11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

download 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

of 21

Embed Size (px)

Transcript of 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  1/21

   – 39 – 

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  2/21

  1

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORIL  E   C    Ţ   I   E    

  D  E   M   

  O  N   S   T   R   A  T   I   V    Ă   INTRODUCERE

  Limbă ocială în 29 de ţări, vorbită în51 de ţări, pe locul VI în lume și al II-lea

  în Europa, franceza a fost, este și va olimbă de circulaţie internaţională căutatăde studenţi de pe toate cele 5 continente.Indiferent de vârstă, cei care se înscriu lacursurile de limbă franceză ne scriu că aunevoie de aceasta pentru: emigrare (deexemplu, Québec – Canada), pentru studiiîn străinătate (burse la Paris, Bruxelles),afaceri și călătorii (Franţa, Canada, Elveţia,Haiti, Caraibe, Coasta de Fildeș etc.). 

   Acum vă puteţi conecta la comunitatea internaţională a vorbitorilor de limbăfranceză, e că porniţi de la zero studiul, e că vă reîmprospătaţi cunoștinţele, prinmetoda de studiu la distanţă Eurocor și cursul Franceză începători.Vă oferim o metodă de studiu relaxantă și plăcută în intimitatea căminului dvs.Trebuie să știţi că aveţi un profesor personal care vă va alături pe toată duratastudiului și căruia îi puteţi pune întrebări vizavi de lecţiile parcurse în cadrul temeipentru acasă, care poate rezolvată online sau trimisă prin poștă.Cu ajutorul cursului de Franceză începători  veţi: avea o pronunţie corectă mulţumită suportului audio înregistrat cu vorbitori

  nativi. învăţa cuvinte și expresii de actualitate care vă vor ajuta în susţinerea și înţelegereaunor conversaţii uzuale. descoperi cum să folosiţi regulile gramaticale și ordinea corectă a cuvintelor în

  propoziţii mulţumită explicaţiilor detaliate și exemplelor oferite. putea verica însușirea cunoștinţelor de limbă cu ajutorul numeroaselor exerciţii

  folosindu-vă de ltrul roșu și ajutându-vă de traducerile din caietele de curs.

  Învăţaţi comod!Primiţi acasă, la cel mai apropiat ociu poștal sau direct la birou pachetele de curs,pe care le parcurgeţi când vreţi! Studiaţi fără stres, în confortul propriului cămin, înweekenduri, după program, vara sau iarna... când și unde doriţi!

   Vă veţi bucura de o atenţie deosebită!Beneciaţi de sprijinul unui profesor personal, un specialist cu experienţă, care văva alături pe toată durata studiului.La EUROCOR, învăţarea unei limbi străine de circulaţie internaţională este oactivitate plăcută! Mult succes! 

  LECŢIA DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele şi metodade studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, aceasta

  reprezintă aproximativ jumătate din conţinutul unui caiet de curs.Vă prezentăm câteva secţiuni teoretice, exemple, exerciţii şi un model de temă,selectate din diverse lecţii, pentru a vedea exact cum sunt structurate caietele.

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  3/21

  2

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  STRUCTURA LECŢIILOR 

  Studiul ecient al cursului nostru este garantat de structura unitară a celor20 de caiete, a câte 2 lecţii fiecare.

  Toate caietele au o structură didactică specică, care se va păstra de-a lungulîntregului curs.

  Informaţiile noi sunt prezentate într-un mod atractiv, iar procesul dememorare devine simplu şi rapid!

  Lecţiile se parcurg uşor, într-un mod relaxat, deoarece unităţile de conţinutsunt marcate grac special: vocabularul, explicaţiile gramaticale, sfaturilede învăţare şi numeroasele exerciţii.

  Limbajul este accesibil, iar accentul este pus pe partea practică . Numeroase imagini şi elemente grace vă vor înlesni însuşirea informaţiei. Veţi exersa pronunţia   alături de  vorbitorii nativi  de pe înregistrările

  audio! Unele exerciţii solicită folosirea ltrului roşu pentru vericare. Textul scris

  cu caractere roşii dispare odată ce este acoperit cu acest ltru.

  PRIMIREA CURSULUILa Eurocor, cursanţii aleg unde să primească pachetul de curs! Dvs. ce alegeţi?1.  Acasă .

  2. La serviciu.3. La ociul poștal de care aparţineţi (Adresa declarată la înscriere trebuie să

  e cea din actul de identitate).

  CONTUL DE CURSANT 

  Fiecare cursant are propriul cont pe site-ul www.eurocor.ro. Aici găsiţiinformaţii despre stadiul trimiterii pachetelor de curs sau plăţile efectuate șiînregistrate. Din contul de cursant  se pot accesa și aplicaţiile TemeOnline sauPlataOnline.

   ABSOLVIREA Odată cu expedierea ultimului pachet de curs, veţi primi și testul de evaluarenală. Calicativele obţinute pot : foarte bine , bine, sucient  și insucient  (înfuncţie de punctajul realizat). Odată promovat acest test, veţi obţineCerticatulde absolvire Eurocor.

   

  @ @ 

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  4/21

  3

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

    rograma cursuluiPrograma cursului

    rancez Francez ă  încep toriîncep ă tori 

  Lecţiile 1-2 Bonjour!; Je me présente Vocabular: formule de salut şi rămas-bun şi formulede prezentare; numele ţărilor şi naţionalităţilor;numele de meserii; pasiuniGramatică: pronumele personale accentuate;verbele être, travailler, habiter, aller ; verbele reexive;articolele hotărâte

  Lecţiile 3-4 Nous allons au cinéma?; Tufais du sport?

   Vocabular:  formularea propunerilor; exprimareaorei;  numele disciplinelor sportive; adjectivele caredescriu caracteristicile oamenilor şi lucrurilorGramatică: verbele vouloir, pouvoir, faire, avoir ; negaţia; numeralele până la 60; articolele nehotărâte;construcţia il y a 

  Lecţiile 5-6 La famille; L’appartement  Vocabular: descrierea familiei; prezentarea persoanelor;descrierea unei locuinţe

  Gramatică: adjectivele posesive; prepoziţia de  pentruexprimarea apartenenţei; alte prepoziţii; verbelesavoir, lire, penser ; numeralele ordinale de la 60 în sus

  Lecţiile 7-8 A l’hôtel; Maison à vendre Vocabular:  descrierea unei camere de hotel; lunileanului; purtarea unui dialog despre preţurile camerelorde hotel şi rezervarea unei camere la hotel; abrevieriledin anunţurile de închiriere şi vânzare a imobilelor;conversaţii telefonice formaleGramatică:  adjectivele demonstrative; formele

  interogative est-ce que   şi combien;  verbele vendre,rendre, répondre, devoir, acheter, comprendre ;pronumele personal cu funcţia de complement direct

  Lecţiile 9-10 Cahier d’exercices Vocabular:  numele culorilor; notarea informaţiilortransmise prin telefon; descrierea şi prezentarea altorpersoane; exprimarea apartenenţei; conceperea uneiscrisoriGramatică: verbele venir  şi dormir ; verbele la timpulprezent; adverbele de frecvenţă 

  Lecţiile 11-12 Je prends le train; Dansl’avion et au camping

   Vocabular:  numele mijloacelor de transport;cumpărarea biletelor; informaţii despre orele deplecare şi sosire a trenurilor; călătoria cu avionul;cazarea în camping Gramatică: inversiunea în enunţurile interogative;verbele prendre  şi partir ; pronumele me, te, nous, vous  cu rol de complement direct; inversiunea în întrebările

  cu substantive proprii sau comune; pronumele on; verbele de grupa a II-a 

  Lecţiile 13-14 Au café et au restaurant; Ala cuisine

   Vocabular:  domeniul culinar; comanda la restaurantşi cafenea; reţete culinareGramatică: verbele boire, connaître, dire, mettre  şi servir ;  articolele partitive; exprimarea cantităţii;modul imperativ; pronumele en şi y 

  Lecţiile 15-16 Nous visitons la ville; C’est

  interdit! Vocabular:  indicarea drumului; descriereamonumentelor şi locurilor interesante dintr-un oraş;formularea interdicţiilor şi ordinelorGramatică: verbele demander, écrire, envoyer,

   permettre, interdire  şi défendre ; construcţia impersonalăil faut ;  pronumele en  şi  y   în locul complementelorcircumstanţiale de loc; complementul indirect

  Lecţiile 17-18 Les courses; A la banque etau bureau de poste

   Vocabular:  numele magazinelor; cumpărăturile;

  serviciile poştale şi serviciile bancareGramatică: pronumele interogativ lequel ; pronumelequelque chose   şi quelqu’un;  cuvintele relative qui,que  şi où; negaţia ne… plus ; pronumele relativ dont ; formarea adverbelor

  Lecţiile 19-20 Cahier d’exercices Vocabular: transmiterea de reţete culinare; descriereamonumentelor de arhitectură; discuţii despre subiectelegate de călătorii şi prestări servicii; exprimareapărerii despre monumentele vizitateGramatică: verbele découvrir, se sentir ; modul

  imperativ şi pronumele personale; înlocuireasubstantivelor şi construcţiilor pronominale cu en şi y ;articolele partitive şi cuanticatorii cantitativi

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  5/21

  4

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  Lecţiile 21-22  Au magasin de vêtements; Acheter une voiture Vocabular: descrierea ţinutelor vestimentare; purtareadialogurilor în magazinele de haine; descrierea unei

  mașini și discuţii despre cumpărarea sau închiriereaunui autoturism; exprimarea părerilorGramatică: verbele croire   și  plaire ;  pronumeletout, toute, tous   și toutes ;  gradele de comparaţie aleadjectivelor; numărul plural al adjectivelor terminateîn -al ;  gradele de comparaţie ale adjectivelor bon  șimauvais  și ale adverbelor bien și mal 

  Lecţiile 23-24 Quel temps fait-il; En vacances Vocabular:  descrierea vremii; discuţii despre trecut;

  povestiri din vacanţă Gramatică: timpul perfect compus –  passé composé  alverbelor de grupa I și a II-a;  participe passé  al verbelorneregulate și al verbelor de grupa a III-a; propoziţiiinterogative și negative la timpul  passé composé ; adverbele și locuţiunile adverbiale de timp specicetimpului trecut;  passé composé  al verbelor care se potconjuga cu auxiliarele être  și avoir ; verbele reexive la

   passé composé 

  Lecţiile 25-26 Le corps de l’homme; Chez

  le docteur Vocabular: părţile corpului omenesc; programarea ladoctor; discuţii despre afecţiuni și boliGramatică: complementul indirect; pronumele lui  și leur   cu rol de complement indirect; propoziţiilenegative cu rien;  sintagma avoir mal ; verbul recevoir ; timpul viitor apropiat –  futur proche ; complementelecircumstanţiale de timp care exprimă acţiuni viitoare

  Lecţiile 27-28 Que faire pour être en bonnesanté; Pour être en bonne forme

   Vocabular: sfaturi despre diete și un stil de viaţăsănătos; gimnastică; inuenţe asupra bunei noastredispoziţiiGramatică: verbul s’asseoir ;  exprimarea cantităţii;  si  într-o propoziţie armativă după o propoziţie negativă;sintagme innitivale; sintagmele être en train de   și se

   faire mal ; modul imperativ al verbelor reexive

  Lecţiile 29-30 Cahier d’exercices Vocabular: animalele de companie și îngrijirea lor;universul plantelor; situaţii dintre cele mai diverse dinviaţa de zi cu zi

  Gramatică: conjugarea   verbelor la timpurile  présent , passé composé ,  futur proche   și la modul imperativ;locuţiuni prepoziţionale; formularea întrebărilor șirăspunsurilor; sintagmele c’est….qui   și c’est…que ; 

  adjective la forme diferiteLecţiile 31-32  Les projets; Opinions etsentiments

   Vocabular: evenimente viitoare; planurile de viitor;formularea părerilor și exprimarea sentimentelorGramatică: timpul  futur simple   al verbelor de grupaI, II și III;  cuvântul  personne   în propoziţii negative;expresia se mettre à 

  Lecţiile 33-34 À l’école; Le travail Vocabular: școală și probleme legate de școală; temelegate de studiu; discuţii despre anii de școală și serviciula timpul trecut; anunţurile de muncă; serviciul șiobligaţiile de serviciu; scrierea unui CV Gramatică: propoziţii la modul condiţional de tipulI și tipul II;  timpul imperfect – imparfait ;  modulcondiţional prezent – conditionnel présent 

  Lecţiile 35-36 Un accident; Faits divers Vocabular: accidente; rubrica din ziar despre  faptediverse; evenimente surprinzătoare sau catastrofeGramatică: pronumele posesive; vorbirea indirectă;transformarea vorbirii directe în vorbirea indirectă șiinvers; regula concordanţei timpurilor; timpul mai-mult-ca-perfect – plus-que-parfait ; diateza pasivă 

  Lecţiile 37-38 La vie en famille; La vie ensociété

   Vocabular: sărbătorile familiale; discuţii despreprobleme de familie; teme sociale și politice; culturăși tehnică Gramatică: sintagma tous les deux ; modul subjonctivde la verbele de grupa I, II și III; expresia s’intéresser à ; 

  expresiile il faut que, bien que, à moins que  urmate demodul subjonctiv; pronumele relativ lequel 

  Lecţiile 39-40 Cahier d’exercices Vocabular: domeniul ecologic; expresii tipice limbiifranceze; discuţii despre viaţa de familie și problemelede familieGramatică: întrebări la timpuri diferite; pronumeleposesive și demonstrative; prepoziţiile în sintagme șidupă verbe; modul subjonctiv în propoziţii; expresii cuacelași sens sau cu sens contrar

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  6/21

  5

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 2, pagina 27)

  Fiecare lecţieîncepe cuprezentareaobiectivelorde studiu ...

  și o secţiune deintroducere –Introduction.

  LEÇON 2

  Je me présente  Mă prezint

  Bifaţi fiecare căsuţă după ce aţi învăţat:

    să folosiţi pronumele personale accentuate;

    să conjugaţi verbul aller ;

    să conjugaţi verbele reflexive;

    să folosiţi articolele hotărâte;

    să vorbiţi despre lucruri care vă interesează.

  Introduction Introducere

   În timpul călătoriei cu trenul, două fete fac cunoştinţă. În dialogul lor, fiecare vorbeşte despresine. Ascultaţi conversaţia dintre ele şi descoperiţi cum se numesc, unde locuiesc şi ce leplace încercuind variantele potrivite de mai jos:

  a. Sophie, Monique

  b. Marie, Véronique

  c. Sophie, Véronique

  d. Sylvie, Monique

  a. Reims, Lyon

  b. Paris, Cracovie

  c. Paris, Nantes

  d. Rennes, Paris

  a. la mer  b. la montagne

  c. la pizzeria

  d. le cinéma

  29 Exercice   33

  1.

  2.

  3.

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  7/21

  6

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 7, pagina 4)

  4

  SecţiuneaGrammaire pornește de la undialog ...

  ... și de latraducerea

  noilor cuvinteîn chenareleminilexique. 

        М        i      n        i        l      e      x        i      q      u      e

  Grammaire Gramatică

  a.  Ascultaţi încă o dată primul dialog, urmărind cu atenţie textul. Repetaţi-l cu voce taredupă profesor, iar după ce l-aţi citit de câteva ori, încercaţi să-l traduceţi singuri în limbaromână, folosind filtrul roşu:

  Dialog I

   A:  Allô? L’hôtel Royal , bonjour. Alo? Hotelul Royal , bună ziua.

  B: Bonjour, monsieur. Je voudrais réserver une chambre.Bună ziua, domnule. Aş dori să rezerv o camer ă.

   A: Oui, pour combien de personnes?Da, pentru câte persoane?

  B: Pour deux personnes adultes et un enfant de 8 ans.  Pentru două persoane adulte şi un copil de opt ani.

   A: Le lit pour l’enfant de 8 ans est gratuit. Pour quelle période?  Patul pentru copilul de opt ani este gratuit. Pentru ce perioadă?

  B: Du 23 au 26 septembre.Din 23 până pe 26 septembrie.

   A: Une chambre avec une salle de bains?O camer ă cu baie?

  B: Oui. Est-ce que je peux payer par carte de crédit?  Da. Pot să plătesc cu cardul de credit?

   A: Oui, bien sûr.Da, bineînţeles.

  b.  Acum învăţaţi cuvintele noi din minidicţionar:

  allô [alo] alo période f [ pe¶jéd] perioadă

   je voudrais [ąę vud¶ć] aş dori de… à [dę][a] de la... până la...

  réserver [¶ezć¶ve] a rezerva est-ce que [ćsk ę] este…?,  oare?

  combien [k«bjˇ] cât  payer [ peje] a plăti

  personne f [ pć¶sén] persoană  par [ pa¶] aici: cu ajutorul,  prin intermediul,

    cuadulte [adylt] adult carte de crédit f [ka¶t dę  card de credit  k¶edi]

  enfant de 8 ans m [àf à dęøità] copil de 8 ani  bien sûr [ bjˇ sy¶] bineînţeles 

  gratuit, -e [g¶atøi]  gratuit, -ă  [g¶atøit]

  Prepoziţiile de – de la şi à –  până la în combinaţie cu articolul hotărât de genulmasculin devin du şi au: de exemplu, du 23 au 26 septembre.

  2

  3

  Exercice   2

  !

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  8/21

  7

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 17, pagina 13)

  13

  Secţiunile de vocabular sunt presărateîn tot cursul șivă faciliteazăînţelegerea noilortexte.

        М        i      n        i        l      e      x        i      q

        u      e

  21

  D’ailleurs je vais tès rarement au superarché. J’y vais juste

   pour acheter des jus de its, des bonbons, de la lessive

  et des produits d’entetien. Je préfère acheter de la viande

  dans note boucherie de la re du Marché. La viande y est

   aîche et de tès bonne qualité et note bouchère nous donne

  souvent de nouvelles recees.

  Le mercredi ou le samedi je vais au marché avec mes

  enfants. Nous y choisissons des its, des légmes et des

   omages, bien sûr. Nous avons un crémier préféré qui est

  tès sypathique, que nous connaissons depuis longemps

  et qui nous donne de bons conseils.

  b.  Învăţaţi cuvintele de la minidicţionar:

  faire la cuisine [f ć¶ la k øizin] a găti

  temps m [tà] timp

  exotique [ćgzétik ] exotic, -ă

  essayer [eseje] a încerca,a testa

  cuisiner [k øizine] a gătiplat tout prêt m [ pla tu p¶ć] fel de mâncare

  gata preparat

  réchauffer [¶e Ć ofe] a reîncălzi

  four   [fu¶  cuptor cumicro-ondes m mikro«d] microunde

  pratique [ p¶atik ] practic, -ă

  tous [tus] toţi

  en général [à ąene¶al]  în general

  rôti m [¶oti] friptur ă

  frais, fraîche [f¶ć][f¶ćĆ ] proaspăt, -ă

  quiche f [ki Ć ] quiche (tartă de  legume cu sau  f ăr ă carne, cu ou,

  smântână şi brânză)

  délicieux, -se [delisjł] delicios,  [delisjłz] delicioasă

  par contre [ pa¶ k«t¶] în schimb

  congelé, -e [k«ą(ę)le] congelat, -ă  [k«ą(ę)le]

  rarement [¶ď¶mà] rar, rareori

  produit [ p¶édøi  detergentd’entretien m dàt¶ętjˇ]

  préféré, -e [ p¶efe¶e] preferat, -ă  [ p¶efe¶e]

  bonbon m [ b«b«] bomboană

  depuis [dę pøi] de, de atunci

  depuis [dę pøi  de mult,longtemps l«tà] de multă 

  vreme

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  9/21

  8

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 13, pagina 12)

  12

  Suportul audio vă ajută să aveţio pronunţie deinvidiat.

  5 6 7 8  

  1 2 3 4

  céréales f pl  [se¶eal]cereale

  pain m [ pë]pâine

   jus d’orange m [ąy dé¶àą]

  suc de portocale

  lait m [lë]lapte

  oeuf m [‡f ]ou

  gâteau m [gàto]pr ă jitur ă

  salade f  [salad]salată

  crêpes f pl [k¶ć p]clătite

    a. J’ai des brioches.

    b. J’aime les brioches.  a. Ne mange pas de brioche!

    b. Ne mange pas dix brioches!

    a. Il boit du thé au lait.

    b. Ils boivent du thé au lait.

    a. Il veut deux pommes.

    b. Ils veulent dix pommes.

  a.  Acum repetaţi propoziţiile după profesor, pronunţând cât mai clar.

  Communication Comunicare

  Vocabulaire Vocabular 

   Ascultaţi profesorul citind denumirile câtorva produse alimentare. Bifaţi în colţul din dreapta jos al imaginii ce mâncaţi la micul dejun:

  21 Exercice   15

  4.

  5.

  6.

  7.

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  10/21

  9

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 15, pagina 7)

  !

  Pronumele en poate înlocui complementele circumstanţiale de loc şi construcţiile precedatede prepoziţia de, de ex.:

  Je viens du bureau. J’en viens.

  Nous partons de Paris demain matin. Nous en partons demain matin.Il parle de son voyage. Il en parle.

  Nous avons peur de vieilles maisons. Nous en avons peur.

  Dacă în propoziţie avem o succesiune de două verbe cu acelaşi subiect, al doileaverb este la forma de infinitiv, iar pronumele en este intercalat între ele, de ex.:

  Tu veux parler de ton travail? Non, je ne veux pas en parler.

  Pronumele y, pe de altă parte, nu înlocuieşte numai complemente circumstanţiale de loc, cişi păr ţi de propoziţie care urmează după anumite verbe, fiind unite de acestea cu ajutorul

  prepoziţiei à  (penser à).  Excepţie fac numele proprii şi substantivele care desemnează persoane.

  Je pense à mon voyage.  Mă gândesc la călătoria mea.

  J’y pense.  Mă gândesc la ea.

  Nous pensons à notre cours d’anglais. Ne gândim la cursul nostru de engleză.

  Nous y pensons. Ne gândim la el.

  Locul pronumelor en şi y este acelaşi ca locul pronumelor le, la, les şi l’. Ele stau înainteaverbului, iar în cazul prezenţei negaţiei, sunt intercalate între negaţia ne şi verb, de ex.:

  J’y vais. Merg acolo.

  Je n’y vais pas. Nu merg acolo.

  Dacă  în propoziţia negativă  în care sunt două verbe succesive negaţia vizează verbul laforma personală, atunci pronumele precedă verbul la infinitiv, de ex.:

  Je ne veux pas en parler. Nu vreau să vorbesc despre asta.

  Răspundeţi la întrebări folosind pronumele adverbiale en sau y. Comparaţi apoi versiuneadumneavoastr ă cu înregistrarea:

  Est-ce que tu vas en Tunisie cet été?

  Oui, j’y vais.

  Est-ce que tu vas au bureau?Non, __________________________________________ 

  Paul, pense-t-il à ses devoirs?

  Oui, ___________________________________________ 

   Avez-vous peur des insectes?

  Oui, ___________________________________________ 

  Est-ce que tes cahiers sont sur la table?

  Oui, ___________________________________________ 

  Exercice   69

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  7

  8

  7

  Explicaţiilegramaticale sunt însoţite deexemple și suntmarcate specialîntr-un chenar.

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  11/21

  10

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 6, pagina 23)

  23

  31 Exercice   33

  32

  1.

  4.

  2.

  5.

  3.

  Construiţi enunţuri corecte cu ajutorul cuvintelor indicate. Comparaţi apoi versiunea

  dumneavoastr ă cu înregistrarea:Paul / penser / son bureau Paul pense à son bureau.

  Marie et Louise / penser / leurs enfants  ___________________________________ 

  Mes parents / penser / moi  ___________________________________ 

  Nous / penser / notre famille  ___________________________________ 

  Je / penser / leçons de français  ___________________________________ 

  Ne vom ocupa acum de alte două verbe franceze: lire – a citi şi savoir  – a şti.

  Iată conjugarea lor:

  lire [li¶] – a citi je lis [ąęli] eu citesctu lis [tyli] tu citeştiil lit [illi] el citeştenous lisons [nuliz«] noi citimvous lisez [vulize] voi / dvs. citiţiils lisent [illiz] ei citesc

  savoir [savwa¶] – a şti je sais [ąęsć] eu ştiutu sais [tysć] tu ştiiil sait [ilsć] el ştienous savons [nusav«] noi ştimvous savez [vusave] voi / dvs. ştiţiils savent [ilsav] ei ştiu

  Verbul savoir este urmat, de obicei, de conjuncţia que, care încazul acesta înseamnă c ă. Conjuncţia que se foloseşte adeseorişi cu verbul penser , de ex.:

  Je pense que Paul est sympathique. Cred că Paul e simpatic.

  Je sais que Paul est sympathique Ştiu că Paul e simpatic,mais il est très bavard. dar este foarte vorbăreţ.

  a. Completaţi enunţurile următoare cu formele corespunzătoare ale verbelor savoir şi lire:

   A quelle heure commence le spectacle? Je ne (savoir) sais pas.

  Nous ne (savoir) ________________ pas où il habite.

  Vous (savoir) _________________ quelle est son adresse?

  Je (lire) __________________ beaucoup.

  Nous (lire) _________________ „Madame Bovary”.

  Ils (lire) _________________ le devoir de Jean.

  Exercice   34

  eze lire – a citi şi savoir  – a şti.

  i

  i

  ncţia u , care noloseşte adeseori

  Paul e simpatic.

  aul e simpatic,foarte vorbăreţ.

  1.

  4.

  2.

  5.

  3.

  6.

  Veţi regăsiconjugarea

   verbelor limbiifranceze, ilustratăîn propoziţii

  uzuale.

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  12/21

  11

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 9, pagina 7)

  Informaţiileesenţiale suntmarcate gracspecial.

  7

  !

        М        i      n        i        l      e      x        i      q      u      e

  11

  Priviţi cu atenţie fotografiile următoare, apoi notaţi numărul propoziţiei corespunzătoare înpătr ăţelul din fiecare imagine:

  1. Cette grenouille est verte.

    2. Ces petits chats sont gris.

    3. Ce perroquet est blanc.

    4. Ce flamant est rose.

    5. Ce furet est blanc et noir.

    6. Ce perroquet est rouge, jaune et bleu.

    7. Ce poisson est jaune.

    8. Ce cheval est marron.

    9. Cet ours est brun.

  10. Cette grenouille est orange.

  grenouille f [g¶ęnuj] broască  poisson m [ pwas«] peşte

  perroquet m [ pe¶ék ć] papagal marron [ma¶«] maro

  flamant m [flamà] flamingo ours m [u¶s] urs

  Reţineţi că adjectivele orange – portocaliu şi marron – maro sunt invariabile din

  punctul de vedere al genului şi numărului!

  Citiţi propoziţiile şi tăiaţi cu o linie adjectivul care nu se potriveşte în context:

  1. Les chiens sont noirs, bruns, blancs et rouges. _______________________________ 

  2. Le ciel peut être bleu, gris, vert et rose. _______________________________ 

  3. Les gens sont blancs, bleus, jaunes et noirs. _______________________________ 

  Exercice   4

  Exercice   3

   A B

  I

  D

   J 

  1

  rouges

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  13/21

  12

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 17, pagina 14)

  14

  Numeroaseexerciţii văajută să vericaţice aţi învăţat.Folosiţi ltrulroșu, răspundeţila întrebări,completaţi cuforma corectă sautraduceţi.

  !

  23

  22

  Exercice   18

  c.  Pe baza textului anterior, bifaţi propoziţiile adevărate şi false:

  1. Marie va rarement au supermarché.  X

  2. Marie achète de la viande au supermarché.

  3. Elle ne connaît pas le crémier.

  4. Le boucher n’est pas sympathique.

  5. Marie n’aime pas faire la cuisine.

  6. Elle achète ses fromages au marché.

  d.  Acum ascultaţi cu atenţie textul.

  Verbul essayer se conjugă la fel ca verbul payer !

  Completaţi propoziţiile de mai jos cu lexicul corespunzător, apoi comparaţi versiuneadumneavoastr ă cu înregistrarea:

  1.  Ta soupe est sur la table, rechauffe-la dans le four micro-ondes!

    four micro-ondes four assiette

  2.  Parfois je suis triste mais _________________ je suis gai et content.

    toujours en général depuis

  3.  Mon frère est malade ____________________ trois jours.

    aujourd’hui longtemps depuis

  4.  Pierre va souvent chez ses cousins mais eux, ils viennent  _________________ chez lui.

    rarement depuis toujours

  5.  Moi, j’aime manger des poissons et des légumes ___________________mon mari mange seulement de la viande.

    souvent alors par contre

  Vrai Faux

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  14/21

  13

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 6, pagina 8)

  8

  De asemenea,veţi întâlni șicasete cu sfaturide învăţare.

  Conseil

  10 Exercice   10

   În anumite cazuri, apartenenţa poate fi redată cu ajutorul prepoziţiei de urmată de un numepropriu sau substantiv comun. Dacă substantivul nu este precedat de un numeral sau deun adjectiv pronominal, se foloseşte şi articolul (inclusiv formele contrase):

  La maison du professeur 

  La maison de l’institutrice

  La maison de la tante

  La maison des enfants

  Reformulaţi enunţurile, folosind forma de apartenenţă, apoi ascultaţi înregistrarea:

  1. Le professeur a un grand chien. / Le chien du professeur est grand.

  2. Ma mère a un petit jardin. / Le jardin ___________________________.3. Mon frère a une vieille maison. / La maison _______________________________ .

  4. Paul a une amie très gaie. / L’amie _______________________________________ .

  5. Les enfants ont des chiens bruyants. / Les chiens ____________________________ .

  6. La secrétaire a un bureau moderne. / Le bureau _____________________________ .

  7. Mon amie a une armoire très vieille. / L’armoire ______________________________ .

  Completaţi enunţurile următoare cu structuri care exprimă posesia, apoi verificaţi r ăspunsurile

  dumneavoastr ă cu înregistrarea:1. J’ai une tante. Ma tante est triste.

  2. Le chien de Paul est très méchant.

  3. J’ai une amie. ___ amie est très belle.

  4. L’amie ___ Philippe n’est pas étudiante.

  5. Aujourd’hui nous jouons dans ___ piscine.

  6. Les enfants ___ Paul ne veulent pas se promener.

  7. La piscine ___ notre oncle n’est pas grande.

  8. Demain ___ oncle et moi, nous allons au restaurant.

  Dacă doriţi să învăţaţi bine o limbă str ăină, repetaţi des materialullecţiilor anterioare şi nu uitaţi să traduceţi cuvintele din exerciţii,astfel încât fiecare propoziţie în limba franceză pe care o găsiţi

   în caiet să fie clar ă!

  est petite.

  Exercice   99

  aţi des materialultele din exerciţii,pe care o găsiţi

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  15/21

  14

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 15, pagina 9)

  9

  Prononciation Pronunţie

  Repetaţi propoziţiile după înregistrare, acordând atenţiemodului în care se unesc în pronunţie cuvintele:

  Ils en reviennent.

  [ilzà r ęvjćn]

  Nous y sommes avec eux.

  [nuzisém avćk ł]

  Vous en parlez beaucoup.

  [vuzà pa¶le boku]

  Elles y pensent souvent.[ćlzipàs suvà]

  Louise, voulez-vous en parler?

  [lwiz vulevuzà pa¶le]

  Bifaţi cu semnul „x” propoziţiile în care apare pronumele y  şi pe cele în care aparepronumele en:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

  y

  en

   Ascultaţi câteva perechi de propoziţii. Bifaţi în tabel cu semnul „x” propoziţiile identice:

  identiques

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  12 Exercice   10

  13 Exercice   11

   X

   X

  Exercice  9

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Fiecare caiet decurs cuprinde osecţiune specialădedicată exersăriipronunţiei –Prononciation.

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  16/21

  15

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 5, pagina 33)

  33

  La civilisation française Civilizaţia franceză

  a.  Ascultaţi înregistrarea şi urmăriţi textul despre obiceiurile francezilor în viaţa de familie şicea socială şi învăţaţi noile cuvinte de la minilexique:

  Les Français aiment beaucoup voir leur famille et leursamis. Les enfants quittent très tôt leur domicile etlouent leur propre appartement dès qu‛ils commencentà travailler mais ils vont souvent voir leurs parents ettrès souvent ils rendent visite aux autres membres deleur famille. Déjà, quand ils sont petits, les enfants vonten vacances chez leurs cousins et quand ils sont grandsils continuent à se rencontrer. Les Français adorent

  organiser des fêtes de famille à chaque occasion. Ilsinvitent aussi très souvent des amis pour manger aveceux, organiser des pique-niques ou aller ensemble envacances.

  Souvent, quand ils vont en vacances, ils louent une maisonavec les autres membres de la famille ou avec leurs amis.Ils s‛amusent ensemble. Les repas sont un bon prétextepour être ensemble.

  Quand ils invitent à la maison, les Français ne proposentpas de café. Ils servent un apéritif (du vin, du champagne,du whisky, du porto, du martini ou un jus de fruits) avecdes gâteaux salés (par exemple au fromage) ou descacahouètes.

  Quand ils se rencontrent, les amis se donnent des baiserssur les joues. Selon la région de France où vous êtes vouspouvez être embrassé deux, trois ou quatre fois.

  Francezilor le place mult să-şi vad ă familia şi prietenii. Copiii păr ăsesc devreme locuinţ a şiî şi închiriaz ă propriul apartament din momentul în care încep să lucreze, dar merg adesea învizit ă la părinţ i şi fac frecvent vizite celorlal ţ i membri ai familiei. Înc ă din copil ărie, copiii mergîn vacanţă la veri şorii lor şi chiar şi după ce au crescut continuă să se întâlneasc ă. Franceziiador ă să organizeze petreceri în familie cu fi ecare ocazie. Ei invit ă frecvent şi prieteni pentrua mânca împreună, pentru a organiza picnicuri sau pentru a merge împreună în concedii.

  Deseori, când merg în concediu, ei închiriaz ă o casă împreună cu al ţ i membri ai familiei saucu prietenii. Se distreaz ă împreună. Mesele sunt un bun pretext de a fi  împreună.

  Când fac invitaţ ii acasă, francezii nu te servesc cu cafea. Te servesc cu un aperitiv (vin,şampanie, whisky, vin de porto, martini sau suc de fructe) şi pr ă jituri sărate (de exemplu, cubrânz ă ) sau arahide.

   Atunci când se întâlnesc, prietenii se pupă pe obraz. În func ţ ie de regiunea din Franţ a în carev ă afl aţ i, puteţ i fi  sărutaţ i de două, trei sau patru ori.

  49 Exercice   49

  Secţiunea dedicatăuniversuluilimbii franceze,La civilisationfrançaise, văoferă informaţiiinteresantedespre culturași obiceiurilefrancezilor depretutindeni.

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  17/21

  16

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 2, pagina 39)

  39

  Rezumatelesintetizează

  noţiunilecele maiimportantedin ecarelecţie.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Précis grammatical 2 Rezumat gramatical 2

  Pronumele personale accentuate

  Pronumele personale accentuate se folosesc atunci când dorim să evidenţiem persoanadespre care se vorbeşte în propoziţie sau adresăm o întrebare care se refer ă la conţinutulpropoziţiei anterioare, de ex.: Je m’appelle Mark. Et toi?

  Formele pronumelor personale accentuate sunt:

   je tu il elle nous vous ils elles

  moi toi lui elle nous vous eux elles

  Verbele reflexive

  Verbele reflexive se conjugă  la fel ca celelalte verbe din grupa din care fac parte.Pronumele reflexiv se se î şi schimbă forma în funcţie de persoană:

  SE PROMENER – a se plimba S’APPELER – a se numi

   je me promène je m’appelle

  tu te promènes tu t’appelles

  il se promène il s’appelle

  nous nous promenons nous nous appelons

  vous vous promenez vous vous appelez

  ils se promènent ils s’appellent

  Conjugarea verbului aller 

  ALLER – a merge je vais nous allons

  tu vas vous allez

  il va ils vont

  Articolele hotărâte

  Substantivele în limba franceză  pot fi  doar de genul masculin sau feminin. Fiecaresubstantiv este precedat de un articol. Articolele hotărâte sunt: le, pentru genul masculinşi la, pentru genul feminin.

  Substantivele care încep cu o vocală sau cu h- mut  sunt precedate de articolul hotărât l’.

   Articolul hotărât les precedă toate substantivele la numărul plural, indiferent de genul lorşi de litera cu care încep, de ex.: le bureau, la plage, l’école, les chiens.

  Prepoziţia à urmată de articolele hotărâte

  Prepoziţia à în, la, aflată înaintea articolelor hotărâte le sau les, se transformă în au şiaux, de ex.:

  à + le = au (de ex. au bureau) à + l’ = à l’ (de ex. à l’école)

  à + la = à la (de ex. à la plage) à + les = aux (de ex. aux magasins)

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  18/21

  17

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 20, pagina 39)

  39

  Fiecare caietde curs seîncheie cu unDicţionar al tuturorcuvintelor șiexpresiilor nouînvăţate.

  à bord [a bé¶] la bordà temps [a tà] la timp

  achat(s) (m) [a ð a] cumpăr ături

  air m [ć¶] aer 

  alsacien, -ne [alzasjë][alzasjćn] alsacian, -ă

  aneth m [anćt] mărar 

  antique [àtik ] antic, -ă

  arc de triomphe m [a¶k dę t¶ij«f ] arc de triumf 

  archéologique [a¶keélé ik ] arheologic, -ă

  atelier m [atęlje] atelier, laborator 

  Athènes [atćn] Atenaau pied (de) [o pje][dę] la poalele

  autocar m [otoka¶][étéka¶] autocar 

  avant Jésus-Christ [àvà ąezy k¶ist] înainte deHristos, înaintea erei noastre

  avoir raison [avwa¶ ¶ćz«] a avea dreptate

  basilique f [ bazilik ] bazilică, biserică

  bassin m [ basë] aici: fântână arteziană

  bijou m [ biąu] bijuterie

  cabine f  [kabin] cabină

  carte f  [ka¶t] hartă

  centre commercial m [sàt¶ kémć¶sjal] centrucomercial

  changer d’air [ ð àąe dć¶] a schimba aerul

  civilisation f  [sivilizàsj«] civilizaţie

  commander [kémàde] a comanda

  construction f  [k«st¶yksj«] construcţie

  content, -e [k«tà][k«tàt] mulţumit, -ăcorsaire m [ké¶sć¶] corsar 

  croire [k¶wa¶] a crede, a gândi

  croisière f  [k¶wazjć¶] croazier ă

  de large [dę la¶ą] (în) lăţime

  débarquement m [deba¶k ęmà] debarcare

  découverte f  [dekuvć¶t] descoperire

  découvrir [dekuv¶i¶] a descoperidégustation f [degystàsj«] degustare

  demeure f  [dęm‡¶] cămin, casă, locuinţă

  détruit, -e [det¶ři][det¶řit] distrus, -ă

  dominer [démine] a domina

  doucement [dusmà] aici: încet

  Egypte f [eąipt] Egipt

  embarquement m [à ba¶k ęmà] îmbarcare

  ennuyer (s’) [ànřije] a (se) plictisiennuyeux, -euse [ànřijł][ànřijłz] plictisitor,plictisitoare

  entrée f  [àt¶e] intrare

  éruption f  [e¶ypsj«] erupţie, explozie

  escale f  [ćskal] escală, acostare

  européen, -ne [ł¶épeë][ł¶épećn] european, -ă

  excursion f  [ćksky¶sj«] excursie

  faire du 80 à l’heure [f ć¶ dy kat¶vë a l‡¶] a

  merge cu 80 la or ă

  fatigant, -e [fatigà][fatigàt] obositor, obositoare

  formalité f  [fé¶malite] formalitate

  gallo-romain (gallo-romaine) [gal(l)é¶émë][gal(l)é¶émćn] galo-roman, -ă

  garder [ga¶de] a păstra

  gare m maritime [ga¶ ma¶itim] gar ă maritimă

  Gênes [ąćn] Genova

  gréco-romain, -e [g¶eké¶émë

  ][g¶eké¶émćn]greco-roman, -ă

  50 m de haut [sëk àt mćt¶ dę o] 50 m în înălţime

   île f  [il] insulă

  Dictionnaire 19–20 Dicţionar 19-20

  A

  B

  C

  D

  43

  F

  E

  I

  G

  H

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  19/21

  18

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 9, pagina 3)

  3

  Fiecare al5-lea caiet esteun caiet deexerciţii cuajutorul căruiavă puteţi vericacunoștinţele

  însușite dupăparcurgerea uneisecţiuni din curs.

  :

  LEÇON 9Lecţiile 9-10 ale cursului de Franceză pentru începători reprezintă primul caiet de exerciţii –Cahier d’exercices – dintr-un total de patru, care vă vor ajuta să recapitulaţi şi consolidaţigramatica şi vocabularul studiate în caietele anterioare. Cele două  lecţii ale caietelor deexerciţii sunt structurate astfel: Introduction – Introducere, Lire – Citire, Ecouter  – Ascultare,Parler  – Vorbire şi Ecrire – Scriere. După parcurgerea acestor secţiuni, veţi ajunge la Test ,care reprezintă  tema pentru acasă constituită din douăzeci de întrebări, pe care le puteţitrimite profesorului spre corectare. La finalul caietului, veţi regăsi r ăspunsurile exerciţiilor dincele două lecţii, cu ajutorul cărora puteţi valida corectitudinea rezolvărilor dvs. De asemenea,veţi regăsi transcrierea înregistr ărilor şi dicţionarul celor două lecţii.

   În lecţiile 9 şi 10 veţi învăţa cuvinte şi expresii noi, care vă vor facilita înţelegerea subiectelorprezentate în lecţiile anterioare, şi vă vom supune atenţiei diverse aspecte de gramatică alimbii franceze. Veţi întâlni şi conjugarea unor verbe pe care le veţi folosi foarte des în vorbireade zi cu zi şi câteva sfaturi pentru a vă uşura învăţarea. La fel ca în caietele anterioare, veţigăsi explicate toate cuvintele şi expresiile noi în minidicţionarele din lecţii sau în dicţionarulde la sfâr şitul caietului.

  Bifaţi fiecare căsuţă după ce aţi învăţat:

    să conjugaţi verbele venir şi dormir ;

    numele culorilor;

   

  să notaţi informaţiile transmise prin telefon;  să r ăspundeţi la întrebări pe baza unor texte ascultate sau citite;

    să folosiţi verbele la timpul prezent.

  Introduction Introducere

  a.  Ascultaţi trei dialoguri, apoi notaţi titlul potrivit sub cele trei fotografii:

    Dialog I: ______________ Dialog II: _____________ Dialog III: _____________ 

    _____________________ _____________________ _____________________ 

   Les vacances de Marie Le nouvel animal de ma fille La maison de campage

  1 Exercice   1

  Cahier d’exercices

  1 2 3

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  20/21

  19

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  (selecţie din Lecţia 2, pagina 40)

  Temele vă ajutăsă vă vericaţicunoștinţeledobândite.

  40

  Devoir 1–2 Tema pentru acasă 1–2

  Grammaire Gramatică

  1. Găsiţi greşelile din enunţurile de mai jos şi rescrieţi corect propoziţiile:

  a. Marc est portugaise. Marc est portugais.

  b. Il habite en Portugal. ____________________________________________ 

  c. Il vas en France. ____________________________________________ 

  d. Il adore la sport. ____________________________________________ 

  2. Aranjaţi cuvintele de mai jos astfel încât să formaţi propoziţii logice:

  a. habite / Marc / où / ?

    Où habite Marc?

  b. de / travaille / au / je / salon / coiffure /.

    __________________________________________________________________ 

  c. mer / de / allons / bord / la / au / nous /.

    __________________________________________________________________ 

  d. sport / déteste / aime / promenades / il / les / le / mais / il /.

    __________________________________________________________________ 

  e. à / plage / vous / aller / la / aimez / ?

    __________________________________________________________________ f. mais / français / Espagne / habitent / sont / ils / en / ils /.

    __________________________________________________________________ 

  Lire Citire

  Scrieţi în spaţiile goale cuvintele care se potrivesc fiecărui context:

  Sylvie habite  à Bucarest. Elle travaille au bureau. Elle ________________ secrétaire.Elle va ________________ bureau à 8 h. Elle ________________ beaucoup. Sylvie

  aime ________________ en promenade. Elle va à la forêt avec le chien. Le chien

   ________________ Sylvie.

  Ecouter Ascultare

  Ascultaţi înregistrarea şi completaţi textul cu ceea ce auziţi:

  Philippe et Véronique sont français  mais ils habitent à Londres. Philippe est __________________ et Véronique est __________________ . Ils aiment beaucoup les

  voyages et le __________________ . Ils vont souvent en __________________ et au

  Portugal. Ils regardent souvent la __________________ et ils vont souvent au cinéma.

  45

 • 8/17/2019 11012 Lectie Demo Franceza Nivel Incepatori Interactiv

  21/21

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  FRANCEZĂ ÎNCEPĂTORI

  Tel. 021 33 225 33 www.eurocor.ro

  Franceza începători este secretul dvs. pentru a învăţa rapid și ușor această limbă decirculaţie internaţională. Cursul Eurocor se adresează atât celor care doresc să citească sau săscrie rapid în franceză, cât și celor care doresc să poată conversa în interes de afaceri într-un

  domeniu în care limba franceză este la mare căutare. Vă veţi convinge chiar după primulcaiet de curs cât este de ușor să învăţaţi o limbă străină cu această metodă.

  Vă așteptăm!

  Temele se pot rezolvaonline, în contul decursant de pe site-ulwww.eurocor.rosau pe formularelespeciale inserate încaiet (dacă se trimitspre corectare prinpoştă).