Academia Română – Filiala Iași Xenopol Strada Codrescu 6 ... › bdar › rapInt2020 › 02ist...

28
Academia Română – Filiala Iași Institutul de Istorie „A. D. XenopolStrada Codrescu 6, Pavilion C 700479 − Iaşi, România OP 6, CP 1313 Tel./fax 0040-332-106172 E-mail [email protected] Sistematizare raport 2019 Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” I. Volume: Alexandru D. Aioanei, Moldova pe coordonatele economiei planificate. Industrializare, urbanizare, inginerii sociale (1944-1965), Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2019, 555 p. Viorel M. Butnariu, Elena Arcuș-Jantovan, Raisa Tabuica, Cristiana Tătaru (ed.), Repertoriu tezaure, seria MONETA TERRAE MOLDAVIAE - II, Iași, Ștef, 2019, 360 p. [ISBN 978-606-028-259-4]. Mihai Chiper (ed.), „Archiva Moldaviae”, XI, 2019, ISSN-2067-3930, 470 p. Gheorghe Cliveti, L’étude historique des relations internationales. Les conceptions (A l’occcasion du XXIII e Congrés International des Sciences Historiques, Poznan, 2020, București, Edit. Academiei Române, 2019, 288p. (Supliment al Anuarului Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom LVI, 2019, ISSN 1221-3705) Alexandru Istrate, Ștefan Lemny (ed.), A.D. Xenopol, Epoca fanariotă. Istoria românilor din Dacia Traiană. Volumul V. Istoria modernă (Partea a II-a). După manuscrisul de la Arad. Ediția a IV-a, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2019, ISBN 978-606-714-514-4. 689 p. Alexandru Istrate, Claudiu-Lucian Topor (ed.), Kostaki Lupu, Memoriile unui trădător. 1850-1919, București, Editura Humanitas, 2019, ISBN 978-973-50-6292-7, 302 p. Andi Mihalache, Istoria eului cursiv: mărturii, identități, patrimonii, Cluj Napoca, Editura Argonaut, 2019, 189p. Andi Mihalache, Confesiuni, vestigii, temporalități Iași, Editura Universității ”Al. I. Cuza”, 2019, 309p. Andi Mihalache (editor), ,,Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol» Iaşi”, tom LV/2018, 500p.

Transcript of Academia Română – Filiala Iași Xenopol Strada Codrescu 6 ... › bdar › rapInt2020 › 02ist...

 • Academia Română – Filiala Iași

  Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

  Strada Codrescu 6, Pavilion C 700479 − Iaşi, România

  OP 6, CP 1313

  Tel./fax 0040-332-106172

  E-mail [email protected]

  Sistematizare raport 2019

  Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

  I. Volume:

  Alexandru D. Aioanei, Moldova pe coordonatele economiei planificate.

  Industrializare, urbanizare, inginerii sociale (1944-1965), Târgoviște, Editura Cetatea de

  Scaun, 2019, 555 p.

  Viorel M. Butnariu, Elena Arcuș-Jantovan, Raisa Tabuica, Cristiana Tătaru (ed.),

  Repertoriu tezaure, seria MONETA TERRAE MOLDAVIAE - II, Iași, Ștef, 2019, 360 p. [ISBN

  978-606-028-259-4].

  Mihai Chiper (ed.), „Archiva Moldaviae”, XI, 2019, ISSN-2067-3930, 470 p.

  Gheorghe Cliveti, L’étude historique des relations internationales. Les conceptions (A

  l’occcasion du XXIIIe Congrés International des Sciences Historiques, Poznan, 2020,

  București, Edit. Academiei Române, 2019, 288p. (Supliment al Anuarului Institutului de

  Istorie „A.D. Xenopol”, tom LVI, 2019, ISSN 1221-3705)

  Alexandru Istrate, Ștefan Lemny (ed.), A.D. Xenopol, Epoca fanariotă. Istoria

  românilor din Dacia Traiană. Volumul V. Istoria modernă (Partea a II-a). După

  manuscrisul de la Arad. Ediția a IV-a, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”,

  2019, ISBN 978-606-714-514-4. 689 p.

  Alexandru Istrate, Claudiu-Lucian Topor (ed.), Kostaki Lupu, Memoriile unui trădător.

  1850-1919, București, Editura Humanitas, 2019, ISBN 978-973-50-6292-7, 302 p.

  Andi Mihalache, Istoria eului cursiv: mărturii, identități, patrimonii, Cluj Napoca,

  Editura Argonaut, 2019, 189p.

  Andi Mihalache, Confesiuni, vestigii, temporalități Iași, Editura Universității ”Al. I.

  Cuza”, 2019, 309p.

  Andi Mihalache (editor), ,,Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol» Iaşi”, tom

  LV/2018, 500p.

 • 2

  Cătălina Mihalache, Nicoleta Roman (coord.), Copilării trecute prin război. Povești

  de viață, politici sociale și reprezentări culturale în România anilor 1913-1923, Iaşi,

  Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2019, 250 p.

  Victor Spinei (coordonator), Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados

  (editori), Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european,

  vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice

  actuale, București, Editura Academiei Române, 2019, 400 p.

  Flavius Solomon (editor): Valeriu Mutruc, În aşteptarea reformelor: viaţa agrară a

  Basarabiei în primele decenii ale stăpânirii imperiale ruse, Iaşi, Editura Universității

  „Alexandru Ioan Cuza”, 2019, 520 p. ISBN 978-606-714-525-0.

  Petronel Zahariuc, Adrian-Bogdan Ceobanu, Adrian Vițalaru (editori), Marea Unire

  a Românilor , în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»”, Iaşi, număr

  special , s. n., istorie, LXIV, 2018, 715 p.

  Alexandru Zub, Scrieri istorice, vol. 1, Sinteza istoriografică, ed. îngrijită de prof.

  dr. Gheorghe Cliveti, cu o schiță de portret de acad. Ioan-Aurel Pop, București, Editura

  Academiei Române, 2019, CVI+816 p.

  Alexandru Zub, Scrieri istorice, vol. 2, Istorici și teme istoriografice, ed. îngrijită de

  prof. dr. Gheorghe Cliveti, București, Editura Academiei Române, 2019, VIII+1000 p.

  II. Studii și articole:

  1. Alexandru Aioanei, Tehnocratul din umbră: Aurel Vijoli și planificarea

  economiei în România „Democrat-Populară”, „Anuarul Institutului de Istorie

  «A.D. Xenopol»”, ISSN 1454-6434 t. LV, 2018, p. 301-323 (revistă BDI).

  2. Mihai-Cristian Amăriuţei, Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Marele vistiernic

  Iordache Costache Venin şi locul său de veci de la Mănăstirea Căpriana din

  Basarabia, în Familiile boierești din Moldova și Țara Românească. Enciclopedie

  istorică, genealogică și biografică, vol. 5, Ceaur–Cuza, coordonator și coautor

  Mihai Dim. Sturdza, București, Editura Corint, 2018, p. 329-336 (ISBN 978-606-

  793-453-3)

  3. Mihai-Cristian Amăriuţei, Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Veronica Olariu,

  Societatea Biblică Rusă şi filiala sa din Basarabia (1813-1826). Noi consideraţii,

  în vol. Istorie şi cultură. In honorem academician Andrei Eşanu, editor:

  Constantin Manolache, coordonatori: Gheorghe Cojocaru, Igor Cereteu,

 • 3

  responsabili de ediţie; Ion Valer Xenofontov, Silvia Corlăteanu-Granciuc,

  Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică, 2018, p. 583-597 (ISBN 978-9975-3283-6-4)

  4. Liviu Brătescu, Schimbări de paradigmă în viața politică românească (1900-

  1907), în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, 2018, tom LV, p. 153-

  169 (BDI)

  5. Mihai-Ștefan Ceaușu, Die Haltung der Bukovinadeutschen zur Umgestaltung der

  politischen Ordnung in der Bukovina im Herbst 1918, în vol: Rudolf Gräf,

  Daniela Stanciu (Hrsg.), Lozalitätswechsel und instutioneller Neuanfang. Die

  regionalen deutschen Minderheiten in Rumänien 1918-1928, Presa Universitară

  Clujeană, 2018, p. 487-504. ISBN 978-606-37-0425-3.

  6. Mihai-Ștefan Ceaușu, Considerații privind familia Hurmuzaki, cu referire

  specială la Eudoxiu Hurmuzaki, în „Septentrion”. Revista Societății pentru

  Cultura și Literatura Română în Bucovina, decembrie 2018, p. 6-13.

  7. Mihai-Ștefan Ceaușu, Iancu Flondor – eroul Bucovinei, în vol. Adrian-Bogdan

  Ceobanu, Dănuț Huțu (coord.), Local și național la 100 de ani de la Marea

  Unire. Reflecții botoșănene, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2019, p. 225-230.

  ISBN 978-973-109-879-1.

  8. Cătălina Chelcu, Miron Costin și Polonia, între gândire și faptă. Câteva reflecții,

  în vol. Despre relațiile polono-române de-a lungul timpului în anul Centenarului

  Independenței Poloniei și Marii Uniri a României, Uniunea polonezilor din

  România, Suceava, 2019, p. 45-60.

  9. Cătălina Chelcu, Domni români decapitate la Poartă, în „Magazin istoric”, iunie

  2019, p. 43-47.

  10. Marius Chelcu, Un memoriu al ieşenilor la sfârşitul Marelui Război. Îngrijorările

  şi speranţele unui nou început, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii

  „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă), Istorie, tom LXIV/2018, număr

  special, Marea Unire a românilor (1818) – Istorie şi actualitate, Iaşi, Editura

  Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, p. 571-589 [ISSN: ; revistă

  categoria B; BDI: CEEOL, ERICH B].

  11. Marius Chelcu, O condică de documente din secolul al XIX-lea: martor al

  „desfacerii” arhivelor mănăstirilor din Bucovina, în „Analele Putnei”, XIV, 1,

  2018, p. 309-320 [ISSN: 1841-625X; BDI: CEEOL].

  12. Marius Chelcu, Economic Status of Moldavian Monasteries in the 18th Century.

  Notes on income and expense lists, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D.

 • 4

  Xenopol”, LV, 2018, p. 41-47 [ISSN: 1221-3705; BDI: CEEOL].

  13. Marius Chelcu, Din relaţiile moldo-polone: pregătiri şi urmări imediate ale

  cuceririi cetăţii Cameniţa (1672), în vol. Związki polsko-rumuńskie w historii i

  kulturze / Legături istorice şi culturale polono-române, Suceava, Uniunea

  Polonezilor din România, 2019, p. 61-69 [ISBN: 978-973-0-27765-4].

  14. Marius Chelcu, Trecutul localităţilor din comuna Tăcuta în mărturii

  documentare din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, în Monografia comunei

  Tăcuta, judeţul Vaslui, coordonat de Sergiu-Constantin Enea, Vasile Ofileanu,

  Cornel Horghindan şi Florin Buraga, Iaşi, Editura Junimea, 2019, p. 152-179.

  15. Mihai Chiper, „Valahii ne-au înșelat”. Chestiunea compensațiilor Iașului în

  acțiunea politică moldovenească după unire (1874-1902) (II), în „Archiva

  Moldaviae”, XI, 2019, p. 86-129 (BDI)

  16. Gheorghe Cliveti, The Congress of Berlin and the Issue Concerning the

  Recognition Romania’s Independence, în Revue Roumaine d’Histoire, no. LVI

  (2018), p. 27-57, ISSN 0556-8072.

  17. Gheorghe Cliveti, Alexandru Zub – omul și opera, studiu introductiv la

  Alexandru Zub, Scrieri istorice, vol. I, Sinteză istoriografică, ediție îngrijită de

  Gheorghe Cliveti, Edit. Academiei Române, 2019, p. XVII – XXV, ISBN 978-

  973-27-3097-3.

  18. Dorin Dobrincu, Propuneri de descentralizare în favoarea Moldovei după unirea

  cu Valahia. Memoriul generalului Teodor Balș (1867), în „Archiva Moldaviae”,

  vol. X, 2018, p. 423-439 (BDI, CEEOL).

  19. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (I), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 7 decembrie 2018

  (https://www.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(i)/29642627.html).

  20. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (II), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 10 decembrie 2018

  (https://www.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(ii)-/29647757.html).

  21. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (III), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

 • 5

  www.europalibera.org, 18 decembrie 2018

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(iii)/29663352.html).

  22. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (IV), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 30 decembrie 2018

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(iv)/29684198.html).

  23. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (V), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 6 ianuarie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918/29694256.html).

  24. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (VI), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 21 ianuarie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(vi)/29722720.html).

  25. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (VII), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 5 februarie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(vii)/29752874.html).

  26. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (VIII), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 8 februarie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(viii)/29759139.html).

  27. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (IX), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 14 februarie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(ix)/29769748.html).

  https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(iii)/29663352.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(iii)/29663352.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(iv)/29684198.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(iv)/29684198.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918/29694256.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918/29694256.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(vi)/29722720.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(vi)/29722720.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(vii)/29752874.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(vii)/29752874.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(viii)/29759139.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(viii)/29759139.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(ix)/29769748.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(ix)/29769748.html

 • 6

  28. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (X), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 18 februarie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(x)/29776204.html).

  29. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XI), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 1 martie 2018

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xi)/29797472.html).

  30. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XII), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 8 martie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xii)/29810322.html).

  31. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XIII), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 14 martie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xiii)/29821206.html).

  32. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XIV), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 27 martie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xiv)/29845772.html).

  33. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XV), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 3 aprilie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xv)/29859332.html).

  34. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XVI), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 10 aprilie 2019

  https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(x)/29776204.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(x)/29776204.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xi)/29797472.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xi)/29797472.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xii)/29810322.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xii)/29810322.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xiii)/29821206.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xiii)/29821206.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xiv)/29845772.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xiv)/29845772.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xv)/29859332.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xv)/29859332.html

 • 7

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xvi)/29873097.html).

  35. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XVII), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 19 aprilie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xvii)/29890344.html).

  36. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XVIII), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-

  ul www.europalibera.org, 25 aprilie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xviii)/29903651.html).

  37. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XIX), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 1 mai 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xix)/29914651.html).

  38. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XX), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 29 mai 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xx)/29970877.html).

  39. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXI), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 1 iunie 2019 (https://moldova.europalibera.org/a/blog-

  dorin-dobrincu-centenar/29975783.html).

  40. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXII), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 5 iunie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxii)/29982993.html).

  41. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXIII), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-

  ul www.europalibera.org, 12 iunie 2019

  https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xvi)/29873097.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xvi)/29873097.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xvii)/29890344.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xvii)/29890344.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xviii)/29903651.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xviii)/29903651.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xix)/29914651.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xix)/29914651.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xx)/29970877.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xx)/29970877.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/blog-dorin-dobrincu-centenar/29975783.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/blog-dorin-dobrincu-centenar/29975783.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxii)/29982993.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxii)/29982993.html

 • 8

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxiii)/29995910.html).

  42. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXIV), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-

  ul www.europalibera.org, 20 iunie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxiv)/30010289.html).

  43. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXV), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 24 iunie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxv)/30016762.html).

  44. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXVI), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-

  ul www.europalibera.org, 2 iulie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxvi)/30032889.html).

  45. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXVII), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-

  ul www.europalibera.org, 9 iulie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxvii)/30045366.html).

  46. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXVIII), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-

  ul www.europalibera.org, 15 iulie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxviii)/30056401.html).

  47. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXIX), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-

  ul www.europalibera.org, 26 iulie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxix)/30077348.html).

  48. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXX), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxiii)/29995910.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxiii)/29995910.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxiv)/30010289.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxiv)/30010289.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxv)/30016762.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxv)/30016762.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxvi)/30032889.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxvi)/30032889.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxvii)/30045366.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxvii)/30045366.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxviii)/30056401.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxviii)/30056401.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxix)/30077348.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxix)/30077348.html

 • 9

  www.europalibera.org, 29 iulie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxx)/30081268.html).

  49. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXXI), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-

  ul www.europalibera.org, 7 august 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxi)-repatrierea-

  prizonierilor-rom%C3%A2ni/30097689.html).

  50. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXXII), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-

  ul www.europalibera.org, 12 august 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxii)/30105957.html).

  51. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXXIII), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-

  ul www.europalibera.org, 19 august 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxiii)/30117948.html).

  52. - În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-1918 (XXXIV), pe

  blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul

  www.europalibera.org, 27 august 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxiv)/30131443.html).

  53. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXXV), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-

  ul www.europalibera.org, 4 septembrie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxv)/30146169.html).

  54. Dorin Dobrincu, În mâinile inamicului. Prizonierii români la Centrali, 1916-

  1918 (XXXVI), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-

  ul www.europalibera.org, 9 septembrie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-

  prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxvi)/30155126.html).

  https://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxx)/30081268.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxx)/30081268.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxi)-repatrierea-prizonierilor-rom%C3%A2ni/30097689.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxi)-repatrierea-prizonierilor-rom%C3%A2ni/30097689.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxi)-repatrierea-prizonierilor-rom%C3%A2ni/30097689.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxii)/30105957.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxii)/30105957.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxiii)/30117948.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxiii)/30117948.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxiv)/30131443.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxiv)/30131443.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxv)/30146169.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxv)/30146169.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxvi)/30155126.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/%C3%AEn-m%C3%A2inile-inamicului-prizonierii-rom%C3%A2ni-la-centrali-1916-1918-(xxxvi)/30155126.html

 • 10

  55. Dorin Dobrincu, Prizonierii Aliați ajunși în România, 1917-1918 (I), pe blogul

  „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul www.europalibera.org,

  25 septembrie 2019 (https://moldova.europalibera.org/a/prizonierii-

  alia%C8%9Bi-ajun%C8%99i-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1917-1918-

  (i)/30183359.html).

  56. Dorin Dobrincu, Prizonierii Aliați ajunși în România, 1917-1918 (II), pe blogul

  „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-ul www.europalibera.org,

  29 septembrie 2019 (https://moldova.europalibera.org/a/prizonieri-alia%C8%9Bi-

  ajun%C8%99i-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1917-1918-(ii)/30189841.html).

  57. Dorin Dobrincu, Prizonierii de război Centrali și internații civili în România,

  1916-1918 (I), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”, site-

  ul www.europalibera.org, 17 octombrie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/blog-dorin-dobrincu/30222264.html).

  58. Dorin Dobrincu, Prizonierii de război Centrali și internații civili în România,

  1916-1918 (II), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”,

  site-ul www.europalibera.org, 22 octombrie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/prizonierii-de-r%C4%83zboi-centrali-

  %C8%99i-interna%C8%9Bii-civili-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1916-1918-

  (ii)/30230322.html).

  59. Dorin Dobrincu, Prizonierii de război Centrali și internații civili în România,

  1916-1918 (III), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”,

  site-ul www.europalibera.org, 28 octombrie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/prizonierii-de-r%C4%83zboi-centrali-

  %C8%99i-interna%C8%9Bii-civili-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1916-1918-

  (iii)-blogul-centenarului-dorin-dobrincu/30239859.html).

  60. Dorin Dobrincu, Prizonierii de război Centrali și internații civili în România,

  1916-1918 (IV), pe blogul „1918-2017: o istorie necunoscută a Centenarului”,

  site-ul www.europalibera.org, 5 noiembrie 2019

  (https://moldova.europalibera.org/a/blog-dorin-dobrincu-

  centenar/30254131.html).

  61. Dorin Dobrincu, Istorie, ideologizare și părerism în România actuală, în Dilema

  Veche, anul XVI, nr. 792, 25 aprilie-1 mai 2019, p. VIII ( accesibil și pe:

  https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/istorie-ideologizare-si-

  parerism-in-romania-

  https://moldova.europalibera.org/a/prizonierii-alia%C8%9Bi-ajun%C8%99i-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1917-1918-(i)/30183359.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/prizonierii-alia%C8%9Bi-ajun%C8%99i-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1917-1918-(i)/30183359.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/prizonierii-alia%C8%9Bi-ajun%C8%99i-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1917-1918-(i)/30183359.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/prizonieri-alia%C8%9Bi-ajun%C8%99i-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1917-1918-(ii)/30189841.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/prizonieri-alia%C8%9Bi-ajun%C8%99i-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1917-1918-(ii)/30189841.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/blog-dorin-dobrincu/30222264.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/prizonierii-de-r%C4%83zboi-centrali-%C8%99i-interna%C8%9Bii-civili-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1916-1918-(ii)/30230322.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/prizonierii-de-r%C4%83zboi-centrali-%C8%99i-interna%C8%9Bii-civili-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1916-1918-(ii)/30230322.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/prizonierii-de-r%C4%83zboi-centrali-%C8%99i-interna%C8%9Bii-civili-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1916-1918-(ii)/30230322.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/prizonierii-de-r%C4%83zboi-centrali-%C8%99i-interna%C8%9Bii-civili-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1916-1918-(iii)-blogul-centenarului-dorin-dobrincu/30239859.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/prizonierii-de-r%C4%83zboi-centrali-%C8%99i-interna%C8%9Bii-civili-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1916-1918-(iii)-blogul-centenarului-dorin-dobrincu/30239859.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/prizonierii-de-r%C4%83zboi-centrali-%C8%99i-interna%C8%9Bii-civili-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-1916-1918-(iii)-blogul-centenarului-dorin-dobrincu/30239859.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/blog-dorin-dobrincu-centenar/30254131.htmlhttps://moldova.europalibera.org/a/blog-dorin-dobrincu-centenar/30254131.htmlhttps://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/istorie-ideologizare-si-parerism-in-romania-actuala?fbclid=IwAR0JvjDvV4GRcu6My7kPkVuQsJdUMIuDV03_bwN6n_9KCyWT39mqSe4T-80https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/istorie-ideologizare-si-parerism-in-romania-actuala?fbclid=IwAR0JvjDvV4GRcu6My7kPkVuQsJdUMIuDV03_bwN6n_9KCyWT39mqSe4T-80

 • 11

  actuala?fbclid=IwAR0JvjDvV4GRcu6My7kPkVuQsJdUMIuDV03_bwN6n_9K

  CyWT39mqSe4T-80)

  62. Simion-Alexandru Gavriș, Un conservator sub semnul nestatorniciei: Lascăr

  Catargiu – ministru de Interne al Moldovei (27 aprilie-21 septembrie 1859), în

  „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, Iași, tom LV, 2018, p. 99-116

  (B, BDI).

  63. Simion-Alexandru Gavriș, Manolache Costache Epureanu (?1820-1880), în

  Familiile boierești din Moldova și Țara Românească. Enciclopedie istorică,

  genealogică și biografică, vol. V, Ceaur-Cuza, coordonator și coautor: Mihai

  Dim. Sturdza, București, Corint Books, 2018, p. 355-357.

  64. Simion-Alexandru Gavriș, „Pășire măsurată și prudentă”: conservatorii,

  junimiștii și gazetăria politică ieșeană la 1866, în „Convorbiri literare”, iulie

  2019, nr. 7 (283), p. 144-147 (BDI).

  65. Simion-Alexandru Gavriș, Când moldovenii au vrut să schimbe Constituția, în

  „Convorbiri literare”, august 2019, nr. 8 (284), p. 133-136 (BDI).

  66. Simion-Alexandru Gavriș, Din timpul politicii aristocrate: prințul Mihail Sturdza

  (1821-1901), în „Convorbiri literare”, septembrie 2019, nr. 9 (285), p. 136-139

  (BDI).

  67. Simion-Alexandru Gavriș, Bonapartism moldovenesc: ziarul „Constituționariul”

  (1858), în „Convorbiri literare”, octombrie 2019, nr. 10 (286), p. 150-153 (BDI).

  68. Sorin Grigoruță, Iașii în vremea holerei (1831), în „Historia Urbana”, XXVI,

  2018, p. 113-132. (BDI)

  69. Sorin Grigoruță, The price of health. The cost of medical treatment in premodern

  Moldovia, în „Revista Istorică”, t. XXIX, 2018, nr. 1-2, p. 163-176. (BDI)

  70. Marian Hariuc, Simona Mitroiu, Oral Histories and Institutional Narratives:

  Preserving the Stories of the Romanian Communist Past, în „Philobiblon.

  Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities”, vol.

  XXIV (2019), No. 1, p. 61-79. Indexată ERIH Plus 2016

  71. Marian Hariuc, On the Trail of Lost Cultural Relations: the Romanian Historians

  and the Centenary of the Italian Risorgimento, în “Analele Științifice ale

  Universității Al. I. Cuza din Iași”, tom LXV, 2019, p. 352-370. Indexată ERIH

  Plus 2016.

  https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/istorie-ideologizare-si-parerism-in-romania-actuala?fbclid=IwAR0JvjDvV4GRcu6My7kPkVuQsJdUMIuDV03_bwN6n_9KCyWT39mqSe4T-80https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/istorie-ideologizare-si-parerism-in-romania-actuala?fbclid=IwAR0JvjDvV4GRcu6My7kPkVuQsJdUMIuDV03_bwN6n_9KCyWT39mqSe4T-80

 • 12

  72. Marian Hariuc, „Une étude sur Guichardin”: Debutul istoriografic al lui Andrei

  Oțetea, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol», tom LV, 2018, p.

  229-242. Indexată CEEOL

  73. Marian Hariuc, Recunoașterea internațională a Marii Uniri de la 1918. Câteva

  considerații, în Adrian-Bogdan Ceobanu, Dănuț Huțu, Local și național la 100 de

  ani de la Marea Unire. Reflecții botoșănene, Cluj-Napoca, Editura Argonaut,

  2019, p. 249-259.

  74. Alexandru Istrate, Interroger l’histoire: le questionnaire d’Alexandru Odobescu

  et son impact sur la mise en évidence des stratégies patrimoniales roumaines, în

  „Südost Forschungen”, 78, 2019, p. 189-204 (BDI).

  75. Sorin Ivănescu, Formatiile (corpurile) de voluntari romani in timpul Marelui

  Razboi, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, tom LV/2018, p. 201-

  215.

  76. Andi Mihalache, Semnificații civice și funerare în comemorările Primului Război

  Mondial, în Gabriel Moisa, Sorin Sipoș, Ion Eremia (coord.), Declarația de

  autodeterminare de la Oradea din 12 octombrie 1918, București, Editura

  Academiei Române, 2018, p. 276-299.

  77. Andi Mihalache, Local Museums in the Epistemic Context of the Belle Epoque.

  The Founding Fathersʼ Dilema, în „Philobiblon. Trasylvanian Journal of

  Multidisciplinary Research in Humanities”, no. 2, 2018, volume XXIII, p. 179-

  198 (BDI);

  78. Andi Mihalache, Inaugurarea grupului statuar dedicat lui Alexandru Ioan Cuza

  (Iași, 28 mai 1912), în Aurica Ichim (coord.), Alexandru Ioan Cuza – abdicare și

  exil, București, Editura Dark Publishing, 2019, p. 231-292;

  79. Andi Mihalache, Metaforă și monumentalitate în literatura de călătorie a lui

  Nicolae Iorga, în Bogdan Ceobanu, Dănuț Huțu (coord.), Local și național la 100

  de ani de la Marea Unire. Reflecții botoșănene, Cluj Napoca, Editura Argonaut,

  2019, p.145-172;

  80. Cătălina Mihalache, Şcoala românească: un câmp de luptă, un refugiu, un mijloc

  de supravieţuire în Cătălina Mihalache, Nicoleta Roman (coord.), Copilării

  trecute prin război. Povești de viață, politici sociale și reprezentări culturale în

  România anilor 1913-1923, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,

  2019, p. 121-145.

 • 13

  81. Paul Nistor, România comunistă și începutul propagandei sale în Statele Unite

  ale Americii. Romanian News – Buletinul Legației Republicii Populare Române,

  în volumul Politică și relații internaționale în istoria românilor. Studii în

  onoarea profesorului Gheorghe Cliveti, editura Universității „Al. I. Cuza” din

  Iași, 2019, p. 324-336.

  82. Paul Nistor, Romanian diplomats in Washington: from classical nepotism to

  communist loyalty (1946-1950), în volumul Adrian Vițalaru, Ionuț Nistor,

  Adrian-Bogdan Ceobanu (eds.), Romanian Diplomatic Corps (1918-1947):

  Recruitments, Professional Ways, Intellectual Profiles, Hartung Gorre Verlag,

  Konstanz, 2019, p. 165-188, ISBN 978-3-86628-656-6.

  83. Leonidas Rados, Profesoratul lui Constantin Erbiceanu la Universitatea din

  București, în „Archiva Moldaviae”, XI, 2019, ISSN-2067-3930, p. 260-295.

  84. Leonidas Rados, Bursieri români la Universitatea din Torino în anii 1860’.

  Apropiere neolatină sau oportunitate academică?, în Migrații, politici de stat

  și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator Victor

  Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare

  etnolingvistice actuale (editori Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas

  Rados), București, Editura Academiei Române, 2019, p. 211-240.

  85. Bogdan-Alexandru Schipor, The German Invasion of Norway, April-June 1940:

  Romanian Echoes, în „Revista Română de Studii Baltice şi Nordice” / „The

  Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies”, (publicație indexată ERIH),

  Vol. 10, Issue 2 (2018), p. 9-23, ISSN 2067-1725.

  86. Bogdan-Alexandru Schipor, 1938: România, Polonia și sfârșitul „ordinii” de la

  Versailles în estul Europei, în volumul O relacjach polsko-romuńskich na

  przestrzeni wielków w stulecie Odrzyskania Niepodleglości Polski I Wielkiego

  Zjednoczenia Rumunii / Despre relațiile polono-române de-a lungul timpului în

  anul Centenarului Independenței Poloniei și al Marii Uniri a României, Editor:

  Uniunea Polonezilor din România, Suceava, 2019, p. 317-327.

  87. Bogdan-Alexandru Schipor, The Soviet Annexation of Latvia – 1939-1940 – Seen

  through the Eyes of a Romanian Diplomat, Grigore Niculescu-Buzeşti, în

  volumul Adrian Vițalaru, Ionuț Nistor, Adrian-Bogdan Ceobanu (eds.),

  Romanian Diplomatic Corps (1918-1947): Recruitments, Professional Ways,

  Intellectual Profiles, Hartung Gorre Verlag, Konstanz, 2019, p. 140-152, ISBN

  978-3-86628-656-6.

 • 14

  88. Flavius Solomon, În căutarea unui certificat. Cristian Racovski și expulzarea sa

  din România în 1907, în Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul

  românesc și european (coordonator Victor Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale

  mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori

  Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados), București, Editura

  Academiei Române, 2019.

  89. Remus Tanasă, „Chestiunea armeană”: premise și recunoaștere internațională,

  în „Cercetări Istorice” (Serie Nouă), nr. XXXVIII, 2019, Iași, ISSN 1453-3960,

  p. 225-240.

  90. Cătălin Turliuc, How did Romania become Modern? A Southeastern European

  Experience during the 20-th Century (Cum a devenit România modernă? O

  experiență sud est europeană în secolul al XX-lea) in Alberto Martinelli, Chuanqi

  He (eds.), „Global Modernization Review. Modernity and Diversity in a New

  Era”, Science Press, Beijing, 2018, p. 150-161, ISBN 978-7-03-058626-1.

  91. Cătălin Turliuc, To Better the Man: Education and Human development in

  Modern Romania in Proceedings, The 3-rd International Modernization Forum,

  Modernization and Human Development, Beijing, China Center for

  Modernization Research, Chinese Academy of Sciences, p. 52-66

  92. Catălin Turliuc, În zorii Războiului de Întregire a Țării – Naționalism și

  propagandă în anii neutralității în vol. R. M. Mocanu (coord.) Centenarul

  României Mari, Editura Junimea, Iași, 2018, p. 17-27, ISBN 978-973-37-2198-7

  93. Cătălin Turliuc, Despre națiune și naționalism în vol. După-amiezi culturale la

  Vaslui, Editura Limes, Cluj, 2018, p. 263-298, ISBN 978-606-799-243-4

  94. Cătălin Turliuc, Abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza în memoria socială a

  românilor, în vol. A. Ichim, Alexandru Ioan Cuza abdicare și exil, Editura Dark

  Publishing, București, 2019, p. 61-75, ISBN 978-606-94751-2-6

  95. Cătălin Turliuc, România la Conferința de Pace de la Paris (1919-1920). Rolul și

  contribuția lui Alexandru Vaida Voevod, în revista „Mihai Viteazul”, Craiova,

  Anul IV, Nr. 8, p. 24-36

  96. Cătălin Turliuc, Conferința de Pace de la Paris (1919-1920) și noua ordine

  mondială. Perspective românești în AIIX, LIII, 2016, Editura Academei Române,

  București, p. 223-229, ISSN 1221-3705 (BDI ; B).

 • 15

  97. Cătălin Turliuc, Capitalul simbolic al memoriei unioniste la Iași, în V. Bejan,

  Iașul –memoria vie a celor trei Uniri, Editura Vasiliana 98, Iași, 2019, p. 3-7,

  ISBN 978-973-116-629-2

  98. Cătălin Turliuc, În obiectiv – Marea Unire, în S. Botezatu, Lumina Centenarului,

  Editura Casa Editurii 11, Chișinău, p. 4-8, ISBN 978-9975-3266-1-2

  99. Cătălin Turliuc, Națiune și acțiune la 1859 în „Poliția ieșeană”, Revistă

  aniversară, Martie 2019, ISSN 1842-9777, ISSN-L 18429777, p. 4-8

  100. Cătălin Turliuc, Generosul Neagu, în revista „Constelații diamantine”, Anul

  X, Nr. 5 (105), 2019, p. 36-37, ISSN 2069-0657

  101. Cătălin Turliuc, Petre P. Carp – gândirea și viziunea politică, în „Dilema

  Veche”, Anul XVI, Nr. 805, 25-31 iulie 2019, ISSN 1584-1669

  102. Cătălin Turliuc, Dimitrie Cantemir și inițierea sa în tainele ezoterismului în

  „Evenimentul Istoric”, Nr. 19, 23 aug-20 sept 2019, p.86-89, ISSN 2601-3657,

  ISSN – L 2601-3657

  103. Silviu Văcaru, Însemnări de pe cărți aflate în biblioteca Mănăstirii Neamț, în

  „Prutul”, serie nouă, anul VIII (XVII), nr. 2 (62)/2018, p.203-214, ISSN 1582-

  618X.

  104. Silviu Văcaru, Mihai-Cristian Amăriuţei, Ludmila Bacumenco-Pîrnău,

  Descoperirile de ,,comoriˮ din Moldova (prima jumătate a secolului al XIX-lea).

  Surse arhivistice şi perspective de cercetare, în vol. Historia est Magistra Vitae.

  Valori, paradigme, personalităţi: In honorem profesor Ion Eremia, editor:

  Constantin Manolache, coordonator: Liliana Rotaru, responsabil de ediţie: Ion

  Valer Xenofontov, Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică Centrală ,,Andrei Lupanˮ,

  2019, p. 214-233 (ISBN 978-9975-3331-2-2)

  105. Petronel Zahariuc, « Au milieu de l’étranger ». Deux documents de

  donation pour le monastère de Lipnic de Bulgarie, dans Au Nord au Sud du

  Danube/North and South of the Dabube. Dynamiques politiques, sociales et

  religieuses dans le passé / Political, Social and Religious Aspects of the Past,

  sous la direction de / edited by Snezhana Rakova, Gheorghe Lazăr, Brăila 2019,

  p. 153-166.

  106. Petronel Zahariuc, Un raport inedit despre starea Bisericii Catolice din

  Moldova la 1693, în „Studii și Materiale de Istorie Medie”, XXXVI, 2018, p.

  127-148.

 • 16

  107. Petronel Zahariuc, Date despre legăturile mănăstirii Filotheu (Muntele

  Athos) cu Țara Românească, în Addenda et corrigenda, „Studii și Materiale de

  Istorie Medie”, XXXVI, 2018, p. 431-440.

  108. Petronel Zahariuc, Un nou document de danie pentru mănăstirea Lipnic din

  Bulgaria, în Addenda et corrigenda, „Studii și Materiale de Istorie Medie”,

  XXXVI, 2018, p. 440-442.

  109. Petronel Zahariuc, Les monastères de Neamt et Secu (Moldavie) et leurs

  activités économiques jusqu'au milieu du dixneuvième siècle, în „Anuarul

  Institutului de Istorie «A. D. Xenopol», Iași, LV, 2018, p. 335-345.

  110. Petronel Zahariuc, Contribuții la istoria familiei Vârnav de la sfârșitul

  secolului al XVI-lea până în domnia lui Ioniță Sandu Sturza, în Local și național

  la 100 de ani de la Marea Unire. Reflecții botoșănene, coordonatori Adrian-

  Bogdan Ceobanu, Dănuț Huțu, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2019, p. 21-88.

  111. Petronel Zahariuc, Despre desfacerea proprietăților din Moldova după

  pacea de la București (1812). Câteva adăugiri/ On the separation of the

  Moldavian estates after the Bucharest Peace (1812). Several additions, în

  „Diacronia”, nr. 9, 7 mai, 2019 (ISSN: 2393-1140):

  http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/9

  112. Petronel Zahariuc, Despre același ieromonah Andronic de la mănăstirile

  Neamț și Secu, însă despre o altă călătorie: la Ierusalim (1859), în Historia est

  Magistra Vitae. Civilizație, valori, paradigme, personalități. In honorem profesor

  Ion Eremia, vol. coordonat de Liliana Rotaru, Chișinău, 2019, p. 234-243.

  113. Petronel Zahariuc, Trei documente slavo-române din Arhivele de la

  Budapesta privitoare la istoria Țării Românești, în „Banatica”, XXIX, 2019, p. p.

  281-285.

  114. Petronel Zahariuc, „Soitarii” și „meterhaneaua” sau despre alaiurile

  domnilor la venirea în scaun în veacul fanariot, în „Analele Ştiinţifice ale

  Universităţii «Al. I. Cuza»”, Iaşi, s. n., istorie, LXV, 2019, p. 423-431.

  115. Alexandru Zub, Mărturii. Un diplomat după gratii: Vasile Stoica, în Ioan Opriș,

  Vasile Stoica în serviciul României, ed. a II-a adăugită și revăzută, București, Editura Oscar

  Print, 2018, p. 366-368.

  116. Alexandru Zub, Unitatea națională: de la idee la act, în „Analele Științifice ale

  Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, s.n., Istorie, tom LXIV/2018, număr special

  http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/9

 • 17

  Marea Unire a Românilor (1918). Istorie și actualitate, Iași, Editura Universității „Al. I.

  Cuza”, 2018, p. 15-19.

  117. Alexandru Zub, Ca să fim mai tari..., în „Expres cultural”, anul III, nr. 1(25), ianuarie

  2019, p. 4.

  118. Alexandru Zub, Sensul Unirii Principatelor, în „Lumina de Duminică”, 27 ianuarie

  2019, nr. 4 (681), anul XV, p. 2.

  119. Alexandru Zub, Unirea Principatelor. Sens și finalitate, în „Convorbiri literare”,

  ianuarie 2019, nr. 1 (277), p. 32-33 (BDI)

  120. Alexandru Zub, Basarabia, de la Unire la integrare, în „Expres cultural”, anul III,

  nr. 2 (26), februarie 2019, p. 4.

  121. Alexandru Zub, A regândi și asuma critic trecutul, în „Convorbiri literare”, februarie

  2019, nr. 2 (278), p. 31-35 (BDI)

  122. Alexandru Zub, România interbelică. Repere în istoriografia unei epoci, în

  „Scriptor”, anul V, nr. 3-4 (51-52), martie-aprilie 2019, p. 15-18.

  123. Alexandru Zub, N. Bălcescu: patosul resurecției, în Expres cultural, anul III, nr. 3

  (27), martie 2019, p. 4.

  124. Alexandru Zub, Leonid Boicu, secvențe ego-istorice, în „Academica”, anul XXIX,

  341, martie 2019, p. 52-54.

  125. Alexandru Zub, Istorie și geopolitică: Ion Nistor, în „Analele Bucovinei”,

  tomul XXVI, nr. 2, 2019.

  126. Alexandru Zub, Europa – un patrimoniu comun, în „Convorbiri literare”,

  martie 2019, nr. 3 (279), p. 38-39 (BDI)

  127. Alexandru Zub, Spiritul locului, în Expres cultural, anul III, nr. 4 (28),

  aprilie 2019, p. 4.

  128. Alexandru Zub, Lumea satului între elogiu și analiză, în „Scriptor”, anul V,

  nr. 5-6 (53-54), mai-iunie 2019, p. 136-138.

  129. Alexandru Zub, Gândul patriei și patria gândului, în „Convorbiri literare”,

  aprilie 2019, nr. 4 (280), p. 30-31 (BDI)

  130. Alexandru Zub, Unitatea românească, proces istoric imemorial, în Adrian-

  Bogdan Ceobanu, Dănuț Huțu (coord.), Local și național la 100 de ani de la

  Marea Unire. Reflecții botoșănene, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2019, p. 9-

  14.

  131. Alexandru Zub, Jertfă și transfigurare, în „Expres cultural”, anul III, nr. 5

  (29), mai 2019, p. 4.

 • 18

  132. Alexandru Zub, Univers rustic, în „Convorbiri literare”, mai 2019, nr. 5

  (281), p. 34-38 (BDI).

  133. Alexandru Zub, G.I. Brătianu: ipostază istoriografică, în Gheorghe I.

  Brătianu, O enigmă și un miracol istoric: poporul român, Fundația Academia

  Civică, 2019, p. 11-17.

  134. Alexandru Zub, Prefață, la vol. Carol Iancu, Evreii din Hârlău: istoria unei

  comunități, ed. a 2-a, rev. și adăug., Iași, Editura „Al. I. Cuza”, 2017 (apariție

  2019), p. 15-16.

  135. Alexandru Zub, Homo academicus sub vremi, în „Expres cultural”, anul III,

  nr. 6 (30), iunie 2019, p. 4.

  136. Alexandru Zub, Cuza Vodă monumental, „mai tare decât bronzul”, în

  „Expres cultural”, anul III, nr. 7-8, iulie-august 2019, p. 4.

  137. Alexandru Zub, „Homo juridicus” în viziune europenistă. Postfață, în vol.

  Valerius M. Ciucă, Euronomosofia. Periplu filosofic prin dreptul european.

  Lecțiuni, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2019, p. 397-402 (publicat și în

  „Însemnări ieșene”, an IV, nr. 3, martie 2012); Expres cultural, anul III, nr. 10,

  octombrie 2019, p. 4.

  138. Alexandru Zub P. P. Panaitescu: deschideri în spațiul istoriografiei, în

  „Convorbiri literare”, septembrie 2019, nr. 9 (285), p. 23-27 (BDI).

  139. Alexandru Zub, Ilie Minea în orizontul generalităților istorice:

  Paralipomena, în „Convorbiri literare” octombrie 2019, nr. 10, p. 26-30 (BDI).

  140. Alexandru Zub, În loc de prefață, în Teohari Antonescu, Jurnal (1893-

  1908), ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Lucian Nastasă-Kovacs,

  Editura Junimea, 2019, p. 5-8.

  III. Manifestări științifice organizate de către Institut:

  Internaționale:

  Conferinţa anuală a Institutului de Istorie ,,A. D. Xenopolˮ din Iaşi, Ediţia I, Iaşi, 5-8

  iunie 2019.

  Conferința internațională Migrations and Identity in European History:

  Communities, Connections, Conflicts, Iași, 26-28 septembrie 2019, organizată în cadrul

  proiectului UEFISCDI PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116.

  Naționale:

 • 19

  Lansarea Laboratorului de Istorie Urbană, Iași, 12 decembrie 2018.

  Simpozionul Omagiu Făuritorilor Unirii, Ediția a VIII-a, coorganizator alături de

  Muzeul Unirii Iași, 24 ianuarie 2018.

  Simpozionul Mihail Kogălniceanu – omul epocii, epoca omului, coorganizator

  alături de Muzeul M. Kogălniceanu, Mitropolia Moldovei și Sucevei, Primăria Miroslava.

  Workshop-ul Înfruntând un „inamic” invizibil. Politici administrative, practici

  medicale și comportamente sociale în Țările Române în context epidemic (secolele XVIII-

  XIX), Iași, 4 octombrie 2019, în cadrul proiectului Epidemiile de ciumă din Țările Române

  la începutul secolului al XIX-lea. Cauze, reacții, consecințe (EMPIRIC), UEFISCDI – cod

  proiect PN-III-P1-1.1-PD-2016-0497 (2018-2020).

  Masa rotundă ,,Public și privat în România secolelor XIX-XXˮ, organizată de

  Institutul de Istorie ,,A. D. Xenopolˮ în cadrul ,,Zilelor Academice Ieşeneˮ, ediţia a

  XXXIV-a, Iaşi, 30 octombrie 2019.

  Masa rotundă intitulată România și începutul Războiului Rece, organizată de către

  Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” în cadrul Zilelor Academice Ieșene, 12.11.2018.

  IV. Cărți fundamentale :

  Alexandru D. Aioanei, Moldova pe coordonatele economiei planificate.

  Industrializare, urbanizare, inginerii sociale (1944-1965), Târgoviște, Editura Cetatea de

  Scaun, 2019, 555 p.

  Gheorghe Cliveti, L’étude historique des relations internationales. Les conceptions (A

  l’occcasion du XXIIIe Congrés International des Sciences Historiques, Poznan, 2020,

  București, Edit. Academiei Române, 2019, 288p. (Supliment al Anuarului Institutului de

  Istorie „A.D. Xenopol”, tom LVI, 2019, ISSN 1221-3705)

  Andi Mihalache, Istoria eului cursiv: mărturii, identități, patrimonii, Cluj Napoca,

  Editura Argonaut, 2019, 189 p.

  Andi Mihalache, Confesiuni, vestigii, temporalități Iași, Editura Universității ”Al. I.

  Cuza”, 2019, 309 p.

  Cătălina Mihalache, Nicoleta Roman (coord.), Copilării trecute prin război.

  Povești de viață, politici sociale și reprezentări culturale în România anilor 1913-1923,

  Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2019, 250 p.

  Victor Spinei (coordonator), Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados

  (editori), Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european,

 • 20

  vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice

  actuale, București, Editura Academiei Române, 2019, 400 p.

  Alexandru Zub, Scrieri istorice, vol. 1, Sinteza istoriografică, ed. îngrijită de prof.

  dr. Gheorghe Cliveti, cu o schiță de portret de acad. Ioan-Aurel Pop, București, Editura

  Academiei Române, 2019, CVI+816 p.

  Alexandru Zub, Scrieri istorice, vol. 2, Istorici și teme istoriografice, ed. îngrijită de

  prof. dr. Gheorghe Cliveti, București, Editura Academiei Române, 2019, VIII+1000 p.

  V. Lucrări științifice publicate în reviste cu factor de impact mare :

  Alexandru Aioanei, Tehnocratul din umbră: Aurel Vijoli și planificarea economiei

  în România „Democrat-Populară”, „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”,

  ISSN 1454-6434 t. LV, 2018, p. 301-323 (BDI, B).

  Liviu Brătescu, Schimbări de paradigmă în viața politică românească (1900-1907),

  în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, 2018, tom LV, p. 153-169 (BDI, B)

  Marius Chelcu, Un memoriu al ieşenilor la sfârşitul Marelui Război. Îngrijorările şi

  speranţele unui nou început, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan

  Cuza” din Iaşi (serie nouă), Istorie, tom LXIV/2018, număr special, Marea Unire a

  românilor (1818) – Istorie şi actualitate, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”

  din Iaşi, p. 571-589 [ISSN: ; revistă categoria B; BDI: CEEOL, ERICH B].

  Marius Chelcu, Economic Status of Moldavian Monasteries in the 18th Century.

  Notes on income and expense lists, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, LV,

  2018, p. 41-47 [ISSN: 1221-3705; BDI: CEEOL].

  Mihai Chiper, „Valahii ne-au înșelat”. Chestiunea compensațiilor Iașului în acțiunea

  politică moldovenească după unire (1874-1902) (II), în „Archiva Moldaviae”, XI, 2019, p.

  86-129 (BDI).

  Dorin Dobrincu, Propuneri de descentralizare în favoarea Moldovei după unirea cu

  Valahia. Memoriul generalului Teodor Balș (1867), în „Archiva Moldaviae”, vol. X, 2018,

  p. 423-439 (BDI, CEEOL).

  Simion-Alexandru Gavriș, Un conservator sub semnul nestatorniciei: Lascăr

  Catargiu – ministru de Interne al Moldovei (27 aprilie-21 septembrie 1859), în „Anuarul

  Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, Iași, tom LV, 2018, p. 99-116 (BDI, B).

  Sorin Grigoruță, Iașii în vremea holerei (1831), în „Historia Urbana”, XXVI, 2018,

  p. 113-132 (BDI).

 • 21

  Sorin Grigoruță, The price of health. The cost of medical treatment in premodern

  Moldovia, în „Revista Istorică”, t. XXIX, 2018, nr. 1-2, p. 163-176 (BDI).

  Marian Hariuc, Simona Mitroiu, Oral Histories and Institutional Narratives:

  Preserving the Stories of the Romanian Communist Past, în „Philobiblon. Transylvanian

  Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities”, vol. XXIV (2019), No. 1, p. 61-

  79. Indexată ERIH Plus 2016

  Marian Hariuc, On the Trail of Lost Cultural Relations: the Romanian Historians and

  the Centenary of the Italian Risorgimento, în „Analele Științifice ale Universității Al. I.

  Cuza din Iași”, tom LXV, 2019, p. 352-370. Indexată ERIH Plus 2016

  Marian Hariuc, „Une étude sur Guichardin”: Debutul istoriografic al lui Andrei

  Oțetea, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol», tom LV, 2018, p. 229-242.

  Indexată CEEOL

  Alexandru Istrate, Interroger l’histoire: le questionnaire d’Alexandru Odobescu et

  son impact sur la mise en évidence des stratégies patrimoniales roumaines, în „Südost

  Forschungen”, 78, 2019, p. 189-204 (BDI).

  Andi Mihalache, Local Museums in the Epistemic Context of the Belle Epoque. The

  Founding Fathersʼ Dilema, în „Philobiblon. Trasylvanian Journal of Multidisciplinary

  Research in Humanities”, no. 2, 2018, volume XXIII, p.179-198 (ERIH Plus).

  Cătălina Mihalache, Şcoala românească: un câmp de luptă, un refugiu, un mijloc de

  supravieţuire în Cătălina Mihalache, Nicoleta Roman (coord.), Copilării trecute prin

  război. Povești de viață, politici sociale și reprezentări culturale în România anilor 1913-

  1923, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2019, p. 121-145.

  Leonidas Rados, Profesoratul lui Constantin Erbiceanu la Universitatea din

  București, în „Archiva Moldaviae”, XI, 2019, ISSN-2067-3930, p. 260-295.

  Bogdan-Alexandru Schipor, The German Invasion of Norway, April-June 1940:

  Romanian Echoes, în „Revista Română de Studii Baltice şi Nordice” / „The Romanian

  Journal for Baltic and Nordic Studies”, (publicație indexată ERIH), Vol. 10, Issue 2

  (2018), p. 9-23, ISSN 2067-1725.

  Cătălin Turliuc, Conferința de Pace de la Paris (1919-1920) și noua ordine

  mondială. Perspective românești în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol», tom

  LIII, 2016, p. 223-229, ISSN 1221-3705 (BDI ; B).

  Petronel Zahariuc, Un raport inedit despre starea Bisericii Catolice din Moldova la

  1693, în „Studii și Materiale de Istorie Medie”, XXXVI, 2018, p. 127-148 (BDI).

 • 22

  Petronel Zahariuc, Date despre legăturile mănăstirii Filotheu (Muntele Athos) cu

  Țara Românească, în Addenda et corrigenda, „Studii și Materiale de Istorie Medie”,

  XXXVI, 2018, p. 431-440 (BDI).

  Petronel Zahariuc, Un nou document de danie pentru mănăstirea Lipnic din

  Bulgaria, în Addenda et corrigenda, „Studii și Materiale de Istorie Medie”, XXXVI, 2018,

  p. 440-442 (BDI).

  Petronel Zahariuc, Les monastères de Neamt et Secu (Moldavie) et leurs activités

  économiques jusqu'au milieu du dixneuvième siècle, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.

  D. Xenopol», Iași, LV, 2018, p. 335-345 (BDI)

  Petronel Zahariuc, Despre desfacerea proprietăților din Moldova după pacea de la

  București (1812). Câteva adăugiri/ On the separation of the Moldavian estates after the

  Bucharest Peace (1812). Several additions, în „Diacronia”, nr. 9, 7 mai, 2019 (ISSN: 2393-

  1140): http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/9 (EBSCOhost; ProQuest)

  Petronel Zahariuc, Trei documente slavo-române din Arhivele de la Budapesta

  privitoare la istoria Țării Românești, în „Banatica”, XXIX, 2019, p. p. 281-285 (ERIH

  Plus)

  Petronel Zahariuc, „Soitarii” și „meterhaneaua” sau despre alaiurile domnilor la

  venirea în scaun în veacul fanariot, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»”,

  Iaşi, s. n., istorie, LXV, 2019, p. 423-431 (BDI).

  VI. Proiecte, granturi :

  Internaționale:

  Viorel Butnariu, Acord de colaborare cu Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie

  Naturală, Chişinău (nr. 265A / 01-05 din 18 septembrie 2013) în vederea editării colecției

  numismatice a muzeului în seria CORPUS NUMMORUM MOLDAVIAE.

  Dorin Dobrincu, Flavius Solomon, Leonidas Rados membri în proiectul UEFISCDI

  PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116, 1 aprilie 2018-31 octombrie 2020, cu tema Migrație și

  identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, Proiecte complexe

  realizate în consorțiu CDI (PCCDI), Nr. Contract 48 PCCDI/2018, director de proiect

  Acad. Victor Spinei; derulat prin Academia Română – Filiala Iași.

  Petronel Zahariuc, coordonator al colectivului internaţional de editare a documentelor

  românești din arhiva Mănăstirii Zograf de la Muntele Athos, alături de dr. Gheorghe Lazăr

  (Institutul de Istorie „N. Iorga”, București), dr. Ivan Biliarsky (Institutul de Istorie al

  http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/9

 • 23

  Academiei Bulgare, Sofia) și dr. Dimiter Peev (Universitatea „Sf. Kliment Ohridski”,

  Sofia).

  Naționale:

  Proiectul PN-III-P4-ID-PCE-2016-0557, Documente şi manuscrise româneşti din

  arhivele de la Muntele Athos: mănăstirile Zograf şi Dohiar; 2016-2019, director proiect

  Petronel Zahariuc. Membri în proiect, Cătălina Chelcu, Marius Chelcu.

  Dorin Dobrincu, membru în proiectul Eternity 143 [Cimitirul Eternitatea din Iași, 143

  de ani de istorie și memorie], realizat de Societatea de Studii Istorice din România, în

  colaborare cu Asociația Culturală „AltIași”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural

  Național (AFCN); manager de proiect conf. univ. dr. Florea Ioncioaia; scenarist și regizor

  film despre cimitirul Eternitatea Alina Țiței (15 iunie-15 noiembrie 2019).

  Sorin Grigoruță, director al proiectului: Epidemiile de ciumă din Țările Române la

  începutul secolului al XIX-lea. Cauze, reacții, consecințe (EMPIRIC), UEFISCDI – cod

  proiect PN-III-P1-1.1-PD-2016-0497 (2018-2020). Mentor: Mihai-Ştefan Ceauşu.

  Mihai-Ștefan Ceaușu, membru în grantul PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131: Limbă și

  cultură germană în România 1918-1933. Realități „postimperiale”, discurs public și

  câmpuri culturale, condus de prof. univ.dr. Andrei Corbea-Hoisie și prof. univ dr. Rudolf

  Graef.

  Alexandru Istrate, Mihai Chiper, Andi Mihalache, Cătălina Mihalache, membri în

  proiectul Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-

  lingvistice CCCDI - UEFISCDI, număr proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326 /49

  PCCDI, director proiect prof. univ. Corin Braga.

  Alexandru-Dumitru Aioanei, director al proiectului : Mobilitate pentru cercetători -

  PN-III-P1-1.1-MC-2019-2418 „România și Marea Britanie 1948-1953”, finanțat de

  Guvernul României prin UEFISCDI.

  VII. Premii:

  În semn de apreciere pentru efortul depus în vederea păstrării și promovării memoriei

  evenimentelor și participanților la înfăptuirea unității naționale și a statului român modern,

  contribuind la apărarea și perpetuarea valorilor în numele cărora s-a înfăptuit Marea Unire,

  Președintele României (prin Decretul nr. 824/2019) a conferit Medalia Aniversară

  "Centenarul Marii Uniri" Institutului de Istorie "A.D. Xenopol", Iași;

 • 24

  Marian-Viorel Butnariu, „Diplomă pentru colaborare fructuoasă, promovarea proiectelor

  expoziționale din Chișinău și contribuție deosebită la cunoașterea culturii tradiționale din

  Basarabia” acordată cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la fondarea Muzeului Național de

  Etnografie și Istorie Naturală, Chișinău, 24 octombrie 2019.

  Andi Mihalache, Diplomă de Excelență pentru volumul Trecutul ca text: idei, tendințe,

  controversate (Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2018), oferită la

  Euroinvent Book Salon, ediția a 11-a, (16. 05.2019).

  Andi Mihalache, Diplomă de Excelență pentru volumul Idem et Ipse. Centralism și

  localism în proiectele muzeale din Belle Epoque (Iași, Editura Universității „Alexandru

  Ioan Cuza”, 2018), oferită la Euroinvent Book Salon, ediția a 11-a, (16. 05.2019).

  Andi Mihalache, premiul „Zilelor Recoltei Editoriale”, pentru volumul Confesiuni,

  vestigii temporalități, (Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2019), oferit de

  Primăria Iași, împreună cu Casa de cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași

  (13.10.2019).

  Cătălin Turliuc, placheta omagială „Al. I. Cuza”

  Cătălin Turliuc, placheta aniversară a Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui

  Cătălin Turliuc, premiul „Grigore Vieru” pentru atitudine civică, Primăria Municipiului

  Iași

  Alexandru Zub, Diplomă de onoare pentru contribuția adusă la organizarea celui de-al

  XII-lea Congres Național de Istorie a Presei din România, de Asociația Română de Istorie

  a Presei, Iași, 12 aprilie 2019.

  Alexandru Zub, Medalie Ion Creangă (1837-1889), Iași, 15 aprilie 1913. Bojdeuca

  „Ion Creangă”. 100 de ani de existență, 1918-2018, Muzeul Literaturii Române Iași, 13

  mai 2019.

  Alexandru Zub, Diplomă aniversară la aniversarea a 85 de ani dedicați cu pasiune și

  rigoare studiului, istoriei și adevărului istoric, Primăria Iași, Mihai Chirica – Primarul

  Municipiului Iași, Iași, 20 octombrie 2019.

  VIII. Deplasări în străinătate:

 • 25

  Alexandru Aioanei, Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 14

  noiembrie-4 decembrie 2019, stagiu de documentare la University Colege London, în

  cadrul proiectului de mobilitate PN-III-P1-1.1-MC-2019-2418 „România și Marea Britanie

  1948-1953”, finanțat de Guvernul României prin UEFISCDI.

  Mihai-Cristian Amăriuței, Chişinău, Republica Moldova, 17-18 octombrie 2019,

  comunicarea Despre descoperirile de „comoriˮ din Moldova în prima jumătate a secolului

  al XIX-lea, susţinută la Conferinţa ştiinţifică „Istorie. Arheologie. Muzeologieˮ a Muzeului

  Naţional de Istorie a Moldovei, ediţia a XXIX-a (în colaborare cu Ludmila Bacumenco-

  Pârnîu și Silviu Văcaru).

  Cătălina Chelcu, Chișinău, Republica Moldova, 17-18 octombrie 2019, comunicarea

  „În multi rânduri s-au pedepsit cu ocna”. Aspecte privitoare la regimul detenției la ocnă

  în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în cadrul conferinţei ştiinţifice „Arheologie.

  Istorie. Muzeologie” a Muzeului de Istorie a Moldovei (ediţia a XXIX-a).

  Marius Chelcu, Sofia, Bulgaria, 18-20 noiembrie 2019, comunicarea Urban incomes

  of the metochions in Moldavia (17th-19th centuries), în cadrul conferinţei internaţionale cu

  tema: Does Monastic Economy Matter? Religious Patterns of Economic Behavior,

  organizată de Centre for Advanced Study – Sofia şi Center for Governance and Culture in

  Europe. University of St. Gallen.

  Mihai-Ștefan Ceaușu, Viena, Austria, 3-7 noiembrie 2019, documentare la Biblioteca

  Națională a Austriei.

  Dorin Dobrincu, Luxemburg, House 17, 1 decembrie 2018 – invitat de Comunitatea

  Românilor din Luxemburg, la dezbaterea publică Unirea în Oglindă. Percepții de pe

  ambele maluri ale Prutului la centenar, împreună cu Octavian Țîcu, organizată de Violeta

  Grițcan.

  Sorin Grigoruță, Paris, Franța, 15-16 noiembrie 2018, comunicarea An Eastern

  Adventure. Foreign physicians in the Romanian Principalities and their role in the

  development of the medical system (first half of the 19th century), prezentată la workshop-

  ul internațional Hippocrate sans frontiers. Soigner en terre étrangère au XIXe siècle

  (Europe, mondes atlantiques et coloniaux), organizat de Académie Nationale de

  Médecine și Université Paris Nanterre.

  Sorin Grigoruță, Leuven, Belgia, 2-4 iunie 2019, comunicarea Shared responsibility

  for a common goal: fighting the plague in the Romanian Principalities (the first half of the

  19th century), prezentată la workshop-ul internațional THE SHARED RESPONSIBILITY

 • 26

  OF CARE. Historical debates on health and social care provision during the 19th and 20th

  centuries, KADOC.

  Sorin Grigoruță, Roma, Italia, 17-18 iunie 2019, comunicarea Italian influences on

  the development of the Romanian medical system (18th-19th century), susținută la conferința

  internațională Eastern Romanity and Italy from antiquity to the 20th century, organizată de

  Accademia di Romania.

  Sorin Grigoruță, Austria, Viena, 13-18 octombrie 2019, stagiu de documentare la

  Institut für Neuzeit und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Akademie der

  Wissenschaften.

  Marian Hariuc, Berlin, Germania, 1-6 septembrie 2019, stagiu de documentare la

  Politisches Archiv des Auswärtigen Amts și Staatsbibliothek zu Berlin.

  Andi Mihalache, Paris, Franța, 7-9 noiembrie 2019, comunicarea Les antiquités

  gréco-romaines dans la Roumanie moderne : collections, politique, imaginaire (1870-

  1914), susținută la conferința Collections et collectionneurs d’antiquités à la Belle Époque

  (fin xixe

  siècle – 1914), organizată de l’Institut National d’Histoire de l’Art, l’École

  Pratique des Hautes Études și Musée du Louvre.

  Cătălina Mihalache, Chișinău, Republica Moldova, 3-4 mai 2019, comunicarea

  Construcţia unei instituţii moderne româneşti, momente-cheie şi semnificaţii: inspecţia

  şcolară în secolul al XIX-lea, susținută la conferința internațională Învățământul public în

  România și zonele limitrofe, secolele 19-20: modernizare, mobilizare politică și

  construcție națională, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, organizată de

  ULIM Chişinău, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociale – Centrul de Sociologie

  și Psihologie Socială (Chișinău) şi de Colegiul „Noua Europă” (București) – programul

  Pontica Magna (finanțat de VolkswagenStiftung); coordonarea panelul-ului România și

  zonele limitrofe în perioada interbelică (1918-1940) din cadrul aceleiași conferințe.

  Cătălina Mihalache, Budapesta, Ungaria, 5-7 iunie 2019, comunicarea Growing up

  so close to the border during socialist and postcommunist times, la conferinţa

  internaţională Beyond 1989: Childhood and Youth in Times of Political Transformation in

  20th Century, organizată de „Institute for Advanced Studies” of Central European

  University Budapesta şi „Hannah Arendt” Institute for Totalitarianism Studies (Dresda,

  Germania).

 • 27

  Leonidas Rados, Helsinki, Finlanda, 6-9 noiembrie 2019, comunicarea A tough

  beginning: medical faculties in Romania (second half of the 19th century), susținută la

  conferința internațională Changing attitudes towards medical uncertainty at the research

  university from the 1880s, organizată de Universitatea din Helsinki.

  Bogdan-Alexandru Schipor, Varșovia, Polonia, 4 aprilie 2019, comunicarea Przed

  gwarancjami. Rumunia i Polska w brytyjskich scenariuszach pod koniec marca 1939 r. /

  Înainte de garanții. România și Polonia în scenariile britanice la sfârșitul lunii martie

  1939, susținută la conferința internațională Stulecie polsko-rumuńskich stosunków

  dyplomatycznych /Centenarul relațiilor diplomatice româno-polone, organizată de către

  Institutul Cultural Român Varșovia și Institutul de Istorie „Tadeusz Manteufl” PAN al

  Academiei Polone de Științe.

  Flavius-Viaceslav Solomon, Chișinău, Republica Moldova, 3-4 mai 2019,

  comunicarea Tentația integrării. Emigrația rusă și studiile de medicină în România în anii

  1870-1880, la conferința Învățământul public în România și zonele limitrofe, secolele XIX-

  XX: modernizare, mobilizare politică și construcție națională (ULIM & Centrul de

  Sociologie și Psihologie Socială, ICJPS).

  Flavius-Viaceslav Solomon, Chișinău, Republica Moldova, 3-8 noiembrie 2019,

  stagiu de documentare la Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

  Cătălin Turliuc, Sângerei, Republica Moldova, 7 mai 2019, comunicarea

  Recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu România la Universitatea Populară

  „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei”.

  Cătălin Turliuc, 23-29 mai, Beijing, China, comunicarea To Better the Man:

  Education and Human development in Modern Romania, la The 3rd International

  Modernization Forum, Modernization and Human Development, organizat de China

  Center for Modernization Research, Chinese Academy of Sciences.

  Cătălin Turliuc, Costești, Republica Moldova, 8 noiembrie 2019, comunicarea

  România și Marele Război – împlinirea idealului național la Simpozionul File de Istorie –

  Centenarul Marii Uniri.

  Cătălin Turliuc, Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 10-13

  decembrie 2019, conferința individuală The Achivement of Romanian National Unity in

 • 28

  1918; conferința General Berthelot and the French Military Mission in Romania 1916-

  1918, la Institut Français. Ciné Lumière.

  Petronel Zahariuc, Blagoevgrad, Bulgaria, 19 iunie 2019, comunicarea Отношения

  на румънците със Света гора - Атон (случаят с манастира Зограф)" (Les relations des

  Roumains avec le Mont Athos . Le cas du Saint monastère de

  Zographou du Mont Athos), susținută la South-West University „Neofit Riliski”.

  Petronel Zahariuc, Sofia, Bulgaria, 19-20 octombrie 2019, comunicarea De

  nouvelles informations sur les relations des Pays Roumains avec le Monastère de

  Zographou du Mont Athos (les XVe-XIXe siècles), susținută la la Research network

  dedicated to the History of the Monastic Economy. Does Monastic Economy Matter?

  Religious Patterns of Economic Behavior (Workshop III), Centre for Advanced Study

  Sofia (CAS).

  15 cercetători, cu deplasări în Austria, Belgia, Bulgaria, China, Finlanda, Franța,

  Germania, Italia, Luxemburg, Republica Moldova, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii

  și Irlandei de Nord, Ungaria.

  Director,

  Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti