Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

23
ANALIZA PROCESULUI INSTRUCTIV- EDUCATIV GRUPUL ŞCOLAR EDMOND NICOLAU, BRAILA Anul şcolar 2009-2010

Transcript of Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

Page 1: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

ANALIZA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

GRUPUL ŞCOLAR EDMOND NICOLAU, BRAILA

Anul şcolar 2009-2010

Page 2: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

Număr total de cadre didactice – an şcolar 2009 – 2010

Def Gr. II Gr. I Doctorat Debut Necalif.

Prof / ing 18 14 36 2 6 1Maistru. instr - 3 7 - - -Titulari Prof / ing 8 12 28 2 - -

Maistri - 2 7 - - -Suplinitori Prof /ing 10 2 8 - 6 1

Maiştri - 1 - - - -

Personal didactic auxiliar- 14Personal nedidactic – 24 pana la 1 ian.2010, dupa 1 ian 2010 – 21

persoane

Page 3: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

Efective elevi2009-2010

487

508

342

172LICEU ZI

LICEU SERAL

SAM zi siseral

POSTLICEU/MAISTRI

Page 4: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

REZULTATE SCOLAREPROMOVABILITATE ANUALA 2008-2009

43.73%

72,07%69.48%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Procent de promovabilitate

Liceu zi / SAM Liceu seral Postliceu

Page 5: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

EXAMENE DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR

nivel 1, 2, 3, 3+

INDUSTRIE ALIMENTARA

TEXTILE PIELARIE CONSTRUCTII

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3/3*

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3/3*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 6: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

REZULTATE SCOLAREBACALAUREAT 2010

236

41

ELEVI ÎNSCRIŞI LAEXAMENUL DEBACALAUREAT ÎNSESIUNILE IUNIE-IULIEŞI AUGUST-SEPTEMBRIE 2010

ELEVI PROMOVAŢI LAEXAMENUL DEBACALAUREAT ÎNSESIUNILE IUNIE-IULIEŞI AUGUSTSEPTEMBRIE 2010

PROCENT DE PROMOVABILITATE : 17.37 %

Page 7: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

RESURSE MATERIALEBUGET LOCAL• Reparatii teren handbal-baschet : 26400 VENITURI PROPRII• Lenjerie camin -7002• Perne camin-1666• Scaune elevi-5000• Plită electrică – 425• Cuptor electric – 500• Stingătoare G3 – 625• Aspirator – 200• Fier călcat – 700• Feţe pernă – 570• Fişet casetat - 5091

Page 8: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

ACTIVITATEA DIDACTICAPuncte tari:• a crescut gradul de comunicare şi se utilizează tot mai mult lucrul în

echipă • a crescut gradul de implicare a şefilor de catedră/comisii metodice • toate cadrele didactice desfăşoară procesul de predare şi învăţare

în concordanţă cu SPP-urile şi curriculumul în vigoare• programele de învăţare / lecţiile / materialele de învăţare oferă

posibilitatea învăţării prin paşi mici• preocuparea deosebită a şefilor de catedră pentru întocmirea

dosarelor de catedră • realizarea de modele de lecţii didactice , seturi de probleme şi teste

de evaluare .

Page 9: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

Puncte slabe:• puţini profesori au realizat o evaluare iniţială / stabilit stiluri de

învăţare, experienţă, cunoştinţe şi abilităţi anterioare. • puţini profesori au stabilit criterii individuale şi ţinte individuale • se mai utilizeaza in procent destul de mare metodele tradiţionale de

predare • lipsa de preocupare pentru aplicarea notiunilor asimilate la cursurile

de perfectionare cu privire la utilizarea de mijloace moderne de învăţământ

• elevii folosesc foarte puţin alte surse de informare în afara caietului /manualului

• absenţa evaluării ritmice a elevilor • întârzieri în prezentarea planificărilor calendaristice • întârzieri la orele de curs • număr mic de lecţii AEL

Page 10: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

PARTENERIATE• PARTENERIATUL CU AGENTI ECONOMICI PENTRU

PENTRU INSTRUIREA PRACTICA A ELEVILOR ŞI DOTĂRI SUPLIMENTARE DE MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE DIDACTICE

• PARTENERIAT - CJAP BRAILA , CCD BBRAILA, ANMRF BRAILA,POLITIA MUNICIPALA, IGSU BRAILA.

• „ALATURI DE SCOALA”, parteneri: GRUPUL ŞCOLAR ANGHEL SALIGNY, COLEGIUL NAŢIONAL ANA ASLAN, LICEUL NICOLAE IORGA, ŞCOAL GENERALĂ NR.5, ŞCOALA GENERALĂ SALCIA TUDOR, GRUPUL ŞCOLAR GH. K. CONSTANTINESCU, LICEUL PANAIT CERNA, ŞCOALA GENERALĂ BALDOVINEŞTI; tipul proiectului - judetean

• Parteneriat şcolar cu Colegiul „Octavian Goga” Miercurea Ciuc.

• Parteneriat cu organizatiile nonguvernamentale: TREBUIE BRAILA, ASOCIATIA „PRODEMOCRATIA”,

Page 11: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

PROIECTE

• Fii bun. Fii creativ! : Proiect in parteneriat cu DJT Braila.

• Braila in ochii adolescentilor-Proiect in parteneriat cu Primaria Municipiului Braila si ISJ– PROIECTUL SCHIMBURI INTERCULTURALE

INTR-O EUROPA FARA GRANITE

(Parteneriat cu COLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA-MIERCUREA CIUC)

• Proiect „Nepoţi pentru bunici” –concurs judeţean cu donaţii, organizat de CL şi CJ Brăila, organizat cu ocazia Spring Day, 9 mai 2010.

Page 12: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

ACTIVITATEA EDUCATIVA

PARTICIPAREA LA NIVEL LOCAL/ JUDETEAN/ NATIONAL :

SIMPOZIOANE SESIUNI DE COMUNICARI STIINTIFICE FESTIVALURI TARGURI DE OFERTA

EDUCATIONALE/LOCURI DE MUNCA/CARTE CONFERINTE ACTIVITATI CULTURAL ARTISTICE /SPORT CONCURSURI

Page 13: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010
Page 14: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010
Page 15: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

Concurs de prezentări PowerPoint„PE URMELE LUI EDMOND NICOLAU”

Page 16: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

ZIUA TEHNIC - 27 mai 2010PARADA MODEI

Page 17: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010
Page 18: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

CONCURS INTERACTIV- 28 mai 2010“ETHOS, LOGOS, PATHOS,

Page 19: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010
Page 20: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

ZIUA ABSOLVENTULUI“ULTIMUL CLOPOŢEL”

Page 21: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010
Page 22: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010
Page 23: Analiza Procesului Instructiv-educativ 2009 2010

Vă urăm MULTĂ SĂNĂTATE!!!