ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... ·...

21
ARMA GENIU în contextul RĂZBOIULUI DE ÎNTREGIRE NAȚIONALĂ

Transcript of ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... ·...

Page 1: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

ARMA GENIU

în contextul

RĂZBOIULUI DE ÎNTREGIRE

NAȚIONALĂ

Page 2: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Organizarea Armei Geniu la începutul anului 1914

Serviciu Geniu/Regiunea Întărită F.N.G.

Mr. Constantin Botez

Serviciu Geniu / Cetatea Bucureşti

Mr. Henri Cihoschi

Direcţia IV Geniu

Col. Constantin Teodorescu

Batalion Pontonieri

Lt.col. Nicolae Popovici

Batalion Căi Ferate

Lt.col. Ion Teodorescu

Batalion Specialităţi

Lt.col. Gh. Stambulescu

Compania 1 Telegrafie

Cpt. Virgil Russu

Compania 2 Telegrafie

Cpt. Gallin Pestalotzi

Compania 3 Telegrafie

Cpt. Ioan Dumitrescu

Compania 4 Telegrafie

Cpt. Dumitru Nicolau

Compania 5 Telegrafie

Cpt. Constantin Turbatu

Trupe de Comunicaţii**

Batalionul 4 Pionieri

Lt.col. Ioan D. VasilescuBatalionul 5 Pionieri

Lt.col. Gheorghe NegoescuBatalionul Pionieri Cetate

Lt.col. Ioan Șt. Vasilescu

Trupe de Pionieri*

Batalionul 1 Pionieri

Lt.col. Gheorghe Gheorghiu

Batalionul 2 Pionieri

Lt.col. Athanase Negru

Structuri de Conducere

Inspectoratul General al GeniuluiGl.div. Mihail Boteanu

Birou

Studii

Birou

Instrucţie

Birou

Personal Secţie Administrativă

Mr. Gheorghe Rădulescu

Secţie Tehnică

Mr. Gabriel SionDepozit Central Geniu Mogoşoaia

Cpt. Gheorghe Condu

Depozit Unelte şi Materiale

Cobadin

Depozit Unelte şi Materiale

Paşcani

Depozit Unelte şi Materiale

Bacău

Depozit Unelte şi Materiale

Buzău

Depozit Unelte-Materiale Geniu

Craiova

Batalionul 3 Pionieri

Lt.col. Alex. Caloenescu

* - Batalioanele de pionieri aveau în compunere 3 companii pionieri, 1

companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie;

** - în timp de pace companiile telegrafie funcţionau ca structuri

distincte în cadrul batalioanelor de pionieri iar la război erau afectate

corpurilor de armată.

şi diviziilor din compunerea acestora.

Page 3: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Organizarea Batalionului de Pionieri

Companie

Telegrafie

Ajutor

comandantCompanie

Săpători-Minari

Comandant

Batalion

Pluton

Afară din Rând

Servicii *

Birou Geniu

Birou Mobilizare

* avea în compunere: ofițer cu îmbrăcămintea, ofițer cu armătura, ofițer cu cazarmarea, casier și

medic.

Notă: Batalionul Pontonieri și Batalionul Căi Ferate aveau structură similară, diferența fiind dată de numărul

companiilor componente.

Page 4: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Organizarea Batalionului de Specialități

Secție Pilotaj

Monoplaniști

Secţ.ie

Ajutor

Administrativ

Şcoală

Militară Aviaţie

Companie

Depozit

Companie

Aerostaţie

Staţie Centrală

Columbofilă

Staţie Zonală

Columbofilă

Secţie Aerostaţie

Secţ.ie Secţ.ie

Secţ.ie Secţ.ie

Secţie Proiectoare

Secţ.ie Secţ.ie

Secţ.ie Secţie

T.f.f.

Secţ.ie Secţ.ie

Secţ.ie Secţie

Columbofilă

Ateliere

Depozite

Companie

Specialităţi

Parc Aviaţie

Secție Pilotaj

Biplaniști

Secţie MotocicleteSecţie

Autocamioane

Secţie

Autoturisme

Secţie

Foto

Comandant

Batalion Specialităţi

Page 5: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Măsuri în vederea pregătirii pentru participarea la război:

- completarea deficitelor de efective prevăzute la pace;

- asigurarea eşalonată a mijloacelor şi materialelor tehnice

prevăzute pentru război;

- intensificarea instrucţiei militare şi de specialitate în zona

de dislocare;

- concentrarea succesiva a unei părţi din rezerviştii prevăzuţi

la război.

Page 6: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Transformări structurale în perioada de neutralitate

(1914 - 1916)

- la 01.04.1914, Batalionul Căi Ferate a fost transformat în

Regiment Căi Ferate;

- la 07.04.1914, Batalionul de Pontonieri a fost transformat în

Regiment de Pontonieri;

- în perioada 16 - 30.08.1915, Şcoala şi Parcul de Aviaţie a fost

trecută la Direcţia Şcoli Militare, iar Compania Tracțiune

Automobilă a fost varsată temporar la Corpul Automobiliştilor

Voluntari;

- la 22.10.1915, Compania de Specialităţi / Batalionul

Specialităţi îşi schimbă denumirea în Companie Telegrafie Fără

Fir;

- la 28.11.1916, Compania Aerostaţii este transformată în Corp

de Aerostaţii şi iese din compunerea Trupelor de Geniu.

Page 7: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Dispozitivul Armatei Române la 15 august 1916

• pentru acoperirea frontierei cu Austro-Ungaria:- în Moldova, Armata de Nord cu C.4 A (D.7, 8 şi 14 I), D.2 Cv., Bg.4 Căl.şi Bg.M-te.;

- în Muntenia, Armata 2 cu C.2 A (D.3 şi 4 I), C.3 A (D.5 şi 6 I), şi D.1 Cv.;

- în Oltenia, Armata 1 cu C.1 A (D.1 şi 2 I), D.11, 12 şi 13 I);

• pentru acoperirea frontierei cu Bulgaria:- în lungul Dunării, Armata 3 cu C.6 A (D.16 şi 18 I), D.2 Cv., Bg.4 Căl.şi Bg.M-te.;

- în Dobrogea, Armata de Dobrogea cu D.9, 17 şi 19 I.;

• în rezerva generală: C.5 A (D.10 şi 15 I), D.21, 22 şi 23 I);

Page 8: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Sarcinile de mobilizare ale Armei Geniula 15 august 1916

Batalioanele 1-5 Pionieri / Corpurile de Armată, fiecare câte:

- un stat major de batalion (P.A.) şi o parte sedentară (P.S.);- 4 Cp. Pi. de linia I (câte 1 cp. ptr. C.A şi cele 3 D.I. ale C.A.);- 1 Cp.Pi.de marş (rezervă), la dispoziţia C.A sau A;- 1 Cp. Pi. şi 1 Cp. Tgf. de linia a II-a (etape) pentru armate;- 1 Cp. Tgf. de linia I, organizată pe 5 secţii ( câte una pentru

armată , corpul de armată şi cele 3 divizii din compunerea acestuia );

- 1 Cp. Pod.Uş. pentru corpul de armată;- 1 Companie cantonieri pentru fiecare corp de armată;- 1 Parc de Pionieri de nivel corp de armată;- 1 Coloană Parc Geniu pentru corpul de armată;- 1 Semicoloană Parc Geniu pentru armată;

Page 9: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

• Batalionul pionieri “Cetate” (38 ofiţeri, 38 subofiţeri, 2078 trupă şi 320 cai):

- 1 stat major de batalion (P.A) şi o parte sedentară (P.S.) ;

- 2 companii pionieri de nivel corp de armată , pentru C. 6 şi 7 A;

- 2 companii pionieri pentru D.16 şi 17 I. din capetele de pod Cernavodă şi Turtucaia;

- 3 companii pionieri de nivel divizie;

- 2 companii telegrafie de nivel corp de armată, fiecare cu câte 4 secţii, pentru C. 6 şi 7 A,;

Page 10: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Batalionul de Specialităţi:- 1 stat major de batalion (P.A) şi o parte sedentară (P.S.); - 3 state majore de companie (P.A., pentru companniile

T.f.f., Aerostaţii şi Proiectoare); - 4 Secţii Balon Aerostaţii, 1 Uzină de Uidrogen autopurtată

şi 1 Atelier Aerostaţii fix;- 11Secţii T.f.f., din care 3 fixe, 7 mobile auto, 1 mobilă tren

şi 2 ateliere reparaţii t.f.f.;- 24 Secţii Proiectoare din care 20 divizionare hipomobile,

3 pe mijloace auto şi 1 fixă ;- câte 1 Companie Aruncătoare Lichide Imflamabile pentru

fiecare CA;- 5 Secţii Fotografiere, 1 Staţie Columbofilă şi o Staţie

Hidrologică;- 1 Deposit de Reînprospătare cu Materiale

Page 11: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Regimentul de pontonieri

- 1 stat major de regiment (P.A.) şi o parte sedentară (P.S.);

- 1 Batalion Poduri Fluvii cu 5 companii;

- 1 Batalion Poduri Râuri cu 5 companii.

Regimentul de Căi Ferate

- 1 stat major de regiment (P.A.) şi o parte sedentară (P.S.);

- 6 companii căi ferate, din care 4 de camp, 1 de cetate şi 1 îngustă;

- 16 echipe lucru c.f., din care 6 pentru poduri c.f., 8 pentru linii c.f. şi 2 pentru tuneluri c. f.

- o companie depozit căi ferate.

Page 12: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Structuri de Geniu operaționalizate la 14.08.1916

Direcţia IV Geniu Fo.

Armata 2

Serv. Ge.

Serv. Ge.

Cp. Pi. Mş.

Post. T.f.f. fix

Serv. Com.

Serv. Gen. Ge.

Armata 2

Cdm. Gen. Etape

Corpuri Armată

Serv. Ge.

Cdm. Etape / ACdm. A. Es I.

Armatele 1 - 4

Cdm.Eş.I/M.C.G.

Serv. Căi Ferate

Serv. Tgf. Poştal

Serv. T.f.f.

Cp. Spec. Tgf.

Cp. Tgf. Et.

Scţ. Tgf. Et.

Post. T.f.f. fix

Post. T.f.f. fix

Post. T.f.f. tren

Scţ. Tgf. Et.

Scţ. T.f.f.

Scţ. Auto.

Scţ. Tgf.St.maj. B.Pi. **

P.S. B.Pi.

Cp. Pi.

Cp. Pi. Et.

Cp. Pi.

Scţ. Tgf.

Cp. Tgf.

Scţ. Pr.

Dt. Tr. Auto.

Scţ. T.f.f.

Ech. Distr.

St.maj. Cp.Tgf.

Scţ. Pr.

Divizii Infanterie Divizie Cavalerie*

Cp. Pod. Uş.

Cp. Pi. Mş.

Cp. Pi. Rz.

Cp. C.F.

Cp. Pod. R.

Cp. Tgf. Et.

Scţ. Foto.

.

Dir. Gen. Fo.

Sct. Fo.

P.A şi S. / R. Po.

P.A şi S. / R. C.F.

P.A şi S./B.Spec.

Corp.Volunt.Auto

Cp. Pi. Et. Mx.

Scţ. Columbărie

Scţ. Hidrologie

Sct. Fo. Sctor Fortificaţii

Corp Fortificaţii

Sct. Fo. Sctor Lucru

Scţ. Tgf. Et.

.

Coloana Parc GeniuEch. Dr. Pod.

Dep.Centr.Mat.Ge.

Scţ. Tgf. Mş.

Scţ. Foto.

Col. Parc Ge.

Parc Pionieri

Scţ. Lich. Infl.

Semicol.Parc Ge..

Dp.Reg.Mat.Ge.

Scţ. Balon

Ministerul de Război

Marele Cartier General

Page 13: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Sarcini de mobilizare în cursul anului 1917

Batalioanele 1-5 Pionieri şi Batalionul Pionieri Cetate:- câte un B. Pi.(2 Cp.Pi, 1Cp.Pod.Uş., 1Scţ.Tgf., 1Scţ.Pr., 1Dt.Parc.Ge.)

pentru fiecare Divizie de Infanterie;- câte un B. Pi. (3 Cp.Pi.) şi o Cp. Cant. pentru fiecare C. A şi M. C. G.;- 6 Cp.Tgf. independente (5 de tip Armată şi 1 tip special / M.C. G.;- câte 1 coloana de geniu la fiecare Armată;- 8 Batalioane de Lucru pentru zona etapelor;

Regimentul de Pontonieri: - 1 Batalion Poduri Fluvii cu 5 Companii și 2 Batalioane Poduri Râuri cu 5 Companii;

Regimentul de Căi Ferate: 8 Companii Căi Ferate şi 3 Secţii Tunel;

Batalionul de Specialităţi:- 6 Secţii. T.f.f. (2 la M. C. G., 2 la Armate, 2 la D.1 ;I 2 Cv.);- 35 Secţii Proiectoare / Armate; 9 Posturi Proiectoare / M. C. G.;- 1 Centru de Instrucţie T.f.f.; 1 Centru de Instrucţie Proiectoare.

Page 14: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Arma Geniu la începutul campaniei din anul 1917

Serv.Ge.Com.

C. I. T.f.f.

C. I. Pr.

Cp. Tgf. A.

Post. T.f.f. fix

Cdt. Tr. Pi. *

Cdm. Tr. Ge.

Armata 2

Cdm. Gen. Etape

Corp Armată

Cdm. Etape / ACdm. A. Es I.Armata 1

Cdm.Eş.I/M.C.G.

Serv. Geniu

Serv. Căi Ferate

Serv.Tgf.Poştal

Serv. T.f.f.

Serv. Foto

Serv. Automob.

B. Pi.

B. Pod. Flv.

Cp. Spec. Tgf.

Cp. Tgf. A.

Scţ. Tgf. D.

Scţ. Foto.

Scţ. Pr.

Post. Gonio

Post T.f.f. auto

Post. T.f.f. fix

Serv. Fortific.

Post. T.f.f. fixPost. T.f.f. tren

Sev. Tgf. - Tf.

B. Pi.

B. Pod. R.

Cp. Tgf. A.

Scţ. Auto

Corp V. Mte***

Scţ. Tgf. D.

Serv. Ge.

Scţ. Tgf. D.

P.S. B.Pi.

Scţ. Tgf.

Post T.f.f.

Scţ. Pr.

Serv. Ge.

B. Pi.

Scţ. Tgf. D.

Scţ. Pod. Uş.

Dt. Parc. Ge.

Post. T.f.f.

Scţ. Tgf. D.

Post. T.f.f. fixScţ. Pr.

Div.Infanterie

Div. Cavalerie**

Cp. Cantonieri

Scţ. Tunel C.F.

Post T.f.f.

Col. Parc. Ge.

Post. T.f.f. fixCp. C.F.

Dp. Mat. Ge.

Dp.Mat.Tgf.-Tf.

Post. T.f.f. fixPost. T.f.f.

Sv. Pod.-Şosele

Serv. Mat. Ge.

Dir.Gen.Fortif.

Sct. Fo.

P.A şi S / R. Po.

P.A şi S/R. C.F.

P.A şi S/B.Spec.

Centre Instrucţie

C. I. Pi.

Scţ. T.f.f.

Scţ. Hidrologie

Serv. Ge. Com.

Sct. Fo. Sctor Fortificaţii

Corp Fortificaţii

Sct. Fo. Sctor Lucru

Scţ.Columbarie

.

Col. Parc. Ge.

Dep. Mat. Ge.

Dep. Mat. T.f.f.

Sct. Fo. Sct. Fo. Cp. Cantonieri

Sct. Fo. Sct. Fo. Cp. C.F.

Cp. Distr. C.F.

Ech.Tunel C.F.

Sct. Fo. Sct. Fo. Cp. C.F.Sct. Fo. Sct. Fo.

Batalion Lucru

P.A şi S/R.Tr.Au.

Post T.f.f.

*R.Tr.Au.avea:3B.Tr.Au.,1Cp.Moto,1Cp.Mitraliere

şi Tunuri Antiblindate, 1Cp.Dp.şi 3 Parcuri Reparaţii

** numai la C. 3 şi 4 A; *** numai la Armata 1;

**** comandantul pionierilor era şi şef Serviciu Geniu

Dp.Mat.Tgf.-Tf.

Marele Cartier General

Page 15: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Transformări structurale în anul 1918

- la 05.05.1918 Corpul de Tracţiune Automobilă se transformă în

Regiment de Tracţiune Automobilă şi trece în subordinea

Inspectoratului Tehnic al Geniului;

- începând cu 01.07.1918 au fost desfiinţate: Batalionul Pionieri

Cetate și Batalioanele 16, 17, 18 Pionieri, iar şi Secţia Geniu /

Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu a fost integrată ca structură

distinctă la Şcoala Militară de Infanterie şi Intendenţă ;

- începând cu 10 mai 1918, Regimentele de Pontonieri şi Căi

Ferate, Corpul de Tracţiune Automobilă şi Batalionul de

Specialităţi au fost integrate în cadrul unui Comandament al

Trupelor de Comunicaţii \ Inspectoratul General al Geniului;

Page 16: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Comandamentul

Trupelor de Comunicaţii

Direcţia Geniu

Cp. Dep.

Cp. Dep.Cp. Pod. R.

Cp. Dep.Cp. Po. Fl.

Cp. Dep.

Corp

Tracţiune Auto Batalion

Specialităţi

Regiment

Căi Ferate

Regiment

Pontonieri

Cp. Dep.

Cp. Pr.

Cp. Depozit

Cp. TehnicăCp. Tehnică

Cp. Turisme

Cp. Camioane

Cp. Dep.Cp. Dep.

Cp. Dep.Cp. Dep.

Cp. Dep.Cp. Dep.

Cp. Dep.Cp. C.F.

Cp. Th.

Scţ.Hidro.

Scţ.Columb..

Ateliere

Dep.Ateliere

Cp. T.f.f.

Comandamentul

Pionierilor / C. 1-5 A.

Cp. Dep.Cp. Dep.B. Pi.

Inspectoratul Tehnic al Geniului

Cp. TehnicăCp. Pi.

Cp. TehnicăScţ. Tgf.

Cp. TehnicăScţ. Pod. Uş.

Dt. Parc. Ge.

Structura organizatorică a Armei Geniu

începând cu 01.07.1918

Page 17: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

- începând cu 01.04.1919, s-au constituit eșalonat încă 6 B. Pi

pentru C. 6 A. Cluj și C.7 A Sibiu, noi înfiinţate în Banat şi

Transilvania:

- B. 16 Pi. la Alba Iulia (mutat ulterior la Dej), B. 17 Pi. la

Satu Mare (mutat ulterior la Carei), B.20 Pi. la Alba Iulia

(mutat ulterior la Cluj), pentru C. 6 A.;

- B. 18 Pi. la Alba Iulia, B. 19 Pi. la Arad şi B. 21 Pi. la Aiud,

pentru C.7 A.;

- la 30.10.1919 Batalionul Specialităţi se transformă în

Regiment de Specialităţi;

- la 01.12.1919 se înfiinţează Regimentul 2 Căi Ferate, iar

Comandamentul Trupelor de Comunicaţii se reorganizează pe

brigăzi de specialități.

Transformări structurale în anul 1919

Page 18: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

B. C.F.

Cp. Dep.

Cp. Dep.Cp. Dep.Cp. Dep.

Cp. Po.

Cp. Dep.B. Po.

Cp. Dep.

Ateliere Dep.Ateliere Cp. DepozitCp.ColumbărieCp.Hidrologie

B. Th.

B. T.f.f.

Regiment Tracțiune Automobilă

Col. Fotache Ionescu

Cp. Dep.Cp. Dep.Cp. Pr.

Cp. Dep.Cp. Dep.Cp. Dep.Cp. C.F.

Cp. Camioane

Dt .Au. Sibiu

Dt. Au. Iaşi

Dt. Au. Chişinău

Gp. Mtr. Bld.

Brigada 1 Comunicații

Căi Ferate - Pontonieri

Gl.bg. Gheorghe Negoescu

Regiment Specialităţi

Col. Gabriel Sion

Brigada 2 Comunicații

Speciale

Gl.bg. Atanase Negru

Col. Teodor C-tinescu

Regiment Căi Ferate

Col. Matei Vlădeanu

Regiment Pontonieri*

Col. Banu Florescu

Comandament Trupe de Comunicaţii

Gl.bg. Ion Macri

Stat Major RegistraturăServ. Intendenţă Serv. MedicalServ. ArmamentBirou Tehnic

Cp. Dep.

C. I. T.f.f. Pr.. C. I. Pr.

Cp. Dep.

Cp. Dep.Cp. Dep.Cp. T.f.f.*

Cp. DepozitCp. 2 Tehnică

Cp. 1 Tehnică

Cp. TurismeB. Pr.

Scţ. Autosan.

* - începând cu 01.04.1924 a fost trecut în subordinea Brigăzii 2 Comunicații Speciale.

Pluton Trupă

Comandamentul Trupelor de Comunicaţii la 01.12.1919

Page 19: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Acţiunile Trupelor de Geniu în perioada de neutralitate (1914 – 1916)

- realizarea lucrărilor genistice pentru întărirea defensivă a teritoriului naţional:- poziţii de avanposturi şi de rezistenţă pe frontiera de nord necesare trupelor de acoperire;- fortificarea capetelor de pod de la Turtucaia, Silistra, Cernavodă şi Hârşova;- poziţii de apărare în adâncimea teritoriului dobrogean;- un aliniament de apărare în Muntenia, între Olteniţa şi Giurgiu şi lucrări de fortificaţie pentru interzicerea direcţiei Turnu Măgurele – Alexandria; - poziţii de rezistenţă la graniţa/Bucovina şi un sistem de poziţii între râurile Siret şi Moldova.

- repararea şi întreţinerea unor sectoare de drumuri şi căi ferate;- concentrarea succesivă a tuturor ofiţerilor din rezervă şi a unei părţi din

efectivele destinate la mobilizare;- completarea rezervelor de muniţii şi materiale;- asigurarea pazei unor obiective importante.

Page 20: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Acţiunile Trupelor de Geniuîn campaniile Primului Razboi Mondial

• - în cadrul campaniei din anul 1916:- în operaţia ofensivă pentru eliberarea Transilvaniei (14.08 - 13.09);- în acţiunile de luptă de pe frontiera de sud a ţării (15.08 - 30.09);- în operaţia de apărare de pe frontul din Transilvania (13 - 30.09);- în acţiunile de apărare de pe văile Jiului (10 - 29.10.1916), Oltului, Cernei

(16.09 - 23.11), Argeşului, Neajlovului şi a Bucureştiului (13 - 20.11);- în operaţiile de apărare din sudul Dunării şi Dobrogei (01.10 - 11.11);- pe timpul retragerii generale din Muntenia (21.11 - 28.12);- pe timpul organizării defensivei din Moldova (Septembrie 1916 - Iulie

1917);• în cadrul campaniei din anul 1917: în bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz (19.07 - 29.08);• în cadrul campaniei din anii 1918-1919: în acţiunile din Transilvania şi Ungaria pentru salvgardarea statului naţional unitar român (decembrie 1918 – decembrie 1919).

Page 21: ARMA GENIU - acmrrag.roacmrrag.ro/wp-content/uploads/2018/07/trupele-de-geniu-in-razboiul-de... · companie poduri uşoare şi 1 companie telegrafie; ** - în timp de pace companiile

Concluzii• În contextul evenimentelor politico-militare de dinaintea începerii războiului şi din timpul

desfăşurării acestuia, Trupele de Geniu au fost supuse continuu unor transformări de naturăorganizaţională şi acţională, în raport cu nevoile operative ale armatei şi cerinţele impuse de ducerea acţiunilor de luptă.

• Fără excepţie, structurile de geniu, atât cele de conducere cât şi cele de execuţie au cunoscutprogresiv schimbări cantitative şi calitative fără precedent, la sfârşitul anului 1919 ArmaGeniu avâd în compunere:

- organe de conducere: Inspectorat General al Geniului la nivelul Ministerului de Război, Comandament al Pionierilor la corpurile de armată şi Servicii Geniu la divizii, apte să rezolveoperativ problemele privind organizarea şi conducerea tehnico-tactică şi de asigurarematerială a armei;

- corpuri de trupe: 2 comandamente de brigadă, 4 regimente (1 de pontonieri, 1 de căi de ferate, 1 de tracţiune automobilă şi 1 de specialităţi, fiecare cu 2-3 batalioane în subordine) şi21 de batalioane de pionieri independente.

• În afara misiunilor de bază, unităţile şi subunităţile de geniu au îndeplinit şi alte misiunispecifice sprijinului genistic al trupelor, iar deseori au participat la desfăşurarea acţiunilor de luptă ca infanterie.

• Potrivit unor date statistice insuficient de concludente, pierderile umane suferite de Trupelede Geniu pe parcursul celor 3 campanii s-au ridicat la aproximativ 2,8% din totalul pierderilorArmatei Române (240.000 de morţi, 20.000 de mutilaţi şi 60.000 de prizonieri/dispăruţi).

• Deşi au suferit pierderi umane şi materiale semnificative, de fiecare dată Trupele de Geniu au găsit resursele de a se reorganiza şi a-şi îmbunătăţi „din mers” pregătirea militară şi de specialitate, afirmându-se tot mai mult ca o armă de bază a Armatei Române.