Anuarul absolventilor

117
2011 DIN CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA TEHNICA Anuarul absolventilor si al cadrelor didactice Anuarul absolventilor si al cadrelor didactice

Transcript of Anuarul absolventilor

Page 1: Anuarul absolventilor

2011

D IN CLUJ -NAPOCAUNIVERSITATEA TEHNICA

Anuarul absolventilor si al

cadrelor didactice

Anuarul absolventilor si al

cadrelor didactice

Page 2: Anuarul absolventilor

UNIVERSITATEA TEHNIC~ DIN CLUJ-NAPOCA

Anuarul absolven]ilor

}i al

Cadrelor didactice

2011

Page 3: Anuarul absolventilor

CUPRINS

Mesaj adresat promoției 2011 de Prof.dr.ing. Radu Munteanu,

Rectorul Univeristății Tehnice din Cluj-Napoca ........................

3

Conducerea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca ................... 7

Senatul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca .......................... 9

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism ........................................ 15

Facultatea de Automatică şi Calculatoare ................................... 21

Facultatea de Construcţii ............................................................ 35

Facultatea de Construcţii de Maşini ............................................ 53

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia

Informaţiei ..................................................................................

67

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului .................... 77

Facultatea de Inginerie Electrică.................................................. 87

Facultatea de Instalaţii ................................................................ 98

Facultatea de Mecanică ............................................................... 106

Page 4: Anuarul absolventilor

MESAJ ADRESAT

PROMOŢIEI 2011

Prof.dr.ing.Radu Munteanu

Rectorul

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

Există momente în viaţă când ne dăm seama că nimic nu

trece mai repede ca timpul. Trecerea lui nesfârşită îmbrăţişează totul

şi absoarbe lumina făcând ca mari trăiri din viaţa noastră să se piardă,

în timp ce lucruri fără importanţă devin simboluri heraldice într-o

lume pe care timpul continuă să o cizeleze şi s-o îmbătrânească...

De astăzi suntem colegi cu toţii în inginerie şi arhitectură, dar

ne desparte nostalgic un număr de ani.

Dumneavoastră, dragi absolvenţi, sunteţi la orizontul celei

mai frumoase vârste.

Vârsta unei limpezi conştiinţe de sine, a unei maturităţi

asumate, a unei creativităţi aşezate, vârstă de bilanţ şi analiză, vârstă

a certitudinii senine, dar şi a îndoielii interpelatoare, sensibilă la

provocările visurilor îndrăzneţe.

Dacă astăzi avem bucuria de a ne afla împreună, o datorăm

Dumneavoastră şi Universităţii. Dacă astăzi sunteţi ceea ce sunteţi, şi

în fiecare zi un pic mai mult, tot Universităţii o datoraţi. Fiindcă

adăpostindu-ne sub bolta ei protectoare şi gratifiantă, EA,

Universitatea, a ştiut să suscite nobile motivaţii şi ambiţii, să Vă

insufle destulă patimă iscoditoare spre a Vă face să îndrăzniţi, cu

modestie, dragostea spre ştiinţa de carte, dând ce e mai bun din

cugetul şi spiritul Dumneavoastră.

Dar, în general, a urma o şcoală nu înseamnă neapărat a-i face

pe oameni să citească, ci a-i face să gândească, iar fiecare se

străduieşte apoi să calce pe urmele celor dintâi, dar nu pentru a-i

urma pe ei, cât pentru a se depăşi pe sine.

Dacă nu este aşa, viitorul va semăna cu o entitate neselectivă,

un amestec de oameni şi iluzii. Iar diferenţa dintre cultură, vise şi

3

Page 5: Anuarul absolventilor

speranţe se face simţită peste ani.

„Cunoaşterea înseamnă putere", şi nu poate să fie gândită în

afara unui sistem de valori şi de moralitate. Întemeietorii sistemelor

de educatie, Confucius, Napoleon sau Humboldt, au ştiut că nu poate

exista educaţie în lipsa valorilor morale. Abandonarea valorilor

morale. va duce la indiferenţă, iresponsabilitate şi cinism. Societatea

cunoaşterii nu îşi poate permite să creeze "barbari şcoliţi", care să

câştige doar bani, dar care să ducă o viaţă nedemnă, fără motivaţia

morală a faptei.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, la fel ca fiecare

instituţie de învăţământ superior, de prestigiu şi cu tradiţie, este de

fapt un proiect cultural, ştiinţific, social şi istoric, care reuneşte valori

ce trec prin timp şi devin repere. Recursul la istoria universităţii

noastre ne ajută să înţelegem mai bine logica în care aceasta s-a

dezvoltat, dar mai ales responsabilităţile prezentului.

Am senzaţia că pentru tot ce-i etern timpul nu există. El nu-şi

aruncă nicăieri ancora şi nu are nici răsărit, nici apus...

Dar cine i-a dat veşmânt de poadoabă, cum s-a născut

spectacolul lui trecător?

În mişcarea lui fără formă cine încolţeşte grâul şi înfloreşte

florile? Cum apar noi forme în fiecare clipă în oceanul pustiităţilor?

Pe ţărmul lui neţărmurit, valurile adună spectrul trecerii

noastre, ca într-un port în care debarcă patimi la marginea unui ocean

în care se zbat pasiunile. În aparenţa lui, simulată de trecerea lină a

zilei şi nopţii, adună ingrat în sacul său pomeni pentru uitare, ca un

şarlatan ce-şi ascunde prezentul, fâcând să strălucească viitorul!

De ce Vă adresez câteva gânduri? Pentru simplul motiv că

eforturile Dumneavoastră în devenirea academică merită un gând

bun!

Avem nevoie să căutăm cu preseverenţă binele şi să profesăm

adevărata cunoaştere chiar şi acolo unde este elogiată ignoranţa.

Trebuie să ne menţinem seninătatea chair dacă în jur sporeşte

zbuciumul şi să căutăm liniştea în mijlocul unei lumi agresive.

Trebuie să învăţăm să ascultăm chiar dacă unii pretind doar

să vorbească şi să ne bucurăm de tăcere când în jur sporeşte

zgomotul.

4

Page 6: Anuarul absolventilor

Sigur, avem păreri personale şi rătăcim printre aproximaţii

dar trebuie să vedem în timpul care vine un înţelept solitar care ne

întinde mâna pentru a ne ajuta singuri. Dar, pentru a ne ajuta singuri

trebuie să simţim că şcoala doreşte mereu să cultive acele subtile

„competenţe umane”, care exprimă capacitatea de a fi OM în sensul

valorilor şi credinţelor, atitudinilor şi comportamentelor pozitive la

nivel individual, cât şi social, adică capacitatea de a te comporta în

sensul atitudinilor pozitive în relaţiile cu ceilalţi.

Aşa înţelegem să Vă sfătuim, aşezând în cugetul

Dumneavoastră, obolul nostru de experienţă.

Acesta este sensul existenţei noastre comune, iar în vreme ce

rostesc aceste cuvinte, eu însumi capăt contur şi realitate împreună cu

Dumneavoastră, dragi colegi şi studenţi, cu toţii glorificaţi, la

sărbătoare, de căldura vorbelor frumoase.

În timp ce răsună ecoul lor, noi toţi, celebraţi de magia

verbului, ne estompăm cu modestie lăsând locul spiritelor tutelare,

adică părinţilor Dumneavoastră, pe care trebuie să-i recompensaţi cu

bucuria reuşitei, fiindcă ei v-au oferit totul fără a cere o răsplată.

Trebuie să avem încredere în timpul care vine, chiar dacă

mulţi se îndoiesc şi să nu uităm că trecem prin fugarul prezent ce

leagă trecutul de viitor dar îi conferă o identitate unică şi irepetabilă.

Sigur, viaţa este mereu un prilej de a ne întreba: “cine suntem,

de unde venim şi încotro ne îndreptăm?”… iar rezultatele

Dumneavoastră trebuie să răspundă la acestea.

Apoi dragi absolvenţi, vă doresc să gândiţi mult. Fiindcă cu

cât gândirea îţi e mai săracă, cu atât nu-ţi poţi înţelege dorinţele şi nu

le poţi construi. Dar este important să gândim mereu, fiindcă

gândurile ne organizează timpul şi tot ele ni-l destramă. Apoi, pe

acest drum, după un timp vom înţelege că norocul e făcut din

lacrimile noastre...

Vă doresc să fiţi sănătoşi şi să aveţi noroc, însă norocul

seamănă cu un soare ce, luminând o emisferă, o lasă pe cealaltă în

întuneric, dar nu trebuie să uităm că norocul este frate geamăn cu

marea şi amândoi nu pot sta liniştiţi multă vreme...

5

Page 7: Anuarul absolventilor

Şi vă mai doresc ceva: ca atunci când la vârsta senectuţii, vă

veţi gândi la tinereţe, să puteţi spune că nu regretaţi decât greşelile pe

care nu le-aţi săvârşit...

Dumneavoastră, dragi absolvenţi, sunteţi contemporani ai

viitorului...

Uneori îmi spun că nu există nici o taină a timpului, ci numai

tainele celor care-l trăiesc. Şi dacă asta înseamnă ce aşteptăm noi de

la el, întrebarea "ce ne va aduce viitorul" ne-o punem în zadar.

Răspunsul nu va fi dat, pentru că nu există un singur răspuns, fiindcă

nu toţi îl vom iubi la fel...

Apoi vă dorim:

Sănătate, bucurie, pace

Linişte, frumuseţe, familie, dragoste, copii

Bine, Succese şi din nou Sănătate

... Să aveţi parte de toate

Dacă viaţa vrea să te înfierbânte, înfierbântă-te la soare...

Dacă viaţa va vrea să plângi, plângi de bucurie...

Dacă viaţa vrea să furi, să furi o sărutare...

Dacă viaţa vrea să pierzi, să-ţi pierzi frica...

Dacă viaţa vrea să simţi foamea, să simţi foamea de

iubire...

Dacă doreşti să fi fericit, doreşt-o în fiecare zi.

Cluj-Napoca, 27 mai 2011

Ziua Absolventului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

6

Page 8: Anuarul absolventilor

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca

telefon : 40-264-401200

fax : 40-264-592055

http ://www.utcluj.ro

CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

CONDUCEREA ACADEMICĂ

RECTOR Prof.dr.ing. RADU MUNTEANU

e-mail: [email protected]

PRORECTOR

Management şi dezvoltare

academică

Prof.dr.ing.,ec. IOAN ABRUDAN

e-mail: [email protected]

PRORECTOR

Didactic şi probleme studenţeşti

Prof.dr.ing. MIHAIL ABRUDEAN

e-mail: [email protected]

PRORECTOR

Dezvoltare, resurse umane şi

financiare

Prof.dr.ing. MIRCEA PETRINA

e-mail: [email protected]

PRORECTOR

Administraţie

Prof.dr.ing. TIBERIU RUSU

e-mail: [email protected]

PRORECTOR

Cercetare ştiinţifică şi relaţii

internaţionale:

Prof.dr.ing. AUREL VLAICU

e-mail: [email protected]

CANCELAR

Prof.dr.ing. DANIELA MANEA

e-mail: [email protected]

SECRETAR ŞEF

Ing. LIA CHIOREAN

e-mail: [email protected]

7

Page 9: Anuarul absolventilor

CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ

DIRECTOR GENERAL Ing. Horea ARDELEANU

ADMINISTRATIV e-mail: [email protected]

DIRECTOR GENERAL Arh. Gavril TORSIN

ADJUNCT

CONTABIL ŞEF Ing., Ec. Adriana OCHIŞ

8

Page 10: Anuarul absolventilor

COMPONENŢA

SENATULUI UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM

1. Conf.dr.arh. IOANA AGACHI

2. Prof. dr.arh. ADRIANA MATEI

3. Conf.dr.ing. VIRGIL VESCAN

4. Stud. GIORGIANA CICEO

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

5. Prof.dr.ing. MIHAIL ABRUDEAN

6. Prof.dr.mat. IOAN GAVREA

7. Prof.dr.mat. MIRCEA DUMITRU IVAN

8. Prof.dr.ing. IOAN ALFRED LEŢIA

9. Prof.dr.ing. LIVIU MICLEA

10. Prof.dr.ing. SERGIU NEDEVSCHI

11. Prof.dr.ing. RODICA POTOLEA

12. Prof.dr.ing. IOAN SALOMIE

13. Stud. MIHAI CODITOIU

14. Stud. SORIN SĂCARĂ

15. Stud. GABRIELA SUNZUIANA

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII

16. Prof.dr.ing. HORIA-AUREL ANDREICA

17. Prof.dr.ing. ALEXANDRU CĂTĂRIG

18. Prof.dr.ing. JULIETTA DOMŞA

19. Prof.dr.ing. MIHAI ILIESCU

20. Prof.dr.ing. ADRIAN IOANI

21. Prof.dr.ing. ZOLTAN KISS

22. Prof.dr.ing. DANIELA MANEA

23. Prof.dr.ing. PETRU MOGA

24. Prof.dr.ing. MIRCEA PETRINA

25. Stud. VASILE MAIER

26. Stud. MIHAI SELARIU

27. Stud. BOGDAN DICO

9

Page 11: Anuarul absolventilor

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII DE MAŞINI

28. Prof.dr.ing.ec. IOAN ABRUDAN

29. Prof.dr.ing. NICOLAE BÂLC

30. Prof.dr.ing. PETRU BERCE

31. Conf.dr. MONICA IOANI

32. Prof.dr.ing. IULIU NEGREAN

33. Prof.dr.ing. SORIN POPESCU

34. Prof.dr.ing. FELICIA SUCALĂ

35. Stud. IOANA SULUŢIU

36. Drd. ANDREI TIRLA

37. Stud. FLAVIU SABAU

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

38. Prof.dr.ing. VIRGIL DOBROTĂ

39. Prof.dr.ing. LELIA FEŞTILĂ

40. Prof.dr.ing. DAN PITICĂ

41. Prof.dr.ing. MARINA ŢOPA

42. Prof.dr.ing. AUREL VLAICU

43. Stud. BIANCA ALEXANDRA FAGARAS

44. Stud. ALEXANDRU POPA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

45. Prof.dr.ing. IULIAN BIROU

46. Prof.dr.ing. RADU CIUPA

47. Prof.dr.ing. LORAND SZABO

48. Prof.dr.ing. RADU MUNTEANU

49. Conf.dr.ing. SORIN PAVEL

50. Stud. RĂZVAN CREHUL

FACULTATEA DE INSTALAŢII

51. Prof.dr.ing. GHEORGHE BADEA

52. Conf.dr.ing. VIOREL DRAGOŞ

53. Prof.dr.ing. TUDOR POPOVICI

54. Stud. ANCA SUCIU

10

Page 12: Anuarul absolventilor

FACULTATEA DE MECANICĂ

55. Prof.dr.ing. NICOLAE BURNETE

56. Prof.dr.ing. MIHAIL HĂRDĂU

57. Prof.dr.ing. VISTRIAN MĂTIEŞ

58. Prof.dr.ing. LIVIU IOAN VAIDA

59. Stud. BOGDAN MANOLIN JURCHIŞ

60. Stud. NICOLAE VLAD BURNETE

FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

61. Prof.dr.ing.fiz. IONEL CHICINAŞ

62. Prof.dr.fiz. EUGEN CULEA

63. Prof.dr.ing. TIBERIU RUSU

64. Prof.dr.ing. IOAN VIDA-SIMITI

65. Stud. OANA SĂRMĂŞAN

DIRECTOR G.A.

66. ing. HOREA ARDELEANU

DIRECTOR ŞCOALA DOCTORALĂ

67. Prof.dr.ing. GHEORGHE LAZEA

DIRECTOR ŞCOALA MASTERALĂ

68. Prof.dr.ing. VIOREL CÂNDEA

DIRECTOR D.P.P.D.

69. Prof.dr.ing. NICOLAE JURCĂU

DIRECTOR D.E.C.S.A.P.

70. Prof.dr.ing. LIVIU MORAR

REPREZENTANT OSUT

71. Stud. RADU RUS

11

Page 13: Anuarul absolventilor

COMISIILE SENATULUI

UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

A. COMISIA PROFESIONALĂ PENTRU REFORMĂ ŞI

DEZVOLTARE ACADEMICĂ

1. Prof.dr.ing., ec. ABRUDAN Ioan – Preşedinte

2. Prof.dr.ing. ABRUDEAN Mihail

3. Prof.dr.ing. BADEA Gheorghe

4. Prof.dr.ing. BERCE Petru

5. Prof.dr.ing. BURNETE Nicolae

6. Prof.dr.ing. CIUPA Radu

7. Prof.dr.ing. ILIESCU Mihai

8. Prof.dr.arh. MATEI Adriana

9. Prof.dr.ing. NEDEVSCHI Sergiu

10. Prof.dr.ing. ŢOPA Marina

11. Prof.dr.ing. VIDA-SIMITI Ioan

12. Student DICO Bogdan – Fac. Constr.

13. Student FAGARAS Bianca – Fac. El., Tel.&Tehn.Inf.

B. COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

1. Prof.dr.ing. VLAICU Aurel – Preşedinte

2. Conf.dr.arh. AGACHI Ioana

3. Prof.dr.ing. BIROU Iulian

4. Prof.dr.ing. CHICINAŞ Ionel

5. Prof.dr.ing. MOGA Petru

6. Prof.dr.ing. DOBROTĂ Virgil

7. Prof.dr.ing. KISS Zoltan

8. Prof.dr.ing. MĂTIEŞ Vistrian

9. Prof.dr.ing. NEGREAN Iuliu

10. Prof.dr.ing. POPOVICI Tudor

11. Prof.dr.ing. SALOMIE Ioan

12. Student CICEO Giorgiana – Fac.Arh.

13. Student SUNZUIANA Gabriela – Fac. A.C.

12

Page 14: Anuarul absolventilor

C. COMISIA PENTRU RESURSE UMANE ŞI PERFECŢIONARE

1. Prof.dr.ing. PETRINA Mircea – Preşedinte

2. Prof.dr.ing. MOGA Petru

3. Prof.dr.fiz. CULEA Eugen

4. Prof.dr.mat. GAVREA Ioan

5. Prof.dr.ing. SZABO Lorand

6. Prof.dr.ing. POTOLEA Rodica

7. Prof.dr.ing. VAIDA Liviu-Ioan

8. Student SĂRMĂŞAN Oana – Fac. S.I.M.

9. Student BURNETE Nicolae Vlad – Fac. Mec.

D. COMISIA PENTRU BAZA MATERIALĂ ŞI ADMINISTRAŢIE

1. Prof.dr.ing. RUSU Tiberiu – Preşedinte

2. Ing. ARDELEANU Horea –Director General Administrativ

3. Prof.dr.ing. ANDREICA Horea

4. Prof.dr.ing. IOANI Adrian

5. Prof.dr.ing. MICLEA Liviu

6. Prof.dr.ing. PITICĂ Dan

7. Conf.dr.ing. VESCAN Virgil

8. Prof.dr.ing. DRAGOŞ Viorel

9. Student ŞELARIU Mihai – Fac. Constr.

10. Student CREHUL Răzvan – Fac. Ing.El.

E. COMISIA PENTRU RELAŢII EXTERNE

1. Prof.dr.ing. POPESCU Sorin – preşedinte

2. Prof.dr.ing. BÂLC Nicolae

3. Prof.dr.ing. DOMŞA Julietta

4. Conf.dr. IOANI Monica

5. Prof.dr.ing. LEŢIA Ioan Alfred

6. Student SULUŢIU Ioana – Fac. C.M.

7. Student CODITOIU Mihai – Fac. A.C.

13

Page 15: Anuarul absolventilor

F. COMISIA PENTRU DISTINCŢII UNIVERSITARE

1. Prof.dr.ing. HĂRDĂU Mihail – preşedinte

2. Prof.dr.mat. IVAN Mircea

3. Prof.dr.ing. PAVEL Sorin

4. Prof.dr.ing. SUCALĂ Felicia

G. SECRETARIATUL PERMANENT

1. Prof.dr.ing. MANEA Daniela – preşedinte

2. Prof.dr.ing. CĂTĂRIG Alexandru

3. Prof.dr. JURCĂU Nicolae

4. Student SUCIU Anca – Fac.Instal.

14

Page 16: Anuarul absolventilor

Facultatea de ARHITECTURA SI URBANISM

Str.Observatorului nr.34 – 36, Cluj-Napoca Tel – Fax .0264 – 590255, Tel. 0264 – 401847 - secretariat Tel. 0264 – 401844 – decan

e-mail: [email protected];

CONDUCEREA

Decan Prof.dr.arh.Adriana MATEI

Prodecan Conf.dr.ing.Nicolae SOCACIU

Secretar ştiintific Conf.dr.arh.Cornelia BARBULESCU

Secretar şef Ing. Delia TODORUT

CONSILIUL FACULTĂŢII Catedra A1 Conf.dr.arh.Gheorghe VAIS

Prof.dr.arh. Adriana MATEI Sef lucr.dr.arh.Dorina VLAD

Sef lucr.arh.Rodica

CODOREANU

Prof.dr.ing.Szabo Balint

Sef lucr.arh.Serban TIGANAS

Conf.dr.ingNicolae SOCACIU

Asist.arh.Andreea MILEA

Conf.dr.ing.Virgil VESCAN

Prep.arh.Paul MUTICA

Conf.dr.arh.Dana VAIS

Prep.arh.Cristian RUS

Conf.dr.arh.Cornelia BARCULESCU

Asist.arh.Raoul CENAN

Asist.arh.Andrei NEJUR Reprezentantii studentilor

Prep.arh.Smaranda TODORAN Simona Zinca

Prep.arh.Vlad Sebastian RUSU

Victor Man

Georgiana Ciceo

Catedra A2 Cristina Matei

Prof.dr.arh.Mircea MOLDOVAN Calina Hendea

Roxana Oarga

Conf.dr.ing.Felicia OLARIU

Mihai Racu

Conf.dr.arh.Ioana AGACHI

15

Page 17: Anuarul absolventilor

FACULTATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM

Profesor doctor arhitect Adriana MATEI

Cuvantul decanului

Stimate D-le Rector, stimati colegi, dragi studenti.

Ne intalnim azi sa sarbatorim impreuna festivitatea de absolvire a

Facultatii promotiei 2011, impreuna cu toti absolventii Universitatii

tehnice din Cluj.

Evenimente ca acestea ne marcheaza existenta, scotandu-ne din

cenusiul si monotonia ei. Ne unesc in comunicare. Ne imbogatesc

sufletul si spiritul. Ne fac mai buni, mai generosi si ne fac sa simtim,

euforic, rostul vietii noastre trecatoare. Caci ele raman in memoria

fiecaruia dintre noi ca o scanteie de lumina. Mai tarziu, cand focurile

iuti se vor fi stins, jarurile lor mocnite ne lumineaza cald tacerile

amintirilor. Iar ele, amintirile ne mangaie gandurile ca un elixir.

Inacelasi timp aceste zile ne starnesc mai vechile noastre ganduri

despre farmecul si fragilitatea efemerului. Efemerul se consuma in

acea tensiune a sentimentului clipei, a disparitiei si a parelniciei.

Imagini, sunete, cuvinte, miscare, pareri si forme se vor perinda in fata

ochilor nostri si a multimii insetate de experiente. Si nu orice

experiente, ci unele artistice, lingvistice, sau arhitecturale, adevarate

« cuante culturale » ar spune Umberto Eco.

Vor fi ca niste fulgurari, cu cat mai perisabile, cu atat mai « tari », mai

puternice, mai vii. Caci spiritul timpului este acela al miscarii,

alunecarii, distorsionarii, deformarii, dematerializarii. Dar si al

energizarii spatiului, al refocalizarii, al jocului, al ludicului, al, de ce

nu, al frivolitatii. Caci frivolitate inseamna faramitare in latina, dar si

gratie si incantare in franceza. Paleologu spune ca « geometria,

metafizica si tragedia sunt produsele frivolitatii fara de care nu exista

gratie, nici stil, conditii prealabile ale maretiei. Caci frivolitatea

inseamna pentru Nietsche « a dansa in cultura » sau un anumit

« dandism » englezesc si de asemeni o anumita relaxare, detasare,

16

Page 18: Anuarul absolventilor

umor si grandoare frantuzeasca. Si in ce « dans in cultura timpului

lor » s-au miscat cu aerul frivolitatii marii nostri inaintasi ca Brancusi,

Cioran, E. Ionesco, Blaga sau Eliade.

Toate aceste fulgurari sunt vii atat timp cat pastram constiinta

trecutului. A trecerii. A istoriei. A memoriei. Caci, asa cum spune

Aristotel, « in realitatea propriuzisa numai trecutul exista, pentru ca el

are forma « enteleheia » adica, implinire ».

Si iata ca nu materia ci stilul ramane, nu hartiile ci faptele, nu vorbele

ci sensul lor, nu sunetele ci muzica, nu evenimentele ci emotia lor.

Fie ca aceste manifestari sa dureze in inimile voastre ca una din cele

mai perene amintiri.

17

Page 19: Anuarul absolventilor

CORPUL DIDACTIC Catedra:A1 – STUDII TEORETICE Sef catedra: Conf. dr. ing.Virgil VESCAN Prof.dr.arh.MATEI Adriana

Prof.dr.ing. SZABO Balint

Conf.dr.arh. BARBULESCU Cornelia

Conf.dr.arh IANCU Adrian

Conf.dr.arh POP Ionel Virgil

Conf.dr.ing SOCACIU Nicolae

Conf.dr.arh VAIS Dana Conf.dr.ing VESCAN Virgil Sef.lucr.dr.ing RUS Petru Sef lucr.dr.arh PURCAR Cristina

Asist.arh. MUNTEANU Flavius

Asist.arh. CENAN Raoul

Asist.arh. DINCULESCU Mircea

Asist.arh NEJUR Andrei

Prep.arh. RUSU Vlad Sebastian

Prep.arh. DRAGAN Rares Viorel

Prep.arh. SPANU Calin Serban Drd.arh. TODORAN Smaranda Drd.arh. SERBAN Daniel Drd.arh MOLDOVAN Paul Mihai Drd.arh. ALDEA Silviu Virgil Drd.arh. KISS Andrei Drd.arh. BALAN Teodora Drd.arh. DASCALU Stefan Dragos Drd.arh. DIACONESCU Diana Raluca Drd.arh. GABOR Ovidiu Lucian Drd.arh. IONESCU Sebastian Drd.arh. OPRICA Alice - Maria Drd.arh. PUSCASU Ruxandra Drd.arh. POPESCU Oana Raluca Drd.arh. SZENTESI Szente

Catedra:A2 – PROIECTARE Sef catedra : Conf.dr.arh.Ioana AGACHI Prof.arh.dr MOLDOVAN Mircea

Sergiu

Conf.dr.arh AGACHI Ioana Mihaela

Conf.dr.ing. OLARIU Felicia

Conf.dr.arh. ZAMFIR Romulus

Conf.dr.arh. VAIS Gheorghe

Sef lucr.arh. BORDA Adrian

Sef lucr.arh. CODOREANU Rodica

Sef.lucr.arh. PURCAR Cristina

Sef.lucr.dr.arh. VLAD Dorina

Sef.lucr.arh.TIGANAS Serban

Asist.dr.arh. ARAMA Adrian

Asist.arh.OPINCARIU Dana

Asist.arh. MILEA Andreea

Asist.arh. MUTICA Paul

Asist.art.plastic. VARTIC Leonard

Prep.arh.RUS Eugen-Cristian

Prep.arh. PATACHI Laura

Prep. arh MUTICA Paul

Prep.arh. RUSU Ana Maria

Prep.arh.OLANESCU Octav Silviu

Prep.arh.POP Dana

Drd.arh. COSTIN Alexandru

Drd.arh. GRAMA Adrian Mihai

Drd.arh. JULEAN Dan-Ionut

Drd.arh. ORBAN Gyorgy

Drd.arh. Ros Victor Mihai

18

Page 20: Anuarul absolventilor

ABSOLVENTI-inv. lunga durata (L.84/1995)

Specializarea: Arhitectura

Aboudi K. Alina

Avram G. Ana Maria

Baba V. Ioan Mihai

Balint A. Rozalia

Barbulescu M. Toma Alexandru

Betea D. Claudia Maria

Big R. Radu

Bocan M. Monica Maria

Bontea I. Alexandra Cristina

Borsa I. Iuliu Nicolae

Bota I. Irina

Buda C. Razvan

Buta L. Raluca Adina

Cantor V. Cristian Vasile

Cataraga I. Casiana Ioana

Chiejdan M. Adina Andreea

Cornea M. Alina Patricia Silvia

Costin L. Iancu Laurean

Crisan (cas. Lupas) E. Paula Cristina

Cupet G. Oana Cezara

Czilli P. Laszlo

Czimbalmos Kozma C. Reka

Danciu M. Vlad

Darolti L. Mara

Dinca A. Alexandra

Dobrican S. Maria Cristina

Donea C. Ioan

Dreghiciu I. Oana Andreea

Faloba D. Mirona Ioana

Farkas A. Angyalka Biborka

Faur V. Adrian Vasile

Furtuna R. Cristina

Gal C. Orsolya

Galos V. Horatiu Artur

Gheara N. Adriana

Gheta A. Tudor

Hangan S. Sandu Mircea

Hanusz S. Cristian Iosif

Horea H. Maria Luana

Horvath F. Anca Simona

Hudrea V. Cristian Ioan Mateescu D.

Jubak M. Timea

Koves T. Andrei

Lois R. Eugen Lucian

Lupu N. Nicolae

Macavei N. Petru Mihai

Maier I. Ioan Ciprian

Marcean D. Roxana Maria

Marinescu C. Vlad Cezar

Mart N. Darius Lucian

Matei V. Mihai

Megyesi I. Leia

Miclaus I. Bogdan Ioan

Micu A. Adrian Viorel

Mindras G. Anda Maria

Mircea R. Flaviu

Miszti A. Dalma Iudit

Moldovan N. Dan

Morariu I. Paul Adrian

Motas C. Anca Iulia Gabriela

Motu I. Andreea

Muntean D. Andreea

Muntean D. Stefana

Nowotny E. Magda

Oarga T. Roxana Codina

Garofita

Olteanu M. Monica Antonia

Oniga V. Crina Alina

Pantea A. Radu

Paun I. Mihai

Petrina M. Elena

Pop I. Ioana Maria

Pop Lupu M. Adela Mihaela

Pop M. Adrian Florin

Popa V. Ioana Adela

Racu V. Mihai

Revnic E. Bogdan Andrei

Roman T. Bogdan Ionut

Rus D. Alexandra Ioana

Rus V. AlexandraSandu A. Sorin

Marius

Saplacan V. Radu

19

Page 21: Anuarul absolventilor

Cezar Mihail

Iordate D. Daniel Dorin

Joarza C. Cristina Delia

Strimbu T. Iulia

Suciu I. Maria Alexandra

Supp O. Iuliu Oliver

Szakacs G. Istvan Gyula

Tamas D. Daniela Maria

Tamas E. Simona

Tantau G. Beniamin

Taras I. Ana Maria

Tarau I. Marius Ioan

Tigarean A. Lia Tania

Tiotiu E. Alexandru

Truica C. Marinela Lidia

Tudor P. Alina

Vancea V. Ioana

Veg A. Mihai

Vlad I. Sorana Maria

Vlasin A. Anca Mirela

Voda R. Irina Ioana

Voinea V. Alina Elena Vonica I. Irina Ioana Zbarcea R.

Raluca

Stana V. Sonia Andra

Stanca G. Ana Maria Diana

Stanca T. Diana

20

Page 22: Anuarul absolventilor

Facultatea de

AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

Adresa: str. G. Bariţiu, nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca

Decanat: Sala 48, telefon: 40-264-401218, fax: 0264-594835

Secretariat: Sala 43, telefon: 40-264-401458

Url: http://ac.utcluj.ro/ E-mail: [email protected]

CONDUCEREA

Decan Prof. dr. ing. Sergiu NEDEVSCHI

Prodecan didactic Prof.dr.ing. Tiberiu LEŢIA

Prodecan ştiinţific Prof.dr.mat. Ioan GAVREA

Secretar ştiintific Conf.dr.ing. Mihaela DÎNŞOREANU

Secretar şef ing. Klara COLAN

CONSILIUL FACULTĂŢII

Catedra de Automatică:

Prof.dr.ing. Liviu MICLEA

Prof.dr.ing. Gheorghe LAZEA

Prof.dr.ing. Mihail ABRUDEAN

Prof.dr.ing. Clement FEŞTILĂ

Prof.dr.ing. Tiberiu LEŢIA

Prof.dr.ing. Petru DOBRA

Catedra de Calculatoare:

Prof.dr.ing. Sergiu NEDEVSCHI

Prof.dr.ing. Ioan Alfred LEŢIA

Prof.dr.ing. Ioan SALOMIE

Prof.dr.ing. Iosif IGNAT

Prof.dr.ing. Dorian GORGAN

Prof.dr.ing. Teodor DĂDÂRLAT

Prof.dr.ing. Rodica POTOLEA

Prof.dr.ing. Gheorghe SEBESTYEN

Prof.dr.ing. Octavian CREŢ

Conf.dr.ing. Emil CEBUC

Conf.dr.ing. Mihaela DÎNŞOREANU

Catedra de Matematică:

Prof.dr.mat. Mircea IVAN

Prof.dr.mat. Ioan GAVREA

Prof.dr.mat. Alexandru MITREA

Prof.dr.mat. Vasile MIHESAN

Prof.dr.mat. Dorian POPA

Lect.dr.mat. Mircia GURZĂU

Studenţi:

FĂRCAȘ Romina - an II Master Calc.

SUNZUIANĂ Gabriela – an IV Calc.

CODIŢOIU Mihai – an III Calc.

DOLEAN Timotei – an II Calc.

RAIU Cornel Tudor – an I Calc.

SĂCARĂ Sorin Viorel – an IV Aut.eng

POPOVICI Lavinia – an III Aut.eng.

GHIORGHIU Tudor – an II Aut.eng.

21

Page 23: Anuarul absolventilor

Dragi absolvenţi,

stimaţi părinţi şi profesori,

Facultatea de Automatică şi Calculatoare sărbătoreşte astăzi a 29-a promoţie de

absolvenţi, respectiv a 3-a promoţie aliniată cerinţelor Europene consacrate prin

înţelegerea de la Bolognia. Programele de studiu finalizate în acest an sunt în

domeniului de studii Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei: Calculatoare în

limbile română şi engleză, Tehnologia Informaţiei în limba română, respectiv în

domeniul Ingineria Sistemelor: Automatică şi Informatică Aplicată în limbile

română la Cluj şi Satu-Mare şi engleză la Cluj.

Absolvenţii din acest an au urmat programe de studiu moderne, reproiectate ca şi

competenţe, conţinut, metodologie de predare, durata de studii.

Această promoţie este una din promoţiile cu cele mai bune rezultate la admitere,

dar şi cu cel mai înalt nivel al pregătirii profesionale obţinut la absolvire. Tinerii

bine pregătiţi intraţi pe porţile acestei şcoli, procesul intens de formare realizat cu

devotament şi exigenţă de un corp profesoral valoros, şi sprijinul permanent şi

necondiţionat al părinţilor au fost elementele cheie ale acestui succes.

Absolvenţii noştri au acumulat cunoştinţele de bază ale domeniului, au învăţat să

înveţe şi să se autoformeze, au o gândire logică, algoritmică, şi o putere de

abstractizare mult peste cea a absolvenţilor altor specializări, au dobândit o mare

putere de muncă şi au perseverenţa necesară infăptuirii unor ţeluri dificil de

realizat.

Această promoţie, ca şi promoţiile anterioare de altfel, nu vor avea probleme în

integrarea pe piaţa muncii. Pentru absolvenţii noştri se deschid opţiuni largi: -

continuarea studiilor cu studii de doctorat şi masterat în ţară sau străinătate; -lucrul

în învăţământul superior din România sau străinătate; -angajare în activităţi de

cercetare proiectare atât în domeniul IT sau al automatizărilor cât şi în alte

domenii inginereşti şi nu numai; -angajarea în firme de software, hardware,

automatizări; -organizarea de activităţi educaţionale de cercetare şi proiectare în

firme proprii, etc.

Pe perioada celor 4 ani, cât a durat formarea acestei promoţii, Universitatea

Tehnică din Cluj, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, in pofida contextului

socio-economic dificil au asigurat condiţiile necesare desfăşurării unui proces

educaţional de bună calitate. Baza materială s-a extins semnificativ. Numărul

laboratoarelor de specialitate didactice si de cercetare s-a extins iar dotarea lor a

fost substantial imbunatatita. Infrastructura de comunicaţie şi acces la Internet a

fost în permanenţă dezvoltată şi actualizată. Pentru procesul didatic şi de cercetare

22

Page 24: Anuarul absolventilor

s-au achiziţionat sisteme de dezvoltare, licenţe de programe, instalatii de

automatizare, cărţi şi abonamente la reviste din străinătate.

Finanţarea acestei dezvoltări s-a făcut doar parţial prin bugetul de stat, o pondere

semnificativa având-o contractele de cercetare şi finanţările europene în domeniul

învăţământului obţinute prin efortul exclusiv al cadrelor didactice din Facultatea de

Automatică şi Calculatoare.

Relaţiile bune ale profesorilor noştri cu profesori şi universităţi din vest,

contractele de cercetare cu companii de renume din vest au permis acordarea unui

număr mare de mobilităţi de cercetare studenţilor acestei promoţii.

Cu această ocazie vreau să mulţumesc corpului profesoral al Facultăţii de

Automatică şi Calculatoare pentru eforturile deosebite pe care le-au depus şi pentru

devotamentul arătat cauzei învăţământului de ştiinţa calculatoarelor şi de

automatică.

Vreau să mulţumesc de asemenea părinţilor care au fost un sprijin constant şi

eficient pe durata acestor ani, părinţilor care cu dragostea şi devotamentul lor au

intervenit de câte ori au simţit că e nevoie în sprijinul copiilor lor, părinţilor care au

făcut eforturi materiale deosebite pentru ca acest moment al absolvirii să fie

posibil.

Dragi absolvenţi, aveţi incredere in voi, in cunoştinţele şi abilităţile dobândite, in

capacitatea voastră de a le valorifica. Cu ocazia absolvirii şi a apropiatei

dumneavoastră consacrări ca ingineri, vă doresc din toată inima fericire, sănătate,

şi realizare profesională deplină!

Nu uitaţi şcoala unde v-aţi format oriunde veţi fi, reveniţi la ea ori de câte ori veţi

avea nevoie, sprijiniţi-o daca ea va avea nevoie!

Decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

Prof. dr. ing. Sergiu Nedevschi

23

Page 25: Anuarul absolventilor

CORPUL DIDACTIC

Catedra: AUTOMATICĂ

Şef de catedră:

Prof. Dr. Ing. Liviu Cristian MICLEA

Locțiitori șef catedră:

Prof.dr.ing. Gheorghe LAZEA

Conf.dr.ing. Paula RAICA

Personal didactic:

Prof. consultant dr.ing. Tiberiu COLOȘI

Prof. dr. ing.Mihail ABRUDEAN

Prof. dr. ing. Adina ASTILEAN

Prof.dr. ing. Petru DOBRA

Prof.dr. ing. Clement FESTILA

Prof.dr. ing. Gheorghe LAZEA

Prof. dr. ing. Tiberiu LETIA

Prof. dr. ing. Liviu Cristian MICLEA

Prof. dr. ing. Daniel MOGA

Prof. dr. ing. Ioan NASCU

Prof. dr. ing. Honoriu VALEAN

Conf. dr. ing Eva DULF

Conf. dr. ing Silviu FOLEA

Conf.dr. ing. Paula Amalia RAICA

Conf.dr.ing. Szilard ENYEDI

Sef lucr. dr. ing. Camelia AVRAM

Sef lucr. dr. ing. Mihaela

CISTELECAN

Sef lucr. ing. Mirela DOBRA

Sef lucr. ing. Sorin HERLE

Sef lucr. dr. ing. Mihai HULEA

Asis. dr. ing. Radu ROBOTIN

Asis. dr. ing. Vasile Cosmin MARCU

Asis. dr. ing. Levente TAMAS

Prep. ing. Tudor BUZDUGAN

Prep. ing. Aurelian IGNAT

Prep. ing. Radu MIRON

Prep.dr.ing. Adina MORARIU

Prep. ing. Iulia Adina STEFAN

Prep. dr. ing. Zsofia LENDEK

Catedra: CALCULATOARE

Şef de catedră:

Prof.dr.ing. Rodica POTOLEA

Personal didactic:

Prof.dr.ing. Sergiu NEDEVSCHI

Prof.dr.ing. Rodica POTOLEA

Conf.dr.ing. Mihaela DINSOREANU

Prof.dr.ing. Iosif IGNAT

Prof.dr.ing. Ioan Alfred LETIA

Prof.dr.ing. Ioan SALOMIE

Prof.dr.ing. Zoltan BARUCH

Prof.dr.ing. Vasile T. DADARLAT

Prof.dr.ing. Dorian GORGAN

Prof.dr.ing. Robert DOLLINGER

Prof.dr.ing. Gheorghe SEBESTYEN

Prof.dr.ing. Eneia TODORAN

Prof.dr.ing. Octavian CRET

Prof.dr.ing. Alin SUCIU

Conf.dr.ing. Ovidiu POP

Conf.dr.info. Paulina MITREA

Conf.dr.ing. Emil CEBUC

Conf.dr.ing. Anca RARAU

Sef lucr.ing. Cosmina IVAN

Sef lucr.dr.ing. Mihaela ORDEAN

Sef lucr.dr.ing. Gabriel L.

DRAGOMIR

Sef lucr.dr.info. Iulia COSTIN

Sef lucr.dr.ing. Tiberiu MARITA

Sef lucr. dr.ing. Radu DANESCU

Sef lucr.dr.ing. Adrian GROZA

Sef lucr.ing. Adrian COLESA

Sef lucr.ing. Ramona MARFIEVICI

Sef lucr.dr.info. Lucian Ioan

MUNTEAN

Sef lucr.ing. Radu Razvan SLAVESCU

Asis.ing. Calin CENAN

Asis.ing. Emil CHIFU

Asis.ing. Marius JOLDOS

Asis.ing. Aurel NETIN

Asis.mat. Adrian IVANOV

24

Page 26: Anuarul absolventilor

Asis.ing. Lucia VACARIU

Asis.ing. Cornelia MELENTI

Asis.dr. ing. Viorica R. CHIFU

Asis.ing. Florin ONIGA

Asis.ing. Cosmin ARDELEAN

Asis.dr. ing. Adrian PECULEA

Asis.ing. Anca MARGINEAN

Asis.ing. Delia MITREA

Asis.ing. Zoltan SOMODI

Prep.ing. Ionut ANGHEL

Prep.ing. Victor BACU

Prep.ing. Raluca Didona BREHAR

Prep.ing. Silviu BOTA

Prep.ing. Tudor CIOARA

Prep.ing. Anca Lia HANGAN

Prep.ing. Bogdan IANCU

Prep.ing. Zoltan MAJO

Prep.ing. Kinga MARTON

Prep.ing. Mihai NEGRU

Prep.ing. Ciprian POCOL

Prep.ing. Cristina POP

Prep.ing. Teodor STEFANUT

Prep.ing. Camelia LEMNARU

Catedra: MATEMATICĂ

Şef de catedră:

Prof.dr.mat. Mircea Dumitru IVAN

Personal didactic:

Prof. dr. Ioan GAVREA

Prof. dr. Dumitru Mircea IVAN

Prof. dr. Vasile MIHESAN

Prof. dr. Alexandru MITREA

Prof. dr. Viorica MURESAN

Prof.dr. Dorian POPA

Prof. dr. Ioan RASA

Conf. dr. Lucia BLAGA

Conf. dr. Alexandra CIUPA

Conf. dr. Eugenia DUCA

Conf. dr. Daniela INOAN

Conf. dr. Radu PETER

Conf. dr. Vasile POP

Conf. dr. Daniela ROSCA

Conf.dr. Alina SINTAMARIAN

Lector dr. Marius BIROU

Lector dr. Dalia CIMPEAN

Lector dr. Bogdan-Ionut GAVREA

Lector dr. Mircia GURZAU

Lector dr. Vasile ILE

Lector dr. Daniela MARIAN

Lector dr. Adela NOVAC

Lector dr. Mircea RUS

Asis. Adela CAPATA

Asis. Vasile DINCUTA

Asis. Adrian HOLHOŞ

Asis. Rozica MOGA

Asis. Melania MOLDOVAN

Prep. Cosmin TODEA

25

Page 27: Anuarul absolventilor

Absolvenți - licență

Specializarea – Calculatoare

(lb. engleză) Alexe R.M. Mihai

Alonge J. Bose Deborah

Ancas L. Radu Calin

Babici L. Mihaita

Balan I. Cristian

Ban L. Ilinca Raluca

Barbur G. Gabriel Doru

Bica G.R. Mihai

Blaga I. Bogdan

Budisan T.S. Bogdan

Burzo D. Dan Catalin

Chindris O.M. Ovidiu Daniel

Chirap I. Claudiu Teodor

Cobarzan C. Corvin Petrut

Colceriu D. Vlad Doru

Cornean I.C. Ioan Mihai

Cublisan M. Raul

Dancau V. Alina Ancuta

Deac G. Andrei

Deac R.N. Vlad

Demeter Z. Ovidiu Cristian

Dolha I. Adrian Horea

Feier C.I. Mihai Calin

Fejer G. Tamas

Garboan M. Razvan Ionut

Ghiran I. Stefania Anca

Gliga A. Vlad

Guti A. Levente Laszlo

Gyorfi A. Tamas

Halmaghi R.N. Catalin

Hojbota I. Calin Ioan

Homan T.D. Dan Mihai

Hosu A. Vlad

Iacob C.C. Sebastian

Ilea V.M. Catalin

Ionescu D.M. Marian Victor

Ispas D. Adrian Dorin

Ispas V. Crina

Istoan I. Matei Valentin

Istvan L. Zsolt

Itu P.V. Virgil

Karsay G. Balazs

Kovacs I.C. Hunor

Laszlo A. Albert

Loghin R. Daniel Alin

Luca D. Vlad Gelu

Mandrut S.A. Adina Steliana

Mera A. Claudiu Cosmin

Miclaus V. Andrei

Miron I. Melania Silvia

Moldovan R.H.A. Alexandru Nicolae

Moldovan T. Titus Andrei

Monda G. George

Morar Precup C. Emilian Cornel

Morariu G. Iulia Maria

Muzsi A. Szilard

Mynio R.G. Robert

Nechita J. Gelu Bogdan

Oprita E. Sorin Emil

Oros A. Adrian Lucian

Pantiruc N. Claudia

Petrut I. Sergiu Daniel

Pop M.M. Ovidiu Bogdan

Pop N. Nicoleta Loredana

Pop Kun D. Razvan Andrei

Popa M. Marius

Popescu V.M. Adela Roa

Popescu V.D. Alexandru Florinel

Popovics S.I. Emma

Precup I. Vlad Ilarie

Prigoana I. Alexandru

Radu M.A. Doris Cristina

26

Page 28: Anuarul absolventilor

Rarau V. Victor Andrei

Rotund V.S. Bogdan Vasile

Sara N. Nicolae Bogdan

Seceleanu R. Adrian Mircea

Sighiartau G. Ioan

Simion I. Dorian George

Simon I. Anca Roxana

Szabo E. Attila

Szakats S. Istvan

Szappanos S.M. Norbert Istvan

Timar R.C. Diana

Tiut N. Nicolae

Trisca V. Tudor Andrei

Vancea N. Sebastian Nicolae

Visinari D. Gabriela Dorina

Vultur I.O. Remus Gabriel

Specializarea – Calculatoare

Agoston Z.A. Norbert

Baba I.M. Cristian Dan

Badisor S. Ionel Alexandru

Bedo Z.M. Zsolt Zoltan

Bompa R. Radu

Cata N. Dan Ilie

Corb S. Oana Mioara

Cosma P.S. Andrei Claudiu

Costache T. Mugurel Alin

Cristorean N. Carmen

Cupse T. Catalin

Damian V.G. Adrian Mihai

Danci G. Ilie Daniel

Dragos I. Calin Ionut

Dregan F. Tudor

Flore A. Vlad Cristian

Galmati B.I. Stelian

Gencarau S. Stefan Ioan

Georgescu D. Aura Luiza

Gindele I. Andrea

Golgot S. Remus Marian

Grad V. Bogdan Vasile

Grigoras C. Anca

Gyori B. Szabolcs

Herman D. Ruben Daniel

Horvat E. Octavian Andrei

Ionascu V. Mihai

Ismail E. Adela Diana

Kerekes N. Emanuela Lavinia

Kiss V. Ludovic

Korponai A.L. Arnold

Kovacs S. Ervin Istvan

Libotean S.D. Florina Paula

Mandiuc G. Vlad Vasile

Manole V. Roxana Geanina

Marian C.V. Cornel

Matei H.V. Andrei Vlad

Mechno P. Raluca Petronela

Meszaros G. Csaba Adam

Mihaese G. Mircea

Moldovan D. Roxana Dorina

Moldovan I. Lucian

Morariu I. Alin Cosmin

Muresan C. Titus

Nagy I.I. Alpar

Nagy R.O. Aliz Eva

Neacsa V.F. Bogdan Valentin

Neamtu N. Pavel Nicolae

Oprisa O.P. Ciprian Pavel

Palfi S. Lucian

Pop I. Vlad

Porav V. Daniel

Purusniuc C. George

Rad S. Simion Marius

Rus I. Dariana Maria

Schifirnet M.I. Sorina

Scrob N. Nicolae

Sdeorna V. Cristina Nastasia

Siderias I.N. Raul Daniel

Silaghi G. Paula Alexandra

Stoian C.C. Vlad George

Timb V. Alexandru

27

Page 29: Anuarul absolventilor

Tiplea I. Catalina

Varga S. Bernadette

Vig I. Andrei

Vlasin V. Paul Daniel

Zare G. Ciprian Ionel

Zare G. Cristian Florin

Zubascu G. Radu Mihai

Specializarea – Tehnologia

informației Antonescu D.C.E. Andrei Vlad

Apostol A.V. Catalin Andrei

Baba L.C. Sebastian Mihai

Balaj V. Radu

Balc V. Bogdan Alin

Bota V. Sergiu Octavian

Bucher G. Arnold

Bureac I. Dan Claudiu

Cadar C.M. Cristian Martin

Chiriac G.C. Cristian

Cornea R.I. Cristian Lucian

Cosma N. Andrei Beniamin

Cosma P. Pavel

Crisan F. Raul Razvan

Criste I.M. Mihai Marius

Dabican V. Edina Florena

David I. Cristian Ionut

Dobrea I.D. Dan Catalin

Dumitru C. Radu Calin

Enea C.E. Radu

Filip D. Bogdan Sergiu

Gergely I. Robert Gabor

Ginga C. Calin Vlad

Giuroiu N. Titus Nicolae

Gyorgy I. Hunor Arpad

Haiduc R. Anca

Hangiu M. Virgil Mihail

Herteg M. Horea

Jecan E. Alexandru Eugen

Kisded S. Szabolcs Istvan

Loghin N. Mihai Lucian

Lungu D. Bogdan Vasile

Madarasan P. Dragos Petru

Maier V. Lucian Vasile

Malacu P. Stefan

Mican N. Nicoleta Delia

Mihai D. Vlad

Moldovan V. Bogdan

Oltean V. Ovidiu Vasile

Oprita G. Nicolae Cosmin

Pop I. Ovidiu Dan

Popa G. Ioan Costin

Popa P. Bogdan

Puscas D. Andreea Dorina

Roba G. Paul Felician

Rus I. Simona Ioana

Rus N.M. Marius Cristian

Rus S. Sebastian Sever

Sabou D. Andrei Paul

Salanta I. Marius Andrei

Sarmasan M.I. Elena Maria

Souca I. Nicoleta Ioana

Spineanu A.A. Vlad Adrian

Suciu V. Florin Paul

Sunzuiana V. Zoie Gabriela

Szigeti A. Levente

Tautan I. Mihai Ioan

Ticle I. Razvan Calin

Todoran I. Ilie Ovidiu

Toth A. Sandor

Trif G.N. Andrei Alin

Tudoran M. Radu Mihai

Ursache C. Constantin

Zlatea A. Daniel

28

Page 30: Anuarul absolventilor

Specializarea – Automatica si

Informatica Aplicata (Satu

Mare)

Alexutan G.A. Cristian Gheorghe

Ardelean I. Ionut Adrian

Balog M.Z. Tamas

Chis G. Sergiu Valentin

Cizma A. Zsolt

Domokos C. Amarilisz Monica

Fiacsko C. Csilla

Hauler I. Noemi

Izvor S. Lucian Bogdan

Laurant G. Rafael Roland

Mandrut V. Florin Vasile

Mates N. Florin Gheorghe

Mihalca G.I. Gabriel

Muresan N.V.I. Gabriel Nicolae

Patai S.Z. Istvan Csaba

Peter A. Andrei

Pop G.J. Mircea Manuel

Pop I. Ovidiu Vasile

Risco V. Sergiu Remus

Rozek Z. Adrian Alexandru

Surducan N.V. Adrian Nelu

Turba G.P. Roxana Lavinia

Turczi I. Szabolcs

Specializarea: Automatica si

Informatica Aplicata (lb.eng.)

Barta C. Sandor

Bodnar I. Calin Ionut

Bularca N. Ovidiu Costin

Buzila I. Alexandra

Cimpoeru D. Andrei Cristian

Deak P. Tamas

Draghia I. Tudor Gheorghe

Flacar F. Maria Madalina

Gavrisan V. Sebastian Andrei

Geczi S. Zsolt Adam

Haidu D.P. Claudiu Stefan

Hopulele D. Bogdan Alexandru

Joia D.D. Dan Flaviu

Joita F. Oana Lucia

Kovacs I. Istvan

Kovari L. Andras

Matei D. Alin Ioan

Mathe A. Antal Koppany

Moldovan I. Ionut Emilian

Muntean N. Marius Nicolae

Ortelecan I. Vlad

Precup I. Paul Ionel

Resnic A. Paul

Sacara V. Sorin Viorel

Scripniciuc M. Andrei

Soos L. Laszlo

Szekely Z. Zsolt

Talal K.M. Khalid

Toader D. Flaviu Dorin

Todea D.G. Dorin Petru

Ulinici S.C. Victor Nicolae

Urian I.A. Dragos Adrian

Veress Z. Attila Todor

Wengritzky E.P. Tibor

Specializarea: Automatica si

Informatica Aplicata

Adamutiu S.D. Alexandru Bogdan

Anghelescu A. Aurel Octavian

Baciu V. Bogdan

Birta M. Augustina

Boanca T.S. Andrei Cristian

Bob B.G. Marius Horatiu

Bocos V. Emil Valentin

Boies A. Ioan

Braica C. Marian Florin

Butnariu D. Silviu Remi

Casoni I. Emanuel Dan

Catanici I. Catalin Ioan

29

Page 31: Anuarul absolventilor

Cocis D. Gabriel Alin

Cocoi V. Ioan Marius

Crisan D. Daniel Ionut

Cristescu C.C. Stefana Miruna

Csibi A. Szilard

Csoka J. Tamas

Dance A. Daniel Adrian

Deac I. Razvan Calin

Dura N. Stefan Vilian

Feder L. Catalin Andrei

Fer V. Lidia Mariana

Florian N. Lucia Ioana

Gabor I.D. Dorel

Gall A. Zoltan Levente

Haidu F. Andrei

Haragus D. Roxana Maria

Hodis N. Constantin Marian

Hotea G.V. Casiana Valentina

Hotico G. Adrian

Ignat M. Marian Claudiu

Indre G. Gabriela Iulia

Iuga G. Petru

Juga F. Norbert Ferencz

Kallai V. Vasile

Kincses M. Robert Mirel

Kovacs I. Laszlo

Mariesan M.L. Bogdan Emil

Mate S.I. Istvan

Mesesan G. George Dan

Mihesan E.T. Emil Sebastian

Militaru G. Georgiana

Misaras C. Adriana Mihaela

Moldovan I. Sergiu Ioan

Mustuiuc V. Adrian Claudiu

Opris I. Monica Simona

Opris P. Petru Gheorghe

Pasca I. Ionut Sergiu

Pasca I. Iulia Cristina

Pasenciuc M. Vasile

Paul F.M. Rares Mircea

Paunescu M. Alin Ionut

Petrehus D. Paul Petru

Pusca N. Adrian Nicolae

Radu A. Alexandru Dan

Rat D. George Dumitru

Roba A. Andrei Horea

Rus G. Gheorghe Ioan

Rus I. Cosmin Mihai

Rusu D. Daniel Ionel

Rusu I. Ioan Mihai

Salvan I. Viorica

Sipos I.A. Andrei

Soldos G. Cristian

Szekrenyes A. Andras

Theil N.I. Arnold

Varvara E. Iulian Eduard

Vidrasan R. Diana Ioana

30

Page 32: Anuarul absolventilor

Absolvenți - master

Specializarea: Controlul

avansat al proceselor Abrudan R. Marius Rares

Alb N. Florin Adrian

Andrecan V.I. Cosmin Ionut

Baciu G. Florin

Barnut I. Simion Adrian

Bob A. Vlad Ionut

Bucur I. Bogdan

Buzas S.V. Istvan

Cioloca I. Adrian

Ciui N. Nutu Adrian

Cocis R. Catalin Romulus

Cristian S. Filip Emanuel

Damian M. Virgil Sebastian

Dan H.D. Andrei Mihai

Deac N. Cristian

Deac I. Razvan Ioan

Debus V. Florin Vasile

Demian V. Sergiu

Duca A.M. Monica Mariana

Fleseriu A. Tiberiu Mihai

Fleseru I. Daniel Constantin

Gherasin T. Adrian Dorin

Haidu Z.V. Sergiu Adrian

Harceaga E. Radu

Harkai I. Ioan

Ignat I. Codrut Ioan

Inoan I. Iulia

Lazur M. Calin Vasile

Manta M. Lucian

Miclaus I. Florin Andrei

Moise I. Mirela

Nascu I. Ioana

Neaga G. Adrian Olimpiu

Negrea T.V. Tibor Istvan

Opris G. Bogdan Ciprian

Opris D.N.L. Bogdan Liviu

Pal G. Adrian Mihai

Parascineti I. Dan Ioan

Pop G.M. Radu Gabriel

Reiz I. Andrea Maria

Rusu L.O. Andrei

Sarcadi L.M. Szilard

Sarlea N. Sergiu Dorin

Seer I. Gyozo Artur

Selagea C. Andreea

Suta G.A. Marius Alexandru

Ticala V. Marius Daniel

Tulbure V. Miron

Zapartan I. Alin Ioan

Specializarea: Informatica

aplicata in ingineria sistemelor

complexe Aldea N.D. Ioana Cristina

Baidoc G. Andrei Marius

Barceanu T. Mirela Alexandra

Bondici A.M. Cristian Adrian

Bota I. Ioana Alina

Botinant I. Iosif

Bozga R. Liviu Teodor

Chifor A. Calin Dan

Chioran I. Daniel

Ciucas L. Paul Laurian

Coroi I. Diana Maria

Crisan L.N. Lucian Daniel

Cucu G. Grigore

Demian V. Flaviu

Dobircau R.M. Ancuta Oana

Domuta V. Claudiu

Georgiu A. Daniel

Giurgiu V. Andrei Mihai

Gota I.D. Dan Ioan

31

Page 33: Anuarul absolventilor

Grecu H.L. Anca Cristina

Iordache F.M. Alexandru

Laslau T.D. Diana Angela

Nan G. Vasile

Neamt V. Daniel

Olar F. Larisa Cristina

Oltean N. Nicolae Lucian

Paun F. Diana Izabella

Radu I. Dan

Reti G. Istvan Levente

Secara S. Horia

Seichei J. Janos

Sincu I. Cristian Lucian

Stere D. Maria Alexandra

Tarina I.V. Adrian

Turcu G. Alin Vasile

Vadan G. Alin

Valean H.M. Paula Sonia

Veres I.M. Mihai Andrei

Vladu C. Cornel

Specializarea: Ingineria

conducerii avansate a

fabricatiei Balint- Benczedi F. Ferenc

Banut I. Rares Cristian

Bogdan V. Dragos

Bojan S. Mihai

Chiciudean L. Dan Catalin

Csata M. Csaba

Csiszer A. Elod

Dan I. Dumitru

Fodor D. Attila

Jude V. Razvan

Lupea I. Diana

Morar I. Bogdan Iuliu

Neamtu S.I. Daniel Vasile

Soporan I. Marius Bogdan

Soproni M.G. Peter Daniel

Tineghe C.M. Levente

Tirnovan O. Raluca Maria

Trif I. Tiberiu Vlad

Vlad N. Nicu

Specializarea: Inginerie

software Adam V. Claudiu

Ardelean P. Adrian Sorin

Baico V. Ramona Bianca

Balc I. Mirel Corneliu

Beleiu I. Ioana

Bojan A. Aurel Eugen

Borlea V. Claudia Maria

Botau V. Cristian Vasile

Chirila G.V. Ciprian Ioan

Ciobanu M. Paul Mihai

Ciupe A. Sergiu Aurel

Cosinschi T. Adrian

Costache I. Andreea Maria

Dobricean G. Ioan Grigore

Farcas L.Z. Adrian Radu

Farcas N. Romina

Firte D.O. Adina Anca

Furau G.N. Calin Nicolae

Furtuna A. Nicolae

Istrate I. Horatiu

Lazar A.L. Alexandru Emil

Merk S. Beata Margit

Nagy L. Christian Ludovic

Nagy S. Stefania Iszabela

Pantea I. Mihai Lucian

Petridean G. Bogdan George

Pop I. Radu Ioan

Rus C. Codrean

Sebestyen Pal G. Agnes

Silas S. Codruta Florentina

Stef S. Valentin

Varga F. Sergiu Emanuel

32

Page 34: Anuarul absolventilor

Zaharia C.A. Dan Andrei

Zegreanu A. Raluca Lidia

Zima I.M. Catalin Tudor

Specializarea: Inteligenta si

viziune artificiala Antal A. Szilard Akos

Ban L. Claudiu Laurian

Bara I.M. Cristian Dan

Barbantan A. Ioana

Berdila I. Ovidiu Laurentiu

Bota S. Vasile Stefan

Budisan T.S. Ovidiu

Cacoveanu V.M. Silviu Dan

Colcea L. Paul

Coman I. Elena Ioana

Cotutiu I. Lucian

Daian G.I. Lorena Iulia

Drulea I. Daniel Marius

Georgiu T. Marius Atanasiu

Goron G. Anca Daciana

Lisca G. Gheorghe

Lupou G. Marius Gavril

Mihon C. Vasile Danut

Moscaliuc E.V. Bogdan

Nandrean I. Adrian Flavian

Nicula V. Andreea Anca

Oltean I. Tudor Ioan

Ordean I.M. Mihai Alexandru

Pantilie D.I. Cosmin Dorin

Petre C. Alexandra

Popescu S. Voichita Ana

Precup I. Oana

Rodila D. Diana Denisa

Rotaru M. Mihaela

Simina N. Dorin

Sipos T. Radu Calin

Staicu G. George Adrian

Timar R.C. Mihai Cristian

Torok R.I. Robert

Truta V. Andrei

Specializarea: Retele de

comunicatii si sisteme

distribuite Avram V. Ioana Maria

Balan G. Lucian

Bazso E. Adina Corina

Boita V. Lucian Vasile

Borza N.V. Gelu Dan

Butnariu F. Florin Paul

Ciupeiu I. Alin

Cosma V. Octavian

Dacher F.A. Robert Roland

Daian H.M. Horia

Dumitru V. Ghenadie

Frentiu T. Florin Tiberiu

Gindele I. Lorand Janos

Grindean I.E. Marius Bogdan

Josan V.O. Mihai

Magyari L. Istvan Attila

Manea P. Radu Alexandru

Marincas I. Bogdan

Nistor T. Bogdan

Pankovits D. Arthur

Paslaru L. Cristina Georgiana

Patrasciuc R.S. Sorin Cristian

Paval C. Daniel

Ratiu O.A. Mihai Gabriel

Riger C. Agota

Rusu V. Dan Mircea

Stanciu G. Tudor George

Vartic V. Iulia

Vasiu I. Razvan Vlad

33

Page 35: Anuarul absolventilor

Specializarea: Stiinta

calculatoarelor in inginerie Abram L.O. Csaba Levente

Alexandru M. Sergiu

Bakcsy A. Andy Cristian

Balint B. Zsolt

Breazu D.I. Adrian Ioan

Bujor D.T. Cristian Titus

Bunghez I. Radu Flavian

Cimpean I. Ioan

Ciurileanu G. Marius Catalin

Domuta C. Andrei Mihai

Duta T. Alexandru

Fati M. Daniela

Gidro C. Szabolcs

Hategan G. Liviu Ioan

Hotoleanu M.O. Dan Octavian

Kovacs I. Ferenc

Lazar A. Antal

Muresan C. Titus

Petrut A. Andrei

Poenaru T. Dan

Pop F. Radu Florin

Sipos P. Gheorghe Paul

Szabo Mach A.I. Gabor

Voda C. Adriana Mariana

Specializarea: Tehnologia

informatiei in economie Arvay S.I. Lorand

Bibolar H.V. Vlad Gheorghe

Boldizsar E.L. Razvan Alin

Cipariu E. Anda Mihaela

Cuc I. Ioana Ramona

Cucuiet P. Veronica

Culda E. Corina Raluca

Cupcea G. Bogdan Marian

Cziple A.J. Reka Maria

Dansorean I. Laura Maria

Deac A. Ioana Cristina

Farcas C.G. Ioana Rozalia

Goga O.P. Ioana Alexandra

Gordon V. Alexandra Ioana

Hang P.H. Andreea Brandusa

Hedesiu I. Ionut

Kelemen F. Francisc Tiberiu

Lazarutu I. Radu Vasile

Lebu N. Daniel

Mandras L. Liviu Ionel

Melenti D. Cornelia Liana

Mera M.C. Vlad

Mora I. Ioan Marius

Munteanu R. Liviu Andrei

Musca S. Lucian Cristian

Niga C. Daniela Virginia

Parvu M. Lucian Ionut

Penteleiciuc M. Sorin Mihai

Petric V. Aura Diana

Petric O. Oana Marina

Pop C. Luiza

Puscas N. Andrei

Radac V. Andreea Flavia

Rusu P. Paul

Somlea L. Maria Luciana

Stan N. Cristina Monica

Vari M. Mihai

Vlad L. Oana Monica

34

Page 36: Anuarul absolventilor

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII

Adresa: str. C. Daicoviciu, nr. 15, 400020 Cluj-Napoca Decanat: Sala 470, telefon: 40-264-401250, fax: 40-264-594967 Secretariat: Sala 468, telefon: 40-264-401505, 40-264-401506,

40-264-401507, 40-264-401508

CONDUCEREA FACULTǍŢII

Decan: Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU Prodecan: Conf. dr. ing. Anca POPA

Prodecan: Conf. dr. ing. Nicolae CHIRA Prodecan: Conf. dr. ing. Gavril HODA

Secretar ştiintific: Prof. dr. ing. Cristina CÂMPIAN Secretar şef: ing. Maria Liana FENEŞAN

CONSILIUL FACULTĂŢII DE CONSTRUCŢII

AN UNIVERSITAR 2010-2011 1. Prof.dr.ing. Mihai ILIESCU 17. Prof.dr.ing. Ioan MOGA

2. Conf.dr.ing. Anca POPA 18. Prof.dr.ing. Petru MOGA

3. Conf.dr.ing. Nicolae CHIRA 19. Prof.dr.ing. Eugen PANŢEL

4. Conf. dr.ing. Gavril HODA 20. Prof.dr.ing. Ioan POP

5. Prof.dr.ing. Cristina CÂMPIAN 21. Conf.dr.ing. Ioan PETRAN

6. Prof.dr.ing. Mircea PETRINA 22. Sef lucr.dr.ing.Vasile FĂRCAŞ

7. Prof.dr.ing. Daniela MANEA 23. Sef lucr.dr.ing. Ovidiu GAVRIŞ

8. Prof.dr.ing. Horia-A. ANDREICA 24. Cornel BOTOROAGĂ an IVCCIA

9. Prof.dr.ing. Iacob BORŞ 25. Ioana C. CRIZBOI an III CCIA

10. Prof.dr.ing. Alexandru CĂTĂRIG 26. Bogdan DICO an IV CCIA

11. Prof.dr.ing. Delia DRĂGAN 27. Vasile MAIER an IV CCIA engl.

12. Prof.dr.ing. Julietta DOMŞA 28. Ioana A. MUNTEAN an IV MTC

13. Prof.dr.ing. Adrian IOANI 29. Vasile SARCA an IV MTC

14. Prof.dr.ing. Zoltan KISS 30. Mihai Şelariu an IV CCIA

15. Prof.dr.ing. Călin MIRCEA 31. Florica SILAGHI an IV CFDP

16. Prof.dr.ing. Andrei MOGA

35

Page 37: Anuarul absolventilor

Stimaţi invitaţi şi dragi absolvenţi

Ne aflăm în faţa unui moment deosebit, în care o nouă promoţie de

absolvenţi ai Facultăţii de Construcţii din Cluj-Napoca sărbătoresc, în acest cadru festiv, finalizarea studiilor universitare. Este un moment încărcat de emoţii profunde, atât din partea absolvenţilor, cât şi a cadrelor didactice, a tuturor invitaţilor, în mod deosebit a părinţilor, dar şi a prietenilor, colegilor şi studenţilor care participă la acest eveniment. Este momentul în care absolvenţii promoţiei Construcţii 2011, cursuri de zi, încheie una dintre cele mai frumoase etape ale vieţii – studenţia.

În urmă cu patru ani aţi participat la cursul festiv, de începere a primului an universitar. Ne-am întâlnit atunci pentru prima dată, şi, într-un amfiteatru al universităţii, v-am felicitat pentru specializările alese.

Iată că anii au trecut şi ne aflăm astăzi la un moment de bilanţ. Poate că azi avem impresia că timpul a zburat foarte repede, că noi suntem aceiaşi, neschimbaţi, ca şi cei din urmă cu patru ani, doar că studenţii de atunci, timizi la vremea respectivă, dar plini de speranţă şi aşteptări, sunt astăzi absolvenţi ai unei profesii cu alese conotaţii, cea de constructori, care a constituit şi va constitui un element de structură a dezvoltării noastre.

Dragi părinţi, sunt convins că pe parcursul acestor ani aţi fost mereu alături de copii d-voastră, că aţi fost oricând gata să vă sacrificaţi pentru a le asigura bunăstarea şi condiţiile necesare studiilor, că aţi suferit alături de ei la momentele mai dificile şi că i-aţi susţinut în devenirea lor profesională, umană şi intelectuală. Astăzi, vă puteţi bucura din plin de reuşita lor, de faptul că eforturile depuse de ei le recompensează pe ale d-voastră.

Au fost patru ani de studii, cu numeroase cursuri, lucrări practice şi laboratoare, pe parcursul cărora au trecut prin atâtea sesiuni şi examene. Au fost patru ani în care absolvenţii de azi au avut alături un corp profesoral de elită, format într-o universitate de tradiţie şi prestigiu, renumită în ţară şi peste hotare.

Încet, dar sigur, pe măsură ce anii au trecut, tinerii de acum patru ani s-au maturizat, au acumulat noi şi noi informaţii şi cunoştinţe, şi s-au format profesional ca specialişti în domeniile alese. Noi, profesorii lor, suntem convinşi că ei sunt bine pregătiţi pentru profesia aleasă.

În final, dragi absolvenţi, aş dori să vă urez sănătate, fericire şi îndeplinirea dorinţelor voastre frumoase, în perioada următoare.

Decanul Facultǎţii de Construcţii Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU

36

Page 38: Anuarul absolventilor

Corpul profesoral

Catedra: CONSTRUCŢII CIVILE FUNDAŢII SI MATERIALE DE CONSTRUCŢII Şef catedrǎ: Prof.dr.ing. Horia Aurel ANDREICA Prof. dr. ing. Daniela MANEA

Prof. dr. ing. Ioan MOGA

Prof. dr. ing. Ioan POP

Prof. dr.ing. Florian ROMAN

Prof. dr. ing. Doina VERDEŞ

Prof. cons. dr. ing. Mariana

BRUMARU

Prof. dr. ing. Macedon

DUMITRAŞ

Conf. dr. ing. Florin MUREŞANU

Şef lucr. dr. ing. Claudiu ACIU

Şef lucr. dr. ing. Anca BALOG

Şef lucr. dr. ing. Adrian

BERINDEAN

Şef lucr. dr. ing. Nicoleta

COBÎRZAN

Şef lucr. dr. ing. Vasile FĂRCAŞ

Şef lucr. dr. ing. Iuliana

MĂDULARU

Şef lucr. dr. ing. Constantin

MUNTEANU

Şef lucr. dr. ing. Sebastian

PĂLĂCEAN

Asist. dr.ing. Nicoleta ILIEŞ

Asist. dr.ing. Ligia MOGA

Asist. ing. Florin BABOTA

Asist. ing. Ruxandra DARMON

Asist. arh. Ioana MUREŞANU

Asist. ing. Alexandru NETEA

Asist. ing. Simona STANCA

Asist. ing. Roxana TAMAS

GAVREA

Prep. ing. Claudia TURCU

Catedra: CONSTRUCŢII DE BETON ARMAT ŞI CONSTRUCŢII METALICE Şef catedrǎ: Prof.dr.ing.

Zoltan KISS

Prof. dr. ing. Cornelia

MǍGUREANU

Prof. dr. ing. Vasile PǍCURAR

Prof. dr. ing. Traian ONEŢ

Prof. dr. ing. Cǎlin MIRCEA

Prof. dr. ing. Cristina

CÂMPIAN

Prof. cons. dr. ing. Ildiko BUCUR

Conf. dr. ing. Ioan PETRAN

Şef lucrǎri dr. ing. Bogdan

HEGHEŞ

Şef lucrǎri dr. ing. Zsolt NAGY

Şef lucrǎri dr. ing. Radu OLAR

Şef lucrǎri ing. Bogdan

PETRINA

Şef lucrǎri ing. Attila PUSKAS

Şef lucrǎri ing. Gheorghe

PETROVAY

Asist. dr. ing. Catinca LEŢIA

Asist. dr. ing. Cǎtǎlin MOGA

Asist. dr. ing. Camelia NEGRUŢIU

Asist. ing. Gabriel URIAN

Asist. ing. Mihai ŞENILǍ

Asist. ing. Jacint VIRAG

Asist. ing. Dumitru

MOLDOVAN

Asist. ing. Andreea PAŞCA

Asist. ing. Mihai BINDEA

Prep. dr. ing. Ioan ŞOŞA

Prep. ing. Andrei FAUR

37

Page 39: Anuarul absolventilor

Catedra: MECANICA

CONSTRUCŢIILOR Şef catedrǎ : Prof. dr.ing. mat. Cosmin CHIOREAN

Prof. dr. ing.Alexandru CĂTĂRIG

Prof. dr.ing. Iacob BORŞ

Prof. dr. ing. Adrian IOANI

Prof. dr. ing. Ludovic KOPENETZ

Prof. dr. ing. Ironim MARŢIAN

Prof. dr. ing. Eugen PANŢEL

Prof. dr. ing. Mircea PETRINA Prof. cons. dr. ing. Adrian CHISǍLIŢǍ Prof. cons. dr. ing. Pavel ALEXA

Conf. dr. ing. Nicolae CHIRA Conf. dr. ing. Hortensiu Liviu CUCU

Conf. dr. ing. Zsongor GOBESZ

Conf. dr. ing. Titu HODIŞAN Conf. dr. ing. Anca-Gabriela POPA

Conf. dr. ing. Dorin VINGAN Şef lucr. dr. ing. Aliz MATHE Şef lucr. dr. ing. Mihai NEDELCU

Şef lucr. ing. Roxana BÂLC

Asist. ing. Marius BOTOŞ Asist. ing. Cristian CIPLEA

Asist. ing. Marcel GHINDEA

Asist. ing. Adina LĂPUŞTE

Asist. ing. Florin LIŞMAN

Asist. ing. Tudor MILCHIŞ

Asist. dr. ing. Horaţiu

MOCIRAN

Asist. ing. Tudor PETRINA

Asist. ing. Liviu POP Asist. ing. Daniel SUCIU

Prep. ing. Florin BLAGA

Prep. ing. Adrian BREBAN

Prep. ing. Bogdan CIOBOTĂ

Prep. ing. Cristian CUCEU

Prep. ing. Alexandra DANCIU

Prep. ing. Ilinca MOLDOVAN

Prep. ing. Roxana VIDREAN

Catedra: DRUMURI, PODURI

ŞI CĂI FERATE Şef catedrǎ : Prof. dr. ing.

Petru MOGA

Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU

Prof. dr. ing. Carmen CHIRA

Prof. dr. ing. Gavril KOLLO Conf. dr. ing. Ştefan GUŢIU

Conf. dr. ing. Gavril HODA Şef lucr. dr. ing. Rodica CADAR

Şef lucr. dr. ing. Octavian ILEA

Şef lucr. dr. ing. Mircea SUCIU Asist. ing. Mǎdǎlina CIOTLǍUŞ Asist. ing. Carmen OLTEAN

Prep. ing. Rozalia Melania

BOITOR Prep. ing. Diana Mǎlina SAMOILǍ

Catedra: MANAGEMENT ŞI TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR Şef catedrǎ: Prof. dr. ing.

Andrei MOGA

Prof. dr. ing. Julietta DOMŞA Şef lucr. dr. ing. Livia ANASTASIU

Şef lucr. dr. ing. Ovidiu GAVRIŞ

Şef lucr. dr. ing. Octavian GOŞA

Şef lucr. dr. ing. Corina HOSSU Şef lucr.dr.ing. Andrea MIRCEA

Şef lucr. ing. Sorina CIPLEA

Şef lucr. ing. Horea DAN Asist. ing. Adrian BOJAN Asist. ing. Paul PERNEŞ

Asist. ing. Dorina SUCALĂ

Asist. ing. Dan ŞUMĂLAN Prep. ing. Mihaela COSTIN

Prep. ing. Nicoleta CURTEAN

38

Page 40: Anuarul absolventilor

Catedra: GEODEZIE SI GRAFICǍ INGINEREASCǍ Şef catedrǎ : Prof. dr. ing.

Delia DRǍGAN

Conf. dr. ing. Florina CRǍCIUN

Conf. dr. ing. Carmen NUŢIU

Şef lucr. dr. ing. Sanda NAŞ Şef lucr. ing. Dorin BǍRBÂNŢǍ

Asist. dr. ing. Voichiţa ROIB Asist. ing. Cornel ARSENE

Asist. ing. Radu DARDAI Asist. ing. Petre OPRIŢOIU Asist. ing. Claudia ALB Prep. ing. Raluca NERIŞANU

Prep. ing. Mirela VǍCARU

39

Page 41: Anuarul absolventilor

Absolvenți - licență

Specializarea: Cai Ferate,

Drumuri si Poduri Alboi Sandru V. Petru

Aldea T.O. Ovidiu Claudiu

Alkouz J. Khaled

Anca S. Dan Ionut

Anca V. Mihai Stefan

Antal L. Claudiu

Anton M.L. Cristian

Aron I. Octavian Ioan

Avram A. Daniela

Baciu I. Adrian Dorel Ioan

Balint A. Ottilia

Bara I. Visarion Petru

Barany S. Vasile Dan

Bastucescu O. Flavia

Beidac I. Ioan

Berar E. Mihail Ilie

Beret I.S. Otto

Bizo A. Flavius Andrei

Bocan M.I. Marius Iosif

Bodis I. Rolland

Bodiu F.V. Serban

Boitor S. Rozalia Melania

Boldijar I. Andrei

Bolos M.C. Rares Dan

Bontiu V. Adrian Viorel

Botis T. Mircea

Bujita I. Mircea Mihai

Bulat P. Denis

Bursas I.I. Bogdan Ionut

Ciaca I.A. Adrian Flaviu

Clitan V. Mircea

Coada G. Stefan Ioan

Colceriu F.O. Septimiu

Costin I. Radu Ioan

Cozma M. Gelu Mircea

Crisan I. Roxana Ioana

Cristea F.V. Calin Aurelian

Cuc A. Alin

Cuibus I. Alexandru Lucian

Dancila I. Serban

David S. Vladimir

Dumitru P. Petru

Egyed L. Laszlo

Farcas A. Iosif Marian

Finta V. Vasile

Florea V. Ovidiu Bogdan

Fodor O.V. Razvan Constantin

Fodorean I. Andrei Octavian

Gherasim M. Sorin

Giurgiu V. Vasile Cristian

Goron T.C. Daniel - Cristian

Halmagyi E. Tamas Zsolt

Hidisan T. Horia

Huja S. Bogdan Nicolae

Iuga N.V. Mihai Dorin

Jablanoczki A. Zsolt

Karpat C. Adel

Kovacs S. Zsolt Istvan

Kulcsar I. Remus Calin

Laszlo V. Levente Hunor

Lazar I. Ovidiu

Lazar V. Paul Valentin

Lupea I. Serban

Maris V. Victor Florin

Merfu C. Eugen Cristian

Miclaus I. Raul Bogdan

Mihacea M.V. Mihai Valentin

Mihai G. Teodor Sorin

Mihalca I. Mihai Bogdan

Mihoc (cas. Lup) P. Ancuta Monica

Moga V. Bogdan Mihai

Mogosanu S. Sebastian Felix

40

Page 42: Anuarul absolventilor

Moldovan I. Marian Marius

Mudure I. Adrian Vasile

Murar S. Carmen Ioana

Oltean T. Andrei

Oniga N. Florin

Opris G. Gavrila

Opris G. Marian

Ordas D. Szabolcs Arpad

Panican M.D. Cristina Delia

Papp G. Attila

Parvu G. Sergiu

Petcovici D. Alexandru

Pop I. Radu Ioan

Pop V. Florica Adriana

Popa N. Rafael Daniel

Popescu D.M. Vlad Sergiu

Por Rosnyai Z. Sandor

Pripon L.G. Lucian

Pusok M. Istvan Mozes

Roatis S. Stefan Alexandru

Rus I. Gabriela Marinela

Rus M. Adela

Sabo A. Mihai Dragos

Santa G. Andreea Mihaela

Santa N. Catalin Ioan

Sarvadi C. Cristian Marius

Serban G. Raluca

Seres C. Tiberiu Andrei

Silaghi I. Florica

Stan M. Nicolae Mihai

Stupinean I. Lucia Maria

Surdu I. Radu Lucian

Surdu N. Stefan Teodor

Svinti V. Emil

Szabo S. Laszlo

Timar A. Radu Cristian

Tomescu (cas. Veltan) M.C. Mihaela

Zorela

Tosa V. Cristian

Traista L.L. Victor Adrian

Truta N.E. Ovidiu Nicolae

Tusinean I. Andrei Ioan

Vadean A. Viorel Ioan

Valean M. Sergiu Ioan

Vartic I. Ioan Razvan

Varvari G. Marius

Veres I. Gabriel Catalin

Vescan M.G. Bogdan Mihai

Vlad V. Luminita Corina

Vlad V. Mihai

Vlaicu P. Alina Anca

Vornicu D. Radu Alexandru

Zakarias A.T. Ovidiu

Zeic A. Calin Augustin

Specializarea: Constructii

Civile, Industriale si Agricole

Abrudan V. Adina Mirela

Abrudan (cas Neamtu) M.I. Adina

Alexandra

Alb I. Dana Maria

Aldea C. Anamaria

Almasan D.A. Bogdan Adrian

Ancau D. Radu Mihai

Andre N. Annamaria

Anghel M.E. Bogdan Gheorghe

Ani D. Alexandru Lucian

Armean R.C. Diana

Avram V. Alexandru

Baban D.C. Alexandru Eugen

Baczo F. Eniko

Balaj I. Cosmin

Balas I. Ioana Adina

Balazs Z. Noemi

Baluta N. Alexandru Vasile

Barsan N. Alexandru

Bartha E. Henrietta

Bartha I. Iozsef Jacint

Bartos I. Ioan Marius Aurelian

Bega T.O. Teodor

41

Page 43: Anuarul absolventilor

Bena I. Vlad Alexandru

Birau I. Luminita Mirela

Biro A. Andrea

Biro L.Z. Zsuzsa

Boca V. Andra Georgiana

Bogatan G.I. Gheorghe Daniel

Bogos T. Alexandru

Boier A. Adriana Nastasia

Boldizsar I. Rezso

Bonhai I. Alexandru Stefan

Bordeianu G. Roxana Mariana

Boros L. Csaba

Borota D. Cristian

Borta T. Tudor Andrei

Both A. Alexandru Stefan

Brindau S. Petrut Andrei

Bucin D. Ana Maria Bianca

Bucur F. Bogdan Marius

Bucur G.G. Anca Maria

Bud V. Gheorghe Florin

Bughe V. Vlad Ioan

Bulea I. Roxana

Bulgaria S. Bogdan Simion

Bura V. Laurentiu Viorel

Bura V. Marius Viorel

Burzo G. Alexandru

Buta M. Anamaria

Butean G. Laura

Buzgariu C. Cristian Florin

Calbajos N.M. Oana Alexandra

Chiorean I. Anamaria

Chira C. Manuela

Chirila I. Ionut

Ciceu L. Vlad

Cioban V. Cristian Vasile

Cioca I. Iosif Claudiu

Cirtiu V. Bogdan Vasile

Ciurea C.V. Mihai Constantin

Colceriu(cas. Pop) I. Diana Livia

Comsa G.A. Teodora

Copacean V. Igor

Corjuc N. Maria Corina

Cosma I. Calin

Cozma I. Ionut Ciprian

Cozma V.I. Cristina Cosmina

Cretu N. Nicolae

Crisan I.A. Dorin Sever

Cristea P.V. Rares Alexandru

Daraban L.I. Felix

Degan P. Paul Cristian

Denes A. Csaba Sandor

Dico F.M. Bogdan Ioan

Dinet A. Aurelian Andrei

Dobocan O. Ionut Mihai

Dobru A.S. Cristian Alin

Dragan C. Andrei Augustin

Elekes I. Istvan Andras

Fagaras M. Alexandru

Faloba L. Alexandru Lucian

Farkas K. Levente

Farkas L.P. Peter Zoltan

Faur P. Mihai

Fersedi C.M. Mircea

Flore I. Lenuta

Florut I. Bogdan Ionut

Fodor L. Istvan Gyorgy

Fulop A. Timea

Gal J.D. Hunor

Gall A. Szilard

Ganea G. Ioana

Gangal D.I. Cristian

Garbea A. Sandor Csaba

Gecse I. Evelin

Gergely I. Csilla

Gherman E. Oana Andrada

Ghilea V. Vasile Horatiu

Ghiman D.G. Mihai Dan

Ghiurca P. Daniel

Gilea M. Stefan

Groza T. Ioan

42

Page 44: Anuarul absolventilor

Gyorgy K. Szabolcs

Handabut O. Andreea

Hanganu R. Adela Catalina

Hasmasan G. Ioana Mihaela

Henter C. Balint

Herbil P. Petru Iura

Heutschi M. Mihai Corneliu

Hodasz E. Peter

Hogman R.G. Rares Victor

Holmaghi I. Alexandra Ioana

Horvath G.C. Tiberiu Claudiu

Hot D.O. Razvan

Iacoban I. Florin

Ibanescu M. Alexandra Elena

Ignat I. Ioan

Imre S. Szabolcs Ferenc

Iosip G. Tudor

Iurean O.I. Roxana

Jurca I. Adriana Ioana Codruta

Juverdeanu I. Andrei

Kaltenbacher P. Zsolt

Katona D. Csaba Miklos

Kind V. Laszlo

Kocsis D. Dezso Lorand

Kollo V. Szabolcs Attila

Komeny P. Levente

Korazsan T. Dana Iulia

Korodi T. Andrea Izabella

Kotro A. Tamas

Kovacs A. Andrei

Krizbai S. Lorand Stefan

Lazar R.V. Denisa

Luca E. Bogdan Adrian

Luca N. Bogdan Sorin

Macarie G. Marius Gavrila

Maga I. Silviu George

Morosan Z. Violeta

Otel N. Andreea Cristina

Radu P. Ruslan

Selariu V.M. Mihai Dorin

Chis V. Bogdan Ioan

Feldiorean I. Cristian Rares

Kis A. Nandor

Lihet D. Iulia

Lorinczi C. Tunde

Lovasz I. Hilda

Lumperdean I. Daniel

Lung P. Claudiu - Horatiu

Lupoida V. Laurentiu Cristian

Magdas V. Mircea Alin

Magureanu R.F. Flavia

Manea I. Alexandru

Maracineanu (cas. Onisor) G. Ioana

Simona

Marian I. Mihaela Roxana

Marte I. Caliman Ioan

Martin I. Iulia Alexandra

Mate J. Istvan Matyas

Maties G. Angela Mihaela

Matus I. Andrei Vasile

Matyus A. Andras

Mihaly A. Noemi

Mihut I. Ovidiu Lucian

Misan I. Alexandru Stefan

Mitrut I. Andrei - Cristian

Mocanu Bardac D. Radu Adrian

Moldovan N. Vasile Andrei

Moldovan S. Alexandra Victorita

Moldovan S. Vlad Sorin

Morar I. Nicolae Rares

Morutan I. Iulia Cosmina

Mos I. Alexandru

Muntean V. Marius Adrian

Murariu I. Paul

Muresan D. Claudiu Aurelian

Muresan I. Flaviu

Muresan I. Ionatan

Muresan R. Stefan

Muresan V. Ligia Maria

Nagy I. Andor Csongor

43

Page 45: Anuarul absolventilor

Nandrean I.V. Andrei Vasile

Nandreanu G. Andrei

Naros R.D. Radu Dan

Nasui I. Danut

Neagoe I. Maria Alina

Nechita P. Andra Mihaela

Neghela V. Bogdan Ioan

Negruseri A. Sandu

Nenisanu M. Ioana Cristina

Niste I.G. Mihai Gabriel

Nonu N. Nicolae Rares

Oanea V.M. Adrian Ionel

Oarga O.S. Rares Victor

Okos Rigo A. Andras Szabolcs

Olar I. Ioan Vasile

Olaru I. Vlad Bogdan

Olosutean V. Corina Alina

Olteanu N. Catalin Costel

Oltyan S. Alin Istvan

Onisa M. Alin Mihai

Oprea I. Paul Ioan

Opris I. Sorin Teodor

Orban A. Andrei Alexandru

Orban G. Cristian George

Otava L. Andra Marinela

Pal G. Denes

Pasc I. Oana Jianina

Pataki S. Istvan Attila

Patrascu D. Roxana

Paul I. Vlad Alexandru

Pelepco I. Adrian

Pelin E. Adrian Laurentiu

Pesteleu A. Florin

Peter G. Bianca Marisca

Petrea T. Ionut Traian

Petrean I. Alexandru Bogdan

Petrican L. Mircea Alex

Pintea C. Octavian Cornel

Plotuna M. Razvan Stefan

Pocol I. Ioana Simona

Podac G. Daniel Mitica

Podar A. Augustin Daniel

Poenar C. Gabriela

Pop A. Anamaria

Pop D. Mihai Dan

Pop E. Luiza Laura

Pop F. Alina Elena

Pop I. Cristian Vasile

Pop I. Ionut Vlad

Pop M. Vlad Mihai

Pop S. Mihai

Pop S. Dan Alexandru

Pop (cas. Cosma) V. Marioara Claudia

Pop (cas. Popa) I. Anamaria

Popa P. Ana Maria

Popescu I. Alexandru Traian

Posa V. Victor Daniel

Posteuca E. Alexandru

Puscas I. Sergiu Matei

Radu N. Sorin

Radutiu D.L. Samuel

Ratiu O. Diana Alexandra

Ratiu V. Tudor

Rauca L. Dorin Lazar

Regheni M.E. Eugen Marius

Reman A.N. Margareta Esztera

Rinzis G. Gina Maria

Rosca G. Simona Cristina

Rostas A. Krisztina

Ruparcsics P.T. Attila Norbert

Rus A. Sorina

Rus D. Radu Aurel

Rus I. Mihai Andrei

Rusu V.T. Valentin

Salca M.V. Marius Radu

Sanpetrean S. Catalin

Sasu V. Adrian Rafael

Sauca P. Alexandru

Sauca P. Ana Camelia

Savan I.A. Mihai Dan

44

Page 46: Anuarul absolventilor

Sedevi A. Beata

Serban I. Mircea Nicolae

Serban L. Aurel Simion

Serban M.M. Horatiu Tudor

Sigartau S. Ioan Marius

Simon G. Gabriel Ioan

Sirb I. Alina

Snep P. Petru Ionut

Soaita V. Delia Ileana

Soporan I. Mircea Ionel

Stasii I. Vitalie

Stavar D.C. Andrei

Stef I. Simina Andreea

Stetco S. Stefan Cosmin

Suciu A. Augustin Gheorghe

Suciu G. Bogdan

Suciu S. Simion

Szabo I. Iosif Ervin

Szasz Z.V. Robert Arpad

Szikzai I. Alexandru Robert

Szilagyi A. Lorant

Tamas G. Mihai

Tamas Z. Lehel

Tamas Krumpe I. Istvan

Tamasan D. Vasile Daniel

Tampu G. Dan Iulian

Tarta V. Diana Mihaela

Techeres A. Alexandru Ionut

Tekse L. Izabella

Terhesiu I. Andrei Catalin

Timis G. Gavrila Claudiu

Timoc T. Mihai

Titan S.V. Mircea Vasile

Todorut V. Paul Sorin

Tok B. Bela

Tomos S. Rares Ciprian

Ungur M. Ionut Mircea

Ursa D.I. Ionut Dumitru

Ursu P. Ivett Katalin

Vaida M. Marton Botond

Vana D. Diana Maria

Varga M. Andreea

Vatafu C. Ioana Alina

Verdes L. Otto Viktor

Veres S. Eniko

Veskan A. Robert

Vlaica M. Marius Mihai

Zakarias I. Botond

Zapirtan A. Oana Corina

Zinveliu G. Felicia Aurelia

Zolya Z. Zsombor

Specializarea: Inginerie Civila

(lb.engl)

Anca M. Mircea Ioan

Andreescu D. Andrei Dragos

Auner G. Artur

Benchea V. Vasile Ciprian

Bonta G. Sergiu Vlad

Borsa V. Adrian Gavril

Bosard D. Paul Alexandru

Botezat M. Alexandru Codrin

Butiu L. Andreea Silvana

Campean D. Silviu Alin

Coraic D. Robert

Coteti V.M. Vlad Andrei

Crisan O.A. Adina Teodora

Cristea S.V. Andrei Crisan

Domsa C. Constantin Simion

Duma E. Cristina Maria

Eqbal M. Mehmood

Hategan S. Ioana

Lazar N. Adrian Ilie

Lupea I. Cristina

Maier V.I. Vasile

Mandrut I. Doina

Manea I. Ioan Alexandru

Mocan A. Iulia Maria

Moldovan R.D. Roxana

45

Page 47: Anuarul absolventilor

Morar V.S. Calin Alexandru

Muresan G.A. Catalin

Nechita A. Sorana Ioana

Negru P. Cristian

Nemes I. Raluca Maria

Oltean S. Stefan Ioan

Orza Suciu A. Mihnea Alexandru

Orza Suciu A. Vlad Alexandru

Perta N. Bogdan Tudor

Pop C. Marius

Selagea L.P. Daniela

Serban V. Ovidiu Mircea

Stefanescu R.D. Radu

Stoicovici S. Ovidiu Denis

Suciu O. Bogdan Alexandru

Tacal M.D. Tudor Dan

Tarkanyi I.M. Istvan Attila

Timar D. Dana Cosmina

Tintas D.T. Ioana Anca

Topan I.M. Mircea Bogdan

Tulba G. Gabriel Gheorghita

Vermesi P. Izabella Melinda

Specializarea: Masuratori

terestre si cadastru

Almasan D.S. Andra Ioana

Bodea I. Raul Ionatan

Bozac C. Estera Gabriela

Campean V. Sergiu

Catuna E. Victor

Chirila G. Mariana Andreia

Colceriu A. Calin Horatiu

Cosma D.V. Rares Ionut

Cretu G. Nicoleta

Dardai V. Radu Florin

Dragan Negrea I. Daniel Ionel

Dragoiu I. Mihai

Fabri P. Calin Pavel

Fetita E.C. Radu Constantin

Filimon I. Alexandru

Fodorean F. Flaviu Florin

Gabos D. Eniko

Hentea E.M. Vlad Emil

Herlo V. Sabrina Adela

Hosu T.M. Tudor

Humeniuc P. Ina Irina

Jucan G. Flaviu Adrian

Kovacs F. Robert

Lukacs S. Ionut

Man I. Mihai

Merutiu F. Florian Viorel

Miclaus M.G. Andreea Casandra

Mihali G. Bogdan Stefan

Mois G. Calin

Mora Plugor G. Peter

Moraru G. Gheorghe Horea

Muntean P. Pavel Dan

Negrea C. Cornelia

Pasca S. Olivia Bianca

Pascoiu N. Vlad Mihai

Petrisor N. Sorin Teodor

Petrovici R.L. Bogdan Emil

Popa V. Flaviu Tanase

Porumb D. Vlad Adrian

Potarniche V.S. Horatiu

Rafan V. Ovidiu Vasile

Rotar (cas. Perse) O. Alexandra

Roxana

Sarca G. Vasile

Sarca I. Ioana Florica

Sarmasan V. Roxana Mariana

Scrob M. Ioana Codruta

Sima D. Raul Sebastian

Simion E. Cristian Emil

Simo S. Imre

Stana G. Sergiu

Stupar R. Teodora Sabina

Suciu G. Oana Maria

Suvaina N. Marius Nicolae

46

Page 48: Anuarul absolventilor

Tig P. Tudor Petru

Tomoiaga V. Vasile Daniel

Specializarea: Inginerie

Economica in Constructii Andreica G. Grigore Ioan

Ardelean I. Ioan

Arion C. Liviu Ovidiu

Badiu G. Remus Gabriel

Baidoc V. Radu Vlad

Balanean R. Samuel

Balogh A. Katalin Hedi

Bechis N. Florin Mihai

Boanta V. Ioana Maria

Boier A. Flaviu Mihai

Bozdog G. Mihaela Gabriela

Bozodi D. Lorand

Buscu C.F. Florin Sorin

Catuna V. Oana

Chende L. Paul Bogdan

Chereches I. Dan Grigore

Chetan I. Alina Cristina

Chindris G. Larisa Cristina

Chiriac S. Andrei

Chis N. Alina

Ciupe F. Teodor Gabriel

Cogilnicean A. Cristina

Copaciu S. Mihai

Costantea I. Nicusor Ionut

Costina V. Viorel

Craciun A. Raul

Cuciureanu E. Alexandru Alin

Dalcos L. Dan Gheorghe

Dediu M. Mihaela Alexandra

Delan I. Delia Florina

Fantana D.I. Cristiana Corina

Fenesanu F. Elena Alexandra

Friciu M. Andreea Monica

Gavrilas I. Lidia Persida

Groza L. Delia Bianca

Groza R. Andrei Radu

Hordouan I. Ioana Gabriela

Kiss V.I. Iulia Andrea

Koch T. Edward Tibor

Kovacs M. Izabella

Kraftsik E. Ferenc Ede

Labunet I. Elisabeta Maria

Libotean A. Dan Alexandru

Marchis I.D. Alina Norica

Marcus I. Ion Marcel

Matei M.I. Bogdan Adrian

Miclea S. Alina Bianca

Mindrean T.A. Constantin Adrian

Munteanu M. Oana Monica

Nasui G. Georgeta Ancuta

Olar A. Marius Alexandru

Oltean E. Denisa Andreea

Oprea G. Gabriel Adrian

Pal Z. Szabolcs

Parauan V. Roxana Ana

Perse I.M. Diana Corina

Petrean I. Daniela Oana

Petrus G. George

Pienaru N. Maria Crina

Pintican S. Daniela

Podea P. Adina

Pop E. Catalin Emil

Popa E. Anamaria Paula

Precup I. Ovidiu

Racz I. Laszlo Jozsef

Rednic G. Georgiana Daniela

Rosca G. Cosmin Alin

Rosu A. Claudiu Alin

Sauca M. Ana

Scutaru P. Dina

Serban N. Georgeta

Sevciuc T. Rodica

Sirzea V. Adrian

Talos A. Adina Alexandra

47

Page 49: Anuarul absolventilor

Tamas E. Alexandra

Tarta S. Mihaela Simona

Tatar F. Paula Helga

Tataru D. Veronica

Telina T. Cristina Maria

Timpau I. Cristian Pavel

Ursut A. Angela Maria

Varga S. Mihaela Sabina

Venczel A. Eniko

Vingarzan N. Nicoleta Diana

Zsoldos I. Melinda

48

Page 50: Anuarul absolventilor

Absolvenți - master

Specializarea: Constructii

durabile de beton Barbos S. Gheorghe Alexandru

Barna L. Vasile

Bartalis A.I. Botond

Bodea M. Mihai

Bodruga G. Alexandru Constantin

Cioci G.C. Calin Florin

Cobzalau D. Dumitru Filon

Draghici N. Emilian

Dumitru P. Petru

Floarea M. Ciprian Mircea

Goia D. Adina Manuela

Harcsa A. Andrea Maria

Jisa I. Octavian Ionut

Kercso F. Zoltan

Kozma A. Csongor

Lukacsi L. Csaba

Motofelea D. Dorel Avram

Neag G. Marius Mircea

Oros A.S. Gabor

Pestina I. Sorin Vasile

Por Rosnyai Z. Sandor

Sidor C. Clement Cristian

Szasz S. Izabella

Taflan G.B. Sebastian

Tirmonia I. Mihai Ionut

Specializarea: Ingineria

infrastructurii transporturilor

Baican P. Ionut Marius

Buzgau E.T. Razvan Dacian

Carpiuc M.I. Andreea

Chis R.G. Calin Gavril

Chis I. Oana Andreea

Ciont P. Nicolae

Cirap G. Ciprian Vasile

Cotet I. Carmen Domnica

Damian E. Emil Florin

Darabont S. Robert

Demeter G. Adrian Roland

Drule G. Liviu Dan

Feciu I.G. Iulia

Fratila N. Horatiu Andrei

Gusan T.A. Alexandru Calin

Haus N. Alexandru Gheorghe

Hodis C. Adrian

Moldovan D.C. Daniel Ioan

Moldovanu V. Adrian

Muresan D. Claudiu Catalin

Orban A. Alexandru

Paizs A.O. Krisztina Anna

Prundus M.S. Daniel

Revnic E. Mircea Stelian

Sbarcea F. Florin Vrose

Scurtu I. Daniel Florin

Surducan F. Alina Cristina

Takacs L.T. Adrian Florin

Takacs M. Attila Mihaly

Tarta A. Ciprian Rares

Vasilovici V. Razvan

Zama O. Cristian Petru

Zama C. Tudor Dan

Specializarea: Ingineria

tehnologiilor speciale

Achim G. Sebastian Gheorghe

Anghelescu G. Bogdan Lucian

Balan E. Ioana Lorena

Boanca V. Valentin Marcel

Brehar A. Octavian Flaviu

Calin I. Adrian Cosmin

Canisag G. Maria Alexandra

Chis D. Daniel

49

Page 51: Anuarul absolventilor

Colev N. Claudiu

Coman N. Claudiu Teofil

Falutoiu M. Flaviu Mircea

Fodor V. Alina

Gligan D. Cosmin

Medrea V. Andreea Manuela

Morar M. Tudor

Mustea I. Andrei

Parlagi D. Dezso

Pop L. Liviu Paul

Pop I. Marius Bogdan

Popa T. Calin Lucian

Potor A. Lucian Ciprian

Tabacaru N. Constantin Marius

Turciac A.A. Bogdan Matei

Vaida O. Vlad Octavian

Velea G. Vlad

Vilcu A. Cosmin Aurel

Specializarea: Inginerie

geotehnica

Avram A. Anamaria

Balan P.H. Alexandra

Bena I. Horatiu Ioachim

Budusan N. Marius Calin

But V. Calin

Cantor G. Dana Maria

Cizmas A. Cristina

Debre T. Tibor Robert

Gosav V. Andrei Vasile

Hopirtean C. Lavinia Maria

Kelemen G. Attila

Luca I. Manuela Veronica

Muja G. Ovidiu

Muresan D. Ioana Cristina

Muresan D.G.M. Ionut Mircea

Oarga D.S. Anamaria Mihaela

Oltean M.D. Marius Alexandru

Pall N. Botond

Petric A. Daniela

Pojar I. Dan Cristian

Pop A. Andreea Bianca

Sipos V.G. Vasile Octavian

Sterca Sulutiu G.T. Corina

Szilagyi A. Szabolcs

Timpa A. Beniamin

Specializarea: Inginerie

structurala

Adam P. Adriana Mihaela

Bal I. Razvan

Barna I. Dan Ionut

Batrincea V. Tatiana

Boca M. Daniela Mihaiela

Botez A. Mircea Daniel

Botezan R. Alexandru Romulus

Bredean A. Lucian Andrei

Bucurenciu I. Ioana Claudia

Buru C. Stefan Marius

Ciocoi E. Bianca Diana

Crainic V. Sorin Viorel

Doibani N. Anton

Eberst V. Karin Olga

Filipoiu P.F. Andreea Florina

Florea V. Ovidiu Bogdan

Gavris I. Adrian Cosmin

Gherman S. Silviu

Halmagyi E. Tamas Zsolt

Magos P. Reka Eva

Magyari ( Cas. Mlesnita ) F. Hajnalka

Marchis O.E. Ioana Vasilica

Moldovan T. Teodora Simona

Oprisor C. Costin Andrei

Padurean T. Sorin Nicolae

Paulescu M.I. Mihai Andrei Ioan

Peter D. Dan Dumitru

Pop Z. Claudia Melania

Prisacari V. Vasile Ionut

50

Page 52: Anuarul absolventilor

Prundus V. Carmina Adina

Radu D.M. Andra Daria

Sainiuc I. Victor Timofei

Salajanu A. Tudor Andrei

Sandor A.H. Gabor Almos

Spatar C. Cristina Maria

Steopoaie A. Alexandru Vasile

Timpa A. Alexandru Marius

Toader T. Traian Nicu

Tomole G. Corina Liana

Udrea I. Ion Adrian

Vasarhely S. Zsolt

Vultur P.D. Paul Bogdan

Zimbru G. Anamaria Delia

Zotoiu D.I.A. Luiza Carina

Specializarea: Managementul

proiectelor si evaluarea

proprietatii Balla C. Annamaria Doina

Bimbea V. Bogdan

Carabat I. Marian George

Cimpan G.A. Cristian

Cimpean V.N. Oana Raluca

Ciobanu E. Mihai Sorin

Ciuciui A. Alina Stefana

Ciuclaru G. Horia Gheorghe

Corsatea I. Radu

Cosma I.D. Andrei

Covrigeanu (cas. Gergely) I.M. Diana

Lavinia Maria

Dragan I.N. Ioan Razvan

Drinda V. Adina Maria

Fazacas N. Ionut Ciprian

Gheonea M.V. Bogdan Alexandru

Gligor A.V. Dana Elena

Hidisan M. Sorana

Hodis F. Cristian Florin

Horotan I. Vasile Daniel

Ialau A. Alexandru

Kemendi T. Irenke

Letiu M.G. Cristian Mirel

Muntean F. Paula Dana

Pirv( Cas Hodos ) F. Florina Laura

Purdea C. Andrei Nicolae

Rakasz A.C. Bianca Maria

Silasi S. Mihaela

Stanus I.I. Mihai Ilie

Turti R. Anca Paula

Specializarea: Patologia si

reabilitarea constructiilor

Androne V. Dorin Pompei

Baba S. Andrei Stefan

Baciu T. Ovidiu

Bolba S.C. Catalin Dorian

Bucea S. Marius Constantin

Catinas A. Sergiu Ciprian

Cosma Negrutiu R.D. Rada Celia

Dan I. Viorel Ioan

Daradics I. Zsolt

Demian I. Maria Alexandra

Durgheu G. Anca Maria

Florea E. Iacob

Floroiu N. Dan Nicolae

Franciuc A.N. Ionut

Fratila I. Horia Dan

Gal Ambrus S. Amalia Sorina

German V. Daniel

Gyorgypal Z.M. Zsuzsanna

Kis A. Reka Timea

Lapca V. Ionut Ciprian

Lates V.E. Silviu Ovidiu

Lupan I. Lidia Maria

Marina I. Flaviu Ioan

Mark (cas. Terebesi) L. Judith

Neagu I. Ovidiu Ionut

Neamti L. Petru Otniel

Onet I. Bogdan Vasile

51

Page 53: Anuarul absolventilor

Pasa S. Raul

Pene F. Lucian Valentin

Petricea I. Mihai Dan

Petrisor I. Ionut - Dragos

Piclisan A. Adrian Tudor

Plesa C. Bogdan Gabriel

Podaru I.S. Ovidiu

Pop I. Roxana Elena

Rusu L.O. Amada

Rusu I. Ioana Adina

Sava V. Iulia Cristina

Sentea M. Mircea

Serban M.T. Mircea Catalin

Stetco G. Gabriel

Stier Z. Attila Zoltan

Szeremi S. Istvan Zsolt

Tautan H.D. Valentin

Ulici V. Marius Vasile

Varga E. Jeno Jozsef

52

Page 54: Anuarul absolventilor

Facultatea de

CONSTRUCŢII DE MAŞINI

Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105, 400027 Cluj-Napoca Decanat: Sala 102, telefon: 40-264-401611, fax: 0264-415493 Secretariat: Sala 102A, telefon: 40-264-401782, 40-264-401612 Url: http://www.utcluj.ro/utcn/facultatea_de_constructii_masini/

CONDUCEREA

Decan Prof. dr. ing. Petru BERCE

Prodecan Prof. dr. ing. Dănuţ JULEAN

Prodecan Prof. dr. ing. Diana POPESCU

Secretar ştiintific Conf. dr. ing. Ioan TURCU

Secretar şef ing. Simona RODEAN

CONSILIUL FACULTĂŢII Prof.dr.ing.ec. Ioan ABRUDAN Prof.dr.ing. Tiberiu ITUL

Prof.dr.ing. Gheorghe ACHIMAŞ Prof.dr.ing. Dănuţ JULEAN

Prof.dr.ing. Mariana ARGHIR Conf.dr.ing. Florin LUNGU

Prof.dr.ing.ec. Laura BACALI Conf.dr.ing. Mircea MERA

Prof.dr.ing. Dorel BANABIC Prof.dr.ing. Liviu MORAR

Prof.dr.ing. Nicolae BÂLC Prof.dr.ing. Iuliu NEGREAN

Prof.dr.ing. Petru BERCE Prof.dr.ing. Doina PÂSLĂ

Prof.dr.ing. Ioan BLEBEA Prof.dr.ing. Marcel POPA

Conj.dr.ing. Stefan BOJAN Prof.dr.ing.Daniela POPESCU Prof.dr.ing. Marian BORZAN Prof.dr.ing.Diana POPESCU Prof.dr.ing. Stelian BRAD Prof.dr.ing.Sorin POPESCU Conf.dr. Marinela GRĂNESCU Conf.dr.ing. Ioan TURCU

Prof.dr.ing. Horatiu IANCAU Prof.dr.ing. Felicia SUCALĂ

Conf.dr.ing. Monica IOANI Conf.dr.ing. Sorin SUTEU

Conf.dr.ing. Virgil ISPAS Prof.dr.ing. Ioan VUŞCAN

53

Page 55: Anuarul absolventilor

Dragi absolvenţi

“Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce

nicăieri.” (J.F. Kennedy)

Curând veţi porni pe un alt drum, cel al unei profesii care prin

execlenţă este una a imaginaţiei şi creaţiei – profesia de inginer. Este o altă etapă a vieţii voastre care care va cere soluţii la probleme ce nu vor fi întotdeauna uşoare. Vă îndemn însă la acest nou început să vedeţi partea plină a paharului,oricât ar fi ea. Să plecaţi în noua voastră carieră cu convingerea că veţi reusi şi de această dată, că ceaia ce aţi acumulat în şcoală şi viaţă, tinereţea vostră, inteligenţa, puterea de muncă şi voinţa sunt garanţii că veţi reuşi.

Veţi cunoaşte alţi oameni, alte locuri, vă veţi face noi prieteni şi

destui duşmani şi asta nu e rău. Contaţi întotdeauna pe inamici pentru că ura lor păstrează o tensiune care stimulează spiritual, te îndeamnă la lucru, la autodepăşire.

Drumul pe care porniţi azi este unul nou, cu greutăţi şi obstacole,

dar frumos. Amintiţi-vă de fabula în care un şoricel, care a căzut într-o găleată plină cu lapte, de unde nu mai putea ieşi, s-a zbătut la început fără

nici un rezultat, dar care, când puterile lui erau pe sfârşite şi când laptele se transformase în unt, s-a putut salva. Aşa se întâmplă şi în viaţă. Perseverând pe drumul dificil al inovaţiei sau al cercetării ştiinţifice veţi avea în final o surpriză ce nu aţi intuit-o întotdeauna şi care vă va răsplăti eforturile.

Singura condiţie este să munciţi cu pasiune şi dăruire şi să credeţi în cea ce faceţi, să credeţi într-o Divinitate a noastră a tuturor. Când noi ca specie vom renunţa să credem într-o putere mai mare decât cea a noastră, vom

renuţa şi la simţul responsabilităţii. Credinţa, orice crediţă ne aminteşte mereu că mai e ceva ce nu înţelegem, ceva faţă de care suntem răspunzători. Având credinţă, devenim responsabili faţă de ceilalţi, faţă de

noi înşine şi faţă de un adevăr mai înalt decât noi. În fond acestea sunt singurele secrete ale vieţii.

Aici la Facultatea de Construcţii de Maşini a Universităţii noastre

cei care v-am fost dascăli, vom rămâne din nou “repetenţi”. La toamnă reluându-ne activitatea fiecare dintre noi în anul în care am rămas, I, II, III,

54

Page 56: Anuarul absolventilor

IV sau V, până când la un moment dat timpul sau Atotputernicul nostru a tuturor va hotârâ exmatricularea nostră. Până atunci însă rămânem aici, aşteptând alte şi alte generaţii, aşteptându-vă pe voi atunci când veţi crede că vă vom putea de fi folos.

În final vă amintesc un fragment din mitologia greacă. Heracles

dorind să-l sugrume pe uriaşul Anteu a observat că de câte ori acesta atingea pământul, căpăta puteri noi, căci Gea, zeiţa Pământului, era mama lui Anteu. Atunci Heracles l-a sugrumat în aer.

Vă îndemn dragi tineri ingineri să rămâneţi mereu cu picioarele pe

Pământ pentru ca prea mulţii Heracles din această lume să nu vă sugrume în nici un fel.

Vă doresc sănătate, success în noua voastră profesie şi să ne

revedem cu toţii sănătoşi în 2021.

Prof. dr. ing. Petru Berce Decanul Facultăţii Construcţii de Maşini

55

Page 57: Anuarul absolventilor

CORPUL DIDACTIC

Catedra: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI Sef de catedră: Prof.dr.ing. Nicolae BÂLC Prof.dr.ing. Gheorghe ACHIMAŞ Prof.dr.ing. Mircea ANCĂU Prof.dr.ing Dorel BANABIC Prof.dr.ing. Petru BERCE Prof.dr.ing. Marian BORZAN Prof.dr.ing. Marius BULGARU Prof.dr.ing. Sorin GROZAV Prof.dr.ing. Csaba GYENGE Prof.dr.ing. Liana HANCU Prof.dr.ing. Horaţiu IANCĂU

Prof.dr.ing. Marcel POPA Prof.dr.ing. Olimpia ROŞ

Prof.dr.ing. Ioan VUŞCAN

Conf.dr.ing. Alexandru CĂREAN

Conf.dr.ing. Gheorghe CIUTRILĂ

Conf.dr.ing Sorin COMŞA

Conf.dr.ing. Mihai DAMIAN

Conf.dr.ing. Domniţa FRĂŢILĂ

Conf.dr.ing. Gheorghe GLIGOR

Conf.dr.ing. Mircea MERA

Conf.dr.ing. Daniela PĂUNESCU

S.l.dr.ing. Cristian CAIZĂR S.l. ing. Flaviu Horea CHEZAN S.l. ing. Adrian TRIF Asist.ing. Ancuta COSTEA

Asist.dr.ing. Lucian LAZARESCU

Asist.dr.ing. Razvan PACURAR

Asist.ing. Adrian RADU

Prep.ing. Glad CONTIU

Prep.ing. Nicolae Alin PANC

Catedra: MAŞINI UNELTE ŞI ROBOŢI INDUSTRIALI Sef de catedră: Prof.dr.ing. Daniela POPESCU Prof.dr.ing. Ioan BLEBEA Prof.dr.ing. Stelian BRAD

Prof.dr.ing. Cornel CIUPAN Prof.dr.ing Liviu CRISAN Prof.dr.ing. Mircea CRETU Prof.dr.ing. Mircea GALIŞ Prof.dr.ing. Traian ITU Prof.dr.ing. Dănuţ JULEAN Prof.dr.ing. Liviu MORAR Prof.dr.ing. Adrian PÎSLĂ Prof.dr.ing. Constantin POP Prof.dr.ing. Ioan POP Prof.dr.ing. Sorin POPESCU Prof.dr.ing. Claudiu RAŢIU Conf.dr.ing. Ovidiu COSTIN Conf.dr.ing. Virgil ISPAS Conf.dr.ing. Anton POPA Conf.dr.ing. Mihai TRIPA S.l.dr.ing. Corina DOBOCAN

Ş.l.dr.ing. Dan HURGOIU

S.l.dr.ing. Calin NEAMTU

S.l.dr.ing. Claudiu NEDEZKI

Asist.dr.ing. Emilia BRAD

Asist.dr.ing. Mihai DRAGOMIR

Asist.ing. Bogdan MOCAN

Asist.ing. Mihai STEOPAN

Catedra: MANAGEMENT ŞI INGINERIA SISTEMELOR Sef de catedră:

Conf.dr.ing. Florin LUNGU Prof.dr.ing.ec. Ioan ABRUDAN Prof.dr.ing.ec Laura BACALI Prof.dr.ing. Mariana CĂREAN Prof.dr.ing. Dan CÂNDEA

Prof.dr.ing.ec Doru FĂRCAŞ

Prof.dr.ec. Petru PRUNEA

Conf.dr.ing. Radu VLAD

Conf.dr.ing. Voicu SUCALĂ

Conf.dr.ing. Sorin ŞUTEU

Conf.dr.ing.ec Camelia UCENIC

S.l.dr.jurist Roxana CORDOS

S.l.dr.ing. Violeta FIRESCU

56

Page 58: Anuarul absolventilor

S.l.ing.ec Dana JUCAN Ş.l.dr. inf.ec. Emilia CIUPAN S.l.dr.ec. Monica BOGDAN Asist. ing. Gabriela BĂCILĂ Asist.dr.ing. Călin Ciprian OŢEL Catedra: MECANICĂ ŞI PROGRAMARE Sef de catedră: Prof.dr.ing. Iuliu NEGREAN Prof.dr.ing. Mariana ARGHIR

Prof.dr.ing. Viorel ISPAS Prof.dr.ing. Tiberiu ITUL

Prof.dr.ing. Iulian LUPEA

Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ

Prof.dr.ing. Nicolae PLITEA

Prof.dr.ing. Diana POPESCU

Prof.dr.ing.matem. Nicolae URSU-

FISCHER Conf.dr.ing. Tiberiu ANTAL

Conf.dr.ing. Ovidiu DETEŞAN

Conf.dr.ing. Liviu POPA Ş.l.dr.ing. Gabriel FODOR Ş.l.dr.ing. Nicolae HAIDUC Ş.l.dr.ing. Radu MORARIU-

GLIGOR Ş.l.dr.ing. Mihai URSU Asist.dr.ing. Aurora POP Asist.ing. Kalman KACSO

Catedra: ORGANE DE MAŞINI

ŞI TRIBOLOGIE Sef de catedră: Prof.dr.ing. Felicia SUCALĂ Prof.dr.ing. Ovidiu BELCIN

Prof.dr.ing. Corina BÎRLEANU

Prof.dr.ing. Aurica CĂZILĂ

Prof.dr.ing. Ovidiu TĂTARU

Prof.dr.ing. Lucian TUDOSE

Conf.dr.ing Ştefan BOJAN

Conf.dr.ing. Simion HARAGÂŞ

Conf.dr.ing. Marius PUSTAN

Conf.dr.ing. Ioan TURCU Ş.l.dr.ing. Gheorghe KEREKEŞ Ş.l.dr.ing. Claudiu POPA Asist.dr.ing. Cristina Mihaela

STANESCU

Catedra: LIMBI STRĂINE Sef de catedră: Conf.dr. Marinela GRĂNESCU Conf. dr. Monica Mariana IOANI Conf. dr. Alexandra Florenţa

COSTIN

Lector dr. Ruxandra LITERAT

Lector dr. Rodica Elena VLAICU Asist. Emma Ileana ADAM Asist. Octaviana ALBU Asist. Cristiana BULGARU Asist. Aurel Viorel BĂRBÂNŢĂ Asist. Angelica CAPRARU Asist.dr. Daciana INDOLEAN Asist. Sonia Carmen MUNTEANU

Asist. Monica NEGOIESCU Asist. Miruna OPRIS

Asist. Sanda PĂDUREŢU Asist. Augusta SZASZ Asist.dr. Mona Cristiana TRIPON

57

Page 59: Anuarul absolventilor

Absolvenți - licență

Specializarea: Tehnologia

Constructiilor de Masini

(Alba Iulia) Albu M. Iacob Marius

Baciu V.G. Sorin Silviu

Balog A. Alexandru

Barbat M.T. Vlad Teodor

Bodea O. Ilie Dan

Boloage C.M. Bogdan Cosmin

Chiorean D. Calin Horatiu

Codarcea I.V. Sabin

Crisan I. Ana Iulia

Crisan (cas. Rosca) I. Ana

Cutean I. Claudiu Ioan

Dan I. Mircea

Darlea N. Teodora

Filimon I. Bogdan Andrei

Fleser A. Calin

Florea I. Florin

Gabrian V. Cornel

Georgiu I. Alexandru

Grozav I. Sorin Ionel

Lazar C. Craciun Daniel

Marginean I. Alina Paula

Micu I.S. Ioan Adrian

Milles F. Teodor

Moldovan I. Ovidiu Vasile

Nutiu P. Lucian Alexandru

Plesa C.A. Tudor Cristian

Rabulea N. Marius

Rastei C. Marian Constantin

Schiau D. Sergiu Lucian

Simina I. Sergiu Dan

Suson (cas. Mesaros) I. Simona

Ungur A. Mihai

Specializarea: Masini Unelte si

Sisteme de Productie (Bistrita)

Andreicut A. Adrian

Baba I. Paul Calin

Balas T. Felicia

Botis G. Cristina Adriana

Bucur V. Ramona Diana

Chisa S. Daniel Simion

Cifor D. Claudiu Eugen

Cifor L. Lucian Mihai

Costea E. Florin

Costea N. Cristian Ioan Raul

Croitor E. Paul Adrian

Fizesan V. Daniel

Furdui I. Vlad Tudor

Galinescu T. Andrei

Ghete G. Radu Gabriel

Harpa M. Gheorghe Marian

Hondrari M. Marius Calin

Hunnyadi I. Ianos

Hutina I. Isaila Dorin

Jarda F. Cristian Florin

Lakatos J. Szilard Janos

Man G. Mihai

Marcus I. Darius Adrian

Moldovan A. Ciprian

Moldovan T. Sorin Cristian

Muresan G. Gabriel

Pantea D. Traian Ionut

Petrus I. Adrian Daniel

Pop V. Vasile Lucian

Stehuta G. Bogdan Liviu Vasile

Telcean D. Ilie Alexandru

Tinis D. Cosmin Dumitru

Ulicean D. Grigore Dorin

Ureche I. Florin Ioan

Ureche N.S. Iosif

58

Page 60: Anuarul absolventilor

Specializarea: Design

Industrial Bucur L.L. Daniel

Chirila I. Doru Andrei

Cimpoies I. Cosmin Alin

Ghitulescu D. Mihai

Hategan I. Gheorghe Nicolae

Irimie D. Dumitru Marius

Marin D. Simion

Miclaus M.I. Marius Ioan

Micu V. Ilie Virgil

Mihaese G. Ducu

Muresan I. Iulius Radu

Oltean M. Daniel Marian

Oniga I. Adrian Alexandru

Pavelea V. Diana

Petean Nicola D. Adina

Pirv F. Maria Anca

Pop V.I. Vlad Vasile

Recsan G. Dora Oana

Roman A. Andrei

Samoila M. Raul Mihai

Serdenciuc E. Anca Teodora

Solcan N. Sergiu Nicolae

Spita C. Petrica

Szabo T. Andreea

Tanko A. Tibor - Karoly

Turdean D. Claudia

Specializarea: Tehnologia

Constructiilor de Masini Baizat D. David

Bodea G. Anca Mariana

Caprar V.L. Mihai

Chis V. Alexandru Stelian

Criste S. Ciprian Claudiu

Cristurean E. Teodor

Domsa I. Ioan Andrei

Duma V. Dan Vasile

Dura G. Mihai

Goagas G. Gheorghe Lucian

Hogiu M. Adrian

Iakob C. Daniel

Lazsadi I. Csongor Ianos

Man G. Ioan

Man G. Sorin Nicolae

Miclea N. Cornel

Moldovan D.D. Dan Alin Mircea

Moldovan V.G. Ovidiu Vasile

Morar A. Adrian Ioan

Palcau O. Cristian Claudiu

Pascalau T. Nelu Ilie

Pascu O. Alin Emanuel

Pop D. Dumitru Teodor

Pop G. Alexandru Ironim

Radut V. Daniel Vasile

Saulean E. Mihai Septimiu

Szakacs A. Eniko Andrea

Varga I. Tamas Zoltan

Vilau I. Cristian

Vincze Janko A. Zsolt

Specializarea: Tehnologia

Constructiilor de Masini

(limba germana)

Aciu V. Vasile Florin

Albert A.T. Attila

Anghel M. Mircea Dragos

Antal T. Paul Cristian

Bereschi L. Adrian Liviu

Bereteu L. Liviu Mircea

Cotarga N. Elena Adina

Cretu G. Alexandru George

Curta L. Ciprian Andrei

Deac F. Razvan Mircea

Ghiran V. Tudor Flaviu

Hegedus A. Andreea Alexandra

Jorza N. Dragos Nicolae

59

Page 61: Anuarul absolventilor

Jugrestan G. Claudiu Ioan

Leonte G. Silviu Gicu

Levei A. Andrei Szilard

Mitrui N. Miklos Lehel

Morar I. Valentina Ionela

Motas C.T. Tudor

Nagy N. Barnabas

Pop T. Traian

Pop V.D. Angela Daniela

Popa C. Marius Ciprian

Schneiduch R. Robert

Tirla V. Alin Vlad

Veres O.I. Ovidiu Virgil

Specializarea: Tehnologia

Constructiilor de Masini

(Satu Mare)

Bicsi I. Adrian Iosif

Bodonyi S. Stefan

Bolos G. Ioan

Borz V. Samirel Petru

Buzgau I. Alexandru Nelu

Cardos I. Nicolae

Csepei - Barna

Enyedi E. Jeno

Feher (cas. Heidel ) I.F. Ileana Agneta

Ghoge G. Vasile

Grenter I. Jozsef- Levente

Hail T. Arnold

Laze D. Daniel

Masca I. Arnold

Matus I. Vasile

Merker P. Norbert

Mihalca G. Adrian Vasile

Oros V. Francisc Paul

Patai S.P. Vasile Gavril

Persa V. Vasile Viorel

Pintye G. Gabor

Polacsek M.I. Gyula Attila

Pongracz F. Otto

Pop Leitner S. Stefan

Rakoczi T. Attila

Reimer I. Rolf

Surducan I. Nelu Voicu

Tuturas V. Vasile Aurel

Vaszusz M. Bogdan

Visinescu M. Marian

Zaj Roman I. Iosif

Zelea T. Ionatan Teodor

Specializarea: Tehnologia

Constructiilor de Masini

(Zalau)

Benko V.P. Laszlo

Berar L. Septimiu

Breban D. Paul Mihai

Chereches C. Catalin Petru

Cristea I.P. Sergiu Ionut

Gaga I. Daniel Iosif

Hendea I. Adrian

Lazar E. Mircea Sergiu

Lupoian G. Catalin Vasile

Micle I. Florin

Miclea I. Ionut Vasile

Mirea M. Mihai Andrei

Neag G. Livia Daniela

Pop I. Ioana Anca

Sav I. Alexandru Cosmin

Sestras I. Ionut Adrian

Sonea (cas. Cret) T. Maria Carmen

Szucs I. Andrei Mihai

Tolas I. Radu Iosif

60

Page 62: Anuarul absolventilor

Specializarea: Inginerie

Economica Industriala

(lb.engleza)

Abrudan A. Ana Maria Iarina

Andreica I. Alina Raluca

Berariu D. Andrei

Buf E. Anca Andreea

Dascalescu I. Florin Andrei

Fazakas I. Zoltan

Florea V. Laurentiu Bogdan

Merce C.T. Simona Viorica

Miches V.F. Vlad Florin

Molnar G. Adrian Marius

Oros I. Adela Maria

Pop G. Flaviu

Popa M. Radu

Popescu D. Adrian

Ranta A. Bogdan Felician

Ricean V. Ioana

Tadici G. George

Tamasoi I. Ionut Razvan

Tamba A. Daniela

Tanase I. Remus Bogdan

Tomescu S. Gratian Alexandru

Vaida G.I. Marius

Vancia A. Andreea

Specializarea: Inginerie

Economica Industriala

Andreica V. Ioan Sorin

Baciu I. Traian Augustin

Balajel N. Marius Sorin

Bercia D. Dorin

Bucur G.E. Emilia Rada

Calacean V. Ioana

Chereches C. Cristian

Ciulean V. George Mihai

Daramus A.I. Adrian Silviu

Domsa D.E. Maria Elena

Ferent M.D. Anca Ramona

Laczko C. Hunor

Molnar I. Roxana Veronica

Muresan V. Radu Alin

Nistor G. Marian

Otelea S. Adrian Nicolae

Petras V. Crina

Ranca I. Aura Luminita

Rasinar I. Bianca Ioana

Sas M. Sebastian Mihai

Suhai S. Silvana Marinka

Sukosd S. Katalin Vilma

Tirca I. Andrei Marius

Varadi F. Orsolya

Specializarea: Inginerie

Economica Industriala

(Alba Iulia)

Barbu T. Teodor

Barna G. Gabriel

Beldean I. Ioan Florin

Bencoviciu A. Alexandra Diana

Birk M. Adrian Florin

Breaz I.M. Vlad Mihai

Briciu (cas. Adam) G. Geta Danuta

Cacovean A. Lavinia Roxana

Carhat A. Ramona Dana

Cojocaru I. Cristina Margareta

Dorogan F. Raul

Halga D. Dorin

Har D. Dumitru Bogdan

Har I. Vasile Gabriel

Ivascu Bodea V. Valentin

Man N. Nicolae Sorin

Man (cas. Ivascu Bodea) G. Ioana

Maria

Manoliu A. Janeta

Matei M. Mihai Flavius

Ognean I. Adela Elena

Pop S. Ana Maria

61

Page 63: Anuarul absolventilor

Pop (cas. Jurca) V. Monica

Prundus P. Paul Alexandru

Stanciu I. Ioan Cosmin

Streulea N. Nicolae

Suciu V.I. Ana Maria

Tandrau N. Razvan Bogdan

Torok T. Tibor

Specializarea: Inginerie

Economica Industriala

(Bistrita)

Bartos T. Angela Ioana

Boiti I. Iosif

Borodi V. Adrian Marius

Budurlean V. Valentina Mirela

Bulbuc M. Flore

Cerces S. Remus Lucian

Costea I. Bianca Gabriela

Danciu T. Vlad Adrian

Filip N. Ancuta Nicoleta

Fodor A. Alexandru

Galusca D. Adriana Dumitrita

Ioja A. Silviu Ciprian

Jarda V. Anca

Lupsan M. Andreea Mihaela

Marginean I. Alexandru Mihai

Mitrofan O. Claudiu Andrei

Muresan G. Diana Gabriela

Negruti I. Daniel Marius

Parauan I. Alin Remus

Popovici E. Petre

Retegan G. Gabriel Marian

Stanca D. Danila

Valea I. Ionut Florin

Zagrean M. Cosmina Elena

Specializarea: Inginerie

Economica Industriala

(Satu Mare)

Balog I. Iuliu Cristian

Boidache G. Daniel

Burian (cas. Foldi) G. Rodica

Glodean M. Razvan Ionut

Kiss F. Gabriel Lucian

Matei I. Ramona Mihaela

Olteanu I. Liviu

Pop A. Alexandra Martina

Roatis Sipos S. Stefan

Ruff S. Eva

Sabou I. Gilbert Vasile

Sipos V. Marina Dorina

Szabo A. Gabriela Csilla

Varga F. Melinda

Specializarea: Robotica

(limba engleza)

Berbecut V. Marius Cristian

Bodi S. Stefan

Chindris A. Andreea

Chindris M. Cristian Mihai

Costea D. Adrian

Florea P.M. Cosmin Melinte

Gilca D. Ion Cristian

Kelemen A. Andor Bela

Lengyel F. Lucian Edward

Mago S.I. Peter Andras

Mare P. Bogdan Gheorghe

Puscas Mosteoru E.M. Roxana

Rob I. Voicu

Rusu R.I. Damian Radu

Sabau A. Flaviu

Silasi I. Ovidiu

Stavila C. Vitalie

Tentis M. Mihai Darius

Timar I. Ion

62

Page 64: Anuarul absolventilor

Absolvenți - master

Specializarea: Antreprenoriat

tehnologic Abrudan V. Cristina

Adam A. Arpad Adrian

Boanca I. Cristina

Deiac (cas. Cheta) A. Elisabeta

Carolina

Dudau E. Nicoleta Roxana

Florian A. Liviu Daniel

Gheorghiu H.N. Gabriela Maria

Halosta I. Elena Roxana

Ilea L. Paul Razvan

Kallos S. Beata

Kovacs R. Robert Karoly

Marian I.V. Ioan Dacian

Oarga V. Ciprian Vasile

Oprita E. Elena Carmen

Parjea V. Marius Catalin

Pascuta L. Ciprian Claudiu

Petric O. Oana Marina

Pop G. Ciprian

Pop V. Gabriela

Rodina V. Catalin

Tundik G. Boglarka

Specializarea: Design

industrial Abrudan O. Gabriela Viorica

Bocsan N. Iulia Andreea

Bria I. Raluca Mihaela

Bucsa V. Maria Teodora

Calacianu R. Radu Calin

Chiorean M.C. Alexandra

Duduman V. Marius Catalin

Figuli O. Octavian

Girodi R. Ovidiu Romeo

Lucaci M. Eduard

Magdas F. Raul Bogdan

Matei I.O. Corina Mihaela

Mihu I. Ciprian Dorin

Muntean E. Adrian

Vincze V. Cristian

Zsigmond S.A. Robert

Specializarea: Inginerie

virtuala si fabricatie

competitiva (in limba engleza)

Adam M.M. Ovidiu Adrian

Avramescu V.S. Alin Valentin

Bilca M. Marian

Bilt R. Radu Catalin

Boca I. Anamaria

Boldor I. Ilie Cristian

Borzan M. Cristina Stefana

Breazdau G. Adrian Ionut

Bukovszki I. Szilard

Cosma P.S. Sorin Cosmin

Crisan D. Horatiu Dan

Grasoi C. Sanda

Hancu G. Daniel Cristian

Hodor I. Adela Ioana

Incze V. Andreea Simona

Man V. Daniel Vasile

Marginean I. Razvan

Marginean G. Sorin

Maries V. Marcel Vasile

Micu L. Lucian Augustin

Miron P. Alin Vasile

Pop S. Beniamin

Stegeran V. Ciprian Valer

Sula V. Stanislav

Zoicas R.D. Raluca Bianca

63

Page 65: Anuarul absolventilor

Specializarea: Inginerie

virtuala si fabricatie

competitiva

Avram V. Paul Ciprian

Avram Temes S. Vlad

Boldut A. Ionut Sebastian

Borz D. Daniel Nicolae

Borz I. Virginel

Bosinceanu (cas. Haiduc) C. Elena

Cotoi Negrean I. Adrian

Gordan I. Ioan

Hanganu (cas. Hodis) V. Dorina

Ilies I. Alin Dorin

Jako L. Ludovic

Jula N. Radu Alin

Jurca L. Viorel

Pausan G. Adrian Cristian

Petkes L. Karoly

Talos I. Ioan Mihai

Trif (cas. Crisan) S. Simona Onica

Viman V. Ana Maria

Specializarea: Management

si inginerie in afaceri Albert I. Mirela

Berindeie I. Cristina Maria

Boca R. Mihaela

Borsan I. Tudor Marian

Budai G. Alina Florentina

Cana I. Ionut Lucian

Chereches I. Cristina

Ciomos D. Adrian Vasile

Cojocnean G. Gavrila

Crisan I. Ana Maria

Cristoltean T.D. Adina Teodora

Gherle I. Ionut Dan

Giosan S. Adrian Bogdan

Joldos A. Andrei

Lorint A. Ana

Marghitas V. Andreiea Valentina

Mesaros I.R. Adrian Florin

Micle G. Mirela Cosmina

Moldovanu I. Ioan Marcel

Muntean V. Daniel Doru

Muresan A. Gabriela Alexandra

Neculau L. Andrei Liviu

Opris A. Alexandra

Opris A. Mihai Sergiu

Pacurar D.D. Andreea

Pascalau A. Ancuta Adela

Petrus I. Rares Adrian

Platon M. Calin

Pop F.I. Dan Lucian

Pop S.V. Octavian Vasile

Rad C.D. Cristina Sanda

Sabadis V. Mircea Viorel

Sarcozi (cas. Moldovanu) F.

Mariana

Saulean S. Adrian Mihai

Tamas E. Adrian Emil

Terec I. Ciprian Ionut

Vernes I. Codruta - Margareta

Vizitiu V. Sveatoslav

Vlad T. Ioan Stefan

Vlaic T. Aurelia Elena

Specializarea:

Managementul si ingineria

calitatii Badea I. Ciprian Vasile

Bora V. Ioana Florina

Campean E. Emilia Maria

Cocan V. Marian Vasile

Criste I. Florin Emanuel

Cublesanu (cas. Felecan) L. Marcela

Dorina

Ditiu I.N. Daria Ioana

Dorhoi C. Monica Alexandra

Hiriscau V. Mihai

64

Page 66: Anuarul absolventilor

Iepure L. Anca Ioana

Legean V. Anca Lidia

Marina M.V. Loredana

Marton I. Iuliana Diana

Matis (cas. Dutu) C. Claudia

Morar S. Ximena Ioana

Nasca A. Lucian Calin

Nutiu (cas. Szabo) G. Valeria

Pavelea V. Viorel Mircea

Petri I. Lucian

Pop C. Corneliu Sebastian

Precup I. Oana Natalia

Sabou A. Adrian Florin

Salagean D. Gheorghe

Stroia V. Flavius Georgel

Verde M.N. Anamaria

Specializarea: Modelare

avansata si informatica in

inginerie mecanica

Alb (cas. Mura Cozma) A. Sanda

Melania

Baltaru C. Tudor Cristian

Dumitras A. Alina Iustina

Enache E. Eugen Horatiu

Kiss I. Robert

Kulcsar G. Gyorgy

Maris N. Nicolae Adrian

Negru R. Ovidiu Dorin

Pataki Z. Zoltan

Pop A. Alexandra Daniela

Popa I. Iulia Maria

Precub I. Adriana Ioana

Rinzis A. Simona Aurelia

Stoica C. Alin

Vois I. Calin Constantin

Specializarea: Procese de

productie inovative si

managementul tehnologic (in

limba germana)

Ariesan I.M. Sergiu Marius

Bauer R.I. Richard Antal

Boer E. Szilard Ianos

Bora E. Manuela

Bota D.V. Raul Alexandru

Budelecan I. Adrian Alin

Chiribau T. Ovidiu Adrian

Ciocan O. Doru Calin

Cordos V. Maria Adriana

Deac V. Alin Vasile

Doce D. Dumitru

Halosta I. Ionel Gabriel

Hazota D. Robert

Jula G. Felicia Camelia

Konya M.V. Bogdan Octavian

Lup I. Ioan Nicolae

Lupu S. Claudiu Andreas

Marcus V. Andreea Bianca

Negrusa I. Marius Daniel

Oltean M.E. Andrei Ioan

Oprea V. Ovidiu Vasile

Parnica I.M. Bogdan Mircea

Pascalau I. Calin Teodor

Rus G. Alexandru

Smeu C. Constantin Sorin

Tofana S. Vasile Gabriel

Toma A.V. Lavinia Miruna

Zsigmond V. Vencel Miklos

Specializarea: Proiectarea

asistata de calculator a

sistemelor de fabricatie

Baczo F. Zsolt Ferenc

Bican C. Ovidiu Adrian

Boian G. Paul Romulus

65

Page 67: Anuarul absolventilor

Budnar I. Adrian Ioan

Buta R.I. Romul Vasile

Catinean I.V. Calin Valentin

Ghinea I. Rares Adrian

Gruia I. Monica Ioana

Motofelia B. Marius

Muresan A. Ionut Adrian

Nistor G. Tudor Vlad

Nyulas Z. Zoltan Krisztian

Petrescu M. Daniel

Rus M. Mircea Adrian

Sabau C.I. Adrian Constantin

Sarosi I. Calin

Schmotzer S.I. Robert Gabriel

Telcean D. Dumitru Ion

Vlaic T. Teodor

Voniga L. Szilard Laszlo

Specializarea: Robotica

Andreica V. Adriana Maria

Basalaga I. Marius Vasile

Beldean V. Cornel Marcel

Bojor I. Mihai Ioan

Cilean R. Nelu Florin

Conon A.O. Doru Cristian

Cozma V. Adrian Vasile

Dragan V. Gelu Eugen

Hantig V. Roberth Felician

Ioja A. Radu Alin

Jucan G. Razvan Grigore

Kis M. Mihai Sandor

Kiss I. Beniamin

Legian A. Alexandru

Marton I. Csaba

Moldovan A. Cosmin Augustin

Moldovan V. Cristian

Murar M.A. Mircea

Peter I. Zsolt

Pop I. Dinu Ioan

Pop I.G. Rares Stelian

Stefanescu C. Bogdan Cornel

Tarta C. Casian Daniel

Tarta V. Ovidiu Vasile

Tompa V. Vasile

Vincze I. Istvan

Specializarea: Tehnologii

avansate de fabricatie

Bereczki G. Gergo Lorant

Bolba G. Gheorghe Dumitru

Borota I. Ioan

Dragos V. Iosif Paul

Erdei E. Zoltan Ludovic

Fechete A. Eugen

Gava V.V. Vasile Emil

Illes G. Gheorghe

Leneschi G. Vasile

Lieb M. Zoltan

Lung P. Nicolae

Matioca V. Vasile Alexandru

Molnar V. Marius Lucian

Naghi I. Sebastian

Napholtz V.T. Iosif Zsolt

Orosz G. Gabor Gyorgy

Pop M. Adrian Romeo

Pop (cas. Lung) V. Crinuta Florica

Schrepler F. Attila

Spatar V. Ioan

Supuran T.I. Bogdan

Tohotan S. Flaviu Reimond

Vaida I. Monica Amalia

Zimbru G. Vasile

66

Page 68: Anuarul absolventilor

ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Adresa: Str. G.Bariţiu, nr. 26/28, 400027, Cluj-Napoca Decanat: Sala 357, tel.: 40-264-401223, fax: 0264-591689 Secretariat: Sala 358, tel.: 40-264-401224 Url: http://el.el.obs.utcluj.ro/

CONDUCEREA

Decan Prof. dr. ing. Marina ŢOPA

Prodecan Prof. dr. ing. Tudor PALADE

Prodecan Prof.dr.ing. Dorin PETREUŞ

Secretar Ştiinţific Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN

Secretar şef Ing. Tamara GOGA

CONSILIUL FACULTĂŢII

Catedra de Comunicaţii: Catedra de Bazele Electronicii: 1. Prof.dr.ing. Virgil DOBROTĂ 18. Prof.dr.ing. Lelia FEŞTILĂ 2. Prof.dr.ing. Monica BORDA 19. Prof.dr.ing. Marina ŢOPA 3. Prof.dr.ing. Aurel VLAICU 20. Prof.dr.ing. Sorin HINTEA 4. Prof.dr.ing. Vasile BOTA 21. Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN 5. Prof.dr.ing. Tudor PALADE 22. Conf.dr.ing. Victor POPESCU 6. Prof..dr.ing. Eugen LUPU 23. Conf.dr.ing. Albert FAZAKAS 7. Prof.dr.ing. Mircea GIURGIU

8. Prof.dr.ing. Gavril TODEREAN 9. Conf. dr.ing. Bogdan ORZA 10. Prof.dr.ing. Petre POP

11. Conf.dr.ing. Romulus Terebeş

Studenţi: Catedra de Electronică Aplicată: 24. LAR Mihai Alexandru 12. Prof.dr.ing. Şerban LUNGU 25. POPA Alexandru 13. Prof.dr.ing. Dan PITICĂ 26. FILIPOIU Gabriela 14. Prof.dr.ing. Mircea DĂBÂCAN 27. FĂGĂRAŞ Bianca Alexandra 15. Prof.dr.ing. Dorin PETREUŞ 28. POPESCU Cristi 16. Prof.dr.ing. Ioan CIASCAI 29. GAITAN Isabela 17. Conf.dr.ing. Ovidiu POP 30. PLEŞA Cosmin

31. BUTNAR Alexandru

67

Page 69: Anuarul absolventilor

Stimaţi absolvenţi,

Absolvirea este o sintagmă, care creează o stare de nostalgie pentru cadre

didactice şi părinţi, iar pentru absolvenţi maximă bucurie şi satisfacţie.

Acest moment este doar frumosul sfârşit al unui început: cel al unei cariere

de inginer de producţie sau al continuării studiilor de master, doctorat

pentru o viitoare carieră în cercetare.

Trofeul pe care urmează să îl obţineţi acum, după parcurgerea studiilor de

licenţă este diploma de inginer în domeniul ingineriei electronice şi al

telecomunicaţiilor, obţinută la o facultate de renume, recunoscută atât în

ţară, cât şi străinătate. Această diplomă atestă abilităţile voastre practice şi

teoretice, capacitatea voastră de a duce la bun sfârşit o sarcină pe termen

lung.

Sperăm ca finalizarea studiilor de licenţă să nu vă îndepărteze de cadrele

didactice, de facultate şi în anii care vin să vă avem aproape ca studenţi

masteranzi, doctoranzi sau parteneri în relaţia universitate-industrie! Vă

dorim ca toate acţiunile voastre viitoare să fie însoţite de succese şi bucurii,

pentru că le meritaţi!

Ţin să mulţumesc părinţilor voştri pentru sprijinul pe care vi l-au acordat pe

parcursul studiilor şi să vă felicit pentru inteligenţa, ambiţia si tenacitatea

de care aţi dat dovadă încheind cu succes studiile dificile de licenţă din

domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor. Felicitări! Mult succes în

continuare!

Cluj-Napoca, 27 mai 2011

Decan

Prof. dr. ing. Marina ŢOPA

68

Page 70: Anuarul absolventilor

Cadre didactice

CATEDRA DE BAZELE ELECTRONICII Sef catedra: Prof.dr.ing. Lelia Festila Prof.cons. dr. ing. Miron Costin Prof. dr. ing. Festila Lelia Prof. dr. ing. Rusu Corneliu

Prof. dr. ing. Topa Marina

Prof. dr. ing. Voiculescu Emil

Prof. dr. ing. Hintea Sorin

Prof. dr. ing. Oltean Gabriel

Conf. dr. ing. Popescu Victor

Conf. dr. ing. Neag Marius

Conf. dr. ing. Cirlugea Mihaela

Conf. dr. ing. Fazakas Albert

Conf. dr. ing. Csipkes Doris

S.l. dr. ing. Galatus Ramona

Asist. dr. ing. Csipkes Gabor Asist.dr. ing. Grama Lacrimioara

Asist. drd. ing. Groza Robert

Asist. dr. ing. Kirei Botond Asist. drd. ing. Saracut Ioana Asist. drd. ing. Sipos Emilia Asist. drd. ing. Szolga Lorand Asist. drd. ing. Szopos Erwin Prep. ing. Ivanciu Laura CATEDRA DE COMUNICATII Sef catedra: Prof. dr.ing. Dobrota Virgil Prof.dr.ing. Toderean Gavril - Ioan Prof.dr.ing. Borda Monica Prof.dr.ing. Vlaicu Aurel Prof.dr.ing. Dobrota Virgil Prof.dr.ing. Palade Tudor Prof.dr.ing. Vaida Mircea Prof.dr.ing. Bota Vasile Prof.dr.ing. Lupu Eugen Prof.dr.ing. Giurgiu Mircea Prof.dr.ing. Arsinte Radu Prof.dr.ing. Pop Gavril - Petre

Conf.dr.ing. Zinca Daniel Conf.dr.ing. Terebes Romulus Conf.dr.ing. Polgar Zsolt Conf.dr.ing. Gordan Mihaela Conf.dr.ing. Orza Bogdan Conf.dr.ing. Crisan Nicolae Conf.dr.ing. Cremene Marcel Sl.dr.ing. Striletchi Cosmin Sl.dr.ing. Blaga Tudor Sl.dr.ing. Varga Mihaly Sl.dr.ing. Pop Sorin Asist.dr.ing. Vancea Cristian-Mihai Asist.dr.ing. Chiorean Ligia Asist.dr.ing. Benta Kuderma - Iulian Asist.dr.ing. Puschita Emanuel Asist.dr.ing. Cremene Ligia Asist.dr.ing. Emerich Simina Asist.dr.ing. Apatean Anca Asist.dr.ing. Buza Ovidiu Asist.dr.ing.Malutan Raul Asist.dr.ing. Florea Camelia CATEDRA DE ELECTRONICĂ APLICATĂ Sef catedra: Prof.dr.ing. Dan Pitică Cadre didactice: Prof.dr.ing. Şerban Lungu

Prof.dr.ing. Dan Pitică

Prof.dr.ing. Mircea Dăbâcan

Prof.dr.ing. Dorin Petreuş Prof.dr.ing. Ioan Ciascai Conf.dr.ing. Niculaie Palaghiţă Conf.dr.ing. Ovidiu Pop Conf. dr.ing. Cristian Fărcaş Conf. dr. ing Gabriel Chindriş Asist.ing. Andra Păcurar Asist.dr.ing. Liviu Viman Asist.dr.ing. Alin Grama Asist.ing. Septimiu Pop Asist.ing. Marius Mureşan

69

Page 71: Anuarul absolventilor

Asist.ing. Man Lucian Asist.ing. Monica Zolog Prep.ing. Ionuţ Ciocan

Inginer sistem: Ing. Ionel Baciu

70

Page 72: Anuarul absolventilor

Absolvenți - licență

Specializarea: Electronica

Aplicata Aleseei O.S. Ovidiu

Arba G. Cristian Dumitru

Babici G. Gavril Ovidiu

Basa G. Zsolt

Belei C. George

Benke Varvara F. Andrei

Bledea I. Gheorghe Adrian

Bodea P.C. Alin

Bondor D. Ramona Diana

Bordean L.S. Cristian

Borobei C. Marcel

Bortas I. Adrian

Bota I. Corina

Bulik L. Kinga Maria

Burus A. Adrian

But A. Ioan Alexandru

Buta I.S. Iulia Ancuta

Cabulea I. Cosmin Ioan

Casvan G. Mariana Niculina

Catarau Cotutiu G. Laura

Chesa I. Ciprian Iacob

Cismas T.A. Adrian

Ciuberea I. Cristian

Cornea V. Marius Victor

Costea G. Bogdan George

Costin C. Paul Dan

Csoka E. Levente

Dan V.D. Lavinia

David I. George

Fagadar I.F. Andrei Florin

Fiastru M. Bogdan Andrei

Fodor M. Alexandra

Gabrian N. Onisim Nicolae

Gaitan N. Isabela

Gatea A. Rares Catalin

Giurgiu I.N. Andrei Ion

Giurgiu I. Iulia

Goarna C. Bianca Roxana

Gotu G. Vlad

Gozar V. Adrian Vasile

Grajdeanu T. Alina Teodora

Halmu L. Razvan Adrian

Herteg V. Eleonora

Inovan N. Lucian Nicolae

Leoca D.D. Dana Iulia

Madaras A. Sebastian

Maier I. Alina Mihaela

Malutan G. Ioan Liviu

Man E. Marcela

Marcu A.I. Calin Augustin

Marinescu M. Nicolae Claudiu

Meghesan D. Dumitru Laurentiu

Mihaly V. Csaba

Mois I. Ionut Cristian

Moisa I. Andrei Ioan

Moisei A. Ghenadie

Moldovan F.L. Florin

Muresan E. Malin Silviu

Muresan M.I. Robert Francisc

Muresan V. Emanuel Vlad

Nagy F. Mihaita Cristian

Neamt A.D. Claudiu

Peter C. Alin Constantin

Piclisan N. Diana Ioana

Pilbak S.I. Levente Alpar

Pintilie L. Lidia

Pirv S. Bogdan Lucian

Podina V. Andrei Cosmin

Pop I. Mihai George

Popa S.A. Silviu Ionut

Popescu V. Vasile Emanuel

Porizan G. Cristian Gheorghe

71

Page 73: Anuarul absolventilor

Puscasiu D. Tudor Bogdan

Rus V. Marius Florin

Rusu I. Lia Roxana

Rusu I. Raluca Veronica

Sabou N. Sergiu Bogdan

Salajan M. Mihai

Sita I. Vasile Adrian

Socaciu I. Andrei Dan

Solomon N. Nicolae Razvan

Suciu I. Ioana Roxana

Szonyi I. Istvan

Tampau S. Ovidiu

Taralunga G. Bianca Lavinia

Tibacov V. Mihai

Todorut T. Traian Sorin Ioan

Tofan O.C. Petru Alexandru

Toma I. Liliana

Topala V. Livia Feliana

Trif I. Andrei

Ursa E. Florin Daniel

Vestemean D. Dumitru Cosmin

Zbranca F. Vladimir

Specializarea: Electronica

Aplicata (in limba engleza)

Bogdan N. Mihai

Brad M.T. Teodor Marian

Buliga I. Tudor

Cilibica D. Andrei Razvan

Ciobanca A.I. Dan Alexandru

Cioran D. Emil

Cirstoiu I.M. Cezar

Cosma P. Felix Sebastian

Cosmuta O.M. Nelu Octavian

Crisan A. Tudor

Dabacan M.A. Adriana

Fulger M.S. Anca

Gaia A.S. Andrei Emanuel

Gherman F.T. Tudor Mihai

Hudriciu E.I. Calin Paul

Maniu P.M. Dan Adrian

Martari P.D. Paul Nutu

Miron V. Razvan Vasile

Mocan I. Corina Alexandra

Moldovan D.I. Beniamin Samuel

Muntean N. Alexandru Nicu

Naidin C. Horia Gabriel

Neagu A. Aron Andrei

Nechita M. Mihai Radu

Ortelecan V. Adrian

Pitica D. Madalina Dana

Pop F. Mircea Sebastian

Pop T. Bogdan

Prodan V. Alex

Robotin F.V. Anda Florica

Roja D.L. Cristian

Sacara D. Lucian Axente

Salajan D. Tomina Fabiola

Sandru I. Florin Bogdan

Stefanache A. Sergiu Nicolae

Stefanescu P.I. Sebastian Andrei

Suciu V.O. Adrian

Ticsa I. Victor

Tineghe A. Valentina

Traista V. Claudiu Vasile

Trif I. Ioan Catalin Daniel

Specializarea: Tehnologii si

Sisteme de Telecomunicatii Ardelean G.V. Vlad Adrian

Bacanu S. Manuela Andra

Besleaga F. Florin

Birca G. Andrei

Boda S. Istvan Szabolcs

Bodea C.I. Sergiu Alexandru

Bodea G. Mihai Adrian

Bodean O. Paul Andrei

Bora M. Maria

72

Page 74: Anuarul absolventilor

Bostan V.M. Adrian

Budurin D. Irina

Buse V. Adrian Dumitru

Castravet C. Alexandru

Chendrean N. Alexandra Raluca

Chindea F.F.S. Simona Alida

Cica V. Lucian Ovidiu

Ciubotaru D. Dan Alexandru

Ciungu Suteu N. Silvia

Cosma M.P. Mihai

Crisan I. Anamaria

Crisan I. Ioana Adriana

Crisan S. Simina

Csiki Serban I. Ioan Tiberiu

Dan F. Radu Bogdan

Dan M. Sebastian Marian

David C. Cristina Andrada

Dragosin I. Ioan Alexandru

Drenciu E. Cristina

Dumitras C.E. Claudiu Ciprian

Filip I. Aurica

Filipoiu G. Gabriela

Georgiu I. Alexandru

Gyarmati L. Levente Gyorgy

Haiduc V. Lucian Alexandru

Halasu I. Gavril Ioan

Hoadrea F. Paul Octavian

Holbura N. Carmen

Hosu S.M. Andrei Ciprian

Hudrea I. Ioana Alina

Iacob N. Andreea

Ignat I. Cosmin Lucian

Ilea I. Ioana

Irimescu D. Bianca

Jecan C. Adrian Constantin

Joarza L. Ioana Daniela

Lazar C. Vlad Mihai

Lebu N. Cosmin Nicolae

Leitan I. Ioana Lavinia

Lupescu M. Adrian Constantin

Maniac M. Vlad Florin

Manoila V. Bogdan Liviu

Marian S. Oana Teodora

Martin M. Mihai Simion

Matei A. Adrian Ioan

Maxim P. Roxana Andreea

Mesia A. Alexandra

Mich I. Ioan

Mnere V. Ionut Andrei

Moldovan A. Diana Maria

Moldovan I. Vladimir

Muresan I. Adela Denisa

Muresan I. Ioana Mariana

Muresan M.S. Mircea Paul

Muresan N.L. Sergiu Catalin

Nicolescu G.C. Adrian Gheorghe

Oncea D. Gabriel Adrian

Onea H.B. Horia

Oniga M. Marcela

Oprea N. Daniel Ioan

Oprisa V. Raluca Ancuta

Padurariu S. Mihai

Paduraru M. Laurentiu

Palacean E. Radu Bogdan

Pascalau G. Ilinca

Peleskei A. Kinga Noemi

Perja P. Alexandra Cristina

Petric N. Ciprian Nicolae

Pop D.S. Alin

Pop O.T. Sorin Alexandru

Pop V. Alina Maria

Pop V. Marius Horatiu

Prunean E. Marius Calin

Salanki I.E. Ioan

Scripcariu N. Lucian Andrei

Sonea S.M. Septimiu Laurian

Stanciu P. Andrei

Stefan D. Gabriela

Stoicuta V. Flavius

Strejer I. Mihai Ioan

73

Page 75: Anuarul absolventilor

Suciu M.D. Lidia Florentina

Televca G. Vladilen

Terhes N. Sergiu Octavian

Tigauan I. Adrian

Tobak B. Reka Anett

Todica A. Alexandru Gabriel

Todoran I.D. Ioan Florin

Tofan O.C. Mihai Razvan

Trif I. Ioan Vasile

Varga S. Sandor Gyorgy

Vidican T. Florin Aurel

Visoiu V.A. Ovidiu Viorel

Zachiu C. Cornel

Specializarea: Tehnologii si

Sisteme de Telecomunicatii (in

limba engleza)

Anghel S.D. Mihai

Balas C. Alexandra Roxana

Bechet P. Andrei Cristian

Bokor T. Oszkar

Borz G. Adrian Vasile

Both L.D. Dan Mihai

Comsa V. Anamaria

Csutak Nagy L. Laszlo Botond

Cuceu A.A. Razvan

Cucuiet A. Florin Daniel

Czegledi I. Cristian Bogdan

Gatej M. Radu Calin

Grosan M.P. Anca

Hilohi N. Lavinia

Hotico A. Camelia Ioana

Ilut A. Alexandru

Iuoras A. Alexandru Cristian

Ivanciu I. Iustin Alexandru

Lodin T. Alexandru Cristian

Lupu V. Georgina

Manasturean I. Ionut Tudor

Mocan M.D. Dan Ovidiu

Muresan D. Andrei Petru

Negru S.O. Tudor Adrian

Oanea I.V. Tudor

Oltean T.C. Daniel Teodor

Ometita Dragos V. Lazar

Parvuta R.I. Sorin Gabriel

Pavel D.I. Alexandru Ion

Pop A.V. Cristina Diana

Pop G. Vasile Marian

Popa N. Florin

Rosian I. Ioana Mirela

Sevastian D. Paula

Sincu N. Sergiu Cristian

Sipos G.C. Oana Maria

Suciu I.F. Ionut Mihai

Szasz T. Teodora

Turda G. Ovidiu Adrian

74

Page 76: Anuarul absolventilor

Absolvenți - master

Specializarea: Circuite si

sisteme integrate Almasi I. Istvan

Anton T. Noemi Cristina

Balint M. Erika

Campean I. Ioan

Candale A. Aurel

Catuna I. Ioan Paul

Chendrean I. Vlad

Chiorean I.C. Alexandru Calin

Chis C. Adriana

Csomortani A. Istvan

Farago G.M. Paul

Farcas M. Mircea Gavril

Fechete D. Marius Nicolae

Iuga F. Flaviu

Jeler V. Radu Victor

Kovacs S. Istvan

Muntea E. Diana Maria

Oros G.I. Anamaria

Pal A. Lehel

Pop I.V. Ionut Bogdan

Purcar I.L. Liviu Mihai

Stafie C. Horatiu Viorel

Turca I. Ioana Monica

Specializarea: Inginerie

electronica

Ardelean V. Ionel Manuel

Bodea M.G. Mircea Ciprian Hamster

Contan D. Cristian

Covaci I. Ciprian Ioan

Craciun R.O. Sinziana

Daraban M.R. Mihai

Daraban M.R. Stefan Romulus

Etz A. Radu

Hodis I.G. Oana Claudia

Langa D. Laura

Man V. Marius Vasile

Marginean M. Stefan Radu

Mihale D. Catalin

Opruta V. Raul Cosmin

Pica Z. Zamfir Bogdan

Pirlea V. Adrian Vasile

Pop I. Ciprian

Rosenberg M. Peter

Samboan I. Simion

Tamaian G. Gabriel Stefan

Tamaian N. Mircea Calin

Ticolea N. Gheorghe Gigi

Toganel C. Adrian Cosmin

Vacar T. Adrian

Vaida I. Radu

Vecerzan M.D. Vlad

Vlad V. Victor Ioan

Specializarea: Prelucrarea

semnalelor si a imaginilor

(limba franceza)

Dale G. Gheorghita Tudor

Dan V. Diana Nicoleta

Danilescu I. Alexandra Dalia

Morariu I. Nicolae Traian

Nemes I. Ionut Cristian

Niculescu I. Maria Cristina

Pop Timar I. Monica

Suta A. Loreta Adriana

Specializarea: Sisteme

integrate de comunicatii cu

aplicatii speciale

Babos A. Octavian

Cernat T. Marius Adrian

Chezan I. Ioan Lucian

75

Page 77: Anuarul absolventilor

Gogota G. Claudiu Laurentiu

Gordan P. Mircea Sebastian

Irimes P. Andrei Bogdan

Levay V. Szabolcs

Nicoara G.D. Bogdan Andrei

Paltan A. Robert Cristian

Vingarzan D. Ileana Claudia

Specializarea: Tehnologii

multimedia

Abrudan D.G. Daniela Adriana

Arvai A. Ecaterina Angela

Badulescu M. Ioana Corina

Balea A. Claudiu Cornel

Barabas S.J. Monika

Bogatan M. Bianca Maria

Boloca N.T. Andreea Nicoleta

Burja I. Gyula Jozsef

Cornea M. Ionut Mihai

Dascal P. Paul Vladut

Dinica G. Anita Georgiana

Dragos S. Szalai Stefan

Flueras V. Enea Claudius

Homodi Z. Andrei

Horvath E. Szilard

Jora S.I. Georgiana

Peter L. Robert

Petrovan V.I. Bogdan Ionut

Popa O.M. Adela Teodora

Popa L. Alexandru

Rece I. Radu Cristian

Stan V. Adriana Cornelia

Stanciu I. Ioan

Stoica V. Sonia Alexandra

Toma L. Diana Laura

Topa V. Alexandru Vasile

Specializarea:

Telecomunicatii Airinei C. Ioana Monica

Barbur V.G. Raluca Florina

Biscovan F. Ciprian Alexandru

Bota V. Corina Maria

Buta M. Mircea Bogdan

Chifor P.I. Petru Andrei

Cioban I. Maria Ruxandra

Cioran D. Dorin Mircea

Croitoru G. Oana Lidia

Dalalau P. Angela Diana

David I. Adrian Ioan

Dumitru N. Andrei

Faraga F.L. Lucian

Hendea G.P. Silviu Mihai

Hintea I. Dorin Emanuel

Laslo V. Monica Andreea

Lazar S.I. Mihai Sorin

Matesan S. Mihai Bogdan

Medan G. Gavril Ionel

Mut I. Daniela Ioana

Nistor N. Nicolae

Pop A. Sanda Cristina

Precup E.I. Liviu Emil

Rebrean I.V. Amalia

Sarik M. Noemi

Sarmas I. Ioan Sabin

Sime M. Irina Elena

Suciu N.G. Mihai Alexandru

Vinti G. Catalin Florin

76

Page 78: Anuarul absolventilor

Facultatea de

INGINERIA MATERIALELOR ŞI A MEDIULUI

Adresa:B-dul Muncii, nr. 103-105, 400027 Cluj-Napoca

Decanat: Sala A 103, telefon: 40-264-401621, fax: 0264-415054

Secretariat: Sala A 103, telefon: 40-264-401622

Url: http://sim.utcluj.ro/ E-mail: [email protected]

Biroul Consiliului facultatii

Decan Prof. dr. ing. Ioan VIDA - SIMITI

Prodecan Prof. dr. ing. Valer MICLE

Secretar ştiinţific Prof. dr.ing. Catalin POPA

CONSILIUL FACULTĂŢII

Prof.dr.ing. Viorel CANDEA Prof.dr.ing.fiz. Ionel CHICINAS Prof.dr.fiz. Eugen CULEA

Prof.dr.ing. Valer MICLE Prof.dr.ing. Emil NAGY Prof.dr.ing. Liviu NISTOR Prof.dr.chim. Maria Elena PICA Prof.dr.ing. Catalin POPA Prof.dr.chim. Violeta POPESCU Prof.dr.ing. Tiberiu RUSU

Prof.dr.ing. Ioan VIDA – SIMITI

Conf.dr.fiz. Ilioara COROIU

Conf.dr.ing. Viorel DAN

Conf dr. fiz. Radu FECHETE

Conf.dr. ing. Radu MURESAN

Conf.dr.ing. Gavril NEGREA

Conf.dr.fiz. Vasile POP

Conf.dr.ing. Mariana POP

Conf.dr.fiz. Tania RISTOIU

Conf. dr.ing. Emil RITI-MIHOC

S.l. dr.ing. Dan PORCAR

Doctorand Ing. Violeta MERIE

Student Ramona BALMOS

Student Vlad DIRJAN

Student Ionut LATES

Student Lucian MISARAS

Student Dan Sorin OLTEAN

Student Oana SARMASAN

Student Silvia SUTA

77

Page 79: Anuarul absolventilor

MESAJ

adresat absolvenţilor Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a

Mediului – Promoţia 2011

In fiecare an, de ziua absolvenţilor, noi dascălii, părinţii şi

bunicii voştri ne luăm o binemeritată porţie de tinereţe.

Tinereţea – această stare de spirit, tinereţea o victorie a

voinţei asupra delăsării şi pesimismului, a dorinţei de autodepăşire.

Cu cât avem mai mare încredere în noi înşine, cu cât suntem mai

entuziaşti, cu atât suntem mai tineri.

Suntem aşadar astăzi reuniţi împreună tineri de toate vârstele

pentru a sărbători Tinereţea.Tinereţea voastră a absolvenţilor care aţi

câstigat o luptă a vieţii în urma căreia aţi obţinut ceea ce aţi dorit

frumosul si tentantul titlu de “ inginer ”, tinereţea dascălilor care v-au

transmis ideile şi idealurile lor şi ale înaintaşilor, tinereţea părinţilor

şi a bunicilor care astăzi trăiesc alături de voi, împlinirea şi bucuria

văzându-şi răsplătită truda, speranţa, curajul şi încrederea în voi.

Misiunea lor s-a încheiat. Misiunea voastră abia acum începe.

Dragi absolvenţi, momentul pe care îl trăiţi astăzi alături de cei

dragi şi apropiaţi nu este un sfârşit de efort, nu este nici măcar

începutul sfârşitului, este ceea ce am putea numi “sfârşitul

începutului“.

Aţi petrecut împreună cu dascălii vostri cinci ani de studii

încărcaţi de dramatism, dar sunt sigur că veţi recunoaşte, şi de

momente fericite, de satisfacţii şi de bucurii.

Universitatea v-a oferit şansa dobândirii competenţelor celei

mai elegante şi nobile profesii, aceea de inginer.

Herbert Hoover, preşedinte al Statelor Unite între anii 1929-

1933 defineşte şi caracterizează astfel profesia de inginer:

"Ingineria este o mare profesie. E fascinaţia de a vedea cum

o plăsmuire a imaginaţiei se transformă, cu ajutorul ştiinţei într-un

plan pe hârtie. Ca apoi să se materializeze în piatră, metal sau

energie. Ca apoi să creeze locuri de muncă şi locuinţe pentru

oameni. Ca apoi să ducă la creşterea standardului de viată şi la

sporirea confortului. Acesta este înaltul privilegiu al inginerului.

78

Page 80: Anuarul absolventilor

Marea responsabilitate a inginerului în comparaţie cu cei de altă

profesie este că operele lui se află sub văzul tuturor. Acţiunile sale se

concretizează, pas cu pas, în material palpabil. El nu-şi poate

îngropa greşelile ca medicul. El nu le poate face nevăzute şi da vina

pe judecător ca avocatul. El nu-şi poate ascunde erorile cu pomi şi

iederă ca arhitectul. El nu poate, ca politicianul, să-şi ascundă

lipsurile dând vina pe opoziţie sperând că oamenii vor uita.

Inginerul, pur şi simplu, nu poate nega că el a făcut-o. Dacă

lucrarea nu e bună e condamnat. Pe de altă parte, spre deosebire de

medic, viaţa sa nu se scurge între oameni slabi. Spre deosebire de

militari, nu distrugerea e scopul vieţii lui. Spre deosebire de avocat,

nu-şi câştigă pâinea din conflicte. Inginerului îi revine menirea să

îmbrace scheletul ştiinţei cu viaţă, confort şi speranţă. Desigur, pe

măsură ce anii trec, oamenii uită care inginer este autorul lucrării,

chiar dacă au ştiut odată. Sau un politician oarecare îşi pune numele

pe ea. Sau oamenii o atribuie unui promotor care s-a folosit, de fapt

de banii altora... Pe când singur, inginerul priveşte înapoi spre

binele nesfârşit ce se desprinde din succesul său cu o satisfacţie pe

care o cunosc puţine profesii. Iar verdictul colegilor săi este singura

recunoaştere care şi-o doreşte."

Cât de valabile şi actuale sunt cele exprimate anterior !

Generaţiei voastre şi a celor viitoare vi se deschide o mare

şansă pe care condiţiile vitrege ale istoriei au refuzat-o bunicilor şi

părinţilor voştri. Nu va fi uşor dar tinereţea, speranţa şi încrederea

reprezintă valori de neînvins.

Semnificaţia momentului trăit astăzi mă duce la câteva

îndemnuri: să nu vă uitaţi părinţii care astăzi se bucură împreună cu

voi, să le răsplătiţi gândurile frumoase care vi

le-au purtat şi vi le poartă în suflet. Pentru toate acestea şi pentru cele

care acum nu-mi vin în minte să le spun, vă îndemn ca în aceste

momente de euforie şi bucurie să găsiţi câteva clipe pentru a le

mulţumi în taină lor şi Celui de Sus.

Să nu uitaţi băncile şi laboratoarele facultăţii pe care azi aţi

absolvit-o. Să nu uitaţi cetatea studenţească a Clujului. Să nu vă uitaţi

dascălii, pentru că tot ceea ce v-au transmis vă va fi de folos în viaţă,

fie că veţi profesa ingineria, fie că veţi avea alte preocupări. Vă

79

Page 81: Anuarul absolventilor

îndemn să fiţi drepţi, să aveţi curaj şi încredere în voi şi în şansele

vieţii. Să nu vă uitaţi colegii, să ţineţi legatura între voi. Să fiţi

solidari cu aceia care întreprind binele.

Ca părinte, vă îndemn ceea ce îl îndemn şi pe fiul meu: să nu

uitaţi că sunteţi creştini, să nu-i uitaţi pe cei care v-au dat nume, să

nu uitaţi că sunteţi fii ai acestei ţări, să vă consideraţi şi să vă

comportaţi ca adevăraţi europeni.

Noi, foştii voştri profesori, începând de astăzi, vă asteptăm

oricând cu drag, cu bucurie, cu respect, cu gânduri bune şi cu sfaturi

credem noi, utile.

Să aveţi parte de multe succese, de şansă, de sănătate, de

concordie, să fiţi respectaţi şi să vă respectaţi semenii.

Dumnezeu să vă aibă în pază.

Cluj-Napoca, 27 mai 2011.

Prof.univ. dr. ing. Ioan VIDA-SIMITI

Decanul Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

80

Page 82: Anuarul absolventilor

CORPUL DIDACTIC

Catedra:STIINTA SI

TEHNOLOGIA MATERIALELOR

Se f catedra:Prof. dr. ing.fiz. Ionel

CHICINAS Prof.dr.ing. Viorel CANDEA Prof.dr.ing.fiz. Ionel CHICINAS Prof.dr.ing. Ioan VIDA – SIMITI Prof.dr.fiz. Nicolae JUMATE Prof. dr. ing. Liviu BRANDUSAN Prof.dr.ing. Catalin POPA Conf.dr.ing. Radu MURESAN S.l.dr.ing. Codruta PAVEL S.l.dr.ing. Dana SALOMIE S.l.dr. ing Marius BODEA S.l.dr. ing. Daniela BOTA S.l.. dr.ing. Virgiliu PRICA Asist. dr.ing. Niculina SECHEL Asist. dr.fiz. Florin POPA Asist. dr.ing Gyorgy THALMAIER Prep.ing. Gabriel BATIN

Catedra:INGINERIA MEDIULUI

INDUSTRIAL

Se f catedra: Conf.dr.ing.Viorel DAN Prof.dr.ing Valer MICLE

Prof.dr.ing. Tiberiu RUSU Prof.dr.ing. Vasile SOPORAN Conf.dr.ing Viorel DAN

Conf.dr.ing Emil RIŢI-MIHOC

Conf.dr.ing Vasile RUS S.l. dr.ing. Simona-Elena AVRAM

S.l.dr.ing. Ovidiu NEMES S.l.dr.ing. Dan PORCAR S.l.dr. ing. Ioana DENES POP S.l.dr. ing. Cristina DEAC Asist. ing. Calin ROGOZAN

Catedra:INGINERIA PROCESARII

MATERIALELOR

Sef catedra : Prof.dr.ing. Liviu

NISTOR

Prof.dr.ing Emil NAGY

Prof.dr.ing. Liviu NISTOR

Conf.dr.ing Dan FRUNZA

Conf.dr.ing

Conf.dr.ing.

Mircea MOCIRAN

Gavril NEGREA

Conf.dr.ing

Conf.dr.ing

S.l. dr. ing.

S.l. dr. ing.

S.l. dr. ing.

S.l. dr. ing.

S.l. dr. ing.

Mariana POP

Horatiu VERMESAN

Marius CRISAN

Dorina MIHUT

Adriana NEAG

Luciana RUS

Marius TINTELECAN

Asist.ing. Tiberiu LEHENE

Asist.ing. Dan NOVEANU

Asist.ing. Monica SAS BOCA

Catedra: FIZICA

Sef catedra : Prof.dr.fiz. Eugen CULEA

Prof.dr.fiz. Eugen CULEA

Prof.dr.fiz. Ileana LUPSA

Prof.dr.fiz. Traian PETRISOR

Prof.dr.fiz. Ioan ARDELEAN

Conf.dr.fiz. Ilioara COROIU

Conf.dr.fiz. Simona NICOARÃ

Conf.dr.fiz. Vasile POP

Conf.dr.fiz. Tania RISTOIU

Conf. dr.fiz. Radu FECHETE

S.l. dr.fiz Marius BÂRLEA

S.l. dr.fiz. Petru PASCUTA

S.l. dr.fiz Codruta BADEA

S.l. dr.chim. Simona RADA

Asist dr .fiz. Lidia POP

Asist.fiz Maria BOSCA

Asist.fiz. Ramona CHELCEA

Asist. fiz. Iosif LAZAR

Prep.fiz. Mihai GABOR

Prep.fiz. Traian PETRISOR

81

Page 83: Anuarul absolventilor

Catedra: CHIMIE

Sef catedra: Prof.dr.chim. Maria Elena

PICA

Prof.dr.ing.chim Lelia CIONTEA

Prof.dr.chim Maria Elena PICA

Prof.dr.ing.chim Violeta POPESCU

Conf.dr.chim Lorentz JANTSCHI Conf.dr. chim Mihaela UNGURESAN

Asist.drd.ing.

chim.

Amalia MESAROS

Prep.drd. Chim. Liviu BOLUNDUT

82

Page 84: Anuarul absolventilor

Absolvenți - licență

Specializarea: Stiinta

materialelor Albu Steiu I. Vlad

Beldean A. Daniela

Brezoi P. Petru Aurelian

Bunea I. Corina Daniela

Cardos I. Diana Octavia

Chechedi S. Ioana Mihaela

Chisiu G. George Iuliu

Cocis D. Calin Dan

Colta Z. Florin Ciprian

Cristian I.M. Pompiliu

Dinu I. Vlad

Done R. Camelia Andreea

Feher V. Vasile Robert

Gheorghiciuc C. Radu

Ghirisan T. Flaviu Vasile

Grecu V. Ilie Sergiu

Horea G. Mihai George

Luca I. Ana

Lucaci V. Cornelia Cristina

Marangoci D. Cosmin Danut

Marinca M. Vasile Mihai

Moldovan V. Paula Elena

Pop A. Catalin Ioan

Pop I. Anamaria

Pop V. Vasile

Precup L. Maria Gina

Puscas I. Ioan

Rus A. Alexandru

Sarmasan M.A. Oana Andreea

Sigheartau V. Tiberius Viorel

Sim P. Anamaria

Sima G. Liviu Adrian

Szabo S. Szuszana Valeria

Tavaszi L. Szende Iulia

Vaida I. Andrei Mirel

Specializarea: Ingineria

Procesarii Materialelor (Zalau)

Crisan V. Marius Dan

Crisan V.I. Ionut Sergiu

Dolha C. Paul

Domokos B. Barnabas

Fekete Z. Zoltan Gedeon

Pop G. Gheorghe Calin

Szilagyi A. Szabolcs

Tamasan V. Adela Cristina

Turian V. Marius Victor

Visen T. Leonard Vasile

Specializarea: Ingineria si

Protectia Mediului in Industrie

Arion V. Cristian

Baraian V. Adrian

Bonczidai F. Daniela Rita

Boros G. Akos Balazs

Burdet G. Niculina Valerica

Cheres A. Monica Viorica

Chichisan C. Calin Dan

Chicinas S. Raluca Corina

Cristea R.M. Radu Cristian

Curea A. Horatiu Dan

Dejeu I. Ioana Andreiea

Epure C. Alexandru Daniel

Fabian M. Mihaela

Fatasan I. Adrian

Florut G.N. Vlad Marian

Gazdac (cas. Farcas) I. Adela Rodica

Ghirca G.I. George Eduard

Gurzau O.M. Daniela Irina

Hadarean I. Alexandru Tudor

Hanca I. Adrian Ioan

Iaru V. Vasile Gabriel

83

Page 85: Anuarul absolventilor

Ispas I. Andreea Maria

Lobont I. Ioan

Manta G.I. Roxana Marina

Marina L. Alina Maria Andreea

Mic A. Monica

Mican G.A. Ada

Misca A. Adina Daniela

Morda P. Bogdan Petru

Nechita D. Adrian

Nimigean V. Andreea

Olteanu M.I. Paula Mirela

Papp I. Tunde

Petrut A. Mihai Andrei

Pop A. Ioana

Pop D. Anamaria

Pop I. Radu Gheorghe

Pop Z. Lucian Sergiu

Prigoana R. Ioana Olga

Romosan S. Diana Simona

Spiru D. Iulian Constantin

Suta G.I. Silvia

Tatar N. Cristina Natalia

Timar I. Iulian

Todea M. Alexandra Valeria

Todea O.P. Raluca

Voica N. Valentin

Zegrean L. Andreea Dorina

84

Page 86: Anuarul absolventilor

Absolvenți - master

Specializarea: Dezvoltare

durabila si protectia mediului Ambrus D. Arnold

Anton V. Camelia Adriana

Astilean (cas. Bacila) G. Carmen

Gabriela

Baldean T. Roxana

Balmos L.I. Ramona Ioana

Buda V. Ionut Vasile

Bungardean I. Maria Camelia

Dali M.G. Adriana

Filip R. Calin Gabriel

Frincu G. Laura Gabriela

Gabor I. Izabella

Hantig G. Iuliana

Juhos I. Anna Reka

Kiss F. Melinda

Lar A. Magdalena Augusta

Matis N.S. Alexandru

Petridean V. Iuliu Virgil

Pudilic M. Cristian

Rusu T. Mariana Cristina

Soit L.C. Lucian Constantin

Stecz (cas. Albetel) N. Delia Maria

Szilagyi V. Szilard

Specializarea: Ingineria si

managementul procesarii

avansate a materialelor

Balaban G. Sorin Gheorghe

Birda I. Doru Ioan

Blaj I. Florin Lucian

Cret V. Adrian Vasile

Cristea I. Codruta Corina

Gavrila G. Vlad George

Ianc A. Adriana Maria

Ilea G. Emanuel

Iles L. Ladislau

Kiss A.T. Florian Marius

Nicoara N. Letitia Nicoleta

Opris I. Dan Virgil

Peter B. Szabolcs Balint

Petric D. Patricia Cerasela

Prunean (cas. Velea ) I. Maria

Puie S. Alina Euxenia

Rusu N. Claudia Mioara

Suciu V. Vasile

Todoran G. Gavrila

Specializarea: Managementul

integrat al resurselor naturale

si al deseurilor

Calugar A. Ioan

Cimpan A.D. Oana Simina

Datu D.D. Elena Minodora

Derzsi Rado M. Zsolt

Lazar I. Alina Dalia

Loghin N. Cristian Nelu

Marton B. Eniko Noemi

Marton T. Szilard Tibor

Modi O. Rita Emoke

Moldovan G. Georgeta

Moldovan G. Liviu Daniel

Oltean I. Oliviu

Oltean P. Petru Bogdan

Salajan Iepure O. Anca

Salanta D. Oana Cornelia

Sandor G. Marius Gheorghe Sorin

Sima G. Maria Georgeta

Socina T. Toader Grigore

Sztreda A.C. Zoltan Csaba

Todea A. Alina Adriana

85

Page 87: Anuarul absolventilor

Turcu P. Cristina

Turcu G. Ioana Maria

Zeicu I. Andreea Cristina

Zoltan V. Crina Mirabela

Specializarea: Sudarea si

asigurarea calitatii materialelor

Cerlinca M. Adrian

Cupsa P. Florin Ioan

Curea F. Ciprian Iulian

Dragos V. Marcel Dan

Gherasim G. Gabriel

Groza D. Dan Viorel

Guran I. Vlad Iulian

Maniac M. Matei

Moldovan S. Sorin Alexandru

Negrea V. Andreea

Nimigean V. Marius Sebastian

Oniga E. Alexandru Emil

Pop A. Camelia

Ritea N. Marius Nicolae

Suta N.F. Bogdan Mihai

Szabo Z. Robert Alexandru

Tripon L.S. Alexandra Aurelia

Vaida O.V. Razvan Ovidiu

Vesa V. Vlad Marius

Vlad M.D. Sabin

86

Page 88: Anuarul absolventilor

Facultatea de

INGINERIE ELECTRICĂ

Adresa: Str. G. Bariţiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca

Decanat: Sala 47, telefon: 40-264-401228

Secretariat: Sala 42, telefon: 40-264-401229

E-mail: [email protected], [email protected]

URL: - http://www.ie.utcluj.ro

CONDUCEREA

Decan Prof. Dr. ing. Radu CIUPA

Prodecan Prof. Dr. ing. Ioan G. TÂRNOVAN

Prodecan Prof. Dr.ing. Claudia Steluţa MARŢIŞ

Secretar ştiinţific Prof. Dr.ing. Călin RUSU

Secretar şef Ing. Andrea LOTEI

CONSILIUL FACULTĂŢII

Cadre didactice:

Prof. Dr.ing. Radu V. CIUPA

Prof. Dr.ing. Călin MUNTEANU

Prof. Dr.ing. Vasile NEAMŢU

Prof. Dr.ing. Adrian SAMUILĂ

Prof. Dr.ing. Vasile ŢOPA

Conf. Dr.ing. Dan Doru MICU

Prof. Dr.ing. Horia BĂLAN

Prof. Dr.ing. Virgil MAIER

Prof. Dr.ing. Radu TÎRNOVAN

Prof. Dr.ing. Sorin PAVEL

Conf. Dr.ing. Andrei CZIKER

Prof. Dr.ing. Radu MUNTEANU

Prof. Dr.ing. Ioan G. TÂRNOVAN

Prof. Dr.ing. Gheorghe TODORAN

Conf. Dr.ing. Rodica HOLONEC

Prof. Dr.ing. Iulian BIROU

Prof. Dr.ing. Maria IMECS

Prof. Dr.ing. Teodor PANĂ

Prof. Dr.ing. Călin RUSU

Prof. Dr.ing. Lorand SZABO

Prof. Dr.ec. Alexandru CATANĂ

Prof. Dr.ing. Horia HEDEȘIU

Prof. Dr.ing. Claudia MARŢIŞ

Studenţi:

Stud. Vasile MUREŞAN II IEt

Stud. Tudor VESA II IEn

Stud. Răzvan CREHUL II IEt

Stud. Ionuţ MOLDOVAN III IMed.

Stud. Vlad ZACHARIAS IV EP&AE

Stud. Anca CRAINIC II Ing.ec.

Stud. Cristina ROMAN II IE

Stud. Silviu CORNESTEAN III Med.

87

Page 89: Anuarul absolventilor

Mesaj de absolvire

Facultatea de Inginerie Electrică Cluj-Napoca

Dragi absolvenţi ! Îmi face o plăcere deosebită sa mă adresez vouă, să îmi

iau rămas bun de la cea mai mare parte a promoţiei voastre (spun asta

pentru că unii dintre voi vor rămane studenţi în continuare, desigur la

masterat sau studii aprofundate).

Unul dintre lucrurile pe care le aud adesea de la studenţi este formulat cu

cuvintele: «sper să fac asta sau cealaltă – să îmi termin proiectul sau să îmi

iau testele până se apropie sesiunea ». Sau : «cu puţin noroc, îmi voi preda

lucrarea de diplomă înainte de termen, ca să am timp să învăţ pentru

licenţă ». Sigur, ştiu exact ce vor să spună, dar de obicei reacţia mea este

«nu ar trebui să vă bazaţi pe speranţă sau pe noroc în inginerie. Creaţi-vă

singuri propria speranţă şi propriul noroc. Faceţi-vă un plan şi executaţi-vă

sarcinile sârguincios, înregistraţi ceea ce învăţaţi pe parcurs, şi veţi

descoperi că asta e cea mai bună reţetă a succesului, a realizării. Succesul

dă încredere, ceea ce vă creşte respectul de sine, încrederea în voi înşivă; şi

tot aşa mai departe – e un sistem minunat de feedback pozitiv.»

Dar speranţa şi norocul unde intervin? Uitându-mă la propria mea viaţă, atât

personală cât şi profesională, sunt pe deplin conştient de rolul imens jucat de

speranţele mele şi de norocul meu, aşa încât sunt puţin derutat de ideea că, în

calitate de ingineri, nu ar trebui să ne bazăm pe speranţă sau noroc.

Sper sincer că toţi veţi reuşi să găsiţi ceea ce vi se potriveşte; sigur că

norocul îşi va juca rolul aici, pentru ca veţi avea de făcut alegeri şi ocaziile

sunt de multe ori create de alţii, iar dacă sunteţi în locul potrivit la timpul

potrivit, vi s-ar putea întâmpla ceva bun. Sper ca astfel de lucruri să vă

apară în cale, dar nu uitaţi că un inginer îşi poate face şi singur norocul, şi

cu cât deveniţi mai puternici şi mai capabili, cu atât vă va fi mai uşor să vă

creaţi singuri ocaziile.

Credeţi în voi înşivă, aveţi încredere în capacităţile voastre. Am spus înainte

că încrederea reală vine din cunoaşterea bună a meseriei. Voi tocmai aţi

88

Page 90: Anuarul absolventilor

încheiat prima etapă a pregătirii voastre ca ingineri, şi sper că aţi acumulat

multe cunoştinţe şi pricepere. Dar sunteţi abia la început, şi, indiferent că

preferaţi munca efectivă, coordonarea unui grup sau proiectarea, încă mai

aveţi mult de învăţat. E un fapt general recunoscut că inginerii continuă să

înveţe şi să-şi dezvolte priceperea şi cunoştinţele pe tot parcursul carierei –

până la urmă noi răspundem, ca şi comunitate, tendinţei în continuă

schimbare, dar inexorabile, de a transforma lumea într-un loc mai bun, de a

creşte calitatea vieţii. Deci lăsaţi credinţa care o aveţi în voi înşivă, încrederea

pe care aţi câştigat-o în timpul petrecut ca studenţi ai Facultăţii de inginerie

electrică, să fie fundaţia pe care va creşte viitorul vostru.

Ar mai fi ceva : felul în care ne purtăm cu colegii noştri ingineri este foarte

important. Cred că veţi avea mai mult succes individual sau într-o echipă

dacă îi respectaţi pe colegii voştri. Asta nu e uşor întotdeauna; sigur, partea

cu respectul este fundamental importantă, dar uneori poate fi greu să nu îţi

pierzi răbdarea sau să nu devii frustrat din cauza altora sau a ta însuţi, din

diverse motive, mai ales dacă aveţi constrângeri drastice de timp. Ezit să

«predic» pe acest subiect, dar experienţa îmi indică fără echivoc că echipele

sau colectivele care suferă din cauza efectelor lipsei de respect colegial nu

sunt locuri bune de muncă, iar oamenii nu vor lucra cât pot de bine în astfel

de medii. Doream să vă transmit această idee şi vă sugerez să trataţi acest

aspect ca pe unul de maximă importanţă – poate realiza diferenţa imensă în

satisfacţia la locul de muncă şi în starea voastră generală de bine.

Am fost şi eu în situaţia voastră, astfel că ştiu cum vă simţiţi, credeţi-mă.

Atunci când am absolvit facultatea nu ştiam ce fel de inginer voi deveni;

ştiam doar că probabil dorinţa iniţială de a mă specializa în profilul electric

mă va susţine pe tot parcursul carierei mele – şi aşa a fost.

Pe drumul carierei voastre veţi fi continuu testaţi şi puşi la încercare ; se va

dori să se ştie care sunt capacităţile voastre, valorile voastre şi modul în

care interacţionaţi cu oamenii. Eu sper ca diplomele voastre de ingineri

obţinute la Facultatea de inginerie electrică din Cluj îşi vor păstra valoarea

pentru voi şi că veţi deveni mai puternici odată cu ea. Vă rog să păstraţi

legătura cu noi; vrem cu adevărat să ştim cum vă descurcaţi, şi poate în

viitor vă veţi alătura colectivelor noastre şi ne veţi ajuta să ne dezvoltăm

programele pentru a se adresa mai bine cerinţelor schimbătoare ale

industriei. Am aprecia foarte mult acest lucru.

89

Page 91: Anuarul absolventilor

Acum, la absolvire, este momentul când puteţi să vă convingeţi singuri, să

îi convingeţi pe părinţii voştri şi pe toţi oamenii care vă cunosc, că sunteţi

capabili să vă construiţi cu curaj şi încredere propriul vostru viitor. Puteţi să

arătaţi că sunteţi decişi să urmaţi cu tenacitate, entuziasm şi speranţă

drumul către împlinirea profesională.

Profitaţi la maximum de diplomele voastre şi luaţi cu voi în viitor speranţa,

credinţa şi nobleţea colegială a comunităţii inginereşti.

Vă mulţumesc,

Decan

Prof.univ.dr.ing. Radu V. CIUPA

90

Page 92: Anuarul absolventilor

CORPUL DIDACTIC

Catedra: Electrotehnică

Şef de catedră:

Prof. Dr.ing. Vasile ŢOPA

Şef de catedră adjunct:

Prof. Dr.ing. Călin MUNTEANU

Responsabil ştiinţific:

Prof. Dr.ing. Marius ROMAN Prof. Dr.ing. Alexandru IUGA

Profesor consultant

Prof. Dr.ing. Roman MORA

Profesor consultant

Prof. Dr.ing. Emil SIMION

Prof. Dr.ing. Gheorghe MÎNDRU

Prof. Dr.ing. Eugeniu MAN

Prof. Dr.ing. Radu CIUPA

Prof. Dr.ing. Vasile NEAMŢU

Prof. Dr.ing. Dan Ovidiu MICU

Prof. Dr.ing. Adrian SAMUILĂ

Prof. Dr.ing. Vasile ŢOPA

Prof. Dr.ing. Marius ROMAN

Prof. Dr.ing. Dan RAFIROIU

Prof. Dr.ing. Călin MUNTEANU

Conf. Dr.ing. Ilie SUĂRĂŞAN

Conf. Dr.ing. Simona VLAD

Conf. Dr.ing. Laura GRINDEI

Conf. Dr.ing. Dan Doru MICU

Conf. Dr.ing. Laura DĂRĂBANT Conf. Dr.ing. Mihai MUNTEANU

Şef lucr. Dr.ing. Marius PURCAR Asist. ing. Sorin BUDU

Asist. ing. Denisa DUMA

Asist. ing. Anca NICU

Asist. ing. Mihaela PLEŞA

Asist. ing. Adina RĂCĂŞAN

Asist. ing. Claudia PĂCURAR

Catedra: Măsurări Electrice

Şef de catedră:

Prof. Dr.ing. Gheorghe I.

TODORAN

Şef de catedră adjunct:

Conf. Dr.ing. Rodica HOLONEC

Responsabil ştiinţific:

Conf. Dr.ing. Radu Adrian

MUNTEANU Prof. Dr.ing. Nicolae PATACHI

Profesor consultant

Prof. Dr.ing. Radu MUNTEANU

Prof. Dr.ing. Gheorghe TODORAN

Prof. Dr.ing. Ioan G. TÂRNOVAN

Conf. Dr.ing. Rodica HOLONEC

Conf. Dr.ing. Florin DRĂGAN

Conf. Dr.ing. Romul COPÎNDEAN

Conf. Dr.ing. Titus E. CRIŞAN

Conf. Dr.ing. Radu Adrian

MUNTEANU

Şef lucr.Dr. ing. Dan M. IUDEAN

Asist. Dr.ing. Septimiu CRIŞAN

Asist. Dr.ing. Bogdan ŢEBREAN

Catedra: Acţionări Electrice şi

Roboţi

Şef de catedră:

Prof. Dr.ing. Iulian BIROU

Şef de catedră adjunct:

Prof. Dr.ing. Richard

MARSCHALKO

Responsabil ştiinţific:

Prof. Dr.ing. Călin RUSU Prof. Dr.ing. Viorel TRIFA

Prof. Dr.ing. Maria IMECS

Prof. Dr.ing. Richard

MARSCHALKO

Prof. Dr.ing. Teodor PANĂ

Prof. Dr.ing. Călin RUSU

91

Page 93: Anuarul absolventilor

Prof. Dr.ing. Iulian BIROU

Şef lucr. Dr.ing. Ioan Iov INCZE

Şef lucr. Dr.ing. Csaba SZASZ

Şef lucr. Dr.ing. Csaba SZABO

Asist. ing. Eniko SZOKE

Asist. ing. Melinda RADIAN

KREISZER

Asist. ing. Mircea BOJAN

Asist. ing. Călin MĂRGINEAN

Asist. ing. Ioana VESE

Catedra: Maşini Electrice,

Marketing şi Management:

Şef de catedră:

Prof. Dr.ing. Lorand SZABO

Şef de catedră adjunct:

Prof. Dr.ing. Horia HEDEȘIU

Responsabil ştiinţific:

Prof. Dr.ec. Alexandru CATANĂ Prof. Dr.ing. Ioan Adrian VIOREL

Profesor consultant

Prof. Dr.ing. Karoly BIRO

Profesor consultant

Prof. Dr.ing. Vasile IANCU

Prof. Dr.ec. Alexandru CATANĂ

Prof. Dr.ec. Doina CATANĂ

Prof. Dr.ing. Mircea M. RĂDULESCU

Prof. Dr.ing. Lorand SZABO

Prof. Dr.ing. Horia HEDEŞIU

Prof. Dr.ing. Claudia MARŢIŞ

Şef lucr. ec. Anca

CONSTANTINESCU DOBRA

Asist. Dr.ing. Daniel FODOREAN

Asist. ing. Cristian POPA

Asist. ing. Claudiu OPREA

Asist. ing. Florin JURCĂ

Asist. ing. Ştefan BREBAN

Catedra: Electroenergetică

Şef de catedră:

Prof. Dr.ing. Sorin PAVEL

Şef de catedră adjunct:

Prof. Dr.ing. Mircea CHINDRIŞ

Prof. Dr.ing. Virgil MAIER

Prof. Dr.ing. Mircea CHINDRIŞ

Prof. Dr.ing. Horia BĂLAN

Prof. Dr.ing. Ioan VĂDAN

Prof. Dr.ing. Radu TÎRNOVAN

Prof. Dr.ing. Sorin PAVEL

Conf. Dr.ing. Rodica CREŢ

Conf. Dr.ing. Silviu ŞTEFĂNESCU

Conf. Dr.ing. Andrei CZIKER

Şef lucr. Dr.ing. Corina MARTINEAC

Şef lucr.Dr. ing. Antoniu TURCU

Asist. ing. Constantin PICĂ

Asist. ing. Marius RUSSU

Asist. ing. Aurel BOTEZAN

Asist. ing. Anca MIRON

Prep. ing. Simona ARDELEAN

92

Page 94: Anuarul absolventilor

Absolvenți - licență

Specializarea: Electromecanica Bob I. Irina Maria

Capilnean S.C. Stefan

Cociobea A. Andrei Vasile

Codorean A. Sorin Alexandru

Costin D.A.G. Radu Mihai

Cupcea A. Alexandru Ioan

Garlea G. Gheorghe

Herle I. Ionel Daniel

Jula G. Flavius Eusebio

Mangu E. Eugen Mihai

Oltean P. Doru Bogdan

Oprescu O. Dragos Alexandru

Peter I. Raul Catalin

Pop V. Calin Adrian

Popp A.G. Aron Attila

Prisacariu D. Andrei

Scrob G. Andrei Marius

Sucala V. Rares Valentin

Tamas I. Puiu Andrei

Turcas I.N. Ioan Paul

Valean S.T. Rares Adrian

Vescan V. Lucian Simion

Vlad D. Andrei Daniel

Vladau D.S. Dan Ciprian

Specializarea: Electronica de

Putere si Actionari Electrice

Avram P. Sorin Ioan

Balint I. Robert

Bodian V.I. Alexandru Vasile

Boiciuc G. George Andrei

Bolos I. Virgil Vasile

Brad T. Cristian Marius

Giurgiu I. Mircea

Indrecan C. Calin Cornel

Iobagy S. Sergiu Marian

Osan M.I. George Mihai

Pasca V. Calin

Pausan D. Raul Dan

Petca V. Adrian Iuliu

Pop A. Claudiu

Porkolab A. Robert

Posan A. Florin Bogdan

Schiop E. Olimpiu Mihai

Sfechis I.N. Andrei Ilie

Todea E.I. Bogdan Emil

Toth V. Istvan

Vancea I.V. Dan Ioan

Vulc R. Romica Ionica

Specializarea: Instrumentatie si

Achizitii de Date

Bugnariu I. Anca Andrada

Ceuca G. Paul Ioan

Chiciudean C. Mihai Florin

Chira C.G. Mihai Cristian

Cordos A. Alexandru Rares

Costea N. Teodora

Crecan I. Demetrius Alexandru

Crehul V. Razvan Dumitru

Danci P.L. Andrei

Dipsan C. Calin Paul

Florea I. Andrei Ioan

Gaz A. Florin Alexandru

Han A. Adam

Horincar I. Ovidiu

Hurezan N. Ioan Teodor

Jecan I. Florin

Marc C. Emil Vasile

Maxim T. Teodor

Mirza A.N. Adrian Ioan

Muresan G. Sergiu Adrian

Negrean S. Manuel Cosmin

93

Page 95: Anuarul absolventilor

Petri I. Adrian

Sandor C. Emanuel

Specializarea: Sisteme Electrice

Balint A. Zoltan

Barna V. Vasile

Bota T. Tudor Andrei

Csala D. Denes

Czirjak I. Szilard Arthur

Danciu C. Valentin Cornel

Dranca V. Marius Alexandru

Elekes A. Csaba

Galos G. Daniel

Gyorgy I. Tamas

Hanca V.I. Andrei Rares

Isoc D. Victor

Ivanescu A. Dorin Marius

Keresztes F. Corina Iulia

Luca P. Silvestru Petru

Lupoian S.H. Silviu Stelian

Moldoveanu I. Andreea

Necsoi G. Catalin Grigore

Paunescu M.V. Mihai

Pop G. Gheorghe

Radu D. Bogdan Daniel

Rakasz A.C. Andrei

Saracut M.D. Dorin Marcel

Stavariu T.N. Cristian

Szabo A. Tamas

Takacs P.M. Sergiu Razvan

Talpos V. Vasile Aurel

Tivadar I. Lucian Ionut

Varvara G. Cornelius Nicolae

Veres V. Delia Iuliana

Specializarea: Managementul

Energiei Adorean A. Alexandru Raul

Babanas I. Laurentiu Ioan

Bunea I.D. Bogdan Dumitru

Chira L. Alexandru Emanuel

Colta I. Igor

Coman A. Alexandru Ioan

Coman (cas. Trif) A. Lavinia Lucia

Crisan I. Ioan

Crisan V. Mircea Cornel

Darjan S. Nicu Vasile

Frinc I.F. Alexandru Ionel

Giloan I. Raluca

Gilovean E. Rares Eugen

Horvat I. Horatiu Adrian

Huza I. Darius Daniel

Kanadil S. Maher

Leonte V. Marius

Lupoian V. Mihai Dan

Marica G. Cristian

Mihai G. Ionut Alexandru

Mihaila L. Rares Gabriel

Mihut V. Florin

Nasui I. Ichim

Pardut C. Rasvan Costel

Pentek A. Andras

Pogacean I. Anca Mihaela

Pop G. Cristian

Pop M. Daniel Marin

Potor P. Marius Petru

Sabo D. Florin

Salanta G. Gheorghe

Sandu V.O. Dan Alexandru

Suciu A. Marian

Szanto F. Tibor Zsolt

Teodorescu D.R. Iulian Doru

Tiff C. Constantin Horea

Timis I. Horatiu Ionita

94

Page 96: Anuarul absolventilor

Tirnovan R.A. Radu

Trifoi V. Valentin Ioan

Vadan D. Ardelean

Veltan A. Calin Tinel

Verde A. Maria Amalia

Vesa M. Tudor

Specializarea: Inginerie

Medicala

Al - Hindi A.W. Anas

Al - Hindi A.W. Mohamed

Anti M. Mihai Emanuel

Babes F. Florin

Bajanaru G. Ana Maria

Bran V. Marian Ionica

Breaz M. Mihai Ioan

Bucerzan C.M. Sergiu

Buiga I. Liana

Ceuca I. Ioana Lucretia

Ciubotaru D. Dorin Mihai

Denes A. Julia

Domide G. Flavius Lucian

Gal L. Raul Sorin

Mathe G. Brigitta Alexandrina

Mohamed F.A. Amira Elisabeta

Nistor S. Mihai

Nyakas S. Attila Dezso

Popa A. Alexandru

Popa I. Elena Georgeta

Pupaza O. Ioana Alesandra

Satmarean E. Mihaela

Sdraila S. Larisa Georgiana

Spermezan A. Dumitru Ioan

Staniste I. Ramona

Todea A. Bogdan Denis

Zamfir F. Andreea Roxana

95

Page 97: Anuarul absolventilor

Absolvenți - master

Specializarea: Managementul

sistemelor electroenergetice

moderne Almas D. Bogdan Vlad

Bucur A.L. Raul Adrian

Buruian V. Paul Teodor

Buzila V. Petronela Valeria

Chereches G. Ciprian Ionel

Chis E. Raul Eugen

Dolca I. Daniel Ionut

Haiduc A.S. George Alexandru

Ilies V. Vlad

Lapuste G. Ioan

Leascenco V. Dumitru

Marginean I. Raul Razvan

Mocan V. Marius Vasile

Moldovan I. Anamaria

Moldovan I. Ioan

Mosut N. Doru Nicolae

Muresan I. Andrei

Nistor G. Constantin Marius

Polec V. Victoria Florica

Rednic N. Calin

Sabou V. Andrea Raluca

Silas G. Adrian

Toma V. Carmen Elena

Tulici N. Ionut Bogdan

Ungureanu D. Stefan

Ureche (cas. Potra) A. Florina Liliana

Specializarea: Sisteme de

monitorizare si control in

ingineria electrica

Arjoca S.G. Teodora Cristina

Balaji A.S. Alexandru Iosif

Banica I. Cosmin Marian

Barbu A. Mihai

Berdea N. Nicolae Ioan Gheorghe

Brandusan V. Dan Marius

Bumbariu L. Cosmin Mihaita

Cadar I. Horea Ioan

Chesauan I. Ionut Mihai

Jorza T. Andrei Raul

Marginean M. Ioana

Marza O.I. Adrian Octavian

Mocan T. Alexandru

Negreanu D. Daniel Cornel

Peter H. Horatiu Claudiu

Rusu M.C. Vlad Ioan

Specializarea: Sisteme si

structuri electrice avansate

Birte S. Ovidiu

Chirca D.E. Mihai

Dregan S. Sandu Felician

Fantana D. Raluca

Gaga I. Calin Paul

Heghes M. Mihai Marian

Herle Z. Marin Vasile

Ilea G.I. Sebastian

Kulcsar F. Szabolcs Ferenc

Pop V. Vasile Ciprian

Potoroaca C. Dan

Puscas V. Rares

Rusu I. Paul Ciprian

Senila N.O. Angela Niculina

Stangu M. Mihai Ciprian

Striblea V. Valeria Maria

Veres S. Andrei

Zacharias N. Vlad

96

Page 98: Anuarul absolventilor

Specializarea: Stiinte

ingineresti aplicate in medicina

Cosma P. Petru Alin

Dangulea M. Ciprian

Dragos G. Daniel Gheorghe

Jidveian N. Adina Nicoleta

Laiu G. Simona

Lungu M. Angela

Mititean C.R. Calina Marcela

Mois I. Ioan Valentin

Nagyosi G. Stefan Mihai

Obrejan I.V. Alexandru Mihai

Petis M. Raul Bogdan

Radu I. Ovidiu Ionut

Retegan D. Paul Alexandru

Ursu D. Dana Vasilica

Zaharia V. Adrian

Zirbo I. Ioana Alexandra

Specializarea: Tehnici moderne

de proiectare asistata de

calculator in ing. el Caltea C. Gabriela

Chiorean E.A. Remus Vlad

Cimpian A. Ana

Dordea S. Vlad Alexandru

Hruban R. Sergiu Ambrozie

Muntean M. Oana

Pantea M. Mihaita Alin

Patrascu D. Mirela

Persia E. Silviu Alin

Rus I. Simona Corina

Stan I. Adrian Emil

Stejar C.A. Remalian Magdiel

Vlad G. Marius Bogdan

Vlasea L.I. Catalin Andrei

97

Page 99: Anuarul absolventilor

Facultatea de

INSTALAŢII

Adresa: B-dul. 21 Decembrie nr. 128 – 130

Decanat: sala I 104, tel. 0264.202502, Tel+fax: 0264.410179

Secretariat: sala I 102, tel. 0264.202510, 0264.202509

Secretar şef: sala I105, tel. 0264.202503

URL: http://instalatii.utcluj.ro

CONDUCEREA

Decan Prof.dr.ing.Gheorghe BADEA

Prodecan Conf.dr.ing. Viorel DRAGOŞ

Secretar ştiinţific Conf.dr.ing. Carmen MÂRZA

Secretar şef Mirela BOŢAN

CONSILIUL FACULTĂŢII

Prof.dr.ing.Gheorghe BADEA

Conf.dr.ing. Viorel DRAGOŞ

Conf.dr.ing. Carmen MÂRZA

Prof.dr.ing.. Daniela PAŞCA

Prof.dr.ing. Antoniu DOMŞA

Prof.dr.ing. Tudor POPOVICI

Conf.dr.ing. Mircea BUZDUGAN

Conf.dr.ing. Elena GLUGAN

Anca Cristina SUCIU - student

Rareş COMŞA – student

Artur CRĂCIUN- student

98

Page 100: Anuarul absolventilor

Dragi absolvenţi,

Stimaţi invitaţi,

Distinşi colegi

Astăzi, vrem sau nu, noi toţi trăim într-o lume înscrisă pe

traiectoria globalizării, fenomen ce permite transmiterea peste frontiere a

ideilor, a bunurilor materiale dar şi a pericolelor.

În procesul universal, fiecare ţară ocupă un anumit loc şi de felul de

a înţelege şi de a aborda problemele globale, cât şi maniera în care o ţară

sau alta se autosituează în fluxul noilor procese deosebit de complexe,

depinde eficienţa propriei sale orientări, a propriului ei efort.

Astăzi mai mult ca oricând, pe lângă o serie de parametrii ce ajută

statistic la ierarhizarea ţărilor, unul vehiculat tot mai des, cunoscut ca

Produsul Intern Brut, a devenit esenţial, pentru că el repezintă averea totală

pe care o produce o ţară. Acest indicator sintetic evidenţiază în prim plan,

hărnicia unui popor, modul de organizare a unei ţări şi de ce nu şi structura

sistemului de educaţie ca suport al dezvoltării ştiinţifice şi culturale.

O mică incursiune în istoria recentă ne permite să evidenţiem că în

timp ce în 1950 societatea planetară avea un PIB de cca 4000 mld. $

americani, după o jumătate de secol depăşeşte impresionanta cifră de 28000

mld $. Motivul? Aproape toată planeta a mers şi merge la şcoală, s-au

umplut amfiteatrele şi laboratoarele iar centrele de cercetare-dezvoltare-

inovare s-au dezvoltat fără precedent. Cum a fost posibil ? Este evident,

printr-o strategie adecvată, susţinută de o însemnată parte alocată din PIB.

Astfel în 2000, în timp ce Uniunea Europeană aloca 1,93%, SUA aloca

2,76% iar cu mult peste, Japonia aloca 3,12%, element ce permite o primă

ierarhizare şi care a condus ca la celebra întâlnire de la Bologna, europenii

să-şi impună mărirea bugetului pentru cercetare-dezvoltare pentru a-i

ajunge din urmă pe americani şi japonezi. Unde se situa România?

În 2004 românii alocau din PIB infima cifră de 0,27% cu gândul că

până în 2010 aceasta să crească exploziv. Ce se întâmplă astăzi ?

Incapacitatea organizatorică, materială şi strategică a celor ce guvernează

ţara a condus la ideea de reformă a învăţământului, din păcate negociindu-

se principiile şi nu modul lor de aplicare, apreciindu-se că dacă reformezi,

exişti şi nu are importanţă cum.

Modul greşit de abordare a făcut ca producţia ştiinţifică să fie

acceptată numai dacă este validată de Occident – vezi clasificarea ISI-

amintindu-ne că numai cu o jumătate de secol în urmă totul trebuia validat

de cei de la răsărit.

99

Page 101: Anuarul absolventilor

Au apărut pe lângă unele maxime cunoscute şi la noi ca “ai carte ai

parte’’ unele sloganuri de genul “reformezi deci exişti’’, acţiune care nu

poate decât să dăuneze atunci când suportul material – acea parte din PIB, -

este nesemnificativ.

Din păcate procesul globalizării la care ne raportăm, se află în fază

incipientă în România, unde pozitivitatea sistemului încă nu şi-a atins

limitele, percepându-se cu mai mare intensitate doar riscurile.

Că vine sau nu din Occident sau de undeva de aiurea un lucru este

cert, că au apărut o serie de mutaţii în opţiunile membrilor societăţii

româneşti, astfel că în locul abonamentelor la spectacole de teatru şi

cinema, la sălile de lectură şi documentare au apărut abonamentele la solar

şi la discotecă ca elemente de echivalenţă. Pe acest fundal, pentru naţiunea

română se impune în primul rând însuşirea acelei poziţii de a nu mai delega

altora răspunderea sau dreptul de a decide – spunând justificativ că aşa ne

cere Europa – considerându-ne egali cu toate popoarele când este nevoie de

a decide.

Eforturile depuse pentru a avea un bun specialist trebuie făcute în

timp, atât în învăţământ cât şi în industrie, dar mai ales în învăţământ că se

şie că acesta trebuie să se dezvolte cu paşi mici şi nu exploziv, pentru că

numai aşa are profunzime, este stabil şi este de durată.

Din păcate toate intervenţiile instituţionale din ultimele două

decenii au repezentat un experiment brutal asupra sistemului de învăţământ

românesc, deoarce nu au vizat strategic fondul, ci numai forma,lipsind în

principal pârghiile financiare, schimbările fiind de cele mai multe ori

contradictorii.

În acest context, când în iunie 2011, în cadrul Facultăţii de

Instalaţii de la Cluj, îşi încheie studiile de licenţă 140 absolvenţi şi 93 de

master, problema care trebuie să ne-o punem, ca de fiecare dată în ultimul

timp, dacă societatea românească este dispusă să primească aceşti

specialişti, astfel încât ei să-şi consolideze opţiunea, într-un moment în care

România are opţiunea globalizării.

Ştiind că ingineria este grea şi incumbă multă responsabilitate, cere

măsură în toate şi multă rigoare, vă propun în final să-i aplaudăm pe

absolvenţii Facultăţii de Instalaţii din Cluj, promoţia 2011, pentru reuşita

lor.

Vă mulţumesc pentru atenţie,

DECAN,

Prof.dr.ing. Gheorghe BADEA

100

Page 102: Anuarul absolventilor

CORPUL DIDACTIC

Catedra:

BAZELE INSTALAŢIILOR

Sef catedra:

Prof.dr.ing. Popovici Tudor

Prof.dr.ing. Popovici Tudor

Prof.dr.ing. Paşca Daniela

Conf.dr.ing. Pop Ionuţ

Conf.dr.ing. Muntea Cornel

Conf.dr.ing. Carmen Mârza

Conf.dr.ing. Buzdugan Mircea

Conf.dr.ing. Cristea Alexandru

S.l.dr.ing. Bacoţiu Ciprian

S.l.dr.ing. Chisăliţă Gelu

S.l.dr.ing. Hădărean Adriana

S.l.ing. Indolean Radu

Asistent drd.ing. Hoţupan Anca

Asistent drd.ing. Chira Teodor

Asistent drd.ing. Moldovan Raluca

Prep.drd.ing. Corsiuc Georgiana

Catedra:

INSTALATII PENTRU

CONSTRUCTII

Sef catedra:

Prof.dr.ing. Domşa Antoniu

Prof.dr.ing. Domşa Antoniu

Prof.dr.ing. Badea Gheorghe

Conf. dr.ing. Dragoş Viorel

Conf.dr.ing. Macovescu Sorin

Conf.dr.ing. Glugan Elena

Conf.dr.ing. Vitan Eugen

Conf.dr.ing. Beu Dorin

S.l.dr.ing. Domniţa Florin

S.l.dr.ing. Abrudan Ancuţa

S.l.dr.ing. Giurca Ioan

Asistent drd.ing. Mureşan Dan

Asistent drd.ing. Farcaş Anagabriela

Asistent drd.ing. Buica Adrian

Prep.drd.ing. Iacob Cristina

Prep.drd.ing. Rusu Daniel

Tehnician Militaru Mariana

Tehnician Filip Augustin

Tehnician Dodea Liviu

CADRE DIDACTICE ASOCIATE:

Ing. Călin Safirescu

101

Page 103: Anuarul absolventilor

Absolvenți - licență

Specializarea: Instalatii pentru

Constructii Achim V. Ionut Mihai

Ardelean V. Razvan Ionel

Bal V. Adrian Lucian

Balazs K. Nandor

Balazs Becsi J. Antal

Barna I. Paul Simion

Bec T. Andrei

Benedekfi K. Istvan

Benko L. Norbert

Berendi A. Andrei Ioan

Blebea G. Dan Gheorghe

Bob G. Cosmin Marian

Bodiu N. Ramona Nicoleta

Bogdan G. Cristian Paul

Bogdan I.T. Petru Iuliu

Botu V. Raluca Andrada

Breban A. Alfred

Brendea G. Alexandru Iulian

Bugnariu M.G.V. Tudor Mircea

Butnar E. Radu Adrian

Buza P. Claudia Raluca

Caia V.E. Emil Bogdan

Campan D.D. Remus Adrian

Campan D.D. Romulus Daniel

Campean G. Larisa Bianca

Cantor G. Georgiana Florina

Chis N. Daniela Mariana

Cioci G.C. Ionut Cornel

Ciupe N. Anamaria

Comanescu L.O. Florin

Corpadean I. Ioan Florin

Corsau I.D. Alex Dorin

Cosma V.G. Dan Paul

Cosmovici M.R. Radu Dan

Cozonac O. Simona Lenuta

Cupsa G. Bogdan Gabriel

Dan D. Anamaria Raluca

Dan D. Raluca Maria

Dancu V. Florin

Darabont A. Vilmos

Dener S. Stefan

Domuta V. Ionut Mihai

Dusa O. Adrian

Fechete V. Ionut

Ferencz A. Balazs

Ferenczi J. Jozsef

Ferestean I. Anamaria

Fit (cas. Nicula) A. Florenta Diana

Gal L. Laszlo

Gall L. Attila

Giloan G. George Ioan

Gruita I. Ovidiu Ioan

Horge I. Vasile Dumitru

Iacob I. Ionut Lucian

Ilea S. Nicoleta Camelia

Iloaie S. Florin George

Imbuzan V. Daniel

Imre I. Robert Szabolcs

Jecan T. Rares Laurian

Kelenyi J. Bianca Andrea

Kispal I. Csaba

Kovacs D. Szabolcs

Latiu A.P. Alin Ioan

Lazar T. Darius Traian

Lese G. Crinu Sorin

Lupean M.N. Laurentiu Adrian

Lupu T. Raul Ioan

Luput P.M. George Adrian

Marchis V. Marius Mihai

Marincas (cas. Paul) I.P. Mirela

Ramona

Marincean V. Catalin Maximilian

Matyas V. Zoltan

102

Page 104: Anuarul absolventilor

Micle V.I. Ionel Gratian

Mihaly J.Z. Andras

Moises D. Catalin Dragos

Murariu I. Adrian

Nimas V. Alexandra Adina

Oarcas I. Alin

Oprita C. Radu Corneliu

Orban I. Katalin

Peptan I. Tiberiu

Petri G. George Silviu

Pieloiu E. Marius

Pintea A. Dorel

Plesa G. Dan

Pop C. Cristian Claudiu

Pop F. Adrian

Pop N. Ovidiu

Pop T. Tudor

Popa D.D. Doru

Popa E. Marius Eugen

Porumb N. Adrian Bogdan

Prodan G. Andreea Georgia

Prodan M. Ovidiu - Bogdan

Puscas T. Doru Vasile

Puskas J. Daniel Ioan

Ratiu I. Vlad Cristian

Ratiu M.A. Bogdan Mihai

Revnic A. Mirela Alexandra

Roman I. Cornel Andrei

Roman M. Simona Luciana

Rotar T. Ioan Adrian

Rozsnyai I. Botond Zsolt

Rus D. Doru Paul

Sabau V. Ionut Vasile

Sabou A. Andrei Cristian

Salyi A.I. Peter Emanuel

Sarb V.I. Andrei Octavian

Sasaran O. Octavian Horatiu

Sasvari S. Csaba

Sebesten V.P. Andor

Stefu G. Mihai Dan

Stefuti D. Dumitru Ionut

Stoica N. Cosmin

Strango G. Grigore Daniel

Suciu E. Anca Cristina

Suciu G. Gheorghe Marius

Sumurducan D. Maria Rodica

Suvagau A. Alexandru Dan

Szabo A. Szabolcs Levente

Szabo A. Lorand

Szekely A. Alexandru

Szeles D. Nandor

Tamas N. Dorin Sorin

Tatar I. Ioan Horea

Tataru O. Radu Constantin

Terec I. Marius Dorin

Tiplea I. Marius Bogdan

Tise I. Daniel

Todor S. Tamas Istvan

Toma O.E. Alin Cristian

Torok S.D. Istvan

Trif N. Ionut Mihai

Tuglui M. Ioana Nicoleta

Tusa I.O. Sebastian Gabriel

Udvari D. Aron

Udvari D. Tamas

Vacaru C. Tudor

Vincze Anok S. Csaba

Vladeanu M. Greta Iulia

Zarecki Z.I. Raul

103

Page 105: Anuarul absolventilor

Absolvenți – master

Specializarea: Ingineria

Instalatiilor Banea T. Teodor Ciprian

Baricz L. Laszlo Levente

Beudean L. Florin Daniel

Bibolar F. Gheorghe

Biro A.M. Botond

Blaga E. Lucian Daniel

Boanca G. Gabriel

Bobos A. Calin Alexandru

Boni L. Laszlo Csongor

Bucur G. Marius

Catanescu V. Iulia Andra

Chereches A.V. Sergiu Leonard

Ciataras D.M. Radu Dorin

Cirebea I. Paul

Corches M. Andrei Mircea

Coroiu A. Liviu

Costin G. Alexandru - Gheorghe

Cucos C. Mircea

Darjan L. Sergiu Paul

Denes I. Iuliana Maria

Dociu C. Alina Maria

Dragan I. Rares Bogdan

Epure N. Alin Olimpiu

Fagadar I. Adrian Ioan

Felea S. Remus Damian

Felseghi A.A. Raluca Andreea

Gagea M. Alexandru Mihai

Gatea G. Darius Ciprian

Gheorghe I. Sorin Achim

Gherghel G. Ciprian Daniel

Ghetie T. Vlad Ioan

Giurgiu T. Florin Traian

Grigorean G. Vlad

Hognogi G. Ovidiu

Ionasia L. Calin Ioan

Iosif N. Bogdan

Iosip A.D. Lavinia Elena

Jakab E. Zoltan

Kemenes C. Csaba Eduard

Laposi Oana A. Leonard

Luca I. Razvan Adrian

Lupea I. Calin

Madacsy S. Istvan Attila

Manitiu D. Veronica

Munteanu D. Bogdan Mihai

Niculai Pop A. Anamaria

Nistor(cas. Vajda) D.M. Ioana Dana Monica

Oana A.R. Vlad Stefan

Onet T. Traian

Oprea A. Claudiu Ioan

Oroian E. Aurelian

Pacurar I. Horatiu

Pamfilie I. Sorin Florin

Pamfilie (cas. Dragoi) M. Rodica Lanna

Pavelia I. Adrian

Ploscar I. Florin Vasile

Ploscar I. Laurentiu Iacob

Pop O.A. Gabriel Cosmin

Pop T. Horatiu

Pop I. Simona Ionela

Popa V. Eugen

Popa E. Mihai Eugen

Popa D. Radu

Popa I. Raul Ioan

Prahase N.V. Catalin Emil

Precup A. Radu Calin

Pripon (cas. Flueras) I. Adriana

Puni O. Cosmin

Putura I. Ionut

Racz R. Maria Magdalena

104

Page 106: Anuarul absolventilor

Retean G. Adrian

Rodean I. Ovidiu Constantin

Roman G. Marius Daniel

Roncea I. Cristinel Dan

Salagean G. Razvan Ioan

Sarca G. Bogdan Gabriel

Sava M. Cornel

Sora G. Cosmin Claudiu

Sovre P. Corneliu Sorin

Suciu T. Marius Catalin

Suteu I. Daniel

Tamas G. Rares Ionut

Tatar I. Zsolt

Tautan L.S. Calin

Teglas G. Dorin

Tirla N. Alexandra Maria

Trifu M. Razvan George

Tuns V. Bogdan Sorin

Turcut I. Dorin Ionut

Vasile I. Constantin Iulian

Vetro A. Sandor Levente

Vig T. Zsolt Iozsef

Vladu I. Roxana Adina

105

Page 107: Anuarul absolventilor

Facultatea de

MECANICĂ

Adresa: B-dul Muncii, nr. 103 - 105, 400641 Cluj-Napoca

Decanat: Sala A 01, telefon: 40-264-401602, fax: 0264-415490

Secretariat: Sala B 104, telefon: 40-264-401787, 401603

Url: http://mecanica.utcluj.ro

E-mail: [email protected]

CONDUCEREA

Decan Prof. dr. ing. Nicolae BURNETE

Prodecan Prof. dr. ing. Liviu VAIDA

Secretar ştiintific Conf. dr. ing. Sanda BODEA

Secretar şef Ing. Cicilia RAD

CONSILIUL FACULTĂŢII

Prof.dr.ing. loan Ardelean

Prof.dr.ing. Nicolae Bal

Prof.dr.ing. Mugur Bălan

Prof.dr.ing. Petru Brânzaş

Prof.dr.ing. Vencel Csibi

Prof.dr.ing. Nicolae Filip

Prof.dr.ing. Mihail Hărdău

Prof.dr.ing. Vistrian Mătieş

Prof.dr.ing. Dan Mândru

Prof.dr.ing. Ioan Teberean

Conf.dr.ing. Ivan Ilarie

Conf.dr.ing. Magdalena Orban

Conf.dr.ing. Cristian Mircea Dudescu

Conf.dr.ing. Andrei Kiraly

Conf.dr.ing. Angela Pleşa

Conf.dr.ing. Adrian Todoruţ

Şef.lucr.dr.ing. Bogdan Varga

Studenţi:

Nicolae Vlad Burnete – IV AR

Florin Haiduc – III MTR

Claudiu Hădărean – III MIAIA

Sergiu Marciuc – III SET

Anda Camelia Miclăuş – III AR

Dan Pop – II AR

Bogdan Manolin Jurchiş - anul I Master AM

106

Page 108: Anuarul absolventilor

Dragi absolvenţi, de fapt dragi colegi,

Părinţii vostri, rudele, prietenii au visat să vă vadă studenţi. Voi aţi

visat să deveniţi studenţi şi apoi ingineri. Acum visul acesta s-a împlinit.

De astăzi sunteţi INGINERI (adică, cei ce crează tot ce este bun

material). Urmează să şi dovediţi acest lucru (prin gândire, prin fapte, prin

responsabilitate, prin comportament etc.). Noi suntem convinşi că o puteţi

face. Aţi dovedit-o de atâtea ori. Aveti baze solide pentru a vă arunca în

vâltoarea unei lumi agitate. Aveţi de partea voastră tinereţea, curajul,

puterea de muncă şi inteligenţa, iar unii chiar spiritul de aventură. Dacă veţi

considera munca în echipă ca o necesitate, atunci sigur veţi reuşi pentru că

întotdeauna întregul este mai mare decât părţile.

Sunteţi absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior renumite,

cu o veche tradiţie, apreciată şi cu recunoaştere naţională şi internaţională.

Această şcoală care a fost şi va rămâne un “templu al ştiinţei”, vă consideră

şi vă va considera ca pe nişte copii ai ei; oricând aici veţi găsi o îndrumare

şi un îndemn legat de această profesiune. Peste ani, când, sper să fiţi

specialişti de marcă să vă aduceţi aminte cu mândrie că aţi absolvit

Facultatea de Mecanică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca !

De astăzi sunteţi colegii noştri dar, aţi trecut de cea mai frumoasă

perioadă din viaţa voastră şi nici nu ştiţi ce pierdeţi,…nici nu ştiţi ce vă

aşteaptă…

Noi, vă dorim din toată inima ca viitorul să vă ofere numai

satisfacţii şi ceea ce aţi visat să puteţi transforma în fapte, să trăiţi bucuria

vieţii, a muncii, să aveţi sănătate şi prosperitate şi…

SĂ FIŢI IUBIŢI !

Biroul Consiliului Facultăţii de Mecanică

Nicolae BURNETE

27 mai 2011

107

Page 109: Anuarul absolventilor

CORPUL DIDACTIC

Catedra: AUTOVEHICULE

RUTIERE ŞI MAŞINI

AGRICOLE

Şef catedră:

Prof.dr.ing. Nicolae Filip

†Prof.dr.ing.cons. Nicolae Băţagă

Prof.dr.ing. Gavrilă Bâlc

Prof.dr.ing. Petru Brânzaş

Prof.dr.ing. Nicolae Burnete

Prof.dr.ing.cons. Vasile Ionuţ

Prof.dr.ing.cons. Victor Roş

Prof.dr.ing. Ioan Rus

Conf.dr.ing. Istvan Barabas

Conf.dr.ing. Marius Ghereş

Conf.dr.ing. Ilarie Ivan

Conf.dr.ing. Adrian Todoruţ

Şef lucr.dr.ing. Cristian Coldea

Şef lucr.dr.ing. Lucian Fechete

Şef lucr.dr.ing. Florin Mariaşiu

Şef lucr.dr.ing. Bogdan Varga

Asist.dr.ing. Emilian Borza

Asist.dr.ing. Teodora Deac

Drd.ing. Doru Băldean

Catedra: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI

SPORT

Şef de catedră:

Conf.dr. Marin Dumitrescu

Conf.dr.Viorel Moisin

Şef lucr.dr. Alina Rusu

Şef lucr.drd. Mihai Olănescu

Asist.drd. Bogdan Tănase

Asist. Voicu Moldovan

Catedra: GEOMETRIE

DESCRIPTIVĂ ŞI GRAFICĂ

INGINEREASCĂ

Şef de catedră:

Conf.dr.ing. Magdalena Orban

Prof.dr.ing. Nour Crişan

Conf.dr.ing. Sanda Bodea

Conf.dr.ing. Andrei Kiraly

Şef lucr.drd. ing. Monica Bălcău

Şef lucr.dr.ing. Simona Florea

Şef lucr.dr.ing. Lucia Ghiolţean

Asist. ing. Tiberiu Budişan

Asist. ing. Adrian Florescu

Catedra: MECANISME,

MECANICĂ FINĂ ŞI

MECATRONICĂ

Şef de catedră:

Prof.dr.ing. Vistrian Mătieş

Prof.dr.ing. Ioan Ardelean

Prof.dr.ing. Mircea Bara

Prof.dr.ing. Radu Bălan

Prof.dr.ing. Cornel Brişan

Prof.dr.ing. Vencel Csibi

Prof.dr.ing. Dan Mândru

Conf.dr.ing. Olimpiu Tătar

Şef lucr.dr.ing. Olimpiu Hancu

108

Page 110: Anuarul absolventilor

Şef lucr.dr.ing. Simona Noveanu

Şef lucr.dr.ing. Călin Rusu

Şef lucr.dr.ing. Sergiu Dan Stan

Şef lucr.dr.ing. Emil Teuţan

Asist.dr.ing. Sorin Besoiu

Asist.dr.ing. Ciprian Lăpuşan

Catedra: REZISTENŢA

MATERIALELOR

Şef de catedră:

Prof.dr.ing. Mihail Hărdău

Prof.dr.ing. Nicolae Bal

Prof.dr.ing. Mircea Bejan

Prof.dr.ing. Augustin Creţu

Prof.dr.ing. Marioara Şomotecan

Prof.dr.ing. Mihaela Suciu

Conf.dr.ing. Cristian Mircea Dudescu

Asist.dr.ing. Ioan Adrian Botean

Catedra: TERMOTEHNICĂ,

MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE

TERMICE

Şef de catedră:

Prof.dr.ing. Mugur Bălan

Prof.dr.ing.Victor Hodor

Prof.dr.ing. Dan Opruţa

Prof.dr.ing. Ioan Teberean

Prof.dr.ing. Liviu Vaida

Conf.dr.ing. Ioan Ghiran

Conf.dr.ing. Mircea Mreneş

Conf.dr.ing. Angela Pleşa

Şef lucr.dr.ing. Corina Giurgea

Şef lucr.dr.ing. Lucian Marcu

Şef lucr.dr.ing. Lucian Năşcuţiu

Şef lucr.dr.ing. Paula Ungureşan

Asist.dr.ing. Bode Florin

109

Page 111: Anuarul absolventilor

ABSOLVENTI – licenta

Specializarea: Autovehicule

Rutiere Ailenei N. Claudiu Nicolae

Alb V. Alin Alexandrin

Angel T. Robert

Antal I. Csaba

Astalas N. Nicolae

Baciu C.O.V. Radu Vlad

Banut I. George

Beciu I. Alexandru Ioan

Becus R.V. Radu Paul

Bodnari V. Ion

Borsan V. Vlad

Borsos M. Sandor Ioan

Bota M. Catalin

Botezatu I. Razvan Alin

Bucur V.G. Andrei Vasile

Burcezan R.D. Vlad Alexandru

Burnete N. Nicolae Vlad

Campian D.I. Octavian

Capilna I.A. Ioan Alexandru

Carausan D. Daniel

Chicinas I. Ion Iancu

Chiorean I.C. Razvan

Cimpean I. Stefan George

Ciuca A. Bogdan Marin

Ciupe I.A. Cristian

Ciupe V. Adrian Dan

Cosma M.O. Vlad Matei

Covaciu I.V. Tudor

Covalcic A.F. Vlad

Cozma R.D. George

Criste A. Ioan

Csato C. Botond

Csont D. Balazs

Csorba Vitus M. Marton Zoltan

Demeter S. Istvan Zsolt

Demjen A. Tamas Gabor

Dragan A. Ovidiu Adrian

Dragan M. Marian

Dragoste A. Alin Aurelian

Gita I. Marius Ionut

Groza I.M. Doru

Harabula C. Robert Cornel

Haragus S.C. Sergiu Radu

Ienciu V. Vlad

Iuhos I. Istvan

Izsak L. Laszlo

Juhasz A. Endre

Kolozsvari A.I. Tiberiu

Kubalak B. Iaroslav Ian

Lazar A. Oana Cristina

Macarie S. Sabin Constantin

Manciu N. Radu Ionut

Marincas V. Marius Mugurel

Maris B. Marius

Miclea N. Daniel Cristian

Mihnea I. Ionut

Miklosi I.A. Harald

Mirauta V. Cosmin Andrei

Mititean I. Ionut

Moriczi M. Levente

Muste V. Ciprian Dorel

Nicoara I. Ioan Dan

Nistor T. Marius Cristian

Ogrean N. Catalin Iulian

Oprea I. Alexandru

Oprisoi I. Marius Ioan

Papp C. Geza

Pasca T.V. Tudor Alin

Pojar V. Dan Viorel

Pop E. Eugen Ciprian

Pop G. Rares Cornel

Pop I. Tudor

110

Page 112: Anuarul absolventilor

Pop S.L. Liviu Ovidiu

Pop V. Dorin Lucian

Pop Vancea H.L. Andrei

Popovici I. Alexandru Tudor

Poptean A. Liviu Sebastian

Potra I. Ionut Marian

Ratiu V. Mihai

Razor I. Razvan Ioan Gabriel

Rogojan V. Ioan Radu

Rosu O. Octavian

Rus T. Ioan Dumitru

Rus V. Alexandru Augustin

Sabou F. Florian

Salca I. Iuliu

Santamarian A. Alex

Sipos S. Cristian Stefan

Somesan C. Vlad

Szabo T.A. Koppany

Tambuc A. Raul Mihai

Tolciu T.S. Tudor Alexandru

Tomolea D.N. Dorin Ionut

Tomos I. Adrian Ioan

Tuduce I. Octavian Florin

Turcu S.I. Tudor Calin

Turgyan E. Andrei

Vajda G. Gellerd

Vana I. Iulian Adrian

Veres L. Razvan

Vermesan T. Alexandru

Vlonga M.D. Dragos

Zsoldics V. Balint

Specializarea: Masini si

Instalatii pentru Agricultura si Industria Alimentara

Astilean L. Andrei

Biris G. Nicu Florin

Bochis I. Daniel

Burnete I. Grigore Bogdan

Cristea N. Sergiu Alin

Csaki C.J. Szabolcs Arpad

Detesan G.T. Marius Tanase

Fazacas V. Vasile Adrian

Hajdu K. Gergely

Ignat V. Ionut

Incze J. Szabolcs

Irimus T. Adrian Aurelian

Man A. Ioan Vasile

Marchis G. Aurel Vlad

Marchis I.M. Marcel Sergiu

Peter P. Radu Vasile

Pop A. Daniel Andrei

Precub I. Vlad Andrei

Prunean I. Tiberiu

Salajan A. Tiberiu

Stetco I. Ion Daniel

Valea T. Cristian Ionut

Vlad A.V. Adrian Aurelian

Voivod V. Vasile Bogdan

Specializarea: Mecanica Fina

si Nanotehnologii Greab S. Ioan Petru

Hopirtean I. Gabriel Cristian

Mican I.V. Florin Vladimir

Morariu I. Ioan

Neagu C. Ovidiu Corneliu

Nemes I. Mihai Andrei

Porumb I. Ionut Sergiu

Sabou N. Vlad Ionut

Simion D. Ioan Marius

Simpf I. David

Tabarca F. Iosif George

Todica D.V. Sergiu Andrei

111

Page 113: Anuarul absolventilor

Specializarea: Sisteme si

Echipamente Termice Bencze T. Timea

Benta I. Ionut Cristian

Bogdan G.R. Gelu Catalin

Butean I. Tamas

Cazan I. Laurentiu Gabriel

Cenan I. Tudor Ionut

Corches G. Catalin

Domuta D. Alin Ioan

Filimon I. Ilie

Florut M. Mircea Dan

Gecse A. Zoltan

Gheoanca S. Catalin

Goagas D. Cosmin Dumitru

Hodos I. Adrian

Jako I. Gyula

Lucea P. Paul Vlad

Lungu V.D. Vasile Bogdan

Man I.A. Alexandru

Muresan G. Grigore Cristian

Netan E. Emil Bogdan

Oltean V. Claudiu

Pop M. Darius George

Talfes M.D. Alexandru

Specializarea: Mecatronica Alexandru V. Claudiu Vasile

Bartos A.E. Szabolcs

Chiheri A. Horatiu Andrei

Craciun I. Alexandru Mircea

Craciun I. Ovidiu Mihai

Culda D. Ion Paul

Cupcea I. Rares

Draghita S. Alexandru Ioan

Dragomir C.G. Cristian Andrei

Fejes A. Sandor

Grieb I. Janos Oliver

Hajdu T. Zoltan Zsolt

Kakasy (cas. Nagy) P. Zsofia

Kovacs I. Tibor

Latis I. Gabriel

Marian M.I. Lucian Ionel

Neag S. Florin Grigore

Negru G. Ciprian Florin

Nicoara D.I. Razvan Ioan

Pop S.L. Septimiu Mihai

Popovici V. Vasile Catalin

Rus D. Dan Mihai

Sebesi I. Szabolcs Bruno

Szabo Z. Zoltan Zsolt

Szathmari S.J. Andras

Szlenka J. Tamas

Tamas I. Zoltan

Tatar D. Dorel Florin

Trifu G. Ionut Vasile

112

Page 114: Anuarul absolventilor

ABSOLVENȚI – master

Specializarea: Automobilul si

mediul Badau I.M. Mihai Ionut

Boncz I. Stelian

Bota M. Mihai Cosmin

Buda I. Ioan

Cotiga I. Catalin

David V. Vasile Sevastian

Dehelean G. Florin

Drotar A. Adrian Vlad

Gaal A. Alexandru

Galdau E.D. Bogdan Alexandru

Gavrilas V. Cristian Alexandru

Hales I. Teodor Daniel

Heres A. Vlad

Hotea Florian I. Bogdan

Iancu I. Adrian Cosmin

Marc D. Cristina Andreea

Marcus M.I. Radu Mihai

Marginean T.S. Mihai Tudor

Martin O.R. Horea Catalin

Matei I. Adrian

Mercas V. Vasile Bogdan

Moldovan I. Cristian Claudiu

Muntean I. Florin Gabriel

Obreja P. Marius Valentin

Pop T. Adrian Sorin

Rooz F.Z. Arnold Zoltan

Ruxandu G.C. Vlad Catalin

Samuila G. Mihai Gheorghe

Tampanariu C. Razvan Dacian

Specializarea: Energii

regenerabile

Augustin L. Damian Vasile

Badita N. Ionut Alexandru

Bardasan V.T. Adrian

Borbely L. Istvan

Cimpean V. Valer Cristian

Fazacas V. Cristian

Florut M. Ana Catrinel

Huldusan I. Marcel

Jobb (cas. Czako Gazsi) A. Cristina

Juverdeanu I. Mihai Sorin

Lapuste M. Valentin

Macicasan V. Sergiu Vasile

Mihaly I. Otilia Aneta

Murar M.A. Mircea

Opris I. Sergiu Marian

Petri I. Alexandru

Piscoran V. George

Pop A. Aurel

Pop E.C. Cosmin Nicolae

Pop I. Ionel Radu

Pop I. Iulian Daniel

Romocea N.M. Adrian Alexandru

Rotaru N. Nicolae Florin

Suciu G. Augustin Alexandru

Tirle A.G.S. Edmond Valeriu

Zama I. Ovidiu Marcel

Zazula B. Bela Attila

Specializarea: Ingineria

biosistemelor mecanice pt.

agricultura si ind. alim

Bako B. Bela

Branzeiu I. Alin Ioan

Bucur I. Adrian

Budisan V.I. Sorin Dan

Constantinescu M. Mihnea Dan

Cristea V. Florin Dumitru

Czeiszperger I. Herman Iosif

Filimon P.D. Andrei

Hirbea C. Ioan

113

Page 115: Anuarul absolventilor

Laping M.G. Miklos Arpad

Satmareanu (cas. Golban Satm) T.

Felicia

Sibisan G. Florin Daniel

Tecan V.F. Mihai Nistor

Tomus (cas. Lorint) M. Maria

Veresezan (cas. Hezmesan) I. Ileana

Specializarea: Ingineria

sistemelor mecatronice

Bogdan V. Flaviu

Bura R. Tudor

Cosma I. Gabriel

Cseke A. Andras Ervin

Draghici O.P.S. Mihai Petru

Erli A.G. Andras

Farcas D. Mircea Cristian

Gruita C. Costin Darius

Horvath T. Tibor Odon

Ilies T. Ilie Adrian

Irimiea I. Vlad Daniel

Jisa V. Vasile Sergiu Rares

Linzenbold I. Otto Tamas

Micu N.S. Bianca Nicoleta Maria

Plesa T. Alin

Pop N. Rares Nicolae

Purice F. Ovidiu

Rad L. Ciprian Radu

Rednic V. Ciprian Marius

Scarlat I. Rares Ioan

Seghedi R. Raul Florin

Sime D.N. Tudor

Tamas G. Alin George

Specializarea: Inginerie de

precizie si managementul

calitatii Calin G.F. Bogdan Raul

Campean I.S. Calin

Costeanu V.R. Dan Leontin

Fetinca I. Ancuta

Lates J. Daniel

Megyesi V. Balint

Mercean E.I. Ovidiu Ioan

Muresan G.R. Mircea Adinel

Pop M.M. Mircea Marius

Popa I. Radu Iosif

Roja V. Ciprian

Rosa I. Ovidiu Tudor

Silaghi L.D. Andrei Dorin

Silaghi N.M. Daniela Ana

Simon D. Dan

Simon D. Sebastian

Todea C. Alexandru Vlad

Todoran V.V. Danut

Vladau D.R. Traian Radu

Walter T.I. Attila Tibor

Specializarea: Logistica

transporturilor rutiere

Ardelean T. Florin Traian

Avram V. Alexandru

Baba V. Ioan Nicolae

Bora V. Virgil

Botar D.F. Dan Alexandru

Chereches A. Alexandru

Ciurtin P. Petre Cristian

Creti G. Horatiu Serban

Drajan A. Darius

Dudas A. Ferencz Arpad

Efrim H. Radu Mihai

Felecan G. Daniel Cristian

Florea G. Ion

Frent S. Ioan Vasile

Golgot G. Claudiu Ionel

Gombos I. Adrian Nicolae

Iuga F. Florin

Jako L. Andrei

Juca I. Daniel Vasile

114

Page 116: Anuarul absolventilor

Jugariu P. Constantin

Kelemen T. Robert

Lacan T. Bogdan Emil

Lazsadi N. Attila

Lobos V. Mihail

Ludusan I. Vlad Dorin

Macarie B. Vlad Adrian

Man A. Alexandru Liviu

Matica V.M. Mihai

Mnere V. Nicolae

Muntean V. Vasile Sebastian

Pogacean M. Adrian Cosmin

Polhac I. Dan Paul

Pop V. Andrei Vasile

Pop P. Ciprian

Rus M. Marius Petru

Rusu M.A. Mircea Aurelian Antoniu

Sabau A.S. Sebastian

Serghiac I. Vlad Ionut

Singeorzan O. Octavian

Somesan C. Mihai

Soos Z. Lorand Zoltan

Spataru M. Mihai

Szabo I. Robert

Tamas G. Radu Gabriel

Trombitas N. Sorin Ciprian

Vulcu I. Ovidiu Ioan

115

Page 117: Anuarul absolventilor

D IN CLUJ -NAPOCAUNIVERSITATEA TEHNICA

str. Memorandumului nr.28, 400114 Cluj-Napoca, Rom$niatel. +40-264-401200, fax +40-264-592055, secretariat tel. +40+264-202209, fax +40-264-202280

http://www.utcluj.ro/