1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale...

of 28 /28
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 1/28 Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru abilitare Domeniul Inginerie Electrică Nr.crt. Criteriul Lucrare Punctare Punctaj 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) 1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate 1.1.1 Cărţi cu ISBN / capitole ca autor cărţi didactice sau monografii Profesor: minim 4 Neîndeplinit Îndeplinitx 1.1.1.1 Internaţionale nr. pagini/(2*nr. autori) - 1.1.1.2 Naţionale nr. pagini/(5*nr. autori) 1 Manolea Gh., Alboteanu L., Şulea C., Ivanov S., Dan M., Bulucea Aida, Degeratu Sonia, s.a, Echipamente complementare pentru sisteme antigrindina. Editura Sitech, Craiova, 2014, 215 pag., ISBN 978-606-11- 4073-2. 215/5*10 4,3 2 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice. Structura, proprietati, aplicatii, Editura Universitaria Craiova, 2012, 327 pag., ISBN: 978-606-14-0396-7. 327/5*1 65,4 3 Degeratu Sonia, Metode si procedee tehnologice, Editura Universitaria Craiova, 2012, 215 pag., ISBN: 978-606-14-0434-6. 215/5*1 43 4 Rizescu S., Bolcu D., Rinderu P., Degeratu Sonia, Diaconu I., Mecanică analitică pentru ingineri, Editura Didactică şi Pedagogică, 2010, 303 pag., Bucureşti, ISBN: 973-30-2844-4. 303/5*5 12,12 5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, 2009, 289 pag., ISBN 978-606-510-054-1. 289/5*1 57,8 6 Tont Gabriela, Degeratu Sonia, Tont D. T., Traductoare pentru echipamente de măsurare, Editura Eurobit, Timisoara, 2008, 285 pag., ISBN 978-973-620-352-7. 285/5*3 19 7 Degeratu Sonia, N., G. Bîzdoacă, Aliaje cu memorie a formei. Noţiuni fundamentale, proiectare şi aplicaţii. Editura Universitaria Craiova, 2003, 229 pag., ISBN 973-8043-343-3. 229/5*2 22,9 1.1.2 Cărţi / capitole de cărţi ca editor / coordonator 1.1.2.1 Internaţionale nr. pagini/(3*nr. autori) - 1.1.2.2 Naţionale nr. pagini/(7*nr. autori) 1 - 1.2 Suport didactic

Embed Size (px)

Transcript of 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale...

Page 1: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 1/28

Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru abilitare

Domeniul Inginerie Electrică

Nr.crt. Criteriul Lucrare Punctare Punctaj

1 Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

1.1.1 Cărţi cu ISBN / capitole ca autor cărţi didactice sau monografii

Profesor: minim 4 Neîndeplinit

Îndeplinitx

1.1.1.1 Internaţionale nr. pagini/(2*nr. autori)

-

1.1.1.2 Naţionale nr. pagini/(5*nr. autori)

1 Manolea Gh., Alboteanu L., Şulea C., Ivanov S., Dan M., Bulucea Aida, Degeratu Sonia, s.a, Echipamente complementare

pentru sisteme antigrindina. Editura Sitech, Craiova, 2014, 215 pag., ISBN 978-606-11- 4073-2. 215/5*10 4,3

2 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice. Structura, proprietati, aplicatii, Editura Universitaria Craiova, 2012, 327 pag.,

ISBN: 978-606-14-0396-7. 327/5*1 65,4

3 Degeratu Sonia, Metode si procedee tehnologice, Editura Universitaria Craiova, 2012, 215 pag., ISBN: 978-606-14-0434-6. 215/5*1 43

4 Rizescu S., Bolcu D., Rinderu P., Degeratu Sonia, Diaconu I., Mecanică analitică pentru ingineri, Editura Didactică şi

Pedagogică, 2010, 303 pag., Bucureşti, ISBN: 973-30-2844-4. 303/5*5 12,12

5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, 2009, 289 pag., ISBN 978-606-510-054-1. 289/5*1 57,8

6 Tont Gabriela, Degeratu Sonia, Tont D. T., Traductoare pentru echipamente de măsurare, Editura Eurobit, Timisoara, 2008,

285 pag., ISBN 978-973-620-352-7. 285/5*3 19

7 Degeratu Sonia, N., G. Bîzdoacă, Aliaje cu memorie a formei. Noţiuni fundamentale, proiectare şi aplicaţii. Editura

Universitaria Craiova, 2003, 229 pag., ISBN 973-8043-343-3. 229/5*2 22,9

1.1.2 Cărţi / capitole de cărţi ca editor / coordonator

1.1.2.1 Internaţionale nr. pagini/(3*nr. autori)

-

1.1.2.2 Naţionale nr. pagini/(7*nr. autori)

1 -

1.2 Suport didactic

Page 2: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 2/28

1.2.1 Suport de curs inclusiv electronic nr.pag./(10*nr. autori)

Profesor: minimum 2, din care 1 ca prim-autor Neîndeplinit

Îndeplinit

1 Degeratu Sonia, Ingineria materialelor. Tipografia Universităţii din Craiova, 2003, 279 pag. 279/10*1 27,9

2 Degeratu Sonia, Doiniţa Bălăşoiu, Tatiana Bălăşoiu, Studiul materialelor. Editura Economica, Bucureşti, 2000, ISBN 973-

99617-1-1, 257 pag. 257/10*3 8,56

3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf., Suport electronic, 334 pag. 334/10*1 33,4

4 Degeratu Sonia, Tehnologii nepoluante pdf., Suport electronic, 198 pag. 198/10*1 19,8

1.2.2 Îndrumare de laborator / aplicaţii nr. pag./(20*nr. autori)

Profesor: minimum 2, din care 1 ca prim-autor Neîndeplinit

Îndeplinit

1 Degeratu Sonia, Laurenţiu Alboteanu, Ştiinta şi ingineria materialelor. Tipografia Universităţii din Craiova, 2010, 80 pag. 80/20*2 2

2 Degeratu Sonia, Materiale de înaltă calitate şi tehnologii de vârf. Tipografia Universităţii din Craiova, 2008, 67 pag. 67/20*1 3,35

3 Degeratu Sonia, Travaux pratiques de matériaux. Tipografia Universităţii, Craiova, 2002, 83 pag. 83/20*1 4,15

4 Degeratu Sonia, Materiale pentru construcţii electromecanice. Reprografia Universităţii, Craiova, 1998, 75 pag. 75/20*1 3,75

1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte

educaţionale (POS, ERASMUS ş.a.). Punctaj unic pentru fiecare activitate i*10

1

TOTAL A1 minim 80 327,43

2 Activitatea de cercetare (A2)

2.1 Articole în extenso în reviste cotate şi în volume proceedings indexate ISI Thomson-Reuters *), brevete de

invenţie

(25+20*factor

impact)/nr.de autori

Profesor: minim 8 Neîndeplinit

Îndeplinit

Reviste

link

1

Degeratu Sonia, Rotaru P., Rizescu S., Danoiu Suzana, Bizdoaca N. G, Alboteanu1 L. I., Manolea H. O., Condition

monitoring of transformer oil using thermal analysis and other techniques, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,

volume 119, Issue 3, March 2015, DOI 10.1007/s10973-014-4069-8, Print ISSN 1388-6150, pp: 1679-1692. Anexa A1.1,

dovada D1 http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

(25+20*2,206)

/7 9,874

Page 3: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 3/28

link Factor de impact: 2,206. Anexa A 1.2, Dovada D1. http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?issn=1388-6150&PointOfEntry=Impact&SID=N1nwcfozZYM4sOW9Hbw&SID=N1nwcfozZYM4sOW9Hbw

link

link

2

Alboteanu I., L., Bulucea C., A., and Degeratu Sonia, Estimating Solar Irradiation Absorbed by Photovoltaic Panels with Low

Concentration Located in Craiova, Romania, Sustainability Journal, Volume 7, Issue 3, 2015, Doi:10.3390/su7032644, pp.

2644-2661. Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

Factor de impact: 1, 077. Anexa A 1.2, Dovada D4. http://www.mdpi.com/2071-1050/7/3/2644/htm

(25+20*1,077)

/3 15,513

link

link

3

Suzana Danoiu, P. Rotaru, Degeratu Sonia, S. Rizescu, N. G. Bizdoaca, Shape memory alloy-based smart module structure

working under intense thermo-mechanical stress, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume 118, Issue 2, 12

September, 2014, DOI 10.1007/s10973-014-4069-8, pp 1323-1330. Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

Factor de impact: 2,206. Anexa A 1.2, Dovada D1. http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?issn=1388-6150&PointOfEntry=Impact&SID=N1nwcfozZYM4sOW9Hbw&SID=N1nwcfozZYM4sOW9Hbw

(25+20*2,206)

/5 13,824

link

link

4

Degeratu Sonia, Rotaru P., Rizescu S., Bîzdoacă N. G., Thermal study of a shape memory alloy (SMA) spring actuator

designed to insure the motion of a barrier structure. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, February 2013, Volume 111,

Issue 2, ISSN 1388-6150 (Print) 1572-8943 (Online), DOI 10.1007/s10973-012-2369-4, pp 1255-1262. Anexa A1.1, dovada

D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

Factor de impact: 2,206. Anexa A 1.2, Dovada D1. http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?issn=1388-6150&PointOfEntry=Impact&SID=N1nwcfozZYM4sOW9Hbw&SID=N1nwcfozZYM4sOW9Hbw

(25+20*2,206)

/4

17,28

link

link

5

Bolcu D., Stanescu M.M, Ciuca I., Degeratu Sonia, Grozea M.A., Study of Some Elastic Properties for Sandwich Beams

Reinforced with Different Types of Fabric. Materiale Plastice Vol.: 48 Issue: 2, 2011, ISSN: 0025-5289, pp 195-201. Anexa

A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

Factor de impact: 0,387. Anexa A 1.2, Dovada D2. http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?issn=0025-5289&PointOfEntry=Impact&SID=Z2mVD98iW6tJSXYNSPj&SID=Z2mVD98iW6tJSXYNSPj

(25+20*0.387)

/5 6,548

link

link

6

Bolcu D., Ursache Marcela, Rizescu S., Degeratu Sonia, Bîzdoacă N., G., Stănescu M., The Utilization of Elasticity Matrix

Spectral Decomposition in Calculating the Elastic Properties of a Composite Bar having Transverse Isotropy. University

Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics, ISSN 1223-7027, vol. 73, Issue 1,

2011, pp. 177-188. Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

Factor de impact: 0,192. Anexa A 1.2, Dovada D3. http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?issn=1223-7027&PointOfEntry=Impact&SID=Z2mVD98iW6tJSXYNSPj&SID=Z2mVD98iW6tJSXYNSPj

(25+20*0.192)

/6 4,8

Page 4: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 4/28

link

link

7

Degeratu Sonia, Rotaru P., Manolea Gh., Manolea H.O., Rotaru A., Thermal Characteristics of Ni-Ti SMA (Shape Memory

Alloy) Actuators. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150 (Print) 1572-8943 (Online), DOI

10.1007/s10973-009-0215-0, Vol. 97, Number 2 / August, 2009, pp. 695-700. Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

Factor de impact: 1,587. Anexa A1.2, dovada D1. http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?issn=1388-6150&PointOfEntry=Impact&SID=N1nwcfozZYM4sOW9Hbw&SID=N1nwcfozZYM4sOW9Hbw

(25+20*1,587)

/5 11,348

link

8

Manolea, H., Degeratu Sonia, Deva V., Coleş Evantia, Drăghici Emma, Contributions on the Study of the Compressive

Strength of the Light-Cured Composite Resins, Current Health Sciences Journal Vol. 35, No. 1, 2009, p-ISSN 2067-0656, e-

ISSN 2069-4032, pp. 62-65. Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

25/5 5

Proceedings

link 9

Petrisor Anca, Bizdoaca N.G., Drighiciu A, Diaconu I., Degeratu Sonia, Canureci Gabriela, Petropol Gabriela Serb, Stable

States Transition Approach - A New Strategy for Walking Robots Control in Uncertain Environments, Proceedings 5th

International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2008, Vol. RA-1, May 11-15, Madeira,

Portugalia ISBN 978-989-8111-31-9, pp. 202-207. Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

25/7 3,57

link 10

Degeratu Sonia, Rotaru P., Manolea H.O., Manolea Gh., Petrisor Anca, Bizdoaca, N., G., Visual Basic Applications for Shape

Memory Elements Design Used in Intelligent Systems. Proceedings of 5th International Conference on Informatics in Control,

Automation and Robotics, ICINCO 2008, Vol. RA-2, 11-15 May, Madeira, Portugalia, ISBN 978-989-8111-31-9, pp. 207-210.

Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

25/6 4,166

link 11

Bîzdoacă N. G., Petrişor Anca, Bîzdoacă Elvira, Diaconu Ilie, Degeratu Sonia, Shape Memory Alloy Tendons Actuated

Tentacle Robotic Structure - Models and Control, Proceedings 5th International Conference on Informatics in Control,

Automation and Robotics, ICINCO 2008, Vol. RA-2, May 11-15, Madeira, Portugalia, ISBN 978-989-8111-31-9, pp. 77-80.

Anexa A1.1, dovada D2. http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=UA&SID=X15otLKDG3KQbhphmq2&search_mode=GeneralSearch&prID=ca4e44ab-9a72-4054-b2a3-

d1306b186664

http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=degeratu&st2=Sonia&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=B4441988A26B9AA39726A68D81A0CFEC.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a63&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-

ID%28%22Degeratu%2c+Sonia%22+14063094000%29&txGid=B4441988A26B9AA39726A68D81A0CFEC.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a6

25/5 5

link 12

Petropol Serb Gabriela, Petropol Ionut, Cimpeanu A., Petrişor Anca, Degeratu Sonia - Virtual Laboratory in the Engineering

Education; New aspects of engeneering education – In Proceedings of the 5th WSEAS / IASME International Conference on

Engineering Education (EE'08), Heraklion, Greece, July 22-24, 2008, ISBN: 978-960-6766-86-2, ISSN:1790-2769, pp.99-103.

Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

25/5 5

Page 5: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 5/28

link 13

Degeratu Sonia, Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Diaconi I., Petrisor Anca, DegeratuV., Practical Aspects Regarding the Design

of Intelligent Systems Using the Shape Memory Alloy Spring, Proceedings of Wseas International Conference EMESEG, 2008,

Heraclion, Crete, Greece, July 22-24, ISSN 1790-2769, 978-960-6766-88-6, pp. 226-231. Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

25/6 4,166

link 14

Petrişor Anca, Bîzdoacă N. G., Drighiciu A., Diaconu I., Degeratu Sonia, Petrisor R. - Modeling and Simulation of Walking

and Climbing Robots based on Stable States Transition Approach as Control Strategy – In Proceedings of the 12th WSEAS

International Conference on Systems, Heraklion, Greece, July 22-24, 2008, pp.216-221, ISBN: 978-960-6766-83-1, ISSN:

1790-2769. Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

25/6 4,166

link 15

Degeratu Sonia, Rotaru P., Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Petropol Gabriela S., Tont D, Evaluation of the Characteristics of a

Shape Memory Alloy Cantilever Actuator Using Thermal Analysis, Wseas International Conference on Materials Science

(MATERIALS'08), 2008, November 7-9, Bucuresti, Romania, ISSN 1790-2769, ISBN 978-960-474-024-61, pp. 115-120.

Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

25/6 4,166

link 16

Bizdoacă, N., Petrisor Anca, Degeratu Sonia, Bizdoacă Elvira, Vladu, C., Studies and experiments related to modular structure

robot, Proceedings of 7th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE’08),

Venice, Italy, Nov. 21-23, 2008, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-027-7, pp. 278-284. Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

25/5 5

link 17

Petropol Serb Gabriela, Petropol Serb Ion, Campeanu Aurel, Degeratu Sonia, Anca Petrisor, Study of the sudden symmetrical

short-circuit using the mathematical models of the synchronous machine and the numerical methods, 13th IEEE International

Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC), September 1-3, 2008, Poznan, Poland, ISBN 978-1-4244-

1742-1, pp.908-910. Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

25/5 5

link 18

Petrisor Anca, Bizdoaca, N.,G., Degeratu Sonia, Drighiciu A., Serb G.,P., Coman, D., Popescu M., Control Strategy of a 3-DOF

Walking Robot, Proceedings of IEEE EUROCON 2007, September 9-12, 2007, Warsaw, Poland, IEEE Catalog number

07EX1617C, ISBN 1-4244-0813-X, CD pp. 2337-2342. Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

25/7 3,57

link 19

Degeratu Sonia, Petrisor Anca, Tont G., Bizdoaca, N..G., Serb G. P., Some Investigations on Insulation Systems for the Three

Phased Induction Motors, Proceedings of IEEE EUROCON 2007, September 9-12, 2007, Warsaw, Poland, IEEE Catalog

number 07EX1617C, ISBN 1-4244-0813-X, CD pp. 1879-1883. Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

25/5 5

Page 6: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 6/28

link 20

Petrisor Anca, Bizdoaca N.G., Rosca Daniela, Degeratu Sonia, Rosca A., Petrisor R.,. Mathematical Model for Walking Robot

with Shape Memory Alloy Ankle, Proceedings of 4th International Conference on Informatics in Control, Automation and

Robotics, ICINCO 2007, 9-12 May 2007, Angers, France, ISBN: 978-972-8865-83-2, pp.319-322. Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

25/6 4,166

link 21

Degeratu Sonia, Degeratu B., Popescu Mihaela, Aspects Concerning the Performances of a New Insulation System for Low

Voltage Asynchronous Motors. The 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON’06), Paris,

France, November 7-10, 2006, IEEE Catalog Number: 06CH37763C, ISSN 1553-572X, ISBN: 1-4244-0136-4, Library of

Congress: 1553-572X, pp. 1240-1244. Anexa A1.1, dovada D1. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&parentProduct=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Z1kxQIxBjOlRvc2Zp24&page=1&action=changePa

geSize&pageSize=25

25/3 8,33

2.2 Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale **)

20/nr.de autori

Profesor: minim 16 Neîndeplinit

Îndeplinit

Reviste

link 1

Degeratu Sonia, Rizescu S., Alboteanu L., Caramida C., Rotaru P., Boncea Irina, and Iancu C., Using a Shape Memory Alloy

Spring Actuator to Increase the Performance of Solar Tracking System, Annals of the University of Craiova-Electrical

Engineering Serie, No 38, 2014, pp. 116-121, ISSN 1842-4805. Indexat: Copernicus, Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1 http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=2823

http://elth.ucv.ro/fisiere/anale/2014/116.pdf

https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

20/7 2,857

link 2

Alboteanu L, Ravigan F., Degeratu Sonia, Methods for Increasing Energy Efficiency of Photovoltaic Systems. International

Journal of Power and Renewable Energy Systems, Volume 1, 2014, pp. 51-61. Indexat: Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1 https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro http://www.as-se.org/IJPRES/

http://www.as-se.org/IJPRES/paperInfo.aspx?ID=16550

20/3 6,666

link 3

Degeratu Sonia, Rizescu S., Alboteanu L., Analyzing some Characteristics of a Cylinder-like Shape Fiberglass-Epoxy resin

Composite, Annals of the University of Craiova, Seria Inginerie Electrica, vol 1, No 31, October, 2013, pp. 435-439, ISSN 1842-

4805. Indexat: Copernicus. Anexa 2, Dovada D3 http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=2823

20/3 6,666

link 4

Degeratu Sonia, Ursache Marcela, Bizdoaca N., G., Rizescu S., Performance Evaluation of a Class F Electrical Insulation

System for Three Phase Induction Motors. Scientific Bulletin University Politehnica of Bucharest, Series C - Electrical

Engineering and Computer Science, Bucureşti, Vol. 72, Iss. 4, 2010, ISSN 1454-234x, pp. 162-167. Indexat: Scopus. Anexa 2,

Dovada D2 http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=degeratu&st2=Sonia&nlo=1&nlr=20&nls=count-

f&sid=B4441988A26B9AA39726A68D81A0CFEC.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a63&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Degeratu%2c+Sonia%22+14063094000%29&txGid=B4441988A26B9AA39726A68D81A0CFEC.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a6

20/4 5

link 5 Petrişor Anca, Bîzdoacă N. G., Drighiciu A., Degeratu Sonia, Serb G.P., Petrisor R., Implementation of the Stable States

Transition Control Algorithm for a four free joints Walking Robot. WSEAS Transactions on Systems Journal, Issue 1, Vol. 8, 20/6 3,333

Page 7: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 7/28

January 2009, ISSN: 1109-2777, pp. 107-116. Indexat: Scopus. Anexa 2, Dovada D2 http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=degeratu&st2=Sonia&nlo=1&nlr=20&nls=count-

f&sid=B4441988A26B9AA39726A68D81A0CFEC.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a63&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-

ID%28%22Degeratu%2c+Sonia%22+14063094000%29&txGid=B4441988A26B9AA39726A68D81A0CFEC.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a6

link 6

Degeratu Sonia, Rotaru P., Tont D., Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Tont Gabriela, Evaluation of the Characteristics of a Shape

Memory Alloy Spring Actuator, Journal of Computer Science and Control Systems, Vol. 2 , No. 2, 2009, Romania, ISSN-1844-

6043, pp. 88-92. Indexat EBSCO, Copernicus, DOAJ şi Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1 http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&id=467609&recNo=18&toc=1

http://electroinf.uoradea.ro/index.php/cercetare/reviste/jcscs.html

https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

20/6 3,333

link 7

Petropol Serb Gabriela, Petropol Serb Ion, Campeanu Aurel, Petrisor Anca, Degeratu Sonia, Virtual Laboratory for Study of

Synchronous Machine Parameters. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 1, Vol. 6,

January 2009, ISSN: 1790-1979, pp. 1-10. Indexat: Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1 https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

http://www.worldses.org/journals/education/education-2009.htm

http://www.worldses.org/indexes/iee/2004-2007.txt

20/5 4

link 8

Bizdoaca N.G., Petrisor Anca, Degeratu Sonia, Rotaru P., Bizdoaca Elvira, Fuzzy Logic Controller for Shape Memory Alloy

Tendons Actuated Biomimetic Robotic Structure, ICGST International Journal on Automation, Robotics and Autonomous

Systems, ARAS, ISSN 1388-6150, Vol. 09, Issue II, December, 2009, pp. 27-34. Indexat: Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1 https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

http://www.icgst.com/ARAS.html

http://freefind.findia.net/query.html?query=degeratu+Sonia&pg=1&url=q1%3At.9550773.html

20/5 4

link 9

Degeratu Sonia, Manolea H. O., Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Petrişor Anca, Characterization and Design of a Shape

Memory Alloy Wire Actuator, Annals of the University of Craiova, No. 33, 2009, Romania, ISSN-1842-4805, pp. 63-67.

Indexat: Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1 https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

20/5 4

link 10

Degeratu Sonia, Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Diaconi I., Petrisor Anca, DegeratuV., On the Design of a Shape Memory Alloy

Spring Actuator Using Thermal Analysis. WSEAS Transactions on Systems Journal, Vol. 7, October 2008, ISSN: 1109-2777,

pp. 1006-10015. Indexat: ACMDL şi Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1 http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1486663.1486675

http://www.wseas.us/e-library/transactions/systems/2008/28-160.pdf https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

20/6 3,333

link 11

Tonţ, D., Gabriela Tonţ, Degeratu Sonia, About the Antireciprocal in Case of Hall-Plates of Different Geometry, Rev. Acta

Electrotehnica, nr.1, Technical University Cluj-Napoca, 5 Cluj-Napoca, pp.32-36, 5pg., 2008. Indexat: Scholar Google.

Anexa 2, Dovada D1 https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

20/3 6,666

link 12

Degeratu Sonia, Bizdoaca, N.,G., Tont Gabriela, Degeratu V. Considérations sur le dimensionnement des plaques composites

stratifiées a matrice polymère. Annals of the University of Craiova, Seria Inginerie Electrica, vol 1, No 31, October, 2007, pp.

435-439, ISSN 1842-4805. Indexat: Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1 https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

20/4 5

link 13 Bîzdoaca, N.,G., Bîzdoaca Elvira, Petrisor Anca, Degeratu Sonia, Diaconu, I., Unconventional Robotic Ankle, Annals of the

University of Craiova, Seria Inginerie Electrica, vol.2, No 31, October 2007, pp. 208-212, ISSN 1842-4805 (cod CNCSIS 174). 20/5 4

Page 8: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 8/28

Baze de date: Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1 https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

link 14

Degeratu Sonia, Popescu Mihaela, Bîzdoaca N.G., Aspects Regarding the Performances of a New Insulation System for the

6kV Induction Motors. WSEAS Transactions on Circuits and Systems Journal, Issue 7, Volume 5, July 2006, ISSN 1109 – 2734,

pp. 1009-1016. Indexat: Scopus şi Engineering Village. Anexa 2, Dovada D2 http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=degeratu&st2=Sonia&nlo=1&nlr=20&nls=count-

f&sid=B4441988A26B9AA39726A68D81A0CFEC.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a63&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Degeratu%2c+Sonia%22+14063094000%29&txGid=B4441988A26B9AA39726A68D81A0CFEC.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a6

http://www.engineeringvillage.com/controller/servlet/Controller?CID=quickSearchCitationFormat

20/3 6,666

link 15

Degeratu Sonia, Popescu Mihaela, Degeratu V., Exhaustive Method for the Determination of the Phase Rotor Resistance for

Asynchronous Motors with Squirrel-Cage Rotor, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, octombrie 2006, Tomul LII (LVI),

Electrotehnica, Energetica, Electronica, ISSN 1223-8139, pp. 293-296. Indexat: Inspec, Copernicus. Anexa 2, Dovada D4 http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=4963

20/3 6,666

link 16

Petrisor Anca, Degeratu Sonia, Ravigan F., Coman Daniela, Cazacu D.– Circular Scanning Approach for Robot State

Representation – Buletinul Stiintific al Univ. Politehnica din Timisoara, Seria Automatica si Calculatoare, Vol. 51(65),

Nr.3/2006, Editura Politehnica, pag.23-30. ISSN 1224-600X. Indexat Copernicus si Scholar Google. Anexa 2, Dovada D5 http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=4817

http://www.ac.utt.ro/journal/issue.php?v=51(65)&+y=2006+&+n=3

https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

20/5 4

link 17

Bîzdoacă, N., G., Petrisor Anca, Degeratu Sonia, Bîzdoacă Elvira - Shape Memory Alloy Spring Based Hopping Robot,

Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, 2006, Tomul LII (LVI), ISSN 1011-2855, pp. 65-75, Indexat Copernicus. Anexa 2,

Dovada D4 http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=4963

20/4 5

link 18

Bîzdoacă N. G., Degeratu Sonia, Diaconu I., Petrişor Anca, Pătraşcu Daniela, Demining robots: Behavior Based Control

Strategy. Annals of the University of Craiova. Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol.3 (30), Nr.1,

2006, pp. 10-17, Editura Universitaria Craiova, ISSN 1841-0626, Indexat Findia. Anexa 2, Dovada D6 http://freefind.findia.net/query.html?ns=1&query=Degeratu+Sonia#20

http://ace.ucv.ro/anale/content2006vol3nr1.html

20/5 4

link 19

Alexandru D., Enache S., Degeratu Sonia, Gavrila M., Determination of Effects Upon Induction Motors Supplied by Voltage

Converters, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, oct. 2004, Fasc. 5C, pp. 945-952, ISSN 1223-8139. Indexat Findia. Anexa

2, Dovada D7 http://freefind.findia.net/query.html?ns=1&query=Degeratu+Sonia#58

20/4 5

link 20

Bizdoaca N. G., Diaconu I., Niculescu M. C., Bizdoaca Elvira, Degeratu Sonia, Pana Daniela, Pana Cristina, Robotic Finger

Actuated with Shape Memory Alloy Tendon. WSEAS Transactions on Soft Computing, Optimization, Simulation &

Manufacturing Systems Journal, September, 2003, Malta, ISSN 1107–2653, pp. 897-906 Indexat în: Engineering Village,

Schoolar Google. Anexa 2, Dovada D1 http://liinwww.ira.uka.de/csbib?maxnum=40&sort=score&query=Robotic+Finger+Actuated+with+Shape+Memory+Alloy+Tendon+robotic+finger%2c+shape+memory+alloy%2c+mathematical+modeling%2c+numerical+simulation%2c+robotics%2e

http://www.engineeringvillage.com/controller/servlet/Controller?CID=quickSearchCitationFormat

https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

20/7 2,857

Proceedings

Page 9: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 9/28

link 21

Degeratu Sonia, Alboteanu L., Rizescu S., Coman Daniela, Bulucea Aida, New Developed Visual Basic Application in Off-

LineTransformer Oil Monitoring, Proceedings of the 2nd International Conference on Environment, Energy, Ecosystems and

Development (EEEAD 2014), 28-30 November, 2014, Athens, Greece, ISBN: 978-1-61804-255-2, pp. 76-80. Indexat Scholar

google. Anexa 2, Dovada D1. http://inase.org/library/2014/athens/ENVEC.pdf#page=76

https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

20/5 4

link 22

Alboteanu L., Bulucea Aida, Degeratu Sonia, Modeling of Solar Irradiation Absorbed by a Photovoltaic Panel with Low

Concentration, Proceedings of the Europment Conference - 2nd International Conference on Energy, Evironment and

Development, 28-30 November, 2014, Athens, Greece, ISBN: 978-1-61804-255-2, 2014, pp. 16-21. Anexa 2, Dovada D1. http://inase.org/library/2014/athens/ENVEC.pdf#page=16

https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

20/3 6,666

link 23

Degeratu Sonia, Alboteanu L., Rizescu S., Daniela Coman, Bizdoaca N. G., Caramida C., Active Solar Panel Tracking System

Actuated by Shape Memory Alloy Springs. Proceedings of the International Conference on Applied and Theoretical Electricity-

ICATE, 23-25 October, 2014, Craiova, Romania, DOI: 10.1109/ICATE.2014.6972678, publisher IEEE, pps 1-5. Indexat:

SCOPUS, IEEE Xplore. Anexa 2, Dovada D2 http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=degeratu&st2=Sonia&nlo=1&nlr=20&nls=count-

f&sid=B4441988A26B9AA39726A68D81A0CFEC.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a63&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-

ID%28%22Degeratu%2c+Sonia%22+14063094000%29&txGid=B4441988A26B9AA39726A68D81A0CFEC.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a6 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6972678&punumber%3D6963791%26sortType%3Dasc_p_Sequence%26filter%3DAND%28p_IS_N

umber%3A6972582%29%26pageNumber%3D4

20/6 3,333

link 24

Degeratu Sonia, Rizescu S., Bizdoaca N.G., Caramida C, Degeratu V., Analyzing and Modeling Performance of a New SMA

Actuator-based Barrier Structure. Proceedings of 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering,

ELECO 2011, Bursa, Turkey, 1-4 December Vol. 2, ISBN 978-605-01-0208-6, 2011, pp. 110-114. Indexat Scopus şi IEEE

Xplore. Anexa 2, Dovada D2 http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=degeratu&st2=Sonia&nlo=1&nlr=20&nls=count-

f&sid=B4441988A26B9AA39726A68D81A0CFEC.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a63&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-

ID%28%22Degeratu%2c+Sonia%22+14063094000%29&txGid=B4441988A26B9AA39726A68D81A0CFEC.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a6 http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?matchBoolean=true&newsearch=true&searchWithin=p_First_Names%3Asonia&searchWithin=p_Last_Names

%3Adegeratu

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=degeratu+sonia&x=52&y=15

20/5 4

link 25

Degeratu Sonia, Bizdoaca N., Rizescu S., Rotaru P., Degeratu V., and Tont Gabriela, Barrier structures using shape memory

alloy springs. Proceedings of WSEAS International Conference DEEE, 2010, Tenerife, December 29-October 2, ISBN: 978-

960-474-253-0, pp. 367-372. Indexat Scopus. Anexa 2, Dovada D2 http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=degeratu&st2=Sonia&nlo=1&nlr=20&nls=count-

f&sid=B4441988A26B9AA39726A68D81A0CFEC.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a63&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-

ID%28%22Degeratu%2c+Sonia%22+14063094000%29&txGid=B4441988A26B9AA39726A68D81A0CFEC.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a6

20/6 3,333

link 26

Degeratu, Sonia, Rotaru, P., Bizdoaca, N., G., Manolea, H., O., Thermal Characterization and Design of an Actuator based on

a Shape Memory Alloy Wire Working Against a Steel Spring. Simpozionul Naţional de Electrotehnică Teoretică SNET’09, 27

noiembrie 2009, Bucureşti, ISSN 2067 – 4147, pp. 168-174. Baza de date: Findia. Anexa 2, Dovada D8. http://snet.elth.pub.ro/snet2009/Snet2009.pdf

http://freefind.findia.net/query.html?ns=1&query=Degeratu+Sonia#122

20/4 5

link 27 Tonţ D. G., Tonţ Gabriela, Degeratu Sonia, Validation of Analytical Results by PC-PSpice Simulation and Experimentally for a

Gyrator Operational Amplifier, 11-th International Conference on Microwave and High Frequency Heating, 2007, ISBN 978-20/3 6,666

Page 10: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 10/28

973-759-333-7, pp., 83-87, Oradea, 2007. Baze de date: Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1 https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

link 28

Degeratu Sonia, Popescu Mihaela, Bizdoaca, N.,G., A Performant Insulation System for the Stator Winding of the 6 kV

Induction Motors, Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Circuits, Vouliagmeni, Athens, Greece, July

10-12, 2006, ISSN: 1790-5117, pp. 253-257. Indexat în: ACM Digital Library şi Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1974303

https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro http://www.wseas.us/e-library/conferences/2006cscc/papers/534-274.pdf

20/3 6,666

link 29

Bîzdoacă, N., G., Ionete C., Hamdan H., Salisteanu D., Degeratu Sonia, Control of Shape Memory Alloy Tentacle Robotic

Structure using Sliding Mode Family Controllers – A Fuzzy Approach. 12 th IEEE International Conference on Methods and

Models in Automation and Robotics-MMAR, 28-31 august, 2006, Miedzyzdroje, Poland, ISBN 82-60140-88-X, ISBN 978-83-

60140-88-8, pp -15, CD papers-ISBN 83-60140-93-6. Indexat: Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1 https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

20/5 4

link 30

Bîzdoacă, N., G., Degeratu Sonia, Pană, C., Vasile C., Fuzzy Logic Controller for Hyperredundant Shape Memory Alloy

Tendons Actuated Robot, 7th Inteenational Carpathian Control Conference – ICCC 2006, Ostrava Beskydy, Czech Republic, 29-

31 May, 2006, pp-53-56, ISBN 80-248-1066-2. Indexat: Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1. https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro http://www.icc-conf.cz/conference/iccc2006/ICCC2006Proceedings.pdf

http://www.icc-conf.cz/conference/iccc2006/RegForm/PaperList.asp?Unit=3

20/4 5

link 31

Bîzdoacă, N., G., Degeratu Sonia, Diaconu Ilie, Petrişor Anca, Pătraşcu Daniela, Behavior Based Control for Robotics

Demining, International Symposium on Systems Theory SINTES 12, Vol. 2, October 20-22, 2005, Craiova, pp. 249-254, ISBN

973-742-152-3. Baze de date: Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1. https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

20/5 4

link 32

Bizdoaca N. G., Degeratu S., Niculescu M., Pana D., Shape Memory Alloy based robotic ankle, Proceedings of the 5th

International Carpathian Control Conference (ICCC), Zakopane, Poland, 25–28 May 2004, 709–715.

Baze de date: Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1. https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

20/4 5

link 33

Bîzdoacă, N., G., Pană Daniela, Degeratu Sonia, Elvira Bizdoaca, Cristina Pana, Niculescu M., Single Link Robot Actuated

with Shape Memory Alloy, International Symposium on System Theory SINTES 11, Vol.1, October 23-24, 2003, Craiova, pp.

165-170, ISBN 973-8043-415-5. Baza de date: Findia. Anexa 2, Dovada D9. http://ace.ucv.ro/sintes11/Volume1/2MECHATRONICS/M04_Bizdoaca_Nicu_2.pdf

20/6 3,333

link 34

Bîzdoacă, N., G., Bîzdoacă Elvira, Degeratu Sonia, Conventional Control of a Shape Memory Alloy Robotics Unit,

International Symposium on Systems Theory SINTES 11, Vol.1, October 23-24, 2003, Craiova, pp.160-164, ISBN 973-8043-

415-5. Baze de date: Scholar Google. Anexa 2, Dovada D1. https://scholar.google.ro/citations?user=wYMHuLQAAAAJ&hl=ro

20/3 6,666

2.3 Granturi / proiecte câştigate prin competiţie

2.3.1 Director/ responsabil

Profesor: minim 2 Neîndeplinit

Îndeplinit

Page 11: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 11/28

2.3.1.1 Internaţionale 20*ani de desfăşurare

link

link

1

Cercetări privind conceptia, realizarea si implementarea schemei de izolaţie de clasa H la generatoarele eoliene export S.U.A.

Proiect 834/1988-1991, între REULAND ELECTRIC S.U.A, Electroputere MER – Craiova şi ICMET-Craiova, România.

Valoarea: 34240 $. (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D1 (poz. 1)

20*4 80

link

link

2

Realizarea motoarelor de tractiune in clasa de izolatie H – Conceptia, experimentarea şi implementarea unei scheme de izolaţie

clasă H pentru rotorul maşinilor de tracţiune. Proiect 4427-Tema 1.2/1986-1989, intre Grecia si Romania (I.C.M.E.T-Craiova-

At. Pr. M.E.R. şi CIE-Craiova). Valoarea proiectului: 550 000 $. (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D1 (poz. 2).

20*4 80

2.3.1.2 Naţionale 10*ani de desfăşurare

link

link

1

Experimentarea unor scheme noi de izolaţie pentru maşinile electrice de joasă tensiune şi înaltă tensiune, bazate pe materiale

de clasă F, cu performanţe similare cu cele utilizate de firme cu reputaţie pe plan mondial în fabricaţia de maşini electrice.

Proiect nr. 606C/06.02.1992-dec. 1995, Temele B12 si A26, M.C.T., Departamentul Ştiinţei, Bucureşti.

Coordonator: ICMET- Craiova, Partener: Universitatea din Craiova. (v. Anexa 3).

Dovezi: Anexa 4, dovada D4 (poz.1) pentru perioada febr.1992 - noi.1993 si dovada D2 (poz. 5, paragraful 1) pentru perioda

noi.1993 - dec. 1995

10*4 40

link

link 2

Studii, cercetări şi încercări specifice pentru calificarea echipamentelor C.N.E. Proiect nr. 9103/1990-1994, poz.7, M.R.I.–

DIEE MF Bucureşti. (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D4 (poz. 2)

10*5 50

link

link

3

Cercetări în vederea calificării termice a transformatoarelor de măsură pentru o durată de viaţă de 10 ani.

Proiect 2311/18. 01.1990-dec.1992 , M.C.T. – Bucuresti (v. Anexa 3 ).

Dovada: Anexa 4, dovada D4 (poz. 3)

10*3 30

link

link

4

Cercetări privind ridicarea curbei duratei medii de viaţă şi calificarea termică a produselor electrotehnice. Proiect nr.

5384/07.12.1987-1991, M.I.Et., ICPE – Bucuresti. (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D4 (poz. 4)

10*4 40

link

link

5

Cercetări privind realizarea transformatoarelor de tip uscat CNE clasă de izolaţie H (schema de izolaţie) pentru

transformatoarele 160 KVA-6 şi 10/0,4 kV şi 2000 kVA, 6/0,4 kV. Proiect nr. 3001/25.03.1988-22.12.1991, M.I.Et., Bucuresti.

(v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D4 (poz. 5)

10*4 40

2.3.2 Membru în echipă

2.3.2.1 Internaţionale 4*ani de desfăşurare

link

link

1

Realizarea unui sistem integrat interdisciplinar pentru monitorizarea, controlul si prevenirea dezastrelor provocate de grindina

in regiunea transfrontaliera Romania – Bulgaria care revine Universităţii din Craiova în cadrul proiectului ”Monitorizarea în

comun a riscurilor pentru situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră a Dunării ”. Proiectul strategic transfrontalier MIS ETC,

Cod 166. Perioada de derulare: iunie 2011 – iunie 2014. Valoarea proiectului: 250000 Euro. Director: Prof. univ. dr. ing.

Manolea Gheorghe. (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovezile D2 (poz. 1, paragraful 2) si D 5 (poz. Pig.1)

4*3 12

Page 12: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 12/28

link

link

2

Development of biomimetic design methodology with reverse engineering in cognitive recognition and control of biomimetic

robots. Program international 562/27.04.2010-2011, ANCS, PN-II, Modulul III, Proiect bilateral, Turcia– Romania; Valoarea

proiectului: 35 976 Lei. Director: Prof. univ. dr. ing. Bizdoaca Nicu (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 2, paragraful 2)

4*2 8

link

link

3

Reverse Engineering in Cognitive Recognition and Control of Biomimetics Structures. Program international 598/19.05.2010,

ANCS, PN-II, Modulul III, Proiect bilateral, Corea de Sud – Romania; Perioada de derulare: 2010 - 2011; Valoarea proiectului:

87498 Lei. Director: Prof. univ. dr. ing. Bizdoaca Nicu (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 3, paragraful 2)

4*2 8

link

link

4

Preparation of an Electronic Distance Learning Guidebook and the Ensuing Short-Cycle Pilot Training Packages based on

Real Market. Proiect international HURO/0801/067, Programul de Cooperare Transfrontalieră, Ungaria -România Perioada de

derulare: 2007 – 2011; Valoarea proiectului: 77 000 Euro. Director: Conf. dr. ing. Tont Gabriela (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D3

4*3 12

2.3.2.2 Naţionale 2*ani de desfăşurare

link

link

1

Analiza eficientei energetice a utilizării acţionărilor cu turaţie variabila în instalaţiile industriale. Program PN-II, Parteneriate,

nr. 221/06.2008-2011. Coordonator: ICMET Craiova, Partener: Universitatea din Craiova.Valoare: 588.700 Lei. Director: Prof.

univ. dr. ing. Manolea Ghoerghe (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 5, paragraful 2) si dovada D5 (poz. Png.1)

2*3 6

link

link

2

Sistem de monitorizare locala si de la distanta a contactelor electrice de curenti intensi pentru eliminarea avariilor datorate

contactului imperfect si cresterea securitatii in alimentarea cu energie. Program PN-II, Parteneriate, nr. 21-024/2007-.2009.

Coordonator: ICMET Craiova, Partener: Universitatea din Craiova. Valoare: 1 214 000 Lei. Director: Prof. univ. dr. ing.

Manolea Ghoerghe (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 6, paragraful 2) si dovada D5 (poz. Png.2)

2*3 6

link

link

3

Cercetari privind realizarea unui vehicul feroviar inteligent pentru transportul sigur, confortabil si eficient de călători -

VISCET. Grant CEEX, Parteneriate, nr. 126/2006-2008. Coordonator: Universitatea din Craiova, Parteneri: SPIACT - Craiova,

AGIR - Bucuresti, S.C. MISO - SRL Craiova. Valoare: 1 400 000 Lei. Director: Prof. univ. dr. ing. Manolea Ghoerghe (v.

Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 8, paragraful 2) si dovada D5 (poz. Png.3)

2*3 6

link

link

4

Controlul şi integrarea tehnologică a materialelor şi structurilor inteligente. Program RELANSIN, de Cercetare Dezvoltare

Complex, modul I, CEEX 259/11.09.2006-2008. Coordonator: Centrul de Cercetare Mecatronica si Robotica, Parteneri:

Universitatea din Craiova, Universitatea Politehnica Timisoara; Universitatea Transilvania Brasov; Universitatea din Pitesti;

IPA; SCDFEE-Electrica Oltenia; S.C. CEZ Distributie; ELFS Softwer.Valoare totală:1 468 260 RON. Valoare Universitatea din

Craiova: 423 969 RON. Director: Prof. univ. dr. ing. Ivanescu Mircea. (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 7, paragraful 2)

2*2 4

link

link

5

Tehnologie eficienta de exploatare mecanizata a cărbunelui cu banc subminat la minele din Valea Jiului aliniata la

performantele înregistrate în tarile UE. Grant CNCSIS, Program Inovare, nr. 17C/2005-2007, Tema 12, cod CNCSIS

89.Valoare: 200 000 Lei. Director: Prof. univ. dr. ing. Manolea Ghoerghe. (v.Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 9, paragraful 2) si dovada D5 (poz. Png. 4)

2*3 6

Page 13: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 13/28

link

link

6

Biotehnologii inovative pentru obtínerea de alimente funcţionale pe baza ciupercilor genului Pleurotus şi pregatirea aplicarii

industriale. Grant CEEX, Parteneriate, nr. 21/20.05.2005-2007. Coordonator: Universitatea din Craiova, Parteneri: Universitatea

de Medicina şi Farmacie Craiova, SC. Natural Reserach SRL Craiova, SC Partener SA Bucuresti. Valoare: 1100 000 Lei.

Director: Prof. univ. dr. ing. Manolea Ghoerghe. (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 10, paragraful 2) si dovada D5 (poz. Png. 5)

2*3 6

link

link

7

Cercetari teoretice si experimentale privind telecomanda vocala a sistemelor de actionare a instalatiilor de ridicat folosind

tehnici neuro-fuzzy. Grant CNCSIS, nr. 17C/2005, Tema 12, cod CNCSIS 89. Perioada de derulare: 2005 – 2007.

Valoare: 700 000 Lei. Director: Prof. univ. dr. ing. Manolea Ghoerghe (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D5 (poz. Png. 6)

2*3 6

link

link

8

Arhitecturi robotice specializate destinate operarii in medii cu grad de periculozitate sporit. Grant CNCSIS, PN-II, Program

IDEI, nr. 275/2004-2006. Valoare pe ani: 2004: 20 000 RON; 2005: 18 400 RON; 2006: 18900 RON. Director: Prof. univ. dr.

ing. Bizdoaca Nicu (v. Anexa 3 )

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 4, paragraful 2).

2*3 6

link

link

9

Sistem computerizat pentru controlul si încercarea produselor din cauciuc în vederea evaluarii conformtităţii acestora. Grant

CALIST, nr. 4221/2003-2005. Coordonator: Universitatea din Craiova, Parteneri: ICMET Craiova, SC PARTENER SA

Bucuresti, SC RONERA ruber SRL Pitesti –Beneficiar Valoare în 2005: 600 000 Lei. Director: Prof. univ. dr. ing. Manolea

Ghoerghe (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 11, paragraful 2) si dovada D5 (poz. Png. 7)

2*3 6

link

link

10

Dezvoltarea, implementarea si certificarea Sistemului de Management al Calitatii conform cu Standardul ISO 9001: 2001 in

Centre de cercetare din mediul universitar tehnic. Grant CALIST, nr. 4402/2003-2004. Coordonator: Univ. Politehnica

Bucuresti, Parteneri: Universitatea din Craiova, CETI, SC PARTENER SA Bucuresti. Director: Prof. univ. dr. ing. Manolea

Ghoerghe (v. Anexa 3 ).

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 12, paragraful 2) si dovada D5 (poz. Png. 8)

2*2 4

link

link

11

Proiectarea, implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii conform Standardului ISO 9001 în cadrul unei

unitati de învatamint superior, pe un modul cu profil agricol si un modul cu profil electric. Grant CALIST, nr. 2225/2001-2003.

Coordonator: Universitatea din Craiova, Parteneri: Miscarea Romana pentru Calitate – MRC Craiova, SC PARTENER SA

Bucuresti. Valoarea: 500 000 000Lei. Director: Prof. univ. dr. ing. Manolea Ghoerghe (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 13, paragraful 2) si dovada D5 (poz. Png. 9)

2*3 6

link

link

12

Sisteme de acţionare optimale (pierderi minime, şoc limitat, conţinut redus de armonici) telecomandate, pentru poduri rulante.

Grant ANSTI Bucureşti, nr. 6156/2000-2002. Director: Prof. univ. dr. ing. Manolea Ghoerghe (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D5 (poz. Png. 11)

2*3 6

link

link

13

Conceperea şi realizarea unui sistem electromecanic comandat cu microcontroler pentru ambalarea în cutii a pachetelor de

margarină. Grant ANSTI Bucureşti, nr. 481/1999-2000, Tema 1. Act 0adiţional 344/2000. Director: Prof. univ. dr. ing. Manolea

Ghoerghe (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D5 (poz. Png. 10).

2*2 4

link

14

Proiectarea şi realizarea unui sistem electromecanic computerizat pentru confecţionarea ambalajelor (saci, pungi) din

polietilenă. Proiect 663/1996, Act adiţional 750/1997, M.C.T. Bucureşti . Perioada de derulare: 1996-1997. Director: Prof.

univ. dr. ing. Manolea Ghoerghe (v. Anexa 3).

2*2 4

Page 14: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 14/28

link Dovada: Anexa 4, dovada D5 (poz. Png. 12)

link

link

15

Proiectarea şi realizarea sistemelor de încălzire şi climatizare cu elemente din materiale cu coeficient de temperatură pozitiv,

cu destinaţie domestică şi industrială. Proiect 447C/1994/B1.C I I- M.C.T. Bucureşti. Perioada de derulare: 1994-1995.

Director: Prof. univ. dr. ing. Manolea Ghoerghe (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D5 (poz. Png. 13)

2*2 4

link

link

16

Cercetări privind modularizarea şi realizarea componentelor sistemelor de acţionare cu motoare liniare electrice şi pneumatice

a roboţilor industriali şi a liniilor automate de transfer. Proiect 5006C/1993, M.C. T. Bucureşti. Perioada de derulare: 1993-

1996. Director: Prof. univ. dr. ing. Manolea Ghoerghe (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D5 (poz. Png. 14)

2*3 6

link

link

17

Cercetari privind reglarea turatiei sistemelor de agitare de la reactoarele din industria chimica pentru produse organice de

vascozitate variabila. Contract nr. 3006/1993, tema B 16, cu Ministerul Invatamantului. Perioada de derulare: ian. 1993-

dec.1994. Director: Prof. univ. dr. ing. Manolea Ghoerghe (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 14, paragraful 2)

2*2 4

link

link

18

Experimentări în vederea calificării termice a produselor C.N.E. Contract nr. 4607/1987, M.I.Et., Bucuresti. Perioada de

derulare: febr. 1987- dec.1990. Director: ing. Stanescu Ecaterina (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D4 (poz. 6).

2*4 8

2.4 Contracte de cercetare / consultanţă (valoare echivalentă de minim 2.000 Euro)

2.4.1 Responsabil 5*ani de desfăşurare

link

link

1

Cercetări privind determinarea unor caracteristici pentru uleiurile industriale din transformatoarele de mare putere.

Contract 16C/24.08.2012-2014. Părţi contractante: SC NET GROUP COMMUNICATIONS SRL, Pitesti (beneficiar) şi

Universitatea din Craiova (executant). Perioada de derulare: 2012 – 2014. Valoare: 16913,6 LEI. (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 1, paragraful 1)

5*2 10

link

link

2

Cercetări privind determinarea unor caracteristici pentru sistemele de izolaţie ale generatoarelor electrice din fabricaţia

CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES. Contract 9C/2012-2013. Părţi contractante: CUMMINS GENERATOR

TECHNOLOGIES, Craiova (beneficiar) şi Universitatea din Craiova (executant). Valoare: 13253,66 LEI. (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 2, paragraful 1)

5*2 10

link

link

3

Cercetări privind proprietăţile fizico-mecanice ale produselor din cauciuc şi modernizarea metodelor şi echipamentelor de

încercare a acestora. Contract 19C/2011-2013. Părţi contractante: SC ARTEGO SA Tg. Jiu, (beneficiar) şi Universitatea din

Craiova (executant). Valoare: 16300 Lei . (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 7, paragraful 1)

5*3 15

link

link

4

Cercetari privind stabilirea gradului de contaminare al uleiurilor industriale din transformatoarele de mare putere la care

Hidroserv Slatina asigura mentenanta. Contract 536/2009-2011. Părţi contractante: SC Hidroserv SA Slatina (beneficiar) şi

Universitatea din Craiova (executant). Valoare: 14 000 Euro. (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 3, paragraful 1)

5*3 15

link

5

Cercetari privind comportarea materialului compozit din care sunt executate pavelele fabricate de SC Valvio Prod. SRL.

Contract nr. 55C/2009. Părţi contractante: SC Valvio Prod. SRL (beneficiar) şi Universitatea din Craiova (executant).

Perioada de derulare: 2009-2011. Valoare: 50000 LEI. (v. Anexa 3)

5*3 15

Page 15: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 15/28

link Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 8, paragraful 1)

link

link

6

Studii, cercetari in vederea stabilirii unor scheme noi de izolatie pentru masinile electrice de joasa si inalta tensiune.

Contract nr. 30C bis/1992. Părţi contractante: I.C.M.E.T.-Craiova (beneficiar) şi Universitatea din Craiova (executant).

Perioada de derulare: 1992-1994. Valoare: 350000 Lei. (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 6, paragraful 1)

5*3 15

link

link 7

Cercetarea şi studierea unor lacuri utilizate în fabricaţia maşinilor electrice rotative. Contract nr. 2321/1991-1994.

Părţi contractante: Divizia M.E.R. Electroputere-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova (executant). (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D6 (poz 1)

5*4 20

link

link

8

Studii, cercetări şi încercări pe materiale specifice unor noi sisteme de izolaţie, aplicabile în fabricaţia de maşini electrice.

Contract nr. 2320/1991-1994. Părţi contractante: Divizia M.E.R.-Electroputere-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova

(executant). (v. Anexa 3 )

Dovada: Anexa 4, dovada D6 (poz 2).

5*4 20

link

link 9

Cercetarea şi încercarea materialelor folosite în construcţia locomotivelor electrice. Contract nr. 2324/1989-1991. Părţi

contractante: S.C. A.V.U., Electroputere S.A.-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova (executant). (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D7 (poz 1)

5*3 15

link

link 10

Cercetarea şi încercarea materialelor electroizolante. Contract nr. 2325/1989-1991. (v. Anexa 3) Părţi contractante: S.C.

Electroputere S.A.-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova (executant).

Dovada: Anexa 4, dovada D7 (poz 2)

5*3 15

link

link 11

Cercetări privind asimilarea cilindrilor din fire poliesterice şi răşina epoxidică. Contract nr. 103/1988-1990. Părţi

contractante: CIE-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova, At. Pr. Aparataj (executant). (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D7 (poz 3)

5*3 15

link

link 12

Studii, cercetări şi încercări pe materiale utilizate în fabricaţia aparatelor electrice. Contract nr. 2315/1988-1991. Părţi

contractante: S.C. A.I.T., Electroputere-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova (executant). (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D7 (poz 4)

5*4 20

link

link 13

Studii, analize şi încercări ale materialelor din fabricaţia transformatoarelor. Contract nr. 2317/1988-1991. Părţi contractante:

S. C. Trafo., Electroputere-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova (executant). (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D7 (poz 5)

5*4 20

link

link 14

Cercetarea unor materiale de impregnare şi vopsire. Contract nr. 2319/1988-1991. Părţi contractante: Electroputere S.A.

Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T. Craiova-At. Pr. Trafo (executant). (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D7 (poz 6)

5*4 20

link

link 15

Cercetarea şi realizarea unor noi scheme de izolaţie pentru motoarele cu tensiunea nominală de 10 kV. Contract nr. 95/1987-

1991. Părţi contractante: CIE-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova, At. Pr. M.E.R (executant). (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D6 (poz 3)

5*5 25

link

link 16

Cercetarea şi realizarea schemei de izolaţie pentru seria de motoare asincrone generaţia 4. Contract nr. 3/1987-1990.

Părţi contractante: CIE-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova, At. Pr. M.E.R (executant). (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4 dovada D6 (poz 4)

5*4 20

link 17 Studiu privind condiţiile de realizare şi încercare a bobinelor şi bobinajului motoarelor de înaltă tensiune. Contract nr. 5*4 20

Page 16: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 16/28

link 111/1984. Părţi contractante: CIE-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova, At. Pr. M.E.R. (executant). Perioada de derulare:

febr.1984-noi.1987. (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D6 (poz. 8)

link

link 18

Cercetări pentru realizarea sistemelor de izolaţie de tipul Micapact – Parabond. Contract nr. 8/1983. Părţi contractante: CIE-

Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova, At. Pr. M.E.R. (executant). Perioada de derulare: ian. 1983 - noi. 1986. (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D6 (poz 9)

5*4 20

2.4.2 Membru echipă 2*ani de desfăşurare

1

Sisteme inteligente cu aplicaţii în domeniul industrial bazate pe aliaje cu memoria formei. Grant nr. 7C/2014, câştigat prin

competiţia internă de granturi de cercetare interdisciplinară (2013-2014) a Universităţii din Craiova, domenii Inginerie–Ştiinţe

Exacte, Fac. de Mecanică. Perioada de derulare: 2013-2014. Valoare: 24 000 Lei. Director: Conf. dr. ing. Coman Daniela.

Dovada:

http://www.ucv.ro/pdf/cercetare/informatii_utile/punctaje_proiecte_interdisciplinare.pdf

2*1 2

2

Cercetări privind creşterea randamentului panourilor fotovoltaice utilizând structuri inteligente de concentrare a radiaţiei

solare. Grant nr. 29C/2014, câştigat prin competiţia internă de granturi de cercetare avansată (2013-2014) a Universităţii din

Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică. Perioada de derulare: 2013-2014. Valoare: 12 000 Lei. Director: Sef lucr. dr. ing.

Alboteanu Laurentiu.

Dovada:

http://www.ucv.ro/pdf/cercetare/informatii_utile/punctaje_granturi_cercetare_avansata.pdf

2*1 2

3

link

Sistem de achiziţie a datelor la încercarea produselor din cauciuc. Proiect E1/2002. Părţi contractante: S.C. RONERA-Piteşti

(beneficiar) şi Universitatea din Craiova (executant). Perioada de derulare: 2002. Director: Prof. univ. dr. ing. Manolea

Ghoerghe (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D2 (poz. 15, paragraful 2) si dovada D5 (poz. Pnc. 15)

2*1 2

4

link

Cercetări privind asimilarea cilindrilor din ţesătură de sticlă şi răşină epoxidică şi a pieselor din PTFE utilizate în construcţia

aparatelor electrice. Contract nr. 99/1987-1989. Părţi contractante: CIE-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova , At. Pr.

Aparataj (executant). Director: Chimist Stanoi Valerica (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D7 (poz 7)

2*3 6

5

link

Experimentări în vederea asimilării de noi materiale folosite în construcţia echipamentelor de medie şi înaltă tensiune. Contract

nr. 4608/1987-1988. Părţi contractante: CIE-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova (executant). Director: ing. Stanescu

Ecaterina (v. Anexa 3)

Dovada: Anexa 4, dovada D7 (poz 8)

2*2 4

6

link

Cercetări privind asimilarea cutiilor de borne din poliamidă 6, pentru maşinile de 6kV şi 10 kV. Contract nr. 86/1987-1989.

Părţi contractante: CIE-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova, (executant). Perioada de derulare: 1987-1989. Director: ing.

Ianicko Nicolae (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D6 (poz 5)

2*3 6

7

link

Cercetări în vederea realizării schemei de izolaţie şi tehnologiei de execuţie a cablurilor flexibile de conexiune, ale maşinilor

electrice asincrone de 6 kV şi 10 kV. Contract nr. 33a/1986-1987. Părţi contractante: CIE-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-

Craiova, At. Pr. M.E.R. (executant). Director: ing. Ianicko Nicolae (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D6 (poz 6)

2*2 4

Page 17: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 17/28

8

link

Schema de izolaţie clasă H pentru transformatoare uscate 6-10 kV. Contract nr. 4428/1986-1988. Părţi contractante: CIE-

Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova si At. Pr. TRAFO, (executanti). Director: ing. Stanescu Ecaterina (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D7 (poz 9)

2*3 6

9

link

Cercetări privind stabilirea metodicii de calcul spaţial al bobinelor de tip buclat şi implementarea acesteia pe calculator.

Contract nr. 17/1985-1987. Părţi contractante: CIE-Craiova (beneficiar), I.C.M.E.T.-Craiova, At. Pr. M.E.R. (executant).

Director: ing. Ianicko Nicolae (v. Anexa 3).

Dovada: Anexa 4, dovada D6, (poz 7)

2*3 6

TOTAL A2 Minim 300 1152,19

3 Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3.1 Citări în reviste şi volumele conferinţelor ISI şi BDI

3.1.1 ISI 5/nr autori ai art. citat

1

link

Degeratu, Sonia, P. Rotaru, Gh. Manolea, H.O. Manolea, A. Rotaru, Thermal Characteristics of Ni-Ti SMA (Shape Memory

Alloy) Actuators, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Volume: 97 Issue: 2 Pages: 695-700 DOI: 10.1007/s10973-

009-0215-0 Published: AUG 2009 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa5, dovada DI.1

9*5/5 9

link

1. Torra, V., Auguet, C., Isalgue, A., et al., Metastable effects on martensitic transformation in SMA Part IX. Static aging for

morphing by temperature and stress, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume: 112, Issue: 2, Pages: 777-780,

DOI: 10.1007/s10973-012-2585-y, Published: MAY 2013.

2. Nespoli Adelaide; Villa Elena; Besseghini Stefano, Thermo-mechanical properties of snake-like NiTi wires and their use in

miniature devices, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume: 109, Issue: 1, Pages: 39-47, DOI: 10.1007/s10973-

011-1324-0, Published: JUL 2012.

3. Ma Jianzuo; Liu Pengwei, Design Analysis in Frictional Fan Clutch Driven by SMA Spring, Advances in Engineering Design

and Optimization II, PTS 1 and 2, Book Series: Applied Mechanics and Materials, Volume: 102-102, Pages: 7-10, DOI:

10.4028/www.scientific.net/AMM.101-102.7, Part: 1-2, Published: 2012.

4. Nespoli Adelaide; Besseghini Stefano, A complete thermo-mechanical study of a NiTiCu shape memory alloy wire, Journal of

Thermal Analysis and Calorimetry, Volume: 103, Issue: 3, Pages: 821-826, DOI: 10.1007/s10973-010-1042-z, Published: MAR

2011.

5. Zhou Yi; Ma Jianzuo; Zuo Dong, A Self-adaptive Fan Clutch for Automobile, New and Advanced Materials, PTS 1 and 2

Book Series: Advanced Materials Research, Volume: 197-198, Pages: 339-343, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.197-

198.339, Part: 1,2, Published: 2011.

6. Fethi Dagdelen, Ercan Ercan, The surface oxidation behavior of Ni–45.16%Ti shape memory alloys at different temperatures,

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry May 2013, DOI 10.1007/s10973-013-3208-y, ISSN 1388-6150.

Page 18: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 18/28

7. Huang, Jin; Chen, Xu; Zhong, Lirong, Analysis and Testing of MR Shear Transmission Driven by SMA Spring, Advances in

Materials Science and Engineering Article Number: 307207 Published: 2013.

8. Ana Harabor, P. Rotaru, N. A. Harabor, Thermal properties, texture, second-order stress, and magnetic susceptibility of the

Bi1.8Pb0.3Sr2Ca2Cu3.3Ox, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 118, 2014, DOI 10.1007/s10973-014-4010-1, pp.

227–234.

9. Ana Harabor, P. Rotaru, R. I. Scorei, N. A. Harabor, Non-conventional hexagonal structure for boric acid, Journal of

Thermal Analysis and Calorimetry, Issue 2, Vol. 118, 2014, DOI 10.1007/s10973-014-4169-5, pp. 1375–1384.

2

link

Degeratu Sonia, P. Rotaru, S. Rizescu, N. G. Bîzdoacă, Thermal study of a shape memory alloy (SMA) spring actuator

designed to insure the motion of a barrier structure, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, February 2013, Volume 111,

Issue 2, pp 1255-1262, ISSN 1388-6150 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa5, dovada DI.2

6*5/4 7,5

link 1. Mediha Kök, Yıldırım Aydoğdu, Effect of composition on the thermal behavior of NiMnGa alloys, Journal of Thermal

Analysis and Calorimetry, August 2013, Volume 113, Issue 2, pp 859-863, ISSN 1388-6150.

2. Karagoz, C. Aksu Canbay, Relationship between transformation temperatures and alloying elements in Cu–Al–Ni shape

memory alloys, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, April 2013, DOI

10.1007/s10973-013-3145-9, ISSN 1388-6150.

3. Adelaide Nespoli, Francesca Passaretti, Francesco Stortiero, Elena Villa, Temperature-modulated differential scanning

calorimetry for the study of reversing and nonreversing heat flow of shape memory alloys, Journal of Thermal Analysis and

Calorimetry, January 2014, DOI 10.1007/s10973-013-3600-7, ISSN 1588-2926.

4. CA Canbay, Z Karagoz, F Yakuphanoglu, Controlling of Transformation Temperatures of Cu Al Mn Shape Memory Alloys

by Chemical Composition, Acta Physica Polonica A, No.5, vol. 125, 2014, DOI 10.12693/APhysPolA.125.1163, pp1163-1166.

5. CA Canbay, ZK Genc, M Sekerci, Thermal and structural characterization of Cu–Al–Mn–X (Ti, Ni) shape memory alloys,

Applied Physics A, May 2014, Volume 115, Issue 2, pp 371-377, DOI 10.1007/s00339-014-8383-6, ISSN 0947-8396.

6. Zuhal Karagoz Genc, Canan Aksu Canbay, Sureyya Seyma Acar, Memet Sekerci, Murat Genc, Preparation and thermal

properties of heterogeneous composite phase change materials based on camphene–palmitic acid, Journal of Thermal Analysis

and Calorimetry, February 2015, DOI 10.1007/s10973-015-4478-3, Print ISSN 1388-6150.

3

link

Bolcu D., Stanescu M.M, Ciuca I., Degeratu Sonia, Grozea M.A., Study of Some Elastic Properties for Sandwich Beams Reinforced

with Different Types of Fabric. Materiale Plastice Vol.: 48, Issue: 2, 2011, ISSN: 0025-5289, pp 195-201 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa5, dovada DI.3

1*5/5 1

link 1.Stanescu Marius Marinel, Bolcu Dumitru, Ciuca Ion, et al., Study of Some Elastic Properties for Sandwich Bars with

Symmetrical Distribution of Layers, Materiale Plastice, Volume 48, Issue 4, pp 326-331, Published 2011.

4

link

Degeratu Sonia, Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Diaconi I., Petrisor Anca, DegeratuV., On the Design of a Shape Memory Alloy

Spring Actuator Using Thermal Analysis. WSEAS Transactions on Systems Journal, Vol. 7, October 2008, ISSN: 1109-2777,

pp. 1006-10015 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DI.4

2*5/6 1,666

link 1. Tarnita Daniela, Tarnita D. N., Bizdoaca N., Tarnita Corina, Berceanu C., Boborelu C., Modular adaptive bone plate for humerus

Page 19: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 19/28

bone osteosynthesis, Romanian Journal of Morphology and Embryology, volume 50, Issue 3, 2009 pp. 447-452.

2. Sabater-Navarro, JM, Garcia, N., Ramos, D., Camayo, E., Vivas, A., Hand neuro-rehabilitation system using Nitinol spring

actuators, ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS, Volume: 63 Pages: 50-56 Part: 1, DOI: 10.1016/j.robot.2014.09.015,

Published: JAN 2015.

5

link

Degeratu Sonia, Rotaru P., Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Petropol Gabriela S., Tont D, Evaluation of the Characteristics of a

Shape Memory Alloy Cantilever Actuator Using Thermal Analysis, Wseas International Conference on Materials Science

(MATERIALS'08), 2008, November 7-9, Bucuresti, Romania, ISSN 1790-2769, ISBN 978-960-474-024-61, pp. 115-120 (v.

Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DI.5

1*5/6 0,833

link 1. Tarnita Daniela, Tarnita D. N., Bizdoaca N., Tarnita Corina, Berceanu C., Boborelu C., Modular adaptive bone plate for humerus

bone osteosynthesis, Romanian Journal of Morphology and Embryology, volume 50, Issue 3, 2009 pp. 447-452.

6

link

Petrisor Anca, Bizdoaca, N.,G., Degeratu Sonia, Drighiciu A., Serb G.,P., Popescu M., Control Strategy of a 3-DOF Walking Robot,

Proceedings of IEEE EUROCON 2007, September 9-12, 2007, Warsaw, Poland, IEEE Catalog number 07EX1617C, ISBN 1-4244-

0813-X, CD pp. 2337-2342 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DI.6

1*5/6 0,833

link 1. Marius-Constantin Popescu, Ilie Borcoşi, Onisifor Olaru, Luminiţa Popescu, Florin Grofu, Simulation Hybrid Fuzzy Control of

Scara Robot, WSEAS Transactions on Systems and Control, Issue 2, Volume 3, February 2008 pp. 105-114, ISSN: 1991-8763.

7

link

Bîzdoaca, N.,G., Bîzdoaca Elvira, Petrisor Anca, Degeratu Sonia, Diaconu, I., Unconventional Robotic Ankle, Annals of the

University of Craiova, Seria Inginerie Electrica, vol.2, No 31, October 2007, pp. 208-212, ISSN 1842-4805 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DI.7

1*5/5 1

link

1. Bizdoaca N., Petrisor Anca, Bizdoaca Elvira, Diaconu I., Modular robotic system - A concurrent engineering approch, Proceedings

of 10th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modeling and Simulation, Istanbul, Turkey, MAY 27-30, 2008, pp.

417-421.

8

link

Tonţ, D. G., Gabriela Tonţ, Sonia Degeratu, About the Antireciprocal in Case of Hall-Plates of Different Geometry, Rev. Acta

Electrotehnica, nr.1, Technical University Cluj Napoca, 5 Cluj-Napoca, pp.32-36, 2008 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DI.8

1*5/3 1,666

link 1. Dan George Tont, Mihaiela Iliescu, Gabriela Tont, Analysis of Antireciprocity on Hall effect-structured Gyrators,

Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and

Engineering (MACMESE'08), ISSN: 1790-2769, pp. 170-175.

9

link

Bizdoaca N. G., Degeratu S., Niculescu M., Pana D., Shape Memory Alloy based robotic ankle, Proceedings of the 5th

International Carpathian Control Conference (ICCC), Zakopane, Poland, 25–28 May 2004, 709–715 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DI.9

2*5/4 2,5

link 1. Bizdoaca, N., Tarnita Daniela, Tarnita, D. N., Modular adaptive implant based on smart materials.

Romanian Journal of Morphology and Embryology, volume 49, issue 4, 2008, pp. 507-512.

2. Bîzdoacă N., G., Tarniţă D., Tarniţă Daniela, Popa D., Bîzdoacă Elvira, Shape memory alloy based Modular Adaptive

Ortophedic Impants. Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Biomedical Electronics and Biomedical

Informatics, Rhodes, Greece, AUG 20-22, 2008, ISSN:1790-5125, pp.188-195.

Page 20: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 20/28

10

link

Bîzdoacă, N., G., Degeratu Sonia, Pană, C., Vasile C., Fuzzy Logic Controller for Hyperredundant Shape Memory Alloy

Tendons Actuated Robot, 7th Inteenational Carpathian Control Conference – ICCC 2006, Ostrava Beskydy, Czech Republic, 29-

31 May, 2006, pp-53-56, ISBN 80-248-1066-2 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DI.10

1*5/4 1,25

link 1. Bizdoaca, N., Tarnita Daniela, Petrisor Anca, Diaconu, I., Bizdoaca, E., Control and Design for Biomimetics Application

using smart materials. Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, Volume: 20, pp. 949-950, Published: 2009,

ISSN 1726-9679.

11

link

Degeratu Sonia, Rizescu S., Bizdoaca N.G., Caramida C, Degeratu V., Analyzing and Modeling Performance of a New SMA

Actuator-based Barrier Structure. Proceedings of 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering,

ELECO 2011, Bursa, Turkey, 1-4 December, Vol. 2, ISBN 978-605-01-0208-6, 2011, pp. 110-114 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DI.11

1*5/5 1

link 1. Wu, B, Ou, YL, Experimental study on tunnel lining joints temporarily strengthened by SMA bolts, Smart Materials and

Structures, Volume: 23, Issue: 12, Article Number: 125018, DOI: 10.1088/0964-1726/23/12/125018, Published: DEC 2014.

12

link

Petropol Serb Gabriela, Petropol I., Cimpeanu A., Petrisor Anca, Degeratu Sonia – Virtual Laboratory in the Engineering

Education; New aspects of engeneering education , In Proceedings of the 5th WSEAS / IASME International Conference on

Engineering Education (EE'08), Heraklion, Greece, July 22-24, 2008, ISBN: 978-960-6766-86-2, ISSN: 1790-2769, pp.99-103.

Dovada: Anexa 5, dovada DI.12

1*5/5 1

link 1. Dado M., Hnilica R., Schwarz M., Sujova E., Design and evaluation of virtual lab for measurement and control of

occupational risk factors, 6th International Conference on Education, Research and Innovation (ICERI), NOV 18-20, 2013,

Seville, Spain,

ISBN:978-84-616-3847-5, pp. 3211-3215.

3.1.2 BDI 3/nr. autori ai art. citat

1

link

Degeratu, Sonia, P. Rotaru, Gh. Manolea, H.O. Manolea, A. Rotaru, Thermal Characteristics of Ni-Ti SMA (Shape Memory

Alloy) Actuators, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume: 97 Issue: 2 Pages: 695-700 DOI: 10.1007/s10973-

009-0215-0 Published: AUG 2009 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.1

7*3/5 4,2

link 1. Ma Jianzuo, Wei Shuhua, Zhong Lirong, Cylindrical Magnetorheological Fluid Stepless Transmission Controlled by Shape

Memory Alloy, China Mechanical Engineering Journal, 2013, 24(5), DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2013.05.007.

2. Adelaide Nespoli, Carlo Alberto Biffi, Riccardo Casati, Francesca Passaretti, Ausonio Tuissi and Elena Villa, Smart

Actuation and Sensing Systems – Recent Advances and Future Challenges-Chapiter 2-New Developments on Mini/Micro Shape

Memory Actuators, Pages: 35-52, DOI: 10.5772/50473, Published: 2012.

3. Alyce Su and Stephen L. Mayo, Four-Corner Arthrodesis Concentrator of Ni-Ti Memory Alloy for Carpal Collapse,

Orthopaedic Surgery, Volume 2, Issue 4, pp. 266-271, November 2010.

4. M. Krasnosel'Skii, D. Rachinskii and I. Mayergoyz, Output Power Characteristics of A Shape Memory Alloy Engine,

Electrical Engineering in Japan, Volume 174, Issue 4, and Pages: 19-27, DOI 10.1002/eej.21070, Published: March 2011.

Page 21: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 21/28

5. Malladi, Vijaya Venkata Narasimha Sriram, Development and Design of Self-Sensing SMAs using Thermoelectric Effect,

Master's Thesis, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, May 20, 2013.

6. E Morîntale E., Harabor A., Constantinescu C., Rotaru P., Use of heat flows from DSC curve for calculation of specific heat

of the solid materials, Annals of the University of Craiova Physics AUC, vol. 23, 2013, ISSN - 1223 – 6039, pp. 89-94.

7. Ștefan Vlăduțescu, Persuasion and the hygiene of communication, International Letters of Social and Humanistic Sciences,

vol 24, 2014, ISSN 2300-2697, pp 86-94.

2

link

Degeratu Sonia, P. Rotaru, S. Rizescu, N. G. Bîzdoacă, Thermal study of a shape memory alloy (SMA) spring actuator

designed to insure the motion of a barrier structure, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, February 2013, Volume 111,

Issue 2, pp 1255-1262, ISSN 1388-6150 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.2

2*3/4 1,5

link 1. Maurizio Mor, State of the Art of Shape Memory Materials and their Applications, Applied Mechanics and Materials, August,

2013, Volume 389, pp 255-259, Doi: 10.4028.

2. E Morîntale E., Harabor A., Constantinescu C., Rotaru P., Use of heat flows from DSC curve for calculation of specific heat

of the solid materials, Annals of the University of Craiova Physics AUC, vol. 23, 2013, ISSN - 1223 – 6039, pp. 89-94.

3

link

Degeratu Sonia, Bizdoaca N. G., Manolea Gh., Diaconu I., Petrisor Anca, DegeratuV., On the Design of a Shape Memory Alloy

Spring Actuator Using Thermal Analysis. WSEAS Transactions on Systems Journal, Vol. 7, October 2008, ISSN: 1109-2777,

pp. 1006-10015 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.3

3*3/6 1,5

link 1. Adldoost, H., Jouibary, B.R., Zabihollah, A., Design of SMA Micro-Gripper for Minimally Invasive Surgery, 19th Iranian

Conference of Biomedical Engineering (ICBME), 20-21 Dec. 2012, pp. 97 - 100.

2. Manikandan N., Kanchana.J., Siva Sankar M., Radhakrishnan P. Design of Shape Memory Alloy Spring Actuator for Pinch

Valve Actuation, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol.2 - Issue 12 (December - 2013),

ISSN: 2278-0181, pp. 3089-3099.

3. JP Swensen, AM Dollar, Optimization of Parallel Spring Antagonists for Nitinol Shape Memory Alloy Actuators, IEEE

International Conference on Robotics and Automation - ICRA 2014, May 31 - June 7, 2014 Hong

4

link

Petrisor Anca, Bizdoaca, N.,G., Degeratu Sonia, Drighiciu A., Serb G.,P., Popescu M., Control Strategy of a 3-DOF Walking Robot,

Proceedings of IEEE EUROCON 2007, September 9-12, 2007, Warsaw, Poland, IEEE Catalog number 07EX1617C, ISBN 1-4244-

0813-X, CD pp. 2337-2342 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.4

9*3/6 4,5

link 1. MC. Popescu, O. Olaru, N. Mastorakis, Processing data for colored noise using a dynamic state estimator, International Journal of

Computers and Communications, Issue 3, Volume 2, 2008, pp. 77-86.

2. Marius Constantin Popescu, Anca Petrisor, Adrian Drighiciu, Raducu PetrisorMarius Constantin Popescu, Anca Petrisor,

Adrian Drighiciu, Raducu Petrisor, Fuzzy control algorithm implementation using LabWindows, Wseas Transactions on

Systems, Issue 1, Volume 8, January 2009, ISSN: 1109-2777, pp. 117-126.

3. Marius-Constantin Popescu, Gheorghe Manolea, Liliana Perescu-Popescu, Nikos Mastorakis, New management for the

control three tank system. Wseas Transactions on Systems and Control, Issue 11, Volume 4, November 2009, ISSN: 1991-8763,

Page 22: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 22/28

pp. 561-570.

4. Borcoşi Ilie, Olaru Onisifor, Popescu Marius-Constantin, Dincă Alina, Antonie Nicolae, Ionescu Marian, Device with

Analogical Circuits for Protection to the Lack of the Pulse for the Three-Phase Rectifiers in Electrical Drive. International

Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Issue 4, Volume 2, 2008, pp. 483-492.

5. Borcosi Ilie, Olaru Onisifor, Popescu Marius-Constantin, Dincă Alina, Antonie Nicolae, Ionescu Marian, Device with

analogical circuits for protection to the lack of the pulse for the three-phase rectifiers in bridge. Proceedings of the 10th

WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE'08),

2008, ISSN: 1790-2769, pp. 152-157.

6. MC Popescu, M Grigoriu, Centralized Control System for Entry into Buildings. Proceedings of the 4th European Computing

Conference, 2010, ISSN: 1790-5117, pp. 100-105.

7. MC Popescu, C Ranea, M Grigoriu, et all., Solutions for Traffic Lights Intersections Control. Proceedings of the 4th

European Computing Conference, 2010, ISSN: 1790-5117, pp. 230-236.

8. MC Popescu, NE Mastorakis, JO Popescu, Computerized Access System for Entry into Enterprises. Wseas Transactions on

Information Science and Applications, Issue 7, Volume 7, July 2010, ISSN: 1790-0832, pp. 891-900.

9. MCOS Popescu, NE Mastorakis, Simulation of da Vinci Surgical Robot Using Mobotsim Program. International Journal of

Biology and Biomedical Engineering, Issue 4, Volume 2, 2008, pp. 137-146.

5

link

Petrişor Anca, Bîzdoacă Nicu George, Drighiciu Adrian, Diaconu Ilie, Degeratu Sonia, Petrisor Raducu - Modeling and

Simulation of Walking and Climbing Robots based on Stable States Transition Approach as Control Strategy – In Proceedings

of the 12th WSEAS International Conference on Systems, Heraklion, Greece, July 22-24, 2008, pp.216-221, ISBN: 978-960-

6766-83-1, ISSN: 1790-2769 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.5

1*3/6 0, 5

link 1. Marius Constantin Popescu, Anca Petrisor, Adrian Drighiciu, Raducu Petrisor, Fuzzy Control Algorithm Implementation

using LabWindows, Wseas Transactions on Systems, ssue 1, Volume 8, January 2009, ISSN: 1109-2777, Page(s): 117- 126.

6

link

Tonţ, D. G., Gabriela Tonţ, Sonia Degeratu, About the Antireciprocal in Case of Hall-Plates of Different Geometry, Rev. Acta

Electrotehnica, nr.1, Technical University Cluj Napoca, 5 Cluj-Napoca, pp.32-36, 2008 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.6

1*3/3 1

link 1. Dan George Tont, Luige Vladareanu, Gabriela Tont, Onsager-Casimir Antireciprocity Relations for the Hall Gyrators

Analysis, Wseas Transactions on Systems, Issue 5, Volume 8, May 2009, ISSN: 1109-2777, pp. 568-577.

7

link

Tonţ D. G., Tonţ Gabriela, Sonia Degeratu, Validation of Analytical Results by PC-Pspice Simulation and Experimentally for a

Gyrator Operational Amplifier. 11-th International Conference on Microwave and High Frequency Heating , 2007, ISBN 978-

973-759-333-7, p83-87, adea, 2007 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.7

3*3/3 3

link 1. Luige Vlădăreanu, Radu Adrian Munteanu, Dan George Tonţ, Gabriela Tonţ, Antireciprocal Two-ports based on Equivalent

Circuits, Mathematical Methods and Applied Computing, ISSN: 1790-2769, pp. 731-736.

2. G Tonţ, L Vlădăreanu, RA Munteanu, DG Tonţ, About implementing an inductor by the means of gyrators, Journal of

Electrical & Electronics Engineering, June 2009, Vol. 2, Issue 1, pp. 100-103.

Page 23: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 23/28

3. DG Tonţ, T Gabriela, About the Antireciprocal Condition in Case of Hall-Plates of Different Geometry, rev. Acta

Electrotehnica, Volume 49, Number 4, 2008, pp. 463-467.

8

link

Petropol Serb Gabriela, Petropol Serb Ion, Campeanu Aurel, Petrisor Anca, Degeratu Sonia, Virtual Laboratory for Study of

Synchronous Machine Parameters. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 1, Vol. 6,

January 2009, ISSN: 1790-1979, pp. 1-10 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.8

3*3/5 1,8

link 1. J. U. Liceaga-Castro, I. I. Siller-Alcalá, J. Jaimes-Ponce, R. Alcántara-Ramírez, and A. Ferreyra-Ramírez, Case of Study for

Classical Control TheoryCourse Using Information and Communication Technologies, International Journal of Education and

Information Technologies, Issue 2, Volume 7, 2013, pp. 35-45.

2. Dana, P.-S.G. ; Ion, P., Proposal to use the method of ‘teaching through project’ as a pedagogical model to put the bases of

an ‘educational modeling language’ in the activity of training the students/adults in field of designing the synchronous

generator, Proceedings of 15th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE), 2-6 Sept. 2013, Lille,

Page(s): 1 – 9.

3. Mare Teichmann, Jüri Ilvest Jr., Human Factors Engineering: digital teaching tools and paper-free handouts for lecture

notes, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 2, Vol. 9, 2012, ISSN 2224-3410, pp. 31-41

http://www.wseas.org/multimedia/journals/education/2012/55-337.pdf

9

link

Petrisor Anca, Bizdoaca N.G., Drighiciu A, Diaconu I., Degeratu Sonia, Canureci Gabriela, Petropol Gabriela Serb, Stable

States Transition Approach - A New Strategy for Walking Robots Control in Uncertain Environments, Proceedings 5th

International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2008, Vol. RA-1, May 11-15, Madeira,

Portugalia ISBN 978-989-8111-31-9, pp. 202-207 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.9

1*3/7 0,43

link 1. Anca Petrisor, Nicu George Bizdoaca, Mircea Adrian Drighiciu, Raducu Petrisor, Biomimetic Approach in Developing

Control Strategy for Shape Memory Alloy Legged Robot, 3rd International Symposium on Electrical Engineering and Energy

Converters, September 24-25, 2009, Suceava, Page(s): 115- 120.

10

link

Bizdoacă, N., Petrisor Anca, Degeratu Sonia, Bizdoacă Elvira, Vladu, C., Studies and experiments related to modular structure

robot, Proceedings of 7th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE’08),

Venice, Italy, Nov. 21-23, 2008, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-027-7, pp. 278-284 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.10

2*3/5 1,2

link 1. Vladu, I., Strimbeanu, D., Ivanescu, M., Vladu, I.C., Bizdoaca, E.N., Experimental results for magneto-rheological stop

valve, Proceedings of 16th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), 12-14 Oct. 2012,

Sinaia, ISBN: 978-1-4673-4534-7 pp 1- 6.

2. Ileana Vladu, Ionel Cristian Vladu, Experimental Determination of Parameters Descriptive of Magneto-Rheological Valve,

Annals of the University of Craiova, Electrical Engineering series, No. 35, 2011; ISSN 1842-4805, pp. 178-183.

11

link

Sonia Degeratu, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, 2009 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.11 1*3/1 3

link 1. Sirbu I.-G., Mandache L., Method for iron losses assessment in electromagnetic devices operating in distorted regimes,

Proceedings of the 4th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEEE), 11-13 Oct. , 2013, Galati,

Page 24: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 24/28

Romania, Pages 1-6.

12

link

Bîzdoacă, N., G., Degeratu Sonia, Pană, C., Vasile C., Behavior based control for robotics demining, International Symposium

on Systems Theory SINTES 12, Vol. 2, October 20-22, 2005, Craiova, pp. 249-254, ISBN 973-742-152-3 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.12

3*3/4 2,25

link 1. Bizdoaca, N.G., Hamdan, H., Coman, D., Petrisor, A., Bizdoaca, E., Biomimetic control architecture for robotic cooperative

tasks, Proceedings of the 15th International Symposium on Artificial Life and Robotics, AROB'10, Beppu, Oita, 4 February,

2010, Pages 505-508.

2. Bîzdoacǎ, N.G., Daniela, C., Hamdan, H., Al Mutib, K., Robot soccer strategy - Biomimetic approach, Proceedings of the 7th

International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2010, Volume 2, Funchal, 15-18 June

2010, Pages 433-436.

3. Bîzdoacă N.G., Tarniţă Daniela, Petrişor Anca, Diaconu I., Tarniţă D. and Bîzdoacă Elvira, .Contemporary Robotics -

Challenges and Solutions – Cap. 18: Biomimetic approach to design and control mechatronics structure using smart materials,

Published by In-The, Croatia, Edited by A. D. Rodić., 2009, ISBN 978-953-307-038-4

13

link

Manolea, H., Degeratu Sonia, Deva V., Coleş Evantia, Drăghici Emma, Contributions on the Study of the Compressive Strength

of the Light-Cured Composite Resins, Current Health Sciences Journal Vol. 35, No. 1, 209, p-ISSN 2067-0656, e-ISSN 2069-

4032, pp. 62-65 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.13

2*3/5 1,2

link 1. Shaymaa SH. Hassan, An Evaluation of Mechanical Properties of Different Types of Composite Resins (An in Vitro Study),

Al-Rafidain Dental Journal, Vol 14, No 1, 2014, ISSN: 1812-1217, pp. 123-131.

2. Asma Nuri Khaled, Physical Properties of Dental Resin Nanocomposites, Thesis for the degree of Master of Philosophy,

University of Manchester, Faculty of Medical and Human Sciences, 2011, pp. 1-93.

Dovada: Anexa 5, dovada DII.13 https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:156407&datastreamId=FULL-TEXT.PDF

14

link

Bizdoaca N. G., Degeratu S., Niculescu M., Pana D., Shape Memory Alloy based robotic ankle, Proceedings of the 5th

International Carpathian Control Conference (ICCC), Zakopane, Poland, 25–28 May 2004, 709–715 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.14

3*3/4 2,25

link 1. Bizdoaca N.G., Tarnita D., Tarnita Daniela, Petrisor Anca, Bizdoaca Elvira, Modular Adaptive Bionics Structure, WSEAS

TRANSACTIONS on BIOLOGY and BIOMEDICINE, Issue 9, Volume 5, September 2008, ISSN: 1109-9518, pp. 229-238.

2. Bizdoaca N.G., Tarnita D., Tarnita Daniela, Bizdoaca Elvira, Application of Smart Materials - Bionics Modular Adaptive

Implant, Proceedings of the Eleventh International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies

for Mobile Machines Coimbra, Portugal, 8 – 10 September 2008, Advances in Mobile Robotics: pp. 190-197.

3. Bîzdoacă N.G., Tarniţă Daniela, Petrişor Anca, Diaconu I., Tarniţă D. and Bîzdoacă Elvira, .Contemporary Robotics -

Challenges and Solutions – Cap. 18: Biomimetic approach to design and control mechatronics structure using smart materials,

Published by In-The, Croatia, Edited by A. D. Rodić. , 2009, ISBN 978-953-307-038-4

15

link

Bizdoaca, N. & Degeratu, S. (2004). Shape memory alloy serial rotational link robotic structure, Proceedings of the 5th

International Carpathian Control Conference, pp. 699- 709, Poland, 2004(v. Anexa 1). 1*3/2 1,5

Page 25: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 25/28

Dovada: Anexa 5, dovada DII.15

link 1. Bîzdoacă N.G., Tarniţă Daniela, Petrişor Anca, Diaconu I., Tarniţă D. and Bîzdoacă Elvira, .Contemporary Robotics -

Challenges and Solutions – Cap. 18: Biomimetic approach to design and control mechatronics structure using smart materials,

Published by In-The, Croatia, Edited by A. D. Rodić. , 2009, ISBN 978-953-307-038-4

16

link

Bizdoaca N. G., Diaconu I., Niculescu M. C., Bizdoaca Elvira, Degeratu Sonia, Pana Daniela, Pana Cristina, Robotic Finger

Actuated with Shape Memory Alloy Tendon. WSEAS Transactions on Soft Computing, Optimization, Simulation &

Manufacturing Systems Journal, September, 2003, Malta, ISSN 1107–2653, pp. 897-906 (v. Anexa 1).

Dovada: Anexa 5, dovada DII.16

1*3/7 0,428

link 1. Bîzdoacă N.G., Tarniţă Daniela, Petrişor Anca, Diaconu I., Tarniţă D. and Bîzdoacă Elvira, .Contemporary Robotics -

Challenges and Solutions – Cap. 18: Biomimetic approach to design and control mechatronics structure using smart materials,

Published by In-The, Croatia, Edited by A. D. Rodić., 2009, ISBN 978-953-307-038-4

17

link

Petrisor Anca, Bizdoaca N.G., Rosca Daniela, Degeratu Sonia, Rosca A., Petrisor R.,. Mathematical Model for Walking Robot

with Shape Memory Alloy Ankle, Proceedings of 4th International Conference on Informatics in Control, Automation and

Robotics, ICINCO 2007, 9-12 May 2007, Angers, France, ISBN: 978-972-8865-83-2, pp.319-322.

Dovada: Anexa 5, dovada DII.15

1*3/6 0,5

link 1. Bîzdoacă N.G., Tarniţă Daniela, Petrişor Anca, Diaconu I., Tarniţă D. and Bîzdoacă Elvira, .Contemporary Robotics -

Challenges and Solutions – Cap. 18: Biomimetic approach to design and control mechatronics structure using smart materials,

Published by In-The, Croatia, Edited by A. D. Rodić., 2009, ISBN 978-953-307-038-4

18

link

Alboteanu L, Ravigan F., Degeratu Sonia, Methods for Increasing Energy Efficiency of Photovoltaic Systems. International

Journal of Power and Renewable Energy Systems, Volume 1, 2014, pp. 51-61.

Dovada: Anexa 5, dovada DII.17

1*3/3 1

link 1. Alboteanu L.I., Pneumatic Tracking System for Photovoltaic Panel, Magazine of Hydraulics, Pneumatics,

Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, “HIDRAULICA” , No. 1, 2015, pp. 32-39

3.2 Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv POS, ERASMUS)

Punctaj unic pentru fiecare activitate

3.2.1 Internaţionale i*20

link 1 Dovada: Anexa 6, dovezile D1, D2, D3, D4. 4*20 80

2

3.2.2 link

Naţionale I*5

1 Dovada: Anexa 14. 5*5 25

3.3 Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, Organizator de manifestări

ştiinţifice, Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (punctajul se acordă pentru fiecare revistă,

manifestare ştiinţifică şi recenzie)

Page 26: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 26/28

Punctaj unic pentru fiecare activitate

3.3.1 ISI i*10

link 1 Membru in comitetele unor manifestari stiintifice

Dovada: Anexa 7, pozitiile de la I.1 pana la I.17. 29*10 290

link 2 Recenzor pentru reviste si manifestari stiintifice naţionale şi internaţionale

Dovada: Anexa 7, pozitiile de la II.1 pana la II.12 si dovezile din aceeasi anexa de la D1 la D12.

3.3.2 BDI i*6

link 1 Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

Dovada: Anexa 7, pozitia II.13 si dovada D13, din aceeasi anexa. 1*6 6

2

3.3.3 link

Naţionale şi internaţionale neindexate i*3

1 Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale neindexate

Dovada: Anexa 7, pozitiile de la II.14 pana la II.20 si dovada D14, din aceeasi anexa. 7*3 21

3.4 Experienţa de management

3.4.1

link

Conducere (rector, prorector, cancelar, decan, prodecan, director departament, director şcoala doctorală, director,

director adj., şef secţie) 5*nr. ani

1 Sef laborator de cercetare Materiale Electrotehnice-ICSITMTAE (actualmente ICMET) Craiova, timp de 3 ani.

Dovada: Anexa 8, dovada D1. 5*6 30

2 Sef colectiv Cercetare Stiintifica pentru Studii, Analize si Asimilari Materiale Noi-ICSITMTAE Craiova “, timp de 3 ani.

Dovada: Anexa 8, dovada D2.

3.4.2 Membru organisme conducere (senat, consiliu facultăţii, cons. departament, cons. admin., cons. ştiinţific) 2*nr. ani

1 Membru in consiliul facultăţii timp de 4 ani (1992-1995) 2*4 8

3.5 Referent în comisii de doctorat

3.5.1 Internaţionale i*10

-

3.5.2 Naţionale i*5

link 1 Numită prin Decizia Rectorului Universităţii din Craiova nr. 586/B/11.11.2013. Dovada: Anexa 16. 1*5 5

Criterii opţionale

3.6 Premii

3.6.1 Academia Română i*30

- - -

Page 27: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 27/28

3.6.2 ASAS, AOSR, academii de ramură şi CNCS i*15

- - -

3.6.3 Premii internaţionale i*10

- - -

3.6.4 Premii naţionale în domeniu i*5

link Medalia “Dragomir Hurmuzescu” şi “Diploma de merit pentru activitatea rodnică şi îndelungată în slujba standardizării

internaţionale şi româneşti în domeniul electrotehnicii şi electronicii” acordate de Comitetul Naţional Român pt. Comisia

Electrotehnică Internaţională, Buc., 1995. Dovada: Anexa 9, dovada D3.

1*5 5

3.7 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din

domeniul educaţiei şi cercetării

3.7.1 Academia Română 100

- - -

3.7.2 ASAS, AOSR şi academii de ramură 30

- - -

3.7.3 Conducere asociaţii profesionale

3.7.3.1 Internaţionale 30

1 -

3.7.3.2 Naţionale 10

- - -

3.7.4 Asociaţii profesionale

3.7.4.1 Internaţionale i*5

link 1

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Dovada: Anexa 10, dovada D1 1*5 5

link 2

IEEE Dielectrics & Electrical Insulation Society (DEIS)

Dovada: Anexa 10, dovada D1 1*5 5

link 3

Comisia Electrotehnică Internaţională (CEI)- Comitetul Naţional Român

Dovada: Anexa 10, dovada D2 1*5 5

3.7.4.2 Naţionale i*2

link 1 Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR).

Dovada: Anexa 10, dovada D3. 1*2 2

3.7.5 Consilii şi organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării

3.7.5.1 Conducere i*15

Page 28: 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) · PDF file5 Degeratu Sonia, Materiale electrotehnice, Editura Universitaria Craiova, ... 3 Degeratu Sonia, Materiale inteligente pdf.,

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale - Conf.dr.ing. Sonia DEGERATU 28/28

- - -

3.7.5.2 Membru i*10

1 - - -

TOTAL A3 minim 60 548,26

TOTAL GENERAL minim

440 2027,88

Nota 1:

*) Conform situaţiei curente de pe site-ul ISI THOMSON REUTERS

**) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate

în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink,

Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.

Centralizator

Criteriul Condiţii minimale Realizat Modul de îndeplinire

1 1.1.1 Profesor: minim 4 7 Neîndeplinit

Îndeplinit

1.2.1 Profesor: minimum 2, din care 1 ca prim-autor 4 Neîndeplinit

Îndeplinit

1.2.2 Profesor: minimum 2, din care 1 ca prim-autor 4 Neîndeplinit

Îndeplinit

TOTAL A1: minim 80 327,43 Neîndeplinit

Îndeplinit

2 2.1 Profesor: minim 8 21 Neîndeplinit

Îndeplinit

2.2 Profesor: minim 16 34 Neîndeplinit

Îndeplinit

2.3 2.3.1 Profesor: minim 2 7 Neîndeplinit

Îndeplinit

TOTAL A2: minim 300 1152,19 Neîndeplinit

Îndeplinit

TOTAL A3: minim 60 548,26 Neîndeplinit

Îndeplinit

TOTAL GENERAL: minim 440 2027,88 Neîndeplinit

Îndeplinit

Nota 2: Maximum unul dintre criteriile minimale poate fi redus cu până la 25% cu condiţia ca Indicatorul total de merit să rămână cel din Tabelul 2 (440)