Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică...

28
Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi – Aprilie, 2016 1. Abăluţă, Constantin. Oraşul Marea : străzile care dispar : poem (întîi poezie şi apoi proză) / Constantin Abăluţă. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2006. - 77 p. : il. - ISBN 973-8947-26-X. 2. "Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană", conf. şt. intern. Conferinţa ştiinţifică internaţională "Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană", ed. 1-a, Chişinău, 8 mai 2015 / Acad. de Studii Economice a Moldovei, Catedra Gândire Economică, Demografie, Geoeconomie ; com. şt. : Dumitru Moldovan. - Chişinău : ASEM, 2015. - 204 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-782-9. 3. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind activitatea CSŞDT [Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică] şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2015 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp. : Aurelia Hanganu ; coord. : Maria Donica. - Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" (Inst.), 2016. - 365, [1] p. - ISBN 978-9975-3044-9-8. 4. Acterian, Haig. Scrieri despre teatru / Haig Acterian ; ed., pref. şi note de Claudia Dimiu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 1998. - 319 p. - ISBN 973-98718-3-6. 5. "Advancing Excellence in English Language Teaching", intern. conf. META annual international conference for English teachers "Advancing excellence in English language teaching", April 2nd - April 3rd, 2016 : conf. broshure. - Chişinău : S.n., 2016. - 82 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-56-315-4. 6. Agapova, Olga. Nu-i timp de îmbătrânit! : ghid metodic pentru activităţi de educaţie a adulţilor / Olga Agapova ; trad. din rusă : Dorin Onofrei. - Chişinău : Epigraf, 2015. - 119, [1] p. - ISBN 978-9975-125-73-4. 7. Ai grijă de mine. Eu vreau să trăiesc! : Campania Naţ. de Comunicare ""O casă fără pericole pentru copilul tău!" : ghid pentru părinţi / Fundaţia "Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate". - Chişinău : S.n., 2016. - 43, [1] p. : il. 8. Alger, Liviu. Oraşu - gras / L'Alger. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2005. - 309 p. - ISBN 973-7751-49-3. 9. Alte noi rotonde 13 . Vol. 4 / coord. şi pref. : Lucian Chisu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2006. - 274 p. - ISBN 973-7751-79-5. 10. "Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale", conf. şt. intern. Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico- managerial în contextul asigurării securităţii naţionale : materialele conf. şt. intern., dedicate aniversării a 20 de ani ai învăţăm. econ. la USARB, Bălţi, 6-7 iulie 2015. Secţiunile 1-3 / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Econ. şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Econ. ; red. resp. Caroloina Tcaci. - Bălţi : S.n., 2015. - 400 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-132-35-0.

Transcript of Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică...

Page 1: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

Achiziţii noi

Lista publicaţiilor noi – Aprilie, 2016

1. Abăluţă, Constantin. Oraşul Marea : străzile care dispar : poem (întîi poezie şi apoi proză) / Constantin Abăluţă. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2006. - 77 p. : il. - ISBN 973-8947-26-X.

2. "Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană", conf. şt. intern. Conferinţa ştiinţifică internaţională "Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană", ed. 1-a, Chişinău, 8 mai 2015 / Acad. de Studii Economice a Moldovei, Catedra Gândire Economică, Demografie, Geoeconomie ; com. şt. : Dumitru Moldovan. - Chişinău : ASEM, 2015. - 204 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-782-9.

3. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind activitatea CSŞDT [Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică] şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2015 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp. : Aurelia Hanganu ; coord. : Maria Donica. - Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" (Inst.), 2016. - 365, [1] p. - ISBN 978-9975-3044-9-8.

4. Acterian, Haig. Scrieri despre teatru / Haig Acterian ; ed., pref. şi note de Claudia Dimiu.

- Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 1998. - 319 p. - ISBN 973-98718-3-6.

5. "Advancing Excellence in English Language Teaching", intern. conf. META annual international conference for English teachers "Advancing excellence in English language teaching", April 2nd - April 3rd, 2016 : conf. broshure. - Chişinău : S.n., 2016. - 82 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-56-315-4.

6. Agapova, Olga. Nu-i timp de îmbătrânit! : ghid metodic pentru activităţi de educaţie a

adulţilor / Olga Agapova ; trad. din rusă : Dorin Onofrei. - Chişinău : Epigraf, 2015. - 119, [1] p. - ISBN 978-9975-125-73-4.

7. Ai grijă de mine. Eu vreau să trăiesc! : Campania Naţ. de Comunicare ""O casă fără

pericole pentru copilul tău!" : ghid pentru părinţi / Fundaţia "Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate". - Chişinău : S.n., 2016. - 43, [1] p. : il.

8. Alger, Liviu. Oraşu - gras / L'Alger. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2005. -

309 p. - ISBN 973-7751-49-3.

9. Alte noi rotonde 13 . Vol. 4 / coord. şi pref. : Lucian Chisu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2006. - 274 p. - ISBN 973-7751-79-5.

10. "Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării

securităţii naţionale", conf. şt. intern. Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale : materialele conf. şt. intern., dedicate aniversării a 20 de ani ai învăţăm. econ. la USARB, Bălţi, 6-7 iulie 2015. Secţiunile 1-3 / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Econ. şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Econ. ; red. resp. Caroloina Tcaci. - Bălţi : S.n., 2015. - 400 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-132-35-0.

Page 2: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

11. "Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale", conf. şt. intern. Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale : materialele conf. şt. intern., dedicate aniversării a 20 de ani ai învăţăm. econ. la USARB, Bălţi, 6-7 iulie 2015. Sectiunile 4-6 / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Econ. şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Econ. ; red. resp. Caroloina Tcaci. - Bălţi : S.n., 2015. - 273 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-132-35-0.

12. Avantajele parcursului european pentru Republica Moldova / Transparency International

- Moldova, Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Fund. Est-Europeană. - Chişinău : S.n., S.a. - 19 p. : il. color. - ISBN 978-9975-87-005-4.

13. Baciu, Ştefan. Căutătorul de comori / Ştefan Baciu ; ed. bibliofila alcăt. de Elena

Floerasu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2002. - 95 p. - (Col. Manuscriptum; 16). - ISBN 973-8031-61-1.

14. Balagura, Marcel. Urologie clinică : [man.] / Marcel Balagura. - Chişinău : S.n., 2015. -

288 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-62-395-7.

15. Baltag, Dumitru. Cercetarea ştiinţifică a fenomenlui juridic : (ghid metodologic) / Dumitru Baltag. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Chişinău : S.n., 2016. - 268 p. - ISBN 978-9975-53-615-8.

16. Baractari, Anatolie. Cercetări operaţionale I : teorie, probleme, studii de caz / Anatolie

Baractari ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Catedra Cibernetică şi Informatică Economică. - Chişinău : ASEM, 2015. - 155 p. - Bibliogr. : p. 154-155 (22 tit.). - ISBN 978-9975-75-759-1.

17. Băieşu, Ion. Nu muriţi din intamplare : teatru. Vol. 1 / Ion Băieşu ; ed. îngrij. de Radu

Băieşu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2003. - 511 p. - ISBN 973-8031-82-6.

18. Băieşu, Ion. Teatru. Vol. 2. Presul / Ion Băieşu ; ed. îngrij. de Radu Băieşu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2004. - 508 p. - ISBN 973-7751-11-6.

19. Băieşu, Ion. Teatru. Vol. 3. Fantomiada / Ion Băieşu ; ed. îngrij. de Radu Băieşu. -

Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2005. - 499 p. - ISBN 973-8031-82-6.

20. Băncilă, Vasile. Arta şi cunoaştere / Vasile Băncilă ; ed. îngrij. de Dora Mezdrea. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române ;, 2002. - 190 p. - ISBN 973-8031-54-0.

21. Băncilă, Vasile. Corespondenţa / Vasile Băncilă, Lucian Blaga ; ed. îngrij. de Dora

Mezdrea. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române , 2001. - 297 p. - (Biblioteca Manuscriptum). - ISBN 973-8031-32-X.

22. Bănulescu, Daniel. Cine a caştigat războiul mondial al religiilor? : piesă de teatru în trei

acte / Daniel Bănulescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2004. - 98 p. - ISBN 973-7751-20-5.

23. Bejan, Octavian. Ghid de cercetare criminologică pentru studenţi / Octavian Bejan,

Valeriu Bujor ; IPI "Inst. de Ştiintţ Penale şi Criminologie Aplicată". - Chişinău : CEP USM, 2016. - 44, [4] p. - Bibliogr. : p. 46 (13 tit.). - ISBN 978-9975-71-750-2.

Page 3: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

24. Belâi, Liviu. Prisăcar în stupăria vieţii / Liviu Belâi, Tudor Ţopa. - Chişinău : Pontos,

2016. - 281, [3] p. : fot. - ISBN 978-9975-51-716-4.

25. Belostecinic, Grigore. Edificarea economiei cunoaşterii prin educaţie : monogr. colectivă / Grigore Belostecinic, Eugenia Feuraş ; Acad. de Studii Economice a Moldovei. - Chişinău : ASEM, 2016. - 277 p. : il. - Bibliogr. în subsol. - ISBN 978-9975-75-785-0.

26. Bianu, Corin. Lavi, reforma dragă : poezii / Corin Bianu. - Bucureşti : Ed. Muzeul

Literaturii Romăne, 2002. - 79 p. - ISBN 973-8031-43-5.

27. Boestean, Constantin. Lucrare metodica "Securitatea bancara" : culeg. de spete / C. Boestean, I. Antosciuc-Burciu, A. Bredinschi ; Univ. de Stat de Educatie Fizica şiSport, Fac. de Protectie, Paza şiSecuritate, Catedra Protectie, Paza şiSecuritate. - Chişinău : USEFS, 2015. - 32 p. - Bibliogr. : p. 31-31 (31 tit.). - ISBN 978-9975-131-24-7.

28. Bogdan, Dan. Ion Ghica / Dan Bogdan. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române,

2000. - 222 p. - Bibliogr. : p. 217-219. - ISBN 973-8-31-17-6.

29. Bonaviri, Giuseppe. Tremolar di carrubo / Giuseppe Bonaviri ; în lb. rom. şi eseu critic Geo Vasile ; post scriptum Ioan Flora. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2005. - 154 p. - ISBN 973-7751-35-3.

30. Breviarium : lucrările stud. Fac. de Istorie şi Filosofie. Nr. 1 / Univ. de Stat din Moldova,

Fac. de Istorie şi Filosofie ; com. de red. Ion Gumenâi, ... ; coord. : Sergiu Matveev ; red. : Antonina Dembiţchi. - Chişinău : CEP USM, 2016. - 100 p. - Ref. bibliogr. în subsol. - ISBN 978-9975-71-762-5.

31. Brighidin, Andrei. Harta discriminării în Republica Moldova = Карта дискриминации в

Республике Молдова / Andrei Brighidin, Oxana Gumennaia ; Coaliţia Nediscriminare. - Chişinău : "Depol Promo", SRL, 2016. - 119, [1] p. - ISBN 978-9975-4378-9-9.

32. Budevici-Puiu, Liliana. Management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport : curs univ. /

Liliana Budevici-Puiu, Victor Manolachi ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Managemntul Culturii Fizice. - Ed. a 2-a. - Chişinău : USEFS, 2016. - 284 p. - Ref. bibliogr. : p. 276-283. - ISBN 978-9975-131-26-1.

33. Budin, Constantin. Învârtita din Pârău : naraţiune în versuri / Constantin Budin, Daniel

Ionut Budin. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2005. - 112 p. - ISBN 973-7751-36-1.

34. Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic / Anatol

Gremalschi, Otilia Dandara, Loretta Handrabura, ... ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2015. - 36 p. - Bibliogr. : p. 35-36 (30 tit.).

35. Calmaş, Valentina. Îndrumar metodic pentru lucrări practice şi de lab. la disciplinele

"Falsificarea mărfurilor şi metode de identificare", "Identificarea falsificării mărfurilor şi protecţia consumatorilor", "Merceologia şi expertiza produselor alimentare" : (pentru studenţii an. II, ciclul I, secţia zi şi frecvenţă redusă, spec. "Tehnologia şi Managementul Alimantaţiei Publice" şi studenţii an. I, ciclul II, spec. "Comerţ şi Ezpertiza Mărfurilor în Activitatea Vamală") Valentina Calmaş, Mariana Damaschin ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Business şi Administrarea Afacerilor", Catedra "Merceologia, Comerţ şi

Page 4: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

Alimantaţia Publică" - Chişinău : ASEM, 2016. - 78 p. - Bibliogr. : p. 77 (10 tit.). - ISBN 978-9975-75-794-2.

36. Caracteristica, parametrii şi schemele echivalente ale elementelor reţelelor electrice : note

de curs / Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Energetica şi Inginerie Electrică, Catedra Electroenergetică ; elab. : Ion Stratan. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2016. - 140 p. : il. - Bibliogr. : p. 99 (13 tit.). - ISBN 978-9975-45-429-2.

37. Caraion, Ion. Poezii arestate / Ion Caraion ; ed. şi pref. de Nicolae Tone. - Bucureşti : Ed.

Muzeul Literaturii Române, 1999. - 199 p. - (Biblioteca Manuscriptum). - ISBN 973-8031-03-6.

38. Catalogul calendarelor româneşti (1794-1947) / ed. îngrij., stud/ introd. notă asupra

ed. de Cătălin Virgiliu Ene-Teodorescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2000. - 131 p. : il. - ISBN 973-8031-18-4.

39. Chisu, Lucian. Mihu Dragomir : metamorfozele creaţiei / Lucian Chisu. - Bucureşti : Ed.

Muzeul Literaturii Române, 2000. - 155 p. - (Monografii critice). - ISBN 973-8031-07-9.

40. Chisu, Lucian. Prejudecata Caracostea / Lucian Chisu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2002. - 333 p. - ISBN 973-8031-46-X.

41. Ciobu, Victor. Limbajul SQL : culegere de probleme şi îndrumări metodice / Victor

Ciobu, Natalia Eni ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Fizică şi Inginerie, Dep. Fizica Teoretică "Iu. Perlin". - Chişinău : CEP USM, 2016. - 86, [2] p. - Bibliogr. : p. 84-85 (19 tit.). - ISBN 978-9975-71-753-3.

42. Cioculescu, Şerban. Tudor Arghezi / Şerban Cioculescu ; ed. îngrij. de Simona

Cioculescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2000. - 54 p. - (Col. Manuscriptum; 14). - ISBN 973-8031-10-9.

43. Cioranescu, Alexandru. Paiaţa tristă / Alexandru Cioranescu ; trad. şi pref. de Simona

Cioculescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2002. - 142 p. - ISBN 973-8031-45-1.

44. Cismas, Emanuel-Ciprian. Euler-Poincare-Arnold equations on semi-direct products :

diss. dr. rer. naturwissenschaften / Emanuel-Ciprian Cismas ; Univ. Hannover, Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz. - Hannover : S.n., 2015. - 93 p. - Bibliogr. : p. 89-93.

45. Ciuntu, Angela. Sindromul nefrotic la copii : aspecte clinico-paraclinice şi tratament /

Angela Ciuntu ; Instituţia Publică Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : S.n., 2016. - 165 p. : il. - Bibliogr. : p. 139-165 (309 tit.). - ISBN 978-9975-3096-0-8.

46. Cobuscean, Ion. Pregătirea tactică a efectivului formaţiunilor de pompieri : ciclu de

prelegeri / Ion Cobuscean ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Securitatea Activităţii Vitale. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2016. - 212 p. - Bibliogr. : p. 208 (9 tit.). - ISBN 978-9975-45-426-1.

Page 5: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

47. Cochet, Francois. La Grande Guerre : fin d'un monde, debut d'un siecle (1914-1918) / Francois Cochet. - Paris : Perrin, 2014. - 517 p. : kart. - Bibliogr. : p. 493-502. - ISBN 978-2-262-03313-2.

48. Cogut, Sergiu. Receptarea prozei lui Vasile Vasilache în critica literară : note de curs /

Sergiu Cogut ; coord. şt. : Alexandru Burlacu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. de Filologie, Catedra Istorie şi Teorie Literară. - Chişinău : S.n., 2016. - 32 p. - Bibliogr. : p. 31-32 (30 tit.). - ISBN 978-9975-115-98-8.

49. Cojocari-Luchian, Snejana. Integralizarea formării conştiinţei ecologice la elevi / Snejana

Cojocari-Luchian ; Univ. de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul. - Cahul : Univ. de Stat "B. P. Haşdeu", 2015. - 154 p. - Bibliogr. : p. 111-117 (209 tit.). - ISBN 978-9975-88-008-4.

50. Cojocaru, Olesea. Combaterea eroziunii solurilor bazinului de recepţie "Negrea" din zona

colinară a Prutului de Mijloc : monogr. / Olesea Cojocaru ; red. resp. Valerian Cerbari, Vladimir Filipciuc. - Chişinău : Print-Caro, 2016. - 164 p. : il. - Bibliogr. : p. 123-127 (139 tit.). - ISBN 978-9975-56-312-3.

51. Colinde : cântece de stea, pluguşor, vicleim / ed. îngrij. de I. Ene. - Bucureşti : Ed.

Muzeului Literaturii Române, 1997. - 162 p. - ISBN 973-98192-5-7.

52. Colţun, Gheorghe. Sintaxa limbii române : (suport de curs) / Gheorghe Colţun ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : Print-Caro, 2016. - 353 p. - Bibliogr. : p. 345-347 (47 tit.). - ISBN 978-9975-56-314-7.

53. Compatibility analysis of Moldovan legislation with the european standards on equality

and non-discrimination : study / Pavel Grecu, Nadejda Hriptievschi, Iustina Ionescu, ... ; Legal Resources Centre from Moldova (LRCM). - Chişinău : S.n., 2015. - 197 p. - ISBN 978-9975-300-292.

54. Comunicare şi psihologie medicală : suport de curs / Ala Manolache, Nadejda Horneţ,

Ludmila Şchiopu, ... - Chişinău : S.n., 2016. - 384 p. : il. - Bibliogr. : p. 380-383 (77 tit.). - ISBN 978-9975-53-598-4.

55. Constantin, Ilie. Dublul ochean : (scrisori recitite, dialoguri şi confidenţe) / Ilie

Constantin ; cuv. înainte de Alexandru Condeescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2000. - 261 p. - ISBN 973-98192-7-4.

56. Constantin, Ilie. Eseuri critice : comentarii / Ilie Constantin. - Bucureşti : Ed. Muzeul

Literaturii Române, 2004. - 340 p. - ISBN 973-7751-02-7.

57. Constantin, Ilie. Plata luntraşului : poeme (1956-1998) / Ilie Constantin ; cuv. înainte : Gheorghe Grigurcu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 1999. - 226 p. - ISBN 973-98718-6-0.

58. Contabilitatea în comerţ : conform noilor reglementări contabile : [man.] / Eudochia

Bajerean, Georgeta Melnic, Iuliana Ţugulschi, Corneliu Bugan ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2016. - 310 p. - Bibliogr. : p. 307-309 (33 tit.). - ISBN 978-9975-53-613-4.

59. "Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice", conf. şt.-practică intern. Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice : materialele

Page 6: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

conf. şt.-practice intern., 26 febr. 2016 = The contribution of young scientists to the development of public administration : materials intern. scientific-practical conf. 2016 / Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică, Catedra Şt. Administrative ; com. org. : Oleg Bălan, ... ; col. red. :. - Chişinău : S.n., 2016. - 465 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-115-95-7.

60. Copeţchi, Stanislav. Calificarea infracţiunilor : ghid metodic / Stanislav Copeţchi, Igor

Hadircă ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. - Chişinău : CEP USM, 2016. - 83, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-755-7.

61. Cornea, Sergiu. Organizarea administrativă a Basarabiei sub ocupaţia ţaristă : (scheme,

tabele, hărţi) / Sergiu Cornea ; Univ. de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul. - Cahul : S.n., 2016. - 30 p. - ISBN 978-9975-88-009-1.

62. Coroliov, Elfrida. Regizor. Actor. Spectacol : anii 1930-2010 : creaţia scenică a Teatrului

Naţ. "Mihai Eminescu", Teatrului Naţ. Satiricus "Ion Luca Caragiale", Teatrului "Eugene Ionesco", Teatrului de Revista "Ginta Latină / Elfrida Coroliov. - Chişinău : UNITEM, 2016. - 271, [1] p. : portr. - (Colecţia UNITEM; 11). - ISBN 978-9975-9821-5-3.

63. Coutansais, Cyrille P. L'empire des mers : atlas historique de la France maritime / Cyrille

P. Coutansais ; Musee National de la Marine. - Paris : CNRS Editions, 2015. - 333 p. : phot., kart. - ISBN 978-2-271-08296-1.

64. Craciun, Bucur. XXV de povestiri redundante / Bucur Craciun. - Bucureşti : Ed. Muzeul

Literaturii Române, 2002. - 127 p. - ISBN 973-8031-49-4.

65. Craijdan, Olga. Aerobica în cadrul orelor de educaţie fizică : ghid metodic pentru profesori de educaţie fizică / Olga Craijdan. - Chişinău : S.n., 2016. - 52 p. : il. - Bibliogr. : p. 49-51 (33 tit.). - ISBN 978-9975-68-286-2.

66. Crandall, Matthew. Living in Russia's Shadow : Small State strategies to soft security

threats / Matthew Crandall. - Tallinn : S.n., 2016. - 161 p. - (Tallinn University dissertations on social sciences; 102). - ISBN 978-9949-29-254-7.

67. Creţia, Petru. Eseuri morale / Petru Creţia. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române,

2003. - 196 p. - ISBN 973-8031-73-7.

68. Creţia, Petru. Infernul terestru : despre Edgar Allan Poe / Petru Creţia. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2003. - 81 p. - ISBN 978-8031-74-5.

69. "Cultura fizică şi sportul într-o societate bazată pe cunoaştere", conf. şt. intern.

Cultura fizică şi sportul într-o societate bazată pe cunoaştere : conf. şt. intern., Chişinău, 6-7 noiem. 2015 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. - Chişinău : USEFS, 2015. - 549 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-131-21-6.

70. De Jaeghere, Michel. Les derniers jours. La fin de l'empire romain d'Occident / Michel

De Jaeghere. - 5-ieme ed. - Paris : Les Belles Lettres, 2015. - 656 p. : + 8 f. harti. - ISBN 978-2-251-44501-4.

Page 7: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

71. Demoule, Jean-Paul. Mais ou sont passes les Indo-Europeens? : le mythe d'origine de l'Occident / Jean-Paul Demoule. - Paris : Editions du Seuil, 2014. - 741 p. : il. - (La librairie du XXI-e siecle). - Bibliogr, : p. 613-685. - ISBN 978-2-02-029691-5.

72. Diesbach, Ghislain de. A la conquete d'un trone. Napoleon III et Charles I-er de

Roumanie = Cucerirea unui tron Napoleon al III-lea şi Carol I al României / Ghislain de Diesbach ; ed. îngrij. ,pref. şi trad. de Simona Cioculescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2006. - 106 p. - ISBN 978-973-8947-16-0.

73. Doman, Dumitru Augustin. Concetăţenii lui Urmuz / Dumitru Augustin Doman ; postf.

de Radu Aldulescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2007. - 125 p. - ISBN 978-973-8497-51-1.

74. Dragomirescu, Daniel. Zodia secerei / Daniel Dragomirescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul

Literaturii Române, 2007. - 231 p. - ISBN 978-973-8947-55-9.

75. Drept penal. Partea generală . Vol. 2 / Mariana Grama, Stela Botnaru, Alina Savga, Daniel Martin. - Chişinău : S.n., 2016. - 335 p. - ISBN 978-9975-53-612-7.

76. Drumul spre Nghe An sau patru scriitori români descoperă Vietnamul / Mircea

Ghiţulescu, Mircea Petean, Valeriu Butulescu, Horia Garbea ; pref. : Constantin Lupeanu ; însotită cu două poeme de Mira Lupeanu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2004. - 109 p. - ISBN 973-7751-23-X.

77. Duca, Gheorghe. La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca ; coord. : Maria Duca ; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan". - Chişinău : Ştiinţa, 2016. - 494, [2] p. : fot. - (Academica; Vol. 11). - Ref. bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-67-965-7.

78. Dughin, Aleksandr. Misiunea eurasianistă : (materiale programatice) : elab. cu ocazia

şedinţei Clubului Izborski la Chişinău, 02 apr. 2016 / Aleksandr Dughin ; trad. : Iurie Roşca, Octavian Racu ; Mişcarea Eurasianistă Intern. - Chişinău : Universitatea Populară, 2016. - 144 p. - ISBN 978-9975-127-46-2.

79. Dugneanu, Paul. Poezia lui Ion Heliade Rădulescu : între romantism şi clasicism / Paul

Dugneanu. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2002. - 205 p. - ISBN 973-8031-55-9.

80. Dugneanu, Paul. Suprarealismul poetic românesc : prima perioadă (1928-1942) / Paul

Dugneanu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2005. - 153 p. - Bibliogr. : p. 149-151. - ISBN 973-7751-74-4.

81. Dumitraşcu, Aurel. Poeme inedite. Lebăda care inchide infernul / Aurel Dumitraşcu ; select., nore, îngrij. ed. : Adrian Alui Gheorghe. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2006. - 83 p. - ISBN 973-8947-27-8.

82. Dungaciu, Dan. Fondul Moldova - podul de investiţii peste Prut / Dan Dungaciu, Petrişor

Peiu ; pref. de Igor Munteanu. - Chişinău : Cartier , 2016. - 99 p. - ISBN 978-9975-86-068-0.

Page 8: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

83. Dzechis, Svetlana. Didactica specialităţii / Svetlana Dzechis ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Litere, Catedra de Filologie Engleza şi Germana. - Bălţi : S.n., 2016. - 123 p. - Bibliogr. : p. 120-122 (41 tit.). - ISBN 978-9975-3121-7-2.

84. "Educaţia incluzivă : dimensiuni, provocări, soluţii", conf. şt.-practică intern. Educaţia incluzivă : dimensiuni, provocări, soluţii : materialele conf. şt.-practice intern., Bălţi, 25 sept. 2015 / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de şt. ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de şt. ale Educaţiei. - Bălţi : S.n., 2015. - 310 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-132-49-7.

85. Elaborarea proiectelor : ghidul autorităţilor publice locale / Ana-Maria Veveriţa, Ana

Znaceni, Angela Secrieru, ... - Chişinău : S.n., 2015. - 128 p. - (Primării puternice. Servicii de calitate. Oameni implicaţi). - Bibliogr. : p. 86-87 (30 tit.). - ISBN 978-9975-87-075-7.

86. Electorala 2015 : 14 iunie 2015 : documente şi cifre cu privire la alegerile locale generale

/ Comisia Electorală Centrală. - Chişinău : S.n., 2015. - 836 p. - ISBN 978-9975-53-601-1.

87. Ene, Ileana. Farmecul discret al manuscriselor : scriitori români în Arhiva Muzeuluui

Literaturii Române. Vol. 1 / Ileana Ene. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 1998. - 283 p. - ISBN 973-98192-9-X.

88. Ene, Ileana. Farmecul discret al manuscriselor : scriitori romăni în Arhiva Muzeuluui

Literaturii Române. Vol. 2 / Ileana Ene. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 1998. - 248 p.+ 16 p. facs. - ISBN 973-98718-7-9.

89. Esparan, Vida. Fungal enzymes for the production of vanillin, divanillin and lignans :

diss. dr. der naturwissenschaften / Vida Esparan ; Univ. Hannover, Naturwissenschaftlichen Fak. der Gottfried Wilhelm Leibniz. - Hannover : S.n., 2015. - 112 p. - Bibliogr. : p. 80-111.

90. Everac, Paul. Mirador / Paul Everac. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2001.

- 243 p. - (Biblioteca Bucureşti. Teatru). - ISBN 973-8031-37-0.

91. Filosofia dreptului : suport de curs / Eugeniu Rabca, Victor Zaharia, Valentin Mărgineanu, ... - Chişinău : S.n., 2016. - 252 p. - Bibliogr. : p. 234 (9 tit.) şiin subsol. - ISBN 978-9975-3129-0-5.

92. Frăţilă, Adrian. Războiul cu oameni de plastilină / Adrian Frăţilă ; cuv. înainte : Marin

Codreanu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2006. - 124 p. - ISBN 973-7751-90-6.

93. Alexandru Furtună: istoricul, genealogistul şi etnograful / alcăt. : Mihai Adaugi ; red.

şt. : Constantin Manolache. - Chişinău : S.n., 2016. - 112 p. : fot. - (Studii. Bibliografie). - Bibliogr. : p. 67-79 (97 tit.). - ISBN 978-9975-4060-5-5.

94. Gala Premiilor UNITEM 2016, ed. a XV-a : 70 de ani UNITEM / ed. îngr. : Victoria

Cazacu. - Chişinău : S.n., 2016. - 76 p. : fot.

Page 9: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

95. Garbea, Horia. Vacanţa în infern. Vol. 2 / Horia Garbea. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2003. - 121 p. - ISBN 973-8031-75-3.

96. Genoiu, George. Teatru - domeniile Marvila / George Genoiu. - Bucureşti : Ed. Muzeul

Literaturii Române, 2003. - 535 p. - (Dramaturgi romani de azi). - ISBN 973-8031-77-X.

97. George, Alexandru. Seara târziu : roman / Alexandru George. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2006. - 549 p. - ISBN 978-973-8947-19-1.

98. Gheorghe, Ion. Eponimatele eternităţii în tablitele de plumb / Ion Gheorghe. - Bucureşti :

Ed. Muzeul Literaturii Române, 2007. - 166 p. - ISBN 978-973-8947-60-3.

99. Ghid privind implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP în unităţile de producere a produselor din carne / Eugeniu Voiniţchi, Vasile Macari, Constantin Savu, ... ; Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova "Soluţii inteligente pentru performanţă". - Chişinău : S.n., 2016. - 146 p. - Bibliogr. : p. 143-144 (25 tit.). - ISBN 978-9975-87-070-2.

100. Ghidul elaborarea strategiei de dezvoltare a cluburilor politice ale femeilor =

Elaborarea strategiei de dezvoltare a cluburilor politice ale femeilor: ghid / elab. : Valentina Bodrug-Lungu, Veaceslav Reabcinschi ; Entitatea Naţ. Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor, Progr. Naţ. Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fund. - Chişinău : S.n., 2016. - 44 p. - (Eu susţin femeile în politică). - Bibliogr. : p. 44 (20 tit.). - ISBN 978-9975-3102-5-3.

101. Golovei, Lilia. 28 ore pentru cariera mea : (ghid metodologic pentru psihologi

şcolari şi diriginţi) / Lilia Golovei. - Chişinău : S.n., 2015. - 222 p. - (Bibl. psihologului. Dezvoltare şi remediere psihologică). - Bibliogr. : p. 221-222 (88 tit.). - ISBN 978-9975-110-48-8.

102. Golovei, Lilia. 28 ore pentru cariera mea : (caietul de lucru) / Lilia Golovei. -

Chişinău : S.n., 2015. - 80 p. : il. - ISBN 978-9975-110-50-1.

103. Golovei, Lilia. Galeria calităţilor : (ghid metodologic pentru psihologii şcolari) / Lilia Golovei. - Chişinău : S.n., 2015. - 43, [1] p. - (Bibl. psihologului. Psihoprofilaxie). - Bibliogr. : p. 42-43 (82 tit.). - ISBN 978-9975-110-49-5.

104. Griţunic, Boris. Arhitectura oraşului Bălţi - cronica în piatră = Архитектура

города Бэлць - летопись в камне / Boris Griţunic. - Bălţi : S.n., 2015. - 74, [2] p. : fot. - Bibliogr. : p. 73 (8 tit.). - ISBN 978-9975-132-42-8.

105. Grosu, Vladimir. Adoptarea deciziilor de marketing la penetrarea pieţelor noi. - Chişinău : ASEM, 2016. - 156 p.

106. Haines, Ion. Magia comunicării : versuri / Ion Haines. - Bucureşti : Ed. Muzeul

Literaturii Române, 2007. - 98 p. - ISBN 978-973-8947-67-2.

107. Hertea, Iosif. Colinde romăneşti : (versuri) / Iosif Hertea ; red. Sande Varjoghe. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2000. - 249 p. - ISBN 973-8031-13-3.

Page 10: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

108. Iachimovski, Emilian. Ministerul betonului armat : exercitiul singurătăţii / Emilian Iachimovski ; cuvint înainte de Iolanda Malamen. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2006. - 142 p. - ISBN 973-8947-21-9.

109. Iliciuc, Ion. Cu dor pentru Patrie, Cu drag pentru Femeie, Cu ură pentru paraziţi şi

mafioţi / Ion Iliciuc. - Chişinău : S.n., 2016. - 184 p. - ISBN 978-9975-56-310-9.

110. Iliescu, Nicolae. De la Nicolae Filimon la Dinu Păturică / Nicolae Iliescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2006. - 100 p. - Bibliogr. : p. 93-100. - ISBN 978-973-8947-18-4.

111. Iliescu, Nicolae. Diacritice / Nicolae Iliescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii

Române, 2004. - 187 p. - ISBN 973-7551-17-5.

112. Învăţarea simultană a limbilor română şi găgăuză : ghid metodologic / Alexandra Barbaneagră, Sabina Corniciuc, Liuba Mocanu, ... ; coord. : Lucia Cucu ; Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM. - Chişinău : Grafic-Design, 2015. - 80 p. : il. Bibliogr. : p. 79-80 (30 tit.). - ISBN 978-9975-3063-4-8.

113. Ioan, Nadia. AltEu : [poezii] / Nadia Ioan. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii

Române, 2000. - 68 p.

114. Ionescu, Nae. Scrisori şi memorii / Nae Ionescu ; ed. îngrij. de Dora Mezdrea, Marin Diaconu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literarurii Române ;, 2006. - 194 p. - ISBN 973-8947-12-X.

115. Iващук, Леся. Архiвнi фонди музейних установ гуманiтарного циклу

Всеукраiнськоi Академii наук (1918-1934 рр.) : моногр. / Леся Iващук ; НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського. - Киiв : Б.и., 2012. - 348 c. - ISBN 978-966-02-6643-8.

116. Lascarov-Moldovanu, Alexandru. Buga : roman istoric / Alexandru Lascarov-

Moldovanu ; pref. de Liviu Franga ; ed. îngrij. de Dora Mezdrea. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2002. - 357 p. - ISBN 973-8031-49-4.

117. Le Gac, Julie. La France en chiffres de 1870 a nos jours / Julie Le Gac, Anne-

Laure Ollivier, Raphael Spina ; coord. : Olivier Wieviorka. - Paris : Perrin, 2015. - 667 p. - ISBN 978-2-262-02741-4.

118. Lehtmets, Andres. Îngrijirea sănătăţii şi etica medicală în penitenciare : manual

pentru personalul medical şi alţi angajaţi ai penitenciarelor, responsabili de bunăstarea detinuţilor / Andres Lehtmets, Jorg Pont ; Consiliul Europei. - Chişinău : S.n., 2016. - 86 p. - ISBN 978-9975-53-610-3.

119. Lesco, Galina. Sănătatea adolescenţilor, factorii determinanţi comportamentali şi

sociali : raport sumar al studiului de evaluare a comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârsta şcolară (CSCS) în Rep. Moldova / Galina Lesco. - Chişinău : S.n., 2015. - 23 p.

120. Life sciences in the dialogue of generations: "Connections between Universities,

Academia and businesse community", intern. conf. Life sciences in the dialogue of generations: "Connections between Universities, Academia and businesse community" : the intern. conf. dedicated to the 7th anniversary of foundation of first research institutes

Page 11: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

of the ASM and the 55th anniversary of the. - Chişinău : S.n., 2016. - 195 p. - Bibliogr. În notele de subsol. - ISBN 978-9975-933-78-0.

121. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de

comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2015 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp. ed. : Tatiana Celpan. - Chişinău : Bucureşti"A. Lupan", 2016. - 872 p. - ISBN 978-9975-3089-4-6.

122. Lupeş, Corneliu. ...Flacăra a verbului românesc / Corneliu Lupeş. - Bucureşti : Ed.

Muzeul Literaturii Române, 2007. - 285 p. : il. - Bibliogr. : p. 233-239. - ISBN 978-973-8947-75-7.

123. Macari, Pavel. Funcţii generatoare : curs elementar / Pavel Macari, Ludmila

Macari ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". - Chişinău : S.n., 2016. - 113, [1] p. - Bibliogr. : p. 112-114 (33 tit.). - ISBN 978-9975-71-759-5.

124. Macedonski, Alexandru. Rondeluri. Noul suflet : manuscrisul autorului /

Alexandru Macedonski ; ed. bibliofila alcăt. de Simona Cioculescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2006. - 74 p. - (Colecţia "Manuscriptum"). - ISBN 973-8947-25-1.

125. Malamen, Iolanda. Casa Verdi : proza / Iolanda Malamen. - Bucureşti : Ed.

Muzeul Literaturii Române, 2001. - 89 p. - ISBN 973-8031-24-9.

126. Management şi consiliere în educaţie preşcolară : culeg. de rez. ale tezelor de master. Vol. 3 / coord. ed. : L. Sadovei, S. Ginju, H. Efrosinia, ... ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Pedagogie, Catedra Ped. Preşcolară. - Chişinău : S.n., 2016. - 155 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-115-97-1.

127. Mancas, Maria. Tehnici de negociere în afaceri : curs univ. (prelegeri) / Maria

Mancas, Liliana Vicol ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra Comunicare Econ. Şi Didactică. - Chişinău : ASEM, 2015. - 384 p. - Bibliogr. la sfârşitul tem. - ISBN 978-9975-75-784-3.

128. Maniu, Nastasia. Nimic despre dragostea dintre un poem şi o telenovelă : viaţa

neromanţată a poeziei din ciclul "Poeme arestate la domiciliu") / Nastasia Maniu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2003. - 109 p. - ISBN 973-8031-81-8.

129. Manolachi, Veaceslav. Dirijarea şi structurarea etapei pregătirii precompetiţionale

a judocanilor de performanţă : ghid metodic (pentru stud. ciclurilor I, II, III) / Veaceslav Manolachi ; Univ. de Stat de Educatie Fizica şi Sport, Catedra Probe Sportive Individuale. - Chişinău : USEFS, 2015. - 39 p. : il. - Bibliogr. : p. 36-39 (60 tit.). - ISBN 978-9975-131-22-3.

130. Manolachi, Veaceslav. Managementul şi dezvoltarea durabilă a sportului :

monogr. / Veaceslav Manolachi ; red. şt. : Vladimir Platonov ; Univ. de Stat de Educaţie Fizica şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. - Chişinău : USEFS, 2016. - 304 p. - Bibliogr. : p. 302-304 (72 tit.). - ISBN 978-9975-131-25-4.

131. Manolachi, Veaceslav. Realizarea şi structurarea selecţiei optime a metodelor de

antranament a tinerilor luptători în ciclul anual de pregatire : ghid metodic (pentru stud. ciclului I, II şiIII) / Veaceslav Manolachi ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,

Page 12: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

Catedra Probe. - Chişinău : USEFS, 2015. - 32 p. : il. - Bibliogr. : p. 29-32 (55 tit.). - ISBN 978-9975-131-23-0.

132. Margarint, Anatolie. Trapeza postului : reţete culinare pentru mesele de post /

Anatolie Margarint. - Chişinău : S.n., 2016. - 36 p. - ISBN 978-9975-133-21-0.

133. Marinescu, Angela. Jurnal scris în a treia parte a zilei / Angela Marinescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2003. - 221 p. - ISBN 973-8031-92-3.

134. Marinescu, Luiza. Caragealii, o familie de scriitori : monografie / Luiza

Marinescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2005. - 251 p. - Bibliogr. : p, 227-251. - ISBN 973-7751-83-3.

135. Mariţ, Alexandru. Note de curs la disciplina "Drept procesual penal. Partea

generala şi Partea specială" : pentru Ciclul I. Licenţă / Alexandru Mariţ ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. Economie Generală şi Drept, Catedra "Drept Public", Specialitatea "Drept Penal". - Chişinău : ASEM, 2015. - 310, [2] p. - Bibliogr. la sfârşitul tem. - ISBN 978-9975-75-781-2.

136. Martîniuc, Constantin. Noi optiuni în diagnosticul şi tratamentul hipertensiunii

pulmonare din bronhopneumopatia obstructivă cronică şi patologia cardiopulmonară mixtă / Constantin Martiniuc. - Chişinău : S.n., 2016. - 131, [1] p. - Bibliogr. : p. 118-131 (220 tit.). - ISBN 978-9975-53-616-5.

137. Măsurile de adaptare la schimbarile climatice propuse sectoarelor Energie şi

Transport spre a fi incorporate în politicile sectoriale / Agentţa de Cooperare pentru Dezvoltare a Austriei. - Chişinău : S.n., 2016. - 44 p. : fot. - Bibliogr. : p. 44 (11 tit.). - ISBN 978-9975-53-620-2.

138. Mateescu, Olga Delia. Caderea. Teatru / Olga Delia Mateescu. - Bucureşti : Ed.

Muzeul Literaturii Române, 2005. - 148 p. - ISBN 973-7751-34-5.

139. Mereuţă, Ion. Tumorile maligne şi sarcina / Ion Mereuţă, Ştefan Gaţcan, Corneliu Ureche ; red. coaut. : Corneliu Ureche, ... ; Institutul Oncologic (IMSP), Instituţia Publică Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Inst. Mamei şi Copilului (IMSP). - Chişinău : S.n., 2016. - 212 p. - Bibliogr. : p. 194-195 (32 tit.). - ISBN 978-9975-56-316-1.

140. Meristo, Merilyn. Personal and contextual factors shaping novice teachers' early

professional career / Merilyn Meristo. - Tallinn : S.n., 2016. - 163 p. - (Tallinn University dissertations on social sciences; 101). - ISBN 978-9949-29-252-3.

141. Miclău, Paul. Starea de sonet / Paul Miclău ; pref. de Mihai Dinu. - Bucureşti : Ed.

Muzeul Literaturii Române, 2009. - 175 p. - ISBN 978-973-167-031-7.

142. Mocanu, Victor. Jaf în stil moldovenesc : [piesă în trei acte] / Victor Mocanu ; cop. Nicolae Bodean. - Chişinău : S.n., 2016. - 52 p. - ISBN 978-9975-87-069-6.

143. "Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale", conf. intern. Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale, ed. a 5-a : materialele conf. intern., Chişinău, 22-25 martie 2016. Vol. 1 = Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии / Acad. de Transporturi, Informatică şi

Page 13: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

Comunicatii, Inst. de Cibernetică, Acad. Naţ. de Ştiinţă a Ucrainei ; red. res. Dumitru Solomon. - Chişinău : Evrica, 2016. - 400 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-3099-8-1.

144. "Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale", conf. intern.

Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale, ed. a 5-a : materialele conf. intern., Chişinău, 22-25 martie 2016. Vol. 2 = Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии / Acad. de Transporturi, Informatica şiComunicatii, Inst. de Cibernetică, Acad. Naţ. de Ştiinţă a Ucrainei ; red. res. Dumitru Solomon. - Chişinău : Evrica, 2016. - 411 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-3099-9-8.

145. Murariu, Cătălina. Pădurea în contextul dezvoltării durabile : material didactic

pentru profesori şi elevi / Cătălina Murariu, Radu Melu ; coord. : Antoanela Costea, Costel Bucur ; au contribuit : Arcadie Capcelea, ... - Chişinău : Căpăţână-Print, 2016. - 65 p. : il. - Bibliogr. : p. 65. - ISBN 978-9975-3135-0-6.

146. Murariu, Catalina. The Forest within the context of sustainable development :

teaching material for reachers and students / Catalina Murariu, Radu Melu ; coord. : Antoanela Costea, Costel Bucur ; additional contributors : Arcadie Capcelea, ... - Chişinău : Căpăţână -Print, 2016. - 65 p. : il. - Bibliogr. : p. 65. - ISBN 978-9975-3135-1-3.

147. Naghiu, Iosif. Teatru. Vol. 1 / Iosif Naghiu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii

Române, 2002. - 642 p. - ISBN 973-8081-46-X.

148. Năstas, Andrei. Toleranţe şi control dimensional : indicaţii metodice pentru lucrarea de an, seminare şi lucrări de verificare / Andrei Năstas, Vasile Popa, Tudor Colin ; red. resp. V. Popa ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şiTransporturi, Dep. Inginerie şi Management Industrial. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2016. - 113 p. : il.

149. Necula, Cristina Maria. Sonetul românesc însecolul al XIX-lea : monografie /

Cristina Maria Necula. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2005. - 381 p. - Bibliogr. : p. 371-381. - ISBN 973-7751-66-3.

150. Nederiţă, Alexandru. Particularităţile organizării managementului financiar şi

contabilităţii în organizaţiile necomerciale : ghid practico-metodic / Alexandru Nederiţă, Tatiana Prisăcar. - Ed. a 2-a, rev. şi compl. - Chişinău : ''Cu drag'' SRL, 2015. - 328 p. - ISBN 978-9975-87-048-1.

151. Nepoţii lui Moromete : 13 scriitori din Teleorman / ed. îngrij. de Marin Petre

Codreanu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2003. - 254 p. - ISBN 973-8031-68-X.

152. Oprea, Niculina. Aproape negru / Niculina Oprea. - Bucureşti : Ed. Muzeul

Literaturii Române, 2004. - 88 p. - ISBN 973-7751-15-9.

153. Oprean, Letitia. Biological and technological researches on some yeast strains / Letitia Oprean ; Acad. of Econ. Studies of Moldova. - Chişinău : ASEM, 2015. - 221 p. - Bibliogr. : p. 205-221. - ISBN 978-9975-75-763-8.

Page 14: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

154. Osoianu, Tudor. Reţinerea persoanei de către poliţie : concluziile unei cercetări / Tudor Osoianu, Mihaela Vidaicu. - Chişinău : Cartier, 2016. - 184 p. - (Cartier juridic). - Bibliogr. în notele din subsol. - ISBN 978-9975-86-069-7.

155. "Paradigma contabilităţii şi auditului : realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale", conf. şt. intern. Paradigma contabilităţii şi auditului : realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale : comunicări ale conf. şt. intern., Ed. a 5-a, Chişinău, 1 apr. 2016 = Paradigm of accounting and auditing / Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionisti din Moldova. - Chişinău : S.n., 2016. - 376 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-127-48-6.

156. Paris libere, photographie, expose : Musee Carnavalet - histoire de Paris, 11 juin

2014 - 8 fevrier 2015 : [catalog exposition] = Paris freed, photographed, exhibited. - Paris : Paris Musees, 2-14. - 434 p. : il., fot. - ISBN 978-2-7596-0246-9.

157. Pascal, Oleg. Reabilitarea medicală în afecţiunile neurologice : elaborare metodică

pentru stud., rezidenţi, medici cursanţi reabilitologi, neurologi, medici de familie, kinetoterapeuţi / Oleg Pascal ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie, Catedra de Reabilitare Medicală, Medicină Fizică şi Terapie Manuală. - Chişinău : Print-Caro, 2015. - 53 p. : il. - Bibliogr. : p. 52 (9 tit.). - ISBN 978-9975-71-612-3.

158. Perpessicius. Studii eminesciene / Perpessicius ; ed. îngrij., pref., notă ed., tabel

cronol. de Ileana Ene. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2001. - 487 p. - (Patrimoniu). - ISBN 973-8031-34-6.

159. Personalităţi marcante şi discipoli : interferenţe de valori şi comportamente : se

consacră aniversării a 70-a de la inaugurarea primelor institute academice din Moldova şi 55 de ani de la deschiderea Acad. de Ştiinţe a Moldovei = Outstanding personalities and disciples / Liceul Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Colaborare Parteneriat din Moldova ; col. red. : Timur Luchin, .... - Chişinău : Pontos, 2016. - 48 p. : fot. color. - ISBN 978-9975-51-714-0.

160. Popa-Mihăilă, Cristina. Filonul fantastic în nuvelistica lui Fănuş Neagu / Cristina

Popa-Mihăilă. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2006. - 130 p. - Bibliogr. : p. 125-129. - ISBN 973-8947-43-X.

161. Popescu, Cristian Florin. Basil Munteanu, contemporanul nostru : studiu

monografic / Cristian Florin Popescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2003. - 257 p. - Bibliogr. : p. 225-246. - ISBN 973-8031-70-2.

162. Popescu, Florentin. Amintirea care ne rămâne. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii

Române, 2002. - 246 p.

163. Popescu, Florentin. Siluete pe plajele timpului / Florentin Popescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2009. - 198 p. - ISBN 978-973-167-028-7.

164. Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale : studii - 2015 / red.

şt. : Constantin Manolache ; resp. ed. : Mihai Bucliş ; coord. : Ion Xenofontov, Igor Sofronescu ; Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. - Chişinău : Academia Militară a Forţelor Armate

Page 15: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

"Alexandru cel Bun", 2015. - 207, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-3048-3-2.

165. Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale : studii - 2014 / red.

şt. : Constantin Manolache ; resp. ed. : Mihai Buclis ; coord. : Ion Xenofontov, Igor Sofronescu ; Acad. Militară a Fortţor Armate "Alexandru cel Bun", Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. - Chişinău : Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", 2014. - 207, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4265-9-6.

166. Producerea piersicilor : man. tehnologic / Sergiu Popa, Valerii Manziuc,

Alexandra Braghiş, Andrei Cumpanici ; coord. : Silvia Russu ; Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Intreprinderilor. - Chişinău : S.n., 2016. - 216 p. : il. color. - ISBN 978-9975-87-067-2.

167. Profesia de criminolog : ghid de orientare profesională / Octavian Bejan, Valeriu

Bujor, Irina Bulat, Stanislav Covalschi ; Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. - Ed. a 2-a. - Chişinău : CEP USM, 2016. - 46 p. - ISBN 978-9975-71-764-9.

168. Republica Moldova. Legi. Codul contravenţional al Republicii Moldova : publicat

: 16.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 3-6, art. Nr. 15 : data intrării în vigoare : 31.05.2009 : în conformitate cu ultimele modificări şi completări din Monit. Of. din Rep. Moldova : actualizat la 01.02.2016. - Chişinău : Farmec-Lux, 2016. - 175 p. - ISBN 978-9975-3117-0-0.

169. Republica Moldova. Legi. Codul civil al Republicii Moldova : publicat :

22.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 82-86, art. Nr. 661 : în conformitate cu ultimile modificări şi completări din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 01.02.2016. - Chişinău : Farmec-Lux, 2016. - 287 p. - ISBN 978-9975-3050-9-9.

170. Republica Moldova. Legi. Codul de executare al Republicii Moldova : publicat

05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220 art. Nr. : 704 : în conformitate cu ultimile modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 30.03.2016. - Chişinău : Farmec-Lux, 2016. - 127 p. - ISBN 978-9975-3117-6-2.

171. Republica Moldova. Legi. Codul de procedură penală al Republicii Moldova :

publicat : 07.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 104-110 art. Nr. : 447 : data intrării în vigoare : 12.06.2003 : în conformitate cu ultimile modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : act. la 01.03.2016. - Chişinău : Farmec-Lux, 2016. - 240 p. - ISBN 978-9975-3117-4-8.

172. Republica Moldova. Legi. Codul familiei al Republicii Moldova : publicat :

26.04.2001 în Monitorul Oficial Nr. 47-48, art. nr. 210 : în conformitate cu ultimile modificări şi completări din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 01.03.2016. - Chişinău : Farmec-Lux, 2016. - 80 p. - ISBN 978-9975-3117-5-5.

173. Republica Moldova. Legi. Codul muncii al Republicii Moldova : publicat

29.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. Nr. : 648 : în conformitate cu ultimile modificări şi completări din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 01.02.2016. - Chişinău : Farmec-Lux, 2016. - 120 p. - ISBN 978-9975-3117-1-7.

Page 16: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

174. Republica Moldova. Legi. Codul penal al Republicii Moldova : publicat : 14.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. Nr. 195 : cu ultimile modificări şi completări din Monit. Of. al Rep. Moldova : actualizat la 01.02.2016. - Chişinău : Farmec-Lux, 2016. - 168 p. - ISBN 978-9975-3117-2-4.

175. Republica Moldova. Parlamentul. Legi. Lege Nr.149 din 29.06.2012

insolvabilităţii : publicat 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 193-197 art. Nr. : 663 : data intrării în vigoare : 13.03.2013. - Chişinău : Farmec-Lux, 2016. - 140 p. - ISBN 978-9975-3117-7-9.

176. Resursele piscicole naturale ale Republicii Moldova : 70 ani de la crearea

primelor instituţii de cercetare din Rep. Moldova şi 55 ani de la fondarea Acad. de Ştiinţe a Moldovei / Adrian Usatîi, Nicolae Şaptefraţi, Marin Usatîi, ... ; red. Ion Toderaş ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. - Chişinău : Balacron, 2016. - 124 p. - Bibliogr. : p. 119-123 (48 tit.). - ISBN 978-9975-128-60-5.

177. Rey, Marie-Pierre. 1814 : un tsar a Paris / Marie-Pierre Rey. - Paris : Flammarion,

2014. - 329 p. - (Au fil de l'histoare). - Bibliogr. : p. 303-318. - ISBN 978-2-0812-9035-8.

178. Rezervaţia Biosferei "Prutul Inferior" / Centrul de Consultanţa Ecologică

Cahul ; coord. de proiect : Artur Nebunu ; expert evaliator : Valeriu Balan. - Chişinău : S.n., 2015. - 28 p. : fot. color. - Bibliogr. : p. 26. - ISBN 978-9975-4477-9-9.

179. "The Roles of Teacher and Technology in 21st Century ELT", symp. The Roles of Teacher and Technology in 21st Century ELT : proc. of the 2015 Spring Symp., Bălţi, May 15-16, 2015 / Alecu Russo State Univ. of Bălţi, Fac. of Philology, English and German Philology Dep. ; org. com. : Nicholas Huzieff, ... - Bălţi : S.n., 2015. - 71 p. - ISBN 978-9975-132-52-7.

180. "Rolul Instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor omului", masa rotundă. Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor omului : materiale ale mesei rotunde cu participare intern., consacrate Zilei intern. a drepturilor omului, 11 decembrie 2015 / Acad. de Administrare Publică ; comitetul org. : Oleg Bala. - Chişinău : S.n., 2016. - 448 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-115-99-5.

181. Romanciuc, Gabriela. Cerintele ISO 14001 pentru managementul mediului :

îndrumar didactico-metodic / Gabriela Romanciuc ; Inst. Intern. de Management "IMI-Nova", Catedra "Business şi Administrare". - Chişinău : Impressum, 2015. - 64 p. - Bibliogr. : p. 64 (15 tit.). - ISBN 978-9975-4035-6-6.

182. Romanciuc, Gabriela. Management ecologic : note de curs / Gabriela Romanciuc :

Inst. Intern. de Management "IMI-Nova". - Chişinău : Impressum, 2015. - 198 p. - Bibliogr. : p. 188 ( 5 tit.). - ISBN 978-9975-4035-7-3.

183. Românii în istoria Europei . Vol. 2 / coord. : Lucian Dindirica, Alexandru

Ionicescu ; Fund."Alexandru şi Aristia Aman", Bibl. Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" Dolj. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2015. - 527 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-606-537-325-9.

Page 17: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

184. Romin hem gagauz dillerinin paralel uurenilmesi : metodologiya gidi / Alexandra Barbaneagra, Sabina Corniciuc, Liuba Mocanu, ... ; koord. : Lucia Cucu. - Kisineu : Grafic Design, 2015. - 76 p. - Bibliogr. : p. 74-75 (30 tit.). - ISBN 978-9975-3063-5-5.

185. Saitarli, Natalia. Statutul juridic al personalului autorităţilor publice locale /

Natalia Saitarli ; Univ. de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul. - Chişinău : S.n., 2016. - 231 p. - Bibliogr. : p. 207-231. - ISBN 978-9975-88-010-7.

186. Şcoala Comunitară. Practici de succes / coord. : Cornelia Cincilei, Liliana Simcov

; Fund. Charles Stewart Mott, Programul Educational "Pas cu Pas". - Chişinău : Epigraf, 2016. - 48 p. : fot. color. - ISBN 978-9975-125-78-9.

187. Screeningul şi diagnosticul genetic prenatal / Veaceslav Mosin, Alina Hotineanu,

Olga Cerneţchi, ... - Chişinău : S.n., 2016. - 61 p. : il. - Bibliogr. : p. 61 (14 tit.). - ISBN 978-9975-3102-4-6.

188. Secrieru, Angela. Impozitele şi taxele locale : ghidul autorităţilor publice locale /

Angela Secrieru, Lilia Dragomir (Rotaru), Andrei Petroia. - Chişinău : S.n., 2015. - 106 p. - (Primării puternice. Servicii de calitate. Oameni implicaţi). - Bibliogr. : p. 91 (15 tit.). - ISBN 978-9975-87-076-4.

189. ''Securitatea informaţională 2015-2016'', conf. intern. Securitatea informaţională

2015-2016 : conf. intern., (ed. a 12-a), 3 mar. 2016 / Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Lab. de Securitate Inform. al ASEM. - Chişinău : ASEM, 2016. - 104, [2[ p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-788-1.

190. Serviciul public de ocupare a forţei de muncă din Republica Moldova la 25 ani de

activitate : buletin informativ / Agentia Naţ. pentru Ocuparea Forţei de Muncă. - Chişinău : S.n., 2016. - 20 p. : fot.

191. Sistematica plantelor arhegoniate : note de curs / Ludmila Cuharscaia, Victor

Şalaru, Nadejda Grabco, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Dep. Biologie şi Ecologie. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 158 p. : il. - Bibliogr. : p. 155 (8 tit.). - ISBN 978-9975-71-737-3.

192. Slavtcheva, Todorka. A concise dictionary of agrobiology : english-russian-

bulgarian = Краткий агробиологический словарь : английский-русский-болгарский / Todorka Slavtcheva, Petya Vladimirova. - Pleven : S.n., 2009. - 83 p. : + 4 f. il. - Bibliogr. : p. 83. - ISBN 978-954-450-156-3.

193. Solomon, Dumitru. Modelare, optimizare şi planificare în transportul auto :

(lucrare metodică). Cartea 1. Modelarea matematică a reţelelor de transport rutier / Dumitru Solomon ; Acad. de Transporturi, Informatica şi Comunicaţii. - Chişinău : Evrica, 2015. - 96 p. - (Inginerie, transport şi logistică). - Bibliogr. : p. 93-95 (27 tit.). - ISBN 978-9975-3099-2-9.

194. Solomon, Dumitru. Modelare, optimizare şi planificare în transportul auto :

(lucrare metodică). Cartea 2. Determinarea planurilor optime de transportare rutieră a mărfurilor / Dumitru Solomon ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. - Chişinău : Evrica, 2015. - 80 p. - (Inginerie, transport şi logistică). - Bibliogr. : p. 77-79 (33 tit.). - ISBN 978-9975-3099-3-6.

Page 18: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

195. Solomon, Dumitru. Modelare, optimizare şi planificare în transportul auto : (lucrare metodică). Cartea 3. Metoda planurilor suprapuse de determinare a rutelor inelare cu mai multe linii de transportare / Dumitru Solomon ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. - Chişinău : Evrica, 2015. - 164 p. - Bibliogr. : p. 162-164 (28 tit.). - ISBN 978-9975-3099-4-3.

196. Stop! Pericol de moarte : material didactic pentru prevenirea comportamentului de

risc pentru elevii cl. 9-12. Manualul 1. Pentru profesor / Beniamin Sazonov, Serghey Prokopov, Evgheny Katranji, Serghey Yakimenko. - Chişinău : S.n., 2015. - 64 p. - (Generaţia viitorului). - ISBN 978-9975-3029-8-2.

197. "Strategii şi politici de management în economia contemporană", conf. naţ. cu participare intern. Strategii şi politici de management în economia contemporană : conf. naţ. cu participare intern., (ed. a 5-a), 25-26 martie 2016 / Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra Management, Fac. Business şi Administrarea Afacerilor, Cantrul de Econ. Aplicată. - Chişinău : ASEM, 2016. - 245, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-791-1.

198. Strategii urbane ghidate de comunitate în oraşe istorice (COMUS) : raport de

evaluare - Rep. Moldova = Community-led urban strategies înhistori towns (COMUS / Dumitrita Efremov (coord.), Sergius Ciocanu, Alexei Boşneaga, ... ; Consiliul Europei, Comisia Europeană. - Chişinău : S.n., 2015. - 44, 44 p. - Aut. sunt indicati pe verso f. de tit.

199. Stratescu, Ion V. Somaţiile / Ion V. Stratescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii

Române, 2006. - 93 p. - ISBN 973-8947-06-5.

200. Studiu de evaluare a rezultatelor şcolare/ competenţelor de bază ale absolvenţilor învăţământului primar şi gimnazial, anul de studii 2014-2015, la Matematică, Limba Româna şi Limba Rusă / Agenţia de Asigurare a Calităţii ; grupul de cercetare : Anatol Topala, ... - Chişinău : S.n., 2016. - 347 p. - ISBN 978-9975-3128-1-3.

201. Ştefaniuc, Olga. Bazele activităţii bancare : note de curs / Olga Ştefaniuc, Mihai

Gîrlea, Angela Filip ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Dep. Finanţe şi Bănci. - Chişinău : CEP USM, 2016. - 183 p. - Bibliogr. la sfârşitul tem. - ISBN 978-9975-71-756-4.

202. Ştefăneţ, Diana. Psihologia social-economică / Diana Ştefăneţ ; Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău, Catedra "Ştiinţe Socio-Umane". - Chişinău : S.n., 2015. - 228 p. - Bibliogr. : p. 225-228 (62 tit.). - ISBN 978-9975-3060-3-4.

203. Teatru / Horia Garbea, Th. Denis Dinulescu, Alexandru George, ... - Bucureşti

: Ed. Muzeul Literaturii Române ;, 2002. - 445 p. - (Biblioteca Bucureşti). - ISBN 973-8031-52-4.

204. Terzi, Dmitri. Previziune economică : practicum / Dmitri Terzi ; Univ. de Stat din

Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi Informatică Econ. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 98, [2] p. - Bibliogr. : p. 96-97 (25 tit.). - ISBN 978-9975-71-740-3.

Page 19: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

205. Toacă, Zinovia. Ghid metodic pentru lucrări de laborator MS Word 2010 : [disciplina "Informatiăa economică"] / Zinovia Toacă ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. Cibernetică, Statistică şi Informatică Econ., Catedra Cibernetică şi Informatică Econ. - Chişinău : ASEM, 2016. - 91, [1] p. - Bibliogr. : p. 91 (15 tit.). - ISBN 978-9975-75-795-9.

206. Tresors royaux. La bibliotheque de Francois Ier : [album] / sous la dir. de

Maxence Hermant ; collabor. de Marie-Pierre Laffitte ; coord. Francois Lafabrie ; dir. ed. Cedric Michon. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2015. - 319 p. : il., fot. - ISBN 978-2-7535-4185-6.

207. Trifon, Nicolas. Unde e Aromânia? : intervenţii, dezbateri, cronici 1994-2014 :

jurnal de călătorie 2015 / Nicolas Trifon. - Ed. a 2-a, ad. - Chişinău : Cartier, 2016. - 258 p. - (Cartier istoric). - ISBN 978-9975-86-065-9.

208. Ţîrdea, Teodor Nicolae. Bioetică : teorie şi practică : suport de curs / Teodor N. Ţîrdea ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naţ. de Bioetică din Rep. Moldova, Catedra Filosofie şi Bioetică. - Ed. a 2-a, rev. şi compl. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2016. - 225 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-56-304-8.

209. Ţoiu, Constantin. Însoţitorul : roman / Constantin Ţoiu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2004. - 381 p. - ISBN 973-7751-16-7.

210. Uleia, Liviu. Sfirşitul zilelor / Liviu Uleia. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii

Române, 2005. - 73 p. - ISBN 973-7751-44-2.

211. Ulici, Laurenţiu. Antologia poeţilor tineri. 1978-1982 / Laurenţiu Ulici. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2005. - 653 p. - ISBN 973-7751-59-0.

212. Ulici, Laurenţiu. Prima verba. Vol. 4. (1980-1986) / Laurenţiu Ulici. - Bucureşti :

Ed. Muzeul Literaturii Române, 2004. - 410 p. - ISBN 973-7751-14-0.

213. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Catalogul cursurilor 2015/2016. Vol. 1 / Gh. Cimpoieş, V. Vrâncean, Veronica Prisăcaru, ... Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău : UASM, 2016. - 312 p. - ISBN 978-9975-64-278-1.

214. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Catalogul cursurilor 2015/2016. Vol. 2

/ Gh. Cimpoieş, V. Vrâncean, Veronica Prisăcaru, ... Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău : UASM, 2016. - 229 p. - ISBN 978-9975-64-279-8.

215. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi

masteranzilor (68 ; 2015 ; Chişinău). Tezele celei de-a 68-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor / Univ. Agrară de Stat din Moldova ; col. red. : N. Starciuc, ... - Chişinău : UASM, 2015. - 123 p. - ISBN 978-9975-64-268-2.

216. Vacarciuc, Mariana. Teoria elementară a muzicii : note de curs pentru stud. Fac.

Pedagogie / Mariana Vacarciuc ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. Pedagogie. - Chişinău : S.n., 2016. - 96 p. : note. - Bibliogr. : p. 93-94 (15 tit.). - ISBN 978-9975-115-94-0.

Page 20: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

217. Vasile, Geo. Romanul sau viaţa : prozatori europeni / Geo Vasile. - Bucureşti :

Ed. Muzeul Literaturii Române, 2007. - 366 p. - ISBN 978-973-8947-50-4.

218. Vieru, Ioan. Arhiva din spatele asinilor : poeme / Ioan Vieru. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2007. - 94 p. - ISBN 978-973-8947-57-3.

219. Vinicius, Paul. Colonia Graffiti : working class, hero class / Paul Vinicius. -

Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2005. - 223 p. - ISBN 973-7751-84-1.

220. Vinicius, Paul. Studiu de bărbat / Paul Vinicius. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2002. - 208 p. - ISBN 973-8031-64-8.

221. Voinescu, Radu. Spectacolul literaturii : studii de critică şi teorie literară / Radu

Voinescu. - Bucureşti : Ed. Muzeul Literaturii Române, 2003. - 226 p. - ISBN 973-8031-93-1.

222. Voyager au Moyen Age : Musee de Cluny - Musee Naţional du Moyen Age,

22 Octobe 2014 - 23 Fevrier 2015 : [catalog exposition] / dir. des ed. : Henri Bovet ; resp. d'ed. : Laurence Posselle. - Paris : Reunion des musees nationaux, 2014. - 159 p. : il., fot. - Bibliogr. : p. 156-159. - ISBN 978-2-7118-6195-8.

223. Water înthe City / ed. by : Tomasz Bergier, Jakub Kronenberg, Iwona Wagner

; transl. : Marta Zylicz ; photo : Pawel Mlodkowski ; Sendzimir Foundation. - Krakow : The Sendzimir Foundation, 2014. - 120 p. : il., photo. - (Sustainable development applications; Vol. 5). - ISBN 978-83-62168-03-3.

224. World economy : training manual / ed. by Y. Kozak, A. Gribincea ; Intern.

Economic Relations Department. - 4th ed., rev. and enlarged. - Chişinău : Print-Caro, 2016. - 185 p. - Bibliogr. : p. 182-185 (51 tit.). - ISBN 978-9975-3092-2-6.

225. Zilele Matei Vişniec la Chişinău cu genericul "De la Cehov la Vişneac", 25-28

mar. 2016 / concept, ed. coord. Victoria Cazacu ; Inst. Cultural Român Mihai Eminescu. - Chişinău : S.n., 2016. - 12 p. : il.

226. Znagovan, Alexandru. Tehnologia preparatelor veterinare : indicaţie metodică

pentru cursul opţional / Alexandru Znagovan. - Chişinău : S.n., 2016. - 84, [4] p. - Bibliogr. : p. 42-43 (23 tit.). - ISBN 978-9975-53-608-0.

227. "Адаптацiя завдань i функцiй науковоi бiблiотеки до вимог розвитку цифрових iнформацiйних ресурсiв", мiжнар. конф. Адаптацiя завдань i функцiй науковоi бiблiотеки до вимог розвитку цифрових iнформацiйних ресурсiв : матерiали мiжнар. наук. конф., Кiив, 8-10 жовтня 2013 р. / IiiiiiНАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського, Асоц. Б-к Украiни, Рада дир. б-к та. - Киiв : Б.и., 2013. - 416 с. - ISBN 978-966-02-6956-9.

228. А. П. Александров та украiнська наука : до 110-рiччя вiд дня народження вченого = А. П. Александров и украинская наука / авт.-уклад. : О. С. Онищенко, Л. М. Яременко, С. В. Блиндарук, ... ; редкол. : Б. Е. Платон, ... ; НАН Украiни, Нац. Б-

Page 21: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

ка Украiни iм. В. I. Вернадського. - Киiв : Академперiодика, 2013. - 376, [4] c., [33] л. фот. - ISBN 978-966-360-229-5.

229. Анализ совместимости законодательства Республики Молдова с

европейскими стандартами в сфере равенства и недискриминации / Павел Греку, Надежда Хриптиевски, Юстина Ионеску, ... Centrul de Resurse Juridice din Moldova. - Кишинев : Б.и., 2015. - 224 с. - ISBN 978-9975-310-802.

230. Антологiя "Украiна - Эвропа" / упоряд. О. В. Красовицького. - Харкiв :

Бiбколектор, 2015. - 572, [4] c. - ISBN 978-617-7013-24-1.

231. Балан, В. Сопротивление материалов : метод. руководство для выполнения расчетно-графических работ. Ч. 1 / В. Балан, Н. Святенко ; отв. ред. В. Дулгеру ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Промышленной Инженерии, Механики и Транспорта, Департамент Основы Проектирования Машин. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2016. - 127 с. : ил. - Библиогр. : с. 124 (11 назв.). - ISBN 978-9975-45-428-5.

232. "Бiблiотека. Наука. Комунiкацiя", мiжнар. наук. конф. Бiблiотека. Наука.

Комунiкацiя : матерiали мiжнар. наук. конф.. Киiв, 6-8 жовтня 2015 р. : в 2-х ч.. Ч. 1 / НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського, Асоц. Б-к Украiни, ... ; редкол. : В. I. Попик, ... - Киiв : Б.и., 2015. - 356 c. - ISBN 978-966-02-7706-9.

233. "Бiблiотека. Наука. Комунiкацiя", мiжнар. наук. конф. Бiблiотека. Наука.

Комунiкацiя : матерiали мiжнар. наук. конф.. Киiв, 6-8 жовтня 2015 р. : в 2-х ч.. Ч. 2 / НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського, Асоц. Б-к Украiни, ... ; редкол. : В. I. Попик, ... - Киiв : Б.и., 2015. - 304 с. - ISBN 978-966-02-7337-5.

234. Блiнов, Iгор Вiкторович. Теоретичнi та практичнi засади функцiонування

конкурентного ринку електроенергii / I. В. Блiнов ; НАН Украiни, Iн-т Електродинамiки. - Кив : Наукова думка, 2015. - 214, [2] c. - (Молодi вченi). - Бiблiогр. : с. 210-213 (67 назв.). - ISBN 978-966-00-1519-7.

235. Буйон, Александр. Единственная надежда : обрети истинный смысл жизни /

Александр Буйон. - Кишинев : Источник жизни, 2016. - 125, [3] с. - ISBN 978-9975-53-621-9.

236. В. М. Глушков : минуле, що лине у майбутне : до 90-рiччя вiд дня

народження вченого = В. М. Глушков / упоряд. : Т. Мар'янович ; НАН Украiни. - Киiв : Академперiодика, 2013. - 284, [4] с. : фот. - ISBN 978-966-360-227-1.

237. Вiддiлення лiтератури, мови та мистецтвознавства НАН Украiни : iст.-

бiогр. довiдник / М. Г. Жулинський, ... ; НАН Украiни. - Киiв : Академперiодика, 2015. - 298, [6] c. : портр. - ISBN 978-966-360-298-1.

238. Влах, И. Ф. Международные акты по борьбе с этнической дискриминацией :

сб. междунар. соглашений / авт. и сост. И. Ф. Влах ; коорд. проекта : Е. П. Брик. - Кишинев : Б.и., 2014. - 104 с. - ISBN 978-9975-3000-0-1.

239. Вогонь його серця : спогади про Анатолiя Москаленка / авт.-упоряд. : Ю. В. Бондар ; Нац. Спiлка Журналiстiв Украiни. - Киiв : ДП "Експрес-об"ява", 2014. - 392 с., [16] л. фот. цв. : фот. - Библиогр. : с. 379-389. - ISBN 978-966-97450-0-2.

Page 22: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

240. Вояковський, Дарiуш. Ментальнi кордони в Эвропi без кордонiв / Дарiуш Вояковський. - Друге вид., доп. - Киiв : Нiка-Центр, 2015. - 320 c. - Бiблiогр. : с. 300-315. - ISBN 978-966-521-668-1.

241. Галькевич, Тетяна Анатолiiвна. Украiнський друкований плакат 1950-1964

рокiв з фондiв Нацiональноi Бiблiотеки Украiни iменi В. I. Вернадського : каталог : у 3-х вип.. Вип. 1 / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського. - Киiв : Б.и., 2014. - 421, [3] c. - Бiблiогр. : с. 367-372. - ISBN 978-966-02-7148-7.

242. Гранчак, Тетяна. Бiблотека в iнформацiйному супроводi управлiння

суспiльними процесами : полiтико-комунiкацiйний аспект / Тетяна Гранчак ; НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського. - Киiв : Б.и., 2014. - 182 с. - Бiблiогр. : с. 157-182 (360 назв.). - ISBN 978-966-02-7136-4.

243. Довгань, Олександр Дмитрович. Забеспечення iнформацiйноi безпеки в

контекстi глобалiзацii : теорет.-правовi та органзацiйнi аспекти : моногр. / О. Д. Довгань ; IiiiiiiНац. Акад. Правових Наук УкраIни, Наук.-Дослiдний Iн-т Iнформатики i Права, НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. В. - Киiв : Б.и., 2015. - 386 c. - ISBN 978-966-02-7816-5.

244. Дугин, Александр Гельевич. Евразийская миссия : (программные

материалы) : изд. по случаю заседания Изборского Клуба в Кишиневе, 02 апр. 2016 г. / Александр Гельевич Дугин ; Междунар. Евразийское Движение. - Кишинев : Народный Университет, 2016. - 111 с. - ISBN 978-9975-127-47-9.

245. Загребельний, Павло Архипович. Эвропа-45 : роман / Павло Загребельний ;

Iн-т Лiт. iм. Т. Г. Шевченка НАН Украiни. - Киiв : Сакцент Плюс, 2015. - 607 с. : фот. - ISBN 978-966-8583-98-8.

246. Клименко, Iрина Валентинiвна. Архiв укрiанського мистецтвознавця Б. С.

Бутника-Сiверського (1901-1983) у фондах Iнституту Рукопису Нацiональноi Бiблiотеки Укрiани iменi В. I. Вернадського : бiогр. дослiдження : наук. каталог / Iрина Клименко ; НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. - Киiв : НБУВ, 2015. - 463 c. - ISBN 978-966-02-7599-7.

247. Ковальчук, Галина Iванiвна. Украiнський Науковий Iнститут Книгознавства

(1922-1936) : Г. I. Ковальчук ; НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського. - Киiв : Академперiодика, 2015. - 684, [4] c. - ISBN 978-966-360-299-8.

248. Кодряну, Константин. Компьютерная графика : метод. указания к лаб.

работам / К. Кодряну ; отв. ред. И Стратан ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Энергетики и Электроинженеринга, Каф. Электроэнергетики. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2016. - 94 с. : ил. - Библиогр. : с. 95 (2 назв.).

249. Кониський, О. Я. Тарас Шевченко - Грушiвський : хронiка його життя / О. Я.

Кониський ; упоряд. Валерiя Смiлянська. - Киiв : ТОВ "Видавництво "КЛIО", 2014. - 672 c. - ISBN 978-617-7023-18-9.

250. Кукуста, Денис Олександрович. Мiжелектроннi кореляцii, релятивiстськi й

ангармончнi ефекти у сплавах перехiдних металiв / Д. О. Кукуста, I. М. Мельник,

Page 23: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

В. С. Харченко ; НАН Украiни, Iн-т Металофiзики iм. Г. В. Курдюмова. - Киiв : Наукова думка, 2015. - 301, [2] c. - Бiблiогр. : с. 269-297 (188 назв.). - ISBN 978-966-00-1503-6.

251. Куррикулум диссертации магистра по специальности 222.1.02 "Русский

язык и литература" / сост. : И. А. Ионова ; Славян. Ун-т, Гуманит. Фак., Каф. Славян. Филологии. - Кишинэу : Славянский университет, 2015. - 60 с. - Библиогр. : с. 60 (11 назв.). - ISBN 978-9975-117-30-2.

252. Куссуль, Наталия Николаевна. Анализ рисков чрезвычайных ситуаций на

основе спутниковых данных : модели и технологии / Н. М. Куссуль, С. В. Скакун, А. Ю. Шелестов ; НАН Украины, Гос. Космич. Агентство Украины, Ин-т Космич. Исслед. - Киев : Наукова думка, 2014. - 182, [2] с. - Библиогр. : с. 171-181 (240 назв.). - ISBN 978-966-00-1449-7.

253. Левченко, Олег Григорьевич. Сварочные аэрозоли и газы : процессы

образования, методы нейтрализации и средства защиты / О. Г. Левченко ; НАН Украины, Ин-т Электросварки им. Е. О. Патона. - Киев : Наукова думка, 2015. - 245, [2] с. - Библиогр. : с. 230-244 (247 назв.). - ISBN 978-966-00-1481-7.

254. Литвин, Микола Романович. Проект "Украiна" : Галичина в Украiнськiй

революцii 1917-1921 рр. / Микола Литвин. - Харкiв : "Фолiо", 2015. - 379, [5] c. - ISBN 978-617-7012-04-6.

255. Лось, Валентина Едуардiвна. Унiатська церква на правобережнiй Украiнi

наприкiнцi XVIII - першiй половинi XIX ст. : органзацiйна структура та культурно-релiгiйний аспект / Валентина Лось ; НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського, Iн-т Рукопису. - Киiв : Б.и., 2013. - 297, [3] c. - Бiблiогр. : с. 234-253. - ISBN 978-966-02-6771-8.

256. Майстренко, Анатолий Львович. Формирование структуры композиционных

алмазосодержащих материалов в технологических процессах / А. Л. Майстренко ; под ред. Н. В. Новикова ; НАН Украины, Ин-т Сверхтвердых Материалов им. В. Н. Бакуля. - Киев : Наукова думка, 2014. - 341, [3] с. : ил. - Библиогр. : с. 322-338 (409 назв.). - ISBN 978-966-00-1441-1.

257. Международной Ассоциаций Академий Наук - 20 лет / авт.-сост. : Ф. В.

Мачулин, В. Л. Богданов, А. П. Ульяненко, А. В. Бахонский ; НАН Украины. - Киев : Академпериодика, 2013. - 314, [2] с., [59] л. фот. - Бiблiогр. : с. 304-306 (44 назв.). - ISBN 978-966-360-232-5.

258. Мензатюк, Зiрка. Дива украiнських храмiв / Зiрка Мензатюк. - Чернiвцi :

"Букрек", 2015. - 119 c. : ил. - Библиогр. : с. 117 (15 назв.). - ISBN 978-966-399-671-4.

259. "Михаило-Архангельские чтения", междунар. науч.-практ. конф. Михаило-Архангельские чтения : сб. материалов 10-й междунар. науч.-практ. конф., Рыбница, 17 нояб. 2015 г. / Приднестр. Гос. Ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий Фил. ПГУ им. Т. Г. Шевченко ; гл. ред. Л. К. Скодорова. - Рыбница : Б.и., 2015. - 514, [2] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-3081-5-1.

Page 24: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

260. Михайлюк, Вiктор Олексiйович. Постоптимальный аналiз та наближенi

алгоритми реоптимiзацii для задач дискретного програмування / В. О. Михайлюк, I. В. Сергiенко ; НАН Украiни, Iн-т Кiбернетики iм. В. М. Глушкова. - Киiв : Наукова думка, 2015. - 245, [2] c. - Бiблiогр. : с. 234-244 (165 назв.). - ISBN 978-966-00-1504-3.

261. Мурариу, Кэтэлина. Лес в контексте устойчивого развития : учеб. материал

для преподавателей и обучающихся / Кэтэлина Мурариу, Раду Мелу ; коорд. : Антоанела Костеа, Костел Букур. - Кишинэу : Capatina-Print, 2016. - 65 с. : ил. - Библиогр. : с. 65. - ISBN 978-9975-3135-2-0.

262. Нанофотокатализ / А. И. Крюков, А. Л. Строюк, С. Я. Кучмий, В. Д.

Походенко ; НАН Украины, Ин-т Физ. Химии им. Л. В. Писаржевского. - Киев : Академпериодика, 2013. - 616, [2] с. - Библиогр. : с. 481-607 (2369 назв.). - ISBN 978-966-360-248-6.

263. Наука Украiни у свiтовому iнформацiйному просторi . Вип. 11 / НАН

Украiни ; гол. ред. Я. С. Яцкiв. - Киiв : Академперiодика, 2015. - 156, [2] с. - Бiблiогр. в конце ст. - ISBN 978-966-360-294-3.

264. Наукова перiодика Украiни та бiблiометричнi дослiдження / Л. Й. Костенко.

О. I. Жабiн, Е. О. Копанева, Т. В. Симоненко ; НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського. - Киiв : Б.и., 2014. - 211, [1] c. - Бiблiогр. : с. 182-208 (26 назв.). - ISBN 978-966-02-7198-2.

265. Недерица, Александру. Особенности организации финансового управления

и бухгалтерского учета в некоммерческих организациях : практ.-метод. руководство / Александру Недерица, Татьяна Присакар. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Кишинэу : ''Cu drag'' SRL, 2015. - 384 с. - ISBN 978-9975-3126-1-5.

266. Нэш, Энди. Евангелие от Матфея / Энди Нэш. - Кишинэу : Источник жизни,

2016. - 187, [5] с. - (Пособие по изучению Библии в Субботней школе ; 2 квартал 2016 года). - ISBN 978-9975-53-617-2.

267. Нэш, Энди. Евангелие от Матфея / Энди Нэш. - Кишинэу : Источник жизни,

2016. - 279, [10] с. - (Пособие по изучению Библии в Субботней школе c комментариями для учителей ; 2 квартал 2016 года). - ISBN 978-9975-53-618-9.

268. Общая теория относительности : признание временем / А. Н.

Александров, И. Б. Вавилова, В. И. Жданов, ...НАН Украины, Гл. Астрон. Обсерватория. - Киев : Наукова думка, 2015. - 329. [2] с. - Библиогр. : с. 291-322. - ISBN 978-966-00-1497-8.

269. Орел, Лiдiя. Украiнська родина : обрядi i градицii : до 200-лiття вiд дня

нарождення Тараса Григоровича Шевченка / Лiдiя Орел. - Кив : Видавництво iменi Олени Телiги, 2015. - 510, [2] с., [22] л. ил., фот. - ISBN 978-966-355-121-0.

270. Пальчук, Валентина. Бiблотеки в iнформацiйно-аналiтичному забезпеченнi

органiв державноi влади : моногр. / В. Пальчук ; НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського. - Киiв : Б.и., 2014. - 280 с. - Бiблiогр. : с. 254-280 (261 назв.). - ISBN 978-966-02-7496-9.

Page 25: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

271. Панько, Виктор Дмитриевич. Музыканты нашего края / Виктор Панько. -

Бельцы : Б.и., 2016. - 271 с. : фот. - ISBN 978-9975-132-53-4.

272. Парфентьев, Борис. Жанры аналитической и художественной тележурналистики : учеб.-метод. пособие / Б. А. Парфентьев ; Молд. Гос. Ун-т, Факультет Журналистики и Коммуникативных Наук, Департамент Радио и Телевидения. - Кишинэу : CEP USM, 2016. - 102 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-71-760-1.

273. Подготовка к успеху : от понимания - к управлению : тренинговый курс :

метод. комплекс по развитию целостного характера у уч-ся 9-12 кл. / Вениамин Сазонов, Надежда Время, Игорь Сырбу, Сергей Прокопов. - Кишинев : Б.и., 2016. - 450 с. - ISBN 978-9975-53-619-6.

274. "Позаботься обо мне. Я хочу жить!" : руководство для родителей. -

Кишинев : Б.и., 2016. - 43, [1] с. : ил.

275. Попович, Мирослав Владимирович. Кровавый век / Мирослав Попович. - Киев : Кордон, 2015. - 990, [2] с. : фот. - ISBN 978-966-97331-3-9.

276. Попович, Мирослав Володимирович. Бути людиною / Мирослав Попович. -

Киiв : Вид. дiм "Киево-Могилянська академiя", 2013. - 224 с. - ISBN 978-966-518-635-9.

277. Проблеми дiагностики реальних напiвпровiдникових кристалiв / П. I.

Баранський, О. Э. Беляев, Г. П. Гайдар. ... ; НАН Украiни, Iн-т Фiзики Напiвпровiднмикiв iм. В. Э. Лашкарьова. - Киiв : Наукова думка, 2014. - 461, [3] с. : ил. - Бiблiогр. : с. 408-457 (829 назв.). - ISBN 987-966-00-1326-1.

278. Проблеми суспiльноi безпеки в процесi розвитку соцiальних мереж / В

Попик, В. Горовий, О. Онищенко. ... ; НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського. - Киiв : Б.и., 2015. - 200 с. - ISBN 978-966-02-7793-9.

279. Производственная практика, итоговая аттестация, разработка, оформление,

подготовка квалификационных работ : метод. указ. для студ. направления "Экономика", профиль "Финансы и кредит" / сост. Ю. М. Сафронов, И. В. Толмачева, Т. Ф. Юрова ; Приднестровский Г. - Тирасполь : Б.и., 2016. - 87 с. - Библиогр. : с. 58-60 (48 назв.). - ISBN 978-9975-3125-3-0.

280. Производство черешни : технол. пособие / Линн Лонг, Анание Пештяну,

марлен Лонг, Еуджениу Гудумак. - Кишинэу : Б.и., 2016. - 260 с. : ил. - Библиогр. : с. 237-240 (89 назв.). - ISBN 978-9975-87-068-9.

281. Развитие регионов как фактор укрепления единства и целостности

государства : Экономика и социология. Педагогика. Вып. 6 / Приднестр. Гос. Ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий Фил. ПГУ им. Т. Г. Шевченко ; гл. ред. : Л. К. Скодорова. - Рыбница : Рабницкий фил. ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2016. - 136 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-3081-7-5.

Page 26: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

282. Роздобудько, М. В. Що розповiдають та приховують археологiчнi пам'ятки / М. В. Роздобудько ; НАН Украiни. - Киiв : Академперiодика, 2015. - 301, [2] c. : ил. - (Наука для всiх). - Бiблiогр. : с. 298-299. - ISBN 978-966-360-297-4.

283. Руiна / упоряд. О. I. Гуржiй. - Киiв : Видавництво гуманiтарноi

лiтератури, 2015. - 429, [3] c. - ISBN 978-966-1572-10-1.

284. Рукописна та книжкова спадщина Украiни : археогр. дослiд. унiкальних архiвних та бiбл. фондiв. Вип. 18 / НАН Украiни, Нацiональна Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського, Iн-т Рукопису ; вiдп. ред. Л. А. Дубровiна. - Киiв : Б.и., 2014. - 652 с. - Бiблiогр. в конце ст. - ISBN 978-966-02-7468-6.

285. Свiтова економiчна криза : причини, наслiдки, шляхи подолання :

бiблiогр. покажчик (2008-2012) / уклад. : Т. В. Добко, ... ; НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського. - Киiв : Б.и., 2015. - 550 c. - ISBN 978-966-02-7790-8.

286. Сергацкова, Екатерина. Война на три буквы : хроника противостояния в

репортажах и свидетельствах очевидцев / Екатерина Сергацкова, Артем Чапай, Владимир Максаков. - Харьков : "Фолио", 2015. - 380, [4] с. - ISBN 978-966-03-7231-3.

287. Скляренко, Валентина Маркiвна. Украiнськi традицii i звичаi : для дiтей

серед. шк. вiку / В. М. Скляренко. - Харкiв : Бiбколектор, 2015. - 317, [3] c. : ил. - ISBN 978-617-7013-31-9.

288. Слово о Плъку Игореве, Игоря сына Святъславля, внука Ольгова. - Слово

про Игорiв похiд. - Пiслямова / упоряд. М. Т. Рильський. - Киiв : Вид. ТОВ "Артикул.нет", 2015. - 183, [3] с. - ISBN 978-966-97492-1-5.

289. Спорыш, Наталия. История мировой литературы. Литература Античности :

учеб. пособие / Наталия Спорыш ; Молд. Гос. Ун-т, Факультет Иностр. Яз. и Литератур, Департамент Мировой Лит. и Сравнительного Литературоведения. - Кишинев : CEP USM, 2016. - 152 с. - Библиогр. : с. 144-149 (80 назв.). - ISBN 978-9975-71-754-0.

290. Стан виконання в Украiни положень "Порядку денного на XXI столiття"(

2002-2012) / Л. Г. Руденко, Б. В. Буркинський, Г. П. Галушкiна. ... ; НАН Украiни, Iн-т Географii. - Киiв : Академперiодика, 2014. - 358 c. - Библиогр. : с. 347-355 (168 назв.). - ISBN 978-966-360-264-6.

291. Степовик, Дмитро. Необароко : iкони Олександра Охапкiна / Дмитро

Степовик. - Киiв : Вид. iм. Олени Телiги, 2015. - 416 c., [88] л. ил. - ISBN 978-966-355-120-3.

292. Степченко, Ольга Петрiвна. Архiвна спадщина П. Я. Стебницького у фондах

Iнституту Рукопису Нацiональноi Бiблiотеки Украiни iменi В. I. Вернадського : каталог / О. П. Степченко ; НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського, Iн-т Рукопису. - Киiв : Б.и., 2014. - 461, [3] c. - ISBN 978-966-02-7109-0.

293. Стой! Опасно для жизни : учеб. пособие по предупреждению рискованного

поведения у уч-ся 9-12 кл.. Кн. 1. Для учителя / Вениамин Сазонов, Сергей

Page 27: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

Прокопов, Евгений Катранжи, Сергей Якименко. - Кишинэу : Б.и., 2015. - 55, [7] с. - (Поколение будущего). - ISBN 978-9975-3029-5-1.

294. Технологii розвитку i захисту нацiонального iнформацiйного простору / В.

Горовий, О. Онищенко, Ю. Половинчак, ... ; НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського. - Киiв : Б.и., 2015. - 294, [2] c. - Бiблiогр. в конце разд. - ISBN 978-966-02-7736-6.

295. Украiна - европейська краiна : використанi факсимiльнi копii рiдкiсних iст.

док. / авт.-уклад. Сергiй Чайковський ; Нац. Музей Iсторii Украiни. - Киiв : Вид. ТОВ "Балтiя Друк", 2015. - 119, [5] c. : iл., фот. - ISBN 978-611-516-002-0.

296. Украiна Incognita / упоряд. : Володимир Панченко, Сергiй Махун, Iгор

Сюндуков ; за загальною ред. Лариси Iвшиноi. - Видання съеме, стер. - Киiв : Вид. ТОВ "Украiнська прес-група", 2015. - 396, [4] c. : ил. - (Бiбл. газеть "День"). - ISBN 978-966-8152-68-9.

297. Украiна неповторна : фотоальбом / фот. : Юрiй Бусленко, ... - Киiв : Вид.

ТОВ "Балтiя-Друк", 2015. - 111 c. : фот. - ISBN 978-966-8137-78-5.

298. Украiна Тараса Шевченка / упоряд. : Р. В. Маньковська, В. М. Мельниченко. - Харкiв : "Фолiо", 2014. - 572, [2] c., [20] л. фот., ил. - Бiблiогр. : с. 538-570 (670 назв.). - ISBN 978-966-03-6759-3.

299. Украiнське козацтво / авт.-уклад. Борис Черкас. - Киiв : ТОВ "Балтiя Друк",

2015. - 197, [3] c. : фот. - Библиогр. : с. 199-200. - ISBN 978-611-516-006-8.

300. Финансовый мененджмент : практикум / сост. И. В. Толмачева ; Приднестровский Гос. Ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. Факультет, Кафедра "Финансы и кредит". - Тирасполь : Б.и., 2016. - 71 с. - Библиогр. : с. 47 (11 назв.). - ISBN 978-9975-3125-2-3.

301. Цуркан, Василий Александрович. Справочник по обеззараживанию воздуха

в лечебно-профилактических учреждениях / Василий Александрович Цуркан. - Бэлць : Б.и., 2015. - 113 с. - Библиогр. : с. 108-113 (57 назв.). - ISBN 978-9975-132-47-3.

302. Чуприна, Леонiд Андрiйович. Оперативна iнтернет-iнформацiя в

iнформацiйно-аналiтичнiй дiяльностi бiблiотек Украiни : моногр. / Л. Чуприна ; НАН Украiни, Нац. Б-ка Украiни iм. В. I. Вернадського. - Киiв : Б.и., 2014. - 207, [1] c. - ISBN 978-966-02-7260-6.

303. Шевченко, Тарас Григорович. Мала книжка ("захалявна") : факс.

вiдтворення автографiв поезiй 1847-1850 рокiв / Тарас Шевченко ; НАН Украiни, Iн-т Лiт. iм. Т. Г. Шевченка. - Киiв : "Веселка", 2014. - 951 с. - ISBN 978-966-01-0598-0.

304. Шиллинг, В. Сверхплотная материя : образование галактик и звезд / В.

Шиллинг. - Кишинэу : Б.и., 2016. - 133 с. : ил. - (Есть идея). - Библиогр. : с. 128-131 (31 назв.). - ISBN 978-9975-53-604-2.

Page 28: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Biblioteca Ştiinţifică …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201604... ·  · 2016-05-16Catedra Gândire Economică, Demografie,

305. Шкандрiй, Мирослав. Модернiсти, марксисти i нацiя : укр. лiт. дискусiя 1920-х рокiв / Мирослав Шкандрiй. - Вид. друге. - Киiв : Нiка-Центр, 2015. - 382, [2] c. - ISBN 978-966-521-669-8.

306. Яцкiв, Ярослав Степанович. Наука i культура Украiни : долаючи кордони /

Я. С. Яцкiв, М. Г. Железняк, I. Ю. Iзотова ; НАУ УкраIни, Iн-т Енцикл. Дослiджень. - Киiв : Академперiодика, 2014. - 172, [4] с., [35] л. фот. - ISBN 978-966-360-277-6.