20 Noiembrie2008 TV

of 22 /22
terial realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşa >> << 20 noiembrie 20 noiembrie 2008 2008 >>

description

Ziua Internationala a Drepturilor Copilului (2008) sarbatorita in Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu", Bucuresti.

Transcript of 20 Noiembrie2008 TV

Page 1: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

20 noiembrie 20 noiembrie 20082008

>>

Page 2: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

20 noiembrie 1989 s-a adoptat Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.

România a ratificat Convenţia prin Legea nr. 18/1990 şi s-a inspirat din aceasta, atunci cînd a elaborat Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - a intrat în vigoare în septembrie 1991.

28 septembrie 1990

Page 3: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

drepturile de protecţie;

drepturile de dezvoltare;

drepturile de participare.

Page 4: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

Se referă la protecţia împotriva oricărei forme de abuz fizic sau emoţional, precum şi împotriva oricărei forme de exploatare.

Page 5: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

Copiii au dreptul să fie protejaţi împotriva:

oricăror forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă

transferului ilicit în străinătate şi a nereturnării exploatării economice

exploatării sexuale şi a violenţei sexuale folosirii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope

răpirii şi traficării în orice scop şi sub orice formă

[mai multe …] >>

Page 6: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

Copiii au dreptul să fie protejaţi împotriva:

……………………

pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;

lipsirii, în mod ilegal, de elementele constitutive ale identităţii sale sau de unele dintre acestea.

Copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la această dată dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetăţenie şi, dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit, crescut şi educat de aceştia

[mai multe …] >>

Page 7: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

[spot publicitar]

http://www.cna.ro/IMG/video/Ridica%20mana%20impotriva%20bataii%20_spot%20TV_%20final.wmv

Page 8: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

Se acordă protecţie specială:

copiilor refugiaţi copiilor cu dizabilităţi copiilor aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice,

religioase sau lingvistice copiilor aflaţi în zone de conflict armat copiilor neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant

legal ori care nu se găsesc sub supravegherea legală a unor persoane

copiilor care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal.

Page 9: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

În relaţia cu părinţii, copiii au dreptul:

de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijiţi şi educaţi de aceştia

de a nu fi separaţi de părinţi împotriva voinţei acestora, cu excepţia cazurilor expres şi limitativ prevăzute de lege

la protecţie alternativă de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu

părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament.

Page 10: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

Se referă la dreptul copilului de a fi implicat în deciziile care îl privesc.

Page 11: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

să-şi exprime liber opinia asupra oricărei probleme care îi priveşte; să fie ascultaţi în toate procedurile care îi privesc; poate cere şi primi orice informaţie pertinentă, poate fi consultat la libertate de exprimare; la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea

de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; la protejarea imaginii lor publice, a vieţii intime, private şi

familiale; să depună singuri plângeri referitoare la încălcarea drepturilor lor

fundamentale;

Copiii au dreptul:

Page 12: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte

la împlinirea vârstei de 14 ani, copilul poate cere încuviinţarea instanţei judecătoreşti de a-şi schimba felul învăţăturii şi al pregătirii profesionale

să conteste modalităţile şi rezultatele evaluării şi de a se adresa în acest sens conducerii unităţii de învăţământ, în condiţiile legii.

Copiii au dreptul:

Page 13: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

Se referă la disponibilitatea şi accesul la toate tipurile de servicii de bază, precum educaţia şi serviciile de îngrijire medicală.

Page 14: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

Copiii au dreptul de a primi o educaţie care să le permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii lor

Copiii au dreptul să crească alături de părinţii lor Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor.

Copiii au dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o pot atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept.

Page 15: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

Copiii au dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să le permită dezvoltarea fizică, mintală, spirituală, morală şi socială.

Copiii au dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale.

Copiii au dreptul la odihnă şi vacanţă.

Page 16: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

Multe ţări europene au deja un "Avocat al copilului", o instituţie care are grijă ca drepturile celor mici să fie respectate.

Anul trecut, în România, peste 9700 de copii au fost abuzati, exploataţi sau neglijaţi de familie. Şi o altă cifră îngrijoratoare, aproape 350.000 de copii nu mai au părinţii alături, au plecat să muncească peste graniţe.

În Europa există peste 40 de astfel de avocaţi, iar activitatea lor are rezultate evidente în reducerea numărului de copii care întâmpină diverse probleme.

Page 17: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

Ce este Consiliul Copiilor "SPUNE!"?

Consiliul Copiilor "SPUNE!" este un forum de discuţii pentru copiii care trăiesc în România, al cărui scop este de a oferi copiilor şi tinerilor oportunitatea de a-şi exprima opiniile lor şi de a fi ascultaţi - la şcoală şi în familie, în toate procedurile judiciare sau administrative care îi privesc, precum şi de către politicieni, autorităţi locale, media. Scopul general al activităţii Consiliului Copiilor este de a întări vocea copiilor din România, de a ajuta la mobilizarea copiilor, părinţilor şi a comunităţii, pentru protecţia şi promovarea drepturilor copiilor în viaţa lor de zi cu zi.

Page 18: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

Şi la noi, în Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” Avocatul elevului este prezent!

Avocatul elevilor este un proiect ce-i propune să asigure cunoaşterea, promovarea şi respectarea drepturilor copiilor/a tinerilor.

Atribuţiile Avocatului Elevilor : identificarea problemelor/ a unor situaii de înclcare a drepturilor elevilor; facilitarea legăturii elevilor / părinţilor cu conducerea unităţii de învământ; propunerea de soluţii de comun accord cu cadrele didactice abilitate; medierea unor situaţii conflictuale din şcoală; monitorizarea rezolvării problemei.

Avocatul elevilor se poate autosesiza în situaii de înclcare a drepturilor elevilor sau de nerespectare a prevederilor Regulamentului colar.

Page 19: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

Page 20: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

Am exprimat mesajul nostru cu prilejul acestei zile.

Page 21: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV

Page 22: 20 Noiembrie2008 TV

Material realizat de elevi din Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” coordonaţi de profesor Emilia Păuşan >><<

protecţie participare dezvoltare 20.nov.2008 TV