Achizitii Noi 06 2014

download Achizitii Noi 06 2014

of 12

 • date post

  07-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Achizitii Noi 06 2014

 • 8/20/2019 Achizitii Noi 06 2014

  1/27

 • 8/20/2019 Achizitii Noi 06 2014

  2/27

  13. Armatele imperiale austro-ruse "i romFnii la 14-14 ( documente militare. 5ol. 2. orespondenţa "i rapoarte militare H Bhe imperial austro-russian armies and the romanians 14-14 ( militarI documents & ed. coord. ( 7la osma ' vol. $ntocm. ( 7la osma* Anela ,ticalin-olin* 6aniela 6ete"an* ... ' trad. ( )oria osma ' Acad. RomFn!. - luG-+apoca ( Aronaut * 201%. - %33 p. - >/storie. 6ocumente. M!rturii?. - /,+ -%-10-442-.

  1. Arseni* Ale;andru. 7alitatea "i universalitatea drepturilor #undamentale ale omului - principii edi#icatoare

  ale statului de drept "i democratic ( probleme teoretice "i practice actuale ( monor. & Ale;andru Arseni*onstantin Clteanu ' 8niv. de ,tat din Moldova* 14 tit.?. - /,+ -3-114--.

  1. Asociaţia Moa"elor din Republica Moldova* con#. naţ. >2014 ' hi"in!u?. Materialele on#erinţei +aţional! a moa"elor din Republica Moldova. - hi"in!u ( ,.n.* 2014. - 4% p.

  1. aGura* Budor. ,istemul subvenţionat de asiurare a riscurilor $n aricultur! ( >hid metodoloic? & Budor 

  aGura ' Acad. de Ştiinţe a Moldovei* /nst. +aţional de ercet. 7conomice. - hi"in!u ( /+7* 2014. -  p.- iblior. ( p. 2-2 >1% tit.?. - /,+ -3-%2-1-0.

  20. almu"* =avel. ...,cripta manent... ( contribuţii de istoriora#ie literar! & =avel almu". - /a"i ( Bipo Moldova* 2014. - %0 p. - >Cpera omnia?. - iblior. ( p. %. - /,+ -0-3-44-0.

  21. anas-JorniaE* Beresa. ArEadia i zlo* milosc i smierc* czIli o literacEich antItezach D poezGi possEieG Renesansu i aroEu & Beresa anas-JorniaE ' =olsEa AEad. +auE - Cddzial D JatoDicach* JomisGa )istorIcznoliteracEa. - JatoDice ( AencGa ArtIstIczna =ARA Kenon 6IrszEa* 2011. - 0 p. - >,potEania z literatura' 4?. - iblior. ( p. -. - /,+ -%-3-4-1.

  22. ardan* 5eaceslav. =roramul practicii tehnico-economice pentru anul // de studii* ol. 8niversitas. ,er. Bheoloia socialis' +r. 1?. - iblior. ( p. 21-2. - /,+ -%-3-342-3.

 • 8/20/2019 Achizitii Noi 06 2014

  3/27

  2. eGan* 6oina. ntroducere $n spectroscopia atomic! ( note de curs "i laborator & 6oina eGan. - ucure"ti ( 7d. 8niversit!ţii din ucure"ti* 2012. - 1% p. - iblior. ( p. 1%3 >10 tit.?. - /,+ -0-1-0213-.

  2. eGan* Cctavian. 7lemente de teoria securit!ţii criminoloice private ( >material didactic? & Cctavian eGan* 5aleriu uGor ' /nst. de Şt. =enale "i riminoloie Aplicat!. - hi"in!u ( 7= 8,M* 2014. -  p. - iblior. ( p. %-3 >44 tit.?. - /,+ -3-1-4-%.

  %0. encheci* Mihail. ,isteme automate de comunicare "i alarmare( curs de preleeri & Mihail encheci* 9alinaapra* Mihail apra ' 8niv. Behnic! a Moldovei*  tit.?.

  %1. ibliora#ia relaţiilor literaturii romFne cu literaturile ,r!ine $n periodice ( >11-144?. 5ol.  & A.-M. rezuleanu* /. Mih!il!* 5. +iscov* ... ' pre#. de 6. 9riorescu ' Acad. RomFn!* /nst. de /st. "i Beorie Lit. :9. !linescu:. - ucure"ti ( ,aeculum /.C.* 200. - 2 p. - /,+ -%-42-134-.

  %2. ibliora#ia relaţiilor literaturii romFne cu literaturile ,r!ine $n periodice ( >11-144?. 5ol. 10 & A.-M. rezuleanu* /. Mih!il!* 5. +iscov* ... ' pre#. de 6. 9riorescu ' Acad. RomFn!* /nst. de /st. "i Beorie Lit. :9. !linescu:. - ucure"ti ( ,aeculum /.C.* 200. - 42% p. - /,+ -%-42-22-%.

  %%. $rsan* 7lena. omunicarea asertiv! ( hid metodoloic & 7lena $rsan ' 8niv. =edaoica de ,tat :/on

  reana. - hi"in!u ( ,.n.* 201%. - 143 p. - iblior. ( p. 121-1%0 >4 tit.?. - /,+ -3-4-1%-%. %4. odan Cprea* )ela. Relatinizarea limbii romane ( privire enerala ( acceptii* delimit!ri* aspecte & )ela

  odan Cprea. - ucure"ti ( 7ditura 8niversit!ţii din ucure"ti* 2011. - %%0 p. - iblior. ( p. %1-%2. - /,+ -0-1-0014-4.

  %3. oia* 7lena Andreea. /mainea ,tatelor 8nite ale Americii $n cultura romFneasc! din Bransilvania pFn! la =rimul R!zboi Mondial & 7lena Andreea oia. - luG-+apoca ( 7d. Bheoloia?. - iblior. ( 41-42 "i $n notele de subsol. - /,+ -%-10-2%-2.

  %. ostan* /na. urriculum la disciplina :6rept locativ: & Ana ostan ' 8niv. Behnic! a Moldovei* 100-14? ( abordare din perspectiva socioloiei neoclasice & Marin 5. urcea. - ucure"ti ( 7d. 8niversit!ţii din ucure"ti* 201%. - 233 p. - iblior. ( p. 24-233. - /,+ -0-1-0%04-.

  4%. alendar +aţional 2014 & 5aleria Matvei* +atalia-Maria Şveţ* Madlena =usca"u* ... ' col. red. ( =etru ,oltan* ... ' ibl. +aţ. a Rep. Moldova. - hi"in!u ( ,.n.* 2014. - % p. ( portr.

  44. :alitatea $nv!ţamFntului la chimie( Realiz!i "i perspective:* con#."t.-metodic!. on#erinţa "tiinţi#ico- metodic! :alitatea $nv!ţ!mFntului la chimie( realiz!ri "i perspective:* ,erie nou!* 7d. 1-a* 1 mai 2014*

 • 8/20/2019 Achizitii Noi 06 2014

  4/27

  hi"in!u com. de or. ( 5iorica 9ladchi* ... ' 8niv. de ,tat din Moldova* pentru studenţii anului // de studii* secţia zi "i cu #recvenţa redus!* ,pecialit!ţile( :Merceoloie "i omerţ:* :Behnoloia "i Manaementul Alimentaţiei =ublice* :Burism:? & 5alentina alma" ' A,7M*

 • 8/20/2019 Achizitii Noi 06 2014

  5/27

  0. iobanu* 5italie +. +ABC parteneriat pentru pace ( Republica Moldova ( >studiu "i documente? & 5italie +. iobanu* +atalia odreanu* 9heorhe alan ' Min. Ap!r!rii al Rep. Moldova* entrul de ultur! "i /storie Militar!* Acad. Militar! a 12 tit.?. - /,+ -3--%-4.

  . olţun* 9heorhe.

 • 8/20/2019 Achizitii Noi 06 2014

  6/27

  . reţu* /na. Manaementul strateic ( note de curs & /na reţu* Ala Cberst ' 8niv. Behnic! a Moldovei* 3 tit.?. - /,+ -3-114-0-.

  3. urriculum la disciplina :6rept privat romFn: ( Npentru studenţii 8niv. ooperatist-omerciale din

  MoldovaO & elab. ( Lilioana iubuc ' MCL6CC=* 8niv. ooperatist-omercial!din Moldova. - hi"in!u (8M* 2014. - 20 p. - iblior. ( p. 20 >14 tit.?. - /,+ -3-114-3-2.

  . urriculum la disciplina :6rept procesual civil: >patrea enerala? ( Npentru studenţii 8niv. ooperatist- omerciale din MoldovaO & elab. ( Liliana 6andara ' MCL6CC=* 8niv. ooperatist-omercial! din Moldova. - hi"in!u ( 8M* 2014. - % p. - iblior. ( p. 2-%. - /,+ -3-114--1.

  . urriculum la disciplina :6rept procesual civil: >patrea speciala? ( Npentru studenţii 8niv. ooperatist- omerciale din MoldovaO & elab. ( Liliana 6andara ' MCL6CC=* 8niv. ooperatist-omercial! din Moldova. - hi"in!u ( 8M* 2014. - %1 p. - iblior. ( p. 24-%1. - /,+ -3-114-1-4.

  . urriculum la disciplina :6reptul a#acerilor: ( Npentru studenţii 8niv. ooperatist-omerciale din MoldovaO & elab. ( Liliana 6andara* 6aniela 4% tit.?. - /,+ -3-114-0-.

 • 8/20/2019 Achizitii Noi 06 2014

  7/27

  %. urriculum la disciplina :Manaementul comparat: ( Npentru studenţii 8niv. ooperatist-omerciale din MoldovaO & elab. ( Mariana ,molevscaia ' MCL6CC=* 8niv. ooperatist-omercial! din Moldova. - hi"in!u ( 8M* 2014. - 2 p. - iblior. ( p. 2 >%% titl.?. - /,+ -3-114-3-%.

  4. urriculum la disciplina :Manaementul serviciilor: ( Npentru studenţii 8niv. ooperatist-omerciale din MoldovaO & elab. ( laudia Melinte* Mariana ,molevscaia ' MCL6CC=* 8niv. ooperatist-omercial!

  din Moldova. - hi"in!u ( 8M* 2014. - 13 p. - iblior. ( p. 13 >24 tit.?. - /,+ -3-114--0. 3. urriculum la disciplina :Mediul european de a#aceri: ( Npentru studenţii 8niv. ooperatist-omerciale din

  MoldovaO & elab. ( ,imion Moraru ' MCL6CC=* 8niv. ooperatist-omercial! din Moldova. - hi"in!u ( 8M* 2014. - 14 p. - iblior. ( p. 1%-14 >23 tit.?. - /,+ -3-114--4.

  . urriculum la disciplina :Merceoloia produselor din carne de pe"te: ( Npentru studenţii 8niv. ooperatist- omerciale din MoldovaO & elab. ( Marcela hihai ' MCL6CC=* 8niv. ooperatist-omercial! din Moldova. - hi"in!u ( 8M* 2014. - 2 p. - iblior. ( p. 2-2 >2% tit.?. - /,+ -3-114-2-0.

  . urriculum la disciplina :Microbioloia eneral!: ( Npentru studenţii 8niv. ooperatist-omerciale din MoldovaO & elab. ( Laurenţia Artiomov ' MCL6CC=* 8niv. ooperatist-omercial! din Moldova. - hi"in!u ( 8M* 2014. - 1 p. - iblior. ( p. 1. - /,+ -3-114--%.

  . 6av