Accidentele Vasculare La Tineri

of 27 /27
Click to edit Master subtitle style 5/13/12  ACCIDENTELE VASCULARE L A COPIL I ADUL TUL Ș  T ÂN R Ă IGOR CRIVORUCICA

Embed Size (px)

Transcript of Accidentele Vasculare La Tineri

Page 1: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 1/27

Click to edit Master subtitle style5/13/12

 

ACCIDENTELE

VASCULARELA COPIL I ADULTULȘ TÂN RĂ

IGOR CRIVORUCICA

Page 2: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 2/27

5/13/12

Sunt descrise peste 70 de cauze diferitesau poten iali factori de risc pentru AVCț

la adultul tîn r i copil.ă ș

Morbiditatea cu AVC în aceast grupă ăeste de 2,5 cazuri la 100000 copii pe an.

AVC ischemic la persoane tinere (15-40

ani) cuprinde 4%-13% din toate AVC-urile.

Page 3: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 3/27

5/13/12

Cauze pentru AVC la copil ișadultul tîn r sunt:ă

embolismul cardiac,

vasculopatiile cerebrale neaterosclerotice,

disec iile arteriale cervicocerebrale,ț

afec iuni traumatice cerebrovasculare,ț

boala Moyamoya,

displazia fibromuscular ,ă

vasculitele cerebrale,

infarctul din migrene i alte afec iuni ceș ț

evolueaz cu vasospasm,ă

hi ercoa ulabilitatea rimar sau secundară ă

Page 4: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 4/27

5/13/12

AVC la adultul tîn r i copilă șpoate fi clasificat în:

AVC iscemic

AVC hemoragic

intracranian Intraventricular

subarahnoidian

Page 5: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 5/27

5/13/12

Anamneza poate sugera:

1. o cauzăvascular :ă

aterosclerotică

fumat

HTA

Hiperlipidemie

Diabet zaharat

Radioterapie

disectia

Page 6: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 6/27

5/13/12

Etiologie cardiacă

abuz de droguri

tromboza venoasăprofundă

murmur cardiac(cardiomiopatie

hipertrofic )ă înlocuire de valve

cancer

transplant medular

Page 7: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 7/27

5/13/12

Etiologie hematologic :ă

sikle cell disease

tromboz venoas profundă ă ă

livedo reticularis

transplant medular

Page 8: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 8/27

5/13/12

alte situa iiț

cefalee recurent utilizarea deăcontraceptive orale

alcoolism

boal febril recent (în ultima s pt mîn )ă ă ă ă ă ăsau infec ie sistemicț ă

sarcina

infec ie HIV sau SIDAț

istoric familial de AVC, tromboz , avortăspontan sau infarct miocardic prematur

pierderea auzului

Page 9: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 9/27

5/13/12

Din punct de vedere etiologic, dac laăvîrstnic, peste 60-70% dintre AVC sedatoreaz aterosclerozei de vase mari,ă

emboliei cardiace i ictusurilor lacunare,ș la tineri, peste 40% dintre AVC se

datoreaz unor cauze rare, care pot fiădiferite în raport de zona geografică(unde se g sesc factori de riscătradi ionali) i de studiile efectuate.ț ș

Page 10: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 10/27

5/13/12

ETIOLOGIA

Etiologia AVC ischemic la pacientul tîn răpoate fi evaluat în raport de studiileăluate în considerare:

ateroscleroza vaselor mari boli neaterosclerotice cu afectarea

vaselor mici

embolii cardiace boli hematologice

contraceptive orale

Page 11: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 11/27

5/13/12

Ateroscleroza vaselormari

doar 7-30% dintre pacien ii peste 50 deț

ani au ateroscleroza dovedit ca fiindăcauza de AVC ;

sub 30 de ani aceast cauz esteă ăestimat la mai pu in de 2%.ă ț

 Trebuie evitat atribuirea AVC-uluiă

aterosclerozei doar pentru c pacientulăare o serie de factori de risc.

Majoritatea adul ilor tineri cuț

ateroscleroz precoce posed i factori deă ă ș

Page 12: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 12/27

5/13/12

Boli neateroscleroticeVasculopatiile neaterosclerotice sunt o categorie de afec iuniț

heterogene care se reg sesc la tineri în propor ie de 30-50%.ă ț

Aici pot fi incluse, în func ie de definirea lor, multe afec iuni,ț ț

cum ar fi:

Boala Takayasu

Displazia fibromusculară

Disec ia de artere cerebraleț Formele idiopatice sau secundare de

Moyamoya

Boli ereditare: hiperhomocisteinemia,CADASIL, boala Fabry, MELAS

Page 13: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 13/27

5/13/12

Arteriopatii inflamatorii

Angeite izolate ale SNC

Boli sistemice

artrita reumatoidă

lupus eritematos sistemic

sclerodermia

sindromul Sjogrenpolimiozita

purpura Henoch-Schonlein

poliarterita nodoasă

Page 14: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 14/27

5/13/12

 pot fi implicate în ischemiile

cerebrale la tinerineuroborelioza

sifilis meningovascular

HIV

Infec ii fungiceț

 Tuberculoză

NeurocisticercozaHerpes zoster

Meningite bacteriene

Pneumonie cu Chlamidia

Page 15: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 15/27

5/13/12

auze e em o e car acA. Surs cardiac probabilă ă ă

Endocardită

Fibrila ie atrialț ă

Infarct miocardic recent

Segment miocardic achinetic

Cardiomiopatie dilatativă

 Tromb sau tumor intracardiacă ă

Vegeta ii valvulare (inclusiv endocarditaț

trombotic nebacterian )ă ă

Proteze valvulare

unt drea ta-stîn a cu tromboz venoasă ă

Page 16: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 16/27

5/13/12

B. Surs cardiac posibilă ă ă

prolaps de valv mitrală ă

flutter atrial

hipertrofie ventricular stîngă ă

segment miocardic hipochinetic

defect septal atrial izolat sau foramen ovalepatent (f r tromboz venoas asociat ).ă ă ă ă ă

calcificarea inelului mitral

stenoza aortic calcificată ă

aneurism al sinusului Valsalva

Page 17: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 17/27

5/13/12

 cauzatoare de AVC-uri

ischemice sikle cell disease

boala hemoglobinei SC

policitemia vera disglobulinemia

leucoaglutinarea

trombocitoza purpura trombotic trombocitopenică ă

(antrenarea sporit a trombocitelor înă

formarea sistemic difuz aă ă

Page 18: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 18/27

5/13/12

Abuz de droguri

Drogurile în exces pot determina AVCischemic:

heroina

amfetamina

cocaina

excesul de simpatomimetice (fenil

propanolamina, efedrina, pseudoefedrina,fenciclidina, dietilamida acidului lisergicmarihuana, alcool)

ec un e cere rovascu are n use eț

Page 19: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 19/27

5/13/12

ec un e cere rovascu are n use ețmedicamente au mai multe mecanisme

de ac iuneț

tulbur ri secundare medica ieiă ț

-aritmii cardiace

-hipertensiune

-hipotensiune

sc derea fluxului sangvin cerebrală

tulbur ri hemoreologiceă

vasculite cerebrale

vasospasm

tromboembolii

S b t t t t fț

Page 20: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 20/27

5/13/12

Substan e terapeut ce care pot f ț

implicate în afec iuniț

cerebrovasculare (Jain 2001)Allopurinol

Androgeni

Antiagregante plachetare: aspirina

Antineoplazice

Antipsihotice: risperidon L-asparaginaze

Metotrexat

Interferoni

Beta-blocan iț

Blocan i ai canalelor de calciuț

Citokine: interleukin-2

Decongestionan i con inînd pseudoefedrinț ț ă

Doxazosin

Page 21: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 21/27

5/13/12

Migrena

AVC-ul este în mod excep ional oț

complica ie a migrenei.ț

Inciden a AVC ischemic asociat migrenei laț

tineri f r al i factori de risc decelabili esteă ă țsub 1,5 la 100000 pe an.

Subtipurile de migren care au un riscăcrescut sunt: migrena tipic cu aură ăprelungit , migrena familial hemiplegic ,ă ă ămigrena oftalmoplegic .ă

Page 22: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 22/27

5/13/12

-ischemic (adaptare dup Stern iă ș

Witik, 1994)

Cancer

Emboli tumorali

Angioendoteliomatoza malignă

Boli ereditare

Neurofibromatoza Leukoencefalopati

a autosomaldominant cuă

multiple infarcte

C ldura excesiv (în cazul asocierii unor factoriă ă

Page 23: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 23/27

5/13/12

C ldura excesiv (în cazul asocierii unor factoriă ăfavorizan i). Factorii favorizan i pentru AVC ischemicț ț

precipitat de c ldur :ă ă

Vîrstele extreme: copii i vîrstniciț

 Îmbr c minte groas i impermeabil , careă ă ă ș ă împiedic pierderea de c ldur , neadecvată ă ă ă

temperaturii mediului Expunerea prelungit la c ldur i umiditateă ă ă ș

Aglomera ii (efectul pinguinului)ț

Lipsa adapt rii la c ldură ă ă

Factorii genetice care implic genele ceăcodific citokine i proteine implicate înă ș

ocul termicș

C d h i

Page 24: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 24/27

5/13/12

 Cauze de hemoragieintracranian la tineriă

 Traumatisme

Anevrisme

congenitale anevrisme

intracranienefamiliale cu

transmitereautosomală

micotice

Malforma iiț

Page 25: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 25/27

5/13/12

 al AVC-ului la pacientul

tîn ră

Exist mai multe condi ii care pot evoluaă ț

cu un deficit neurologic focal, cu debutbrusc, ce pot simula un AVC la vîrsta

tîn r :ă ă scleroza multiplă

tulbur ri metabolice: hipo iă ș

hiperglicemie epilipsia: crizele focale

tumori cerebrale

hematoame subdurale

Page 26: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 26/27

5/13/12

 În cadrul CN PMU sec iei de Boli Cerebro-Ș ț

Vasculare, a fost efectuat studiul pe bazaanalizei datelor a 217 pacien i cu vîrstaț

cuprins între 18-55 ani, trata i înă țCN PMU în perioada anilor 2006-2007:Ș

 Factorii de risc la persoanele tinerecu infarct cerebral. Acad. StanislavGroppa, conf. Eremei Zota, CristinaGaberi.

Catedra de Neurologie,

Neurochirurgie i Genetica Medicalș ă

Page 27: Accidentele Vasculare La Tineri

7/12/2019 Accidentele Vasculare La Tineri

http://slidepdf.com/reader/full/accidentele-vasculare-la-tineri 27/27

5/13/12

Concluzii:

Specificul infarctului cerebral lapersoane tinere const în asocierea maiă

multor factori de risc i necesitateaș

diagnostic rii precoce a acestora pentruăevitarea unui AVC.

Studiul a confirmat c HTA, DZ iă ș

dezechilibrul lipidic sunt factorii biologicide risc cel mai frecvent întîlni i iț ș

necesit elabor ri i implement riiă ă ș ă

programelor na ionale care ar asiguraț

un diagnostic precoce i o bunș ă