ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari...

13
ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/4031/1991, cod unic de inregistrare RO 1583522, cu sediul social in Bucuresti, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, Cu un capital social subscris sivarsat de 49.043.220 lei actualizat la data de 01 inartie 2016 CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JJJRJDICA, SEDIUL, DURATA ART.1. Denuinirea societatfi Denumirea societatii este “METAY LA”. In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile Si alte documente emanand do la societate, denumirea societatii va fi unnata do initialele “S.A.”, de capitalul social, sediul, numanil de inregistrare la Registrul Comertului, CUI si conturile societatii. ART.2. Fornia juridica a societatii METAV S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de “societate pe actiuni”, poseda personalitate juridica, este persoana juridica romana care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile tuturor actelor juridice normative aplicabile in acest domeniu in Romania si ale prezentului Act Coristitutiv. ART.3. Sediul societatil Sediul societatii este in Romania, municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Biharia nr. 67—77. Sediul societatii poate fi schimbat in alt bc din Romania, prim hotararea Adunarii generale a actionarilor si cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute do legea romana. Societatea va putea sa infiinteze, in Romania si in strainatate, fiiabe, reprezentante, depozite, magazine, agentii, etc., in baza hotararii Adunarii generale a actionarilor si cu respectarea predeverilor legilor romame in vigoare. ART.4. Durata societatii Durata societatii este nelimitata. o9~

Transcript of ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari...

Page 1: ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari do involitori, sarpante si terase la Constructu; Cod CAEN 4399- Alte lucrari speciale

ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A.

inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/4031/1991, cod unic deinregistrare RO 1583522, cu sediul social in Bucuresti, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, Cu un

capital social subscris sivarsat de 49.043.220 lei

actualizat la data de 01 inartie 2016

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JJJRJDICA, SEDIUL, DURATA

ART.1. Denuinirea societatfi

Denumirea societatii este “METAY LA”.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile Si alte documente emanand do lasocietate, denumirea societatii va fi unnata do initialele “S.A.”, de capitalul social, sediul,numanil de inregistrare la Registrul Comertului, CUI si conturile societatii.

ART.2. Fornia juridica a societatii

METAV S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de “societate peactiuni”, poseda personalitate juridica, este persoana juridica romana care isi desfasoaraactivitatea in conformitate cu prevederile tuturor actelor juridice normative aplicabile in acestdomeniu in Romania si ale prezentului Act Coristitutiv.

ART.3. Sediul societatil

Sediul societatii este in Romania, municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Biharia nr. 67—77.Sediul societatii poate fi schimbat in alt bc din Romania, prim hotararea Adunarii generale aactionarilor si cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute do legea romana.

Societatea va putea sa infiinteze, in Romania si in strainatate, fiiabe, reprezentante,depozite, magazine, agentii, etc., in baza hotararii Adunarii generale a actionarilor si curespectarea predeverilor legilor romame in vigoare.

ART.4. Durata societatii

Durata societatii este nelimitata.

o9~

Page 2: ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari do involitori, sarpante si terase la Constructu; Cod CAEN 4399- Alte lucrari speciale

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ART. 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATI!

Societatea va avea urmatonil object do activitate:

Domeniul principal de activitate:Cod CAEN 683- Activitatj imobiliare pe baza de comision sau contract

Activitatea principala este:Cod CAEN 6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

CodCodCodCodCodCodCodCod

CodCodCodCodCodCodCodCodCodCod

C.AEN 2443 -

CAEN 2444-CAEN 2451-CAEN 2452 -

CAEN 2453 -

C.AEN 2454 -

CAEN 2512-CAEN 2550-

CAEN 3102CAEN 3109CAEN 3311C.AEN 3314C.AEN 3319CAEN 3320CAEN 3812CAEN 3513CAEN 3514CAEN 3522

Alte activitati:Cod CAEN 1412- Fabricarea do articole de imbracaminte penfl lucru;Cod CAEN 2410 - Productia de metale feroase sub forme primate side feroaliaje;Cod CAEN 2433 - Productia do profile obtinute la rece;Cod CAEN 2442 - Metalurgia aluminiului;

Cod CAEN 2599-Cod C.AEN 2813Cod CAEN 2932

Productia plumbului, zincului Si cositorului;Metalurgia cuprului;Turnarea fontei;Turnarea otelului;Thrnarea metalelor neferoase usoare;Turnarea altor metale neferoase;Fabricarea do usi si ferestre din metal;Fabricarea produselor metaiice obtinute prin deformare plastica;metalurgia pulberilor;Fabricarea altor articole din metal n.c.a;

- Fabricarea do pompe si compresoare;— Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule Si pentrumotoare de autovehicule;

- Fabricarea do mobila pentru bucatarii;- Fabricarea do mobile n.c.a;- Repararea articolelor fabricate din metal;- Repararea echipamentelor electrice;- Repararea aitor echipamente;- Instalarea masinilor si echipamentelor industrial;- Transportul energiei electrice;- Distributia energiei electrice;- Comercializarea energiei electrice;- Distributia si comercializarea combustibililor gazosi, prin

conducte;- Furnizarea de thur si aer conditionat;- Captarea, tratarea si distributia apei;- Colectarea si epurarea apelor uzate;- Colectarea deseurior nepericuioase;- Colectarea deseurior periculoase;- Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;- Recuperarea materialelor reciclabile sortate;- Dezvoltare (promovare) imobiliara;- Lucrari do constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;

CodCodCodCodCodCodCodCodCod

CAENCAENCAENCAENCAENCAENCAENCAENCAEN

353036003700381138123821383241104120

2

Page 3: ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari do involitori, sarpante si terase la Constructu; Cod CAEN 4399- Alte lucrari speciale

Cod CAEN 4299Cod CAEN 4311Cod CAEN 4312Cod CAEN 4321Cod CAEN 4322Cod C.AEN 4329Cod CAEN 4331Cod CAEN 4332

Comert Cu ridicatado intretinere;Comort Cu ridiCataComort Cu ridiCatasoftwaro-lui;Comert Cu ridiCatatelecomuniCam;Conert CU ridicata alComert Cu ridicata atComert CU ridicata alComert CU ridicata al

CodCodCod

CAEN 4211C.AEN 4221C.AEN 4222

- Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;- Lucrari do constructii a proieCtelor utthtare pentru fluide;- Lucrari do constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate Si

telecomunicatü;- Lucrari do constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;- LuCrari do domolare a constnictiilor;- LuCrari do pregatire a terenului;— Lucrari de instalatii eleCtrice;- Lucrari do instalatii sanitare, de rnCaIzlre Si de aer conditionat;— Aite lucrari do instalatii pentru constructu;- Lucrari de ipsoserie;- LUCrari de tamplarie si dulgherie;

Cod CAEN 4333 - Lucrari de pardosire Si placaro a porotior;Cod C.AEN 4334 - LuCrari do vopsitorio, zugraveli si montari de geamuri;Cod C.AEN 4339 - Alto lucrari de Ilnisare;Cod CAEN 4391 - Lucrari do involitori, sarpante si terase la Constructu;Cod CAEN 4399- Alte lucrari speciale de constructu n.C.a.;Cod CAEN 4520 - Intretinerea si repararea aUtovehiculelor;Cod CAEN 4531 - Comert Cu ridi~ataCod CAEN 4643 - Comort Cu ridi~ata

aparatelor de radioCod CAEN 4644-

Cod CAEN 4649 -

Cod CAEN 4651 -

Cod CAEN 4652 -

CodCodCodCod

do piose Si accesoru pentru autovehicule;al aparatelor electrice de uz gospodaresc, alSi televizoarelor;al produselor din CeramiCa, stiClane, ~i produse

al altor bunuri de uz gospodaresc;al calculatoarelor, echipamentelor periferice si

do componente Si echipamente electrornCo si de

mobilei de birou;altor masini si ochipamente de birou;altor masini Si ochipamente;matorialului lomnos si a materialelor de

CAEN 4665 -

CAEN 4666 -

CAEN 4669 -

CAEN 4673-

Cod CAEN 4674-

CodCodCodCodCod

CAENCAENCAENCAENCAEN

46754676467746904724

Cod C.AEN 4799 -

Constructie Si oChipamentolor sanitaro;Comert CU ridiCata al oClupamontolor Si furniturilor de fierariepentru instalatii sanitare si de rnCalziro;

- Comert CU ridiCata al prodUselor Chirruce;- Comert CU ridiCata al altor produse intormodiaro;- Comert CU ridiCata al deseurilor Si rosturilor;- Comert Cu ridicata nospocializat;- Comert cu amanuntul al painii, produsolor de patiserie si produsolor

zaharoase in magazine specializate;Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor,chioscunlor si pietelor;

- Transporturi rutioro do marfuri;- Dopozitari;- Manipulari;- Restaurante;- Activitati de alimentatio (Catering) pontru ovonimente;- Alto servicii do alimontatie n.c.a;- Activitati de teleComunicatu prin rotele do cablu;- Alte aCtivitati de telecomunicatn;- Activitati de roalizaro a soft-ului la comanda (software orientat

client);

Cod C.AENCod C.AENCod C.AENCod CAENCod C.AENCod CAENCod CAENCod CAENCod CAEN

494152105224561056215629611061906201

3

Page 4: ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari do involitori, sarpante si terase la Constructu; Cod CAEN 4399- Alte lucrari speciale

Cod CAEN 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;Cod CAEN 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de

calcul;Cod CAEN 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;Cod CAEN 6491 - Leasing financiar;Cod CAEN 6492 - lUte activitati de creditare;Cod C.AEN 6499- lUte intermedieri financiare n.c.a.;Cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau

inchiriate;Cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;Cod CAEN 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;Cod CAEN 7120- Activitati de testari si analize tehnice;Cod CAEN 7219- Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturaie si inginerie;Cod CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste;Cod CAEN 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule

rutiere usoare;Cod CAEN 7729 - Activitati de inchiriere si leasing cu site bunuri personale Si

gospodaresti n.c.a.;Cod CAEN 7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru

constructii;Cod CAEN 7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou

(inclusiv calculatoare);Cod CAEN 7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echiparnente si

bunuri tangibile n.c.a.;Cod CAEN 7490- JUte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;Cod CAEN 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor;Cod CAEN 8122- Activitati specializate de curatenie;Cod CAEN 8220- Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);Cod CAEN 8299 - lUte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a..

In realizarea obiectului sau de activitate, societatea comerciala va putea organizacampanii de promovare (inclusiv participari la targuri Si expozitii, sponsorizari, publicitate,reclama, Public-relations,etc); isi va putea pregati si speciaiiza personalul si managementul intara si strainatate, isi va putea majora capitaiui social Cu numerar si/sau cu bunuri de productieinterna sau din import; va incheia contracte diverse (de munca, de vanzare-cumparare, deprestari servicii, de executari de lucrari, de comodat, leasing, inchiriere, etc.) in tara sistrainatate; isi va putea trimite personaiul in delegatie in tara si strainatate si isi va puteadeschide puncte de lucni, sucursale sau filiaie in tara si strainatate, toate in conditiile legiloraplicabile in vigoare.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

ART. 6. Capitalul social

Conform inregistrarilor din registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la datade 04 decembrie 2015, Capitalul social al societatii subscris si varsat este de 49.043.220 lei,impartit in 19.617.288 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, detinute deactionari dupa cum urmeaza;

4

r

Page 5: ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari do involitori, sarpante si terase la Constructu; Cod CAEN 4399- Alte lucrari speciale

- METEOR INVESTITII MOBIL,LARE S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Franceza nr. 2-4sector 3, inmatriculata sub nr. J40/41 1/2007, detine un numar de 10.646.285 actiuni acate 2,50 lei fiecare, adica 26.615.712,5 lei, reprezentand 54,2699% din capitalulsocial;

- Societatea de Investitii Financiare Muntenia Cu sediul in Bucuresti, bdul. Unirii nr. 16sector 4, inmatriculata sub nr. J40/27499/ 1992, detine un numar de 5.449.061 actiunia cate 2,50 lei fiecare, adica 13.622.652,5 lei, reprezentand 27,7768% din capitalulsocial;

- Rite persoane juridice detin 2.167.127 actiuni a cate 2,50 lei fiecare, adica5.417.817,5 lei, reprezentand 11,0470% din capitalul social;

- Persoane fizice care detin 1.354.815 actiuni a cate 2,50 lei fiecare, adica 3.387.037,5lei, reprezentand 6,9062% din capitalul social.

ART.7. Reducerea sau majorarea capitalului social.Capitalul social poate redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale

extraordinare a actionarilor in conditifle si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ART. 8. ActiunileEvidenta actiunilor societatii se va realiza prin intermediul unei societati de registru

independent privat ce va tine registrul actionarilor in sistem computerizat Si va efectua toateinregistrarile Si operatiunile legate de acest registru.

ART.9. Drepturile si ohligatiile care decurg din detinerea de actiuni

Fiecare actiune subscrisa Si varsata de actionari confera acestora dreptul la vot inAdunarea generala, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptui de aparticipa la repartizarea profituiui, conform actului constitutiv si dispozitiilor legale.

Detinerea de actiuni implica deplina adeziune la Actul Constitutiv cu toate modificarilesuferite ulterior de acesta in Adunarea generala a actiona.rilor.

Actionarii beneficiaza de un drept de preferinta la subscrierea noilor actiuni emisepentru majorarea capitalului social, in limita aportuiui br la capitalul social al Societatii.

Drepturile si obligatiile legate de actiune urmeaza actiunea in cazul trecerii acesteia inproprietatea altei persoane.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau abte obligatii personale aleactionaribor. tin creditor al unui actionar poate formula pretentii numai asupra partii dinprofitul societatii ce i se va repartiza acestuia sau nuxnai asupra partii din activui societatiicuvenit acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditile legii romane si ale ActululConstitutiv.

Fiecare actionar raspunde pentru datoriile si obligatiile societatii, numai in limitaaportului sau subscris la capitalul social al acesteia.

ART.10. Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multorpersoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nuvor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune, si atattimp cat o actiune este proprietatea indiviza sau comuna a mai multor persoane, acestea suntraspunzatoare in mod solidar pentni efectuarea varsamintelor datorate.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor Si once alte atribute ale acestuia asupraactiunilor se transmit potrivit prevederilor begislatiei pietei de capital.

5

Page 6: ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari do involitori, sarpante si terase la Constructu; Cod CAEN 4399- Alte lucrari speciale

Art. 11. Alte instrumente financiareSocietatea poate sa emita alte instrumente financiare (obligatiuni) in conditiile legii.

CAPITOLUL IV

ADUNARFLA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 12 - Atributii

12.1. Societatea este condusa de adunarea generala a actionarilor care poate fiordinara Si extraordinara.

12.2. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in termenulimperativ prevazut de lege, Si are urmatoarele atributii principale:

- sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelorprezentate de consiliul de administratie Si auditorului financiar, Si sa fixeze dividendul;

- sa aleaga Si sa revoce administratorii Societatii;- sa numeasca Si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa

revoce auditorul financiar;sa fixeze pentni exercitiul financiar in curs remuneratia cuvenita administratorilor;

- sa se pronunte asupra gestiunhi administratorilor;- sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli Si, dupa caz, programul de activitate,

pe exercitiul financiar urmator;- sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale

Societatii;- aproba limitele maxime ale remuneratiei persoanelor care ocupa/exercita functii de

conducere atunci cand legea prevede acest lucru;

12.3. Adunarea generala extraordinara are urmatoarele atributii:a) schimbarea formei juridice a societatii;b) mutarea sediului societatii;c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante

sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevedeaitfel;

e) prelungirea duratei societatii;1) majorarea capitalului social;g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;i) dizolvarea anticipata a societatii;j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;1) emisiunea de obligatiuni;m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este

ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.Adunarea generala extraordinara deleaga consiliului de administratie exercitiul

atributiilor prevazute la literele b), c), d) ale aiineatului de mai sus.12.4. Adunarea Generala poate delega administratorilor majorarea capitalului social in

conformitate cu dispozitiile art. 236 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

6

Page 7: ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari do involitori, sarpante si terase la Constructu; Cod CAEN 4399- Alte lucrari speciale

Art. 13. Convocare13.1. Adunarea Generala a Actionarior se convoaca de catre Consiliul de Administratie

pe baza deciziei acestui organ si in conditiile legii.13.2. Convocarea va cuprinde: locul, data Si ora tinerii adunarii, ordinea de zi cu

mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii, datade referinta, modaiitatea de distribuire a documentelor Si informatiilor referitoare laproblemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, data incepand cu care acestea vor fidisponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciaia pentru reprezentarein adunarea generala, data limita si locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale,precum Si propunerea privind data de inregistrare.

13.3. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv,convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

13.4. Cand in ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, convocarea vatrebui sa includa mentiunea ca lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu Si calificareaprofesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitiaactionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia.

13.5. Consiliul de administratie este obligat sa convoace Adunarea GeneralaExtraordinara a Actionarilor la cererea actionarilor reprezentand cel putin 10% din capitalulsocial, la cererea auditorilor financiari, precum Si In cazul in care in urma unor pierderi, activulnet determinat de diferenta intre totalul activelor si datoriilor Societatii reprezinta mai putin dejumatate din capitalul social al Societatii.

13.5. In instiintarea pentru prima adunare generala se vor putea fixa ziua Si ora pentrucea de-a doua adunare, pentru situatia in care cea dintai nu s-ar putea tine. Daca ziua fixatapentni a doua adunare generala nu este mentionata in instiintare, ea se va putea convoca intermen de minimum 8 zile.

Art. 14. Organizarea adunarii generale a actionarilor si exercitarea dreptului de~rot in adunarea generala

14.1. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesaraprezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot.Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilorprevazute la aim. (1), adunarea ce se va intruni Ia o a doua convocare poate sa deliberezeasupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intninit,luand hotarari cu majoritatea voturior exprimate.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la primaconvocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi devot, iar Ia convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime dinnumanil total de drepturi de vot.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturior detinute de actionarii prezenti saureprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, dereducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziuiie, divizaresau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de votdetinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

14.2. In cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului depreferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunareagenerala extraordinara a actionarior, la care participa cel putin trei patrimi din numarultitularilor capitalului social, Si cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin75% din drepturile de vot. Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fieaprobate de adunarea generala extraordinara a actionarior, la care participa cel putin 3/4 dinnumarul titularilor capitalului social, Si cu votul actionarilor ce detin cel putin 75% din

7

Page 8: ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari do involitori, sarpante si terase la Constructu; Cod CAEN 4399- Alte lucrari speciale

drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta in bunuri necesare realizarii obiectului deactivitate al societatii emitente.

14.3. Adunarea generala este prezidata de presedintele consiliului de administratiesau de o persoana numita de acesta, care desemneaza, dintre membrii adunarii generale saudintre actionarii societatii, until pana Ia trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariati.Acestia vor verifica lista de prezenta Si vor intocmi procesul.-verbai al sedintei adunariigenerale care va fi semnat de Presedintele Adunarii si de Secretar si care va fi pastrat intr-unregistni special, cu filele inseriate tinut prin grija Consiliului de Administratie.

14.4. Procura speciala este valabila doar pentru Adunarea Generate a Actionarilorpentru care a fost solicitata. Voturile inscrise in cadrul procurii speciale sunt exercitate numaiin maniera transmisa de actionar.

14.5. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale exprimavoturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi “pentru”, ,,impotriva” Si“abtinere”, fara a le compensa (de exemplu, “la punctul x de pe ordinea de zi reprezint avoturi penfl, b voturi impotriva Si c abtineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau,dupa caz, invalidate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de catre secretaruladunarii generale.

14.6. Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis, in afara de cazurile in careadunarea generala decide ca votul sa lie secret sau legea impune votul secret.

14.7. Hotararile adunarii generale sunt obligatorii pentru toti actionarii societatii, chiarSi pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

14.8. Adunarea generala se poate intruni la sediul societatii sau in alte locuri stabilitede administratori prin convocator.

14.9. Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin persoane care nu aucalitatea de actionar al societatii.

14.10. In cuprinsul prezentuiui articol, mentiunile cu privire la actionarii prezenti vor ficonsiderate a se referi atat la actionarii prezenti personal, cat si la cei reprezentati.

CAPITOLUL V

ADMINISTRATIA SOCIETATII

Art. 15 - Organizare15.1. Activitatea Societatii este condusa de un Consiliu de Administratie compus din 3

(trei) membri, numiti de Adunarea Generala Ordinara, care pot Ii numiti din randulactionarilor, persoane fizice sau juridice, de cetatenie, respectiv nationalitate, romana saustraina. Administratorii desernneaza dintre ei pe Presedintele Consiliului de Administratie.Atunci cand o persoana juridica este aleasa administrator, drepturile si obligatiileadministratorului, respectiv ale Societatii se stabilesc printr-un contract de administrare, incare se va stipula ca persoana juridica este obligata sa-si desemneze un reprezentantpermanent persoana fizica. Administratorii vor incheia o asigurare de raspundere profesionalapentru o suma asigurata a carei vaioare minima va fi aprobata de Adunarea Generala.

15.2. Durata mandatului este de 4 ani, cu exceptia cazului in care Adunarea GeneralaOrdinara stabileste o alta durata a mandatului, odata cu alegerea administratonilui. Laexpirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de adunarea generala.

15.3. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la trei luni si on de cate oneste nevoie, la sediul societatii.

15.4. Consiliui de Administratie va fi convocat de catre Presedinte, din propnie initiativasau la cererea motivata a cel putin doi dintre administratori sau a Directorului General, prinonce mijloace de comunicare de natura a dovedi receptionarea convocatorului de catredestinatar: convorbire telefonica urmata de confirmarea scrisa a destinatarului, fax cuconfirmare de primire, scrisoare recomandata cu confirmare, posta electronica (e-mail).

8

Page 9: ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari do involitori, sarpante si terase la Constructu; Cod CAEN 4399- Alte lucrari speciale

In convocator se vor indica: data, ora si locul desfasurarii sedintei consiiului deadministratie, modalitatea de tinere a sedintei (prezenta fizica sau prin mijloace de comunicarela distanta) precum si ordinea de zi a acesteia.

15.5. Sedintele consiliulul de administratie sunt prezidate de Presedintele Consiliului,iar in lipsa acestuia de catre un membru al Consiliului de Administratie desemnat de acesta.Presedintele numeste un secretar Lie dintre membrii consiliulul, lie din afara acestuia.

Sedintele Consiliului de Adnünistratie se tin cu prezenta a cel putin jumatate din numarulmembrilor, deciziile fund valabile daca stint adoptate Cu votul majoritatii membrilor prezenti.In caz de paritate a voturilor, presedintele are vot decisiv. Prin prezenta se intelege atatprezenta fizica, Cat s1 prezenta intelectuala, pe calea teleconferintei, a videoconferintei precumSi prm corespondenta trimisa prin posta sau pun curler sau prin fax cu numele in clar Sisemnatura; atat prezenta directa in persoana, Cat Si reprezentarea prin procura speciala de catrealt nembru al consthului; flu este permisa reprezentarea administratorului la sedinteleConsiiului de Administratie prin procura generala.

Un inembru prezent poate reprezenta doar un membru absent.Cu ocazia fiecarei sedinte a Consiiului de Administratie se va intocmi un proces-verbal

care va cuprinde nunele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul devoturi intrunite si opiniile separate, semnate de catre presedintele de sedinta si de catre celputin un alt membru al consiliului.

In cazul in care toti membrii Consiiului de administratie sunt prezenti si sunt de acordCu desfasurarea sedintei consiliului si vu adoptarea unor decizii, se poate renunta laformalitatile de convocare.

15.6. Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai uneledintre atributiile sale acordandu-le imputernicire speciala pentni una sau mai multe operatiunideterminate. Consiiul de administratie va delega conducerea Societatii, in conformitate Cuprevederile legale aplicabile, unuia sau mai multor directori, desemnat dintre membriiConsiliului sau din afara acestuia, care vor avea calitatea de directori at delegare deconducere in sensul art. 143 din Legea nr. 3 1/1990, numiti in continuare Directori ezcecutivi.Unul dintre acestia va Li numit Director general. In cazul in care directorii sunt nuniti dintreadministratori, acestia vor Li administratori executivi, ceilalti membri ai Consiliului filMadministratori neexecutivi. Numarul administratorilor neexecutivi va Li intotdeauna majoritar incadrul Consiliului.

15.7. In caz de vacanta (renuntarea administratorului, incapacitate legala, incapacitatefizica pe o perioada mai mare de 45 de zile, moartea, etc.) a unuia dintre administratori, ceilaltiadministratori, deliberand in prezenta a doua treimi ~i vu majoritate absoluta, procedeaza lanumirea unui administrator provizoriu pana la intrunirea adunarii generale ordinare, care vanumi tin nou administrator.

ART. 16— Atributiile consiiului de administratie.Consiiul de Administratie are urmatoarele atributii principale:a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;b) stabileste sistemul contabil si de control financiar Si aproba planificarea financiara;c) numire, revocare respectiv incheiere si incetare a contractelor directorilor

Societatii;d) supravegheaza activitatea directorilor;e) pregateste raportul anual, organizeaza adunarea generala si implementeaza

hotararile acesteia;I) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii

85/2006 privind procedura insolventei;Aceste atributii nu pot Li delegate directorilor societatii.Consiiul de administratie isi exercita atributiile prin adoptarea de decizii.

Page 10: ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari do involitori, sarpante si terase la Constructu; Cod CAEN 4399- Alte lucrari speciale

CAPITOLUL VIDIRECTORII SOCIETATII

ART. 17. Delegarea conducerii17.1. Singura functie careia I se deleaga conducerea societatii in temeiul dispozitiilor

art. 143 din legea 31/1991 privind societatile este cea de Director General. Once aita functie dedirector in cadnii societatii (director resurse umane, director comercial, director administrativ,director IT, sef serviciu, etc), indiferent de denumirea acesteia, flu implica si conducereasocietatii.

ART. 18. Directorul generalDirectorul general exercita, in baza contractului de management incheiat cu societatea,

organizarea, coordonarea, gestionarea si conducerea activitatilor pentru indeplinireaobiectului de activitate. Acesta reprezinta legal societatea in relatiile cu tertii.

Atributiile directoruhui general sunt stipulate prin contractul de management, acesteafUnd urmatoarele:

a) sa execute obiectul contractului cu buna credinta si cu diligenta unui bun gospodar;b) sa incheie acte juridice in numele si pe seama societatii in limita a 300.000 RON;c) sa stabileasca obiectivele societatii (in baza directiilor principale de activitate si de

dezvoltare trasate de catre Consiliul de Administratie) si principalele mijloacenecesare realizaril obiectivelor, precum si resursele si modul br de utilizare;

d) sa elaboreze si sa propuna Consiliubui de Administratie spre aprobare organigrama,Regulamentub de organizare si functionare, sistemub de salarizare si premiere apersontalulul societatii, alte regulamente si instnuctiuni cu caracter intern;

e) sa negocieze contractele individuale de munca in conformitate cii prevedenile legabein vigoare;

1) sa selecteze, sa angajeze, sa promoveze si sa concedieze personalub societatii si sainformeze Consiluul de Administratie privind masurile adoptate;

g) sa propuna Consiliului de Administratie contractarea de catre societate, atunci candse justifica, de imprumuturi bancare, precum si bunurile societatii care urmeaza safie depuse drept garantii;

h) sa aprobe operatiunibe de incasari si plati;i) sa adopte si sa aplice masuri pentru respectarea disciplinei economico-financiare,

pentnu incasarea creantebor si plata obligatiilor restante si curente;j) sa urmareasca mentinerea disciplinei, ordinii si unui climat normal de munca in

societate;k) sa prezinte Consiliului de Administratie ab societatii rapoarte, situatii, informari, dupa

caz, cii privire ba starea economico-financiara a societatii si operatiunile desfasuratein executarea contractului;

1) sa puna in aplicare hotararibe Consiliuhui de Administratie al societatii adoptate inbimitele prevedenilor legale si ale actului constitutiv si sa asigure respectarea br;

m) sa sesizeze Consiliului de Administratie once nereguli sau ivirea oricaror situatiicare ar putea perturba activitatea societatil sau ar dauna relatiilor cu partenerii deafaceri;

n) sa incheie asigurare de raspundere profesionala.

ART. 19. Organizare si functionare.19.1. Directorului General al Societatii i se subordoneaza direct celelalte structuri

organizatonice ale Societatii si este la randui sau subordonat direct Consiiului de Administratie.19.2. In cazui in care societatea se angajeaza in acte cu caracter patrimonial,

reprezentarea societatii este delegata, in conformitate cu dispozitiile art. 143 din begea 31/1991pnivind societatile, catre Directonul General.

19.3. Pentru actele cu caracter nepatnimoniai, reprezentarea societatii este delegataDirectorulul General, care poate da procura de reprezentare unor tente persoane.

10

Page 11: ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari do involitori, sarpante si terase la Constructu; Cod CAEN 4399- Alte lucrari speciale

19.4. In raporturile Cu directorii, societatea este reprezentata do catre Consiliul deAdministratie.

19.5. Directorul General este responsabil Cu luarea tuturor masurilor aferenteConduCeni societatii, in limitele obiectului do activitate al societatii Si CU respectareacompetentelor exClusive rezervate de lege sau do prezentul act constitutiv consihului deadministratie si adunarii generale a actionarilor.

19.6. In executarea obligatiilor sale, Directorul General emite ordine de serviciu,obligatorii pentru toti angajatii si directorii/sefii de servicii ai Societatii.

19.7. Durata mandatului directorilor nu poate depasi durata mandatuluiadministratorilor Care i-au imputernicit.

19.8. In absenta relei-credinte, membrii Consiliului do Administratie si Directoruigeneral nu vor fi trnuu raspunzatori pentni deCiziile do afaceri luate dupa o informare diligentaasupra Circumstantelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fostluate. In sCopul acestei informari, membrii Consiliului do Administratie si Directorul general audreptul do a so intemeia pe informatiile puse la dispozitie do functionarii si angajatii Societatii,precum si do consultanti oxtorni do spociaiitate.

CAPITOLUL VIICONTROLUL SOCIETATII

ART. 20. Auditonil intern si auditorul financiar20.1. Societatea esto supusa auditului financiar.20.2. Auditul intern va fi organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor

Financiari din Romania.Auditorul intern va avea obligatia sa supravegheze gestiunea Societatii, sa verifice

intocmirea corecta a situatiilor financiare, tinerea regulata a registrelor, evaluarea legala aelementelor patrimonialo.

Auditorul intern va informa Consiliul do Administratie despre neregulile inadministratie si incalcanle dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.

20.3. Situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate din punct de vedere financiar Si, inacest scop, va fi numit un auditor financiar (Auditorul financiar) autorizat in conditiilo legii sadesfasoare aceasta activitate in Romania.

Auditonil financiar:a) intocmeste un raport anual cu privire la situatiile financiare ale Societatii, la Care va

anexa opinia sa, din care rezulta daca situatiile financiare prezinta o imagine fidola a pozitieifinanciare a Societatii;

b) acorda Sociotatii asistenta financiar-contabila, cu respectarea reglementarilorspecifice si a pnncipiuiui independentei, in conformitate cu legislatia aplicabila acesteia;

c) desfasoara once alto activitati prevazute de lege privind activitatea do audit financiaral sociotatu si este ales de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

CAPITOLUL VIIIACTIVITATEA SOCIETATII

ART.21. Exercitiul economico-financiarLa sfarsitul fiecarui exerCitiu financiar, o copio a situatiilor financiare, insotita de contul

de profit si piorderi, raportul administratorilor, al auditorului si procesul-verbal al adunariigenerale ordinare, va fi depusa la administratia financiara si la oficiul registrului comertului,precum si oriunde legea va dispune.

11

Page 12: ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari do involitori, sarpante si terase la Constructu; Cod CAEN 4399- Alte lucrari speciale

ART. 22. Personalul societatil22.1. Personalul de conducere neexecutiv, raspunde fata de societate pentru actele

indeplinite de personalul incadrat din subordinea br, cand dauna flu s-ar Li produs dacaei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiilor br.

22.2. Personalul este angajat conform schemei de organizare aprobata de Adunareagenerala, pe baza de contracte individuale de munca.

22.3. Salariile pentru personalul societatli, pe categorii de calificare si functii, sestabileste si pot fi modificate de catre directonil general al societatii.

22.4. Plata saiariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se face inconforrnitate cu legea romana.

ART. 23. Amortizarea fondurilorConsiiul de administratie stabileste, in conditiile legli, modul de amortizare a

fonduribor fixe.

ART. 24. Evidenta contabila si bilantul contabilSocietatea va tine evidentele contabile in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale

aplicabile.

ART. 25. Calculul si repartizarea profituluiProfitul brut al societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a

actionariior. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

ART. 26. Registrele societatiiSocietatea va tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL IXMODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICUIDAREA, LITIGII

ART. 27. Modificarea formei juridiceSocietatea va putea Li transformata in alta forma de societate prin hotararea adunaxii

generate a actionarilor.Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la

infiintarea societatilor.

ART. 28. Dizolvarea societatiiUrmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate stabilit pentru societate;- pierderea a 50% din capitalul social, consemnata la finele exercitiubui financiar, dupa

ce s-au consumat fondurile de rezerva, daca Adunarea generala a actionaribor nu decidecompletarea capitalului sau reducerea acestuia la suma ramasa;

- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora dureaza mai mult deopt luni, iar Adunarea generala a actionaribor constata ca functionarea societatii nu mai esteposibila;

- in once abte situatii, pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor;- insolvabibitatea societatii;- pe baza hotararii adunaxii generale a actionaribor luata cu majoritatea ceruta pentru

modificarea actubui constitutiv.

12

Page 13: ACT CONSTITUTIV AL METAY S.A. - METAV | Business … 03 01 Act Constitutiv...Cod CAEN 4391-Lucrari do involitori, sarpante si terase la Constructu; Cod CAEN 4399- Alte lucrari speciale

Dizolvarea societatil trebuie sa lie inscrisa in Registrul Comertului si publicata inMonitorui Oficial.

ART. 29. Lichidarea societatli

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatil si repartitia patrinoniului se face in conditiile 5~ Curespectarea procedurii prevazute de lege.

ART.30. Litigil

Litigiile societatii Cu persoanele fizice sau juridice romane sunt de competentainstantelor judecatoresti din Romania.

Litigiile nascute din raporturile contractual dintre societate si persoanele juridiceromane sau straine pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE

ART. 31. Prevederfie prezentului act se completeaza de drept cu dispozitiile legalereferitoare la societati.

Prezentul act constitutiv a fost actualizat Ia data de 01 martie 2016 si este seninat in 4 (patru)exemplare originale de caEre Cristina — Valentina Dinu, directorul general al societa di, conformHotararilorAdunarfl Generale Extraordinare a Actionarilor Metav LA. din data de 01.03.2016.

Cristina — Valen ‘na Dint,