Download - Unlock promo 2015

Transcript
 1. 1. Promotia viitorului: e pe bune, ca in iubire! Martie 2015
 2. 2. Suntem innebuniti dupa promotii. Nu e niciun mister. Nu stim sigur de unde ni se trage ...dar e clar ca nici Greuceanu nu a salvat Luna si Soarele din beciurile Zmeilor din pur spirit cavaleresc
 3. 3. Totusi...ce face clasicul 2+1 gratis tentant? X+Y=-%
 4. 4. Criza a trecut (se zice), oamenii s-au schimbat dar si-au pastrat atitudinea de mercenari in raport cu marcile Drept raspuns marcile au intretinut spiritul tranzactional in relatie cu consumatorul, supralicitand rolul promotiilor I " d a u c e v a i n p l u s , d a r d o a r d a c a m a c u m p e r i ( F , 3 2 a n i )
 5. 5. Desi nevoia tangibilului, a imediatului, este in continuare prezenta Promotiile-cantitate tapeteaza cu indiferenta rafturile din camara, reusind mai timid sa faca diferenta si in sufletul consumatorului
 6. 6. Oamenii aspira la context, poveste si experiente ancorate in valorile brandului Pana la un punct: ridicarea premiului sa nu implice prea mult efort si sa nu ii scoata din zona de confort I m i p l a c e s a d a n s e z t a n g o . D a r n u m - a s d u c e n i c i o d a t a i n A r g e n " n a l a o s c o a l a d e d a n s s a m a f a c d e r a s ! ( B , 3 5 a n i )
 7. 7. Cum era de asteptat, promotiile vin din cele mai neobisnuite zone Poate un discount de volum - slujba botez si cununie 2in1, botez gemeni sau tripleti...
 8. 8. Si genereaza cele mai neobisnuite comportamente ...Sau poate ne combinam la o valiza si impartim premiul intre prieteni
 9. 9. Sau cele mai inedite abordari/ incurajari
 10. 10. Revenind la noul consumator #ce l care nu m a i a s t e a p t a salvare a e xt e rioa ra d e t i p Me sia ci are curaj sa se a j ut e sing ur #ce l care nu cole ctione aza d oa r ob ie ct e ci si e xp e rie nt e #ce l care se simt e m a i m o t i v a t sa iasa d in a noni m a t ul cole ctivitatii #ce l ale carui a l e g e ri ii d a u se ntime ntul v a l o ri i p e rs ona le si i l a j ut a sa e v olue ze
 11. 11. In consecinta, marcile s-au aliniat noilor directii generate de consumator P r a g m a t i s m I n d i v i d u a l i s m N a t i o n a l i s m E x p e r i m e n t a l i s m T re n d Expre sie M a n a g e m e n t a l r e s u r s e l o r s i s m a r t b u y i n g O r i e n t a r e a c a t r e s i n e R e i n t e r p r e t a r e a s e n t i m e n t u l u i d e s t a b i l i t a t e s i m a n d r i e C u r i o z i t a t e s i n o u t a t e * T r e n d M o n i t o r i n g S u r v e y , U n l o c k , 2 0 1 2 - 2 0 1 4
 12. 12. Trend Exemple de promotii P r a g m a t i s m I n d i v i d u a l i s m N a t i o n a l i s m E x p e r i m e n t a l i s m C u l m e a p r o m o t i e i v a n d u t e p e O L X P r o v o c a r e a d e 2 1 d e z i l e A l e r g a n d c u M o s C r a c i u n l a P o l u l N o r d * T r e n d M o n i t o r i n g S u r v e y , U n l o c k , 2 0 1 2 - 2 0 1 4
 13. 13. Oamenii simt/ stiu ca nu mai e loc de unici contribuitori (consumatorii) unici beneficiari (marcile) si
 14. 14. Si atunci, incotro? P rom ot i a v i i t o rul ui e m a i m ul t d e s p re a fi p re ze nt a c ol o und e sunt e u, fara p re t e nt i i . Doar p e nt ru ca sunt a c ol o P rom ot i a v i i t o rul ui e ne cond it iona t a. Bra nd ul care it i v a d a un cad ou fara sa ce ara nimic in schimb , v a a v e a d e castig at p e t e rm e n lung
 15. 15. Si ca sa pastram metafora basmului U nul d i nt re m o t i v e l e d e d i v ort , d e ra cire a re la t ie i e a t unc i cand oa me nii v o rb e s c d e s p re b a ni C a n d p rom ot i i le nu v o r m a i fi d e s p re b a ni , ci si d e s p re ca ri ng si g ifting , a t unc i p ut e m v o rb i d e s p re b ra nd l ov e
 16. 16. Cateva exemple: C l ub ul d e p rom ot i i / carte l d e b ra nd uri - o comunitate , un si ng u r card cu b e ne f i c i i m ul t i p l e C o p a c ul ING P e n t r u c a a i a l e s s a n u p r i n t e z i e x t r a s u l d e c o n t I N G s a d e s t e c o p a c u l t a u N u m e Loyalty bonus A s o s E x a c t 5 a n i d e l a p r i m a c o m a n d a = 1 0 % b o n u s l a u r m a t o a r e a HARD SOFT
 17. 17. Multumesc! u n l o c k - r e s e a r c h . c o m u n l o c k e r s . r o U n l o c k t r e n d m o n i t o r i n g s u r v e y 2 0 1 2 - 2 0 1 4