personalităţi ştiinţifice -- Biografii - 1207 Pessoa, Fernando - 417 Petersen, Wolfgang - 359 Petre, Zoe - 49, 116, 225, 229 Petrescu, Camil - 1114

Page 232: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 231

Petric, Gabriel - 1133 Philadelphia - 1089 Pianişti italieni - 322 Pianişti români - 953 Pianişti români -- Prezentare - 314 Piaţa muncii - 84 Piaţă de carte - 249 Pictori români - 278, 288, 291 Pictori români -- Biografie - 289, 294 Pictori români -- Critică şi interpretare - 279 Pictori români -- Prezentare - 275 Pictură -- Expoziţii - 288 Pictură naivă românească - 283 Pictură românească - 279 Pictură românească -- Expoziţii - 295 Pictură românească -- Istorie - 294 Pictură românească contemporană - 274-275, 289, 291 Pictură românească contemporană -- Expoziţii - 278 Pilipăuţeanu, Roberta Sondra - 911 Pilsudskii, Iosef Klemens - 1221 Pintea, Ioan - 926 Piru, Alexandru - 1163, 1172 Plato - 141 Plinius cel Tânăr - 1190 Poenar, Horea - 410 Poeţi chinezi - 1198 Poeţi germani - 444 Poeţi italieni - 454 Poeţi latini -- Biografie - 450 Poeţi latini -- Evocare - 450-451 Poeţi latini -- Exil -- Constanţa - 451 Poeţi persani - 1186 Poeţi polonezi - 1179 Poeţi români - 28, 488, 901-902, 904, 908, 910, 913, 916, 930, 932, 939, 947, 952,

955, 963, 966, 972, 976, 984, 987, 1005-1006, 1011, 1021, 1023, 1030, 1053, 1063, 1073, 1077, 1079, 1081, 1093, 1105, 1110, 1123, 1136, 1151, 1164, 1166

Poeţi români -- Aniversare - 1144 Poeţi români -- Basarabia - 619, 668, 714, 718 Poeţi români -- Basarabia -- Evocare - 1098 Poeţi români -- Biografie - 1031

Page 233: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

232 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Poeţi români -- Evocare - 500, 544 Poeţi români -- Prezentare - 1107 Poeţi turci - 1197 Poezie -- Festival naţional - 470 Poezie contemporană - 470 Pogor, Vasile - 106 Polemici culturale - 63, 66 Politică -- Germania - 188 Politică -- Istorie - 180 Politică americană - 95 Politică economică - 178 Politică economică -- Opinie publică - 183 Politică editorială - 249 Politică educaţională - 219, 232 Politică internaţională - 198, 203 Politică internaţională -- Asia - 184 Politică românească -- Minorităţi naţionale - 182 Politică românească -- Opinie publică - 192, 210 Politică românească -- Teorie - 202 Politică românească contemporană - 194, 204 Politică şi comunicare - 118 Politică şi cultură - 26 Politică şi guvernare -- Polonia - 221 Politică şi guvernare -- România - 192, 198, 200, 208, 231 Politică şi guvernare -- România -- 1989- - 202, 205 Politică şi istorie - 45 Politică şi societate - 182, 192, 194 Politică şi societate -- România - 77, 86, 88, 96, 114, 186, 207 Politici educaţionale (România) - 231 Politicieni germani - 188 Politicieni români - 200 Pollini, Maurizio - 322 Polonia - 1084 Polonia -- Istorie - 1221 Poluare -- Control - 87 Popa, Bogdan - 342 Popa, Dragoş Cosmin - 968 Popa, Mircea - 1127 Popa, Nicolae - 982 Popa-Blanariu, Nicoleta - 514 Popescu, Adina - 935

Page 234: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 233

Popescu, Adrian - 1082 Popescu, Cornel - 1232 Popescu, Dumitru Radu - 535 Postcomunism -- Aspect economic - 179 Postcomunism -- Aspect social - 179 Postmodernism - 422 Pound, Ezra - 1051 Preda, Marin - 494 Prelipceanu, Nicolae - 540, 954, 1032, 1051, 1144, 1166, 1171 Premii -- Cinematografie - 341 Premii literare - 528, 536 Profesori -- Biografie - 224 Profesori universitari - 49, 503 Profesori universitari -- Amintiri - 1129 Profesori universitari -- Aniversare - 70, 73 Profesori universitari -- Evocare - 225, 229, 1172 Profesori universitari -- Franţa - 543 Prognoză economică - 183 Proiecte culturale - 9 Proiecte literare - 862 Proiecţii digitale - 253, 273 Proprietate intelectuală -- Legislaţie - 211 Protocronism - 1130 Proverbe - 941 Prozatori români - 897 Proză fantastică românească - 1121 Proză satirică - 909 Prunilă, Daniel - 1008 Psihologie -- Personalitate - 142 Publicistică - 76-88, 90-102, 104-105, 107, 109-113, 115, 117-118, 142, 194, 211 Publicistică culturală - 6, 9, 11-14, 17, 21, 23-24, 29-32, 35-38, 41, 44-48, 51, 55-

56, 58, 61, 66, 68, 72 Publicistică culturală -- România - 8, 18, 52, 63 Publicistică economică - 178 Publicistică istorică - 1211, 1224 Publicistică literară - 858-859, 866, 870 Publicistică literară -- Călătorii - 868, 872 Publicistică literară -- Polemică - 867 Publicistică muzicală - 302, 307 Publicistică politică - 114, 180-182, 185-186, 189-190, 192-193, 195-197, 199,

201, 204, 206-207, 209-210

Page 235: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

234 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Publicistică politică -- Istorie şi critică - 202 Publicistică religioasă - 151-153, 155, 163, 169-170 Publicistică românească - 230 Publicistică sportivă - 250-252, 255, 258-263 Publicistică teatrală - 369, 372 Publicitate on line - 82 Pumnul, Aron - 1170 Q Quilter, Peter - 375 R Rad, Ilie - 1155 Radar Festival Beyond Music (4 ; 2017 ; Varna) - 320 Radu, Dia - 953 Radu, Mihai - 915, 1041 Ramirez, Monica - 1076 Răchiţeanu, Teofil - 1066 Război mondial (1914-1918) - 276 Război Mondial (1914-1918) -- Campanii şi bătălii - 1232 Război Mondial (1914-1918) -- Istorie - 1228-1229 Război Mondial (1914-1918) -- România - 1223 Război Mondial (1939-1945) -- Europa - 1228 Război Mondial (1939-1945) -- Mărturii - 1217 Război şi politică - 130 Realism socialist - 1131 Rebreanu, Liviu - 1140, 1150 Recenzie - 418, 426, 923, 926, 933-936, 958, 967, 970, 974-975, 996-997, 1004, 1007, 1015, 1019, 1035, 1044, 1052, 1056, 1058, 1072, 1074, 1124-1125 Reconciliere -- Aspect religios -- Biserica catolică - 171 Reformă religioasă - 152-153, 155, 163-164, 169-170 Regizori de film -- Aniversare - 59, 353 Regizori de film -- Comemorare - 341 Regizori de film -- Prezentare - 348 Regizori de film -- România - 346, 349, 351, 354-355 Regizori de teatru -- Aniversare - 20, 59, 363, 366-367, 378, 381 Regizori de teatru -- Atitudini - 388 Regizori de teatru -- Evocare - 364

Page 236: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 235

Regizori de teatru -- România - 333, 375 Regizori poloni - 339 Regizori români - 381 Regizori români -- Evocare - 20, 353, 363-364, 366-367, 378 Relaţii interetnice -- România - 109 Religie -- Eseu - 159, 173, 1028 Religie -- Filozofie - 173 Religie -- Spiritualitate - 173 Religie şi civilizaţie - 151 Religie şi civilizaţie -- Simboluri - 173 Religie şi filozofie - 148 Religie şi literatură - 166 Religie şi politică - 151, 513 Religie şi societate - 151 Represiune comunistă -- România -- 1945-1989 - 1215 Reţele de calculatoare - 2 Reţele de socializare - 79 Reviste -- Aniversare - 108 Reviste -- Prezentare - 89, 103 Reviste de cultură - 89 Reviste de cultură -- Aniversare - 74 Reviste de cultură -- Istorie - 106 Reviste literare -- Prezentare - 112, 414 Reviste literare -- România - 5 Reviste româneşti - 64 Rezistenţa anticomunistă - 154 Richards, Keith - 318 Rolling Stones (formaţie) - 318 Roma - 1087, 1190 Romanescu, Ioanid - 878 Romantism -- Teme, motive - 444 Români -- Europa - 868 Români -- Identitate - 1212 România - 43, 70, 189, 265, 1228 România -- 1918 (Marea Unire) - 9 România -- Comunism -- Istorie - 1220 România -- Economie - 865 România -- Istorie - 1211, 1222, 1224, 1232 România -- Istorie -- 1916-1918 - 1229 România -- Istorie -- 1918-1928 - 1231 România -- Istorie -- 1941-1944 - 1228

Page 237: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

236 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

România -- Politică externă - 189, 199 România -- Politică externă -- 1939-1947 - 1219 România -- Relaţii -- China -- Istorie - 191 România -- Relaţii diplomatice -- Franţa - 195 România -- Societate - 1222 România -- Transilvania - 1231 România interbelică - 47 Romilă, Adrian G. - 1039 Rondeluri româneşti - 620, 627, 660, 682, 695 Roth, Philip - 442 Roth, Puşa - 535 Rozanov, Vasilii Vasilevich - 1183 Rromi -- Condiţii sociale -- Ghetou - 41 Rugul Aprins - 158, 1215 Ruscu, Ligia - 1013 Rusu, Alexandra - 936 Rusu, Lenuţa - 1073 Rusu-Abrudeanu, Ion - 1228 Ruşti, Doina - 1020 S Sade, Donatien Alphonse François, marquis de - 462 Sala Mariinsky II (Sankt Petersburg) - 336 Sala Pallady (Iaşi) - 278 Salonul Naţional de Miniatură Textilă (2017 ; Mogoşoaia) - 269 Samper, Marilia - 389 Sandu, Ana Maria - 1044 Sarajevo - 53-54 Saramago, José - 485 Sasu, Aurel - 26 Sate -- România -- Civilizaţie - 234 Satul în literatura românească - 990 Savage, Lee - 386 Savall, Jordi - 313 Săli de cinema - 343 Scenarişti români - 381 Scheianu, Nicolae - 498, 1074 Schidu, Luana - 441 Schleger, August Wilhelm - 446 Schober, Holger - 391

Page 238: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 237

Schultz, Martin - 188 Schwartz, Gheorghe - 897 Scrieri religioase - 159, 165 Scriitori -- Biografie - 406 Scriitori americani - 434, 439, 442 Scriitori argentinieni - 472 Scriitori australieni - 430 Scriitori danezi - 34, 449 Scriitori englezi - 432, 440, 443 Scriitori evrei din România - 1100 Scriitori evrei din România -- Biografie - 518 Scriitori francezi -- Atitudini - 469 Scriitori francezi -- Evocare - 543 Scriitori francezi -- Prezentare - 456, 462 Scriitori germani -- Biografie - 446 Scriitori germani din România - 797 Scriitori germani din România -- Evocare - 492 Scriitori irlandezi - 429 Scriitori japonezi - 1193, 1196 Scriitori latini - 1190 Scriitori peruani - 479 Scriitori portughezi - 484, 487 Scriitori portughezi -- Evocare - 485 Scriitori români - 409, 515, 525, 800, 802, 915, 918, 922, 940, 944, 951, 959, 985,

988, 995, 1022, 1025-1026, 1034, 1045, 1047, 1049, 1055, 1059, 1083, 1106, 1114, 1155

Scriitori români -- Activităţi editoriale - 537 Scriitori români -- Activităţi politice - 489 Scriitori români -- Amintiri - 499, 533, 546, 892 Scriitori români -- Aniversare - 498, 503, 530, 540 Scriitori români -- Atitudini - 222, 490-491, 497, 501, 508, 516-517, 519-520, 524,

529, 532, 535, 537, 539, 546, 1167, 1229 Scriitori români -- Basarabia - 502, 643, 900, 942, 982, 986, 989, 1071, 1090, 1173 Scriitori români -- Basarabia -- Critică şi interpretare - 1098 Scriitori români -- Bibliografie - 1033, 1116 Scriitori români -- Biobibliografie - 503, 538 Scriitori români -- Biografie - 493-494, 505, 511, 541, 1019, 1101, 1104, 1110,

1112, 1120, 1143, 1148, 1162, 1168, 1170, 1174, 1206, 1208, 1210 Scriitori români -- Bucovina - 1170 Scriitori români -- Comunism - 1214

Page 239: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

238 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Scriitori români -- Critică şi interpretare - 413, 1009, 1018, 1033, 1082, 1097, 1099-1101, 1108, 1112, 1115-1117, 1122-1123, 1128, 1134, 1136, 1138, 1141-1143, 1145-1146, 1148, 1150-1151, 1153-1154, 1157-1161, 1164, 1168, 1171, 1175-1176

Scriitori români -- Diaspora - 1136 Scriitori români -- Evocare - 5, 493, 495, 504, 506-507, 511-512, 521, 538, 541-

542, 878, 1019, 1097, 1110, 1140, 1148 Scriitori români -- Exil -- Atitudini - 513 Scriitori români -- Exil -- Biografie - 1147 Scriitori români -- Exil -- Franţa - 463, 516, 533, 903, 1121 Scriitori români -- Exil -- SUA - 501, 1146 Scriitori români -- Germania - 1091 Scriitori români -- Ierarhii - 912, 925, 980, 1014, 1029, 1039-1043, 1054, 1072,

1075 Scriitori români -- Israel - 857 Scriitori români -- Portrete - 522, 1082, 1129 Scriitori români -- Prezentare - 413, 509, 514, 526, 528, 534, 536, 542, 1009, 1149,

1176 Scriitori români -- Serbia - 687-688 Scriitori români -- Spania - 968 Scriitori români -- Statele Unite ale Americii - 517, 583, 1076 Scriitori români de limbă franceză - 545 Scriitori ruşi - 1180 Scriitori ruşi -- Biografie - 1183 Scriitori ruşi -- Evocare - 1182 Scriitori ruşi -- Prezentare - 1178 Scriitori sloveni - 1181 Scriitori spanioli - 480, 482 Scriitori suedezi -- Evocare - 424 Scrima, André - 158 Sculptori români - 284, 290 Sculptori români -- Atitudini - 266 Sculptori români -- Biografie - 287 Sculptori români -- Evocare - 8, 266, 277, 286 Sculptură -- Critică şi interpretare - 286 Sculptură românească - 277, 287 Sculptură românească contemporană - 284, 292 Sculptură românească contemporană -- Expoziţii - 290 Securitatea română -- Agenţi - 1214 Securitatea română -- Colaboratori - 81, 200, 489 Securitatea română -- Documente - 71, 1215

Page 240: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 239

Securitatea română -- Istorie -- Documente - 489, 1214 Seul, Decebal Alexandru - 973 Shakespeare, William - 432 Shaw, George Bernard - 376 Shikibu, Murasaki - 1193 Silade, Nicolae - 916 Simboluri - 14 Simboluri (literatură) - 792 Simion, Eugen - 1142 Simionescu, Mircea Horia - 521 Simon, Gheorghe - 1176 Simpozioane literare - 402 Simuţ, Ion - 971, 1096, 1125 Sinagoga Neologă Zion (Oradea) - 283 Sinezis, Teodor - 1030 Site-uri Web - 22 Situri arheologice - 1202 Sîrbu, Ion D. - 1016 Slavici, Ioan - 1229 Slobozia - 175 Slovacia - 1084 Societate civilă -- România - 12 Societate civilă -- România -- Istorie - 205 Sociologi români - 177 Sociologie -- România - 177 Solişti vocali -- Operă - 305 Solovine, Maurice - 243 Sondaje de opinie - 176 Sonete româneşti - 552, 569, 586, 628, 661 Sontag, Susan - 415 Soprane - 337 Sorescu, George - 503 Soviany, Octavian - 923 Spania - 1067 Spătaru, Nicolae - 1083 Spiridon, Cassian Maria - 1116 Spiridon, Mihaela - 314 Spiritualitate creştină - 158 Spiritualitate românească - 120 Sport -- România - 262 Sport şi politică - 186

Page 241: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

240 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Stanca, Radu - 970 Stancu, Zaharia - 976 Statele Unite -- Democraţie - 203 Statele Unite -- Politică externă - 184-185, 203 Stănescu, Bogdan Alexandru - 1029 Stănescu, Nichita - 1031 Stăniloae, Dumitru - 156 Steinhardt, Nicolae - 1134, 1175 Stilistică - 1111 Stoica, Dorina - 918 Stoiciu, Liviu Ioan - 896, 1059 Stoie, Nicolae - 544 Strobel, Jochen - 446 Stroescu Şovarna, Nicolae - 999 Studii culturale - 4 Suceveanu, Arcadie - 809 Suchianu, D. I. - 541 Suciu, Eugen - 952, 1006, 1081 Sultana Vicol, Mihai - 1034 Surdu, Alexandru - 1000 Susai, Ştefan - 990 Ş Şcoala de Vară de Artă Plastică "George Apostu" (5 ; 2017 ; Stănişeşti) - 267 Şcoli de vară - 267 Şerban, Andrei - 333, 376 Şerban, Ion Vasile - 495 Şerban, Radu - 928 Şerban, Robert - 1014 Şontică, Daniela - 906 Şora, Mihai - 205 Şostakovici, Dimitri - 335 Ştefan, Cristina - 995 Ştiinţă -- Fizică - 241, 244 Ştiinţă şi societate - 101, 127, 246 T Tabăra de Pregătire şi Creaţie "Steluţele prieteniei" (4 ; Gura Râului ; 2017) - 213

Page 242: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 241

Tabără de creaţie -- Muzică - 213 Tabere de sculptură - 267 Tabere de vacanţă - 213 Tacitus, Publius Cornelius - 1190 Tărchilă, Dan - 387 Tătaru-Cazaban, Bogdan - 149-150 Teatru -- Eseu - 365 Teatru -- Festival - 370 Teatru -- Festival internaţional - 368, 374, 382, 384 Teatru -- Festival internaţional -- Istorie - 392 Teatru -- Istorie şi critică - 371 Teatru -- Regie - 366 Teatru -- Repertoriu - 387 Teatru -- Spectacol - 377, 380, 382-384, 387, 389-391 Teatru -- Spectacol -- Adaptare - 376, 385-386 Teatru -- Spectacol -- Comedie - 376 Teatru contemporan - 372 Teatru de autor - 375 Teatru de stradă - 372 Teatru independent - 370 Teatru muzical -- Spectacol - 385 Teatru românesc -- Istorie - 373 Teatrul "Odeon" (Bucureşti) - 312, 376, 385 Teatrul "Regina Maria" (Oradea) - 375 Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" (Bucureşti) - 389 Teatrul Tineretului (Piatra-Neamţ) - 380 Teculescu, Radu - 1143 Tenis - 252, 261, 263 Teodorean, Mircea - 1003 Teodoreanu, Alexandru Oswald - 1149 Teodorescu, Bogdan - 977 Teodorescu, Dem. G. - 1229 Teodorescu-Branişte, Tudor - 1112 Teodorovici, Lucian Dan - 958 Teologi români -- Evocare - 156 Teologi ruşi - 161 Teologie creştină - 164 Teologie creştină ortodoxă - 156 Teologie filosofică - 149-150 Teologie ortodoxă - 160 Teorie literară -- Concepte - 405

Page 243: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

242 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Teorie literară -- Eseu - 405 Teorie literară -- Istorie şi critică - 410 Teorie literară -- Poezie - 421 Teosofie - 123 Tertulian, N. - 1126 Tican Rumano, Mihai - 1067 Tiller, Carl Frode - 423 Tineri -- Activitate culturală - 368, 374 Tineri -- Comportament social - 177, 235 Tipărituri -- Transilvania -- Sec. 16 - 153 Tiron, Napoleon - 287 Toderiţă, Ioan - 902 Tolstoi, Lev Nikolaevich - 433 Tomescu, Vinicius - 387 Tomis - 451 Toncu, Andrei - 341 Topîrceanu, George - 574 Tradiţii româneşti - 38 Tradiţii şi obiceiuri -- România - 234 Traducere şi interpretare -- România - 394 Transilvania - 471 Tribuna Scriitorilor fără Prejudecăţi (24 ; 2017 ; Bucureşti) - 497 Trockij, Lev Davidovich - 1230 Truffaut, François - 357 Trump, Donald - 95, 185 Tudor, Corneliu Vadim - 512 Tudorancea-Ciuciu, A. - 19 Tupan, Marius - 1145 Turcu, Constantin - 920 Turism - 68 Turism -- Aspect social - 52 Ţ Ţara Românească - 496 Ţucă, Cornel - 1232 Ţuculescu, Radu - 1042 Ţurcanu, Andrei - 1090

Page 244: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 243

U Ucraina -- Istorie - 1224 Umanism şi ştiinţă - 127 Undercloud. Festival de Teatru Independent (10 ; 2017 ; Bucureşti) - 370 Ungaria - 1084 Ungureanu, Cornel - 63, 1168 Unirea Principatelor Române - 1231 Uniunea Europeană - 189 Uniunea Europeană -- Comunicare - 197 Uniunea Europeană -- Relaţii internaţionale - 191 Uniunea Europeană -- România - 189, 868 Uniunea Scriitorilor din România (Bucureşti). Filiala Iaşi - 43 Universitatea "Petru Maior" (Târgu-Mureş) - 127 Urbanism -- Spaţiu public -- Concepte - 4 Ursache, Magda - 943 Ursachi, Mihai - 1021 Ursu, Liliana - 988 US Open. Turneu de tenis (137 ; 2017 ; New York) - 263 Usón, Clara - 419, 482 Utopia în literatură - 4 V Valea Trotuşului - 1086 Vancu, Radu - 997, 1051 Vară Magică. Festival Internaţional (7 ; 2017 ; Bucureşti) - 326 Vasile Lupu, domn al Ţării Moldovei - 527 Veterani de război - 1217 Vianu, Tudor - 542 Viaţă artistică - 293, 393 Viaţă artistică -- Bucureşti - 273 Viaţă artistică -- Craiova - 290 Viaţă artistică -- New York - 280 Viaţă artistică -- Varna - 320 Viaţă cinematografică - 361 Viaţă cinematografică -- Bucureşti - 341 Viaţă cinematografică -- România - 360 Viaţă culturală -- Bacău - 16 Viaţă culturală -- Năsăud - 50

Page 245: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

244 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Viaţă culturală -- Piteşti - 74 Viaţă culturală -- România - 5, 64 Viaţă culturală -- Stockholm - 39 Viaţă intelectuală - 33 Viaţă literară - 402, 434, 497, 532-533, 862, 1094 Viaţă literară -- Amintiri - 501, 515 Viaţă literară -- Bacău - 525 Viaţă literară -- Basarabia - 502, 1173 Viaţă literară -- Franţa - 470, 516 Viaţă literară -- Iaşi - 43 Viaţă literară -- Oneşti - 15 Viaţă literară -- România - 488, 490, 498, 505, 523, 531, 535, 539, 1019 Viaţă literară -- Sibiu - 492, 500, 506, 543, 545 Viaţă literară -- SUA - 537 Viaţă literară -- Telciu - 866 Viaţă literară -- Totalitarism - 489 Viaţă muzicală - 313 Viaţă muzicală -- Acra - 321 Viaţă muzicală -- Bacău - 314-316 Viaţă muzicală -- Bayreuth - 332 Viaţă muzicală -- Bucureşti - 296-299, 309, 324, 328-331, 333 Viaţă muzicală -- România - 319 Viaţă românească, revistă - 106 Viaţă teatrală - 379 Viaţă teatrală -- Bucureşti - 370 Viaţă teatrală -- Craiova - 386 Viaţă teatrală -- Iaşi - 368, 374 Viaţă teatrală -- Oradea - 375 Viaţă teatrală -- România -- Istorie - 373 Viaţă teatrală -- Sibiu - 382, 384, 392 Vidican, Gheorghe - 913 Viena - 305 Vieru, Grigore - 809 Vighi, Daniel - 1035 Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa - 1222 Violenţă -- Aspect sociologic - 69 Vişan, Ioan - 948 Vişan, Sanda - 1124 Vlad Ţepeş, domn al Ţării Româneşti - 285 Vlasie, Călin - 1124

Page 246: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ARTICOLE DIN PUBLICAŢII PERIODICE. CULTURĂ 245

Voix Vives de mediterranée en mediterranée. Festival de poezie (20 ; 2017 ; Sète) - 470

Vosganian, Varujan - 907 Vraciu, Marina - 418 Vulcan, Iosif - 5 Vulcănescu, Mircea - 62, 67, 122, 510, 1216 Vulpescu, Ileana - 1052 Vulturescu, George - 1023 W Wagner, Richard - 332 Wajda, Andrzej - 339 Waldman, Felicia - 19 Weatherford, Jack - 417 Weil, Simone - 140 X Xenopol, Alexandru D. - 1233 Y Yeats, William Butler - 429 Z Zaharia, Gina - 1009, 1068 Zahariadi, Alexandra - 1038 Zanca, Andrei - 1036, 1091 Zanne, Iuliu A. - 941 Zilele Culturii Călinesciene (49 ; 2017 ; Oneşti) - 15 Zin, revistă - 103

Page 247: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

Lista publicaţiilor Bibliotecii Naţionalea României

Bibliografia Naţională Română• Aniversări culturale• Biblioteconomie: sinteze, metodologii, traduceri• Bibliografia cărţilor în curs de apariţie (CIP)• Revista Bibliotecii Naţionale a României• Revista Română de Istorie a Cărţii• Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții• Revista Biblioteca

Editura Bibliotecii Naţionale a RomânieiBlv. Unirii, nr.22, sect. 3, Bucureşti, cod 030833

Tel. 021 314.24.34; Fax: 021 312.33.81E-mail: [email protected]

seria: Cărţi.Albume.Hărţiseria: Documente muzicale tipărite şi audiovizuale: anualseria: Articole din publicaţii periodice. Cultură: lunarseria: Publicaţii seriale: anualseria: Românica: anualseria: Teze de doctorat: semestrialseria: Articole din bibliologie și știința informării: semestrial

Page 248: ARTICOLE DIN PUBLICA II PERIODICE CULTURă · 2020. 1. 21. · Articole din publica*ii periodice. Cultură Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal Anul

ISSN 2284-8436ISSN-L 1454-7430