AnaBantos - 10MaiBT 2013-05-26آ  les إ“uvres des auteurs roumains (Lucian Blaga, Vasile...

download AnaBantos - 10MaiBT 2013-05-26آ  les إ“uvres des auteurs roumains (Lucian Blaga, Vasile Coroban, Ion

of 11

 • date post

  10-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of AnaBantos - 10MaiBT 2013-05-26آ  les إ“uvres des auteurs roumains (Lucian Blaga, Vasile...

 •  

   Ana BANTOŞ  LITERATURA BASARABEANĂ

  ŞI MODELELE LITERARE EUROPENE 

 •  

  LITERATURA BASARABEANĂ ŞI MODELELE LITERARE EUROPENE 

  Autor: Ana BANTOŞ  Conducător ştiințific: Membru-corespondent al Academiei Române

  Gheorghe CHIVU                                             

    Lucrare  realizată  în  cadrul proiectului  „Valorificarea  identităților  culturale  în  procesele  globale”,  cofinanțat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, contractul  de finanțare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758.  Titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială asupra rezul‐ tatelor  obținute  în  cadrul  stagiului  de  cercetare  postdoctorală  aparțin  Academiei Române.             

  Punctele de vedere exprimate în lucrare aparțin autorului şi nu angajează   Comisia Europeană şi Academia Română, beneficiara proiectului. 

    Exemplar gratuit. Comercializarea în țară şi străinătate este interzisă.  

  Reproducerea, fie şi parțială şi pe orice suport, este posibilă numai cu acordul prealabil   al Academiei Române. 

    ISBN 978‐973‐167‐121‐5                                                            Depozit legal: Trim. II 2013 

 • Ana BANTOŞ         

  LITERATURA BASARABEANĂ

  ŞI MODELELE LITERARE EUROPENE 

             

  Editura Muzeului Național al Literaturii Române 

  Colecția AULA MAGNA

 •   5

  CUPRINS   

  I. TRADIȚIE LOCALĂ ŞI MODERNITATE EUROPEANĂ ............................ 7 DIPLOMAT AL LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI  (Lucian Blaga)....................................................................................................8 LOCAL – NAȚIONAL – UNIVERSAL (Vasile Coroban) .........................15 DIALOGUL INTERCULTURAL CA LOGOS AL CELUILALT  (Valeriu Rusu) .................................................................................................23 INIMA MEA ÎNCEPE DE LA ORIZONT (Ion Vatamanu).........................26 SINGULARITATEA ŞI SINGURĂTATEA ROSTIRII   (Alexandru Lungu).........................................................................................35 DIALOG EUROPEAN‐NIPON SAU GASTRONOMIA CA  SCRIITURĂ (Roland Barthes) .......................................................................43 ÎN APĂRAREA EUROPEI DE AZI (Pierre Bidart) ....................................47

  II. LITERATURA DE LA EST DE PRUT ŞI REFLEXELE  BRUTALITĂȚII ISTORIEI ............................................................................. 51 SCRIITORUL BASARABEAN ŞI REFLEXELE BRUTALITĂȚII  ISTORIEI (Nicolai Costenco) .........................................................................52 RADIOGRAFIEREA SUFERINȚEI (Vladimir Beșleagă)...........................79 INTELECTUALUL BASARABEAN ŞI ISTORIA (Andrei Lupan) ..........85 CRIZA OMULUI MODERN ŞI REFUZUL REFULĂRII   (Lidia Istrati) ....................................................................................................91 TRADIȚIONAL ŞI MODERN. REÎNNODAREA FIRULUI   (Vasile Levițchi).............................................................................................105 ÎMBLÂNZIREA CUVINTELOR (Nicolae Mătcaș) ..................................110 NOLI TANGERE (Liviu Damian)................................................................116 LIRICUL ANTIMODERN SAU MÂNTUIREA LUMII   PRIN POEM (Grigore Vieru).......................................................................122 LUMEA PRIMARĂ A COPILĂRIEI (Sprirdon Vangheli) ......................140 SPUNEREA CA IEŞIRE DIN SOMNUL MEMORIEI   (Mihail Ion Ciubotaru) .................................................................................145

 •   6

  PUNCTUL DE VEDERE CA PUNCT DE SPRIJIN (Ion Anton).............153 TĂCEREA PLURIDIMENSIONALĂ (Lidia Codreanca) ........................158 SCRIITURA CA INTEROGAȚIE A TRECUTULUI ŞI  PREZENTULUI (Vasile Ernu).....................................................................163 SCRIITORUL ÎN FAȚA DEŞERTULUI ISTORIEI (Ion Hadârcă) ..........169

  III. SCRIITORI BASARABENI ÎNTRE MODERNISM ŞI  POSTMODERNISM...................................................................................... 177 MODERNISM – POSTMODERNISM, UN DIALOG CONTINUU  (A. D. Rachieru).............................................................................................178 MODERNISMUL, TRANSMODERNISMUL ŞI OGLINZILE  LITERATURII BASARABENE (Theodor Codreanu)...............................185 A SCRIE POEZIE ÎN BASARABIA ÎNSEAMNĂ A RENUNȚA  LA PLÂNS (Leo Butnaru).............................................................................194 ÎN CĂUTAREA DIVERSIFICĂRII DISCURSULUI LIRIC   (Lorina Bălteanu) ..........................................................................................208 POEZIA CA „DESPROVINCIALIZARE” (Steliana Grama) ..................211 DRUMUL SINUOS AL PERSONAJULUI POSTMODERN  (Constantin Cheianu) ...................................................................................214 EVADAREA DIN CLIŞEU (Ștefan Baștovoi)............................................218 POSTMODERNISMUL CA PROIECT EXISTENȚIAL  (Iulian Ciocan) ...............................................................................................227 LIBERTATEA ÎNTRE MODERNITATE ŞI ANTIMODERNITATE  (Margareta Curtescu) ...................................................................................231 SCRIITORUL CA PERSONAJ AUTOREFERENȚIAL  (Anatol Moraru) ............................................................................................239 POEZIA CA SPUNERE ŞI SUPUNERE A STĂRII DE  ÎNDRĂGOSTIRE (Liliana Armașu) ...........................................................243 SCRIITORI BASARABENI ŞI PARADIGME LITERARE  EUROPENE. ÎN LOC DE POSTFAȚĂ .......................................................252

  ADDENDA Résumé ...........................................................................................................262 Table des matières ........................................................................................263

 •   262

  ADDENDA 

  Résumé 

  Cette édition contient une analyse de la littérature roumaine à l’Est de  la rivière Prout, du point de vue de la corrélation avec le contexte littéraire  roumain  et  européen.  L’auteure  donne  priorité  aux  axes  suivants :  la  tradition locale et la modernité européenne, les phénomènes de passage du  modernisme au postmodernisme, en les projetant sur un fond de reflets de  la  brutalité  de  l’histoire  dans  le  paysage  littéraire  du  territoire  compris  entre  les rivières Prout et Dniestr. Le dialogue  interculturel est suivi dans  les  œuvres  des  auteurs  roumains  (Lucian  Blaga,  Vasile  Coroban,  Ion  Vatamanu,  Alexandru  Lungu),  mais  aussi  des  auteurs  français  (Roland  Barthes,  Pierre  Bidart)  ou  encore  des  personnalités  originaires  de  Bessarabie mais qui on vécu en France (Valeriu Rusu). L’auteure a dissocié  la diversité du discours artistique de la création des écrivains de plusieurs  générations, y  compris de  ceux  qui  se  sont  affirmé  au début du XXIème  siècle. L’ouverture vers  le dialogue avec  les horizons  littéraires européens  passe  par  les  trois  étapes  suivantes :  la  période  entre  les  deux  guerres  mondiales,  les  années  soixante‐soixante‐dix,  les  dernières  décennies  du  XXème  et  le  début  du  XXIème  siècle.  Comment  se  rattachent  les  individualités créatrices aux espaces identitaires primaires, marqués par les  éléments de la tradition et du folklore, à l’altérité ou à la crise de l’homme  moderne  et  postmoderne ? Comment  fonctionnent  les mécanismes  de  la  corrélation  écrivain‐lecteur,  qui  a  eu  ici  un  rôle  particulièrement  important ?  Ce  sont  seulement  quelques  uns  des  sujets  qui  marquent  l’itinéraire  compliqué et  complexe de  la  littérature  roumaine à  l’Est de  la  rivière Prout, à la recherche de son identité.   

 •   263

  Table des matières 

  I. TRADITION LOCALE ET MODERNITÉ EUROPÉENNE........................... 7 Un ambassadeur de la littérature et de la culture roumaine (Lucian  Blaga) ..................................................................................................................8  Local – national ‐ universel (Vasile Coroban) .............................................15  Le dialogue interculturel comme un logos d’autrui (Valeriu Rusu) .......23  Mon cœur commence à l’horizon (Ion Vatamanu) ....................................26  La singularité et la solitude de la parole (Alexandru Lungu) ..................35  Un dialogue europ