ANUARUL ASIGURARILOR 2010

216
GHID DE ASIGURĂRI PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN 2009 COMPANII DE ASIGURĂRI BROKERI DE ASIGURĂRI REŢEA TERITORIALĂ INSTITUŢII SPECIALIZATE PRODUSE DE ASIGURARE

Transcript of ANUARUL ASIGURARILOR 2010

Page 1: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

AN

UA

RU

L A

SIG

UR

ĂR

ILO

R

GHID DE ASIGURĂRI

PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN 2009

COMPANII DE ASIGURĂRI

BROKERI DE ASIGURĂRI

REŢEA TERITORIALĂ

INSTITUŢII SPECIALIZATE

PRODUSE DE ASIGURARE

Page 2: ANUARUL ASIGURARILOR 2010
Page 3: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ROMÂNIA 2010

GHID DE ASIGURĂRI

INSTITUŢII SPECIALIZATE

REŢEA TERITORIALĂ

BROKERI DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN 2009

PRODUSE DE ASIGURARE

Page 4: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

2

În capitolul Piaţa asigurărilor 2009 regăsiţi infor-maţii de maximă actualitate cu privire la structura pieţei asigurărilor, tendinţele sale de dezvoltare, precum şi o sinteză a datelor financiare pentru anul 2009, în profil te-ritorial. Paginile acestui capitol vă aduc, de asemenea, o imagine concentrată a poziţiei pe care fiecare regiune de dezvoltare o ocupă în peisajul asigurărilor româneşti.

ghidul de asigurări vă prezintă tipurile de asi-gurări prezente în oferta companiilor de specialitate din România. O selecţie a celor mai importante categorii de produse beneficiază de descrieri extinse ale riscurilor aco-perite, condiţiilor de asigurare, modului de stabilire a co-taţiilor de primă, precum şi a paşilor care trebuie urmaţi pentru deschiderea unui dosar de daună.

Secţiunea intitulată instituţii trece în revistă cele mai relevante entităţi asociate pieţei asigurărilor: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Fondul de Garantare gestionat de CSA, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii (FPVS), Biroul Asigurătorilor Auto din România, uniunile profesionale ale asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, UNSAR şi UNSICAR, Institutul de Asigurăr şi Pensii, Institu-tul de Management în Asigurări şi Asociaţia pentru Promo-varea Asigurărilor.

Parcurgând secţiunea ComPanii de asigurare obţineţi informaţii despre companiile de asigurări care operează pe piaţa românească. Similar, capitolul Brokeri de asigurare, vă prezintă datele de contact şi un suc-cint profil al celor mai importante companii de brokeraj în asigurări din ţară. Pentru toţi operatorii din piaţă pre-zenţi în paginile anuarului, puteţi găsi informaţii cu privire la tipurile de asigurări pe care le oferă. Vă puteţi orienta astfel către operatorii cu cel mai înalt grad de specializare pe segmentul care vă interesează.

Capitolul reţea teritorială vă prezintă, pentru fie-care judeţ, datele de contact ale unităţilor locale ale com-paniilor şi brokerilor de asigurări.

Pentru a vă orienta mai uşor în paginile Anuarului, uti-lizaţi SUMAR-ul, care vă indică poziţionarea tuturor infor-maţiilor în paginile volumului.

cuM utIlIzăM ANuARul

Page 5: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 3

Editorial

Aveţi în faţă o nouă premieră editorială Media XPRIMM, anuarul asigurărilor - românia 2010. După succesul înregistrat de ediţia 2009, dedicată exclusiv pieţei bucureştene, volumul prezent aduce informaţii despre reţeaua activitatea şi structura pieţei asigurărilor în toată ţara.

Cele peste 200 de pagini care urmează pun la îndemâna cititorului un instrument de lucru util atât pentru profesioniştii domeniului, cât şi pentru publicul neavizat, dar interesat de domeniu şi de oportunităţile oferite de piaţa locală de asigurări.

Care sunt principalele tipuri de asigurări disponibile în România, utilitatea şi condiţiile de bază ale poliţelor, exemple de produse din oferta principalilor operatori şi ... unde pot fi găsiţi specialiştii în domeniu care să vă ofere consultanţa necesară: acesta este setul complet de informaţii care vă stau la dispoziţie în paginile următoare.

În plus, o imagine de ansamblu a pieţelor regionale, precum şi interviuri cu profesioniştii domeniului, vă permit să vă formaţi o opinie asupra tendinţelor în domeniu şi a partenerilor de lucru pe care îi puteţi alege pentru a vă construi un program adecvat de protecţie prin asigurare.

Citiţi, judecaţi, alegeţi … asiguraţi-vă!

daniela gheţuDirector Editorial

Publicaţie editată de Media XPRIMM

Ediţie realizată şi îngrijită de Daniela GHEŢUDIRECTOR EDITORIALGENERAL DIRECTOR Sergiu COSTACHE EDITOR IN CHIEFAlex ROŞCA

SENIOR EDITORMihaela CÎRCUCOLUMN COORDINATING EDITORVlad BOLDIJAREDITORSAndreea IONETE, Oleg DORONCEANU, Vlad PANCIU,Mihai CRĂCEACONSULTANTSMihaela CIUNCAN, Lidia Pop, Andreea STATESENIOR GRAPHIC DESIGNERClaudiu BĂJANGRAPHIC DESIGNERSCristian LĂCEANU, Irina GINGUPHOTOMedia XPRIMM şi Cristian TĂNASEADVERTISINGCătălin ENACHE, Mobile: 0752 111 404

CEOAdriana PANCIUBUSINESS DEVELOPMENT DIRECTORAlexandru D. CIUNCANACCOUNTS MANAGERGeorgiana OPREA DISTRIBUTIONCamelia ANGELESCUPR EXECUTIVEOana NECULAEVENTSDaniela ALECU - CoordinatorSimona CONSTANTIN, Loredana MANOLACHE, Dana ZAHARIATECHNICAL SUPPORTOctavian GRIGOR - IT CoordinatorCosmin ARMĂŞESCU, Dorin PALADE- Web,Florin TURICĂ, Geta HOGEA

PREPRESS and PRINTINGMasterPrint Super Offset - Phone: 004 021 223 04 00

ANuARul ASIGuRăRIlOR

Birouri: Str. Horei nr. 15 - 17, Sector 2021377 Bucureşti, ROMÂNIATel.: 0740 XPRIMM; Tel./Fax: 004 021 252 46 72e-mail: [email protected]

Page 6: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

4

Sumar

Asigurări de viaţă 18AEGON - Planul de Economisire şi Protecţie 20AEGON - Stabil 21AEGON - Vital 21ALLIANZ-ŢIRIAC - Planul de economisire pentru copii 22BCR Asigurări de Viaţă - MAGISTER, renta de studii pentru copii 22BCR Asigurări de Viaţă - Planuri de economisire în vederea pensionării 23BCR Asigurări de Viaţă - ACORD, Programe investiţionale UNIT-LiNKED 23BCR Asigurări de Viaţă - EMPLOYEE BENEFITS – asigurări pentru grupuri de angajaţi 24GENERALI - Programul de asigurare pentru angajaţi Employee Benefits 24

Asigurări auto 25ALLIANZ-ŢIRIAC - Casco Navigator 28GENERALI - Asigurarea de avarii şi furt a autovehicolelor 28BCR Asigurări - Asigurarea facultativă a autovehicolelor 29Credit Europe Asigurări - Asigurarea de avarii şi furt a autovehicolelor 29

Asigurări de proprietate 30ALLIANZ-ŢIRIAC - Asigurări de locuinţă de la Allianz-Ţiriac 31BCR Asigurări - Asigurarea complexă a locuinţei 32BCR Asigurări - Asigurarea imobilelor şi a altor bunuri deţinute/folosite de persoane juridice 32BCR Asigurări - Asigurarea complexă Business Plus 33ASTRA Asigurări - Asigurarea clădirilor şi conţinutului 34ASTRA Asigurări - Asigurarea complexă a locuinţelor – Imobiliare 34ASTRA Asigurări - Asigurarea bunurilor aparţinând IMM 34ASTRA Asigurări - Asigurarea “perete la perete” a muzeelor şi expoziţiilor de artă şi asigurarea “toate riscurile” a clădirilor din patrimoniul muzeal / cultural 34

PIAţA ASIGURăRILOR îN 2009 6

GHID DE ASIGURăRI 17

QBE - Asigurarea de Bunuri Toate Riscurile 34Credit Europe Asigurări - Asigurarea de locuinţe şi bunuri casnice 35GENERALI - Asigurarea multi-risc pentru IMM-uri 36GROUPAMA - Asigurarea Locuinţei cu Extra Acoperiri 36OMNIASIG - Asigurarea de incendiu şi alte riscuri (Property) 37OMNIASIG - Asigurarea pierderilor din exploatare rezultate din întreruperea activităţii (Business Interruption) 37Asigurări de sănătate 38ALLIANZ-ŢIRIAC - SanaPlan 38Asigurări pentru transportatori 39QBE - Asigurări pentru aviaţie 39

Asigurări de răspundere civilă 40OMNIASIG - Asigurări destinate sectorului de construcţii – montaj 40“OMNIASIG - Asigurarea de răspundere civilă a administratorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului şi directorilor societăţilor comerciale” 41QBE - Asigurarea de răspundere civilă a administratorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului şi directorilor societăţilor comerciale 41

INSTITUţII 43

COMPANII DE ASIGURăRI 47

COMPANII DE BROKERAJ îN ASIGURăRI 91

Asigurări de risc financiar 42

Alte asigurări 42Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 43CSA - Fondul de Garantare 43Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii 44B.A.A.R. 44UNSAR 45UNSICAR 45Institutul de Asigurări şi Pensii 46Institutul de Management în Asigurări 46Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor 46

ABC Asigurări Reasigurări 49

AEGON Asigurări de Viaţă 50

ALICO Asigurări România 52

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări 53

ARDAF 56

ASIROM Vienna Insurance Group 56

ASITO KAPITAL 57

ATE Insurance Romania 57

ASTRA Asigurări 58

AVIVA Asigurări de Viaţă 60

BRD Asigurări de Viaţă 60

BCR Asigurări 62

BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group 64

CARDIF Romania 66

CARPATICA Asig 66

CERTASIG Asigurare şi Reasigurare 67

CIG România Asigurări de Viaţă 67

CREDIT EUROPE Asigurări 68

CITY Insurance 70

ERGO Asigurări de Viaţă 70

EFG Eurolife 71

EUREKO Asigurări 72

EUROINS România 74

FATA Asigurări 76

FORTE Asigurări Reasigurări 76

GARANTA Asigurări 77

GENERALI Asigurări 78

ING Asigurări de Viaţă 80

MEDICOVER Asigurare AB Stockholm 82

GRAWE România Asigurare 84

GROUPAMA Asigurări 84

OMNIASIG - VIG 85

OMNIASIG Asigurări de Viaţă 85

PORSCHE Asigurări 86

PLATINUM Asigurări Reasigurări 86

QBE Insurance 87

RAI Asigurări 87

UNIQA Asigurări 88

SIGNAL IDUNA 90

AB ASIG 92AB Broker 92ACCORD 92ACTIV Asigurări 92ADA 93AIR 93ALLIED TEAM 93AON România 94AS INVEST 95

Page 7: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 5

REţEAUA UNITăţILOR TERITORIALE 127

ASICONS 95ASIGEST 96ASIDAC Consult 97ASIEUROPEAN 97ASIFORT 98ASIG Management 98ASIGENT 98ASIMAR Insurance 98ASTOP 99ASIWEST 100AVISO 100AXARO’S 100AVUS International 100BALDOR Insurance 101BEST AS 101BROKASIG Consulting 101CAMPION 101CAROM 102CB&CO 102CONSULT ASIG 102CONTACS 102CORPORATE Ins. Services 103CREDO Insurance 103DACIA ASIG 103DESTINE 103eClaims Management 104EOS RISQ România 104EPM România 104EURO ARC 104EXA 105EXPRES 105EXPRESS Insurance 105FAIRWAY 105FAMILLIO 106FEHU 106FINANCE 06Financial Services Group 106FORUM Insurance 107GENERAL Ins.&Consulting 107GLOBAL Assistance 107GLOBAL Insurance 107GLOBAL RISK Services 108GLOBASIG 2002 108GRAS SAVOYE România 108GrEco Romania GmbH 108GUILD 110HERMANNSTADT 110HOBBIT 110

HSI Insurance 110INK Consultanţă 111INTERFIDES International 111IRECSON 11KBR 111KRON Asig 112LEADER TEAM 112LION 112LONDON Brokers 112MARSH 113MAKLER-SIG 114MEDIA Invest 114MILLENIUM Insurance 114MODEL 114MAXYGO 115NC Services 116NEUTRO RISK 116OttoBroker de Asigurare 117OMNICONS 2000 118ORIZONT 18PATY ASIG 118PIRAEUS Broker Romania 118PORSCHE 119QUALITRON Insurance 119POWER Insurance 120RAIFFEISEN 121RCI Broker 121SAFETY Broker 122ROGRUP 123SAFE Invest România 123SCORPION 123SILGA 123SRBA 124STELLAR Re Europa 124TOMASIG 124TRANSILVANIA 124TRINITY GLOBAL 125UniCredit Insurance 125UNIPET 125VERTICAL Assurance 125

ALBA 128

ARAD 130

ARGEŞ 132

BACĂU 134

BIHOR 136

BISTRIŢA-NĂSĂUD 138

BOTOŞANI 140

BRĂILA 141

BRAŞOV 142

BUCUREŞTI SECTORUL 1 145

BUCUREŞTI SECTORUL 2 147

BUCUREŞTI SECTORUL 3 149

BUCUREŞTI SECTORUL 4 151

BUCUREŞTI SECTORUL 5 152

BUCUREŞTI SECTORUL 6 153

BUZĂU 156

CĂLĂRAŞI 158

CARAŞ-SEVERIN 159

CLUJ 161

CONSTANŢA 164

COVASNA 167

DÂMBOVIŢA 168

DOLJ 170

GALAŢI 172

GIURGIU 174

GORJ 175

HARGHITA 176

HUNEDOARA 178

IALOMIŢA 180

IAŞI 181

ILFOV 183

MARAMUREŞ 184

MEHEDINŢI 186

MUREŞ 188

NEAMŢ 190

OLT 162

PRAHOVA 194

SĂLAJ 196

SATU MARE 197

SIBIU 182

SUCEAVA 202

TELEORMAN 204

TIMIŞ 205

TULCEA 208

VÂLCEA 209

VASLUI 211

VRANCEA 212

Page 8: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

6 Piaţa asigurărilor În 2009

PIAţA ASIGURăRILOR îN 2009

Teritoriul câştigă teren în faţa capitalei. Aceasta este una dintre concluziile desprinse la o primă analiză a cifrelor: 56,6% din totalul subscrierilor sunt realizate în afara graniţelor Bucureştilor. Pe clase de asigurări, asigurătorii din teritoriu au contribuit la totalul pieţei cu 72,1% din totalul subscrierilor din asigurări de viaţă, respectiv cu 53,1% din totalul afacerilor pe segmentul asigurărilor generale.

Astfel, în pofida unei salarizări net superioare a populaţiei capitalei, coroborată cu concentrarea economică la nivelul re-giunii, balanţa se înclină din ce în ce mai mult în favoarea res-tului ţării, cu preponderenţă în vremuri de criză economică. Explicaţia cea mai la îndemână ar fi că, în Bucureşti, dependenţa de clienţii mari, de societăţile de leasing, precum şi prăbuşirea vânzărilor de autoturisme au condus, toate laolaltă, la scăderea vânzărilor produselor de asigurare, în vreme ce, în teritoriu, societăţile de asigurare sunt mult mai orientate către retail şi către o dezvoltare echilibrată a portofoliilor.

În acelaşi timp, este demnă de evidenţiat concentraţia subscrierilor calculată pentru primele cinci judeţe plasate în topul naţional (Cluj, Prahova, Timiş, Constanţa şi Argeş), reali-zat după criteriul volumului subscrierilor: 15,2% pentru totalul pieţei asigurărilor, respectiv 26,8% pentru asigurările încheiate în teritoriu.

Această creştere vizi bilă a teritoriului s-a materializat în gradul tot mai ridicat al densităţii asigurărilor, obţinut ca efect al dezvoltării de ansamblu a fenomenului asigurărilor în pro-vincie, începând de la infrastructură, creşterea numărului de reprezentanţe, angajaţi, colaboratori, ofertarea unei game mai largi de produse modelate pe cerinţele şi necesităţile clientu-lui, incluzând dezvoltarea activităţii brokerilor, precum şi a gr-adului de cultivare şi educare a populaţiei în privinţa fenome-nului asigurărilor. Aşa s-a născut o nouă realitate a industriei asigurărilor, în care acţionează mecanisme performante în spri-jinul creşterii competitivităţii şi calităţii produselor de asigu rare.

Comparativ, între cele opt regiuni ale ţării, şi implicit între judeţele care le compun, există diferenţe mari, acestea fiind date de specificul economic al fiecăruia, aşezare geografică, forme de relief, cultură, populaţie ş.a.m.d, ansamblu de carac teristici care au influenţat puternic dezvoltarea pieţei asigurărilor la nivelul fiecărei unităţi administrativ-terito-riale. Vă invităm să aflaţi cum a fost concentrată piaţa asigurărilor în primul an de criză, raportată la cele opt Regiuni Economice de Dezvoltare, respectiv a celor 41 de judeţe şi un municipiu care le compun.

Capitala a pierdut „meciul”cu teritoriul

Regiunea de dezvoltare

Prime Brute Subscrise (mil. RON) Structură portofoliu (%) Densitatea asigurărilor (RON/locuitor) Daune

plătite (mil. RON)

Prime intermediate

(mil. RON)Total Viaţă Generale Viaţă Generale Total Viaţă Generale

Centru 806,8 192,5 614,3 23,9 76,1 317,0 75,6 241,4 340,7 122,5

Nord-Est 698,1 184,7 513,4 26,5 73,5 186,5 49,3 137,1 286,9 116,0Nord-Vest 906,9 239,7 667,1 26,4 73,6 330,4 87,3 243,0 362,7 285,8Sud-Est 784,5 185,5 599,0 23,6 76,4 274,4 64,9 209,5 368,0 235,3Sud-Muntenia 784,1 124,0 660,1 15,8 84,2 233,5 36,9 196,5 361,3 182,1Sud-Vest 465,1 109,3 355,9 23,5 76,5 199,7 46,9 152,8 236,1 42,4Vest 614,6 154,4 460,2 25,1 74,9 315,7 79,3 236,4 267,5 94,4Bucureşti-Ilfov 3.880,8 461,4 3.419,4 11,9 88,1 1.761,6 209,4 1.552,2 2.487,1 1.993,5Teritoriu 5.060,1 1.190,2 3.869,9 23,5 76,5 259,1 60,9 198,2 2.223,2 1.078,5

Total Piaţă 8.940,9 1.651,5 7.289,3 18,5 81,5 411,5 76,0 335,4 4.710,3 3.072,0

PIAțA ASIGURĂRILOR 2009

Principalii indicatori în asigurări pe regiuni de dezvoltare

Page 9: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 7

PIAţA ASIGURăRILOR îN 2009

Judeţ

Prime Brute Subscrise (mil. RON)

Structură portofoliu (%)

Densitatea asigurărilor (RON/locuitor) Daune plătite Prime

intermediate

Total Viaţă Generale Viaţă Generale Total Viaţă Generale mil. RONPondere în total

(%)

mil. RON

Pondere în PBS

(%)1 Alba 109,5 35,5 73,9 32,5 67,5 283,9 92,2 191,8 46,1 1,0 9,8 9,02 Arad 159,6 45,8 113,9 28,7 71,3 345,7 99,1 246,6 83,8 1,8 4,8 3,03 Argeş 236,5 37,4 199,1 15,8 84,2 363,6 57,5 306,1 141,6 3,0 33,2 14,04 Bacău 148,0 41,4 106,6 28,0 72,0 204,2 57,2 147,0 76,3 1,6 26,4 17,85 Bihor 175,2 34,1 141,2 19,4 80,6 291,9 56,7 235,2 70,8 1,5 76,4 43,66 Bistriţa-Năsăud 71,7 21,3 50,4 29,7 70,3 224,6 66,8 157,8 38,1 0,8 20,0 27,97 Botoşani 54,4 13,6 40,8 25,0 75,0 118,0 29,5 88,5 17,7 0,4 15,7 28,88 Brăila 98,4 31,0 67,4 31,5 68,5 262,8 82,8 180,0 44,3 0,9 56,7 57,69 Braşov 222,5 52,7 169,8 23,7 76,3 373,5 88,5 285,0 99,3 2,1 55,8 25,1

10 Buzău 161,8 25,8 136,1 15,9 84,1 324,9 51,7 273,2 55,5 1,2 29,2 18,011 Calaraşi 51,7 6,4 45,2 12,5 87,5 161,6 20,1 141,4 14,0 0,3 3,4 6,712 Caraş-Severin 61,0 13,6 47,4 22,3 77,7 182,7 40,8 141,9 14,9 0,3 1,1 1,813 Cluj 348,0 84,0 264,0 24,1 75,9 508,5 122,7 385,8 122,6 2,6 150,6 43,314 Constanţa 248,5 71,0 177,5 28,6 71,4 348,2 99,5 248,7 114,7 2,4 110,8 44,615 Covasna 57,1 7,1 49,9 12,5 87,5 253,8 31,8 222,0 22,0 0,5 5,3 9,416 Dâmboviţa 93,0 8,3 84,7 8,9 91,1 172,4 15,3 157,1 37,9 0,8 11,4 12,217 Dolj 177,0 47,5 129,5 26,8 73,2 244,0 65,4 178,6 92,7 2,0 19,5 11,018 Galaţi 157,9 39,7 118,1 25,2 74,8 253,4 63,8 189,6 90,0 1,9 11,8 7,419 Giurgiu 40,2 4,5 35,7 11,2 88,8 138,9 15,6 123,4 23,0 0,5 4,0 9,920 Gorj 68,9 11,2 57,7 16,2 83,8 178,0 28,9 149,1 36,3 0,8 1,6 2,321 Harghita 87,9 16,4 71,5 18,7 81,3 266,9 49,8 217,0 38,3 0,8 6,4 7,222 Hunedoara 134,0 38,9 95,0 29,1 70,9 273,5 79,5 194,0 61,9 1,3 7,5 5,623 Ialomiţa 48,6 7,5 41,1 15,4 84,6 165,2 25,4 139,8 28,0 0,6 10,9 22,324 Iaşi 185,4 48,7 136,7 26,3 73,7 227,2 59,7 167,5 81,8 1,7 24,7 13,325 Maramureş 125,6 31,0 94,6 24,7 75,3 241,9 59,7 182,2 60,4 1,3 10,9 8,726 Mehedinţi 47,3 10,1 37,2 21,4 78,6 153,8 32,9 120,9 22,2 0,5 1,5 3,227 Mureş 158,2 46,2 111,9 29,2 70,8 269,9 78,9 191,0 52,3 1,1 6,2 3,928 Neamţ 103,3 31,3 72,0 30,3 69,7 180,5 54,7 125,8 43,2 0,9 24,4 23,629 Olt 59,3 9,8 49,5 16,5 83,5 120,8 20,0 100,8 26,8 0,6 8,6 14,530 Prahova 264,7 54,5 210,1 20,6 79,4 317,9 65,5 252,4 91,7 1,9 117,5 44,431 Salaj 57,9 14,9 43,0 25,8 74,2 232,4 60,0 172,5 22,0 0,5 18,0 31,132 Satu Mare 128,5 54,5 74,0 42,4 57,6 344,5 146,1 198,3 48,6 1,0 9,8 7,633 Sibiu 171,7 34,4 137,2 20,1 79,9 405,1 81,3 323,8 82,7 1,8 39,0 22,734 Suceava 154,9 40,4 114,5 26,1 73,9 219,6 57,3 162,3 51,9 1,1 23,9 15,435 Teleorman 49,5 5,4 44,1 10,9 89,1 114,3 12,5 101,8 25,1 0,5 1,8 3,736 Timiş 260,0 56,1 203,9 21,6 78,4 393,3 84,8 308,5 106,8 2,3 81,1 31,237 Tulcea 48,7 9,5 39,2 19,6 80,4 191,4 37,5 154,0 25,1 0,5 2,8 5,738 Valcea 112,7 30,7 82,0 27,2 72,8 269,2 73,4 195,8 58,1 1,2 11,2 9,939 Vaslui 52,1 9,2 42,9 17,7 82,3 112,2 19,8 92,3 16,1 0,3 1,0 1,940 Vrancea 69,2 8,5 60,7 12,2 87,8 175,0 21,4 153,6 38,5 0,8 24,1 34,9

Bucuresti-Ilfov 3.880,8 461,4 3.419,4 11,9 88,1 1.761,6 209,4 1.552,2 2.487,1 52,8 1.993,5 51,4Teritoriu 5.060,1 1.190,2 3.869,9 23,5 76,5 259,1 60,9 198,2 2.223,2 47,2 1.078,5 21,3Total Piaţă 8.940,9 1.651,5 7.289,3 18,5 81,5 411,5 76,0 335,4 4.710,3 100,0 3.072,0 34,4

Principalii indicatori în asigurări la nivel județean

Toate cifrele publicate au la bază rezultatele regionale transmise de companiile de asigurări, mai puţin următoarele societăţi: ALICO, AVIVA, BCR Asigurări de Viaţă, ASIROM şi ChARTIS România. Pentru realizarea portofoliilor județene de asigurări s-au realizat estimări pe baza rezultatelor trimise de companii.

Page 10: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

8 Piaţa asigurărilor În 2009

PIAţA ASIGURăRILOR îN 2009

Zonă în plină dezvoltare, cu un mediu economic ex-trem de dinamic, loc de desfăşurare a marilor tranzacţii şi investiţii, Regiunea Economică de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov este, deopotrivă, „nucleu” al pieţei naţionale de asigurări, prin diversitatea formelor de asigurare prac-ticate, prin concurenţa acerbă, precum şi prin deschi-derea pieţei în ceea ce priveşte achiziţionarea produsel-or de asigurare.

Aşadar, cea mai mare aglomerare urbană din România, cu o reală forţă economică, instituţională şi politică, înregistrând o densitate a asigurărilor, la nive-lul anului trecut, de peste 1.700 lei, această regiune reprezintă întâiul spaţiu de dezvoltare a business-ului în asigurări.

Capitală a României şi, în acelaşi timp, cel mai mare oraş, Bucureştii - centru administrativ, economic, fi-nanciar, industrial, comercial, cultural şi media al ţării – reprezintă şi pentru piaţa românească a asigurărilor nivelul maxim de dezvoltare a acesteia, ponderea semnificativă, echivalentul a circa 43% din totalul aface-rilor, realizându-se în capitală şi în judeţul Ilfov.

Cu alte cuvinte, anul 2009 a marcat pentru indus-tria asigurărilor din Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, potrivit estimărilor, un volum al subscrierilor de circa 3,88 miliarde lei. Pe clase de asigurări, asigurările de viaţă au generat 12% din business, în vreme ce, cu un volum al subscrierilor de 3,42 miliarde lei, asigurările generale au dominat net portofoliile societăţilor de pro-fil. Importanţa brokerilor de asigurare este covârşitoare, mai bine de 64% din totalul primelor subscrise fiind prin intermediul societăţilor de brokeraj (circa 2 miliarde lei).

Regiunea Bucureşti-Ilfov

Ateneul Român, Bucureşti

Asigurări generale Asigurări auto

Asigurări de viață

CASCO RCA Asigurări de tip property Alte clase de asigurări

3,88mld. lei

14,511,9

88,158,8

43,015,8

14,7

Portofoliu regional de asigurări (%)

Compania de asigurăriPBS

mil. Lei1 ALLIANZ-ŢIRIAC 751,4 2 OMNIASIG 617,7 3 ASTRA 434,0

Brokerul de asigurăriPBI

mil. Lei1 PORSCHE Broker 288,1 2 AON România 121,4 3 FINANCE Broker 31,4

Top 3 Prime brute subscrise la nivel regional(asigură de viaţă + generale)

Top 3 Prime intermediate la nivel regional

Page 11: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 9

PIAţA ASIGURăRILOR îN 2009

Alcătuită dintr-un număr de şase judeţe (Alba, Braşov, Co-vasna, Harghita, Mureş şi Sibiu) şi cu o populaţie care depăşeşte cu puţin 2,5 milioane de locuitori, Regiunea Economică de Dezvoltare Centru este una dintre cele mai variate din punct de vedere etnic, românii fiind prezenţi în pondere de 65%, rromii - circa 5%, respectiv maghiarii - 30% (aceştia din urma, cu preponderenţă în Covasna şi Harghita).

În cazul Regiunii Centru, profilul economic este dat de ramura industrială, aceasta fiind cea mai pregnantă în judeţele Braşov şi Sibiu, judeţe cu importante tradiţii industriale. Sec-torul serviciilor are o contribuţie importantă pentru economia locală, domenii precum transporturile, telecomunicaţiile, turis-

mul sau sectorul financiar-bancar şi de asigurări consemnând în mod constant, în ultimii ani, evoluţii crescătoare.

Anul 2009 a reprezentat pentru industria locală a asi-gurărilor un volum total al subscrierilor de 807 milioane lei, plasându-se din acest punct de vedere pe a doua poziţie (în urma Regiunii N-V) în ierarhia regiunilor, realizată după acest criteriu.

Se evidenţiază apetitul localnicilor pentru produsele de asigurare, în anul precedent un locuitor al Regiunii Centru chel-tuind, în medie, 317 lei pentru asigurări - după acest criteriu, dacă eliminăm Capitala, zona aflându-se pe prima poziţie.

Regiunea Centru

Piața Sfatului, Braşov

Asigurări de viață CASCO RCA Asigurări de tip property Alte clase de asigurări

ALBA 32,5 27,7 24,7 5,4 9,7

27,831,5 11,529,2

20,1 33,8 34,9 10,4 0,8

29,2 38,7 3,410,118,7

35,4 36,6 3,412,112,5

38,2 28,6 9,523,7BRAȘOV

COVASNA

HARGHITA

MUREȘ

SIBIU

Portofolii județene de asigurări (%)

Compania de asigurăriPBS

Brokerul de asigurăriPBI

mil. Lei mil. Lei1 ALLIANZ-ŢIRIAC 89,5 1 GT Broker 6,75 2 ASIROM* 80,1 2 HERMANNSTADT 6,55 3 GROUPAMA 78,1 3 SAFETY Broker 4,26

Top 3 Prime brute subscrise la nivel regional(asigură de viaţă + generale)

Top 3 Prime intermediate la nivel regional

* estimare PROFIL Asigurări

Page 12: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

10 Piaţa asigurărilor În 2009

PIAţA ASIGURăRILOR îN 2009

Prima dintre cele opt Regiuni de Dezvoltare, sub as-pectul mărimii, Regiunea Nord-Est se situează pe ultimul loc la nivel de ţară, în raport cu indicele de dezvoltare umană şi Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, în primul rând din cauza unei structuri neadaptate economiei de piaţă, cu o productivitate şi eficienţă economică mai scăzute faţă de alte Regiuni. Situaţia economică actuală se datorează procesului de dezindustrializare din ultimii douăzeci de ani, după ce în anii 1960-70 judeţele respective au trecut printr-un îndelun-gat proces de industrializare forţată.

Pentru Regiunea Nord-Est, potenţialul este dat, ca şi în trecut, de resursele umane, turism, agricultură şi industrie în oraşele mari (Iaşi, Bacău şi Suceava), acestea putând crea premisele pentru un proces de dezvoltare durabilă, pentru ridicarea standardului de viaţă al comunităţii şi, implicit, pen-tru creşterea industriei asigurărilor.

În anul anterior, asigurătorii care activează în cele şase judeţe care alcătuiesc Regiunea au subscris, cumulat, 698 mili-oane lei (din care asigurările de viaţă au reprezentat 26,5%), echivalentul a 7,8 puncte procentuale din totalul consemnat la nivel naţional. Gradul de dezvoltare economică a Regiunii este reflectat şi în indicatorul de densitate a asigurărilor, în perioada ianuarie-decembrie 2009 un locuitor al regiunii achiziţionând, în medie, produse de asigurare în valoare de 187 lei (pe ultima poziţie în topul Regiunilor).

Regiunea Nord-EstMânăstirea Voronețjudețul Suceava

Asigurări de viață CASCO RCA Asigurări de tip property Alte clase de asigurări

BACĂU

34,0

25,0

35,7

32,424,917,7

26,1

30,3

26,3

26,7

32,9

27,3

28,0 27,5 33,2 11,3

12,4

11,8

11,5

16,0 9,0

25,0 23,1 38,1 7,8 5,9BOTOȘANI

IAȘI

NEAMț

HARGHITA

VASLUI

Portofolii județene de asigurări (%)

Compania de asigurăriPBS

Brokerul de asigurăriPBI

mil. Lei mil. Lei1 OMNIASIG 77,2 1 DESTINE 6,12 2 ASIROM* 74,6 2 LACOLI 5,42 3 GROUPAMA 67,0 3 POWER Insurance 4,36

Top 3 Prime brute subscrise la nivel regional(asigură de viaţă + generale)

Top 3 Prime intermediate la nivel regional

* estimare PROFIL Asigurări

Page 13: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 11

PIAţA ASIGURăRILOR îN 2009

Top 3 Prime intermediate la nivel regional

Compusă din şase judeţe (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj), Regiunea Economică de Dez-voltare Nord-Vest cuprinde, din punct de vedere adminis-trativ, un număr total de 35 de oraşe (dintre care 12 sunt municipii, 4 dintre acestea având populaţia de peste 100.000 locuitori, respectiv Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare şi Satu Mare) şi 386 de comune. La capitolul infrastructură, pe raza judeţelor care compun Regiunea se regăsesc 6 drumuri euro-pene – E60, E81, E79, E671, E58 şi E576, precum şi Autostrada Transilvania, cât şi patru aeroporturi.

În pofida unei dezvoltări economice superioare, în Regi-unea Nord-Vest există mari discrepanţe între cele şase judeţe: cele din Sudul şi Vestul Regiunii, respectiv Cluj, Bihor şi Satu Mare, sunt industrializate şi mai stabil dezvoltate economic decât cele din Centrul şi Estul Regiunii (Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Sălaj), mai sărace fiind Maramureşul şi Bistriţa-Năsăud.

La secţiunea asigurări, venirea unor mari investitori în Regiune, ca şi apropierea de Vestul Europei au făcut ca această zonă a ţării să se plaseze pe prima poziţie (excluzând Bucureşti-Ilfov) în clasamentul Regiunilor, alcătuit după volu-mul subscrierilor (907 milioane lei). Demnă de remarcat este, de asemenea, şi ponderea asigurărilor de viaţă în totalul sub-scrierilor (26,4%), net superioară celorlalte Regiuni, fapt ce denotă mentalitatea europeană a localnicilor.

Regiunea Nord-Vest

Asigurări de viață CASCO RCA Asigurări de tip property Alte clase de asigurări

Cimitirul Vesel de la Săpânța, judeţul Maramureş

BIHOR

BISTRIțA NĂSĂUD

CLUJ

MARAMUREȘ

SĂLAJ

SATU MARE

10,2 2,638,829,019,4

8,134,128,129,7

9,5 4,428,134,024,1

8,1 140,525,824,7

5,1 4,139,725,325,8

9,221,826,642,4

Portofolii județene de asigurări (%)

Compania de asigurăriPBS

Brokerul de asigurăriPBI

mil. Lei mil. Lei1 GROUPAMA 130,1 1 EUROBROKERS Group 15,21 2 ALLIANZ-ŢIRIAC 114,1 2 ASTOP 14,78 3 ASIROM* 69,3 3 ASICONS 13,82

Top 3 Prime brute subscrise la nivel regional(asigură de viaţă + generale)

* estimare PROFIL Asigurări

Page 14: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

12 Piaţa asigurărilor În 2009

PIAţA ASIGURăRILOR îN 2009

Judeţele care fac parte din această regiune de dezvoltare sunt: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tul-cea şi Vrancea. Centrul administrativ al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este Municipiul Brăila. Ca întin-dere, Regiunea este a doua ca mărime din cele 8 ale României. Oraşele concentrează 55,5% din populaţie, cu tendinţe de diminuare. Industrializarea forţată de după război a condus la concentrarea populaţiei în oraşele Galaţi, Brăila şi Constanţa.

Specificul Regiunii Sud-Est îl reprezintă dispa-rităţile dintre nodurile de concentrare a activi-tăţilor industriale şi terţiare (Brăila - Galaţi; Constanţa - Năvodari), centrele industriale complexe izolate (Buzău, Focşani), arealele cu specific turistic (litoralul şi Delta Dunării) şi întinsele zone cu suprafeţe de cul-turi agricole şi viticole.

Piaţa asigurărilor s-a dezvoltat diferit, după specificul fiecărui judeţ aparţinător Regiunii, Sud-Es-tul fiind un caz aparte, căci el cuprinde aproape toate formele de relief (Lunca Dunării, Câmpia Bărăganului, Podişul Dobrogei cu Munţii Măcinului, iar în partea de Nord-Vest, Carpaţii şi Subcarpaţii de Curbură, flu-viul Dunărea, Delta Dunării, întreg litoralul românesc al Mării Negre). Cumulat, asigurătorii din cele şase judeţe au subscris în 2009, 785 milioane lei, din care 23,6% aferente asigurărilor de viaţă şi 76,4% poliţelor de asigurări generale.

Regiunea Sud-Est

Asigurări de viață CASCO RCA Asigurări de tip property Alte clase de asigurări

Litoralul Mării Negre

BRĂILA

BUZĂU

CONSTANțA

GALAțI

TULCEA

VRANCEA

31,5 32,0 26,5 10,0

15,9 45,5 14,024,6

28,6 39,5 8,423,5

25,2 38,6 6,529,7

19,6 31,6 12,3 2,334,2

12,2 26,0 15,5 2,244,1

Portofolii județene de asigurări (%)

Compania de asigurăriPBS

Brokerul de asigurăriPBI

mil. Lei mil. Lei1 ALLIANZ-ŢIRIAC 101,6 1 POWER Insurance 19,61 2 ASIROM* 71,9 2 AIR Broker 15,45 3 GROUPAMA 70,3 3 FAIRWAY 10,13

Top 3 Prime brute subscrise la nivel regional(asigură de viaţă + generale)

Top 3 Prime intermediate la nivel regional

* estimare PROFIL Asigurări

Page 15: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 13

PIAţA ASIGURăRILOR îN 2009

Economia Regiunii Sud-Muntenia este în permanentă creştere din 1996, cele mai industrializate două judeţe ale regiunii fiind Argeş şi Prahova. Totodată, Regiunea Sud-Muntenia are în componenţa sa cel mai mare număr de judeţe (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleor-man).

Partea de Nord a Regiunii (jude-ţele Argeş, Dâmboviţa şi Prahova) se caracterizează printr-un grad ridicat de industrializare, Prahova deţinând locul 1 pe ţară în ceea ce priveşte pro ducţia industrială, în vreme ce în partea sudică a Regiunii (Călăraşi, Giur-giu, Ialomiţa şi Teleorman) este o zonă mai puţin dezvoltată, caracterizată prin preponderenţa populaţiei ocupate cu agricultura.

În acest context, 784 milioane lei a fost valoarea primelor brute subscri-se de asigurătorii din Regiune în anul anterior, asigurările de viaţă generând doar 15,8% din totalul veniturilor (cel mai redus procent consemnat la nivel naţional).

Regiunea Sud-MunteniaDN7C - Transfăgărăşanul

Asigurări de viață CASCO RCA Asigurări de tip property Alte clase de asigurări

CĂLĂRAȘI

ARGEȘ

DÂMBOVIțA

GIURGIU

IALOMIțA

PRAHOVA

TELEORMAN

11,2 19,5 7,833,028,5

8,9 16,8 6,929,637,8

12,5 17,2 1,727,840,8

32,0 5,815,8 46,4

22,8 5,328,128,415,4

13,029,437,020,6

12,920,430,425,310,9

Portofolii județene de asigurări (%)

Top 3 Prime intermediate la nivel regional

Compania de asigurăriPBS

Brokerul de asigurăriPBI

mil. Lei mil. Lei1 OMNIASIG 104,5 1 CAMPION 11,96 2 ASIROM* 99,3 2 MAXYGO 10,77 3 ALLIANZ-ŢIRIAC 84,7 3 DESTINE 8,94

Top 3 Prime brute subscrise la nivel regional(asigură de viaţă + generale)

* estimare PROFIL Asigurări

Page 16: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

14 Piaţa asigurărilor În 2009

PIAţA ASIGURăRILOR îN 2009

Având în componenţa sa judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj, Regiunea Sud-Vest coincide, în mare, cu vechea regiune istorică Oltenia. Structura şi repartizarea activi-tăţilor economice la nivelul Regiunii sunt de-terminate de resursele naturale, facilităţile teh nologice şi capitalul existent. Procentul mare al populaţiei rurale şi suprafaţa întinsă a terenurilor arabile, în special în partea sudică a Regiunii, fac din agricultură sectorul predomi-nant în economia regională.

Situaţia economică şi socială a Regiunii, afectată puternic de restructurările economice de după anul 1990, a făcut ca majoritatea angajaţilor din industrie să se reorienteze către activităţi agricole în momentul de faţă structu-ra de afaceri a Regiunii Sud-Vest fiind formată din două parcuri industriale operaţionale, situate în judeţul Dolj (Craiova) şi în judeţul Gorj (Sadu), şi un parc industrial greenfield, la Corabia.

Această stare de fapt, coroborată cu lipsa investitorilor străini de mare anvergură, s-a re-flectat şi în sectorul de asigurări, Regiunea Sud-Vest situându-se pe ultima poziţie în ierarhia la nivel naţional după criteriul subscrierilor, un lo-calnic cheltuind, în medie în anul 2009, pentru produse de asigurare, puţin sub 200 lei.

Regiunea Sud-Vest

Ceramică de Horezu

Asigurări de viață CASCO RCA Asigurări de tip property Alte clase de asigurări

DOLJ

GORJ

MEHEDINțI

OLT

VÂLCEA

12,826,434,026,8

9,1 2,736,916,2 35,0

4,310,837,521,4 26,1

10,9 2,734,816,5 35,0

7,827,027,2 38,0

Portofolii județene de asigurări (%)

Compania de asigurăriPBS

Brokerul de asigurăriPBI

mil. Lei mil. Lei1 OMNIASIG 56,9 1 MAXYGO 3,62 2 GROUPAMA 54,9 2 MILLENIUM Insurance 3,06 3 ASTRA 49,5 3 LACOLI 2,24

Top 3 Prime brute subscrise la nivel regional(asigură de viaţă + generale)

Top 3 Prime intermediate la nivel regional

Page 17: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 15

PIAţA ASIGURăRILOR îN 2009

Situată la confluenţa unor importante drumuri euro-pene, unde civilizaţia vestului interacţionează cu cea estică, Regiunea Vest face parte din Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT), care implică cele patru judeţe ale Regi-unii, patru comitate din Ungaria şi regiunea autonomă Voivo-dina din Serbia.

La rândul ei, Regiunea Vest poate fi împărţită, din punct de vedere socio-economic şi al pieţei asigurărilor, în două subregiuni, confruntate cu probleme distincte şi având grade diferite de dezvoltare. Prima, cea mai puţin dezvoltată, in-clude teritoriul judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, puternic afectate de procesele de restructurare; cea de a doua subre-giune cuprinde teritoriul judeţelor Timiş şi Arad, cu o dezvol-tare industrială de tradiţie, complexă şi diversificată, fiind în prezent arealul favorit al investiţiilor străine, constituind în acelaşi timp „locomotiva” pieţei regionale a asigurărilor. Cu-mulat, asigurătorii din Regiunea Vest au subscris, în 2009, 615 milioane lei, în vreme ce densitatea asigurărilor s-a cifrat la 316 lei/locuitor.

Concluzionând, pentru Regiunea Vest, forţa de muncă reprezintă factorul care a contribuit cel mai mult la dezvol-tarea socio-economică, aceasta fiind motivată, flexibilă, inovativă, dar şi cu un grad ridicat de specializare, contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu antreprenorial dinamic.

Regiunea Vest

Piața Victoriei, Timişoara

Asigurări de viață CASCO RCA Asigurări de tip property Alte clase de asigurări

ARAD

CARAȘ - SEVERIN

HUNEDOARA

TIMIȘ

6,928,7 35,5 28,9

5,910,622,3 23,8 37,4

8,429,1 29,9 32,6

13,121,6 35,7 29,6

Portofolii județene de asigurări (%)

Top 3 Prime intermediate la nivel regional

Compania de asigurăriPBS

Brokerul de asigurăriPBI

mil. Lei mil. Lei1 ASIROM* 69,0 1 AON România 7,14 2 OMNIASIG 60,4 2 SAFETY Broker 4,05 3 ING Asig. de Viaţă 59,5 3 TOMASIG 3,79

Top 3 Prime brute subscrise la nivel regional(asigură de viaţă + generale)

* estimare PROFIL Asigurări

Page 18: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

16

Page 19: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 17

GHID DE ASIGURăRI

Page 20: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

18 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

asigurarea de viaţă reprezintă un contract încheiat între titularul poliţei şi compania de asigurări, contract prin care asigurătorul se obligă să plătească beneficiarului poliţei, în schimbul perceperii unor prime de asigurare, o anumită sumă de bani (suma asigurată) în cazul producerii unui eve-niment care să afecteze viaţa asiguratului (deces, apariţia unei boli terminale sau a unei boli cronice, invalidante). Păr-ţile contractante sunt asigurătorul (compania de asigurări) şi titularul poliţei (persoana care încheie contractul şi plăteşte primele de asigurare). Asiguratul (persoana la a cărei viaţă sau stare de sănătate se referă condiţiile poliţei) şi beneficia-rul (persoana desemnată să încaseze suma asigurată) nu sunt părţi contractante, deşi sunt implicate şi interesate de funcţi-onarea poliţei de asigurare.

titularul poliţei, asiguratul şi beneficiarul pot fi persoa-ne diferite sau una şi aceeaăi persoană. Astfel, poliţa se poate referi chiar la viaţa titularului ei, suma asigurată urmând a fi plătită unui beneficiar desemnat de acesta. (Exemplu: o per-soană îşi poate asigura propria viaţă, desemnând ca benefici-ar unul sau mai mulţi dintre moştenitorii săi legali.)

În practica internaţională este posibil, de asemenea, ca o persoană să achiziţioneze o poliţă de asigurare care să se re-fere la viaţa unei alte persoane, beneficiarul sumei asigurate fiind însuşi titularul poliţei sau o altă persoană desemnată de acesta. În acest caz, însă, este necesar ca titularul poliţei să demonstreze că are un interes asigurabil în legătură cu viaţa asiguratului, adică să arate că decesul sau îmbolnăvirea gravă a persoanei asigurate au potenţialul de a-i afecta semnifica-tiv propria viaţă. De regulă, interesul asigurabil este recunos-cut numai membrilor apropiaţi ai familiei asiguratului sau partenerilor de afaceri, persoane care pot dovedi că vor avea de suferit pierderi directe majore prin decesul asiguratului. În Romania, aceasta este o practică neuzuală.

Riscuri acoperite Principalele riscuri acoperite prin poliţele de asigurări de via-ţă sunt:

g Riscul de decesg Riscul de supravieţuireg Riscul de îmbolnăvire gravăg Riscul de accident, inclusiv de invaliditate temporară sau permanentă ca urmare a unui accident

În foarte multe cazuri, poliţele de asigurări de viaţă pot avea şi o componentă de economisire, adresând nu numai nevoia de protecţie, ci şi pe cea de economisire.

Tipuri de poliţeFuncţie de combinaţia de riscuri acoperite şi beneficii,

există o largă varietate de produse de asigurare de viaţă. Principalele categorii regăsite în oferta companiilor de asigu-rări din România sunt:

asigurarea de viaţă pe termen limitat este cea mai sim-plă şi răspândită formă de asigurare de viaţă. Poliţa de asigu-rare acoperă numai riscul de deces, iar compania de asigurări va plăti suma asigurată numai dacă decesul asiguratului sur-vine înainte de un termen predefinit prin contract. În cazul în care acest termen este atins fără ca decesul să se producă, asigurătorul este exonerat de orice plată. Acest tip de asigu-rare nu oferă posibilitatea capitalizării şi economisirii prime-lor de asigurare, de aceea are costuri reduse.

asigurarea de viaţă pe termen nelimitat acoperă riscul de deces până la un termen ce poate fi considerat, practic, nelimitat, dat fiind că el este fixat la o vârstă foarte înainta-tă a asiguratului, de exemplu 90 de ani, vârstă de la care se presupune că decesul este un fapt natural, deci un risc neasi-gurabil. Plata primelor de asigurare se va realiza, însă, într-un interval mult mai scurt, de exemplu până la vârsta pensionă-rii asiguratului.

Sumele asigurate plătite în cazul decesului pentru acest tip sunt, de regulă, mai mari decat în cazul poliţei de asigu-rare de viaţă pe termen redus. De asemenea, dacă asiguratul este în viaţă la data maturităţii contractului, adică supravie-ţuieşte termenului fixat în poliţă, el va primi suma asigurată, actualizată cu inflaţia.

asigurarea mixtă de viaţă - acoperă atât riscul de deces al asiguratului pe durata de valabilitate a contractului, cât şi riscul de supravieţuire, după ajungerea poliţei la maturitate. În plus, acest tip de asigurare poate sluji şi ca un instrument de economisire, incluzând şi o participare la fructificarea prin investiţii financiare a rezervelor constituite de asigurător (ex-cedent). Astfel, dacă pe durata contractului survine decesul asiguratului, societatea de asigurare va plăti beneficiarilor desemnaţi suma asigurată plus excedentul. Dacă la maturi-tatea poliţei asiguratul este în viaţă, va primi el însuşi suma asigurată plus excedentul.

Produsele de acest tip oferite de companiile de asigurări din România prezintă şi o serie de caracteristici particulari-zate, dintre care se pot enumera: posibilitatea de a extinde acoperirea şi asupra unor riscuri suplimentare cum ar fi cel de invaliditate în urma unui accident, acordarea unor bonificaţii speciale în cazul decesului din accident sau existenţa clau-

GHID DE ASIGURĂRI

Asigurări de viaţă

Page 21: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 19

GHID DE ASIGURăRI

zelor privind suportarea de către asigurator a valorii prime-lor restante în cazul în care dobândirea unei invalidităţi face imposibilă obţinerea de venituri de către asigurat, precum şi existenta unei garanţii oferite de societatea de asigurări asu-pra randamentului investiţional al componentei de economi-sire. Costul asigurării variază funcţie de combinaţia de clauze suplimentare adăugate riscului de bază, precum şi de datele actuariale specifice (durata contractului, vârsta asiguratului, suma asigurată etc.).

asigurarea de tip ”student” este o poliţă cu o compo-nentă de economisire destinată acoperirii cheltuielilor pentru perioada de studii a copiilor. Titularul şi totodată asiguratul unei astfel de poliţe este părintele sau tutorele legal, în timp ce beneficiarul poliţei este copilul său.

Primele de asigurare se plătesc eşalonat, până la maturi-tatea contractului, stabilită în general pe baza vârstei benefi-ciarului (de regulă, vârsta de începere a studiilor universitare sau atingerea majoratului). Suma asigurată plus excedentul (participaţia la profitul investiţiilor financiare) vor fi plătite beneficiarului la maturitatea contractului (împlinirea vârstei stabilite în poliţă), în sumă unică sau sub forma unei rente pe parcursul anilor de studii. Prima de asigurare poate fi încasată chiar dacă beneficiarul a decedat. În acest caz, poliţa se trans-formă într-o asigurare mixtă, prima de asigurare fiind încasată de către titularul asigurat.

asigurarea de tip ”dotă”este asemănătoare celei tip ”student”, prima de asigurare acordându-se de această dată integral fie când beneficiarul (copilul asiguratului) se căsăto-reşte, fie când implineşte o anumită vârstă, prestabilită prin contract, dacă nu s-a căsătorit până atunci. În cazul decesului beneficiarului, poliţa se transformă în asigurare mixtă, pri-ma de asigurare fiind încasată de către titularul asigurat. O formulă asemănătoare de asigurare este destinată acoperirii cheltuielilor ocazionate de naşterea unui copil.

asigurarea de tip ”rentă” / anuitatea – prin această formă de asigurare, compania de asigurări se obligă ca, în schimbul unei prime de asigurare plătite de asigurat - în sumă unică sau eşalonat -, să-i furnizeze acestuia o indemnizaţie periodi-că. Funcţie de durata perioadei de plată, tipul beneficiarului şi modul de transmitere a dreptului de a încasa renta, există o paletă largă de tipuri de rente. Dintre cele mai cunoscute şi des întâlnite tipuri, enumerăm:g renta cu rată fixă – acest tip de rentă presupune că indem-nizaţia de asigurare este plătită indiferent dacă asiguratul mai trăieşte sau nu. Rata fixă se plăteşte pentru o anumită perioa-dă determinată (un număr de ani). g renta – care poate fi, funcție de durata de plată a indemnizației, viageră (plătită până la decesul asiguratului) sau temporară (plătită până la o dată stabilită sau la dece-sul asiguratului, dacă acesta intervine înainte de acea dată). Pentru primirea unei indemnizaţii de rentă viageră, asiguratul (sau, în cazul în care avem de-a face cu mai mulţi asiguraţi, cel puţin unul dintre aceştia) trebuie să fie în viaţă, asigurarea fiind încheiată pe “viaţa” asiguratului.

O asigurare de rentă viageră poate fi încheiată şi în favoa-rea mai multor persoane, de regulă două. În astfel de situaţii, la moartea unuia dintre asiguraţi, renta viageră se transferă asupra vieţii coasiguratului. Acest sistem se foloseşte în spe-cial ca alocaţie pentru pensia de batrâneţe, respectiv pentru pensia de urmaş (soţ/soţie).

Un caz special îl reprezintă asigurarea de rentă de su-pravieţuire, prin care se acordă o indemnizaţie periodică în cazul decesului asiguratului, în favoarea coasiguratului, dacă acesta este în viată. Ca forme specifice de asigurare, mai des intâlnite sunt: g renta temporară de supravieţuire, prin care se acordă in-demnizaţia pâna la data stabilită în prealabil în contract, sau până la data decesului coasiguratului, dacă acesta survine mai devreme. g renta de supravieţuire viageră; în cazul în care coasiguratul moare înaintea primului asigurat, asigurarea expiră chiar îna-intea acordării primei indemnizaţii.

asigurarea pentru ipotecă - este o asigurare de viaţă în-cheiată de debitor, la cererea creditorului (banca, spre exem-plu), în cazurile în care debitorul doreşte să achiziţioneze un teren sau o locuinţă. Creditorul se asigură în acest fel că în cazul decesului debitorului (asiguratul, în acest caz) va încasa suma asigurată pentru a recupera valoarea ratelor datorate.

Există mai multe tipuri de asigurări pentru ipotecă, cea mai simplă şi mai larg practicată fiind o asigurare temporară de capital pentru risc de deces, pentru care suma asigurată este permanent egală cu soldul creditului şi descreşte liniar pe măsură ce ratele de returnare a împrumutului sunt achita-te, iar durata de valabilitate a poliței coincide cu perioada de rambursare a creditului.

asigurările de viaţă unit-linked (ul) sunt produse mo-derne care combină a componentă de protecție - reprezenta-tă de o asigurare de viață pe termen nelimitat -, cu o compo-nentă investiţională, reprezentată de cumpărarea de unități de cont în fonduri financiare special constituite. Prima plătită de asigurat este investită, după deducerea unei cote parte destinate acoperirii componentei de protecție, într-unul sau mai multe fonduri de investiții puse la dispoziție de asigurător, potrivit preferințelor investiționale exprimate de asigurat.

În comparație cu asigurările de viață tradiționale cu com-ponentă de economisire, în cazul asigurărilor UL expunerea la riscul de investiţii este transferată integral asiguratului, garanția asigurătorului acționând numai asupra sumei asigu-rate.

Unele produse UL conțin şi o a treia componentă, a rente-lor, astfel încât la încheierea perioadei de plată a primelor (de regulă, la vârsta de pensionare), valoarea contului asiguratu-lui este convertită într-o rentă viageră plătită lunar. Valoarea rentelor depinde de performanța investițională. O variantă interesantă a acestui produs este cea în care asigurătorul plăteşte rentele pe o perioadă garantată, indiferent dacă asi-guratul mai este în viață sau nu (în cazul decesului prematur al asiguratului, rentele fiind transferate beneficiarului desem

Page 22: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

20 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

nat pentru intervalul de timp rămas până la finalul peri-oadei garantate).

asigurările permanente de sănătate, administrate la fel ca asigurările de viaţă sunt asigurări pe termen lung, simi-lare celei de viaţă. Principalul beneficiu este un venit pentru asigurat în perioada când nu este apt de muncă. Asigurătorul rămâne expus permanent la risc, indiferent de schimbările in-tervenite în starea de sănătate a asiguratului.

Clauze şi asigurări de viaţă suplimentare - sunt aco-periri adiţionale ataşate poliţei de bază, oferind un plus de protecție prin sumele asigurate pentru alte riscuri decât cele cuprinse în polița de bază. Acordarea uneia sau mai multor despăgubiri pentru asigurările suplimentare nu influenţează valoarea asigurării de bază.

Aceste clauze şi asigurări suplimentare se pot referi la:g vătămări corporale din accidente; g incapacitate de muncă cauzată de un accident;g deces rezultat dintr-un accident; g protecția la inflație;g scutirea de plată a primelor în cazul încetării capacității asi-guratului de a genera venituri, ca urmare a producerii unui risc asigurat etc.

Asigurările de viață de grup se adresează persoanelor ju-ridice şi reprezintă atât o formă de asigurare de viață pentru angajaţii companiilor, cât şi o modalitate de protecţie a aces-tora 24 de ore din 24, sau pe perioada orelor de muncă.

În cadrul programelor de asigurări de viaţă pentru grupuri, se poate opta pentru combinarea unei varietăţi de beneficii, cum ar fi: g planuri de protecţie în cazul: incapacităţii temporare de muncă, ca urmare a unui accident sau a invalidităţii parţiale / totale, permanente;g planuri de asigurări de sănătate: spitalizări, convalescenţă, intervenţii chirurgicale, fracturi, cheltuieli cu medicamente, consecinţe estetice şi funcţionale ale accidentelor, îmbolnă-viri grave (cancer, infarct miocardic, insuficienţă renală, trans-plant de organe);g planuri de economisire şi pensii prin acumularea şi investi-rea primelor de asigurare plătite;g planuri personalizate pentru asigurarea personalului cheie (top management);g planuri de protecţie în caz de deces, şomaj etc

Din punct de vedere al riscurilor acoperite şi tipologiei poliţelor, asigurarea de grup nu diferă esențial de asigurările individuale, dar în cazul în care se semnează ca şi grup, prima de asigurare se poate reduce substanţial. De asemenea, pro-cedurile de evaluare a riscului întâlnite la asigurările individu-ale sunt mult mai simplificate. De regulă, pentru a fi eligibil, un grup trebuie să fie format din cel puțin 10 persoane. Con-diţiile de asigurare se pot aplica uniform întregului grup sau diferit, potrivit specificului muncii depuse şi poziției ocupate de angajat în companie.

AEGON Asigurări de Viaţă oferă pe piaţa din România, încă de la debutul activităţii sale, o gamă diversificată de produse specifice, astfel încât să poată răspunde profesionist la cele mai variate şi exigente nevoi şi dorinţe ale clienţilor.

În funcţie de tipologia investiţională a clientului, Planul de Economisire şi Protecţie oferă clienţilor posibilitatea de a alege dintre una dintre 3 strategii investiţionale:

Planul de Economisire şi ProtecţiePlanul de Economisire şi Protecţie este un produs inspirat

din nevoile mediului actual, în care responsabilitatea, pru-denţa şi planificarea au devenit absolut necesare. Produsul pe care Banca Transilvania şi AEGON îl pun la dispoziţie clienţilor bancari este o soluţie financiară completă, compusă dintr-un pachet de bază, la care se pot adăuga asigurări suplimentare pentru o protecţie mai mare.

Planul de Economisire şi Protecţie este disponibil în trei variante, fiecare dintre acestea putând fi personalizată con-form nevoilor dumneavoastră.

Din oferta companiilor

Pachetul de bazăBASIC PREMIUM EXTRA

Suma asigurată pentru deces din accident sau boală

10.000 lei 20.000 lei 100.000 lei

Economisire3 strategii

investiţionale3 strategii

investiţionale3 strategii

investiţionaleScutire de la plata primelor pentru Invaliditate Grad I din accident

Da da da

Prima anuală 840 lei 1.500 lei 6.000 leiAsigurări suplimentareIndemnizaţie – spitalizare accident

30 lei/zi 60 lei /zi 150 lei/zi

Indemnizaţie - concediu medical post spitalizare

30 lei/zi 60 lei /zi 150 lei/zi

Prima anuală 120 lei 240 lei 600 lei

Strategia Prudentă

Strategia Echili-brată

Strategia Dina-mică

Obiectiv

conservarea capitalului, cu

randamente supe-rioare dobânzilor

bancare

randament stabil, cu riscuri mai reduse faţă de fondurile de

acţiuni

obţinerea creşterii capitalului investit

pe termen lung

Tip client precaut conservator activ

Page 23: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 21

GHID DE ASIGURăRI

AEGON StabilAEGON Stabil este un produs care include o componentă

de protecţie financiară la riscuri şi una de economisire.

Componenta de protecţie financiară la riscuri - presu-pune plata unei indemnizaţii pentru situaţia în care persoana asigurată decedează, ca urmare a unui accident sau a unei boli.

Componenta de economisire – pe baza primelor de asi-gurare plătite de către client, în contul acestuia se acumulea-ză gradual sume de bani pe care compania de asigurări le pla-sează în funcţie de propria politică de investiţii. De asemenea, asupra acestor bani asigurătorul bonifică o dobândă garan-tată de 3,2% anual, precum şi un procent fix de participare la potenţialele profituri superioare celui garantat, pe toată durata contractului.

AEGON Stabil oferă clienţilor companiei o soluţie comple-tă prin pachetul de bază oferit şi prin asigurările suplimentare care pot fi ataşate acestuia.

Asigurările suplimentare au rolul de a suplimenta valoa-rea protecţiei financiare (a despăgubirii) sau de a oferi aco-periri complementare celor cuprinse în asigurarea de bază, în situaţia producerii diverselor riscuri: Deces din accident sau boală, Deces din accident, Deces din accident rutier, Afecţi-uni grave, Invaliditate permanentă de gradul I din accident sau boală, Exonerare de la plata primelor de asigurare, Inva-liditate permanentă din accident, Incapacitate temporară de muncă din accident, Fracturi şi arsuri, Spitalizare din accident, Spitalizare din accident sau boală, Intervenţie chirurgicală din accident, Intervenţie chirurgicală din accident sau boală.

Din oferta companiilor Din oferta companiilor

AEGON VitalAEGON Vital cuprinde exclusiv componenta de protecţie

financiară la riscuri, care presupune plata unei indemnizaţii pentru situaţia producerii unuia dintre riscurile acoperite prin pachetul de bază şi pachetul suplimentar.

AEGON Vital este disponibil în două variante, fiecare dintre acestea putând fi personalizată conform nevoilor clientului.

Protecţia clienţilor este completată cu ajutorul asigurării suplimentare de convalescenţă ca urmare a unui accident (despăgubire zilnică pentru perioada care urmează unei spi-talizări ca urmare a unui accident).

VITAL ACCIDENT

Prima Indemnizaţii

Lei/anSpitalizare din

accidentChirurgie din

accidentDeces din orice

cauză

200 50 lei/zi 24.000 Lei variabil *

VITAL BOALĂ

Prima Indemnizaţii

Lei/anSpitalizare din accident sau

boală

Chirurgie din accident sau

boală

Deces din accident sau

boală

400 variabil* variabil* variabil **variabil în funcţie de vârstă şi genul clientului.

Convalescenţă din accident

Prima Indemnizaţie80 lei /an 32 Lei/zi

byTotul despre ASIGURĂRI

Page 24: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

22 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

Din oferta companiilorDin oferta companiilor

MAGISTER, renta de studii pentru copiiEducaţia este extrem de importantă în evoluţia armo-

nioasă a copilului, iar noi, părinţii, purtăm o mare respon-sabilitate: startul reuşit în viaţa de adult a copilului nostru depinde de noi.

Dar educaţia costă. Pe măsură ce copilul creşte, cresc şi costurile, astfel încât la vârsta studiilor universitare trebuie să fim pregătiţi pentru a face faţă diverselor cheltuieli: taxe şcolare, cărţi, cazare etc.

Renta de studii MAGISTER este un produs flexibil de economisire şi protecţie care permite copilului să benefici-eze, de la vârsta aleasă de părinte, de o sumă de bani ga-rantată la care se adaugă capitalizarea realizată pe durata asigurării.

Persoana asigurată poate fi părintele, tutorele sau orica-re adult/adulţi de care copilul depinde.

Asigurarea poate fi încheiată pentru o perioadă de mi-nim 5 ani – maxim 20 ani.

Mai mult, dacă pe durata asigurării intervine decesul pă-rintelui, compania preia plata primelor de asigurare astfel încât copilul să beneficieze de renta de studii stabilită.

Cu cât începem mai devreme să economisim prin inter-mediul rentei de studii, cu atât ne va fi mai uşor.

De ce renta de studii Magister de la BCR Asigurări de Viaţă este soluţia cea mai bună pentru viitorul sigur al copilului tău?g Pentru că ai posibilitatea să economiseşti din timp, în rit-mul tău şi în funcţie de disponibilităţile tale financiare; g Poţi alege suma pe care doreşti să o acumulezi în benefi-ciul copilului tău;g Poţi suplimenta componenta de protecţie prin achiziţio-narea de clauze suplimentare de sănătate;

Investiţia pe care o faci în viitorul copilului tău este pro-tejată – dacă ţi se întâmplă ceva şi nu mai poţi continua plata poliţei de asigurare, BCR Asigurări de Viaţă preia plata primelor. În acest fel, copilul va beneficia de renta stabilită de tine (suma asigurată), la data prevăzută în contractul de asigurare;

Valoarea sumei asigurate poate fi indexată anual în funcţie de rata inflaţiei.

Planul de economisire pentru copii de la ALLIANZ-ŢIRIAC

Planul de economisire pentru din oferta companiei ALLIANZ-ŢIRIAC este modalitatea completă de a-i oferi co-pilului protecţie financiară în momentele decisive din viaţa lui. La vârsta stabilită de către părinte, el va primi sprijinul financiar de care are nevoie pentru studii, pentru a-şi înte-meia propria lui familie sau pentru a-şi îndeplini visurile.

Ce oferă Planul de economisire pentru copii?

Certitudinea că el va primi sprijinul financiar de care are nevoie pentru a-şi asigura educaţia dorită, pentru a-şi întemeia o familie sau pentru a-şi transpune visurile în re-alitate.

garanţia ca sumă de bani stabilită pentru finalul pe-rioadei de asigurare va fi primită de către copil şi, în plus, el se va bucura şi de posibilitatea de a participa la profitul investiţional al planului de economisire.

ProteCţie sporită prin posibilitatea de a alege acope-riri suplimentare, crescând astfel gradul de protecţie finan-ciară în situaţii dificile (accidente, spitalizare, etc).

Cum funcţionează Planul de economisire pentru copii?

Părintele începe să pună deoparte o sumă de bani pen-tru copilul său încă de când e mic. Banii aceştia sunt investiţi cu grijă de către ALLIANZ-ŢIRIAC iar copilul va primi, la fi-nalizarea contractului, adiţional beneficiilor garantate, par-ticiparea corespunzătoare la profitul investiţional obţinut.

La finalul perioadei de asigurare, copilul poate folosi suma de bani stabilită pentru a-şi plăti studiile, pentru a-şi întemeia propria lui familie sau pentru a-şi îndeplini visu-rile.

De asemenea, ALLIANZ-ŢIRIAC garantează ca la fina-lul perioadei de asigurare copilul va primi banii, chiar şi în cazul nefericit în care, între timp, părintelui i s-a întâmplat ceva. Astfel, părintele este asigurat că, orice s-ar întâmpla cu el, copilul său va avea asigurat sprijinul financiar stabilit.

Page 25: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 23

GHID DE ASIGURăRI

Din oferta companiilor Din oferta companiilor

Planuri de economisire în vederea pensionăriiCând eşti tânăr nici prin gând nu-ţi trece că va veni

momentul în care va trebui să te retragi din activitate. “Pensie”, “pensionare”... sunt cuvinte pe care le acceptăm cu greu şi cu care nu ne identificăm.

Vârsta pensionării trebuie să fie etapa în care te bucuri de libertate şi de roadele muncii tale de peste ani. Iar când veniturile pentru care ai economisit din tinereţe iţi sunt acum la dispoziţie, ai garanţia că pensionarea nu va fi o po-vară pentru tine.

Alege Planurile de economisire în vederea pensionării de la BCR Asigurări de Viaţă dacă:g vrei o soluţie sigură ce iţi permite să economiseşti din timp implicându-te direct în construirea viitorului tăug iţi doreşti o pensie comparabilă cu venitul din perioada ac-tivăg vrei să beneficiezi de un venit suplimentar la vârsta pensi-onării sub forma unei renteg nu ai putut accesa un fond de pensie obligatorie sau fa-cultativă

avantajeg îţi stabileşti valoarea rentei dorite sau suma pe care do-reşti să o economiseştig poţi alege vârsta de la care să primeşti renta g poţi opta pentru tipul de rentă dorit: viageră sau pe o pe-rioadă limitatăg suma asigurată este garantată, la ea adăugându-se acu-mularea de capitalg valoarea rentei stabilite se poate păstra prin indexarea anuală cu rata inflaţiei

Planurilor de economisire în vederea pensionării de la BCR Asigurări de Viaţă li se pot adăuga clauze suplimentare: renta de urmaş, renta de invaliditate.

Clauzele suplimentare:g pot fi revalorizate odată cu asigurarea de bazăg pot fi reactivate după ce au fost întrerupteg se pot încheia fie odată cu asigurarea de bază, fie la ori-ce aniversare a poliţei din perioada de plată a asigurării de bază

ACORD, Programe investiţionale UNIT-LiNKEDDe-a lungul vieţii sunt evenimente care pot influenţa di-

rect veniturile tale financiare. Unele pot fi anticipate şi poţi fi pregătit pentru ele, în timp ce altele te pot lua prin surprin-dere. O planificare atentă şi o consiliere potrivită te vor ajuta să reduci impactul negativ al unui eveniment neprevăzut şi să profiţi la maxim de oportunităţile care ţi se oferă.

Când eşti o persoană activă, cu planuri concrete pentru viitor şi îţi doreşti ca acţiunile tale să fie protejate, ai la înde-mână o soluţie avantajoasă: programele investiţionale unit - linked BCR Asigurări de Viaţă.

Acum e mai simplu şi sigur să fructifici disponibilităţile financiare, să îţi planifici eficient veniturile şi, în plus, să fii protejat printr-o asigurare de viaţă.

Ce este un program investiţional unit-linked?

Este un produs special creat pentru persoanele care do-resc să investească şi în acelaşi timp să fie protejate printr-o asigurare de viaţă.

Este un produs adaptat şi diversificat pentru a cores-punde circumstanţelor individuale şi atitudinii faţă de risc a fiecărei persoane.

Este un instrument de economisire pe termen mediu şi lung, de aceea îţi recomandăm să ai în vedere o strategie de investire pe cel puţin 5 ani.

Prin ACORD, programe unit-linked vă oferim posibilita-tea de a alege între trei variante de investiţie:g BCr Piano – grad de risc scăzut. Banii sunt investiţi pre-ponderent în obligaţiuni.g BCr Forte – grad de risc mediu. Banii sunt investiţi mi-nim 50% titluri de stat, obligaţiuni municipale sau corporati-ve, depozite bancare sau certificate de depozit, maxim 50% acţiuni cotate.g BCr Fortissimo - grad de risc ridicat. Banii sunt investiţi până la 100% acţiuni cotate, dar şi titluri de stat, obligaţiuni municipale sau corporative, depozite bancare sau certifica-te de depozit.

Page 26: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

24 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

Din oferta companiilor

Programul de asigurare pentru angajaţi Employee Benefits

Angajaţii reprezintă capitalul cel mai valoros al unei

companii. Pierderea capacităţii de muncă, totală sau parţia-

lă a angajaţilor, ca urmare a unui accident sau a unei îmbol-

năviri afecteaza nu numai viaţa angajaţilor, dar şi activitatea

companiei.

GENERALI Asigurări oferă angajatorilor, prin programe-

le sale de asigurare şi pensii, posibilitatea de a completa pa-

chetul salarial al angajaţilor, în scopul motivării şi fidelizării

acestora.

Programul Employee Benefits de la GENERALI Asigurări

cuprinde protecţie pentru cazurile de accidente şi îmbolnă-

viri ale angajaţilor, prin asigurarea de viaţă Clasic grup, po-

sibilitatea de economisire, prin planul de asigurare de viaţă

cu acumulare de capital, saving Plan, şi acumularea unui

venit suplimentar prin încheierea unei pensii private: obli-

gatorie (fondul aripi) sau facultativă (fondul stabil).

Asigurarea de viaţă Clasic Grup acoperă riscuri precum

cele de deces, invaliditate, spitalizare, convalescenţă post-

spitalizare, intervenţii chirurgicale, fracturi/arsuri, cheltuieli

medicale sau boli grave.

Planul de economisire Saving Plan este un instrument

investiţional care constă în acumularea primelor de asigu-

rare de viaţă şi investirea acestora în instrumente financiare

cu grad scăzut de risc (titluri de stat şi depozite bancare). Pri-

mele plătite, plus randamentele obtinute din investiţii sunt

plătite angajaţilor la expirarea contractului.

GENERALI Asigurări oferă companiilor şi opţiunea de a

le asigura angajaţilor o pensie privată, suplimentară faţă de

cea oferită de sistemul public.

Pentru toţi angajaţii companiilor există posibilitatea de

a contribui la fondul de pensie facultativă stabil care, prin

investiţiile realizate urmăreşte obţinerea unei profitabilităţi

crescute pentru participanţii săi, sau la fondul de pensie

privată obligatorie aripi, care are unul dintre cele mai bune

randamente din piaţă.

Din oferta companiilor

EMPLOYEE BENEFITS – asigurări pentru grupuri de angajaţi

Într-o companie, succesul presupune unitate, dăruire, munca în echipă şi un lider care ştie să motiveze şi să-şi lo-ializeze angajaţii. Pentru manager este foarte important să câştige şi acest lucru nu se poate realiza fără un personal de calitate, capabil să genereze plus-valoare, fără angajaţi loiali, fără o rată ridicată de retenţie a personalului şi un me-diu de lucru productiv.

Printre cele mai moderne şi eficiente instrumente pen-tru recrutarea, păstrarea, motivarea şi protecţia angajaţilor la loc de frunte se află asigurările de viaţă. BCR  Asigurări de Viaţă a dezvoltat programele Employee Benefits, un impor-tant instrument pentru managementul resurselor umane.

În cadrul acestor programe de asigurări de viaţă pen-tru grupuri, se poate opta pentru combinarea următoarelor beneficii: g planuri de protecţie în cazul: incapacităţii temporare de muncă, ca urmare a unui accident sau a invalidităţii parţiale / totale, permanente;g planuri de asigurări de sănătate: spitalizări, convalescenţa, intervenţii chirurgicale, fracturi, cheltuieli cu medicamente, consecinţe estetice şi funcţionale ale accidentelor, îmbol-năviri grave (cancer, infarct miocardic, insuficienţă renală, transplant de organe);g planuri de economisire şi pensii prin acumularea şi inves-tirea primelor de asigurare plătite;g key persons insurance – pentru top management;g planuri de protecţie în caz de deces, şomaj.

Achiziţionarea programelor Employee Benefits înseam-nă pentru angajator o investiţie cu avantaje pe termen lung:g recrutarea, păstrarea şi fidelizarea unui personal de calitate;g loialitatea angajaţilor;g crearea unei atmosfere de lucru care conduce la succes;g creşterea reputaţiei companiei;g economie de bani şi timp în administrare – se plăteşte o singură dată pentru întregul grup;g fără underwriting individual - membrii grupului sunt in-cluşi în asigurare fără exigenţe medicale, lucru greu accesi-bil în cazul asigurărilor de viaţă individuale;g contracte pe termen scurt: 1 an, cu posibilitate de reîn-noire;g primele de asigurare sunt mai scăzute decât în cazul asi-gurărilor individuale.

Page 27: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 25

GHID DE ASIGURăRI

Asigurări autoAsigurările auto reprezintă, cu siguranţă, cel mai cunoscut

segment de produse de asigurare din România. Ca tipologie, ele se împart în două categorii principale, funcţie de acoperi-rea oferită:asigurările CasCo - acoperă daunele suferite de autoturismul propriu, indiferent cui aparţine răspunderea pentru produce-rea lor;asigurările de răspundere civilă – acoperă daunele suferite de autorismul avariat din vina asiguratului, adică răspunderea ci-vilă a acestuia în raport cu participanţii la trafic cărora, din vina sa, le-a produs daune.

Asigurarea CASCO(asigurarea autovehicolelor pentru avarii şi furt)Este destinată persoanelor fizice şi juridice cu domiciliul,

reşedinţa sau sediul în România. Asigurarea are ca obiect aco-perirea daunelor vehiculelor rutiere autopropulsate, destinate transporturilor de bunuri sau persoane, inclusiv remorci / semi-remorci / rulote tractate de acestea înmatriculate în România si aflate în posesia legala a asiguratului. Se pot asigura autovehi-culele care au o stare buna de funcţionare, cu inspecţia tehnică periodică încă valabilă şi care nu depăşesc o anumita vechime (de obicei 12 ani).

Încheierea unei asigurări CASCO este facultativă, cu excep-ţia cazului în care achiziţionarea maşinii este finanţată prin lea-sing sau împrumut bancar, situaţie în care asigurarea CASCO

devine obligatorie pe durata derulării contractului de leasing sau împrumutului bancar.

Riscurile acoperiteDeşi există o largă varietate de oferte pentru acest tip de

asigurare, în principiu, riscurile de bază acoperite de poliţa CASCO sunt următoarele:g avarii accidentale, ca urmare a ciocnirii, lovirii sau izbirii cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate în afara ori în interiorul autovehiculului asigurat, răsturnării, de-rapării, zgârierii, căderii (cădere în prăpastie, cădere în apă cu prilejul transbordării), căderii pe autovehicul a unor corpuri; g avarii provocate incendiu, trăznet, explozie;g avarii provocate în urma producerii unor fenomene naturale, cum ar fi: ploaie torenţială, grindină, inundaţie şi apa rămasă pe sol, furtună, uragan, cutremur de pamânt, prăbuşire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, avalanşe de zăpadă, căderea accidentala de corpuri pe auto-vehiculul.g furtul autovehiculului sau al unor părţi componente şi acce-sorii din dotarea acestuia;g pagubele produse autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt.g avariile accidentale suferite de autovehicul ca urmare a pro-ducerii unor riscuri civile, în principal acte de vandalism.

Ştii că s-a introdus sistemul BONUS – MALUS de la 1 ianuarie 2010?Accesează www.asigurareamasinilor.ro!Află ce ai de făcut în caz de accident şi cât plăteşti de anul acesta pentru RCA!

Page 28: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

26 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

În ofertele companiilor se regăsesc şi acoperiri suplimen-tare, cum ar fi suportarea de către asigurător a cheltuielilor de tractare/transportare a autovehiculului avariat; înlocuirea maşinii, pe perioada reparaţiei, cu o altă maşină, pe cheltuiala asigurătorului etc.

Excluderi: fiecare poliţă de asigurare CASCO conţine un număr de excluderi (situaţii în care asigurătorul este exonerat de obligaţia de a plăti dauna). Acestea variază, funcţie de pro-dus, definind o sumă de cazuri în care se consideră că dauna nu are un caracter accidental. Astfel, de regulă, sunt excluse avariile survenite ca urmare a uzurii fireşti a unor componente ale maşinii sau ca urmare întreţinerii sau utilizării necorespun-zătoare. Sunt excluse, de asemenea, avariile produse de inci-dente la originea cărora se află componente improvizate sau nestandardizate montate pe maşină, precum şi cele cauzate de evenimente considerate ca neasigurabile (război, explozie atomică, terorism etc.). Nu în ultimul rând, nu se despăgubesc daunele provocate cu intenţie.

Inspecţia de risc: Poliţa se încheie după inspectarea în pre-alabil a vehiculului de către un reprezentant al companiei de asigurări, sau al brokerului de asigurare imputernicit sa efec-tueye această operaţiune, moment în care acesta va efectua şi fotografii ale maşinii, va nota îmbunătăţirile sau modificările aduse maşinii (daca este cazul – sistem audio nou, jante, etc.) şi va constata eventualele daune existente care nu vor fi despă-gubite, întocmindu-se astfel un raport de inspecţie semnat de ambele părţi.

Tarife: primele de asigurare pentru poliţele CASCO se sta-bilesc de către fiecare asigurător, potrivit unei grile proprii de evaluare a riscului. În general se ţine cont de tipul şi vechimea autovehicului, modul şi frecvenţa de utilizare, profilul de risc al şoferului, numărul persoanelor care conduc maşina, gradul de echipare a maşinii cu dispozitive de protecţie antifurt etc.

Astfel, autovehiculele sunt asigurate la valoarea lor reală, fie că este valoarea din factura de achiziţie (pentru maşinile noi), sau la o suma evaluată de asigurator pe baza unui catalog de preţuri (pentru cele second-hand). De obicei, nu se pot asi-gura maşinile second-hand la valoarea din contractul de vân-zare-cumpărare.

Ofertele se diferenţiază printr-o serie de facilităţi, cum ar fi plata în rate a poliţei, extinderi teritoriale ale valabilităţii aceste-ia, perioade graţie la efectuarea plăţilor, extinderea acoperirilor standard pentru cazul în care autovehiculul este condus de o altă persoană (cu acordul proprietarului asigurat) etc.

De asemenea, majoritatea companiilor acordă reduceri ale cotaţiei de primă la prelungirea/preluarea contractului dacă în anii anteriori nu s-au înregistrat daune sau diferite bonusuri (pentru plata anticipată a primei, în sumă unică etc.).

Franşiza: De regulă, la calculul primei de asigurare se stabi-leşte şi o franşiză (limita în care asiguratul îşi asumă suportarea pe speze proprii a unei părţi din daună, exprimată procentual, raportat la valoarea daunei, sau în sumă absolută).

Recuperarea daunelorÎn cazul avarierii autovehiculului prin implicarea într-un in-

cident de circulaţie, pentru deschiderea unui dosar de daună este necesară declararea accidentului la Poliţie pentru obţine-rea dovezii de reparaţie şi stabilirea responsabilităţii cu privi-re la producerea accidentului. De asemenea, în cazul furtului, primul pas în recuperarea daunei este constatarea furtului de către Poliţie.

Există şi o excepţie de la această regulă. Deţinătorii de po-liţe auto CASCO al căror autovehicul a fost avariat ca urmare a unui incident de circulaţie din care a rezultat numai avarierea propriului vehicul, sau în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie (copaci căzuţi, maşini găsite lovite în parcare etc.) se pot prezenta direct la compania lor de asigurări CASCO pen-tru deschiderea dosarului de daune şi eliberarea documentului de introducere în reparaţie a maşinii. Procedura este prevăzută în Ordinul nr. 12/2008 emis de Comisia de Supraveghere a Asi-gurărilor.

În ceea ce priveşte plata reparaţiei, aceasta se realizează pe baza unui deviz de reparaţie emis de service-ul auto şi aprobat de asigurător. În oferta multor companii se regăseşte facilita-tea realizării decontării directe între asigurător şi service, astfel încât asiguratul nu mai trebuie să avanseze din resurse proprii costul reparaţiei. Pentru a putea beneficia de această facilitate va trebui să realizaţi repararea autovehiculului folosind servici-ile unui service auto agreat de asigurător, cu care acesta are în-cheiat un contract de servicii specializate. Totuşi, dacă doreşte, asiguratul poate suporta in regie prorie cheltuielile cu reparaţia maşinii, urmând să recupereze suma cheltuită de la compania de asigurări.

Asigurările de răspundere civilă autoRolul acestor produse este a acoperi răspunderea civilă a

asiguratului pentru daunele produse terţilor, din vina sa. Ală-turi de forma obligatorie a asigurării, care acoperă daunele produse din vina asiguratului în limita unor sume asigurate pentru daune materiale/vătămări corporale stabilite prin lege, funcţionează şi produsele facultative de acest tip, pentru care limitele de acoperire se stabilesc la încheierea poliţei, şi care acoperă excedentul de daună, în cazul unor pagube de valori superioare sumelor asigurate prin poliţa RCA.

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA)Persoanele fizice şi juridice care deţin autovehicule înma-

triculate în Romania au obligaţia legală de a încheia poliţa de asigurare RCA.

Potrivit Deciziei nr 788/25.08.2008 emisă de CSA, este interzisă încheierea asigurărilor RCA pentru vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în alte state decât România. În toate cazurile în care se solicită încheierea unei asigurări obligatorii RCA, pentru vehicule care urmează a fi înmatriculate/înregis-trate în România, este necesar ca solicitantul să prezinte docu-mente legale care să ateste că formalităţile de înmatriculare/înregistrare în România sunt în curs de desfăşurare şi nu doar la nivel declarativ sau de intenţie (de ex: dovada plăţii taxelor va-male unde este cazul, dovada luării în evidenţă fiscală, dovada plăţii taxei de poluare, formalităţi RAR, etc.).

Page 29: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 27

GHID DE ASIGURăRI

Limitele de despăgubire:Pentru anul 2010:

g pentru pagube materiale: 500.000 EUR / evenimentg pentru vătămări corporale şi deces: 2,5 mil. EUR / eveniment

Pentru anul 2011: g pentru pagube materiale: 750.000 EUR / evenimentg pentru vătămări corporale şi deces: 3,5 mil. EUR / eveniment

Pentru anul 2012:g pentru pagube materiale: 1 mil. EUR / evenimentg pentru vătămări corporale şi deces: 5 mil. EUR / eveniment

Poliţa CARTE VERDE: Începând de la data de 1 ianuarie 2007, asigurarea RCA include şi Asigurarea Carte Verde, pentru acoperirea daunelor produse terţilor în afara teritoriului Româ-niei. Astfel, dacă sunteţi vinovat de producerea unui accident de circulaţie în străinătate, cei prejudiciaţi vor fi despăgubiţi prin poliţa dumneavoastră Carte Verde. În acelaşi timp, dacă, pe teritoriul României, sunteţi accidentat de un autovehicul înmatriculat în afara ţării noastre, veţi fi despăgubit prin poliţa Carte Verde a respectivului sofer/autovehicul.

Cartea Verde eliberată odată cu poliţa RCA, va avea valabili-tate în mod obligatoriu în Statele Spaţiului Economic European, în Elveţia, Croaţia şi Andora. Pentru celelalte state ale caror Bi-rouri Nationale au aderat la Sistemul Internaţional Carte Verde (cum ar fi: Moldova, Ukraina, Rusia, Turcia, Serbia,Muntenegru, etc.), asiguratorii pot acorda acoperire în baza Carţii Verzi eli-berate odată cu poliţa RCA, dar nu sunt obligaţi să facă acest lucru.

Riscurile acoperiteg avarierea/distrugerea autovehicululuig pagube materiale directe sau indirecte produse terţilorg vătămări corporale/decesul terţelor persoane accidentateg prejudicii fără caracter patrimonial

Excluderi: Sunt excluse de la plata despăgubirii: daunele produse în absenţa unei asigurări RCA valabile sau în perioada în care asigurătorul RCA nu are răspundere, valoarea daunelor care depăşeşte limitele de despăgubire prevăzute prin lege, deteriorarea bunurilor transportate dacă acestea făceau obiec-tul unui contract comercial încheiat între şoferul autovehiculu-lui asigurat şi persoanele prejudiciate, amenzile sau cheltuielile penale, daunele provocate în urma săvârşirii unei infracţiuni pe drumurile publice (conducerea sub influenţa alcoolului, fără permis de conducere, etc).

Tarife: cuantumul primelor de asigurare este stabilit de fi-ecare asigurător în pare, funcţie de un pachet de criterii proprii care ţine cont atât de caracteristicile autovehiculului asigurat, teritorialitate etc. În practica comercială există bonusuri cu ca-racter social (pensionari, posesori de autoturisme cu handicap etc.), dar şi sitemul Bonus-Malus, care ţine cont de istoricul de daune al autovehiculului.

Restituirea primei de asigurare: prima de asigurare poate fi restituită (proporţional cu perioada de valabilitate rămasă) numai în cazul în care autovehiculul a fost radiat sau vândut, prin solicitare scrisă către asiguratorul care a încheiat poliţa RCA. Dreptul la restituire se pierde dacă a fost avizată (se află în derulare un dosar de daună) sau a fost plătită o daună pe poliţa în cauză.

Ai avut un accident uşor?Ţi-e groază de orele pierdute la Poliţie?

Constatul Amiabil este vestea bună pentru şoferi.

Află totul despre această procedură accesând…

Acum se poate şi altfel!

www.constatulamiabil.ro

Page 30: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

28 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

Din oferta companiilorRecuperarea daunelorPlata daunelor se realizează de către asigurătorul emitent

al poliţei RCA deţinute de către posesorul/şoferul prejudiciat în urma accidentului.

Stabilirea culpei: De obicei, culpa se stabileşte de către re-prezentanţii Poliţiei Rutiere prin întocmirea procesului verbal de constatare. Totuşi, dacă a avut loc un accident în care au fost implicate doar două vehicule şi din care au rezultat doar pagube materiale, iar formularele de constatare amiabilă sunt completate corect şi semnate de către ambii şoferi implicaţi în accident atunci constatarea şi stabilirea culpei poate fi efectu-ată de către unul dintre asiguratorii celor doi implicaţi in acci-dent (www.constatulamiabil.ro).

Pentru clienţi persoane juridice, în speţă pentru asigurarea parcurilor auto, încheierea tuturor tipurilor de asigurări descrise anterior se realizează pe baza unor oferte personalizate, func-ţie de numărul, tipul şi modul de urilizare al autovehiculelor cuprinse în contract, precum şi de măsurile de management al riscului întreprinse de proprietarii acestora.

Franşiza: Poliţele RCA nu sunt purtătoare de franşiză, deci păgubitul va fi compensat integral.

CASCO NAVIGATORCu asigurarea Casco Navigator de la Allianz-Ţiriac, ma-

şina ta este protejată, iar tu poţi să-ţi urmezi în continuare drumul neabătut, ştiind că ai alături un partener de încre-dere.

Ce avantaje îţi oferă Casco Navigator?g Este o asigurare gândită special pentru tine - prima de asigurare se calculează în funcţie de profilul şi necesităţile tale (prin intermediul clauzelor speciale) şi de caracteristi-cile maşinii tale g riscurile asigurate sunt acoperitoare - maşina ta este asi-gurată împotriva pagubelor produse în urma accidentelor, furtului, fenomenelor naturale, incendiilor sau exploziilor. În plus, tu şi persoanele cu care călătoreşti sunteţi, deaseme-nea, asiguraţi .g Beneficiezi de sistemul bonus-malus - dacă vei conduce cu grijă şi nu vei produce accidente, sau accidentul nu e din vina ta şi vinovatul este cunoscut, la reînnoirea asigurării vei primi o reducere importantă ca bonus;g Îţi conferă flexibilitate - poţi să alegi, în anumite condiţii, varianta de asigurare cea mai potrivită pentru tine, cu sau fără franşiză, adică tu decizi dacă despăgubirile pe care le vei primi iţi vor acoperi integral sau cu deduceri pagubele produse; g Poţi încheia asigurarea Casco Navigator pentru perioade subanuale, dar nu mai mici de 6 luni;g notificarea daunelor este simplă şi eficientă - tot ceea ce trebuie să faci este să suni la Centrul de Daune şi colegii noştri îţi vor pune la dispoziţie toate informaţiile necesare;g Beneficiezi de o reţea vastă de service-uri partenere pentru efectuarea reparaţiilor - ai la dispoziţie peste 1000 de service-uri la nivelul întregii ţări (inclusiv reprezentante auto);g Poţi să optezi pentru diferitele modalităţi de reparare a daunelor prezentate în contractul de asigurare;g Beneficiezi de avantajul decontării directe a costurilor în-tre ALLIANZ-ŢIRIAC şi service-urile partenere în cazul efec-tuării reparaţiilor.

Asigurarea de avarii şi furt a autovehicolelorPoliţa oferită de Generali Asigurari încurajează în multe

privinţe conducătorii auto prudenţi şi responsabili.Tariful este calculat în functie de mai multe caracteristici ale auto-vehiculului asigurat si ale proprietarului acestuia, prima de asigurare rezultata find direct proportionala cu riscul.

Casco Generali se emite cu o franşiză minimă în sarcina Asiguratului. Cu toate acestea, reducerile de primă genera-te de noul tarif sunt substanţiale, în concordanţă directă cu nivelul franşizei. Practic, diferenţa de primă generată de tarif în favoarea Asiguratului acopera valoarea franşizei în cazul înregistrării unei singure daune pe parcursul anului de asi-gurare.

Plata despăgubirii în baza asigurării CASCO Generali se va face fară aplicarea franşizei în cazurile în care dauna se datorează în exclusivitate unor terţe persoane, iar asiguratul CASCO Generali are dreptul la primirea unei despăgubiri în baza asigurării obligatorii RCA încheiată de terţul vinovat.

Din oferta companiilor

Page 31: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 29

GHID DE ASIGURăRI

Din oferta companiilor

Asigurarea facultativă a autovehicolelorobiectul asigurării: pot fi cuprinse în asigurare autovehi-

cule a căror stare de întreţinere este bună şi au fost în prea-labil inspectate de reprezentantul Asigurătorului. Asigurarea nu poate produce efecte în ceea ce priveşte remedierea ava-riilor existente la data încheierii contractului de asigurare.

Protecţia prin asigurare se extinde şi pentru cazurile în care autovehiculul a fost condus de alte persoane decât Asi-guratul cu încuviinţarea acestuia.

Prin plata unei prime adiţionale pot fi asigurate odată cu încheierea poliţei sau ulterior emiterii acesteia şi alte echipa-mente suplimentare, diferite de cele din dotarea de fabricaţie şi montate ulterior cumpărării din nou.

riscuri asigurate: asigurătorul acordă despăgubiri pentru pagube produse de:g ciocniri, loviri, izbiri, răsturnări, derapări, zgârieri, căderi ac-ţiuni răuvoitoare ale terţilor;g incendiu, trăsnet, explozie;g grindină, inundaţie, furtună, uragan, cutremur, prăbuşire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă sau de gheaţă, avalanşe de zăpadă.g pagubele produse prin afumare, pătare, carbonizare sau diverse alte distrugeri, ca urmare a incendiului.

Asigurătorul acordă despăgubiri şi pentru:g furtul autovehiculului sau al unor părţi componente ale acestuia, inclusiv echipamentele suplimentare asigurate; apa-ratură audio cu faţă detaşabilă sustrasă din interiorul autove-hiculului va fi despăgubită numai dacă Asiguratul prezintă, la data avizării daunei, faţa detaşabilă a aparaturii în cauză.g pagube produse autovehiculului sau echipamentelor su-plimentare asigurate ca urmare a furtului sau a tentativei de furt;g cheltuielile efectuate în vederea înlocuirii setului de închi-dere a autovehiculului asigurat, în cazul furtului/pierderii cheilor acestuia.

Asigurătorul acordă despăgubiri în limita sumei asigurate şi pentru:g cheltuielile legate de transportul autovehiculului avariat, un singur transport pentru fiecare eveniment, în scopul salvării sau reparării lui, dacă autovehiculul nu poate fi deplasat prin forţa proprie, până la cel mai apropiat atelier de reparaţii de locul producerii evenimentului asigurat, care poate efectua reparaţia sau până la locul de parcare, în limita cheltuielilor de transport percepute de societăţile specializate; g cheltuielile justificate efectuate în mod rezonabil în vederea limitării pagubelor, dacă acestea sunt necesare în urma unor daune produse de evenimente asigurate.

Din oferta companiilor

Asigurarea de avarii şi furt a autovehicolelorAutovehicule asigurabile: orice tip de autovehicul, in-

clusiv remorci şi semiremorci tractate de acestea, înmatri-culate în România sau în străinătate.

riscuri de bază ce pot fi acoperite:g coliziuni, loviri, răsturnări, derapări, zgârieri, căderi, căde-rea unor corpuri pe autovehiculg incendiu, explozie, trăsnet, inundaţii, furtună, uragan, cu-tremur, prăbuşire sau alunecare de teren, ploaie torenţială, grindină, greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, avalan-şă de zăpadă, acţiunea mecanică a apelor curgătoare sau a obiectelor purtate de apeg daunele provocate de animale.g vandalismg furtul autovehiculului, furtul prin efracţie al unor părţi componente, piese sau dotări suplimentare ale autovehi-culului sau pagubele provocate autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furtacoperirile suplimentare:

n acoperirea riscului de deces sau invaliditate din accident rutier, pentru şoferi şi numărul estimat de pasageri, cu po-sibilitatea de luare în calcul a cheltuielilor cu spitalizarea şi intervenţiile chirurgicale;n pierderea/furtul/distrugerea cheilor autoturismului;n pierderea/distrugerea/deteriorarea bagajelor tale sau ale pasagerilor autoturismului;n clemenţă în cazul primei daune, caz în care prima de asi-gurare nu va fi majorată corespunzător în anul următor de asigurare.

alte avantaje:a Prima de asigurare depinde de profilul tău de risc: expe-rienţa în conducere, vârstă, ocupaţie, stare civilă, domiciliu etc. a Pachet complex de asistenţă rutieră, incluzând tractare, transport la destinaţie sau înapoi acasă, cazare la hotel, etc.

Page 32: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

30 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

Asigurări de proprietateAcesată categorie de asigurări se referă, în principal, la asigura-rea locuinţelor, anexelor şi bunurilor din gospodărie - în cazul persoanelor fizice -, sau la asigurarea clădirilor cu alte destinaţii decât cea de locuinţă şi a conţinutului acestora – în cazul per-soanelor juridice.

Asigurarea locuinţelorCe se asigură g clădiri cu destinaţie de locuinţă şi anexe (cu excepţia terenu-lui), precum si elemente fixe sau detaşabile agerente clădirilor (instalaţii de climatizare, lifturi etc);g bunuri casnice: mobilier, aparatura electrocasnică şi elec tro-nică, încălţăminte, îmbrăcăminte, covoare, perdele, efec te personale etc., cu excepţia banilor, pietrelor preţioase, bijute-riilor, mărcilor poştale, tablourilor, sculpturilor, colecţiilor sau altor obiecte cu valoare artistică, ştiinţifică sau istorică pentru care se stabilesc condiţii speciale de evaluare şi asigurare (de obicei, fac obiectul unor poliţe separate).

Riscurile acoperite Poliţele de asigurare a locuinţei pot fi încheiate în diverse

grade de complexitate, corespunzător unui nomenclator de riscuri acoperite din ce în ce mai cuprinzător.

În forma sa de bază, poliţa acoperă un pachet de riscuri de-numit generic FLEXA: incendiu, trăsnet, explozie şi căderi de corpuri pe locuinţa asigurată. De regulă, în ofertele disponibile pe piaţă, companiile de asigurare mai definesc două tipuri de acoperiri superioare pachetului de bază: g medie - pachetul de bază + o serie de riscuri meteorologice suplimentare neincluse în lista celor catastrofale (ploaie toren-ţială, grindină, viitură, aluviuni, greutatea stratului de zăpadă, avalanşă de zăpadă, prăbuşire sau alunecare de teren etc.).g complexă / “toate riscurile” - poate conţine, în plus faţă de pa-chetul mediu, riscurile de catastrofă naturală (seism, inundaţie, furtună etc.), furtul etc.;

Extinderi ale poliţei de asigurare a locuinţei Poliţa de asigurare a locuinţei poate conţine şi o serie de clauze adiţionale cu privire la:g Asigurarea de răspundere civilă legală a membrilor familieig Asigurarea de accidente a membrilor familiei

Tarife: costul asigurării se stabileşte funcţie de pachetul de ris-curi ales, opţiunea pentru diversele extinderi ale poliţei şi va-loarea locuinţei şi a bunurilor asigurate. Pentru stabilirea valorii locuinţei se recomandă ca în cazul locuinţelor de tip aparta-ment în bloc să fie utilizată valoarea de piaţă a acestora, în timp ce pentru locuinţele de tip casă/vilă se utilizează valoarea de înlocuire sau valoarea reală a acestora.

Excluderi: se exclud, de regulă, daunele suferite ca urmare a producerii unor riscuri de tip politic (război, război civil etc., ex-proprieri, naţionalizări etc.), a mişcărilor sociale extremiste sau a riscurilor catastrofale legate de energia nucleară. Se exclud de asemenea, de la plată, prejudiciile produse sau agravate cu

intenţie de asigurat, prejudiciile indirecte sau pierderile finan-ciare de consecinţă (de ex. a venitului din chirie).

Plata daunelor: Asiguratul trebuie să adreseze o înştiinţare către societatea de asigurări, cu menţionarea datei, locului şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, descrierea pagu-belor şi valoarea estimativă a acestora sau descrierea leziunilor suferite de către persoanele accidentate.

De asemenea, asiguratul va completa o cerere de despă-gubire care va iniţia dosarul de daună şi începerea procedurii de despăgubire. Procedura de despăgubire presupune următoarele etape: g constatarea pagubelor de catre reprezentantul asigurătorului; g avizarea de către societatea de asigurare a începerii lucră rilor de reparaţie, recondiţionare sau restaurare, înlocuire;g documentarea dosarului de daună (procese verbale de cons-tatare sau de cercetare emise de organe competente, ade ve-rinţe medicale sau certificat de deces, documente de plată a reparaţiilor, recondiţionărilor, restructurărilor sau înlocuirilor, eventuale declaraţii ale martorilor, hotărâri judecătoreşti); g semnarea dosarului de daună de către ambele părţi; g plata despăgubirii.

Plata despăgubirilor se efectuează după 15-30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către asigurat / beneficiar.

Societatea de asigurare poate amâna plata despăgubirii dacă în legătură cu dauna a fost instituită împotriva asiguratu-lui o anchetă sau o procedură penală.

De asemenea societatea poate refuza plata despăgubirii dacă cererea de despăgubire este frauduloasă ori are la bază declaraţii care se dovedesc false.

Asigurarea de incendiu a clădirilor şi bunurilor proprietate a peroanelor juridiceAcest tip de asigurare se adresează persoanelor juridice (socie-tăţi comerciale, instituţii administrative şi socio-culturale etc.). De regulă, asigurarea propriuzisă a clădirii se vinde într-un pa-chet mai complex, cuprinzând şi alte extensii, cum ar fi:g pierderi financiare cauzate de întreruperea activităţii;g avarii accidentale la maşini şi utilaje;g asigurarea echipamentelor electrice;g bani/valori în seif;g răspundere civilă faţă de terţi;g răspunderea civilă a angajatorului faţă de angajaţi; etc.

Riscuri acoperiteAsigurarea se încheie în baza unor condiţii de asigurare

care se referă la “riscuri numite” (o listă de riscuri precizate ex-plicit, dintre care incendiul este riscul principal) sau la “toate ris-curile” (cu excepţia celor menţionate în rubrica de excluderi).

În practică se întâlneşte adeseori un tip de poliţă care are mai multe secţiuni, dintre care unele se referă la “riscuri numi-te”. De exemplu o primă secţiune se poate referi la pachetul de

Page 33: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 31

GHID DE ASIGURăRIriscuri standard FLEXA, o altă secţiune care se referă la un alt pachet de “riscuri numite” suplimentare şi o atreia secţiune de tipul “toate riscurile”, pentru fiecare dintre secţiuni precizându-se condiţii specifice.

În România, de regulă, denumirea de “toate riscurile / all risks” se atribuie în fapt unei liste mult mai extinse de riscuri numite şi numai arareori este folosită în sensul ei propriu, ca acoperire a tuturor riscurilor, mai puţin cele exceptate în mod expres.

Suma asigurată şi tarifeleFuncţie de natura bunurilor care fac obiectul asigurării, la

stabilirea sumei asigurate se utilizează valoarea reală sau valoa-rea de înlocuire a acestora. Bunurile pot fi asigurate şi pe baza valorii lor contabile, dar această practică este mai rar întâlnită.

Cotaţiile de primă pentru astfel de poliţe complexe se sta-bilesc personalizat, pe baza unei analize de risc realizate de asi-gurător. Această analiză ţine cont de o multitudine de factori, cum ar fi tipul construcţiilor şi destinaţia acestora, amplasa-mentul, gradul de aglomerare şi posibilităţile de acces, natura activităţii desfăşurate în interior şi tipul de materiale depozita-te/utilizate, tipul de energie şi sistemele de alimentare folosite, dotările cu mijloace de protecţie la incendiu, antifurt etc., siste-me de pază şi alarmă.

Pentru asigurarea obiectivelor de valori mari, un rol impor-tant în stabilirea cotaţiei de primă îl are şi reasigurătorul, care preia o parte importantă din risc.

Asigurarea obligatorie de locuinţeiPotrivit Legii 260/2008, încheierea asigurărilor de locuinţe

va fi obligatorie începând cu data de 1 iulie 2010 pentru toa-te construcţiile destinate locuirii permanente sau temporare. Această poliţă va fi diferită de cea facultativă, care se poate în-cheia şi în prezent, fiind standardizată, şi acoperind 3 riscuri de natură catastrofală: cutremur, inundaţii şi alunecări de teren, indiferent de zona în care este amplasată locuinţa.

Poliţele vor fi vândute de către PAID (Pool-ul de Asigura-re Împotriva Dezastrelor), o instituţie înfiinţată în acest scop la sfârşitul anului 2009, şi are ca acţionari 13 societăţi de asigu-rare, respectiv: ASTRA, UNIQA, GENERALI, ARDAF, GROUPAMA, EUROINS, CARPATICA Asig, GRAWE, CREDIT Europe Asigurări, ABC Asigurări, CERTASIG, CITY Insurance şi PLATINUM Asigurări.

Încheierea asigurării obligatorii de locuinţă se va face în baza unei prime de asigurare în valoare standard de 10 sau 20 de euro, in funcţie de tipul locuinţei, pentru fiecare an calenda-ristic, suma asigurată fiind de 10.000 de euro, respectiv 20.000 de euro. Prima se va plăti în lei asiguratorului care eliberează poliţa (unul dintre membrii PAID), de către contractantul/asi-guratul poliţei, la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.

La rândul ei, suma asigurată reprezintă limita maximă de răspundere asumată de PAID pentru fiecare tip de locuinţă asi-gurată, indiferent de numărul de evenimente asigurate produ-se pe parcursul valabilităţii contractului, şi care este precizată în poliţă. După fiecare daună, suma asigurată se micşorează pentru restul perioadei de asigurare, iar dacă se atinge limita maximă de despăgubire proprietarul este obligat să încheie o nouă asigurare obligatorie, dar numai după efectuarea tuturor reparaţiilor care să satisfacă cerinţele de locuit ale unei persoa-ne sau familii.

Din oferta companiilor

Asigurări de locuinţă de la ALLIANZ-ŢIRIACALLIANZ-ŢIRIAC a dezvoltat trei tipuri de asigurări de

locuinţă, cu variante de acoperire diferite, potrivite pentru toate nevoile si dorinţele.

ConFort este o asigurare simplă, care oferă protecţie timp de 3 ani de zile neîntrerupt. Se poate alege fie varianta asigurării exclusive a locuinţei, fie varianta asigurării locuin-ţei şi a bunurilor din aceasta, în acelaşi timp. Este o asigurare fără franşiză, adică despăgubirile primite acoperă pagubele asigurate fără nicio deducere. CONFORT acoperă automat majoritatea riscurilor cunoscute, precum cutremur, inunda-ţii si aluviuni, incendiu, explozie, trăznet, furtună, ploaie to-renţială, căderi de grindină, furt prin efracţie sau vandalism, inundaţie provocată de apa de conductă.

Poliţa armonia oferă protecţie împotriva tuturor ris-curilor enunţate mai sus şi, în plus, o asigurare de răspun-dere civilă. În caz de daună totală la locuinţă, se plăteşte în-treaga sumă asigurată, precum şi întreaga valoare a bunu-rilor distruse sau dispărute. În caz de daună parţială, se va achita suma tuturor cheltuielilor necesare refacerii clădirii avariate, precum şi costul reparaţiilor sau costul de înlocui-re sau recondiţionare a bunurilor distruse sau avariate. Prin asigurarea de răspundere civilă se acoperă daunele pe care proprietarul le-ar putea provoca altor persoane, cum ar fi pagube materiale sau vătămări corporale, precum şi chel-tuielile de judecată aferente acestor daune. Opţional, pot fi asigurate şi clădirile aflate în construcţie, instalaţiile interi-oare (avarii la aer condiţionat şi centrala termică), bunurile casabile şi chiar cazarea temporară într-o altă locuinţă, pe parcursul reparaţiilor.

integra este o asigurare completă, care cuprinde mai multe forme de asigurare: clădiri, construcţii, bunurile din locuinţă, răspundere civilă legală, accidente persoane şi de-ces din boală. Funcţionează la fel ca ARMONIA dar, în plus, cu INTEGRA se pot proteja locuinţa, bunurile şi, în acelaşi timp, familia. Pentru familie, poliţa de asigurare acoperă riscurile de deces din boală pentru titularul poliţei de asigu-rare şi deces sau invaliditate permanentă, ca urmare a unor accidente suferite de membrii familiei. Cu INTEGRA, asigura-rea de răspundere civilă îi va acoperi pe toţi membrii familiei asiguratului.

Page 34: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

32 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

Din oferta companiilor

Din oferta companiilor

ASIGURAREA COMPLEXĂ A LOCUINŢEI obiectul asigurării: sunt asigurabile următoarele:

g Locuinţa (Clădiri/alte construcţii - date în folosinţă în baza pro cesului verbal de recepţie finală, dacă nu s-a convenit altfel, inclusiv conţinutul acestora- Secţiunea Ig Integritatea corporală a Asiguratului/persoanelor cuprinse în asigurare, în cazul survenirii unor accidente - Secţiunea IIg Răspunderea civilă a Asiguratului/persoanelor cuprinse în asigurare - Secţiunea III

acoperirea

secţiunea i : ASIGURAREA LOCUINŢEI Este asigurabil[ în baza prezentei secţiuni „locuinţa”, ter-

men care include:g clădirea cu destinaţie locativă permanentă sau temporară, inclusiv decoraţiuni/amenajări constructive, utilitare sau artis-tice; noţiunea include şi cota-parte indiviza ce i se cuvine Asi-guratului din proprietatea comunăg alte construcţii (anexe separate de clădirea cu destinaţie lo-cativă, fiind asigurabile numai împreună cu aceasta)g conţinutul (alte bunuri decât cele care prin natura lor fac par-te integrantă din construcţie)

secţiunea ii : ASIGURAREA DE ACCIDENTE PERSOANEEste asigurabilă în baza acestei secţiuni integritatea corpo-

rală a Asiguratului/persoanelor cuprinse în asigurare, în cazul survenirii în perioada asigurată a unor accidente, din care re-zultă, în maximum 1 an de la data producerii acestora, decesul sau o invaliditate permanentă totală/parţială.

Asigurătorul acordă protecţie suplimentară pentru chel-tuielile medicale necesare şi determinate de producerea unui

accident, în limita a 10% din suma asigurată stabilită pentru această secţiune.

Nu sunt acoperite cheltuielile efectuate pentru recuperare şi fizioterapie, tratament psihoterapeutic sau legate de trans-plantul de organe.

secţiunea iii : ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂÎn baza prezentei secţiuni, Asigurătorul acoperă răspun-

derea civilă a Asiguratului/persoanelor cuprinse în asigurare, declanşată ca urmare a producerii unui eveniment asigurat în perioada/la locaţia asigurată.

Prejudiciile constau în: g vătămări corporale: deces, invaliditate permanentă, incapaci-tate temporară de muncă; g pagube materiale: deteriorarea/distrugerea bunurilor.În înţelesul prezentei secţiuni persoana păgubită poate fi:

- o terţă persoană (vizitator, persoană aflată întâmplător la locaţia asigurată);- locatarii proprietăţilor învecinate;

Asigurătorul acordă protecţie suplimentară în limita sumei asigurate aferente acestei secţiuni pentru prejudiciul înregis-trat de proprietarul-locator, ca urmare a unor fapte/acte să-vârşite din culpă de către Asigurat în perioada asigurată, prin care devine răspunzător faţă de proprietar în baza prevederilor contractului de închiriere sau lege, referitoare la folosinţa locu-inţei închiriate, condiţiilor de întreţinere, păstrare şi predare a acesteia la încetarea locaţiunii.

Asigurarea imobilelor şi a altor bunuri deţinute/folosite de persoane juridice

obiectul asigurării: asigurătorul, în baza contractului de asigurare şi în schimbul primei de asigurare plătită de către Asigurat/ Contractant, se obligă să acorde despăgubiri Asigu-ratului/Beneficiarului pentru pagubele produse bunurilor asi-gurate, în conformitate cu prevederile prezentelor condiţii.Sunt asigurate bunurile aflate la locaţia menţionată în poliţa de asigurare, dacă nu s-a convenit altfel între părţi.Sunt asigurabile în baza prezentelor condiţii:g imobile şi alte bunuri;

a. clădiri şi alte construcţii;b. conţinut: mijloace fixe şi obiecte de inventar; stocuri.Nu sunt asigurabile: terenurile aferente clădirilor/con-

strucţiilor asigurate; bunurile scoase din uz sau bunurile care nu mai pot fi folosite potrivit cu destinaţia lor iniţială datorită uzurii/degradării sau a căror stare de întreţinere, constatată cu ocazia inspecţiei de risc, este necorespunzătoare; bunuri

din categoria „conţinut” care se află în clădiri/construcţii ne-asigurabile; mijloace de transport terestru, feroviar, maritim, lacustru, fluvial şi aerian; bani/alte valori asimilate, recolte, plantaţii, păduri; animale, păsări, peşti şi alte vieţuitoare; efec-tele personale ale prepuşilor Asiguratului sau ale persoanelor aflate în tranzit la adresa menţionată în poliţa de asigurare, clădiri în curs de construire; sere; bunuri mobile şi/sau trans-portabile; obiecte de artă; bunuri cu volum mic şi valoare unitară mare, care constituie marfă în magazine - dar numai pentru acoperirea care include riscul de furt.g cheltuielile necesare si rezonabile/economicoase, efectua-te in legatura cu bunurile asigurate si generate de produce-rea/iminenta producerii evenimentelor asigurate:

a) incluse in suma asigurata totala, dar nu mai mult de 10% din valoarea acesteia:- pentru limitarea daunelor;

Page 35: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 33

GHID DE ASIGURăRI

Din oferta companiilor

Asigurarea complexă Business PlusProtecţia prin asigurare este structurată astfel: standard - sunt asigurabile, selectiv sau cumulativ,

următoarele: clădirile şi/sau conţinutul acestora - Secţiu-nea I; răspunderea civilă generală - Secţiunea II; bunurile/mărfurile, pe durata transportului efectuat cu orice mijloc de transport - Secţiunea III; angajaţii Asiguratului, în cazul survenirii unor accidente - Secţiunea IV.

standard PlusReprezintă o extindere a protecţiei tip STANDARD prin

asi gu rarea pentru fiecare din secţiunile enumerate mai sus a unor riscuri suplimentare.

sume asigurate/ limitele răspunderiiSecţiunea I: suma asigurată este valoarea declarată de

Asigurat, reprezentând, în funcţie de opţiunea Asiguratu-lui:a) pentru categoria clădiri/alte construcţii: valoarea de înlo-cuire, valoarea reală sau valoarea contabilă netă; b) pentru categoria mijloace fixe şi obiecte de inventar: va-loarea de înlocuire, valoarea reală sau valoarea contabilă netă c) pentru categoria stocuri: preţul de cost/producţie, în ca-zul bunurilor provenite din producţia proprie, sau preţul de achiziţie/valorificare (mai puţin T.V.A.), în cazul celorlalte bunuri.

Suma asigurată pentru stocuri se stabileşte la o valoare maximă, ce poate fi atinsă la un moment dat în perioada asigurată.d) pentru categoria bani/valori: valoare declarată de Asigu-rat reprezentând valoarea maximă existentă la un moment dat în sediul Asiguratului

Secţiunea II: valori declarate de Asigurat şi agreate de Asigurător, reprezentând limitele răspunderii Asigurătoru-lui pe perioada asigurată (agregat)/eveniment, combinat pentru vătămări corporale şi pagube la bunuri

Secţiunea III: • suma asigurată/transport: valoare declarată de Asigurat, reprezentând valoarea maximă a bunurilor/mărfurilor ce fac obiectului unui singur transport• suma asigurată/perioada asigurată: valoarea menţionată în poliţa de asigurare este o valoare estimată, declarată de Asigurat, reprezentând valoarea traficului de mărfuri/bu-nuri transportate în perioada de valabilitate a contractului; suma asigurată finală reprezintă valoarea efectivă a traficu-lui de mărfuri/bunuri aferentă transporturilor efectuate în perioada asigurată, dar maximum valoarea obţinută înmul-ţind valoarea maximă pe transport cu numărul transportu-rilor efectuate

Secţiunea IV: valori declarate de Asigurat şi agreate de Asigurător, reprezentând:• suma asigurată/persoana asigurată, combinată pentru in-validitate permanentă, deces şi incapacitate temporară de muncă• indemnizaţia zilnică de incapacitate temporara de muncă• suma asigurată – agregat pentru perioada de valabilitate a contractului reprezintă totalul sumelor obţinute prin înmulţi-rea sumei asigurate/persoana cu numărul mediu de persoane din cadrul fiecărei categorii profesionale declarat de Asigurat în cererea-chestionar.

- pentru prevenirea producerii evenimentelor asigurate.b) suplimentare, acoperite in limitele de raspundere menti-onate in polita si in schimbul platii unei prime de asigurare aditionale:- de proiectare, incluzand onorariile arhitectilor, topografilor, inginerilor consultanti;- de refacere a documentelor, manuscriselor, planurilor, de-senelor si registrelor de;- de curatare/disponibilizare a resturilor de la locul daunei;- pentru stingerea incendiilor.- de investigaţie/constatare a daunei.

riscuri asigurate: în funcţie de opţiunea Asiguratului, menţio-nată în poliţa de asigurare, acoperirea poate fi:DE BAZA („FLEXA”), care cuprinde riscurile: incendiu; trăsnet; explozie, căderi accidentale de corpuri; distrugeri provocate de animale salbatice; boom EXTINSĂ, care cuprinde riscurile: cutremur; inundaţii/viituri; furtuna, vijelie, uragan, tornade; prăbusire/alunecare de te-ren; coliziune cu vehicule, inclusiv feroviare; inundare; greve/ revolte/ tulburari civile – limita maximă de despăgubire pentru pagube produse de aceste riscuri este de

5% din suma asigurată totală; terorism - limita maximă de des-păgubire pentru pagube produse de aceste riscuri este de 10 % din suma asigurată totală, dar fără a depaşi 250.000 EURO; furt: (prin efractie; prin acte de talharie).

Ca urmare a producerii riscului de furt/tentativei de furt, sunt acoperite şi pagubele produse bunurilor asigurate. Asi-gurătorul acordă despăgubiri pentru pagubele produse clădi-rii în care se află bunurile asigurate în limita a 10% din suma asigurată stabilită pentru categoria „conţinut”. suPlimentară cuprinde: riscuri specifice pentru bunuri ca-sabile; riscuri specifice pentru maşini şi instalaţii electrice; da-une de consecinţă rezultate ca urmare a producerii riscurilor asigurate; riscuri specifice pentru mărfuri refrigerate; pierde-rea chiriei ca urmare a producerii evenimentelor asigurate; riscuri specifice participării Asiguratului la diverse evenimente în calitate de expozant; pierderi financiare generate de intre-ruperea activităţii, consecinţă a producerii riscurilor acoperite în poliţa de baza.

Page 36: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

34 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

Din oferta companiilor

Din oferta companiilor

Din oferta companiilor

Asigurarea complexă a locuinţelor – Imobiliareobiectul asigurării: sunt asigurabile:

a. locuinţa asiguratului (inclusiv dependinţele legate struc-tural de aceasta), saub. locuinţa asiguratului şi bunurile tip „conţinut“, sauc. bunurile tip „conţinut“

riscuri acoperite: incendiu, trăsnet, explozie, cădere de corpuri, izbire de către vehicule, cutremur de pământ, prăbuşire/ alunecare de teren, inundaţie (din fenomene na-turale, de la vecini, din avarii/refulare la instalaţiile de apă/canal/încălzire, din neglijenţă în exploatarea instalaţiilor de apă), fenomene atmosferice şi efectele indirecte ale aces-tora, îngheţarea apei în conducte/rezervoare, undă sonică, vandalism, greve/revolte, furtul prin efracţie/prin acte de tâlhărie al bunurilor asigurate, furtul comis folosind cheile originale obţinute prin acte de tîlhărie.

acoperiri suplimentare:a. răspunderea civilă legală a Asiguratului pentru prejudicii cauzate vecinilor;b. accidente întâmplate membrilor familiei în spaţiul de locuit;c. spargerea geamurilor tip termopan (din riscuri specifice);d. avarii accidentale;e. asistenţă locatar (asistenţă de urgenţă în cazurile de ava-riere la instalaţiile sanitare, de electricitate, de încălzire în serviciul clădirii).

Asigurarea clădirilor şi conţinutuluiobiectul asigurării: sunt acoperite prin asigurare bu-

nurile tip clădiri/construcţii şi/sau bunurile tip conţinut din/aferente clădirilor/construcţiilor.

riscuri acoperite: în funcţie de opţiunea asiguratului ex-primată expres în poliţă, ASTRA acordă despăgubiri pentru bunurile asigurate dacă acestea sunt distruse/deteriorate/pierdute ca o consecinţă a producerii următoarelor riscuri:g incendiu, trăsnet, explozie, izbirea sau prăbuşirea unui aparat de zbor, căderi accidentale de corpuri;g cele de mai sus la care se adaugă, selectiv sau cumulativ, cutremur de pămînt, inundaţie, aluviuni sau pătrunderea apei în spaţiul asigurat, fenomene atmosferice, greutatea stratului de zăpadă, alunecare sau prăbuşire de teren;g cele de la punctul b) de mai sus, la care se adaugă, se-lectiv sau cumulativ, avarii accidentale la instalaţiile de apă, încălzire, canalizare; izbirea din exterior de către vehicule; boom sonic; greve, revolte, tulburări civile; vandalism; furt prin efracţie/prin acte de tâlhărie.

Clauze suplimentare: n spargerea/crăparea bunurilor casabilen răspunderea civilă a asiguratului faţă de vecinin răspunderea chiriaşuluin asigurarea pierderii de profit din întreruperii activităţii ca urmare a producerii riscurilor asigurate.

Facilităţia. Plata primei de asigurare în rate sau integral (acordându-se o reducere a primei de asigurare).b. Aplicarea oricărei franşize va reduce prima de asigurare.

Asigurarea de Bunuri Toate RiscurileQBE România este sucursala grupului de asigurări QBE

cotat în primele 25 de companii de profil la nivel mondial, prezent în 48 de ţări şi orientat pe asigurări comerciale prin intermediul brokerilor, stabilitate financiară A+, capacitate de subscriere pe risc de peste 100.000.000 euro, în funcţie de tipul de risc. Asigurarea de proprietate de tip „toate riscu-rile” („All risks”), reprezintă un pas înainte în primul rând prin contrastul faţă de asigurarea de tip „toate riscurile numite” („Extended Named perils”) datorită caracterului nelimitativ al riscurilor care pot fi acoperite în practică, precum şi prin

modalitatea prietenoasă de funcţionare în cazul unei daune. Produsul ia în calcul realitatea din teren, fiind tratate cazurile normale în care apar investiţii noi, variaţii ale stocurilor, rela-ţia cu alte companii, diverse categorii de cheltuieli supli-mentare care pot apărea în cazul unei daune în Uniunea Europeană. Contractul poate fi extins pentru a acoperi pier-derile de venituri sau de profit ca urmare a producerii unui risc asigurat.

Page 37: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 35

GHID DE ASIGURăRI

Din oferta companiilor

Asigurarea de locuinţe şi bunuri casnicelocuinţe asigurabile: apartamente, case, vile, cabane,

case de vacanţă, etc.

riscurile de bază ce pot fi acoperite:g incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor;g fenomene naturale: ploaie torenţială, vijelie, tornadă, grin-dină, greutatea zăpezii, a gheţii, avalanşe de zăpadă, prăbu-şire sau alunecare de teren produse din cauze naturale;g cădere accidentală de corpuri;g izbirea din exterior de către autovehicule a clădirii asigu-rate;g distrugeri provocate de animale;g undă de şoc provocată de avioane (boom sonic);g greve, tulburări civile şi acţiuni ale unor grupuri rău voi-toare;g vandalism;g furt prin efracţie sau furt prin întrebuinţarea cheilor ori-ginale (obţinute prin acte de tâlhărie, violenţă sau amenin-ţare);inundaţia provocată de apă prin spargerea accidentală a conductelor, deversarea apei de canalizare pluviale;g spargerea accidentală a conductelor, rezervoarelor, vase-lor etc. ca urmare a îngheţului apei din acestea;g riscuri de catastrofă naturală: cutremur de pământ, furtu-nă, uragan, inundaţii.

acoperirile suplimentare:g avarii accidentale la instalaţiile de gaze, apă, canal, clima tizare (instalaţia de aer condiţionat) şi încălzire (centrala termică);g spargerea sau crăparea bunurilor casabile;g pierderea sau distrugerea banilor şi altor valori (cu condi-ţia păstrării lor, prealabile, în seifuri) sau a bunurilor cu va-loare deosebită (de genul obiecte de artă);g afectarea clădirilor aflate în proces de construcţie sau re-novare;g cheltuielile corespunzătoare daunelor provocate vecinilor;g decesul sau invaliditatea generată de un accident;g costul chiriei pentru o perioadă de maxim 3 luni, în cazul în care locuinţa proprie a devenit nelocuibilă în urma unui eveniment asigurat;g daune produse proprietarului sau bunurilor acestuia (în cazul locuinţelor închiriate în calitate de chiriaş) si daune produse chiriaşului sau bunurilor acestuia (în cazul locuinţe-lor închiriate în calitate de proprietar)

alte avantaje:Asistenţă la domiciliu (în cazul optării pentru acest gen

de servicii): intervenţii aferente instalatorilor, electricienilor, geamgiilor şi lăcătuşilor.

Din oferta companiilor

Asigurarea bunurilor aparţinând IMMobiectul asigurării: bunurile aparţinând întreprinderi-

lor mici şi mijlocii, fie aceste tip construcţii sau conţinut.

riscuri acoperite: în funcţie de tipul acoperirii pentru care optează Asiguratul, poliţa se poate încheia în următoa-rele variante de asigurare:g acoperirea ,,economic“: incendiu, trăsnet, explozie, cădere de corpuri, izbire de către vehicule, fenomene atmosferice, greutatea stratului de zăpadă/gheaţă, avalanşă;g acoperirea ,,confort“: cele de la acoperirea ,,economic“ + cutremur, inundaţie, alunecare/prăbuşire de teren, avarii la instalaţia de apă, furt;g acoperirea „exclusiv“ – cele de la acoperirea ,,confort“ + gre-ve, revolte, tulburări civile, vandalism, undă sonică.

Suplimentar, asigurarea se poate încheia şi pentru pier-derea de profit din întreruperea activităţii.Facilităţi:

a. Plata primei de asigurare în rate sau integral (acordându-se o reducere a primei de asigurare).

b. Aplicarea oricărei franşize va reduce prima de asigurare.

c. Valabilitatea poliţei poate fi de 1 an sau 3 ani, pentru aceas-ta din urmă acordându-se reducere a primei de asigurare.

d. În anumite situaţii, nu este necesară efectuarea inspecţiei de risc.

Asigurarea “perete la perete” a muzeelor şi ex-poziţiilor de artă şi asigurarea “toate riscurile” a clădirilor din patrimoniul muzeal / cultural

obiectul asigurării: clădirile care fac parte din patrimo-niul muzeal/cultural, obiectele de artă pe timpul depozită-rii/expunerii, obiectele de artă pe timpul transportului.

riscuri acoperite: în cazul clădirilor: incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor, căderea de corpuri, cutremur de pământ, inundaţie, fenomene atmosferice (furtună, grindină, ploaie torenţială), alunecare sau prăbuşi-re de teren, greutatea stratului de zăpadă/gheaţă, avalanşă de zăpadă, avarii accidentale ale instalaţiilor de apă, cana-lizare sau încălzire centrală, greve, revolte, tulburări civile, vandalism;g în cazul obiectelor de artă: cele de mai sus, la care se adu-gă furtul prin efracţie/prin acte de tâlhărie;g în cazul obiectelor de artă pe timpul transportului: toate riscurile (cu exceptia unor excluderi)

acoperirea teritorială: Pe teritoriul României şi în afară.

Page 38: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

36 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

Din oferta companiilor

Din oferta companiilor

Asigurarea multi-risc pentru IMM-uri Poliţa Multi-Risc pentru IMM-uri oferită de GENERALI Asi-

gurări este un produs complex, conceput pentru a oferi pro-tecţie împotriva oricăror riscuri care produc daune materiale patrimoniului IMM-urilor, clă dirilor şi conţinutului acestora. Se pot asigura pe acest tip de poliţă ansambluri de clădiri şi construcţii anexe destinate desfăşurării activităţilor, cote părţi din imobile şi instalaţii fixe, precum şi răspunderea civilă faţă de terţi şi angajaţii proprii. Ca şi conţinut, se asigură utilaje/echipamente/mobilier, mijloace circulante, bunuri primite în custodie şi alte bunuri.

GENERALI Asigurări oferă mai mult variante de asigurare ale produsului, în funcţie de riscurile pe care asiguratul doreş-te să le acopere:g Pachetul “Bază” include următoarele riscuri acoperite: FLE-XA (incendiu, trăsnet, explozie, cădere de corpuri) + “Daune de apă produse prin avarii la instalaţiile de apă (inclusiv instalaţii-le automate de stingere a incendiilor)” + Riscul locativ (în cazul în care Asiguratul este Chiriaş), care acoperă daunele directe şi materiale de incendiu sau explozie a localului închiriat, produ-se din vina Asiguratului.g Pachetul “Confort” (“Pachetul Bază” + calamităţi naturale - cutremur, inundaţii/aluviuni, fenomene atmsoferice (inclusiv grindina), alunecarea/surparea/prăbuşirea terenului, greuta-tea stratului de zăpadă în exces-, + costuri majorate de lucru (produse ca urmare a unei daune materiale).

g Pachetul “Completă” (“Pachetul Confort” + furt/tâlhărie + evenimente social-politice şi acte de vandalism (greve, revol-te, tulburări civile, acte de vandalism comise de persoane în asociere sau individual).g Pachetul “extra” (“Pachetul Completă” + oricare din urmă-toarele clauze: avarii accidentale la sistemele de încălzire şi de condiţionare a aerului, fenomene electrice cauzate utilajelor / echipamentelor / maşinilor / agregatelor de lucru, spargerea accidentală a suprafeţelor vitrate: geamuri de tip termopan, firmă exterioară sau panou publicitar din sticlă, perete din că-rămidă vitrată, asigurarea banilor depozitaţi în seif, asigurarea banilor pe durata transportului, precum şi extinderea acope-ririi pe durata efectuării unor operaţiuni ocazionale de întreţi-nere sau mici reparaţii ce implică lucrul cu foc cu respectarea normelor tehnice PSI).

Răspunderea Civilă faţă de Terţi şi Angajaţii proprii este disponibilă pentru oricare dintre cele patru variante de pa-chete de asigurare.

Principalele avantaje ale produsului sunt: nivelul larg de acoperire a riscurilor, care poate fi completat în funcţie de nevoile Asiguratului cu clauze speciale prin anexe la poliţă; preţul accesibil, chiar şi pentru combinaţia cu cea mai amplă acope rire; flexibilitatea şi obiectivitatea faţă de fiecare client, prin calculul în mod electronic şi automat al cotelor de primă şi promptitudinea în plata despăgubirilor.

Asigurarea Locuinţei cu Extra AcopeririBeneficiari: persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa

în România, în calitate de proprietari sau chiriaşi.

Împreună cu asiguratul, vor fi protejaţi:g soţul/soţia sau partenerul/partenerag copiii tăi sau ai soţului/soţiei, partenerului/ partenerei, care se află încă în îngrijire legală şi cu care convieţuieşti în mod statornicg copiii şcolari sau studenţii, chiar dacă în perioada studiilor nu mai domiciliază în mod statornic cu familia, însă doar până la împlinirea vârstei de 26 de anig alte persoane (cu sau fără grad de rudenie) cu care convie-ţuieşti în mod statornic în aceeaşi locuinţă

Asiguratul poate alege din mai multe variante comercia-le, create special pentru a răspunde necesităţilor fiecăruia.

avantajeg În cazul în care casa devine de nelocuit, asiguratul bene-

ficiază de locuinţă temporară şi este despăgubită şi plata cheltuielilor pentru curăţarea/înlăturarea resturilor rezultate în urma producerii evenimentului asigurat şi a cheltuielilor pentru limitarea sau reducerea pagubei.g În cazul extinderii locuinţei (până la 10% din valoarea locu-inţei asigurate), această extindere va intra automat în asigu-rare fără costuri suplimentare.g Contractul este reînnoit automat astfel că asiguratul va eco-nomisi timp şi va fi scutit de un efort suplimentar.g Asigurarea se poate contracta pentru perioade flexibile: fie 1 lună, 2 luni... sau 1 an.g Pentru orice probleme legate de contract, asiguratul bene-ficiază de consilierea unor profesionişti pregătiţi oricând să răspundă întrebărilor sale.

acoperirile asigurării: protecţia bunurilor; protecţia în cazul prejudiciilor produse altora; protecţia juridică; protecţia persoanelor; protecţia vacanţei sau a călătoriei

Page 39: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 37

GHID DE ASIGURăRI

Din oferta companiilor Din oferta companiilor

Asigurarea de incendiu şi alte riscuri (Property)Asigurarea se adresează persoanelor juridice, companii

mari sau întreprinderi mici şi mijlocii. Astfel, se pot asigura cele mai diferite domenii de activitate, după cum urmează: birouri, sedii administrative; fabrici, uzine şi alte unităţi pro-ductive; magazine şi depozite; şcoli, instituţii de învăţămînt, muzee; hoteluri şi moteluri; spitale, policlinici, farmacii; benzi-nării sau unităţi de service auto; silozuri sau sere agricole, etc.

Bunurile asigurate se împart în două mari categorii: clădiri şi conţinut. În categoria conţinut se pot asigura: aparatură, echipamente; mobilier, maşini, utilaje, instalaţii tehnologice, stocuri (materii prime, produse finite, semifabricate, piese de schimb, etc.).

Principalele riscuri acoperite sunt:g acoperirea de bază FLEXA (incendiu, trăsnet, explozie, că-deri de corpuri)g acoperiri suplimentare: cutremur; fenomene atmosferice (furtună, grindină, inundaţii, greutatea stratului de zăpadă, avalanşă), alunecare şi prăbuşire de teren, apă de conductă şi scurgeri din sprinklere, boom sonic şi coliziune cu (auto)vehicule, grevă, revoltă şi tulburări civile, vandalism, furt prin efracţie şi tâlhărie, avarii la instalaţiile de utilităţi, fenomene electrice, furtul elementelor de construcţie, fenomene natu-rale extreme (tornade, uragane), asigurarea lucrărilor de con-strucţii minore, prăbuşiri de corpuri terestre.

De asemenea, se mai pot asigura suplimentar următoare-le: spargerea şi crăparea bunurilor casabile, asigurarea bunu-rilor portabile, asigurarea obiectelor de artă, bunuri păstrate în incinte frigorifice, dotări, îmbunătăţiri şi amenajări făcute de chiriaşi la imobilul închiriat, daune la vecini şi chiriaşi, clă-diri în construcţie.

suma asigurată poate reprezenta:g Valoarea realăg Valoarea de înlocuire (de noi)g Valoarea evaluată de bancăg Valoarea de piaţăg Valoarea de circulaţie

Costuri/cheltuieli cuprinse în asigurarea de bază sunt: costuri de prevenire şi de limitare a daunei; cheltuieli de cură-ţare a locului, de înlăturare a resturilor şi molozului, cheltuieli cu pompierii.

Mai pot fi cuprinse în asigurare costuri/cheltuieli supli-mentare, după cum urmează: onorarii profesionale (onorarii arhitecţi, proiectanţi, experţi, evaluatori), costuri suplimenta-re legate de o daună (lucru pe timp de noapte, lucru peste program sau în zilele de sărbători legale, transport rapid in-clusiv aerian), cheltuieli pentru refacerea arhivelor şi a supor-turilor de date, etc.

Asigurarea pierderilor din exploatare rezultate din întreruperea activităţii(Business Interruption)

Pierderile de natură materială suferite ca urmare a pro-ducerii unui incendiu sau a altui risc asigurat, de cele mai multe ori, nu sunt singurele pentru Asigurat. Acestea sunt însoţite şi de pierderi de venit care se vor reflecta asupra ca-pitalului şi vor influenţa capacitatea afacerii de a reîncepe şi a se dezvolta.

Existenţa asigurării Business Interruption (BI) poate fi salvatoare pentru Asigurat, despăgubindu-l pentru pierde-rea de profit din exploatare, precum şi pentru cheltuielile de exploatare care trebuie să continue, deşi activitatea a fost sistată temporar. În situaţia în care există posibilitatea diminuării pierderilor de venit prin efectuarea unor cheltu-ieli suplimentare faţă de cele obişnuite, aceste cheltuieli vor fi, de asemenea, rambursate. Plata de despăgubiri se poate face, în funcţie de opţiunea Asiguratului, până la: refacerea proprietăţii avariate sau atingerea capacităţii de producţie sau atingerea nivelului de producţie sau refacerea cifrei de afaceri.

acoperiri suplimentare oferite facultativ: despăgubi-rea amenzilor şi penalităţilor în relaţia cu clienţii; despăgu-birea onorariilor profesionale ocazionate de daună; clauza pentru primul an de activitate – permite despăgubirea în li-mita a 133,33% în primele 6 luni de activitate; clauza pentru IMM-uri – asigurarea BI la o valoare egală cu valoarea bunu-rilor conţinute în clădirile asigurate pe poliţa de Property, la prim risc. Pentru asiguraţii care au de a face cu o decalare a activităţii de vânzare faţă de activitatea de producţie există o clauză care evaluează pierderile în funcţie de volumul de producţie şi nu de cifra de afaceri. Se pot asigura şi pierderi-le Asiguratului ca urmare a unor daune materiale produse la terţi, cum ar fi furnizori, inclusiv furnizori de utilităţi, clienţi, proprietăţi închiriate, precum şi a unor ordine date de auto-rităţi publice sau obstrucţionării căilor de acces.

Alte forme particulare de asigurare sunt: asigurarea cheltuielilor suplimentare efectuate în scopul reluării ac-tivităţii, asigurarea pierderilor de venituri din chirii sau asigurarea pierderilor anticipate de exploatare generate de întârzierea finalizării unor proiecte de construcţii mon-taj.

Asigurarea Business Interruption nu se vinde separat. Aceasta însoţeşte asigurarea proprietăţii Asiguratului ca ur-mare a incendiului şi altor riscuri numite, avariilor acciden-tale la maşini şi utilaje, daunelor la echipamente electronice sau utilaje neînmatriculabile.

Page 40: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

38 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

Forumul

by

Ai nevoie de sfatul unui specialist în asigurări?

www.1asig.ro/forum

Asigurarea de sănătate sanaPlan constituie un pachet de beneficii suplimentare ce pot fi oferite angajaţilor în sco-pul motivării, fidelizării şi păstrării în cadrul organizaţiei.

SanaPlan este un produs modular – pachetele de servicii medicale sunt disponibile în diverse planuri şi combinaţii de planuri - ambulatoriu, spitalizare, stomatologie - oferind angajatorului flexibilitate în stabilirea unor pachete motivaţi-onale diferenţiate, în funcţie de nevoile sale şi ale angajaţilor săi.

Fiind o cheltuială deductibilă conform legii, efortul finan-ciar pe care trebuie să-l realizeze compania, este mic.

sanaPlan pentru angajaţi

Cu asigurarea SanaPlan, sănătatea ta este pe mâini bune iar experienţa mersului la doctor este una civilizată. În confor-mitate cu planul de asigurare ales de către angajator pentru

tine, beneficiezi de o asigurare de sănătate complexă, de ser-vicii medicale de înaltă calitate, ai acces la cei mai buni spe-cialişti, la aparatură şi echipamente performante, de ultimă generaţie.

Ai posibilitatea de a-ţi alege furnizorul de servicii medicale (conform condiţiilor de asigurare) şi ai acces direct la consulta-ţii, indiferent de specialitatea solicitată, fără a avea nevoie de trimitere de la medicul de familie sau medicul generalist.

Îţi oferim o vastă reţea naţională de clinici şi cabinete medicale la care poţi apela oricând.

Poţi opta, suplimentar, pentru asigurarea membrilor fa-miliei (soţ, soţie, copiii), asigurându-le astfel acestora accesul la servicii medicale de calitate superioară. În plus, beneficiezi de facilităţi speciale oferite de diverşi furnizori din sfera ser-viciilor, precum optică, stomatologie, centre de întreţinere, relaxare şi estetică facială şi corporală.

Asigurări de sănătateAsigurări de sănătate

Pentru asigurările de sănătate se pot acorda atât des-păgubiri financiare sau în natură, cât şi mixte (financiare şi în natură). Principalele beneficii disponibile într-un pachet complet sunt beneficiile în numerar, care presupun o plată fixă pentru fiecare zi de spitalizare, şi acoperirea cheltuielilor de tratament.

asigurarea de sănătate în sistem privat acoperă cheltu-ielile cu servicii medicale ambulatorii şi de spitalizare în caz de accident sau îmbolnăvire. Serviciile medicale de spitalizare presupun spitalizare în regim normal şi de urgenţă, spitaliza-

rea în caz de maternitate, cazarea unui părinte în cazul spita-lizării copilului minor, chirurgie plastică şi dentară reparatorii în caz de accident, intervenţii chirurgicale majore în străinăta-te, consumabile medicale de calitate şi medicamente.

Asigurări de accidente şi boală Asigurările de accidente şi boală se referă inclusiv la acci-

dente de muncă şi boli profesionale. Pentru acest de asigurări se pot acorda atât despăgubiri financiare, cât şi în natura sau mixte (financiare şi în natură). De asemenea, se pot acorda despăgubiri pentru vătămări corporale suferite de persoane în timpul transportului.

Din oferta companiilor

Este locul unde profesioniştii în domeniu dezbat cele mai actuale probleme ale pieţei

Forumul Intră pe

Page 41: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 39

GHID DE ASIGURăRI

Asigurări pentru transportatoriAsigurări de mijloace de transport feroviar

Asigurările de mijloace de transport feroviar acoperă ori-ce daună suferită de vehiculele ce se deplasează sau trans-portă mărfuri ori persoane pe calea ferată.

Asigurări de mijloace de transport aerianAsigurările de mijloace de transport aerian acoperă ori-

ce daună suferită de vehicule aeriene care se deplasează sau transportă mărfuri ori persoane pe linie aeriană.

Asigurări de mijloace de transport navalAsigurările de mijloace de transport naval acoperă orice

daună suferită de vehiculele maritime, fluviale, lacustre sau pentru canale navigabile, construite, amenajate şi echipate pentru a pluti, a se deplasa, a transporta mărfuri sau persoa-ne, precum şi pentru a executa lucrări tehnice.

Asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje şi orice alte bunuri

Asigurările de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transpor-tate, bagaje şi orice alte bunuri acoperă orice daună suferită de bunurile în tranzit sau de bagaje, oricare ar fi mijlocul de transport. Acestea mai pot acoperi riscul de depozitare, de

război, de grevă, de avarii deliberate sau de furt, sustragere comisă de carauş şi nelivrare. Se încheie în doua forme de bază: “all risks” sau doar pentru anumite riscuri (riscuri numi-te). Astfel, în aceastî clasă de asigurări se întâlnesc asigurările de bunuri şi valori pe timpul transportului, asigurările de con-tainere etc.

Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian

Asigurările de răspundere civilă pentru mijloace de trans-port aerian acoperă orice răspunderea posesorului/utilizato-rului aeronavei, rezultată prin producerea unor prejudicii unor terţe persoane, ca urmare a utilizării mijloacelor de transport aerian, inclusiv răspunderea transportatorului.

Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport naval

Asigurările de răspundere civilă pentru mijloace de trans-port naval sunt destinate acoperirii oricărei răspunderi rezul-tate prin prejudicierea unor terţe persoane ca urmare a utili-zării mijloacelor de transport maritim, fluvial, lacustru sau pe canale navigabile, inclusiv răspunderea transportatorului.

Din oferta companiilor

Asigurări pentru aviaţie QBE România, având suportul şi beneficiind de experi-

enţa sindicatului Lloyd’s QBE (securitate financiară A+), spe-cializat pe asigurări pentru domeniul aviaţiei, poate oferi soluţii dintre cele mai diverse pentru domeniul aviaţiei ge-nerale, proprietari de aparate de zbor (avioane, elicoptere, planoare, baloane, ultrauşoare etc.), facilităţi aviatice aero-portuare şi prestări servicii aferente. În acest spectru se re-marcă o soluţie care vine în întâmpinarea proprietarilor de aparate de zbor care sunt folosite în mod curent de către firme şi persoane private, unde putem oferi acoperire în în-treaga Europă pentru CASCO (inclusiv opţiunea de acoperi-re pentru riscuri de război şi defectarea motoarelor), acci-dente personal navigant şi pasageri, răspundere civilă conform normelor valabile în Uniunea Europeană. Avantaje-le acoperirii sunt extinse prin oferirea de soluţii complexe personalizate în funcţie de tipul aparatelor de zbor, experi-enţa piloţilor, intensitatea utilizării şi istoricul daunelor. www.insuranceprofile.ro

Piaţaasigurărilor

în cifre

Page 42: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

40 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

Din oferta companiilor

Asigurări de răspundere civilăAsigurări de răspundere civilă generală

Asigurările de răspundere civilă generală acoperă orice răspundere rezultată prin prejudicierea unor terţe persoane, altele decât cele acoperite de asigurările de răspundere civilă

pentru autovehicule, asigurările de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian sau naval. În această categorie întâlnim asigurarea de răspundere civilă profesională, răspun-derea societăţilor specializate, răspunderea civilă legală etc.

Asigurări destinate sectorului de construcţii – montaj1. Asigurarea lucrărilor de construcţii şi răspunderea constructorului (CAR)

Asigurarea CAR este destinată acoperirii unei game vari-ate de proiecte (lucrări) de construcţii: g clădiri (rezidenţiale, birouri, comerciale, industriale)g reţele apă, canalizare, staţii epurare, tratare apă, termoficareg poduri, drumuri, căi ferate, piste aeroportg tunele, puţuri, barajeg îmbunătăţiri funciareg lucrări pe râuri, portuare, docuri uscate, ecluze

2. Asigurarea lucrărilor de montaj şi răspunderea montorului (EAR)

Asigurarea EAR este destinată asigurării lucrărilor cu spe-cific de montaj echipamente, instalaţii şi utilaje productive sau tehnologice.

Poliţele CAR şi EAR acoperă toate părţile implicate în pro-iect în baza unui contract de antrepriză/subantrepriză: Be-neficiarul lucrării, Antreprenorul, Subantreprenorii, Inginerul Consultant etc.

Poliţele CAR şi EAR sunt poliţe tip „All Risks” şi cuprind:secţiunea i – daune materiale: în baza căreia se acope-

ră lucrările de construcţii/montaj, dotările de şantier (barăci, containere, schele, cofraje, utilităţi apă/gaze/energie electri-că) dar şi instalaţiile, echipamentele şi utilajele de şantier.

secţiunea ii – răspundere Civilă legală: în baza căreia se acoperă pagubele materiale şi vătămările corporale pro-duse de Constructor/Montor unor persoane terţe, de care acesta este răspunzator conform legii, întâmplate în perioa-da de valabilitate a contractului, în legatură directă cu lucră-rile asigurate, pe şantier sau în imediata vecinătate.

secţiunea iii – Pierderea Profitului generată de întârzi-erea începerii activităţii Beneficiarului-aloP: în baza căreia se acoperă pierderea de profit brut, suferită de Beneficiarul proiectului asigurat, ca urmare a unei pagube materiale

acoperită de Secţiunea I, care afectează lucrările asigurate şi determină întârzierea începerii activităţii sau punerii în func-ţiune a obiectivului asigurat.

3. Asigurarea utilajelor şi echipamentelor de construcţii (CPM)

Dacă obiectul acoperirii este reprezentat numai de uti-lajele şi echipamentele de şantier, atunci se poate încheia o poliţă tip CPM.

Poliţa CPM este o poliţă anuală tip „All Risks”, care acope-ră o gamă largă de utilaje de şantier:g macarale (turn, mobile)g utilaje pentru terasamente: excavatoare, buldozere, com-pactoare, încărcătoare, screpereg instalaţii de foratg utilaje de asfaltareg utilaje statice (staţii de betoane, de concasare şi sortare, preparare mixturi asfaltice)

Page 43: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 41

GHID DE ASIGURăRI

Din oferta companiilor

Din oferta companiilor

Asigurări de Răspundere Civilă Generală, inclusiv Răspunderea Administratorilor şi Directorilor (D&O Insurance)

Capacitate de subscriere de peste 50.000.000 euro în funcţie de expunere pentru răspundere civilă publică (pen-tru incinte şi operaţiuni), răspundere civilă a producătorului (inclusiv retragere de pe piaţă pentru componente auto), răspundere civilă a producătorului de medicamente inclusiv teste clinice, răspundere civilă a angajatorului, răspundere civilă pentru poluare accidentală, răspunderea administra-torilor şi directorilor (societăţi comerciale şi instituţii finan-ciare).

Asigurarea de răspundere a managerilor este un concept relativ recent care oferă administratorilor şi directorilor com-paniilor (inclusiv famililor acestora) o protecţie reală în cazul

Asigurarea de răspundere civilă a administra-torilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului şi directorilor socie-tăţilor comerciale

Asigurarea acoperă daunele cauzate societăţii pe care o administrează/conduce şi/sau terţilor de faptele cu caracter decizional comise din neglijenta, eroare, omisiune de Asigu-rat în exercitarea calităţii de conducere, pentru care răspun-de civil conform legii.

asiguratul poate fi: g individual: persoana fizică care are calitatea de adminis-trator, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului sau director căruia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii, precum şi de împuternicit al aces-tuia;g colectiv: toţi administratorii, membrii consiliului de supra-veghere, membrii directoratului sau directorii cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii, precum  şi împuterniciţii acestora, care îndeplinesc aceste calităţi în pe-rioada de asigurare.

Noţiunea de Director va avea numai înţesul atribuit prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.

asigurarea este valabilă astfel:g pentru daunele cauzate de Asigurat societăţii administra-te/conduse, inclusiv cererile de despagubire formulate chiar de companie;

g pentru daunele cauzate de Asigurat terţelor persoane, în legătură cu calităţile deţinute de acesta în cadrul unei so-cietăţi comerciale, fie ca tertul pagubit se indreapta pentru recuperarea prejudiciului direct împotriva Asiguratului sau împotriva societăţii conduse/administrate.

avantaje oferite de asigurarea OMNIASIG:g Se acopera si cheltuielile efectuate in procesul civil;g Este inclusa in asigurare acoperirea pentru practici privind angajatii (concedieri, terminarea/incalcarea contractului de munca, discriminare ş.a.);g acoperiri suplimentare la solicitarea Asiguratului:

n Perioada de acoperire retroactiva de 1 an - prin care se acopera si evenimentele produse in aceasta perioada, dar pentru care cererea de despagubire este formulata impotri-va Asiguratului in perioada de asigurare;

n Perioada extinsa de raportare de 1 an – prin care se despagubesc cererile primite in aceasta perioada;

n Despagubirea onorariilor profesionale ale experţilor, evaluatorilor, consultanţilor juridici suportate de Asigurat, dacă aceste costuri/cheltuieli sunt efectuate în legătură cu evenimentele acoperite prin asigurare;

n Despagubirea daunelor in legatura cu vanzarea-cum-pararea de actiuni ale companiei;

n Acoperire teritoriala si in afara Romaniai, dar mai putin SUA/Canada.

unor situaţii neplăcute care pot aparea în activitatea de zi cu zi a unei companii. Asiguratul poate beneficia de suportarea costurilor legale şi plata despăgubirilor în cazul în care com-pania sau terţii consideră că le-au fost aduse prejudicii din cauza modului în care persoana respectivă şi-a desfăşurat activitatea. Acoperirea este de tip „cereri de despăgubire în perioada de asigurare” („claims made”) şi poate acoperi si-tuaţii dintre cele mai variate, cum ar fi prezenţa în consiliile de administraţie a unor altor entităţi, pensionare, listare la bursă, investigaţii etc. Această asigurare este de o importan-ţă deosebită, mai ales în cazul fluctuaţiilor ciclice care apar în economie şi care pot declanşa evenimente care uneori pot depăşi pragul unor aşteptări normale şi rezonabile.

Page 44: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

42 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

Asigurări de risc financiarAsigurări de credite şi garanţiiAsigurările de credite şi garanţii au ca obiect acoperirea

riscurilor de insolvabilitate generală, de credit de export, de vânzare în rate, de credit ipotecar, de credit agricol, precum şi de garanţii directe sau indirecte.

Asigurări de pierderi financiare Asigurările de pierderi financiare acoperă riscuri de pier-

deri din: utilizare, insuficienţa veniturilor, pierderi cauzate de timpul nefavorabil, pierderi din beneficii, cheltuieli comercia-le neprevăzute, menţinerea cheltuielilor generale, pierderea valorii de piaţă, pierderi de rentă sau alte venituri, pierderi comerciale indirecte, altele decât cele menţionate mai sus, precum şi pierderi necomerciale sau alte pierderi financiare.

Alte asigurăriAsigurări de protecţie juridicăAsigurările de protecţie juridică au ca obiect suportarea

cheltuielilor cu procedura judiciară şi oferirea altor servicii care decurg din acoperirea asigurării, cum ar fi: recuperarea pagubei suferite de asigurat printr-o procedură civilă sau pe-nală, apărarea ori reprezentarea asiguratului într-o procedură penală, administrativă sau împotriva unei reclamaţii îndrep-tate împotriva acestuia.

Asigurări de asistenţă turisticăAsigurările de asistenţă turistică acopera riscul de asis-

tenţă oferită persoanelor aflate în dificultate în cursul unor deplasări sau al unei absenţe de la domiciliu sau de la locul reşedinţei permanente.

Accidentele cuprinse în asigurare sunt evenimente subi-te, provenite din afara şi fără voinţa asiguratului, de natură mecanică, chimică sau fizică, cu urmări imediate asupra po-tenţialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual.

În această categorie se regăsesc atât asigurările medicale pentru călătoriile în străinătate, cât şi alte tipuri de asigurări, mai complexe, care se adresează necesităţii asiguratului de a beneficia de asistenţă de specialitate în cazul accidentelor rutiere, a pierderii/furtului documentelor de călătorie sau ba-gajelor etc.

ŞTIAI CĂ…• Bucureşti este capitala europeană cea mai expusă la RISCURI CATASTROFALE?• 6.000 de locuinţe din România au fost distruse sau puternic avariate în urma INUNDAŢIILOR?• România este campioana Uniunii Europene la SPARGERI DE LOCUINŢE?• Anual, în România, se produc 2.000 de EXPLOZII provocate de acumulările de gaze?

CE POŢI FACE PENTRU A-ŢI PROTEJA LOCUINŢA ŞI BUNURILE ?www.asigurarealocuintelor.ro

by

.ro

Page 45: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 43

GHID DE ASIGURăRI

INSTITUŢII

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

CSA - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este autori-tatea administrativă autonomă de specialitate, cu personali-tate juridică, al cărei scop principal este apărarea drepturilor asiguraţilor şi promovarea stabilităţii activităţii de asigurare în România.

Activitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a în-ceput la data de 2 iulie 2001, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Parlamentului privind numirea membrilor primului său Consiliu – Consiliu care reprezintă or-ganul de conducere colectivă a Comisiei.

Misiunea CSA este de a pune în aplicare legislaţia din do-meniul asigurărilor imparţial, cu onestitate şi promptitudine; de a proteja, în temeiul legii, consumatorii de produse de asigurări; de a încuraja formarea unei pieţe sănătoase a asi-gurărilor; de a promova necesitatea unei mai bune serviri a interesului public.

Comisia este condusă de către un Consiliu format din 7 membri, din care un Preşedinte şi 2 Vicepreşedinţi, numiţi de Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere.

Componenţa Consiliului CSA8 angela tonCesCu , Preşedinte8 tudor Baltă , Vicepreşedinte8 Constantin BuZoianu, Vicepreşedinte8 Membrialbin Birodan ConstantinesCudaniela PoPaCorneliu moldoVeanu

ContactAdresa: Str. Amiral Constantin Bălescu nr.18,sector 1, Bucureşti, cod 011954 Tel.: 021.316.78.80, 021.316.78.81, 021.316.85.87Fax: 021.316.78.64E-mail: [email protected]

Solicitați următoarele interioare pentru a contacta:8 Relații cu publicul (pentru sesizări, reclamații) - interior 1418 Comunicare şi relații cu mass-media - interior 136

Telefon direct Comunicare şi relații mass-media: 021.316.78.62

Programul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor: 8 luni - joi: 8.30 - 17.00; vineri: 8.30 - 14.30Program Registratură:8 luni - joi: 8.30 - 14.00: vineri: 8.30 - 12.00

CSA - Fondul de GarantareFondul de garantare, definit prin Legea nr. 136/1995 pri-

vind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, este destinat protejării asiguraţilor, beneficiarilor asigurării, precum şi terţelor persoane păgubi-te, în cazul în care societatea asigurătoare se află în stare de insolvabilitate.

Fondul se constituie prin contribuţia tuturor asigurători-lor, fiind administrat de Comisia de Supraveghere a Asigurări-lor, prin Departamentul Fond de Garantare - parte integrantă în structura organizatorică a CSA.

În vederea efectuării plăţii sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, Fondul de Garantare întocmeşte liste ale credi-torilor societăților de asigurare aflate în faliment - după ana-liza dosarelor preluate - liste pe care le publică atât în presa centrală, cât şi pe Internet, la adresa http://www.csa-fga.ro.

Cererile de plată a indemnizaţiei/despăgubirilor se adre-sează Departamentului Fond de Garantare al CSA şi trebuie întocmite potrivitprevederilor Anexei nr. 2 la Normele privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de garanta-re aprobate prin Ordinul nr. 3115/2005. Modelul de cerere tip poate fi descărcat la adresa www.csa-fga.ro

Management8 Constantin miCu, Director General Adjunct8 nicolae eugen CriŞan, Consilier Principal

ContactAdresa: Str. Popa Petre nr. 24, sector 2, BucureştiTel.: 021.211.60.37; 021.211.60.52; 021.211.60.73web: www.csa-fga.ro

Page 46: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

44 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii

Fondul de Protecţie a Victimelor străzii (FPVs), este o asociaţie profesională, fără scop lucrativ, ai cărei membri sunt toate companiile de asigurări care au dreptul să încheie pe teritoriul României asigurarea de răspundere civilă ce rezul-tă din folosirea autovehiculelor (R.C.A.) indiferent dacă sunt persoane juridice române sau străine.

Fondul are trei atribuţii principale:g Organism de plată a despăgubirilorg Centru de Informareg Organism de Compensare

Fondul intervine, în principiu, dacă accidentul cauzator de prejudicii s-a produs:g pe teritoriul României şi autovehiculul care a provocat ac-cidentul a rămas neidentificat sau autovehiculul identificat era neasigurat şi avea locul obişnuit de staţionare în România sau într-un stat terţ faţă de statele din S.E.E.;g pe teritoriul unui stat al cărui Birou Naţional a aderat la Sis-

temul Carte Verde şi autovehiculul neasigurat care a provocat accidentul este considerat a avea locul obişnuit de staţionare în România, dacă păgubitul este rezident în alt stat decât cel în care s-a produs accidentul şi dacă intervenţia Fondului nu contravine legislaţiei statului respectiv.

Consiliului Director FP.S8 ovidiu CioBanu, Preşedinte8 Membri:

albin Biro, CSA ion gheorghe Brătulescu, ASIROM-VIGradu mustăţea, ASTRA-UNIQAmihail tecău, BCR ASIGURĂRI

8 sorin greCeanu, Director General

ContactAdresa: Str. Vasile Lascăr nr. 40-40bis, et. 5, sector 2Tel. Secretariat: 021.300.18.80; 031. 805.34.06; 031.805.34.07Tel. Centrul de Informare: 021.300.18.86Tel. Departamentul Daune: 021.300.18.84Tel. Biroul Juridic 021.300.18.83Fax: 021.312.31.82 e-mail: [email protected]

B.A.A.R.

Biroul asigurătorilor de autovehicule din românia (B.a.a.r.) reprezintă asociaţia profesională - membră a Con-siliului Birourilor -, formată din toate societăţile de asigurare din România autorizate să practice asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie şi mandatate să elibereze documente de asigurare de răspundere civilă auto “Carte Verde”. B.A.A.R. este avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în con-formitate cu prevederile art. 25 (3) din Legea nr.32/2000.

B.A.A.R. îndeplineşte funcţia de Birou Român Carte Verde, în vederea respectării tuturor obligaţiilor rezultate din pre-vederile Regulamentului General al Sistemului Internaţional Carte Verde şi a Recomandării nr. 5/1949 a SubComitetului de Transporturi Rutiere al Comitetului de Transporturi Interne al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Componenţa Consiliului Director B.A.A.R.8 liviu stoiCesCu, Preşedinte8 Membri - reprezentanţii companiilor ALLIANZ-ŢIRIAC, ASIROM-VIG, ARDAF şi ASTRA.

Conducerea executivă8 mariana gârban, Secretar General

ContactAdresa: Str. Vasile Lascăr nr. 40 - 40 bis, Et. 6, sector 2Tel. 021.319.13.02; 021.319.13.03; 021.319.13.04

031.805.68.14; 031.805.68.150727.707.790; 0743.174.747

Fax: 021.312.31.82 e-mail: [email protected]

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

Page 47: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 45

GHID DE ASIGURăRI

UNSAR

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasi-gurare din România - UNSAR - s-a constituit în anul 1994, ca organizaţie profesională, neguvernamentală, cu caracter ne-lucrativ, creată în scopul dezvoltării şi extinderii colaborării în domeniul asigurărilor şi reasigurarilor pe plan intern şi inter-naţional.

UNSAR desfăşoară o activitate îndreptată spre sprijinirea relaţiilor de piaţă în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, în prezent fiind formată din 25 membri care deţin circa 94% din piaţa asigurărilor din România, fiind astfel reprezentativă pentru aceasta.

UNSAR este Membră CEA (Comite Europeen des Assu-rances), organizaţia reprezentativă a industriei europene a asigurărilor.

Conducerea UNSAR este asigurată de Comitetul de Direc-ţie format din reprezentanţi ai companiilor ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, ING Asigurări de Viaţă, ASIBAN, ARDAF, GENERALI, INTERAMERICAN si OMNIASIG., aleşi prin vot.

Comitetul de Direcţie UNSAR8 Cristian ConstantinesCu, Preşedinte8 Cornelia Coman, Vicepreşedinte8 Florentina almăJanu, Director General

ContactTel.: 031.405.73.28Fax: 021.317.78.32e-mail: [email protected]

UNSICARUniunea Naţională a Societăţilor de

Intermediere şi Consultanţă în Asigu-rări din România - UNSICAR a luat fiinţă în Septembrie 2000, la iniţiativa unui grup de 12 societăţi de intermediere şi consultanţă în asigurări. Scopul Uniunii constă în sprijinirea membrilor săi în

creşterea recunoaşterii publice a rolului activităţii intermedi-arilor şi consultanţilor în asigurări. Conducerea UNSICAR este asigurată de Comitetul Director, precum şi de un număr de comisii profesionale specializate.

În luna iunie 2001, UNSICAR a devenit membră cu drep-turi depline a BIPAR (Bureau International des Producteurs d’Assurances et de Reassurances), organizaţie internaţională înregistrată la Paris şi cu sediul operaţional la Bruxelles. BIPAR a fost înfiinţată în 1937 şi reuneşte asociaţiile profesionale na-ţionale ale intermediarilor în asigurări. Totodată, UNSICAR este membră cu drepturi depline a POI (Partners of Intermediaries).

Comitetul Director UNSICAR8 Bogdan andriesCu, Preşedinte

8 Membri:antonio souVannasouCkgheorghe gradionel dimakarina roŞu

Conducerea executivă UNSICAR8 Constantin năstase, Director Executiv

ContactAdresa: Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15, sc. 2, ap. 37, sector 3Tel./fax: 021.322.91.27e-mail: [email protected]

înţelege şi decriptează actualitatearadiofranceinternationale şi Revista PRIMM te invită la o discuţie despre asigurări şi pensii. GÂNDEŞTE BIZ - Marţi, de la ora 13:30

Page 48: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

46 GHID DE ASIGURĂRI

GHID DE ASIGURăRI

Institutul de Asigurări a fost fondat ca o federaţie inde-pendentă de patru asociaţii profesionale, şi anume: UNSAR, UNSICAR, ARA - Asociaţia Actuarilor din România şi ADAR - Asociaţia de Drept a Asigurătorilor din România.

Institutul de Asigurări are ca misiune instruirea în dome-niul asigurărilor şi în alte domenii adiacente (contabilitatea în asigurări, legislaţia în domeniul asigurărilor, informatica în asigurări, fonduri de pensii administrate privat etc.).

Consiliul Director IAP8 Prof. univ. dr. dumitru g. Badea, Preşedinte / Dir. Ex Executiv8 Bogdan andriesCu, Vicepreşedinte8 Membri:Cristian Constantinescu, Preşedinte UNSARmihaela tudor, Preşedinte ADARCrinu andănuţ, APAPRadrian allott, Preşedinte ARA

ContactAdresa: Şos. N. Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. C, et. 5, ap. 75, sect. 1Tel.: 021.318.55.95; Mobil: 0749.057.605Fax: 021.317.95.70e-mail: [email protected]: www.iasig.ro

Institutul de Asigurări şi Pensii

Institutul de Management în Asigurări

Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor

Institutul de Management în Asigurări este o entitate spe-cializată în educaţia profesională, fondată de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA).

IMA are ca principal obiectiv asigurarea în mod unitar a pregătirii, perfecţionării şi specializării profesionale a per-soanelor care lucrează în domeniul asigurărilor, precum şi atestarea şi cordonarea activităţii de calificare profesională a persoanelor care îşi manifestă intenţia de a lucra în acest do-meniu, în activităţi conexe asigurărilor şi în domenii similare cu cel al asigurărilor.

Consiliul Director IMA8 Prof. univ. dr. dan ConstantinesCu, Preşedinte8 Membri:aurelia CristeaCorneliu moldoVeanuPaul mitroimarinela nemeŞmarinela Pradaluiza-iuliana sCutaru

ContactAdresa: str. Arhitect Louis Blanc, nr.1, sector 1, BucureştiTelefon: secretariat: 021.230.51.20; fax: 021.230.51.22E-mail: [email protected]: www.ima-imi.ro

Având drept scop principal promovarea conceptului de asigurare şi susţinerea creşterii gradului de educare în asigurări în rândul populaţiei, APPA este o organizaţie profesională, ne-guvernamentală, apolitică, independentă, non-profit ce a fost creată pentru a promova conceptul de asigurare.

Iniţiativa formării APPA a aparţinut unui colectiv entuziast de specialişti în comunicare, cu o experienţă de peste 10 ani în domeniu. .

Consiliul Directorsergiu CostaChe, Preşedinteadriana PanCiu, Vicepreşedintealexandru CiunCan, Secretar General

ContactE-mail: [email protected]: www.appa-asigurari.ro

Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor

Page 49: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

aNUARUL aSIGURĂRILOR - românia 2010 47

COMPANII DE ASIGURăRI

COMPANII

ASIGURăRIDE

Page 50: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

48

Page 51: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 49

COMPANII DE ASIGURĂRI

ABC Asigurări Reasigurări

Adresa: Str. Şcoala Floreasca nr. 24, sector 1, Bucureşti

Telefon: 021.230.51.51

Fax: 021.230.59.99

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENT Victoria DUMITRU, Director General

Alexandru IONESCU, Director General Adjunct

Alexandru POPESCU, Director Asigurări

ACţIONARIATHIDROCONSTRUCŢIA SA 53,53%

IRIDEX Group SRL 17,60%

APASCO SA 4,63%

ENERGOCONSTRUCŢIA SA 1,67%

IRIDEX Group Construcţii 2,20%

Alte persoane juridice 2,13%

Persoane Fizice 18,24%

www.abcasigurari.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

AUTORIZAT RCA MEMBRU PAID

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

PROFILABC Asigurări Reasigurări este o societate cu capital pri-

vat integral românesc având acţionariat compus în principal din firme de construcţii şi din persoane fizice.

Înfiinţată în anul 1997, ABC Asigurări Reasigurări şi-a în-ceput activitatea în anul 2000 prin lansarea produselor de asigurare.

Din 2005, societatea este autorizată să practice asigura-rea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), iar din 2006, este membr a B.A.A.R.

Legenda

ASIGURĂRI PENTRU CLIENŢI PERSOANE FIZICE

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE ŞI BUNURI

ASIGURĂRI AUTO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

ASIGURĂRI PENTRU CLIENŢI PERSOANE JURIDICE

ASIGURĂRI PENTRU ANGAJAŢI

ASIGURĂRI AUTO

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI

CREDITE ŞI GARANŢII, RISC fINANCIAR

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE

AUTORIZAT RCA

MEMBRU PAID

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

Compania este autorizată pentru vânzarea poliţelor RCA

Compania este membru PAID şi poate comercializa poliţele de asigurare obligatori a locuinţei

Compania este membru fPVS

Compania este membru B.A.A.R.

Page 52: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

50 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

AEGON Asigurări de Viaţă

AA: În acest moment, rezultatele anului 2009 sunt, în mare măsură, cunoscute. În aprecierea dvs., care sunt cele mai im-portante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?

Silvia SÎRB: Ca şi “consumator” de asigurări de viaţă, cred că e cam mult să spun că există un specific românesc. Atitudinea majorităţii oamenilor faţă de produsele financiare în general şi implicit faţă de asigurările de viaţă însă s-a schimbat înce-pând cu 2009, şi cred că încă este în schimbare şi azi pe toate pieţele.

Concentrându-mă pe efecte însă, pot să spun că 2009 a trezit piaţa asigurărilor la realitate. Mă refer în egală măsură atât la consumatori, cât şi la asigurători, şi consider că acest lucru este unul foarte bun.

Mult timp au fost prea uşor trecute cu vederea, poate deseori chiar neglijate, nevoile reale ale clienţilor. Este evi-dent acum pentru noi, ca specialişti, că prioritar şi corect este să lucrăm pentru a ajuta oamenii. Avem nevoie sa îi facem să înţeleagă şi să fie deschişi faţă de noi astfel încât să putem afla nevoile lor reale de siguranţă şi de mai bine pe plan financiar. Cum vom face acest lucru? Prin clarificare, planificare şi, apoi, prin alegerea produselor potrivite fiecăruia în parte.

Acestea cred că sunt cele mai importante elemente din tot angrenajul asigurărilor, iar în ziua de azi se justifică cu tă-rie, cerându-şi locul la “nivel maxim” în deciziile de business a tuturor jucătorilor din piaţă.

Pentru AEGON, a cărui abordare de business este centrată pe client, toată activitatea noastră începând şi finalizându-se cu Clientul, potrivirea contextuală este perfectă. Vă reamin-tesc că sunt pur şi simplu pozitivă şi, sincer, cred că SE POATE!

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a confruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?

S.S.: Atât ca ordine, cât şi ca importanţă cele mai mari 2 pro-vocări ale AEGON sunt şi astăzi următoarele:- găsirea de soluţii pentru a câştiga încrederea celor pe care-i dorim ca şi clienţi;- soluţii pentru a reduce şi mai mult distanţa emoţională din-tre noi şi client.

Dacă vorbim de această “distanţă”, în forma ei spaţială, AEGON a căutat şi a găsit prin intermediul parteneriatelor de bancassurance să fim LÂNGĂ clientul nostru, în cel mai con-fortabil mediu din punctul lui de vedere. Dacă vorbim de o distanţă de comunicare, AEGON a refăcut întreaga arhitectu-ră de produse astfel încât să întrunim în orice context următo-rii parametri: simplitate, transparenţă şi inteligibilitate.

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? Va aduce anul acesta oportunităţi care să sprijine re-lansarea pieţei de asigurări? La polul opus, care ar putea fi principalele ameninţări pentru evoluţia pieţei?

S.S.: Ne aşteptăm ca piaţa asigurărilor de viaţă să scadă până undeva în jurul cifrei de -5%.

Pentru noi însă, 2010 va fi anul în care strategia de vânza-

Silvia SÎRBDirector General

Formula completă pe care o avem în vedere este: produs, mod de vânzare-distribuţie, servicii şi beneficii. Acestea vor da nota finală. Altfel, e ca si cum te-ai îmbrăca doar pe jumătate sau pe un sfert.

Page 53: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 51

COMPANII DE ASIGURĂRI

Adresa: Calea Dorobanţilor nr. 98-100, Cluj Napoca, Judeţul ClujTelefon: 0264.224.200Fax: 0264.224.209E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENT Silvia SÎRB, Director General

Alin BĂIESCU, Director General Adjunct

ACţIONARIATAEGON Woningen Nova B.V. 99%

AEGON Tsjechie Holding B.V. 1%

www.aegon.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

re şi de comunicare pe care AEGON ROMÂNIA a construit-o îşi va spune cuvântul. Ceea ce se va traduce în rezultate de trei ori mai mari comparativ cu 2009. Până acum, am tăcut şi am făcut. În 2010 vom continua să facem, însă am încredere că piaţa va simţi “valurile” făcute de AEGON.

Oportunităţi aduse simplu de piaţă, nu văd.

Ameninţări? Cea mai mare: dacă legislativul şi asigurătorii nu sunt congruenţi şi constructivi în tot ceea ce fac, efectele negative se vor amplifica întrucât piaţa este sensibilă, aseme-nea unei persoane aflate în perioada de convalescenţă.

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010?

S.S.: Cele de vânzări, care cred că interesează mai mult piaţa, de trei ori mai mult decât în 2009. Mai sunt şi altele care vizea-ză calitatea şi eficienţa şi despre care vorbesc mereu.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigu-rărilor din România în acest moment?

S.S.: Din poziţia celor care deţin puterea de a face să se întâm-ple: deductibilitate sporită şi sistem de educaţie eficient.

Din poziţia noastră de asiguraător, credem că strategia pe care o avem acum este cea mai bună. Normal, întrucât altfel am schimba ceva.

AA: Ce produse din portofoliul companiei dvs. se bucură de cel mai mare succes în faţa clienţilor? Care sunt elementele care “fac diferenţa” în cazul acestor produse?

S.S.: Într-adevăr, clienţii privesc astfel piaţa: în termeni de Pro-duse şi de “ce face diferenţa”. Produsul AEGON vedeta va apă-rea în acest an. Suntem siguri însă că realizarea produsului în sine nu este suficientă. Formula completă pe care o avem în vedere este: produs, mod de vânzare-distribuţie, servicii şi beneficii. Acestea vor da nota finală. Altfel, e ca şi cum te-ai îmbrăca doar pe jumătate sau pe un sfert.

Vom avea de fapt 3 produse modulare, care se vor com-pleta reciproc. AEGON a arătat în 2009 capacitatea de a crea produsele customizate pentru fiecare distribuitor semnifica-tiv în parte, capabil să vândă fiecare în piaţa lui ţinta. Acest lucru ne-a adus clienţi de calitate, mulţumiţi şi parteneri de distribuţie satisfăcuţi. Acum facem pasul următor, accentu-ând serviciile, beneficiile şi confortul de a alege AEGON.

PROFILAEGON Asigurări de Viaţă face parte din grupul in-

ternaţional AEGON - la nivel mondial unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii financiare, specializat în asi-gurări de viaţă, planuri de pensii şi soluţii de investiţii.

Cu sediul la Haga - Olanda şi cu o experienţă dovedită în domeniul financiar de peste 160 ani, AEGON activează acum cu succes în peste 20 de ţări de pe patru continen-te, unde, prin intermediul celor peste 30.000 de angajaţi, contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor personale şi profesionale a peste 40 milioane de clienţi.

Grupul AEGON are primul contact cu România în anul 2007, când înfiinţează compania de pensii private BT AE-GON, rod al parteneriatului dintre corporaţia olandeză cu Grupul Banca Transilvania.

Un an mai târziu, AEGON pune bazele unei noi compa-nii în România - AEGON Asigurări de Viaţă S.A., pătrunzând, astfel, în sectorul de activitate cu cel mai promiţător po-tenţial de creştere din întregul sistem financiar autohton. 2009 marchează debutul activităţii de vânzare a produse-lor şi serviciilor pe piaţa locală. Astfel, începând cu acest an, tot mai mulţi clienţi din România se vor putea baza pe siguranţa şi confortul financiar oferit de către AEGON.

REPERE FINANCIARE 2009

Prime brute subscrise 2,15 mil. leiRezerve tehnice 0,46 mil. leiActive 25,08 mil. leiCapital social 39,18 mil. lei

Page 54: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

52 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

ALICO Asigurări România

CALL CENTER Tel: 021.208.41.00 (număr cu tarif normal)

Adresa: Bd. Lascăr Catargiu nr. 47 - 53, sector 1, BucureştiTel: 021.208.41.00Fax: 021.208.41.01E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENT Theodor ALEXANDRESCU, Director GeneralCiprian LĂDUNCĂ, Director FinanciarMihai POPESCU, Director Marketing Radu BRĂGĂREA, Director Operaţiuni

ACţIONARIATAmerican Life Insurance Company (ALICO) 99,99%

Alţi acţionari 0,01%

www.alico.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

PROFILAlico este un lider internaţional în asigurări de viaţă cu re-

putaţie solidă construită în cei peste 85 de ani de când oferă servicii clienţilor din lumea întreagă. Compania se adresează persoanelor fizice şi juridice cu produse şi servicii de asigurări de viaţă, de accident şi sănătate, planuri de pensie şi soluţii de administrare a portofoliilor de investiţii. Printr-o reţea ex-tinsă de peste 40.000 de agenţi, brokeri şi instituţii financiare şi 12.500 de angajaţi în 54 de ţări, ALICO oferă servicii pentru 20 milioane de clienţi la nivel mondial.

În România, transformarea AIG Life în ALICO înseamnă mai mult decât o schimbare de nume. Este un pas firesc, o evoluţie naturală datorată maturităţii şi stabilităţii atinse de AIG Life.

ALICO a fost întotdeauna acţionarul majoritar al AIG Life, iar acest lucru a contribuit şi la rezultatele obţinute pe plan lo-cal:g Numărul 1 în asigurări garantate, accidente şi îmbolnăvireg Peste 10 ani de creştere şi stabilitateg Peste 750.000 de clienţi asiguraţi prin poliţe individuale şi de grupg Investiţii în cele mai sigure instrumente financiare din Ro-mâniag Portofoliu diversificat de asigurări de sănătate.

Piaţa asigurărilor în cifre

www.insuranceprofile.ro

year VII - issue 2/2009 (23)

Produced by Media XPRIMM MAY 2009

www.insuranceprofile.ro

ROMANIAN INSURANCE MARKET

2008

Rezu

ltat

e aud

itat

eau

dite

d Re

sult

s

Rezultate PReliMiNaRe

PReliMiNaRY Results20093 luni

months

year VIII - issue 1/2009 (26)

Produced by Media XPRIMM March 2010

www.insuranceprofile.ro

REZULTATE PRELIMINAREPRELIMINARY RESULTS

ROMANIAN INSURANCE MARKET

Page 55: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 53

COMPANII DE ASIGURĂRI

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

Adresa: Str. Căderea Bastiliei, nr. 80-84

Tel.: 021.208.22.22; 021.208.22.79; 021.208.22.81

Fax: 021.208.22.11

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATAllianz New Europw Holding GmbH 52.16%

Vesanio Trading Ltd. 44.48%

Alţi acţionari (mai puţin de 5% fiecare) 3.36 %

www.allianztiriac.ro

INFOLINE (de luni până vineri, între orele 8.00 şi 20.00)

Tel: 0801 0801 08(număr cu tarif redus, apelabil numai din reţeaua Romtelecom)

Tel: 012 20 19 100(număr cu tarif normal, apelabil din toate reţelele)

CENTRUL DE DAUNE (de luni până vineri, între orele 8.00 şi 20.00)

Tel: 021 20 19 18 0 (1)(valabil în reţeaua Romtelecom)

*21 20 19 18 apelabil din reţeaua Orange

Fax 021 300 51 44 (45)

AllianzDirect(de luni până vineri, între orele 8.00 şi 20.00, sâmbătă de la 10.00 la 16.00)

Tel: 021 9798 (tarif normal)

ASIGURARI ONLINE CU SUPORTUL EChIPEI CALL CENTERg Asigurări auto: CASCO, RCA sau pachete combinateg Asigurări de călătorie

www.allianzdirect.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

AUTORIZAT RCA

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

MANAGEMENTActivitatea Allianz-Ţiriac Asigurări este condusă de două structuri executive cu rol de implementare a strategiei şi a direcţiilor de dezvoltare a companiei

COmITETUL ExECUTIV Comitetul Executiv este structura administrativă având rol decizional în ceea ce priveşte implementarea direcţiilor de dezvoltare a companiei. Comitetul Executiv este format din şase membri cu următoarele funcţii executive :

Cristian CONSTANTINESCU, Director General

Ileana CUCOŞ, Director Executiv Vânzări şi Marketing

Joerg BIEBEL, Director Executiv Financiar

Aurel BADEA, Director Executiv Asigurări Generale

Masoud NOORMOHAMMADIAN, Director Executiv Asigurări

de Viaţă

Crinu ANDĂNUŢ, Director Executiv Pensii

Daniela GRIGORE, Director Executiv Daune

Marius BALICA, Director Executiv Tehnologia Informaţiei

Cristian CONSTANTINESCU Director General

Ileana CUCOŞDirector Executiv Vânzări şi Marketing

Joerg BIEBELDirector Executiv Financiar

CONSILIUL DIRECTORConsiliul Director are rol de reprezentare legală a companiei, fiind structura decizională responsabilă cu implementarea strategiei Allianz-Ţiriac Asigurări.

Membrii Consiliului Director deţin următoarele funcţii executive la nivelul societăţii:

Page 56: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

54 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

PROFILALLIANz-ŢIRIAC Asigurări este compania numărul unu

pe piaţa românească a asigurărilor, deţinând aproape o cinci-me din piaţă, la nivel consolidat (asigurări generale şi de via-ţă). Definitoriu pentru succesul ALLIANz-ŢIRIAC este echili-brul păstrat, în permanenţă, între ritmul de creştere, siguranţă financiară şi profitabilitate.

Pe întreaga perioadă a ultimilor cinci ani financiari, creş-terea medie a afacerilor ALLIANz-ŢIRIAC a fost superioară ritmului de creştere a pieţei. În acelaşi interval de timp, com-pania a dovedit, de asemenea, capacitatea de a derula în mod constant o activitate profitabilă. Nu în ultimul rând, menţinerea la niveluri superioare a tuturor indicatorilor care exprima gradul de siguranţă financiară a reprezentat garan-ţia unei creşteri sănătoase a afacerii.

Diversificarea progresivă a gamei de produse în concor-danţă cu nevoile clienţilor şi adaptarea lor la tendinţele cere-rii au reprezentat elemente de strategie ce au avut, de ase-menea, o contribuţie importantă la accelerarea dezvoltării afacerilor ALLIANz-ŢIRIAC Asigurări. Astăzi portofoliul com-paniei are o structură echilibrată, incluzând practic toate ti-purile de produse din gama asigurărilor generale – inclusiv obligatorii -, respectiv de viaţă, capabile să acopere întreg spectrul de solicitări venite din partea clienţilor locali.

www.allianztiriac.ro

REPERE FINANCIARE 2009

Prime brute subscrise 1.285,88 mil. leiDaune plătite 948,86 mil. leiRezerve tehnice brute 1.294,34 mil. leiActive 1.332,75 mil. leiProfit operaţional - asigurări non-life 37 mil. lei

PORTOFOLIU 2009

CASCO 55,82%

RCA 17,92%

Incendiu şi calamităţi naturale 13,91%

Răspundere civilă generală 1,94%

Daune la proprietăţi 0,84%

Altele 2,76%

Asigurări de viaţă 6,81%

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

ALLIANZ-ţIRIAC ÎN 2009În anul 2009, ALLIANz-ŢIRIAC a realizat venituri din pri-

me brute subscrise la nivelul consolidat (asigurări generale şi de viaţă), de 1.286 milioane lei, în scădere cu 97 milioane de lei faţă de anul 2008. În schimb, rezultatul activităţilor de asigurări marchează o evoluţie pozitivă a profitabilităţii, atât în ceea ce priveşte operaţiunile de asigurări generale, cât şi pe cele de asi-gurări de viaţă.

“Realizând relativ devre-me ca 2009 va fi un an care va restrânge oportunităţile de creş-tere a volumului de afaceri, ne-am concentrat atenţia spre dez-voltarea unor programe ce urmăresc îmbunătăţirea calită-ţii serviciilor şi a eficienţei opera-tionale”, a declarat Directorul General al ALLIANz-ŢIRIAC Asigurări, Cristian CONSTANTI-NESCU. “Am făcut ultimele “re-glaje” ale proiectului prin care am centralizat procesul de ad-ministrare a daunelor, acesta funcţionând acum la parametri optimi. Semnalele pe care le avem direct de la clienţi confir-

mă faptul că, atunci când discutăm despre onorarea obligaţiilor de despăgubiri, oferim, cu promptitudine, cele mai bune servicii.”

Aceasta este, de altfel, una dintre abordările strategice ale ALLIANz-ŢIRIAC, care nu a mizat niciodată pe forţarea artifici-ală sau conjuncturală a creşterii afacerilor, ci a urmărit să-şi dez-volte progresiv şi echilibrat portofoliul, prin extinderea treptată a unei baze de clienţi fideli, cărora le oferă produse şi servicii de cea mai bună calitate, la preţuri corecte. Acesta este contextul în care, pe majoritatea claselor de asigurări, gradul de reînnoire a poliţelor s-a îmbunătăţit.

“Faptul că, de la an la an, avem un număr tot mai mare de clienţi multumiţi, care îşi reînnoiesc poliţele, ne oferă stabilitatea şi timpul de care avem nevoie pentru a continua programe capabile să susţină consolidarea unei baze tot mai mari de clienţi pentru care să devenim prima alegere în domeniul protecţiei şi planifică-rii financiare. Vrem să dovedim că suntem o companie orientată către nevoile clientului, indiferent din care segment provine aces-ta. Suntem lideri incontestabili pe segmentul corporate şi ne pre-gătim să devenim mult mai activi şi pe retail. Pentru aceasta, ex-perienţa câştigată în domeniul administrării fondurilor de pensii ne ajută foarte mult”, subliniaza CONSTANTINESCU.

Cristian CONSTANTINESCU Director General

Page 57: ANUARUL ASIGURARILOR 2010
Page 58: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

56 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

ARDAF

ASIROm Vienna Insurance Group

Adresa: Str. Gheorghe Polizu nr. 58–60, sector 1, BucureştiTelefon mobil: 0750.102.404Fax: 021.317.60.76E-mail: [email protected]

Adresa: Bd. Carol I nr. 31-33, sector 2, BucureştiTelefon: 021.601.10.25Fax: 021.601.10.25E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENT Stanislav UMA , Preşedinte al Directoratului

Adina BĂCIOIU, Membru al Directoratului

Eva STEFANIKOVA, Membru al Directoratului

MANAGEMENT Boris SCHNEIDER, Preşedinte Directorat Mariana DIACONESCU, Vicepreşedinte Directorat Martin HASCHKA, Membru Directorat Daniela MEGHEA, Membru Directorat Ion BRĂTULESCU, Membru Directorat

ACţIONARIATIberian Structured Investment I BV 81,99948%

Generali PPF Holding BV 16,88148%

Persoane fizice 0,89157%

Persoane juridice 0,22747%

ACţIONARIATWIENER STADTISCHE VERSICHERUNG AG VIENA AUT 86%

Persoane Juridice 13%

Persoane Fizice 1%

www.ardaf.ro

www.asirom.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

AUTORIZAT RCA

AUTORIZAT RCA

MEMBRU PAID

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

PROFILActivă pe piaţă din anul 1992 şi pozitionată în primii ani

de activitate în elita asigurătorilor din România, ARDAF a fost preluată, la începutul anului 2007, de către Fondul de investitii PPF Investments Group, unul din liderii pieţelor financiare şi de asigurări din Europa Centrală şi de Est şi din Asia.

PROFILASIROM VIENNA INSURANCE GROUP oferă soluţii viabile

clienţilor săi, adaptându-şi permanent produsele şi tarifele la tendinţele pieţei, respectându-şi, totodată, obligaţiile asumate prin contractele de asigurare.

Calitatea deosebită a produselor şi serviciilor ASIROM a condus la acordarea de către binecunoscutul organism de certificare Moody Internaţional a certificatului standardului calităţii ISO 9001.

CALL CENTER - ARDAF ASISTENţĂ Tel: 021 405 54 66 (număr cu tarif normal)

CALL CENTER - DAUNETel: 021.9599 (serviciu disponibil non-stop)

Page 59: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 57

COMPANII DE ASIGURĂRI

ASITO KAPITAL

ATE Insurance Romania

Adresa: Str. Elena Văcărescu nr. 100A, sector 1, BucureştiTelefon: 021.230.04.63; 021.230.09. 62Fax: 021.230.35.08e-mail: [email protected]

Adresa: Calea Griviţei nr. 24, sector 1 BucureştiTelefon: 021.310.68.11-14Fax: 021.310.68.15E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENT Valentin MIŞOV, Director General

Marcel PÎRCIOG, Director Financiar

Liviu CRISTESCU, Director Dezvoltare

Mirela NĂSTASE, Contabil Şef

MANAGEMENT Anastasios PAPANIKOLAOU, Preşedinte

Iordanis HADJIOSSIF, Vicepreşedinte

Dan Mihail STOICESCU, Director General

Elena LUPU, Director General Adjunct (CFO)

ACţIONARIATNORCROSS Insurance 99,932%

Alţi acţionari 0,068%

ACţIONARIATAGROTIKI INSURANCE GRECIA 99,47%

ATE LEASING GRECIA 0,53%

www.asitokapital.ro

www.ateinsurance.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

PROFILCompania s-a înfiinţat în iulie 1998 sub umbrela LUKOIL

şi, pentru 5 ani, a avut un singur scop: eficien ţă şi calitate maximă pentru unicul beneficiar.

În 2003, ASITO Kapital a ajuns la maturitate şi a început să atragă primii clienţi din afara grupului, orientându-se astfel către piaţa românească. Începând cu 2007 s-a reali-zat înnoirea întregii game de produse şi creşterea organică a organizaţiei cu oameni noi, cu clienţi noi şi cu o nouă perspectivă.

PROFILATE Insurance România – societate fiică a AGROTIKI

Insurance A.E -, este rezultatul politicii companiei mamă de extindere pe pieţe externe Greciei. În 2003, anul înfi-inţării în România, denumirea iniţială a fost ABG Insuran-ce. Piaţa românească fiind considerată o piaţă în plină şi rapidă dezvoltare faţă de pieţele din Balcani, se aşteaptă ca ATE Insurance România să furnizeze un pachet complet de produse de asigurare, foarte bine adaptat la cerinţele locale. ATE Insurance România a lansat activitatea de bază la finele lunii noiembrie 2006, moment la care s-a încheiat prima poliţă de asigurare. Compania nu are încă sucursale teritoriale, canalul principal de vânzări fiind reţeaua ATE Bank România. Acţionarul principal al ATE Insurance Gre-cia este ATE Bank Grecia.

CALL CENTER Tel: 0751.066.907

Page 60: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

58 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

ASTRA Asigurări

Adresa: Str. Nerva Traian, nr. 3, bl. M101, etaj 10, sector 3, BucureştiTelefon: 021.318.80.80; 021.318.80.81; 021.318.80.82; 021.318.80.83; 021.318.80.84; 021.318.80.85; 021.318.80.86Fax: 021.318.80.74; 021.318.80.75E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

REPERE FINANCIARE 2009

ACţIONARIATTNG - The Nova Group 72,8%

Uniqa Group Austria 27,2%

www.astrasig.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

AUTORIZAT RCA MEMBRU PAID

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

ASISTENţĂ CLIENţI0800 0800 88 Call Center (apelare gratuită)

www.astraonline.ro - Portal pentru emitere electronică a poliţelor RCA, Casco, property, călătorie, răspundere civilă profesională a medicilor şi a personalului auxiliar şi răspundere civilă profesională a intermediarilor în asigurări

Asistenţă telefonică prin call center 021.528.00.24(zilnic între orele 09:00-17:00).

PROFILASTRA Asigurări activează pe piaţa asigurărilor ca jucător

puternic şi stabil încă din anul 1991, cand s-a desprins din fos-ta companie de stat ADAS, beneficiind astfel de o vastă expe-rinţă pe piaţa naţională şi internaţională a asigurărilor şi deve-nind a doua companie privată de asigurări din România.

ASTRA Asigurări este lider de piaţa la asigurări maritime şi de aviaţie şi un jucător de tradiţie pe segmentul RCA. Compa-nia ocupa locul 3 la asigurari generale şi, începând cu 2009, a devenit lider de piaţă la asigurări property.

Compania este membru fondator al Pool-ului de Asigu-rare Impotriva Dezastrelor (PAID), societatea care emite po-liţele de asigurare obligatorie a locuinţelor. ASTRA Asigurări deţine o participaţie de 15% din pachetul de acţiuni al PAID, domnul Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte Directorat ASTRA fiind reprezentantul Grupului de Iniţiativă privind constituirea PAID.

În decembrie 2009, ASTRA Asigurări a fost distinsă cu Pre-miul ,,Asigurătorul Anului’’ - Secţiunea Asigurări Generale în cadrul Galei Premiilor Revistei ,,Piaţa Financiară’’, eveniment patronat de Trustul de Presa FinMedia. De asemenea, compa-nia a mai primit titlul pentru ,,Cea mai Bună Dinamică a unei Companii de Asigurări’’ în cadrul Galei Asigurători de Top.

Cu o reţea naţională de peste 250 de unităţi, ASTRA Asi-gurări oferă clienţilor săi acoperire teritorială completă. În ulti-ma perioadă, ASTRA Asigurări a implementat strategii noi de vânzare şi de produs având ca principale atuuri modernizarea şi flexibilitatea celor peste 60 de tipuri de asigurări generale, de viaţă şi de sănătate din portofoliu, precum şi apropierea de asiguraţii săi.

Prime brute subscrise 795,81 mil. leiDaune platite 327,65 mil. leiProfit net 6,27 mil. leiCapital social 192,71 mil. lei

MANAGEMENT

Dacian VINEREANUVicepreşedinteDirectorat

Răzvan IEREMIA MembruDirectorat

Radu MUSTĂŢEAPreşedinte Directorat

PORTOFOLIU 2009

CASCO 36,89%

RCA 36,18%

Asigurări maritime şi de aviaţie 5,54%

Incendiu şi calamităţi naturale 16,95%

Răspundere civilă generală 1,17% Asigurări de viaţă 1,38%

Altele 3,27%

Page 61: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 59

COMPANII DE ASIGURĂRI

AA: În acest moment, rezultatele anului 2009 sunt, în mare măsură, cunoscute. În aprecierea dvs., care sunt cele mai im-portante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?

Radu MUSTĂŢEA: Categoric da, se poate vorbi despre un specific românesc. În acest moment, cel mai important efect generat de criză pe piaţa asigurărilor este conflictul deschis dintre prestatorii de servicii din domeniul auto şi asigurători. Acest conflict a fost generat de faptul că service-urile şi im-portatorii de piese auto nu se mai pot baza pe marjele care le-au fost acceptate până nu demult. Din cauză că acestea nu mai fac faţă provocării crizei şi pentru că ,,oala’’ cu lichidităţi a asigurătorilor nu le mai stă la dispoziţie, prestatorii de servicii au declanşat acest conflict care a culminat cu mişcări de stra-dă şi interpelări în Parlamentul României.

Trecând însă peste acest aspect, doresc să remarc faptul că efectele crizei au avut şi rezultate pozitive care s-au oglin-dit în reduceri de costuri şi stabilizarea personalului.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a confruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?

R.M.: Cea mai importantă provocare cu care ne-am confrun-tat în 2009 a fost implementarea unui sistem de vânzare

performant şi introducerea biroului mobil de vânzare pentru toată forţa de vânzare într-o perioadă de circa 6 luni de zile. La sfârşitul lui 2009 - începutul lui 2010 soluţia s-a dovedit a fi una viabilă şi funcţională.

Alte provocări au fost menţinerea marjei de profit şi a creşterii vânzărilor.

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? Va aduce anul acesta oportunităţi care să sprijine re-lansarea pieţei de asigurări? La polul opus, care ar putea fi principalele ameninţări pentru evoluţia pieţei?

R.M.: În 2010 mă aştept la o relansare a vânzărilor, în speci-al în a doua jumătate a anului, odată cu trendul ascendent al economiei şi al pieţei financiare. Pe ansamblu, anticipez o creştere cu 5% în moneda naţională.

Oportunităţile care vor sprijini relansarea pieţei de asigu-rări ar fi: asigurările de sănătate şi asigurările obligatorii de locuinţe.

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010?

R.M.: Obiectivele pe care ni le-am propus pentru 2010 sunt: creştere şi profit.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigu-rărilor din România în acest moment?

R.M.: Consider că prioritatea no.1 pentru piaţa de asigurări din România o reprezintă deductibilitatea fiscală a primelor pentru asigurările de viaţă, precum şi profitabilizarea seg-mentului de asigurări auto pe asigurări non-viaţă.

AA: Ce produse din portofoliul companiei dvs. se bucură de cel mai mare succes în faţa clienţilor? Care sunt elementele care “fac diferenţa” în cazul acestor produse?

R.M.: Produsele care se bucură de cel mai mare succes sunt Casco, RCA şi asigurările de case pe segmentul de retail.

Elementele care ,,fac diferenţa’’ sunt accesibilitatea şi practicarea unui preţ corect pentru client.

Radu mUSTĂŢEAPreşedinte Directorat

Accesibilitatea şi practicarea unui preţ corect pentru client sunt elementele care “fac diferenţa” şi care determină clienţii să aleagă produsele noastre.

Page 62: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

60 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

AVIVA Asigurări de Viaţă

BRD Asigurări de Viaţă

CALL CENTER Tel: 021.203.83.33

Adresa: Str Buzesti nr 76-80, sector 1, BucureştiTelefon: 021.203.83.00Fax: 021.203.83.01e-mail: [email protected]

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 15, bl. 100, tronson 1, etaj 5, sector 5, BucureştiTelefon: 021.408.29.29Fax: 021.408.29.13E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENT Shah ROUF, CEO Adriana VINCZE, Director Business Support Alexandru LEONDARI, Director Vânzări

MANAGEMENT Damien MARECHAL, Director General

Vasile SAVA, Director Executiv

ACţIONARIATAVIVA International Holdings Limited 99,9999%

CGU România Holdings SRL 0,0001%

ACţIONARIATSOGECAP 51%

BRD Groupe Societe Generale 49%

www.aviva.ro

www.brdasigurarideviata.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

PROFILAVIVA este cel mai vechi grup de asigurări din lume şi

cel mai mare din Marea Britanie, cu o istorie datând încă din 1696. Grupul este lider în asigurări de viaţă şi pensii în Europa, ocupând poziţii de top pe majoritatea pieţelor pe care ope-rează.

Pe piaţa din România, AVIVA şi-a început activitatea în anul 2007 prin intermediul companiei de asigurări de viaţă. De-a lungul timpului s-a poziţionat în topul asigurătorilor de pe piaţă. În linie cu strategia de dezvoltare, din anul 2007 AVI-VA şi-a extins prezenţa pe piaţa românească prin înfiinţarea companiei de pensii, AVIVA Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat şi achiziţia celei mai vechi companii de management al activelor din România, CERTINVEST (AVIVA Investors).

AVIVA Grup România include trei companii: AVIVA Asigu-rări de Viaţă, AVIVA Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat şi AVIVA Investors România (achiziţionată în data de 13 septembrie 2007) şi este prezentă în 20 dintre cele mai mari oraşe din ţară.

Peste un milion de români au încredere în Aviva, apelând la produsele de protecţie, economii şi pensii.

PROFILBRD Asigurări de Viaţă a primit autorizaţia de funcţionare

din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în luna aprilie 2009.

Partea a Grupului francez SOCIETE GENERALE, societa-tea s-a lansat cu un capital social de 7,5 mil. EUR.

Page 63: ANUARUL ASIGURARILOR 2010
Page 64: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

62 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

BCR Asigurări

Adresa: Str. Grigore Mora, nr. 23, sector 1 , BucureştiTelefon: 021.405.74.20Fax: 021.311.44.90E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

REPERE FINANCIARE 2009

ACţIONARIATVIENNA INSURANCE GROUP Wiener Staedtische Versicherung AG 88,56172%

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 1,67545%

Alţi acţionari PF (deţinând mai puţin de 1% fiecare) 9,76284%

www.bcrasigurari.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

AUTORIZAT RCA

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

MANAGEMENT

Adina EDELMAIERMembruDirectorat(CFO)

Sergiu LOGHINMembruDirectorat(COO)

Mihail TECĂUPreşedinte Directorat (CEO)

ASISTENţĂ CLIENţI - DAUNEProgramările pentru constatarea oricărui tip de daună se efectuează la:

» 0 800 800 551 apelabil gratuit din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă; » 021.360.01.06 apelabil din orice reţea

PROFILÎncă de la înfiinţare, în anul 2001, BCR Asigurări - membră

a Grupului BCR, şi-a propus să devină o companie puternică, solidă, un concurent redutabil pe piaţa de asigurări din Ro-mânia.

Membră a Grupului Erste BCR, până la finele anului 2008, BCR Asigurări a reuşit - încă din primii 2 ani de activitate - să îşi atingă obiectivul pricipal, acela de a deţine un loc între pri-mele companii de profil din România, pe segmentul asigură-rilor generale. Dinamica înregistrată în fiecare an, superioa-ră întotdeauna ritmului de creştere a pieţei, a demonstrat capacitatea companiei de a identifica şi fructifica la maxim oportunităţile mediului de afaceri.

La începutul anului 2009, o dată cu finalizarea preluării companiei de către VIENNA INSURANCE GROUP, BCR Asigu-rări şi-a propus să dezvolte şi să diversifice portofoliul de produse oferit clienţilor, dovedind implicare în aspecte care reprezintă puncte de interes comun pentru jucătorii din in-dustria asigurărilor, recunoscând importanţa colaborării şi consultărilor dincolo de competiţie.

BCR Asigurări este o societate de asigurări solidă, cu fonduri de rezervă adecvate, atent administrate şi care a dezvoltat relaţii de afaceri cu cele mai mari companii de re-asigurare din lume, oferind o gamă variată de produse, care acoperă diverse tipuri de riscuri.

Prime brute subscrise 576,06 mil. leiDaune platite 387,60 mil. leiRezerve tehnice brute 533,48 mil. leiActive 712,21 mil. leiPrime cedate în reasigurare 213,21 mil. leiCapital social 73,69 mil. lei

CASCO 50,98%

RCA 28,89%

Alte asigurări pt mijloace de transport 2,41%

Incendiu şi calamităţi naturale 12,14%

Daune la proprietăţi 2,03%

Răspundere civilă generală 2,67% Accidente şi boală 0,45% Altele

0,43%

PORTOFOLIU 2009

Page 65: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 63

COMPANII DE ASIGURĂRI

AA: Care sunt cele mai importante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România?

Mihai TECĂU: Toate companiile de asigurare au avut de su-ferit în principal datorită scăderii vertiginoase a vânzărilor de automobile, a creditării domeniului imobiliar, al scăderii eco-nomice şi financiare. Suntem siguri că această criză a afectat tot mediul de afaceri atât intern cât şi extern dar cu precădere puterea de cumpărare internă a fost serios afectată. Nu cre-dem că este ceva specific românesc ci doar o perioada de cri-za economică mondială care este resimţită şi de ţara noastră.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a confruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?

M.T.: Menţinerea dinamicii de creştere faţă de anul 2008 con-comitent cu adaptarea la noile condiţii de piaţă, gestionarea eficientă a portofoliului de clienţi şi a resurselor, creşterea în-crederii clienţilor în produsele oferite prin gestionarea unui adevărat parteneriat client – companie. Adaptarea la condi-ţiile de piaţă a presupus un proces de reorganizare a activită-ţilor de front / back office astfel încât obiectivele companiei să fie realizate. Concentrarea eforturilor în jurul unei forţe de vânzare sprijinită, monitorizată atent dar şi motivată , având la bază în principal spiritul de echipă, a condus la depăşirea problemelor întâmpinate.

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? Va aduce anul acesta oportunităţi care să sprijine re-lansarea pieţei de asigurări?

M.T.: Companiile sunt optimiste şi pregătesc programe şi gân-desc bugete sperând într-o bună gospodărire a resurselor, păstrarea clienţilor actuali şi chiar prognozează o creştere în trendul anticipat de analiştii economici de 4 - 5%. Condiţia esenţială este diminuarea efectelor crizei economice, relansa-rea economiei, gestionarea eficientă a resurselor, adaptarea la condiţiile pieţei.

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010?

M.T.: În anul 2010 compania BCR Asigurări şi-a propus, în ipo-teza unei posibile relansări a economiei, să realizeze câteva lucruri importante, cum ar fi:- creşterea productivităţii reţelei proprii, care să conducă la o creştere a cifrei de afaceri de 9 % faţă de anul 2009- obţinerea rezultatului financiar previzionat- creşterea calităţii serviciilor

- îmbunătăţirea colaborării cu intermediarii profitabili- consolidarea activităţii de cross selling- menţinerea în TOP 5 ASIGURATORI

AA: Daca aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigu-rărilor din România în acest moment?

M.T.: În 2010 companiile de asigurare vor continua procesul început în 2009 de eficientizare a activităţilor şi de realizare a principalului obiectiv “PROFIT”. Cota de piaţă, în urma achi-ziţiilor şi fuziunilor ce au avut loc prin care s-au configurat cote de până la 30% din piaţă, nu va mai reprezenta princi-palul obiectiv. Companiile vor căuta să crească dezvoltând o structură de portofoliu în care nivelul subscrierii produselor de asigurare non-auto să înregistreze permanent un trend ascendent.

AA: Ce produse din portofoliul companiei dvs. se bucură de cel mai mare succes în faţa clienţilor? Care sunt elementele care “fac diferenţa” în cazul acestor produse?

M.T.: Suntem focusaţi pe satisfacerea nevoilor de protecţie prin asigurare a bunurilor non-auto ale clienţilor, iar în acest sens am promovat produse deosebit de atractive. Le-am adaptat astfel încât să fie oferite pe toate canalele de distribu-ţie pe care le avem la dispoziţie. Sunt produse complexe din punct de vedere al riscurilor preluate în asigurare dar atracti-ve din punct de vedere al discount-urilor oferite.

mihail TECĂUPreşedinte Directorat

Ne concentrăm pe satisfacerea nevoilor de protecţie prin asigurare a bunurilor non-auto ale clienţilor, iar în acest sens am promovat produse deosebit de atractive.

Page 66: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

64 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group

Adresa: Str. Rabat nr. 21, sector 1, BucureştiTel: 021.206.90.40 Fax: 021.230.63.49 E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL ACţIONARIATVIENNA INSURANCE GROUP 88,47%

BCR 5,41%

Persoane fizice 6,12%

ASISTENţĂ CLIENţI Tel.: 021.206.90.40Fax: 021.230.63.49

Florina VIZINTEANUPreşedinte Directorat

Mihai BELICCIUMembru Directorat

Cristian BOTEZMembru Directorat

MANAGEMENT

PROFIL2005 - BCR Asigurări de Viaţă a fost înfiinţată la sfârşitul anu-lui 2005 ca susbsidiară a celei mai mari bănci comerciale din România, BCR.

2006 - Compania şi-a început activitatea operaţională în luna ianuarie 2006, în vederea dezvoltării conceptului modern de servicii financiare integrate, completând oferta grupului BCR cu asigurările de viaţă.

În anul 2006, acţionarul majoritar BCR a fost preluat de Gru-pul Erste, furnizorul de servicii financiare cu cel mai mare suc-ces din ECE.

2007 - În cursul anului 2007 compania a fost autorizată şi ca administrator de fonduri de pensii facultative şi a lansat pri-mul său fond de pensii facultative: Fondul BCR Prudent.

2008 - În septembrie 2008, grupul austriac de asigurări Vien-na Insurance Group achiziţionează 88,47% din BCR Asigurări de Viaţă, BCR deţinând un procent de 5%. Vienna Insurance Group cuprinde aproximativ 50 de companii şi operează în 23 de ţări, oferind servicii de înaltă calitate şi soluţii inovative de asigurare.

2009 - Compania urcă în topul asigurătorilor de viaţă pe locul 2, înregistrând o evoluţie rapidă şi semnificativă.

Fondul BCR – PRUDENT este preluat de către administra-torul BCR Pensii.

Dezvoltarea canalului bancassurance - a unui portofoliu de produse dedicat special clienţilor băncii şi a unei distribuţii de excepţie prin reţeaua BCR a contribuit pe deplin la realiză-rile companiei.

www.bcrasigviata.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

TROFEE ŞI DISTINCţIIActivitatea şi realizările BCR Asigurări de Viaţă au fost

apreciate public, compania fiind distinsă cu urmă toarele premii:

Revista PRIMM - Asigurări & Pensii

g „Cea mai semnificativă creştere în asigurări de viaţă”, 2006, Premiile Pieţei Asigurărilor

g „Compania anului – pensii private facultative”, 2008, Premiile Pieţei Pensiilor Private

g Premiul Pentru Excelenţă în asigurări de viaţă, 2009, Premiile Pieţei Asigurărilor

g „Trofeul 1asig – asigurări de viaţă”, 2007 - trofeu de popularitate acordat prin votul vizitatorilor portalului de asigurări www.1asig.ro

g “Trofeul PRIMM pentru contribuţia la dezvoltarea şi promovarea pensiilor private din România”, 2009, Premiile Pieţei Pensiilor PrivateRevista Piaţa Financiară

g „Cel mai mare fond de pensii private facultative”, Gala premiilor FINMEDIA, 2008.

g Premiul “Asigurătorul anului 2009”, Gala Premiilor Revistei Piaţa Financiară pentru anul 2009

g Premiul “Cea mai puternică companie de asigurări de viaţă cu structura de tip bancassurance”, 2009, Gala Companii de asigurări de top

Page 67: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 65

COMPANII DE ASIGURĂRI

AA: În acest moment, rezultatele anului 2009 sunt, în mare măsură, cunoscute. În aprecierea dvs., care sunt cele mai im-portante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?

Florina VIZINTEANU: În ultimul an, au crescut semnificativ preocupările legate de protecţia familiei şi a copiilor, nevoia de securitate şi control au devenit mai puternice şi s-a dimi-nuat consumerismul.

Urmarea firească a acestor preocupări ar fi trebuit să fie orientarea persoanelor către produsele de asigurare de viaţă care oferă şi protecţie şi economisire – avantaje foarte impor-tante pe timp de criză.

Efectele crizei la nivelul pieţei asigurărilor s-au concretizat în: creşterea numărului răscumpărărilor şi creşterea număru-lui de rezilieri de contracte de asigurare, efecte atenuate spre sfârşitul anului 2009.

Dar aici intervine acest “specific românesc” care deturnea-ză situaţia – în cost cutting-ul familial printre primele renun-ţări găsim asigurarea de viaţă, lucru ce nu se întâmplă în alte ţări.

În vremuri marcate de incertitudine, criză, asigurarea de viaţă trebuie să fie pârghia care ne asigură confortul financiar indiferent de evenimentele neprevăzute.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a confruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?

F.V.: Pentru BCR Asigurări de Viaţă anul 2009 a fost un an mar-cat de realizări: lider pe bancassurance şi locul 2 în top asigu-rători de viaţă după numai 4 ani de activitate. Într-un an de criză, am reuşit să creştem şi să ne atingem ţintele propuse. Aceasta a fost principala provocare: să ne păstrăm portofoliul de clienţi şi să creştem cota de piaţă. La sfârşitul anului 2009 avem o cotă de piaţă cu 6 puncte procentuale mai mare decât cota de piaţă din anul 2008.

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? Va aduce anul acesta oportunităţi care să sprijine re-lansarea pieţei de asigurări? La polul opus, care ar putea fi principalele ameninţări pentru evoluţia pieţei?

F.V.: Conform datelor furnizate de CSA, primele semne de re-venire ale pieţei asigurări de viaţă s-au făcut simţite în ultimul trimestru al anului trecut, numărul răscumpărărilor şi rezilieri-lor de contracte diminuându-se.

Aşadar, estimăm că în 2010, mai ales pe fondul orientării asigurătorilor către bancassurance, vom asista la o creştere a pieţei, spre al doilea semestru al anului.

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010?

F.V.: Obiectivele noastre pentru anul 2010 sunt:

> Creşterea profitabilităţii şi valorii companiei prin folosirea sinergiei proceselor în direcţia creşterii veniturilor şi a contro-lului costurilor> Furnizarea unor servicii de bună calitate, prin personal spe-cializat pentru obţinerea unui grad înalt de satisfacţie şi de fidelizare al clienţilor

AA: Ce produse din portofoliul companiei dvs. se bucură de cel mai mare succes în faţa clienţilor? Care sunt elementele care “fac diferenţa” în cazul acestor produse?

F.V.: De foarte mare succes sunt asigurările tradiţionale – în special rentele de studii pentru copii şi produsele cu compo-nenta investiţională – unit-linked şi index linked. Asigurarea index linked, un produs unic de acest tip pe piaţa româneas-că, cu un randament minim garantat, a fost lansat în ediţie limitată. Datorită cererii foarte mari, am lansat ulterior noi emisiuni, în special pe moneda euro.

Florina VIZINTEANUPreşedinte Directorat

În vremuri de criză, asigurarea de viaţă trebuie să fie pârghia care ne asigură confortul financiar indiferent de evenimentele neprevăzute.

Page 68: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

66 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

CARDIF Romania

CARPATICA Asig

Adresa: Bd. Dacia nr. 153-155, et. 2, sector 2, cod 020057, BucureştiTelefon: 031.226.11.11Fax: 031.226.11.00E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Autogării nr. 1, SibiuTelefon: 0269.205.202Fax: 0269.211.040E-maill: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENT Carmen BAHRIM, CEO

Cătălin ELISEI, Director de Dezvoltare

Adrian JURUBIŢĂ, Director Proiecte Speciale

MANAGEMENT Mariana FLUCUŞ, Director General

Mihaela STUPU, Director General Adjunct

ACţIONARIATBNP Paribas Assurance 100%

ACţIONARIATATLASSIB SRL 83,45%

TRANSCAR SRL 6,96%

Banca CARPATICA SA 8,96%

Persoane fizice 0,63%

www.cardif.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

PROFILCARDIF este o subsidiară a BNP Paribas Assurance, divizia

de asigurări a grupului financiar francez BNP Paribas. În cadrul acesteia sunt dezvoltate produse de economisire şi protecţie care sunt distribuite prin numeroşii parteneri existenţi.

CARDIF şi-a început activitatea pe piaţa românească prin distribuţia de asigurări de viaţă în ianuarie 2007, prin CARDIF Asigurări SA. Din februarie 2008, CARDIF a debutat şi în asigu-rări generale în baza principiului liberei circulaţii a serviciilor.

Începand cu 2009, BNP Paribas Assurance operează în Ro-mânia prin sucursalele Cardif Assurance Vie (pentru asigurări de viaţă) şi Cardif-Assurances Risques Divers (pentru asigurări generale). Aceste două entităţi sunt dedicate în exclusivita-te parteneriatelor de tip bancassurance, modelul de busi-ness fiind Business to Business to Consumer (B2B2C)

PROFILCARPATICA Asig, so cietate cu capital integral românesc,

este prezentă pe piaţa asigurărilor din anul 1996, dispunând de o largă dispersie teritorială (peste 90 de sucursale şi agen-ţii pe întreg teritoriul ţării, sediul central al companiei fiind la Sibiu).

Competenţa societăţii de a oferi servicii la un standard ridicat este certificată prin implementarea Sistemului de Ma-nagement al Calităţii în conformitate cu standardul european ISO 9001:2001

CALL CENTER Tel: 08010.200.200

www.carpaticaasig.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

AUTORIZAT RCA MEMBRU PAID

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

Page 69: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 67

COMPANII DE ASIGURĂRI

CERTASIG Asigurare şi Reasigurare

CIG România Asigurări de Viaţă

Adresa: Str. Nicolae Caramfil nr. 61B, sector 1, Bucureşti

Telefon: 021.311.91.04

Fax: 021.311.50.56

E-mail: [email protected]

Adresa: Intrarea Bogdăniţa nr. 8 -10, sector 1, Bucureşti

Telefon: 0372.766.244

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENT Nigel WILLIAMS, Preşedinte al Consiliului de Administraţie

James GRINDLEY, Director General Adjunct

MANAGEMENT Zefir CASTRIS, Director General

Paul CIOBANU, Director Economic

ACţIONARIATCertAsig Holdings SA 98,12622%

Persoane fizice 1,87378%

ACţIONARIATAcţionariat internaţional, exclusiv persoane fizice cu participaţii minoritare

CALL CENTER ŞI SERvICIUL CERTASIST:Telefon: 021.201.90.61

031.730.99.45

CALL CENTER Telefon: 0372.766.244

www.certasig.ro

www.cigromania.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

MEMBRU PAID

by

Cel mai eficient sistem de recrutareal pieţei româneşti de asigurări

Page 70: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

68 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

AA: În acest moment, rezultatele anului 2009 sunt, în mare măsură, cunoscute. În aprecierea dvs., care sunt cele mai im-portante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?Radu MANOLIU: Cred că se poate vorbi de un specific româ-nesc în ceea ce priveşte evoluţia pieţei asigurărilor din Româ-nia, iar principala surpriză constă în faptul că, în ciuda crizei, asigurările generale au înregistrat o mică creştere; mai mult, s-a înregistrat o mică creştere, superioară creşterii medii, inclusiv în ceea ce priveşte asigurările de autovehicule, Casco şi RCA. Din această perspectivă, consider că cel mai important efect al crizei a constat în reducerea drastică a ritmului de creştere al pieţei; pe de altă parte, faptul că piaţa asigurărilor din România nu a înregistrat o cădere, în ciuda declinului radical al creditări-lor şi a creşterii semnificative a ratei şomajului, sugerează o tot mai bună înţelegere a rolului protectiv al asigurării din partea populaţiei.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a confruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?R.M.: Ţinând cont de faptul că ramurile bancare şi de leasing reprezentau aproape 80% din portofoliul existent la sfârşitul anului 2008, cea mai mare provocare cu care s-a confruntat compania pe care o reprezint a constat în adaptarea strate-giei de dezvoltare pe termen scurt şi mediu la noile realităţi

economice. Din fericire, n-a fost nevoie să identificăm soluţii complet noi pentru contracararea declinului finanţărilor, ci a fost de ajuns să accentuăm mult mai puternic linia de dez-voltarea pe care ne-o propusesem pe termen mediu şi lung, respectiv dezvoltarea parteneriatelor cu brokerii de asigurări; brokerii independenţi au devenit, între timp, principalul nos-tru canal de distribuţie, aşa că nu pot decât să consider că am reuşit cu brio ceea ce ne-am propus.

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? Va aduce anul acesta oportunităţi care să sprijine re-lansarea pieţei de asigurări? La polul opus, care ar putea fi principalele ameninţări pentru evoluţia pieţei?R.M.: Cred că piaţa va înregistra o creştere de cel puţin 5% la sfarşitul anului în curs, atât ca urmare a unei uşoare relansări economice, cât şi ca urmare a unei mai bune promovării a ne-cesităţii de asigurare a locuinţelor în rândul populaţiei, odată cu lansarea proiectului PAID. În ceea ce priveşte principalele ameninţări, optimismul, care mă caracterizează, mă împiedi-că să întrezăresc vreuna cu care piaţa să nu fi avut, deja, a face şi să n-o fi depăşit; cred că asigurările de credite şi asigurările de viaţă tip unit-link, de exemplu, vor continua să scadă faţă de nivelurile precedente, fără a afecta semnificativ, însă, re-zultatul de ansamblu al pieţei.

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010? R.M.: În ceea ce priveşte volumul de prime brute subscrise, ne-am propus să înregistrăm o creştere de 33%, similară cu cea aferentă anului 2009. În altă ordine de idei, ne-am pro-pus să intrăm pe piaţa RCA şi să obţinem autorizarea aferentă asigurărilor de sănătate în cursul celui de-al doilea trimestru al anului. Nu în cele din urmă, ne-am propus să dezvoltăm şi mai mult parteneriatele cu brokerii de asigurări, mai ales în afara Bucureştiului.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigu-rărilor din România în acest moment?R.M.: Cred că principala problemă pe care ar trebui rezolvată

CREDIT EUROPE Asigurări

mesut YETIŞKULDirector General

Dacă reuşim să depăşim criza fără ca piaţa asigurărilor să înregistreze o cădere, înseamnă că populaţia înţelege tot mai bine rolul protectiv al asigurării

Page 71: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 69

COMPANII DE ASIGURĂRI

constă în imaginea negativă generată de către o anumită par-te a mass-mediei prin inocularea ideilor de prost tratament al clienţilor şi de tergiversări nejustificate ale plăţilor de către asigurători . Evident, înainte de întreprinderea oricăror mă-suri efective, de genul explicării cât mai clare a principalilor termeni specifici şi/sau a furnizării de exemple teoretice şi/sau practice privind orizontul normal de aşteptări caracte-ristic fiecărui tip principal de asigurări, prin intermediul mij-loacelor de informare în masă, ar trebui ca toţi jucătorii din piaţă să adopte o poziţie comună, bazată pe explicaţii şi/sau exemple pozitive, faţă de actele de discreditare a industriei, în scopul evitării generalizării anumitor probleme la nivelul întregii pieţe.

AA: Ce produse din portofoliul companiei dvs. se bucură de cel mai mare succes în faţa clienţilor? Care sunt elementele care “fac diferenţa” în cazul acestor produse?

R.M.: Asigurările de locuinţe se bucură de cea mai mare po-pularitate în rândul clienţilor care intră în contact cu ofertele corespunzătoare, atât datorită serviciilor de asistenţă la do-miciliu, care reprezintă principalul atu al produselor noastre specifice faţă de produsele asemănătoare din piaţă, cât şi gra-dului ridicat de competitivitate al condiţiilor comerciale. O altă categorie de produse cu mare putere de atracţie faţă de clienţi este reprezentată de asigurările Casco; deşi este vorba de o categorie în care este greu să introduci servicii revoluţi-onare pentru piaţă, buna servire a clienţilor în caz de daună, coroborată cu gradul extins al acoperirii de bază şi cu lipsa franşizelor automate, ca urmare a cotării exclusive a clienţi-lor în funcţie de profilul de risc, au determinat transformarea ei într-unul din principalele noastre puncte forte. Nu în cele din urmă, asigurările de accidente de persoane reprezintă o categorie aparte pentru noi, atât datorită nivelului scăzut al riscului, cât şi datorită faptului că se pretează la întocmirea a numeroase pachete inovative de asigurări, de genul celui pentru care ne-a permis câştigarea premiului special pentru creativitate în cadrul Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor 2009.

Adresa: Splaiul Unirii nr.12, bl. B6, parter, tronson 3, sec-tor 4, BucureştiTelefon: 021.408.04.00Fax: 021.408.04.49E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

CALL CENTER Telefon: 0756.595.959; 021.659.59.59 021.408.04.05; 021.400.80.00

www.ceasigurari.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

MEMBRU PAID

REPERE FINANCIARE 2009Prime brute subscrise 42,34 mil. leiDaune platite 16,17 mil. leiRezerve tehnice brute 33,01 mil. leiActive 75,64 mil. leiPrime cedate în reasigurare 23,75 mil. leiCapital social 13,17 mil. leiProfit brut 5,51 mil. lei

PORTOFOLIU 2009

CASCO 40,52%

Asigurări de credite15,68%

Incendiu şi calamităţi naturale26,37%

Răspundere civilă generală0,80%

Accidente şi boală 15,74%

Altele 0,89%

Mesut YETIŞKULDirector General

Radu MANOLIUDirector General Adjunct

MANAGEMENT

ACţIONARIATCredit Europe Group NV 99,914%

Alti acţionari persoane fizice 0,086%

Radu mANOLIUDirector General

Adjunct

Page 72: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

70 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

CITY Insurance

Adresa: Str. Lisabona nr. 8, sector 1, BucureştiTel.: 021.231.00.90; 021.231.00.79Fax: 021.231.04.42E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENT Nicolae MUŞAT, Director General

ACţIONARIATDACIA S.p.a. 95,81%

Alte persoane fizice şi juridice 4,19%

PROFILCITY Insurance dezvoltă parteneriate cu cele mai mari so-

cietăţi şi agenţii de turism din România, precum şi cu foarte mulţi alţi operatori din domeniu. Începând cu februarie 2002, CITY Insurance este partenerul TAROM, oferind în exclusivita-te pasagerilor care călătoresc cu această linie de transport un produs deosebit ca şi acoperiri: PREMIER MEDICAL INSURAN-CE. CITY Insurance a dezvoltat un parteneriat asemănător şi cu compania aeriană BLUE AIR.

ERGO Asigurări de Viaţă

Adresa: Intrarea Murmurului nr. 2-4, parter, sector 1, BucurestiTelefon: 031.224.86.00Fax: 031.224.86.70E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENT Ina CREŢOIU, Director General

Josef KREITERLING, Director General Adjunct

ACţIONARIATERGO AUSTRIA International AG 99,975%

ERGO International AG 0,025%

OFERTA DE ASIGURĂRI

PROFILERGO este unul dintre cele mai importante grupuri euro-

pene de asigurări. Pe plan mondial, ERGO este prezent în 31 de ţări din Europa şi Asia. În Europa, grupul ocupă o poziţie de top pe segmentele de asigurări de sănătate şi cheltuieli judiciare.

ERGO oferă o gamă largă de produse de asigurare, dar şi produse de investiţie, luptând pentru a fi întotdeauna ale-gerea Nr.1 a clienţilor atunci cand vine vorba de acumulare sau asigurare. Peste 40 de milioane de clienţi au încredere în serviciile, expertiza şi siguranţa oferite de Grupul ERGO şi companiile sale.

ERGO are canale variate de distribuţie, potrivite nevoilor oricărui client. Un loc deosebit de important îl ocupă parte-neriatul cu Grupul UniCredit, o puternică bancă europeană, cu prezenţă importantă în Europa Centrală şi de Est.www.ergo.ro

www.cityinsurance.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

AUTORIZAT RCA MEMBRU PAID

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

Page 73: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 71

COMPANII DE ASIGURĂRI

EFG Eurolife

Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, cladirea Olympuset. 5, camera 5.051, sector 2, 020337, BucureştiTelefon: 031.423.00.61Fax: 031.418.40.84 E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENT Magdalena MOCANU, Director General

Simona PETRACHE, Director General Adjunct

ACţIONARIATEFG EUROLIFE GENERAL INSURANCE S.A. 85,8424%

EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. 9,3440%

EFG EUROLIFE LIFE INSURANCE S.A. 4,7192%

EUROBANK EFG CARDS S.A. 0,0472%

EUROBANK EFG BUSINESS SERVICES S.A. 0,0472%

OFERTA DE ASIGURĂRI

Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, cladirea Olympuset. 5, camera 5.052, sector 2, 020337, BucureştiTelefon: 031.423.00.75Fax: 031.418.40.84E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENT Anita NIŢULESCU, Director General

Roxana BRANIŞTE, Director General Adjunct

ACţIONARIATEFG EUROLIFE Life Insurance 85%

EFG Eurobank Ergasias 9,9%

EFG EUROLIFE General Insurance 5%

Eurobank Cards 0,05%

EFG Business Services 0,05%

www.efgeurolife.gr

OFERTA DE ASIGURĂRI

PROFILEFG Eurolife Asigurări de Viaţă si EFG Eurolife Asigurări Generale şi-au început activitatea operaţională în 2007, având alături de la început partenerul strategic, Bancpost. Specializările noastre au la bază activitatea de bancassur-ance.

EFG Eurolife Asigurări de Viaţă şi EFG Eurolife Asigurări Generale sunt membre ale Grupului Eurobank EFG, o

organizaţie bancară europeană cu active totale de 82,1 mil-iarde euro (iunie 2009). Grupul are peste 24.000 de angajaţi şi oferă produsele şi serviciile sale atât prin reţeaua proprie de peste 1.600 sucursale şi puncte de vânzare, cât şi prin canale alternative de distribuţie.

Grupul Eurobank EFG are o prezenţă solidă în Grecia, Bul-garia, Serbia, România, Turcia, Polonia, Ucraina, Marea Bri-tanie, Luxemburg şi Cipru. Eurobank EFG este membră a EFG Group, al treilea grup bancar ca mărime din Elveţia.

EFG Eurolife Asigurări GeneraleEFG Eurolife Asigurări de Viaţă

înţelege şi decriptează actualitatea

radiofranceinternationale şi Revista PRIMM te invită la o discuţie despre asigurări şi pensii. GÂNDEŞTE BIZ - marţi, de la ora 13:30

Page 74: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

72 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

EUREKO Asigurări

Adresa: Bd. Decebal nr 25 – 29, sector 3, Bucureşti Telefon: 021.202.67.96Fax: 021.202.67.52e-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENT Frans van der ENT, Director Executiv (CEO)

Carmen RADU, Director Operaţional (COO)

ACţIONARIATEUREKO B.V 99,99868%

ACHMEA Holding N.V. 0,00132%

PROFILPrezentă de peste 13 ani pe piaţa asigurărilor, EUREKO

Asigurări oferă clienţilor săi protecţia financiară de care au nevoie.

EUREKO Asigurări s-a înfiinţat în 1995, sub numele INTE-RAMERICAN România, în urma extinderii către Europa de Est a grupului INTERAMERICAN Grecia.

Din 2004, EUREKO Asigurări beneficiază de sustinerea financiară şi soliditatea grupului financiar european Eureko B.V. În 2009, pentru a sublinia apartenenţa sa la acest puternic

grup, INTERAMERICAN România a devenit EUREKO România, nume de brand sub care activează atât compania de asigurări, cât şi o companie de administrare a pensiilor private.

Prin investiţii inteligente şi o reţea de 55 de agenţii aflate în cele mai importante oraşe ale ţării, EUREKO Asigurări oferă servicii financiare profesionale şi sigure.

O gamă largă de programe de asigurări de viaţă oferă clienţilor companiei, pe lângă garantarea sumei asigurate, şi protecţia necesară atât lor cât şi familiei lor. În 2005, EUREKO Asigurări şi-a completat gama de servicii financiare cu cel mai complex sistem de asigurări de sănătate.

CALL CENTER Tel: 021.9677

www.eureko.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

Legenda

ASIGURĂRI PENTRU CLIENŢI PERSOANE FIZICE

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE ŞI BUNURI

ASIGURĂRI AUTO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

ASIGURĂRI PENTRU CLIENŢI PERSOANE JURIDICE

ASIGURĂRI PENTRU ANGAJAŢI

ASIGURĂRI AUTO

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI

CREDITE ŞI GARANŢII, RISC fINANCIAR

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE

AUTORIZAT RCA

MEMBRU PAID

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

Compania este autorizată pentru vânzarea poliţelor RCA

Compania este membru PAID şi poate comercializa poliţele de asigurare obligatori a locuinţei

Compania este membru fPVS

Compania este membru B.A.A.R.

Page 75: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

Solera Holdings, Inc. - Audatex, ABZ, Hollander, Informex, Sidexa, IMS

FURNIZOR GLOBAL DE SOLUŢII PENTRU EVALUAREA DAUNELOR AUTO

Audatex Services S.R.L. E-mail: [email protected]

Web: www.audatex.com

Page 76: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

74 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

EUROINS România

AA: În acest moment, rezultatele anului 2009 sunt, în mare măsură, cunoscute. În aprecierea dvs., care sunt cele mai im-portante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?

Alin BUCŞA: În afară efectelor normale şi fireşti, cuantifica-te în scăderea numărului de clienţi şi a volumelor de prime brute subscrise, din păcate, cele mai puternice şi periculoase efecte sunt de ordin mental.

Asigurările nu mai sunt considerate o prioritate şi de cele mai multe ori nu mai sunt o necesitate. În coşul de necesităţi al individului sau al companiei afectată de criza economică, ASIGURAREA nu îşi mai regăseşte locul firesc.

Nu cred că putem vorbi de un specific românesc decât în măsura în care criza economică a stopat dezvoltarea unei pie-ţe care nu ajunsese la maturitate şi care era în plin proces de profesionalizare şi educare. În acest sens, probabil, efectele crizei sunt mai puternice şi cu consecinţe pe o perioadă mai lungă decât în pieţele mature.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a confruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?

A.B.: Provocările în piaţa asigurărilor sunt o constantă a acti-vităţilor permanente şi nu cred că mai constituie o problemă

pentru un domeniu atât de dinamic şi într-o permanentă mo-dificare. Cine nu face faţă provocărilor şi presiunilor, nu poate funcţiona în domeniul asigurărilor.

Anul 2009 a însemnat pentru EUROINS primul an în care am devenit dintr-un jucător de talie medie un jucător de talie mare. În acest sens au trebuit schimbate proceduri şi menta-lităţi pentru a putea rămâne în topul asigurătorilor din Româ-nia. A fost un an foarte greu, dar mă pot declara mulţumit pe deplin de schimbările în bine pe care compania le-a făcut. În acest moment putem spune că suntem un jucător puternic, flexibil, profesionist, conectat în permanenţă la cerinţele cli-enţilor noştii şi ale pieţei româneşti a asigurărilor.

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? Va aduce anul acesta oportunităţi care să sprijine re-lansarea pieţei de asigurări? La polul opus, care ar putea fi principalele ameninţări pentru evoluţia pieţei?

A.B.: Din punctul meu de vedere, previziunile pentru anul 2010 nu sunt dintre cele mai optimiste.

În spiritul teoreticienilor, dacă această criză economică este în “U”, efectul întârziat iniţial asupra pieţei asigurărilor va fi transformat într-o revitalizare întârziata a acesteia, după ce întreaga economie românească va ieşi din criză. Cu atât mai mult cu cât piaţa asigurărilor este singurul domeniu de ac-tivitate interconectat cu toate celelalte domenii de activitate.

Cert este că în 2010, câştigătorii vor fi cei care se vor adapta mai repede la schimbările generate de piaţă şi care vor specula mai bine nişele create de modificările frecvente ale mediului economic şi social.

Alin Iulius BUCŞADirector General

În acest moment piaţa asigurărilor din Romania are nevoie de comunicare, de educare într-o formă prietenoasă şi neagresivă, care să permită o legătură de durată între client, parteneri şi companiile de asigurări

Page 77: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 75

COMPANII DE ASIGURĂRI

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010?

A.B.: Pentru anul 2010, EUROINS România îşi propune conso-lidarea poziţiei în piaţa românească. Ne-am bugetat un vo-lum de prime brute subscrise cu 3% mai mult decât în anul precedent, o structură de portofoliu semnificativ îmbunătăţi-tă, o reducere a ratei daunei pe segmentul auto şi multe alte obiective mai mici.

Ne propunem în primul rând să creăm o echipă unită, puternică şi profesionistă. Vom considera în permanenţă că resursa umană este cel mai de preţ lucru în domeniul asigu-rărilor şi vom investi constant şi cu dăruire în formarea şi dez-voltarea profesională a “ECHIPEI EUROINS”.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigu-rărilor din România în acest moment?

A.B.: În mod cert în acest moment piaţa asigurărilor din Ro-mania are nevoie de comunicare, de educare într-o formă pri-etenoasă şi neagresivă care să permită o legătura de durată între client, parteneri şi companiile de asigurări.

AA: Ce produse din portofoliul companiei dvs. se bucură de cel mai mare succes în faţa clienţilor? Care sunt elementele care “fac diferenţa” în cazul acestor produse?

A.B.: În continuare asigurările auto se bucură de cea mai mare atenţie în rândul clienţilor, dar ne mândrim şi cu lansarea unor produse noi pe piaţa asigurărilor din România, cum ar fi asi-gurarea împotriva virusului AH1N1, precum şi asigurarea con-ducătorului auto pentru pierderea documentelor. Elementele care fac diferenţa în cazul acestor produse, pe lângă noutatea absolută, sunt reprezentate de complexitatea condiţiilor pre-cum şi flexibilitatea companiei în procesul de subscriere.

Adresa: Str. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 10A, clădirea Conect 3, sector 2, BucureştiTelefon: 021.317.07.11Fax: 021.317.07.14E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

REPERE FINANCIARE 2009

ACţIONARIATEUROINS PLC 84,87 %

Alţi acţionari 15,12 %

MANAGEMENTAlin Iulius BUCŞA, Director GeneralDan BOLD, Director ExecutivMircea GEORGESCU, Director Economic

www.euroins.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

AUTORIZAT RCA MEMBRU PAID

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

CALL CENTER 075EUROINS (0753.876.467)

Prime brute subscrise 290,57 mil. leiDaune platite 148,31 mil. leiRezerve tehnice brute 145,73 mil. leiCapital social 61,30 mil. lei

PORTOFOLIU 2009

CASCO 12,30%

RCA 83,14%

Incendiu şi calamităţi naturale 1,23%

Daune la proprietăţi 1,40%

Răspundere civilă generală 0,45%Altele 1,48%

PROFILEUROINS a fost fondată în 1994, funcţionând până în

2007 sub numele de ASITRANS. Preluarea companiei în 2007 de către Grupul EUROHOLD a conferit stabilitate financiară şi a contribuit la dezvoltarea şi oferirea unor produse compe-titive.

Un business cu o dimensiune socială şi umană atât de puternică, trebuie să aibă la bază o abordare personalizată pentru fiecare client. EUROINS oferă sprijin fiecărui client – fie că este vorba de persoană fizică sau juridică – în preluarea ris-cului şi oferirea unor produse de asigurare cât mai complete. Misiunea companiei este de a asigura clienţii asupra corecti-tudinii şi promptitudinii în prestarea fiecărui serviciu.

Prin inovarea constantă a produselor şi serviciilor, EURO-INS îşi asigură continua creştere şi răspunde întotdeauna noi-lor cerinţe ale clienţilor, cu convingerea că diferenţa este dată de calitatea serviciilor, de relaţiile corecte şi transparente faţă de clienţi.

Astăzi, EUROINS înseamnă peste 600 de angajaţi şi 6000 de agenţi colaboratori, în sprijinul a mai bine de 600.000 de clienţi.

Page 78: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

76 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

FORTE Asigurări Reasigurări

FATA Asigurări

Adresa: Str. Lct. Av. Marcel Andreescu nr. 30, sector 1, BucureştiTelefon: 021.231.18.85/86/87/ 88; 021.230.00.47Fax: 021.230.00.41 e-mail: [email protected]

Adresa: Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, parter, birourile 7,8, et. 2 - biroul 1 şi et. 3 birourile 8, 9, sector 1, BucureştiTelefon: 021.212.56.02; 021.312.52.42Fax: 021.318.32.99; 021.318.33.56E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATFATA Assicurazioni Danni S.p.A. 99,9999(7) %

FATA Vita S.p.A. 0,0000(3)%

ACţIONARIATFINMACHT S.A. 86,2993%

CHIR S.A. 13,6130%

PETROM S.A. 0,0877%

MANAGEMENTDiego DE GENNARO, Director GeneralBogdan PÎRVU, Director General Adjunct

MANAGEMENTGuglielmo FRINZI, Preşedinte CA, Director GeneralClaudiu BISTI, Membru in Consiliul de AdministraţieEmanuel TEODORU, Membru in Consiliul de AdministraţieElena GRECU, Director General Adjunct

www.fata-asigurari.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

PROFILFATA Assicurazioni a debutat pe piața românească la fine-

le anului 2006, prin înființarea societății FATA Asigurări Agri-cole S.A., mai târziu FATA Asigurări S.A.

În Italia, experienţa FATA Assicurazioni (Fondul Asigurativ Între Agricultori) datează din 1927, astfel că de mai bine de 80 de ani compania îşi dedică eforturile siguranței lumii agrico-le, devenind lider al sectorului şi al compartimentului agricol. Din anul 2000, FATA face parte din GRUPPO GENERALI. În ca-drul grupului, FATA a preluat rolul de companie de asigurări specializată în acoperirea riscurilor sectorului agricol şi ramu-rii agro-alimenare.

Page 79: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 77

COMPANII DE ASIGURĂRI

GARANTA Asigurări

Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 19-21, sector 1, cod 011171, BucureştiTelefon: 021.307.99.81/71/75Fax: 021.307.99.70E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL ACţIONARIATThe ETHNIKI 94,96285%

Jean VALVIS 4,01547%

Alte persoane fizice şi juridice 1,02168

MANAGEMENTGerasimos GAZIS, Director GeneralMarian BACHEŞ, Director General AdjunctLiviu VASILE, Director EconomicGeorge MARTIN, Director Reasigurări şi ActuariatOvidiu BALABAN, Director Asigurări GeneraleAlexandra DIMOFTACHE, Director Asigurări Viaţă

PROFILMembră a celui mai puternic grup financiar din Balcani

– Grupul Banca Naţională a Greciei – GARANTA este o com-panie dinamică pe piaţa asigurărilor din România, având în centrul preocupărilor sale grija faţă de client.

Principalul acţionar -THE ETHNIKI - este liderul pieţei de asigurări din Grecia, care oferă un sprijin permanent com-paniei noastre prin experienţa sa de peste 100 de ani în do-meniu.

Angajamentul companiei GARANTA faţă de clienţii săi este unul pe termen lung, iar eforturile acesteia se concen-trează în oferirea unor produse moderne şi a unor servicii de calitate, care să satisfacă nevoile cele mai variate de asi-gurare.www.garanta.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

Actualitate şi tendinţe în asigurări şi pensii private

FONDAT 1999

ASIGURĂRI & PENSII

www.primm.ro

Anul XII - Numărul 2/2010 (84) FEBRUARIE

interviu

Cornelia COMAN

ING Asigurări de Viaţă

Perspective 2010

interviu

Bogdan

ANDRIESCUUNSICAR

Tendinţe

conservatoare

LifeStyle

SCHIUL: Adevăratul

virus al iernii!

profil regional

Harta pieţei

asigurărilor

profil

Germania

plus sau minus

www.primm.ro

FONDAT 1999 ASIGURĂRI & PENSII

www.primm.ro Anul XII - Numărul 3/2010 (85) MARTIE

interviuRoss JONESPreşedinte IOPS

Bilanţ pentru 2% în Pilonul II

interviuSilvia SÎRB

AEGON Asigurări de Viaţă

Condimentul Solvency II

Dulce sau picant?

Comunicare de criză sau... criză de

comunicare?

LifeStyle QWAN-KI-DO:

Între stil de luptă şi filosofie de viaţă

profilSpania

BUCUREȘTI

Timp nefavorabilAsigurările auto:

Page 80: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

78 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

GENERALI Asigurări

AA: În acest moment, rezultatele anului 2009 sunt, în mare măsură, cunoscute. În aprecierea dvs., care sunt cele mai im-portante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?

Marie KOVAROVA: Anul 2009 a adus un pic mai mult echilibru în piaţă în ceea ce priveşte comportamentul mai atent al socie-tăţilor de asigurare faţă de stabilirea preţurilor. De asemenea, acţionarii au început să monitorizeze parametrii de profit, ceea ce a condus la o eficientizare a activităţilor de subscriere ale companiilor.

Un alt efect, generat tot de criză, a fost în rândul clienţilor, care au început să facă mai clar distincţia între o companie sigură şi serioasă, care îşi respectă întru totul contractele şi acordă despăgubirile în consecinţă, şi o companie care aleargă doar după câştiguri rapide, cu orice preţ.

La rândul lor, companiile au identificat tehnici şi strategii noi de lucru, astfel încât să fie mai aproape de clienţi şi de ne-voile lor distincte, cu servicii şi produse flexibile.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a con-fruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?

M.K.: Cea mai importantă provocare a fost aceea de a ne păstra verticalitatea şi de a ne menţine clienţii prin calitatea produse-lor şi a serviciilor, în pofida mediului economic neprielnic de dezvoltare. În 2009, am continuat să ne păstrăm aceeaşi poli-tică de subscriere prudentă, preferând să ne menţinem un bu-siness sănătos, care să le poată oferi clienţilor noştri siguranţa financiară de care au nevoie, în detrimentul câştigării cu orice preţ a cotei de piaţă.

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? Va aduce anul acesta oportunităţi care să sprijine relan-sarea pieţei de asigurări?

M.K.: Permiteţi-mi să rămân optimistă şi să cred că piaţa va în-registra o uşoară creştere faţă de anul 2009, în ciuda situaţiei economice actuale pe care o traversăm şi pentru care analiştii

financiari prevăd o redresare abia înspre finalul anului.

Argumentele mele pentru această afirmaţie sunt motivate de faptul că anul acesta, cu siguranţă, mai mult ca oricând, so-cietăţile îşi vor reevalua strategiile de vânzare, politicile de preţ aplicate şi vor pune accentul pe calitatea serviciilor oferite.

În privinţa oportunităţilor, dacă legislaţia ne va permite, sectorul asigurărilor de sănătate ar putea reprezenta un pilon de creştere a pieţei.

De asemenea, introducerea asigurării obligatorii pentru lo-cuinţe va avea un impact semnificativ asupra populaţiei, care va începe să înţeleagă rolul protecţiei bunurilor pe care le de-ţine, efect ce se va răsfrânge ulterior şi asupra companiilor de asigurări. Acestora le va fi mai uşor să-i convingă pe clienţi că numai o asigurare completă a locuinţei, care acoperă orice risc posibil, este într-adevăr o reală protecţie a bunurilor lor.

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010?

M.K.: Obiectivele pentru 2010 sunt creşterea sănătoasă pe toa-te liniile de business în ideea de a ne menţine aceeaşi structură echilibrată de produse a portofoliului pe care îl avem în acest moment şi o evoluţie generală a volumului de prime brute

marie KOVAROVAPreşedinte, Director General

Dorim să ne diferenţiem prin calitatea serviciilor, pe care le-am păstrat la înălţime, în ciuda contextului nefavorabil, prin abordarea cu profesionalism a clienţilor şi plata rapidă a daunelor.

Page 81: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 79

COMPANII DE ASIGURĂRI

MANAGEMENT Marie KOVAROVA, Preşedinte Directorat

Pavel PAIDAR, Director Financiar, Membru Directorat

Ştefan VANCEK, Director Comercial, Membru Directorat

Adrian MARIN, Director Asigurări Generale, Membru Directorat

Ovidiu RACOVEANU, Director Asigurări de Viaţă, Membru Directorat

Adresa: Str. Gheorghe Polizu nr. 58-60Telefon: 021.312.36.35Fax: 021.312.37.20E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATGENERALI Holding Vienna 83,785865%

ASTRA S.A 16,027021%

Alţi acţionari 0,187114%

subscrise peste media pieţei asigurative, estimată la 4-5%. De asemenea, avem în vedere îmbunătăţirea parametrilor de pro-fitabilitate.

Ne dorim creşterea ponderii segmentului retail în porto-foliul de clienţi, dar şi consolidarea segmentului corporate la nivelul ţării. Suntem foarte atenţi la evoluţia ratei daunalităţii şi a celei de reînnoire a poliţelor de asigurare.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigu-rărilor din România în acest moment?M.K.: Într-adevăr nu sunt în situaţia de a elabora singură o strategie de piaţă dar, cu siguranţă, pot contribui la susţinerea demersurilor făcute de către instituţiile şi autorităţile de regle-mentare ale pieţei care, în acest moment, sunt concentrare pe avantajele fiscale de care piaţa are nevoie.

Prioritatea numărul 1 pentru piaţă este în acest moment re-vigorarea sectorului de asigurări de viaţă. Şi acest lucru se poa-te realiza prin acordarea de către Guvern a avantajelor fiscale pentru asigurările de viaţă. Prin deductibilitate fiscală, statul ar stimula populaţia să achiziţioneze din piaţa privată protecţia suplimentară de care are nevoie, concentrându-se doar pe ofe-rirea unei protecţii sociale de bază.

AA: Ce produse din portofoliul companiei dvs. se bucură de cel mai mare succes în faţa clienţilor? Care sunt elementele care “fac diferenţa” în cazul acestor produse?M.K.: Având o piaţă dominată de sectorul auto, cu siguranţă cele mai căutate tipuri de asigurări rămân cele auto, dar nu pot să nu observ cererea din ce în ce mai mare pentru asigurările de răspundere civilă generală, asigurările de incendiu şi cala-mităţi, în cadrul căreia se remarcă asigurările de locuinţă.

În cadrul segmentului de asigurări de viaţă, asigurările pen-tru copii au fost bine vândute, semn că populaţia începe să fie interesată de acest produs, şi asigurările pentru angajaţi, sector în care am înregistrat o creştere semnificativă.

Diferenţele faţă de alte produse din piaţă constau în servi-ciile pe care le-am păstrat la înălţime, în ciuda contextului nefa-vorabil, abordarea cu profesionalism a clienţilor şi plata rapidă a daunelor. În plus, am susţinut o mare parte dintre produse prin campanii de promovare şi prin acţiuni de educare a româ-nilor în privinţa asigurărilor, activităţi pe care le vom continua şi în 2010.

www.generali.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

AUTORIZAT RCA MEMBRU PAID

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

REPERE FINANCIARE 2009

Prime brute subscrise 501,53 mil. leiDaune plătite 240,79 mil. leiRezerve tehnice brute 493,55 mil. leiActive 675,05 mil. leiCapital social 129,45 mil. leiProfit brut 15,70 mil. lei

PORTOFOLIU 2009

CASCO 38,73%

RCA 20,87%

Incendiu şi calamităţi naturale 14,63%

Daune la proprietăţi 5,09%

Răspundere civilă generală 2,28% Altele 1,59%

Asigurări de viaţă16,82%

PROFILMembră a prestigiosului Grup de servicii financiare itali-

an GENERALI, GENERALI Aigurări este singura companie de asigurări cu capital străin a carei istorie începe, în România, din secolul 19. După o pauză de activitate în timpul regimu-lui comunist, GENERALI a revenit în ţară punând bazele une-ia dintre cele mai solide companii de asigurări din România.

Distinsă cu numeroase premii pentru calitatea produse-lor şi serviciilor sale, GENERALI Asigurări s-a plasat perma-nent în topul companiilor de specialitate, bucurându-se de o excelentă reputaţie.

Page 82: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

80 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

ING Asigurări de Viaţă

AA: În acest moment, rezultatele anului 2009 sunt, în mare măsură, cunoscute. În aprecierea dvs., care sunt cele mai im-portante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?

Cornelia COMAN: Evoluţia pieţei de asigurări de viaţă în 2009 a avut un “specific românesc” în aceeaşi măsură în care întrea-ga desfăşurare a evenimentelor din economia românească ar putea fi considerată “specială”. Când spun acest lucru mă re-fer, în principal, la optimismul oarecum exagerat cu care a fost privită, în momentul debutului, criza economică în România.

Dacă ne referim la piaţa de asigurări de viaţă, primele semnale negative s-au resimţit în ultimul trimestru din 2008, când companiile s-au confruntat cu un val de rezilieri, cauzat în principal de nevoia clienţilor de lichidităţi pe termen scurt. Apoi, în 2009, contextul economic în care ne-am desfăşurat cu toţii activitatea a fost marcat de incertitudini provocate de scăderea abruptă a economiei, o evoluţie cu care nici noi şi nici clienţii nu ne-am mai confruntat în ultimii 8-9 ani. În esen-ţă, cele mai importante efecte ale crizei economice pe piaţa de asigurări de viaţă s-au tradus prin tendinţa de scădere a veniturilor disponibile la clienţi, nevoia acestora de lichidităţi pe termen scurt, amânarea deciziei de cumpărare, rascumpă-rări mai mari şi scăderea bancassurance.

Este important de remarcat faptul că această perioadă de incertitudini cu care ne-am confruntat poate avea pe termen mai lung şi o consecinţă pozitivă. Cred că, odată ce economia va începe să îşi revină şi veniturile să crească din nou, oamenii vor fi mai atenţi la nevoia de a-i proteja financiar pe cei dragi, dar şi de a pune constant bani deoparte.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a confruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?

C.C.: Începând din ultimul trimestru al anului 2008 întreaga piaţă de asigurări de viaţă s-a confruntat cu un val de răscum-părări, tendinţa care s-a menţinut la un nivel destul de im-portant şi în primele luni din 2009. În aceste condiţii, retenţia a devenit pentru ING Asigurări de Viaţă obiectivul numărul 1 şi am făcut toate demersurile necesare pentru a înţelege

îndeaproape profilul clienţilor care se gândeau să întrerupă poliţele, cauzele şi, mai ales, ce putem face noi pentru a-i aju-ta. Comunicarea continuă şi apropierea faţă de client este una dintre cele mai importante lecţii confirmate de criză.

În ceea ce priveşte contractele noi încheiate în 2009, am remarcat pe tot parcursul anului o accentuare a preferinţelor clienţilor pentru produsele care oferă protecţie şi randamen-te garantate.

Atenţi la nevoia consumatorilor de maximizare a bene-ficiilor produselor financiare pe care le deţin, am continuat să venim în sprijinul clienţilor noştri, reducând (printre altele) rata de primă pentru produsele de tip tradiţional şi anumite categorii de taxe pentru contractele unit-linked.

Nu în ultimul rând, demersurile de eficientizare a activită-ţii şi de îmbunătăţire a proceselor interne au fost o constantă în toată perioada aceasta. Alături de acestea, atenţia sporită a angajaţilor şi agenţilor la cheltuieli, ne-a ajutat să menţinem costurile sub un control strict. În acest fel, am reuşit ca pe par-cursul anului 2009 să ne consolidăm poziţia solidă pe piaţa asigurărilor de viaţă şi să înregistrăm o evoluţie sensibil supe-rioară celei pe care a avut-o, în ansamblu, piaţa de asigurări de viaţă anul trecut.

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010?

C.C.: În ceea ce ne priveşte, ne aşteptăm să marcăm la finele acestui an o creştere a primelor brute subscrise cu circa 5% faţă de volumul din 2009. În al doilea rând, ne propunem să

Aurelia Cornelia COmANDirector General

Comunicarea continuă şi apropierea faţă de client este una dintre cele mai importante lecţii confirmate de criză

Page 83: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 81

COMPANII DE ASIGURĂRI

www.ing.ro/asigurari-pensii.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

MANAGEMENT Aurelia Cornelia COMAN, Director General

Adresa: Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, BucureştiTelefon: 021.402.85.80Fax: 021.402.85.81E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATING Continental Europe Holdings BV 99,999994%

Alte entităţi din Grupul ING 0,000006%

REPERE FINANCIARE 2009

Prime brute subscrise 527,59 mil. leiRezerve tehnice brute 1.599,73 mil. leiCapital social 69,39 mil. leiProfit brut 92,66 mil. lei

lansăm în următoarea perioadă un nou produs cu compo-nenta investiţională cu garanţii suplimentare pentru clienţi. Dacă ne referim la strategia ING pentru 2010, demersurile de educare, informare şi creştere a transparenţei în relaţia cu cli-enţii vor continua să fie, şi anul acesta, elemente extrem de importante.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigu-rărilor din România în acest moment?

C.C.: La nivelul UNSAR am elaborat deja o strategie de piaţă, concretizată sub forma unui material ce conţine propuneri privind o serie de demersuri care ar conduce la o dezvoltare mai alertă a pieţei de asigurări de viaţă din România. Acest material, care va fi înaintat autorităţilor în cel mai scurt timp, include propuneri pentru mai multe direcţii de acţiune.

Pe de o parte, dorim să propunem autorităţilor introdu-cerea unei deductibilităţi fiscale pentru asigurările de viaţă, la nivelul de 400 euro pe an (echivalent în lei) atât pentru anga-jat, cât şi pentru angajator. Această măsură ar avea, credem noi, efecte pozitive pe mai multe planuri: facilităţile fiscale pot stimula apetitul românilor de a economisi, lucru care duce la creşterea bunăstării naţionale. Apoi, asigurările de viaţă deter-mină un nivel mai ridicat de securitate financiară a populaţiei, şi chiar o posibilă reducere a cheltuielilor cu protecţia socială şi creşterea sustenabilităţii sistemului asigurărilor sociale. Nu în ultimul rând, devoltarea mai rapidă a pieţei de asigurări de viaţă ar contribui la dezvoltarea economiei prin intermediul unui volum mai mare de investiţii, prin alocarea mai eficientă a capitalului, impulsionarea economisirii pe termen lung, dar şi o dezvoltare mai rapidă a pieţelor financiare.

La rândul lor, asigurătorii de viaţă reprezentaţi în UNSAR au agreat un plan de acţiune care se concentrează pe două direcţii principale. Prima se refera la educarea populaţiei în direcţia conştientizării nevoii de protecţie şi a înţelegerii pro-duselor oferite de industria de asigurări de viaţă, iar cea de-a doua, la creşterea transparenţei produselor de asigurare şi promovarea unui proces de vânzare bazat pe nevoile clien-ţilor.

AA: Ce produse din portofoliul companiei dvs. se bucură de cel mai mare succes în faţa clienţilor? Care sunt elementele care “fac diferenţa” în cazul acestor produse?

C.C.: Dacă analizăm preferinţele clienţilor care au încheiat anul trecut o poliţă de viaţă la ING, cele mai solicitate produse au fost planurile financiare pentru copii, urmate de asigurări-le de viaţă mixte (care combină componenta de protecţie cu cea de economisire pe termen lung), şi de planurile de pro-tecţie şi cred că, şi în 2010, acestea vor fi categoriile de produ-se spre care se vor îndrepta preponderent clienţii.

În relaţia cu clienţii, există câteva direcţii extrem de impor-tante care, considerăm noi, “fac diferenţa”. La ING încercăm în permanenţă să ne poziţionăm în prima linie atât în privinţa beneficiilor oferite consumatorilor, cât şi a interacţiunii efici-ente cu aceştia.

PORTOFOLIU 2009

Asigurări de accidente şi boală 0,57% Asigurări de viaţă tradiţionale,

produse de protecţie şi acumulare cu garanţii

41,90%

Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii, asigurări Unit-Linked57,53%

PROFILDevenit lider al pieţei locale la doi ani de la înfiinţare,

ING Asigurări de Viaţă şi-a consolidat de-a lungul timpului această poziţie, având o cotă de piaţă de peste 32%.

ING Asigurari de Viaţă este cea mai puternic capitalizată companie de pe piaţa asigurărilor, ocupând primul loc şi din punctul de vedere al atragerii de noi clienţi.

Marja de solvabilitate disponibilă a ING Asigurări de Viaţă fost cu 157% mai mare decât nivelul minim cerut de lege la sfârşitul lunii septembrie 2009, iar activele lichide cu 500% mai mari decât nivelul minim cerut, confirmând soli-ditatea financiară a companiei.

Page 84: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

82 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

mEDICOVER Asigurare AB Stockholm

www.medicover.ro

MANAGEMENT Marina OŢELEA, Director General

Ana Maria PLUGARU, Director de Vânzari şi Marketing

Adresa: str. Monetăriei nr. 8, Sector 1, Bucureşti

Tel.: 021.310 1699

Fax: 021.310 1743

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATMedicover Försäkrings aB

PROFILDin 2007, Grupul MEDICOVER şi-a extins domeniul de

expertiză şi pe piaţa asigurărilor de sănătate, prin MEDICO-VER Försäkrings. Astfel, MEDICOVER devine prima companie de profil care este în acelaşi timp asigurător şi furnizor de servicii medicale. În România, MEDICOVER Asigurare, filiala locală a MEDICOVER Försäkrings, oferă o gamă de asigurări de sănătate modulare, prin care răspunde nevoilor reale ale contractantului.

Soluţiile de asigurări de sănătate MEDICOVER sunt dis-ponibile în 5 variante - de la cele care includ consultaţiile, investigaţiile şi analizele de laborator de bază, până la cele complexe care oferă acces la toată gama de consultaţii, in-vestigaţii, analize de laborator şi la servicii de spitalizare în sistemul cash benefit.

Serviciile medicale sunt oferite în exclusivitate prin inter-mediul clinicilor MEDICOVER, care au în grijă sănătatea a peste 70 000 de abonaţi din 1500 de companii. Centrele MEDICOVER sunt localizate în Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Focşani, Iaşi, Ploieşti, Braşov şi Timişoara, iar reţeaua de parteneri este formată din peste 60 de clinici din toate judeţele ţării.

PRODUSE DE TOP

Asigurarea de sănătate MEDICOvER ClassikerEşti încă tânăr şi până acum sănătatea nu prea ţi-a dat bă-

tăi de cap, însă din ce în ce mai mult te preocupă să te menţii sănătos şi pe viitor sau, cel puţin, la adăpost de probleme se-rioase. Munceşti mult şi poate nu întotdeauna ai grijă de tine cum ar trebui sau poate ai propria familie şi vrei să te asiguri că toţi sunteţi protejaţi şi că la nevoie veţi beneficia de servicii medicale prompte şi de calitate. Medicover Asigurare îţi pro-pune soluţia Classiker, care include:

g Specialităţi medicale cu acces direct: medicină generală, ginecologie, dermatologie, oftalmologie, pediatrie.

g Specialităţi medicale cu acces prin intermediul trimiterii de la medicul personal: medicină internă, gastroenterologie, cardiologie, ortopedie, ORL.

g Investigaţii şi analize de laborator: 15 tipuri de ecografii, 51 de tipuri de radiografii, 2 tipuri de explorări funcţionale, 65 de tipuri de analize de laborator, inclusiv imunologie şi micro-biologie.

g Consultaţii de urgenţă, servicii de ambulanţă şi HotLine medical 24h /24.

Poţi alege împreună cu specialiştii MEDICOVER frecvenţa de plată a primelor de asigurare, iar medicul tău personal are grijă să îţi facă recomandări în funcţie de nevoile şi profilul tău.

Asigurarea de sănătate MEDICOvER PerfektSănătatea ta şi a celor dragi este un subiect extrem de im-

portant pentru tine: a fi sănătos dă măsura stilului tău de viaţă. De aceea, vrei sa fiţi pe mâini bune oricând s-ar întâmpla ceva şi cu orice tip de problemă de sănătate v-aţi confrunta. Este vital să te simţi pe deplin protejat şi să ştii că vei beneficia de servicii excepţionale în orice circumstanţă ce implică sănătatea ta sau a familiei tale. MEDICOVER Asigurare îţi propune soluţia Perfekt, care include:

g Specialităţi medicale cu acces direct: medicină generală, ginecologie, dermatologie, oftalmologie, pediatrie.

g Specialităţi medicale cu acces prin intermediul trimiterii de la medicul personal – în total, 20 de tipuri de specialităţi.

g Investigaţii şi analize de laborator: 25 de tipuri de eco-grafii, 67 de tipuri de radiografii, 6 tipuri de explorări funcţio-nale, investigaţii complexe (urografie, mamografie, diagnostic histopatologic) şi high tech (tomografie, RMN), toată gama de analize de laborator (inclusiv markeri tumorali şi dozări hormo-nale).

g Servicii de spitalizare în sistem cash benefit (indiferent de furnizorul de servicii de spitalizare ales).

g Consultaţii de urgenţă, servicii de ambulanţă şi HotLine medical 24h /24.

În schimbul primei de asigurare, Medicover îţi pune la dispoziţie o echipă personală de profesionişti în servicii medica-le, care îţi cunosc aşteptările şi care te vor trata aşa cum îţi doreşti. Astfel, eşti la adăpost de orice surprize care ţi-ar putea pune în pericol sănătatea ta sau i-ar putea afecta pe cei dragi.

Page 85: ANUARUL ASIGURARILOR 2010
Page 86: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

84 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

GROUPAmA Asigurări

GRAWE România Asigurare

Adresa: Str. Vulturilor nr. 98A, sector 3, BucureştiTelefon: 021.312.60.03Fax: 021.312.50.44E-mail: [email protected]

Adresa: Str. George Bariţiu nr. 1, Cluj-Napoca, cod 400027, jud. ClujTelefon: 0264.414.062 Fax: 0264.434.190E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATFGrazer Wechselseitige Versicherung AG 99,98%,

GW Beteiligungswerbs-und-verwaltungs GmbH 0,02%

ACţIONARIATGROUPAMA SA 99,99997%

GROUPAMA Investissements SAS 0,00003%

MANAGEMENTPeter KASYK, Director GeneralMonica SPĂTARU, Director General AdjunctPaul SWOBODA, Director Financiar

MANAGEMENTDenis ROUSSET, Director GeneralSanda NICOARĂ, Director General Adjunct, Director OperaţiuniŞtefan DICU, Director General Adjunct, Director Distribuţie

PROFILDe la intrarea pe piaţă GRAWE România şi-a propus să răs-

pundă la necesităţile clienţilor prin costuri de achiziţie mici, produse bine structurate şi diversificate, servicii calitative şi parteneri ce oferă o consiliere specializată.

Compania GRAWE oferă clienţilor un pachet de produse de asigurare diversificat şi cuprinzător, de la asigurări comple-xe, la asigurări ieftine pe care oricine şi le poate permite, de la produse de asigurare destinate persoanelor fizice, la progra-me specifice pentru persoanele juridice.

PROFILGROUPAMA, o companie multinaţională de origine fran-

ceză, şi-a consolidat prezenţa în România prin achiziţia ASI-BAN, BT Asigurări şi OTP Garacia.

În urma fuziunii dintre BT Asigurări şi ASIBAN, compania nou creată, GROUPAMA Asigurări este acum parte a unuia dintre cele mai puternice grupuri internaţionale de asigurări şi servicii financiare, cu 16 milioane de clienţi şi 38.500 de an-gajaţi, în 14 ţări din întreaga lume.www.groupama.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

AUTORIZAT RCA MEMBRU PAID

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

www.grawe.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

MEMBRU PAID

CALL CENTER Tel: 021.200.38.00

CALL CENTER Tel: 0 8000.800.80

Page 87: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 85

COMPANII DE ASIGURĂRI

OmNIASIG Asigurări de Viaţă

PROFILOMNIASIG Asigurări de Viaţă este o companie de asi-

gurări specializată în asigurări de viaţă şi sănătate.

Compania este membră a VIENNA Insurance Group, cea mai mare companie de asigurări din Austria, cu peste 200 de ani de experienţă. Lider pe piaţa austriacă, VIENNA Insurance Group s-a dezvoltat foarte rapid în ultimii 15 ani pe piaţa Europei Centrale şi de Est. În prezent, grupul activează în 23 de ţări, fiind lider de piaţă în Austria, Cehia şi Slovacia. Totodată, grupul se numără printre primii 5 pe pieţele din România, Polonia, Ungaria, Serbia, Muntenegru şi Bulgaria.

Este membră a UNSAR (Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România), pre-cum şi a prestigioasei asociaţii internaţionale LIMRA (Life Insurance Marketing and Research Association).

Adresa: Str. Pechea nr. 13, Sector 1 Tel: 021.408.91.00Fax: 021.408.91.01E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL ACţIONARIATOMNIASIG S.A. 51,00%

TBIH Financial Services Group NV 49,00%

MANAGEMENTZlatka CULAR, Preşedinte Directorat

Luiza Mihaela UNGHIANU, Vicepreşedinte Directorat

Camelia SCAFEŞ, Membru CA

www.omniasiglife.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

CALL CENTER DAUNE TEL: 0741.152.478

OmNIASIG - VIG

Adresa: Bd. Aviatorilor nr. 28, sector 1, BucureştiTelefon: 021.231.50.40/41/42Fax: 021.231.50.28 E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATVienna Insurance Group 98,86%

Persoane fizice şi juridice române 1,14%

MANAGEMENTConstantin TOMA, Preşedinte Directorat

Constantin MARICA, Vicepreşedinte Directorat, CFO

Alina NEACŞU, Vicepreşedinte

Radu STĂNESCU, Vicepreşedinte Marketing Vânzări

Mircea ARSENE, Vicepreşedinte

Liviu STOICESCU, Membru in Directorat

CALL CENTER DAUNE Tel: 021.9669 (asistenţă permanentă)

www.omniasig.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

AUTORIZAT RCA

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

PROFILOMNIASIG reprezintă de 15 ani unul dintre reperele

importante ale industriei asigură rilor din România. Cota de piaţă, portofoliile de clienţi şi produse confirmă poziţia de top pe care OMNIASIG o ocupă în ierarhia asigurătorilor.

Din 2005, OMNIASIG face parte din grupul austriac VIG, concernul de asigurări cu cea mai extinsă şi activă pre-zenţă în ţările Europei Centrale şi de Est.

Page 88: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

86 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

PORSChE Asigurări

Adresa: Şos. Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, Jud. IlfovTelefon: 021.208.26.38Fax: 021.208.26.36E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL ACţIONARIATPORSCHE Versicherungs AG Salzburg 100%

MANAGEMENTKurt LEITNER, CEO Porsche Finance Group RomaniaAlexander NEKOLAR, CFO Porsche Finance Group Romania

PROFILPORSCHE Finance Group furnizează clienţilor săi, persoa-

ne fizice şi companii, soluţii rapide şi eficiente pentru achizi-ţionarea automobilului dorit, potrivit conceptului „one-stop shop”: achiziţionare directă din showroom, finanţare prin leasing sau credit, asigurări auto şi o gestionare operaţională a flotei.

Lansată în octombrie 2008, compania PORSCHE Asigu-rări (denumire juridică: PORSCHE Versicherungs AG Salzburg - Sucursale România) închide cercul serviciilor integrate ale PORSCHE Finance Group. Compania oferă asigurarea CASCO, valabilă în toată Europa, pentru maşinile noi achiziţionate în leasing, prin companiile grupului, PORSCHE Leasing şi POR-SCHE Mobility. PORSCHE Finance Group, asigură produse de finanţare şi asigurare pentru mărcile grupului: Volkswagen, Seat, Skoda, Audi şi Porsche, precum şi pentru mărcile exclu-sive Bugatti, Bentley şi Lamborghini, atât pentru autoturisme, cât şi pentru vehicule comerciale, noi şi second hand.www.porschebank.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

CALL CENTER Tel: 021.208.26.00

PLATINUm Asigurări Reasigurări

PROFILPLATINUM Asigurări - Reasigurări, companie care a

purtat anterior numele de CLAL, este o companie de asigu-rari generale cu capital integral romanesc.

Principalele tipuri de asigurări din oferta companiei se încadrează în categoriile Asigurărilor de Clădiri şi Bunuri, Asigurărilor de Răspundere Civilă, Bunuri în Tranzit / Cargo, Răspunderi Maritime şi altele. PLATINUM Asigurări oferă cli-enţilor săi, prin intermediul platformei sale IT, oportunitatea de a efectua online toate operaţiunile legate de asigurare (ofertare, selecţie, plată electronică etc.).

Adresa: Str. Clucerului nr. 9 bis, sector 1, BucureştiTelefon: 021.200.00.00Fax: 021.200.00.98e-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL ACţIONARIATVIENNA International Holding SRL 99,9984%

Efraim NAIMER 0,0016%

MANAGEMENTEfraim NAIMER, Director General

Anca BĂBĂNEAŢĂ, Director General Adjunct

Gabriela MARIA, Director General Adjunct

www.platinumasigurari.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

MEMBRU PAID

Page 89: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 87

COMPANII DE ASIGURĂRI

RAI Asigurări

Adresa: Str Gheorghe Polizu nr. 58-60, parter, sector 1, Bucureşti Telefon: 021.322.88.14Fax: 021.322.31.11E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATIberian Strucured Investments I.BV 99,9992%

GENERALI SAFPP SA 0,00008%

MANAGEMENTUma STANISLAV, Preşedinte Consiliul de Administraţie Adina BĂCIOIU, Membru Consiliul de Administraţie Ştefan VANCEK, Membru Consiliul de Administraţie Iuliana HAMPU, Director General

PROFILActivă pe piaţă din anul 1992 şi poziţionată din primii ani

de activitate în elita asigurătorilor din România, compania deţine în per manenţă, de la înfiinţare şi până în prezent, locul întâi pe segmentul de piaţă al asi gurărilor de călătorie în străi-nătate, având o cotă de piaţă de peste 28%.

RAI Asigurări a creat şi a pus la punct primul sistem de asistenţă 24/7 facilitând preluarea cheltuielilor pentru cetăţe-nii români asiguraţi ai societăţii care călătoresc în străinătate.

Societatea ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL este membră a ANAT, membră a Federaţiei Patronatelor de Turism din România, afiliată la Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România

CALL CENTER Tel: 021.322.88.14

QBE Insurance

Adresa: Str. Barbu Văcărescu nr 157 B, et. 1, sector 2, BucureştiTelefon: 021.231.10.16 ; 021.208.87.96Fax: 021.208.87.97E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL ACţIONARIATCompania este listată la bursa din Sydney

MANAGEMENTGabriel SAUER, Director GeneralMihai LUCANU, Director Subscrieri

PROFILQBE Insurance Group este listată pe bursa australiană.

Are sediul central în Sydney şi este prezentă pe toate pieţele de asigurare importante, fiind un lider în domeniul său. QBE Group s-a dezvoltat şi continuă să se dezvolte prin creştere organică şi prin achiziţii.

QBE operează în toate centrele mari din întreaga Europă şi are o prezenţă locală puternică în Marea Britanie. Organizaţia este activă pe piaţa societăţilor prin QBE Insurance (Europe) Limited, pe piaţa LLOYD’s, prin LIMIT Underwriting Limited, şi pe piaţa asigurărilor maritime şi P&I, prin BRITISH MARINE.

În România, QBE activează pe baza principiului liberei cir-culaţii a serviciilor şi se adresează clienţilor persoane juridice.www.QBE.com

OFERTA DE ASIGURĂRI

www.rai-ria.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

Page 90: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

88 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

UNIQA Asigurări

AA: În acest moment, rezultatele anului 2009 sunt, în mare măsură, cunoscute. În aprecierea dvs., care sunt cele mai im-portante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?

Ileana HORVATH: Cu siguranţă, pe fondul crizei la nivel mon-dial, natura sistemelor financiare va suferi modificări, va adu-ce în continuare o reaşezare a principiilor de funcţionare a pieţei şi a priorităţilor pentru asigurători. Modelele financiare vor deveni mai simple şi mai transparente – ceea ce înseamnă că vom asista la renaşterea conceptului de sistem bancar/de asigurări clasic. Această reîntoarcere va fi generată atât de re-glementări legislative mai stricte, cât şi de nevoia instituţiilor financiare de a se adapta la noile cerinţe de capital, iar rezul-tatul va fi un sistem financiar bazat pe guvernanţe mai stricte, în care riscurile şi randamentele vor fi mai mici.

O diferenţă importantă între piaţa asigurărilor din Româ-nia şi cea a ţărilor europene mai dezvoltate se referă la nu-mărul oamenilor care au încetat să mai contribuie la poliţele de asigurări. Acest fapt nu a fost la fel de semnificativ pe alte pieţe financiare din Europa, acolo unde clienţii cunosc impor-tanţa continuării pe termen lung a poliţelor (cu atât mai mult dacă se află la mijlocul contractului). Din acest motiv, compa-niile de asigurări din România ar trebui să-şi asume rolul de informare şi educare a populaţiei pentru a conştientiza im-portanţa produselor financiare cu componentă de protecţie sau de economisire, în special în contextul actual.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a confruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?

I.H.: Provocările cu care s-a confruntat UNIQA Asigurări în anul 2009 au fost în primul rând legate de schimbările stra-tegice pe care le-a adus noul brand de renume, solid, cu o bogată tradiţie în asigurări, grupul UNIQA: schimbarea acţi-onariatului, schimbări de cultură organizaţională, schimbări centrate pe abilităţile şi aptitudinile angajaţilor, procesul de re-branding - proces încheiat cu rezultate pozitive din punct de vedere al integrării în grupul UNIQA -, proiectele de inte-grare pe care UNIQA Asigurări le-a derulat cu succes. Aş amin-

ti organizarea unui nou mod de administrare a vânzărilor şi îmbunătăţirea modului de soluţionare a daunelor, noul con-cept de business UNIQAgent, etc.

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? Va aduce anul acesta oportunităţi care să sprijine re-lansarea pieţei de asigurări? La polul opus, care ar putea fi principalele ameninţări pentru evoluţia pieţei?I.H.: Având în vedere criza actuală, nu sunt de aşteptat creş-teri spectaculoase ale încasărilor pe PRODUSELE NON-AUTO, cu excepţia cazului în care în anul 2010 va deveni operaţio-nală (cel târziu în vara lui 2010) asigurarea obligatorie a lo-cuinţei, caz în care s-ar putea înregistra o creştere semnifi-cativă. În mod normal, ar trebui să se înregistreze o creştere semnificativă a asigurărilor facultative, dar nu e de presupus că vor urma aceeaşi curbă ca la asigurările obligatorii, având în vedere că numai o parte dintre clienţi vor fi interesaţi şi/sau vor avea capacitatea financiară de a cumpăra şi o poliţă facultativă.

Referitor la economia României, analiştii estimează o revenire pe plus în a doua jumătate a anului 2010, evoluţie care va im-

Ileana hORVAThPreşedinte, Director General

Companiile de asigurări trebuie să-şi asume şi rolul de a educa publicul dacă vor ca importanţa asigurării sa fie înţeleasă

Page 91: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 89

COMPANII DE ASIGURĂRI

REPERE FINANCIARE 2009

Prime brute subscrise 486,64 mil. leiDaune plătite 409,51 mil. leiRezerve tehnice brute 505,55 mil. leiPrime cedate în reasigurare 205,61 mil. leiCapital social 320,27 mil. lei

pulsiona şi creşterea sectorului asigurărilor de viaţă. Cu toate că ritmul de dezvoltare a asigurărilor de viaţă în ultimii ani a fost spectaculos, ponderea acestora în piaţă, a rămas la un nivel foarte mic. Deşi sper acest lucru, nu cred că în următorii 2-3 ani situaţia se va schimba în favoarea asigurărilor de viaţă. Una din principalele ameninţări pentru asigurători, în special cei care vând asigurări de viaţă, este creşterea şomajului.

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010? I.H.: Pentru anul 2010 avem în vedere trei direcţii de dezvol-tare importante:

1) dezvoltarea internă/eficientizarea – ceea ce presupune ridicarea standardelor calitative ale serviciilor oferite clienţi-lor, dar şi creşterea profitului adus de fiecare dintre sucursale/agenţii, mai ales că începând din ianuarie 2010 toate sucursa-lele UNIQA au devenit centre de profit

3) sporirea cotei de piaţă şi dorinţa de a urca alături de primii trei jucători de pe piaţa de asigurări din România

2) dezvoltarea externă prin lansarea de noi produse şi linii de business.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigu-rărilor din România în acest moment?I.H.: În acest moment, strategiile revigorării pieţei asigurărilor, şi nu numai, ţin de readucerea la centru a tuturor politicilor şi situaţiilor faţă de client. Găsirea canalelor directe de abor-dare, apropierea faţă de acestea şi politicile de fidelizare, ar putea să fie căile de succes pentru redresarea pieţei asigură-rilor. Bineînţeles, acestea se pot face numai printr-o reţea de distribuţie profesionistă şi dedicată.

AA: Ce produse din portofoliul companiei dvs. se bucură de cel mai mare succes în faţa clienţilor? Care sunt elementele care “fac diferenţa” în cazul acestor produse?I.H.: Am remarcat o creştere a interesului pentru produsele de protecţie şi a celor care oferă garanţii. În acelaşi timp, clienţii manifestă un apetit mai redus pentru produsele cu compo-nentă investiţională şi, în mod special, pentru cele cu primă unică.

Produsul Casco (preţ bun corelat cu riscuri acoperitoare şi plata daunelor la timp - nu mai mult de 14 zile de la deschi-derea dosarului de daune) şi produsul de locuinţe (preţ bun corelat cu riscuri acoperitoare) se bucură de cel mai mare suc-ces în rândul clienţilor noştri. Ne dorim să crească în continu-are încrederea cetăţenilor în compania noastră întrucât avem atuuri puternice, iar serviciile de calitate şi plata la timp a da-unelor sunt printre cele mai importante acţiuni ce se doresc îmbunătăţite în perioada următoare.

MANAGEMENT Ileana HORVATH, Preşedinte Directorat Director General

Alfred VLCEK, Vicepreşedinte Directorat, Director General Adjunct

Attila NAGY, Membru Directorat

Adresa: Bd. Dacia nr. 30, sector 1, Bucureşti

Telefon: 021.212.08.82

Fax: 021.212.08.43

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATUNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs 99,9999%

UNIQA International Versicherungs-Holding 0,0001%

RCA 33,49%

Incendiu şi calamităţi naturale 9,61%

Răspundere civilă generală 0,88%

Accidente şi boală 0,40%Asigurări de sănătate 0,38%

Altele 0,30%

PORTOFOLIU 2009

CASCO 54,93%

www.uniqa.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

AUTORIZAT RCA MEMBRU PAID

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania

PROFILUNIQA Asigurări este cea mai nouă membră a UNIQA Gro-

up Austria, odată cu preluarea, la finele anului 2008, a compa-niei UNITA, prima companie cu capital privat din România.

UNIQA Asigurări se situează printre liderii pieţei de asigu-rări generale din România, furnizând servicii pentru mai mult de 550.000 de clienţi.

Page 92: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

90 COMPANII DE ASIGURĂRI

COMPANII DE ASIGURĂRI

SIGNAL IDUNA

Adresa: Str. Vulturilor nr. 18-18A, sector 3, Bucureşti

Telefon: 031.730.71.00

Fax: 021.322.00.73

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATSIGNAL IDUNA Holding AG

SIGNAL Krankenversicherung A.G

MANAGEMENTLeslie J BREER, Vicepreşedinte al DirectoratuluiRainer SCHÖNBERG, Vicepreşedinte al Directoratului

PROFILPentru a continua procesul de extindere în Europa Cen-

trală şi de Est, SIGNAL IDUNA a început operaţiunile în Ro-mânia în iunie 2008, având ca principală direcţie asigurările private de sănătate, domeniu în care vizează poziţia de lider de piaţă. Compania îşi propune să îndrume piaţa serviciilor medicale din România către un standard înalt, beneficiarul principal fiind populaţia.

SIGNAL IDUNA aduce pe piaţa asigurărilor de sănătate din România produse personalizate care să protejeze sănă-tatea şi calitatea vieţii şi să corespundă dorinţelor şi nevoilor asiguraţilor.

CALL CENTER Tel: 021.407.42.22

www.signal-iduna.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

CREDITUL ASIGURAT FÃRÃ BÃTAIE DE CAP

Strada Bolidului, nr. 4-6, Sector 6, Bucure?tiTel: 021 - 745.62.69 / 70 / 71Fax: 021 - 413.09.47 [email protected] www.safetycredit.ro

CONSULTAN?Ã

GRATUITÃ

Page 93: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 91

BROKERI DE ASIGURĂRI

COMPANII

BROKERAJASIGURĂRI

DE

ÎN

Page 94: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

92 BROKERI DE ASIGURĂRI

AB ASIG

ACCORD

AB Broker

ACTIV Asigurări

Adresa: Calea Dorobanţilor nr. 102-110, sector 1, BucureştiTelefon: 021.230.43.51; 031.405.76.19Fax: 021.230.43.51E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Dumbrava Nouă nr. 34, sector 5, Bucureşti

Telefon: 021.424.41.46

Fax: 021.456.16.26

E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Elev Ştefănescu nr. 6, bl. 463, sc. 1, ap. 2, sector 2, BucureştiTelefon: 021.250.01.50Fax: 021.250.91.09E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Hârşova nr. 26, sector 3, Bucureşti, cod 039401Telefon: 031.410.04.01Fax: 031.410.04.02E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATPersoane fizice române

ACţIONARIATIoana PAVEL 99,60%

George PAVEL 0,40 %

ACţIONARIATAdrian BUNEA 100%

ACţIONARIATFlorin SAVA 90%

Adina DRĂGUŢ 10%

MANAGEMENTMirela ŞERBAN, Director

MANAGEMENTIoana PAVEL, Director executivRăzvan MOISESCU, Director operaţiuni

MANAGEMENTAdrian BUNEA, Administrator

MANAGEMENTFlorin SAVA, Director GeneralAdina DRĂGUŢ, Director Vânzări

www.abbroker.ro

www.activasigurari.rowww.accord.org.ro

Broker de Asigurare Reasigurare

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

Page 95: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 93

BROKERI DE ASIGURĂRI

ADA

ALLIED TEAm

AIR

Adresa: Şos. Colentina nr. 3B, bl. 33B, sc. B, ap. 46, sector 2, BucureştiTelefon: 031.402.77.31Mobil: 0744.330.055Fax: 031.402.77.31E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Republicii nr. 9, et. 2, Focşani , jud. VranceaTelefon: 0337.401.140Mobil: 0744.600.348Fax: 0337.401.140E-mail: [email protected]

Adresa: Bd. Al. I. Cuza nr 32, camera 24, Brăila, jud. BrăilaTelefon: 0239.611.410Fax: 0239.611.410E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATAnca Diana ANGHEL 100%

ACţIONARIATPersoane fizice  100%

ACţIONARIATViorel ISTRATE 50% ;

Rodica-Silvia JURUBIŢĂ 50%

MANAGEMENTAnca Diana ANGHEL, Director General

MANAGEMENTDoru IGNAT CIOCAN, Director General

MANAGEMENTViorel ISTRATE, Director General

www.airbroker.ro

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

Legenda

ASIGURĂRI PENTRU CLIENŢI PERSOANE FIZICE

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE ŞI BUNURI

ASIGURĂRI AUTO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

ASIGURĂRI PENTRU CLIENŢI PERSOA-NE JURIDICE

ASIGURĂRI PENTRU ANGAJAŢI

ASIGURĂRI AUTO

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI

CREDITE ŞI GARANŢII, RISC fINANCIAR

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE

Page 96: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

94 BROKERI DE ASIGURĂRI

AA: În acest moment, rezultatele anului 2009 sunt, în mare măsură, cunoscute. În aprecierea dvs., care sunt cele mai im-portante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?

Karina ROŞU: Având în vedere dependenţa pieţei de asigu-rări de asigurările auto, scăderea drastică a vânzărilor de au-tovehicule şi decizia unor clienţi de a nu mai încheia asigurări CASCO a avut un efect direct asupra primelor subscrise.

Pentru celelalte linii de asigurare (în mod particular pen-tru asigurările de bunuri) piaţa a rămas competitivă şi nu am identificat un efect direct al crizei asupra clienţilor existenţi. Efectul s-a văzut asupra proiectelor noi de real estate şi in-frastructura, care au fost fie amânate, fie stopate, rezultând evident în prime de asigurare mai mici decât cele aşteptate pe acest segment.

Un alt efect al crizei a fost amânarea de către clienţi a de-ciziilor cu privire la pachetele de beneficii pentru angajaţi. În acest domeniu însă ne aşteptăm ca pe termen mediu (2011-2012) să se înregistreze creşteri semnificative.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a confruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?

K.R.: Pentru AON România anul 2009 a fost un an în care, per total, ne-am îndeplinit obiectivele, atât cele financiare cât şi cele operaţionale. Credem că în această perioadă dificilă din punct de vedere economic brokerii pot avea rezultate mai bune decât piaţa de asigurări per total, deoarece clienţii şi po-tenţialii clienţi apreciază că serviciile oferite de brokeri (com-paraţii de oferte, putere de negociere, suport pentru daune) le oferă un avantaj, atât din punct de vedere financiar cât şi a calităţii soluţiilor adoptate.

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? Va aduce anul acesta oportunităţi care să sprijine re-

lansarea pieţei de asigurări? La polul opus, care ar putea fi principalele ameninţări pentru evoluţia pieţei?

K.R.: Probabil că şi în 2010 vom vedea o tendinţă similară, de uşoară scădere, sau în cel mai bun caz de stabilizare deoarece piaţa este în continuare dominată de asigurările auto iar în acest segment nu se văd încă modificări importante a tren-dului.

O oportunitate de relansare o reprezintă începerea func-ţionării PAID, mai ales din perspectiva oportunităţilor de cross-selling pe care le deschide pentru asigurători şi brokeri şi a campaniilor de informare a populaţiei care sperăm că vor fi lansate pentru acest proiect.

Scăderea economică şi creşterea şomajului sunt principa-lele ameninţări pentru piaţa de asigurări dintr-o multitudine de motive, inclusiv deoarece statisticile arată că în perioadele de declin economic numărul daunelor creşte aşa cum creşte şi numărul încercărilor de fraudă în obţinerea despăgubirilor.

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010?

K.R.: Dorim să ne menţinem un ritm similar de creştere cu cel din acest an. În ceea ce priveşte echipa dorim să întărim echi-

AON RomâniaBroker de Asigurare Reasigurare

Karina ROŞUDirector General

Clienţii apreciază că serviciile oferite de brokeri le oferă un avantaj, atât din punct de vedere financiar cât şi a calităţii soluţiilor adoptate.

Page 97: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 95

BROKERI DE ASIGURĂRI

Adresa: Victoria Center, Calea Victoriei nr. 145, nivel 7, sector 1, BucureştiTelefon: 021.212.58.16 ; 0372.195.300Fax: 021.315.57.58e-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATAON Risk Services EMEA B.V. 1%

AON Holdings B.V. 99%

MANAGEMENTKarina ROŞU, CEO

Valeriu ROŞU, Director Executiv

Elena APOSTOLESCU, Director Financiar

Luminiţa SĂVULESCU, Director Clienţi

OFERTA DE ASIGURĂRI

www.aon.com

pa curentă prin acţiuni comune şi traininguri şi să continuăm specializarea unora dintre colegi pe anumite linii de asigurare sau industrii. În acest an vom face investiţii importante în noi soluţii tehnologice care să ne permită eficientizarea activităţii şi oferirea unor noi servicii şi accesarea unor noi segmente de clienţi.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigu-rărilor din România în acest moment?

K.R.: Cred că există două direcţii pe care eforturile privind creşterea pieţei de asigurări se pot axa şi pe ambele direcţii asociaţiile profesionale din domeniu (UNSICAR şi UNSAR) pot avea un rol foarte important:

• impunerea unor standarde ferme cu privire la calitatea ser-viciilor în activitatea brokerilor şi asigurătorilor, în acest fel îmbunătăţindu-se imaginea industriei asigurărilor;

• eforturi de popularizare a noţiunilor legate de asigurări în-tr-o formă accesibilă pentru potenţialii asiguraţi, în mod spe-cial pentru persoane fizice.

AS INVEST

ASICONS

Adresa: Şos. Iancului nr. 13, bl. 107, sc. B, ap. 52, sector 2, BucureştiTelefon: 021.250.27.12Mobil: 0722.363.010Fax: 021.250.27.12E-mail: [email protected]

Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 90, Cluj-Napoca, jud. ClujTelefon: 0264.594.303Fax: 0264.594.300E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATIon VASILESCU 94%

ACţIONARIATConstantin Dorel ADAM 50%

Ioana CRISTEA 25%

Dana CRISTEA 25%

MANAGEMENTIon VASILESCU, Director General

MANAGEMENTConstantin Dorel ADAM, Director GeneralFelicia TOT, Director Operaţiuni

www.asicons.ro

Broker de Asigurare Reasigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

Page 98: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

96 BROKERI DE ASIGURĂRI

ASIGESTBroker de Asigurare Reasigurare

Antonio SOUVANNASOUCKDirector General

Cei care au învăţat ceva din această criză şi au implementat sisteme mai performante, pot avea rezultate mai bune decât anul trecut.

AA: În acest moment, rezultatele anului 2009 sunt, în mare măsură, cunoscute. În aprecierea dvs., care sunt cele mai im-portante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?

Antonio SOUVANNASOUCK: Piaţa asigurărilor a avut după părerea mea o scădere dramatică, ca urmare a mai multor factori:g pe segmentul corporate, putem vorbi de faliment, de mu-tarea activităţilor în alte ţări şi de diminuarea drastică a acti-vităţii;g pe segmentul retail şomajul, puterea de cumpărare scăzu-ta şi grija zilei de mâine face ca asigurările să fie excluse din buget;g auto-asigurarea este un fenomen din ce în ce mai des întâlnit;g scăderea valorii patrimoniului: sumele asigurate mai mici conduc la prime mai mici;g închiderea prematură a asigurărilor de viaţă, atât din cauza imposibilităţii continuării achitării primelor de asigurare cât şi nevoia de a dispune de “orice bănuţ” (în cazurile în care se mai poate recupera ceva).

Volumul de PBS a rămas la acelaşi nivel în RON, doar ca ur-mare a creşterilor primelor de asigurare pe segmentul auto.

Din păcate acest lucru înseamnă că avem mai puţine po-liţe, mult mai puţini asiguraţi.

N-aş putea opina că există un specific românesc. În pe-rioada de criză toată lumea taie din cheltuieli. Poate doar faptul că în ţările mai dezvoltate asiguraţii persoane fizice re-nunţă mai curând la o vacanţă decât la asigurări. Iar în ceea ce priveşte firmele, au luat de cele mai multe ori decizia de a se auto-asigura doar făcând o banală comparaţie între primele plătite vs. despăgubiri încasate, fără a lua în calcul daunele totale sau impactul asupra cash-flow-ului.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a confruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?

A.S.: Evident principala confruntare a fost evitarea diminuării volumului de afaceri. Din păcate nu am reuşit în totalitate, dar se putea şi mai rău. Am fost nevoiţi să depunem un efort mult mai intens decât în anii precedenţi, a trebuit să regândim procedurile astfel încât să fim mai eficienţi şi am implementat instrumente de control mai stricte. În plus am început să învă-ţăm să fim mai agresivi.

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? Va aduce anul acesta oportunităţi care să sprijine re-lansarea pieţei de asigurări? La polul opus, care ar putea fi principalele ameninţări pentru evoluţia pieţei?

A.S.: 2010 va fi un an şi mai greu pentru că nu se întrevede o revenire şi pentru că vine după un an deja foarte dificil, în care s-au făcut multe sacrificii. Nu văd nicio oportunitate pe piaţa asigurărilor în 2010, dimpotrivă, este foarte probabilă o scă-dere în continuare a numărului de asigurări şi a asiguraţilor, chiar dacă volumul de PBS se va menţine din aceeaşi cauze: creşterea primelor pe segmentul auto.

Totuşi, cred că cei care au învăţat ceva din această criză şi au implementat sisteme mai performante pot avea rezultate mai bune decât anul trecut.

Page 99: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 97

BROKERI DE ASIGURĂRI

ASIDAC Consult

Adresa: Str. N. Bălcescu, bl. 1, parter, Buzău, jud. BuzăuTelefon: 0238.722.308Mobil: 0740.040.007, 0744.504.142Fax: 0238.722.308E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Arh. Louis Blanc nr.1, et. 6-7, sector 1, Bucureşti Telefon: 021.230.41.54Fax: 021.230.40.85E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ASIGEST

ACţIONARIATCamelia PODARU 33%

Doiniţa MIHALCEA 32%

Marcel CUCUREZAC 33%

Viorel-Mihai MIHALCEA 1%

Ilie DINU 1%

ACţIONARIATASIGEST Holding SpA 70 %

Antonio SOUVANNASOUCK 15 %

RADAR SRL 6,75%

MANAGEMENTCamelia PODARU, Director General

Doiniţa MIHALCEA, Director Asigurări

MANAGEMENTAntonio SOUVANNASOUCK, Director GeneralAdriana GRECU, Director ExecutivCristian TĂNASE, Director Executiv

www.asigest.ro

Broker de Asigurare Reasigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

ASIEUROPEAN

Adresa: Str. Poştei nr. 12, Ploieşti, jud. Prahova

Telefon: 0748.044.244

Fax: 0244.515.442

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATBogdan CIUPERCĂ 100%

MANAGEMENTBogdan CIUPERCĂ, Director General

www.asibrokers.ro

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010?

A.S.: Recuperarea pierderii de protofoliu din 2009 şi o creştere de 10 %. Mă bazez pe un management mai performant, pe faptul că echipa a înţeles că trebuie depuse eforturi mai mari în această perioadă şi pe dezvoltarea reţelei de vânzări.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigu-rărilor din România în acest moment?

A.S.: Cu siguranţă, recâştigarea încrederii în asigurări! Din păcate, aproape fără excepţie, în această perioadă de criză companiile de asigurare lasă de dorit la capitolul calitatea serviciilor.

Desigur că există destule pârghii pentru creşterea pieţei asigurărilor, dacă se doreşte cu adevărat acest lucru:g modificarea legii asigurării obligatorii a locuinţelor în sensul promovării asigurărilor facultative;g de ce n-ar fi promovată şi o lege a asigurării obligatorii a clă-dirilor aparţinând statului, în special a celor de patrimoniu;g stabilirea pachetului minim de servicii medicale, astfel im-pulsionându-se asigurările facultative de sănătate;g impunerea unor asigurări de răspundere civilă profesională, pentru limite conforme cu riscul real.

Sunt de părere că cel puţin toate cele de mai sus repre-zintă o prioritate.

Page 100: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

98 BROKERI DE ASIGURĂRI

ASIGENT

ASIG Management

ASIMAR Insurance

Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 29E, bl. PM82, ap. 46, sector 3, BucureştiMobil: 0721.442.260 Fax: 031.816.70.22E-mail: [email protected]

Adresa: Str Constantin Brătescu nr. 2bis, parter, Constanţa, jud. ConstanţaTelefon: 0241.698.514; 0241.698.512Fax: 0241.698.512E-mail: [email protected]

Adresa: Calea Republicii nr. 71, bl. M3, parter, Marghita, jud. BihorTelefon: 0259.363.397Fax: 0259.363.397Mobil: 0744.531.873E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATDiana COSTEA 33,34%

Ionut GABROVEANU 33,33%

Sorin NEDELCU 33,33%

ACţIONARIATRemus TILA 50%

Emanuela Andra TILA 50%

MANAGEMENTVirgil-Dănuţ PINTE, Administrator, Director Executiv

MANAGEMENTDiana COSTEA, Director de Vânzări

MANAGEMENTEmanuela Andra TILA, Director General

www.asigent.ro

www.asigmanagement.ro

www.asimar.ro

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

ASIFORT

Adresa: Str. Traian Vuia nr.3, C3, Ploieşti, jud. Prahova

Telefon: 0344.144.026

Fax: 0344.144.807

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATMihaela Adriana COSTACHE 25%

Marius Roberto POPA 25%

Emil STOICA 25%

Gabriel Florentin SPĂTĂRELU 25%

MANAGEMENTMarius Roberto POPA, Director General

www.asifort.ro

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

Page 101: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 99

BROKERI DE ASIGURĂRI

AA: Judecând după rezultatele anului 2009, care sunt cele mai importante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?Cerasela NERGHEŞ: În 2009, mai mult ca oricând, asiguratul a încercat să găsească raportul optim preţ/calitate, şi-a analizat riscutile la care este expus şi a optat pentru asumarea unora, a căutat îndelung, prin toate mijloacele posibile, informaţii des-pre asigurători, produse, preţ.

Probabil că, specific pentru piaţa de asigurări din România, în această perioadă, a fost uşurinţa cu care, pe fondul unor te-meri puţin justificate, unele persoane juridice şi fizice au renun-ţat la protecţia prin asigurare.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a con-fruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit? C.N.: Situaţia financiară precară a clienţilor noştri, extinderea te-ritorială cu costuri suportabile, schimbarea sediului şi migrarea asistenţilor de brokeraj către asigurători au fost cele mai mari provocări ale anului 2009. Am reuşit să răspundem acestora muncind mai mult, fiind mai creativi, mai implicaţi, mai insis-tenţi, mai curajoşi chiar, mai încrezători în forţele proprii. Oare-cum surprinzător, un rezultat al “bătăliilor purtate” a fost trece-rea la un alt nivel de evoluţie al echipei ASTOP, demonstrând, o data în plus, că ceea ce nu ne ucide, ne face mai puternici!

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? Va aduce anul acesta oportunităţi care să sprijine relan-sarea pieţei de asigurări? La polul opus, care ar putea fi princi-palele ameninţări pentru evoluţia pieţei? C.N.: Astop şi-a bugetat şi în 2010 o creştere în două cifre. Argu-mentele de la care am pornit iau în considerare oportunităţile pe care le va oferi startul asigurărilor obligatorii, precum şi in-troducerea sistemului de coplată a serviciilor medicale, care va determina creşterea substantială a asigurărilor de sănătate. Pe de altă parte, considerăm că situaţia dificilă în care se găseşte sistemul public de pensii va conduce la creşterea numărului de participanţi la fondurile private de pensii. Principalele amenin-ţări pentru evoluţia pieţei, vor fi “asigurate” de măsurile nepo-pulare şi/sau incoerente adoptate de Guvernul român.

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010? C.N.: Diminuarea segmentului auto în portofoliul propriu, ex-tinderea teritorială,adaptarea programului IT la cerinţele pieţei, identificarea şi exploatarea unor segmente de nişă, sunt câteva dintre obiectivele noaste în 2010.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigurărilor din România în acest moment?C.N.: Prioritatea numărul 1 rămâne aceeaşi “fata morgana” pe care o urmărim noi toti cei care activăm de mai mulţi ani în branşă: recâştigarea încrederii populaţiei în sistemul de asigu-rări din România prin achitarea echitabilă şi în termen a dau-nelor, elaborarea unor produse adecvate nevoilor clienţilor, un sistem de vânzare modern şi proactiv!

ASTOPBroker de Asigurare Reasigurare

Adresa: Str. George Enescu nr. 21, Oradea, jud. Bihor Telefon: 0259.414.243Mobil: 0744.220.297Fax: 0259.433.114E-mail: [email protected]; [email protected]

SEDIUL CENTRAL

www.astop.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

Cerasela NERGHEŞDirector General

“Bătăliile” purtate în 2009 ne-au făcut mai puternici ...

Page 102: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

100 BROKERI DE ASIGURĂRI

ASIWEST AVISO

AXARO’S AVUS International

Adresa: Calea Timişorii nr. 124 - 130, Arad, jud. Arad

Telefon: 0257.287.800

Fax: 0257. 287.700

E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Mătăsari nr. 48, ap.1, sector 2, BucureştiTelefon: 021.253.10.55Mobil: 0724.343.233Fax: 021.253.10.56E-mail: [email protected] / [email protected]

Adresa: Bd. T. Vladimirescu nr. 81, sc. A, parter, Ap.1, Iaşi, jud. IaşiTelefon: 0232.233.844Mobil: 0744.212.944Fax: 0232.236.372E-mail: [email protected]

Adresa: Bd. Unirii nr. 2, bl. 8A, sc.1, ap. 19 - 20, Sector 4, BucureştiTelefon: 021.337.41.65; 021.337.41.66; 021.337.41.67Fax: 021.336.67.34E-mail: [email protected] [email protected]

SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATLajos SZEKELY 50%

Michael BUZAN 50%

ACţIONARIATAdrian Emanuel DOROBANŢU 70%

Pesach MOSHE 30%

ACţIONARIATPersoane fizice 100%

ACţIONARIATAFES S.A. 95%

Ionel D. DIMA 5%

MANAGEMENTLajos SZEKELY, AdministratorMichael BUZAN, AdministratorIoan POCAN, Director Executiv

MANAGEMENTAdrian Emanuel DOROBANŢU, Administrator, Director General

MANAGEMENTBogdan URDARU, Director General MANAGEMENT

Ionel D. DIMA, Director General şi AdministratorVicepreşedinte, AVUS Group

www.grupwest.ro www.aviso.ro

www.axaros.ro www.avus-group.com

Broker de Asigurare Broker de Asigurare

Broker de Asigurare Regularizator de daune

OFERTA DE ASIGURĂRI OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI SERVICII

Regularizări de daune

Page 103: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 101

BROKERI DE ASIGURĂRI

BALDOR Insurance

BROKASIG Consulting

BEST AS

CAMPION

Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 142, sc. C, parter, ap. 55, sector 1, BucureştiTelefon: 021.224.47.34; 031.418.72.22Fax: 021.666.25.10E-mail: [email protected]

Adresa: Bd. N. Bălcescu, bl. Socom Moda, et. 1, Buzău, jud. BuzăuTelefon: 0238.726.482Fax: 0238.726.482E-mail: [email protected]

Adresa: Bd. Chimiei nr. 13, et. 1, Slobozia, jud. IalomiţaTelefon: 0723.330.821; 0721.267.731 Fax: 0243. 232.102E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Afinelor nr. 28, Ploieşti, jud. PrahovaTelefon: 0731.131.313Mobil: 0731.131.301Fax: 0344.101.533E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

REPREZENTANţĂ

ACţIONARIATDorin BĂLEANU 100%

ACţIONARIATŞtefan DAVIDESCU 20%

Florentin MĂNESCU 20%

Vasile DOMENTE 20%

Alexandru MUNTEANU 20%

Faust ANDREI 20%

ACţIONARIATConstantin VLĂSCEANU 35%

Cristian Daniel CIUMPILEAC 35%

Petre CIUMPILEAC 15%

Dan Laurenţiu GHEORGHE 15%

ACţIONARIATOctavian TATOMIRESCU 100%

MANAGEMENTDorin BĂLEANU, Director

MANAGEMENTŞtefan DAVIDESCU, Director GeneralIon IORDACHE, Director Executiv

MANAGEMENTConstantin VLĂSCEANU – Director GeneralCristian Daniel CIUMPILEAC – Director Executiv

MANAGEMENTOctavian TATOMIRESCU, Director GeneralMinodora TATOMIRESCU, Director General Adjunct

www.bestasbroker.aaz.ro

www.campionbroker.ro

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

Page 104: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

102 BROKERI DE ASIGURĂRI

MANAGEMENTGabriel Octavian NICOLAE, Director GeneralGeorgeta SĂRĂCIN, Director de Vânzări

SERVICII

CAROM

CONSULT ASIG

CB&CO

CONTACS

Adresa: Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc. 1, et. 2, ap. 5+6, sector 4, BucureştiTelefon: 021.337.41.26/27/29/30Fax: 021.337.41.12e-mail: [email protected]

Adresa: Str. Petru Bran nr. 5c, Satu Mare, jud. Satu MareTelefon: 0361.425.698Mobil: 0744.631.698Fax: 0361.425.698E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Decebal nr. 6, Constanţa, jud. ConstanţaTelefon: 0241.699.099Fax: 0241.699.098E-mail: [email protected];

[email protected]

Adresa: Str. Lungă nr. 91, camera 2, Codlea, jud. Braşov

Telefon: 0268.401.256

Fax: 0268.401.256

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATFONDUL PROPRIETATEA 70%

Persoane fizice 30%

ACţIONARIATCsaba CSAPO 45%

Daniel DONCA 45%

Florian VANDICI 10%

ACţIONARIATGabriel Octavian NICOLAE 65%

Cristina FILIP 20%

Georgeta SĂRĂCIN 15%

ACţIONARIATCristina RĂDUCEA 50%

Doru ACSINTE 50%

MANAGEMENTRodica CERNĂTESCU, Director GeneralCamelia DRĂGAN, Director Executiv

MANAGEMENTDaniel DONCA, AdministratorFlorian VANDICI, Director Executiv

MANAGEMENTCristina RĂDUCEA, Director Executiv

www.carom-sa.ro

www.consultasig.ro

www.verasig.ro

www.contacs.ro

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI OFERTA DE ASIGURĂRI

Regularizarea daunelor şi asistenţă în caz de necesitate

Page 105: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 103

BROKERI DE ASIGURĂRI

CORPORATE Ins. Services

DACIA ASIG

CREDO Insurance

DESTINE

Adresa: Str. Berveni nr. 32, sector 1, Bucureşti

Telefon: 0742.131.331

Call Center: 0742.131.330

E-mail: [email protected]

Str. Baba Novac nr. 15A, bl. 3, sc. B, parter, sector 3, BucureştiMobil: 0722.564.010Fax: 021.324.26.07E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Munţii Tatra nr. 4-10, et. 6, sector 1, BucureştiTelefon: 021.305.51.50Mobil: 0724.200.260Fax: 0372.871.749Call Center: 0724.200.260E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Vasile Lupu nr. 36, Ploieşti, jud. Prahova

Telefon: 0344.801.880

Fax: 0344.801.881

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATFINANCIALS Consulting SRL 99%

Artiom GANDRABUR 1%

ACţIONARIATLiliana PAUN 100%

ACţIONARIATIoana Mihaela NECULA 90%

Toni Ioan TATARU 10%

ACţIONARIATDESTIN ASIG SRL 90%

Dumitru JITARIU 10%

MANAGEMENTArtiom GANDRABUR, Director General

MANAGEMENTIoana Mihaela NECULA, Administrator, Director GeneralMirela BARBU, Administrator

MANAGEMENTLiliana PAUN, Administrator

MANAGEMENTRomeo BOCĂNESCU, Director

www.corporateinsurance.ro www.credo-asigurari.ro

Broker de Asigurare Reasigurare

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

Page 106: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

104 BROKERI DE ASIGURĂRI

eClaims Management

EPM România

EOS RISQ România

EURO ARC

Adresa: Str. Barbu Văcărescu nr. 157B, sector 2, BucureştiTelefon: 021.208.87.93Fax: 021.208.87.93 E-mail: [email protected]

Adresa: Str. George Coşbuc nr. 69, sector 5, BucureştiTelefon: 021.336.36.99Mobil: 0755.562.222Fax: 021.301.99.10E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Sfânta Vineri nr. 29, Electrocentre, corp B, et.1, sector 3, BucureştiTelefon: 021.314.20.33Fax: 021.315.96.30E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Matei Basarab nr. 64, bl. L110, ap. 23, sector 3, BucureştiTelefon: 021.322.84.80Fax: 021.321.73.02E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

AGENţIE

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATIon MOISE Acţionar Majoritar

ACţIONARIATEOS Risk N.V., Belgia

GrECo International Holding AG, Austria

ACţIONARIATMihai IORGOVEANU 60%

Anca IORGOVEANU 40%

MANAGEMENTIon MOISE, Administrator, Director General

MANAGEMENTEric BELLANDO, Director GeneralLiana PETRE, Director AdjunctDacian CERNEŞTEAN, Director Tehnic

MANAGEMENTAndreea NICOLESCU, Director Executiv MANAGEMENT

Mihai IORGOVEANU, Director General

www.eclaims.ro

www.epm.ro

www.eosrisq.ro

www.euroarc.ro

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

Broker de Asigurare

SERVICII

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

Regularizarea daunelor şi asistenţă în caz de necesitate

Page 107: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 105

BROKERI DE ASIGURĂRI

EXA

EXPRESS Insurance

EXPRES

FAIRWAY

Adresa: Str. Muntele Găina nr. 36, Oradea, jud. BihorTelefon: 0359.414.465Mobil: 0744.288.575Fax: 0359.176.377E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Ştefan cel Mare nr. 6, Braşov, jud. Braşov Telefon: 0268.313.025Fax: 0268.313.025E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Turnu Măgurele nr. 66, sector 4, BucureştiTelefon: 021.461.01.66; 021.461.00.63Mobil: 0726.133.436E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Revoluţiei din 22 Decembrie 1989 nr. 18, bl. L9, sc. A, ap. 3, Constanţa, jud. ConstanţaTelefon: 0241.616.533; 0241.619.566Fax: 0241.619.837E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

PUNCT DE LUCRU

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATCristian ILE 100%

ACţIONARIATRaul Claudiu ŞULEA 50%

Paulina ŞULEA 50%

ACţIONARIATDumitru SUBŢIRELU 50%

Iacob PLAXENCO 50%

ACţIONARIATViorica MITREA 50%

Aurel IONESCU 50%

MANAGEMENTCristian ILE, Administrator

MANAGEMENTDumitru SUBŢIRELU, Director General

MANAGEMENTRaul Claudiu ŞULEA, Director ExecutivPaulina ŞULEA, Director Adjunct

MANAGEMENTViorica MITREA, Director General

www.exabroker.ro

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI OFERTA DE ASIGURĂRI

înţelege şi decriptează actualitatearadiofranceinternationale şi Revista PRIMM te invită la o discuţie despre asigurări şi pensii GÂNDEŞTE BIZ - Marţi, de la ora 13:30

Page 108: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

106 BROKERI DE ASIGURĂRI

FAMILLIO

FINANCE

FEHU

Financial Services Group

Adresa: Str. Sf. Apostol Andrei nr. 21,Oradea, jud. Bihor

Telefon: 0259.411.614

Fax: 0259.411.615

E-mail: [email protected]

Adresa: Bd. Timişoara nr. 26Z, Anchor Plaza, et. 7, birou 7C02, sector 6, BucureştiTelefon: 021.308.56.30Fax: 021.308.56.31E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Av. Şerban Petrescu nr.21, sector 1, BucureştiTelefon: 021.232.70.53Fax: 021.232.70.38 Call Center: 0749.155.340E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Libertăţii 27/b/6 Oneşti, jud. Bacău

Telefon: 0234.326.880

Fax: 0234.326.880

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATFAMILLIO BEFEKTETESI ES TANACSADO KFT 100%

ACţIONARIATYagmur SATANA 100%

ACţIONARIATIuliana DIACONU 50%

Cristina POENARU 50%

ACţIONARIATPersoane fizice 100%

MANAGEMENTNicolette SZILASI, Administrator Paal ZOLTAN, Administrator

MANAGEMENTIuliana DIACONU, Managing Partener

MANAGEMENTKerem SEKIYZARALI, AdministratorCristina OŢET, Director General

MANAGEMENTLiviu DINESCU, Administrator, Director General

www.fehu.ro

www.fsgbroker.ro

Agent de Asigurări

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

Page 109: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 107

BROKERI DE ASIGURĂRI

FORUM Insurance

GLOBAL Assistance

GENERAL Ins.&Consulting

GLOBAL Insurance

Adresa: Str. Bibescu Vodă nr.5, bl. P5A, sc. B, et. 6,

ap. 28, sector 4, Bucureşti

Telefon: 021.335.77.35

Fax: 021.335.68.35

E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Mileniului, nr. 16/2, Satu Mare, jud. Satu MareTelefon: 0261.713.300Mobil: 0756.099.560Fax: 0261.713.300 E-mail: [email protected]

Adresa: Calea Victoriei nr. 21, sector 3, Bucureşti

Telefon: 021.315.30.88

Mobil: 0724.089.149

Fax: 021.315.30.88

E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Peneş Curcanul bl.8, ap. 5, Arad, jud. AradTelefon: 0257.250.422Mobil: 0722.249.491Fax: 0257.250.422 E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATMihaly LIEB 62%

Zoltan KONDOR 35%

Andrei BOJE 3%

ACţIONARIATDiana ROŞU 97%

Tudor ROŞU 3%

ACţIONARIATGavril Livius BORLEA 100%

MANAGEMENTRaoul Cristian MOROSANU, General ManagerClaudia Nicoleta GARBIS, Deputy ManagerMaria CHIRILA, Sales ManagerElisa ALBULESCU, Project Manager

MANAGEMENTDiana ROŞU, Director General

MANAGEMENTAndrei BOJE, Administrator, Director General

MANAGEMENTGavril Livius BORLEA, Director

www.foruminsurance.ro

www.globalassistancebroker.ro

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

Agent de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI OFERTA DE ASIGURĂRI

Page 110: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

108 BROKERI DE ASIGURĂRI

GLOBAL RISK Services

GRAS SAVOYE România

GLOBASIG 2002

GrEco Romania GmbH

Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 8A, clădirea Gema, et. 1, sector 6, BucureştiTelefon: 021.410.50.65Fax: 031.402.56.17E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Armindenului nr. 2, sector 1, BucureştiTelefon: 021.231.91.69Fax: 021.231.91.70e-mail: [email protected]

Adresa: Str. Vasile Lascăr nr. 191, sector 2, BucureştiTelefon: 021.252.81.83; 0755.046.316Fax: 021.252.81.68E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Sfânta Vineri nr. 29, Electro Center, et. 1, sector 3, BucureştiTelefon: 021.319.49.52Fax: 021.319.49.53 E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SUCURSALA BUCUREŞTI

ACţIONARIATARTRII 80%

FATII 10%

Carmen SIBIŞAN 10%

ACţIONARIATGRAS SAVOYE SA 92,5%

Persoane fizice 7,5%

ACţIONARIATNicoleta BABETI 40%

Alina GADEA 40%

Alin DELEANU 20%

ACţIONARIATGrECo International Holding AG, Austria

MANAGEMENTCarmen SIBIŞAN, Director General

MANAGEMENTAntonio BABETI, Director ExecutivAlina GADEA, Administrator, Director de VânzăriNicoleta BABETI, Director Adjunct

MANAGEMENTLaurent CHARLIER, General ManagerEmil IRIMESCU, Manager Departament AutoDaniela STOICA, Manager Departament Enterprise

MANAGEMENTNorbert HINDINGER, General ManagerWalter SCHENK, General ManagerLiana PETRE, Head of Romanian Branch

www.grs.com.ro

www.grassavoye.ro

www.globasig.ro

www.greco.eu

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

Consultanţă de asigurări şi risk management

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

SERVICIIPrograme de asigurare pentru clienţi corporativi, consultanţă de risk management şi employee benefits

Page 111: ANUARUL ASIGURARILOR 2010
Page 112: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

110 BROKERI DE ASIGURĂRI

GUILD

HOBBIT

HERMANNSTADT

HSI Insurance

Adresa: Str. George Călinescu nr. 8, sector 1, Bucureşti

Telefon: 0733.480.886

Fax: 031.817.25.57

Call Center: 0721.102.069

E-mail: [email protected]

Str. Ceaikovschi nr. 3, bl. B, et. 2, ap. 22, sector 2, Bucureşti

Telefon: 021.230.78.27

Fax: 021.230.78.27

E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Titu Maiorescu nr. 2, parter, Sibiu, jud. Sibiu

Telefon: 0269.434.606; 0369.401.493

Fax: 0269.241.606

E-mail: [email protected]

Adresa: Bd. Timişoara nr. 60D, sector 6, Bucureşti

Telefon: 021.444.33.12; 021.96.00 int 223

Fax: 021.444.33.12

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL (pentru relaţii cu publicul)

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATIMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA 95%

Dorel DUŢĂ 5%

ACţIONARIATNicolae CIRICA 30%

Alexandru Gabriel UDRESCU 70%

ACţIONARIATHerbert STEIN 100%

MANAGEMENTRomeo JANTEA, Director GeneralBogdan CRĂCIUN, Director AdjunctDorinel Vasile COZIANU, Director AdjunctCristi COSTACHE, Director Back Office

MANAGEMENTAlexandru Gabriel UDRESCU, Director Executiv

MANAGEMENTDorel DUŢĂ, Director General

MANAGEMENTHerbert STEIN, AdministratorIoana MARIN, Director

www.guildbroker.ro

www.hobbitasig.ro

www.hbar.ro

www.aviso.ro

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI OFERTA DE ASIGURĂRI

Page 113: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 111

BROKERI DE ASIGURĂRI

INK Consultanţă

IRECSON KBR

INTERFIDES International

Adresa: Str. Olari nr. 7A, et. 2-3, sector 2, Bucureşti,

Telefon: 021. 212.06.40/41/42

Fax: 021. 212.22.96; 021. 212.30.66

E-mail: [email protected]

Adresa: Calea Victoriei nr. 2, sector 3, Bucureşti

Telefon: 021.314.18.90

Fax: 021.314.18.90

E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Predeal nr. 68, et. 1, Tg. Mureş, Jud. MureşTelefon: 0265.210.651Mobil: 0724.575.864Fax: 0265.210.651E-mail: [email protected]

Adresa: Bd. Unirii nr.10, bl. 7B, sc. 1, et.3, ap. 9, sector 4, BucureştiTelefon: 021.316.50.84; 021.316.50.85Fax: 021.316.50.59E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATKBC Lease Holding NV (Belgium) 100%

ACţIONARIATDumitru POROJAN 60%

IRECSON SRL 40% ACţIONARIATDorin HARPA 50%

Nina Cristina HARPA 50%

ACţIONARIATINTERFIDES Assicurazioni–Italia 100%

MANAGEMENTSebastian Romulus MATIŞAN, Director GeneralAdrian LAMBRULESCU, Director FinanciarŞtefan Alexandru FLOREA, Director de Vânzări

MANAGEMENTMarius EPURE, Director ExecutivGabriel HORGE, Director Vânzări MANAGEMENT

Dorin HARPA, Director GeneralMarius POK, Director Economic

MANAGEMENTDiana Luiza COPIL, Director

www.inkbroker.ro www.interfides.ro

www.irecson.ro

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare Reasigurare Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

SERVICII

Regularizator de daune auto interne şi internaţionale

Page 114: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

112 BROKERI DE ASIGURĂRI

KRON Asig

LION

LEADER TEAM

LONDON Brokers

Adresa: Str. Toamnei nr. 18, sc. B, ap. 3, Braşov, jud. BraşovTelefon: 0268.323.225Fax: 0268.311.440Mobil: 0729.974.599; 0729.974.737E-mail: [email protected]

Adresa: Bd. Tomis nr. 143A, Constanţa, jud. Constanţa

Telefon: 0241.542.424

Fax: 0241.542.424

E-mail: [email protected]

Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 62A, Centrul de Afaceri Spectrum, sector 2, BucureştiTelefon: 031.410.04.31Fax: 031.805.23.11E-mail: [email protected]

Adresa: Bld. Dimitrie Pompeiu 10A, Conect Business

Park, clădire C3, et. 6, sector 2, Bucureşti

Telefon: 021.310.14.58; 021.310.14.59; 021.310.14.60

Fax: 021.310.14.61

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL (pentru relaţii cu publicul)

ACţIONARIATMihai VRISCU 50 %

Carmen PITU 50 %

ACţIONARIATRăzvan RUSU 60 %

Laura MIHALAŞCU 40 %

ACţIONARIATCristina-Alina DEMETRESCU 100%

MANAGEMENTIoana BIJA, Director GeneralRamona RUŞENESCU, Director VânzăriLavinia SÂRBU, Director Vânzări

MANAGEMENTCarmen PITU, AdministratorMihai VRISCU, Administrator

MANAGEMENTRăzvan RUSU, Director General

MANAGEMENTOvidiu DEMETRESCU, Director GeneralAlexandra IONESCU, Director Vânzări-pers.fiziceAlexandru NEMTREANU, Director Vânzări -pers.juridice

www.kronasig.ro www.leaderteam.ro

www.londonbrokers.rowww.lionbroker.ro

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare Reasigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

Page 115: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 113

BROKERI DE ASIGURĂRI

MARSHBroker de Asigurare Reasigurare

Cristian FUGACIUDirector General

Educarea publicului rămâne prioritatea numărul 1 a pieţei de asigurări

AA: În acest moment, rezultatele anului 2009 sunt, în mare măsură, cunoscute. În aprecierea dvs., care sunt cele mai im-portante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?

Cristian FUGACIU: Criza a adus riscuri noi la care toate compa-niile au trebuit să se adapteze. Lipsa lichidităţilor şi veniturile în descreştere sunt două dintre problemele care au afectat mediul de business din România, implicit şi piaţa de asigurări. Un efect concret este orientarea clienţilor către eficientizarea programelor de asigurări. Unele companii s-au adaptat noilor cerinţe şi vor avea de câştigat pe termen lung.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a confruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?

C.F.: Aşa cum menţionam înainte, clienţii au simţit nevoia să-şi optimizeze programele de asigurări. Marsh România a avut o atitudine proactivă şi a venit în întâmpinarea acestei nevoi prin reanalizarea acestor programe şi obţinerea pe cât posibil de reduceri. În multe cazuri am sfătuit clienţii să-şi adapte-ze programele de asigurări la noile condiţii de risc. Suntem siguri ca această abordare va da roade pe termen lung prin faptul că reducerile şi sfaturile oferite clienţilor sunt apreciate la justa lor valoare, câştigându-le fidelitatea.

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? Va aduce anul acesta oportunităţi care să sprijine re-lansarea pieţei de asigurări? La polul opus, care ar putea fi principalele ameninţări pentru evoluţia pieţei?

C.F.: Piaţa trebuie să se stabilizeze şi să se adapteze noilor condiţii. Credem că este o perioadă de reaşezare, dar nu este o perioadă de creşteri precum cele din trecut. Ameninţările asupra pieţei sunt cele legate de instabilitatea economică, lu-cru care poate afecta foarte multe alte sectoare economice.

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010?

C.F.: Principalul nostru obiectiv a rămas constant de-a lungul celor 15 ani de prezenţă în România, şi anume satisfacţia cli-enţilor. Suntem convinşi că în 2009 am reuşit sp atingem din nou acest obiectiv şi sperăm să ne îndeplinim scopul princi-pal. În plan secundar, ne dorim întărirea şi creşterea echipei pentru a ne optimiza operaţiunile şi a oferi baza pentru o creştere sănătoasă a companiei.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigu-rărilor din România în acest moment?C.F.: Problema cu care se confruntă piaţa din România este, încă, lipsa de educaţie în asigurări. Credem cu tărie că investi-ţiile într-un proiect care să dezvolte această latura şi-ar dovedi roadele în timp. Odată cu creşterea nivelului de cunoştinte în asigurări ale clienţilor vom atinge un nivel mai bun de protec-ţie şi o atitudine schimbată faţă de conceptul de asigurări.

Adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca Business Park, corp A1, et. 3, sector 1, BucureştiTelefon: 021.232.18.74 Fax: 021.232.21.02Call center: 021.232.18.74E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATMARSH International Holdings, Inc. 57,79%

MMC UK Group Limited 42,21 %

MANAGEMENTCristian FUGACIU, Director General

OFERTA DE ASIGURĂRI

www.marsh.ro

Page 116: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

114 BROKERI DE ASIGURĂRI

MAKLER-SIG

MILLENIUM Insurance MODEL

MEDIA Invest

Adresa: Str. Bethlen Gabor nr. 2, Odorheiu Secuiesc, jud. HarghitaTelefon: 0266.217.136Mobil: 0722.481.857Fax: 0366.814.337E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Splaiul Unirii nr. 74, et. 2-5, sector 4, BucureştiTelefon: 021.330.37.96; 021.330.37.99Fax: 021.330.37.85E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Aleea Terasei nr. 10, bl. R12B, sc. 1, et. 9, ap. 40, sector 1, BucureştiTelefon: 021.317.45.94Fax: 021.317.45.94E-mail: [email protected], [email protected]

Adresa: Str. N.Titulescu nr. 3, sc. B, ap.7, Bacău, jud. Bacău

Telefon: 0234.581.670; 0234.581.672; 0234.581.674

Mobil: 0744,569,841

Fax: 0234.581.572

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATGRIVCO 80,6% 

Fundaţia ‘DAN VOICULESCU’ 6,067%

Ştefan-Emanuel PRIGOREANU 9,9%

Ana Camelia ISACHE 3,433%

ACţIONARIATCarmen VINTILĂ 100%

ACţIONARIATCostel VASCAN 88,2% ;

Persoane fizice 11,8%.MANAGEMENT

Alfred KOFFOL, Administrator, Director Executiv

MANAGEMENTAna Camelia ISACHE, Preşedinte CA, Director GeneralCristina UZUN, Director Executiv

MANAGEMENTCarmen VINTILĂ, Director ExecutivAna Beatrice GARAIACU, Director Vănzări

MANAGEMENTCostel VASCAN, Administrator, Director Executiv

www.mediainvestba.ro

www.myinsurance.ro www.modelbroker.ro

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

Page 117: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 115

BROKERI DE ASIGURĂRI

AA: În aprecierea dvs., care sunt cele mai importante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?Alexandeu APOSTOL: Unele din efectele crizei precum creş-terea şomajului şi scăderea puterii de cumpărare a românilor au dus implicit la scăderea cumpărării produselor de asigurare, atât a celor pentru protecţie cât şi a celor pentru economisire şi investiţii. Specific românesc, putem considera că, în calculul re-ducerii cheltuielilor familiale, printre primele care au fost luate în evidenţă au fost asigurările.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a con-fruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?A.A.: În condiţiile scăderii mediului economic, Comisia de Su-praveghere a Asigurărilor a luat decizia administrativă de a li-mita comisionul la poliţele de asigurare tip RCA (care reprezin-tă peste 25% din volumul pieţei asigurărilor din România), ceea ce a condus la scăderea veniturilor companiei cu peste 35%.

Provocarea companiei Maxygo a fost pentru anul 2009 - şi rămâne în continuare - menţinerea pe piaţă, dar şi scăderea cheltuielilor concomitent cu menţinerea şi motivarea forţei de vânzări.

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? Va aduce anul acesta oportunităţi care să sprijine relan-sarea pieţei de asigurări? La polul opus, care ar putea fi princi-palele ameninţări pentru evoluţia pieţei?A.A.: Am puţine aşteptări, în sensul că anul acesta nu va aduce oportunităţi multe. Acestea ar putea să vină în primul rând de la mediul politic care ar trebui să legifereze urgent probleme ca reforma în sănătate sau deductibilitatea asigurărilor de viaţă şi să continue reforma pensiilor, Nu cred însă că aceste probleme se vor rezolva prea curând, acestea constituind şi ameninţările pentru evoluţia pieţei.

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010? A.A.: Obiectivele companiei Maxygo pentru anul 2010 sunt menţinerea pe piaţă, dezvoltarea şi profesionalizarea forţei de vânzări.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigu-rărilor din România în acest moment?

A.A.: Am atins acest subiect la întrebarea anterioară, şi anume prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigurărilor din România este legiferarea – incluzând aici şi stabilirea cadrului legal de pregătire profesională a tuturor jucătorilor din piaţă, atât a asi-gurătorilor cât şi a intermediarilor.

MAXYGOBroker de Asigurare

Alexandru APOSTOLDirector General

Mediul politic care ar trebui să legifereze urgent probleme ca reforma în sănătate sau deductibilitatea asigurărilor de viaţă şi să continue reforma pensiilor

Adresa: Str. Zidari nr. 16, bl. 13D, ap. 3, Ploieşti, jud. Prahova Telefon: 0720.990.503; 0720.990.575Fax: 0244.567.964E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATAlexandru APOSTOL 50%

Luciana APOSTOL 50%

MANAGEMENTAlexandru APOSTOL, Director General

Luciana APOSTOL, Director General Adjunct

OFERTA DE ASIGURĂRI

www.mgb.ro

Page 118: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

116 BROKERI DE ASIGURĂRI

AA: În acest moment, rezultatele anului 2009 sunt, în mare măsură, cunoscute. În aprecierea dvs., care sunt cele mai im-portante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?

Victor SRAER: Cel mai important efect al crizei în piaţa asi-gurărilor este schimbarea de filosofie în companii, în sensul trecerii de la centrarea pe cota de piaţă la axarea pe profit. Această schimbare are efecte pozitive pentru piaţă. În primul rând, a scăzut, şi sper că va scădea până la eliminare, prezenţa celor care generează pierderi şi fraude în piaţă. Pe de altă par-te, creşte gradul de profesionalism. Sperăm ca noul context economic şi noile rigori impuse de jucătorii din piaţă, să ducă în 2 -3 ani la dispariţia amatorismului din asigurări. Sper să apară oameni care să nu mai vadă asigurările ca pe o oportu-nitate speculativă, cum este de exemplu cazul poliţelor RCA, ci ca pe o profesie care necesită o pregătire serioasă. Pe scurt, este vorba de maturizarea pieţei de asigurări.

În ceea ce priveşte specificul crizei în România, pot să vă spun că aceasta nu a fost întotdeauna tratată cu suficientă seriozitate în 2009. Dar începutul lui 2010 pare să arate o abordare mai serioasă şi mai eficientă a problemelor legate de criza economică.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a confruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?

V.S.: Pe segmentul corporate am încercat şi am reuşit să ne menţinem la nivelul anului anterior. Am făcut acest lucru prin transformarea ameninţărilor crizei în oportunităţi, şi mă refer în special la dezvoltarea asigurărilor de credite comerciale.

Pe retail, provocarea a fost să ne consolidăm poziţia în centrele comerciale. Având în vedere că acum suntem pre-zenţi în aproape toate centrele comerciale importante din ţară, putem să spunem că am reuşit ce ne-am propus. În plus, aveam nevoie de o echipă capabilă să susţină această creş-tere. În 2009 am format această echipă de profesionişti şi am pregătit-o pentru performanţă. Un alt element important a fost dezvoltarea unui sistem informatic prin care să susţinem creşterea mare din retail.

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? Va aduce anul acesta oportunităţi care să sprijine re-lansarea pieţei de asigurări? La polul opus, care ar putea fi principalele ameninţări pentru evoluţia pieţei?

V.S.: În 2010 sper să ne menţinem creşterea. Dar cum piaţa de asigurări este strict legată de evoluţia economică per ansam-blu, cred că este nevoie să fim pregătiţi şi pentru un scenariu mai puţin optimist.

Cred că oportunităţile pentru piaţă sunt limitate în acest an. Programul Rabla 2010 va avea efecte doar pe termen scurt şi nu cred că va putea compensa scăderea dramatică a pieţei auto. Pe de altă parte, asigurarea obligatorie a locuinţei este un proiect încă incert şi este greu de considerat o oportunita-te reală pentru piaţa de asigurări. Deci nu văd oportunităţi cu efecte imediate, capabile să compenseze scăderile organice

NC Services

Adresa: Aleea Teişani nr. 84, Sector 1, Bucureşti

Telefon: 021.316.09.55

Fax: 021.316.09.56

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATONDATRA BV – Olanda 70%

Alexandru Adrian VIŞAN 30%

MANAGEMENTCamelia VIŞAN, Director General

www.nc-services.ro

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

NEUTRO RISK

Adresa: Calea Moşilor nr.131 sc. A, ap. 12, sector 2, BucureştiTelefon: 021.313.77.13Fax: 021.313.77.13E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENTNusha MOLDOVAN, Director General

www.neutrorisk.ro

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

Page 119: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 117

BROKERI DE ASIGURĂRI

OttoBroker de AsigurareOttoBroker – Asigurări pentru toţi OttoBroker – Corporate Division

Victor SRAERDirector General

O strategie de piaţă pentru România ar trebui să înceapă cu educarea publicului, dar şi cu eliminarea amatorismului din piaţa asigurărilor

ACţIONARIATVictor SRAER 90%

Teisi WILHELM 10%

MANAGEMENTVictor SRAER, Director GeneralSimona PANAITESCU, Director OperaţiuniGabi TUICA, Corporate ManagerPaula MOCANU, Director Vânzări Retail

Adresa: Bd. Unirii nr. 69, sector 3, Bucureşti Tel.: 021.312.98.10 Tel.: 031.425.25.02; 031.425.25.03 Fax: 021.314.50.75 Call Center: 031.425.25.00E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

www.asiguraripentrutoti.ro

www.ottobroker.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

OttoBroker Asigurări pentru toţi

OttoBroker Corporate Division -

de business. Chiar dacă relansarea economică va începe în 2010, oricum efectele ei nu vor apărea anul acesta, aşa cum şi criza s-a resimţit cu întârziere în piaţa de asigurări.

Cred că cele mai mari ameninţări pentru piaţă în momen-tul de faţă sunt fraudele şi materializarea unui scenariu pe-simist al evoluţiei economice. Mai mult, o ameninţare reală este şi concurenţa neloaială pe toate palierele care afectea-ză imaginea pieţei şi rezultatele financiare ale operatorilor serioşi.

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010?

V.S.: Pentru 2010, ne-am propus să consolidăm echipa Otto-Broker. Un alt obiectiv este să deschidem noi canale de distri-buţie. Mă refer pe de o parte la online, dar şi la dezvoltarea pe un alt model decât cel din centrele comerciale.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigu-rărilor din România în acest moment?

V.S.: Din punctul meu de vedere, o strategie de piaţă pentru România ar trebui să aibă patru componente principale: edu-carea publicului, eliminarea fraudelor, eliminarea amatorismu-lui, restructurarea şi eficientizarea proceselor interne ale tutu-ror companiilor din piaţă.

Page 120: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

118 BROKERI DE ASIGURĂRI

PATY ASIG PIRAEUS Broker Romania

Adresa: Aleea Crăeşti nr. 5, bl. AD41, ap. 34, sector 6, BucureştiTelefon: 021.725.46.98Fax: 021.725.46.98E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Nicolae Caranfil nr. 63A, et. 1, sector 1, BucureştiTelefon: 021.303.69.59Mobil: 0733.233.658 Fax: 021.305.03.15

SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATMihai BUZATU 50%

Tunde BUZATU 50%

ACţIONARIATPIRAEUS Bank Greece S.A. 95%

PIRAEUS Bank România S.A. 5%

MANAGEMENTTunde BUZATU, Administrator Mihai BUZATU, Director

MANAGEMENTCristian BĂLĂNICĂ, General Manager

www.piraeusbank.ro

Broker de Asigurare Broker de Asigurare Reasigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI OFERTA DE ASIGURĂRI

ORIZONT

Adresa: Str. A. Vlaicu nr. 21/31, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Telefon: 0744.371.544

Fax: 0264.460.179

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

MANAGEMENTFlorian GAL, Director GeneralFlorica DUDAŞ, Director General AdjunctAurel PĂUNESCU, Director ExecutivAurica GAL, Director Executiv

www.orizontbroker.ro

Broker de Asigurare Reasigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

OMNICONS 2000

Adresa: Calea Victoriei nr 58, Arad, jud. Arad

Telefon: 0357.809.777; 0357.809.799

Fax: 0357.809.777

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATMonica Adriana PALENCIUC 100%

MANAGEMENTMonica Adriana PALENCIUC, Manager

www.asigurari-victoria.ro

Agent de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

Page 121: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 119

BROKERI DE ASIGURĂRI

PORSCHE

QUALITRON Insurance

Adresa: Şos. Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, jud. IlfovTelefon: 021.208.26.38Fax: 021.208.26.36 Call Center: 021.208.26.00E-mail: [email protected]

Adresa: Str. Gheorghe Şincai nr. 6, Braşov, jud. BraşovTelefon: 0268.332.879Fax: 0268.330.300E-mail: [email protected]

[email protected]

SEDIUL CENTRAL

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATPorsche Bank AG 100%

ACţIONARIATQUALITRON SRL 100%

MANAGEMENTDr. Kurt LEITNER, CEO Porsche Finance Group RomaniaDr. Alexander NEKOLAR, CFO Porsche Finance Group Romania

MANAGEMENTMarius ŞTEFĂNESCU, Director General

www.porschebank.ro

Broker de Asigurare

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

Cel maiimportant eveniment internaţional de profil

al primăverii europene

Forumul InternaţionalAsigurări - Reasigurări

by

www.fiar.ro

PIEŢE INTERNAŢIONALEDE ASIGURĂRI/REASI GURĂRI

ZIUA BROKERILOR

ZIUA ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ

ZIUA PENSIILOR PRIVATE

ZIUA INVESTIŢIILOR FINANCIARE

ZIUA ASIGURĂRILOR AUTO

peste 600 de participanţipeste 300 de companii reprezentatepeste 100 de companii din afara Românieipeste 2000 de întâlniri bilaterale conferinţe:

Din 1998, an de an,

Page 122: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

120 BROKERI DE ASIGURĂRI

Andrei RĂDULESCUDirector General POWER Holding

POWER InsuranceBroker de Asigurare

AA: care sunt cele mai importante efecte generate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Se poate vorbi, în această privinţă, de un specific românesc?

Andrei RĂDULESCU: În condiţiile ştiute, adică un nivel scăzut de educaţie al populaţiei în ceea ce priveşte utilitatea asigurărilor, căruia i se adaugă efectele crizei economice mon-diale, concomitent cu lipsa unei campanii media iniţiate de autorităţi pentru instruirea populaţiei pe acest subiect, nu cred ca asigurările vor fi percepute ca ceva absolut necesar încă o bună perioadă de timp.

Continuăm să avem 80-90% din proprietăţi neasigurate, iar acest procentaj va scădea începând din vară doar datorită impunerile legii asigurării obligatorii a locuinţelor. Continuăm să auzim despre conducători auto care nu îşi încheie nici măcar asigurarea auto obligatorie, cu atât mai puţin Casco. Creşterea somajului pe de-o parte, cât şi reducerea semnificativă a ratei de succes în recuperarea creanţelor în activitatea companiilor, fac să întâlnim din ce în ce mai des opţiunea din partea clienţilor pentru asigurările ieftine, ceea ce ne conduce spre preferinţa în colaborare cu un anumit segment de asigurători. Iată deci un specific românesc, daca vreţi, preferinţa spre preţul cel mai scăzut în detrimentul calităţii.

Serviciile de slabă calitate oferite de acest segment de asi-gu rători, care întârzie asumarea obligaţiilor de plată când apar daunele, au ca efect imediat apariţia unui număr mare de clienţi nemulţumiţi care transmit dezamăgirea lor masei largi de potenţiali clienţi, cu efecte devastatoare asupra pieţei.

AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a con-fruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?

A.R.: Schimbarea radicală în modul de emitere a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto – emiterea online, ince-pând cu 01 ianuarie 2010, a fost principala provocare pentru noi în anul care a trecut. Am investit importante resurse mate-riale şi umane, ne-am alăturat o echipă de adevaraţi experţi IT, astfel că rezultatele au fost pe măsura: probabil cel mai perfor-mant soft de Ofertare/Emitere/Gestiune a poliţelor RCA, capa-

bil să facă totul în doar câteva minute. Performanţa softului s-a regăsit în rezultatele din vânzari ale reţelei de Parteneri Power, din momentul începerii folosirii sale şi până astăzi.

A fost o bună ocazie pentru noi să ne diferenţiem de restul brokerilor locali, printr-o nouă abordare inovativă a schimbări-lor de pe piaţă, pe care le-am perceput ca pe o oportunitate, nu ca pe o ameninţare!

AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010?

A.R.: Vedem în obligativitatea încheierii de asigurări pentru locu-inţe o oportunitate. Înţelegerea noastră este că astfel vom avea ocazia să facem noi munca guvernanţilor, în sensul educării asiguraţilor, prezentând avantajele pe care le aduce o asigura-re completă a bunurilor şi a locuinţei, astfel încât beneficiarii acestor asigurări să se simtă cu adevarat în siguranţă, protejaţi. Cu această ocazie vom observa diferenţa în calitatea serviciilor oferite de brokeri – această activitate care ar trebui să ofere o consultanţă de inalt profesionalism.

Ameninţările ar putea veni în schimb din mai multe direc-ţii: perpetuarea crizei economice, schimbări de politici la nivel central ale multinaţionalelor prezente pe piaţă, intervenţii arbi-trare ale organismelor de reglementare, etc.

Toate acestea sperăm totuşi să îi determine pe beneficiarii asigurărilor, clienţii români, să aleagă în continuare colabora-

Page 123: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 121

BROKERI DE ASIGURĂRI

Adresa: Str. C. Porumbescu nr. 60, et.1, Constanţa, jud. Constanţa Telefon: 0241.558.141; 0341.177.277Fax: 0341.177.377E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

POWER INSURANCE

ACţIONARIATPOWER Holding SRL 100%

MANAGEMENTSilviu MĂCRINEANU, Director GeneralMihaela MIRON, Director Adjunct

www.powerholding.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

rea cu un broker, beneficiind astfel de o consultanţă şi servicii anexe, prin larga paletă de produse oferite, versus relaţia direc-tă cu asigurătorul care are interesul imediat al încheierii unei poliţe funcţie de oferta de produse de care dispune. În această perspectivă încercăm să găsim soluţii inovatoare astfel încât colaborarea cu brokerul Power să reprezinte pentru client cea mai bună decizie.

AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010? A.R.: Pentru 2010 ne dorim dezvoltare! Vom pune în operă pro-iecte gândite încă de anul trecut şi vom culege cu satisfacţie roadele viziunii pe care Power a avut-o pentru aceşti ani de criză şi care ne-a asigurat stabilitatea activităţii de astăzi. Criza nu ne-a lăsat cicatrici şi mizăm că seriozitatea cu care am privit întregul tablou economic - adoptând măsuri de consolidare a activităţii, împreună cu crearea de noi canale prin care să ajun-gem la clienţii noştri, dezvoltarea de soluţii IT inovatoare, creş-terea ponderii în portofoliul nostru a asigurărilor facultative, de viaţă şi de sănătate - ne va tine focusaţi pe ceea ce contează pentru noi: asigurarea de servicii de calitate şi diversificarea continuă a paletei de produse destinate acoperirii nevoilor de siguranţă ale clienţilor noştri.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigurărilor din România în acest moment?A.R.: Într-un secol al vitezei, când drămuirea timpului este principala preocupare a fiecăruia, când oamenii doresc ca în câteva minute, din confortul spaţiului lor să îşi poată rezolva toate problemele, gândim că prioritar ar fi pentru România ar-monizarea la modul de lucru occidental, prin folosirea intensă a internetului cu posibilitatea printării de acasă a poliţelor, plă-tind electronic, consultându-se cu un operator aflat la dispozi-ţia clientului 24/7! Aceasta considerăm noi ca fiind prioritatea: atingerea unui acord şi conlucrarea dintre asigurători şi brokeri în oferirea accesului la produse rapid şi simplu, cu un minim de timp consumat, într-un cuvânt – modernitate!

RAIFFEISEN

Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 9, camera 9.01 şi et. 5, camera 5.08, sector 5, Bucureşti Telefon: 021.403.33.66Fax: 021.403.33.60E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATRAIFFEISEN Leasing International Gesellschaft m.b.H 100%

MANAGEMENTIulia OSMAN, Director ExecutivCristian IACOB, Şef Serviciu Asigurări-Departament Operaţiuni LeasingCătălina BOCĂNEALĂ CRĂCIUN, Director Financiar

Broker de Asigurare Reasigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

Adresa: Bld. Aviatorilor nr. 41, sector 1, BucureştiTelefon: 021.201.20.00Fax: 021.201.20.99 Call Center: 021.201.20.00E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATRCI Finanţare România 99,9%

Aurelia LEOVEANU 0,1%

MANAGEMENTAurelia LEOVEANU, AdministratorFlorina CENUŞĂ, Director ExecutivMihaela GEORGESCU, Director Executiv

Broker de AsigurareRCI Broker

Page 124: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

122 BROKERI DE ASIGURĂRI

AA: În aprecierea dvs., care sunt cele mai importante efecte ge-nerate de criză pe piaţa asigurărilor din România? Viorel VASILE.: Efectele crizei au fost resimţite în special pe seg-mentul corporate. Firmele şi-au reconsiderat costurile şi unul din domeniile la care au făcut reduceri a fost cel al asigurărilor.

De asemenea, piaţa de leasing s-a redus cu 75% faţă de anul 2008, şi aşa cum se cunoaşte leasingul a fost principalul motor al creşterii pieţei asigurărilor auto. AA: Care au fost cele mai importante provocări cu care s-a con-fruntat compania dvs. în 2009 şi cum le-aţi depăşit?V.V.: Fiind o companie specializată pe segmentul corporate, în special pe asigurări de echipamente de transport, criza ne-a afectat. Am reuşit să trecem peste scăderile generate de linia de business corporate prin dezvoltarea sistemului de franciză. La sfârşitul anului 2009 aveam 16 parteneri francizaţi în toată ţara şi 4 punctele de lucru proprii.

Practic, ponderea segmentului corporate a scăzut de la 80% în cifra noastră de afaceri (la nivelul anului 2006) până la 40% în prezent. Segmentul de retail a avut o evoluţie specta-culoasă tocmai prin dezvoltarea în teritoriu prin sistemul de franciză.AA: Care sunt aşteptările dvs. cu privire la evoluţia pieţei în 2010? V.V.: La nivelul anului 2010 aşteptăm ca piaţa asigurărilor să îşi reia creşterea beneficiind de reluarea vânzărilor pe segmentul auto. Începând cu 1 iunie 2010 va apărea obligativitatea asi-gurării locuinţelor şi în acest context vom asista la o creştere a vânzărilor în domeniul property.

Principala ameninţare o reprezintă decalajul dintre data ieşirii din criză a Europei şi data în care ieşirea din criză îşi face simţită prezenţa în economia românească.AA: Care sunt obiectivele companiei dvs. pentru 2010? V.V.: În acest an intenţionăm să consolidăm modelul de bu-siness dezvoltat în ultima perioadă - sistemul de franciză, şi să creştem calitatea serviciilor oferite clienţilor noştri. De ase-menea intenţionăm să fim prezenţi în principalele oraşe din România prin atragerea în sistemul nostru a unor oameni cu experienţă în asigurări, care pot duce la creşterea sănătoasă a cifrei de afaceri pe termen lung.

AA: Dacă aţi fi în situaţia de a elabora o strategie de piaţă, care credeţi că ar fi prioritatea numărul 1 pentru piaţa asigu-rărilor din România în acest moment?V.V.: În opinia noastră piaţa asigurărilor se confruntă cu o falsă problemă de imagine. O strategie de comunicare coroborată, a tuturor companiilor de asigurări de pe piaţă, ar trebui îndrep-tată către asiguraţi, pentru ca aceştia să conştientizeze nevoia de asigurare, fie ea în domeniile property, răspundere civilă sau asigurare de viaţă. Principala problemă este că în acest moment piaţa asigurărilor este identificată cu asigurarea de răspundere civilă obligatorie auto, lucru care nu poate aduce decât deservicii de imagine pe termen lung.

Adresa: Str. Bolidului nr. 4 - 6, sector 6, BucureştiTelefon: 021.745.62.69/70/71Mobil: 0746.141.428; 0746.141.430 Fax: 021.413.09.47E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

www.safetyasigurari.ro

OFERTA DE ASIGURĂRI

SAFETY BrokerBroker de Asigurare

Viorel VASILEDirector General

Vrem să atragem oameni cu experienţă în asigurări, care pot duce la creşterea sănătoasă a cifrei de afaceri pe termen lung

Page 125: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 123

BROKERI DE ASIGURĂRI

SILGA

Adresa: Str. Diligenţei nr. 8, sector 3, Bucureşti

Telefon: 021.323.97.24; 021.326.53.96

Fax: 021.323.97.24

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATGabriel STOIAN 25%

Alexandra-Irina STOIAN 37,5%

Mădălina Ana-Maria STOIAN 37,5%

MANAGEMENTMaria MOSCOVICI MUREŞEANU, Director General

www.silga-asig.ro

Broker de Asigurare Reasigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

SAFE Invest România

Adresa: Str. G. Coşbuc nr. 69, sector 5, BucureştiTelefon: 021.336.36.99Mobil: 0720.662.222Fax: 021.336.36.66E-mail: [email protected]

AGENţIE

MANAGEMENTMartin HERZEL - Director Executiv

www.safe-invest.ro

Broker de Asigurare

SCORPION

Adresa: Str. Virtuţii nr. 5, bl. 22, ap. 40, sector 6, Bucureşti

Telefon: 021.771.28.28

Fax: 021.771.28.28

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATCostel ALBOTĂ 100%

MANAGEMENTCostel ALBOTĂ, Director General

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

ROGRUP

Adresa: Str. Dorobanţilor nr. 49, ap. 6A, Cluj-Napoca, jud. ClujTelefon: 0264.430.669Fax: 0264.430.659 Call Center: 0730.587.868; 0729.591.177E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATOfelia Sandela GAVRILAŞ 50%

Ionuţ Cătălin ORLEA 50%

MANAGEMENTOfelia Sandela GAVRILAŞ, Director ExecutivIonuţ Cătălin ORLEA, Director Adjunct

www.rogrupbroker.ro

Broker de Asigurare

Page 126: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

BROKERI DE ASIGURĂRI

124 BROKERI DE ASIGURĂRI

MANAGEMENTGabriel LOGIN, Director General

STELLAR Re Europa

TRANSILVANIA

Adresa: Str. Toamnei nr. 48B, sector 2, BucureştiTelefon: 031.425.15.90Fax: 031.425.15.89 Call Center: 021.211.66.56E-mail: [email protected]; [email protected]

SEDIUL CENTRAL

Adresa: Str. Zorilor nr. 15, Bistriţa, jud. Bistriţa-NăsăudTelefon: 0263.235.900Fax: 0263.235.910E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATDenisa Mariana DUMITRU 45%

Peter R. AUBREY-SMITH 36%

Corina NENIŢĂ 10%

Sol KROLL 9%

MANAGEMENTDenisa Mariana DUMITRU, Director General

Cristina IGNAT, Director Adjunct - Operaţiuni Generale

Corina NENIŢĂ, Director Adjunct - Operaţiuni de Brokeraj

www.stellar-re.com

www.transilvaniabroker.ro

Broker de Asigurare Reasigurare

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

MANAGEMENTGheorghe GRAD, Director GeneralMarius Florin MOLDOVAN, Director Vânzări

SRBA

TOMASIG

Adresa: Intrarea Andrei Bârseanu nr. 2, Sector 3, BucureştiTelefon: 021.313.83.93; 021.313.45.02; 021.313.85.78Fax: 021.315.49.49E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

Adresa: Bd. Take Ionescu nr. 17, ap. 2, Timişoara, jud. TimişTelefon: 0256.490.874Fax: 0256.490.874E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATGheorghe GRAD 50%

Marius Florin MOLDOVAN 50%

ACţIONARIATAdrian Liviu TOMA 51%

Valentina Mirela TOMA 49%

MANAGEMENTAdrian Liviu TOMA, Director GeneralValentina Mirela TOMA, Director General Adjunct

www.romasigurari.ro; www.masigur.ro

Broker de Asigurare Reasigurare

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

OFERTA DE ASIGURĂRI

Page 127: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 125

BROKERI DE ASIGURĂRI

UNIPET

Adresa: Calea Rahovei nr. 326, bl. 59, parter, sector 5, BucureştiTelefon: 021.423.83.89Fax: 021.456.11.30E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATIulian PETRESCU 90%

Ionuţ MATEI 5%

Cristina MATEI 5%

MANAGEMENTIulian PETRESCU, AdministratorIonuţ MATEI, Director

www.unipetbroker.ro

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

MANAGEMENTRadu Nicolae GIOSANN, Director General

TRINITY GLOBAL

Adresa: Str. Turbinei nr. 4, sector 2, Bucureşti

Telefon: 021.231.72.66

Fax: 021.231.72.67

E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATRuxandra Oana GIOSAN 40%

Ilinca OPRESCU 40%

Horia Darius CIOCOIU 20%

www.trinitybrokers.ro

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

VERTICAL Assurance

Adresa: Str. Bucovinei nr. 63, camera 2, Timişoarajud. TimişTelefon: 0256.29.45.56Fax: 0256.49.29.46E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATForces Motrices France 50%

Radu ŞTEFĂNESCU 25%

Irina- Eleonora ŞTEFĂNESCU 25%

MANAGEMENTIrina-Eleonora ŞTEFĂNESCU, Director Executiv

www.verticalbroker.ro

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

UniCredit Insurance

Adresa: Str. Nicolae Caramfil nr. 25, sector 1, cod. 014141, BucureştiTelefon: 021.200.77.77Fax: 021.200.77.78E-mail: [email protected]

SEDIUL CENTRAL

ACţIONARIATBA-CA Leasing Versicherungsservice GmbH 99,8%

Investa Vermogensverwaltung Gesellschaft m.b.H 0,2%

MANAGEMENTMarius GURUIANU, Director Executiv

Broker de Asigurare

OFERTA DE ASIGURĂRI

Page 128: ANUARUL ASIGURARILOR 2010
Page 129: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 127

REţEA TERITORIALĂ

REţEAUAUNITĂŢILOR

TERITORIALECOMPANII

BROKERIDE ASIGURĂRI

Page 130: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

128 REŢEA TERITORIALĂ

BCR AsigurăriAgenţia AlbaStr. Transilvaniei nr. 25Tel.: 0258.816.600

CARPATICA AsigAgenţia AlbaStr. Avram Iancu nr. 3Tel.: 0258.814.569

EUREKOAgenţia Alba Piaţa Iuliu Maniu nr. 16Tel.: 0258.810.471

FATA AsigurăriSucursala AlbaStr. Călăraşi nr. 5Tel.: 0258.816.176

GENERALI AsigurăriAgenţia Alba Bd. Transilvaniei nr. 29Tel.: 0258.834.456

GRAWE RomâniaAgenţia Alba IuliaStr. Frederic Mistral nr. 5Tel.: 0258.810.926

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Iuliu ManiuPiaţa Iuliu Maniu, bl. 31DTel.: 0258.817.410Agenţia RevoluţieiBd. Revoluţiei nr. 22Tel.: 0258.816.363 0258.830.286 0258.830.546

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Alba Piaţa Iuliu Maniu nr. 8

Tel.: 0258.810.019

Fax: 0258.810.719

ABC Asigurări - ReasigurăriAgenţia AlbaStr. Traian nr. 36Tel.: 0258.812.191

ARDAFSucursala AlbaStr. Tudor Vladimirescu nr. 18Tel.: 0258.815.749 0258.814.022Agenţia Alba Str. Energiei nr. 18Tel.: 0258.833.436

ASIROMSucursala Alba Piaţa luliu Maniu nr. 13Tel.: 0258.811.883 0258.810.450

Agenţia Alba Iulia AmpoiBd. Republicii nr. 41 Tel.: 0258.810.010Agenţia Alba Bd. Revoluţiei bl. B6Tel.: 0258.830.633Agenţia Alba Iulia CentruStr. Tudor Vladimirescu nr. 9Tel.: 0258.810.633

AbrudARDAFAgenţia AbrudStr. Republicii nr. 12Tel.: 0258.780.203

ASIROMAgenţia AbrudStr. Mărăşeşti nr. 2Tel.: 0753.301.124

AiudALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia AiudStr. Cuza Vodă nr. 1Tel.: 0258.860.535

ARDAFAgenţia AiudStr. Transilvaniei bl. A8Tel.: 0258.863.545

ASIROMReprezentanţa AiudStr. Transilvaniei bl. 14ATel.: 0258.861.436

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru AiudStr. Băilor bl. 3Tel.: 0258.861.611

CARPATICA AsigAgenţia AiudStr. Cuza Vodă nr. 26Tel.: 0258.860.122

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru AiudStr. Cuza Vodă nr. 7Tel.: 0258.860.111

AlbA iuliA

ALLIANZ-ţIRIAC AsigurăriSucursala Alba Str. Tudor Vladimirescu nr. 3, cod 510096Tel.: 0258.811.560 0258.817.017 0258.817.016 0258.817.019Fax: 0258.815.650 0258.817.331 0258.817.010E-mail: [email protected]

ALBAAB

BCR AsigurăriSucursala AlbaStr. Tudor Vladimirescu bl. V4a, parterTel.: 0258.810.630Fax: 0258.810.991

Director:

Cristina Mihaela STAN

Agenţia ColumnaStr. Zorilor, bl. ColumnaTel.: 0258.812.646 0372.228.841 0372.703.453

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Alba Str. Frederic Mistral nr. 2Tel.: 0258.819.850

OMNIASIGSucursala AlbaStr. Oborului nr. 2Tel.: 0258.818.593

OMNIASIG LifeAgenţia AlbaStr. Mihai Viteazul nr. 4Tel.: 0258.810.073

UNIQA AsigurăriSucursala Alba Str. Traian nr. 18Tel.: 0258.835.155

bAiA de ArieşARDAFAgenţia Baia de ArieşStr. 22 Decembrie nr. 1Tel.: 0258.775.774

ASIROMAgenţia Baia de ArieşStr. Republicii nr. 5

blAjALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia BlajBd. Republicii nr. 22Tel.: 0258.712.687 0258.710.174

ARDAFAgenţia BlajStr. Republicii nr. 12Tel.: 0258.710.252

ASIROMReprezentanţa BlajStr. Republicii nr. 42Tel.: 0258.711.413

ASTRA AsigurăriAgenţia BlajStr. Gh. Doja, bl. 12Tel.: 0258.711.397

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru BlajStr. Eroilor nr. 27Tel.: 0258.710.172

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia AlbaBd. Transilvaniei nr. 25Tel.: 0258.830.785Fax: 0258.830.785E-mail: [email protected]

ASTRA AsigurăriSucursala Alba Str. Cloşca nr. 3, bl. C6, sc. D, ap. 2 şi 4, parter, cod 510022

Tel.: 0258.835.294

0258.833.266

0258.835.294

0258.833.266

E-mail: [email protected]

Director: Radu SOARE

www.astrasig.ro

Page 131: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 129

ABALBA

OMNIASIGPunct de lucru Blaj Str. Republicii nr. 31Tel.: 0258.711.411

CâmpeniALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru CâmpeniStr. Libertăţii nr. 6Tel.: 0258.771.530

ARDAFAgenţia CâmpeniStr. Libertăţii nr. 6Tel.: 0258.771.430

ASIROMReprezentanţa CâmpeniStr. Avram lancu nr. 14Tel.: 0258.771.816

ASTRA AsigurăriAgenţia CâmpeniStr. Meşteşugarilor nr. 4Tel.: 0258.771.074

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru CâmpeniStr. Libertăţii nr. 5Tel.: 0258.771.178

CugirASIROMAgenţia CugirStr. Alexandru Sahia nr. 1

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru CugirStr. Alexandru Sahia nr. 15Tel.: 0258.753.266

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru CugirStr. Doinei nr. 12Tel.: 0258.754.853

OCna mureşARDAFAgenţia Ocna MureşStr. Nicolae Iorga nr. 32Tel.: 0258.871.614

ASIROMAgenţia Ocna MureşStr. Nicolae lorga nr. 25

SebeşALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia SebeşStr. Lucian Blaga nr. 83Tel.: 0258.730.613 0258.731.822

ARDAFAgenţia SebeşStr. Lucian Blaga nr. 98Tel.: 0258.734.134

ASIROMReprezentanţa SebeşStr. Valea Frumoasei nr. 14ATel.: 0258.731.075

ZIUA ASIGURĂRILOR la Alba Iulia 20 februarie 2008

ASTRA AsigurăriAgenţia SebeşStr. Lucian Blaga nr. 96Tel.: 0258.731.771

CARPATICA AsigAgenţia SebeşStr. Valea Frumoasei, tronson B1Tel.: 0258.732.020

GENERALI AsigurăriPunct de Lucru SebeşStr. Lucian Blaga nr. 32Tel.: 0258.730.308

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru SebeşStr. Mihai Viteazul, bl. L9Tel.: 0258.733.047

OMNIASIGPunct de lucru SebeşStr. Călăraşi nr. 2DTel.: 0258.730.645

SAFETY Broker

Agenţia Sebeş Piaţa Libertăţii nr. 3Tel.: 0358.401.300

TeiuşASIROMAgenţia TeiuşStr. Clujului nr. 1

ASTRA AsigurăriAgenţia TeiuşStr. Clujului nr. 78Tel.: 0258.851.774

ZlaTnaASIROMAgenţia ZlatnaStr. Mărăşeşti bl. 6

Page 132: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

130 REŢEA TERITORIALĂ

aradABC Asigurări - ReasigurăriSucursala AradStr. Dreptăţii nr. 25

ALICO Asigurări RomâniaAgenţia AradBd. Decebal nr. 2-4Tel.: 0257.214.871

ARDAFSucursala AradStr. I. C. Brătianu nr. 6-8Tel.: 0257.251.684Agenţia Arad 1Calea Aurel Vlaicu, bl. 22Tel.: 0257.229.900 0257.289.900Agenţia Arad 2Bd. Revoluţiei nr. 31-33Tel.: 0257.256.276 0257.256.730Agenţia Arad 3Str. Vasile Milea nr. 51Tel.: 0257.270.191 0357.420.801

ASIROMSucursala AradStr. Nicolae Grigorescu nr. 1-3Tel.: 0257.255.927

ASTRA AsigurăriAgenţia AradBd. Revoluţiei nr. 12-18Tel.: 0257.270.907 0257.254.292

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia AradStr. Simion Bărnuţiu nr. 3Tel.: 0257.214.500 0257.214.545 0257.214.745

BCR AsigurăriAgenţia AradStr. Nelu Aristide Dragomir nr. 14-16Tel.: 0372.737.508

CARPATICA AsigSucursala AradBd. Iuliu Maniu, bl. P2Tel.: 0257.232.848

EUREKOAgenţia AradStr. Iuliu Maniu nr. 2-10Tel.: 0257.213.413 0257.213.366

EUROINSAgenţia Arad 1Str. Lucian Blaga nr. 2Tel.: 0257.280.604 0357.405.995

FATA AsigurăriSucursala AradStr. Ştefan Augustin Doinaş nr. 20Tel.: 0257.233.944

GENERALI AsigurăriAgenţia Arad Bd. Revoluţiei nr. 100Tel.: 0257.285.588 0257.284.760 0257.284.740

GRAWE RomâniaAgenţia Arad 1Bd. Vasile Milea nr. 1Tel.: 0257.257.401 0257.257.405 0257.257.408

GRAWE RomâniaAgenţia Arad 2Bd. Vasile Milea nr. 1Tel.: 0257.257.401 0257.257.405 0257.257.408

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Corneliu CoposuStr. Corneliu Coposu nr. 3Tel.: 0257.250.025Agenţia Peneş CurcanuStr. Nelu Aristide Dragomir nr. 6-8Tel.: 0257.254.746Punct de Lucru Aurel VlaicuCalea Aurel Vlaicu, bl. Z27Tel.: 0257.250.252Punct de Lucru Vârfu cu DorStr. Vârfu cu Dor nr. 8Tel.: 0257.254.773

ING Asigurări de ViaţăAgenţia AradBd. Revoluţiei nr. 56Tel.: 0257.211.660

OMNIASIGSucursala AradStr. General Dragalina nr. 9Tel.: 0257.255.520Agenţia nr. 1 AradStr. Lacului nr. 10Tel.: 0257.270.474

OMNIASIG LifeAgenţia AradBd. Revoluţiei nr. 99Tel.: 0257.213.387 0257.213.327 0257.219.497 0257.219.488

RAI AsigurăriAgenţia AradStr. Vasile Milea nr. 51Tel.: 0357.420.802 0257.270.191 0357.420.801

UNIQA AsigurăriSucursala AradStr. Dimitrie Bolintineanu nr. 5Tel.: 0257.281.088

AIR BrokerPunct de lucru AradCalea Radnei nr. 115Tel.: 0257.258.217

BCR AsigurăriSucursala AradStr. I. C. Brătianu nr. 9, ap. 1, parter

Tel.: 0257.255.810

Fax: 0257.250.110

Director:Ioan Ilie ANGHELINA

ARADAR

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia AradStr. Nelu Aristide Dragomir nr. 14-16

Tel.: 0257.212.525

Fax: 0257.338.628

E-mail: [email protected]

www.bcrasig.ro

BCR AsigurăriSucursala Zonală AradStr. I. C. Brătianu nr. 9, et. I, ap. 3

Tel.: 0372.737.510Fax: 0257.250.110

Director:Dacian Alin HÂRLĂU

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Arad

Bd. Revoluţiei nr. 76

Tel.: 0257.212.558

Fax: 0257.212.559

ASTRA AsigurăriSucursala Arad Str. Iuliu Maniu nr. 64, cod

310170

Tel.: 0257.254.641

0257.253.384

0257.253.369

Fax: 0257.251.662

E-mail: [email protected]

Director: Dorina BOROD

www.astrasig.ro

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala AradStr. Episcopiei nr. 16,

cod 310024

Tel.: 0257.208.700

0257.255.278

0257.254.683

Fax: 0257.208.752

E-mail:

[email protected]

www.allianztiriac.ro

Page 133: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 131

ALLEANZA Broker Str. Abatorului nr. 13Tel.: 0257.270.919

ASIWEST Broker Calea Timişorii nr. 124-130Tel.: 0257.287.800

CMC Grup BrokerBirou zonalStr. Tudor Vladimirescu nr. 28Tel.: 0257.225.055

CROWN PARTNERS Broker Str. Banu Mărăcine bl. 12/BTel.: 0257.252.702

G & B ASIGURANTA Broker Str. Ineului nr. 25Tel.: 0257/213.003

GLOBAL INSURANCE Agent de AsigurareStr. Peneş Curcanul, bl. 8Tel.: 0257.250.422

NEMES Broker Calea Aurel Vlaicu nr. 8ATel.: 0257 253 350

OMNICONS 2000 Agent de AsigurareCalea Victoriei nr. 58Tel.: 0357.809.777

QUALITY ASIG BrokerStr. Liviu Rebreanu nr. 10Tel.: 0257.251.360 0357.414.212

SAFEGUARD BrokerBd. Gheorghe Magheru bl. 367Tel.: 0745.317.977 0723.572.498 0357.424.824

VERBITA - Broker Calea Aurel Vlaicu nr. 282/3Tel.: 0257.275.162

Chişineu CrişASIROMReprezentanţa Chişineu CrişStr. Ciocârliei nr. 2Tel.: 0257.350.718

ASTRA AsigurăriAgenţia Chişineu CrişStr. Înfrăţirii nr. 85Tel.: 0257.350.049

OMNIASIGPunct de lucru Chişineu CrişStr. Înfrăţirii nr. 89Tel.: 0257.350.187

GIO GROUP - BrokerStr. Înfrăţirii nr. 112Tel.: 0257.350.609

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru CrişulStr. Înfrăţirii nr. 85Tel.: 0257.350.001

ineuASIROMReprezentanţa IneuStr. Republicii nr. 56Tel.: 0257.511.732

ASTRA AsigurăriAgenţia IneuStr. Republicii nr. 13-15Tel.: 0257.511.178

GROUPAMA AsigurăriAgenţia IneuStr. Decebal nr. 1BTel.: 0257.511.344

OMNIASIGAgenţia IneuStr. Republicii nr. 17Tel.: 0257.513.443

lipOvaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia LipovaStr. Mureşului nr. 3Tel.: 0257.563.058

ASIROMReprezentanţa LipovaStr. Libertăţii nr. 1Tel.: 0257.561.534

GROUPAMA AsigurăriAgenţia LipovaStr. Nicolae Bălcescu nr. 47Tel.: 0257.563.363

OMNIASIGAgenţia LipovaStr. Bugariu, bl. M3Tel.: 0257.563.154

nădlaCASIROMAgenţia NădlacStr. G. Coşbuc nr. 43Tel.: 0257.473.235

OMNIASIGPunct de lucru NădlacStr. Independenţei nr. 84Tel.: 0257.473.079

RAI AsigurăriPunct de lucru Calea Aradului nr. 1Punct de lucru DN 7 intrarea Vamă

pânCOTaASIROMAgenţia PâncotaStr. Tudor Vladimirescu nr. 55Tel.: 0257.466.800

peCiCaASIROMAgenţia PecicaStr. Principală nr. 268/RTel.: 0257.469.760

SânTanaASTRA AsigurăriPunct de Lucru SântanaStr. Muncii nr. 61

SebişALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia SebişStr. Victoriei nr. 12Tel.: 0257.311.068ARDAFAgenţia SebişStr. Parcul Libertăţii nr. 17BTel.: 0257.310.449ASIROMReprezentanţa SebişStr. Victoriei, bl. C1Tel.: 0257.310.591

OMNIASIGAgenţia SebişStr. Teilor nr. 1Tel.: 0257.310.480

TârnOvaINFO ASIG BrokerStr. Agrişu Mare nr. 76Tel.: 0257.285.001

vârşandRAI AsigurăriParcarea Safa Import Export

ARARAD

ZIUA ASIGURĂRILOR la Arad 8 aprilie 2009

Page 134: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

132 REŢEA TERITORIALĂ

CâmpulungALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Câmpulung MuscelStr. Negru Vodă nr. 117Tel.: 0248.511.699

ARDAFAgenţia Câmpulung MuscelStr. Negru Vodă nr. 115Tel.: 0248.510.390

ASIROMReprezentanţa Câmpulung MuscelPiaţa Vasile Milea, bl. A9Tel.: 0248.512.375

ASTRA AsigurăriAgenţia Câmpulung MuscelStr. Negru Vodă nr. 168Tel.: 0248.511.118 0248.511.187

CARPATICA AsigAgenţia CâmpulungStr. Republicii nr. 43Tel.: 0248.510.141

GROUPAMA AsigurăriAgenţia MuscelStr. Fraţii Goleşti, nr. 1

Tel.: 0248.512.881

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit Câmpulung MuscelStr. Negru Vodă nr. 144Tel.: 0248.511.126

OMNIASIGAgenţia Câmpulung MuscelStr. Fraţii Goleşti bl. A39Tel.: 0248.512.161

COSTeşTiALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru CosteştiStr. Victoriei, bl. C4Tel.: 0248.672.760

ASIROMAgenţia CosteştiStr. Victoriei, bl. C4ATel.: 0248.672.950

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru CosteştiStr. Victoriei nr. 50ATel.: 0248.672.199

CurTea de argeşALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Curtea de ArgeşBd. Basarabilor bl. E4ATel.: 0248.722.574

ARDAFAgenţia Curtea de ArgeşBd. Basarabilor nr. 91Tel.: 0248.727.264

ASIROMReprez. Curtea de ArgeşStr. Mihai Bravu, bl. E 16Tel.: 0248.721.752

ASTRA AsigurăriAgenţia Curtea de ArgeşStr. Mihai Bravu nr. 1Tel.: 0248.721.650

CREDIT Europe AsigurăriAgenţia Curtea de Argeş Bd. Basarabilor, Complexul Comercial "Bulevard"Tel.: 0248.721.546

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Curtea de ArgeşStr. Mihai Bravu, bl. E15Tel.: 0248.728.787

OMNIASIGAgenţia Curtea de ArgeşBd. Basarabilor, ComplexSf. GheorgheTel.: 0348.430.745

SAFETY BrokerAgenţia Curtea de Argeş Str. 1 Decembrie 1918 bl. F3CTel. 0751.191.133

miOveniALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru MioveniBd. Dacia, bl. S2Tel.: 0248.262.744

ARDAFAgenţia MioveniBd. Dacia, bl. P7Tel.: 0248.260.462

ASIROMAgenţia MioveniBd. Dacia, bl. P22Tel.: 0248.262.140

ASTRA AsigurăriAgenţia MioveniBd. Dacia, bl. P8Tel.: 0248.260.404

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru MioveniStr. Ion Pillat, bl. V2CTel.: 0248.260.008

OMNIASIGAgenţia MioveniBd. Dacia, bl. P22Tel.: 0248.260.141

Lacoli BrokerAgenţia MioveniBd. Dacia bl. G3Tel.: 0248.263.323

piTeşTiABC Asigurări - ReasigurăriAgenţia ArgeşCalea Bucureşti, bl. U3Tel.: 0248.212.236

ALICO Asigurări RomâniaAgenţia PiteştiBd. Eroilor nr. 8Tel.: 0248.206.034

ARDAFAgenţia Piteşti - GoleştiStr. Fraţii Goleşti nr. 3Tel.: 0248.215.800 0248.222.639Agenţia Piteşti - GăvanaCartier Găvana IIITel.: 0248.287.151

Agenţia Piteşti - PrunduBd. Petrochimiştilor, bl. B32Tel.: 0248.220.548

Agenţia Piteşti - TrivaleBd. Libertăţii nr. 10Tel.: 0248.272.788

ASIROMSucursala ArgeşStr. Ion Antonescu nr. 19Tel.: 0248.213.120

ASTRA AsigurăriAgenţia PiteştiStr. Fraţii Goleşti nr. 57Tel.: 0248.220.152

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia PiteştiBd. Republicii nr. 4Tel.: 0248.221.124

BCR AsigurăriAgenţia PiteştiStr. Smârdan nr. 40Tel.: 0248.251.044

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala PiteştiStr. Fraţii Goleşti nr. 19, cod poştal 110175

Tel.: 0248.206.400

0248.252.216

0248.251.853

Fax: 0248.251.853

E-mail:

[email protected]

BCR AsigurăriSucursala ArgeşBd. Republicii nr. 83

Tel.: 0372.737.511

Fax: 0248.222.958Director:

Adriana Amelia DUMITRESCU

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia ArgeşStr. Republicii nr. 83

Tel.: 0248.212.160

Fax: 0248.212.160

E-mail:

[email protected]

ARGEŞAG

ASTRA AsigurăriSucursala PiteştiStr. Republicii nr. 60 , cod 110015Tel.: 0248.210.824 0248.217.926Fax: 0248.210.824E-mail:

[email protected]:

Laura DRĂGUŢOIU

www.astrasig.ro

Page 135: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 133

CARPATICA AsigAgenţia PiteştiBd. I. C. Brătianu, bl. A8Tel.: 0248.219.130

CERTASIGAgenţia PiteştiStr. Eroilor nr. 6Tel.: 0248.223.041

EUREKOAgenţia PiteştiStr. Banu Mărăcine nr. 1Tel.: 0248.211.388 0248.217.352 0248.217.052EUROINSAgenţia PiteştiCalea Bucureşti, bl. 33Tel.: 0248.221.218 0348.430.197FATA AsigurăriAgenţia ArgeşCalea Bucureşti, bl. 2Tel.: 0248.210.096GENERALI AsigurăriAgenţia Piteşti 1Str. Victoriei nr. 89Tel.: 0248.223.348 0248.206.331Agenţia Piteşti 2Str. Unirii nr. 11Tel.: 0248.211.132 0248.211.899

GRAWE RomâniaAgenţia Piteşti 1Str. Victoriei nr. 57Tel.: 0372.708.978

Agenţia Piteşti 2Bd. Republicii, bl. E3ATel.: 0248.610.110GROUPAMA AsigurăriAgenţia EroilorStr. Eroilor nr. 12Tel.: 0248.219.512

Agenţia Republicii 1Str. Republicii nr. 80Tel.: 0248.211.216

Agenţia Republicii 2Str. Republicii, bl. S9BTel.: 0248.223.960

ING Asigurări de ViaţăAgenţia PiteştiStr. I. C. Brătianu nr. 28Tel.: 0248.210.076

OMNIASIGSucursala ArgeşBd. Eroilor nr. 7Tel.: 0248.221.915Agenţia BrătianuBd. I. C. Brătianu, bl. A5 - A7Tel.: 0248.222.521Agenţia RepubliciiStr. Fraţii Goleşti nr. 74Tel.: 0248.213.018 0248.210.962Agenţia Nord Str. Negru Vodă nr. 12 bisTel.: 0348.430.393

Punct de lucru Războieni - centru de dauneStr. Războieni nr. 37Tel.: 0248.211.711

OMNIASIG LifeAgenţia ArgeşStr. Negru Vodă nr. 12 bisTel.: 0248.210.651

UNIQA AsigurăriSucursala PiteştiBd. Republicii nr. 85Tel.: 0248.223.204

ASIPROF ConsultanţăAsigurări BrokerStr. Popa Şapcă, bl. P2Tel.: 0248.217.546 0248.211.220

D.H. BrokerSucursala PiteştiCalea Bucureşti bl. 32Tel.: 0248.222.799

LACOLI BrokerBd. Republicii nr. 36Tel.: 0248.223.207 0248.633.484

SAFETY Broker Sucursala Piteşti Calea Bucureşti nr. 29Tel.: 0740.115.723

SPECIAL OFFICE Broker Str. Pasajul Şcolii nr. 70 (Hotel ALCADIBO)Tel.: 0248.222.055

TRANSILVANIA Broker Punct de lucru Str. Exerciţiului–Despot Vodă nr. 75Tel.: 0248.210.883

TOpOlOveniARDAFAgenţia TopoloveniCalea Bucureşti nr. 76Tel.: 0248.666.803

ASIROMAgenţia TopoloveniStr. l. Mihalache, bl. P31Tel.: 0248.666.650

CREDIT Europe AsigurăriSucursala PiteştiStr. Craiovei nr. 2, cod 110016

Tel.: 0248.224.385

Fax: 0248.219. 558

ZIUA ASIGURĂRILOR la Piteşti 22 noiembrie 2007

AGARGEŞ

Page 136: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

134 REŢEA TERITORIALĂ

BACĂUBC

baCăuABC Asigurări - ReasigurăriSucursala BacăuStr. Izvoare nr. 1bisAgenţia Bacău 1Str. Unirii nr. 11Tel.: 0234.543.403

ALICO Asigurări RomâniaAgenţia BacăuStr. Războieni nr. 7Tel.: 0234.525.236

ARDAFSucursala BacăuStr. Ştefan cel Mare nr. 11Tel.: 0234.578.195

ARDAFAgenţia BacăuStr. Ana Ipătescu nr. 5Tel.: 0234.576.480

ASIROMSucursala BacăuStr. 9 Mai nr. 25Tel.: 0234.515.478

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia BacăuStr. Nicolae Titulescu nr. 15ATel.: 0234.581.548 0234.581.627 0234.581.548

CARPATICA AsigSucursala BacăuStr. Ion Sturza nr. 3Tel.: 0234.555.420

EUREKOAgenţia BacăuStr. Luminii nr. 3Tel.: 0234.588.470 0234.576.474

EUROINSAgenţia Bacău 1Str. Mihai Viteazu nr. 5Tel.: 0234.588.475

EUROINSAgenţia Bacău 2Str. Mioriţei nr. 76Tel.: 0234.550.322

FATA AsigurăriSucursala BacăuStr. Ana Ipătescu nr. 3Tel.: 0234.533.233

GENERALI AsigurăriAgenţia Bacău 1Str. Vasile Alecsandri nr. 41Tel.: 0234.576.477 0234.562.590Agenţia Bacău 2Str. 9 Mai nr. 5Tel.: 0234.533.211

GRAWE RomâniaAgenţia BacăuStr. Mihai Viteazu nr. 8Tel.: 0234.570.500

GROUPAMA AsigurăriAgenţia 9 MaiStr. 9 Mai nr. 78Tel.: 0234.543.500 0234.510.808 0234.510.806Agenţia Lucreţiu PătrăşcanuStr. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 2Tel.: 0234.545.529 Punct de Lucru RepubliciiStr. Republicii nr. 9Tel.: 0234.550.615 0234.552.201Punct de Lucru Ştefan cel MareStr. Ştefan cel Mare nr. 21Tel.: 0234.577.070

ING Asigurări de ViaţăAgenţia BacăuStr. Pictor Aman nr. 94CTel.: 0234.571.405

OMNIASIGAgenţia BacăuStr. 9 Mai nr. 78Tel.: 0234.570.941 0234.542.631 0234.576.492

OMNIASIG LifeAgenţia Bacău 2Str. 9 Mai nr. 58Tel.: 0234.533.110 0234.533.117

UNIQA AsigurăriSucursala BacăuBd. Unirii nr. 30Tel.: 0234.571.368 0334.130.900

ASIGEST BrokerAgenţia BacăuStr. Aviatori nr. 9Tel.: 0334.800.179 0334.815.257

MEDIA INVEST Broker Str. Nicolae Titulescu, bl. 3Tel.: 0234.581.670/72/74

MEDIATIS Broker Str. V. Alecsandri nr. 41Tel.: 0234.510.320

REAL Expert Broker Str. 9 Mai nr. 80Tel.: 0334.405.049

buhuşiASIROMAgenţia BuhuşiStr. N. Bălcescu nr. 4Tel.: 0234.374.354

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru BuhuşiStr. Republicii nr. 1Tel.: 0234.261.991

COmăneşTiALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia ComăneştiStr. Republicii, bl. 5Tel.: 0234.372.073

ASIROMAgenţia ComăneştiStr. N. Ghica, bl. 2Tel.: 0234.374.354

ASTRA AsigurăriAgenţia ComăneştiStr. Pieţii bl. G2Tel.: 0234.374.373

CARPATICA AsigAgenţia ComăneştiStr. Republicii nr. 14Tel.: 0234.370.081

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru ComăneştiStr. Ştefan cel Mare, bl. G4Tel.: 0234.370.722

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala BacăuStr. Banca Naţională nr. 4, cod poştal 600206

Tel.: 0234.576.978

Fax: 0234.570.830

E-mail:

[email protected]

CREDIT Europe AsigurăriSucursala BacăuStr. Luminii nr. 3, cod poştal 600040

Tel.: 0234.580.594

Fax: 0234.580.600

BCR AsigurăriSucursala BacăuStr. Mioriţei nr. 1

Tel.: 0234.578.006Director:

Ionuţ OPRIŞAN

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia BacăuStr. 9 Mai nr. 11

Tel.: 0234.519.019

Fax: 0234.519.019

E-mail:

[email protected]

ASTRA AsigurăriSucursala BacăuStr. I. L. Caragiale nr. 5, parter şi et. 1, ap. 2 şi 3, cod poştal 600065Tel.: 0234.519.777

0234.510.715 Fax: 0234.519.777 0234.510.715 E-mail:

[email protected]

Director: Florin MISĂILĂ

www.astrasig.ro

Page 137: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 135

BCBACĂU

mOineşTiARDAFAgenţia MoineştiStr. Tudor Vladimirescunr. 238Tel.: 0234.364.277

ASIROMReprezentanţa MoineştiStr. Tudor Vladimirescu nr. 150Tel.: 0234.361.682

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru MoineştiStr. Libertăţii, bl. E5Tel.: 0234.363.311

GENERALI AsigurăriAgenţia MoineştiStr. T. Vladimirescu, bl. D7Tel.: 0234.363.016

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Tudor VladimirescuStr. Tudor Vladimirescu nr. D5Tel.: 0234.363.444

OMNIASIGPunct de lucru MoineştiStr. Tudor Vladimirescu nr. 2Tel.: 0234.361.596

OneşTiALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia OneştiBd. Oituz nr. 24Tel.: 0234.315.055

ARDAFAgenţia OneştiBd. Oituz nr. 9Tel.: 0234.314.057

ASIROMReprezentanţa OneştiStr. Belvedere nr. 1Tel.: 0234.315.333

ASTRA AsigurăriAgenţia OneştiBd. Republicii nr. 33Tel.: 0234.315.111

CARPATICA AsigAgenţia OneştiBd. Oituz, bl. 22Tel.: 0234.317.805

EUROINSAgenţia OneştiBd. Republicii nr. 68Tel.: 0234.311.121

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru OneştiBd. Oituz nr. 14A/17Tel.: 0234.311.168

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit OneştiBd. Oituz nr. 13Tel.: 0234.324.162

OMNIASIGPunct de lucru OneştiBd. Oituz nr. 14Tel.: 0234.322.132

FINANCIAL SERVICES Group BrokerStr. Libertăţii nr. 27/b/6Tel.: 0234.326.880

R.C.G. Broker Bd. Belvedere nr. 14/9Tel.: 0334.804.701

SaSCuTASTRA AsigurăriPunct de Lucru SascutTel.: 0234.280.011

Târgu OCnaASIROMAgenţia Târgu OcnaStr. C. Negri, bl. D13Tel.: 0234.264.625

ZIUA ASIGURĂRILOR la Bacău 18 iunie 2008

Page 138: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

136 REŢEA TERITORIALĂ

BIHORBH

aleşdALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia AleşdStr. Bobâlna nr. 11Tel.: 0259.341.903

ASIROMReprezentanţa AleşdStr. Dâmboviţei nr. 1Tel.: 0259.342.034

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru AleşdStr. Mioriţei nr. 1Tel.: 0259.342.467

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru AleşdStr. 1 Decembrie nr. 18Tel.: 0259.342.705

OMNIASIGPunct de lucru AleşdStr. Piaţa Unirii nr. 10-11Tel.: 0259.342.109

beiuşALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia BeiuşAleea Moţilor, bl. AN1Tel.: 0259.321.175

ARDAFAgenţia BeiuşPiaţa Samuil Vulcan, bl. D15Tel.: 0259.321.235

ASIROMReprezentanţa BeiuşAleea Moţilor, bl. AN4Tel.: 0259.321.148

ASTRA AsigurăriAgenţia BeiuşStr. Samuil Vulcan nr. 11Tel.: 0259.322.025

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru BeiuşStr. Romană nr. 15Tel.: 0259.320.240 0259.320.242

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit BeiuşStr. Samuil Vulcan nr. 15Tel.: 0259.321.276

OMNIASIGAgenţia BeiuşStr. Romană bl. R15Tel.: 0259.323.085

bOrşEUROINSAgenţia OradeaSos. Borşului nr. 53

RAI AsigurăriŞos. Borşului nr. 195 staţia (benzinăria) Shell

marghiTaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia MarghitaCalea Republicii nr. 71Tel.: 0259.363.889

ARDAFAgenţia MarghitaCalea Republicii nr. 7Tel.: 0259.363.691

ASIROMReprezentanţa MarghitaStr. Republicii, bl. D11Tel.: 0259.362.618

ASTRA AsigurăriAgenţia MarghitaStr. Crinului nr. 4Tel.: 0259.363.789

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru MarghitaCalea Republicii nr. 52Tel.: 0259.362.496

OMNIASIGAgenţia MarghitaStr. Crinului nr. 1Tel.: 0259.362.711

ASIGENT BrokerCalea Republicii nr. 71Tel.: 0259.363.397

OradeaABC Asigurări - ReasigurăriSucursala BihorStr. Dunării nr. 12Tel.: 0259.454.422Agenţia Bihor 1Str. Independenţei nr. 24

ALICO Asigurări RomâniaAgenţia OradeaPiaţa Independenţei nr. 36Tel.: 0259.476.364

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia RogeriusBd. Dacia nr. 46Tel.: 0259.422.125

Agenţia NufărulStr. Nufărului nr. 39Tel.: 0259.422.123

ARDAFSucursala BihorStr. Independenţei nr. 49Tel.: 0259.417.031 0259.427.389Agenţia Oradea 1Str. Nufărului nr. 9-11Tel.: 0259.427.390

Agenţia Oradea 2Str. Transilvaniei nr. 13Tel.: 0359.305.053

Agenţia Oradea 3Str. Transilvaniei nr. 33Tel.: 0259.445.546

ASTRA AsigurăriAgenţia OradeaStr. Moscovei nr. 1-3Tel.: 0259.415.667

Agenţia Oradea 2Str. Ady Endre nr. 9Tel.: 0259.467.009

ASIROMSucursala BihorStr. Ştefan Zweig nr. 5Tel.: 0259.230.859

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia OradeaStr. Moscovei nr. 7Tel.: 0259.419.184 0259.419.192 0259.419.228

BCR AsigurăriAgenţia OradeaStr. Dimitrie Cantemir nr. 2/CTel.: 0372.737.525

CARPATICA AsigSucursala OradeaPiaţa Independenţei nr. 33Tel.: 0259.413.800

CREDIT Europe AsigurăriSucursala CentruStr. Primăriei nr. 2Tel.: 0259.457.895

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala Oradea Str. Costa Foru Gheorghe nr. 2-4-6, cod 410475

Tel.: 0259.447.175

0259.206.080

0259.433.104

Fax: 0259.433.104

E-mail:

[email protected]

BCR AsigurăriSucursala BihorStr. Vasile Alecsandri nr. 6, parterTel.: 0372.737.523Fax: 0259.440.323Director:

Dumitru CIORBĂ

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia BihorStr. Dimitrie Cantemir nr. 2C

Tel.: 0259.435.215

Fax: 0259.435.215

E-mail:

[email protected]

ASTRA AsigurăriSucursala OradeaBd. General Gh. Magheru nr. 11, bl. M11, parter, cod 410058

Tel.: 0259.457.341 0259.434.910

Fax: 0259.434.910

E-mail:

[email protected]

Director:Mariana Emilia MOGA

www.astrasig.ro

Page 139: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 137

OMNIASIGSucursala BihorPiaţa Independenţei nr. 35Tel.: 0259.427.259Agenţia Dimitrie CantemirStr. D. Cantemir nr. 10Tel.: 0259.435.554 0259.435.779Agenţia RogeriusStr. Transilvaniei nr. 13-15Tel.: 0359.414.968

OMNIASIG LifeAgenţia BihorStr. Republicii nr. 45Tel.: 0259.410.195

RAI AsigurăriAgenţia OradeaStr. Transilvaniei nr. 33Tel.: 0259.410.608 0359.405.646 0359.405.656UNIQA AsigurăriSucursala OradeaPiaţa Independenţei nr. 49Tel.: 0259.463.909

AIR BrokerPunct de lucru OradeaBd. Decebal nr. 7Tel.: 0359.402.474

ETICA B BrokerStr. Nufărului nr. 65Tel.: 0259.406.161

EXA Broker Str. Muntele Găina nr. 36Tel.: 0359.176.377

FAMILLIO Agent AsigurăriStr. Sf. Apostol Andrei nr. 21Tel.: 0259.411.614

ROMAGENT CONSULTING BrokerPiaţa Independenţei nr. 47Tel.: 0259.416.117 0359.425.513

BHBIHOR

EUREKOAgenţia OradeaStr. Cuza Vodă nr. 88Tel.: 0259.470.572 0259.434.834EUROINSAgenţia Oradea 2Str. Parcul Traian nr. 15Tel.: 0259.422.722 0359.800.104FATA AsigurăriSucursala BihorStr. Sucevei nr. 4ATel.: 0259.412.015

GARANTAReprezentanţa BihorStr. Călăraşilor nr. 22Tel.: 0259.428.777 0259.428.666

GENERALI AsigurăriAgenţia Oradea 1Str. Jean Jaures nr. 29Tel.: 0259.406.690Tel. Daune: 0259.427.202Agenţia Oradea 2Str. Republicii nr. 62Tel.: 0259.479.940

GRAWE RomâniaAgenţia OradeaStr. Republicii 10ATel.: 0259.431.764

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Avram IancuStr. Avram Iancu nr. 3Tel.: 0259.406.450 0259.406.451

Agenţia DaciaBd. Dacia nr. 49Tel.: 0259.443.716 0372.722.846Agenţia DecebalBd. Decebal nr. 11D88Tel.: 0259.406.367 0259.406.366ING Asigurări de ViaţăAgenţia OradeaStr. Lăpuşului nr. 6Tel.: 0259.210.230

ROMASIR BrokerBd. Dacia nr. 31Tel.: 0742.084.413SIS BrokerStr. Armatei Române nr. 6 Tel.: 0259.434.509 0359.438.136 SUCCESOR Broker• Str. Italiană nr. 29Tel.: 0359.411.691• Bd. Magheru nr. 17Tel.: 0770.600.343

TREND AS Broker Str. Iosif Vulcan nr. 2Tel.: 0359.171.669

SalOnTaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia SalontaStr. Republicii nr. 36Tel.: 0259.373.210

ARDAFAgenţia SalontaStr. Oradiei nr. 10/ATel.: 0259.373.523

ASIROMReprezentanţa SalontaStr. Şarcadului nr. 8Tel.: 0259.373.018

ASTRA AsigurăriAgenţia SalontaPiaţa Libertăţii nr. 25Tel.: 0259.373.414

EUROINSPunct de lucru SalontaStr. Republicii nr. 11Tel.: 0259.373.377

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru SalontaPiaţa Libertăţii nr. 11-13Tel.: 0259.373.033

OMNIASIGAgenţia SalontaStr. Republicii nr. 23Tel.: 0248.373.052

şTeiARDAFAgenţia ŞteiStr. Cuza Vodă nr. 2Tel.: 0754.999.389

GENERALI AsigurăriPunct de Lucru ŞteiStr. Poet A. Mureşanu nr. 10Tel.: 0259.333.024

OMNIASIGPunct de lucru ŞteiStr. Cuza Vodă nr. 13Tel.: 0259.332.874

valea lui mihaiOMNIASIGStr. Republicii nr. 1Tel.: 0259.356.323

CREDIT Europe AsigurăriSucursala OradeaStr. Transilvaniei nr. 17-19

Tel.: 0259.413.040

Fax: 0259.413.065

ASTOP BrokerStr. George Enescu nr. 21Tel.: 0259.414.243 0744.220.297 Fax: 0259.433.114 E-mail: [email protected] General:

Cerasela NERGHEŞ

www.astop.ro

ZIUA ASIGURĂRILOR la Oradea19 iunie 2009

Page 140: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

138 REŢEA TERITORIALĂ

BISTRIŢA-NĂSĂUDBN

beCleanABC Asigurări - ReasigurăriAgenţia BecleanStr. Morii nr. 2Tel.: 0263.343.203

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia BecleanPiaţa Libertăţii nr. 6Tel.: 0263.343.761

ARDAFAgenţia BecleanStr. 1 Decembrie nr. 4Tel.: 0263.340.672

ASIROMReprezentanţa BecleanStr. Someşului nr. 8Tel.: 0263.340.254

ASTRA AsigurăriAgenţia BecleanStr. Grigore Silaşi, bl. A40Tel.: 0263.343.677

GENERALI AsigurăriPunct de Lucru BecleanPiaţa Libertăţii, bl. A44Tel.: 0720.000.098 0740.109.308

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru BecleanStr. Parcului nr. 1Tel.: 0263.343.299

biSTriţaABC Asigurări - ReasigurăriSucursala Bistriţa Năsăud 1Str. Andrei Mureşanu nr. 13Tel.: 0263.210.223

ARDAFAgenţia Bistriţa Bd. Decebal nr. 31Tel.: 0263.215.681 0263.235.697

ARDAF Centru Daune Bistriţa Bd. Decebal nr. 21Tel.: 0263.215.681 0263.235.697Agenţia Bistriţa Str. Panait Cerna, bl. 3Tel.: 0263.239.120Agenţia Bistriţa Str. Andrei Mureşanu, bl. 3Tel.: 0263.210.836

ASIROMSucursala Bistriţa NăsăudStr. General Grigore Bălan nr. 56Tel.: 0263.219.914

ASTRA AsigurăriSucursala Bistriţa 2Bd. Decebal nr. 29Tel.: 0374.203.146 0374.203.147 0374.203.148

BCR AsigurăriAgenţia Bistriţa Năsăud Piaţa Petru Rareş nr. 1ATel.: 0372.737.533

CARPATICA AsigSucursala Bistriţa Năsăud Bd. Decebal nr. 52Tel.: 0263.239.101

CERTASIGAgenţia Bistriţa Năsăud Str. Crinilor nr. 2Tel.: 0263.210.704

EUREKOAgenţia Bistriţa Năsăud Bd. Decebal nr. 15Tel.: 0263.235.472

EUROINSAgenţia BistriţaBd. Decebal nr. 15Tel.: 0263.235.116

FATA AsigurăriAgenţia Bistriţa Năsăud Str. Liviu Rebreanu nr. 29Tel.: 0263.212.047

GENERALI AsigurăriAgenţia Bistriţa Năsăud Str. Andrei Mureşanu, bl. 7Tel.: 0263.234.523

GROUPAMA AsigurăriAgenţia CrinilorStr. Crinilor nr. 1Tel.: 0263.235.379 0372.722.847Agenţia DecebalBd. Decebal, bl. K42Tel.: 0263.215.974 0263.206.175

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Bistriţa Năsăud Str. Republicii nr. 1Tel.: 0263.216.313

OMNIASIGSucursala Bistriţa NăsăudStr. Andrei Mureşanu nr. 11Tel.: 0263.235.236Agenţia Bistriţa Năsăud Str. Năsăudului nr. 1Tel.: 0263.213.941

OMNIASIG LifeAgenţia BistriţaStr. Albert Berger nr. 18Tel.: 0263.235.186 0263.235.142

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala Bistriţa Năsăud Str. Alexandru Odobescu nr. 17A, cod 420044Tel.: 0263.236.515 0263.236.730 0263.237.303Fax: 0263.216.106E-mail:

[email protected]

BCR AsigurăriSucursala Bistriţa NăsăudStr. Piaţa Morii nr. 56, sc. C, parter

Tel.: 0263.239.662Fax: 0263.231.102Director:

Dorel HERINEAN

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Bistriţa Năsăud Str. Mihai Eminescu nr. 5-9

Tel.: 0263.230.325

Fax: 0263.230.329

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia Bistriţa Năsăud Piaţa Petru Rareş nr. 1A, et. 3

Tel.: 0263.210.101

Fax: 0263.211.393

E-mail:[email protected]

ASTRA AsigurăriSucursala Bistriţa Năsăud Str. Andrei Mureşanu nr. 3, sc. B, ap. 17 şi 18, cod 420118Tel.: 0263.213.684 0234.217.079

Fax: 0263.213.684 E-mail:

[email protected]:

Mircea MOCODEAN

www.astrasig.ro

by

Cel mai eficient sistem de recrutareal pieţei româneşti de asigurări

Page 141: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 139

BNBISTRIŢA-NĂSĂUD

RAI Asigurări Agenţia BistriţaStr. Andrei Mureşanu nr. 3Tel.: 0263.210.730 0263.210.836

UNIQA AsigurăriSucursala Bistriţa Năsăud Piaţa Petru Rareş nr. 7ATel.: 0263.232.378

ADELPHIA Broker Str. Panait Cerna nr.5Tel.: 0263.236.300

COMSIG BrokerStr. Lucian Blaga nr. 9Tel.: 0263.211.091

LACOLI BrokerAgenţia BistriţaStr. A. Mureşan bl. 3

Tel.: 0263.210.160

TF INFO ASIGBd. Decebal nr. 17Tel.: 0263.230.680

TRANSILVANIA BrokerStr. Zorilor nr. 15Tel.: 0263.235.900

năSăudALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia NăsăudStr. Grănicerilor nr. 22Tel.: 0263.360.821

ARDAFAgenţia NăsăudStr. George Coşbuc nr. 2Tel.: 0263.361.232

ASIROMReprezentanţa NăsăudStr. Libertăţii nr. 9Tel.: 0263.362.606

ASTRA AsigurăriAgenţia NăsăudStr. Iulian Marţian nr. 2Tel.: 0263.360.206

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru NăsăudStr. George Coşbuc nr. 88Tel.: 0263.361.551

OMNIASIGPunct de lucru NăsăudStr. Libertăţii nr. 4Tel.: 0741.259.737

SângeOrZ băiARDAFAgenţia Sângeorz BăiStr. Izvoarelor nr. 6Tel.: 0263.370.322

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Sângeorz BăiStr. Republicii nr. 47Tel.: 0263.370.465

ZIUA ASIGURĂRILOR la Bistriţa Năsăud

28 august 2009

Asigurările te privesc! Priveşte asigurările la XPRIMM.TV

Page 142: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

140 REŢEA TERITORIALĂ

BOTOŞANIBT

bOTOşaniABC Asigurări - ReasigurăriSucursala BotoşaniCalea Naţională nr. 37Tel.: 0231.513.055

ARDAFAgenţia BotoşaniStr. Marchian, bl. M3Tel.: 0231.510.699

ASIROMSucursala BotoşaniStr. Octav Băncilă nr. 1Tel.: 0231.511.003

ASTRA AsigurăriAgenţia BotoşaniStr. Ştefan Luchian nr. 9Tel.: 0231.514.060

BCR AsigurăriAgenţia BotoşaniPiaţa Revoluţiei nr. 9Tel.: 0372.737.539

CARPATICA AsigSucursala BotoşaniStr. Griviţa nr. 1Tel.: 0231.585.414

EUREKOAgenţia BotoşaniBd. Mihai Eminescu nr. 38Tel.: 0231.531.351

EUROINSAgenţia BotoşaniCalea Naţională nr. 54Tel.: 0231.534.848

FATA AsigurăriAgenţia BotoşaniCalea Naţională nr. 44CTel.: 0231.515.186

GENERALI AsigurăriAgenţia BotoşaniStr. Ştefan Luchian nr. 9Tel.: 0231.506.025

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Cuza VodăStr. Cuza Vodă nr. 24CTel.: 0231.537.868 0231.537.884Agenţia Calea NaţionalăCalea Naţională nr. 69Tel.: 0231.510.777 0231.514.778

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru M. EminescuBd. Mihai Eminescu nr. 38Tel.: 0331.401.046

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit BotoşaniStr. Marchian nr. 9Tel.: 0231.533.603

OMNIASIGSucursala BotoşaniCalea Naţională nr. 59Tel.: 0231.522.000Punct de lucru G. EnescuStr. G. Enescu nr. 5Tel.: 0231.585.311Punct de lucru Ion PillatStr. Mareşal Ion Antonescu nr. 3Tel.: 0231.510.069

OMNIASIG LifeAgenţia BotoşaniStr. Cuza Vodă nr. 20Tel.: 0231.529.771

UNIQA AsigurăriSucursala BotoşaniCalea Nationala, nr. 99Tel.: 0231.511.604

STAR Insurance - BrokerStr. Armeană nr. 50Tel.: 0331.710.700

darabaniGROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru DarabaniStr. 1 Decembrie nr. 259Tel.: 0231.631.066

OMNIASIGPunct de lucru DarabaniStr. 1 Decembrie nr. 10Tel.: 0231.631.085

dOrOhOiALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia DorohoiBd. Victoriei nr. 30Tel.: 0231.677.652 0231.611.652ARDAFAgenţia DorohoiStr. Dimitrie Pompeiu nr. 1Tel.: 0231.613.013

ASIROMAgenţia DorohoiStr. A. I. Cuza, bl. 4Tel.: 0231.611.826

ASTRA AsigurăriAgenţia DorohoiBd. Victoriei nr. 15Tel.: 0231.610.035

CARPATICA AsigAgenţia DorohoiStr. Spiru Haret nr. 1Tel.: 0231.611.011

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru ZaduroviciStr. Zadurovici nr. 2Tel.: 0231.615.404Punct de Lucru Dimitrie PompeiuStr. Dimitrie Pompeiu nr. 2Tel.: 0231.610.300

OMNIASIGPunct de lucru DorohoiBd. Victoriei nr. 3-5Tel.: 0231.617.300

SăveniASIROMAgenţia SăveniStr. 1 Decembrie nr. 49Tel.: 0231.541.128

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala BotoşaniCalea Naţională nr. 58G, cod 710029Tel.: 0231.533.140Fax: 0231.534.288

BCR AsigurăriSucursala BotoşaniBd. Mihai Eminescu nr. 7, parterTel.: 0372.737.535Fax: 0231.531.900Director: Marian RADU

CREDIT Europe AsigurăriSucursala BotoşaniStr. Marchian nr. 4Tel.: 0231.511.900Fax: 0231.511.910

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia BotoşaniPiaţa Revoluţiei nr. 9

Tel.: 0231.512.028

Fax: 0231.512.028

E-mail:

[email protected]

ZIUA ASIGURĂRILOR la Botoşani5 noiembrie 2009

ASTRA AsigurăriSucursala BotoşaniCalea Naţională nr. 56, parter, cod 710002Tel.: 0231.537.737 0231.510.683Fax: 0231.510.683E-mail:

[email protected]: Sorin TĂNĂSUCĂ

www.astrasig.ro

Page 143: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 141

brăilaABC Asigurări - ReasigurăriSucursala Brăila 1Şos. Buzăului nr. 43

ARDAFSucursala BrăilaBd. Independenţei, bl. A1Tel.: 0239.625.297

ASIROMSucursala BrăilaCalea Călăraşilor nr. 46Tel.: 0239.625.948

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia BrăilaBd. Dorobanţilor nr. 421

CARPATICA AsigSucursala BrăilaCalea Galaţi nr. 39Tel.: 0239.626.834

EUREKOAgenţia BrăilaStr. Dorobanţilor bl. A 54 BisTel.: 0239.683.309 0239.625.369

EUROINSAgenţia Brăila 2Str. Al. Ioan Cuza nr. 152Tel.: 0239.626.261

BRBRĂILA

BCR AsigurăriSucursala BrăilaCalea Călăraşilor nr. 17

Tel.: 0372.737.550Fax: 0239.613.744Director:

Maria NISIPEANU

CREDIT Europe AsigurăriSucursala BrăilaCalea Călăraşi nr. 53, bl. 3, parter, cod 810212

Tel.: 0239.614.740Fax: 0239.614.745

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia BrăilaCalea Călăraşilor nr. 17

Tel.: 0239.613.134

Fax: 0239.613.135

E-mail:

[email protected]

ZIUA ASIGURĂRILOR la Brăila 5 noiembrie 2009

FATA AsigurăriSucursala BrăilaBd. Dorobanţilor nr. 25Tel.: 0239.686.842

GENERALI AsigurăriAgenţia BrăilaStr. Vapoarelor nr. 10 ATel.: 0239.622.425 0239.622.426 0239.622.427

GRAWE RomâniaAgenţia BrăilaBd. Dorobanţilor, bl. B31

GROUPAMA AsigurăriAgenţia DorobanţilorStr. Dorobanţi, bl. A34Tel.: 0239.614.130 0372.722.852 0372.722.853 0372.722.854Agenţia IndependenţeiBd. Independenţei nr. 92Tel.: 0239.636.001

ING Asigurări de ViaţăAgenţia BrăilaBd. Al. Ioan Cuza nr. 84Tel.: 0239.611.555

OMNIASIGSucursala BrăilaBd. Independenţei, bl. C1Tel.: 0239.617.714Agenţia Brăila 1Calea Călăraşilor nr. 218Tel.: 0239.683.586

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala BrăilaStr. Împăratul Traian nr. 4, cod 810016

Tel.: 0239.611.033

0239.624.098

Fax: 0239.611.033

E-mail:

[email protected]

OMNIASIG LifeAgenţia BrăilaStr. Calea Galaţi nr. 60Tel.: 0239.624.490 0239.624.489

UNIQA AsigurăriSucursala BrăilaBd. Al. Ioan Cuza nr. 84Tel.: 0239.615.929

AIR BrokerBd. Al. I. Cuza nr. 32Tel.: 0239.611.410Punct de lucru BrăilaCalea Galaţi nr. 10Tel.: 0339.401.025

FeTeşTiING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit FeteştiStr. Călăraşi nr. 579bTel.: 0243.364.042

ianCaOMNIASIGAgenţia IancaStr. Parcului lângă bl. A11Tel.: 0239.668.017

ASIROMAgenţia lancaStr. Brăilei bl. F4Tel.: 0239.668.907

ASTRA AsigurăriSucursala BrăilaStr. Călăraşi IV, bl. 24A, sc. 1, ap. 2 şi 3, cod 810651Tel.: 0239.675.286

0239.688.613Fax: 0239.611.787E-mail: [email protected]: Cătălina ANGHEL

www.astrasig.ro

Page 144: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

142 REŢEA TERITORIALĂ

BRAŞOVBV

braşOvABC Asigurări - ReasigurăriSucursala BraşovCalea Bucureşti nr. 53

Agenţia Braşov 1Bd. Gării nr. 1Agenţia BraşovStr. Mihai Viteazu nr. 7Tel.: 0268.422.448

ALICO Asigurări RomâniaAgenţia BraşovStr. Nicolae Iorga nr. 20Tel.: 0268.470.697

Agenţia BraşovBd. 15 Noiembrie nr. 90Tel.: 0268.330.286Agenţia GriviţeiBd. Griviţei nr. 61Tel.: 0268.420.216

ARDAFSucursala BraşovBd. 15 Noiembrie nr. 86Tel.: 0268.319.323Agenţia BraşovPiaţa Teatrului nr. 2ATel.: 0268.472.246Agenţia BraşovStr. L. C. Babeş nr. 1Tel.: 0268.310.092Agenţia BraşovStr. 1 Decembrie nr. 9Tel.: 0268.420.688

ASIROMSucursala BraşovBd. M. Kogălniceanu nr. 11Tel.: 0268.319.191

ASTRA AsigurăriAgenţia Braşov 1Str. Calea Bucureşti nr. 9Tel.: 0268.319.188

Agenţia Braşov 1-2Bd. Griviţei nr. 86Tel.: 0268.419.054

Punct de Lucru KronstadtStr. Uranus nr. 1Tel.: 0268.547.016

Punct de Lucru UnireaStr. Gării, Unirea Shopping CenterTel.: 0268.416.734

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia BraşovStr. Brânduşelor nr. 84Tel.: 0268.546.017 0268.546.013 0268.546.014 0268.546.015

BCR AsigurăriAgenţia BraşovStr. 15 Noiembrie nr. 100Tel.: 0372.737.547Agenţia BartolomeuStr. Cristianului nr. 10Tel.: 0372.737.548

CARPATICA AsigSucursala BraşovStr. Calea Bucureşti nr. 2Tel.: 0268.328.564Sucursala ToamneiStr. Toamnei nr. 18Tel.: 0268.322.067

CERTASIGSucursala BraşovStr. Nicolae Titulescu nr. 4Tel.: 0268.475.612

EUREKOAgenţia BraşovBd. Griviţei nr. 65Tel.: 0268.426.600 0268.427.272

EUROINSAgenţia BraşovStr. Griviţei nr. 70Tel.: 0268.476.239 0368.427.955

FATA AsigurăriSucursala BraşovStr. Calea Bucureşti nr. 7Tel.: 0268.323.223

GARANTAReprezentanţa BraşovStr. Zizinului nr. 12Tel.: 0268.322.494 0268.322.836

GENERALI AsigurăriAgenţia Braşov 1Str. Hărmanului nr. 29Tel.: 0268.323.125 0268.306.376 0268.306.377 0268.323.553Agenţia Braşov 1 bisStr. 15 Noiembrie nr. 44Tel.: 0268.470.054 Agenţia Braşov 2Calea Bucureşti nr. 9Tel.: 0268.313.411 0268.313.410Agenţia Braşov 2 bisStr. Nicolae Bălcescu nr. 5Tel.: 0268.417.048 0268.417.025

GRAWE RomâniaAgenţia BraşovBd. Eroilor nr. 3ATel.: 0368.427.302

GROUPAMA AsigurăriCentru regionalBd. Mihail Kogălniceanu nr. 15Agenţia 13 DecembrieStr. 13 Decembrie nr. 13Tel.: 0268.510.789Agenţia Nicolae IorgaStr. Nicolae Iorga nr. 32Tel.: 0268.472.633 0268.414.078 0268.412.884

BCR AsigurăriSucursala BraşovStr. Mihail Kogălniceanu nr. 15 - Centru Civic, parterTel.: 0372.737.542Fax: 0268.417.262Director:

Claudiu DOROBANŢU

CREDIT Europe AsigurăriSucursala BraşovStr. M. Kogălniceanu nr. 19A

Tel.: 0268.318.238

Fax: 0268.547.746

Sucursala Piaţa SfatuluiPiaţa Sfatului nr. 18

Tel.: 0268.410.935

Fax: 0268.410.936

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia BraşovPiaţa Sfatului nr. 14

Tel.: 0268.414.878

Fax: 0268.411.577

E-mail:

[email protected]

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala BraşovPiaţa Sfatului nr. 4, cod poştal 500032Tel.: 0268.410.129 0268.476.957Fax: 0268.476.943

E-mail:

[email protected]

www.allianztiriac.ro

ASTRA AsigurăriSucursala Braşov 1Str. Vlad Ţepeş nr. 8, ap. 1, parter

Tel.: 0268.418.017

0268.475.030

Fax: 0268.475.030

E-mail:[email protected]

Director:

Roxana MINJINĂ

Sucursala Braşov 2Str. 13 Decembrie nr. 9, bl. 8, parter comercial

Tel.: 0268.411.162

0268.411.163

Fax: 0268.411.167

E-mail:[email protected]

Director Romeo COMĂNICIU

www.astrasig.ro

Page 145: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 143

BVBRAŞOV

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Centru CivicStr. Mihail Kogălniceanu nr. 5Tel.: 0268.301.247Agenţia OnixStr. 13 Decembrie nr. 22Tel.: 0268.547.625Agenţia EroilorBd. Eroilor nr. 5Tel.: 0268.415.391 0268.415.393 0268.415.397

ING Asigurări de ViaţăAgenţia BraşovBd. Eroilor nr. 3Tel.: 0268.475.807

OMNIASIGSucursala BraşovStr. N. Iorga nr. 2Tel.: 0268.410.410 0268.475.938 0268.406.810Punct de lucru Kronstadt Str. Uranus nr. 1Tel.: 0268.330.358

OMNIASIG LifeAgenţia BraşovBd. M. Kogălniceanu nr. 17Tel.: 0268.547.770 0268.547.771

RAI AsigurăriAgenţia BraşovPiaţa Teatrului nr. 2ATel.: 0268.472.231

UNIQA AsigurăriSucursala BraşovStr. M. Kogălniceanu nr. 17Tel.: 0268.312.720

ACTIV ASIGURĂRI BrokerSediu secundarStr. Hărmanului nr. 50Tel.: 0268.317.039

AON Romania BrokerPunct de lucruStr. Hărmanului nr. 50Tel.: 0268.327.606

ASIGEST BrokerAgenţia Braşov Str. Alexandru Vlahuţă nr. 10Tel.: 0268.546.137

CAPRICORN Ins. BrokerStr. 1 Decembrie 1918 nr. 9Tel.: 0268.329.090

CAR ASIG BrokerCalea Bucureşti nr. 246ATel.: 0268.308.654

EXPRESS Insurance BrokerPunct de lucruStr. Ştefan cel Mare nr. 6Tel.: 0268.313.025

FORUM INSURANCE BrokerAgenţia Braşov Str. Roşiorilor nr. 22Tel.: 0268.335.880

INK Consultanţă – BrokerBd. Eroilor nr. 5

KRON BrokerStr. Toamnei nr. 18Tel.: 0268.323.225

QUALITRON Ins. BrokerStr. Gheorghe Şincai nr. 6Tel.: 0268.332.879 0722.212.709

SAFETY Broker

Sucursala Braşov Str. Dimitrie Cantemir nr.13Tel.: 0268.474.122Agenţia BraşovCalea 13 Decembrie nr. 17 Tel.: 0368.465.506

COdleaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia CodleaStr. Freziei nr. 41Tel.: 0268.254.023

ARDAFAgenţia CodleaStr. Lungă nr. 106BTel.: 0268.254.818

ASTRA AsigurăriAgenţia CodleaStr. Lungă nr. 128Tel.: 0268.252.511

EVENIMENTEANUALE

by

FIAR – Forumul Internaţional Asigurări-Reasigurări

ICAR – International CAtastrophic Risks Forum

Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor

Gala Premiilor Pieţei Pensiilor Private

Conferinţe Tematice • Conferinţa Naţională a Asigurărilor Auto • Conferinţa Naţională a Asigurărilor de Sănătate • Conferinţa Naţională a Asigurărilor de Viaţă • Conferinţa Naţională de Pensii Private

Ziua Asigurărilor

Forumuri Economice Regionale

Page 146: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

144 REŢEA TERITORIALĂ

CARPATICA AsigAgenţia CodleaStr. Lungă nr. 117Tel.: 0268.251.746

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru CodleaStr. Lungă nr. 150Tel.: 0268.250.629

CONTACS BrokerStr. Lungă nr. 91Tel.: 0268.401.256

FăgăraşALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia FăgăraşStr. Tăbăcari, bl. 4Tel.: 0268.215.485

ARDAFAgenţia FăgăraşBd. Unirii, bl. 55ATel.: 0268.213.300

ASIROMReprezentanţa FăgăraşBd. Unirii nr. 7BTel.: 0268.211.493

ASTRA AsigurăriAgenţia Făgăraş 1Str. M. Eminescu, bl. B

Tel.: 0268.212.398 Agenţia Făgăraş 2Str. Tăbăcari, bl. 7Tel.: 0268.219.173

CARPATICA AsigAgenţia FăgăraşBd. Unirii, bl. 8Tel.: 0268.211.344

GENERALI AsigurăriPunct de Lucru FăgăraşStr. Centru Civic, bl. 7Tel.: 0268.210.944 0268.210.988

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru FăgăraşStr. Mihai Eminescu nr. 1Tel.: 0268.218.886

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit FăgăraşStr. Republicii nr. 11Tel.: 0268.215.040

ALL INSURANCE BrokerAgenţia Făgăraş Str. Unirii, Zona BIGTel.: 0771.633.661 0758.028.860-

predealARDAFAgenţia PredealStr. Mihai Săulescu nr. 121Tel.: 0268.457.005

râşnOvALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia RâşnovStr. Florilor nr. 1Tel.: 0268.257.861

BCR AsigurăriAgenţia RâşnovStr. Piaţa Unirii nr. 10Tel.: 0372.737.549

SAFETY Broker

Agenţia Râşnov Str. Caraiman nr. 50Tel.: 0268.231.113

rupeaASIROMAgenţia RupeaStr. Republicii nr. 171

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru RupeaStr. Republicii nr. 193Tel.: 0268.260.344

SăCeleARDAFAgenţia SăceleStr. George Moroianu nr. 97Tel.: 0268.273.583

ASIROMAgenţia SăceleStr. Valea Cernatului nr. 2Tel.: 0268.280.441

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru Săcele Str. Ady Endre nr.2Tel.: 0268.275.281

CARPATICA AsigAgenţia SăceleStr. Episcop Popeea nr. 2-4Tel.: 0268.276.578

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru SăcelePiaţa Libertăţii nr. 37Tel.: 0268.273.072

BRAŞOVBV

by Abonează-te GRATUIT pe www.1asig.ro

14.000 de cititori, 3.000 de ştiri, 50 de interviuri postate anual,100 oferte de serviciu în companiile de asigurări şi brokeraj de asigurări

Page 147: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 145

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia BucureştiStr. Buzeşti nr. 76-80Tel.: 021.313.89.00Agenţia BucureştiStr. Buzeşti nr. 76-80Tel.: 021.335.55.15 021.335.15.35 021.335.25.45 021.335.45.15 021.335.55.05

BCR AsigurăriAgenţia Alba IuliaWTC, Piaţa Montreal nr. 10Tel.: 0721.102.173Agenţia Calea VictorieiCalea Victoriei nr. 155Tel.: 0372.797.736Agenţia RomanăBd. G-ral Ghe. Magheru nr. 43Tel.: 0372.736.905

BBUCUREŞTI

SeCTOr 1ABC Asigurări - ReasigurăriSucursala BucureştiStr. Baldovin Pârcălabul 11ATel.: 021.315.44.23

Sucursala MagheruBd. Magheru nr. 2-4Tel.: 021.314.91.36

Sucursala DorobanţiCalea Dorobanţilor 103-105

ALICO Asigurări RomâniaAgenţia TitulescuBd. Titulescu nr. 56Tel.: 021.222.22.45Agenţia Piaţa RomanăBd. Lascăr Catargiu nr. 3Tel.: 021.212.87.29Agenţia UniriiBd. Unirii nr. 3-5Tel.: 021.335.76.08

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru BastilieiStr. Căderea Bastiliei nr. 80-84Tel.: 021.208.21.07 021.208.21.08

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru Ghe. ManuStr. Gheorghe Manu nr. 5Tel.: 021.650.00.20 021.650.00.21 021.650.00.23

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru I. MihalacheBd. Ion Mihalache nr. 109Tel.: 021.665.63.50 021.665.63.34Punct de lucru VictoriaPiaţa Victoriei nr. 155Tel.: 021.312.47.74 021.312.47.75

ARDAFAgenţia LahovariStr. Londra nr. 5ATel.: 0754.999.181Agenţia PerlaStr. Chitilei nr. 5

ASIROMSucursala DorobanţiCalea Dorobanţi nr. 240Tel.: 021.203.80.62

CARPATICA AsigSucursala BucureştiStr. Zambaccian nr. 34Tel.: 021.231.01.65Sucursala BucureştiBd. I. Gh. Duca nr. 4Tel.: 021.222.60.64Sucursala BucureştiStr. I. Brezoianu nr. 31-33Tel.: 021.312.81.94

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala BucureştiStr. Gen. Ernest Broşteanu nr. 20, cod 010528Tel.: 021.207.16.55 021.207.16.12Fax: 021.207.14.30 021.207.14.31E-mail:[email protected]

www.allianztiriac.ro

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala Banu MantaStr. Banu Manta nr. 12, bl. 26 cod 0112265Tel.: 021.223.78.15 021.223.78.68Fax: 021.223.78.71

ASTRA Asigurări

Direcţia Asigurări de Viaţă Str. Ion Câmpineanu nr. 16

Tel.: 0374.201.200

Fax: 021.313.15.66

021.313.15.76

www.astrasig.ro

BCR AsigurăriSucursala VictoriaWTC, Piaţa Montreal nr. 10, etaj 1

Tel.: 0372.737.733

Fax: 021.319.82.10Director:

Doina Florina NĂSTASE

Sucursala Sector 1Calea Ştirbei Vodă nr. 104 -106, parter

Tel.: 0372.790.741

Fax: 021.315.00.74Director:

Monica BĂRBULESCU

CREDIT Europe AsigurăriSucursala 1 MaiBd. Ion Mihalache nr. 42-52

Tel.: 021.212.97.79

Fax: 021.212.59.17

Sucursala AviaţieiStr. Pipera nr. 31-33, bl. IVB

Tel.: 021.232.55.15

Fax: 021.232.55.25

BCR AsigurăriSucursalaMunicipiului BucureştiStr. Rabat nr. 21

Tel.: 0372.739.526

Fax: 021.206.90.23

Director: Daniela TĂNASE

www.bcrasig.ro

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia Bucureşti 1Calea Plevnei nr. 90-92, bl. 10F-10E

Tel.: 021.637.22.51

Fax: 021.637.22.41

E-mail:

[email protected]

ASTRA AsigurăriSucursala SlătineanuStr. Slătineanu nr. 12Tel.: 021.212.32.74 021.211.03.33 021.212.34.21 021.212.28.11Fax: 021.212.32.13E-mail: [email protected]:

George ŞELARU

Sucursala VictoriaStr. Ion Câmpineanu nr. 16Tel.: 021.312.51.51Fax: 021.311.27.66 021.313.13.14E-mail:

[email protected]: Dan ŞTEFAN

Sucursala MantaBd. Banu Manta nr. 3-5, bl. 1B, parterTel.: 021.222.47.00 021.222.47.01Fax: 021.222.37.91E-mail:

[email protected]: Adrian TESLOVAN

www.astrasig.ro

Page 148: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

146 REŢEA TERITORIALĂ

EUROINSAgenţia Bucureşti 1Str. Stockholm nr. 11Tel.: 021.212.305.018 021.212.305.019

FATA AsigurăriSucursala Municipiului BucureştiStr. Ştirbei Vodă nr. 172Tel.: 021.315.88.01

GARANTAReprezentanţa BucureştiBd. Ion Mihalache nr. 19-21Tel.: 021.303.70.55

GENERALI AsigurăriCentru Daune Bucureşti Calea Plevnei nr. 53Tel.: 021.311.50.61 021.307.82.95 021.307.83.61 021.311.29.67 021.313.94.31

GENERALI AsigurăriAgenţia Bucureşti 7 Str. Marinarilor nr. 29Tel.: 021.231 41.41

GRAWE RomâniaAgenţia Bucureşti 1Str. Anastasie Simu nr. 1Tel.: 021.326.27.94Agenţia Bucureşti 2Str. Anastasie Simu nr. 1Tel.: 021.326.27.93 021.320.00.66Agenţia Bucureşti 4Str. Anastasie Simu nr. 1Tel.: 021.311.06.06 021.326.27.73Agenţia Bucureşti 6Str. Anastasie Simu nr. 1Tel.: 021.323.53.31 021.320.06.32Agenţia Bucureşti 7Str. Anastasie Simu nr. 1Tel.: 021.320.42.46 021.320.42.48Agenţia Bucureşti 8Str. Anastasie Simu nr. 1Tel.: 021.320.42.47 021.312.64.76

GROUPAMA AsigurăriCentru regional Muntenia SudBd. Mărăşti nr. 2 Tel.: 0372.16.91.01Centru regional BucureştiBd. Mărăşti nr. 2 Tel.: 021.222.95.60Agenţia Arcul de TriumfBd. Mărăşti nr. 2Tel.: 021.222.95.60Agenţia BăneasaStr. Nicolae Caranfil bl. 1BTel.: 021.232.91.11 021.233.42.47Agenţia Banu MantaStr. G-ral Vlădoianu nr. 2-4Tel.: 021.222.30.12 0372.704.305Agenţia BasarabCalea Griviţei nr. 164Tel.: 021.222.81.19 021.222.80.32

GROUPAMA AsigurăriAgenţia MihalacheStr. Ion Mihalache nr. 121Tel.: 021.222.71.93 0372.722.834

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Bucureşti 2Str. Aviator Popişteanu nr. 16Tel.: 021.224.44.88 Agenţia Bucureşti 3Str. Dr. Felix Iacob nr. 49Tel.: 021.406.19.30

OMNIASIGSucursala AviatorilorBd. Aviatorilor nr. 28Tel.: 021.318.27.03 021.318.27.04 021.318.27.05 021.318.27.06 Agenţia VictoriaStr. Buzeşti nr. 55Tel.: 021.319.67.73/74Agenţia AviatorilorStr. Lascăr Catargiu nr. 36Tel.: 021.231.20.99 021.231.56.33Agenţia Dorobanţi Calea Dorobanţilor nr. 210Tel.: 021.231.81.50Agenţia Floreasca Str. Calea Floreasca nr. 30Tel.: 021.230.32.47 021.230.32.41 021.230.32.14

OMNIASIG LifeAgenţia VictoriaŞos. Nicolae Titulescu nr. 1Tel.: 021.314.27.98

UNIQA AsigurăriSucursala MagheruStr. Anastasie Simu nr. 6Tel.: 021.310.76.84; 021.310.76.85 Agenţia Ştefan cel MareCalea Floreasca nr.21Tel.: 021.230.21.00Agenţia TriumfBd. Mareşal Averescu nr. 15Tel.: 0311.30.90.86 0311.30.90.87

AB ASIGCalea Dorobanţilor nr. 102-110Tel.: 021.230.43.51 031.405.76.19

AKG - BrokerStr. Popa Savu nr. 48Tel.: 021.222.44.03

ALPHA Insurance BrokersStr. Gr. Alexandrescu nr. 85Tel.: 021.455.79.52 021.455.79.54

ALL INSURANCE BrokerAgenţia Banu Manta Str. Banu Manta nr. 29Tel.: 021.311.26.11

ALMA BROKERStr. Teheran nr. 1Tel.: 021.230.66.73

AON Romania Broker de Asigurare-ReasigurareCalea Victoriei nr. 145Tel.: 021.212.58.16 0372.195.300

ASIG BROKER'S GROUP Str. Madrid nr. 7Tel.: 021.231.90.92

ASIGEST BrokerStr. Arh. Louis Blanc nr. 1Tel.: 021.230.41.54

ASILIFE Insurance BrokerCalea Griviţei nr. 365Tel.: 021.209.40.60

ATLAS BrokerStr. Copilului nr. 16-18Tel.: 021.224.26.05

BALDOR Insurance BrokerBd. Ion Mihalache nr. 142Tel.: 021.224.47.34 031.418.72.22

BESTASIG BrokerStr. Pechea nr.10-12Tel.: 021.313.17.50

BRUSSELS Broker Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44Tel.: 021.361.07.00

CND INTERNATIONAL INSURANCE BrokerStr. General Berthelot nr. 59Tel.: 021.311.78.48

CORPORATE INSURANCE SERVICES BrokerStr. Berveni nr. 32Tel.: 0742.131.331

CREDO INSURANCE BrokerStr. Munţii Tatra nr. 4-10Tel.: 021.305.51.50

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Bucureştii NoiBd. Bucureştii Noi nr. 70Tel.: 021.667.40.18Fax: 021.667.41.29

Sucursala DorobanţiCalea Dorobanţilor nr. 116-122Tel.: 021.230.16.50Fax: 021.230.16.70

Sucursala Gara de NordCalea Griviţei nr. 134-136Tel.: 021.223.04.30Fax: 021.223.04.29

Sucursala MagheruBd. Nicolae Bălcescu nr. 36Tel.: 021.313.70.20Fax: 021.313.71.67

Sucursala Piaţa VictorieiCalea Victoriei nr. 155Tel.: 021.317.72.27Fax: 021.317.72.26

Sucursala PolonaŞos. Ştefan cel Mare nr. 6Tel.: 021.210.04.00Fax: 021.210.03.99

BUCUREŞTIB

Page 149: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 147

DECAGON BrokerStr. Ion Neculce nr. 74Tel.: 031.620.82.50

DEIA BrokerStr. Vasile Gherghel nr. 92ATel.: 021.231.18.78

EN MANOS RomaniaStr. George Călinescu nr. 13Tel.: 021.230.39.76 021.230.39.77

EUROGROUP Broker România Calea Victoriei nr. 155Tel.: 0312.289.100 0312.289.103FAST BROKERSStr. Mircea Vulcănescu nr. 80Tel.: 0213.171.5.65 031.405.81.09

FEHU Broker Str. Av. Şerban Petrescu nr. 21Tel.: 021.232.70.53

FILAS BrokerStr. Barbu Delavrancea nr.3Tel.: 021.665.49.30 021.224.06.70

GRAS SAVOYE ROMANIAStr. Armindenului nr. 2Tel.: 021.319.169

GUILD BrokerStr. George Călinescu nr. 8Tel.: 0733.480.886

INSURANCE REINSURANCE INTERNATIONAL Bd. Magheru nr. 9Tel.: 021.314.25.90

INTERAS -Broker Str. Paris nr. 26Tel.: 021.319.88.98 021.319 89 42

MARSH Broker Calea Floreasca nr. 169ATel.: 021.232.18.74

MEDINS 2002 ROMANIA BrokerStr. Emanoil Porumbaru nr. 23Tel.: 021.222.82.84/5

MODEL Broker Str. Aleea Terasei nr. 10Tel.: 021.317.45.94

NC SERVICES Broker Aleea Teişani nr. 84Tel.: 021.316.09.55

NOVA Group Asigurari Broker de AsigurareStr. Tache Ionescu nr. 1Tel.: 021.300.33.11

PENTA International BrokerStr. Episcopiei nr. 2-4Tel.: 021.312.46.46

PIRAEUS BrokerBd. Nicolae Caramfil nr. 63ATel.: 021.303.69.59

PROTECTOR Broker Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.53ATel.: 021.200.62.63

RCI Broker Bd. Aviatorilor nr. 41Tel.: 021.201.20.00

SAFETY BrokerAgenţia  Bucureşti 1 Căderea Bastiliei nr 62Tel.: 021.313.72.75

STAR OFFICE BrokerStr. Petru Poni nr. 4Tel.: 021.223.53.20

UNIASIG BrokerCalea Dorobanţilor nr. 134Tel.: 021.230.10.82

UNICREDIT Ins. BrokerStr. Nicolae Caramfil nr. 25Tel.: 021.200.77.77

UNIVERS BrokerStr. Ion Câmpineanu nr. 20A

Tel.: 0745.137.900

ZURICH Broker Str. Constantin Daniel nr. 9Tel.: 021.310.62.28 021.310.62.29

VBL BrokerŞos. Bucureşti - Ploieşti nr. 17-21Tel.: 021.204.44.50 021.204.44.44

VIENNA BrokerCalea Dorobanţilor nr. 124Tel.: 021.230.12.05

VS COMPANY BrokerAgenţia IorgaStr. Nicolae Iorga nr. 45Punct de lucru Băneasa Shopping CityŞos. Bucureşti-Piteşti nr. 42D

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru AvrigStr. Avrig nr. 33Tel.: 021.250.32.39 021.250.32.21

ARDAFAgenţia PantelimonŞos. Pantelimon nr. 115Tel.: 021.250.32.36 021.250.31.35Agenţia MoşilorStr. Calea Moşilor nr. 115Tel.: 021.316.16.95Agenţia Ţepeş VodăStr. Ţepeş Vodă nr. 51Tel.: 021.322.88.14Agenţia DaciaCalea Moşilor nr. 227Tel.: 021.210.11.95

ASIROMSucursala Mihai BRAVUBd. Ferdinand nr. 146Tel.: 021.253.17.98Agenţia PiperaŞos. Pipera nr. 46FReprez. Teiul DoamneiStr. Teiul Doamnei nr. 12Tel.: 021.242.98.24Reprezentanţa MoşilorCalea Moşilor nr. 278

ASTRA AsigurăriAgenţia GemeniStr. Vasile Lascăr nr. 126Tel.: 021.210.50.22

Punct de Lucru Barbu VăcărescuStr. Barbu Văcărescu nr. 313-321Agenţia ModernBd. Carol 1 nr. 34-36Tel.: 021.317.28.12 021.317.31.52Punct de Lucru LizeanuŞos. Ştefan cel Mare nr. 31Tel.: 021.211.98.30Agenţia IanculuiStr. Avrig nr. 63Tel.: 021.250.45.36 Agenţia MoşilorCalea Moşilor nr. 260Tel.: 021.212.12.49

BCR AsigurăriAgenţia ColentinaŞos. Colentina nr. 26Tel.: 0372.737.748

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala MoşilorCalea Moşilor nr. 270, cod poştal 020892Tel.: 021.212.25.35

021.212.25.95Fax: 021.212.25.45

BCR AsigurăriSucursala Sector 2Sos. Pantelimon nr. 146, bl. 101, parterTel.: 0372.737.744Fax: 021.250.39.46

Director:

Marc Cristian ARAPU

BBUCUREŞTI

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă

Agenţia Bucureşti 3Bd. Pantelimon nr. 148

Tel.: 021.250.22.75

Fax: 021.250.22.76

E-mail:

[email protected]

SeCTOr 2

ASTRA AsigurăriCentru Daune BucureştiStr. Barbu Văcărescu nr. 313-321Tel.: 0750.990.500Fax: 0750.990.515 0750.990.513

www.astrasig.ro

Page 150: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

148 REŢEA TERITORIALĂ

EUREKOAgenţia Bucureşti 203Şos. Iancului nr. 118Tel.: 021.250.40.01; 021.250.58.88

EUROINSAgenţia Dimitrie PompeiuBd. Dimitrie Pompeiu nr. 10ATel.: 021.317.07.11Agenţia CarolBd. Carol I nr. 37Tel.: 021.310.27.05 Agenţia PantelimonŞos. Pantelimon nr. 225Tel.: 021.256.93.01 031.402.59.72 031.402.59.71

GENERALI AsigurăriAgenţia Bucureşti 1Str. Barbu Văcărescu nr. 11Tel.: 021.211.34.39 Agenţia Bucureşti 4Bd. Ferdinand nr. 8Tel.: 021.209.49.33Agenţia Bucureşti 10 Str. Sf. Treime nr. 53Tel.: 021.242.61.68 021.211.51.52Punct de Lucru Bucureşti 10Str. Sf. Treime nr. 53Tel.: 021.242.61.68; 021.211.51.52GROUPAMA AsigurăriAgenţia ArmeneascăStr. Armand Călinescu nr. 25Agenţia FloreascaStr. Glinka M. Ivanovici nr. 7Tel.: 021.233.80.42 021.233.80.43Agenţia OborŞos. Ştefan cel Mare nr. 33Tel.: 021.211.10.21 021.210.73.99Agenţia PantelimonŞos. Pantelimon nr. 74Tel.: 021.250.94.76 021.250.94.77 021.250.94.78

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Bucureşti 6Str. Matei Voievod nr. 26Tel.: 021.252.97.00

OMNIASIGSucursala UnireaStr. Tunari nr. 44Tel.: 021.210.77.81 021.210.77. 82 021.210.77. 83 021.210.77. 84 021.210.77. 85Agenţia Iancului Str. Avrig nr. 63Tel.: 021.252.39.41 021.252.39. 42 Agenţia Mircea VodăBd. Mircea Vodă nr. 34Tel.: 021.322.71.50 021.322.93.80 021.322.93.79Agenţia Obor Şos. Ştefan cel Mare nr. 35Tel.: 021. 210.27.77 021.210.27.78UNIQA AsigurăriSucursala ColentinaŞos. Colentina nr. 3BTel.: 021.242.16.47 021.242.16.48 021.242.16.49 021.242.16.50 021.242.16.51Agenţia PantelimonŞos. Pantelimon nr. 254Tel.: 0754.088.716 0754.088.717AB BROKER Str. Elev Ştefănescu nr. 6Tel.: 021.250.01.50ADA Broker Şos. Colentina nr. 3BTel.: 031.402.77.31ALL INSURANCE BrokerAgenţia Pantelimon Şos. Pantelimon nr. 217Tel.: 021.209.90.46 021.250.90.46

AMA BROKERStr. Spătarului nr. 17Tel.: 021.211.12.09ASA GROUP BrokerBd. Basarabia nr. 98Tel.: 021.348.02.18 AS-INVEST Broker Şos. Iancului nr. 13Tel.: 021.250.27.12 AUTO MARCU'S Broker Şos. Pantelimon nr. 450Tel.: 021.255.29.55 0740.200.091

AVANTGARDE BrokerStr. Sânzeni nr. 2Tel.: 0723.571.640

AVISO Broker

Str. Mătăsari nr. 48Tel.: 021.253.10.55BECA BrokerStr. Maşina de Paine nr. 20Tel.: 021.242.80.53 021.687.41.32CARS BrokerStr. Armenească nr. 28ATel.: 021.211.52.59

CBASIG - BrokerStr. Aurel Vlaicu nr. 139Tel.: 021.212.02.25 031.401.12.18EASY Insurance Solutions BrokerStr. Ion Berindei nr. 1Tel.: 031.805.56.55 031.805.56.56eClaims Management BrokerStr. Barbu Văcărescu nr. 157BTel.: 021.208.87.93

FIRST CAR Broker Şos. Fundeni nr. 260-262Tel.: 021.240.58.10

FULL CASCO Broker Str. Stănescu Gheorghe nr. 1Tel.: 021.326.65.75FUNK International Romania Broker Bd. Barbu Văcărescu nr. 157BTel.: 021.231.00.41GENERAL INSURANCE & CONSULTING BrokerŞos. Pantelimon nr. 309Tel.: 021.627.08.87GLOBASIG 2002 Broker Str. Vasile Lascăr nr. 191Tel.: 021.252.81.83GRUP PHOENIX BrokerStr. Mihai Eminescu nr. 139Tel.: 021.210.32.48

HOBBIT BrokerStr. Ceaikovschi nr. 3Tel.: 021.230.78.27

INK Consultanţă – BrokerStr. Olari nr. 7ATel.: 021.212.06.40 021.212.06.41 021.212.06.42

BUCUREŞTIB

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Delfinului PantelimonŞos. Pantelimon nr. 256Tel.: 021.255.49.74Fax: 021.255.49.69

Sucursala Doamna GhicaBd. Doamna Ghica nr. 8Tel.: 021.242.86.41

Fax: 021.242.86.42

Sucursala MoşilorCalea Moşilor nr. 272, bl. 16Tel.: 021.210.86.32Fax: 021.210.85.76

Sucursala Moşilor - EminescuCalea Moşilor nr. 253Tel.: 021.211.49.90Fax: 021.211.49.91

Sucursala Piaţa IanculuiŞos. Mihai Bravu nr. 126, bl. D25Tel.: 021.252.35.07Fax: 021.252.35.03

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă

Agenţia Bucureşti 5Şos. Ştefan cel Mare nr. 14

Tel.: 021.201.69.24

Fax: 021.201.69.21

E-mail:

[email protected]

Agenţia Bucureşti 6Şos. Ştefan cel Mare nr. 14

Tel.: 021.201.69.21

Fax: 021.201.69.21

E-mail:

[email protected]

Page 151: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 149

INTERCAM BrokerStr. Verii nr. 10

Tel.: 021.210.67.10

International Insurance BrokerBd. Mihai Bravu nr. 85-95Tel.: 021.253.11.07

INTERNATIONAL LINK Insurance BrokerStr. Frederic Chopin nr. 2Tel.: 021.231.21.33

INVEST CORP Broker Aleea Luncşoara nr. 1Tel.: 021.211 10 72

LEADER TEAM BrokerŞos. Mihai Bravu nr. 62ATel.: 031.410.04.31

LONDON BROKERS – Punct de lucru Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 10ATel.: 021.310.14.58 021.310.14.59 021.310.14.60 031.100.12.10

MENTOR Broker Str. Calafat nr. 27Tel.: 0724.243.423

NB Broker Bd. Pache Protopopescu nr. 34Tel.: 021.252.04.19; 021.252.04.29

NEUTRO RISK Broker Calea Moşilor nr. 131Tel.: 021.313.77.13

PEIA Group BrokerPunct de lucru Şos. Mihai Bravu nr. 42-62Tel.: 021.231.31.54

SAFETY BrokerAgenţia Bucureşti 3 Şos. Pantelimon nr. 352Tel.: 0724.634.641

SAFEWAYS International BrokerPiaţa Pache Protopopescu nr. 10Tel.: 021.314.83.50 021.314.83.51 SALVE Broker Str. Ghe. Pop de Băseşti nr. 17Tel.: 0372.167.901

SENIOR Broker Str. Jean Louis Calderon nr.1-5Tel.: 021.327.27.74 021.315.50.13

STAR EXPRESS Broker Şos. Pantelimon nr. 255Tel.: 0727.876.111

STELLAR Re Europa BrokerStr. Toamnei nr. 48BTel.: 031.425.15.90

TOTAL ASIG BrokerStr. Bodeşti nr. 9Tel.: 021.311.23.06

TRINITY GLOBAL INSURANCE BrokersStr. Turbinei nr. 4Tel.: 021.231.72.66

VIP Broker AsigurariStr. Maior Ion Coravu nr. 30Tel.: 021.231.22.76

VS COMPANY BrokerAgenţia PiperaStr. Pipera nr. 44bis

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru VitanCalea Vitan nr. 13-19Tel.: 021.327.41.52

ARDAFAgenţia Mihai BravuŞos. Mihai Bravu nr. 286Tel.: 021.322.26.88 021.326.01.35Agenţia Nicolae GrigorescuBd. Nicolae Grigorescu nr. 14Tel.: 021.324.24.70

ASIROMSucursala Municipiului BucureştiStr. Smârdan nr. 5

Sucursala Ion GHICAStr. lon Ghica nr. 7Tel.: 021.312.87.45

ASTRA AsigurăriAgenţia Sector 3Calea Călăraşilor nr. 307Tel.: 021.323.68.98 021.323.43.83

Agenţia DristorBd. Mihai Bravu nr. 301Tel.: 021.324.50.54

Agenţia Nerva TraianStr. Nerva Traian nr. 3Tel.: 021.311.44.11

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala Hanul lui ManucBd. Unirii nr. 33, bl. A2 parter, cod 030106

Tel.: 021.303.82.41

021.303.82.56

Fax: 021.313.29.52

BCR AsigurăriSucursala LibertăţiiPiaţa Alba Iulia nr. 8, bl. I 7

Tel.: 0372.737.729

Fax: 021.320.78.23

Director:

Diana SIMULESCU

Sucursala Sector 3Bd. Decebal nr. 11, bl. S14

Tel.: 0372.737.752

Fax: 021.323.04.32

Director:

Cristina Elena MIŞCA

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala DecebalBd. Decebal nr. 14, bl. S8, parter, cod 030967

Tel.: 021.327.66.53

021.327.67.38

Fax: 021.327.56.18

Sucursala UnireaStr. Sfânta Vineri nr. 29, corp A, parter, cod 030203

Tel.: 021.310.44.15

021.310.44.16

021.310.44.17

Fax: 021.310.44.14

BBUCUREŞTI

SeCTOr 3

BCR AsigurăriAgenţia LipscaniStr. Lipscani nr. 18-20

Tel.: 0372.737.740

Agenţia UnireaBd. Unirii nr. 43-45Tel.: 021.323.08.77

ASTRA AsigurăriSucursala NovaPiaţa Unirii nr. 1, Magazinul UNIREA, Aripa Călăraşi, et. 6

Tel.: 021.303.03.12

021.303.03.16

Fax: 021.303.03.12

E-mail:

[email protected]

Director: Cătălin CIRIPAN

www.astrasig.ro

Piaţa asigurărilor în cifre

www.insuranceprofile.ro

Page 152: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

150 REŢEA TERITORIALĂ

CARPATICA AsigSucursala BucureştiBd. Unirii nr. 72Tel.: 021.320.03.60 021.320.04.50

021.320.01.37

EUREKOAgenţia Bucureşti 406Bd. Decebal nr. 25-29Tel.: 021.320.91.65 021.320.91.66 021.326.40.02 021.326.40.03

GARANTAReprezentanţa UniriiStr. Ion Pillat nr. 1Tel.: 021.326.45.37 021.326.45.38

GENERALI AsigurăriAgenţia Bucureşti 5Calea Călăraşilor nr. 101Tel.: 021.335.20.59 021.327.45.14 021.327.45.12

GRAWE RomâniaAgenţia Bucureşti 3Str. Vulturilor nr. 98ATel.: 021.327.30.10 021.327.30.12 021.327.30.17 021.327.30.26 021.327.30.27Agenţia Bucureşti 5Str. Vulturilor nr. 98ATel.: 021.200.38.59

GROUPAMA AsigurăriAgenţia MunciiStr. Matei Basarab nr. 106Tel.: 021.320.09.80 021.322.80.59Punct de Lucru Baba NovacStr. Mihai Bravu nr. 384Tel.: 021.320.92.91Agenţia Timpuri NoiStr. Nerva Traian nr. 16Tel.: 021.326.36.81 021.326.36.82 0724.322.838 0723.803.874Agenţia UniriiStr. Cluceru Udricani nr. 1-3Tel.: 021.320.13.51 021.320.13.52Agenţia UniversitateBd. Regina Elisabeta nr. 7Tel.: 021.312.18.13

OMNIASIGAgenţia LipscaniCalea Victoriei nr. 15Tel.: 021.311.02.63 021.311.02.64

021.312.58.70

Agenţia Piaţa Muncii Intrarea Sectorului nr. 1Tel.: 021.310.86.24

021.310.86.25

OMNIASIG LifeAgenţia Bucureşti 3Str. Petru Cercel nr. 3

Tel.: 021.335.33.11

SIGNAL IDUNA Asigurări de ViaţăAgenţia Bucureşti 2Şos. Mihai Bravu nr. 223Tel.: 031.425.77.71

031.425.77.72

UNIQA AsigurăriSucursala Municipiului BucureştiBd. Unirii nr. 59Tel.: 021.320.56.63

Agenţia DristorŞos. Mihai Bravu nr. 386

Tel.: 021.323.33.71

Sucursala MorarilorBd. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 14Tel.: 0311.309.190

0311.309.191

ACTIV ASIGURĂRI Broker Str. Hârşova nr. 26

Tel.: 031.410.04.01

ALFA Broker Str. Banu Udrea nr. 6

Tel.: 021.252.00.58

ART BrokerBd. Decebal nr. 1Tel.: 021.321.44.10

021.321.24.10

ASIG MANAGEMENT Broker Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 29ETel.: 0721.442.260

ASIS ASIG CONSULT BrokerIntrarea Aniversarii nr. 39ATel.: 021.313.00.97

BCS BrokerStr. Brailita nr. 48BTel.: 031.425.50.58

BELLE ASSISTANCE - Broker Splaiul Unirii nr. 39Tel.: 031.415.84.93

BEST BROKER Broker Bd. Unirii nr. 78Tel.: 021.314.84.81 021.314.84.82

BROKER ASIG Str. Lt. Aurel Botea nr. 7Tel.: 021.323.28.55 031.805.65.99

CAPITAL ASIG -BrokerStr. Sfânta Vineri nr. 25Tel.: 021.327.21.31

DACIA ASIGStr. Baba Novac nr. 15ATel.: 0722.564.010

DOMAS INSURANCE BrokerBd. Mihai Bravu nr. 223Tel.: 031.425.68.14 031.425.68.16 031.425.68.17

EOS RISQ România Broker Str. Sfânta Vineri nr. 29, Electrocentre corp BTel.: 021.314.20.33

EURO ARC Insurance BrokerStr. Matei Basarab nr. 64Tel.: 021.322.84.80

FORTIS ASIGURARI Broker Str. Maximilian Popper nr. 20Tel.: 021.323.17.57 021.323.17.67 021.323.17.97

GENERAL INSURANCE & CONSULTING Broker Calea Victoriei nr. 21Tel.: 021.315.30.88

GRECO Romania GmbHStr. Sfânta Vineri nr. 29, ElectrocentreTel.: 021.319.49.52

GTT Insurance BrokerStr. Baba Novac nr. 22-24 Tel.: 021.324.42.27

BUCUREŞTIB

CREDIT Europe Asigurări

Sucursala DoamneiStr. Doamnei nr. 17-19Tel.: 021.313.57.75Fax: 021.313.57.71

Sucursala Dristor Bd. Camil Ressu nr. 4Tel.: 021.325.15.23Fax: 021.325.15.40

Sucursala OtopeniCalea Bucureştilor nr. 88Tel.: 021.300.79.38Fax: 021.300.79.43

Sucursala Piaţa Alba IuliaPiaţa Alba Iulia nr. 1, bl. H1Tel.: 021.406.40.30Fax: 021.327.34.11

Sucursala Piaţa MunciiBd. Decebal nr. 26Tel.: 021.327.33.80Fax: 021.327.33.77

Sucursala Piaţa UniriiPiaţa Unirii nr. 1Tel.: 021.317.13.64Fax: 021.317.13.91

Sucursala TitanBd. Basarabia nr. 256Tel.: 021.255.47.50Fax: 021.255.47.23

Sucursala Unirii Bd. Unirii nr. 65Tel.: 021.327.71.74Fax: 021.327.71.73

Sucursala Vitan Mall Calea Vitan nr. 55-59Tel.: 021.320.51.42Fax: 021.320.51.41

Page 153: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 151

CARPATICA AsigSucursala BucureştiBd. Dimitrie Cantemir nr. 16Tel.: 021.337.00.71 021.337.00.70

SIC ASIGURARI BrokerBd. Basarabia nr. 104

Tel.: 021.324.81.53

SIGURA Broker Şos. M. Bravu nr. 434Tel.: 021.311.17.60 021.321.56.42

SILGA Broker Str. Diligenţei nr. 8Tel.: 021.323.97.25 021.326.53.96

SIRCOM Insurance BrokerBd. Decebal nr. 28Tel.: 0722.373.937 031.102.24.35 031.102.24.36

SP ASIGURARI BrokerBd. Carol nr. 51Tel.: 021.311.83.76SRBA Broker Intrarea Andrei Bârseanu nr. 2Tel.: 021.313.83.93 021.313.45.02 021.313.85.78

TEMPO ASIG Insurance BrokerStr. Rm. Sărat nr. 21Tel.: 021.344.16.17 021.344.16.18

TOYO MOTOR Broker Splaiul Unirii nr. 283Tel.: 021.346.89.91 021.346.89.92 021.346.89.93

TRANSILVANIA BrokerPunct de lucru Str. Brăiliţa nr. 48BTel.: 021.320.96.96

VS COMPANY Broker Str. Logofăt Udriste nr. 4Tel.: 021.327.62.97

INTERBUG Insurance BrokerBd. Burebista nr. 3Tel.: 021.320.80.17

IRECSON BrokerCalea Victoriei nr. 2Tel.: 021.314.18.90

MAI Broker Bd. Unirii nr. 69Tel.: 021.321.34.71 021.321.34.74

OLSA Re BrokerPiaţa Alba Iulia I7 nr. 8Tel.: 021.323.08.23

ONE Broker Str. Smârdan nr. 30Tel.: 021.312.44.15

OTTO Broker Bd. Unirii nr. 69Tel.: 021.312.98.10 031.425.25.02 031.425.25.03

PARTENERUL MEU Broker Bd. Corneliu Coposu nr. 5Tel.: 031.805.40.98

PREMIUM Broker Str. Şapte Drumuri nr. 19Tel.: 031.429.33.30

PSG Insurance BrokerSplaiul Unirii nr.189Tel.: 021.330.94.26

S.I.R. International Services Broker Bd. Octavian Goga nr. 23Tel.: 0745.800.084

SAFETY Broker Agenţia Bucureşti 2 Str. Ion Ghica nr. 1Tel.: 021.315.26.30

SEMPER FIDELIS BrokerStr. Anton Pann nr. 2Tel.: 021.326 79 23

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru BrâncoveanuBd. Ctin. Brâncoveanu nr. 10Tel.: 021.310.44.15

021.310.44.20

ARDAFAgenţia Timpuri NoiBd. Gh. Şincai nr. 11Tel.: 021.330.31.49

021.330.31.50

Agenţia GiurgiuluiŞos. Giurgiului nr. 39

Tel.: 021.332.32.85

ASIROMReprezentanţa VăcăreştiCalea Văcăreşti nr. 276Tel.: 021.330.35.49

Sucursala OlteniţeiStr. Împăratul Traian nr. 32Tel.: 021.332.37.36

Agenţia BerceniŞos. Olteniţei nr. 107Tel.: 021.332.24.63

ASTRA AsigurăriAgenţia BrâncoveanuStr. Alunişului nr. 4

Tel.: 021.634.55.70

Punct de Lucru BerceniBd. Alexandru Obregia nr. 8

Agenţia Sector 4Str. Cuţitul de Argint nr. 64Tel.: 021.337.40.17

021.337.40.18

Agenţia TineretuluiBd. Tineretului nr. 53Tel.: 021.331.34.39

BCR AsigurăriSucursala Sector 4Calea Văcăreşti nr. 201, bl. 87, parter

Tel.: 0372.737.758

Fax: 021.330.88.08

Director:

C-tin Traian MAZDRACHE

CREDIT Europe AsigurăriSucursala BerceniBd. Obregia nr. 2, bl. 2ATel.: 021.460.93.24Fax: 021.460.93.20

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă

Agenţia Bucureşti 2Bd. Unirii nr. 63Tel.: 021.327.01.05Fax: 021.327.02.07 E-mail:

[email protected]

BBUCUREŞTI

SeCTOr 4

www.ceasigurari.ro

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Municipiului BucureştiSplaiul Unirii nr. 12, bl. B6Tel.: 021.301.72.22Fax: 021.318.09.59Persoană de contact: Ciprian Grigorescu

Director Dep. Brokeri - Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov

EUREKOAgenţia Bucureşti 407Str. Petru Cercel nr. 14Tel.: 021.336.40.42 021.336.40.43 021.336.40.44

EUROINSAgenţia TineretuluiStr. Verzişori nr. 45Tel.: 021.330.90.03 031.402.59.56

by

ştiri, sinteze şi tendinţe în domeniul pensiilor privateîn fiecare miercuripeste 13.000 de abonaţi

Page 154: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

152 REŢEA TERITORIALĂ

BCR AsigurăriAgenţia IzvorBd. Libertăţii nr. 22Tel.: 0372.737.732Agenţia SebastianCalea Rahovei nr. 322Tel.: 0372.700.697

GROUPAMA AsigurăriAgenţia 13 SeptembrieCalea 13 Septembrie nr. 89Tel.: 021.411.40.16 021.411.40.15Punct de Lucru KogălniceanuBd. M. Kogălniceanu nr. 12Tel.: 021 313 63 21 0726 333 745

Agenţia Naţiunile UniteBd. Naţiunile Unite nr. 1Tel.: 021.230.20.39 021.230.20.41

Agenţia PanduriŞos. Panduri nr. 29Tel.: 021.410.32.60 021.410.40.56

EUROINSAgenţia Ienăchiţă VăcărescuStr. Ienachiţă Văcărescu nr. 60Tel.: 021.337.14.82

GROUPAMA AsigurăriAgenţia BerceniŞos. Olteniţei nr. 31Tel.: 021.683.17.31 021.683.17.32Agenţia SplaiSplaiul Unirii nr. 86Tel.: 021.330.10.57 021.330.10.59 021.330.10.53

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Bucureşti 5Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1Tel.: 021.311.62.50

OMNIASIGAgenţia Bibescu VodăStr. Bibescu Vodă nr. 2Tel.: 021.335.63.69 021.335.70.96 021.335.31.94

SIGNAL IDUNAAsigurări de ViaţăAgenţia Bucureşti 1Splaiul Unirii nr. 16Tel.: 021.387.34.33 021.387.34.31

AVUS International BrokerBd. Unirii nr. 2Tel.: 021.337.41.65 021.337.41.66 021.337.41.67

CAROM Broker Bd. Regina Maria nr. 1Tel.: 021.337.41.12 021.337.41. 27 021.337.41. 29 021.337.41. 30

CORIS Roumanie Broker Calea Văcăreşti nr. 252-254Tel.: 021.201.90.30

DEAASIG C.A.B.A.Bd. Gh. Şincai nr 12Tel.: 021.330.87.92

EXPRES Broker Str. Turnu Măgurele nr. 66Tel.: 021.461.01.66 021.461.00.63

FORUM INSURANCE BrokerStr. Bibescu Vodă nr. 5Tel.: 021.335.77.35

INTERFIDES INTERNATIONAL Broker Bd. Unirii nr. 10Tel.: 021.316.50.84 021.316.50.85

LACOLI BrokerAgenţia Bucureşti 2Str. Cuţitul de Argint nr. 64Tel.: 031.425.91.68

MILLENIUM INSURANCE BrokerStr. Splaiul Unirii nr. 74Tel.: 021.330.37.96 021.330.37.99

VECTOR Broker Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 60Tel.: 021.336.66.01

SeCTOr 5

ABC Asigurări - ReasigurăriAgenţia Gara de NordStr. Panduri nr. 44Tel.: 021.410.41.07Agenţia RahovaAleea Botorani nr. 5Tel.: 021.411.02.11

BUCUREŞTIB

CREDIT Europe AsigurăriSucursala 13 SeptembrieCalea 13 Septembrie nr. 111, bloc 107

Tel.: 021.411.62.22

Fax: 021.411.62.29

Sucursala RahovaŞos. Alexandriei nr. 18, bloc L15

Tel.: 021.420.54.14

Fax: 021.420.30.80

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala IzvorSplaiul Independenţei nr. 17, tronson 1, bl. 101, cod 050093Tel.: 021.319.78.83 021.319.78.84 021.319.78.85Fax: 021.319.78.83 021.319.78.84 021.319.78.85

ARDAFSucursala BucureştiBd. Libertăţii nr. 22Tel.: 021.317.35.25 021.317.35.27 021.317.35.29ARDAF Centru Daune BucureştiStr. Spătaru Preda nr. 7B

ASIROMSucursala 13 SeptembrieCalea 13 Septembrie nr. 63Tel.: 021.411.44.49

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia BucureştiBd. George Coşbuc nr. 42-44Tel.: 021.335.55.15

Buletinul „Unde mă Asigur?” este o prezentare a judeţelor vizitate de către echipele noastre de specialişti, completată de o analiză în plan local a mediului economic şi de asigurări, fiind în acelaşi timp instrumentul electronic de comunicare al Programului „Unde mă Asigur?”.

by

Page 155: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 153

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru GrozăveştiSplaiul Independenţei nr. 273Tel.: 021.302.37.70 021.302.37.78 021.302.37.89 021.302.37.91

ARDAFAgenţia LujeruluiStr. Iuliu Maniu nr. 57Tel.: 021.430.52.26

Agenţia Drumul SăriiStr. Drumul Sării nr. 120BTel.: 021.410.90.71 021.410.90.70

ASIROMAgenţia GorjuluiBd. luliu Maniu nr. 65Tel.: 021.434.31.38

Reprezentanţa VirtuţiiStr. Virtuţii nr. 13Tel.: 021.430.12.71

ASTRA AsigurăriAgenţia CotroceniŞos. Cotroceni nr. 10Tel.: 021.311.10.04

Punct de Lucru VeteranilorBd. Iuliu Maniu nr. 57Tel.: 021.772.61.41

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala MilitariBd. Iuliu Maniu nr. 61, cod poştal 030016Tel.: 021.302.37.71 021.302.37.77 021.302.37.80 021.302.37.74Fax: 021.433.03.90

CREDIT Europe AsigurăriSucursala AnchorBd. Timişoara nr. 26Z

Tel.: 021.406.40.11

Fax: 021.310.72.99

Sucursala Crângaşi Calea Crângaşi nr. 19

Tel.: 021.637.26.19

Fax: 021.637.26.22

Sucursala Drumul TabereiBd. Drumul Taberei nr. 82

Tel.: 021.406.74.23

Fax: 021.444.09.54

BCR AsigurăriSucursala Sector 6Bd. Timişoara nr. 6C

Tel.: 0372.737.764

Fax: 021.413.55.91

Director:

Olga MOLDOVAN

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala Drumul TabereiStr. 1 Mai nr. 15, bl. C3, cod 061622Tel.: 021.440.09.23 021.440.09.74 021.440.17.04Fax: 021.440.29.46

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia Bucureşti 4Bd. Ghencea nr. 24

Tel.: 021.327.01.05

Fax: 021.327.02.07

E-mail:

[email protected]

CREDIT Europe AsigurăriSucursala GhenceaBd. Ghencea nr. 34

Tel.: 021.440.06.48

Fax: 021.440.05.16

Sucursala MilitariBd. Iuliu Maniu nr. 566-570

Tel.: 021.318.09.72

Fax: 021.318.09.71

Agenţia Plaza RomâniaBd. Timişoara nr. 26

Tel.: 021.406.74.37

Fax: 021.318.09.76

Sucursala City Cotroceni Str. Vasile Milea nr. 4

Tel.: 021.406.74.00

Fax: 021.406.74.00

BBUCUREŞTI

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Bucureşti 4Şos. Viilor nr. 65ATel.: 021.619.24.02

OMNIASIGSucursala OperaSplaiul Independenţei nr. 111Tel.: 021.410.70.13 021.410.71.80

ACCORD Broker Str. Dumbrava Nouă nr. 34Tel.: 021.424.41.46

ACR BrokerCalea 13 Septembrie nr. 101Tel.: 021.312.97.14 021.315.55.10

ALL INSURANCE Broker Agenţia Rahova Calea Rahovei nr. 328Tel.: 0758.028.854

ASIG CONSULT BrokerAleea Botorani nr. 2Tel.: 021.310.84.55

CENTRUM ASIG BrokerStr. Ritoride nr. 4ATel.: 021.336.06.76

EPM ROMANIA BrokerStr. George Coşbuc nr. 69Tel.: 021.336.36.99

Lacoli BrokerAgenţia Bucureşti 1Calea 13 Septembrie nr. 121Tel.: 021.410.25.37

RAIFFEISEN Broker Calea 13 Septembrie nr. 90Tel.: 021.403.33.66

SAFE INVEST ROMANIA Broker Str. George Coşbuc nr. 69Tel.: 021.336.36.99

TEAHA Asigurări BrokerCalea 13 Septembrie nr.90Tel.: 021.407.49.00

TRANSWORLD ASIG BrokerCalea Rahovei nr. 196CTel.: 021.317.61.55

UNIPET BrokerStr. Calea Rahovei nr. 326Tel.: 021.423.83.89

SeCTOr 6 ASTRA AsigurăriAgenţia Sector 6Str. Drumul Taberei nr. 35Tel.: 021.413.04.67 021.413.95.50

BCR AsigurăriAgenţia Drumul TabereiDrumul Taberei nr. 82Tel.: 0372.737.767Agenţia CompozitorilorBd. 1 Mai nr. 15Tel.: 0721.101.954

EUREKOAgenţia Bucureşti 200Bd. Timişoara nr. 17Tel.: 021.745.02.62 021.745.02.19 021.745.03.58 021.440.23.01

EUROINSAgenţia VirtuţiiBd. Virtuţii nr. 18Tel.: 021.771.77.46 031.402.59.78 031.402.59.77

GENERALI AsigurăriAgenţia Bucureşti 12 Bd. Uverturii nr. 87ATel.: 021.434.61.84 021.434.61.86Agenţia Bucureşti 2Calea Plevnei nr. 236Tel.: 021.316.60.10 021.316.60.40 021.311.50.74

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Asigurări BancareCalea Plevnei nr. 139Tel.: 021.323 82 48

Page 156: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

154 REŢEA TERITORIALĂ

GROUPAMA AsigurăriAgenţia MilitariStr. Drumul Taberei nr. 80Tel.: 021.444.93.07 021.444.93.06Agenţia PlevneiCalea Plevnei nr. 139Tel.: 021.323.82.48 021.323.20.72

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Bucureşti 1Bd. Iuliu Maniu nr. 7-11Tel.: 021.336.50.42

UNIQA AsigurăriAgenţia MilitariStr. Moineşti nr. 8Tel.: 021.434.20.40 021.434.20.41

BUCUREŞTIBAGX Broker Str. Lt .Av. Ghe. Negel nr. 29Tel.: 021.312.30.92

AMAP ASIGURĂRI SI PENSII - Broker Spl. Independenţei nr. 202ATel.: 021.317.10.47

ARCA BrokerStr. Vintilă Mihăilescu nr. 1Tel.: 021.220.59.14

BALKAN Insurance BrokerBd. Iuliu Maniu nr. 109Tel.: 021.430.14.95

COMPLEX ASIG Broker Calea Crangaşi nr. 48Tel.: 021.220.28.49

DONARIO Broker Str. Constantin Noica nr. 179Tel.: 0748.155.012

FINANCE BrokerBd. Timişoara nr. 26ZTel.: 021.308.56.30

GLOBAL Broker RoStr. Cetatea de Baltă nr. 135Tel.: 021.318.26.30

GLOBAL RISK SERVICES Insurance BrokerBd. Iuliu Maniu nr. 8ATel.: 021.410.50.65

GRAND GARAGE BrokerStr. Valea Cascadelor nr. 3Tel.: 021.434.44.51 021.434.44.52 021.434.44.54 021.434.44.55HSI Insurance Broker Bd. Timişoara nr. 60DTel.: 021.444.33.12NC SERVICES BrokerPunct de lucruSplaiul Independenţei nr. 319Tel.: 021.316.09.55

PATY ASIG BrokerAleea Crăieşti nr. 5Tel.: 021.725.46.98

SAFETY BrokerStr. Bolidului nr. 4-6Tel.: 021.745.62.69 021.745.62.70 021.745.62.71

SCORPION BrokerStr. Virtuţii nr. 5Tel.: 021.771.28.28

SIMAX Broker Str. Drumul Taberei nr. 20Tel.: 021.413.16.53 021.413.16.54

ZIUA ASIGURĂRILOR la Bucureşti 12 octombrie 2009

Page 157: ANUARUL ASIGURARILOR 2010
Page 158: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

156 REŢEA TERITORIALĂ

bereaASIROMAgenţia BereaStr. Principală, bl. B2

buZăuABC Asigurări - ReasigurăriSucursala BuzăuStr. Unirii, bl. CTel.: 0238.727.972

ARDAFSucursala BuzăuBd. Unirii, bl. 19CTel.: 0238.725.404 0238.445.091Agenţia BuzăuStr. Unirii nr. 232 (Aurora Mall)Tel.: 0238.439.144

ASIROMSucursala BuzăuBd. N. Bălcescu, bl. CameliaTel.: 0238.431.102

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru BuzăuStr. Dorobanţi, bl. 8DTel.: 0238.711.991

CARPATICA AsigSucursala BuzăuStr. Mesteacănului nr. 2ATel.: 0238.723.626

EUREKOAgenţia BuzăuBd. Unirii, bl. E5Tel.: 0238.724.712 0238.710.161

EUROINSAgenţia Buzău 2Str. Unirii Centru, bl. 7ATel.: 0238.727.773

EUROINSAgenţia Buzău 3Bd. Nicolae Bălcescu bl. 7Tel.: 0238.727.773

FATA AsigurăriSucursala BuzăuBd. Gării nr. 6Tel.: 0238.726.251

GENERALI AsigurăriAgenţia BuzăuStr. Sava Gotul nr. 8Tel.: 0238.415.366

GRAWE RomâniaAgenţia BuzăuStr. Unirii, bl. E3Tel.: 0238.712.006

GROUPAMA AsigurăriAgenţia BistriţeiStr. Bistriţei nr. 30-32Tel.: 0238.711.008 0372.722.855 0372.722.856 0372.722.857Agenţia OstrovuluiStr. Ostrovului nr. 1Tel.: 0238.717.742Punct de Lucru Nicolae BălcescuStr. Nicolae Bălcescu nr. 32Tel.: 0238.724.412Punct de Lucru UniriiStr. Unirii, bl. 6BTel.: 0238.719.033

BCR AsigurăriSucursala BuzăuStr. Unirii nr. 207, et. 2

Tel.: 0372.737.555

Fax: 0238.445.700

CREDIT Europe AsigurăriSucursala BuzăuStr. Unirii, bl. B1, parter

Tel.: 0238.720.066

Fax: 0238.720.002

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia BuzăuStr. Unirii nr. 207Tel.: 0238.711.004Fax: 0238.711.015E-mail:

[email protected]

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala BuzăuBd. Nicolae Bălcescu nr. 42, cod 120253Tel.: 0238.721.149Fax: 0238.717.049E-mail:

[email protected]

www.allianztiriac.ro

ZIUA ASIGURĂRILOR la Buzău 30 ianuarie 2008

BUZĂUBZ

ASTRA AsigurăriSucursala BuzăuStr. Unirii nr. 1, bl. 7B, ap. 1 şi 2, cod 120279Tel.: 0238.710.308 0238.720.551 Fax: 0238.710.308E-mail: [email protected]:

Mugurel GHEORGHIAŞ

www.astrasig.ro

Page 159: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 157

ING Asigurări de ViaţăAgenţia BuzăuStr. Colonel Buzoianu nr. 70ATel.: 0238.722.537

OMNIASIGSucursala BuzăuStr. Ostrovului nr. 5Tel.: 0238.720.861

UNIQA AsigurăriSucursala BuzăuStr. Patriei nr. 88Tel.: 0238.713.222

AIR BrokerPunct de lucru BuzăuStr. Transilvaniei nr. 160Tel.: 0238.711.499

ASIDAC Consult BrokerStr. Nicolae Bălcescu, bl. 1Tel.: 0238.722.308

BROKASIG CONSULTING Bd. Nicolae Bălcescu, bl. Socom ModaTel.: 0238.726.482

nehOiuASIROMAgenţia NehoiuStr. 1 Decembrie 1918Tel.: 0753.301.295

ASTRA AsigurăriAgenţia NehoiuCalea Mihai Viteazul, bl. 30Tel.: 0238.554.645

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru NehoiuStr. 1 Decembrie 1918 nr. 1Tel.: 0238.554.023

păTârlageleALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia PătârlageleStr. PrincipalăTel.: 0238.550.152

ASIROMReprezentanţa PătârlageleStr. Principală, bl. A3Tel.: 0238.550.341

râmniCu SăraTALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Râmnicu SăratStr. Primăverii, bl. 14BTel.: 0238.561.757

ASIROMReprezentanţa Râmnicu Sărat Str. M. Kogălniceanu, bl. 3A

Tel.: 0238.562.304

ARDAFAgenţia Râmnicu SăratStr. Victoriei, bl. 1Tel.: 0238.560.777

ASTRA AsigurăriAgenţia Râmnicu SăratStr. Toamnei Dig, bl. 3JTel.: 0238.563.184

EUROINSAgenţia Râmnicu SăratStr. M. Kogălniceanu, bl. 4Tel.: 0238.567.661

GENERALI AsigurăriPunct de Lucru Râmnicu Sărat Str. Victoriei nr. 113

Tel.: 0238.560.431

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Râmnicu SăratStr. Principele Ferdinand, bl. 20Tel.: 0238.560.046

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit Râmnicu Sărat

Str. Milcov nr. 2

OMNIASIGPunct de lucru Râmnicu SăratStr. Principele Ferdinand, bl. 24CTel.: 0238.565.739

BZBUZĂU

Page 160: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

158 REŢEA TERITORIALĂ

Călăraşi

ARDAFAgenţia CălăraşiPrelungirea Bucureşti nr. 32Tel.: 0242.331.858

ASIROMSucursala CălăraşiStr. Bucureşti nr. 183Tel.: 0242.313.355

CARPATICA AsigSucursala CălăraşiBd. Cuza VodăTel.: 0242.331.711

EUROINSAgenţia CălăraşiStr. Bucureşti nr. 152Tel.: 0242.317.967

GENERALI AsigurăriAgenţia CălăraşiStr. Prelungirea Bucureşti nr. 7Tel.: 0242.331.218

GRAWE RomâniaAgenţia CălăraşiStr. Bucureşti nr. 254Tel.: 0242.331.185

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Flacăra 1Str. Flacăra nr. 1Tel.: 0242.318.835

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Flacăra 2Str. Flacăra nr. 10Tel.: 0242.313.138

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit CălăraşiStr. Cornişei nr. 8Tel.: 0242.331.756

OMNIASIGSucursala CălăraşiStr. Bucureşti nr. 15Tel.: 0242.332.470

UNIQA AsigurăriSucursala CălăraşiStr. Bucureşti nr. 139Tel.: 0242.313.006

lehliuABC Asigurări - ReasigurăriSucursala CălăraşiStr. Crinului nr. 4Tel.: 0242.640.086

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru LehliuStr. Nicolae Titulescu nr. 54Tel.: 0242.640.440

lehliu garăALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Lehliu GarăStr. Bucureşti nr. 7ATel.: 0242.644.702

ASIROMAgenţia Lehliu GarăCalea N. Titulescu nr. 9ATel.: 0242.640.419

BCR AsigurăriSucursala CălăraşiStr. Sloboziei nr. 4

Tel.: 0242.318.692

Fax: 0242.318.692

Director:Rozalia MUCERNIUC

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia Călăraşi Str. Sloboziei nr. 4Tel.: 0242.317.015Fax: 0242.317.015E-mail:

[email protected]

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala CălăraşiStr. Eroilor nr. 9, cod 910071Tel.: 0242.333.075Fax: 0242.316.708E-mail: [email protected]

OMNIASIGPunct de lucru Lehliu GarăStr. N. Titulescu nr. 7Tel.: 0242.640.336

OlTeniţaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia OlteniţaBd. Mărăşeşti nr. 8-10

Tel.: 0242.515.582

ARDAFAgenţia OlteniţaStr. Argeşului nr. 18-20

Tel.: 0242.512.767

ASIROMReprezentanţa OlteniţaStr. Argeşului nr. 29

Tel.: 0242.512.126

ASTRA AsigurăriAgenţia OlteniţaBd. 1 Decembrie nr. 97BTel.: 0242.515.616

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru RepubliciiBd. Republicii nr. 39

Tel.: 0242.51.54.83Punct de Lucru TineretuluiBd. Tineretului nr. 82

Tel.: 0242.515.297

OMNIASIGAgenţia OlteniţaStr. Argeşului nr. 40Tel.: 0242.515.564

ZIUA ASIGURĂRILOR la Călăraşi 18 februarie 2009

CĂLĂRAŞICL

ASTRA AsigurăriSucursala CălăraşiStr. Ştirbei Vodă nr. 1A, parterTel.: 0242.332.400Fax: 0242.332.150E-mail: [email protected]: Mariana LUCA

www.astrasig.ro

Page 161: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 159

Oţelu rOşuALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru Oţelu RoşuStr. Gării nr. 1Tel.: 0255.531.760

ASIROMAgenţia Oţelu RoşuStr. Revoluţiei nr. 173Tel.: 0255.533.989

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru Oţelu RoşuStr. Revoluţiei nr. 173Tel.: 0255.530.252

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Oţelu RoşuStr. 22 Decembrie 1989 nr. 8Tel.: 0255.531.131

OMNIASIGPunct de lucru Oţelu RoşuStr. Eminescu, Casa nr. 1Tel.: 0255.531.177

reşiţaABC Asigurări - ReasigurăriSucursala Caraş SeverinStr. Dealu Mare nr. 1Tel.: 0255.226.040

ARDAFAgenţia ReşiţaPiaţa 1 Decembrie 1918 nr. 24Tel.: 0255.223.005 0255.223.006Agenţia ReşiţaBd. Republicii nr. 8Tel.: 0255.223.008

ASIROMSucursala Caraş SeverinPiaţa 1 Decembrie 1918 nr. 4Tel.: 0255.212.425

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala ReşiţaStr. I. L. Caragiale nr. 9, cod 320069Tel.: 0255.220.133 0255.219.090 0355.401.514 0355.401.515Fax: 0255.220.133 0255.219.090E-mail: [email protected]

CSCARAŞ-SEVERIN

aninaASTRA AsigurăriPunct de Lucru AninaStr. Sf. Varvara nr. 16ATel.: 0255.240.279

băile herCulaneASIROMAgenţia Băile HerculaneStr. Zăvoiului nr. 60Tel.: 0255.560.429

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru Băile HerculaneStr. Trandafirilor nr. 29BTel.: 0741.260.530

bOCşaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru BocşaStr. 1 Decembrie 1918 nr. 17Tel.: 0255.555.191

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru BocşaStr. Funicularului nr. 316Tel.: 0255.552.255

bOZOviCiASTRA AsigurăriPunct de Lucru BozoviciHotel Miniş bl. 42Tel.: 0255.242.663

CaranSebeşALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia CaransebeşStr. Ardealului nr. 1Tel.: 0255.515.013 0255.511.483

ARDAFAgenţia CaransebeşStr. General I. Dragalina nr. 2ATel.: 0255.516.440

ASIROMReprezentanţa CaransebeşStr. Mihai Viteazul, bl. DTel.: 0255.511.687

ASTRA AsigurăriAgenţia CaransebeşStr. Libertăţii nr. 2Tel.: 0255.515.125

EUROINSAgenţia CaransebeşStr. Mihai Viteazu nr. 1Tel.: 0255.511.202

GENERALI AsigurăriPunct de Lucru CaransebeşStr. Efrem Zacan nr. 2BTel.: 0255.511.722

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru CaransebeşStr. Ardealului nr. 13Tel.: 0255.511.706

OMNIASIGAgenţia CaransebeşStr. Mihai Viteazu nr. 1Tel.: 0255.511.020

mOldOva nOuăARDAFAgenţia Moldova NouăStr. Dunării, bl. 5Tel.: 0255.542.500

ASIROMReprezentanţa Moldova NouăStr. N. Bălcescu nr. 42Tel.: 0255.541.340

ASTRA AsigurăriAgenţia Moldova NouăStr. Dunării, bl. 9Tel.: 0255.542.450

OraviţaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru OraviţaStr. Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 72Tel.: 0255.572.217

ASIROMReprezentanţa OraviţaStr. Ecaterina Varga nr. 64Tel.: 0255.571.189

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru OraviţaStr. Zona Gării, bl. A1Tel.: 0255.571.204

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru OraviţaStr. Cloşca nr. 33CTel.: 0255.571.000

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru ReşiţaBd. Republicii nr. 18Tel.: 0255.227.311

Punct de Lucru ReşiţaBd. Alexandru Ioan Cuza nr. 5ATel.: 0255.218.600

BCR AsigurăriSucursala Caraş SeverinStr. I. L. Caragiale nr. 8, parterTel.: 0372.737.559Fax: 0255.217.193

Director:

Gabriel Dumitru GUŢĂ

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia Caraş SeverinBd. I. L. Caragiale nr. 10

Tel.: 0255.217.190

Fax: 0255.217.190E-mail: [email protected]

ASTRA AsigurăriSucursala ReşiţaStr. G. A. Petculescu nr. 3, bl. B3, sc. 2, ap 1, cod 320061Tel.: 0255.221.183 0255.220.645Fax: 0255.220.645E-mail: [email protected]: Vasile COCOŞILĂ

www.astrasig.ro

Page 162: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

160 REŢEA TERITORIALĂ

ZIUA ASIGURĂRILOR la Reşiţa 19 noiembrie 2009

CARPATICA AsigAgenţia ReşiţaStr. Sportului nr. 7Tel.: 0255.215.374

EUROINSAgenţia ReşiţaStr. Revoluţia din Decembrie nr. 23Tel.: 0255.218.595

GENERALI AsigurăriAgenţia ReşiţaStr. Revoluţia din Decembrie, bl. 34Tel.: 0255.220.126

GROUPAMA AsigurăriAgenţia 1 DecembriePiaţa 1 Decembrie 1918 nr. 7Tel.: 0255.213.410

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Ion Luca CaragialeStr. Ion Luca Caragiale nr. 1-2Tel.: 0255.212.150 0255/215011

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit ReşiţaStr. George Enescu nr. 4Tel.: 0255.217.771

OMNIASIGSucursala Caraş SeverinStr. Traian Lalescu nr. 28Tel.: 0255.212.000

OMNIASIGAgenţia ReşiţaBd. Republicii nr. 1Tel.: 0255.218.951

OMNIASIG LifeAgenţia Caraş SeverinBd. Revoluţia din Decembrie bl. 19Tel.: 0255.220.910 0255.220.830

UNIQA AsigurăriSucursala ReşiţaPiaţa 1 Decembrie 1918Tel.: 0255.213.903

CARAŞ-SEVERINCS

CREDIT Europe AsigurăriSucursala ReşiţaBd. Republicii nr. 13, cod 320128Tel.: 0255.220.173Fax: 0255.220.178

Page 163: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 161

Câmpia TurZiiASIROMAgenţia Câmpia TurziiStr. Laminoriştilor nr. 19Tel.: 0264.368.445

ASTRA AsigurăriAgenţia Câmpia TurziiPiaţa Mihai Viteazu nr. 1Tel.: 0264.366.909

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Câmpia TurziiPiaţa Mihai Viteazul nr. 11Tel.: 0264.366.606 0264.366.607

OMNIASIGPunct de lucru Câmpia TurziiStr. 1 Decembrie 1918 nr. 14Tel.: 0264.365.835

Cluj napOCaABC Asigurări - ReasigurăriSucursala ClujStr. Arinilor nr. 8-10Sucursala Cluj 1Str. Arinilor nr. 8-10Tel.: 0264.440.898Sucursala Cluj 2Str. Cometei nr. 5

AEGON Asigurări de ViaţăSediul Central Str. Calea Dorobantilor, nr. 98 - 100Tel.: 0264.224.200

ALICO Asigurări RomâniaAgenţia Cluj NapocaStr. Cuza Vodă nr. 1

Tel.: 0264.430.854

ARDAFSucursala TransilvaniaPiaţa Mărăşti bl. 13Tel.: 0264.593.992 0264.593.983Agenţia Cluj NapocaStr. Cardinal Iuliu Hossu nr. 11Tel.: 0264.430.583Agenţia Cluj NapocaStr. Fabricii nr. 9Tel.: 0264.446.478Agenţia Cluj NapocaStr. Pasteur nr. 79Tel.: 0264.438.803Agenţia Cluj NapocaStr. Samuil Micu nr. 7Tel.: 0754.999.307Agenţia Cluj NapocaStr. Ioan Bob nr. 12Tel.: 0754.999.307

ASIROMSucursala ClujStr. Clinicilor nr. 20-22Tel.: 0264.590.820

ASTRA AsigurăriAgenţia Cluj-HoreaStr. Horea nr. 17Tel.: 0264.433.810Agenţia Cluj-MănăşturStr. Primăverii nr. 10Tel.: 0264.426.569 Agenţia Cluj-MărăştiStr. Dorobanţilor nr. 105Tel.: 0264.424.600Agenţia Cluj-CipariuStr. N. Titulescu nr. 2Tel.: 0264.414.870

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia ClujBd. 21 Decembrie 1989 nr. 104Tel.: 0264.598.805 0264.598.819 0264.598.808 0264.598.821

BCR AsigurăriAgenţia ClujBd. 21 Decembrie 1989 nr. 16Tel.: 0372.737.569Agenţia MărăştiStr. Aurel Vlaicu nr. 4Tel.: 0372.733.360Agenţia MănăşturStr. Primăverii nr. 4Tel.: 0264.424.333Agenţia ZorilorStr. George Bariţiu nr. 10 -12

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala ClujBd. 21 decembrie 1989 nr. 90, cod 400125Tel.: 0264.595.602 0264.431.586 0264.439.367 0264.439.376 0264.439.387Fax: 0264.596.342 0264.594.101E-mail:

[email protected]

www.allianztiriac.ro

BCR AsigurăriSucursala Zonală ClujStr. Cuza Vodă nr. 1, parter

Tel.: 0372.737.571

Director:

Adriana GHEMEŞ

Sucursala ClujStr. Cuza Vodă nr. 1, parter

Tel.: 0372.737.568

Fax: 0264.592.011

Director: Remus URCAN

www.bcrasig.ro

CARPATICA AsigSucursala Cluj NapocaBd. 21 Decembrie 1989 nr. 40Tel.: 0264.598.500

CERTASIGSucursala ClujStr. Victor Babeș nr. 21Tel.: 0264.430.053

EUREKOAgenţia Cluj NapocaStr. Aurel Suciu nr. 10Tel.: 0264.431.983 0264.431.506

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia ClujStr. George Bariţiu nr. 10-12Tel.: 0264.450.042Fax: 0264.460.033E-mail: [email protected]

CJCLUJ

ASTRA AsigurăriSucursala ClujStr. Onisifor Ghibu nr. 1

Tel.: 0264.432.144

0264.432.729

0264.440.621

0264.440.629

0264.440.634

Fax: 0264.432.492

0264.432.463

E-mail: [email protected]

Sucursala Cluj-DauneStr. Onisifor Ghibu nr.1

Tel.: 0264.432.463

0264.427.774

Fax: 0264.440.618

E-mail:

[email protected]

[email protected]

www.astrasig.ro

CREDIT Europe Asigurări

Agenţia Aurel Vlaicu Str. Aurel Vlaicu nr. 1Tel.: 0264.413.024Fax: 0264.445.711

Sucursala MemorandumuluiStr. Memorandumului nr. 5, ap. 1-2, cod 400115Tel.: 0264.452.771Fax: 0264.452.779

www.ceasigurari.ro

CREDIT Europe AsigurăriSucursala ClujStr. Iaşilor nr. 8-10, cod 400153Tel.: 0264.593.323Fax: 0264.593.132

Manager Regional de Vânzări: Silviu PRUNDUŞ

Page 164: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

162 REŢEA TERITORIALĂ

EUROINSAgenţia ClujStr. Traian nr. 48Tel.: 0264.450.172EUROINSAgenţia Cluj 2Str. Alexandru Vlahuţă nr. 15Tel.: 0364.102.655 0264.582.000Agenţia Cluj 3Str. George Coşbuc nr. 14Tel.: 0264.546.864 0364.402.561 0364.402.562FATA AsigurăriSucursala ClujCalea Dorobanţilor nr. 93Tel.: 0264.411.699

GARANTAReprezentanţa ClujStr. Traian nr. 21Tel.: 0264.596.650 0264.598.160GENERALI AsigurăriAgenţia Cluj NapocaStr. Eroilor nr. 16Tel.: 0264.594.022 0264.407.945 0264.407.946 0264.535.377Centru Daune Cluj Napoca Str. Petofi Şandor nr. 34Tel.: 0264.406.633 0264.430.861

GRAWE RomâniaAgenţia Cluj NapocaStr. Horea nr. 4Tel.: 0264.487.034

GROUPAMA AsigurăriSediul Central Str. George Baritiu, nr. 1Tel.: 0264.414.062Centru regional Nord VestBd. 21 Decembrie 1989 nr. 104Tel.: 0264.594.645 0264.594.515 0264.594.518 Agenţia CipariuStr. Constantin Brâncuşi nr. 1Tel.: 0264.444.750 0264.444.752

GROUPAMA AsigurăriAgenţia DorobanţilorCalea Dorobanţilor nr. 57ATel.: 0264.448.235 0264.448.231 0264.448.230Agenţia EroilorBd. Eroilor nr. 38Tel.: 0264.598.152 0264.598.853 0264.439.347Agenţia MărăştiBd. 21 Dec. 1989 nr. 137Tel.: 0264.413.866 0264.413.867Punct de Lucru Gherla ClujuluiStr. Clujului nr. 7ATel.: 0264.242.021Punct de Lucru MănăşturStr. Islazului nr. 14/28Tel.: 0264.590.431ING Asigurări de ViaţăAgenţia Cluj NapocaStr. Moţilor nr. 6-8Tel.: 0264.593.077OMNIASIGSucursala ClujBd. 21 Dec. 1989 nr. 126Tel.: 0264.595.830 0264.595.831 Agenţia DorobanţilorStr. Dorobanţilor nr. 78Tel.: 0264.448.636 0264.430.422Agenţia Mihai ViteazulPiaţa Mihai Viteazu nr. 33Tel.: 0264.450.175 0264.431.945Agenţia Gara-CD Str. Craiovei nr. 20-22Tel.: 0264.435.111 0264.432.275OMNIASIG LifeAgenţia ClujStr. Constantin Brâncuşi nr. 47Tel.: 0264.414.255RAI AsigurăriAgenţia Cluj Str. Fabricii nr. 9Tel.: 0264.595.020Signal Iduna Asigurări de ViaţăAgenţia ClujPiaţa Cipariu nr. 15Tel.: 0364.885.331

UNIQA AsigurăriSucursala ClujStr. Gavril Muzicescu nr. 3/ATel.: 0264.420.921

ADELPHIA BrokerAgenţia Cluj Str. Iuliu Maniu nr.11Tel.: 0264.431.907

AON Romania BrokerPunct de lucru Cluj-Napoca Bd. Eroilor nr. 16Tel.: 0264.591.511

ASICONS Broker Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 90Tel.: 0264.594.303

ASIGEST BrokerAgenţia Cluj Str. Petofi Şandor nr. 20Tel.: 0264.593.707

ATLANTIC BROKER GROUP Str. Onisifor Ghibu nr. 15Tel.: 0264.430.762

CMC Grup BrokerBd. 21 Decembrie 1989 nr. 62Tel.: 0264.487.300Birou Zonal Piaţa Mihai Viteazul nr. 6Tel.: 0264.487.300 0264.450.803

CO INVEST Broker Str. Săpătorilor nr. 8Tel.: 0264.554.216

DIANA CLAIMS Adjuster's BureauStr. Pandurilor nr. 2Tel.: 0264.429.729

KUNDEN Broker Str. Republicii nr. 109Tel.: 0264 507 700

LIBER BrokerStr. Deva nr. 1-7Tel.: 0264.590.232

MARSH BrokerBiroul Cluj-Napoca Bd. 21 Decembrie 1989nr. 104Tel.: 0264.445.458

MBI BrokerPiaţa Cipariu nr. 9Tel.: 0264.407.400

ORIZONT Broker Str. A. Vlaicu nr. 21-31Tel.: 0744.371.544

RISK MANAGEMENT CON-SULTING Broker Bd. 21 Decembrie 1989Tel.: 0264.406.415

ROGRUP Broker Str. Dorobanţilor nr. 49Tel.: 0264.430.669

SAFETY Broker Sucursala Cluj-Napoca Str. Mioriţei nr. 2Tel.: 0745.079.450Agentia Cluj-Napoca Str. Cernavodă nr. 5-9Tel.: 0264.433.135

dejALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia DejStr. Ecaterina Teodoroiu nr. 8Tel.: 0264.215.644

ARDAFAgenţia DejStr. Avram Iancu nr. 30Tel.: 0264.216.763

ASIROMReprezentanţa DejStr. Horea nr. 19Tel.: 0264.213.074

ASTRA AsigurăriAgenţia DejPiaţa 16 Februarie nr. 2Tel.: 0264.222.144Punct de Lucru Dej-Dealul FlorilorStr. Ecaterina Teodoroiu nr. 32Tel.: 0264.222.155

GENERALI AsigurăriPunct de Lucru Dej Str. Mărăşeşti nr. 19ATel.: 0264.206.242

GROUPAMA AsigurăriAgenţia DejStr. George Coşbuc nr. 23Tel.: 0264.212.500 0264.212.130

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit DejPiaţa Lupeni nr. 3Tel.: 0264.211.116

OMNIASIGAgenţia DejPiaţa Bobâlna nr. 12Tel.: 0264.215.250

CLUJCJ

Page 165: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 163

ADELPHIA Broker

Agenţia Dej Str. Mihai Viteazu nr.6Tel.: 0264.211.111

gheOrgheniARDAFAgenţia GheorgheniCartierul Florilor bl.5Tel.: 0266.364.034

gherlaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia GherlaStr. Clujului nr. 2/ATel.: 0264.243.522ARDAFAgenţia GherlaPiaţa Libertăţii nr. 1Tel.: 0264.243.164ASIROMReprezentanţa GherlaPiaţa Libertăţii nr. 5Tel.: 0264.241.738GENERALI AsigurăriPunct de Lucru GherlaStr. Romană nr. 5Tel.: 0264.242.355 GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Dragoş VodăStr. Dragoş Vodă nr. 11Tel.: 0264.242.929OMNIASIGPunct de lucru GherlaStr. Dragoş Vodă nr. 16Tel.: 0264.244.905ROGRUP BrokerPunct de lucruStr. Mihai Eminescu nr. 20Tel.: 0264.242.550

gilăuASIROMAgenţia GilăuStr. Principală nr. 720

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru GilăuStr. Principală nr. 398Tel.: 0264.371.740

FORUM Insurance BrokerAgenţia Gilău Str. PrincipalăTel.: 0264.372.177

huedinALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia HuedinStr. Vlădeasa nr. 4Tel.: 0264.354.188

ARDAFAgenţia HuedinStr. Horea nr. 5Tel.: 0264.351.886ASIROMReprezentanţa HuedinStr. Republicii nr. 8Tel.: 0264.351.738ASTRA AsigurăriAgenţia HuedinStr. Vlădeasa nr. 4bTel.: 0264.354.357GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru HuedinStr. Horea nr. 2Tel.: 0264.352.004 0264.352.120OMNIASIGPunct de lucru HuedinPiaţa Republicii nr. 42-48Tel.: 0264.351.646

mânăşTurALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia MânăşturStr. Mareşal Ion Antonescu nr. 11ATel.: 0264.423.020 0264.421.024 0264.421.016

TurdaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia TurdaStr. Libertăţii nr. 9Tel.: 0264.311.344ARDAFAgenţia TurdaStr. Libertăţii nr. 3Tel.: 0264.313.375 0264.314.979ASIROMReprezentanţa TurdaStr. Ion Opriş nr. 1Tel.: 0264.316.088ASTRA AsigurăriAgenţia TurdaStr. Libertăţii nr. 7Tel.: 0264.311.018

BCR AsigurăriAgenţia TurdaPiaţa 1 Decembrie 1918 nr. 29Tel.: 0372.737.572EUROINSAgenţia TurdaStr. Macilor nr. 10GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru LibertăţiiStr. Libertăţii nr. 3Tel.: 0264.313.855 0264.313.866Punct de Lucru OprişaniStr. Mihai Viteazul nr. 2Tel.: 0264.317.207

Punct de Lucru P-ţa RomanăPiaţa Romană nr. 15BTel.: 0264.315.065

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit TurdaStr. Libertăţii nr. 9Tel.: 0264.314.039

OMNIASIGAgenţia TurdaPţa. 1 Decembrie 1918 nr. 9ATel.: 0264.314.135

ZIUA ASIGURĂRILOR la Cluj-Napoca27 august 2009

CJCLUJ

Page 166: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

164 REŢEA TERITORIALĂ

Tel.: 0241.514.477

ARDAFSucursala ConstanţaStr. Sabinelor nr. 36ATel.: 0241.614.987 0241.616.875

Agenţia ConstanţaBd. Al. Lăpuşneanu nr. 1Tel.: 0241.634.838

Agenţia Constanţa (TOMIS)Str. Mihai Viteazu nr. 34Tel.: 0241.662.101 0241.662.100 0241.662.102ASIROMSucursala ConstanţaBd. Tomis nr. 142Tel.: 0241.611.098Agenţia ConstanţaStr. Dezrobirii nr. 126Tel.: 0241.239.101

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia ConstanţaStr. Jupiter nr. 2CTel.: 0241.555.445

CONSTANŢACT

băneaSaASIROMAgenţia BăneasaStr. Trandafirilor nr. 108Tel.: 0241.850.160

CernavOdăALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia CernavodăStr. Nicolae Titulescu nr. 20Tel.: 0241.239.570

ASIROMAgenţia CernavodăStr. Medgidiei bl. M5Tel.: 0241.239.101

ASTRA AsigurăriAgenţia CernavodăStr. Unirii nr. 16Tel.: 0241.235.464

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru CernavodăStr. Crişan, bl. O2BTel.: 0241.236.336 0241.235.448

OMNIASIGPunct de lucru CernavodăStr. Seimeni, bl. K1Tel.: 0241.235.344

COnSTanTaABC Asigurări - ReasigurăriSucursala ConstanţaStr. Rândunelelor nr. 81B

ALICO Asigurări RomâniaAgenţia ConstanţaBd. Mamaia nr. 27

CARPATICA AsigSucursala ConstanţaBd. Al. Lăpuşneanu nr. 90-92Tel.: 0241.690.044

CERTASIGSucursala ConstanţaBd. Mamaia nr. 235-237Tel.: 0241.645.266

EUREKOAgenţia ConstanţaStr. Adamclisi nr. 1CTel.: 0241.556.156 0241.660.712 0241.552.440

EUROINSAgenţia ConstanţaBd. Tomis nr. 215Tel.: 0241.547.533

FATA AsigurăriSucursala ConstanţaBd. Ferdinand nr. 93Tel.: 0241.614.800

GENERALI AsigurăriAgenţia Constanţa 1Bd. Mamaia nr. 83Tel.: 0241.551.064 0241.665.333 0241.606.138Agenţia Constanţa 2Str. Jupiter nr. 19Tel.: 0241.554.167 0241.554.168 0241.554.169

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala ConstanţaStr. Constantin Brătescu nr. 1, cod 900671

Tel.: 0241.616.466

0241.665.977

Fax: 0241.508.321E-mail: [email protected]

www.allianztiriac.ro

BCR AsigurăriSucursala Zonală ConstanţaStr. Cuza Vodă nr. 1, parterTel.: 0372.737.580Director: Mariana PETRESCU

Sucursala ConstanţaBd. Mamaia nr. 19, parterTel.: 0372.737.577Fax: 0241.671.666Director: Iulia Niculina IONESCU

Agenţia ConstanţaStr. Traian nr. 68

Tel.: 0372.737.584Fax: 0241.511.271Director: Eugenia CHELARU

www.bcrasig.ro

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia Constanţa 1Str. Traian nr. 68

Tel.: 0241.522.011Fax: 0241.622.071 E-mail: [email protected]

Agenţia Constanţa 2Bd. Mamaia nr. 231

Tel.: 0241.613.760Fax: 0241.613.808E-mail: [email protected]

ASTRA AsigurăriSucursala ConstanţaStr. Dianei nr. 2, cod 900734Tel.: 0241.550.211

0241.550.212 Fax: 0241.550.213E-mail:

[email protected]

Agenţia ConstanţaDep. Asigurări AgricoleStr. Tudor Vladimirescu nr. 15

Tel.: 0241.660.686Fax: 0241.660.686 0745.357.594E-mail:

[email protected]@astrasig.ro

Director: Liviu OLTEANU

www.astrasig.ro

CREDIT Europe Asigurări

Agenţia City Park Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C, City Park MallTel.: 0241.825.123Fax: 0241.825.123

Agenţia TomisBd. Tomis nr. 93, cod 900670

Tel.: 0241.660.565Fax: 0241.660.273

www.ceasigurari.ro

CREDIT Europe Asigurări

Centrul Zonal ConstanţaBd. Mamaia nr. 222, cod 900653

Tel.: 0241.661.938

Fax: 0241.619.672

Manager Regional de Vânzări: Anca PETCU

Page 167: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 165

ZIUA ASIGURĂRILOR la Constanţa 25 septembrie 2008

CTCONSTANŢA

GRAWE RomâniaAgenţia Constanţa 1Str. Ştefan Mihăileanu nr. 45Tel.: 0241.558.071 0241.558.072Agenţia Constanţa 2Str. Ştefan Mihăileanu nr. 45Tel.: 0241.558.071 0241.558.072

GRAWE RomâniaAgenţia Constanţa 3Str. Ştefan Mihăileanu nr. 45Tel.: 0241.558.071 0241.558.072

GROUPAMA AsigurăriCentru regional Sud EstStr. Călăraşi nr. 63Tel.: 0241.616.659Agenţia CălăraşiStr. Călăraşi nr. 63Tel.: 0241.518.001 0372.722.863Agenţia MamaiaBd. Mamaia nr. 268Tel.: 0241.511.604Agenţia Mihai ViteazulStr. Sarmisegetuza nr. 34Tel.: 0241.541.389Agenţia Preda BuzescuStr. Spătar Preda Buzescu nr. 1Tel.: 0241.616.639 0241.552.468 0241.616.647

GROUPAMA AsigurăriAgenţia TomisBd. Tomis nr. 79-81Tel.: 0241.666.565 0241.662.083

ING Asigurări de ViaţăAgenţia ConstanţaBd. Mamaia nr. 175Tel.: 0241.511.570

OMNIASIGSucursala ConstanţaStr. Tudor Vladimirescu nr. 21Tel.: 0241.665.810Agenţia ConstanţaBd. Tomis nr. 334Tel.: 0241.541.766

OMNIASIG LifeAgenţia ConstanţaStr. T. Vladimirescu nr. 52Tel.: 0241.664.411 0241.664.611

RAI AsigurăriAgenţia ConstanţaStr. Mihai Viteazu  nr. 34Tel.: 0241.662.101

0241.616.875

SIGNAL IDUNA Asigurări de ViaţăAgenţia ConstanţaBd. Mamaia nr. 208Tel.: 0341.462.881 0341.462.883

UNIQA AsigurăriSucursala ConstanţaStr. Ferdinand nr. 47Tel.: 0241.551.491

ASIGEST BrokerAgenţia ConstanţaStr. Ciprian Porumbescu nr. 24Tel.: 0241.547.981

ASIMAR Insurance Broker Str. Ctin. Brătescu nr. 2bisTel.: 0241.698.514 0241.698.512

BIREX BrokerStr. Miron Costin nr. 68Tel.: 0241.515.538

CB&CO Broker Str. Decebal nr. 6Tel.: 0241.699.099

DASIG CONSULTING BrokerStr. M. Costin nr. 45Tel.: 0241.670.600

FAIRWAY Broker Str. Revoluţiei din 22 Dec. 1989 nr. 18Tel.: 0241.616.533 0241.619.566

FORUM INSURANCE BrokerAgenţia ConstanţaStr. Avram Iancu nr. 34Tel.: 0241.488.684 0241.488.637

INK Consultanţă – BrokerPunct de lucru ConstanţaBd. Mamaia nr. 135a-137

INSUROM Broker

Bd. Ferdinand nr. 46ATel.: 0241.619.928LION Broker Bd. Tomis nr. 143A Tel.: 0241.542.424

NEPTUN BrokerStr. Mircea cel Bătrân nr. 132Tel.: 0241.547.491

POWER Insurance Broker Str. C. Porumbescu nr. 60Tel.: 0241.558.141 0341.177.277

SAFETY Broker

Sucursala Constanţa Bd. Mamaia 135-137Tel.: 0770.251.097

TOP INSURANCE CONSULTING Broker Str. George Enescu nr. 44ATel.: 0241.559.444

UNIBROKER DOBROGEA Str. Antim Ivireanu nr. 14Tel.: 0241.587.571

Page 168: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

166 REŢEA TERITORIALĂ

mangaliaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia MangaliaŞos. Constanţei nr. 12Tel.: 0241.755.380

ARDAFAgenţia MangaliaStr. Ştefan cel Mare nr. 24Tel.: 0241.755.627

ASIROMReprezentanţa MangaliaBd. Callatis, bl. MG23Tel.: 0241.755.790

ASTRA AsigurăriAgenţia MangaliaStr. Rozelor, bl. R8Tel.: 0241.755.420

CREDIT Europe AsigurăriAgenţia MangaliaStr. Constanţei nr. 18Tel.: 0241.740.063

EUROINSAgenţia MangaliaStr. M. I. Dobrogeanu nr. 4Tel.: 0241.740.470 0241.740.471

GRAWE RomâniaAgenţia MangaliaStr. I. C. Brătianu nr. 2Tel.: 0241.751.111 0241.751.112

GROUPAMA AsigurăriAgenţia MangaliaŞos. Constanţei nr. 32Tel.: 0241.727.075 0241.750.603

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit MangaliaStr. Portului nr. 5Tel.: 0241.754.888

OMNIASIGPunct de lucru MangaliaStr. Rozelor nr. 9Tel.: 0241.754.310

medgidiaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia MedgidiaStr. Independenţei nr. 10Tel.: 0241.808.019

ASIROMReprezentanţa MedgidiaStr. Republicii, bl. RM3Tel.: 0241.811.037

ASTRA AsigurăriAgenţia MedgidiaStr. Independenţei nr. 63Tel.: 0241.822.456

GROUPAMA AsigurăriAgenţia MedgidiaStr. Republicii nr. 7Tel.: 0241.810.573

OMNIASIGAgenţia MedgidiaStr. Piaţeta Decebal, bl. P4Tel.: 0241.821.900

MAROSI BrokerStr. Tineretului nr. 16Tel.: 0241.810.420

mihail KOgălniCeanuOMNIASIGPunct de lucru Mihail KogălniceanuStr. Călugăreni nr. 46Tel.: 0241.258.538

năvOdariASIROMAgenţia NăvodariStr. Trandafirilor nr. 1Tel.: 0241.762.750

GROUPAMA AsigurăriAgenţia NăvodariStr. Albinelor nr. 10Tel.: 241.761.336

OMNIASIGPunct de lucru NăvodariStr. Albinelor nr. 10Tel.: 0241.761.300

by

Programul Naţional

Program naţional iniţiat și derulat de Media XPRIMM pentru identificarea și promovarea valorilor profesionale care activează în ca drul sucursalelor și agen ţiilor companiilor de asigurări și brokeraj din teritoriu.

Ziua Asigurărilor

Cel mai important eveniment dedicat liderilor şi specialiştilor din asigurări şi brokeraj

Ziua Asigurărilorby

www.undemasigur.ro

Page 169: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 167

COVASNA CVbaraOlTASIROMAgenţia BaraoltStr. Kossuth Lajos nr.152Tel.: 0267.377.577ASTRA AsigurăriAgenţia BaraoltStr. Trandafirilor, bl. 1Tel.: 0267.377.726 0267.377.390GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru BaraoltPiaţa Libertăţii nr. 7Tel.: 0267.377.550OMNIASIGPunct de lucru BaraoltStr. Trandafirilor nr. 6Tel.: 0267.377.666

COvaSnaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia CovasnaStr. Ştefan cel Mare nr. 22Tel.: 0267.341.237ASIROMAgenţia CovasnaStr. Brazilor nr. 4Tel.: 0267.340.205ASTRA AsigurăriAgenţia CovasnaStr. 1 Dec. 1918 nr. 20BTel.: 0267.341.771GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru CovasnaStr. Ştefan cel Mare nr. 22Tel.: 0267.340.300 0267.340.400 0267.342.341OMNIASIGPunct de lucru CovasnaStr. Brazilor nr. 5 /4 /A /4Tel.: 0267.342.857

SFânTu gheOrgheABC Asigurări - ReasigurăriSucursala CovasnaBd. General Grigore Bălan nr. 21Tel.: 0267.313.000

ARDAFSucursala CovasnaStr. 1 Decembrie 1918, bl. 12Tel.: 0267.313.881 0267.351.238

ASIROMSucursala CovasnaStr. Codri Ferenoz nr. 2Tel.: 0267.315.035

CARPATICA AsigSucursala Sfântu GheorgheStr. Grof Miko Imre nr.4Tel.: 0267.318.811

EUROINSAgenţia Sfântu GheorgheStr.1 Decembrie 1918, bl. 12Tel.: 0267.316.457

FATA AsigurăriAgenţia CovasnaStr. 1 Decembrie 1918 nr. 3Tel.: 0267.316.160

GENERALI AsigurăriAgenţia Sfântu GheorgheStr. Josif Bem nr. 2Tel.: 0267.306.330

GROUPAMA AsigurăriAgenţia 1 DecembrieStr. 1 Decembrie 1918 nr. 18Tel.: 0267.316.332 0267.316.303Agenţia KossuthStr. Kossuth Lajos nr. 1Tel.: 0267.315.757

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit Sf. GheorgheStr. Vasile Goldiş nr. 2Tel.: 0267.311.616

OMNIASIGSucursala CovasnaStr. 1 Decembrie 1918, bl. 15Tel.: 0267.324.411

OMNIASIG LifeAgenţia CovasnaStr. Crângului nr. 26Tel.: 0267.352.982

UNIQA AsigurăriSucursala Sfântu GheorgheStr. Grof Miko Imre nr. 4Tel.: 0267.317.196

SAFETY BrokerAgenţia Sfantu Gheorghe Str. Jozef Bem nr. 5Tel.: 0728.296.386

Târgu SeCuieSCALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Târgu SecuiescStr. Curtea 43 nr. 2Tel.: 0267.360.036 0267.257.110 0267.257.111 0267.257.112 0267.257.113

ASIROMReprezentanţa Târgu SecuiescStr. Petofi Şandor nr. 28Tel.: 0267.361.118

ASTRA AsigurăriAgenţia Târgu SecuiescStr. Petofi Şandor nr. 21Tel.: 0267.364.735

GENERALI AsigurăriPunct de Lucru Târgu SecuiescStr. Molnar Jozsias nr. 48Tel.: 0267.360.316 0267.360.226

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Târgu SecuiescStr. Independenţei nr. 2Tel.: 0267.360.366 0267.360.399 0267.360.533

OMNIASIGAgenţia Târgu SecuiescStr. Dozsa Gyorgy nr. 41Tel.: 0267.346.939

SAFETY Broker

Sucursala CovasnaStr. Petofi Sandor nr. 20Tel.: 0722.308.504

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala Sfântu GheorgheStr. Oltului nr. 4, cod 520028

Tel.: 0267.351.052

0267.352.840

Fax: 0267.314.907

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia CovasnaStr. Josef Bem nr. 7

Tel.: 0267.311.320Fax: 0267.311.320E-mail:

[email protected]

ASTRA AsigurăriSucursala Sfântu GheorgheStr. N. Iorga nr. 2, bl. 3, ap. 1 şi 5, cod 520089

Tel.: 0267.352.681

0267.352.682

Fax: 0267.352.682

E-mail: [email protected]

Director: Radu GRIGORAŞ

www.astrasig.ro

ZIUA ASIGURĂRILOR Braşov-Covasna 19 iunie 2008

BCR AsigurăriSucursala CovasnaStr. Jozef Bem nr. 7, et. 2

Tel.: 0372.737.585

Fax: 0267.352.639

Director: Cecilia IVANOV

Page 170: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

168 REŢEA TERITORIALĂ

DB DÂMBOVIŢA

ZIUA ASIGURĂRILOR Târgovişte 11 februarie 2009

găeşTiASIROMAgenţia GăeştiStr. 1 Decembrie nr. 61Tel.: 0245.713.321

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru GăeştiStr. Nicolae Titulescu nr. 41Tel.: 0245.713.361

ARDAFAgenţia GăeştiStr. Ac. Şerban Cioculescu nr. 1CTel.: 0245.712.409

ASTRA AsigurăriAgenţia GăeştiStr. Cuza Vodă, bl. 51 E4Tel.: 0245.713.105

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru GăeştiGăeştiTel.: 0245.713.298

mOreniALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia MoreniStr. 22 Decembrie 1989, bl.FTel.: 0245.666.953

ASTRA AsigurăriAgenţia MoreniStr. Căpitan Pantea Ioan nr. 3Tel.: 0245.665.687

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru MoreniStr. Ion Pantea nr. 3Tel.: 0245.764.110

puCiOaSaARDAFAgenţia PucioasaStr. Republicii, bl. AuroraTel.: 0245.761.442

ASTRA AsigurăriAgenţia PucioasaStr. Republicii nr. 86Tel.: 0245.760.307

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru PucioasaStr. Republicii nr. 108ATel.: 0245.76.29.91

OMNIASIGPunct de lucru PucioasaStr. Republicii, bl. Sarmis

răCariGROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru RăcariStr. Ana Ipătescu nr. 92Tel.: 0245.65.83.83

TârgOvişTeABC Asigurări - ReasigurăriSucursala DâmboviţaBd. Independenţei nr. 74Tel.: 0245.216.050Sucursala Dâmboviţa 1Str. Stolnicul Cantacuzino nr. 1Tel.: 0245.640.147

ARDAFSucursala DâmboviţaStr. 1 Mai nr. 42Tel.: 0245.216.094

ARDAFAgenţia TârgovişteStr. 1 Mai nr. 42Tel.: 0245.216.094

ASIROMSucursala DâmboviţaStr. Libertăţii bl. B1Tel.: 0245.612.273

ASTRA AsigurăriAgenţia CentruStr. Plt. Diţescu Stan nr. 1 - 3Tel.: 0245.216.350

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala TârgovişteStr. Poet G. Alexandrescu bl. E7-E8, parter, cod 130035Tel.: 0245.213.917 0245.210.156 0245.210.305 0245.220.408Fax: 0245.620.290E-mail:[email protected]

ASTRA AsigurăriSucursala TârgovişteBd. Independenţei bl. 7, parter, cod 130105

Tel.: 0245.217.451

Fax: 0245.212.861

E-mail:

[email protected]

Director: Teodora CĂLIN

www.astrasig.ro

ASTRA Asigurări

Centru de Daune TârgovişteBd. Independenţei bl. 9, et. 1, ap. 21, cod 020237

E-mail:

[email protected]

Page 171: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 169

DBDÂMBOVIŢA

ASTRA AsigurăriAgenţia LibertăţiiBd. Libertăţii nr. 2Tel.: 0245.222.205Agenţia BrâncoveanuStr. C. Brâncoveanu, bl. 19Tel.: 0245.214.446

BCR AsigurăriAgenţia TârgovişteStr. Mircea cel Bătrân nr. 1Tel.: 0372.737.590

BCR AsigurăriSucursala DâmboviţaStr. Revoluţiei nr. 1Tel.: 0372.737.593Fax: 0245.220.387Director: Ctin. Dragoş MESINA

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia DâmboviţaStr. Mircea cel Bătrân nr. 1

Tel.: 0245.220.020

Fax: 0245.220.020

E-mail:

[email protected]

CARPATICA AsigSucursala TârgovişteStr. Revoluţiei bl. D5Tel.: 0245.616.646

EUROINSAgenţia TârgovişteStr. Basarabiei nr. 1Tel.: 0245.220.382Agenţia Târgovişte 2Str. 10 Mai nr. 39Tel.: 0245.216.062

FATA AsigurăriAgenţia DâmboviţaBd. Independenţei, bl.8

GENERALI AsigurăriAgenţia TârgovişteBd. Independenţei nr. 17bisTel.: 0245.216.026

GROUPAMA AsigurăriAgenţia LibertăţiiBd. Libertăţii nr. 2Tel.: 0245.213.914

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Mircea cel BătrânStr. Mircea cel Bătrân, bl. G3Tel.: 0245 21.02.25

CREDIT Europe AsigurăriSucursala TârgovişteStr. Libertăţii, bl. D4, parterTel.: 0245.614.118Fax: 0245.614.114

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit TârgovişteCalea Domnească nr. 254Tel.: 0245.220.431

OMNIASIGSucursala DâmboviţaBd. Mircea cel Bătrân nr. 3ATel.: 0245.615.661

OMNIASIG LifeAgenţia TârgovişteBd. Independenţei nr. 15ATel.: 0245.216.174

UNIQA AsigurăriSucursala TârgovişteStr. Plt. Diţescu Stan nr. 1-4Tel.: 0245.206.032

SDH BrokerStr. Plt. Diţescu Stan nr. 1-4Tel.: 0722.787.256 0245.616.065

TiTuASIROMAgenţia TituStr. l. C. Visarion bl. 7ATel.: 0245.652.051

vOineşTiASTRA AsigurăriPunct de Lucru VoineştiStr. PrincipalăTel.: 0245.679.495

Mihai CRĂCEAEditorPublicaţiile XPRIMM

Lidia POPCoordonator“Ziua Asigurărilor”

Oleg DORONCEANUSenior EditorPublicaţiile XPRIMM

Vlad BOLDIJARCoordonator RubricăPublicaţiile XPRIMM

Vlad PANCIUCoordonator Program

ECHIPA EDITORIALĂ

Programul Naţionalby

Page 172: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

170 REŢEA TERITORIALĂ

băileşTiASIROMAgenţia BăileştiStr. Victoriei nr. 187Tel.: 0251.311.421

ASTRA AsigurăriAgenţia BăileştiStr. Victoriei nr. 187Tel.: 0251.311.182

CARPATICA AsigAgenţia BăileştiStr. Victoriei nr. 75(67)Tel.: 0251.311.366

OMNIASIGPunct de lucru BăileştiStr. Victoriei nr. 148Tel.: 0251.313.275

CalaFaTALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia CalafatStr. Tudor Vladimirescu nr. 16 Tel.: 0251.232.434

ARDAFAgenţia CalafatStr. 1907, bl. I10Tel.: 0251.230.127

ASIROMReprezentanţa CalafatStr. Gh. Doja nr. 2Tel.: 0251.333.197

ASTRA AsigurăriAgenţia CalafatStr. T. Vladimirescu, bl. 14Tel.: 0251.333.075

CARPATICA AsigAgenţia CalafatStr. Gh. Doja nr.14Tel.: 0251.333.180

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru CalafatBd. T. Vladimirescu nr. A15Tel.: 251230361

OMNIASIGPunct de lucru CalafatStr. Alexandru Ioan Cuza nr. 40Tel.: 0251.230.630

DOLJDJCraiOvaABC Asigurări - ReasigurăriSucursala DoljStr. Dezrobirii nr. 30Tel.: 0251.544.533

ALICO Asigurări RomâniaAgenţia CraiovaStr. Felix Aderca nr. 3Tel.: 0251.410.204

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Craiova 2Str. M. Kogălniceanu nr. 18Tel.: 0251.531.144

ARDAFSucursala OlteniaStr. C.D. Fortunescu nr. 4Tel.: 0251.410.727Agenţia Craiova Rovine 2Str. Dezrobirii nr.156Tel.: 0251.545.779Agenţia Craiova 3Str. Madona Dudu nr. 35Tel.: 0251.466.725

ASIROMSucursala DoljStr. Madona Dudu, bl. 8Tel.: 0251.411.420

ASTRA AsigurăriAgenţia Craiova 1Str. C-tin Brâncuşi nr. 1Tel.: 0251.423.353 Agenţia Craiova 2Str. Fraţii Goleşti nr. 2ATel.: 0251.411.626Agenţia Craiova 3Str. Madona Dudu nr. 23Tel.: 0251.417.225

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia CraiovaStr. Spania nr. 11Tel.: 0251.419.212 0251.415.967 0251.416.981

CARPATICA AsigSucursala CraiovaStr. Împăratul Traian nr.29Tel.: 0251.591.022

EUROINSAgenţia CraiovaStr. A. I. Cuza, bl.150Tel.: 0251.416.062

FATA AsigurăriSucursala DoljBd. Carol I nr. 73Tel.: 0251.419.450

GARANTAReprezentanţa CraiovaStr. Romul, bl. T3CTel.: 0251.420.772 0251.419.300

GENERALI AsigurăriAgenţia Craiova 1Str. C. D. Fortunescu nr. 10Tel.: 0251.414.190 0251.416.710Agenţia Craiova 1 bisStr. Madona Dudu nr. 10Tel.: 0251.406.105 0251.406.136 0251.406.138Agenţia Craiova 2Str. Sfinţii Apostoli nr. 20Tel.: 0251.310.256 0251.521.033

ASTRA AsigurăriSucursala CraiovaStr. Al. I. Cuza nr. 38, cod 200765Tel.: 0251.418.441

0251.418.444 Fax: 0251.410.528E-mail: [email protected]:

Aurelian Codruţ POPA

www.astrasig.ro

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia DoljBd. Carol I, bl. M5-M6, parter

Tel.: 0251.410.730

Fax: 0251.410.439

E-mail:

[email protected]

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala CraiovaStr. Arieş nr. 24, cod 208385Tel.: 0251.406.314 0251.406.315 0251.419.220Fax: 0251.419.220E-mail:

[email protected]

www.allianztiriac.ro

BCR AsigurăriSucursala Zonală DoljStr. Vasile Conta nr. 47, et. 2

Tel.: 0372.737.600

Fax: 0251.419.913

Director:

Dan COVEIANU

Sucursala DoljStr. Calea Bucureşti nr. 10, bl. M7-M8, et. 2

Tel.: 0372.737.597

Fax: 0251.406.366

Director: Constantin MOREGA

Agenţia PatriaStr. Vasile Conta nr. 47

Tel.: 0251.412.062

Director: Cristian Eugen DIACONU

www.bcrasig.ro

CREDIT Europe AsigurăriSucursala CraiovaStr. Olteţ nr. 2-4, cod 200396

Tel.: 0251.419.959Fax: 0251.417.345

Page 173: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 171

DJDOLJ

GRAWE RomâniaAgenţia CraiovaBd. Carol I nr. 6Tel.: 0251.411.292

GROUPAMA AsigurăriCentru regional Sud VestStr. Al. Macedonski nr. 53Tel.: 0251.417.449Agenţia JiuCalea Bucureşti, bl. 21ETel.: 0251.417.449Punct de Lucru Al. I. CuzaStr. Romul, bl. B1Tel.: 0251.418.437Punct de Lucru BănieStr. Caracal nr. 142Tel.: 0251.417.449Agenţia UniversitateBd. Carol I, bl. M6A-M6B şi M7Tel.: 0251.417.449Punct de Lucru Carol IStr. Alexandru Macedonski nr. 53Tel.: 0251.417.449Agenţia ViitoruCalea Bucureşti nr. 62CTel.: 0251.432.376

ING Asigurări de ViaţăAgenţia CraiovaStr. Iancu Jianu nr. 2Tel.: 0351.406.006

OMNIASIGSucursala DoljStr. Ion Maiorescu, bl. 2Tel.: 0251.414.243Agenţia Craiova Calea Bucureşti, bl. A3Tel.: 0251.411.201

OMNIASIG LifeAgenţia DoljStr. Ştefan Cel Mare nr. 12Tel.: 0251.417.676Agenţia Craiova 2Str. Madona Dudu nr. 10Tel.: 0251.415.106 0251.415.107

RAI AsigurăriAgenţia CraiovaStr. Calea Bucureşti nr. 9Tel.: 0351.431.619

UNIQA AsigurăriSucursala CraiovaStr. Înfrăţirii nr. 2Tel.: 0251.411.052

CAVI BrokerStr. Progresului nr. 8Tel.: 0351.409.890

COVER Broker Str. Cocorului nr. 16Tel.: 0251.468.108

OLTENIA BrokerStr. Dezrobirii nr. 3Tel.: 0351.806.020

PRIMASIG Broker Bd. Dacia nr. 1bisTel.: 0251.589.570

ROMASIG Broker Str. Felix Aderca, bl.2Tel.: 0351.437.020

TOP ASIG BrokerStr. Sărarilor nr. 28Tel.: 0251.544.133

TRANSILVANIA Broker-Punct de lucru Calea Bucureşti, bl. A3Tel.: 0251.542.042

dăbuleniASTRA AsigurăriPunct de Lucru DăbuleniStr. Caracal nr. 2Tel.: 0251.334.680

OMNIASIGPunct de lucru DăbuleniStr. Unirii nr. 16Tel.: 0251.335.104

FiliaşiASIROMAgenţia FiliaşiStr. Unirii nr. 3Tel.: 0745.002.556

ASTRA AsigurăriAgenţia FiliaşiBd. Racoţeanu, bl. N1Tel.: 0251.441.815

OMNIASIGPunct de lucru FiliaşiStr. Racoţeanu, bl. G6Tel.: 0251.441.326

pOdari

ASIREX BrokerStr. Calafat nr. 117, Sat BranişteTel.: 0251.307.603

ZIUA ASIGURĂRILOR Craiova 18 martie 2008

Page 174: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

172 REŢEA TERITORIALĂ

galaţiABC Asigurări - ReasigurăriSucursala GalaţiStr. Brăilei nr. 173

ALICO Asigurări RomâniaAgenţia GalaţiStr. Brăilei nr. 7-9Tel.: 0236.495.600

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Micro 18Str. Brăilei nr. 190Tel.: 0236.499.946

ARDAFSucursala GalaţiStr. Constructorilor nr. 1bisTel.: 0236.461.919 0236.461.014 0236.499.174Agenţia GalaţiStr. Brăilei nr. 58Tel.: 0236.314.477

ASIROMSucursala GalaţiStr. Domnească nr. 40Tel.: 0236.460.636Reprezentanţa DunăreaStr. Oţelarilor, bl. V1

ASTRA AsigurăriAgenţia GalaţiStr. Traian nr. 2Tel.: 0236.472.530Agenţia SiderurgiştilorStr. SiderurgiştilorTel.: 0236.833.111

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia GalaţiStr. Culturii nr. 10Tel.: 0236.474.107 0236.475.751 0236.492.995

CARPATICA AsigSucursala GalaţiStr. Brăilei nr. 88A C/CTel.: 0236.436.611

CERTASIGSucursala GalaţiBd. Brăilei nr. 37Tel.: 0236.471.043

EUREKOAgenţia GalaţiStr. Brăilei nr. 4bisTel.: 0236.480.427 0236.412.891

EUROINSAgenţia GalaţiStr. Siderurgiştilor bl. SD2BTel.: 0236.478.357Agenţia Galaţi 2Str. Arad nr. 6Tel.: 0236.321.668

FATA AsigurăriSucursala GalaţiStr. Roşiori nr. 10Tel.: 0236.312.488

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

Sucursala GalaţiStr. I. L. Caragiale nr. 6, cod 800102

Tel.: 0236.465.339

0236.313.744

0236.155.126

0236.499.950

Fax: 0236.313.744

0236.155.126

E-mail:

[email protected]

CREDIT Europe AsigurăriSucursala GalaţiStr. Nicolae Bălcescu nr. 1, bl. H, cod 800042

Tel.: 0236.466.970

Fax: 0236.466.971

BCR AsigurăriSucursala GalaţiStr. Brăilei nr. 7-9,

Vox Center, parter

Tel.: 0729.037.607Fax: 0236.430.500

Director: Axente PANAIT

ASTRA AsigurăriSucursala GalaţiStr. General Alexandru Cernat nr. 61, et. 2, cod 800009Tel.: 0236.418.427 0236.311.186Fax: 0236.418.427 0236.311.186 E-mail: [email protected]: Daniel FIROIU

www.astrasig.ro www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia GalaţiStr. Brăilei nr. 35Tel.: 0236.314.108Fax: 0236.314.104E-mail:

[email protected]

ZIUA ASIGURĂRILOR Galaţi 7 noiembrie 2008

GALAŢIGL

Page 175: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 173

GENERALI AsigurăriAgenţia GalaţiStr. Domnească nr. 66Tel.: 0236.306.200 0236.306.199

GRAWE RomâniaAgenţia Galaţi 1Str. Brigadierilor nr. 6Tel.: 0236.437.049Agenţia Galaţi 2Str. Brăilei nr. 165b

GROUPAMA AsigurăriAgenţia MazepaStr. Brăilei nr. 29Tel.: 0236.321.666Agenţia VegaPiaţa Siderurgiştilor, bl. PS1ATel.: 0236.312.111Punct de Lucru G. CoşbucBd. George Coşbuc nr. 17Tel.: 0236.324.869

ING Asigurări de ViaţăAgenţia GalaţiStr. Brăilei nr. 37Tel.: 0236.327.443

OMNIASIGSucursala GalaţiStr. Domnească nr. 15Tel.: 0236.470.606Agenţia DunăreaStr. Siderurgiştilor nr. 1FTel.: 0236.417.077

OMNIASIG LifeAgenţia Galaţi 2Str. Traian, bl. A5ATel.: 0236.314.455

RAI AsigurăriAgenţia GalaţiStr. Tecuci nr. 52Tel.: 0236.317.254 0236.317.075

UNIQA AsigurăriSucursala GalaţiStr. Nicolae Bălcescu nr. 25Tel.: 0236.460.413

AVERAL CONSULT GROUP BrokerStr. Domneasca nr. 73Tel.: 0236.492.344

AXASIG BrokerStr. George Coşbuc nr. 3Tel.: 0236.317.577

BESTKLASS Broker Str. Lupeni nr. 2Tel.: 0236.321.010

Târgu bujOrASIROMAgenţia Târgu BujorStr. Eremia Grigorescu nr. 80Tel.: 0236.340.548

ASTRA AsigurăriAgenţia Târgu BujorStr. Eremia Grigorescu nr. 80Tel.: 0236.340.455

TeCuCiALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia TecuciStr. Ioan Petrovici nr. 6Tel.: 0236.820.532

ARDAFAgenţia TecuciStr. H. P. Bengescu nr. 1-3Tel.: 0236.815.801

ASIROMReprezentanţa TecuciStr. 1 Decembrie 1918 nr. 87Tel.: 0236.820.033

ASTRA AsigurăriAgenţia TecuciStr. Gh. Petraşcu nr. 48Tel.: 0236.818.700

BCR AsigurăriAgenţia TecuciStr. 1 Decembrie 1918 nr. 56Tel.: 0236.812.966

EUROINSAgenţia TecuciStr. 1 Decembrie 1918 nr. 62Tel.: 0236.811.111

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru TecuciStr. 1 Decembrie 1918 nr. 47bisTel.: 0236.811.406

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit TecuciStr. 1 Decembrie 1918 nr. 80

OMNIASIGAgenţia TecuciStr. Mircea Vodă nr. 3-5Tel.: 0236.816.800

GLGALAŢI

Piaţa asigurărilor

în cifre

www.insuranceprofile.ro

year VII - issue 2/2009 (23)

Produced by Media XPRIMM MAY 2009

www.insuranceprofile.ro

ROMANIAN INSURANCE MARKET

2008

Rezu

ltat

e aud

itat

eau

dite

d Re

sult

s

Rezultate PReliMiNaRe

PReliMiNaRY Results20093 luni

months

year VIII - issue 1/2009 (26)

Produced by Media XPRIMM March 2010

www.insuranceprofile.ro

REZULTATE PRELIMINAREPRELIMINARY RESULTS

ROMANIAN INSURANCE MARKET

Page 176: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

174 REŢEA TERITORIALĂ

bOlinTinALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru Bolintin ValeStr. Libertăţii, bl. B1Tel.: 0246.270.064

ASIROMAgenţia Bolintin ValeStr. Republicii, bl. B4Tel.: 0246.270.035

ASTRA AsigurăriAgenţia Bolintin ValeStr. Republicii, bl. B2Tel.: 0246.271.091

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru ValeStr. Republicii nr. 417

OMNIASIGPunct de lucru Bolintin ValeStr. Republicii, bl. B1Tel.: 0246.270.261

CălugăreniASTRA AsigurăriAgenţia CălugăreniStr. Principală nr. 18Tel.: 0246.281.477

giurgiuABC Asigurări - ReasigurăriSucursala GiurgiuStr. Miron Niculescu, bl. 80Tel.: 0246.221.738

ARDAFAgenţia GiurgiuPiaţa Comerţului, bl. 32Tel.: 0246.212.373

ASIROMSucursala GiurgiuStr. Vlad Ţepeş, bl. MUV3Tel.: 0246.211.233

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala GiurgiuŞos. Bucureşti, bl. 6/2S, parter, cod 080306

Tel.: 0246.230.705

Fax: 0246.231.051

E-mail:

[email protected]

CREDIT Europe AsigurăriSucursala GiurgiuStr. Piaţa Unirii bl. 92, sc. A, parterTel.: 0246.217.184Fax: 0246.217.191

BCR AsigurăriSucursala GiurgiuStr. Nicolae Bălcescu, bl. V32, parterTel.: 0372.737.610Fax: 0246.214.493

Director: Elisabeta MIHAI

ASTRA AsigurăriSucursala GiurgiuBd. C. F. R., bl. 39, sc. B, et. 1, ap. 21, cod 080122Tel.: 0246.219.235 0246.213.238Fax: 0246.219.235 E-mail: [email protected]: Florea RĂDOI

www.astrasig.ro

CARPATICA AsigSucursala GiurgiuStr. Bucureşti bl. 103

Tel.: 0246.213.346

EUROINSAgenţia GiurgiuStr. 1 Mai nr. 2Tel.: 0246.211.462

GENERALI AsigurăriAgenţia GiurgiuStr. Bucureşti, bl. 104Tel.: 0246.211.024

GRAWE RomâniaAgenţia GiurgiuFundătura Puişor, bl. 504

GROUPAMA AsigurăriAgenţia BucureştiŞos. Bucureşti, bl. 6/300

ZIUA ASIGURĂRILOR Giurgiu 15 aprilie 2008

GIURGIUGRGROUPAMA AsigurăriAgenţia GriviţeiStr. Griviţei nr. 60

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit GiurgiuStr. Gării nr. 30

OMNIASIGSucursala GiurgiuStr. Bucureşti, bl. 47/3D1Tel.: 0246.230.955Punct de lucru Vama Giurgiu 1Incinta Vămii Giurgiu

UNIQA AsigurăriSucursala GiurgiuŞos. Bucureşti, bl. 102Tel.: 0246.214.583

Page 177: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 175

EUROINSAgenţia Târgu JiuStr. Victoriei bl. 37Tel.: 0253.219.621 Agenţia Târgu Jiu 2Str. T. Vladimirescu nr. 17

Tel.: 0253.211.525

GENERALI AsigurăriAgenţia Târgu JiuStr. Eroilor nr. 3

Tel.: 0253.215.054

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Victoria - CentruStr. Victoria-Centru nr. 5-7Tel.: 0253.222.877

OMNIASIGPunct de lucru Tg. CărbuneştiStr. TrandafirilorTel.: 0253.214.954

Târgu jiuABC Asigurări - ReasigurăriSucursala GorjStr. Tudor Vladimirescu nr. 65Tel.: 0253.211.292

ARDAFSucursala GorjStr. Dobrogeanu Gherea 2BTel.: 0253.213.100 0253.216.262ASIROMSucursala GorjStr. Ecaterina Teodoroiu bl. 6Tel.: 0253.218.851

ASTRA AsigurăriAgenţia Târgu Jiu 1Str. Tudor Vladimirescu nr. 17Tel.: 0253.221.148Agenţia Târgu Jiu 2Str. 1 Decembrie 1918 nr. 46Tel.: 0253.220.072CARPATICA AsigSucursala Târgu JiuStr. 1 Decembrie 1918 nr. 72ATel.: 0253.238.322

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala Târgu JiuStr. Traian, bl. 28, parter, cod 210133Tel.: 0253.214.432Fax: 0253.214.572E-mailL:

[email protected]

BCR AsigurăriSucursala GorjStr. Geneva nr. 2Tel.: 0372.737.615Fax: 0253.222.442Director: Ovidiu Marian TOMESCU

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia GorjStr. Geneva nr. 2

Tel.: 0253.222.226

Fax: 0253.222.226

E-mail: [email protected]

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Târgu JiuStr. Popa Şapcă, bl. 8

Tel.: 0253.215.455

Fax: 0253.215.455

ZIUA ASIGURĂRILOR Târgu Jiu28 noiembrie 2008

GJGORJ

CărbuneşTiGROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru CărbuneştiStr. Trandafirilor nr. 63A

mOTruALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru MotruAleea Pieţii nr. 2Tel.: 0253.410.134ARDAFAgenţia MotruStr. Trandafirilor nr. 2Tel.: 0253.410.123ASIROMAgenţia MotruStr. N. Grigorescu, bl. I2Tel.: 0253.360.815ASTRA AsigurăriAgenţia MotruStr. Aleea Pieţii nr. 2Tel.: 0253.410.616GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru MagnoliilorStr. Magnoliilor nr. 2Tel.: 0253.410.441

nOvaCiARDAFAgenţia NovaciStr. Parângului nr. 25Tel.: 0253.466.456

rOvinariARDAFAgenţia RovinariStr. Muncii, bl. C6Tel.: 0253.371.370ASTRA AsigurăriAgenţia RovinariStr. Muncii, bl. C6Tel.: 0253.371.363

GROUPAMA AsigurăriAgenţia RovinariStr. Prieteniei nr. 20Tel.: 0253.372.070

Târgu CărbuneşTiARDAFAgenţia Târgu CărbuneştiStr. Trandafirilor nr. 46Tel.: 0253.372.070 0253.379.618ASIROMAgenţia Târgu CărbuneştiStr. Trandafirilor, bl. 36Tel.: 0253.378.144

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Victoria - ParângStr. Victoriei. bl. 56Tel.: 0253.214.820 0253.214.840ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit Târgu JiuStr. Ecaterina Teodoroiu nr. 14OMNIASIGSucursala GorjStr. Confederaţiei nr. 1Tel.: 0253.223.288Agenţia Târgu JiuBd. Republicii, bl. 1Tel.: 0253.223.636 0253.223.288Punct de lucru Tudor VladimirescuStr. Tudor Vladimirescu nr. 65Tel.: 0253.214.954OMNIASIG LifeAgenţia GorjStr. Unirii Siret bl. 2Tel.: 0253.223.827 0253.223.823UNIQA AsigurăriSucursala Târgu JiuBd. Constantin Brâncuşi bl. 16Tel.: 0253.210.262SAFETY Broker Agenţia GorjStr. Victoriei bl. 3Tel.: 0253.222.262

TurCeniARDAFAgenţia TurceniStr. Muncii nr. 1Tel.: 0253.335.083

ASTRA AsigurăriSucursala Târgu JiuStr. Unirii nr. 36, Complex Unirii, parter, cod 210145Tel.: 0253.223.056 Fax: 0253.218.880 E-mail: [email protected]: Eduard Marius BERCA

www.astrasig.ro

Page 178: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

176 REŢEA TERITORIALĂ

CriSTuru SeCuieSCGROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Piaţa Libertăţii nr. 21Tel.: 0266.242.326

gheOrgheniALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia GheorgheniCartierul Florilor bl. 45/H/2Tel.: 0266.364.352 0266.363.920

ASIROMReprezentanţa GheorgheniStr. Florilor, bl. 45Tel.: 0266.364.146

ASTRA AsigurăriAgenţia GheorgheniCartier Florilor nr. 39Tel.: 0266.364.513

CARPATICA AsigAgenţia GheorgheniBd. Frăţiei nr. 25Tel.: 0266.363.636

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru GheorgheniBd. Frăţiei nr. 9Tel.: 0266.362.079

OMNIASIGAgenţia GheorgheniBd. Florilor B21Tel.: 0266.364.010 0747.050.101

SAFETY Broker Agenţia Gheorgheni Str. Kossuth Lajos nr. 9/1Tel.: 0746.247.742

mierCurea CiuCABC Asigurări - ReasigurăriSucursala HarghitaStr. Gal Şandor nr. 9Tel.: 0266.372.150

ARDAFSucursala Transilvania de EstPiaţa Libertăţii nr. 12Tel.: 0266.314.865 0266.311.351ASIROMSucursala HarghitaStr. Koussthlajos nr. 17ATel.: 0266.311.976

CARPATICA AsigAgenţia Miercurea CiucBd. Timişoarei nr. 10Tel.: 0266.311.051

EUROINSPunct de lucruStr. Kossuth Lajos nr. 24Tel.: 0266.310.438

FATA AsigurăriAgenţia HarghitaStr. Szasz Endre nr. 11Tel.: 0266.323.168

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala Miercurea CiucBd. Timişoarei nr. 10, cod 530103

Tel.: 0266.310.127

0266.372.127Fax: 0266.372.127 0266.317.572

BCR AsigurăriSucursala HarghitaStr. Kossuth Lajos nr. 2Tel.: 0372.737.618Fax: 0266.310.691Director: Izabella BARTALIS

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia HarghitaStr. Kossuth Lajos nr. 2Tel.: 0266.315.066Fax: 0266.310.691E-mail:

[email protected]

ASTRA AsigurăriSucursala Miercurea CiucStr. Revoluţia din Decem-brie nr. 13, sc. B, ap. 1+4, cod 530224

Tel.: 0266.372.040

0266.372.460

Fax: 0266.372.460

E-mail: [email protected]

Director: Mihaly SZOCS

www.astrasig.ro

HARGHITAHR

by Abonează-te GRATUIT pe www.1asig.ro

14.000 de cititori, 3.000 de ştiri, 50 de interviuri postate anual,100 oferte de serviciu în companiile de asigurări şi brokeraj de asigurări

Page 179: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 177

GENERALI AsigurăriAgenţia Miercurea CiucStr. Kossuth Lajos nr. 11-13Tel.: 0266.316.106 0266.371.492

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Ciuc KossuthStr. Kossuth Lajos nr. 24Tel.: 0266.311.311Agenţia RevoluţieiStr. Revoluţiei din Dec. nr. 12Tel.: 0266.310.085Punct de Lucru CentruStr. Kossuth Lajos nr. 32-34Tel.: 0266.316.511

ING Asigurări de ViaţăAg. Satelit Miercurea CiucStr. Gal Şandor nr. 16ATel.: 0266.312.700

OMNIASIGSucursala HarghitaStr. Revoluţiei din Decembrie nr. 15Tel.: 0266.310.896 0266.310.516

OMNIASIG LifeAgenţia HarghitaStr. Marton Aron nr. 18Tel.: 0266.310.862

UNIQA AsigurăriSucursala Miercurea CiucStr. Timişoarei nr. 31Tel.: 0266.317.339

OdOrheiu SeCuieSCALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Odorheiu SecuiescStr. Curtea Cojocarilor nr. 1Tel.: 0266.215.607 0266.217.773

ARDAFAgenţia Odorheiu SecuiescStr. Petofi Şandor nr. 17Tel.: 0266.210.031

ASIROMReprez. Odorheiu SecuiescStr. Betlehen Gabor nr. 13Tel.: 0266.213.792

ASTRA AsigurăriAgenţia Odorheiu SecuiescStr. 1 Decembrie 1918 nr. 6Tel.: 0266.217.856

BCR AsigurăriAgenţia Odorheiu SecuiescPiaţa Libertăţii nr. 15Tel.: 0372.737.621

CARPATICA AsigSuc. Odorheiu SecuiescStr. Bethlen Gabor nr. 55Tel.: 0266.219.933

GENERALI AsigurăriPunct de LucruStr. 1 Decembrie 1918 nr. 14Tel.: 0266.210.328

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru BethlenStr. Bethlen Gabor nr. 27Tel.: 0266.210.198Punct de Lucru KossuthStr. Kossuth Lajos nr. 54Tel.: 0266.217.330

ING Asigurări de ViaţăAg. Satelit Odorheiu SecuiescStr. Cetăţii nr. 8ATel.: 0266.210.726

OMNIASIGAgenţia Odorheiu SecuiescStr. Insulei nr. 24Tel.: 0266.218.103 0266.218.275 0266.218.455

MAKLER-SIG BrokerSediu central Str. Bethlen Gabor nr. 2Tel.: 0266.217.136

SAFETY BrokerSucursala Harghita  Str. Tomcsa Sandor nr. 2/ATel.: 0266.210.411

TOpliţaARDAFAgenţia TopliţaStr. N. Bălcescu, bl. ETel.: 0266.342.142

ASIROMAgenţia TopliţaStr. Miron Cristea, bl. DTel.: 0266.341.221

ASTRA AsigurăriAgenţia TopliţaStr. Sportivilor, bl. ITel.: 0266.343.431

BCR AsigurăriAgenţia TopliţaStr. Nicolae Bălcescu, bl. ATel.: 0372.737.623

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru TopliţaStr. Nicolae Bălcescu, bl. D

HRHARGHITA

ŞTIAI CĂ…• Bucureşti este capitala europeană cea mai expusă la RISCURI CATASTROfALE?

• 6.000 de locuinţe din România au fost distruse sau puternic avariate în urma INUNDAŢIILOR?

• România este campioana Uniunii Europene la SPARGERI DE LOCUINŢE?

• Anual, în România, se produc 2.000 de EXPLOZII provocate de acumulările de gaze?

CE POŢI fACE PENTRU A-ŢI PROTEJA LOCUINŢA ŞI BUNURILE ?www.asigurarealocuintelor.ro

by

.ro

Page 180: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

178 REŢEA TERITORIALĂ

HUNEDOARAHD

bradALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia BradStr. Republicii, bl. 9Tel.: 0254.612.776

ARDAFAgenţia BradStr. Republicii, bl. 9Tel.: 0254.613.170

ASIROMReprezentanţa BradStr. Republicii, bl. 24ATel.: 0254.612.688

ASTRA AsigurăriAgenţia BradStr. 1 Mai nr. 4Tel.: 0254.612.568

OMNIASIGAgenţia BradStr. Republicii nr. 6Tel.: 0254.613.891

CălanOMNIASIGPunct de lucru Călan Str. Piaţa Libertăţii bl. 5BTel.: 0254.732.911

devaABC Asigurări - ReasigurăriSucursala HunedoaraStr. Iuliu Maniu nr. 6Tel.: 0254.224.720

ARDAFSucursala HunedoaraStr. Dragoş Vodă nr. 18Tel.: 0254.222.299 0254.220.999Agenţia DevaStr. 1 Decembrie, bl. 4Tel.: 0254.235.999

ASIROMSucursala HunedoaraStr. lon Creangă, bl. 21Tel.: 0254.212.746

ASTRA AsigurăriAgenţia DevaStr. Decebal, bl. DTel.: 0254.230.711

CARPATICA AsigAgenţia DevaStr. Iuliu Maniu nr. 21Tel.: 0254.219.026

EUREKOAgenţia DevaBd. 22 Decembrie nr. 42Tel.: 0254.213.454

EUROINSAgenţia DevaStr. 22 Decembrie bl. 6Tel.: 0254.206.252 035.440.88.02 035.440.88.03 Agenţia Deva 2Str. Ion Creangă nr. 6ATel.: 0254.223.461

FATA AsigurăriAgenţia HunedoaraStr. Aurel Vlaicu nr. 1

GARANTAReprezentanţa HunedoaraStr. Ion Creangă, bl. 30Tel.: 0254.219.967

GENERALI AsigurăriAgenţia Deva 1Bd. Decebal, bl. 8Tel.: 0254.214.521Centru Daune Deva Piaţa Victoriei nr. 1 Tel.: 0254.219.077

GRAWE RomâniaAgenţia DevaStr. Victoriei nr. 2Tel.: 0254.235.030

GROUPAMA AsigurăriAgenţia 1 DecembrieBd. 1 Decembrie, bl. 5Tel.: 0254.218.254Agenţia DecebalBd. Decebal, bl. KTel.: 0254.235.513Agenţia Iuliu ManiuStr. Iuliu Maniu, bl. 1Tel.: 0254.222061

ING Asigurări de ViaţăAgenţia DevaPiaţa Victoriei nr. 2Tel.: 0254.211.884

OMNIASIGSucursala HunedoaraAleea Transilvaniei, bl. 7Tel.: 0254.235.355Agenţia DevaStr. M. Kogălniceanu, bl. D7Tel.: 0254.218.087

OMNIASIG LifeAgenţia HunedoaraStr. Horea nr. 17Tel.: 0254.233.031 0254.233.041 0254.221.836

UNIQA AsigurăriSucursala DevaBd. Decebal, bl. RTel.: 0254.233.719

TERRA Broker Str. 22 Decembrie nr. 259-261Tel.: 0726.729.649

geOagiuASTRA AsigurăriPunct de Lucru GeoagiuCalea Romanilor nr. 158Tel.: 0254.248.045

haţegALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia HaţegPiaţa UniriiTel.: 0254.772.261

ARDAFAgenţia HaţegStr. Tudor Vladimirescu bl. 10 Tel.: 0254.777.798

ASIROMReprezentanţa HaţegStr. Bisericilor nr. 12Tel.: 0254.777.751

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru HaţegStr. T. Vladimirescu nr. 8Tel.: 0254.777.551

GROUPAMA AsigurăriAgenţia HaţegStr. Tudor Vladimirescu nr. 9Tel.: 0254.772.113

OMNIASIGPunct de lucru HaţegStr. Munţii Retezat, bl. 15Tel.: 0254.777.759

hunedOaraALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia HunedoaraStr. George Enescu, bl. 5Tel.: 0254.715.277

ARDAFAgenţia HunedoaraStr. Matei Corvin nr. 2Tel.: 0254.712.906

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala DevaBd. Decebal, bl. 8, cod 330013Tel.: 0254.230.009Fax: 0254.219.495E-mail: [email protected]

ASTRA AsigurăriSucursala DevaBd. Decebal, bl. 22 şi bl. 24, parter comercial, cod 330166Tel.: 0254.233.630 0254.233.631Fax: 0254.226.321 0254.234.298E-mail: [email protected]: Viorel GHIMII

www.astrasig.ro

BCR AsigurăriSucursala HunedoaraPiaţa I. C. Brătianu nr. 3Tel.: 0254.223.990Fax: 0254.235.026Director: Adrian Dorin RIZOPOL

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia HunedoaraPiaţa I. C. Brătianu nr. 3Tel.: 0254.224.420Fax: 0254.224.421E-mail:

[email protected]

CREDIT Europe AsigurăriSucursala DevaStr. Iuliu Maniu, bl. L4, parter, cod 330153Tel.: 0254.233.273Fax: 0254.233.279

Page 181: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 179

ZIUA ASIGURĂRILOR la Deva 15 aprilie 2008

HDHUNEDOARA

ASIROMReprezentanţa HunedoaraBd. Republicii nr. 3Tel.: 0254.713.081ASTRA AsigurăriAgenţia HunedoaraStr. Libertăţii nr. 3Tel.: 0254.749.996Agenţia PetroşaniStr. C-tin. Mille, bl. 3Tel.: 0254.544.171BCR AsigurăriAgenţia HunedoaraStr. George Enescu nr. 22Tel.: 0372.737.630

GENERALI AsigurăriAgenţia HunedoaraStr. Avram Iancu nr. 3Tel.: 0254.711.045 0254.711.046GROUPAMA AsigurăriAgenţia HunedoaraStr. Avram Iancu nr. 9Tel.: 0254.745.220

OMNIASIGAgenţia HunedoaraBd. Corvin nr. 7Tel.: 0254.745.599OMNIASIGAgenţia Libertăţii Bd. Libertăţii, bl. L1Tel.: 0254.206.088 0254.218.087

lupeniARDAFAgenţia LupeniStr. Vâscozei nr. 1Tel.: 0254.560.748ASIROMReprezentanţa LupeniStr. Narciselor, bl. 10Tel.: 0254.560.722ASTRA AsigurăriPunct de Lucru LupeniStr. T. Vladimirescu, bl. 23Tel.: 0254.560.141GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru LupeniBd. Păcii nr. 1Tel.: 0254.563.022

OMNIASIGPunct de lucru Lupeni Str. Aleea Plopilor, bl. 1Tel.: 0254.560.040

OrăşTieARDAFAgenţia OrăştieStr. Nicolae Bălcescu nr. 20Tel.: 0254.247.799ASIROMReprezentanţa OrăştieStr. Nicolae Bălcescu nr. 41Tel.: 0254.241.176ASTRA AsigurăriAgenţia OrăştieStr. Unirii, bl. 5Tel.: 0254.240.577GENERALI AsigurăriPunct de Lucru OrăştieStr. Castanului nr. 59GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru OrăştieStr. Eroilor, bl. ETel.: 0254.242.377OMNIASIGAgenţia OrăştieStr. Eroilor bl. ATel.: 0254.244.144

peTrilaGROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru PetrilaStr. Republicii nr. 67Tel.: 0254.553.255

peTrOşaniALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia PetroşaniStr. 1 Decembrie 1918 bl. 97Tel.: 0254.543.165ARDAFAgenţia PetroşaniStr. 1 Decembrie 1918, bl. 124Tel.: 0254.542.096ASIROMReprezentanţa PetroşaniStr. 1 Decembrie 1918, bl. 63Tel.: 0254.542.872CARPATICA AsigAgenţia PetroşaniStr. 1 Decembrie 1918, nr. 87Tel.: 0254.549.049

EUROINSAgenţia PetroşaniStr. Avram Iancu, bl. 2ATel.: 0254.548.666

GENERALI AsigurăriAgenţia PetroşaniBd. 1 Decembrie 1918, bl. 112Tel.: 0254.540.900

GROUPAMA AsigurăriAgenţia PetroşaniStr. 1 Decembrie 1918, bl.95Tel.: 0254.548.007

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit PetroşaniStr. Horia, bl. 2Tel.: 0254.540.999

OMNIASIGAgenţia PetroşaniBd. 1 Decembrie 1918, bl. 116Tel.: 0254.548.891

SimeriaASTRA AsigurăriPunct de Lucru SimeriaStr. Avram Iancu, bl. 6Tel.: 0254.260.133

OMNIASIGPunct de lucru SimeriaStr. Cloşca, bl. 17/24Tel.: 0254.262.280

uriCaniASTRA AsigurăriPunct de Lucru UricaniStr. Muncii, bl. 28Tel.: 0254.510.043

vulCanALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru VulcanBd. Mihai Viteazul, bl. 44Tel.: 0254.572.695

ARDAFAgenţia VulcanStr. Mihai Viteazu nr. 43Tel.: 0254.571.725

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru VulcanBd. Mihai Viteazu, bl. 44Tel.: 0254.571.799

OMNIASIGAgenţia Vulcan Bd. Mihai Viteazul, bl. 3B1

Page 182: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

180 REŢEA TERITORIALĂ

ZIUA ASIGURĂRILOR la Slobozia 23 ianuarie 2008

FeTeşTiALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia FeteştiStr. Siretului, bl. A1Tel.: 0243.362.201ASIROMReprezentanţa FeteştiStr. Călăraşi, bl. U3Tel.: 0243.261.712ASTRA AsigurăriAgenţia FeteştiStr. Călăraşi, bl. B16Tel.: 0243.361.400GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru FeteştiStr. Călăraşi nr. 546Tel.: 0243.36.40.14OMNIASIGPunct de lucru FeteştiStr. Călăraşi Ansamblul 72Tel.: 0243.362.286

SlObOZia

ARDAFAgenţia SloboziaBd. Matei Basarab, bl. D4Tel.: 0243.230.006 0343.401.116

ASIROMSucursala IalomiţaBd. Chimiei, bl. D3Tel.: 0243.211.544

CARPATICA AsigSucursala SloboziaStr. Cosminului nr. 18Tel.: 0243.236.641

EUROINSAgenţia SloboziaBd. Matei Basarab, Complex Banca ComercialăTel.: 0243.237.001

FATA AsigurăriSucursala IalomiţaBd. Cosminului nr. 18 bisTel.: 0243.236.644

GENERALI AsigurăriAgenţia SloboziaStr. Ialomiţei, bl. B4Tel.: 0243.233.095

GRAWE RomâniaAgenţia SloboziaStr. Matei Basarab, bl. B2Tel.: 0243.233.755

GROUPAMA AsigurăriAgenţia CosminuluiBd. Cosminului, bl. U280243 23.38.10

Punct de Lucru BasarabStr. Matei Basarab nr. 26Tel.: 0243 23.66.10

ING Asigurări de ViaţăAgenţia SloboziaStr. Cosminului nr. U28Tel.: 0243.230.151

OMNIASIGSucursala IalomiţaBd. Cosminului, bl. M2Tel.: 0243.236.675Agenţia SloboziaStr. Ştefan cel Mare, bl. M2Tel.: 0243.235.354

UNIQA AsigurăriSucursala SloboziaBd. Cosminului, bl. 160Tel.: 0243.236.285

BEST AS Broker Bd. Chimiei nr. 13Tel.: 0723.330.821 0721.267.731

MAXYGO BrokerPunct de lucru Str Lujerului nr. 2Tel.: 0727.709.518

ţăndăreiGROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru ŢăndăreiStr. Bucureşti, bl. 182-1BTel.: 0243.273.220

urZiCeniABC Asigurări - ReasigurăriSucursala IalomiţaStr. Panduri nr. 35

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala SloboziaStr. Piaţa Revoluţiei nr. 3, cod 920033Tel.: 0243.231.257Fax: 0243.231.257E-mail: [email protected]

BCR AsigurăriSucursala IalomiţaBd. Chimiei nr. 22

Tel.: 0372.737.632Fax: 0243.235.366

Director: Emil MUŞAT

ASTRA AsigurăriSucursala SloboziaPiaţa Revoluţiei nr. 2, cod 920033Tel.: 0243.234.692Fax: 0243.230.092E-mail: [email protected]: Mihai URSACHE

www.astrasig.ro

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia IalomiţaSBd. Chimiei nr. 21, et. 2Tel.: 0243.230.405Fax: 0243.230.405E-mail:

[email protected]

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia UrziceniStr. Calea Bucureşti nr. 53Tel.: 0243.255.085

ARDAFAgenţia UrziceniCalea Bucureşti nr. 55Tel.: 0243.255.411

ASIROMReprezentanţa UrziceniStr. Calea Bucureşti nr. 83Tel.: 0243.256.626

ASTRA AsigurăriAgenţia UrziceniBd. Republicii nr. 3Tel.: 0243.256.691

GENERALI AsigurăriPunct de Lucru UrziceniStr. Aurora, bl. 50 DaliaTel.: 0243.255.200

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru UrziceniStr. Aurora nr. 8Tel.: 0243.254.641

OMNIASIGPunct de lucru UrziceniCalea Bucureşti nr. 63Tel.: 0243.256.350

IALOMIŢAIL

Page 183: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 181

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia Iaşi 1Str. Palat nr. 11Tel.: 0232.231.811Fax: 0232.231.811E-mail: [email protected]ţia Iaşi 2Str. Palat nr. 11, et. 2Tel.: 0232.230.807Fax: 0232.230.807E-mail: [email protected]

ISIAŞI

HârlăuALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia HârlăuStr. Ştefan cel Mare bl. 23Tel.: 0232.720.773

ARDAFAgenţia HârlăuStr. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 23Tel.: 0232.722.234

ASIROMReprezentanţa HârlăuStr. Ştefan Cel Mare nr. 104Tel.: 0232.720.516

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru HârlăuStr. Ştefan cel Mare, bl. 9Tel.: 0232.710.303 0232.710.353

IaşIABC Asigurări - ReasigurăriSucursala IaşiStr. Sf. Lazăr nr. 39-41Tel.: 0232.218.634

ALICO Asigurări RomâniaAgenţia IaşiStr. Sf. Lazăr nr. 27Tel.: 0232.235.976

ARDAFSucursala MoldovaBd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10Tel.: 0232.212.329 0232.210.297ASIROMSucursala IaşiBd. Ştefan cel Mare şi Sfânt bl. B2-C3Tel.: 0232.268.018

ASTRA AsigurăriAgenţia IaşiStr. Sf. Lazăr nr. 6Tel.: 0232.261.664

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia IaşiŞos. Nicolina nr. 10Tel.: 0232.220.464 0232.223.800 0232.224.133 0232.223.469 0232.222.620

CARPATICA AsigSucursala IaşiStr. Lazăr nr. 29Tel.: 0232.262.610 0232.257.480

EUREKOAgenţia IaşiStr. Anastasie Panu nr. 21Tel.: 0232.215.217 0232.213.468

EUROINSAgenţia IaşiStrăpungerea Silvestru nr. 30Tel.: 0232.211.572 0332.805.736Agenţia Iaşi 5Bd. Independenţei nr. 33Tel.: 0232.213.360

FATA AsigurăriSucursala IaşiStr. Nicolina nr. 64Tel.: 0332.418.712

GARANTAReprezentanţa IaşiStr. Grigore Ureche - Casa cu AbsidăTel.: 0232.276.677

GENERALI AsigurăriAgenţia IaşiStr. Splai Bahlui nr. 37Tel.: 0232.233.890 0232.217.596GRAWE RomâniaAgenţia Iaşi 1Str. Sf. Lazăr nr. 23ATel.: 0232.254.934 0232.254.935 0232.254.936Agenţia Iaşi 2Str. Sf. Lazăr nr. 23ATel.: 0232.254.934 0232.254.935 0232.254.936Agenţia Iaşi 3Str. Sf. Lazăr nr. 23ATel.: 0232.254.934 0232.254.935 0232.254.936GROUPAMA AsigurăriCentru regional Nord EstStr. Sfântu Lazăr nr. 27Tel.: 0232.221.254 0232.221.255Agenţia Anastasie PanuStr. Anastasie Panu nr. 26Tel.: 0232.240.404Agenţia BanuStr. Banu nr. 8Tel.: 0232.254.515 0232.254.126 0232.254.515Punct de Lucru Sfântu Lazăr PalasStr. Sfântu Lazăr nr. 27Agenţia Ghe. GhibănescuStr. Gh. Ghibănescu nr. 1Tel.: 0232.432.001Agenţia PăcurariŞos. Păcurari nr. 36Tel.: 0232.277.129Agenţia Sfântu Lazăr 50 Str. Sfântu Lazăr nr. 50Tel.: 0232.277.933

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala IaşiStr. Sfântu Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanul, mezanin Tel.: 0232.213.834 0232.216.728 0232.211.695Fax: 0232.211.695E-mail:

[email protected]

www.allianztiriac.ro

ASTRA AsigurăriSucursala IaşiStr. Gării nr. 4, cod 700094Tel.: 0232.216.707 0232.218.737 0232.272.877 Fax: 0232.216.707 0232.218.737 E-mail: [email protected]: Radu LIVINSCHI

www.astrasig.ro

BCR AsigurăriSucursala Zonală IaşiBd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 8, et. 2Tel.: 0372.737.637Fax: 0232.234.197Director:Aurelian Florin PLENOVICI

Sucursala IaşiBd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 9Tel.: 0372.737.637Fax: 0232.234.197Director: Laura Xenia LUCANU

www.bcrasig.ro

CREDIT Europe AsigurăriAgenţia Podu RoşStr. Socola nr. 2, bl. F, tronson II(B), parterTel.: 0232.233.714Fax: 0232.233.714

www.ceasigurari.ro

CREDIT Europe AsigurăriCentrul Zonal IaşiStr. Anastasie Panu nr. 30, cod 700021Tel.: 0232.218.533Fax: 0232.218.530Manager Regional de Vânzări: Ion DOGARU

Page 184: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

182 REŢEA TERITORIALĂ

ING Asigurări de ViaţăAgenţia IaşiStr. Sf. Lazăr nr. 4Tel.: 0232.261.066

OMNIASIGSucursala IaşiStr. Sf. Lazăr nr. 2Tel.: 0232.267.713 0232.218.368 0232.266.433Agenţia IaşiStr. Anastasie Panu nr. 40Tel.: 0232.245.628 0232.211.711Punct de lucru Calea Chişinăului - CD Bd. Calea Chişinăului nr. 35Tel.: 0232.233.312

OMNIASIG LifeAgenţia Iaşi Str. Sf. Lazăr nr. 37Tel.: 0232.276.916 0232.235.328

UNIQA AsigurăriSucursala IaşiStr. Gării nr. 15Tel.: 0232.218.206

A & E INSURANCE BrokerŞos. Naţională nr. 178Tel.: 0332.467.572

AXARO' S Broker Bd. Tudor Vladimirescu nr. 81Tel.: 0232.233.844

GOLD & PLATIN BrokerStr. Smârdan nr. 1Tel.: 0232.214.202

LACOLI BrokerAgenţia IaşiStr. Ştefan cel Mare nr. 8Tel.: 0232.212.636

OFFICE Insurance BrokerStr. Moara de Foc nr. 15ATel.: 0232.218.061

SAFETY BrokerAgenţia Iaşi Piaţa Unirii nr. 6Tel.: 0232.244.165

PaşcanIALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia PaşcaniStr. Eugen Stamate, bl. D2Tel.: 0232.765.118

ARDAFAgenţia PaşcaniStr. Ştefan cel Mare, bl. A5Tel.: 0232.767.151

ASIROMReprezentanţa PaşcaniStr. N. lorga, bl. V8Tel.: 0232.767.053

ASTRA AsigurăriAgenţia PaşcaniStr. Moldovei, bl. T5Tel.: 0232.767.666 0232.760.588

BCR AsigurăriAgenţia PaşcaniStr. Ştefan cel Mare nr. 13Tel.: 0372.737.640

CARPATICA AsigAgenţia PaşcaniStr. Gării nr. 1Tel.: 0232.765.506

GENERALI AsigurăriPunct de Lucru PaşcaniStr. Grădiniţei nr. 16Tel.: 0232.733.890

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru PaşcaniStr. Moldovei, bl. CrinuluiTel.: 0232.710.605

OMNIASIGAgenţia PaşcaniStr. Moldovei nr. 8Tel.: 0232.767.292

MAXYGO Broker Str. Ştefan cel Mare, bl. V1-3Tel.: 0722.501.325

Podu IloaIEIASIROMAgenţia Podu IloaieiStr. Naţionala de susTel.: 0753.301.570

Târgu FrumosASIROMAgenţia Târgu FrumosStr. Ec. Teodoroiu, bl. 49Tel.: 0232.711.370

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Tg. FrumosStr. Cuza Vodă nr. 81DTel.: 0232.711.775

OMNIASIGAgenţia Târgu FrumosStr. Cuza Vodă, bl. 7-8Tel.: 0232.731.128

ŢIbănEşTIGROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru ŢibăneştiCom. TansaTel.: 0232.326.433

ZIUA ASIGURĂRILOR la Iaşi 13 septembrie 2007 / 8 iulie 2008

IAŞIIS

Page 185: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 183

aFumaŢICREDIT Europe AsigurăriSucursala VoluntariStr. Linia de centură nr. 92Tel.: 021.369.08.55

buFTEaABC Asigurări - ReasigurăriSucursala BufteaStr. Bucureşti-Târgovişte nr. 97

ARDAFAgenţia BufteaBd. Mihai Eminescu, bl. R7Tel.: 021.351.42.53

ASIROMAgenţia BufteaStr. Mihai Eminescu nr. 18-22

ASTRA AsigurăriAgenţia BufteaBd. Mihai Eminescu nr. 12-22Tel.: 021.351.45.96

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru BufteaStr. Mihai Eminescu nr. 11Tel.: 021.351.75.21 021.351.74.72

IFILFOV

cIorogârlaASTRA AsigurăriAgenţia Ilfov VestŞoseaua Bucureşti nr. 31Tel.: 021.350.03.44

oToPEnIASTRA AsigurăriAgenţia OtopeniStr. 23 August nr. 13Tel.: 021.350.15.53

CARPATICA AsigAgenţia OtopeniStr. Floare de Cais nr. 2Tel.: 021.352.58.49Agenţia OtopeniCalea Bucureştilor nr. 224E

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru OtopeniCalea Bucureştilor nr. 12Tel.: 021.351.85.44 021.351.85.43

RAI AsigurăriSos. Bucureşti-Ploieşti km. 16,5, Aeroport Henri Coandă

EURIAL Broker Calea Bucureşti nr. 24Tel.: 021.202.99.30

EUROBROKERS Group BrokerCalea Bucureştilor nr. 95ATel.: 031.405.08.18

PoPEşTI lEordEnI

snagovASTRA AsigurăriPunct de Lucru Snagov-GhermăneştiStr. Principală nr. 43Tel.: 021.351.45.98

volunTarIASTRA AsigurăriAgenţia VoluntariŞos. Afumaţi nr. 64Tel.: 021.270.30.75 021.270.41.43

PORSCHE AsigurăriŞos. Pipera-Tunari nr 2Tel.: 021.208.26.38

PORSCHE BrokerŞos. Pipera-Tunari nr. 2Tel.: 021.208.26.38

ASTRA AsigurăriSucursala IlfovŞos. Olteniţei nr. 45Tel.: 0750.990.601 0750.990.602 0750.990.603Fax: 0750.990.604E-mail: [email protected]

Director:

Bogdan GHINDARU

www.astrasig.ro

acordate de

Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor premiază excelenţa în domeniu!

Vrei să şti care sunt cei mai performanţi asigurători şi brokeri din judeţul tău?

Accesează www.xprimm.ro/Topuri-Judetene

Premiile Pieţei Asigurărilor

Page 186: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

184 REŢEA TERITORIALĂ

baIa marEABC Asigurări - ReasigurăriSucursala MaramureşStr. Tineretului nr. 8Tel.: 0262.221.573ALICO Asigurări RomâniaAgenţia Baia MareBd. Decebal nr. 8Tel.: 0262.219.346

ARDAFSucursala Baia MareStr. Transilvaniei nr. 6Tel.: 0262.220.935 0262.220.936Agenţia Baia Mare 1Str. Culturii nr. 13Tel.: 0262.220.262Agenţia Baia Mare 2Str. Transilvaniei nr. 6Tel.: 0262.220.936 0262.220.935

ASTRA AsigurăriAgenţia Baia MareStr. Traian nr. 9

Tel.: 0262.223.829

ASIROMSucursala MaramureşStr. Culturii nr. 9Tel.: 0262.214.526

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia Baia MarePiaţa Libertăţii nr. 17Tel.: 0262.215.883 0262.215.884 0262.215.880

CARPATICA AsigSucursala Baia MareBd. Republicii nr. 11/21Tel.: 0262.225.414

CERTASIGAgenţia Baia MareStr. George Coşbuc nr. 1Tel.: 0262.223.370

EUREKOAgenţia Baia MareBd. Bucureşti nr. 282Tel.: 0262.250.285 0262.220.880

EUROINSAgenţia Baia Mare 1Bd. Traian nr. 9Tel.: 0262.229.922 0362.409.954 0362.409.953Agenţia Baia Mare 2Bd. Unirii nr. 18Tel.: 0262.222.011

FATA AsigurăriAgenţia MaramureşStr. George Coşbuc nr. 37Tel.: 0262.217.070

GENERALI AsigurăriAgenţia Baia Mare 1Str. Culturii nr. 11Tel.: 0262.220.271Agenţia Baia Mare 2Str. Victoriei nr. 2-4Tel.: 0262.212.886

GRAWE RomâniaAgenţia Baia MareStr. Unirii nr. 11Tel.: 0262.227.067

GROUPAMA AsigurăriAgenţia IndependenţeiBd. Independenţei nr. 4ATel.: 0262.218.290Agenţia OituzStr. Oituz nr. 9/54Tel.: 0262.223.014Punct de Lucru TraianBd. Traian nr. 5Tel.: 0262.221.135 0262.221.136

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Baia MareBd. Traian nr. 1BTel.: 0262.220.334

OMNIASIGSucursala MaramureşBd. Unirii nr. 11Tel.: 0262.221.320

OMNIASIGPunct de lucru Baia MareBd. Unirii nr. 7Tel.: 0262.221.151

OMNIASIG LifeAgenţia MaramureşBd. Traian nr. 8Tel.: 0262.221.151 0262.274.644

UNIQA AsigurăriSucursala Baia MareBd. Traian nr. 16/3Tel.: 0262.215.816

ADELPHIA BrokerAgenţia Baia Mare Bd. Traian nr. 2

Tel.: 0262 227 077

ROCREDIT Broker Str. George Coşbuc nr. 1Tel.: 0362.805.600

borşaARDAFAgenţia BorşaStr. Decebal nr. 2Tel.: 0262.344.044

ASIROMAgenţia BorşaStr. Victoriei nr. 48Tel.: 0262.342.396

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru BorşaStr. Victoriei nr. 15-17Tel.: 0262.342.721

OMNIASIGPunct de lucru BorşaStr. Decebal nr. 2Tel.: 0262.342.704

sEInIALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru SeiniPiaţa Unirii nr. 6/ATel.: 0262.490.525

OMNIASIGPunct de lucru Seini Piaţa Unirii nr. 24Tel.: 0262.490.554

sIgHETu marmaŢIEIALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAg. Sighetu MarmaţieiStr. Basarabiei nr. 2Tel.: 0262.313.864

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala Baia MareAleea Şcolii nr. 8, cod 430276Tel.: 0262.215.879Fax: 0262.217.562E-mail: [email protected]

www.allianztiriac.ro

ASTRA AsigurăriSucursala Baia MareBd. Unirii nr. 5, sc. A, et. 2, ap. 4, cod 430282Tel.: 0262.223.481 0262.223.242 0262.223.243Fax: 0262.226.901E-mail: [email protected]: Anca Lucia VACLA

www.astrasig.ro

BCR AsigurăriSucursala MaramureşBd. Unirii nr. 15, parterTel.: 0372.737.642Fax: 0262.274.759Director: Florin Vasile ONŢAgenţia Baia MareStr. George Coşbuc nr. 34

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Baia MareBd. Traian nr. 1Tel.: 0262.224.433Fax: 0262.224.477

Agenţia Baia Mare Bd. Bucureşti nr. 8Tel.: 0262.224.433Fax: 0262.224.433

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia MaramureşBd. Unirii nr. 15Tel.: 0262.221.559Fax: 0262.221.559E-mail:[email protected]

MARAMUREŞMM

Page 187: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 185

ZIUA ASIGURĂRILOR la Baia Mare 2 iulie 2009

ARDAFAg. Sighetu MarmaţieiStr. Bogdan Vodă nr. 1Tel.: 0262.316.316

ASIROMRepr. Sighetu MarmaţieiStr. 1 Decembrie, bl. M5Tel.: 0262.311.333

ASTRA AsigurăriAg. Sighetu MarmaţieiPiaţa 1 Decembrie 1918Tel.: 0262.312.252

GENERALI AsigurăriStr. Bradului nr. 1-3Tel.: 0262.224.758 0262.311.770

GROUPAMA AsigurăriPiaţa 1 Decembrie 1918 nr. 25Tel.: 262314613

OMNIASIGAgenţia Sighetu MarmaţieiStr. Traian nr. 29Tel.: 0262.316.201

şomcuŢa marEOMNIASIGPct. de lucru Şomcuţa Mare Str. Someş nr. 2Tel.: 0262.280.300

Târgu lăPuşARDAFAgenţia Târgu LăpuşPiaţa Eroilor nr. 1Tel.: 0262.384.584

ASIROMAgenţia Târgu LăpuşPiaţa Eroilor, bl. 23 -25Tel.: 0262.384.447

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Tg. LăpuşPiaţa Eroilor nr. 9 - 11Tel.: 262384089

vIşEu dE susALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Vişeu de SusStr. 22 decembrie 1989Tel.: 0262.354.150

ASIROMReprez. Vişeu de SusStr. luliu Maniu nr. 3Tel.: 0262.355.690

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Vişeu de SusStr. Iuliu Maniu nr. 1Tel.: 0262.353.023 0372.791.050

GROUPAMA Asigurări

Punct de Lucru Iuliu ManiuStr. Iuliu Maniu nr. 1Tel.: 0262.353.023 0372.791.051

OMNIASIGAgenţia Vişeu de SusStr. 22 Decembrie nr. 28Tel.: 0262.354.126

MMMARAMUREŞ

Page 188: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

186 REŢEA TERITORIALĂ

MEHEDINŢIMH

baIa dE aramăARDAFAgenţia Baia de AramăStr. Tudor Vladimirescu nr. 6Tel.: 0741.646.610

drobETa Turnu sEvErInABC Asigurări - ReasigurăriSucursala MehedinţiBd. T. Vladimirescu nr. 100-108Tel.: 0252.312.323

ARDAFAg. Drobeta Turnu SeverinStr. Unirii nr. 91ATel.: 0252.310.066

ASIROMSucursala MehedinţiStr. AI. Bărcăcilă, bl. B2Tel.: 0252.314.114

ASIROMAgenţia CrihalaBd. Revoluţiei 16-22 Decem-brie 1989 nr. 3

CARPATICA AsigSucursala Drobeta Turnu SeverinStr. Smârdan nr. 36Tel.: 0252.341.357

EUROINSAg. Drobeta Turnu SeverinStr. Independenţei nr. 51Tel.: 0252.332.560

GENERALI AsigurăriAg. Drobeta Turnu SeverinStr. Smârdan nr. 38Tel.: 0252.313.200 0252.320.031

GRAWE RomâniaAg. Drobeta Turnu SeverinBd. Revoluţiei 16-22 Dec. nr. 2KTel.: 0252.333.075 0372.773.381

GROUPAMA AsigurăriAgenţia TraianStr. T. Vladimirescu nr. 78BTel.: 0252.341.618Punct de Lucru CrişanStr. Crişan nr. 17ATel.: 0252.341.618Punct de Lucru Dimitrie CantemirStr. Dimitrie Cantemir nr. 8Tel.: 0252.325.733

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala Drobeta Turnu SeverinBd. Tudor Vladimirescu

nr. 76A, cod 220143

Tel.: 0252.314.820

Fax: 0252.318.228

BCR AsigurăriSucursala MehedinţiStr. Decebal nr. 45, parterTel.: 0372.737.648Fax: 0252.316.476Director: Mircea Cristian GROSU

BCR Asigurări de ViaţăAgenţia MehedinţiStr. Aurelian nr. 44Tel.: 0252.310.006Fax: 0252.310.076E-mail: [email protected]

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Drobeta Turnu SeverinStr. Unirii nr. 82, bl. C1, parterTel.: 0252.330.300Fax: 0252.330.400

ASTRA AsigurăriSucursala Drobeta Turnu SeverinStr. Ion Ştefan Paulian nr. 7, cod 220104Tel.: 0252.341.679 0252.326.691Fax: 0252.318.065 Sucursala Drobeta Turnu SeverinBd. T. Vladimirescu nr. 147Tel.: 0252.333.104 0252.333.105Fax: 0252.318.065E-mail: [email protected] Director: Viorel BOANCĂ

www.astrasig.ro

ING Asigurări de ViaţăAg. Drobeta Turnu SeverinStr. Traian nr. 99Tel.: 0252.316.941

OMNIASIGSucursala MehedinţiBd. T. Vladimirescu nr. 129Tel.: 0252.321.120

OMNIASIG LifeAgenţia MehedinţiStr. Theodor Costescu nr. 3-5Tel.: 0252.325.442 0252.333.717

UNIQA AsigurăriSuc. Drobeta Turnu SeverinStr. Traian nr. 102Tel.: 0252.310.366

orşovaARDAFAgenţia OrşovaStr. Porţile de Fier nr. 30Tel.: 0252.362.357

ASIROMReprezentanţa OrşovaStr. 1 Decembrie 1918 nr. 14Tel.: 0252.362.377

ASTRA AsigurăriAgenţia OrşovaStr. Porţile de Fier nr. 66Tel.: 0252.360.651

sTrEHaIaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia StrehaiaStr. Alexandru Ioan Cuza nr. 1Tel.: 0252.371.090

ASIROMAgenţia StrehaiaStr. Unirii nr. 22Tel.: 0252.370.244

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru StrehaiaStr. Unirii nr. 1

OMNIASIGPunct de Lucru StrehaiaStr. Republicii nr. 142Tel.: 0252.371.292

vânju marEASIROMAgenţia Vânju MareStr. Republicii nr. 99Tel.: 0252.350.495

ASTRA AsigurăriAgenţia Drobeta Turnu SeverinBd. T. Vladimirescu nr. 147Tel.: 0252.333.104 0252.333.105

by

ştiri, sinteze şi tendinţe în domeniul pensiilor privateîn fiecare miercuripeste 13.000 de abonaţi

Page 189: ANUARUL ASIGURARILOR 2010
Page 190: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

188 REŢEA TERITORIALĂ

dEdaASIROMAgenţia DedaStr. Principală nr. 175

IErnuTASIROMAgenţia IernutStr. T. Vladimirescu nr. 39Tel.: 0265.471.350

luduşARDAFAgenţia LuduşStr. Vânătorilor nr. 23Tel.: 0265.411.025

ASIROMReprezentanţa LuduşStr. Libertăţii nr. 12/ATel.: 0265.411.970

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru LuduşBd. 1 Decembrie 1918 nr. 17 Tel.: 0265.411.155

GROUPAMA AsigurăriAgenţia LuduşStr. 1 Decembrie 1918 nr. 9Tel.: 0265.411.697

OMNIASIGPunct de Lucru LuduşBd.1 Decembrie 1918 nr. 17Tel.: 0265.411.965

OMNIASIG LifePunct de Lucru LuduşBd. 1 Decembrie nr. 12Tel.: 0265.411.115

mIErcurEanIrajuluIASIROMAg. Miercurea NirajuluiStr. Teilor nr. 13

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Miercurea NirajuluiStr. Teilor nr. 56Tel.: 0265.576.515

rEgHInALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia ReghinStr. Mihai Viteazul nr. 64Tel.: 0265.512.377

ARDAFAgenţia ReghinStr. Mihai Viteazu nr. 54Tel.: 0265.512.588

ASIROMReprezentanţa ReghinStr. Mihai Viteazu nr. 88Tel.: 0265.521.893

ASTRA AsigurăriAgenţia ReghinStr. Călăraşilor, bl. 5Tel.: 0265.511.024

CARPATICA AsigAgenţia ReghinStr. Mihai Viteazu nr. 60Tel.: 0265.514.006

GENERALI AsigurăriAgenţia ReghinStr. Mihai Viteazu nr. 12Tel.: 0265.513.390

GROUPAMA AsigurăriAgenţia ReghinStr. Mihai Viteazul nr. 29Tel.: 0265.513.956

OMNIASIGPunct de Lucru ReghinStr. Iermuteni nr. 13/ATel.: 0265.511.753

sărmaşASIROMAgenţia SărmaşStr. Republicii nr. 12Tel.: 0265.576.421

sIgHIşoaraALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia SighişoaraStr. Ilarie Chendi nr. 2Tel.: 0265.772.848

ARDAFAgenţia SighişoaraStr. 1 Decembrie 1918 nr. 30Tel.: 0265.771.078

ASIROMReprezentanţa SighişoaraStr. Mărăşeşti nr. 2Tel.: 0265.771.246

ASTRA AsigurăriAgenţia SighişoaraStr. Mihai Viteazu nr. 28Tel.: 0265.773.088GENERALI AsigurăriPunct de Lucru SighişoaraStr. Ilarie Chendi nr. 3Tel.: 0265.779.124 GROUPAMA AsigurăriAgenţia SighişoaraStr. Mihai Viteazu nr. 113Tel.: 0265.771.261ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit SighişoaraStr. Morii nr. 29Tel.: 0265.777.310OMNIASIGPunct de lucru SighişoaraStr. Octavian Goga nr. 6ATel.: 0265.775.241

sovaTaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia SovataStr. Petofi Şandor nr. 1Tel.: 0265.577.001ASIROMReprezentanţa SovataStr. Principală nr. 187Tel.: 0265.577.333GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru SovataStr. Principală nr. 187Tel.: 0265.570.014OMNIASIGPunct de Lucru SovataStr. Principală nr. 174Tel.: 0265.570.793

Târgu murEşABC Asigurări - ReasigurăriSucursala MureşStr. Cuza Vodă nr. 22

Agenţia MureşStr. Piaţa Trandafirilor nr. 53Tel.: 0265.311.680ARDAFSucursala MureşStr. Bartok Bela nr. 4Tel.: 0265.250.057 0265.265.080 0754.999.362Agenţia Târgu MureşBd. 1 Decembrie 1918 nr. 92Tel.: 0265.268.810

ASIROMSucursala MureşPiaţa Teatrului nr. 4Tel.: 0265.261.366

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia Târgu MureşStr. Călăraşilor nr. 12Tel.: 0265.267.897 0256.268.067

CARPATICA AsigSucursala Târgu MureşStr. Călăraşilor nr. 34Tel.: 0265.265.837

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala Târgu MureşStr. Tuşnad nr. 5A, cod 540028Tel.: 0265.265.322 0265.268.073Fax: 0265.263.329E-mail: [email protected]

BCR AsigurăriSucursala MureşPiaţa Trandafirilor nr. 26, parter şi et. 1Tel.: 0372.737.652Fax: 0265.264.392Director:

Daniel Cristian RADU

Agenţia Târgu MureşStr. Gheorghe Doja nr. 1-3Tel.: 0372.709.622

ASTRA AsigurăriSucursala Târgu MureşStr. Tuşnad nr. 1, ap. 1 şi 5Tel.: 0265.268.963 0265.267.874Fax: 0265.268.118 0265.267.874E-mail: [email protected]: Aurel CIOCA

www.astrasig.ro

MUREŞMS

Page 191: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 189

EUREKOAgenţia Târgu MureşStr. Crinului nr. 16Tel.: 0265.264.704 0265.221.036

0265.268.777

EUROINSAgenţia Târgu Mureş 1Str. Călăraşilor nr. 61Tel.: 0265.211.014

0265.217.916Agenţia Târgu Mureş 2Str. Retezatului nr. 8

Tel.: 0265.261.466

FATA AsigurăriAgenţia MureşStr. Tuşnad nr. 2

Tel.: 0365.431.998

GENERALI AsigurăriAgenţia Târgu MureşStr. T. Vladimirescu nr. 56A

Tel.: 0265.263.154

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Aurel FilimonStr. Aurel Filimon nr. 6Tel.: 0265.250.787 0265.250.481

0265.250.482Agenţia Gheorghe DojaStr. Gh. Doja nr. 43Tel.: 0265.311.875

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Mihai ViteazulStr. Mihai Viteazul nr. 19Tel.: 0265.235.000 0265.235.002 0265.235.003 0265.235.004Agenţia RepubliciiStr. Republicii nr. 1Tel.: 0265.212.677 0372.722.890 0372.722.889

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Târgu MureşBd. 1 Dec. 1918 nr. 171Tel.: 0265.406.008

OMNIASIGSucursala MureşPiaţa Trandafirilor nr. 48Tel.: 0265.265.513 Agenţia Târgu MureşStr. Horea nr. 7Tel.: 0265.264.515

OMNIASIG LifeAgenţia MureşStr. Retezatului nr. 5Tel.: 0265.267.326 0265.250.151 0265.261.929 0265.250.345

RAI AsigurăriAgenţia MureşPiaţa Victoriei nr. 11-13Tel.: 0265.267.324

UNIQA AsigurăriSucursala Târgu MureşStr. Iuliu Maniu nr. 14Tel.: 0265.268.176

ASIBROK 2000 Broker Str. Borşoş Tamaş nr. 24Tel.: 0265 260 681

AWD România Broker Str. T. Vladimirescu nr. 56ATel.: 0265.306.462

GENERAL Broker Piaţa Teatrului nr. 1Tel.: 0265 307 330

KBR Broker de AsigurareStr. Predeal nr. 68Tel.: 0265.210.651

SAFETY BrokerAgenţia Tg. MureşStr. George Coşbuc nr. 1Tel.: 0356.431.311

TârnăvEnIARDAFAgenţia TârnăveniStr. 22 Decembrie 1989 nr. 1Tel.: 0265.446.164

ASIROMReprezentanţa TîrnăveniStr. 22 Dec. 1989 nr. 20

Tel.: 0265.446.334

ASTRA AsigurăriAgenţia TârnăveniStr. 22 Decembrie, bl. 1Tel.: 0265.446.180

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru TârnăveniStr. Republicii nr. 81Tel.: 0265.446.820

OMNIASIGPunct de lucru TârnăveniStr. Viitorului nr. 1/ATel.: 0265.441.946

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Târgu MureşStr. Victoriei nr. 36Tel.: 0265.261.145Fax: 0265.261.677

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia MureşStr. Gh. Doja nr. 1-3Tel.: 0265.264.047Fax: 0265.264.392E-mail: [email protected]

ZIUA ASIGURĂRILOR la Târgu Mureş 21 februarie 2008

MSMUREŞ

Page 192: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

190 REŢEA TERITORIALĂ

NEAMŢNT

bIcazASIROMAgenţia BicazAleea TeilorTel.: 0233.254.808

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru BicazStr. Barajului nr. 1ATel.: 0233.253.048

OMNIASIGAgenţia Bicaz Str. Barajului nr. 4CTel.: 0233.253.993

PIaTra nEamŢABC Asigurări - ReasigurăriSucursala NeamţBd. Republicii nr. 16Tel.: 0233.225.530

ARDAFAgenţia Piatra NeamţStr. Cuiejdi nr. 1Tel.: 0233.231.370 0233.213.916Agenţia Piatra NeamţBd. Republicii nr. 13Tel.: 0754.999.382

ASIROMSucursala NeamţBd. Traian nr. 6Tel.: 0233.225.209

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru Piatra NeamţBd. Decebal nr. 15Tel.: 0741.260.599

CARPATICA Asig

Sucursala Piatra Neamţ

Str. Mihai Eminescu nr. 2

Tel.: 0233.223.765

EUREKOAgenţia Piatra NeamţBd. Traian nr. 11Tel.: 0233.229.950 0233.229.624

EUROINSAgenţia Piatra Neamţ 2Str. Republicii nr. 44Tel.: 0233.232.590

FATA AsigurăriAgenţia NeamţStr. Mihai Eminescu nr. 3Tel.: 0233.216.061

GENERALI AsigurăriAgenţia Piatra NeamţStr. Alexandru cel Bun nr. 4Tel.: 0233.223.882

GRAWE RomâniaAgenţia Piatra NeamţStr. Cuza Vodă, Complex RIFILTel.: 0233.216.002Agenţia Piatra NeamţStr. Titu Maiorescu nr. 3Tel.: 0233.212.575

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Mihai EminescuStr. Mihai Eminescu nr. 7Tel.: 0233.215.151Agenţia Petru RareşStr. Petru Rareş nr. 58Tel.: 0233.226.546Agenţia TraianStr. Traian nr. 17Tel.: 0233.237.252Punct de Lucru Alexandru cel BunStr. Alexandru cel Bun nr. 13Tel.: 0233.235.960

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Piatra-NeamţStr. Alexandru cel Bun nr. 27Tel.: 0233.236.316

OMNIASIGSucursala NeamţPţa. Ştefan cel Mare nr. 16M2Tel.: 0233.217.690Agenţia PietricicaStr. Mihail Kogălniceanu nr. 6Tel.: 0233.237.675Agenţia LagunaBd. Decebal nr. 59Tel.: 0233.233.136

UNIQA AsigurăriSucursala Piatra NeamţStr. Durăului nr. 20ATel.: 0233.215.090

ASIGEST BrokerAgenţia Neamţ Str. Fermelor nr. 5Tel.: 0722.240.212

romanALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia RomanStr. Nicolae Titulescu bl. 14Tel.: 0233.740.407 0233.740.401

ARDAFAgenţia RomanStr. Rahovei nr. 4Tel.: 0233.733.536

ASIROMReprezentanţa Roman Târgu NeamţStr. Ştefan cel Mare nr. 3ATel.: 0233.744.695

ASTRA AsigurăriAgenţia RomanStr. Rahovei, bl. 8Tel.: 0233.742.466

CARPATICA AsigAgenţia RomanStr. Nicolae TitulescuTel.: 0233.741.464

EUROINSAgenţia RomanStr. Dragoş Bogdan, bl. 1BTel.: 0233.744.123

GENERALI AsigurăriPunct de Lucru RomanStr. Cuza Vodă, bl. 23Tel.: 0233.743.070

GROUPAMA AsigurăriAgenţia RomanStr. Libertăţii, bl. 12Tel.: 0233.742.468

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit RomanStr. Walter Mărăcineanu nr. 6

OMNIASIGAgenţia RomanStr. Ştefan cel Mare, bl. 3Tel.: 0233.742.200

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala Piatra NeamţBd. Republicii nr. 30, cod 610006Tel.: 0233.226.424

0233.226.425Fax: 0233.226.424 0233.226.425E-mail: [email protected]

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Piatra NeamţBd. Decebal nr. 14, bl. P+10, parter

Tel.: 0233.234.903Fax: 0233.234.908

BCR AsigurăriSucursala NeamţBd. Republicii nr. 12, et. 2Tel.: 0372.737.658Fax: 0233.232.082Director: Dumitru BODNAR

ASTRA AsigurăriSucursala Piatra Neamţ

Str. Obor, bl. O1, parter, cod 610288

Tel.: 0233.225.981

0745.117.297

0741.260.526

Fax: 0233.226.356

E-mail: [email protected]

Director: Ioan FACA

www.astrasig.ro

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia NeamţBd. Traian nr. 19Tel.: 0233.218.020Fax: 0233.218.020 E-mail: [email protected]

Page 193: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 191

ZIUA ASIGURĂRILOR la Piatra Neamţ 10 septembrie 2008

NTNEAMŢ

roznovASIROMAgenţia RoznovStr. Libertăţii nr. 360

Târgu nEamŢALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Târgu NeamţBd. Ştefan cel Mare nr. 43Tel.: 0233.790.781

ARDAFAgenţia Târgu NeamţStr. Calistrat Hogaş nr. 2Tel.: 0233.790.874

ASIROMReprezentanţa Târgu NeamţStr. Ştefan cel Mare, bl. M1Tel.: 0233.790.614

ASTRA AsigurăriAgenţia Târgu NeamţStr. Cuza Vodă nr. 9Tel.: 0233.790.504

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Tg. NeamţBd. Mihai Eminescu, bl. G2Tel.: 0233.791.666

OMNIASIGAgenţia Tg. NeamţStr. Mihai Eminescu nr. 12ATel.: 0233.791.599

CREDITUL ASIGURAT FÃRÃ BÃTAIE DE CAP

Strada Bolidului, nr. 4-6, Sector 6, Bucure?tiTel: 021 - 745.62.69 / 70 / 71Fax: 021 - 413.09.47 [email protected] www.safetycredit.ro

CONSULTAN?Ã

GRATUITÃ

Page 194: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

192 REŢEA TERITORIALĂ

ZIUA ASIGURĂRILOR la Slatina 22 ianuarie 2009

balşASIROMAgenţia BalşStr. N. Bălcescu, bl. 26Tel.: 0249.451.040

ASTRA AsigurăriAgenţia BalşStr. Nicolae Bălcescu, bl. 47Tel.: 0249.451.319

BCR AsigurăriAgenţia BalşStr. Nicolae Bălcescu nr. 186ATel.: 0372.737.666

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru BalşStr. Ion Creangă nr. 2Tel.: 0249.452.211

OMNIASIGPunct de lucru BalşStr. Nicolae Bălcescu bl. 2ATel.: 0249.453.913

caracalALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia CaracalStr. Olteniei bl. 10ATel.: 0249.515.633

ARDAFAgenţia CaracalStr. Mihai Eminescu, bl. 51BTel.: 0249.515.170

ASIROMReprezentanţa CaracalStr. A. Caracalla nr. 45Tel.: 0249.511.269

ASTRA AsigurăriAgenţia CaracalStr. Mihai Eminescu nr. 9Tel.: 0249.512.572

CARPATICA AsigAgenţia CaracalStr. Mihai Eminescu, bl. 5Tel.: 0249.511.110

GROUPAMA AsigurăriAgenţia RomanaţiStr. Antonius Caracalla nr. 14

OMNIASIGAgenţia CaracalStr. Antonius Caracalla, bl. 7Tel.: 0249.518.378

OMNIASIG LifeAgenţia CaracalStr. Parângului nr. 1Tel.: 0249.517.777

corabIaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru CorabiaStr. Griviţa Roşie, bl. 16Tel.: 0249.561.030

ARDAFAgenţia CorabiaStr. C. A. Rosetti nr. 53Tel.: 0249.536.603

ASIROMAgenţia CorabiaStr. Griviţa Roşie nr. 3Tel.: 0249.561.223

ASTRA AsigurăriAgenţia CorabiaStr. C. A. Rosetti, bl. 21Tel.: 0249.560.997

OMNIASIG

Agenţia CorabiaStr. T. Vladimirescu nr. 52

Tel.: 0249.563.226

OMNIASIG Life

Punct de Lucru CorabiaStr. Carpaţi, bl. E3Tel.: 0249.560.999

drăgănEşTI olT

ARDAF

Agenţia Drăqăneşti OltStr. Colonel Năstase Ion, bl. G2

Tel.: 0249.465.226

ASIROM

Reprez. Drăgăneşti OltStr. N. Titulescu, bl. F

Tel.: 0249.465.213

ASTRA Asigurări

Agenţia Drăqăneşti OltStr. N. Titulescu, bl. D5Tel.: 0249.465.064

PIaTra olTASIROMAgenţia Piatra OltStr. Victoriei nr. 5Tel.: 0724.687.332

PoTcoavaASTRA AsigurăriPunct de Lucru PotcoavaStr. Principală, bl. 5Tel.: 0761.555.566

scornIcEşTIASIROMAgenţia ScorniceştiStr. Muncii nr. 7Tel.: 0249.461.354

ASTRA AsigurăriAgenţia ScorniceştiBd. Muncii nr. 1Tel.: 0249.460.181

slaTInaABC Asigurări - ReasigurăriSucursala OltStr. Ec. Teodoroiu, bl. 16Tel.: 0249.412.233

OLToT

Page 195: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 193

ARDAFSucursala SlatinaBd. A. Ioan Cuza nr. 19CTel.: 0249.415.045 0249.412.417ASIROMSucursala OltStr. A. l. Cuza nr. 9Tel.: 0249.434.576

ASTRA AsigurăriAgenţia SlatinaStr. Garofiţei nr. 5ATel.: 0249.430.547

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia SlatinaStr. Primăverii nr. 20

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala SlatinaBd. A. I. Cuza 5, cod 230026Tel.: 0249.435.314 0249.415.425Fax: 0249.435.314 0249.415.425E-mail: [email protected]

CREDIT Europe AsigurăriSucursala SlatinaBd. A. I. Cuza, bl. V1, parter

Tel.: 0249.434.315Fax: 0249.434.315

BCR AsigurăriSucursala OltStr. Basarabilor nr. 1Tel.: 0249.410.910Fax: 0249.439.748Director: Laurenţiu CIOBANU

ASTRA AsigurăriSucursala SlatinaStr. Primăverii nr. 8, cod 230042Tel.: 0249.416.302 0249.416.304Fax: 0249.416.303E-mail: [email protected]: Mădălin MIU

www.astrasig.ro www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia OltStr. Basarabilor nr. 1Tel.: 0249.414.140Fax: 0249.414.140E-mail: [email protected]

BCR Asigurări

Agenţia SlatinaBd. A. I. Cuza nr. 24

Tel.: 0372.796.788

CARPATICA AsigSucursala SlatinaStr. Primăverii nr. 20Tel.: 0249.434.702

CERTASIGSucursala SlatinaStr. Dinu Lipatti nr. 6Tel.: 0249.422.171

oTOLT

EUROINSAgenţia SlatinaStr. A. I. Cuza, bl. D19Tel.: 0249.411.150

GENERALI AsigurăriAgenţia SlatinaBd. Nicolae Titulescu bl. 41Tel.: 0249.430.171

GROUPAMA AsigurăriAg. Alexandru Ioan CuzaStr. Ec. Teodoroiu, bl. V21Tel.: 0249.439.709 0249.411.415Punct de Lucru Libertăţii Str. Libertăţii, bl. GA8CTel.: 0249.413.010Agenţia Centrul IstoricStr. Dinu Lipatti bl. 4

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit SlatinaStr. Lipscani nr. 26Tel.: 0249.415.980

OMNIASIGSucursala OltStr. Crişan nr. 2ATel.: 0249.413.672

OMNIASIG LifePunct de Lucru SlatinaStr. Primăverii, bl. FA11Tel.: 0249.415.566

UNIQA AsigurăriSucursala SlatinaBd. Nicolae Titulescu nr. 43Tel.: 0249.310.366

D.H. Broker Str. Arcului nr. 14BTel.: 0249.434.942

TRUST - ASIG BrokerStr. Libertăţii nr. 4Tel.: 0349.401.331

Piaţa asigurărilor în cifre

www.insuranceprofile.ro

year VII - issue 2/2009 (23)

Produced by Media XPRIMM MAY 2009

www.insuranceprofile.ro

ROMANIAN INSURANCE MARKET

2008

Rezu

ltat

e aud

itat

eau

dite

d Re

sult

s

Rezultate PReliMiNaRe

PReliMiNaRY Results20093 luni

months

year VIII - issue 1/2009 (26)

Produced by Media XPRIMM March 2010

www.insuranceprofile.ro

REZULTATE PRELIMINAREPRELIMINARY RESULTS

ROMANIAN INSURANCE MARKET

Page 196: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

194 REŢEA TERITORIALĂ

băIcoIASTRA AsigurăriAgenţia BăicoiStr. Cloşca nr. 8 bisTel.: 0244.261.298

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru BăicoiStr. Republicii nr. 99Tel.: 0244.268.225

câmPInaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia CâmpinaBd. Carol I nr. 47Tel.: 0244.375.742

ARDAFAgenţia CâmpinaBd. Carol I, bl. 24HTel.: 0244.332.945

ASIROMReprezentanţa CâmpinaBd. Carol I nr. 46Tel.: 0244.333.904

ASTRA AsigurăriAgenţia CâmpinaStr. M. Eminescu nr. 10Tel.: 0244.375.685 0244.334.550

BCR AsigurăriAgenţia CâmpinaBd. Carol I nr. 31Tel.: 0372.737.674

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru CâmpinaBd. Carol I nr. 62Tel.: 0244.333.799

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit CâmpinaStr. Sg. M Grigore Nicolae nr. 2ATel.: 0244.336.889

OMNIASIGAgenţia CâmpinaBd. Carol I nr. 4Tel.: 0244.372.515

OMNIASIG LifePunct de Lucru CâmpinaStr. 1 Mai nr. 15Tel.: 0244.330.131

FlorEşTIASTRA AsigurăriAgenţia FloreştiStr. Principală, bl. 7Tel.: 0244.362.260

mIzIlASIROMReprezentanţa MizilStr. Cuza Vodă nr. 5Tel.: 0244.250.102

PloIEsTIABC Asigurări - ReasigurăriSucursala PrahovaStr. Romană nr. 88Sucursala Prahova 1Str. Piaţa Victoriei nr. 7Tel.: 0244.594.411

ALICO Asigurări RomâniaAgenţia PloieştiStr. Mihai Eminescu nr. 7Tel.: 0244.597.102

ARDAF

Sucursala PloieştiStr. Republicii nr. 16Tel.: 0244.522.781 0244.529.655Agenţia PloieştiStr. Vasile Lupu nr. 53Tel.: 0754.999.275Agenţia PloieştiŞos. Nordului nr. 1Tel.: 0244.593.515

ASIROMSucursala PrahovaStr. Ghe. Cantacuzino nr. 192Tel.: 0244.525.627Agenţia PloieştiStr. Republicii nr. 169

ASTRA AsigurăriAgenţia Ploieşti Vest

Şos. Vestului nr. 12Tel.: 0244.555.006 0244.555.007Agenţia Ploieşti NordBd. Republicii nr. 181Tel.: 0244.598.113Agenţia Ploieşti CentruStr. Carpaţi Văleni nr. 1Tel.: 0244.514.565

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia PloieştiBd. Republicii nr. 17-25Tel.: 0244.529.631 0244.529.633 0244.529.634

BCR AsigurăriAgenţia Ploieşti

Bd. Independenţei nr. 23

Tel.: 0372.737.671

Agenţia Ploieşti IIStr. Cuza Vodă nr. 17

Tel.: 0244.540.192

CARPATICA Asig

Agenţia PloieştiStr. Anul 1907 nr. 8Tel.: 0244.545.885

EUREKO

Agenţia PloieştiStr. Trei Ierarhi nr. 6Tel.: 0244.594.698

EUROINSAgenţia PloieştiBd. Republicii, bl. 31DTel.: 0244.543.681

FATA AsigurăriSucursala PrahovaStr. Colinei nr. 2Tel.: 0244.516.798

GARANTAReprezentanţa PloieştiStr. Maramureş nr. 5Tel.: 0244.595.969

GENERALI Asigurări

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala PloieştiPţa. Mihai Viteazul nr. 3,bl. 10 G1-G2, cod 100398Tel.: 0244.408.500Fax: 0244.408.508E-mail:

[email protected]

www.allianztiriac.ro

ASTRA AsigurăriSucursala PloieştiStr. Romană nr. 13, bl. B, et. 1, ap. 21 şi 27, cod 100039Tel.: 0244.521.443 0244.546.850 0244.594.491Fax: 0244.594.500E-mail: [email protected]: Ioan ISTRĂTESCU

www.astrasig.ro

BCR AsigurăriSucursala Zonală PrahovaBd. Independenţei nr. 23, et. 1Tel.: 0372.721.165Fax: 0244.592.300Director: Anda POPESCU

Sucursala PrahovaStr. Văleni nr. 42, et. 2Tel.: 0372.737.668Fax: 0244.542.655Director: Titus Gabriel PETCU

www.bcrasig.ro

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia PrahovaStr. Văleni nr. 42Tel.: 0244.518.109Fax: 0244.518.109E-mail: [email protected]

PRAHOVAPH

www.ceasigurari.ro

CREDIT Europe AsigurăriCentrul Zonal PloieştiBd. Republicii nr. 159, bl. 28B, cod 100343Tel.: 0244.526.241Fax: 0244.515.337Manager Regional de Vânzări: Alberto ANDEESCU

Page 197: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 195

ZIUA ASIGURĂRILOR la Ploieşti 25 octombrie 2008

Agenţia PloieştiStr. Ion Maiorescu, bl. 33U2Tel.: 0244.594.590

GRAWE RomâniaAgenţia PloieştiStr. Ştefan Greceanu nr. 5Tel.: 0244.520.029

GROUPAMA AsigurăriAgenţia DojaStr. Gh. Doja nr. 33Tel.: 0244 .518.307Punct de Lucru PoliţieStr. Vasile Lupu nr. 47Agenţia MaiorescuStr. Ion Maiorescu bl. 33S1Tel.: 0244.407.545Punct de Lucru VictorieiStr. Piaţa Victoriei nr. 9Tel.: 0244.595.197

ING Asigurări de ViaţăAgenţia PloieştiStr. Vasile Alecsandri nr. 4Tel.: 0244.516.126

OMNIASIGSucursala PrahovaBd. Republicii nr. 163Tel.: 0244.514.903Agenţia PloieştiStr. Carpaţi nr. 33G-HTel.: 0244.542.913

OMNIASIGPunct de lucru Ploieşti IIStr. Buzăului nr. 2Tel.: 0244.595.093 0244.595.584 Punct de lucru Ploieşti IIIStr. Lăpuşna nr. 2

OMNIASIG LifeAgenţia PrahovaStr. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 14Tel.: 0244.519.485 0244.515.378

RAI AsigurăriAgenţia PrahovaTel.: 0742.453.626

UNIQA AsigurăriSucursala PloieştiStr. Cuza Vodă nr. 10Tel.: 0244.543.078

ASIEUROPEAN Broker Str. Poştei nr. 17Tel.: 0748.044.243

ASIFORT Broker Str. Traian Vuia nr. 3Tel.: 0344.144.026

CAMPION Broker Str. Afinelor nr.13Tel.: 0731.131.313 0731.131.300

DESTINE Broker Str. Vasile Lupu nr. 36Tel.: 0344.801.880

MAXYGO Broker Str. Zidari nr. 16Tel.: 0720.990.503 0720.990.575Punct de lucru Str. Cuza Vodă nr. 8Tel.: 0720.990.500 0720.990.509NET Broker de AsigurareStr. Ghe. Doja nr. 19Tel.: 0244.510.133ROMBROKERS BrokerPiaţa Victoriei nr. 15Tel.: 0723.878.498SIMPLEX BROKERStr. Soldat Erou Arhip Nico-lae nr. 3Tel.: 0244.521.520

sInaIaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru SinaiaBd. Carol I nr. 67Tel.: 0244.315.231ASIROMAgenţia SinaiaBd. Carol I nr. 25-27ASTRA AsigurăriAgenţia SinaiaStr. Stânjeneilor nr. 1Tel.: 0244.315.280GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru SinaiaBd. Carol I nr. 14Tel.: 0244.310.084

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit SinaiaBd. Carol I nr. 33Tel.: 0244.315.238

urlaŢIARDAFAgenţia UrlaţiStr. 1 Mai, bl. 3Tel.: 0244.272.860

vălEnI dE munTEALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Văleni de MunteStr. Alunilor nr. 1Tel.: 0244.281.712

ARDAFAgenţia Văleni de MunteStr. Tudor Vladimirescu nr. 3Tel.: 0244.283.666

ASIROMReprezentanţa Văleni de MunteBd. N. lorga nr. 135Tel.: 0244.280.940

ASTRA AsigurăriAgenţia Văleni de MunteBd. N. Iorga nr. 56Tel.: 0244.280.786

PHPRAHOVA

Page 198: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

196 REŢEA TERITORIALĂ

ZIUA ASIGURĂRILOR la Zalău 18 iunie 2009

cEHu sIlvanIEIARDAFAgenţia Cehu SilvanieiPiaţa Trandafirilor nr. 31Tel.: 0260.650.182

ASIROMAgenţia Cehu SilvanieiStr. Victoriei nr. 1/aTel.: 0260.650.467

OMNIASIGPunct de lucru Cehu SilvanieiPiaţa Trandafirilor nr. 6

jIbouALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia JibouStr. 1 Mai nr. 5Tel.: 0260.644.284ASIROMAgenţia JibouPiaţa 1 Decembrie 1918 nr. 5Tel.: 0260.644.603ASTRA AsigurăriPunct de Lucru JibouStr. Stadionului nr. 4Tel.: 0260.641.555GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru JibouStr. 1 Decembrie 1918 nr. 6Tel.: 0260.642.295

OMNIASIGPunct de lucru Jibou Str. 1 Decembrie 1918 nr. 6

şImlEul sIlvanIEIALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Şimleul SilvanieiStr. Partizanilor nr. 3Tel.: 0260.678.396

ARDAFAgenţia Şimleul SilvanieiStr. 1 Decembrie 1918 nr. 13Tel.: 0260.678.721

ASIROMReprez. Şimleul SilvanieiStr. Salcâmilor, bl. SITel.: 0260.674.398

ASTRA AsigurăriAgenţia Şimleul SilvanieiStr. Partizanilor nr. 17Tel.: 0260.678.112

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Şimleul SilvanieiStr. Salcâmului nr. 1Tel.: 0260.678.699

zalăuABC Asigurări - ReasigurăriSucursala SălajPţa. 1 Decembrie 1918 nr. 7Tel.: 0260.618.377Sucursala Sălaj 1Str. Corneliu Coposu nr. 21Tel.: 0260.660.313

ARDAFSucursala Transilvania NordStr. Iuliu Maniu nr. 7Tel.: 0260.661.920 0260.661.921ASIROMSucursala SălajStr. Unirii nr. 16Tel.: 0260.611.059

CARPATICA AsigAgenţia ZalăuStr. T. Vladimirescu nr. 12Tel.: 0260.617.403

EUROINSAgenţia ZalăuBd. Gheorghe Doja, bl. 16Tel.: 0260.617.105

FATA AsigurăriAgenţia SălajStr. Crinului nr. 4ATel.: 0260.617.132

GENERALI AsigurăriAgenţia ZalăuBd. Mihai Viteazul nr. 30Tel.: 0260.612.835

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Mihai ViteazulBd. Mihai Viteazul nr. 14Tel.: 0260.619.489 0372.722.897Agenţia TitulescuStr. Nicolae Titulescu nr. 4Tel.: 0260.611.688 0260.661.331

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit ZalăuStr. Gheorghe Lazăr nr. 61

OMNIASIGSucursala SălajStr. 22 Decembrie 1989 nr. 7Tel.: 0260.661.745

OMNIASIG LifeAgenţia SălajStr. Gheorghe Doja nr. 1Tel.: 0260.660.184

UNIQA AsigurăriSucursala ZalăuStr. Simion Bărnuţiu nr. 29Tel.: 0260.612.848

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala ZalăuBd. Mihai Viteazul nr. 14,bl. OM, Galeriile Meseş,cod 450026Tel.: 0260.611.141 0260.662.500Fax: 0260.611.861E-mail:

[email protected]

BCR AsigurăriSucursala SălajPiaţa Iuliu Maniu nr. 2Tel.: 0372.737.679Fax: 0260.614.018Director: Alexandru CSUROS

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia SălajPiaţa Iuliu Maniu nr. 2Tel.: 0260.660.158Fax: 0260.660.158E-mail: [email protected]

CREDIT Europe AsigurăriSucursala ZalăuBd. Mihai Viteazu nr. 14, parterTel.: 0260.611.423Fax: 0260.611.511

ASTRA AsigurăriSucursala ZalăuPiaţa 1 Decembrie 1918, bl. A, ap. 4, parter, cod 450042Tel.: 0260.661.188 0260.610.823Fax: 0260.661.188E-mail: [email protected]: Eugen BÂLC

www.astrasig.ro

SĂLAJSJ

Page 199: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 197

ZIUA ASIGURĂRILOR la Satu Mare 3 iulie 2009

SMSATU MARE

carEIALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia CareiStr. Mihai Viteazul nr. 1Tel.: 0261.866.495 0261.231.801 0261.231.802

ARDAFAgenţia CareiPiaţa A. Iancu nr. 13Tel.: 0261.863.795

ASIROMReprezentanţa CareiStr. Mihai Viteazul nr. 37-39Tel.: 0261.861.263

ASTRA AsigurăriAgenţia CareiPiaţa 1 Mai, bl. M1Tel.: 0261.865.058

CARPATICA AsigAgenţia CareiStr. Mihai Viteazu nr. 17Tel.: 0261.865.636

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru CareiCalea Armatei Române, bl. 7Tel.: 0261.862.063 0261.862.064

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit CareiBd. 25 Octombrie nr. 1

Tel.: 0261.768.815

OMNIASIGAgenţia CareiStr. Ignişului nr. 4

Tel.: 0261.861.690

OMNIASIG LifePunct de Lucru CareiStr. Corneliu Coposu nr. 20Tel.: 0261.862.537

dorolŢOMNIASIGPunct de lucru PeteaSat Petea nr. 8

nEgrEşTI oaşALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Negreşti OaşStr. Victoriei, bl. 1Tel.: 0261.854.910 0261.853.920 0261.246.801 0261.246.802

ARDAFAgenţia Negreşti OaşStr. Victoriei nr. 38

Tel.: 0261.855.373

ASIROMReprez. Negreşti OaşStr. Victoriei nr. 20

Tel.: 0261.854.642

ASTRA AsigurăriAgenţia Negreşti OaşStr. Victoriei nr. 108

Tel.: 0261.854.550

OMNIASIGAgenţia Negreşti OaşStr. Victoriei nr. 17/ATel.: 0261.853.380

saTu marEABC Asigurări - ReasigurăriSucursala Satu MareStr. Martirilor Deportaţi nr. 13Tel.: 0748.222.244

Sucursala Satu Mare 1Str. Martirilor Deportaţi nr. 9Tel.: 0261.712.300

ARDAFSucursala Satu MarePiaţa 25 Octombrie nr. 14Tel.: 0261.710.035Agenţia Satu MareStr. Ham Ianoş nr. 1Tel.: 0754.999.287

ASIROMSucursala Satu MareBd. Transilvaniei nr. 3-5Tel.: 0261.711.959

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala Satu MareStr. Petofi Şandor, cod 440027Tel.: 0261.710.148 0261.710.188 0261.710.888 0261.710.441 0261.710.442E-mail: [email protected]

Page 200: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

198 REŢEA TERITORIALĂ

ASTRA AsigurăriAgenţia Satu MareCentrul Nou bl. C26Tel.: 0261.768.666

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia Satu MarePiaţa Păcii nr. 1Tel.: 0261.713.782 0261.714.884 0261.714.883

CARPATICA Asig

Sucursala Satu Mare

Str. Gheorghe Şincai nr. 3

Tel.: 0261.711.639

EUREKOAgenţia Satu MareStr. Corneliu Coposu nr. 2Tel.: 0261.713.725 0261.713.514

SATU MARESM

ASTRA AsigurăriSucursala Satu MareStr. Păstrăvului nr. 2, sc. B, ap. 31- 33, cod 440006

Tel.: 0261.716.610

Fax: 0261.710.095E-mail: [email protected]: Felicia CHIRIAC

Sucursala Satu Mare 2Piaţa Romană bl. D3, parter, cod 440033

Tel.: 0261.768.178

Fax: 0261.768.179Director: Maria VERECZI

www.astrasig.ro

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia Satu MarePiaţa 25 Octombrie bl. T-T6

Tel.: 0261.710.510

Fax: 0261.710.510

E-mail:

[email protected]

BCR AsigurăriSucursala Satu MareStr. Horea nr. 8-10 Tel.: 0372.737.675Fax: 0261.710.980Director: Aurelian Ovidiu AVRAMS

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Satu MarePiaţa Libertăţii nr. 4, cod 440015

Tel.: 0261.715.103Fax: 0261.715.107

EUROINSAgenţia Satu MareStr. Martirilor Deportaţi nr. 10Tel.: 0261.713.889

FATA AsigurăriSucursala Satu MareStr. Petofi Şandor nr. 21Tel.: 0261.711.416

GENERALI AsigurăriAgenţia Satu Mare 1Piaţa 25 Octombrie, bl. 10Tel.: 0261.711.600Agenţia Satu Mare 2Str. Vasile Lucaciu nr. 13Tel.: 0261.750.972 0261.750.971GRAWE RomâniaAgenţia Satu Mare 1Str. I. C. Brătianu nr. 3Tel.: 0261.710.333Agenţia Satu Mare 2Str. Mihai Viteazu nr. 7Tel.: 0261.712.200GROUPAMA AsigurăriAgenţia Satu MareStr. George Coşbuc nr. 4/ATel.: 0261.710.325 0261.710.853 0372.722.896ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satu MarePiaţa Eroii Revoluţiei nr. 5Tel.: 0261.768.815

OMNIASIGSucursala Satu MarePiaţa 25 octombrie, bl. T8Tel.: 0261.717.678 0261.717. 231Agenţia Satu MareStr. Gheorghe Lazăr nr. 1Tel.: 0261.768.085 0261.768.184

oMNIASIG Agenţia SomeşStr. Careiului bl. C13Tel.: 0261.761.100

OMNIASIG LifeAgenţia Satu MareStr. Decebal nr. 4Tel.: 0261.711.720

UNIQA AsigurăriSucursala Satu MareStr. Petofi Şandor nr. 45Tel.: 0261.768.219

CONSULT ASIG Broker Str. Petru Bran nr. 5/CTel.: 0361.425.698

GLOBAL ASSISTANCE BrokerStr. Mileniului nr. 16/2Tel.: 0261.713.300

LAND BrokerStr. Gheorghe Bariţiu nr. 125DTel.: 0261.710.186

TăşnadARDAFAgenţia TăşnadStr. Zorilor, bl. 6Tel.: 0261.827.700

ASIROMAgenţia TăşnadAleea Zorilor nr. 16Tel.: 0261.825.989

vamaDIVISION EVEREST HIMALAIAStr. Unirii nr. 245Tel.: 0744.617.427

Buletinul „Unde mă Asigur?” este o prezentare a judeţelor vizitate de către echipele noastre de specialişti, completată de o analiză în plan local a mediului economic şi de asigurări, fiind în acelaşi timp instrumentul electronic de comunicare al Programului „Unde mă Asigur?”.

by

Page 201: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 199

SBSIBIU

agnITaASIROMAgenţia AgnitaStr. 1 Decembrie nr. 1Tel.: 0269.510.855

ASTRA AsigurăriAgenţia AgnitaStr. Mihai Viteazul nr. 50Tel.: 0269.512.890

CARPATICA AsigAgenţia AgnitaStr. Cloşca nr. 21Tel.: 0269.510.064

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru AgnitaStr. 1 Decembrie nr. 3-7Tel.: 0269.510.818

avrIgGROUPAMA AsigurăriAgenţia AvrigStr. Cloşca, bl. 20Tel.: 0269.523.232

OMNIASIGPunct de lucru AvrigStr. Cloşca, bl. 24Tel.: 0269.525.256

cIsnădIEASIROMAgenţia CisnădieStr. Unirii nr. 38Tel.: 0269.563.129

dumbrăvEnIARDAFAgenţia DumbrăveniStr. Mihai Eminescu nr. 4Tel.: 0269.865.339

ASIROMAgenţia DumbrăveniStr. Mihai Eminescu nr. 6Tel.: 0269.865.825

mEdIaşALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia MediaşStr. I. C. Brătianu nr. 4Tel.: 0269.839.958 0269.846.267ARDAFAgenţia MediaşStr. I. C. Brătianu bl. 3Tel.: 0269.834.832Tel.: 0269.843.241

ASIROMReprezentanţa MediaşPiaţa Regele Ferdinand nr. 31Tel.: 0269.841.785

ASTRA AsigurăriAgenţia MediaşŞos. Sibiului nr. 17Tel.: 0269.832.433 0269.831.734

BCR AsigurăriAgenţia MediaşStr. Mihai Eminescu nr. 2ATel.: 0372.737.691

CARPATICA AsigAgenţia MediaşStr. Ştefan Ludwig Roth nr. 10Tel.: 0296.831.147

GENERALI AsigurăriPunct de Lucru Mediaş 1 Str. Unirii nr. 14Tel.: 0269.838.663 Punct de Lucru Mediaş 2Str. Ştefan Ludwig Roth nr. 24Tel.: 0269.834.833 0269.843.445

GROUPAMA AsigurăriAgenţia MediaşStr. Avram Iancu nr. 3Tel.: 0269.834.344

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit MediaşStr. I. G. Duca nr. 19

OMNIASIGAgenţia MediaşStr. N. Iorga nr. 4Tel.: 0269.831.494 0269.845.398

A&A Broker de AsigurareSediu central Str. Cronicar Ion Neculce nr. 8Tel.: 0269.845.671Punct de lucru Str. Petofi Sandor nr. 2Tel.: 0269.845.510

STAR Broker de AsigurareStr. Regele Ferdinand nr. 29Tel.: 0269.843.616

sălIşTEASIROMAgenţia SăliştePiaţa Junilor nr. 23Tel.: 0269.553.499

CARPATICA AsigAgenţia Sălişte Piaţa Junilor nr. 17

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru SălişteStr. Băii nr. 8Tel.: 0269.553.155

sIbIuABC Asigurări - ReasigurăriSucursala SibiuStr. Şcoala de ÎnotTel.: 0269.213.844

ARDAFSucursala SibiuPiaţa Unirii nr. 5Tel.: 0269.210.447 0269.217.418Agenţia Sibiu (HIPODROM)Bd. Mihai Viteazu, bl. P13Tel.: 0269.213.049

ASIROMSucursala SibiuBd. Gral. Vasile Milea bl. 12 ATel.: 0269.218.020

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia SibiuStr. Constantin Noica nr. 54Tel.: 0269.210.947 0269.210.544 0269.212.740

CARPATICA AsigSucursala HOLDING AtlassibStr. Cărămidăriei nr. 2Tel.: 0269.249.909Sucursala SibiuStr. Autogării nr. 1Tel.: 0269.205.250

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala SibiuStr. Zaharia Boiu nr. 4, cod 550007Tel.: 0269.219.696 0269.213.814 0269.218.114 0269.206.379Fax: 0269.219.696 0269.213.814 0269.218.114 0269.206.379E-mail:

[email protected]

www.allianztiriac.ro

ASTRA AsigurăriSucursala SibiuStr. C. Noica nr. 39,Tel.: 0269.217.317 0269.218.353 Fax: 0269.234.802E-mail: [email protected]: Liviu BAN

www.astrasig.ro

BCR AsigurăriSucursala SibiuStr. Rennes nr. 2, parter Tel.: 0372.737.684Fax: 0269.218.234Director: Simion CECLANAgenţia SibiuBd. Victoriei nr. 6Tel.: 0372.737.689Fax: 0269.212.328Director: Andreea Maria PREDA

www.bcrasig.ro

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia SibiuStr. Rennes nr. 21, et. 1Tel.: 0269.223.341Fax: 0269.220.341 E-mail: [email protected]

Page 202: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

200 REŢEA TERITORIALĂ

ZIUA ASIGURĂRILOR la Sibiu 2 august 2007

CARPATICA AsigSucursala SibiuCalea Dumbrăvii nr. 22Tel.: 0269.211.024Sediul Central Tel.: 0269.205.202

CERTASIGAgenţia SibiuBd. Mihai Viteazu, bl. V5Tel.: 0269.233.890

EUREKOAgenţia SibiuStr. Tg. Peştelui nr. 18Tel.: 0269.233.586 0269.216.151 0269.211.776EUROINSAgenţia Sibiu 1Str. Morilor nr. 51Tel.: 0269.236.705Agenţia Sibiu 2Str. Nicolae Bălcescu nr. 22Tel.: 0269.232.484

FATA AsigurăriAgenţia SibiuStr. Vasile Milea nr. 11Tel.: 0269.230.020

GENERALI AsigurăriAgenţia Sibiu 2Str. Gimnasticii nr. 33 BTel.: 0269.240.666 0269.216.646

GRAWE RomâniaAgenţia SibiuBd. Mihai Viteazu, bl. V5Tel.: 0369.430.642 0372.740.684GROUPAMA AsigurăriAgenţia Sibiu MagheruStr. Magheru nr. 51Tel.: 0269.235.056Agenţia MitropolieiStr. Mitropoliei nr. 27Tel.: 0269.244.695Agenţia RevoluţieiStr. Revoluţiei nr. 1Tel.: 0269.228.792Agenţia Vasile MileaBd. Vasile Milea nr. 78Tel.: 0269.211.612

ING Asigurări de ViaţăAgenţia SibiuStr. Revoluţiei nr. 1Tel.: 0269.232.657

OMNIASIGAgenţia HermannstadtStr. Şcoala de Înot nr. 2Tel.: 0269.230.130

oMNIASIG Sucursala SibiuStr. Vasile Milea nr. 12Tel.: 0269.214.010 0269.214.011 0269.213.320 0269.213.239 0269.213.255

OMNIASIG LifeAgenţia SibiuStr. Avram Iancu nr. 1-3Tel.: 0269.215.030 0269.237.431

RAI AsigurăriAgenţia Sibiu Bd. Gen. Vasile Milea, bl. 11Tel.: 0269.210.075

UNIQA AsigurăriSucursala SibiuStr. Gheorghe Dima nr. 38CTel.: 0269.210.541

ALIAT Broker Str. Dr. Cornel Irimei nr. 1 Tel.: 0269.243.698

ALL INSURANCE BrokerAgenţia Sibiu Str. Ocnei nr. 17Tel.: 0269.243.977

EUROPEAN Economy România BrokerCalea Dumbrăvii nr. 44 Tel.: 0269.242.561

EXPERT Broker Şos. Sibiului nr. 176ATel.: 0269.845.774

GT BrokerStr. Şcoala de Înot bl. 5Tel.: 0269.245.424

HERMANNSTADT Broker Str. Titu Maiorescu nr. 2Tel.: 0269.434.606 0369.401.493

TERRA - Broker Şos. Alba Iulia nr. 108Tel.: 0269.227.737

TRANSILVANIA BrokerPunct de lucru Bd. Corneliu Coposu nr. 10Tel.: 0269.223.737

www.ceasigurari.ro

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Sibiu Str. Şcoala de Înot nr. 22, cod 550006Tel.: 0269.235.067Fax: 0269.235.073

Sucursala BălcescuStr. Nicolae Bălcescu nr. 19Tel.: 0269.235.001Fax: 0269.235.006

SIBIUSB

Page 203: ANUARUL ASIGURARILOR 2010
Page 204: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

202 REŢEA TERITORIALĂ

broşTEnIGROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru BroşteniStr. Nicolae NanuTel.: 0230.549.900

OMNIASIGPunct de lucru BroşteniStr. Principală nr. 3Tel.: 0230.549.722

câmPulung moldovEnEscALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Câmpulung MoldovenescStr. Calea Bucovinei nr. 44Tel.: 0230.313.429 0230.306.026

ARDAFAgenţia Câmpulung Moldovenesc Str. Calea Bucovinei nr. 61Tel.: 0230.311.982

ASIROMReprezentanţa Câmpulung MoldovenescStr. G. Coşbuc nr. 4Tel.: 0230.314.486

ASTRA AsigurăriAgenţia Câmpulung MoldovenescStr. C. Porumbescu nr. 6Tel.: 0230.311.523

CARPATICA AsigAgenţia Câmpulung MoldovenescStr. Gh. Doja nr. 2Tel.: 0230.312.006

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Câmpulung MoldovenescCalea Transilvaniei nr. 13-15Tel.: 0230.310.211

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit Câmpulung MoldovenescStr. 22 Decembrie nr. 2Tel.: 0230.312.833

FălTIcEnIALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia FălticeniStr. Republicii nr. 25Tel.: 0230.545.167

ARDAFAgenţia FălticeniBd. 2 Grăniceri, bl. 2Tel.: 0230.543.227

ASIROMReprezentanţa FălticeniStr. 2 Grăniceri nr. 51Tel.: 0230.541.226

ASTRA AsigurăriAgenţia FălticeniStr. Revoluţiei nr. 1Tel.: 0230.546.113

CARPATICA AsigAgenţia FălticeniStr. Sucevei, bl. 92Tel.: 0230.540.444

GROUPAMA AsigurăriAgenţia FălticeniBd. 2 Grăniceri nr. 2Tel.: 0230.546.498

OMNIASIGAgenţia FălticeniStr. Sucevei, bl. 92Tel.: 0230.540.530

gura HumoruluIARDAFAgenţia Gura HumoruluiBd. Bucovina nr. 5Tel.: 0230.235.403

ASIROMReprez. Gura HumoruluiBd. Bucovinei nr. 4Tel.: 0230.230.606

GRAWE RomâniaAgenţia Gura HumoruluiStr. Marly nr. 1Tel.: 0230.231.034

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Gura HumoruluiBd. Bucovina, bl. 18Tel.: 0230.230.904

OMNIASIGAgenţia HumoruluiBd. Bucovina nr. 3Tel.: 0230.235.116

rădăuŢIALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia RădăuţiStr. Ştefan cel Mare nr. 80Tel.: 0230.565.450

ARDAFAgenţia RădăuţiStr. Piaţa Unirii, bl. 33Tel.: 0230.565.044

ASIROMReprezentanţa RădăuţiStr. Grănicerului nr. 12Tel.: 0230.562.148

ASTRA AsigurăriAgenţia RădăuţiPiaţa Unirii nr. 18Tel.: 0230.565.713

BCR AsigurăriAgenţia RădăuţiStr. Piaţa Unirii nr. 65Tel.: 0372.737.695

CARPATICA AsigAgenţia RădăuţiStr. Ştefan cel Mare nr. 12Tel.: 0230.567.200

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Piaţa UniriiPiaţa Unirii nr. 29Tel.: 0230.567.366Punct de Lucru Bogdan VodăStr. Putnei nr. 21Tel.: 0230.560.831

OMNIASIGAgenţia RădăuţiStr. Eudoxiu HurmuzachiTel.: 0230.561.509

sIrETARDAFAgenţia SiretVama SiretTel.: 0230.280.614

CARPATICA AsigAgenţia SiretStr. Laţcu Vodă nr. 22Tel.: 0230.280.165

sucEavaABC Asigurări - ReasigurăriSucursala SuceavaBd. G. Enescu nr. 23Tel.: 0230.520.388

ARDAFSucursala BucovinaStr. Mitropoliei nr. 5 bisTel.: 0230.522.074 0230.522.075Agenţia SuceavaStr. Nicolae Bălcescu nr. 2Tel.: 0230.522.488

ASIROMSucursala SuceavaStr. Petru Rareş nr. 14Tel.: 0230.551.530

ASTRA AsigurăriAgenţia Suceava 1Str. Ştefan cel Mare nr. 37Tel.: 0230.531.246

Agenţia Suceava 2Str. Slătioarei, bl. 2/5Tel.: 0230.524.103

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia Suceava Str. Mărăşeşti nr. 21Tel.: 0230.521.517 0230.521.488 0230.521.489

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala SuceavaStr. Aleea Ion Grămadănr. 5, bl. 1B, cod 720027Tel.: 0230.522.935 0230.520.995Fax: 0230.522.921 0230.523.382E-mail: [email protected]

ASTRA AsigurăriSucursala SuceavaStr. Universităţii nr. 42Tel.: 0230.524.104 0230.220.221Fax: 0230.524.104E-mail: [email protected]: Daniel PETRARIU

www.astrasig.ro

SUCEAVASV

Page 205: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 203

ZIUA ASIGURĂRILOR la Suceava 6 noiembrie 2009

CARPATICA AsigAgenţia SuceavaStr. Mihai Eminescu nr. 10Tel.: 0230.532. 626 0230.524.744CERTASIGSucursala SuceavaStr. I. G. Sbiera nr. 25Tel.: 0230.521.214

EUREKOAgenţia SuceavaBd. 1 Decembrie 1918 nr. 8Tel.: 0230.521.556Agenţia Suceava 2Str. Mărăşti nr. 12Tel.: 0734.010.528

EUROINSAgenţia Suceava 2Str. Bistriţei nr. 8Tel.: 0230.530.823 0330.804.670Agenţia Suceava 3Str. Mihai Viteazu nr. 26ATel.: 0230.524.714

GENERALI AsigurăriAgenţia SuceavaStr. Curtea Domnească nr. 9Tel.: 0230.522.464

GRAWE RomâniaAgenţia Suceava 1Str. Universităţii nr. 28ATel.: 0230.520.324Agenţia Suceava 2Str. Universităţii nr. 28ATel.: 0230.520.324

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Ana Ipătescu 10Str. Ana Ipătescu nr. 10Tel.: 0230.520.999Agenţia Ana Ipătescu 6Str. Ana Ipătescu nr. 6Tel.: 0230.521.419Agenţia Curtea DomneascăStr. Curtea Domnească nr. 9Tel.: 0230.531.440 0230.521.772Agenţia Nicolae BălcescuStr. Nicolae Bălcesu nr. 4

ING Asigurări de ViaţăAgenţia SuceavaStr. Tipografiei nr.1Tel.: 0230.523.901

OMNIASIGSucursala SuceavaStr. Ana Ipătescu nr. 10Tel.: 0230.523.658 0230.206.080Agenţia BurdujaniCalea Unirii nr. 80Tel.: 0230.519.988

OMNIASIG LifeAgenţia SuceavaStr. Mărăşeşti nr. 7Tel.: 0230.530.174

RAI AsigurăriStr. Mihai Viteazu nr. 10Tel.: 0230.551.611

UNIQA AsigurăriSucursala SuceavaStr. Mihai Eminescu nr. 5Tel.: 0230.217.775

AGORA Group Broker Str. Apeductului nr. 3ATel.: 0230.520.468

UNION Consulting BrokerStr. Veronica Micle nr. 11Tel.: 0330.408.475

vaTra dornEIALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Vatra DorneiStr. Mihai Eminescu nr. 38Tel.: 0230.371.195

ARDAFAgenţia Vatra DorneiStr. Mihai Eminescu nr. 21ATel.: 0230.374.628

ASIROMReprezentanţa Vatra DorneiStr. Unirii nr. 33Tel.: 0230.371.655

ASTRA AsigurăriAgenţia Vatra DorneiStr. Mihai Eminescu nr. 5Tel.: 0230.372.770

BCR AsigurăriAgenţia Vatra DorneiStr. Mihai Eminescu nr. 35Tel.: 0372.737.699

BCR AsigurăriSucursala SuceavaStr. Ştefan cel Mare nr. 31Tel.: 0372.737.692Fax: 0230.524.287

Director: Laura COROVIAC

CREDIT Europe AsigurăriSucursala SuceavaStr. Nicolae Bălcescu nr. 2Tel.: 0230.523.339Fax: 0230.523.338

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia SuceavaStr. Ştefan cel Mare nr. 31Tel.: 0230.524.284Fax: 0230.524.284 E-mail: [email protected]

SVSUCEAVA

CARPATICA AsigAgenţia Vatra DorneiStr. Republicii nr. 1Tel.: 0230.374.437

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Vatra DorneiStr. Mihai Eminescu nr. 29Tel.: 0230.375.400

OMNIASIGAgenţia DorneiStr. Mareşal Antonescu nr. 12Tel.: 0230.371.201

Page 206: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

204 REŢEA TERITORIALĂ

alExandrIaABC Asigurări - ReasigurăriSucursala TeleormanStr. Libertăţii nr. 365Tel.: 0247.311.724

ARDAFSucursala AlexandriaStr. Libertăţii nr. 200BTel.: 0247.312.477

ASIROMSucursala TeleormanStr. I. Creangă nr. 52Tel.: 0247.312.937

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia AlexandriaStr. 1 Decembrie, bl. 11Tel.: 0723.911.133

CARPATICA AsigSucursala AlexandriaStr. Dunării nr. 220Tel.: 0247.312.451

EUROINSAgenţia AlexandriaStr. Bucureşti, bl. BM4Tel.: 0247.310.631

GENERALI AsigurăriAgenţia AlexandriaStr. Dunării nr. 218Tel.: 0247.315.211 0247.315.214 GRAWE RomâniaAgenţia AlexandriaStr. Av. Al. Colfescu 56Tel.: 0247.310.182

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Dunării 1Str. Dunării nr. 190Tel.: 0247.316.319Agenţia Dunării 2Str. Dunării nr. 218Tel.: 0247.313.730

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit AlexandriaStr. Libertăţii nr. 200BTel.: 0247.315.376

OMNIASIGSucursala TeleormanStr. Dunării, bl. BM1Tel.: 0247.316.998

UNIQA AsigurăriSucursala AlexandriaStr. Av. Al. Colfescu nr. 224Tel.: 0247.326.677

blEjEşTIFATA AsigurăriŞos. Bucureşti-Piteşti nr. 283Tel.: 0247.453.232

roşIorII dE vEdEARDAFAgenţia Roşiorii de VedeStr. Caporal Ghencea, bl. 305Tel.: 0247.466.792

ASIROMReprez. Roşiorii de VedeBd. Mărăşeşti nr. 49Tel.: 0247.466.269

ASTRA AsigurăriAgenţia Roşiorii de VedeStr. Dunării, bl. DTel.: 0247.466.461

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Roşiorii de VedeStr. Plutonier Rădulescu, bl. 301Tel.: 0247.466.066

Turnu măgurElEARDAFAgenţia Turnu MăgureleStr. General Praporgescu nr. 48Tel.: 0247.415.249

ASIROMReprez. Turnu MăgureleStr. Republicii, bl. G6Tel.: 0247.416.578

ASTRA AsigurăriAgenţia Turnu MăgureleStr. 190 bl. C10Tel.: 0247.411.908

GROUPAMA AsigurăriStr. Mihai Bravu, bl. G2Tel.: 0247.416.029

OMNIASIGPunct de lucru Turnu Măgurele Str. Mihai Bravu, bl. G1

vIdElEARDAFAgenţia VideleStr. Primăverii, bl. C5Tel.: 0247.454.269

ASIROMAgenţia VideleStr. Florilor nr. 13Tel.: 0247.455.399

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru VideleStr. Giurgiului, bl. C11Tel.: 0247.454.044

OMNIASIGPunct de Lucru Videle Şos. Giurgiului nr. 38Tel.: 0247.453.393

zImnIcEaASIROMAgenţia ZimniceaStr. Giurgiu nr. 1Tel.: 0247.366.553

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru ZimniceaStr. Mihai Viteazul nr. 1Tel.: 0247.367.006

OMNIASIGPunct de Lucru ZimniceaBd. Eroilor, bl. 17ATel.: 0247.366.612

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala AlexandriaStr. Ctin. Brâncoveanu, bl. BM3, parter, cod 140066Tel.: 0247.312.076Fax: 0247.312.076

BCR AsigurăriSucursala TeleormanStr. Dunării nr. 137 (BO)Tel.: 0372.737.700Fax: 0247.311.526Director: Ecaterina TIBACU

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia TeleormanStr. Dunării nr. 137Tel.: 0247.310.211Fax: 0247.310.211E-mail:

[email protected]

ASTRA AsigurăriSucursala AlexandriaStr. Dunări nr. 218, bl. Patria, sc. A, ap. 4 şi 6, cod 140041Tel.: 0247.317.094Fax: 0247.315.658E-mail: [email protected]: Sorin ANDREI

www.astrasig.ro

ZIUA ASIGURĂRILOR la Alexandria 9 aprilie 2008

TELEORMANTL

Page 207: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 205

TMTIMIŞ

cEnadRAI AsigurăriDN6 - KM 638+450

dETaASIROMAgenţia DetaStr. Victoria nr. 34Tel.: 0256.391.151ASTRA AsigurăriAgenţia DetaStr. Victoriei nr. 28Tel.: 0256.390.330

FăgETARDAFAgenţia FăgetStr. Lugojului nr. 14ATel.: 0256.320.898

ASIROMAgenţia FăgetStr. lndependenţei nr. 3Tel.: 0256.320.343ASTRA AsigurăriPunct de Lucru FăgetStr. Calea Lugojului nr. 6Tel.: 0256.320.040GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru FăgetCalea Lugojului nr. 7Tel.: 0256.320.061OMNIASIGPunct de Lucru FăgetStr. Calea Lugojului nr. 7Tel.: 0256.320.173

gHIrodaMEGA GROUP BrokerCalea Lugojului nr. 28-30Tel.: 0256.306.257

jImbolIaALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia JimboliaStr. Republicii nr. 71Tel.: 0256.362.035ARDAFAgenţia JimboliaStr. Republicii nr. 48Tel.: 0256.360.125

ASIROMAgenţia JimboliaStr. Republicii nr. 47Tel.: 0256.360.491

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru JimboliaStr. Contele Csekonics bl. ŞtrandTel.: 0256.361.307

lovrInRAI AsigurăriComuna Lovrin nr. 238

lugojABC Asigurări - ReasigurăriSucursala LugojStr. 20 Decembrie 1989 nr. 18Tel.: 0256.336.680

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia LugojStr. 20 Decembrie 1989 nr. 33Tel.: 0256.351.327 0256.329.230

ARDAFAgenţia LugojStr. 20 Decembrie 1989Tel.: 0256.351.138

ASIROMReprezentanţa LugojStr. Cuza Vodă nr. 7Tel.: 0256.353.650

ASTRA AsigurăriAgenţia LugojStr. N. Bălcescu, bl. 13Tel.: 0256.359.551

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia TimişStr. Cuza Vodă nr. 4Tel.: 0265.350.365

CARPATICA AsigAgenţia LugojStr. Bucegi nr. 3Tel.: 0256.356.595

GROUPAMA AsigurăriAgenţia LugojStr. 20 Decembrie 1989 nr. 45Tel.: 0256.336.286

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit LugojStr. Făgăraş nr. 2Tel.: 0256.359.672

OMNIASIGAgenţia LugojStr. 20 Decembrie 1989 nr. 47Tel.: 0256.356.427

OMNIASIG LifeAgenţia LugojStr. Avram Iancu nr. 3Tel.: 0256.338.042

sânnIcolau marEALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia Sânnicolau MareStr. Mihai Viteazul nr. 4

Tel.: 0256.373.410

ARDAFAgenţia Sânnicolau MareStr. Calea lui Traian nr. 16

Tel.: 0256.372.288

ASIROMAgenţia Sânnicolau MareStr. Republicii nr. 30

Tel.: 0256.371.763

ASTRA AsigurăriAgenţia Sânnicolau MareStr. Decebal nr. 1

Tel.: 0256.370.569

EUROINSPunct de lucru Sânnicolau Mare

Str. Calea lui Traian nr. 4

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru Sânnicolau MareStr. Grigorescu nr. 9Tel.: 0256.370.432

OMNIASIGAgenţia Sânnicolau MareStr. Calea lui Traian nr. 2

Tel.: 0256.370.293

RAI AsigurăriAgenţia Sânnicolau MareStr. Nistor Oprean nr. 4

Tel.: 0256.373.590Punct de lucruStr. Damsescu nr. 3

TImIşoaraABC Asigurări - ReasigurăriSucursala TimişStr. Dragalina nr. 22Agenţia TimişStr. Timişoara nr. 30

ALICO Asigurări RomâniaAgenţia TimişoaraStr. Ciprian Porumbescu nr. 5ATel.: 0256.495.505

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia TimişoaraStr. Aristide Demetriade nr. 1Tel.: 0256.244.050

ARDAFSucursala TimişoaraStr. Coriolan Brediceanu nr. 10Tel.: 0256.492.808 0256.492.809Agenţia TimişoaraStr. Simion Bărnuţiu, bl. 52Tel.: 0256.434.914Agenţia TimişoaraTel.: 0256.226.042  

ASIROMSucursala TimişPiaţa Consiliul Europei nr. 1Tel.: 0256.498.372

ASTRA AsigurăriAgenţia CetateBd. Revoluţiei nr. 15ATel.: 0256.474.089Agenţia TimişoaraCalea Circumvalaţiunii nr. 26Tel.: 0256.275.827 0256.244.916

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala TimişoaraStr. Aurel Popovici nr. 3, cod 300051Tel.: 0256.408.600 0256.408.601 0256.408.602 0256.408.609 0256.408.614 0256.408.615 0256.408.618Fax: 0256.408.624 0256.408.682 0256.408.681 0256.408.680

www.allianztiriac.ro

Page 208: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

206 REŢEA TERITORIALĂ

TIMIŞTM

ASTRA AsigurăriAgenţia ŞaguluiStr. Verdi nr. 1Tel.: 0356.102.401

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia TimişoaraStr. Pestalozzi nr. 22Tel.: 0256.246.568 0256.246.567 0256.246.564 0256.246.565 0256.246.570 Agenţia TimişoaraStr. Gheorghe Doja nr. 44Tel.: 0356.468.590 0356.468.591 0770.421.187

CARPATICA AsigSucursala TimişoaraStr. Intrarea Doinei nr. 23-25Tel.: 0256.293.283

CERTASIGSucursala TimişoaraStr. Simion Barnuţiu nr. 13Tel.: 0256.205.345

CREDIT Europe Asigurări

Agenţia Iulius MallStr. Demetriade nr. 2

Tel.: 0256.247.662

EUREKOAgenţia TimişoaraBd. Eroilor de la Tisa nr. 20ATel.: 0256.295.280

EUROINSAgenţia Timişoara 1Str. Victor Babeş nr. 17Tel.: 0256.430.348

EURoINS Agenţia Timişoara 2Str. Pestalozzi nr. 8Tel.: 0256.492.952 0256.218.552 0356.437.141 0356.437.142Agenţia Timişoara 3Str. Gheorghe Pop de Băseşti nr. 31Tel.: 0256.499.006Agenţia Timişoara 4Str. 16 Decembrie 1989 nr. 45Tel.: 0256.201.150Punct de lucru BrâncoveanuBd. Brâncoveanu nr. 117Tel.: 0256.478.020

FATA AsigurăriSucursala TimişStr. Aurel Popovici nr. 1Tel.: 0256.280.009

GARANTAReprezentanţa TimişoaraBd. Mihai Viteazu nr. 9Tel.: 0256.493.163 0256.494.165GENERALI AsigurăriAgenţia Timişoara 1Str. Louis Pasteur nr. 7Tel.: 0256.212.319 0256.499.135Agenţia Timişoara 2Str. Gheorghe Doja nr. 40Tel.: 0256.204.507Punct de Lucru Timişoara 1 bis Bd. Tache Ionescu nr. 22Tel.: 0256.433.114 0256.433.118

GRAWE RomâniaAgenţia Timişoara 1Str. George Coşbuc nr. 2Agenţia Timişoara 2Piaţa Victoriei nr. 1ATel.: 0256.295.828Agenţia Timişoara 3Piaţa Victoriei nr. 1ATel.: 0256.295.828

GROUPAMA AsigurăriCentru regional VestStr. Liviu Rebreanu nr. 30Tel.: 0256.200.672

GROUPAMA AsigurăriAgenţia ArieşStr. Arieşul nr. 2Tel.: 0256.431.355Punct de Lucru Lucian BlagaStr. Lucian Blaga nr. 1Tel.: 0256.487.340Agenţia Tache IonescuBd. Tache Ionescu nr. 73Tel.: 0256.431.475Ag. Tudor VladimirescuStr. Tudor Vladimirescu nr. 10Tel.: 0256.200.683

ING Asigurări de ViaţăAgenţia TimişoaraStr. Take Ionescu nr. 29ATel.: 0256.493.304 0256.406.006

OMNIASIGSucursala TimişBd. Take Ionescu nr. 53Tel.: 0256.499.725Punct de lucru Iulius MallStr. Demetriade nr. 1Tel.: 0256.401.804Punct de lucru Timbi FibraStr. Drubeta nr. 97Tel.: 0256.203.778

OMNIASIG LifeAgenţia TimişStr. Ofcea nr. 9Tel.: 0256.475.554

RAI AsigurăriAgenţia TimişStr. Calea Aradului nr. 83Tel.: 0256.498.614 0256.220.333

SIGNAL IDUNA Asigurări de ViaţăAgenţia TimişoaraStr. Vasile Alecsandri nr. 7Tel.: 0356.464.681 0356.464.682

UNIQA AsigurăriSucursala TimişoaraStr. Ofcea nr. 9Tel.: 0256.244.730

AON Romania Broker Punct de lucru Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23Tel.: 0256.496.811

Sucursala TimişoaraBd. Mihai Viteazul nr. 30B, cod 300223Tel.: 0256.471.474 0256.294.205Fax: 0256.294.205E-mail: [email protected]: Alexandru HAVRICS

Sucursala Timişoara 3Str. G-ral Henri Berthelot (Fosta Caraiman) nr. 1, ap. 4, cod 300196Tel.: 0256.292.646 0256.491.934 Fax: 0256.292.642E-mail: [email protected]: Anca MORARIU

www.astrasig.ro

BCR AsigurăriSucursala TimişBd. Mihai Viteazu nr. 30B, parterTel.: 0372.737.705Fax: 0256.242.000Director: Costel MATARAGIU

www.bcrasig.ro

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia TimişCalea Aradului nr. 11ATel.: 0256.226.644Fax: 0256.226.644E-mail: [email protected] 4Agenţia Timiş 2Piaţa Sf. Gheorghe nr. 1, et. 1Tel.: 0256.433.453Fax: 0256.433.453 E-mail: [email protected]

www.ceasigurari.ro

CREDIT Europe AsigurăriSucursala TimişoaraPiaţa Victoriei nr. 7 (SAD 4/C, 4/D, 4/E)Tel.: 0256.220.048Fax: 0256.499.719

Page 209: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 207

TMTIMIŞ

ASIGEST BrokerAgenţia Timişoara Str. Piaţa Victoriei nr. 5Tel.: 0256.500.111

ASBROKBd. Simion Bărnuţiu nr. 47Tel.: 0256.292.508

CONFISIO BrokerStr. Cornelia Sălceanu nr. 12Tel.: 0256.202.324CoNIMPEX Insurance BrokerStr. Episcop Augustin Pacha nr. 1Tel.: 0256.436.929

EURO CREDIT Broker Str. Andrei Saguna nr. 3Tel.: 0756.060.407

FORUM Insurance BrokerAgenţia Timişoara Str. A. Demetriade nr. 13Tel.: 0356.101.115/16

IDS BrokerBd. Cetăţii nr. 75Tel.: 0356.459.000

MARSH BrokerBirou local Str. Coriolan Brediceanu nr. 2Tel.: 0256.437.843

PANNON SAFE Broker Calea Martirilor 1989 nr. 23Tel.: 0356.008.186

PERSONAL BROKER Bd. Take Ionescu nr. 15Tel.: 0356.176.191

SAFETY BrokerSucursala Timişoara Str. Popa Sapca nr. 12Tel.: 0356.46.82.00

TOMASIG BrokerBd. Tache Ionescu nr. 17Tel.: 0256.490.874

ZIUA ASIGURĂRILOR la Timişoara 10 octombrie 2007

VERTICAL ASSURANCE - BrokerStr. Bucovinei nr. 63Tel.: 0256.294.556

Z&A ASIGURĂRI - BrokerStr. Drubeta nr. 29BTel.: 0356.455.487

Totul despre pensiile private

Page 210: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

208 REŢEA TERITORIALĂ

TULCEATL

babadagALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de lucru BabadagStr. Heracleea nr. 9ATel.: 0240.561.537

ASIROMAgenţia BabadagStr. Florilor nr. 68Tel.: 0240.561.154

cErnaASIROMAgenţia CernaŞos. Măcin

măcInALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia MăcinStr. Victoriei nr. 1Tel.: 0240.572.503

ARDAFAgenţia MăcinStr. Victoriei nr. 1Tel.: 0240.573.296

ASIROMReprezentanţa MăcinStr. 1 Decembrie, bl. 17Tel.: 0240.571.135

ASTRA AsigurăriAgenţia MăcinStr. 1 Decembrie, bl. 19Tel.: 0240.573.138

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru MăcinStr. 1 Decembrie nr. 35Tel.: 240.571.069

OMNIASIGPunct de Lucru MăcinStr. 1 DecembrieTel.: 0240.573.030

TulcEaABC Asigurări - ReasigurăriSucursala TulceaComplex Comercial Plugarilor nr. 2Tel.: 0240.519.429Agenţia TulceaStr. Portului nr. 6

ARDAFSucursala TulceaStr. Unirii nr. 4Tel.: 0240.518.429 0240.518.452 0240.518.471Agenţia TulceaStr. Isaccea nr. 29Tel.: 0240.516.674

ASIROMSucursala TulceaStr. Unirii nr. 4Tel.: 0240.517.330

ASTRA AsigurăriAgenţia TulceaStr. Babadag nr. 19

Tel.: 0240.513.330

CARPATICA AsigSucursala TulceaPiaţa Independenţei nr. 1Tel.: 0240.513.145

EUROINSAgenţia TulceaStr. Unirii nr. 2Tel.: 0240.514.414

FATA AsigurăriSucursala TulceaStr. Victoriei nr. 43Tel.: 0240.514.413

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala TulceaStr. Mahmudiei nr. 13, bl. I 48, sc. A, parter, cod 820058Tel.: 0240.513.898 0240.510.906Fax: 0240.513.898E-mail:

[email protected]

CREDIT Europe AsigurăriSucursala TulceaStr. Unirii nr. 2

Tel.: 0240.512.236Fax: 0240.512.286

BCR AsigurăriSucursala TulceaStr. Toamnei nr. 2Tel.: 0372.737.711Fax: 0240.511.442Director: Liliana Crăiţa FLOARE

ASTRA AsigurăriSucursala TulceaStr. Păcii-Sălciilor nr. 81, sc. A, et. 1, ap. 1, cod 820049Tel.: 0240.518.492 0240.510.536Fax: 0240.510.536E-mail: [email protected]: Mihai SIDOR

www.astrasig.ro

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia TulceaStr. Toamnei nr. 2Tel.: 0240.532.013Fax: 0240.532.013E-mail:

[email protected]

GENERALI AsigurăriAgenţia TulceaStr. Portului nr. 14Tel.: 0240.531.204

GRAWE RomâniaAgenţia TulceaStr. Isaccei nr. 31-33Tel.: 0240.519.549 0240.516.458

GROUPAMA AsigurăriAgenţia BabadagStr. Babadag nr. 18Tel.: 0240.515.501Ag. Dobrogeanu GhereaStr. Dobrogeanu Gherea nr. 1Tel.: 0240.511.779 0372.722.904

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit TulceaStr. Grigore Antipa nr. 10Tel.: 0240.512.820

OMNIASIGSucursala TulceaStr. Frumoasă, bl. BelvedereTel.: 0240.511.959

UNIQA AsigurăriSucursala TulceaStr. Babadag nr. 18Tel.: 0240.531.182

ZIUA ASIGURĂRILOR la Tulcea 29 aprilie 2009

Page 211: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 209

VLVÂLCEA

bălcEşTIARDAFAgenţia BălceştiStr. Petrache Poenaru nr. 6BTel.: 0250.840.231

ASIROMAgenţia BălceştiCalea Craiovei nr. 723Tel.: 0250.840.343

brEzoIALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de Lucru BrezoiStr. Unirii, bl. M9Tel.: 0250.778.640

ASIROMAgenţia BrezoiStr. Trandafirilor nr. 7Tel.: 0250.778.13

OMNIASIGPunct de Lucru BrezoiStr. Unirii, bl. 12/2Tel.: 0250.778.563

drăgăşanIALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia DrăgăşaniStr. Tudor Vladimirescu, bl. T9Tel.: 0250.813.156

ARDAFAgenţia DrăgăşaniStr. Tudor Vladimirescu, bl. T7Tel.: 0250.810.831

ASIROMReprezentanţa DrăgăşaniStr. Decebal bl. 6Tel.: 0250.810.520

ASTRA AsigurăriAgenţia DrăgăşaniBd. T. Vladimirescu, bl. R2Tel.: 0250.813.306

CARPATICA AsigAgenţia DrăgăşaniStr. Gib Mihăescu, bl. DTel.: 0250.811.303

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Tudor VladimirescuStr. Decebal, bl. JTel.: 0250.811.472

OMNIASIGPunct de Lucru DrăgăşaniStr. Tudor Vladimirescu, bl. 1PTel.: 0250.811.147

HorEzuALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia HorezuStr. Nicolae Iorga, bl. 03Tel.: 0250.861.620

ARDAFAgenţia HorezuStr. Tudor Vladimirescu nr. 82Tel.: 0250.860.752

ASIROMAgenţia HorezuStr. 1 Decembrie nr. 3Tel.: 0250.860.221

ASTRA AsigurăriAgenţia HorezuStr. T. Vladimirescu, bl. R1Tel.: 0250.861.061

EUROINSAgenţia HorezuStr. Nicolae IorgaTel.: 0250.860.199

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru HorezuStr. Tudor Vladimirescu nr. 53Tel.: 0250.861.311

OMNIASIGAgenţia HorezuStr. Unirii, magazinul MobilaTel.: 0250.860.926

ALL INSURANCE Broker Agenţia Horezu Str. Tudor Vladimirescu bl. R2Tel.: 0758.028.857

râmnIcu vâlcEaABC Asigurări - ReasigurăriSucursala Vâlcea 1Str. Decebal nr. 9Tel.: 0250.747.183

ARDAFSucursala VâlceaStr. General Magheru nr. 18Tel.: 0350.412.001 0250.401.643

0250.735.188

ARDAFAgenţia Râmnicu Vâlcea 1Str. Mihai Viteazu nr. 2Tel.: 0250.734.818 0350.407.406Agenţia Râmnicu Vâlcea 2Str. Calea lui Traian nr. 179Tel.: 0350.806.944

ASIROMSucursala VâlceaStr. Gral. Magheru nr. 14ATel.: 0250.738.641

ASTRA AsigurăriAgenţia Râmnicu VâlceaStr. Regina Maria, bl. C8Tel.: 0250.735.977Agenţia Râmnicu Vâlcea 2Str. Carol I nr. 35Tel.: 0250.731.803Agenţia Râmnicu Vâlcea 3Str. General. Magheru nr. 16Tel.: 0250.733.018

AVIVA Asigurări de Viaţă Agenţia VâlceaStr. Alexandru Costeanu nr. 2Tel.: 0250.820.134 0250.820.019 0250.820.140

CARPATICA AsigSucursala Râmnicu VâlceaStr. General MagheruTel.: 0250.739.250

EUREKOAgenţia Râmnicu VâlceaStr. Nicolae Bălcescu nr. 23Tel.: 0250.737.445 0250.737.247

EUROINSAgenţia Râmnicu VâlceaStr. Regina Maria nr. 10Tel.: 0250.734.459

FATA AsigurăriAgenţia VâlceaStr. Calea lui Traian nr. 195Tel.: 0250.744.471

GENERALI AsigurăriAgenţia Râmnicu VâlceaStr. Calea lui Traian nr. 181Tel.: 0250.717.131

GRAWE RomâniaAgenţia Râmnicu VâlceaStr. Carol I nr. 25Tel.: 0250.730.199

GROUPAMA AsigurăriAgenţia General MagheruStr. G-ral Praporgescu nr. 28

BCR AsigurăriSucursala VâlceaStr. General Magheru nr. 20Tel.: 0372.737.720Fax: 0250.732.873Director: Ghe. GULEI GRĂDINARU

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Râmnicu VâlceaStr. Calea lui Traian nr. 129 , bl. L bis, parter, cod 240184

Tel.: 0250.732.146Fax: 0250.731.682

ASTRA AsigurăriSucursala Râmnicu VâlceaStr. Calea lui Traian nr. 145, bl. D4, parter, cod 240097Tel.: 0250.736.904 0250.732.495 Fax: 0250.736.904E-mail: [email protected]: Ileana ILIE

www.astrasig.ro

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia VâlceaStr. Gh. Magheru nr. 20Tel.: 0250.734.487Fax: 0250.734.487E-mail:

[email protected]

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala Râmnicu VâlceaStr. General Magheru nr. 19Tel.: 0250.731.094 0250.702.979Fax: 0250.731.094E-mail:[email protected]

Page 212: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

210 REŢEA TERITORIALĂ

ZIUA ASIGURĂRILOR la Râmnicu Vâlcea 23 ianuarie 2009

ZIUA ASIGURĂRILOR la Vaslui 11 septembrie 2008

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Nicolae Bălcescu

Str. Nicolae Bălcescu nr. 10

Punct de Lucru TraianBd. Nicolae Bălcescu nr. 15Tel.: 0250.734.304

ING Asigurări de Viaţă

Agenţia Râmnicu Vâlcea

Str. Tudor Vladimirescu nr.18

OMNIASIG

Sucursala Vâlcea

Str. General Magheru nr. 5

Tel.: 0250.736.270

0250.731.886

0350.419.979

OMNIASIGAgenţia Râmnicu VâlceaCalea lui Traian nr. 145Tel.: 0250.730.623Agenţia Ostroveni Str. Nicolae Iorga nr. 1Tel.: 0250.711.390

OMNIASIG LifeAgenţia Vâlcea Aleea Rozelor Vila 2Tel.: 0250.733.328

UNIQA AsigurăriSucursala Râmnicu VâlceaStr. Regina Maria nr. 7Tel.: 0250.738.107

ALL INSURANCE BrokerAgenţia Rm. Vâlcea Str. General Magheru nr. 3Tel.: 0350.431.514

FANBROK Broker Str. Ferdinand nr. 2Tel.: 0350.417.529

VÂLCEAVL

Page 213: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

ANUARUL ASIGURĂRILOR - România 2010 211

bârladALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia BârladStr. Vasile Lupu nr. 12Tel.: 0235.410.425

ASIROMReprezentanţa BârladStr. Stroe Belloescu nr. 1Tel.: 0235.416.967

ASTRA AsigurăriAgenţia BârladStr. Ştefan cel Mare nr. 4Tel.: 0235.421.849

BCR AsigurăriAgenţia BârladStr. Republicii nr. 252Tel.: 0372.737.718

CARPATICA AsigAgenţia BârladStr. Republicii nr. 280Tel.: 0235.427.770

CREDIT Europe AsigurăriSucursala Bârlad Str. Republicii nr. 185

Tel.: 0235.410.912

EUROINSPunct de Lucru BârladStr. Stroie Beloescu nr. 1Tel.: 0235.427.767

GENERALI AsigurăriPunct de Lucru BârladStr. Dâmboviţei nr. 1bisTel.: 0235.411.090 0235.411.091

GROUPAMA AsigurăriAgenţia BârladStr. Republicii nr. 139Tel.: 0235.413.333

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit BârladStr. Gheorghe Asachi nr. 4Tel.: 0235.413.513

OMNIASIGAgenţia BârladStr. Stroe Belloescu nr. 1Tel.: 0235.419.611

OMNIASIG LifeAgenţia BârladStr. 1 Decembrie nr. 9Tel.: 0235.422.673 0235.421.011

bIsTrIŢaGRAWE RomâniaAgenţia BistriţaStr. Dornei nr. 31Tel.: 0263.210.084

HuşIALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriAgenţia HuşiStr. A. I. Cuza, bl. H1Tel.: 0235.481.057ASIROMReprezentanţa HuşiStr. Florilor nr. 22Tel.: 0235.480.575ASTRA AsigurăriAgenţia HuşiStr. Meleti Istrati, bl. 21Tel.: 0235.481.413EUROINSAgenţia HuşiStr. Eroilor nr. 12Tel.: 0235.470.010GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru HuşiStr. A. I. Cuza, bl. H5Tel.: 0235.480.831OMNIASIGPunct de Lucru HuşiStr. General Teleman nr. 1Tel.: 0235.480.010

nEgrEşTIALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriPunct de Lucru NegreştiStr. Nicolae Bălcescu, bl. A6Tel.: 0235.457.461OMNIASIGPunct de Lucru Negreşti Str. Mihail Kogălniceanu nr. 9Tel.: 0235.457.611

vasluIABC Asigurări - ReasigurăriSucursala VasluiStr. Spiru Haret nr. 4Tel.: 0235.310.833

ARDAFAgenţia VasluiStr. Traian, bl. 223Tel.: 0235.318.151

ASIROMSucursala VasluiStr. Ştefan cel Mare nr. 70Tel.: 0235.361.467

VSVASLUI

ASTRA AsigurăriSucursala VasluiStr. Vidin nr. 1, bl. 65, sc. A, ap. 17 şi 20, cod 730134Tel.: 0235.312.011 0235.316.211Fax: 0235.316.211E-mail: [email protected]: Traian CHESA

www.astrasig.ro

www.bcrasigviata.ro

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia VasluiStr. Ştefan cel Mare nr. 53

Tel.: 0235.315.050Fax: 0235.315.050E-mail: [email protected]

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala VasluiStr. Ştefan cel Mare nr. 90, cod 730169Tel.: 0235.314.161Fax: 0235.314.480E-mail:

[email protected]

BCR AsigurăriSucursala VasluiStr. Ştefan cel Mare nr. 47, et. 1Tel.: 0372.737.715Fax: 0235.317.089Director: Toderiţă COSTĂNEL

CREDIT Europe AsigurăriSucursala VasluiStr. Ştefan cel Mare nr. 74

Tel.: 0235.310.911

Fax: 0235.310.915

CARPATICA AsigSucursala VasluiStr. Traian nr. 245Tel.: 0235.315.252

EUROINSAgenţia VasluiStr. Traian, bl. 228Tel.: 0235.360.861

FATA AsigurăriAgenţia VasluiStr. Ştefan cel Mare nr. 151

GENERALI AsigurăriAgenţia VasluiStr. Nicolae Iorga nr. 82bisTel.: 0235.311.090

GRAWE RomâniaAgenţia VasluiStr. Traian nr. 1Tel.: 0235.313.210

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Ştefan cel MareStr. Ştefan cel Mare nr. 101Tel.: 0235.324.039 0235.312.522Agenţia TraianStr. Traian, bl. 241Tel.: 0235.361.902 0372.753.192

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit VasluiStr. Radu Negru, bl. 262Tel.: 0235.361.961

OMNIASIGSucursala VasluiStr. Ştefan cel Mare nr. 91Tel.: 0235.361.286

UNIQA AsigurăriSucursala VasluiStr. Ştefan cel Mare, bl. 199Tel.: 0235.312.627

Page 214: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

212 REŢEA TERITORIALĂ

adjudARDAFAgenţia AdjudStr. Republicii nr. 43Tel.: 0237.641.481

ASIROMAgenţia AdjudStr. V. Alecsandri nr. 9ATel.: 0237.640.636

ASTRA AsigurăriAgenţia AdjudStr. Salcâmilor nr. 33Tel.: 0237.643.245

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru AdjudStr. Republicii, bl. 56Tel.: 0237.640.169

FocşanIABC Asigurări - ReasigurăriSucursala VranceaStr. Mare a Unirii nr. 4

ALICO Asigurări RomâniaAgenţia FocşaniStr. Peneş Curcanu nr. 4Tel.: 0237.236.624

ARDAFSucursala VranceaStr. Vămii nr. 5Tel.: 0237.238.890

ASIROMSucursala VranceaStr. Republicii nr. 7Tel.: 0237.222.059

ASTRA AsigurăriAgenţia FocşaniBd. Unirii nr. 31Tel.: 0237.220.686

CARPATICA AsigSucursala FocşaniStr. Cuza Vodă nr. 12-14Tel.: 0237.615.979

EUROINSAgenţia Focşani 2Str. Tinereţii nr. 5Tel.: 0237.231.203Agenţia Focşani 1Str. Leopoldina Bălănuţă nr. 15Tel.: 0237.210.799

FATA AsigurăriAgenţia VranceaStr. Bucegi nr. 1

Sucursala FocşaniStr. Republicii nr. 97, cod 620048Tel.: 0237.232.817 0237.232.650Fax: 0237.232.817 0237.232.650E-mail: [email protected]: Carmen PANŢURU

www.astrasig.ro

ALLIANZ-ŢIRIAC AsigurăriSucursala FocşaniStr. Mihail Kogălniceanunr. 3, cod 620037Tel.: 0237.224.618 0237.231.591Fax: 0237.231.591E-mail:

[email protected]

BCR AsigurăriSucursala VranceaFundătura Cuza Vodă nr. 1Tel.: 0372.737.725Fax: 0237.610.040Director: Victor Dan IACOB

BCR Asigurări de Viaţă Agenţia VranceaFundătura Cuza Vodă nr. 1Tel.: 0237.610.177Fax: 0237.610.177E-mail:

[email protected]

CREDIT Europe AsigurăriSucursala FocşaniStr. Cuza Vodă nr. 4,cod 620048Tel.: 0237.233.200Fax: 0237.233.206

VRANCEAVRGENERALI AsigurăriAgenţia FocşaniBd. Independenţei nr. 3ATel.: 0237.206.911

GRAWE RomâniaAgenţia FocşaniStr. Prof. Ghe. Longinescu nr. 42Tel.: 0237.232.662 0237.232.663

GROUPAMA AsigurăriAgenţia Cuza VodăStr. Cuza Vodă nr. 14Tel.: 0237.206.685Agenţia Profesor CaianStr. Profesor Caian nr. 9Tel.: 0237.239.313. 0372.705.963Punct de Lucru D. CantemirStr. Dimitrie Cantemir nr. 5Tel.: 0237.213.183

ING Asigurări de ViaţăAgenţia Satelit FocşaniStr. Timotei Cipariu nr. 4BTel.: 0237.239.582

OMNIASIGSucursala VranceaBd. Unirii nr. 3/ATel.: 0237.239.576

OMNIASIGAgenţia FocşaniStr. Brăilei nr. 6Tel.: 0237.612.994

OMNIASIG LifeAgenţia FocşaniStr. Duiliu Zamfirescu nr. 3Tel.: 0237.237956 0237.221.286

UNIQA AsigurăriSucursala FocşaniStr. Bucegi nr. 7Tel.: 0237.226.318

ALLIED TEAM BrokerBd. Republicii nr. 9Tel.: 0337.401.140

odobEşTIASIROMAgenţia OdobeştiStr. Mareşal I. Antonescu nr. 107

ASTRA AsigurăriPunct de Lucru OdobeştiStr. Libertăţii nr. 109Tel.: 0740.316.716

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru OdobeştiStr. Ştefan cel Mare nr. 40Tel.: 0237.675.195

PancIuASIROMAgenţia PanciuStr. Gh. Doja, bl. 2-4Tel.: 0237.276.446

ASTRA AsigurăriAgenţia PanciuStr. Titu Maiorescu nr. 2-4Tel.: 0237.276.002

GROUPAMA AsigurăriPunct de Lucru PanciuStr. Titu Maiorescu nr. 1Tel.: 0237.276.015

ZIUA ASIGURĂRILOR la Focşani 2 iulie 2008

Page 215: ANUARUL ASIGURARILOR 2010
Page 216: ANUARUL ASIGURARILOR 2010

PROTEJEAZĂTot ce ai mai preţioswww.groupama.ro