Search results for Primƒria Municipiului Ia™i | Site-ul Primƒriei Municipiului Ia™i

Explore all categories to find your favorite topic

1 MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR ______ privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de…

MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR ______ privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul…

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALAFAT APROB Primarul Municipiului Calafat Nume Prenume conducător entitate publică Semnătură PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND DECLARAREA CADOURILOR…

1 MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR _____ privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr7192013 referitoare…

1 MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR ______ privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei…

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. ______ privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate…

1 MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR ______ privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de…

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROMAN STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ROMAN PENTRU PERIOADA 2014-2027 ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 10 din 28.01.2016 SECȚIUNEA I 1…

1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ PROGRAMUL DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ MUNICIPALITATEA CA INIŢIATOR DE REGULAMENTE ŞI PROIECTE DE DEZVOLTARE VOLUMUL…

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR ____ privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă…

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE COMISIA TEHNICĂ LOCALĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI AVIZ Nr 40 9 Aprilie 2008 Denumirea lucrării: LOTIZARE LOCUINŢE INDIVIDUALE…

1 MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR ______ privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de…

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR _____ aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management…

Primăria Municipiului Satu Mare www.satu-mare.ro Blocuri de locuinţe depuse în vederea finanţări din fonduri structurale în anul 2013 Axa prioritară 1, DMI 1.2 Bulevardul…

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR _______ privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici pentru…

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DISPOZITIA NR1682 PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA Având în vedere raportul nr1293672012 întocmit de Secretarul Municipiului…

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI ABORDAREA ZONEI METROPOLITANE PLOIEŞTI Dezvoltarea durabilă “ dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte nevoile prezentului fără…

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR ___ privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei în…

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR ___ privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire a negocierii redevenţei…