Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie...

26
Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014 1. Academicianul Ion Ababii : biobibliogr. / red. şt. : Ion Vârţanu ; bibliogr. : Ludmila Lipcanu, Liubovi Karnaeva ; resp. de ed. : Constantin Manolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicl. - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2014. - 211 p. - ISBN 978-9975-4389-7-1. 2. Academicianul Andrei Andrieş : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicl., B-ca Ştiinţ.Centrală "Andrei Lupan" ; resp. de ed. : A. Hanganu ; bibliogr. : D. Rotaru. - Chişinău : Inst. de Studii Encicl. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2013. - 144 p. - ISBN 978-9975-4389-4-0. 3. Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă : biobibliogr. / red. şt. : Constantin Manolache ; bibliogr. : Valentina Gurieva ; resp. de ed. : Aurelia Hanganu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicl., B-ca Şt. Centrală "Andrei Lupan". - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2014. - 187 p. : fot. - ISBN 978-9975- 4389-8-8. 4. Acciu, Victoria. Educaţia artistico-motorie : (pentru copii de vârsta preşcolară, 3-7 ani) : progr. analitică / Victoria Acciu, Olga Barbălat. - Chişinău : Învăţătorul Modern, 2013. - 36 p. - ISBN 978-9975-4445-6-9. 5. Agachi, Sergiu. Pedepsele nonprivate de libertate / S. Agachi, S. Ciorbă ; Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : Pulsul pieţei, 2013. - 41 p. - ISBN 978-9975-4478-9-8. 6. Ailincăi, Sorin-Cristian. Începuturile epocii fierului în Dobrogea : cercetările arheologice de la Revărsarea, Isaccea, judeţul Tulcea / Sorin-Cristian Ailincăi ; Inst. de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. - Brăila : Ed. Istros a Muzeului Brăila, 2013. - 242 p. : il. - (Bibl. Istro-Pontică Ser. Arheologie; 8). - Bibliogr. : p. 154- 164. - ISBN 978-606-654-069-8. 7. Alexandrov, Eugeniu. Dicţionar de termeni şi noţiuni de botanică / Eugeniu Alexandrov ; Grădina Botanica (Inst.) a AŞM. - Chişinău : S.n., 2013. - 274, [2] p. : il. - Bibliogr. : p. 273-275 (45 tit.). - ISBN 978-9975- 62-351-3. 8. Alexandru, Dana. Colectivităţile locale şi rolul lor în spaţiul administrativ european în contextul descentralizării administrative / Dana Alexandru. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2013. - 357 p. - Bibliogr. : p. 347-357 (155 tit.). - ISBN 978-606-647-715-4. 9. Almaş, Dumitru. Eroi ai neamului românesc / Dumitru Almaş. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2008. - 280 p. - ISBN 978-973-30-2329-6. 10. Amărinoaie, Elena. Studiu privind impactul asupra mediului a tehnologiilor de vinificaţie / Elena Amărinoaie. - Bacău : Rovmed Publishers, 2010. - 86 p. - Bibliogr. : p. 85-86 (21 tit.). - ISBN 978-973- 1897-54-7. 11. An den grenzen der wissenschaft: die "Annalen der naturphilosophie" und das natur-und kulturphilosophische Programm ihter herausgeber Wilhelm Ostwald und Rudolf Goldscheid : die vortrage der konferenz, veranstaltet von der Sachşischen Akad. der Wissench. - Leipzig : Sachşische Akademie der Wissenschaften, 2011. - 422 p. - (Sachşischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch- historische Kl. Abhandlungen; Bd. 82. Hft. 1). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-3-7776-2156-2. 12. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat ''Bogdan Petriceicu Hasdeu'' din Cahul . Vol. 9 / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" ; red-şef : Sergiu Cornea, ... - Cahul : S.n., 2013. - 155 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-914-83-3. 13. Andronache, Anatolie. Justiţia juvenilă : man. de curs / Anatolie Andronache ; Acad. de Poliţie "Ştefan cel Mare". - Chişinău : S.n., 2014. - 72 p. - Bibliogr. : p. 71-72 (17 tit.). - ISBN 978-9975-4255-7-5.

Transcript of Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie...

Page 1: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

Achiziţii noi

Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014

1. Academicianul Ion Ababii : biobibliogr. / red. şt. : Ion Vârţanu ; bibliogr. : Ludmila Lipcanu, Liubovi Karnaeva ; resp. de ed. : Constantin Manolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicl. - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2014. - 211 p. - ISBN 978-9975-4389-7-1.

2. Academicianul Andrei Andrieş : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicl., B-ca Ştiinţ.Centrală "Andrei Lupan" ; resp. de ed. : A. Hanganu ; bibliogr. : D. Rotaru. - Chişinău : Inst. de Studii Encicl. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2013. - 144 p. - ISBN 978-9975-4389-4-0.

3. Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă : biobibliogr. / red. şt. : Constantin Manolache ; bibliogr. : Valentina

Gurieva ; resp. de ed. : Aurelia Hanganu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicl., B-ca Şt. Centrală "Andrei Lupan". - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2014. - 187 p. : fot. - ISBN 978-9975-4389-8-8.

4. Acciu, Victoria. Educaţia artistico-motorie : (pentru copii de vârsta preşcolară, 3-7 ani) : progr. analitică /

Victoria Acciu, Olga Barbălat. - Chişinău : Învăţătorul Modern, 2013. - 36 p. - ISBN 978-9975-4445-6-9. 5. Agachi, Sergiu. Pedepsele nonprivate de libertate / S. Agachi, S. Ciorbă ; Ministerul Justiţiei, Oficiul

Central de Probaţiune. - Chişinău : Pulsul pieţei, 2013. - 41 p. - ISBN 978-9975-4478-9-8.

6. Ailincăi, Sorin-Cristian. Începuturile epocii fierului în Dobrogea : cercetările arheologice de la Revărsarea, Isaccea, judeţul Tulcea / Sorin-Cristian Ailincăi ; Inst. de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. - Brăila : Ed. Istros a Muzeului Brăila, 2013. - 242 p. : il. - (Bibl. Istro-Pontică Ser. Arheologie; 8). - Bibliogr. : p. 154-164. - ISBN 978-606-654-069-8.

7. Alexandrov, Eugeniu. Dicţionar de termeni şi noţiuni de botanică / Eugeniu Alexandrov ; Grădina Botanica

(Inst.) a AŞM. - Chişinău : S.n., 2013. - 274, [2] p. : il. - Bibliogr. : p. 273-275 (45 tit.). - ISBN 978-9975-62-351-3.

8. Alexandru, Dana. Colectivităţile locale şi rolul lor în spaţiul administrativ european în contextul

descentralizării administrative / Dana Alexandru. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2013. - 357 p. - Bibliogr. : p. 347-357 (155 tit.). - ISBN 978-606-647-715-4.

9. Almaş, Dumitru. Eroi ai neamului românesc / Dumitru Almaş. - Bucureşti : Editura Didactică şi

Pedagogică, 2008. - 280 p. - ISBN 978-973-30-2329-6.

10. Amărinoaie, Elena. Studiu privind impactul asupra mediului a tehnologiilor de vinificaţie / Elena Amărinoaie. - Bacău : Rovmed Publishers, 2010. - 86 p. - Bibliogr. : p. 85-86 (21 tit.). - ISBN 978-973-1897-54-7.

11. An den grenzen der wissenschaft: die "Annalen der naturphilosophie" und das natur-und

kulturphilosophische Programm ihter herausgeber Wilhelm Ostwald und Rudolf Goldscheid : die vortrage der konferenz, veranstaltet von der Sachşischen Akad. der Wissench. - Leipzig : Sachşische Akademie der Wissenschaften, 2011. - 422 p. - (Sachşischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Kl. Abhandlungen; Bd. 82. Hft. 1). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-3-7776-2156-2.

12. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat ''Bogdan Petriceicu Hasdeu'' din Cahul . Vol. 9 / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" ; red-şef : Sergiu Cornea, ... - Cahul : S.n., 2013. - 155 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-914-83-3.

13. Andronache, Anatolie. Justiţia juvenilă : man. de curs / Anatolie Andronache ; Acad. de Poliţie "Ştefan cel

Mare". - Chişinău : S.n., 2014. - 72 p. - Bibliogr. : p. 71-72 (17 tit.). - ISBN 978-9975-4255-7-5.

Page 2: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

14. Arbore, Zamfir C. Dicţionarul geografic al Basarabiei / Zamfir Arbore ; ed. îngr. şi pref. : I. Oprişan. - Bucureşti : SAECULUM I.O., 2012. - 495 p. - ISBN 978-973-642-281-2.

15. Avram, Arina. Enciclopedia întelepciunii : 107 învătaţăminte din proverbele lumii / Arina Avram. -

Bucureşti : ALL Educaţional, 2011. - 426, [2] p. - ISBN 978-973-684-745-5.

16. Avram, Arina. Femei celebre : mica encicl. / Arina Avram ; pref. : Neagu Djuvara. - Bucureşti : ALLEA, 2004. - 288, [5] p. - Bibliogr. : p. 279-281. - ISBN 973-8457-66-1.

17. Avram, Arina. Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina Avram. - Bucureşti : ALLEA,

2005. - 320 p. - Bibliogr. : p. 315-316. - ISBN 973-724-040-5.

18. Axenti, Victor. Morfologie : (curs teoretico-practic) / Victor Axenti ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul, Catedra de Filologie Română. - Cahul : "Centrografic", SRL, 2013. - 246 p. - Bibliogr. : p. 242-244 (50 tit.). - ISBN 978-9975-914-72-7.

19. Badea-Păun, Gabriel. Pictori români în Franţa, 1834-1939 / Gabriel Badea-Păun. - Bucureşti : NOI Media

Print, 2012. - 287, [1] p. : il. - Bibliogr. : p. 282-287. - ISBN 978-606-572-014-5.

20. Baltag, Alexandru. Securitatea energetică a Republicii Moldova : rolul energiei regenerabile şi a eficienţei energetice / Alexandru Baltag ; Asociaţia pentru politica externă. - Chişinău : S.n., 2013. - 12 p. - ISBN 978-9975-79-867-9.

21. Barrett, Anthony A. Caligula / Anthony A. Barrett ; trad. Vladimir Agrigoroaei. - Bucureşti : ALL, 2008. -

375 p. - (Impăraţi romani). - Bibliogr. : p. 348-355. - ISBN 978-973-571-644-8.

22. Barthelemy, Philippe. Demografie şi societate / Philippe Barthelemy, Roland Granier, Martine Robert ; trad. : Doina-Nicoleta Mitroiu ; ed. îngrij. şi pref. : Adrian Netedu. - Iaşi : Institutul European, 2009. - 313 p. - (Colecţia : Academica. - Ser. Sociologie; Nr. 65). - Bibliogr. : p. 283-299. - ISBN 978-973-611-587-5.

23. Băieş, Sergiu. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică : [manual] / Sergiu Băieş, Nicolae Roşca ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Civil. - Ed. a 5-a. - Chişinău : S.n., 2014. - 391, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-53-306-5.

24. Bătălia Odessei : 8 aug. - 16 oct. 1941, în memorii şi documente / ed. îngr. de colonel (r) Sevastian Ştiuca. -

Bacău : Rovmed Publishers, 2013. - 236 p. - Bibliogr. : p. 235-236 (39 tit.). - ISBN 978-606-583-376-0.

25. Bejan, Octavian. Activitatea criminologică practică în organele anticrimă din Canada / Octavian Bejan ; Centrul de Prevenire şi Asistenţă Criminologică, Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 160 p. - Bibliogr. : p. 133-153 (265 tit.). - ISBN 978-9975-71-476-1.

26. Berca, Alexandru Em. Crizele economice şi ciclicitatea lor / Alex Berca ; pref. şi postf. Alexandru Berca. -

Iaşi : Institutul European, 2011. - 340 p. - (Dezbateri contemporane; Nr. 14). - Bibliogr. : p. 289-292. - ISBN 978-973-611-710-7.

27. Berindei, Dan. Oraşul Bucureşti, resedinţă şi capitală a Ţării Româneşti (1459-1862) / Dan Berindei. - Ed.,

revăz. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012. - 337 p. : il. - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-606-647-394-1.

28. Bichicean, Gheorghe. Europa monarhiei stărilor / Gheorghe Bichicean. - Bucureşti : Institutul European,

2011. - 254, [6] p. - (Istorie. Col. Academica; 130). - ISBN 978-973-611-780-0.

29. Bierce, Ambrose. Dicţionar super umoristic : pentru începători şi avansaţi / Ambrose Bierce ; trad. Carmen Ionescu. - Bucureşti : Lux Sublima, 2010. - 286 p. : il. - ISBN 978-973-1823-11-9.

30. Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Raport anual 2012 / Biroul Naţional de Statistică al

Republicii Moldova. - Chişinău : Statistica, 2012. - 42 p. : il. - (Statistica Moldovei).

Page 3: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

31. Birşan, Ana. Rezistenţa plantelor la factorii abiotici nefavorabili : îndrumar metodic / Ana Birşan, Petru Tarhon ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Dep. Biologie şi Ecologie. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 115, [1] p. - Bibliogr. : p. 103-104 (28 tit.). - ISBN 978-9975-71-475-4.

32. Bodea, Cornelia. Nicolae Iorga în arhivele vieneze şi ale siguranţei regale (1903-1914) / Cornelia Bodea,

Radu Ştefan Vergatti. - Bucureşti : Mica Valahie, 2012. - 301 p. - ISBN 978-606-8304-32-8.

33. Bodiu, Aureliu. Hernia de disc lombara : tratament chirurgical minim-invaziv endoscopic / Aurelia Bodiu. - Chişinău : Tipografia A.Ş.M., 2014. - 180 p. - Bibliogr. : p. 170-179 (102 tit.). - ISBN 978-9975-62-362-9.

34. Bogus, Angela. Dezvoltarea comunitară în contextul Republicii Moldova : monogr. / Angela Bogus ; Acad.

de Studii Economice a Moldovei. - Chişinău : ASEM, 2013. - 317 p. - Bibliogr. : p. 310-317 (114 tit.). - ISBN 978-9975-75-669-3.

35. Boia, Lucian. De ce este România altfel? / Lucian Boia. - Ed. a 2-a, ad. - Bucureşti : Humanitas, 2013. -

154, [4] p. - ISBN 978-973-50-4046-8.

36. Borşevski, Andrei. Studii de caz în Advocacy : modele şi campanii de participare publică / Andrei Borşevschi, Cătălin Ilie ; Inst. pentru Democraţie. - Comrat : Inst. pentru Democraţie, 2013. - 168 p. - ISBN 978-9975-4190-5-5.

37. Botnarenco, T. Manual de înot pentru elevi / T. Botnarenco, B. Risneac. - Chişinău : S.n., 2013. - 180 p. :

il. - Bibliogr. : p. 178 (14 tit.). - ISBN 978-9975-4452-4-5.

38. Bowker, John. Credinţe care au schimbat lumea : istoria şi ideile marilor religii / John Bowker. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010. - 208 p. : il. - ISBN 978-973-30-2412-5.

39. Branişte, Valeriu. Jurnal (1923) / Valeriu Branişte. - Timişoara : Ed. de Vest, 2005. - 221, [2] p. - ISBN

973-36-0414-3.

40. Briscaru, Aurica. Globalizare etică : responsabilitate socială corporativă / Aurica Briscaru. - Bucureşti : Institutul European, 2013. - 233, [6] p. - (Dezbateri contemporane; 23). - Bibliogr. : p. 221-227. - ISBN 978-973-611-853-1.

41. Bristiger, Michal. Mysl muzyczna : studia wybrane / Michal Bristiger ; Inst. Sztuki Polskiej Acad. Nauk. -

Warszawa : S.n., 2001. - 324, [1] p. : note. - ISBN 83-85937-44-3.

42. Bronzezeitliche fleischverarbeitung im Salzbergtal bei Hallstatt / Erich Pucher, Fritz Eckart Barth, Robert Seemann, Franz Brandstatter. - Wien : Verlag der Osterreichischen Akad. der Wissenschaften, 2013. - 155, [2] p. : il. - (Ostereichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Hist. Kl. Prahistorischen Kommisşion. Mitteilungen...; Bd. 80). - Bibliogr : p. 149-155. - ISBN 978-3-7001-7261-1.

43. Bucătaru, Victoria. Liberalizarea regimului de vize cu UE : progrese, provocări, perspective / Victoria

Bucătaru ; Asociaţia pentru Politici Externe. - Chişinău : Bons Offices, 2013. - 11 p. - ISBN 978-9975-79-863-1.

44. Bucun, Nicolae. Evaluarea pentru educaţia incluzivă a copiilor de virsta preşcolară şi şcolară mică / Nicolae Bucun, Oxana Paladi, Virginia Rusnac. - Chişinău : S.n., 2013. - 371 p. - Bibliogr. : p. 367-371(137 tit.). - ISBN 978-9975-57-114-2.

45. Bufnea, Elie. Cruciaţi, tirani şi bandiţi. Vol. 1. În Rusia sovietelor / Elie Bufnea. - Baia Mare : Marist,

2008. - 240 p. - (Istoria adevărată). - ISBN 978-973-8935-69-3.

46. Calendar Naţional 2014 / Valeria Matvei, Natalia-Maria Şveţ, Madlena Puşcaşu, ... ; col. red. : Petru Soltan, ... ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 378 p. : portr.

47. Caragiale, Ion Luca. Despre lume, artă şi neamul românesc / I. L. Caragiale ; sel. text., cuvant înainte : Dan

C. Mihăilescu. - Bucureşti : Humanitas, 2012. - 143 p. - ISBN 978-973-50-3714-7.

Page 4: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

48. Carmen Sylva. Poveştile unei regine / Carmen Sylva. - Bucureşti : Curtea Veche, 2012. - 189, [3] p. : il. - ISBN 978-606-588-399-4.

49. Cartea. Biblioteca. Cititorul : buletin metodic şi bibliogr.. Fasc. 23 / Bibl. Naţională pentru Copii "Ion Creangă" ; ed. îngrij. de Claudia Balaban ; red. : Claudia Gurschi. - Chişinău : S.n., 2014. - 88 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4420-7-7.

50. Castele / text : Lesley Sims ; il. : Dominic Groebner, ... ; trad. : Gabriel Stoian ; consult. şt. Sergiu

Iosipescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2006. - 112 p. : il. - ISBN 973-717-114-4.

51. Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (cat. informativ). Vol. 4. 2013 / Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Rep. Moldova, Inst. de Cercetări Şt. în Construcţii "Intercom" ; red.-coord. : L. Cartofeanu. - Chişinău : ICSC "Incercom", 2013. - 180, [2] p. - ISBN 978-9975-4447-1-2.

52. Cavaleri ai ordinului militar de război "Mihai Viteazul" / Eugen Neşcu, Gavriil Preda, Mircea Cosma, Iulia Stănescu. - Sibiu : Salgo, 2012. - 380 p. - Bibliogr. : p. 379-380. - ISBN 978-606-8015-61-3.

53. Ceban, Emil. Tratamentul multimodal al nefrolitiazei complicate : monogr. / Emil Ceban ; Inst. Publ. Univ.

de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Urologie şi Nefrologie Chirurgicală. - Chişinău : CEP Medicina, 2013. - 215, [1] p. - Bibliogr. : p. 190-210 (296 tit.). - ISBN 978-9975-118-29-3.

54. Celac, Valentin. Cultura soiei : (îndrumar) / Valentin Celac, Alexandru Budac ; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. - Chişinău : S.n., 2013. - 36 p. : il. - ISBN 978-9975-53-244-0.

55. Cele şaptezeci de mari mistere ale lumii antice : descrierea secretelor vechilor cuvilizaţii / coord. :

Brian M. Fagan ; trad. Carmen Ion. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2008. - 304 p. : il., fot. - Bibliogr. : p. 293-297. - ISBN 978-973-717-320-1.

56. Chiorcea, Nicolae. Legendele Ştiinţei / Nicolae Chiorcea. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Didactică şi

Pedagogică, 2010. - 200 p. - Bibliogr. : p. 195-196 (41 tit.). - ISBN 978-973-30-2855-0.

57. Chiriac, Dan. Bucătărie / Dan Chiriac, Violeta Borzea, Daniela Chiriac. - Ed. a 10-a, compl. şi rev. - Bucureşti : Naţional, 2008. - 904 p. - ISBN 978-973-659-097-6.

58. Chirilă,Victor. Politica de reintegrare a Republicii Moldova : viziune, strategie, mijloace / Victor Chirilă ;

Asociaţia pentru Politica Externă. - Chişinău : Bons Offices, 2013. - 12 p. - ISBN 978-9975-79-866-2.

59. "5 ani de la crearea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Republica Moldova", conf. întern. şt.-practică. 5 ani de la crearea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Republica Moldova : materialele conf. intern. şt.-practice, Chişinău, 2013 / Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Elan-Poligraf, 2013. - 148 p. - Bibliogr. : p. 147-148 (26 tit.). - ISBN 978-9975-66-355-7.

60. Ciorbă, Sergiu. Aplicarea petiţiilor de subiecţii probaţiunii / S. Ciorbă, S. Agachi ; Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : Pulsul Pietei, 2014. - 54 p. - ISBN 987-9975-4478-6-7.

61. Cîrstea, Nicon. Toxicologia militara : compendiu / Nicon Cîrstea, Dumitru Cebotar, Vasile Dumitraş ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu, Catedra Medicină Militară şi Extremală". - Chişinău : CEP Medicina, 2013. - 376 p. - Bibliogr. : p. 375 (12 tit.). - ISBN 978-9975-118-23-1.

62. Clathrochelates : synthesis, structure and properties / ed. by Yan Z. Voloshin, Nîna A. Kostromina,

Roland Kramer. - Amsterdam ; Boston ; London : Elsevier, 2002. - 419 p. : il. - ISBN 978-0-444-51223-9.

63. Claudia Cemartan : modestia virtutum fundamentum : medalion aniversar / resp. ed. : Alexandra Gherasim, preot Octavian Mosin. - Chişinău : Pontos, 2014. - 64 p. : fot. - ISBN 978-9975-51-513-9.

Page 5: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

64. Cocîrţă, Alexandru. Reforma Procuraturii Republicii Moldova : obiective, activităţi, rezultate / Alexandru Cocîrţă ; Asociaţia pentru Politica Externă. - Chişinău : Bons Offices, 2013. - 12 p. - ISBN 978-9975-79-865-5.

65. Codreanu, Nadejda. Stresul oxidativ în progresarea endometriozei / Nadejda Codreanu. - Chişinău :

Garomont-Studio, 2013. - 137 p. : il. - Bibliogr. : 117-137 (213 tit.). - ISBN 978-9975-115-12-4.

66. Codul bunelor maniere : pentru toate vârstele. - Bucureşti : Calin, 1998. - 136 p. : il. - Bibliogr. : p. 132-133. - ISBN 973-98667-6-X.

67. Cojocaru, Ion. Teoria şi metodologia instruirii matematice în ciclul primar : suport de curs. Partea 2. Didactici particulare / Ion Cojocaru ; Univ. de Strat din Tiraspol, Catedra Didactica Matematicii, Fizicii şi Informaticii. - Chişinău : UST, 2013. - 331 p. - Bibliogr. : p. 330-331 (27 tit.). - ISBN 978-9975-76-112-3.

68. Cojocaru, Violeta. Clauzele abuzive în contractele de consum : monografie / Violeta Cojocaru, Olesea

Plotnic ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 191 p. - Bibliogr. : p. 175-189 (248 tit.). - ISBN 978-9975-71-482-2.

69. Cojocaru-Borozan, Maia. Metodologia cerceăarii culturii emoţionale / Maia Cojocaru-Borozan ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. - Chişinău : S.n., 2012. - 208 p. - Bibliogr. ; p. 134-208 (234 tit.). - ISBN 978-9975-46-119-1.

70. Cojocaru-Borozan, Maia. Tehnologia dezvoltării culturii emoţionale / Maia Cojocaru-Borozan ; Univ. Ped.

de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. - Chişinău : UPS "Ion Creanga", 2012. - 239 p. - Bibliogr. : p. 167-183 (352 tit.). - ISBN 978-9975-46-126-9.

71. Cojocaru-Borozan, Maia. Teoria culturii emoţionale : studiu monografic asupra cadrelor didactice / Maia

Cojocaru-Borozan ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra Şt. ale Educaţiei. - Chişinău : s.n., 2010. - 239 p. - Bibliogr. : p. 224-239 (294 tit.). - ISBN 978-9975-46-066-8.

72. Combes, Daniel. Epopeea vinului : (de la Noe la anul 2000) / Daniel Combes ; în rom. de V. D. Zăiceanu. -

Bucureşti : Institutul European, 1996. - 381, [2] p. - (Sinteze; 11). - ISBN 973-586-012-0.

73. Constantin, Radu. Grafologie : personalitatea în scris / Radu Constantin. - Bucureşti : ASAB, 2007. - 1087 p. : portr. - Bibliogr. : p. 1085-1087 (54 tit.). - ISBN 978-973-7725-24-0.

74. Consiliere în probleme de familie : program de masterat : curriculă / Valentina Bodrug-Valentina (coord.), Carolina Platon, Larisa Cuzneţov, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 103, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul progr. - ISBN 978-9975-71-479-2.

75. Copilaş, Emanuel. Geneza leninismului romantic: o perspectivă teoretică asupra orientării înternaţionale a

comunismului românesc (1948-1989) / Emanuel Copilaş ; pref. : Michael Shafir. - Iaşi : Institutul European, 2012. - 655, [6] p. - (Ştiinţe politice. Col. Academica; 165). - Bibliogr. : p. 575-631. - ISBN 978-973-611-902-6.

76. Corcinschi, Nina. Soarele şi păunul : cautări de paradigmă / Nina Corcinschi. - Chişinău : S.C. Profesional

Service, 2013. - 279 p. - ISBN 978-9975-4899-8-5.

77. Coreţchi, Liubov. Bazele imunogenetice ale rezistenţei culturilor leguminoase la fitopatogeni / Liubov Coreţchi ; red. şt. : Galina Lupaşcu ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, Centrul Naţional de Sănătate Publică. - Chişinău : S.n., 2013. - 190 p. : il., anexe. - Bibliogr. : p. 164-174 (202 tit.). - ISBN 978-9975-4043-0-3.

Page 6: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

78. Costa, Nilza. Formarea iniţială a cadrelor didactice în universităţile din Republica Moldova / Nilza Costa, Roza Dumbraveanu, Valeriu Cabac ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Univ. de Stat din Moldova, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, ... - Chişinău : CEP USM, 2012. - 124 p. : il. - Bibliogr. : p. 56-58 şi p. 114-115. - ISBN 978-9975-71-470-9.

79. Cotoi, Călin. Economie socială, bunuri şi proprietăţi comune în România / Călin Cotoi, Oana Mateescu. -

Iaşi : Polirom, 2013. - 143 p. : il. - Bibliogr. : p. 133-143. - ISBN 978-973-46-3902-1.

80. "Chestiunea evreiască" în documente militare române. 1941-1944 / sel. doc., note, cuvânt înainte şi stud. întrod. Ottmar Trasca ; pref. Dennis Deletant. - Iaşi : Institutul European, 2010. - 915 p. - (Colecţia: Academica. - Ser. Istorie; 109). - ISBN 978-973-611-708-4.

81. Colţun, Gheorghe. Sintaxa limbii române : (suport didactic) / Gheorghe Colţun ; Univ. de Stat din

Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 493, [1] p. - Bibliogr. : p. 485-487 (45 tit.). - ISBN 978-9975-71-123-4.

82. Cristescu, Doru Ioan. Prolegomene privind administrarea şi expertizarea probelor multimedia : (din

perspectiva prevederilor Noului Cod de Procedură Penală) / Doru Ioan Cristescu, Victor Cătălin Enescu. - Timişoara : Solness, 2013. - 224 p. - Bibliogr. : p. 217-219 (27 tit.). - ISBN 978-973-729-378-7.

83. Culegere de texte : supliment pentru proiectarea activităţilor integrate în instituţiile preşcolare. Vol. 2 /

sel. texte : Stella Duminică, Angela Dascăl. - Chişinău : Reclama, 2013. - 60 p. : il. - Bibliogr. : p. 59 (34 tit.). - ISBN 978-9975-58-003-8.

84. Cultura legumelor / Dumitru Indrea (coord.), Alexandru S. Apahidean, Maria Apahidean, ... - Ed. a 3-a,

rev. - Bucureşti : Ceres, 2012. - 628 p. : il. - Bibliogr. : p. 621-627. - ISBN 978-973-40-0961-9.

85. Cum aplicăm teoria în practică : ghid pentru promovarea principiilor unei pedagogii de calitate / Dawn Tankersley, Sanja Brajkovic, Sanja Handzar, .. - Chişinău : Epigraf, 2013. - 216 p. : il. - (Definiţia ISSA a pedagogiei de calitate). - ISBN 978-9975-125-14-7.

86. Cutremure de pământ şi semne cereşti în istoria României / antol., pref. : I. Oprişan. - Bucureşti :

SAECULUM I.O., 2010. - 463 p. : il. - ISBN 978-973-642-235-5.

87. Dandara, Otilia. Proiectarea carierei şi ghidarea în carieră : suport metodologic pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul secundar vocaţional-tehnic / Otilia Dandara, Violeta Mija ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 133, [1] p. - ISBN 978-9975-71-487-7.

88. Deladolna, Gheorghe Maxian. Monumente, locuri istorice şi trasee turistice orheiene : [ghid] / Gheorghe

Maxian Deladolna, Iacob Cazacu-Istrati. - Chişinău : Labirint, 2014. - 105 p. : fot., note. - Bibliogr. : p. 105 (17 tit.).

89. Diaconescu, Mihail. Nopţi şi nelinişti : pseudojurnal metafizic / Mihail Diaconescu. - Ed. a 2-a, revizuită. - Oneşti : Magic Print, 2008. - 429 p. - ISBN 978-973-1738-06-2.

90. Diaconescu, Mihail. Visele au contururi precise : roman / Mihail Diaconescu. - Ed. a 2-a. - Oneşti : Magic

Print, 2007. - 336, [2] p. - ISBN 978-973-1732-06-0.

91. "Dialogul civilizaţiilor: etică, educaţie, libertate şi responsabilitate într-o lume în schimbare", conf. şt. intern. Dialogul civilizaţiilor: etică, educaţie, libertate şi responsabilitate într-o lume în schimbare : conf. şt. intern., 16-17 octombrie 2012, Chişinău = Диалог цивилизаций: этика, образование, свобода и ответственность в изеняющемся мире : междунар. науч. конф. / col. red. : Victor Moraru, ... ; coord. : M. Feridun Tufekci. - Chişinău : S.n., 2013. - 252 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-9975-7-7.

92. "Din preistoria Dunării de Jos 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice la Babadag (1962-2012)",

conf. naţ. Din preistoria Dunării de Jos : 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice la Babadag (1962-2012) : actele conf. naţ., Tulcea, 20-22 sept. 2012 = Lower Danibe prehistory : 50 years of excavations at Babadag / edit. : Sorin-Cristian Ailincăi, Alexandra Târlea, Cristian Micu ; Inst. de Cercetări Eco-Muzicale. - Brăila : Istros, 2013. - 530 p. - (Bibl. Istro-Pontica. Ser. Arheologie; 9). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-606-654-072-8.

Page 7: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

93. Dinu, Mihai. Fundamentele comunicării interpersonale / Mihai Dinu. - Bucureşti : ALL, 2010. - 303 p. - Bibliogr. : p. 291-303 (187 tit.). - ISBN 978-973-571-515-1.

94. Discovering current research trends in doctoral and postdoctoral sociological studies / edit. by Marius

Vasiluţa Ştefănescu. - Timişoara : Brumar, 2012. - 180 p. - (Social and human sciences). - Bibliogr. : p. 178-180. - ISBN 978-973-602-791-8.

95. Djuvara, Neagu. Amintiri din pribegie (1948-1990) / Neagu Djuvara. - Ed. a 7-a. - Bucureşti : Humanitas,

2010. - 502, [1] p., [8] f fot. - ISBN 978-973-50-2592-2.

96. Djuvara, Neagu. Ce au fost boierii mari în Ţara Românească? Saga Gradiştenilor (secolele XVI-XX) / Neagu Djuvara. - Bucureşti : Humanitas, 2010. - 269 p., [8] f. il., fot. + 8 anexe. - ISBN 978-973-50-2677-6.

97. Doctor habilitat Ion Eţcu : biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicliopedice,

Bibl. Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" ; coord. şi red. şt. : Vasile Botnariuc, Aurelia Hanganu ; bibliogr. : Diana Cazacu ; resp. de ed. : Constantin Manolache. - Chişinău : Inst. de Studii Encilopedice, 2014. - 240 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4389-9-5.

98. Dodon, Adelina. Analiza senzorială a produselor alimentare : complex metodic de instruire : [îndrumar] / Adelina Dodon, Valentina Bantea-Zagareanu. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 58 p. - Bibliogr. : p. 60 (12 tit.).

99. Dogan, Mattei. Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie / Mattei Dogan ; ed. îngrij. şi pref.

Cristian Preda, Alexandra Ionaşcu ; trad. Ionela Băluţă, ... ;. - Iaşi : Institutul European, 2010. - 286 p. - (Colecţia : Academica. - Ser. Ştiinţe politice; Nr. 96). - ISBN 978-973-611-671-1.

100. Doicescu, Graziella. Captivantul Bucureşti înterbelic : tablete / Graziella Doicescu. - Bucureşti : Vremea,

2008. - 128 p. : il., fot. - (Colecţia : Planeta Bucureşti). - Bibliogr. : p. 126. - ISBN 978-973-645-313-7.

101. Dolea, Igor. Curriculum de instruire continua a consilierilor de probaţiune specializaţi în cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea. - Chişinău : S.n., 2013. - 25 p. - Bibliogr. : p. 15-22. - ISBN 978-9975-80-781-4.

102. Dorogan, Valerian. Romanţa vieţii mele / Valerian Dorogan. - Chişinău : Grafema Libris, 2013. - 272 p. -

ISBN 978-9975-52-150-5.

103. Drăgan, Victor. Energiile regenerabile şi utilizarea acestora / Victor Drăgan, Victor Burchiu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Ceres, 2012. - 355 p. - Bibliogr. : p. 348-355 (92 tit.). - ISBN 978-973-40-0951-0.

104. Dragoman, Dragoş. Capital social şi valori democratice în România : importanţa factorilor culturali pentru

susţinerea democraţiei / Dragoş Dragoman. - Iaşi : Institutul European, 2010. - 286 p. - (Colecţia : Academica. - Ser. Ştiinţe politice; Nr. 102). - Bibliogr. : p. 257-269. - ISBN 978-973-611-700-8.

105. Dragu-Dimitriu, Victoria. Doamne şi domni la răspântii bucureştene / Victoria Dragu Dimitriu. - Bucureşti

: Vremea, 2008. - 614, [1] p. : fot. - (Planeta Bucureşti). - Bibliogr. : p. 587-588. - ISBN 978-973-645-312-0.

106. "Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice : tradiţii, actualitate şi perspective", conf. şt.

intern. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională "Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice : tradiţii, actualitate şi perspective" : dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea lui Victor Volcinschi, dr. în drept, prof. univ. Univ. de Stat din Moldova ; resp. de ed. : Nicolae Roşca - Chişinău : CEP USM, 2014. - 419, [1] p. : fot. - Bibliogr. la sfârşitul art.

107. Drumea, Iulia. Evaluarea mediului antreprenorial feminin în Republica Moldova / Iulia Drumea. - Chişinău : S.n., 2013. - 48, 48 p. : il. - Bibliogr. : p. 47-48 (62 tit.). - ISBN 978-9975-4479-3-5.

Page 8: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

108. Druţă, Inga. Dinamica terminologiei româneşti sub impactul traducerii / Inga Druţă ; Inst de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul de Terminologie. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 335 p. Bibliogr. : p. 303-333. - ISBN 978-9975-71-477-8.

109. Dub, Vasile. Fiabilitatea şistemelor : aplicaţii în evaluarea siguranţei în funcţionare a sistemelor

electroenergetice / Vaşile Dub. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2008. - 183 p. - Bibliogr. : p. 172-176 (70 tit.). - ISBN 978-973-30-2371-5.

110. Duminică, Stella. Model de proiectare calendaristică în instituţiile preşcolare. Vol. 2 / Stella Duminică,

Angela Dascăl ; coord. st. : Larisa Cuzneţov. - Chişinău : Reclama, 2013. - 52 p. - ISBN 978-9975-58-002-1.

111. Duminică, Stella. Proiectarea activităţilor integrate din perspectiva educaţiei de gen : (a copiior de varsta

preşcolară mare cu orientare parteneriat instituţie preşcolară-familie) : chid metodic pentru cadrele didactice şi părinţi. Vol. 2 / Stella Duminică, Angela Dascăl. - Chişinău : Reclama, 2013. - 186 p. - Bibliogr. : p. 185 (30 tit.). - ISBN 978-9975-58-004-5.

112. Dumneanu, Ludmila. Drept penal comparat : (suport de curs) / Ludmila Dumneanu, Vladimir Grosu, Augustina Bolocan-Holban ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 403, [1] p. - Bibliogr. : p. 399-403 (102 tit.). - ISBN 978-9975-71-490-7.

113. Eichler, Ernst. Die ortsnamen der Niederlauşitz ostlich der neibe / Ernst Eichler, Christian Zschieschang. -

Leipzig : Sachşische Akademie der Wissenschaften, 2011. - 256 p. + 1 hart. aparte. - (Sachşischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Kl. Abhandlungen; Bd. 81. Hft. 6). - Bibliogr. : p. 221-249. - ISBN 978-3-7776-2155-5.

114. Enciu, Nicolae. Tradiţionalism şi modernitate în Basarabia anilor 1918-1940. [Vol.] 1. Populaţia Basarabiei

interbelice : aspecte demografice = Traditionalisme et modernite en Bessarabie des annees 1918-1940 / Nicolae Enciu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. - Chişinău : Lexon-Prim, 2013. - 424 p. - Bibliogr. : p. 405-423. - ISBN 978-9975-4436-6-1.

115. Eşanu, Andrei. Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX) : studii = Cultural universe in Moldavia (XV-

XIX) / Andrei Eşanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie. - Chişinău : Lexon-Prim, 2013. - 328 p. - ISBN 978-9975-4476-6-9.

116. Evaluarea susceptibilităţii Părţtii Centrale a Republicii Moldova la alunecările de teren / realizat de : Nicolae Boboc, ... ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. - Chişinău : S.n., 2014. - 46 p. : il. - Bibliogr. : p. 45-46 (27 tit.). - ISBN 978-9975-53-294-5.

117. Figuri celebre din toate timpurile : anecdote : [antol. anectodică despre mari personalităţi] / select.,

prelucrare şi pref. Adriana Lăzărescu. - Bucureşti : Saecculum, 2012. - 399 p. - ISBN 978-973-642-296-6.

118. Finanţele întreprinderii : aplicaţii practice, întrebări, probleme / N. Botnari, L. Cobzari, R. Tiron, ... ; coord. N. Botnari ; Acad. de Studii Economice a Moldovei. - Chişinău : ASEM, 2013. - 125 p. : il., anexe. - ISBN 978-9975-75-654-9.

119. Flora şi fauna / coord. Isabelle Bourdial. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2003. - 143, [1] p. : il. - (Lumea

Ştiinţei). - ISBN 973-8174-73-9.

120. Formarea personalităţii elevului în perspectiva educaţiei integrale / Tatiana Callo, Larisa Cuzneţov, Maria Hadircă, ... ; coord. şt. : M. Hadîrcă ; red. : Stea Luca ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2013. - 140 p. : il. - (Ştiinţe ale educaţiei). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-56-149-5.

Page 9: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

121. Friedlander, Noam. Ce este Opus Dei? : povestiri despre Dumnezeu, sânge, bani şi credinţă / Noam Friedlander ; trad. : Ramona Mihăilă. - Bucureşti : RAO Internaţional, 2009. - 320 p. - (Top secret). - Bibliogr. : p. 312-314. - ISBN 978-973-54-0073-6.

122. Gabinschi, Marcu. Lucrări alese de lingvistică romănă / Marcu Gabinschi ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst.

de Filologie. - Chişinău : Profesional Service, 2012. - 364 p. - Bibliogr. : p. 343-239. - ISBN 978-9975-4399-0-9.

123. Gangan, Silvia. Materiale şi componente pasive : îndrumar de lab.. Partea 2. materiale şi componente în electronică 1 / Silvia Gangan, Stepan Rudenco ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 35 p. - Aut. sunt indicaţi per verso f. de tit.

124. Ghid de înţelegere şi relatare a statisticilor : resursă pentru jurnalişti şi comunicatori / Mihail Guzun,

Georgeta Stepanov, Ion Partachi, ... ;. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 35 p. : il., portr.- (Statistica pentru jurnalism şi comunicare). - ISBN 978-9975-71-426-6.

125. Ghid metodologic pentru elaborarea şi susţinerea tezei de curs şi licenţă în psihologie / elab. : Valentina

Olărescu, Stanislav Cebotari ; Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Catedra Psihologie. - Chişinău : S.n., 2013. - 26 p. - ISBN 978-9975-4478-4-3.

126. Ghid privind legislaţia în domeniul managementului resurselor de apă şi protecţiei mediului înconjurător : (pentru administraţia publică locală şi asociaţii obşteşti) = Руководство по законодательству в области управления водными ресурсами и охраны окружающей среды / Andrei Isac, Gabriel Mărgineanu, Alexei Andreev, Liliana Josan ; Ecological Soc. "Biotica"- Chişinău : Societatea Ecologica "Biotica", 2014. - 139 p., [2] f. hărţi, 160 p. - ISBN 978-9975-66-376-2.

127. Ghidul beneficiarului de asistenţă juridică garantată de stat / Soros Moldova ; Proiectul " Fortificarea

instrumentelor de gestionare şi asigurare a calităţii asistenţei juridice din Republica Moldova". - Chişinău : S.n., 2013. - 32 p.

128. Ghidul jurnalistului în domeniul electoral / resp. de ed. : Natalia Musteaţă ; red. : Angela Musteaţă ; Comisia Electorală Centrală a Rep. Moldova. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2014. - 40 p. : fot.

129. Ghika, Dimitrie I. Franţa şi Principatele dunărene (1789-1815) / Dimitrie I. Ghika ; pref. : Florin

Constantiniu ; trad. şi postf. : Andrei Alexandru Capuşan. - Bucureşti : Institutul European, 2008. - 148 p. - (Ser. Spaţii francofone. Col. "Istorie şi diplomaţie"; 21). - ISBN 978-973-611-511-0.

130. Gîrlea, Olesea. Mit şi ficţiune artistică în opera literară / Olesea Gîrlea. - Chişinău : Profesional Service,

2013. - 184 p. - Bibliogr. : p. 177-184. - ISBN 978-9975-4399-9-2.

131. Gondiu, M. Design interior al unui Hol Hotel : indicaţie metodică la elaborarea proiectului de curs / M. Gondiu, A. Vlas-Veveriţă, V. Barba ; red. resp. T. Buimistru ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Design Interior. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2013. - 45 p. : il. - Bibliogr. : p. 30 (20 tit.). - ISBN 978-9975-45-285-4.

132. Gorovei, Artur. Credinţe şi superstiţii româneşti / Artur Gorovei, Gh. F. Ciauşanu ; ed. : Irina Nicolau,

Carmen Mihalache. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Humanitas, 2013. - 415, [2] p. - ISBN 978-973-50-3957-8.

133. Grâu, Lina. Anul 2013 - primii paşi în domeniul combaterii discriminării în Republica Moldova / Lina Grâu ; Asociaţia pentru Politica Externă. - Chişinău : S.n., 2013. - 12 p. - ISBN 978-9975-79-862-4.

134. Greer, John Michael. Enciclopedia societăţilor secrete şi a istoriei ascunse : Dicţionarul complet al

misterelor limbii antice, civilizaţiilor dispărute şi al înţelepciunii tăinuite / John Michael Greer ; trad. : Alina Ţigău. - Bucureşti : ALL, 2009. - 610 p. : il. - Bibliogr. : p. 599-610. - ISBN 978-973-571-782-7.

Page 10: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

135. Guceac, Ion. Constituţia la răscruce de milenii / Ion Guceac ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. - Chişinău : S.n., 2013. - 414, [2] p. - Bibliogr. : p. 405-415 (188 tit.). - ISBN 978-9975-53-279-2.

136. Guo, Changyu. Generalized quasidisks and the associated John domains / Changyu Guo. - Jyvaskyla :

University of Jyvaskyla, 2013. - [116 p.]. (Universitat Jyvaskyla. Departament of Mathematics and Statistics. Bericht; B. 138). - ISBN 978-951-39-5493-2.

137. Guvernarea Constantin Sănătescu. Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Vol. 2 (20 octombrie - 29 noiembrie 1944) / întocm. de Marcel-Dumitru Ciuca. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2012. - 366, [2] p. - Ind. de nume : p. 331-356 . - (Documente revelatorii). - ISBN 978-973-642-276-8.

138. Habitatul : răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român. Vol. 2. Banat, Crişana, Maramureş / Acad. Română, Inst. de Etnografie şi Folclor "C. Brăiloiu" ; elab., ed. şt. şi red. : Alina Ioana Ciobănel, ... ; coord. Ion Ghinoiu. - Bucureşti : Editura Etnologică, 2010. - 379 p. - (Corpus de documente etnografice). - ISBN 978-973-8920-21-7.

139. Habitatul : răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român. Vol. 3. Transilvania / Acad.

Română, Inst. de Etnografie şi Folclor "C. Brăiloiu" ; elab., ed. şt. şi red. : Alina Ioana Ciobănel, Paul Drogeanu ; coord. Ion Ghinoiu. - Bucureşti : Editura Etnologică, 2011. - 468 p. - (Corpus de documente etnografice). - ISBN 978-973-8920-31-6.

140. Hackl, Dennis. Okonomische analyse von rahmenbedingungen fur technische innovationen : beispiele aus

deutschland / Dennis Hackl, Hans Wiesmeth. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften, 2011. - 26 p. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Technikwissenschaftliche Kl. Sitzungsberichte; Bd. 3. Hft. 4). - Bibliogr. : p. 26. - ISBN 978-3-7776-2163-0.

141. Hanganu, Aurelia. Construcţii actanţiale în limba română / Aurelia Hanganu ; Acad. de Şt. a Moldovei,

Inst. de Filologie ; consult. şt. Ion Eţcu ; red. şt. E. Constantinovici, I. Bărbuţă. - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2013. - 280 p. - Bibliogr. : p. 255-279 (389 tit.). - ISBN 978-9975-4307-9-1.

142. Hâncu, Mircea-Mihail. Calea vieţii mele. Vol. 3. Pagini de jurnal. Imagini din albumul familiei / Mircea-Mihail Hâncu. - Chişinău : S.n., 2014. - 585, [1] p. : fot. color. - ISBN 978-9975-53-296-9.

143. Hohne, Gunter. Die digitale mechanismen- und getriebebibvliothek - DMG Lib : sicherung, aufbereitung

und bereitstellung ingeniertechnischen wissens / Gunter Hohne. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften, 2012. - 43 p. : il. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Technikwissenschaftliche Kl. Sitzungsberichte; Bd. 3. Hft. 5). - Bibliogr. : p. 41-42 (36 tit.). - ISBN 978-3-7776-2266-8.

144. Holzer, Sepp. Deşert sau paradis : de la restaurarea peisajelor pe cale de dispariţie, prin avacultură şi amenajarea de habitate până la grădinărit urban / Sepp Holzer ; in colab. : Leila Dregger. - Chişinău : Daac-Hermes pres, 2014. - 207, [1] p. : il. color. - ISBN 978-9975-9598-3-4.

145. Holzer,Sepp. Permacultura : sfaturi practice pentru gradină, fructe şi agricultură / Sepp Holzer. - Chişinău :

Daac-Hermes pres, 2014. - 291, [1] p. : fot. - ISBN 978-9975-9598-2-7.

146. "Homo sapiens şi problemele de mediu", conf. şt. Homo sapiens şi problemele de mediu : lucrările conf. şt. a tineretului studios, 15 noiem. 2013 : organizată în contextul activităţilor dedicate acţiunii "Anul mediului-2013" cu prilejul Zilei Intern. a Studenţilor / Centrul Rus de Cultură şi Ştiinţă în Rep. Moldova, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală, Asoc. de Educaţie şi Cultură pentru Activităţi în aer Liber "AECAAL" ; red. şt. : V. Buzilă, .... - Chişinău : Reclama, 2014. - 135, [1] p., [3] p. fot. - Bibliogr. la sfârşitul art.

147. Ilas, Mariana Eugenia. Modern approaches in microelectronics design projects / Mariana Eugenia Ilas. -

Bucureşti : Matrix Rom, 2011. - 169 p. - Ref. : p. 166-169 (108 tit.). - ISBN 978-973-755-748-3.

Page 11: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

148. Ilică, Anton. Discurs pedagogic contemporan / Anton Ilică. - Chişinău : Învăţătorul Modern, 2013. - 299 p. - (Învăţător şi cercetător). - Bibliogr. : p. 293-299. - ISBN 978-9975-4445-7-6.

149. Ilică, Anton. O istorie a ideilor şi doctrinelor pedagogice de la origini până în prezent / Anton Ilică. -

Chişinău : Învăţătorul Modern, 2014. - 324, [1] p. : portr. - (Învăţător şi cercetător). - Bibliogr. : p. 319-325. - ISBN 978-9975-4445-9-0.

150. Images of the world : science, humanities, art / edit. by Aleksander Koj, Piotr Sztompka ; Jagiellonian Univ. - Krakow : Uniwersytet Jagiellonski, 2001. - 216 p., [4] f. il. - ISBN 83-912228-4-5.

151. In honorem Andrei Smochină : studii de drept naţ. / coord. : Silvia Goriuc, Mihai Tasca ; Acad. de Şt. a

Moldovei; Inst. de Istorie, Stat şi Drept. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 392 p. : fot. - ISBN 978-9975-4078-9-2.

152. Iniţiere în inovare şi transfer de tehnologie : ciclu de prelegeri / elab. : S. Scaticailov, R. Somnic ; Univ.

Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 82 p. - Bibliogr. : 82 (14 tit.).

153. Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept : materialele sesiunii şt. anuale, 27 dec. 2012 Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; col. red. : Gheorghe Cojocaru (coord.), ... - Chişinău : Inst. de Istorie, Stat şi Drept, 2013. - 341, [1] p. - ISBN 978-9975-4387-2-8.

154. Integrarea migraţiei în strategiile de dezvoltare : ghid pentru factorii de decizie şi specialişti / trad. în lb. rom. : Diana Loynean. - Chişinău : Organizaţia Intern. pentru Migraţie, 2014. - 147 p. - Bibliogr. : p. 144-147.

155. Ioniţă, Gheorghe L. Reconsiderarea istoriei : geto-dacii / Gheorghe L. Ioniţă. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010. - 187 p. - Bibliogr. : p. 180-184 (192 tit.). - ISBN 978-973-30-2697-6.

156. Înţeleptul din Vadul-Raşcov - Ihil Şraibman : biobibliografie = Рашковский мудрец - Ихил Шрайбман : биобиблиография / Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu, Filiala "Iţic Mangher" ; alcăt. Sara Spitalnic, Tatiana Ischimji ; ed. îngrij. Lidia Kulikovski ; red. bibliogr. : Taisia Foiu. - Chişinău : Foxtrot, 2013. - 88 p. : il. - ISBN 978-9975-120-19-7.

157. Jaloanele edificării sănătăţii publice în Republica Moldova : 65 de ani / red.-coord. : Ion Nistor,

Alexandru Filip ; red. de ed. Petru Craveţ ; Ministerul Sănătăţii al Rep. Moldova, Centrul Naţional de Sănătate Publică. - Chişinău : Elan-Poligraf, 2013. - 256 p. : il., foto. - ISBN 978-9975-4027-1-2 .

158. Kissinger, Henry. Diplomaţia / Henry Kissinger ; trad. de Mircea Ştefancu, Radu Paraschivescu. - Ed. a 4-

a. - Bucureşti : ALL, 2013. - 780 p. : fot. - ISBN 978-606-587-171-7.

159. Leahu, Gheorghe. Bucureşti : portret în acuarelă = Bucharest an watercolour portrait / Gheorghe Leahu ; trad. Dan Mateescu, Paula Românescu, Luminiţa Graur. - Bucureşti : Vremea, 2011. - 151 p. : il. - (Planeta Bucureşti). - ISBN 978-973-645-428-8.

160. Lexicologia practică a limbii române / red. respons. : Vasile Bahnaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

Filologie. - Chişinău : S.n., 2013. - 490 p. - Bibliogr. : p. 489-490. - ISBN 978-9975-4460-4-4.

161. Liţă, Ioan D. Comunicaţii de date. Vol. 1 / Ioan D. Liţă, Daniel Alexandru Vişan, Ion Bogdan Cioc. - Bucureşti : Matrix Rom, 2010. - 219, [10] p. - Bibliogr. : p. 217-219 (40 tit.). - ISBN 978-973-755-666-0.

162. Literatur und religion im Alten Agypten : ein symp. zu Ehren von Elke Blumenthal / hrsg. von Hans-

Werner Fischer-Elfert, Tonio Sebastian Richter. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften,

Page 12: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

2011. - 207, [1] p. : il. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Kl. Abhandlungen; Bd. 81. Hft. 5). - ISBN 978-3-7776-2154-8.

163. Livio, Mario. Este Dumnezeu matematician? / Mario Livio ; trad. din engl. : Anca Florescu-Mirchell. -

Bucureşti : Humanitas, 2012. - 320, [12] p. - Bibliogr. : p. 299-317. - ISBN 978-973-50-3587-7.

164. Lorenz, Konrad. Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate / Konrad Lorenz ; trad. : Vaşile V. Poenaru. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Humanitas, 2012. - 119 p. - (Paşi peste graniţe). - Bibliogr. : p. 117-119. - ISBN 978-973-50-3609-6.

165. Lozovan, Eugen. Dacia sacră / Eugen Lozovan ; ed. îngrij. I. Oprişan ; trad. : M. Popescu. - Ed. a 2-a. -

Bucureşti : SAECULUM I.O., 2006. - 256 p. : il. - (Col. : Mythos). - ISBN 973-9399-17-7.

166. Lucrări practice la Anatomia Omului : ghid pentru autoinstruire. Vol. 2. Viscere. Sistemul nervos central = Workbook în Human Anatomy : (guide for self-studying) / T. Lupaşcu, I. Catereniuc, L. Globa, A. Babuci ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia Omului. - Ed. a 5-a, revăz. şi compl. - Chişinău : S.n., 2014. - 304 p. : il. - Bibliogr. : p. 303 (35 tit.). - ISBN 978-9975-57-115-9.

167. Macavei, Elena. Curtezane şi pseudocurtezane în mitologie, istorie, literatură / Elena Macavei. - Iaşi :

Institutul European, 2011. - 461 p. : il. - (Texte de frontieră; Nr. 50). - ISBN 978-973-611-777-0.

168. Maigueneau, Dominique. Discursul literar : paratopie şi scena de enunţare / Dominique Maingueneau ; trad. de Nicoleta Loredana Moroşan ; pref. : Mihaela Mirtu. - Bucureşti : Institutul European, 2007. - 305 p. - (Ştiinţele limbajului. Col. Academica; 28). - Bibliogr. : p. 295-300.

169. Manea-Cernei, Eugenia. Miracolul terapeutic al plantelor condimentare / Eugenia Manea-Cernei, Nina

Ciocârlan ; red. şt. Vasile Florea ; Acad. de Şt. a Moldovei, Grădina Botanică (Institut). - Chişinău : S.n., 2013. - 236 p. : + 16 p. il. - ISBN 978-9975-53-241-9.

170. Manual privind efectuarea controlului oficial al unităţilor din domeniul alimentar / Viorel Asmarandei, Niţă

Caragaţă Vlad Gheorghiţa, ... - Chişinău : Tipografia Centrală, 2014. - 379 p. : il. - Bibliogr. : p. 192 (15 tit.). - ISBN 978-9975-53-276-1.

171. Manualul judecătorului pentru cauze penale / Mihai Poalelungi, Igor Dolea, Oleg Balan, ... - Chişinău :

Tipografia Centrală, 2013. - 1192 p. - ISBN 978-9975-53-231-0.

172. Marian, Simion Florea. Botanica românească / Simion Florea Marian ; ed. îngrij., cuv. înainte şi note : Antoaneta Olteanu. - Bucureşti : Paideia, 2000. - 155 p. - (Colecţia : Ştiinţe sociale - Restitutio). - Bibliogr. : p. 153-155. - ISBN 973-8064-33-3.

173. Markiewicz, Malgorzata. Bizuteria szklana z wczesnosredniowiecznych cmentarzysk strefy chelminsko-

dobrzynskiej : (czesc polnocno-zachodnia) / Malgorzata Markiewicz ; Uniw. Mikolaja Kopernika, Inst. Archeologii. - Torun : Wydaw-wo nauk. Uniw. Mikolaja Kopernika, 2008. - 245 p. : il. - (Mons Sancti Laurentii; 4). - Bibliogr. : p. 241-245. - ISBN 973-83-231-2235-7.

174. Maxwell, John C. Cum să devii popular / John C. Maxwell ; trad. : Lucian Popescu. - Bucureşti : Curtea

Veche, 2006. - 191 p. - (Col. : Cărţi cheie). - ISBN 973-8120-73-Х.

175. Mazur, Mieczyslaw. Rozmieszczenie i migracje kserotermicznych chrzaszczy (Coleoptera) w dolinie Wisly / Mieczyslaw Mazur, Daniel Kubisz ; Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierzat Polskiej Acad. Nauk. - Krakow : PAN, 2013. - 250 p. - (Monogr. faunistyczne; T. 26). - ISBN 978-83-919407-9-2.

176. "Medicinal plants - present and perspectives", nat. symp. Proceedings of the 8th National symposium

"Medicinal plants - present and perspectives", Piatra Neamt, August 28-29, 2003 / ed. by : Gogu I. Ghiorghita, Elvira V. Gille. - Bacau : Alma Mater Press, 2003. - 139 p. : il. - ISBN 973-8392-49-7.

177. Melentiev, Eugenia. Unele aspecte ale chimiei compuşilor coordinativi : (curs de lecţii teoretice) / E.

Melentiev, T. Para ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie. - Chişinău : Univ. de Stat din Tiraspol, 2014. - 164 p. - Bibliogr. : p. 164 (15 tit.). - ISBN 978-9975-76-115-4.

Page 13: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

178. Menschenbilder - wurzeln, krise, orientierung / hrsg. von Udo Ebert,Ortrun Riha, Lutz Zerling. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften, 2012. - 156 p. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Kl. Abhandlungen; Bd. 82. Hft. 2). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-3-7776-2242-2.

179. Metode de combatere şi profilaxie a nematodelor parazite la cultura cartofului / Maria Melnic, Ion Toderaş,

Dumitru Erhan, ... ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie ; Inst. de Microbiol. şi Biotehnologie. - Chişinău : Ştiinţa, 2014. - 40 p. : il. - Bibliogr. : p. 36 (19 tit.). - ISBN 978-9975-67-919-0.

180. Migraţia ţi consolidarea dialogului intercultural : (materialul este consacrat persoanelor care depun efort deosebit pentru consolidarea societăţii civile şi a imaginii R. Moldova peste hotare) : ghid metodologic (şt.-practic) pentru cadrele didactice şi elevi/studenţi Centrul Colaborare şi Parteneriat Moldova, Liceul Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Asoc. Generală a Învăţătorilor din România, Fil. Rep. Moldova (AGIRoMd). - Chişinău : CE UASM, 2014. - 264 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-51-515-3.

181. Milosz, Czeslaw. Gândirea captivă / Czeslaw Milosz ; trad. din pol. : Constantin Geambaşu ; pref. : Vladimir Tişmăneanu ; postf. : Wlodzimierz Bolecki. - Bucureşti : Humanitas, 2008. - 277 p. - ISBN 978-973-50-2368-3.

182. Mischevca, Vlad. 14 poezii vechi & noi / Vlad Mischevca. - Chişinău : S.n., 2014. - 31 p. : il. - ISBN 978-

9975-66-383-0.

183. "Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice", conf. naţ. Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice : materialele conf. naţ., 30 sept. 2013 / Univ. de Stat din Moldova ; coord. şt. : Otilia Dandara, Liliana Rotaru. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 166, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-485-3.

184. Motoare pentru tractoare agricole : construcţia şi exploatarea tehnică : man. / Ion Lacustă, Dumitru Novorojdin, Igor Beşleagă, Eugen Ţâmbalist ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Chişinău : UASM, 2014. - 249 p. - Bibliogr. : p. 230 (10 tit.). - ISBN 978-9975-64-189-0.

185. Munteanu, Victor. Reforma Ministerului de Interne : obiective, activităţi, rezultate / Victor Munteanu ;

Asociaţia pentru Politica Externă. - Chişinău : S.n., 2013. - 12 p. - ISBN 978-9975-79-864-8.

186. Neculiseanu, Zaharia Z. The diversity and natural history of the beetles (Coleoptera, Insecta) of the Jamaica Bay Wildlife Refuge : phot. guide to beetles of Northeostern North America / Zaharia Z. Neculiseanu. - Chişinău : S.n., 2013. - 147, [1] p. : il. color. - Bibliogr. : p. 144-148. - ISBN 978-9975-4248-4-4.

187. Negru, Elena. "Cursul deosebit" al României şi supărarea Moscovei : disputa sovieto-română şi campaniile

propagandistice antiromâneşti din RSSM (1965-1989) : studiu şi doc.. Vol. 1. (1965-1975) / Elena Negru, Gheorghe Negru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istor. - Chişinău : CEP USM, 2012. - 616 p. - (Mişcarea naţională dintre Prut şi Nistru). - ISBN 978-9975-71-341-2.

188. Nicklas, Thomas. Charles de Gaulle : un erou în epoca democratică / Thomas Nicklas ; trad. : Coman

Ghicu. - Bucureşti : SAECULUM I.O., 2012. - 143 p. : il., portr. - (Enigme ale istoriei). - Bibliogr. : p. 136-142. - ISBN 978-973-642-295-9.

189. Nicolaiciuc, Valentina. Afecţiunile parodontiului : elab. metodică pentru stud. an. IV / Valentina Nicolaiciuc ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Stomatologie Terapeutică. - Chişinău : CEP Medicina, 2014. - 26 p. - Bibliogr. la sfârşitul lect. practice. - ISBN 978-9974-118-28-6.

Page 14: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

190. Niculiţă-Voronca, Elena. Datinile şi credintele poporului român : adunate şi aşezate în ordine mitologică. Vol. 1 / Elena Niculiţă-Voronca ; ed. îngrij. şi introd. de Iordan Datcu. - Bucureşti : SAECULUM I.O., 2008. - 463 p. : portr. - ISBN 978-973-8455-24-5.

191. Niculiţă-Voronca, Elena. Datinile şi credinţele poporului român : adunate şi aşezate în ordine mitologică. Vol. 2 / Elena Niculiţă-Voronca ; ed. îngrij. şi introd. de Iordan Datcu. - Bucureşti : SAECULUM I.O., 2008. - 519 p. - ISBN 978-973-8455-23-8.

192. Nida-Rumelin, Julian. Il rapporto tra ragione filosofica e ragione politica / Julian Nida-Rumelin. - Trieste :

EUT, 2012. - 37 p. - ISBN 978-88-8303-304-9.

193. Nietzsche, Fridrich. Filozofia în epoca tragică a grecilor / Fridrich Nietzsche ; trad. din germ. : Mircea Ivănescu. - Bucureşti : Humanitas, 2012. - 175, [3] p. - ISBN 978-973-50-3495-5.

194. Nistor-Lopatenco, Livia. Lexicon cadastral / Livia Nistor-Lopatenco, Mihail Turculeţ, Vasile Grama ;

Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru,Geodezie şi Construcţii, Catedra Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. - Ed. a 2-a. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 276 p. - Bibliogr. : p. 275-276 (18 tit.). - ISBN 978-9975-45-294-6.

195. Nouă comentarii despre Partidul Comunist - Bucuresti : The Epoch Times, 2010. - 291 p. : il. - Bibliogr. în

notele de subsol. - ISBN 978-973-624-951-8.

196. Od domacega praga do Jeruzalema : fotografski zapisi Petra Naglica (1883-1959) : rasstavni katalog / Matjaz Sporar, Miha Spicek, Andrej Dular, Marko Frelih ; fot. Peter Naglic, Miha Spicek. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2013. - 72 p. : fot. - Bibliogr : p. 72. - ISBN 978-961-6388-38-2.

197. Oglice, Mia. Cum să fii un mentor după voia lui Dumnezeu / Mia Oglice. - Lugoj : Cunoaşterea

Cuvântului, 2002. - 64 p. - (Studii biblice de 40 minute. Un program de studiu de 6 saptămâni). - ISBN 973-85527-2-9.

198. Opriş, Tudor. Mica enciclopedie a bionicii : invenţiile tehnice ale naturii / Tudor Opriş. - Chişinău : Editura

Didactică şi Pedagogică, 2005. - 135 p. - ISBN 973-30-1569-5.

199. Organele statului : abuzul transplanturilor în China / ed. : David Matas, Torsten Trey ; trad. : Gina Sturdza ; pref : V. Astărăstoae. - Iaşi : Adenium, 2013. - 167 p. - Bibliogr. la sfarsitul art. - ISBN 978-973-8097-40-7.

200. Organizarea şi tehnologii de execuţie a reţelelor de alimentare cu căldură şi gaze : indicaţii metodice

privind elab. lucrării de an / Andrei Bînzari, Iulia Negară, Elena Nicolaev, Mariana Haiducova ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 96 p. - Bibliogr. : p. 91-92 (18 tit.). - ISBN 978-9975-45-297-7.

201. Palaces of art : whistler and the art worlds of Aestheticism : [symp.] / edit. : Lee Glazer, Linda Merrill.

- Washington DC : Smithsonian Institution Press, 2013. - 214 p. : il. - ISBN 978-1-935623-29-8.

202. Palade, Gabriel. Marketing : curs pentru elevii din învăţământul mediu de specialitate / Gabriel Palade, Angela Botezatu, Aliona Sargo ; Coleg. Financiar-Bancar, Chişinău. - Chişinău : Labirint, 2014. - 177, [1] p. - Bibliogr. : p. 174-176 (37 tit.). - ISBN 978-9975-122-06-1.

203. Papuc, Dan I. Cone fields on vector bundles / Dan I. Papuc ; Univ. de Vest din Timişoara, Fac. de

Matematica şi Informatică. - Timişoara : Tip. Univ. de Vest din Timişoara, 2012. - 139 p. - (Monogr. matematice; 81). - Bibliogr. : p. 137-139 (38 tit.).

204. "Parteneriatul socio-psihopedagogic pentru dezvoltarea educaţiei incluzive", forum naţ. Materialele Forumului Naţional "Parteneriatul socio-psihopedagogic pentru dezvoltarea educaţiei incluzive", 16-18 dec. 2013 / resp. ed. : Valentina Lebedeva ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Asoc. Obştească a Copiilorş Tinerilor cu Dizabilităţi. - Chişinău : Metrompas, 2014. - 171, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4455-7-3.

Page 15: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

205. Păscaru, Daniela. Interactive reating / Daniela Păscaru, Nina Roşcovan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.

de Limbi şi Literaturi Străine, Catedra Limba Engleză. - Chişinău : Pontos, 2013. - 127 p. : il. - ISBN 978-9975-51-479-8.

206. Păstrarea si comercializarea merelor în stare proaspată : ghid practic / Nicolae Bujoreanu, Alexandru

Chirtocă. - Chişinău : S.n., 2013. - 127 p. : il. - Bibliogr. : p. 124-127.

207. Pântea, Oleg. Teoria generală a statului şi dreptului : note de curs / Oleg Pântea ; Univ. de Studii Europene din Moldova, Catedra Drept Public. - Chişinău : "Imona Grup", 2014. - 172 p. - Bibliogr. : p. 157-172 (254 tit.). - ISBN 978-9975-4383-3-9.

208. Pecican, Ovidiu. Europa în gândirea românească interbelică / Ovidiu Pecican. - Bucureşti : Institutul

European, 2008. - 233, [7] p. - (Studii Europene; 16). - ISBN 978-973-611-534-9.

209. Perebinos, Mihail. Indicaţii metodice şi sarcini pentru executarea lucrărilor de laborator la cursul "Matematici speciale" : lucrarea de lab. nr. 2. Probabilitatea şi Statistica / Mihail Perebinos ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 136, [2] p. - Bibliogr. : p. 115 (4 tit.). - ISBN 978-9975-45-234-2.

210. Perspective tradiţionale şi moderne în psihopedagogia şcolii incluzive : (suport şt.-metodic pentru cadre

didactice şi manageriale) / Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Nicolae Andronache, ... ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Psihopedagogie Specială. - Chişinău : S.n., 2013. - 86, [2] p. - Bibliogr. : p. 84-85 (31 tit.). - ISBN 978-9975-53-284-6.

211. Petrea : album de familie / alcăt. şi coord. : Sava Calabadău. - Chişinău : Pontos, 2014. - 159, [1] p. : fot. - ISBN 978-9975-51-460-6.

212. Picknett, Lynn. Conspiraţia Stargate / Lynn Picknett, Clive Prînce ; trad. : Irina Tudor Dumitrescu. -

Bucureşti : RAO Iternaţional, 2005. - 506 p. : il. + 4 p. fot. - ISBN 973-103-031-X.

213. Pincock, Stephen. Coduri : o istorie a comunicării secrete / Stephen Pincock, Mark Frary ; trad. : Bogdan Nicolae Marchidanu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007. - 176 p. : il., portr. - ISBN 978-973-717-178-8.

214. Placek, Tomasz. Is nature deterministic? : a branching perspective on EPR phenomena / Tomasz Placek. -

Krakow : Jagiellonian Un-ty Press, 2000. - 276 p. - Bibliogr. : p. 261- 267. - ISBN 83-233-1428-4.

215. Planificarea sistemelor de fabricaţie în poligrafie : indicaţii metodice privind efectuarea proiectului de an / elab. : Alexandra Osoba ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Industrie Uşoara, Catedra Design şi Tehnologii Poligrafice. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 38 p. - Bibliogr. : p. 37-38 (18 tit.).

216. Poidevin, Robîn Le. Călătorind în 4 dimensiuni : enigme ale spaţiului şi timpului / Robin Le Poidevin ; trad. : Gabriela Carstea. - Bucureşti : Tehnica, 2007. - 360 p. : il. - (Taifas). - Bibliogr. : p. 345-352. - ISBN 978-973-31-2301-9.

217. Ponte, Euro. Cinquanta anni di angiologia a Trieste : 1950-2000 / Euro Ponte. - Trieste : EUT, 2012. - 58,

[2] p. : il. - ISBN 978-88-8303-445-9.

218. Popescu, Mihaela. Dicţionar de expresii în limba română / Mihaela Popescu. - Bucureşti : ALL, 2010. - 127 p. - ISBN 978-973-571-973-9.

219. Popescu, Victor. Cultura legumelor de vară-toamnă / Victor Popescu, Angela Popescu. - Ed. a 2-a. -

Bucureşti : Ceres, 2011. - 116 p. : il. - (Biblioteca gospodarului agricol). - Bibliogr. : p. 115-116. - ISBN 978-973-40-0885-8.

220. Popovici, Gheorghe. Afaceri inovaţionale: esenţa şi metodele de administrare / Gheorghe Popovici,

Anatolie Bucatinschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Parcul Ştiinţ.-Tehnologic "Academica". - Chişinău : Arc, 2013. - 165 p. : il. - Bibliogr. : p. 138-140 (59 tit.). - ISBN 978-9973-61-756-7.

Page 16: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

221. Postolache, Gheorghe. Recomandări privind ameliorarea stării arborilor seculari din Moldova / Gheorghe Postolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică ((Inst.). - Chişinău : S.n., 2014. - 69 p. - Bibliogr. : p. 69 (4 tit.). - ISBN 978-9975-56-140-2.

222. "Probleme actuale ale sectorului social şi căile de soluţionare a acestora în Republica Moldova", conf. şt.

Conferinţa ştiinţifică "Probleme actuale ale sectorului social şi căile de soluţionare a acestora în Republica Moldova", Chişinău, 1 noiem. 2013 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Asoc. Oamenilor de Ştiinţă din Moldopva "N. Milescu Spătaru", Inst. Naţ. de Ce. - Chişinău : Inst. Naţ. de Cercetări Econ., 2013. - 78, [1] p. - ISBN 978-9975-4185-8-4.

223. Profesorul de succes : despre ce scriem în raportul de autoevaluare? : mini-ghid cu sugestii pentru structura

rapoartelor de autoevaluare / Angela Cutasevici, Viorica Negrei, Vasile Gitlan, ... ; coord. : Mariana Marin. - Chişinău : Invatatorul Modern, 2013. - 64 p. - (Atestare). - ISBN 978-9975-4445-1-4.

224. Programare : indicaţii de lab.. Partea 1 / Vasile Derevlenco, Ion Ichim, Ludmila Bodean ; Univ. Tehnică a

Moldovei, Fac. Inginerie în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Sisteme şi Dispozitive Electronice. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 86 p. - Bibliogr. : p. 86 (7 tit.).

225. "Promovarea drepturilor omului şi securităţii umanitare prin prisma integrării europene", conf. şt.-intern. Conferinţa ştiinţifică internaţională "Promovarea drepturilor omului şi securităţii umanitare prin prisma integrării europene" : (Parteneriatul Estic) / Univ. de Studii Europene din Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice ; col. red. : Iurie Sedleţchi, ... - Chişinău : USEM, 2013. - 251 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4166-1-0.

226. Prunici, Petru. Indicaţii metodice pentru lucrările practice la Geografia Fizică a Republicii Moldova /

Prunici Petru, Prepeliţă Afanasie, Sochirca Elena ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Geografie, Catedra Geografie Umană, Regională şi Turism. - Chişinău : UST, 2013. - 32 p. - ISBN 978-9975-76-109-3.

227. Puţuntică, Vitalie. Culegere de exerciţii şi probleme de calcul integral pentru funcţii reale de variabilă reală / Vitalie Puţuntică ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Analiza Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale. - Chişinău : Univ. de Stat din Tiraspol, 2013. - 188 p. - Bibliogr. : p. 185-186 (28 tit.). - ISBN 978-9975-76-114-7.

228. Racheru, Ileana. Caucazul de Sud dupa 20 de ani : regimuri politice, securitate şi energie / Ileana Racheru,

Stanislav Secrieru, Angela Gramadă ; pref. : Octavian Manea ; trad. : Mihnea Gafiţă. - Bucureşti : Curtea Veche, 2012. - 504 p. : il. - Bibliogr. : p. 500-504. - ISBN 978-606-588-274-4.

229. Racu, Igor. Psihologia dezvoltării / Igor Racu, Iulia Racu ; Univ. Pedagogică de Stat "I. Creangă". - Chişinău : CEP USM, 2013. - 211, [1] p. - Bibliogr. : p. 207-211 (92 tit.). - ISBN 978-9975-71-478-5.

230. Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2012 = Доклад о соблюдении

прав человека в Республике Молдова в 2012 году / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. - Chişinău : S.n., 2013. - 434 p.

231. Recomandări metodologice pentru investigarea eficientă a infracţiunilor de tortură, tratament inuman

sau degradant : (de uz intern) / Johanna Lober, Jorg Stipell, Adriana Eşanu, ... ; Procuratura Rep. Moldova. - Chişinău : "Imprint Star", 2014. - 148 p. - ISBN 978-9975-437-9-4.

232. Recomandări privind alimentaţia şi îngrijirea copilului în primul an de viaţă / T. E. Borovik, K. S.

Ladodo, G. V. Iaţik, ... ; Uniunea Pediatrilor din Rusia, Centrul de Cercetare a Sănătăţii Copiilor, Acad. de Ştiinţe Medicale din Rusia. - Ed. a 2-a, supl. şi perfecţionată. - S.l. : S.n., S.a. - 59 p. : il.

233. Redfern, Nick. Conspiraţiile NASA : adevărul din spatele aselenizărilor, fotografiilor cenzurate şi Chipului

de pe Marte / Nick Redfern ; trad. Radu Timnea. - Bucureşti : Life Style, 2011. - 259 p. : il. - Bibliogr. : p. 235-258. - ISBN 978-606-92805-7-7.

Page 17: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

234. Redobândirea cetăţeniei române : perspective istorice, comparative şi aplicate = Reacquiring the romanian citizenship / Constantin Iordache (coord.), Ştefan Leonescu, Alexandra Toderiţă ... ; trad. : Cornelia Bucur. - Bucureşti : Curtea Veche, 2012. - 493, [2] p. - (Istoria timpului prezent). - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-606-588-275-1.

235. Rees, Martin. Doar şase numere : forţele fundamentale care modelează universul / Martîn Rees ; trad. din

engl. : Irinel Caprini. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Humanitas, 2008. - 211 p. - ISBN 978-973-50-2211-2.

236. Regulament privind elaborarea tezelor la ciclul I ''Licenţă'' : metoda de elaborare, reguli de perfectare, procedura de susţinere / Vitalie Gamurari, Natalia Osoianu, Feodor Bria ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Drept, Inst. Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului. - Ed. a 2-a, revăz. şi compl. - Chişinău : "Notograt Prim", 2012. - 28 p. - Bibliogr. : p. 27-28 (33 tit.). - ISBN 978-9975-4339-4-5.

237. Reinterpreting the past : traditionalist artistic trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and

1930s : [proceedings of an intern. conf., Warsaw-Cracow, 21-23 Sept., 2006] / edit. : Irena Kossowska ; Inst. Sztuki PAN. - Warsaw : IS PAN, 2010. - 364 p. : il. - ISBN 83-89101-96-3.

238. Reiter, Violetta. Ressourcenmanagement im Pfahlbau. Technologie und rohmaterial der steinbeilklingen

vom Mondsee. P. 2. Katalog / Violetta Reiter. - Wien : Verlag der Osterreichischen Akad. der Wissenschaften, 2013. - 399 p. : il. - (Ostereichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Hist. Kl. Prahistorischen Kommission. Mitteilungen...; Bd. 81). - ISBN 978-3-7001-7339-7.

239. Reiter, Violetta. Ressourcenmanagement im Pfahlbau. Technologie und rohmaterial der steinbeilklingen

vom Mondsee. P. 1. Text / Violetta Reiter. - Wien : Verlag der Osterreichischen Akad. der Wissenschaften, 2013. - 156 p. : il. - (Ostereichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Hist. Kl. Prahistorischen Kommission. Mitteilungen...; Bd. 81). - Bibliogr. : p. 151-156. - ISBN 978-3-7001-7339-7.

240. Republica Moldova. Legi. Codul contravenţional al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi

completări din Monit. Oficial din Rep. Moldova nr. 320-321/871 din 31.12.2013 : [Art. 344 compl. prin legea nr. 203 dîn 12.07.2013, în vigoare 06.03.2014]. - Chişinău : Lavilat-Info, 2014. - 134 p. - ISBN 978-9975-123-48-8.

241. Republica Moldova. Legi. Codul contravenţional al Republicii Moldova : publicat : 16.01.2009 în

Monitorul Oficial Nr. 3-6, art. Nr. 15 data intrării în vigoare : 31.05.2009 : cu ultimele modificări şi completări din Monit. Of. din Rep. Moldova : actualizat la 01.02.2014. - Chişinău : Farmec Lux, 2014. - 162 p. - ISBN 978-9975-4457-9-5.

242. Republica Moldova. Legi. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : publicat : 07.06.2003 în

Monit. Oficial Nr. 104-110 art. Nr. : 447 : data intrării în vigoare : 12.06.2003 : cu ultimile modificari şi compl. din Monotorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 15.01.20. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 261 p. - ISBN 978-9975-4457-8-8.

243. Republica Moldova. Legi. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : republicat : Monitorul

Oficial nr. 248-251/699 din 05.11.2013 : cu ultimile modificări şi compl. din Monotorul Oficial nr. 290/794 dîn 10.12.2013. - Chişinău : Lavilat-Info, 2014. - 202 p. - ISBN 978-9975-123-54-9.

244. Republica Moldova. Legi. Codul familiei al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. :

Monitorul Oficial nr. 167-172/534 din 02.08.2013 : [art. 3, 71 modifucat, cap. 17 abrogat prin legea nr. 140 dîn 14.06.2013, în vigoare 01.01.2014] = Семейный кодекс Республики Молдова с последними изменениями и дополнениями : Мониторул Офичиал № 167-172/534 от 02.08.2013. - Chişinău : Lavilat-Info, 2014. - 37, 42 p. - ISBN 978-9975-123-52-5.

245. Republica Moldova. Legi. Codul fiscal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. :

Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013 : legea nr. 324 din 23.12.2013 în vigoare 01.01.2014. - Chişinău : Lavilat-Info, 2014. - 201 p. - ISBN 978-9975-123-56-3.

246. Republica Moldova. Legi. Codul fiscal al Republicii Moldova : republicat Monitorul Oficial al Rep.

Moldova, ed. spec., 8 febr. 2007, p. 4 : în conformitate cu ultimele modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 01.02.14. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 268 p. : + anexa. - ISBN 978-9975-4457-6-4.

Page 18: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

247. Republica Moldova. Legi. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimile modificări şi complet. Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr. 320-321 din 31.12.2013 : [Art. 186 modificat prin Legea nr. 264 din 01.11.2013, în vigoare 01.01.2014] ; [Art. 124 completat prin Legea nr.324 d. - Chişinău : Lavilat-Info, 2014. - 90 p. - ISBN 978-9975-123-55-6.

248. Republica Moldova. Legi. Codul muncii al Republicii Moldova : publicat 29.07.2003 în Monitorul Oficial

Nr. 159-162 art. Nr. : 648 : în conformitate cu ultimile modificări şi complet. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 01.02.2014. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 123 p. - ISBN 978-9975-4322-8-3.

249. Republica Moldova. Legi. Codul penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări :

Monitorul Oficial nr. 17-23/42 dîn 24.01.2014 : [Art. 98 (lit.b1) abrogată prin Legea nr. 315 din 20.12.2013, în vigoare 24.01.2014] ; [Art. 104 abrogat prin Legea nr. 315 dîn 20. - Chişinău : Lavilat-Info, 2014. - 120 p. - ISBN 978-9975-123-58-7.

250. Republica Moldova. Legi. Codul penal al Republicii Moldova : publicat : 14.04.2009 în Monitorul Oficial

Nr. 72-74 art. Nr. 195 : în conformitate cu ultimele modificări şi compl. din Monit. Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 01.02.2014. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 158 p. - ISBN 978-9975-4426-9-5.

251. Republica Moldova. Legi. Codul vamal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. :

Monitorul Oficial nr. 320-321/871 dîn 31.12.2013 : [ Art. introduse prin legea nr. 324 din 23.12.2913 în vigoare 01.01.2014]. - Chişinău : Lavilat-Înfo, 2014. - 107 p. - ISBN 978-9975-123-57-0.

252. Republica Moldova. Parlamentul. Constituţia.Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 : publicat

18.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 1 art. Nr. 1 : data intrării în vigoare : 27.08.1994 : modificată. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 64 p. - ISBN 978-9975-4426-2-6.

253. Republica Moldova. Patrimonial : [album] / texte : I. Mânăscurtă, ... ; prez. artistică : Petru Cheţoi ; fotogr.

: M. Potârniche, ... - Chişinău : Princeps, 2011. - 296 p. : il., fotogr. color. - ISBN 978-9975-4208-2-2.

254. Resursele climatice ale Republicii Moldova : atlas / Maria Nedealcov, Valentin Răileanu, Lazăr Chirică, ... ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. - Chişinău : Ştiinţa, 2013. - 75 p. : il., hărţi. - ISBN 978-9975-67-894-0.

255. "Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova", conf. intern. Materialele

conferinţei internaţionale "Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova", Republica Moldova, Balti, 17-18 iunie 2010 / col. red. : V. Vozian, ... ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Fitotehnie, Centrul Şt.-Practic "Selecţia". - Chişinău : s.n., 2010. - 376 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-78-883-0.

256. Rotar, Marius. Eternitate prin cenuşă : o istorie a crematoriilor şi incinerarilor umane în România sec. XIX-

XXI / Marius Rotar ; pref. : Peter C. Jupp. - Bucureşti : Institutul European, 2011. - 630, [6] p. : fot. - (Academica; 128). - Bibliogr. : p. 573-580. - ISBN 978-973-611-778-7.

257. Rotaru, Ilie. Recomandări privind sporirea producţiei de carne prin utilizarea raţională a metodelor de hibridare în suinicultură / Ilie Rotaru, Vasile Harea, Serghei Secrieru ; Univ. Agrară de Stat din Rep. Moldova, Intreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor "MOLDSUINHIBRID". - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 46 p. : il. - Bibliogr. : p. 46 (11 tit.). - ISBN 978-9975-56-141-9.

258. Rotaru, Nicolae. Criza şi dialog : managementul comunicării în structuri de tip ierarhic / Nicolae Rotaru. -

Bucureşti : RAO, 2003. - 356 p. - Bibliogr. : p. 335-354. - ISBN 973-576-577-2.

259. Rozalski, Maciej. Teatr i mit : wspolczesne oblicza mitu w sztuce / Maciej Rozalski. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2012. - 136 p., [4] f. fot. - Bibliogr. : p. 130-136. - ISBN 978-83-63877-22-4.

260. Runcan, Patricia-Luciana. Case management in social work / Patricia-Luciana Runcan. - Bucureşti : Ed.

Didactica şi Pedagogica, 2013. - 130 p. - Bibliogr. : p. 121-130. - ISBN 978-973-30-3495-7.

261. Russell, Bertrand. Cunoaşterea lumii exterioare ca tărâm de aplicare a metodei ştiinţifice în filozofie / Bertrand Russell ; trad. : D. Stoianovici. - Bucureşti : Humanitas, 2013. - 255 p. - (Paradigme). - ISBN 978-973-50-3943-1.

Page 19: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

262. Săceanu, Iancu. Mic Dicţionar de termeni religioşi / Iancu Săceanu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010. - 165, [1] p. - ISBN 978-973-30-2860-4.

263. Sachsishe Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Jahrbuch der Sachsische Akademie der

Wissenschaften zu Leipzig 2011-2012 / hrsg. Hans Wiesmeth. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften, 2013. - 234 p. : portr. + 1 CD-Rom. - ISBN 978-3-7776-2334-4.

264. Sava, Victor. Plante decorative erbacee de teren deschis / Vctor Sava ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova,

Gradină Botanică (Inst.). - Chişinău : Elan-Poligraf, 2013. - 424 p. : il. - Bibliogr. : p. 389-390 (45 tit.). - ISBN 978-9975-66-337-3.

265. Savva, Alexandru. Liberarea de pedeapsa penală şi liberarea de răspundere penală / A. Savva, S. Ciorbă ;

Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : Pulsul Pieţei, 2013. - 41 p. - ISBN 987-9975-4478-8-1.

266. "Sectorul serviciilor în secolul XXI : realizări, probleme, perspective", simp. şt. intern. - Sectorul serviciilor

în secolul XXI : realizări, probleme, perspective : simposion şt. internaţional, 29 martie 2012 / col. red. : Al. Gribincea, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Cat. Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale. - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 268 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-56-139-6.

267. Severin, Valerian. Ghid pentru diagnoza bolilor plantelor / Valerian Severin, Calina Petruta Cornea. -

Bucureşti : Ceres, 2009. - 278 p. : il. - Bibliogr. : p. 273-278. - ISBN 978-973-40-0821-6.

268. Skilled migration and development practices : Republic of Moldova and the countries of South East Europe / Vitalie Varzari, Gabriela Tejada, Serfiu Porcescu, Jean-Claude Bolay (eds.) ; Ecole Polytechnique Federale de Lausanne. - Chişinău : Impressum S.R.L., 2013. - 151 p. - ISBN 978-9975-4215-8-4.

269. Sochircă, Elena. Indicaţii metodice pentru lucrările practice la Geodemografie / Sochircă Elena ; Univ. de

Stat din Tiraspol, Fac. Geografie, Catedra Geografie Umană, Regională şi Turism. - Chişinău : UST, 2013. - 43 p. - ISBN 978-9975-76-108-6.

270. Stânică, Florin. Ghid pentru pomicultori / Florîn Stânică, Nicolae Branişte. - Bucureşti : Ceres, 2011. - 211,

[3] p., [20] f. il. - Bibliogr. : p. 210-211. - ISBN 978-973-40-0859-9.

271. Stoian, Ion M. Dicţionar religios : termeni religioşi, credinţe populare, nume proprii / Ion M. Stoian. - Ed. a

2-a, rev. şi compl. - Bucureşti : Garomond, 1994. - 357 p. - Bibliogr. : p. 355-357. - ISBN 973-9217-54-0.

272. Stoica, Virgil. Manual de Advocacy / Virgil Stoica, Alexandru Sosna, Cătălin Ilie ; exp. şt. : Susanna Cuşnir ; Inst. pentru Democraţie. - Comrat : Inst. pentru Democraţie, 2013. - 159, [1] p. - Bibliogr. : p. 153-158 (79 tit.). - ISBN 978-9975-4190-6-2.

273. Stottmeister, Ulrich. Beitrag zur technikgeschichte mitteldeutschlands : technologische und technische

Entwicklungen zur biologischen Reinigung phenolhaltiger Abwasser aus der Karbochemie / Ulrich Stottmeister. - Leipzig : Sachische Akademie der Wissenschaften, 2012. - 50 p. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Technikwissenschaftliche Kl. Abhandlungen; Bd. 1. Hft. 4). - Bibliogr. : p. 49-50. - ISBN 978-3-7776-2275-0.

274. Strulea, Maria. Delincvenţa juvenilă : suport de curs / Maria Strulea, Dorina Gurev ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 316 p. - ISBN 978-9975-71-480-8.

275. Ştiucă, Sevastian. Românii în lupta pentru Unire de la 1600 la 1918 : Marea Unire : 94 de ani (1918-2012) /

colonel (r) Sevastian Ştiucă. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Bacău : Rovimed Publishera, 2012. - 471 p. - Bibliogr. : p. 465-470. - ISBN 978-606-583-304-3.

276. Tainele cărţii : ghid metodologic de proiectare didactică, la disciplina limba şi literatură română : cl. 1-4

/ Tatiana Cechir, Feodora Soltanici, Viorica Matila-Parfeni, Svetlana Vârlan ; coord. : Mariana Marin. - Chişinău : Învăţătorul modern, 2013. - 233 p. : il. - (Scoala primara).

Page 20: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

277. Talmaci, Roman. Asistenţa şi consilierea / R. Talmaci ; Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune. -

Chişinău : Pulsul pietei, 2013. - 53 p. - ISBN 987-9975-4478-5-0.

278. Tanu, Constantin. Biserica şi dimensiunea socială a securităţii / Constantin Tanu ; cuv. înaînte : Teodor Frunzeti. - Iaşi : Institutul European, 2012. - 397 p. - (Studii strategice şi de securitate; Nr. 6). - Bibliogr. : p. 339-397. - ISBN 978-973-611-889-0.

279. Tarhon, Petru Gheorghe. Parcurile vechi boieresti din Republica Moldova : istoria fondării, starea actuală,

structura compozitională, diversitatea dendroflorei şi particularitatile ecologo-biol. ale plantelor / Petru Gh. Tarhon ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Etnog. - Chişinău : Pontos, 2013. - 640, [8] p. : fot. - Bibliogr. : p. 637-640 (98 tit.). - ISBN 978-9975-51-487-3.

280. Tărîţă, Orest. Introducere in demografie : (suport de curs) / Orest Tărîţă, Ion Dulschi ; Acad. de

Administrare Publica de pe langa Presedintele Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2012. - 269 p. - Bibliogr. : p. 255-269. - ISBN 978-9975-4107-9-3.

281. Tcaci, Natalia. Analiza gestionară : suport de curs / Natalia Tcaci, Alexandru Tcaci ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi Informatica Econ. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 241 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-71-481-5.

282. Teoria transmisiunii informaţiei. Modulaţia discreta în amplitudine : indicaţii de lab. / P. Nicolaev, S. Andronic, N. Bejan, L. Nemerenco ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. de Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 55 p. - Bibliogr. : p. 55 (8 tit.).

283. Teoria transmisiunii informaţiei : prelegeri electronice / P. Nicolaev, S. Andronic, N. Bejan, L. Nemerenco ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 110, [2] p. - Aut. sunt indicaţi pe verso f. de tit.

284. Termotehnica construcţiilor : indicaţii aplicative privind elab. lucărilor grafice / Andrei Binzari, Oleg

Chilari ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Alimentări cu Caldură şi Gaze, Ventilaţie. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 79, [1] p. - ISBN 978-9975-45-299-1.

285. Terra barbarica : studia ofiarowane Magdalenie Maczynskiej / Inst. Archeologii Uniw. Lodzkiego, Fundacja Uniw. Lodzkiego, Fundacja Monumenta Archaelogica Barbarica, Panstwowe Museum Archeologiczne w Warszawie. - Lodz ; Warszawa : S.n., 2010. - 836 p. : il. - (Monumenta archaelogica barbarica. Series gemina; T. 2). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-83-928887-5-8.

286. Tesla, Nikola. Fantasticele invenţii ale lui Nikola Tesla / Nikola Tesla, David H. Childress ; trad. : Ştefan

Ioneţ, Nicoleta Radu. - Bucureşti : VIDIA, 20011. - 335 p. : il. - Bibliogr. : p. 327-330 (43 tit.). - ISBN 978-606-92724-0-4.

287. "Textul abordării interdisciplinare în cercetarea literară, lingvistică şi didactică", conf. şt. intern. Textul

abordării interdisciplinare în cercetarea literară, lingvistică şi didactică : materialele conf. sş. intern., 12 noiem. 2013 / Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău), Fac. de Filologie ; red. resp. : Olga Gherlovan. - Chişinău : UST, 2013. - 334 p. - Bibliogr. la sfarsitul art.

288. Theonymie celtique, cultes, interpretatio : X workshop F.E.R.C.An., Paris 24-26 Mai, 2010 / hgg. Andreas Hofeneder, Partizia de Bernardo Stempel. - Wien : Verlag der Osterreichischen Akad. der Wissenschaften, 2013. - 268, [1] p. : il. - (Ostereichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Hist. Kl. Prahistorischen Kommission. Mitteilungen...; Bd. 79). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-3-7001-7369-4.

289. Toma, Vasile. Osanale la pachet : poezie satirică, parodii şi epigrame / Vasile Toma. - Chişinău : Phoenix,

2008. - 123 p. - ISBN 978-9975-9759-5-7.

Page 21: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

290. Tomici, Mile. Dicţionar frazeologic al limbii române / Mile Tomici. - Bucureşti : Saeculum Vizual, 2009. - 1279 p. - ISBN 978-973-8455-35-1.

291. Tonu, Valentin. Procese si aparate de ardere a gazelor naturale combustibile : ghid de proiectare / Valentin

Tonu, Constantin Tuleanu ; Univ. Tehnica a Moldovei, Fac. Urbanism si Arhitectura, Catedra Alimantari cu Caldura si Gaze, Ventilatie. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 123, [1] p. - Bibliogr. : p. 114-115 (19 tit.). - ISBN 978-9975-45-296-0.

292. Tuleanu, Constantin. Alimentari cu gaze : indicatii metodice privind lucrarile de laborator / Constantin

Tuleanu, Andrei Binzari, Mariana Haiducova ; Univ. Tehnica a Moldovei, Fac. Urbanism si Arhitectura, Catedra Alimentari cu Caldura si Gaze, Ventilatie. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. - 50, [2] p. - Aut. sunt indicati pe verso f. de tit. - ISBN 978-9975-45-295-3.

293. Ţăranu, Anatol. Conflictul transnistrean : culegere de documente şi materiale (1989-2012). Vol. 1. (1989-

1993) / Anatol Ţăranu, Mihai Gribincea ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞ a RM ; Inst. de Analiză şi Consultanţă Politică "POLITICON". - Chişinău : Lexon-Prim, 2012. - 600 p. - ISBN 978-9975-4436-0-9.

294. Ţăranu, Anatol. Conflictul transnistrean : culegere de documente şi materiale (1989-2012). Vol. 2. (1994-

2002) / Anatol Ţăranu, Mihai Gribincea ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AS a RM ; Inst. de Analiză şi Consultanţă Politică "POLITICON". - Chişinău : Lexon-Prim, 2013. - 612 p. - ISBN 978-9975-4436-7-6.

295. Ţăranu, Anatol. Conflictul transnistrean : culegere de documente şi materiale (1989-2012). Vol. 3. (2003-

2006) / Anatol Ţăranu, Mihai Gribincea ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AS a RM ; Inst. de Analiză şi Consultanţă Politică "POLITICON". - Chişinău : Lexon-Prim, 2014. - 636 p. - ISBN 978-9975-4055-1-5.

296. Ţăranu, Mariana S. Cimşeni - file de istorie (1660-2013) / Mariana S. Ţăranu. - Chişinău : Tipografia

A.Ş.M., 2014. - 188 p. : fot. - ISBN 978-9975-62-361-2.

297. Ţăranu, Mariana S. Sociologie : note de curs pentru studenţii secţiei ferecvenţa redusă / Mariana S. Ţăranu ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. - Chişinău : Evrica, 2014. - 99, [1] p. - (Ştiinţe socio-umanistice şi limbi moderne). - ISBN 978-9975-941-76-1.

298. Ţiplic, Ioan Marian. Contribuţii la istoria spaţiului românesc în perioada migraţiilor şi Evul Mediu timpuriu : (secolele IV-XIII) / Ioan Marian Ţiplic ; pref. : Ioan Marian Ţiplic. - Iaşi : Institutul European, 2005. - 275 p. : il. - (Colecţia: Academica. - Ser. Istorie; Nr. 3). - Bibliogr. : p. 257-272. - ISBN 973-611-365-5.

299. Ţâra, Dumitru. Indice de nume şi denumiri "Labirintul Destinului" (Memorii Mircea Snegur) volumele 1, 2, 3, 4, 5, 6 / Dumitru Ţâra. - Chişinău : Draghistea, 2014. - 203, [1] p. - ISBN 978-9975-4459-7-9.

300. Ţurcan, Nicolae. Cioran sau exesul ca filosofie / Nicolae Ţurcan. - Ed. a 2-a, rev. - Floreşti ; Cluj : Limes,

2013. - 304 p. - Bibliogr. : p. 287-299 şi în notele de subsol. - ISBN 978-973-726-737-5.

301. U zrodel Europy Srodkowo-Wschodniej : pogranicze polsko-ukrainskie w perspektywie badan archeologicznych / red./hrsg. Maciej Debiec, Marcin Woloszyn ; Fundacja Rzeszowskiego Osrodka Archeologicznego, Inst. Archeologii Uniw. Rzeszowskiego. - Rzeszow : S.n., 2007. - 210, [1] p. : il. - (Collectio archaeologica ressoviensis; T. 5). - ISBN 978-83-60545-47-8.

302. Ulmanu, Alexandru-Brăduţ. Cartea fetelor : revoluţia facebook în spaţiul social / Alexandru-Brăduţ

Ulmanu ; pref. Iulian Comanescu. - Bucureşti : Humanitas, 2011. - 276 p. - (Spaţii publice). - ISBN 978-973-50-3008-7.

303. Universitatea Agrara de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice ale Universităţii Agrare de Stat din Moldova :

materialele simp. şt. intern. "Agricultura modernă - realizări şi perspective", consacrat aniversării de 80 de ani de la infiinţarea UASM. Vol. 37. Economie / Univ. Agrară de Stat din Moldova; Fac. de Economie ; col. red. : P. Movileanu, ... - Chişinău : S.n., 2013. - 349 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-64-252-1.

304. Ursachi, Eugeniu. Sistemul regional interactiv ca manifestare a economiei mondiale / Eugeniu Ursachi ;

Acad. de Studii Economice a Moldovei, Fac. "Relaţii Economice Internaţionale", Catedra "Relaţii Economice Internaţionale". - Chişinău : ASEM, 2013. - 190 p. : hărţi. - Bibliogr. : p. 177-187 ( 92 tit.) şi în notele de subsol. - ISBN 978-9975-75-651-8.

Page 22: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

305. Vasile al Kinesmei, sfânt. Evanghelia pentru omul modern : învăţături din Evanghelia după Marcu. Vol. 1 / Sfântul Vasile al Kinesmei ; trad. din lb. rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas. - Bucureşti : Editura Sophia, 2013. - 448 p. - (Parinţi ruşi). - ISBN 978-973-136-365-3.

306. Vegetaţia României / N. Doniţa, D. Ivan, Gh. Coldea, ... ; coord. : Doina Ivan ; Inst. de Şt. Biologice, Inst.

de Cercetări şi Amenajări Silvice, Inst. de Cercetări Biologice-Cluj-Napoca, Inst. de Cercetări Biologice-Iaşi. - Bucureşti : Ed. Tehnica agricolă, 1992. - 407 p. : il., 1 hartă. - Bibliogr. : p. 390-399.

307. Veinberg, Steven. Descoperirea particulelor subatomice / Steven Veinberg ; trad. : Irinel Caprini. - Ed. a 2-

a. - Bucureşti : Humanitas, 2008. - 287 p. : il. - ISBN 978-973-50-2226-6.

308. Verbic Koprivsek, Marusa. Razvoj etnicne naselbine na primeru Slovencev v Denverju / Marusa Verbic Koprivsek. - Ljubljana : Institute for Ethnic Studies, 2014. - 316 p. - (Ethnicity; 14). - ISBN 978-961-6159-47-0.

309. Vicol, Ion. Noaptea Sfântului Andrei : roman / Ion Vicol ; tip. cu binecuvântarea IPS Părinte Petru,

Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor. - Ed. a 5-a. - Chişinău : Universul, 2012 [2013]. - 744 p. : il. - ISBN 978-9975-47-084-1.

310. Want, Christopher. Cîte ceva despre Kant / Christopher Want, Andrzej Klimowski ; trad. : Alexandra Borş.

- Bucureşti : Curtea Veche, 2004. - 176 p. : il. - (Cite ceva despre). - ISBN 973-669-075-X.

311. Wasserqualitat in Standgewassern Sachsens / hrsg. : Isolde Roske. - Leipzig : Sachische Akademie der Wissenschaften, 2011. - 44 p. : il. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathem.-Naturwiss. Kl. Abhandlungen; Bd. 65. Hft. 4). - Bibliogr. : p. 42-43. - ISBN 978-3-7776-2162-3.

312. Watts, Larry L. Cei dintâi vor fi cei din urmă : România şi sfârşitul Războiului Rece / Larry L. Watts ; tad.

Adriana Bădescu. - Bucureşti : RAO, 2013. - 703 p. - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-606-609-428-3.

313. Wolke, Robert L. Ce i-a spus Einsteîn bucătarului său : ştiinţa gastronomiei explicată / Robert L. Wolke ;

cu reţete de Marlene Parrish ; trad. şi note : Diana Constantinescu-Altamer. - Bucureşti : Humanitas, 2012. - 285 p. - ISBN 978-973-50-3537-2.

314. Woschini, Eugen Georg. Naherungsbetrachtungen contra computerlosungen? : ein beitrag zur diskussion

uber lehrinhalte / Eugen Georg Woschni. - Leipzig : Sachische Akademie der Wissenschaften, 2012. - 22 p. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Technikwissenschaftliche Kl. Sitzungsberichte; Bd. 3. Hft. 6). - Bibliogr. : p. 19 (8 tit.). - ISBN 978-7776-2274-3.

315. Zaharia, Victor. Asistenţa şi consilierea beneficiarilor probaţiunii la faza preşentenţială / V. Zaharia ;

Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : Pulsul Pietei, 2013. - 45 p. - ISBN 978-9975-4478-7-4.

316. Zastavniţchi, Mihail Vasile. Fizica ZMV / Mihail Vasile Zastavniţchi. - Chişinău : S.n., 2013. - 42 p. -

ISBN 978-9975-4360-8-3.

317. Zimmermann, Silvia Irina. Carmen Sylva - Regina poetă : literatura în serviciul Coroanei / Silvia Irina Zimmermann ; pref. de Alteţa Sa Regală Principele Radu al României ; trad. de Monica Livia Grigore. - Bucureşti : ALL, 2013. - 127 p. : il. + 43 f. fot. - Bibliogr. : p. 113-120. - ISBN 978-606-587-066-6.

318. Zub, Alexandru. Discurs istoric şi tranziţie : în căutarea unei paradigme / Al. Zub. - Bucureşti : Institutul

European, 1998. - 215, [1] p. - (Sinteze; 24). - ISBN 973-586-131-3.

319. Zudini, Verena. Vittorio Benussi's respiratory symptoms of lying / Verena Zudini. - Trieste : EUT, 2012. - 74 p. : il. - ISBN 978-88-8303-378-0.

320. Абрамова, О. В. География континентов : учеб. пособие для учащихся седьмого класса = Geography

of the contînents / авт.-сост. О. В. Абрамова ; Instituţia Publică Liceul Teoretic "Alexandr Puşkin". - Кишинэу : Б.и., 2013. - 79 с. : il., tabl. - Bibliogr. : p. 79 (11 tit.). - ISBN 978-9975-4246-8-4.

321. "Активные методы гражданского образования", науч.-практ. конф. Активные методы гражданского

образования : науч.-практ. конф., 20 мая 2013 г. : тезисы / Ин-т Демократии ; редкол. : Андрей

Page 23: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

Боршевский, ... - Комрат : Ин-т Демократии, 2013. - 259, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-4190-8-6.

322. Альманах Литературной гостиной : студенческое изд.. Вып. 4 / Славянский Ун-т РМ ; отв. ред. Е.

Б. Визитей. - Кишинэу : Славянский Ун-т Молдовы, 2014. - 175 с. : ил. - ISBN 978-9975-117-16-6.

323. Архитектурное проектирование : метод. указания / сост. А. Шестаковски, А. Шестаковски ; отв. ред. В. Лупашку ; Техн. Ун-т, Фак. Градостроительства и Архитектуры, Кафедра Архитектуры. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 67 с.; ил. - Библиогр. : с. 67 (16 назв.).

324. Бесарабските българи : история, култура и език / съст. Иван Думинина ; науч. ред. Николай

Червенков ; Ин-т за Културно Наследство към Акад. на Науките на Молдова, Научно Дружество на Българистике в Респ. Молдова. - Кишинэу : Lexon-Plus, 2014. - 420 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-4476-9-0.

325. Боршевский, Андрей Петрович. Гражданское обучение : учеб. пособие / Андрей Боршевский. - Комрат : Ин-т Демократии, 2013. - 135, [1] с. - Библиогр. : с. 119-135 (243 назв.). - ISBN 978-9975-4190-7-9.

326. "Ботанические чтения", междунар. науч.-практ. конф. Ботанические чтения : материалы 3-й

междунар. науч.-практ. конф., Ишим, 13 мая, 2013 / Ишимский Гос. Пед. Ин-т им. П. П. Ершова, Тюменское Отд-ние Рус. Ботан. О-ва ; отв. ред. Н. Н. Никитина. - Ишим : Изд-во ИГПИ, 2013. - 178 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-91307-221-4.

327. Букатынский, Анатолий. Теневая экономика в Молдове / Анатолий Букатынский, Игорь Додон. -

Кишинэу : Arc, 2014. - 454 с.

328. Варламов, Евгений Борисович. Черноземы кумуликовые и кумуликове типичные почвы южной зоны Республики Молдова / Е. Б. Варламов, В. В. Чербарь ; Акад. Нуак Молдовы, Ин-т Почвоведения, Агрохимии и Защиты Почв "Николае Димо". - Кишинэу : Lexon-Plus, 2014. - 138, XVI с. : ил. - Библиогр. : с. 118-126 (126 назв.). - ISBN 978-9975-4055-0-8.

329. Величко, Олег Николаевич. Оптимизация национальных систем метрологии и стандартизации / О.

Н. Величко, Л. В. Коломиец, Т. Б. Гордиенко. - Кишинев : Б.и., 2014. - 155 с. : ил. - Библиогр. : с. 151-155 (84 назв.). - ISBN 978-9975-4428-3-1.

330. Воспоминания и размышления об Андрее Демьяновиче Колибаба : [фотоальбом] / ред. : Лилия

Опалко ; корректор : Алина Гуцул. - Рышкань : Б.и., 2013. - 71 с. : фото., ил.

331. Гостиницы : учеб. пособие / сост. : С. Олейник, С. Трончу ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Градостроительства и Архитектуры, Каф. "Архитектура". - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 103, [1] с. - Библиогр. : с. 102-103 (18 назв.). - ISBN 978-9975-45-293-9.

332. Гроппа, Станислав. Применение ингаляционного анестетика метоксифлуран (пентрокс) для

купирования острой боли : (метод. рекомендации) / С. Гроппа, А. Белый ; Гос. Ун-т Медицины и Фармации "Н. Тестемицану". - Кишинэу : Б.и., 2012. - 48 с. : ил.

333. Диденкул, А. С. Технология возведения зданий и сооружений : учеб. пособие / А. С. Диденкул ;

Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Кадастра, Геодезии и Строительства, Кафедра Технологии Строительства. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2013. - 174 с. : ил. - Библиогр. : с. 173-174 (20 назв.).

334. Дистоция плечиков : учеб. модуль по стимуляционному курсу оказания срочной акушерско-

гинекологической помощи / Ш. Гацкан, А. Мариан-Павленко, А. Бурлаку, И. Опалко ; Публ. Медико-Санитарное Учреждение, Ин-т Матери и Ребенка, Гос. Ун-т Медицины и Фармации. - Кишинев : Б.и., 2013. - 20 с. : ил. - Библиогр. : с. 16-18 (79 назв.). - ISBN 978-9975-57-112-8.

335. Дугин, Александр. Четвертая политическая теория : Россия и политические идеи XXI века /

Александр Дугин ; предисл. Ю. Рошка. - Кишинев : Народный Университет, 2014. - 320 с. - ISBN 978-9975-77-212-9.

Page 24: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

336. Живот и дело српских научника / уред. Владан Д. Джорджевич ; прев. на енгл. jезик : Весна Новакович ; Српска Акад. Наука и Уметностите. - Београд : САНУ, 2012. - VII, 665, [4] с. : ил., фот. - (Биографиje и библиограje Кн. 13. Српска Акад. Наука и Уметности. Одбор за проучванье живота и рада научника у Србjа и науч. српског порекла. Кн. 13). - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-86-7025-575-3.

337. Инфографика : метод. указ. по выполнению лаб. работ / С. Дынту, А. Шулетя, Н. Браду, М.

Кривой ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии в Механике и Транспорта, Кафедра Начертательной Геометрии и Черчения. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2013. - 62 с. - Библиогр. : с. 59 (8 назв.).

338. История румын и всеобщая история : гид для подготовки к экзамену на степень бакалавра : 12 кл. /

Адриан Долгий, Алина Феля, Светлана Шерепера, ... - Кишинэу : Б.и., 2014. - 200 с. - ISBN 978-9975-77-216-7.

339. Краткое жизнеописание Пророка Мухаммада : учеб. пособие / канонический ред. Шамиль

Мукарамов ; лит. ред. Али Ибрагимов. - Кишинэу : Б.и., 2013. - 126 с. - ISBN 978-9975-9975-2-2.

340. Кривчанская, Лариса. Реанимация новорожденного : учеб. модуль по симуляционному курсу оказания срочной неонатальной помощи / Л. Ф. Кривчанская, Д. И. Ротару ; Публ. Медико-Санитарное Учреждение, Ин-т Матери и Ребенка, Гос. Ун-т Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану. - Кишинев : Б.и., 2013. - 36 с. : ил. - Библиогр. : с. 34 (7 назв.). - ISBN 978-9975-57-110-4.

341. Куртева, О. В. Педагогическая практика : программа и методическое обеспечение : учеб.-метод.

пособие / О. В. Куртева, М. А. Яниогло ; Комратский Гос. Ун-т, Фак. Нац. Культуры, Каф. Педагогики. - Комрат : Б.и., 2013. - 145 с. : ил. - ISBN 978-9975-4050-6-5.

342. Кушнерев, Алексей Григорьевич. Организация управления учебно-тренировочным процессом в

клубе боевых искусств : (на примере каратэ-до) / А. Г. Кушнерев ; Гос. Ун-т Физического Воспитания и Спорта Респ. Молдова, Клуб Традиционного каратэ-до "Ронин". - Кишинев : Б.и., 2014. - 157 с. : ил. - Библиогр. : с. 154-156 (52 назв.). - ISBN 796-9975-4428-4-8.

343. Лупашку, В. Архитектурное проектирование. Реновация и реконструкция фрагмента исторической

среды г. Кишинева : учеб. пособие / В. Лупашку ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Градостроительства и Архитектуры, Кафедра Архитектуры. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2013. - 48 с. : ил. - Библиогр. : с. 47-48 (24 назв.).

344. Лупашко, Михаил. Ставка светлейшего : авторская версия окончания одной блестящей эпохи... :

(ист. этюды конца XVIII века). - Кишинэу : Design optim, 2014. - 160 с. - ISBN 978-9975-77-214-3.

345. Межмолекулярные взаимодействия в криобиологических системах / Ф. И. Фурдуй, Г. В. Борончук, В. К. Чокинэ, И. В. Балан ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т Физиологии и Санокреатологии. - Кишинэу : Б.и., 2012. - 893 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-9975-62-320-9.

346. Милушев, Дмитрий Васильевич. Обжалование и исполнение судебных решений по уголовным делам : [конспект лекций в определениях, схемах и таблицах : учеб. пособие] / Д. В. Милушев. - Кишинэу [s.n] , 2013. - 84 с. - Библиогр. : с. 84 (17 назв.). - ISBN 978-9975-4196-3-5.

347. "Михайло-Архангельские чтения", междунар. науч.-практ. конф. (8 ; 2013 ; Рыбница) Сборник

материалов 8-й международной научно-практической конференции "Михайло-Архангельские чтения", 15 ноября 2013 года, г. Рыбница Приднестровский Гос. Ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий Филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко ; гл. ред. Л. К. Скодорова. - Рыбница : Б.и., 2013. - 665 с. - ISBN 978-9975-4092-8-5.

348. Орган, А. Н. Клинико-физиологические и санологические аспекты кислотообразующей функции

желудка. Т. 1. Клиническая физиология кислотообразующей функции желудка : методы исследования / А. Н. Орган ; АН Молдовы, Ин-т Физиологии и Санокреатологии. - Кишинэу : Б.и., 2013. - 424 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-62-354-4.

349. Основные действия по поддержанию жизненных функций и материнский коллапс : учеб. модуль

по симуляционному курсу оказания срочной акушерской помощи / В. Стасюк, В. Кошпармак, С. Беженару, Ш. Гацкан ; Публ. Медико-Санитарное Учреждение, Ин-т Матери и Ребенк. - Кишинев : Б.и., 2013. - 22 с. : ил. - Библиогр. : с. 20 (10 назв.). - ISBN 978-9975-57-111-1.

Page 25: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

350. "Охрана био-ноосферы. Эниология. Нетрадиционное растениеводство. Экология и медицина", междунар. науч. симп. Материалы 22-го международного научного симпозиума "Охрана био-ноосферы. Эниология. Нетрадиционное растениеводство. Экология и медицина", 8-15 сентября 2013 г., г. Алушта / Крымский Междунар. Ин-т Нетрадиционного Растениеводства, Экологии и Здоровья, Укр. - Симферополь : КМИНРЭЗ, 2013. - 700 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-966-366-687-7.

351. Пармакли, Дмитрий Михайлович. Основы микроэкономики : учеб. пособие / Д. М. Пармакли ;

Таракл. Гос. Ун-т им. Гр. Цамблак. - Тараклия : Б.и., 2014. - 142 с. - ISBN 978-9975-4245-6-1.

352. Планирование технологических процессов в полиграфии : метод. указания по выполнению курсового проекта / сост. : Александра Особа ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Легкой Пром-сти, Каф. Полиграф. Технологий и Дизайна. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. - 40 с. - Библиогр. : с. 39-40 (18 назв.).

353. Побурный, Поликарп Васильевич. Основы силовой подготовки гребцов на байдарках и каноэ :

метод. рекомендции / П. В. Побурный ; Гос. Ун-т Физического Воспитания и Спорта Респ. Молдова, Кафедра Теории и Методики Физической Культуры. - Кишинэу : Б.и., 2013. - 74 с. - Bibliogr. : p. 71-73 (35 tit.). - ISBN 978-9975-4481-4-7.

354. Попа, Михаил Николаевич. Инвариантные процессы дифференциальных систем и их приложения в

качественной теории / М. Н. Попа ; АН Молдовы, Ин-т Математики и Информатики. - Кишинев : Б.и., 2014. - 224 с. - Библиогр. : с. 213-223 (116 назв.). - ISBN 978-9975-62-356-8.

355. Послеродовое кровотечение : учеб. модуль по симуляционному курсу оказания срочной

акушерской помощи / О. Чернецкая, В. Дюг, В. Чебану, ... ; Публ. Медико-Санитарное Учреждение, Ин-т Матери и Ребенка, Гос. Ун-т Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану, Ассоц. - Кишинев : Б.и., 2013. - 23 с. : ил. - Библиогр. : с. 22 (14 назв.). - ISBN 978-9975-57-109-8.

356. Психопедагогический модуль : куррикулум интегрир. курса : учеб. пособие для дидакт. кадров

высш. шк. / авт.-сост. : Л. С. Кер, О. В. Куртева, Л. Т. Ткач, М. А. Яниогло ; Комрат. Гос. Ун-т, Фак. Нац. Культуры, Каф. Педагогики. - Комрат : Комратский Гос. Ун-т, 2013. - 55, [1] с. - Библиогр. : с. 48-49 (44 назв.). - ISBN 978-9975-4440-3-3.

357. Райшевич, Майкл. Мойшелэ, Миша, Майкл / Майкл Райшевич. - Кишинэу : Prag-3, 2014. - 80 с. :

фот. - ISBN 978-9975-77-217-4.

358. Рекомендации по питанию и уходу за малышом первого года жизни / Т. Э. Боровик, К. С. Ладодо, Г. В. Яцык, ... ; Союз Педиатров России, Науч. Центр Здоровья Детей РАМН. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Б.м. : Б.и., Б.г. - 66 с. : ил.

359. Республика Молдова. Законы. Налоговый кодекс Республики Молдова : повторно опубл. Monitorul

Oficial al Rep. Moldova спец. вып., 08 февраля 2007, с. 4 : с последними изм. и доп. : Monitorul Oficial al Rep. Moldova : обновлен 01.02.14. - Кишинев : Farmec-Lux, 2014. - 302 с. : + прил. - ISBN 978-9975-4457-7-1.

360. Республика Молдова. Конституция. Конституция Республики Молдова : от 29.07.1994 : опубл.

18.08.1994 в Monitorul Oficial Nr. 1 ст. № 1 : дата вступления в силу : 27.08.1994 : изменена. - Кишинев : Bons Offices, 2014. - 64 с. - ISBN 978-9975-77-174-0.

361. Русско-румынский словарь-справочник лингвистических терминов = Dicţionar-îndreptar de

termeni lingvistici român-rus / сост. Т. Шаршов, Е. Сорочяну ; Молд. Гос. Ун-т, Филол. Фак., Каф. Русской Филологии. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 115 с. - ISBN 978-9975-71-464-8.

362. Средства лечебной физической культуры в профилактике заболеваний и восстановлении здоровья детей школьного возраста : метод. пособие / рук. проекта : А. Завалишка, ... ; Акад. Наук Респ. Молдова, Гос. Ун-т Физического Воспитания и Спорта, Центр Науч. Исс. - Кишинев : Б.и., 2013. - 65 с. : ил. - Библиогр. : с. 63-65 (46 назв.). - ISBN 978-9975-4481-5-4.

Page 26: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - aprilie 2014bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201404/Achizitii noi_04...Femei celebre din România : mica encicl.. Vol. 2 / Arina

363. Стецюк, Петр Иванович. Методы эллипсоидов и r-алгоритмы / П. И. Стецюк ; НАН Украины, Ин-т Кибернетики им. В. М. Глушкова ; Акад. Транспорта, Информатики и Коммуникаций Респ. Молдова. - Кишинэу : Эврика, 2014. - 487, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-4448-5-9.

364. Температурозависимые реакции в процессе криоконсервации / Фурдуй Ф. И., Балан И. В.,

Чокинэ В. К., Борончук Г. В. ; АН Молдовы, Ин-т Физиологии и Санокреатологии. - Кишинэу : Б.и., 2013. - 607 с. : il. - Библиогр. : с. 552-605 (684 назв.). - ISBN 978-9975-62-337-7.

365. Теория и методика физического воспитания : курс лекций для студ. пед. фак. ГУФВиС РМ / под

ред. : Е. В. Миляковой-Роман, С. Н. Данаил. - Кишинев : Valinex, 2014. - 111 с. - Библиогр. : с. 111 (24 назв.). - ISBN 978-9975-68-236-7.

366. Томилина, Лилиана Л. Формирование этноценностных ориентаций у воспитанников детских домов в условиях дополнительного образования / Томилина Лилиана. - Кишинэу : Б.и., 2013. - 168 с. - Библиогр. : с. 156-162 (92 назв.). - ISBN 978-9975-76-116-1.

367. Торговля людьми : международное и национальное законодательство : сб. нормативных актов / сост. : Георге Костаки ; Ин-т Демократии, Центр Защиты и Продвижения Прав Молодых Женщин. - Комрат : Б.и., 2012. - 159 с.

368. Устиян, Иван Григорьевич. Пушкин: политэкономия свободы Т. 2. Ч. 1 Революционный романтизм

и экономический реформизм. Культурный институционализм И. Устиян. - Кишинев : Б.и., 2009. - 480 с. : ил. - (Писатели - экономисты мира). - ISBN 978-9975-78-886-1.

369. Иван Устиян : биобиблиогр. указ. / сост. : А. Устиян, В. Устиян, Г. Устиян ; Молд. Экон. Акад. - Кишинэу : Картя Молдовей, 2009. - 82 с., [8] л. фотогр. - ISBN 978-9975-60-232-7.

370. Фрипту, Валентин. Преэклампсия и эклампсия : учеб. модуль по симуляционному курсу оказания

срочной акушерской помощи / Валенин Фрипту, Стелиан Ходорожя ; Публ. Медико-Санитарное Учреждение, Ин-т Матери и Ребенка, Гос. Ун-т Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану, Ассоциация. - Кишинев : Б.и., 2013. - 18 с. - Библиогр. : с. 16 (11 назв.). - ISBN 978-9975-57-113-5.

371. Чобану, Елена И. Методы изучения и оценки адекватности питания и энерготрат человека : метод. указания к практ. занятию по Общей Гигиене для студентов Лечебного и Обществ. Здоровье фак. / Елена Чобану, Кэтэлина Кроитору ; Гос. Ун-т Медицины и Фармации "Николае Тестемицану. - Кишинев : ИПЦ Medicina, 2014. - 70 с. - Библиогр. : с. 70 (8 назв.). - ISBN 978-9975-118-30-9.