Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica...

of 22 /22
Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Septembrie 2014 1. Agachi, Svetlana. Rheumatoid arthritis / Svetlana Agachi, Liliana Groppa, Daniela Cepoi-Bulgac ; State Univ. of Medical and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep. of Rheumatology and Nrphrology. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 46 p. - Ref. : p. 45-46 (16 tit.). - ISBN 978-9975-118-47-7. 2. Agafian, Rodica. Evaluarea rezultatelor şcolare : ghid metodic / Rodica Agafian, Diana Gatman. - Chişinău : Lyceum, 2014. - 264 p. : il. - Bibliogr. : p. 260-264. - ISBN 978- 9975-4273-4-0. 3. Ala Uvarov. Tapiserie, batic / text : Ana Simac, Vasile Grama, Eleonora Brigalda, ... ; fot. : Adrian Cucereavii. - Chişinău : S.n., 2014. - 56 p. : il. - ISBN 978-9975-80-959-0. 4. Albu, Svetlana. Evaluarea drepturilor asupra proprietăţilor imobiliare : practicum / Svetlana Albu ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geologie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 170 p. - Bibliogr. : p. 126-127 (13 tit.). - ISBN 978-9975-45-315-8. 5. Albu, Svetlana. Piaţa imobiliară : lucrare ştiinţifico-metodică privind analiza pieţei imobiliare (exemplul mun. Chişinău) / Svetlana Albu, Ion Albu ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 142 p. - ISBN 978-9975-45-308-0. 6. Ambrosi, Nicolai. Evoluţia miscării olimpice : note de curs / Nicolai Ambrosi ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Rep. Moldova. - Chişinău : USEFS, 2014. - 223 p. - Bibliogr. : p. 218-223 (83 tit.). - ISBN 978-9975-4481-9-2. 7. Andrieş-Tabac, Silviu. Simbolurile heraldice ale comunei Lipnic, raionul Ocniţa : extras / Silviu Andrieş-Tabac. - Chişinău : S.n., 2013. - 7 p. 8. Andronache, Anatolie. Justiţia juvenilă : manual de curs / Anatolie Andronache ; Acad. de Poliţie "Ştefan cel Mare" ; UNICEF. - Chişinău : S.n., 2014. - 72 p. - ISBN 978-9975- 53-337-9. 9. Angajare şi dizabilitate : ghid de bune practici pentru angajatorii din Republica Moldova / red. : Ludmila Iachim, ... ; Asoc. "Motivitaţie" din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 35 p. : il. - ISBN 978-9975-4022-5-5. 10. Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). Proceedings of the 37th annual congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), Chişinău, The University of European Political and Economic Studies "Constantin Stere", June 04-08, 2013 / scient. ed. : Valeriu Canter, ... - Chişinău : Central Publishing Hous, 2013. - 580 p. - Bibliogr. la sfarsitul art. - ISBN 978-2-553- 01662-2. 11. Antreprenoriat în activitatea farmaceutică : indicaţii metodice şi caiet de îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru stud. anului 5 / Vladimir Safta, Mihail Brumărel, Stela Adauji, Liliana Dogotari ; Instituţia Publică Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

Embed Size (px)

Transcript of Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Agafian, Rodica...

 • Achiziii noi

  Lista publicaiilor noi - Septembrie 2014

  1. Agachi, Svetlana. Rheumatoid arthritis / Svetlana Agachi, Liliana Groppa, Daniela

  Cepoi-Bulgac ; State Univ. of Medical and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep. of Rheumatology and Nrphrology. - Chiinu : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 46 p. - Ref. : p. 45-46 (16 tit.). - ISBN 978-9975-118-47-7.

  2. Agafian, Rodica. Evaluarea rezultatelor colare : ghid metodic / Rodica Agafian, Diana Gatman. - Chiinu : Lyceum, 2014. - 264 p. : il. - Bibliogr. : p. 260-264. - ISBN 978-9975-4273-4-0.

  3. Ala Uvarov. Tapiserie, batic / text : Ana Simac, Vasile Grama, Eleonora Brigalda, ... ;

  fot. : Adrian Cucereavii. - Chiinu : S.n., 2014. - 56 p. : il. - ISBN 978-9975-80-959-0.

  4. Albu, Svetlana. Evaluarea drepturilor asupra proprietilor imobiliare : practicum / Svetlana Albu ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Cadastru, Geologie i Construcii, Catedra Evaluarea i Managementul Imobilului. - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2014. - 170 p. - Bibliogr. : p. 126-127 (13 tit.). - ISBN 978-9975-45-315-8.

  5. Albu, Svetlana. Piaa imobiliar : lucrare tiinifico-metodic privind analiza pieei

  imobiliare (exemplul mun. Chiinu) / Svetlana Albu, Ion Albu ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie i Construcii, Catedra Evaluarea i Managementul Imobilului. - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2014. - 142 p. - ISBN 978-9975-45-308-0.

  6. Ambrosi, Nicolai. Evoluia miscrii olimpice : note de curs / Nicolai Ambrosi ; Univ. de

  Stat de Educaie Fizic i Sport din Rep. Moldova. - Chiinu : USEFS, 2014. - 223 p. - Bibliogr. : p. 218-223 (83 tit.). - ISBN 978-9975-4481-9-2.

  7. Andrie-Tabac, Silviu. Simbolurile heraldice ale comunei Lipnic, raionul Ocnia : extras /

  Silviu Andrie-Tabac. - Chiinu : S.n., 2013. - 7 p.

  8. Andronache, Anatolie. Justiia juvenil : manual de curs / Anatolie Andronache ; Acad. de Poliie "tefan cel Mare" ; UNICEF. - Chiinu : S.n., 2014. - 72 p. - ISBN 978-9975-53-337-9.

  9. Angajare i dizabilitate : ghid de bune practici pentru angajatorii din Republica Moldova

  / red. : Ludmila Iachim, ... ; Asoc. "Motivitaie" din Moldova. - Chiinu : S.n., 2014. - 35 p. : il. - ISBN 978-9975-4022-5-5.

  10. Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA).

  Proceedings of the 37th annual congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), Chiinu, The University of European Political and Economic Studies "Constantin Stere", June 04-08, 2013 / scient. ed. : Valeriu Canter, ... - Chiinu : Central Publishing Hous, 2013. - 580 p. - Bibliogr. la sfarsitul art. - ISBN 978-2-553-01662-2.

  11. Antreprenoriat n activitatea farmaceutic : indicaii metodice i caiet de ndeplinire a

  lucrrilor practice de laborator pentru stud. anului 5 / Vladimir Safta, Mihail Brumrel, Stela Adauji, Liliana Dogotari ; Instituia Public Univ. de Stat de Medicin i Farmacie

 • "Nicolae Testemianu", Catedra Farmacie Social "Vasile Procopiin". - Chiinu : S.n., 2014. - 44 p. - Bibliogr. : p. 22-23 (39 tit.). - ISBN 978-9975-53-346-1.

  12. Anuarul fotbalului moldovenesc, ediia 2013-2014 / [aut. : Victor Daghi] ; Federaia

  Moldoveneasc de Fotbal. - Ed. a 5-a. - Chiinu : S.n., 2014. - 151 p. : fot., il. - ISBN 978-9975-4136-8-8.

  13. Asevschi, Valentin. Sanologie i ecologie uman / Valentin Asevschi, Aurelia Crivoi ;

  red. t. : Lucia Andrie ; Univ. de Studii Politice i Economice Europene "Constantin Stere", Fac. Ecologie i Protecia Mediului, Catedra Management i Securitate Ecologic. - Chiinu : S.n., 2014. - 730 p. : il. - Bibliogr. : p. 713-722 (114 tit.). - ISBN 978-9975-4449-4-1.

  14. Asistena social - un rspuns la problematica grupurilor de risc : (publicaie

  didactic) / [Maria Vrlan (coord.), Dumitru Carata, Emilia Lapoina, ... ] ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Chiinu. - Chiinu : S.n., 2013. - 325 p. - Bibliogr. : p. 323-325 (20 tit.). - ISBN 978-9975-46-181-8.

  15. Auditul clinic al cazurilor de co-infecie TB/HIV n Republica Moldova = Chart audit of

  cases wirh TB/HIV co-infection in Moldova / contribuii : Stela Bivol, Viorel Soltan, Valentina Vilc, ... - Chiinu : S.n., 2014. - 45, 43 p. : diagr. - ISBN 978-9975-80-874-3.

  16. Badar, Iurie. Dimensiunea economic a proprietii intelectuale / Iurie Badar. - Chiinu :

  AGEPI, 2014. - 319 p. - Bibliogr. : p. 310-320 (241 tit.). - ISBN 978-9975-911-90-0.

  17. Bahnaru, Vasile. Partidul i oamenii de litere i de arte din R.S.S. Moldoveneasc (1961-1963) : studiu i documente / Vasile Bahnaru, Gheorghe E. Cojocaru ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie ; Inst. de Istorie ; Centrul de Cultur i Istorie Militar. - Chiinu : S.n., 2013. - 482 p. - ISBN 978-9975-80-755-5.

  18. Balan, V. Rezistena materialelor : ndrumar metodic pentru efectuarea lucrrilor de

  calcul. P. 1 / V. Balan, N. Sveatenco ; red. respons. : V. Dulgheru ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Inginerie i Management n Construcia de Maini, Catedra Bazele Proiectrii Mainilor. - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2014. - 126 p. - Bibliogr. : p. 124 (11 tit.).

  19. Balan, Zoia. Eu n America / text, foto : Zoia Balan ; postf. : Marcela Mardare. - Chiinu

  : Pontos, 2014. - 148 p. - ISBN 978-9975-51-537-5.

  20. Baltag, Iurie. Lucrri de control la matematica elementar : (cu exemple de exerciii i probleme rezolvate) / Iurie Baltag ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanic i Transporturi, Catedra Matematica. - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2014. - 65 p. - Bibliogr. : p. 65. - ISBN 978-9975-45-314-1.

  21. Bejenaru, Gherman. Hidrologie general : suport de curs. P. 2 / Gherman Bejenaru, Tudor Castrave ; Univ. Acad. de tiine a Moldovei, Fac. tiine ale Naturii, Catedra Ecologie i tiine ale Mediului. - Chiinu : S.n., 2014. - 69 p. - Bibliogr. : p. 67-69. - ISBN 978-9975-933-43-8.

  22. Berzan, Vladimir. Electrofizica i energetica : suport de curs / Vladimir Berzan ; Acad.

  de tiine a Moldovei, Univ. Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Energetic. - Chiinu : UnASM, 2014. - 260 p. - Bibliogr. la sfrsitul art. - ISBN 973-9975-933-44-5.

 • 23. Bezverhni, Zinaida. Farmacie social : indicaii metodice la lucrrile practice de laborator pentru stud. an. 5 / Zinaida Bezverhni ; red. Mihail Brumrel ; Inst. Public Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu ", Fac. Farmacie, Catedra Farmacie Sociala "Vasile Procopiin". - Chiinu : S.n., 2014. - 80 p. : il. - Bibliogr. : p. 66 (13 tit.). - ISBN 978-9975-53-349-2.

  24. "Bicentenar George Bariiu (1812-2012)", simp. intern. Bicentenar George Bariiu (1812-2012) : lucrrile simpozionului intern. de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012 / ngrij. de Nicolae Erdoiu, Dumitru Suciu ; Acad. Romn, Inst. de Istorie "George Bariiu" din Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : MEGA, 2012. - 200 p. - ISBN 878-606-643-294-9.

  25. Bienala internaional. Gravura : ed. a III-a : [album] / Uniunea Artitilor Plastici din

  Rep. Moldova, Secia Grafic, Direcia Cultur a Primriei Mun. Chiinu ; com. de organiz. Alexandru Ermurache, ... ; coord. de ed.Valeriu Hera ; fotogr. Luminita Ermurache. - Chiinu : S.n., 2013. - 40 p. : il. - ISBN 3454536454577.

  26. "Biotehnologii avansate - realizri i perspective", simp. na. cu participare intern. Biotehnologii avansate - realizri i perspective : al 3-lea simp. na. cu participare intern., 24-25 oct. 2013, Chiinu : teze / Acad. de t. a Moldovei, Inst. de Genetic, Fiziologie i Protecie a Plantelor, Univ. Acad. de t. a Moldovei : com. t. : Vasile Botnari, .... - Chiinu : S.n., 2013. - 186 p. - ISBN 978-9975-56-111-2.

  27. Bobn, Gheorghe. Filosofia evului mediu : curs de prelegeri. Partea 1. Patristica / Gheorghe Bobn ; Univ. Acad. de t. a Moldovei, Fac. de t. Socioumanistice, Catedra Filosofie, Istorie i Metodologia Cercetrii. - Chiinu : UASM, 2014. - 199 p. : il. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-933-41-4.

  28. Boiteanu, Eduard. Ghidul angajatorului n negocierile colective / Eduard Boiteanu,

  Iulia Drumea ; coord. : Iulia Drumea ; Confederaia Na. a Patronatului din Rep. Moldova, Colecia Bibl. Patronatului. - Chiinu : S.n., 2014. - 41 p. - Bibliogr. : p. 41 (14 tit.). - ISBN 978-9975-4479-4-2.

  29. Boiteanu, Eduard. Parteneriatul social n sfera muncii : monogr. / Eduard Boiteanu ;

  Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Muncii. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 271 p. - Bibliogr. : p. 232-259 (449 tit.). - ISBN 978-9975-71-497-6.

  30. Bojoga, Eugenia. Limba romn - "ntre paranteze"? : despre statutul actual al limbii

  romne n Rep. Moldova / Eugenia Bojoga. - Chiinu : Arc, 2013. - 247 p. - Bibliogr. : p. 236-243. - ISBN 978-9975-61-753-6.

  31. Boldureanu, Ana. Moneda otoman n Moldova n perioada 1512-1603 / Ana Boldureanu

  ; Acad. de t. a Moldovei, Muzeul Naional de Istorie a Moldovei. - Chiinu : Bons Offices, 2013. - 191 p. : il. - Bibliogr. : p. 135-143. - ISBN 978-9975-80-773-9.

  32. Bologan-Vieru, Otilia. Regimul juridic al companiilor multiNaionale / Otilia Bologan-

  Vieru ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra de Drept InterNaional i Drept al Relatiilor Economice InterNaionale. - Chiinu : S.n., 2013. - 152 p. - Bibliogr. : p. 130-146 (331 tit.). - ISBN 978-9975-4280-2-6.

  33. Bor, Vladimir. Administraia public central: ghid metodic / Vladimir Bor ; Univ. de

  Stat din Moldova, Fac. de relaii Internaionale, tiine Politice i Administrative, Catedra

 • tiine Administrative. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 107 p. - Bibliogr. : p. 100-107. - ISBN 978-9975-71-522-5.

  34. Botgros, Ion. Experimentul - metoda activa de cunoastere tiinific a : auxiliar didactic la

  fizica, chimie, biologie / Ion Botgros, Maria Duca, Valentina Mura ; Inst. de tiine ale Educaiei, Colegiul Financiar-Bancar. - Chiinu : S.n., 2014. - 138 p. : il. - Bibliogr. : p. 138 ( 22 tit.). - ISBN 978-9975-53-344-7.

  35. Bugaian, Larisa. Managementul intreprinderilor industriale : indicaii metodice pentru

  elaborarea lucrrilor de laborator / Larisa Bugaian, Eugeniu Cuslii ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Inginerie Economic i Business, Catedra Economie i Management n Industrie. - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2014. - 32 p. - Bibliogr. : p. 31 (4 tit.).

  36. Bugaian, Larisa. Planificarea la ntreprinderile industriale : indicaii metodice pentru

  elaborarea lucrrilor de laborator / Larisa Bugaian, Eugeniu Cuslii ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Inginerie Economic i Business, Catedra Economie i Management n Industrie. - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2014. - 33 p. - Bibliogr. : p. 32 (5 tit.).

  37. Bulgaru, Maria. Etica n Asistena Social : (manual) / Maria Bulgaru, Oleg Bulgaru ;

  Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Sociologie i Asisten Social. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 404 p. - Bibliogr. : p. 296-307 (162 tit.). - ISBN 978-9975-71-524-9.

  38. Butkovskiy, Anatoliy Grigorievich. Phase portraits of control dynamical systems /

  Anatoliy G. Butkovskiy. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1991. - 170 p. - (Mathematics and its applications; Vol. 63). - Bibliogr. : p. 161-167 (133 tit.). - ISBN 0-7923-1057-8.

  39. Calara, Carolina. Conflictologie familial : suport de curs / Carolina Calara ; Univ.

  Pedagogic de Stat "Ion Creang" din Chiinu. - Chiinu : S.n., 2014. - 63 p. - Bibliogr. : p. 62-63 (26 tit.). - ISBN 978-9975-110-05-1.

  40. Calugher, Viorica. Ghidul privind stagiul practicii de specialitate : ciclul I - studii

  superioare de licen (spec. Educaie fizic i sport) / Viorica Calugher ; resp. de ed. : Svetlana Goncearuc ; Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport. - Chiinu : S.n., 2014. - 64 p. - Bibliogr. : p. 35 (7 tit.). - ISBN 978-9975-68-243-5.

  41. Catalog de preuri medii pentru materiale de constructi : (cat. informativ). Vol. 2. 2014 /

  Min. Dezvoltrii Regionale i Construciilor al Rep. Moldova, Inst. de Cercetri t. n Construcii "Intercom" ; red.-coord. : L. Cartofeanu. - Chiinu : S.n., 2014. - 218 p. - ISBN 978-9975-9618-9-9.

  42. Ceban, Vasile. Calea sntii / Vasile Ceban ; Acad. de Transporturi, Informatia i

  Comunicaii. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 224 p. - Bibliogr. : p. 218 ( 8 tit.). - ISBN 978-9975-71-545-4.

  43. Cernechi, Olga. Sepsisul n obstetric i ginecologie / Olga Cernechi, Zinaida Srbu ;

  Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu ". - Chiinu : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 126 p. : il. - Bibliogr. : p. 116-125 (133 tit.). - ISBN 978-9975-118-53-8.

  44. Cheban, David. Lyapunov stability of non-autonomous dynamical systems / David

  Cheban ; State Univ. of Moldova, Dep. of Fundamental Mathematics. - New York : Nova

 • Science Publ., 2013. - 275 p. - (Methematics research developments). - ISBN 978-1-62618926-3.

  45. Chirchina, Olga. Reele de calculatoare : (suport didactic) / Olga Chirchina, Zinaida

  Ghilan ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang" din Chiinu. - Chiinu : S.n., 2014. - 222 p. : il. - Bibliogr. : p. 200-204 (111 tit.). - ISBN 978-9975-115-38-4.

  46. Ciobanu, Rodica. Filosofia dreptului : note de curs / Rodica Ciobanu, ; Univ. Acad. de

  tiine a Moldovei, Fac. tiine Socioumanistice, Catedra Filosofie, Istorie i Medodologia Cercetrii. - Chiinu : UnASM, 2014. - 171 p. - Bibliogr. : p. 171 (20 tit.). - ISBN 978-9975-933-45-2.

  47. Cirimpei, Victor. Comicul folcloric, literar, politic-naional / Victor Cirimpei ; Acad. de

  t. a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chiinu : S.n., 2013. - 272 p. - ISBN 978-9975-4460-6-8.

  48. Cojocaru, Gheorghe E. "Dezghetul" lui N. Hruciov i problema Basarabiei / Gheorghe

  E. Cojocaru. - Trgovite : Cetatea de Scaun, 2014. - 265 p., 6 p. : fot. - ISBN 978-606-537-099-0.

  49. Cojocaru, Radion Gr. Infractiuni contra sanatatii publice i a convietuirii sociale : suport

  de curs / Radion Gr. Cojocaru ; red. Gh. Chirita. - Chiinu : S.n., 2014. - 180 p. - (Drept penal. Partea speciala). - Bibliogr. n notele de subsol. - ISBN 978-9975-121-24-8.

  50. Cojocaru, Vasile. Management educaional : referenial tiinific i metodologic / Vasile

  Cojocaru, Vladimir Guu, Maia evciuc ; Univ. de Stat din Moldova. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 112 p. - Bibliogr. la sfritul cap. - ISBN 978-9975-71-535-5.

  51. Colegiul Naional de Medicin i Farmacie "Raisa Pacalo" / Ala Manolache, Svetlana

  Cobleanschi, Mariana Negrean, ... ; Min. Sntii al Rep. Moldoova. - Chiinu : S.n., 2014. - 92 p. : il. - ISBN 978-9975-53-339-3.

  52. Compendium de geriatrie / Anatolie Negar, Natalia Blaja-Lisnic, Olga Maniuc, ... ; sub

  red. : Anatolie Negar ; Univ. de Stat de Madicin i Farmacie "Nicolae Testemianu ". - Chiinu : S.n., 2014. - 360 p. - Bibliogr. : p. 352-360 (160 tit.). - ISBN 978-9975-113-52-6.

  53. Competiia Naional a Campionilor "Acioneaz asupra CO2" : ghidul bunelor practici /

  coord. : Daniel Vod. - Chiinu : Bons Offices, 2014. - 8 p. : il. - ISBN 978-9975-80-878-1.

  54. Corlat, A. Curs de teorie a mulimilor / A. Corlat, S. Corsac ; Univ. Acad. de tiine a

  Moldovei, Fac. tiine Exacte, Catedra Matematic i Informatic. - Chiinu : S.n., 2014. - 61 p. - Bibliogr. : p. 61 (11 tit.). - ISBN 978-9975-933-55-1.

  55. Costachi, Gheorghe. Carta Consiliului Europei privind educaia pentru cetenie

  democratic i educaia pentru drepturile omului = / Gheorghe Costachi, Andrei Borevski ; Inst. Na. al Femeilor din Moldova "Egalitate". - Chiinu : Inst. Na. al Femeilor din Moldova "Egalitate", 2012. - 59 p. - ISBN 978-9975-4111-9-6.

 • 56. Costru, Tudor. Activiti i metode de profilaxie a afeciunilor stomatologice printre angajaii fabricilor de vin : recomandri metodice / Tudor Costru ; Univ. de Stat de Medicina i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Stomatologie Terapeutic F.E.C.M.F. - Chiinu : Print-Caro, 2014. - 23 p. - Bibliogr. : p. 23 (10 tit.).

  57. Costru, Tudor. Morbiditatea distrofiilor dentare posteruptive la angajaii din sistemul sanitar predispui riscurilor mediului ocupaional : recomandri metodice / Tudor Costru ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Chirurgie oro-maxilo-facial, Implantologie oral i Stomatologie Terapeutic "Arsenie Guan". - Chiinu : Print-Caro, 2014. - 25 p. - Bibliogr. : p. 23-25 (31 tit.). - ISBN 978-9975-56-172-3.

  58. Costru, Tudor. Morbiditatea stomatologic la angajaii fabricilor de vin. Noxe

  profesionale i ali factori defavorabili : recomandri metodice / Tudor Costru ; Univ. de Stat de Medicina i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Stomatologie Terapeutic F.E.C.M.F. - Chiinu : Print-Caro, 2014. - 23 p. - ISBN 978-9975-56-170-9.

  59. Covalschi, Alexandru. Baze de date Delphi 7 : suport de curs / Alexandru Covalschi. -

  Chiinu : S.n., 2013. - 156 p. - Bibliogr. : p. 156 (12 tit.). - ISBN 978-9975-46-183-2.

  60. Cozma, Dumitru. Integrability of cubic systems with invariant straight lines and invariant conics / Dumitru Cozma. - Chiinu : tiina, 2013. - 239, [1] p. Bibliogr. : p. 229-239 (140 tit.). ISBN 978-9975-67-906-0.

  61. "Cultura profesional a cadrelor didactice. Exigente actuale", simp. t. intern. Cultura profesional a cadrelor didactice. Exigene actuale : materialele Simpozionului tiinific internaional, Republica Moldova, Chiinu, 16-17 mai 2013 = Teachers professional culture, current requirements / Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Catedra tiine ale Educaiei ; coord. : Maia Cojocaru. - Chiinu : S.n., 2013. - 535 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-46-149-8.

  62. Cultura i istoria romnilor din Ungaria / Gabriel Moisa (coord.), Maria Berenui, Ana Borbely, ... - Cluj-Napoca : Ed. Acad. Romne. Centrul de Studii Transilvane , 2013. - 350 p. : il., portr. - ISBN 978-9973-7784-93-3.

  63. Davidescu, Elena. Pedagogia social : suport de curs pentru stud. specialitii "Pedagogie social" / Elena Davidescu, Valentina Stratan ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Catedra tiine ale Educaiei. - Chiinu : S.n., 2013. - 394 p. - Bibliogr. la sfritul cap.

  64. "Descentralizarea administrativ-component a modernizrii administraiei publice din

  Republica Moldova", conf. t. Descentralizarea administrativ-component a modernizrii administraiei publice din Republica Moldova : maretiale ale conferinei tiinifice a cadrelor didactice din 10 iunie 2014 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaii Internaionale, tiine Politice i Administrative, Catedra tiine Administrative ; col. de red. : Aurel Smboteanu, .... - Chiinu : CEP USM, 2014. - 196 p. Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-71-534-8.

  65. Development of central nervous system in children and the basic neurologic syndromes in pediatrics : (guidelines) / A. Holban, A. Rotaru, L. Romanciuc, F. Cenusa ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu ". - Chiinu : S.n., 2014. - 34 p. - Bibliogr. : p. 33-34 (27 tit.). - ISBN 978-9975-56-150-1.

 • 66. Dezvoltarea durabil a regiunii de dezvoltare Centru : factori de mediu i contribuii : culegere de articole / Acad. de tiine a Moldovei, Agenta de Dezvoltare Regional Centru, Inst. de Ecologie i Geografie. - Chiinu : S.n., 2014. - 52 p. : il. (Seria "Studii regionale"). - ISBN 978-9975-9642-9-6.

  67. Dezvoltarea durabil a regiunii de dezvoltare Centru : factori de mediu i contribuii : culegere de articole / Acad. de tiine a Moldovei, Agenia de Dezvoltare Regional Centru, Inst. de Ecologie i Geografie. - Chiinu : S.n., 2014. - 52 p. : il. - (Seria "Studii regionale"). - ISBN 978-9975-9642-9-6.

  68. Drul, Alexandru. Opoziii negativ-asertive n structura semantic a limbii / Alexandru

  Drul ; Inst. de Filologie al AM. - Chiinu : Profesional Service, 2013. - 239 p. - Bibliogr. : p. 232-239. - ISBN 978-9975-4460-2-0.

  69. Dobzeu, Mina. Pentru o biserica dinamic / Arhimandrit Mina Dobzeu. - Ed. adugat. -

  Botoani : AXA, 2005. - 194 p. - ISBN 973-660-132-3.

  70. Doctor habilitat Ion Ecu : biobibliografie / Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Studii Encicliopedice, Bibl. tiinific Central "Andrei Lupan" ; coord. i red. st. : Vasile Botnariuc, Aurelia Hanganu ; bibliogr. : Diana Cazacu ; resp. de ed. : Constantin Manolache. - Chiinu : Inst. de Studii Encilopedice, 2014. - 240 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-4389-9-5.

  71. Documente privind istoria Bisericii din RSSM : registrul i listele clerului (1945-1955) /

  Inst. de Istorie al AM, Mitropolia Chiinului i a ntregii Moldove, Arhiva Na. a Rep. Moldova ; editat de Teodor Candu, Octavian Moin. - Chiinu : Pontos, 2013. - 290 p. - ISBN 978-9975-51-504-7.

  72. Dogotari, Liliana. Marketing farmaceutic : indicaii metodice i caiet de ndeplinire a

  lucr. practice de laborator pentru studenii anului IV / Liliana Dogotari, Mihail Brumrel, Nicolae Ciobanu, Mihail Lupu ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Fac. Farmacie, Catedra Farmacie Social "Vasile Procopiin". - Chiinu : S.n., 2014. - 148 p. - Bibliogr. : p. 148 (10 tit.). - ISBN 978-9975-53-345-4.

  73. Drept fiscal : suport de curs la disciplina "Drept fiscal" / Vlad Vlaicu, Aureliu Rotaru,

  Viorica Boaghi, Daniela Vidaicu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Antreprenoriatului. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 299 p. - Bibliogr. : p. 266-298. - ISBN 978-9975-71-523-2.

  74. Dughin, Aleksandr. Teoria lumii multipolare : compendiu / Aleksandr Dughin ; trad. i

  pref. de Iurie Roca. - Chiinu : Universitatea Popular, 2014. - 207 p. - ISBN 978-9975-77-224-2.

  75. Dulgheru, Valeriu. Bazele Proiectrii Mainilor : 50 de ani de activitate (1964-2014) / V.

  Dulgheru ; Univ. Tehnic a Moldovei, Catedra Bazele Proiectrii Mainilor. - Chiinu : Bons Offices, 2014. - 260 p. : il., fot. - Bibliogr. : p. 212-259. - ISBN 978-9975-80-862-0.

  76. Edroiu, Nicolae. Scrierea chirilic romneasc / Nicolae Edroiu. - Cluj-Napoca : MEGA,

  2013. - 307 p. : il. - Bibliogr. : p. 27-30 (62 tit.). - ISBN 978-606-543-447-9.

 • 77. Egalitatea genului : stereotip i adevr : istorii de via / Centrul pentru Jurnalism Independent ; ed. ngrij. de Cristina Bobrc. - Chiinu : S.n., 2014. - 71 p. : il. - ISBN 978-9975-4280-3-3.

  78. Elaborarea rapoartelor cu privire la alegeri : manualul Consiliului Europei pentru organizaiile societii civile / au contribuit : Giorgi Chkheidze, ... ; ed. : Marie Carin von Gumpenberg. - Strasbourg ; : Council of Europe, 2013. - 103 p. - ISBN 978-9975-53-354-5.

  79. Elaborarea unui model de afaceri : manual participantului / Inst. de Dezvoltare a

  Afacerilor din cadrul Univ. "Divita Gratiae", Chiinu, Rep. Moldova. - Chiinu : S.n., S.a. - 35 p. : il.

  80. Elenciuc, Daniela. Imunologia : ndrumar metodic / Daniela Elenciuc ; Univ. Acad. de

  tiine a Moldovei, Fac. tiine ale Naturii, Catedra Biologie. - Chiinu : UnASM, 2014. - 138 p. - Bibliogr. : p. 138 (20 tit.). - ISBN 978-9975-933-53-7.

  81. Elenciuc, Daniela. Securitatea mediului : note de curs / Daniela Elenciuc ; Univ. Acad. de

  t. a Moldovei, Fac. tiine ale Naturii, Catedra Biologie. - Chiinu : S.n., 2014. - 113 p. - Bibliogr. : p. 110-113 (40 tit.). - ISBN 978-9975-933-52-0.

  82. Enciclopedia marilor personaliti din istoria, tiina i cultura romneasc, de-a lungul

  timpului . Vol. 12. nali prelai, teologi i sfini ai poporului romn / coord. i editor : Ion Vduva-Poenaru. - Bucureti : GENEZE, S.a. - 468 p. : portr., il. - (Marea enciclopedie romn; Sect. 1). - ISBN 973-9099-90-7.

  83. Enciclopedia marilor personaliti din istoria, tiina i cultura romneasc, de-a lungul

  timpului . Vol. 13. Mari voievozi, mari istorici, mari oameni politici : A - Z / coord. i editor : Ion Vduva-Poenaru. - Bucureti : Geneze, s.a. - 435 p. : portr. - (Marea enciclopedie romn. Sect. 1). - ISBN 973-9099-88-7.

  84. Enciclopedia marilor personaliti din istoria, tiina i cultura romneasc, de-a lungul

  timpului . Vol. 14. Noi tiine, noi tehnici i noi teorii datorate romnilor / coord. i editor : Ion Vduva-Poenaru. - Bucureti : GENEZE, S.a. - 419 p. - (Marea enciclopedie romn; Sect. 2). - ISBN 973-9099-91-7.

  85. Endocardite infectieuse / Alexandru Grejdieru, Liviu Grib, Minodora Mazur, ... ;

  Univ. d'Etat de Medicine et Pharmacie "Nicolae Testemitanu", Dep. de Medicine Interne, Clinique Medicine. - Chiinu : CEP Medicina, 2014. - 71 p. - Bibliogr. : p. 62-64 (38 tit.). - ISBN 978-9975-118-49-1.

  86. Eco, Constantin. Particularitile organizrii asistenei medicale primare n condiiile

  asigurrilor medicale obligatorii n municipiul Chiinu : monogr. / Constantin Eco, Galina Buta ; Univ. de Stat de Medicina i Farmacie "Nicolae Testemianu ", Catedra Economie, Mana. - Chiinu : S.n., 2014. - 281 p. : il. - Bibliogr. : p. 192-206 (165 tit.). - ISBN 978-9975-110-04-4.

  87. Faur, Mihaela-Liliana. Ritmul activitii motrice n sistemul pregtirii profesionale

  pedagogice a profesorului de educaie fizic : monogr. / M.-L. Faur, O. Aftimiciuc, S. Danail. - Chiinu : Valinex, 2014. - 151 p. : il. - Bibliogr. : 102-118 (275 tit.). - ISBN 978-9975-68-240-4.

 • 88. Fomin, Vladimir Nikolaevich. Discrete linear control systems / V. N. Fomin. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1985. - 302 p. - (Mathematics and its applications; Vol. 67). - ISBN 0-7923-1248-1.

  89. Futei, Nicolae. Persectarea organizaiei religioase "Martorii lui Iehova". Operaia "Sever" (1951) n RSSM / Nicolae Futei ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Istorie. - Chiinu : Cuvntul ABC, 2013. - 260 p. - ISBN 978-9975-4377-5-2.

  90. Gangan, Silvia. Materiale i componente pasive : ndrumar de lab.. Partea 3. Materiale i

  componente n electronic 1 / Silvia Gangan, Stepan Rudenco ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Inginerie i Management n Electronic i Telecomunicaii, Catedra Telecomunicaii. - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2014. - 47 p. - Bibliogr. : p. 48 (7 tit.).

  91. Gavrilov, Anatol. n cutarea de noi repere pe drumul gndirii : studii, articole,

  comunicri, prelegeri, fragmente / Anatol Gavrilov ; Acad. de tiine a Rep. Moldova, Inst. de Filologie. - Chiinu : Profesional Service, 2013. - 500 p. - (Neoacademica). - Bibliogr. : p. 465-470 (108 tit.) i n notele de subsol. - ISBN 978-9975-4319-7-2.

  92. Ghid ecologic al localitii Mileti : Gndete verde, gndete curat! / Asociaia

  Obsteasc de Copii i Tineret "Codrenii" ; col. de red. Leuca Petru, ... - Chiinu : S.n., 2014. - 48 p. : il. - Bibliogr. : p. 48 (14 tit.). - ISBN 978-9975-4174-2-6.

  93. Ghid pentru elaborarea i susinerea tezelor de licen / L. Petrenco, M. Vacarciuc, E.

  Lapoina, ... ; coord. : Alexandra Barbneagr ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creang" din mun. Chiinu. - Chiinu : S.n., 2014. - 35 p. - ISBN 978-9975-46-191-7.

  94. Ghid practic de elaborare a strategiilor raionale de dezvoltare socio-economic / elab. :

  Liubomir Chiriac, ... - Chiinu : S.n., 2014. - 69 p., 69 p.

  95. Ghidul piscicultorului-fermier / Marin Usati, Ion Todera, Nicolae aptefrai, ... ; Inst. de Zoologie al Acad. de tiine a Moldovei. - Chiinu : S.n., 2014. - 104 p. : il. - Bibliogr. : p. 103-104 (24 tit.).

  96. Ghidul Uniunii Europene n coal ntre educaia formal i neformal / Vasile

  Cucerescu, Enrique Banus, Iordan Gheorghe Brbulescu, Ioan Horga; Lifelong Learning Programme, Inst. de Relaii Intern. din Moldova, Univ. Intern. din Catalonia, ... - Chiinu : Print-Caro, 2014. - 165 p. - Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. - ISBN 978-9975-56-166-2.

  97. Ginju, Stela. Praxiologia tiinelor : suport de curs / Stela Ginju, Vasile Cecoi, Gheorghe

  Ginju. - Chiinu : S.n., 2014. - 95 p. - Ref. bibliogr. : p. 95 (7 tit.). - ISBN 978-9975-46-184-9.

  98. Godea, Ioan. Arhitectura din Romnia ntre anii 1300-1700 : sinteze, crestomaie,

  reconstituiri, imagini / Ioan Godea. - Oradea : Primus, 2011. - 481, [3] p. : il., fot. - Bibliogr. : p. 461-466. - ISBN 978-973-1975-99-3.

  99. Godea, Ioan. Arhitectura la romni de la obrii la Cozia : sinteze, crestomaie,

  reconstituiri, imagini / Ioan Godea. - Oradea : Primus, 2007. - 367, [2] p. : il. - Bibliogr. : p. 344-350. - ISBN 978-973-88217-7-4.

 • 100. Godea, Ioan. Arhitectura romneasc n epoca modern - 1700-1900 : sinteze, crestomaie, reconstituiri, imagini / Ioan Godea. - Oradea : Primus, 2012. - 671 p. : il. - Bibliogr. : p. 649-656. - ISBN 978-606-8318-34-9.

  101. Godea, Ioan. Biserici de lemn din Europa / Ioan Godea. - Bucureti : CD PRESS,

  2008. - 272 p., [12] f. fot. color : il. - Bibliogr. : p. 261-266. - ISBN 978-973-1760-91-9.

  102. Godea, Ioan. La ceramique / Ioan Godea. - Timioara : Editura de Vest, 1995. - 151 p. : il. - ISBN 973-36-0248-5.

  103. Gumeni, Ion. Comunitile romano-catolice, protestante i lipoveneti din

  Basarabia n secolul al XIX-lea / Ion Gumeni ; red. st. : Ion Eremia ; resp. de ed. Aurelia Hanganu ; Biblioteca tiinific Central "A. Lupan", Univ. de Stat din Moldova. - Chiinu : Institutul de Studii Enciclopedice, 2013. - 283 p. - Bibliogr. : p. 240-256. - ISBN 978-9975-4239-2-2.

  104. Guu, Irina. Colegiul tehnic feroviar la 30 de ani de activitate : vremuri, oameni,

  fapte / Irina Guu ; Colegiul Tehnic Feroviar din Bli. - Bli : S.n., 2014. - 68 p. : fot., portr. - ISBN 978-9975-9774-7-0.

  105. Guu, Vladimir. Curriculum educational. Cercetare. Dezvoltare. Optimizare /

  Vladimir Guu ; Univ. de Stat din Moldova. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 229 p. : il. - Bibliogr. : p. 225-229 (138 tit.). - ISBN 978-9975-71-526-3.

  106. Guuleac, Victor. Drept contravenional : note de curs / Victor Guuleac, Elena

  Comarnicaia ; Inst. de tiine Reale i Criminologie Aplicat. - Chiinu : S.n., 2014. - 199 p. - Bibliogr. : p. 193-199 (66 tit.). - ISBN 978-90975-4428-7-9.

  107. Hachi, Mihai. Geografia populaiei : indicaii metodice pentru lucrri practice /

  Mihai Hachi, Elena Sochirc ; Univ. Acad. de tiine a Moldovei, Fac. tiine ale Naturii, Catedra Ecologie i tiine ale Mediului. - Chiinu : S.n., 2014. - 77 p. - ISBN 978-9975-933-54-4.

  108. Holban, Ion. Vectorul european de dezvoltare a Republicii Moldova.

  Contientizare i alegere / Ion Holban ; IDIS "Viitorul. - Chiinu : S.n., S.a. - 19 p. - (B-ca IDIS "Viitorul").

  109. Ilie Bogdesco : biobibliografie / alct. : Victoria Stanchevici ; Bibl. Na. a

  Rep. Moldova, Proiectul Editorial Moldavica, Colecia "Plasticienii Moldovei". - Chiinu : BNRM, 2013. - 176 p. : il., fot. - ISBN 978-9975-4493-1-1.

  110. In memoriam Grigore Ploeteanu : studii i evocri / coord. : Vasile Dobrescu,

  Cornel Sigmirean, Corina Teodor. - Bucureti : Ed. Academiei Romne, 2014. - 570 p. - Bibliogr. : p. 562 (12 tit.). - ISBN 978-973-27-2419-4.

  111. Interpretarea pieselor muzicale la instrumentele de suflat : ghid metodic pentru

  profesori din nvmntul muzical primar i mediu de specialitate, elevii colegiilor cu profil muzical i studenii Acad. de Muzic, Teatru i Arte Plastice / elab. : Anatol Cazac ; Acad. de Muzic, Teatru i Arte Plastice, Fac. Arta Instrumental, Compoziie i Muzicologie, Catedra Instrumente Aerofone i de Percuie. - Chiinu : S.n., 2014. - 22 p. - ISBN 978-9975-9617-2-1.

 • 112. Iuda : luptai pentru credin - Lugoj : Cunoaterea cuvntului, 2009. - 80 p. - (nvtur peste nvtur). - ISBN 978-973-7747-90-7.

  113. Jansen, Bernhard. Agricultura ecologic - ce, de ce i cum? / Bernhard Jansen, Valentin Crmaru ; ed. : Alexandru Gsc. - Chiinu : Bons Offices, S.a. - 15 p. : il.

  114. Management i legislaie farmaceutic : indicaii metodice i caiet de

  indeplinire a lucrrilor practice de laborator pentru stud. anului 4 / Mihail Bramarel, Vladimir Safta, Stela Adauji, ... ; Instituia Public Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu ", Fac. Farmacie, Catedra Farmacie Social "Vasile Procopiin". - Chiinu : S.n., 2014. - 200 p. : tab. - Bibliogr. : p. 196-200 (51 tit.). - ISBN 978-9975-53-348-5.

  115. Manualul formatorului / elab. de : Otilia Stefania Pcurari, Valeria terbe,

  Adriana Eanu ; Inst. Naional al Justiiei, Inst. Naional al Magistraturii (Romnia). - Chiinu : S.n., 2014. - 101 p.; il. - Bibliogr. : p. 101 (5 tit.). - ISBN 978-9975-120-27-2.

  116. Marian, Grigore. Managementul biomasei agrosilvice pentru scopuri energetice :

  man. pentru uzul stedenilor de la ciclul 3 studii doctorale i ciclul 2 studii de masterat / Grigore Marian ; Univ. Agrar de Stat din Moldova. - Chiinu : S.n., 2014. - 264 p. : il. - Bibliogr. : p. 228-235 (84 tit.). - ISBN 978-9975-4021-4-9.

  117. Maxim, Virgil. Imn pentru Crucea purtat : abecedar duhovnicesc pentru un frate

  de cruce / Virgil Maxim. - Ed. a 2-a. - S.l. : Antim, 2002. - 472 p., 13 p. : fot. - ISBN 973-98015-1-X.

  118. Mazepa, Vasile. Istoria satelor Podoima-Podoimia : (vatra strmoeasc la apa

  Nistrului) / Vasile Mazepa ; ed. realizat cu aportul Mihail Popovici. - Chiinu : S.n., 2014. - 153 p. : fot. - ISBN 978-9975-66-402-8.

  119. Melnicova, Elena. Energia i mediul ambiant : unele recomandri cu privire la

  organizarea taberelor ecologice de var pentru elevi / Elena Melnicova, Natalia Halaim. - Chiinu : S.n., 2014. - 45 p. : il. - ISBN 978-9975-80-875-0.

  120. Membru corespondent Anatol Ciobanu : biobibliografie / Acad. de tiine a

  Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. t. Central "Andrei Lupan" ; red. t. : Aurelia Hanganu ; resp. de ed. : Constantin Manolache ; bibliogr. : Silvia Golban. - Chiinu : S.n., 2014. - 268 p. - ISBN 978-9975-4239-1-5.

  121. Metrologie, standardizare i asigurarea calitii : indicaii metodice privind

  efectuarea lucrrilor practice / elab. : Ela Dabija ; red. respons. : Angela Scripcenco ; Univ. Tehnic a Moldovei, F ac. Industria Uoar, Catedra Tehnologia construciilor din esturi i tricoturi. - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2014. - 87 p.

  122. Mitropolitul Dosoftei n contextul culturii romne medievale : interpretri,

  reevaluri, sinteze / coord. t. : Pavel Balmu, Svetlana Korolevski ; Acad. de t. a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chiinu : Profesional Service, 2013. - 260 p. : portr. - ISBN 978-9975-4460-5-1.

  123. Mrzac, Mariana. Procesul de finanare a businessului mic i mijlociu n Republica

  Moldova : (monogr.) / Mariana Mrzac ; red. st. : A. Stratan ; Acad. de t. a Moldovei,

 • Inst. Naional de Cercetri Economice. - Chiinu : S.n., 2014. - 201 p. : il. - Bibliogr. : 155-164 (156 tit.). - ISBN 978-9975-9799-5-5.

  124. Mocanu, Victor. Crpineni, un sat din valea Lapunei / Victor Mocanu, Dinu

  Potarencu. - Chiinu : S.n., 2014. - 444 p. : fot. - ISBN 978-9975-80-837-8.

  125. Munteanu, Svetlana. Prelucrarea artistic a imaginii la calculator : suport de curs / Svetlana Munteanu ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Fac. Arte Plastice i Design, Catedra Studiul Artelor, Grafic i Metod. Instruirii. - Chiinu : S.n., 2014. - 44 p. : il. - ISBN 078-9975-46-186-3.

  126. National integrity system assesment Moldova 2014 / Transparency International

  Moldova ; forew. : Lilia Ganasciuc. - Chiinu : S.n., 2014. - 260 p. - ISBN 978-9975-80-873-6.

  127. Noi practici n artele spectacolului din Europa de Est = New performing arts

  practices in Eastern Europe / ed. : Iulia Popovici. - Chiinu : Cartier, 2014. - 436 p. : il. - (Col. Festivalului Internaional de Teatru de la Sibiu). - ISBN 978-9975-79-882-2.

  128. Noiuni generale despre micro-i nanoelectronica modern / N. R. Andronati, V.

  M. Spivak, Gh. M. Mladenov, ... ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Energetic ; Univ. Na. Tehnic din Ucraina, ... - Chiinu : Tipografia A..M., 2013. - 340 p. - Bibliogr. : p. 338. - ISBN 978-9975-62-357-5.

  129. Oana, Marius. Preotul Ivan Petre Sebastian : n perioada de sovietizare a statului

  romn : mrturii documentare i memorialistice, caiete i surse conexe (1952-1961) / Marius Oana, pref. : Florin Buhalea. - Ciofliceni : Editura Carmelitana, 2013. - 127 p. - Bibliogr. : p. 122-125. - ISBN 978-606-93281-6-3.

  130. Obiceiurile i folclorul srbtorilor de iarn : (tipologie : corpus de texte

  etnografice i folclorice). Partea 2 / alct., ndrod., ngrij. textelor, coment., glosar : Nicolae Bieu ; red. muz. : Victor Ghila ; notogr. : Cristian arban ; Acad. de t. - Chiinu : S.n., 2014. - 615 p. : il., fot. - (Tezaurul folcloric al romnilor din Republica Moldova, Ucraina, Federaia Rus). - ISBN 978-9975-4354-9-9.

  131. Oglind, Emilia. Aspecte de morfologie a limbii romne : ghid metodic / Emilia

  Oglind ; Univ. Acad. de tiine a Moldovei, Fac. tiine Socioumanistice, Catedra Limbii i Literaturi. - Chiinu : UnASM, 2014. - 63 p. - ISBN 978-9975-933-48-3.

  132. Olaru, Efim. Prevenirea incendiilor i exploziilor : ciclu de prelegeri / Efim Olaru,

  Alexandru Racovoi, Mariana Ciobanu ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie i Construcii, Catedra Securitatea Activitii Vitale. - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2014. - 197 p.

  133. Organizarea procesului educaional n invmntul precolar, primar i secundar

  general : sugestii, recomandai metodologice i manageriale : an. de studii 2013-2014 / Min. Educaiei al Rep. Moldova. - Chiinu : S.n., 2013. - 298 p. - Bibliogr. la sfritul cap. - ISBN 978-9975-4273-2-6.

  134. Paladi, Adriana. Philosophy as a domain of study the fileas from the history of

  philosophy and medicine : didactic and methodical guide / Adriana Paladi ; coord. : Vitalie Ojovanu ; State Univ. of Medical and Pharmacy " Nicolae Testemitanu". -

 • Chiinu : CEP Medicina, 2014. - 22 p. - Bibliogr. : p. 20 (7 tit.). - ISBN 978-9975-118-48-4.

  135. Panfil, Lidia. Bazele scenaristico-regizorale ale programelor cultural-cognitive :

  ghid pentru stud. i masteranzi la disciplinele "Scenaristic i Regie" : (culegere de scenarii) / Lidia Panfil ; red. t. : Tatiana Comendant ; Acad. de Muzic, Teatru i Arte Plastice. - Chiinu : AMTAR, 2014. - 132 p. - ISBN 978-9975-9886-9-8.

  136. Panfil, Lidia. Etapele procesului de elaborare i realizare a scenariului unui

  concert teatralizat pentru copii : suport metodic pentru stud. i masteranzii Catedrei Regie / Lidia Panfil, Elena Guu ; Acad. de Muzic, Teatru i Arte Plastice, Fac. "Teatru, Film i Dans". - Chiinu : S.n., 2014. - 36 p. - Bibliogr. : 35 (8 tit.). - ISBN 978-9975-9886-7-4.

  137. Panfil, Lidia. Regia - ntre ocupaie i profesie : (profesionism i diletantism) :

  suport de curs / Lidia Panfil, Elena Guu ; Acad. de Muzic, Teatru i Arte Plastice, Fac. "Teatru, Film i Dans", Catedra "Regie". - Chiinu : S.n., 2014. - 39 p. - Bibliogr. : p. 38-30 (24 tit.). - ISBN 978-9975-9886-8-1.

  138. Parasca, Pavel. "i de atunci s-a nceput cu voia lui Dumnezeu, ara Moldovei" :

  studii / Pavel Parasca ; Univ. Liber Intern. din Moldova, Fac. de Istorie i Relaii Intern., Centrul de Istorie i tiine Politice, Catedra de Istorie. - Chiinu : ULIM, 2014. - 504 p. - Bibliogr. n notele de subsol. - ISBN 978-9975-124-37-9.

  139. Patracu, Dumitru. Cuget i zbucium asupra lumii, genului, neamului, familiei,

  omului, numelui, credinei, educaiei / Dumitru Patracu. - Chiinu : S.n., 2014. - 267 p. : il. - Bibliogr. : p. 265-267 (78 tit.). - ISBN 978-9975-115-39-1.

  140. Perciun, Rodica. Stabilitatea financiar a statului : ntre teorie i practic / Rodica

  Perciun ; Inst. Na. de Cercetri Economice. - Chiinu : S.n., 2014. - 183 p. : il., anexe. - Bibliogr. : p. 167-177 (108 tit.). - ISBN 978-9975-9799-3-1.

  141. Perjan, Andrei. Ecuaii difereniale n spaii Hilbert / Andrei Perjan ; Univ. de Stat

  din Moldova, Fac. de Matematic i Informatic, Dep. Matematici Fundamentale. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 283 p. - Bibliogr. : 278-280. - ISBN 978-9975-71-515-7.

  142. Pnzaru, Pavel. Flora vascular din Republica Moldova : (lista speciilor i

  ecologia) / Pavel Pnzaru, Tatiana Srbu. - Chiinu : S.n., 2014. - 234 p. : il. - Bibliogr. : p. 191-209 (261 tit.). - ISBN 978-9975-115-36-0.

  143. Planul-cadru pentru nvmntul primar, gimnazial i liceal : n an. de studii

  2014-2015 / Min. Educaiei al Rep. Moldova. - Chiinu : S.n., 2014. - 56 p.

  144. Prematuritatea : aspecte obstetricale i neonatale / sub red. P. Stratulat, Gh. Paladi, t. Gacan ; Acad. de t. a Rep. Moldova, Instituia Medico-Sanitar Public Inst. Mamei i Copilului, Univ. de Stat de Medicin i Farmacie " Nicolae Testemianu ". - Chiinu : S.n., 2013. - 454 p. : il., diagr. - Bibliogr. : p. 447-454 (120 tit.). - ISBN 978-9975-120-30-2.

  145. Priscaru, Veronica. Bazele analizei economice : manual / Veronica Priscaru. -

  Chiinu : S.n., 2014. - 166 p. : il. - Bibliogr. la sfritul cap. - ISBN 978-9975-56-167-9.

 • 146. "Probleme de didactic i gramatic ale limbilor moderne", conf. intern. Conferina internaional "Probleme de didactic i gramatic ale limbilor moderne" : in memriam Eugenia Pavel. 26 aprilie 2013 : actele conferinei = Conference internationale "Problemes de didactique et de grammaire des langues" / coord. : Eufrosinia Axenti, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Agenia Universitar a Francofoniei, Fac. de Limbi i Literaturi Strine. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 359 p. - (Limbaje i comunicare). - Ref. la sfritul art. - ISBN 978-9975-71-501-0.

  147. "Probleme de filologie i traductologie", simp. na. Simpozionul Naional

  "Probleme de filologie i traductologie", 6 decembrie 2013, Bli / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli, Fac. de Litere, Catedra de Filologie Englez i German ; resp. de ed. : Svetlana Dzechis. - Bli : S.n., 2014. - 246 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-9581-3-4.

  148. Procedeu de ameliorare a sntii i stimulare a productivitii la puii de carne : recomandri / elab. : Vasile Macari, Victor Putin, Valeriu Rudic, ... ; Univ. Agrar de Stat din Moldova, Inst. de Microbiologie i Biotehnologie al AM. - Chiinu : Print-Caro, 2014. - 35 p. - ISBN 978-9975-64-260-6.

  149. Profilul sociodemografic al Republicii Moldova la 20 de ani dup adoptarea

  Programului de Aciune de la Cairo / Gheorghe Paladi, Valentina Bodrug-Lungu, Mariana Buciuceanu-Vrabie, ... ; resp. de ed. : Olga Gagauz ; red. : Tamara Osmochescu ; Inst. Na. de Cercetri Economice, Centrul de Cercetri Demografice, Acad. de t. a Moldovei. - Chiinu : S.n., 2014. - 144 p. : il., diagr., portr. - ISBN 978-9975-9799-4-8.

  150. Programare n limbaj de asamblare : ndrumar pentru lucrrile de laborator /

  Ruslana Goncearenco, Greta Sturza, Mariana Butnaru, Gheorghe Latul ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematic i Informatic, Dep. Informatic. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 94 p. - Bibliogr. : p. 88 (10 tit.). - ISBN 978-9975-71-525-6.

  151. Programe de intervenie psihosocial privind comportamentul deviant : (lucrare

  didactic) / Maria Vrlan, Olesea Frunze,Victoria Plmdeal, ... ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang". - Chiinu : S.n., 2013. - 98 p. - ISBN 978-9975-46-182-5.

  152. Puica, Viorica. Justiia juvenil : ndrumar pentru judectori i procurori / Viorica

  Puica ; Inst. Naional al Justiiei. - Chiinu : S.n., 2014. - 104 p. - Bibliogr. : p. 101-104 (41 tit.). - ISBN 978-9975-53-336-2.

  153. Raba, Tatiana. Afeciunile sistemului biliar la copii : indicaii metodice pentru

  studeni, medici rezideni, cursani / Tatian Raba ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". - Chiinu : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 44 p. - Bibliogr. : p. 44 ( 9 tit.). - ISBN 978-9975-118-37-8.

  154. Raba, Tatiana. Hepatita cronica viral B, C, D la copii : indicatii metodice pentru

  stud., medici rezidenti, cursanti / Tatiana Raba ; Instituia Public Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu ". - Chiinu : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 32 p. : il. - Bibliogr. : p. 31-32 (27 tit.). - ISBN 978-9975-118-32-3.

  155. Radzevicius, Sigitas. Curs de prelegeri pe leziunile traumatice ale regiunii oro-

  maxilo-faciale n condiii de campanie : pentru stud. anului 4, torentul romn, semestrul 8, Facultatea Stomatologie / Mihail Radzichevici ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu ", Catedra chirurgie Oro-Maxilo-Facial, Implantologie Oral i

 • Stomatologie Terapeutic "Arsenie Guan". - Chiinu : S.n., 2014. - 26 p. - Bibliogr. : p. 26 (5 tit.). - ISBN 978-9975-4033-3-7.

  156. Radzichevici, Mihail. Course of lectures on traumatic injuries in maxillo-facial

  region : for stud. 4th year, 7th semester, anglish language, Faculty of Dentistry / Mihail Radzichevici ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Departement of Oral & Maxillofacial Surgery, Oral Implantology and Therapeutic Dentistry " Arsenie Gutan". - Chiinu : S.n., 2014. - 51 p. : il. - Bibliogr. : p. 51 (5 tit.). - ISBN 978-9975-4479-8-0.

  157. Radzichevici, Mihail. Sporirea eficienei tratamentului chirurgical al

  osteomielitelor postraumatice ale mandibulei : (recomandare metodic) / Radzichevici Mihail ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu ", Catedra chirurgie Oro-Maxilo-Facial, Implantologie Oral i Stomatologie Terapeutic "Arsenie Guan". - Chiinu : S.n., 2014. - 40 p. : il. Bibliogr. : p. 40 (12 tit.). - ISBN 978-9975-4033-4-4.

  158. Rilean, Laura-Elena. Zbor etern : Maria Dragan n memoria contemporanilor / Laura-Elena Rilean. - Chiinu : S.n., 2014. - 52 p. : fot. - ISBN 978-9975-58-018-2.

  159. Realitile politice i realitile mediatice n contextul integrrii europene / coord. : Victor Moraru ; Inst. de Cercetri Juridice i Politice al Acad. de tiine a Moldovei. - Chiinu : S.n., 2014. - 207 p. - Ref. bibliogr. : p. 203-204 (11 tit.). - ISBN 978-9975-57-121-0.

  160. Referenialul de evaluare a competenelor specifice formate elevilor / Nicolae

  Bucun, Lilia Pogola, Valentina Chicu, ... ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de tiine ale Educaiei. - Chiinu : S.n., 2014. - 595 p. - Bibliogr. : p. 595-596. - ISBN 978-9975-53-333-1.

  161. Reformele structurale primordiale necesare dezvoltrii competitive a societii din

  Republica Moldovei, conf. teoretico-t. intern. Reformele structurale primordiale necesare dezvoltrii competitive a societai din Republica Moldovei : materialele conf. teoretico-t. intern., 5-6 apr. 2013 / Inst. Nistrean de Economie i Drept ; col. de red. : V. Cumir, ... - Bli : S.n., 2013. - 200 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-66-396-0.

  162. "Republica Moldova i perspectivele ei integrationiste: Uniunea Vamal sau

  Uniunea European", conf. t.-practic intern. Conferina tiinifico-practic internaional "Republica Moldova i perspectivele ei integrationiste: Uniunea Vamal sau Uniunea European", (Chiinu, 16-17 iunie 2014) = : / Partidul Socialitilor din Rep. Moldova, Asociaia Istoricilor i Politologilor ". - Chiinu : S.n., 2014. - 63 p. - Bibliogr. n notele de subsol. - ISBN 978-9975-71-546-1.

  163. Revenco, Adelina. Geografia uman i economic a lumii (Europa) : lucrri de laborator / Adelina Revenco, Marcel Revenco ; Univ. Acad. de t. a Moldovei, Fac. tiine ale Naturii, Catedra Ecologie i tiine ale Mediului. - Chiinu : S.n., 2013. - 54 p. : hri. - ISBN 978-9975-4122-7-8.

  164. Revenco, Ninel. Variabilitatea ritmului cardiac : aplicarea metodei n pediatrie /

  Ninel Revenco, Lilia Romanciuc. - Chiinu : S.n., 2014. - 113 p. : il. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-56-168-6.

 • 165. "Rezultatele i perspectivele cercetrilor la cultura plantelor de cmp n Republica

  Moldova", conf. t.-practic. Rezultatele i perspectivele cercetrilor la cultura plantelor de cmp n Republica Moldova : materialele Conferinei tiinifico-practice consacate aniversrii a 70-a a fondrii ICCC "Selecia" / Acad. de tiine a Moldovei, IP. Inst. de Cercetri pentru Culturile de Cmp "Selecia" ; red. respons. Valeriu Vozian. - Chiinu : S.n., 2014. - 511 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-53-343-0.

  166. Roman Art and Civilization - a Common Language in Antiquite : catalogue of the itinerant exhibition / coord. : Mihaela Iacob. - Tulcea : S.n., 2014. - 241 p. : il. - ISBN 978-973-0-16565-4.

  167. Roca, Aurelia. Recomandri metodice de gestionare a cursurilor pe platforma

  Moodle / Aurelia Roca ; Univ. de Stat din Moldova, Secia Formare Continu. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 42 p. - ISBN 978-9975-71-521-8.

  168. Rusu, Natalia. Course of lectures on traumatic injuries in maxillo-facial region in

  combat conditios : for stud. 4th year, 7th semester, anglish language, Faculty of Dentistry / Natalia Rusu, Alexei Palarie; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu ", Departement of Oral & Maxillofacial Surgery, Oral Implantology and Therapeutic Dentistry " Arsenie Gutan". - Chiinu : S.n., 2014. - 59 p. : il. - Bibliogr. : p. 59 (7 tit.). - ISBN 978-9975-4479-6-6.

  169. Safta, Vladimir. Legislaie conex activitii farmaceutice : indicaii metodice i

  caiet de ndeplinire a lucrrilor practice de laborator pentru stud. anului 4 / Vladimir Safta, Mihail Brumrel, Stela Adauji ; Instituia public Univ. de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". - Chiinu : S.n., 2014. - 104 p. - Bibliogr. : p. 99-104 (110 tit.). - ISBN 978-9975-53-347-8.

  170. Saganean, Gabriela. Practical exercises on translation studies : culegere de

  exerciii la traductologie / Gabriela Saganean, Daniela Pascaru ; Univ. Acad. de tiine a Moldovei, Fac. tiine Socioumanistice, Catedra Limbi i Literaturi. - Chiinu : UASM, 2014. - 96 p. - Ref. : p. 96 (20 tit.). - ISBN 978-9975-933-47-6.

  171. Saranciuc-Gordea, Liliana. Educaia ambiental : terapia primar : (ghid

  metodologic) / Liliana Saranciuc-Gordea, Ludmila Ursu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creang" din mun. Chiinu, Lab. Ecoeducaie. - Chiinu : S.n., 2013. - 210 p. : il. - Bibliogr. : p. 156-159 (78 tit.). - ISBN 978-9975-115-16-2.

  172. Srbu, Parascovia. Teoria quasigrupurilor : ntroducere : note de curs / Parascovia

  Srbu ; Univ. de Stat din Moldova, Dep. Matematici Fundamentale. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 172 p. - Bibliogr. : p. 171-172 (20 tit.). - ISBN 978-9975-71-533-1.

  173. Schimbarea climei n Republica Moldova : observaii i prospeciuni / Min.

  Mediului al Rep. Moldova. - Chiinu : Bons Offices, 2014. - 17 p. - ISBN 978-9975-80-869-9.

  174. Schmid, Andi. nfiinarea unei livezi de pomi fructiferi n sistem intensiv : ghid

  tehnic / Andi Schmid, Franco Weibel, Andi Haseli ; red. : Pavlina Samsonova, ... - Ed. a 2-a. - Chiinu : S.n., 2013. - 18 p. : il. - (Tehnica cultivrii fructelor n sistem ecologic). - ISBN 978-9975-80-857-6.

 • 175. Sistemul Naional de Integritate Moldova 2014 / Transparency International Moldova. - Chiinu : S.n., 2014. - 248 p. - ISBN 978-9975-80-879-8.

  176. Spnu, Stela. Fonetica : curs de lecii / Stela Spnu ; Univ. Acad. de tiine a

  Moldovei, Fac. tiine Socioumanistice, Catedra Limbi i Literaturi. - Chiinu : UnASM, 2014. - 115 p. - Bibliogr. : p. 105-109 (61 tit.). - ISBN 978-9975-933-50-6.

  177. Sprincean, Serghei. Teoria i filosofia politic : concepii i personaliti :

  compendiu : material didactic pentru studeni / Serghei Sprincean ; Univ. Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Cercetri Juridice i Politice al AM. - Chiinu : UnASM, 2014. - 184 p. - Bibliogr. : p. 182-184 (72 tit.). - ISBN 978-9975-933-46-9.

  178. Stadniki, Arsenie, Mitropolit. Viaa i nevoinele nalt Prea Sfinitului Gavriil

  Bnulescu-Bodoni : Erarh al Moldovei i Valahiei (1808-1812) : Mitropolit al Chiinului i Hotinului (1813-1821) / Mitropolit Arsenie Stadniki. - Kiev ; Chiinu : Lumina lui Hristos, 2013. - 296 p. : il., portr. - Bibliogr. : p. 290-294 (88 tit.).

  179. Stati, Vitalie. Infraciuni economice : ghid metodic / Vitalie Stati ; Univ. de Stat

  din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal i Criminologie. - Chiinu : CEP USM, 2014. - 182 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-71-516-4.

  180. "Statul federativ: experiena internaional i perspectivele Moldovei", conf. t.

  intern. Conferina tiinific internaional "Statul federativ: experiena internaional i perspectivele Moldovei", Chiinu, 26-27 mai 2014 = : / Partidul Socialitilor din Republica Moldova, Asociaia Istoricilor i Politologilor "Pro-Moldova". - Chiinu : S.n., 2014. - 111 p. - Bibliogr. n notele de subsol. - ISBN 978-9975-71-547-8.

  181. Statutul istoriei i al istoricilor n contemporaneitate / coord. : Gabriel Moisa,

  Sorin Sipov, Igor Sarov. - Cluj-Napoca : Ed. Mega, 2013. - 439 p. - ISBN 978-606-543-418-9.

  182. Strategia de dezvoltare instituional a Companiei Naionale de asigurri n Medicin pentru anii 2013-2017 / Compania Naional de Asigurri n Medicin, ; Biroul Regional pentru Europa al OMS i a Uniunii Europene. - Chiinu : S.n., S.a. - 40 p.

  183. Studierea materialului instructiv-didactic la instrumentele de suflat : ghid metodic

  pentru profesori de nvmnt muzical primar i mediu de specialitate, elevii colegiilor cu profil muzical i studenii Acad. de Muzic, Teatru i Arte Plastice / alct. : Anatol Cazac ; red. tiin. : Tatiana Berezovnicova. - Chiinu : S.n., 2014. - 22 p. - Bibliogr. : p. 22 ( 20 tit.). - ISBN 979-0-3480-0194-2.

  184. "Strategia optimizrii sistemului perinatal i asistenei mamei-copilului n

  Republica Moldova", conf. na. Strategia optimizrii sistemului perinatal i asistenei mamei-copilului n Republicsa Moldova : materialele conf. naionale, 12 iunie 2014, Chiinu / Min. Sntii al Rep. Moldova ; Instituia Medico-Sanitar Public Inst. Mamei i Copilului. - Chiinu : S.n., 2014. - 69 p. : il. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-58-022-9.

  185. Supravegherea de stat a sntii publice n Republica Moldova : raport naional /

  I. Bhnrel, V. Pntea, I. alaru, ... ; red. : Mihail Psl ; Min. Sntii al Rep. Moldova.

 • Centrul Na. de Sntate Public. - Chiinu : CNSP, 2014. - 241 p. - ISBN 978-9975-4027-2-9.

  186. Symposia Masterandum et Studentium. Ser. Filologie : materialele sesiunii tiinifice din 26 aprilie 2013 / Univ. Libera Internaional din Moldova ; dir. publ. : Ana Guu ; coord. t. : Elena Prus ; red.-ef. : Liudmila Hometkovski . - Chiinu : S.n., 2014. - 97 p.

  187. Tehnologii educaionale moderne integrative . Vol. 13 / O. Arbuz-Spatari, A.

  Budnic, N. Carabe, ... ; coord. : Virgil Mndcanu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creang", Lab. "Bazele tehnologiei i maiestriei pedagogice". - Chiinu : S.n., 2014. - 367 p. : il. - ISBN 978-9975-115-37-7.

  188. "Tendine contemporane ale dezvoltrii tiinei: viziuni ale tinerilor cercettori",

  conf. t. intern. Conferina tiinific internaional a doctoranzilor "Tendine contemporane ale dezvoltrii tiinei n contextul valorificrii opiunii europene : viziuni ale tinerilor cercettori" : teze / Acad. de tiine a Moldovei. - Chiinu : S.n., 2014. - 144 p. - ISBN 978-9975-4257-2-8.

  189. Tests on otorhinolaryngology / I. Ababii, V. Popa, A. Sandul, ... ; Public Institution State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu". - Kishinev : CEP Medicina, 2014. - 191 p. - ISBN 978-9975-118-51-4.

  190. ranu, Mariana S. Cimieni - file de istorie (1660-2013) / Mariana S. ranu. -

  Chiinu : Tipografia A..M., 2014. - 188 p. : fot. - ISBN 978-9975-62-361-2.

  191. ranu, Mariana S. Sociologie : note de curs pentru studenii seciei ferecventa redus / Mariana S. ranu ; Acad. de Transporturi, Informatic i Comunicaii. - Chiinu : Evrica, 2014. - 99, [1] p. - (tiine socio-umanistice i limbi moderne). - ISBN 978-9975-941-76-1.

  192. opa, Tudor. ipala i stelitii si / Tudor opa, Nicolae Schico, Cristina Dnu

  - Chiinu : Draghitea, 2014. - 288 p. : fot. - ISBN 978-9975-4459-8-6.

  193. vircun, Victor. O via n lumina credinei. nalt Prea Sfinitul Vladimir, Mitropolitul Chiinului i al ntregii Moldove : la 25 de ani de slujbe arhiereasc / Victor vircun ; trad. din lb. rus de Arhimandrit Ioan (Moneguu). - Chiinu : Litera, 2014. - 111 p. : fot. - ISBN 978-9975-74-393-7.

  194. UASM la 80 de ani : catalog. Vol. 1. 2013/2014 / Gh. Cimpoie, V. Vrncean,

  E. Zacon, ... ; Univ. Agrar de Stat din Moldova. - Chiinu : UASM, 2013. - 310 p. - ISBN 978-9975-64-239-2.

  195. Ungureanu, Elena. Dicionar tematic ilustrat : locuina, alimentaia, vestimentaia,

  ngrijirea corpului / Elena Ungureanu. - Chiinu : ARC, 2014. - 269 p. : il. - Bibliogr. : p. 268-269. - ISBN 978-9975-61-814-4.

  196. "Universitas Europaea XXI: tiina universitar n contextul intergrrii europene -

  Promovarea drepturilor omului n contextul integrrii europene: teorie i practic", conf. t. teoretico-practic intern. Universitas Europaea XXI: tiina universitar n contextul intergrrii europene - Promovarea drepturilor omului n contextul integrrii europene : teorie i practic : conf. t. teoretico-practic intern., 18 oct. 2013 / Univ. Libera Intern.

 • din Moldova. - Chiinu : ULIM, 2013. - 410 p. - Bibliogr. n notele de subsol. - ISBN 978-9975-101-20-2.

  197. Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Catalog ECTS : anul universitar 2011-2012 [a Univ. Agr. de Stat din Moldova] / Gh. Cimpoie, V. Vrncean, E. Zacon, ... ; Univ. Agr. de Stat din Moldova. - Chisnau : UASM, 2011. - 157 p. - ISBN 978-9975-64-207-1.

  198. Universitatea de Stat din Moldova. Conferina studeneasc. Conferinta

  studeneasc de totalizare a activitii tiinifice (anul de studii 2013-2014), 28 februarie 2014 : rez. comunic. / coord. : Valentin Tomule, Ana-Maria Stratan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie i Filosofie. - Chiinu : S.n., 2014. - 48 p. - ISBN 978-9975-71-527-0.

  199. Vieriu, Eufemia. Dreptul muncii / Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu ; Univ. de

  Studii Europene din Moldova. - Chiinu : S.n., 2014. - 436 p. - Ref. : p. 425-426 (39 tit.). - ISBN 978-9975-4249-5-0.

  200. Vieriu, Eufemia. Dreptul securitii sociale / Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu ;

  Univ. de Studii Europene din Moldova. - Chiinu : S.n., 2014. - 228 p. - Bibliogr. : p. 225-228. - ISBN 978-9975-4249-4-3.

  201. Vinificaia contemporan / Ion Luca, Dumitru Lupei, Maria Farima, ... - Chiinu

  : Bons Offices, S.a. - 168 p. : il. - ISBN 973-9975-80-824-8.

  202. Xiao-xin, Liao. Absolute stability of nonlinear control systems / Liao Xiaoxin. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1993. - 178 p. - (Mathematics and its applications). - Bibliogr. : p. 169-176. - ISBN 7-03-003544-5.

  203. Zanet, Todur. Onnar geldilar sabaa karsi... / Todur Zanet. - Chiinu : Pontos,

  2014. - 37 p. - ISBN 978-9975-51-534-4.

  204. Zubarev, Victor. Finanarea sistemului de arii naturale protejate n Moldova : studiu analitic / Victor Zubarev, Bogdan Popa, Michael Appleton. - Chiinu : S.n., 2014. - 117 p. - ISBN 978-9975-53-341-6.

  205. , . : . . 2 / .

  , . , . ; . - , . , . . - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2014. - 36 . - . : . 35 (5 .).

  206. , . "Norton Commander" :

  . . 2 / . - : CEP USM, 2014. - 447 . - ISBN 978-9975-71-538-6.

  207. , . :

  : " Enterprise Resoure Planning (ERP) " : 363.1 " " / . . ; . - : .., 2014. - 46 . - . : . 45-45 (17 .). - ISBN 978-9975-110-00-6.

 • 208. , . 2- XIX / . . ; - . . - : , 2001. - 405, [3] . - ISBN 5-8243-0232-4.

  209. , .

  (1821-1866 .) / ; "Pro-Moldova". - : .., 2014. - 194 . - ISBN 978-9975-53-361-4 .

  210. , . : (1917-1924 .) / . .

  ; . . " . ". - : - , 2007. - 216 . - ISBN 5-88010-236-.

  211. , . XIX / .

  . ; , - . , . -. - : -XXI, 2013. - 557, [3] . - ISBN 978-5-91022-185-1.

  212. , . XIX

  / . . ; - . . - : , 2008. - 701, [2] . - ISBN 978-5-8243-0992-8.

  213. , . / . . ;

  . -. - : -XXI, 2014. - 553, [7] . - ( - ). - ISBN 978-5-91022-213-1.

  214. , . : /

  ; . . . - : , 2014. - 175 . - ISBN 978-9975-77-225-9.

  215. , . - /

  ; .-. . . . ; - . . . - - : .., 2013. - 872 . : . - . : . 597-642. - ISBN 978-9975-53-348-8.

  216. , . : .

  (. "") / . - . 2-, . . - : -, 2003. - 214 . : . - . : . 198-201 (104 .). - ISBN 5-94087-028-7.

  217. , . -

  : : , / , ; . , , . - : .., 2014. - 27 . - . : . 26-27 (23 .). - ISBN 978-9975-110-02-0.

  218. , .

  . . / . . ; . . - . . . . - : .., 2014. - 263, [1] . - ISBN 978-9975-4261-9-0.

  219. , . : o / , . - : .., 2014. - 45 . : . - ISBN 978-9975-80-876-7.

 • 220. , . : , , / ; . . ; . , - . - Chiinu : Profesional Service, 2014. - 791 . - ISBN 978-9975-4460-3-7.

  221. , . :

  : - / ; . , , . - : .., 2014. - 40 . - . : . 40 (13 .). - ISBN 979-0-3480-0184-5.

  222. , . -

  . . "" : - -- / ; . , a . - : .., 2014. - 27 . - . : . 27 (5 .). - ISBN 979-0-3480-0182-1.

  223. , . . -

  . . 1. : / . . ; , - . - : .., 2013. - 424 . : . - . . - ISBN 978-9975-62-354-4.

  224. , . /

  ; . - : .., 2013. - 58 . - . : . 57-58. - ISBN 978-9975-56-158-3.

  225. - -

  . . 7. . 1. , - . - : .., 2013. - 832 . - (. : XUX-XX ). - ISBN 978-5-7117-0630-4.

  226. , . /

  . . . - : .., 2013. - 52 .

  227. , . : . / . . . - : .., 2014. - 209, [2] .

  228. , . 2012 .. . 3 /

  . - : .., 2013. - 301 .

  229. , . 2012 .. . 4 / . - : .., 2013. - 256 .

  230. , . :

  / . . . - : .., 2014. - 19 .

  231. , . / . . . - : .., 2013. - 35 . - . : . 25 (8 .).

 • 232. , , .

  - / . - : , 2013. - 198 . : . - . : . 163-175. - ISBN 9975-44-9.