Anexa 4_formularele Standard SPA

of 354 /354
Anexa nr.4 Formularele standard completate pentru ariile de protecţie specială avifaunistică FORMULARUL STANDARD NATURA 2000 pentru ariile de protecţie specială (SPA) 1.1 Tip J 1.2 Codul sitului ROSPA0001 1.3 Data completării 200612 1.4 Data actualizări 1. IDENTIFICAREA SITULUI 1.5 Legături cu alte situri Natura 2000: ROSCI0071 J Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa Grupul de lucru Natura2000 1.6 Responsabili 1.7 NUMELE SITULUI : Aliman - Adamclisi Data propunerii ca sit SCI Data confirmării ca sit SCI Data confirmării ca sit SPA: Data desemnării ca sit SAC 1.8 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului 2. LOCALIZAREA SITULUI 2.1. Coordonatele sitului E 27º 56' 45'' 2.2. Suprafaţa sitului (ha) 19 467.8 2.3. Lungimea sitului (km) Min. 11 Max. 181 Med. 110 Latitudine Longitudine 2.4. Altitudine (m) Alpină Continentală Panonică Pontică Stepică X 2.6. Regiunea biogeografică N 44º 8' 21'' 2.5 Regiunile administrative NUTS Numele judeţului % RO023 Consţanta 100 Cod Specie Populaţie: Rezidentă Cuibărit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global 3.2.a. Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE A402 Accipiter brevipes 15-18 p >30 i A A C A A255 Anthus campestris 3600-4000 p C A C B A404 Aquila heliaca 1-2 p A A B A A133 Burhinus oedicnemus 30-32 p C B C B A243 Calandrella brachydactyla 600-650 p C A C B A081 Circus aeruginosus 2-4 p D B C B A082 Circus cyaneus 20-50 i 80-100 i D B C B A084 Circus pygargus 1-3 p 120-130 i B A B A A097 Falco vespertinus 36-41 p 200-400 i C B C A A135 Glareola pratincola 80-90 i D C C C A242 Melanocorypha calandra 2200-2500 p C A C B A073 Milvus migrans 5-6 p B A B A A533 Oenanthe pleschanka 24-26 p C A C B A403 Buteo rufinus 35-40 p B A C A A089 Aquila pomarina 150-200 i C B C B A224 Caprimulgus europaeus 120-130 p D C C C A083 Circus macrourus 60-80 i C B C A A231 Coracias garrulus 100-120 p B A C B A238 Dendrocopos medius 20-22 p D C C C A429 Dendrocopos syriacus 150-160 p C A C B A379 Emberiza hortulana 90-120 p D B C B A511 Falco cherrug >1 p A A B A A321 Ficedula albicollis 200-300 i D B C B A320 Ficedula parva 800-1000 i D B C B A092 Hieraaetus pennatus 3-4 p 15-20 i C B C A A338 Lanius collurio 700-1000 p C B C B A339 Lanius minor 210-220 p C B C A A246 Lullula arborea 800-1000 p C A C B A072 Pernis apivorus 6-7 p D B C B A234 Picus canus 20-25 p D C C C A080 Circaetus gallicus 9-10 p B A B A A103 Falco peregrinus >4 i C A C B

Embed Size (px)

description

formulare standard SPA

Transcript of Anexa 4_formularele Standard SPA

 • Anexa nr.4

  Formularele standard completate pentru ariile de protecie special avifaunistic

  FORMULARUL STANDARD NATURA 2000pentru ariile de protecie special (SPA)

  1.1 Tip

  J

  1.2 Codul sitului

  ROSPA0001

  1.3 Data completrii

  200612

  1.4 Data actualizri

  1. IDENTIFICAREA SITULUI

  1.5 Legturi cu alte situri Natura 2000:ROSCI0071J Dumbrveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa

  Grupul de lucru Natura2000

  1.6 Responsabili

  1.7 NUMELE SITULUI : Aliman - Adamclisi

  Data propunerii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SPA:

  Data desemnrii ca sit SAC

  1.8 Datele indicrii i desemnrii/clasificrii sitului

  2. LOCALIZAREA SITULUI2.1. Coordonatele sitului

  E 27 56' 45''

  2.2. Suprafaa sitului (ha)

  19 467.8

  2.3. Lungimea sitului (km) Min.

  11

  Max.

  181

  Med.

  110

  Latitudine Longitudine2.4. Altitudine (m)

  Alpin Continental Panonic PonticStepic

  X

  2.6. Regiunea biogeografic

  N 44 8' 21''

  2.5 Regiunile administrativeNUTS Numele judeului%RO023 Consanta100

  Cod Specie Populaie: Rezident Cuibrit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global3.2.a. Specii de psri enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE

  A402 Accipiter brevipes 15-18 p >30 i A A C AA255 Anthus campestris 3600-4000 p C A C BA404 Aquila heliaca 1-2 p A A B AA133 Burhinus oedicnemus 30-32 p C B C BA243 Calandrella brachydactyla 600-650 p C A C BA081 Circus aeruginosus 2-4 p D B C BA082 Circus cyaneus 20-50 i 80-100 i D B C BA084 Circus pygargus 1-3 p 120-130 i B A B AA097 Falco vespertinus 36-41 p 200-400 i C B C AA135 Glareola pratincola 80-90 i D C C CA242 Melanocorypha calandra 2200-2500 p C A C BA073 Milvus migrans 5-6 p B A B AA533 Oenanthe pleschanka 24-26 p C A C BA403 Buteo rufinus 35-40 p B A C AA089 Aquila pomarina 150-200 i C B C BA224 Caprimulgus europaeus 120-130 p D C C CA083 Circus macrourus 60-80 i C B C AA231 Coracias garrulus 100-120 p B A C BA238 Dendrocopos medius 20-22 p D C C CA429 Dendrocopos syriacus 150-160 p C A C BA379 Emberiza hortulana 90-120 p D B C BA511 Falco cherrug >1 p A A B AA321 Ficedula albicollis 200-300 i D B C BA320 Ficedula parva 800-1000 i D B C BA092 Hieraaetus pennatus 3-4 p 15-20 i C B C AA338 Lanius collurio 700-1000 p C B C BA339 Lanius minor 210-220 p C B C AA246 Lullula arborea 800-1000 p C A C BA072 Pernis apivorus 6-7 p D B C BA234 Picus canus 20-25 p D C C CA080 Circaetus gallicus 9-10 p B A B AA103 Falco peregrinus >4 i C A C B

 • 5. STATUTUL DE PROTECIE AL SITULUI I LEGTURA CU SITURILE CORINE BIOTOP5.1. Clasificare la nivel naional i regional

  6. ACTIVITILE ANTROPICE I EFECTELE LOR N SIT I N VECINTATE6.1. Activiti antropice, consecinele lor generale i suprafaa din sit afectat

  Cod % CLC Clase de habitate4.1. Caracteristici generale ale sitului4. DESCRIEREA SITULUI

  Pajiti naturale, stepe22N09 321

  Culturi (teren arabil)40N12 211 - 213

  Puni9N14 231

  Alte terenuri arabile11N15 242, 243

  Pduri de foioase18N16 311

  - Activiti i consecine n interiorul situluiCod Activitate Intensitate % Infl.

  100 A 35C lti

  Alte caracteristici ale sitului:

  n perimetrul sitului bine reprezentate sunt habitatele de step i silvostep unde au fost identificate specii de psri enumerate n anexa 1 a DP.

  4.2. Calitate i importan:Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

  categorii:a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 33b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 38c) numar de specii periclitate la nivel global: 5

  Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor rapitoare:Falco cherrugMilvus migransCircaetus gallicusCircus pygargusFalco vespertinus Hieraaetus pennatus

  siBurhinus oedicnemus

  Situl este important in perioada de migratie pentru rapitoare.

  4.3. Vulnerabilitate:

  Situl este supus presiunii antropice mai ales prin activitatea tradiional de punat, prin turismul practicat mai ales n zona monumentului Trophaeum Traiani i ruinelor cetii romano-bizantine de la Adamclisi i exploatri miniere de suprafa (cariere de piatr). n zonele acoperite cu vegetaie forestier se desfoar activiti de vntoare.

  4.4. Desemnarea sitului (vezi observaiile privind datele cantitative mai jos):

  4.5. Tip de proprietate:

  Aproximativ 30% proprietate public de stat i restul proprietate privat de stat i individual.

  4.6 Documentaie:

  Documentaie General:Baza de date SOR

  4.7. Istoric (se va completa de ctre Comisie)

  Data Cmpul modificat Descriere

  |______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________|

 • 100 A 35 - 140 A 20 -Pasunatul 160 B 10 0Managementul forestier general 301 A 2 -Cariere 230 B 5 -Vanatoare 502 B 5 -Drumuri, drumuri auto400 A 10 -Zone urbanizate, habitare umana 690 C 1 0Alte impacte determinate de turism si recreere

  ce nu au fost mentionate mai sus421 A 0 -Depozitarea deseurilor menajere

  - Activiti i consecine n jurul situluiCod Activitate Intensitate % Infl.

  100 A 35 -Cultivare 140 A 35 -Pasunatul 400 A 10 -Zone urbanizate, habitare umana 502 B 10 -Drumuri, drumuri auto

  Organismul responsabil pentru managementul sitului:6.2. Managementul sitului

  Planuri de management ale sitului:Nu exist plan de management.

  7. HARTA SITULUIHarta fizic, Scara, Proiecie : Harta digital a Romniei (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

  Specificai dac limitele sunt disponibile n format digital : Da, n format digital ESRI .shp, n proiecie naional Stereo 1970

  Specificai dac se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme

  8. FOTOGRAFII

  Denumirea fiierului Persoana care a furnizat fiieruROSPA0001_66_Cetatea_Adamclisi.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0001_66_Monumentul_triumfal_Tropaeum_Traiani.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0001_66_Vedere_de_ansamblu_Adamclisi.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CT

 • FORMULARUL STANDARD NATURA 2000pentru ariile de protecie special (SPA)

  1.1 Tip

  J

  1.2 Codul sitului

  ROSPA0002

  1.3 Data completrii

  200612

  1.4 Data actualizri

  1. IDENTIFICAREA SITULUI

  1.5 Legturi cu alte situri Natura 2000:ROSCI0022J Canaralele Dunrii

  ROSCI0053F Dealul Alah Bair

  Grupul de lucru Natura2000

  1.6 Responsabili

  1.7 NUMELE SITULUI : Allah Bair - Capidava

  Data propunerii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SPA:

  Data desemnrii ca sit SAC

  1.8 Datele indicrii i desemnrii/clasificrii sitului

  2. LOCALIZAREA SITULUI2.1. Coordonatele sitului

  E 28 7' 31''

  2.2. Suprafaa sitului (ha)

  11 645.1

  2.3. Lungimea sitului (km) Min.

  0

  Max.

  217

  Med.

  54

  Latitudine Longitudine2.4. Altitudine (m)

  Alpin Continental Panonic PonticStepic

  X

  2.6. Regiunea biogeografic

  N 44 29' 5''

  2.5 Regiunile administrativeNUTS Numele judeului%RO023 Consanta77RO035 Ialomia23

  Cod Specie Populaie: Rezident Cuibrit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global3.2.a. Specii de psri enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE

  A393 Phalacrocorax pygmeus 230-280 i C B C BA397 Tadorna ferruginea 6-8 p A B B BA379 Emberiza hortulana D B C CA402 Accipiter brevipes 3-5 p >30 i B A C AA229 Alcedo atthis 70-80 p D C C CA089 Aquila pomarina 40-50 i D B C BA021 Botaurus stellaris 2-5 p C B C BA215 Bubo bubo 8-10 p C A C BA133 Burhinus oedicnemus 20-30 p C B C BA403 Buteo rufinus 4-5 p B A C AA243 Calandrella brachydactyla 100-120 p C A C BA224 Caprimulgus europaeus 110-120 p C C C BA080 Circaetus gallicus 6-7 p C A B AA081 Circus aeruginosus 8-10 p D B C CA082 Circus cyaneus 50-60 i C B C BA083 Circus macrourus 15-20 i C B C AA084 Circus pygargus >1 p 60-70 i C A B AA231 Coracias garrulus 90-100 p B A C BA238 Dendrocopos medius 15-18 p D C C CA429 Dendrocopos syriacus 70-80 p C A C BA236 Dryocopus martius 15-20 p D C C CA075 Haliaeetus albicilla 4-6 i C A B BA092 Hieraaetus pennatus >5 i C B C AA338 Lanius collurio 1200-1300 p C B C BA339 Lanius minor 120-130 p C B C AA177 Larus minutus 400-600 i B B C BA246 Lullula arborea 120-150 p D A C BA242 Melanocorypha calandra 80-90 p C A C BA073 Milvus migrans 4-5 p B A B AA533 Oenanthe pleschanka 12-15 p C A C BA234 Picus canus 20-30 p D C C C

 • 5. STATUTUL DE PROTECIE AL SITULUI I LEGTURA CU SITURILE CORINE BIOTOP5.1. Clasificare la nivel naional i regional

  6. ACTIVITILE ANTROPICE I EFECTELE LOR N SIT I N VECINTATE6.1. Activiti antropice, consecinele lor generale i suprafaa din sit afectat

  Cod % CLC Clase de habitate4.1. Caracteristici generale ale sitului4. DESCRIEREA SITULUI

  Ruri, lacuri8N06 511, 512

  Culturi (teren arabil)46N12 211 - 213

  Puni13N14 231

  Alte terenuri arabile3N15 242, 243

  Alte terenuri arabile3N15 242, 243

  Pduri de foioase22N16 311

  Pduri de amestec3N19 313

  Vii i livezi2N21 221, 222

  - Activiti i consecine n interiorul situluiCod Activitate Intensitate % Infl.

  140 B 15 -Pasunatul

  Alte caracteristici ale sitului:

  Rezervaia natural Dealul Alah Bair este deosebit de important din punct de vedere floristic, adpostete specii endemice, rare i periclitate pentru flora Romniei. Acest sit adpostete aproximativ 30 de specii rare petrofile de origine pontic, balcanic, pontic- balcanic i pontic-mediteranean. Dealul reprezinta i o zon fosilifer deosebit de bogat cu o faun fosil reprezentat de toate grupele majore de nevertebrate. Pe lng importana geologic i geomorfologic trebuie menionat i valoarea peisagistic a zonei.Pe malul Dunrii se afl ruinele cetii Capidava, ntemeiat la nceputul secolului al II lea d.C.

  4.2. Calitate i importan:Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

  categorii:a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 39b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 72c) numar de specii periclitate la nivel global: 4

  Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:Falco vespertinusMilvus migransBubo buboButeo rufinusCircus pygargus

  si alte specii stepice.

  Situl este important in perioada de migratie pentru rapitoare.

  4.3. Vulnerabilitate:

  Rezervaia natural Dealul Alah Bair este supus presiunii antropice mai ales prin activitatea tradiional de punat i prin turismul practicat ocazional, cu ocazia srbtorii cretin-ortodoxe Izvorul Tamaduirii (izvorul este amplasat la poalele dealului.

  4.4. Desemnarea sitului (vezi observaiile privind datele cantitative mai jos):Dealul Alah Bair este arie natural protejat, categoria rezervaie natural (L.5/2000, cod arie natural protejat 2367.Rezervaia Dealul Alah Bair a fost pus niial sub protecie prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Judeean Constana.

  4.5. Tip de proprietate:

  Rezervaia Natural Dealul Alah Bair cu o suprafa de 10 ha (Legea 5/2000), se afl n fond forestier de stat, teritoriul acesteia fiind nscris n descrierea parcelar a Amenajamentului Silvic n vigoare pt. O.S. Hrova.Restul teritoriului sitului este reprezentat de aproximativ 80 % proprietate privat de stat i individual, restul fiind proprietate public de stat.

  4.6 Documentaie:

  Baza de date SOR

  4.7. Istoric (se va completa de ctre Comisie)

  Data Cmpul modificat Descriere

  |______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________|

 • 620 C 10 -Activitati sportive si recreative in aer liber502 B 7 -Drumuri, drumuri auto 100 A 20 -Cultivare160 C 5 0Managementul forestier general 220 B 5 0Pescuit sportiv243 A 3 -Braconaj, otravire, capcane 840 A 5 -Inundarea520 B 10 -Navigatie 290 B 5 -Vanatoare, pescuit sau activitati de colectare la

  care nu se refera mai sus

  - Activiti i consecine n jurul situluiCod Activitate Intensitate % Infl.

  100 A 25 -Cultivare 140 A 20 -Pasunatul 290 B 5 0Vanatoare, pescuit sau activitati de colectare la

  care nu se refera mai sus400 A 30 -Zone urbanizate, habitare umana

  421 B 0 -Depozitarea deseurilor menajere 520 B 0 -Navigatie

  Organismul responsabil pentru managementul sitului:Rezervaia natural Dealul Alah Bair se afl n custodia Direciei Silvice Constana, O.S. Hrova.

  6.2. Managementul sitului

  Planuri de management ale sitului:Planul de management pentru aria natural protejat Dealul Alah Bair este n curs de elaborare de ctre custodele legal (D.S. Constana, O.S. Hrova). S-a elaborat regulamentul rezervaiei.

  7. HARTA SITULUIHarta fizic, Scara, Proiecie : Harta digital a Romniei (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

  Specificai dac limitele sunt disponibile n format digital : Da, n format digital ESRI .shp, n proiecie naional Stereo 1970

  Specificai dac se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme

  8. FOTOGRAFII

  Denumirea fiierului Persoana care a furnizat fiieruROSPA0002_66_Dealul_Allah_Bair.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0002_66_Dealul_Allah_Bair_2.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0002_66_Dealul_Allah_Bair_3.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0002_66_Dealul_Allah_Bair_4.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0002_66_Dealul_Allah_Bair_5.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0002_66_Dianthus_sp.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CT

 • FORMULARUL STANDARD NATURA 2000pentru ariile de protecie special (SPA)

  1.1 Tip

  J

  1.2 Codul sitului

  ROSPA0003

  1.3 Data completrii

  200612

  1.4 Data actualizri

  1. IDENTIFICAREA SITULUI

  1.5 Legturi cu alte situri Natura 2000:ROSCI0132J Oltul Mijlociu - Cibin - Hrtibaciu

  Grupul de lucru Natura2000

  1.6 Responsabili

  1.7 NUMELE SITULUI : Avrig - Scorei - Fgra

  Data propunerii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SPA:

  Data desemnrii ca sit SAC

  1.8 Datele indicrii i desemnrii/clasificrii sitului

  2. LOCALIZAREA SITULUI2.1. Coordonatele sitului

  E 24 37' 8''

  2.2. Suprafaa sitului (ha)

  2 788.1

  2.3. Lungimea sitului (km) Min.

  369

  Max.

  453

  Med.

  403

  Latitudine Longitudine2.4. Altitudine (m)

  Alpin Continental

  X

  Panonic PonticStepic2.6. Regiunea biogeografic

  N 45 47' 21''

  2.5 Regiunile administrativeNUTS Numele judeului%RO072 Braov55.4RO076 Sibiu44.6

  Cod Specie Populaie: Rezident Cuibrit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global3.2.a. Specii de psri enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE

  A229 Alcedo atthis 40 p D B C BA255 Anthus campestris R D B C CA091 Aquila chrysaetos 4 i D B C CA222 Asio flammeus R D B C CA224 Caprimulgus europaeus 60 p D B C CA031 Ciconia ciconia 120-140 p B A B BA081 Circus aeruginosus 1-2 p D B C CA082 Circus cyaneus 40 i D B C CA122 Crex crex 80-160 p C B C BA238 Dendrocopos medius 10-12 p D B C CA429 Dendrocopos syriacus 10-20 p D B C CA236 Dryocopus martius 7-10 p D B C CA379 Emberiza hortulana 1-2 p D B C CA103 Falco peregrinus 2 i D B C CA097 Falco vespertinus 40 i D B C CA321 Ficedula albicollis RC D B C CA320 Ficedula parva R D B C CA022 Ixobrychus minutus 40 p D B C CA339 Lanius minor RC D B C CA246 Lullula arborea RC D B C CA068 Mergus albellus 10-15 i RC C B C CA094 Pandion haliaetus 10 i D B C CA151 Philomachus pugnax RC D B C CA234 Picus canus 10-20 p D B C CA307 Sylvia nisoria 20-30 p D B C C

  Cod % CLC Clase de habitate4.1. Caracteristici generale ale sitului4. DESCRIEREA SITULUI

  Ruri, lacuri43N06 511, 512

  Ruri, lacuri10N06 511, 512

  Mlatini, turbrii12N07 411, 412

 • 5. STATUTUL DE PROTECIE AL SITULUI I LEGTURA CU SITURILE CORINE BIOTOP5.1. Clasificare la nivel naional i regional

  6. ACTIVITILE ANTROPICE I EFECTELE LOR N SIT I N VECINTATE6.1. Activiti antropice, consecinele lor generale i suprafaa din sit afectat

  Culturi (teren arabil)23N12 211 - 213

  Puni5N14 231

  Alte terenuri arabile7N15 242, 243

  - Activiti i consecine n interiorul situluiCod Activitate Intensitate % Infl.

  180 A 10 -Incendiere 230 A 10 -Vanatoare

  - Activiti i consecine n jurul sitului

  Alte caracteristici ale sitului:

  Situl se desfasoara in regiunea continentala, cuprinzand cursul mijlociu al Oltului.

  4.2. Calitate i importan:Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

  categorii:a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 86c) numar de specii periclitate la nivel global: 2

  Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:Crex crexCiconia ciconiaAquila pomarina

  Situl este important in perioada de migratie si iernare pentru pasarile de balta.

  In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

  canditat ca sit RAMSAR.

  Sursa: APM-BV Ioaniescu A Apr 9 2006 1:42PM : Importana suprafeei propuse pentru declarare ca Sit Natura 2000 se datoreaz n primul rnd populaiilor de psri slbatice i habitatelor acestora. Oltul reprezint un coridor ecologic de migraie i dispersie pentru populaiile de psri care face legtura ntre diferite zone geografice ale Romniei i Europei. Sunt astfel legate Depresiunile Braovului, Fgraului i Cmpia Transilvaniei, sudul rii de Transilvania etc. Oltul este recunoscut ca una dintre cile importante de migraie ale psrilor. Sunt bine reprezentate att speciile de psri cuibritoare ct i cele de pasaj i chir de iarn. Au fost determinate specii vulnerabile, n pericol sau cu alte statute nefavorabile de conservare, conform Directivei Psri, Conveniei de la Berna si Bonn, Statutului European de Ameninare (European reat Status), categoriei SPEC etc. Dintre speciile cuibritoare, sunt importante pentru zon: Ixobrychus minutus, Crex crex, Porzana porzana. Din acest punct de vedere, habitatele umede perimetrale, formate din mlatini, canale, fnee umede sunt perimetre cheie pentru conservarea acestora. Crex crex cuibrete inclusiv n culturi de gru sau lucern. Dintre speciile de pasaj sau care ierneaz n zon, sunt reprezentative: Gavia arctica, G. stellata, Casmerodius albus. n perioadele de migraie (toamna si primvara), mpreun cu perioadele cnd psrile de ap ierneaz aici (poriuni de ap liber nengheat) populaia total a psrilor acvatice depete 30 000 - 40 000 de exemplare anual. Lacurile i zonele umede adiacente reprezint astfel puncte de maxim concentrare pentru psrile de ap, mai ales pentru palmipede (rae, liie). Suprafeele care rmn nengheate anumite perioade din timpul iernii reprezint cele mai importante arii de iernare din partea sudic i sud estic a Transilvaniei. ( Dr.ing.Dan Ionescu)

  4.3. Vulnerabilitate:

  Pe cursul mijlociu al Oltului apar incendieri ale stufului cu efecte nefaste asupra speciilor de pasari. Deasemenea, se practica vanatoarea. Pe unele portiuni exista acumulari de peturi si alte deseuri menajere.

  4.4. Desemnarea sitului (vezi observaiile privind datele cantitative mai jos):Sursa: APM-BV Ioaniescu A Jul 7 2006 2:43PM: APM Brasov si Facultatea de Silvicultura Brasov lucreaza in prezent la documentatia in vederea declararii zonei ca arie protejata

  4.5. Tip de proprietate:

  Cursul Oltului e proprietatea statului, terenurile din jur(fanete, terenuri agricole) sunt proprietati particulare.

  4.6 Documentaie:

  Baza de date SOR

  4.7. Istoric (se va completa de ctre Comisie)

  Data Cmpul modificat Descriere

  |______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________|

 • Cod Activitate Intensitate % Infl.421 B 10 -Depozitarea deseurilor menajere

  Organismul responsabil pentru managementul sitului:Pe teritoriul judetului Brasov, cursul Oltului cuprins in sit, strabate teritoriul administrativ al Municipiului Fagaras si urmatoarelor comune: Ucea de Jos, Vistea de Jos, Volia, Beclean, Mandra .

  6.2. Managementul sitului

  Planuri de management ale sitului:

  7. HARTA SITULUIHarta fizic, Scara, Proiecie : Harta digital a Romniei (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

  Specificai dac limitele sunt disponibile n format digital : Da, n format digital ESRI .shp, n proiecie naional Stereo 1970

  Specificai dac se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme

  8. FOTOGRAFII

  Denumirea fiierului Persoana care a furnizat fiieruROSPA0003_47_IM000450.jpg Moise Silvia - ANPMROSPA0003_47_IM000483.jpg Moise Silvia - ANPMROSPA0003_47_IM000500.jpg Moise Silvia - ANPMROSPA0003_47_IM000527.jpg Moise Silvia - ANPMROSPA0003_47_PICT0145.jpg Moise Silvia - ANPM

 • FORMULARUL STANDARD NATURA 2000pentru ariile de protecie special (SPA)

  1.1 Tip

  C

  1.2 Codul sitului

  ROSPA0004

  1.3 Data completrii

  200612

  1.4 Data actualizri

  1. IDENTIFICAREA SITULUI

  1.5 Legturi cu alte situri Natura 2000:ROSCI0005H Balta Alb - Amara - Jirlu - Lacul Srat Cineni

  Grupul de lucru Natura2000

  1.6 Responsabili

  1.7 NUMELE SITULUI : Balta Alb - Amara - Jirlu

  Data propunerii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SPA:

  Data desemnrii ca sit SAC

  1.8 Datele indicrii i desemnrii/clasificrii sitului

  2. LOCALIZAREA SITULUI2.1. Coordonatele sitului

  E 27 13' 20''

  2.2. Suprafaa sitului (ha)

  4 509.6

  2.3. Lungimea sitului (km) Min.

  7

  Max.

  100

  Med.

  35

  Latitudine Longitudine2.4. Altitudine (m)

  Alpin Continental Panonic PonticStepic

  X

  2.6. Regiunea biogeografic

  N 45 10' 12''

  2.5 Regiunile administrativeNUTS Numele judeului%RO021 Brila42.1RO022 Buzu57.9

  Cod Specie Populaie: Rezident Cuibrit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global3.2.a. Specii de psri enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE

  A293 Acrocephalus melanopogon 50-60 i D C C CA229 Alcedo atthis 4-5 p D C C CA255 Anthus campestris 100-110 p C C C CA089 Aquila pomarina 20-22 i C B B BA029 Ardea purpurea 32-46 p 120-150 i B B B BA024 Ardeola ralloides 60-80 i D B B BA060 Aythya nyroca 22-33 p 800-1000 i C B B AA021 Botaurus stellaris 8-10 p D C C CA396 Branta ruficollis 460-520 i B B B AA133 Burhinus oedicnemus 4-5 p 30-40 i D B B AA224 Caprimulgus europaeus 20-40 i D C C CA138 Charadrius alexandrinus 12-13 i D B B BA139 Charadrius morinellus 2-5 i B B B BA196 Chlidonias hybridus 20 p 500-1100 i D B B BA197 Chlidonias niger 400-500 i D B B BA031 Ciconia ciconia 12 p 200-300 i C B B BA030 Ciconia nigra 44-61 i C B B BA081 Circus aeruginosus 26-28 p D B B BA082 Circus cyaneus 20-30 i D B B BA084 Circus pygargus 10-12 i D B B BA231 Coracias garrulus 8-10 p D C C CA122 Crex crex 60-70 i C B B BA038 Cygnus cygnus 40-50 i B B B BA429 Dendrocopos syriacus 30-40 p D C C CA026 Egretta garzetta 200-500 i C B B BA098 Falco columbarius 4-5 i 4-5 i D B B BA103 Falco peregrinus 2-3 i C B B BA321 Ficedula albicollis 60-70 i D C C CA002 Gavia arctica 4-9 i D C C CA001 Gavia stellata 1-4 i D C C CA135 Glareola pratincola 200-220 i D B B BA127 Grus grus 120-150 i D B B BA075 Haliaeetus albicilla 2-3 i C B B BA131 Himantopus himantopus 14-40 p D B B BA022 Ixobrychus minutus 30-60 p D B B BA338 Lanius collurio 60-70 p D C C CA339 Lanius minor 80-90 p D C C CA176 Larus melanocephalus 40-50 i C B B BA246 Lullula arborea RC D C C C

 • A242 Melanocorypha calandra 200-300 i D C C CA068 Mergus albellus 20-22 i D B B BA023 Nycticorax nycticorax 120-200 i D B B BA020 Pelecanus crispus 40-50 i B B B BA019 Pelecanus onocrotalus 80-200 i C C C CA393 Phalacrocorax pygmeus 40-70 i 120-140 i C B C BA151 Philomachus pugnax 1200-1500 i D B B BA234 Picus canus D C C CA034 Platalea leucorodia 40-52 p 120-170 i B B B BA032 Plegadis falcinellus 60-90 i D B B BA140 Pluvialis apricaria 80-100 i D B B BA120 Porzana parva 25-40 p D B B BA119 Porzana porzana 20-30 i D B B BA121 Porzana pusilla 2 p D B B BA132 Recurvirostra avosetta 8-12 p D B B BA195 Sterna albifrons 30-40 i D B B BA193 Sterna hirundo 30-70 p 1200-1500 i D B B BA166 Tringa glareola 300-400 i D B B BA170 Phalaropus lobatus 20-30 i D B B B

  Cat. Specia Populaie Motiv3.3. Alte specii importante de flor i faun

  B Acrocephalus arundinaceus D C B Acrocephalus melanopogon D CB Acrocephalus palustris D C B Acrocephalus schoenobaenus D CB Acrocephalus scirpaceus D C B Alauda arvensis D CB Alcedo atthis D C B Anas acuta D CB Anas clypeata C C B Anas crecca C CB Anas penelope C C B Anas platyrhynchos C CB Anas querquedula C C B Anas strepera C CB Anser albifrons C C B Anser albifrons B CB Anser anser C C B Anser erythropus B CB Anser fabalis C C B Anthus campestris C CB Aquila pomarina C C B Ardea cinerea C CB Ardea purpurea B C B Ardeola ralloides D CB Asio otus D C B Aythya ferina C CB Aythya fuligula C C B Aythya nyroca C CB Botaurus stellaris D C B Branta ruficollis B CB Burhinus oedicnemus D C B Calidris alpina D CB Calidris ferruginea C C B Calidris minuta D CB Caprimulgus europaeus D C B Carduelis cannabina D CB Carduelis carduelis D C B Carduelis chloris D CB Charadrius alexandrinus D C B Charadrius dubius C CB Charadrius hiaticula C C B Charadrius morinellus B CB Chlidonias hybridus D C B Chlidonias niger D CB Ciconia ciconia C C B Ciconia nigra C CB Circus aeruginosus D C B Circus cyaneus D CB Circus pygargus D C B Coracias garrulus D CB Crex crex C C B Cuculus canorus D CB Cygnus cygnus B C B Cygnus olor C CB Delichon urbica D C B Dendrocopos syriacus D CB Egretta alba C C B Egretta garzetta C CB Emberiza rustica D C B Erithacus rubecula D CB Falco columbarius D C B Falco peregrinus C CB Ficedula albicollis D C B Fringilla coelebs D CB Fulica atra C C B Galerida cristata D CB Gallinago gallinago D C B Gavia arctica D CB Gavia stellata D C B Glareola pratincola D CB Grus grus D C B Haliaeetus albicilla C CB Himantopus himantopus D C B Hirundo rustica D C

 • B Ixobrychus minutus D C B Lanius collurio D CB Lanius minor D C B Larus cachinnans C CB Larus canus C C B Larus melanocephalus C CB Larus ridibundus C C B Limosa limosa C CB Locustella luscinioides D C B Lullula arborea D CB Luscinia megarhynchos D C B Melanocorypha calandra D CB Mergus albellus D C B Merops apiaster D CB Miliaria calandra D C B Motacilla alba D CB Motacilla flava D C B Muscicapa striata D CB Netta rufina C C B Numenius arquata C CB Nycticorax nycticorax D C B Oriolus oriolus D CB Parus ater cypriotes D C B Pelecanus crispus B CB Pelecanus onocrotalus C C B Phalacrocorax pygmeus C CB Phalaropus lobatus D C B Philomachus pugnax D CB Phoenicurus ochruros D C B Picus canus D CB Platalea leucorodia B C B Plegadis falcinellus D CB Pluvialis apricaria D C B Pluvialis squatarola C CB Podiceps cristatus D C B Podiceps grisegena D CB Podiceps nigricollis C C B Porzana parva D CB Porzana porzana D C B Porzana pusilla D CB Recurvirostra avosetta D C B Remiz pendulinus D CB Riparia riparia C C B Saxicola rubetra D CB Saxicola torquata D C B Sterna albifrons D CB Sterna hirundo D C B Sturnus vulgaris C CB Tachybaptus ruficollis D C B Tadorna tadorna C CB Tringa erythropus C C B Tringa glareola D CB Tringa nebularia C C B Tringa stagnatilis C CB Tringa totanus D C B Turdus merula D CB Turdus philomelos D C B Upupa epops D CB Vanellus vanellus C C

  Cod % CLC Clase de habitate4.1. Caracteristici generale ale sitului4. DESCRIEREA SITULUI

  Ruri, lacuri74N06 511, 512

  Mlatini, turbrii23N07 411, 412

  Puni3N14 231

  Alte caracteristici ale sitului:

  Situl aparine subunitii de step a Cmpiei Romne de Est (Cmpia Rmnicului, Cmpia Brganului).Aceast subunitate prezint o desfurare a vegetaiei i solurilor n benzi orientate de la nord la sud. Este efectul direct al modificrii circulaiei aerului i manifestrii factorilor climatici sub influena curburii Carpailor. Exist ca tipuri de soluri cernoziomuri, solonceacuri i soloneuri, soluri aluvionare i aluviuni pe suprafee ntinse. Pe aceste soluri se ntind terenuri agricole, pajiti stepice, pajiti dominate de specii halofile. Pe acestea din urm ntlnim specii ca Salicornia herbaceea, Kochia prostata, Camphorosma annua, etc. Pe lng terenurile agricole se gsesc pajiti modificate de firu cu bulb (Poa bulbosa), pelini (Artemisia austriaca), alior (Euphorbia seguieriana), brboas (Botriochloa ischaemum). Exist numeroase plantaii de salcm (Robinia pseudacacia), pduri de lunc, zvoaie cu tufriuri de ctin roie (Tamarix ramosissima) alturi de Hippophae rhamnoides, Rosa canina, Cornus sanguinea i specii de arbori, mai ales Populus alba.

  4.2. Calitate i importan:Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

  categorii:a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 62b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 70c) numar de specii periclitate la nivel global: 7

  Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:Egreta albaBotaurus stellarisArdea purpureaPlatalea leucorodiaAytya nyrocaCircus aeruginosusCharadrius alexandrinus

  Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:Aytya nyrocaPelecanus onocrotalus si crispusPhilomachus pugnaxAnser albifrons

  si specii de rate.

 • 5. STATUTUL DE PROTECIE AL SITULUI I LEGTURA CU SITURILE CORINE BIOTOP5.1. Clasificare la nivel naional i regional

  6. ACTIVITILE ANTROPICE I EFECTELE LOR N SIT I N VECINTATE6.1. Activiti antropice, consecinele lor generale i suprafaa din sit afectat

  - Activiti i consecine n interiorul situluiCod Activitate Intensitate % Infl.

  110 A 10 -Utilizarea pesticidelor 141 B 20 +Abandonarea sistemelor pastorale160 A 5 +Managementul forestier general 165 A 2 -Indepartarea latarisului164 A 5 -Curatarea padurii 170 B 5 +Cresterea animalelor171 B 2 +Furajare stocuri de animale 180 A 5 -Incendiere210 A 10 +Pescuit profesionist(industrial) 211 A 5 +Pescuit intr-o locatie fixa243 A 10 -Braconaj, otravire, capcane 244 A 5 -Alte forme de luare(extragere)320 A 5 -Mine 400 B 2 -Zone urbanizate, habitare umana421 B 2 -Depozitarea deseurilor menajere 422 A 2 -Depozitarea deseurilor industriale423 A 2 -Depozitarea materialelor inerte(nereactive) 490 B 5 -Urbanizarea, industrializarea si alte activitati

  similare502 A 2 -Drumuri, drumuri auto 506 A 5 -Aerodrom, heliodrom 503 A 5 -Linii de cale ferata, TGV 510 A 2 -Transportul energiei511 A 2 -Linii electrice 608 C 1 -Locuri de campare si zone de parcare pentru

  rulote621 A 2 -Sporturi nautice 967 A 2 -Antagonism cu animalele domestice976 A 2 -Pagube produse de speciile introduse pentru

  vanatoare701 A 10 -Poluarea apei

  702 A 2 -Poluarea aerului 920 A 10 -Secarea 130 A 5 +Irigarea 161 A 5 +Plantare de pdure730 A 1 -Manevre militare 604 A 2 -Circuit (auto),trasee

  Situl este important pentru iernat pentru pasari de balta.

  In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

  canditat ca sit RAMSAR.

  4.3. Vulnerabilitate:

  Situl se ntinde pe o suprafa considerabil unde exist terenuri agricole pe care se practic agricultur intensiv, bli mai mult sau mai puin colmatate, cursuri de ap din care se remarc rul Buzu al crui curs a fost deviat cu cteva zeci de ani n urm, izlazuri comunale, terenuri degradate datorit srturilor ( neutilizate de proprietari), crnguri (n special pe braul vechi al Buzului), pduri de lunc. Pentru ocrotirea psrilor i conservarea anumitor specii, consider c situl este vulnerabil la:extinderea suprafeelor agricole, utilizarea n practicile agricole de tehnologii noi, utilaje mecanizate performante, folosirea fertilizatorilor i a pesticidelor n mod necontrolat, defriri de pomi rzlei i pduri de lizier, tieri necontrolate din pdurile de lunc, colectarea de ciuperci, de melci, broate, colectarea oulelor de psri slbatice. Deasemenea braconajul, vntoarea cu plase sau capcane neautorizate, masacrarea psrilor strictoare zonelor piscicole(n special pelicani i cormorani), vntoarea cu gonaci , vntoarea n apropierea locurilor de cuibrit sunt realiti care nu pot fi neglijate.Numrul psrilor limnicole poate scdea odat cu decolmatrile excesive i practicarea pisciculturii intensive i extensive.Cinii care insoesc turmele distrug oule, puii i juvenilii.Arderea stufului n perioade interzise, arderea miritilor i prloagelor , needucarea ecologic a localnicilor sunt motive de ngrijorare. Amenajarea unor platforme pentru deeuri menajere este o urgen ca i interzicerea deversrilor de substane reziduale n bli, iazuri, canale, mocirle, gropi neastupate. Situl va fi vulnerabil la lucrri de infrastructur care vor utiliza utilaje mecanice grele de transport, la reelele electrice, centrale eoliene, mori de vnt, ci ferate, aerodroame,la circulaie intens de vehicole motorizate, instalaii de ventilaii puternice, exploatri industriale ale petelui cu utilaje necorespunztoare, curse de motociclete sau autovehicole, construirea de localuri publice pentru distracie.

  4.4. Desemnarea sitului (vezi observaiile privind datele cantitative mai jos):Balta Amara, Balta Alba si Jirlau au statut de rezervatii naturale prin Legea nr. 5/2000.

  4.5. Tip de proprietate:

  Situl se intinde pe o suprafa de peste 50000ha, suprafaa fiind constituit din terenuri agricole, lucii de ap srturoase i salmastre, crnguri, pduri de lunc, islazuri, terenuri degradate srturoase, cursuri de ap dintre care cel mai important este rul Buzu. Formele de proprietate sunt diverse, de la proprietate public de stat pentru albiile rurilor, pdurile de lunc administrate de ocoalele silvice, proprietate public aparinnd unitilor administrativ teritoriale (islazuri, crnguri), proprietate privat aparinnd unitilor administrative, proprietate privat aparinnd persoanelor juridice, proprietate privat aparinnd persoanelor fizice.

  4.6 Documentaie:

  Baza de date SOR

  4.7. Istoric (se va completa de ctre Comisie)

  Data Cmpul modificat Descriere

  |______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________|

 • - Activiti i consecine n jurul situluiCod Activitate Intensitate % Infl.

  101 A 10 -Modificarea practicilor de cultivare 110 A 5 -Utilizarea pesticidelor170 B 2 +Cresterea animalelor 243 A 2 -Braconaj, otravire, capcane320 B 2 -Mine 400 B 2 -Zone urbanizate, habitare umana410 B 1 -Zone industriale sau comerciale 421 B 2 -Depozitarea deseurilor menajere422 A 2 -Depozitarea deseurilor industriale 423 A 5 -Depozitarea materialelor inerte(nereactive)502 B 5 -Drumuri, drumuri auto 503 A 5 -Linii de cale ferata, TGV506 A 5 -Aerodrom, heliodrom 511 A 2 -Linii electrice604 A 2 -Circuit (auto),trasee 608 C 2 +Locuri de campare si zone de parcare pentru

  rulote701 A 10 -Poluarea apei 702 A 2 -Poluarea aerului852 A 10 -Modificarea structurii cursurilor de apa

  continentale967 B 1 -Antagonism cu animalele domestice

  973 A 10 -Introducerea de boli

  Organismul responsabil pentru managementul sitului:6.2. Managementul sitului

  Planuri de management ale sitului:

  7. HARTA SITULUIHarta fizic, Scara, Proiecie : Harta digital a Romniei (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

  Specificai dac limitele sunt disponibile n format digital : Da, n format digital ESRI .shp, n proiecie naional Stereo 1970

  Specificai dac se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme

  8. FOTOGRAFII

  Denumirea fiierului Persoana care a furnizat fiieruROSPA0004_49_Lacul_Jirlau.jpg Risnoveanu Mihaela - APM-BRROSPA0004_80_avosetta_s.a.jpg Toma Georgeta - APM-BZROSPA0004_80_Califari_la_B._Amara.jpg Toma Georgeta - APM-BZROSPA0004_80_Egreta,_Tiganus_,_Cioc_intors.jpg Toma Georgeta - APM-BZROSPA0004_80_Egrete.jpg Toma Georgeta - APM-BZROSPA0004_80_Fluierari.jpg Toma Georgeta - APM-BZROSPA0004_80_Garlite_la_Amara.jpg Toma Georgeta - APM-BZROSPA0004_80_Grus_grus.jpg Toma Georgeta - APM-BZROSPA0004_80_Piciorong.jpg Toma Georgeta - APM-BZ

 • FORMULARUL STANDARD NATURA 2000pentru ariile de protecie special (SPA)

  1.1 Tip

  C

  1.2 Codul sitului

  ROSPA0005

  1.3 Data completrii

  200612

  1.4 Data actualizri

  1. IDENTIFICAREA SITULUI

  1.5 Legturi cu alte situri Natura 2000:ROSCI0006C Balta Mic a Brilei

  ROSCI0012D Braul Mcin

  ROSPA0040D Dunrea Veche - Braul Mcin

  Grupul de lucru Natura2000

  1.6 Responsabili

  1.7 NUMELE SITULUI : Balta Mic a Brilei

  Data propunerii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SPA:

  Data desemnrii ca sit SAC

  1.8 Datele indicrii i desemnrii/clasificrii sitului

  2. LOCALIZAREA SITULUI2.1. Coordonatele sitului

  E 27 54' 31''

  2.2. Suprafaa sitului (ha)

  20 460.4

  2.3. Lungimea sitului (km) Min.

  0

  Max.

  30

  Med.

  5

  Latitudine Longitudine2.4. Altitudine (m)

  Alpin Continental Panonic PonticStepic

  X

  2.6. Regiunea biogeografic

  N 44 59' 51''

  2.5 Regiunile administrativeNUTS Numele judeului%RO021 Brila98RO023 Consanta1RO035 Ialomia1

  Cod Specie Populaie: Rezident Cuibrit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global3.2.a. Specii de psri enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE

  A229 Alcedo atthis 30 p D B C AA089 Aquila pomarina 200 i C B C BA029 Ardea purpurea 80-90 p D B C AA024 Ardeola ralloides 300-400 p C B C AA060 Aythya nyroca 50-70 p C B C AA021 Botaurus stellaris 10-40 p D B C AA396 Branta ruficollis 200 i C B C AA196 Chlidonias hybridus 180 p C B C AA031 Ciconia ciconia 4 p D B C AA030 Ciconia nigra 6-7 p 48 i D B C AA081 Circus aeruginosus 24 p C B C AA231 Coracias garrulus 25-30 p D B C AA122 Crex crex 20 p C B C AA027 Egretta alba 70-80 p C B C AA026 Egretta garzetta 420-480 p C B C AA097 Falco vespertinus 200 i C B C AA127 Grus grus 44 i C B C AA075 Haliaeetus albicilla 2 p C B C AA022 Ixobrychus minutus 70-80 p C B C AA073 Milvus migrans 2 p C B C AA023 Nycticorax nycticorax 250-350 p C B C AA393 Phalacrocorax pygmeus 100 p C B C AA034 Platalea leucorodia 80-120 p C B C AA032 Plegadis falcinellus 60-70 p B B C AA193 Sterna hirundo 200 p D B C A

  Cat. Specia Populaie Motiv3.3. Alte specii importante de flor i faun

  B Acrocephalus arundinaceus D C B Acrocephalus palustris D CB Acrocephalus schoenobaenus D C B Acrocephalus scirpaceus D C

 • B Actitis hypoleucos D C B Alauda arvensis D CB Alcedo atthis D C B Anas acuta D CB Anas clypeata D C B Anas penelope D CB Anas platyrhynchos D C B Anas strepera D CB Anser albifrons D C B Anser anser D CB Anthus pratensis D C B Anthus trivialis D CB Aquila pomarina C C B Ardea cinerea D CB Ardea purpurea D C B Ardeola ralloides C CB Asio otus D C B Aythya ferina D CB Aythya nyroca C C B Botaurus stellaris D CB Branta ruficollis C C B Carduelis cannabina D CB Carduelis carduelis D C B Carduelis chloris D CB Carduelis spinus D C B Chlidonias hybridus C CB Ciconia ciconia D C B Ciconia nigra D CB Circus aeruginosus C C B Coccothraustes coccothraustes D CB Coracias garrulus D C B Crex crex C CB Cuculus canorus D C B Cygnus olor D CB Delichon urbica C B Egretta alba C CB Egretta garzetta C C B Erithacus rubecula D CB Falco vespertinus C C B Fringilla coelebs D CB Fringilla montifringilla D C B Fulica atra D CB Grus grus C C B Haliaeetus albicilla C CB Hippolais icterina D C B Hippolais pallida D CB Hirundo rustica D C B Ixobrychus minutus C CB Jynx torquilla D C B Lanius collurio D CB Larus cachinnans D C B Larus ridibundus D CB Locustella fluviatilis D C B Locustella luscinioides D CB Luscinia luscinia D C B Luscinia megarhynchos D CB Merops apiaster D C B Miliaria calandra D CB Milvus migrans C C B Motacilla alba D CB Motacilla flava D C B Muscicapa striata D CB Nycticorax nycticorax C C B Oriolus oriolus D CB Otus scops D C B Phalacrocorax carbo C CB Phalacrocorax pygmeus C C B Phoenicurus phoenicurus D CB Phylloscopus collybita D C B Phylloscopus trochilus D CB Platalea leucorodia C C B Plegadis falcinellus B CB Podiceps cristatus D C B Podiceps grisegena D CB Podiceps nigricollis D C B Prunella modularis D CB Pyrrhula pyrrhula D C B Regulus regulus D CB Remiz pendulinus D C B Riparia riparia D CB Saxicola rubetra D C B Saxicola torquata D CB Serinus serinus D C B Sterna hirundo D CB Sturnus vulgaris D C B Sylvia atricapilla D CB Sylvia borin D C B Sylvia communis D CB Sylvia curruca D C B Tachybaptus ruficollis D CB Turdus merula D C B Turdus philomelos D CB Upupa epops D C B Vanellus vanellus D C

  Cod % CLC Clase de habitate4.1. Caracteristici generale ale sitului4. DESCRIEREA SITULUI

  Ruri, lacuri23N06 511, 512

  Mlatini, turbrii29N07 411, 412

  Pajiti naturale, stepe14N09 321

  Pduri de foioase32N16 311

  Habitate de pduri (pduri n tranziie)2N26 324

  Alte caracteristici ale sitului:

  4.2. Calitate i importan:Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

  categorii:a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 26b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 72c) numar de specii periclitate la nivel global: 6

 • 5. STATUTUL DE PROTECIE AL SITULUI I LEGTURA CU SITURILE CORINE BIOTOP5.1. Clasificare la nivel naional i regional

  6. ACTIVITILE ANTROPICE I EFECTELE LOR N SIT I N VECINTATE6.1. Activiti antropice, consecinele lor generale i suprafaa din sit afectat

  5.3. Relaiile sitului descris cu siturile Corine biotopCod Suprapunere % NumeJ085BR INSULA MICA A BRAILEI* 52.8

  Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:Colonii de ArdeidaeCiconia nigraAytya nyrocaHaliaetus albicilia

  Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de gaste si rate.

  Situl este important pentru iernat pentru gaste si rate.In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind sit RAMSAR.

  SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C4, C6.

  4.3. Vulnerabilitate:

  - intensificarea agriculturii schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiionale n

  agricultur intensiv, cu monoculturi mari, folosirea excesiv a chimicalelor, efectuarea lucrrilor numai cu

  utilaje i maini - schimbarea habitatului semi-natural (fnee, puni) datorit ncetrii activitilor

  agricole ca cositul sau punatul - braconaj - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul rurilor,

  pe zone de es, n turbrii - cositul n perioada de cuibrire - industrializare i extinderea zonelor urbane

  - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea psrilor in timpul cuibritului (colonii) -

  arderea vegetaiei (a miritii i a prloagelor) - scoaterea puilor pentru comer ilegal - reglarea cursurilor

  rurilor - electrocutare si coliziune in linii electrice - turismul in masa - amplasare de generatoare eoliene

  - nmulirea necontrolat a speciilor invazive - defririle, tierile ras i lucrrile silvice care au ca

  rezultat tierea arborilor pe suprafee mari - tierile selective a arborilor n vrsta sau a unor specii 23.

  adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci - mpduririle zonelor naturale sau seminaturale (puni,

  fnae etc.) - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul rurilor, pe zone de es 31. reglarea

  cursurilor rurilor - arderea stufului n perioada de cuibrire

  - deschiderea de canale de navigatie

  4.4. Desemnarea sitului (vezi observaiile privind datele cantitative mai jos):

  4.5. Tip de proprietate:

  4.6 Documentaie:

  Baza de date SOR

  4.7. Istoric (se va completa de ctre Comisie)

  Data Cmpul modificat Descriere

  |______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________|

 • Organismul responsabil pentru managementul sitului:6.2. Managementul sitului

  Planuri de management ale sitului:

  7. HARTA SITULUIHarta fizic, Scara, Proiecie : Harta digital a Romniei (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

  Specificai dac limitele sunt disponibile n format digital : Da, n format digital ESRI .shp, n proiecie naional Stereo 1970

  Specificai dac se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme

  8. FOTOGRAFII

  Denumirea fiierului Persoana care a furnizat fiieruROSPA0005_62_spa_balta_mica_a_brailei,_zona_giurgeni.jpg Mihai Reasilvia - APM-IL

 • FORMULARUL STANDARD NATURA 2000pentru ariile de protecie special (SPA)

  1.1 Tip

  A

  1.2 Codul sitului

  ROSPA0006

  1.3 Data completrii

  200612

  1.4 Data actualizri

  1. IDENTIFICAREA SITULUI

  Grupul de lucru Natura2000

  1.6 Responsabili

  1.7 NUMELE SITULUI : Balta Ttaru

  Data propunerii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SPA:

  Data desemnrii ca sit SAC

  1.8 Datele indicrii i desemnrii/clasificrii sitului

  2. LOCALIZAREA SITULUI2.1. Coordonatele sitului

  E 27 25' 28''

  2.2. Suprafaa sitului (ha)

  521.0

  2.3. Lungimea sitului (km) Min.

  13

  Max.

  43

  Med.

  30

  Latitudine Longitudine2.4. Altitudine (m)

  Alpin Continental Panonic PonticStepic

  X

  2.6. Regiunea biogeografic

  N 44 49' 25''

  2.5 Regiunile administrativeNUTS Numele judeului%RO021 Brila100

  Cod Specie Populaie: Rezident Cuibrit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global3.2.a. Specii de psri enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE

  A029 Ardea purpurea 12 i D B B BA060 Aythya nyroca 8-10 p D B B BA021 Botaurus stellaris 2 i D B B BA396 Branta ruficollis 240 i C B B BA031 Ciconia ciconia 5 p D B B BA081 Circus aeruginosus 2 p D B B CA027 Egretta alba 20 i D B B BA026 Egretta garzetta 60 i D B B BA135 Glareola pratincola 12 p D B B CA131 Himantopus himantopus 4 p D B B CA022 Ixobrychus minutus 28 p D B B BA177 Larus minutus 10 i D B B CA019 Pelecanus onocrotalus 200 i C B B BA393 Phalacrocorax pygmeus 180 i C B B BA151 Philomachus pugnax 50 i D B B CA034 Platalea leucorodia 60 i D B B BA032 Plegadis falcinellus 120 i C B B BA132 Recurvirostra avosetta 36 p D B B C

  Cod % CLC Clase de habitate4.1. Caracteristici generale ale sitului4. DESCRIEREA SITULUI

  Ruri, lacuri34N06 511, 512

  Mlatini, turbrii53N07 411, 412

  Culturi (teren arabil)13N12 211 - 213

  Alte caracteristici ale sitului:

  n judeul Brila situl se ntinde pe teritoriul comunelor Brganul, , Dudeti i Roiori i cuprinde lacurile: Ttaru (comunele Dudeti i Roiori), Placu i Chioibeti (comuna Ciocile).

  4.2. Calitate i importan:SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C6.

  Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform

  datelor avem urmatoarele categorii:a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 19b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor

 • 5. STATUTUL DE PROTECIE AL SITULUI I LEGTURA CU SITURILE CORINE BIOTOP5.1. Clasificare la nivel naional i regional

  migratoare (Bonn): 88c) numar de specii periclitate la nivel global: 4

  Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:

  Himantopus himantopusRecurvirostra avosettaGlareola pratincolaCharadrius alexandrinus

  Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:

  Anser albifronsPalacanus onocrotalusPelecanus crispusAnser anserEgretta alba

  Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:

  Anser albifronsAnser anserEgretta albaCygnus cygnus

  4.3. Vulnerabilitate:

  - intensificarea agriculturii schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele

  tradiionale n agricultur intensiv, cu monoculturi mari, folosirea excesiv a

  chimicalelor, efectuarea lucrrilor numai cu utilaje i maini - schimbarea habitatului

  semi-natural (fnee, puni) datorit ncetrii activitilor agricole ca cositul sau

  punatul - braconaj - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul rurilor, pe zone

  de es - industrializare i extinderea

  zonelor urbane - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea psrilor in

  timpul cuibritului (colonii) - arderea vegetaiei (a miritii i a prloagelor) - scoaterea

  puilor pentru comer ilegal - reglarea cursurilor rurilor - electrocutare si coliziune in

  linii electrice - turismul in masa - amplasare de generatoare eoliene - nmulirea

  necontrolat a speciilor invazive - defririle, tierile ras - mpduririle zonelor naturale sau seminaturale (puni, fnae etc.) - desecarea zonelor umede prin

  canalizare de-a lungul rurilor - reglarea cursurilor rurilor - arderea stufului -

  - abandonarea pasunatului

  4.4. Desemnarea sitului (vezi observaiile privind datele cantitative mai jos):

  4.5. Tip de proprietate:

  4.6 Documentaie:

  Baza de date SOR

  4.7. Istoric (se va completa de ctre Comisie)

  Data Cmpul modificat Descriere

  |______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________|

 • 6. ACTIVITILE ANTROPICE I EFECTELE LOR N SIT I N VECINTATE6.1. Activiti antropice, consecinele lor generale i suprafaa din sit afectat

  - Activiti i consecine n interiorul situluiCod Activitate Intensitate % Infl.

  100 B 0 -Cultivare 140 B 0 -Pasunatul 230 A 0 -Vanatoare 400 C 0 -Zone urbanizate, habitare umana502 C 0 -Drumuri, drumuri auto 703 B 0 -Poluarea solului920 A 0 -Secarea

  Organismul responsabil pentru managementul sitului:6.2. Managementul sitului

  Planuri de management ale sitului:

  7. HARTA SITULUIHarta fizic, Scara, Proiecie : Harta digital a Romniei (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

  Specificai dac limitele sunt disponibile n format digital : Da, n format digital ESRI .shp, n proiecie naional Stereo 1970

  Specificai dac se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme

  8. FOTOGRAFII

  Denumirea fiierului Persoana care a furnizat fiieruROSPA0006_49_Lacul_Tataru.jpg Risnoveanu Mihaela - APM-BR

 • FORMULARUL STANDARD NATURA 2000pentru ariile de protecie special (SPA)

  1.1 Tip

  C

  1.2 Codul sitului

  ROSPA0007

  1.3 Data completrii

  200612

  1.4 Data actualizri

  1. IDENTIFICAREA SITULUI

  1.5 Legturi cu alte situri Natura 2000:ROSCI0022D Canaralele Dunrii

  ROSCI0071J Dumbrveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa

  ROSPA0039D Dunre - Ostroave

  Grupul de lucru Natura2000

  1.6 Responsabili

  1.7 NUMELE SITULUI : Balta Vederoasa

  Data propunerii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SPA:

  Data desemnrii ca sit SAC

  1.8 Datele indicrii i desemnrii/clasificrii sitului

  2. LOCALIZAREA SITULUI2.1. Coordonatele sitului

  E 27 54' 25''

  2.2. Suprafaa sitului (ha)

  2 104.0

  2.3. Lungimea sitului (km) Min.

  1

  Max.

  156

  Med.

  32

  Latitudine Longitudine2.4. Altitudine (m)

  Alpin Continental Panonic PonticStepic

  X

  2.6. Regiunea biogeografic

  N 44 12' 30''

  2.5 Regiunile administrativeNUTS Numele judeului%RO023 Consanta100

  Cod Specie Populaie: Rezident Cuibrit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global3.2.a. Specii de psri enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE

  A293 Acrocephalus melanopogon R D B C CA229 Alcedo atthis 20-22 p D C C BA029 Ardea purpurea 25-30 p C A C BA024 Ardeola ralloides 230-270 p B B C BA060 Aythya nyroca 23-45 p 120-200 i D A C BA138 Charadrius alexandrinus R D B C BA196 Chlidonias hybridus 200-300 i D B C BA197 Chlidonias niger RC D B C BA031 Ciconia ciconia >6 p 200-500 i D B C BA030 Ciconia nigra 8-10 i D B C BA080 Circaetus gallicus R D A B AA081 Circus aeruginosus 2-8 p D B C CA027 Egretta alba 34-39 p B B C BA026 Egretta garzetta 300-320 p B A C BA135 Glareola pratincola R D B C BA075 Haliaeetus albicilla >1 p 4-6 i B A B BA131 Himantopus himantopus 2-7 p 40-50 i C B C BA022 Ixobrychus minutus 80-90 p C A C BA176 Larus melanocephalus R D B C CA177 Larus minutus 120-230 i D B C BA023 Nycticorax nycticorax 430-440 p B B C BA094 Pandion haliaetus R D B C BA020 Pelecanus crispus 5-6 i C A C BA393 Phalacrocorax pygmeus 40-60 p 120-140 i 500-600 i C A C BA034 Platalea leucorodia 40-50 p 310-360 i C A C BA032 Plegadis falcinellus 22-30 p 270-340 i B A C BA120 Porzana parva C D B C BA132 Recurvirostra avosetta 3-5 p 20-30 i C B C BA195 Sterna albifrons R D B C BA193 Sterna hirundo 1000-1200 i C B C BA307 Sylvia nisoria R D B C CA397 Tadorna ferruginea 5-6 i C B C BA166 Tringa glareola RC D B C CA170 Phalaropus lobatus R D B C B

 • Cat. Specia Populaie Motiv3.3. Alte specii importante de flor i faun

  B Acrocephalus arundinaceus D C B Acrocephalus melanopogon D CB Acrocephalus palustris D C B Acrocephalus schoenobaenus D CB Acrocephalus scirpaceus D C B Actitis hypoleucos D CB Alauda arvensis D C B Alcedo atthis D CB Anas acuta D C B Anas clypeata D CB Anas crecca C C B Anas penelope D CB Anas platyrhynchos C C B Anas querquedula C CB Anas strepera D C B Anser albifrons C CB Anser anser D C B Ardea cinerea D CB Ardea purpurea C C B Ardeola ralloides B CB Asio otus D C B Aythya ferina C CB Aythya fuligula D C B Aythya nyroca D CB Calidris alpina D C B Calidris ferruginea D CB Calidris minuta D C B Carduelis cannabina D CB Carduelis carduelis D C B Carduelis chloris D CB Charadrius alexandrinus D C B Charadrius dubius D CB Charadrius hiaticula D C B Chlidonias hybridus D CB Chlidonias leucopterus D C B Chlidonias niger D CB Ciconia ciconia D C B Ciconia nigra D CB Circaetus gallicus D C B Circus aeruginosus D CB Cuculus canorus D C B Cygnus olor D CB Delichon urbica D C B Egretta alba B CB Egretta garzetta B C B Erithacus rubecula D CB Fringilla coelebs D C B Gallinago gallinago D CB Glareola pratincola D C B Haliaeetus albicilla B CB Himantopus himantopus C C B Ixobrychus minutus C CB Larus cachinnans D C B Larus canus D CB Larus fuscus D C B Larus melanocephalus D CB Larus minutus D C B Larus ridibundus D CB Limosa limosa D C B Locustella luscinioides D CB Luscinia megarhynchos D C B Miliaria calandra D CB Motacilla alba D C B Motacilla flava D CB Muscicapa striata D C B Numenius arquata D CB Nycticorax nycticorax B C B Oriolus oriolus D CB Pandion haliaetus D C B Pelecanus crispus C CB Phalacrocorax carbo D C B Phalacrocorax pygmeus C CB Phalaropus lobatus D C B Philomachus pugnax D CB Phoenicurus ochruros D C B Platalea leucorodia C CB Plegadis falcinellus B C B Podiceps cristatus D CB Podiceps grisegena D C B Podiceps nigricollis D CB Porzana parva D C B Recurvirostra avosetta C CB Remiz pendulinus D C B Riparia riparia D CB Saxicola rubetra D C B Saxicola torquata D CB Sterna albifrons D C B Sterna hirundo C CB Sturnus vulgaris D C B Sylvia nisoria D CB Tachybaptus ruficollis D C B Tadorna ferruginea C CB Tadorna tadorna D C B Tringa erythropus D CB Tringa glareola D C B Tringa nebularia D CB Tringa ochropus D C B Tringa stagnatilis D CB Tringa totanus D C B Turdus merula D CB Turdus philomelos D C B Upupa epops D CB Vanellus vanellus D C

  Cod % CLC Clase de habitate4.1. Caracteristici generale ale sitului4. DESCRIEREA SITULUI

  Ruri, lacuri10N06 511, 512

  Mlatini, turbrii37N07 411, 412

  Pajiti naturale, stepe13N09 321

 • 5. STATUTUL DE PROTECIE AL SITULUI I LEGTURA CU SITURILE CORINE BIOTOP5.1. Clasificare la nivel naional i regional

  6. ACTIVITILE ANTROPICE I EFECTELE LOR N SIT I N VECINTATE6.1. Activiti antropice, consecinele lor generale i suprafaa din sit afectat

  Culturi (teren arabil)20N12 211 - 213

  Alte terenuri arabile2N15 242, 243

  Pduri de foioase18N16 311

  - Activiti i consecine n interiorul situluiCod Activitate Intensitate % Infl.

  140 A 5 -Pasunatul 220 B 10 0Pescuit sportiv230 A 10 -Vanatoare 243 A 5 -Braconaj, otravire, capcane870 B 5 0Diguri, indiguiri, plje artificiale 502 B 0 -Drumuri, drumuri auto210 A 10 -Pescuit profesionist(industrial)

  Alte caracteristici ale sitului:

  Lacul Vederoasa face parte din categoria lacurilor de lunc, cu un grad accentuat de meandrare i este situat n sectorul limanic al vii Urluia sau valea Vederoasa. n partea vestic a lacului exist o falez bine definit. Fragmentarea accentuat a versanilor se datoraz vilor scurte formate de toreni n depozitele loessoide. Lacul Vederoasa este caracterizat de existena unor izvoare ascensionale de mal, cu origine n calcarele de la baza falezei i care alimenteaz subteran apele lacului.Peste 80% din suprafaa lacului este acoperit de stuf ceea ce cosntituie un habitat prielnic psrilor.Pe teritoriul sitului se gasete rezervaia paleontologic Locul fosilifer Aliman (monument al naturii)ce se prezint ca un perete abrupt constituit dintr-o alternan de calcare cu marno-calcare i mai rar cu argile marnoase, care aparin cretacicului inferior.

  4.2. Calitate i importan:Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

  categorii:a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 34b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 70c) numar de specii periclitate la nivel global: 4

  Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:Tadorna ferugineaNycticorax nycticoraxArdeola ralloidesEgretta garzetta

  Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de balta (in special pelicani si gaste).

  Situl este important pentru iernat pentru rate si gaste.

  In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

  canditat ca sit RAMSAR.

  4.3. Vulnerabilitate:

  Aspectele de deteriorare sunt date de activitile antropice din zon, cum ar fi: pescuitul, vntoarea, braconajul, punatul.

  4.4. Desemnarea sitului (vezi observaiile privind datele cantitative mai jos):Lacul Vederoasa a fost declarat rezervaie natural prin H.G. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie natural protejat pentru noi zone.Locul Fosilifer Aliman (monument al naturii) a fost declarat iniial arie protejat prin DCPJ 425/1970, ulterior prin Legea 5/2000.

  4.5. Tip de proprietate:

  Rezervaia natural Lacul Vederoasa este proprietate de stat (domeniu public al statului - cnf. H.G. 2060/2004), pe teritoriul administrativ al Com. Aliman.

  4.6 Documentaie:

  Documentaie General:Informaiile cu caracter tiinific au ca surs S.O.R.Baza de date SOR

  4.7. Istoric (se va completa de ctre Comisie)

  Data Cmpul modificat Descriere

  |______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________|

 • - Activiti i consecine n jurul situluiCod Activitate Intensitate % Infl.

  100 B 20 0Cultivare 140 A 5 -Pasunatul 400 A 15 -Zone urbanizate, habitare umana 421 A 0 -Depozitarea deseurilor menajere

  Organismul responsabil pentru managementul sitului:Lacul Vederoasa se afl n administrarea Direciei Apelor Dobrogea - Litoral.Locul Fosilifer Aliman se afl n administrarea Ocolului Silvic Cernavod.

  6.2. Managementul sitului

  Planuri de management ale sitului:Nu exist plan de management.

  7. HARTA SITULUIHarta fizic, Scara, Proiecie : Harta digital a Romniei (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

  Specificai dac limitele sunt disponibile n format digital : Da, n format digital ESRI .shp, n proiecie naional Stereo 1970

  Specificai dac se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme

 • FORMULARUL STANDARD NATURA 2000pentru ariile de protecie special (SPA)

  1.1 Tip

  J

  1.2 Codul sitului

  ROSPA0008

  1.3 Data completrii

  200612

  1.4 Data actualizri

  1. IDENTIFICAREA SITULUI

  1.5 Legturi cu alte situri Natura 2000:ROSCI0172H Pdurea i Valea Canaraua Fetii - Iortmac

  ROSPA0056D Lacul Oltina

  Grupul de lucru Natura2000

  1.6 Responsabili

  1.7 NUMELE SITULUI : Bneasa - Canaraua Fetei

  Data propunerii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SPA:

  Data desemnrii ca sit SAC

  1.8 Datele indicrii i desemnrii/clasificrii sitului

  2. LOCALIZAREA SITULUI2.1. Coordonatele sitului

  E 27 38' 1''

  2.2. Suprafaa sitului (ha)

  3 106.8

  2.3. Lungimea sitului (km) Min.

  11

  Max.

  176

  Med.

  104

  Latitudine Longitudine2.4. Altitudine (m)

  Alpin Continental Panonic PonticStepic

  X

  2.6. Regiunea biogeografic

  N 44 3' 59''

  2.5 Regiunile administrativeNUTS Numele judeului%RO023 Consanta100

  Cod Specie Populaie: Rezident Cuibrit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global3.2.a. Specii de psri enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE

  A402 Accipiter brevipes 8-10 p 10-20 i B B B BA090 Aquila clanga 1-5 i D B C CA404 Aquila heliaca 1-5 i D B C CA089 Aquila pomarina 4-6 p 150-300 i D B C CA403 Buteo rufinus 16-20 p B B B BA224 Caprimulgus europaeus 20-40 p D B C CA196 Chlidonias hybridus 50-100 i D B C CA031 Ciconia ciconia 1000-1500 i C B C CA030 Ciconia nigra 300-400 i C B C CA080 Circaetus gallicus 6-9 p 20-30 i C B C BA081 Circus aeruginosus 200-250 i D B C CA082 Circus cyaneus 5-10 i D B C CA083 Circus macrourus 5-10 i D B C CA084 Circus pygargus 50-100 i D B C CA231 Coracias garrulus 100-160 p D B C CA238 Dendrocopos medius 90-100 p D B C CA429 Dendrocopos syriacus 20-26 p D B C CA236 Dryocopus martius 12-14 p D B C CA379 Emberiza hortulana 40-80 p D B C CA098 Falco columbarius 5-10 i D B C CA097 Falco vespertinus 50-200 i D B C CA075 Haliaeetus albicilla 5-6 i D B C CA092 Hieraaetus pennatus 4-6 p 20-30 i C B C BA339 Lanius minor R D B C CA094 Pandion haliaetus 5-10 i D B C CA151 Philomachus pugnax 200-500 i D B C CA234 Picus canus 20-26 p D B C CA034 Platalea leucorodia 100-200 i C B C CA032 Plegadis falcinellus 50-100 i C B C CA307 Sylvia nisoria R D B C C

  4. DESCRIEREA SITULUI

 • 5. STATUTUL DE PROTECIE AL SITULUI I LEGTURA CU SITURILE CORINE BIOTOP5.1. Clasificare la nivel naional i regional

  6. ACTIVITILE ANTROPICE I EFECTELE LOR N SIT I N VECINTATE6.1. Activiti antropice, consecinele lor generale i suprafaa din sit afectat

  Cod % CLC Clase de habitate4.1. Caracteristici generale ale sitului

  Culturi (teren arabil)20N12 211 - 213

  Alte terenuri arabile10N15 242, 243

  Pduri de foioase70N16 311

  5.3. Relaiile sitului descris cu siturile Corine biotopCod Suprapunere % NumeJ092CT CANARAUA FETII* 37.1

  - Activiti i consecine n interiorul situluiCod Activitate Intensitate % Infl.

  100 B 15 -Cultivare 140 B 10 -Pasunatul

  Alte caracteristici ale sitului:

  Rezervaia Natural Canaraua Fetii prezinta specii floristice caracteristice regiunii ponto-caspice si regiunii macaroneze-mediteraneene, fiind semnalate aproximativ 1000 de specii de plante superioare, reprezentand 27% din flora Romaniei. In ceea ce priveste fauna aria naturala protejata cuprinde numeroase specii de animale rare, de origine submediteraneeana, balcanica sau pontica. Rezervatia este deosebit de importanta prin multitudinea de habitate si specii rare, protejate pe care le detine, multe fiind specii de pasari migratoare care poposesc aici datorita conditiilor climatice. Habitatele caracteristice rezervatiei sunt: paduri termofile cu Quercus pedunculiflora si Carpinus orientalis, zone de stepa calcifila, grote si suprafete mlastinoase.

  4.2. Calitate i importan:Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

  categorii:a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 36b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 50c) numar de specii periclitate la nivel global: 6

  Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:Dendrocopus mediusDendrocopus syriacusButeo rufinusAccipiter brevipesEmberiza hortulana

  Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare.

  4.3. Vulnerabilitate:

  Rezervaia natural Canaraua Fetii se caracterizeaz printr-o vulnerabilitate relativ redus datorita amplasarii rezervatiei departe de localitatile din zona. Activitatile umane cu impact asupra rezervatiei sunt: pasunatul, agricultura, tratanmentele agrochimice, exploatarile forestiere, exploatarile miniere din limita rezervatiei, vanatoarea, braconajul, colectarile de material biologic si turismul sporadic, neorganizat.n restul sitului vulnerabilitatea este dat de aceleai tipuri de activiti umane.

  4.4. Desemnarea sitului (vezi observaiile privind datele cantitative mai jos):Rezervaia natural Canaraua Fetii a fost pus sub ocrotire prima dat prin Decizia 31/1980 a Consiliului Popular Judeean Constana. Rezervaia natural Pdurea Canaraua Fetii este declarat rezervaie conform Legii 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriul naional- Seciunea a III-a arii protejate de interes naional, cod 2363. Suprafaa actual prevzut n Legea 5/2000 de 168,3ha va fi extins ca urmare a propunerii de extindere avizat de C.M.N. a Academiei Romne (aviz nr. 1679/16.02.2006).

  4.5. Tip de proprietate:

  Fondul forestier al Rezervaiei Naturale Pdurea Canaraua Fetii este proprietate public de stat n administrarea RNP Romsilva, O.S. Bneasa.n restul sitului terenurile sunt proprietate privat n proporie de aproximativ 60% restul fiind proprietate privat de stat i individual.

  4.6 Documentaie:

  Documentaie General:Inregistrrile cu caracter tiinific au ca sursa S.O.R.Baza de date SOR

  4.7. Istoric (se va completa de ctre Comisie)

  Data Cmpul modificat Descriere

  |______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________|

 • 160 B 20 0Managementul forestier general 166 C 1 0Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare

  230 B 10 -Vanatoare 240 A 1 -Luare / Indepartare de fauna 250 A 1 -Luare/Indepartare de flora 243 A 1 -Braconaj, otravire, capcane301 A 0 -Cariere 400 A 5 0Zone urbanizate, habitare umana421 A 0 -Depozitarea deseurilor menajere 502 B 5 0Drumuri, drumuri auto

  - Activiti i consecine n jurul situluiCod Activitate Intensitate % Infl.

  100 B 20 0Cultivare 140 B 5 -Pasunatul 211 B 1 -Pescuit intr-o locatie fixa 502 B 5 0Drumuri, drumuri auto

  Organismul responsabil pentru managementul sitului:Rezervaia natural Canaraua Fetii se afl n custodia R.N.P. - Direcia Silvic Constana, Ocolul Silvic Bneasa.

  6.2. Managementul sitului

  Planuri de management ale sitului:Pentru Rezervaia Naturala Pdurea Canaraua Fetii nu exist plan de management. S-a elaborat regulamentul rezervaiei de ctre custodele Direcia Silvic Constana.

  7. HARTA SITULUIHarta fizic, Scara, Proiecie : Harta digital a Romniei (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

  Specificai dac limitele sunt disponibile n format digital : Da, n format digital ESRI .shp, n proiecie naional Stereo 1970

  Specificai dac se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme

  8. FOTOGRAFII

  Denumirea fiierului Persoana care a furnizat fiieruROSPA0008_66_Canaraua_Fetii_1.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0008_66_Canaraua_Fetii_2.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0008_66_Canaraua_Fetii_3.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0008_66_Canaraua_Fetii_4.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0008_66_Canaraua_Fetii_5.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0008_66_Canaraua_Fetii_6.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0008_66_Canaraua_Fetii_7.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0008_66_Pdurea_Negureni_1.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0008_66_Pdurea_Negureni_2.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CTROSPA0008_66_Testudo_graeca.jpg Jianu Loreley Dana - APM-CT

 • FORMULARUL STANDARD NATURA 2000pentru ariile de protecie special (SPA)

  1.1 Tip

  J

  1.2 Codul sitului

  ROSPA0009

  1.3 Data completrii

  200612

  1.4 Data actualizri

  1. IDENTIFICAREA SITULUI

  1.5 Legturi cu alte situri Natura 2000:ROSCI0065J Delta Dunrii

  ROSPA0031D Delta Dunrii i Complexul Razim - Sinoie

  Grupul de lucru Natura2000

  1.6 Responsabili

  1.7 NUMELE SITULUI : Betepe - Mahmudia

  Data propunerii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SPA:

  Data desemnrii ca sit SAC

  1.8 Datele indicrii i desemnrii/clasificrii sitului

  2. LOCALIZAREA SITULUI2.1. Coordonatele sitului

  E 28 58' 35''

  2.2. Suprafaa sitului (ha)

  3 662.6

  2.3. Lungimea sitului (km) Min.

  4

  Max.

  229

  Med.

  80

  Latitudine Longitudine2.4. Altitudine (m)

  Alpin Continental Panonic PonticStepic

  X

  2.6. Regiunea biogeografic

  N 45 6' 50''

  2.5 Regiunile administrativeNUTS Numele judeului%RO025 Tulcea100

  Cod Specie Populaie: Rezident Cuibrit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global3.2.a. Specii de psri enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE

  A402 Accipiter brevipes 4-5 p B A C BA255 Anthus campestris 400-500 p C A C BA090 Aquila clanga 2-6 i A B C AA404 Aquila heliaca 2 i A A B AA089 Aquila pomarina 600-700 i C B C BA396 Branta ruficollis 600-700 i B B C BA215 Bubo bubo 2-3 p C A B BA133 Burhinus oedicnemus 60-70 p B B C AA403 Buteo rufinus 5-7 p B A C AA243 Calandrella brachydactyla 50-70 p C A C BA224 Caprimulgus europaeus 20-22 p C C C CA080 Circaetus gallicus 3 p B A B AA082 Circus cyaneus 30-40 i 200-300 i D B C BA083 Circus macrourus 30-60 i C B C BA084 Circus pygargus 30-50 i B A B BA231 Coracias garrulus 5-6 p C A C BA429 Dendrocopos syriacus 10 p C A C BA511 Falco cherrug 1 p A A B AA103 Falco peregrinus 4-5 i C B C AA097 Falco vespertinus 200-1000 i C B C AA092 Hieraaetus pennatus 12-15 i C B C AA338 Lanius collurio 280 p C B C AA339 Lanius minor 40-50 p C B C AA246 Lullula arborea 200-300 p D A C BA242 Melanocorypha calandra 150-180 p C A C BA073 Milvus migrans 1 p C B C BA533 Oenanthe pleschanka 32-40 p C A C B

  Cod % CLC Clase de habitate4.1. Caracteristici generale ale sitului4. DESCRIEREA SITULUI

  Pajiti naturale, stepe4N09 321

  Culturi (teren arabil)62N12 211 - 213

 • 5. STATUTUL DE PROTECIE AL SITULUI I LEGTURA CU SITURILE CORINE BIOTOP5.1. Clasificare la nivel naional i regional

  Puni5N14 231

  Alte terenuri arabile14N15 242, 243

  Alte terenuri arabile3N15 242, 243

  Pduri de foioase8N16 311

  Vii i livezi4N21 221, 222

  Alte caracteristici ale sitului:

  4.2. Calitate i importan:Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

  categorii:a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 30c) numar de specii periclitate la nivel global: 7

  Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:Burhinus oedicnemusCaprimulgus europaeusCalandrella brachydactylaOenane pleschanka

  Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare.(situl este bottle-neck pentru rapitoare)

  Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:Branta ruficollisCircus cyaneus

  4.3. Vulnerabilitate:

  - amplasare de generatoare eoliene - intensificarea agriculturii schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiionale n

  agricultur intensiv, cu monoculturi mari, folosirea excesiv a chimicalelor, efectuarea lucrrilor numai cu

  utilaje i maini - schimbarea habitatului semi-natural (fnee, puni) datorit ncetrii activitilor

  agricole ca cositul sau punatul - braconaj - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul rurilor,

  pe zone de es, n turbrii - cositul n perioada de cuibrire - industrializare i extinderea zonelor urbane

  - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea psrilor in timpul cuibritului (colonii) -

  arderea vegetaiei (a miritii i a prloagelor) - scoaterea puilor pentru comer ilegal - reglarea cursurilor

  rurilor - electrocutare si coliziune in linii electrice - turismul in masa - amplasare de generatoare eoliene

  - nmulirea necontrolat a speciilor invazive - defririle, tierile ras i lucrrile silvice care au ca

  rezultat tierea arborilor pe suprafee mari - tierile selective a arborilor n vrsta sau a unor specii 23.

  adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci - mpduririle zonelor naturale sau seminaturale (puni,

  fnae etc.) - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul rurilor, pe zone de es 31. reglarea

  cursurilor rurilor - arderea stufului n perioada de cuibrire

  4.4. Desemnarea sitului (vezi observaiile privind datele cantitative mai jos):

  4.5. Tip de proprietate:

  4.6 Documentaie:

  Baza de date SOR

  4.7. Istoric (se va completa de ctre Comisie)

  Data Cmpul modificat Descriere

  |______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________|

 • 6. ACTIVITILE ANTROPICE I EFECTELE LOR N SIT I N VECINTATE6.1. Activiti antropice, consecinele lor generale i suprafaa din sit afectat

  5.3. Relaiile sitului descris cu siturile Corine biotopCod Suprapunere % NumeJ000PA REZERVATIA BIOSFEREI DELTA DUNARII* 0.24 J091TL BESTEPE* 7.38

  Organismul responsabil pentru managementul sitului:6.2. Managementul sitului

  Planuri de management ale sitului:

  7. HARTA SITULUIHarta fizic, Scara, Proiecie : Harta digital a Romniei (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

  Specificai dac limitele sunt disponibile n format digital : Da, n format digital ESRI .shp, n proiecie naional Stereo 1970

  Specificai dac se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme

 • FORMULARUL STANDARD NATURA 2000pentru ariile de protecie special (SPA)

  1.1 Tip

  C

  1.2 Codul sitului

  ROSPA0010

  1.3 Data completrii

  200612

  1.4 Data actualizri

  1. IDENTIFICAREA SITULUI

  1.5 Legturi cu alte situri Natura 2000:ROSCI0045H Coridorul Jiului

  Grupul de lucru Natura2000

  1.6 Responsabili

  1.7 NUMELE SITULUI : Bistre

  Data propunerii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SPA:

  Data desemnrii ca sit SAC

  1.8 Datele indicrii i desemnrii/clasificrii sitului

  2. LOCALIZAREA SITULUI2.1. Coordonatele sitului

  E 23 34' 40''

  2.2. Suprafaa sitului (ha)

  1 915.6

  2.3. Lungimea sitului (km) Min.

  9

  Max.

  44

  Med.

  27

  Latitudine Longitudine2.4. Altitudine (m)

  Alpin Continental

  X

  Panonic PonticStepic2.6. Regiunea biogeografic

  N 43 52' 34''

  2.5 Regiunile administrativeNUTS Numele judeului%RO041 Dolj100

  Cod Specie Populaie: Rezident Cuibrit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global3.2.a. Specii de psri enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE

  A229 Alcedo atthis 12 p D C C CA042 Anser erythropus 4 i 4 i A B B AA029 Ardea purpurea 16 p D B C BA024 Ardeola ralloides 50 p D B C BA060 Aythya nyroca 25-34 p 75 i 15 i C B C BA021 Botaurus stellaris 20 p C B C BA396 Branta ruficollis 20 i D B C BA031 Ciconia ciconia 6 p 180 i D B C BA030 Ciconia nigra 1 i 48 i D B C BA081 Circus aeruginosus 12-24 p 4 i D B C BA082 Circus cyaneus 1 i D B C BA038 Cygnus cygnus 20 i C B C BA027 Egretta alba 11 p 26 i D B C BA026 Egretta garzetta 75 p D B C BA131 Himantopus himantopus 78-90 i D B C BA022 Ixobrychus minutus 20 i D B C BA068 Mergus albellus 3 i C B C BA020 Pelecanus crispus 31-59 i C B C BA019 Pelecanus onocrotalus 50-150 i C B C BA393 Phalacrocorax pygmeus 15 i 1000 i C A C AA034 Platalea leucorodia 120-166 p 400-450 i D B C BA032 Plegadis falcinellus 34-41 p 180-211 i C B C BA132 Recurvirostra avosetta 44-77 i D B C B

  Cat. Specia Populaie Motiv3.3. Alte specii importante de flor i faun

  B Accipiter nisus D C B Acrocephalus arundinaceus D CB Acrocephalus palustris D C B Acrocephalus schoenobaenus D CB Acrocephalus scirpaceus D C B Actitis hypoleucos D CB Alauda arvensis D C B Alcedo atthis D CB Anas acuta D C B Anas clypeata D CB Anas crecca D C B Anas platyrhynchos D CB Anser albifrons C C B Anser anser D CB Anser erythropus A C B Ardea cinerea D C

 • B Ardea purpurea D C B Ardeola ralloides D CB Asio otus D C B Aythya ferina D CB Aythya nyroca C C B Botaurus stellaris C CB Branta ruficollis D C B Buteo buteo D CB Calidris alba C C B Calidris alpina C CB Calidris ferruginea C C B Calidris minuta C CB Calidris temminckii C C B Carduelis cannabina CB Carduelis carduelis D C B Carduelis chloris D CB Charadrius dubius C C B Charadrius hiaticula C CB Ciconia ciconia D C B Ciconia nigra D CB Circus aeruginosus D C B Circus cyaneus D CB Cuculus canorus D C B Cygnus cygnus C CB Cygnus olor D C B Delichon urbica D CB Egretta alba D C B Egretta garzetta D CB Erithacus rubecula D C B Falco tinnunculus D CB Fringilla coelebs D C B Fulica atra D CB Gallinago gallinago C C B Himantopus himantopus D CB Hirundo rustica C C B Ixobrychus minutus D CB Larus cachinnans D C B Larus canus D CB Larus fuscus D C B Larus ridibundus C CB Limicola falcinellus C C B Limosa limosa C CB Locustella luscinioides D C B Luscinia megarhynchos D CB Mergus albellus C C B Merops apiaster D CB Miliaria calandra D C B Motacilla alba D CB Motacilla flava D C B Muscicapa striata D CB Numenius arquata C C B Oriolus oriolus D CB Pelecanus crispus C C B Pelecanus onocrotalus C CB Phalacrocorax carbo C C B Phalacrocorax pygmeus C CB Phoenicurus ochruros D C B Platalea leucorodia D CB Plegadis falcinellus C C B Pluvialis squatarola C CB Podiceps cristatus D C B Podiceps nigricollis D CB Rallus aquaticus D C B Recurvirostra avosetta D CB Remiz pendulinus D C B Riparia riparia D CB Saxicola rubetra D C B Saxicola torquata D CB Sturnus vulgaris D C B Tachybaptus ruficollis D CB Tringa erythropus C C B Tringa nebularia D CB Tringa ochropus D C B Tringa stagnatilis D CB Tringa totanus C C B Turdus merula D CB Turdus philomelos D C B Upupa epops D CB Vanellus vanellus C C

  Cod % CLC Clase de habitate4.1. Caracteristici generale ale sitului4. DESCRIEREA SITULUI

  Ruri, lacuri90N06 511, 512

  Mlatini, turbrii8N07 411, 412

  Puni2N14 231

  Alte caracteristici ale sitului:

  Situat n sudul Olteniei i al judeului Dolj situl propus are n componena sa la cca. 4 km distan de Dunre complexul piscicol Dunreni-Bistre, cu o intindere de 2030 ha rezultat n urma sistematizrii complexului lagunar Bistre-Crna-Nasta-Nedeia, care deinea o suprafa de 22000 ha i o mare bogie floristic i faunistic. Bazinele piscicole de la Dunreni -Bistre rezultate n urma lucrrilor de sistematizare a complexului lagunar Bistre-Crna-Nasta-Nedeia, prezint din punct de vedere nornitologic un deosebit interes tiinific, deoarece atrag o mare diversitate avifaunistic. Dei nu pot nlocui pe deplin ecosistemele umede i acvatice naturale disprute, aceste habitate remaniate ndeplinesc totui unele condiii favorizante mai ales pentru speciile de psri acvatice zoofage n general i ihtiofage n special. Situarea pe o rut de migraie important, oferta trofic variat i nsemnat precum i reducerea suprafeelor ecosistemelor acvatice naturale, fac din bazinele piscicole de la Dunreni-Bistre importante locuri de staionare temporar sau ocazional a speciilor de psri migratoare sau sedentare, dependente de mediul acvatic. Valoarea bazinelor piscicole ca loc de cuibrit este moderat astfel nct acestea suplinesc doar parial marile bli existente aici nainte de amenajrile piscicole. Insuficiena locurilor adecvate pentru cuibrit compensat ns cu bogia resurselor trofice, au determinat folosirea la maxim a spaiului verde existent(insule de stuf i slcii din interiorul lacului, vegetaie riveran), prin cuibrirea etajat i n colonii mixte.

  4.2. Calitate i importan:Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

  categorii:a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 24b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 72c) numar de specii periclitate la nivel global: 7

 • 5. STATUTUL DE PROTECIE AL SITULUI I LEGTURA CU SITURILE CORINE BIOTOP5.1. Clasificare la nivel naional i regional

  6. ACTIVITILE ANTROPICE I EFECTELE LOR N SIT I N VECINTATE6.1. Activiti antropice, consecinele lor generale i suprafaa din sit afectat

  - Activiti i consecine n interiorul situluiCod Activitate Intensitate % Infl.

  100 C 10 0Cultivare 120 C 10 0Fertilizarea 210 B 20 -Pescuit profesionist(industrial) 220 B 20 -Pescuit sportiv500 C 5 +Retele de comunicare 502 C 10 0Drumuri, drumuri auto511 C 5 +Linii electrice 520 C 5 0Navigatie870 C 20 0Diguri, indiguiri, plje artificiale 941 B 90 +Inundatii

  - Activiti i consecine n jurul situluiCod Activitate Intensitate % Infl.

  100 C 30 0Cultivare 110 C 5 -Utilizarea pesticidelor120 C 30 0Fertilizarea 140 C 20 0Pasunatul 500 C 10 +Retele de comunicare 502 C 10 0Drumuri, drumuri auto511 C 5 +Linii electrice 709 C 35 -Alte forme de poluare941 B 20 +Inundatii

  Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:Platalea leucorodiaArdeola ralloidesEgretta garzettaAytya nyrocaCyrcus aeruginosus

  Situl este important in perioada de migratie pentru toate speciile de balta.

  Situl este important pentru iernat pentru rate si gaste.In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

  canditat ca sit RAMSAR.

  4.3. Vulnerabilitate:

  Situat n zona inundabil a Dunrii situl este inundat ori de cte ori debitul Dunrii este foarte mare.n interiorul sitului se remarc activitatile de piscicultur i pescuit, cu impact negativ direct i indirect asupra populaiilor de psri acvatice din zon.

  4.4. Desemnarea sitului (vezi observaiile privind datele cantitative mai jos):Situl nu a fost desemnat prin legislatia naional zon protejat

  4.5. Tip de proprietate:

  75% proprietate privata si 25% proprietate de stat

  4.6 Documentaie:

  Documentaie General: Oltenia Studii i Comunicri-tiinele Naturii, edit.Morin- Craiova 2001

  4.7. Istoric (se va completa de ctre Comisie)

  Data Cmpul modificat Descriere

  |______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________||______________|______________________________|___________________________________________________________________|

  Organismul responsabil pentru managementul sitului:Pentru administrarea sitului nu exist structuri legal constituite

  6.2. Managementul sitului

  Planuri de management ale sitului:Nu exist plan de management.

  7. HARTA SITULUIHarta fizic, Scara, Proiecie : Harta digital a Romniei (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

  Specificai dac limitele sunt disponibile n format digital : Da, n format digital ESRI .shp, n proiecie naional Stereo 1970

  Specificai dac se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme

 • FORMULARUL STANDARD NATURA 2000pentru ariile de protecie special (SPA)

  1.1 Tip

  A

  1.2 Codul sitului

  ROSPA0011

  1.3 Data completrii

  200612

  1.4 Data actualizri

  1. IDENTIFICAREA SITULUI

  Grupul de lucru Natura2000

  1.6 Responsabili

  1.7 NUMELE SITULUI : Blahnia

  Data propunerii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SCI

  Data confirmrii ca sit SPA:

  Data desemnrii ca sit SAC

  1.8 Datele indicrii i desemnrii/clasificrii sitului

  2. LOCALIZAREA SITULUI2.1. Coordonatele sitului

  E 22 38' 15''

  2.2. Suprafaa sitului (ha)

  45 286.3

  2.3. Lungimea sitului (km) M