AFC Imobilizari

download AFC Imobilizari

of 31

 • date post

  13-May-2017
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of AFC Imobilizari

Audit Financiar Contabil Privind Imobilizarile Corporale

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICEFACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Audit financiar contabil privind imobilizarile corporale

Student: Profesor indrumator: Lector univ. dr. Caloian Florentin

BUCURESTI 2011

Cuprins

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit.......................................................32. Obiectivele misiunii de audit financiar-contabil privind imobilizarile corporale....33. Sistemul de documente primare si fluxul lor informational....................................44. Monografie contabila...............................................................................................55. Tehnici si proceduri de audit financiar-contabil....................................................20 5.1. Studiu general prealabil.................................................................................22 5.2. Control documentar contabil.........................................................................22 5.3. Control total si control prin sondaj................................................................23 5.4. Control faptic.................................................................................................23 5.5. Confirmarile externe......................................................................................236. Riscul in auditul financiar-contabil ......................................................................237. Probe de audit........................................................................................................248. Importanta relativa a pragului de semnificatie si a riscului de erori......................289. Exprimarea opiniei de audit...................................................................................3010. Raportul de audit....................................................................................................30

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit

Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil privind imobilizarile corporale, cuprinde: Legea contabilitatii, legea nr. 82/1991, republicata 2008; OMFP nr. 3055/2009 pentru apobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene; Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; Standardul International de Contabilitate nr.16 (IAS 16) Imobilizari corporale; Standardul International de Contabilitate nr. 36 (IAS 36) Deprecierea activelor.

2. Obiectivele misiunii de audit financiar-contabil privind imobilizarile corporale

Verificarea documentelor primare privind imobilizarile din punct de vedere al respectarii conditiilor de fond si de forma.

Verificarea tranzactiilor privind intrarea de imobilizari corporale prin achizitie din punct de vedere al: a) costului de achizitie; b) modului de contabilizare.

Verificarea tranzactiilor privind obtinerea imobilizarilor corporale din productie proprie costul de productie.

Verificarea tranzactiilor privind intrarea in patrimoniu cu titlu gratuit din punct de vedere al evaluarii imobilizarilor corporale la nivelul valorii juste.

Verificarea tranzactiilor privind intrarile de imobilizari prin subventii, conform urmatoarelor procedee: P1: prin care se evidentiaza concomitant atat valoarea de intrare cat si valoarea subventiei P2: prin care valoarea subventiei e de dusa din valoarea de intrare

Verificarea tranzactiilor privind amortizarea imobilizarilor corporale din punct de vedere al: a) Codului Fiscal - metoda liniara - metoda degresiva - metoda accelerata; b) IAS 16 - metoda SOFTY - metoda progresiva - metoda regresiva; - metoda procentajului de utilizare. Verificarea tranzactiilor privind casarea imobilizarilor, dupa cazurile: - casare in conditiile in care imobilizarea este complet amortizata; - casare in conditiile in care imobilizarea nu este complet amortizata (partial amortizata).

Verificarea tranzactiilor privind vanzarea imobilizarilor corporale din punct de vedere al compararii pretului de vanzare cu valoarea ramasa neamortizata.

Verificarea tranzactilor privind inventarierea patrimoniului, dupa cum urmeaza:- inventarierea fizica; - inventarierea valorica.

Verificarea tranzactiilor privind reevaluarea imobilizarilor corporale.

Verificarea tranzactiilor privind subventiile pentru investitii.

Verificarea tranzactiilor privind calamitatile naturale, din punct de vedere al deductibilitatii fiscale, a valorii ramase neamortizate.

3. Sistemul de documente primare si fluxul lor informational

Pentru verificare, auditorul utilizeaza urmatoarele documente primare:

4

a) b) Factura de cumpararec) Factura de vanzare d) Jurnal de vanzarie) Jurnal de cumpararif) Deconturi de TVAg) NIR-urih) Proces verbal de punere in functiunei) Foaie de calcul a amortizarilorj) Registrul jurnalk) Balanta de verificare

4. Monografie contabilaAplicatia 1La data de 16 decembrie N, entitatea A a achizitionat un utilaj de la entitatea B la costul de 10.000 lei,TVA 24%. Achitarea datoriei fata de furnizorul de imobilizari se realizeaza ulterior prin transfer bancar. Entitatea decide ca durata de utilizare economica sa coincida cu durata normala de functionare de 4 ani, preluata din Catalog. Metoda utilizata de intreprindere este cea degresiva.

a) Inregistrarea utilajului ca imobilizare corporala:%2131Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)=404Furnizori de imobilizari12.400 lei10.000 lei

4426T.V.A. deductibila2.400 lei

b) Plata prin banca a furnizorului:404Furnizori de imobilizari=5121Conturi curente la banci12.400 lei

c)Inregistrarea amortizariiRata amortizarii liniare = 100 / 4 = 25%Rata amortizarii degresive = 25% x 1,5 = 37,5%Anul N+1:Amortizare degresiva = 10.000 x 37,5% = 3.750 leiAmortizare liniara = 10.000 / 4 = 2.500 leiAmortizarea degresiva este mai mare decat cea liniara, astfel incat, pe parcursul anului N, entitatea va utiliza metoda de amortizare degresiva.

Inregistrarea contabila efectuata lunar va fi: 6811 = 2813 312,5 lei (3.750 / 12) ,, Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalatiilor, privind amortizarea mijloacelor de transport, imobilizarilor animalelor si plantatiilorAnul N+2:Amortizare degresiva = (10.000 - 3.750) x 37,5% = 2.343,75 lei Amortizarea liniara = (10.000 - 3.750) / 3 = 2.083,33 leiAmortizarea degresiva este mai mare decat cea liniara, astfel incat, pe parcursul anului N+1, entitatea va utiliza metoda de amortizare degresiva. Inregistrarea contabila efectuata lunar va fi: 6811 = 2813 195,31 lei (2.343,75 / 12) ,, Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalatiilor, privind amortizarea mijloacelor de transport, imobilizarilor animalelor si plantatiilor

Anul N+3:Amortizare degresiva = (10.000 - 3.750 - 2.343,75) x 37,5% = 1.464,84 leiAmortizare liniara = (10.000 - 3.750 - 2.343,75) / 2 = 1.953,13 leiAmortizarea degresiva este mai mica decat cea liniara, astfel incat, incepand cu anul N+3, entitatea va utiliza metoda de amortizare liniara.

Inregistrarea contabila efectuata lunar in anii N+3 si N+4 va fi:6811 = 2813 162,76 lei (1.953,13 / 12),, Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalatiilor,privind amortizarea mijloacelor de transport, imobilizarilor animalelor si plantatiilor

Nr. crt.LunaAmortizare lunaraValoare ramasa neamortizata

1ianuarie312,509.687,50

2februarie312,509.375,00

3martie312,509.062,50

4aprilie312,508.750,00

5mai312,508.437,50

6iunie312,508.125,00

7iulie312,507.812,50

8august312,507.500,00

9septembrie312,507.187,50

10octombrie312,506.875,00

11noiembrie312,506.562,50

12decembrie312,506.250,00

TOTALN+13.750,00

13ianuarie195,316.054,69

14februarie195,315.859,38

15martie195,315.664,06

16aprilie195,315.468,75

17mai195,315.273,44

18iunie195,315.078,13

19iulie195,314.882,81

20august195,314.687,50

21septembrie195,314.492,19

22octombrie195,314.296,88

23noiembrie195,314.101,56

24decembrie195,313.906,25

TOTALN+22.343,75

25ianuarie162,763.743,49

26februarie162,763.580,73

27martie162,763.417,97

28aprilie162,763.255,21

29mai162,763.092,45

30iunie162,762.929,69

31iulie162,762.766,93

32august162,762.604,17

33septembrie162,762.441,41

34octombrie162,762.278,65

35noiembrie162,762.115,89

36decembrie162,761.953,13

TOTALN+31.953,13

37ianuarie162,761.790,36

38februarie16