Download - toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Transcript
Page 1: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

COROLLA

Page 2: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

ÎN FIECARE ZI PRIVIM CĂTRE VIITOR, PROGRESĂM, EVOLUĂM. PASIUNEA NOASTRĂ ESTE ÎNTOTDEAUNA DE A ÎNCÂNTA - CU O MAȘINĂ CARE DEPĂȘEȘTE AȘTEPTĂRILE, PROVOACĂ EMOȚII, ENTUZIASM, OFERĂ SIGURANȚĂ ȘI ARE O PERFORMANȚĂ MAI BUNĂ PENTRU MODUL DE VIAȚĂ ACTUAL.

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU

2

Page 3: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

3

Page 4: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

D E S I G N I N S P I R A Ț I O N A L , P E N T R U V I E Ț I P L I N E D E I N S P I R A Ț I E .

Lucas, fotograf:"Apelez întotdeauna la cele

mai performante și fi abile

echipamente pentru a mă

putea concentra asupra

aspectului impecabil al

subiecților mei. Corolla

întruchipează fi abilitatea,

oferind rezultate excelente

de fi ecare dată."

4

Page 5: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Model prezentat: Corolla Sol

6 DESIGN 8 INTERIOR & TEHNOLOGIE 10 CONFORT & PACHETE ACCESORIZARE 12 CONDUCERE14 MOTOARE16 SIGURANȚĂ18 ECHIPĂRI26 ACCESORII28 ROȚI ȘI JANTE30 CULORI32 SPECIFICAȚII36 DOTĂRI44 GLOSAR46 LINIȘTE SUFLETEASCĂ48 ASPECTE ECOLOGICE

CUPRINS

INTRODUCERE

5

Page 6: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Cea mai bine vândută mașină la nivel mondial trebuie să aibă un aspect prestigios,adecvat statutului său. Noul design, futurist, îmbină fl uid grila frontală cromată cu remarcabilele

faruri LED, în timp ce blocurile optice spate, cu ghidare LED cu semnătura specifi că, și jantele de 16'' din aliaj completează aspectul contemporan, sofi sticat.Model prezentat: Corolla Sol

6

Page 7: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

“ D E S I G N U L R E M A R C A B I L E S T E C A R A C T E R I Z A T D E N A T U R A L E Ț E ,

S E C O N S T I T U I E Î N T R - O P R O V O C A R E I N T E L E C T U A L Ă , E S T E I N S P I R A Ț I O N A L Ș I

R E Z I S T Ă P R O B E I T I M P U L U I ”

DESIGN DEZIRABIL

Matthias, arhitect:"Elementul cheie în

proiectarea unei clădiri

este înțelegerea modului în

care aceasta va fi utilizată.

Percep fi ecare element al

prestigiosului design al

modelului Corolla ca fi ind

destinat special mie."

DESIGN

7

Page 8: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

“ C E L M A I B U N D E S I G N C O N T E M P O R A N Î M B I N Ă F L U I DZ O N E L E C A R A C T E R I Z A T E D E E L E G A N Ț Ă

C U C E L E M A I A V A N S A T E T E H N O L O G I I ”

INTERIOR – TECHNOLOGIE

Model prezentat: Corolla Sol

8

Page 9: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Intrați în habitaclul noului model Corolla și veți descoperi un interior funcțional, creat pentru a vă face să vă simțiți special. Noua planșă de bord benefi ciază de un panou restilizat al instrumentelor, cu ecran TFT cu diagonală de 4,2" și inserții elegante în nuanța Piano Black sau cromate, cu fi nisaj

satinat. Prezentând o interfață intuitivă, cu utilizare facilă, o gamă largă de aplicații si servicii on-line , noul sistem multimedia Toyota Touch® 2 with Go cu ecran cu diagonala de 7" completează panoul de control de înaltă calitate, amplasat în consola centrală.

Axel, programator:

"Asigurarea unei experiențe facile

a utilizatorului este importantă,

iar meniurile și interfața intuitivă a

ecranului tactil al modelului Corolla

sunt cu adevărat impresionante."

Navigație cu hartă completă Asigură o călătorie lipsită de stres, prin afi șarea clară a semnalizărilor rutiere, a intersecțiilor și a ghidării pe bandă, pentru a vă simplifi ca deplasarea.

Conectivitate MP3 & iPod® Bucurați-vă de caliltatea unui sunet bogat, oferit de un sistem audio ce permite conectarea dispozitivelor personale fi e prin intermediul Bluetooth®, fi e printr-o conexiune USB. Pentru un plus de comoditate, denumirea albumului, artistul și informațiile despre piesă sunt afi șate pe ecran.

Cameră video marșarier Contribuie la eliminarea stresului asociat parcărilor, camera video dedicată identifi când pericolele ascunse, permițându-vă efectuarea facilă și în siguranță a manevrelor de parcare.

Informații parcare Sunteți mereu la curent cu informații referitoare la parcările din zona dvs., eliminând stresul din deplasările zilnice.

INTERIOR ȘI TECHNOLOGIE

9

Page 10: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Interiorul modelului Corolla combină în mod inteligent designul și confortul, pentru a asigura șoferului și pasagerilor un confort deosebit în deplasările pe distanțe lungi, asigurat de ergonomie, scaunele cu sprijin corporal deosebit și de cel mai bun rezultat din clasă în privința spațiului la nivelul picioarelor. Bancheta cu trei locuri obișnuite, planșeul plan și conturul consolei centrale asigură pasagerilor din spate cel mai bun spațiu din clasă la nivelul picioarelor. Compartimentele de depozitare plasate la îndemână - capacul cauciucat al cutiei din consola frontală, suporții de pahare și torpedo-ul asigură un volum amplu pentru transportul diverselor articole.

Model prezentat: Corolla Sol

10

Page 11: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

“ S P A Ț I I L E I N T E R I O A R E D E O S E B I T EI N S P I R Ă , R E L A X E A Z Ă Ș I S U R P R I N D

U T I L I Z A T O R I I P R I N I N G E N I O Z I T A T E ”

CONFORT INTELIGENT

"Ca și în cazul unei clădiri proiectate atent, cu cât petrec mai mult timp în modelul Corolla, cu atât mă surprinde mai mult cu volumul, fi nisajele și spațiozitatea habitaclului său."

Matthias, arhitect:

CONFORT ȘI DOTĂRI

11

Page 12: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

“ C Â N D V Ă B U C U R A Ț I D E C E L E M A I R E C E N T E T E H N O L O G I I , D E E F I C I E N Ț Ă

Ș I O D E O S E B I T Ă E X P E R I E N Ț Ă A C O N D U S U L U I C Ă L Ă T O R I I L E

D U M N E A V O A S T R Ă N U V O R F I M A R C A T E N I C I O D A T Ă D E C O M P R O M I S U R I ”

EFFICIENȚĂ DINAMICĂ

Sofi a, director vânzări:

"În același fel în care mi-am

impus provocarea avansării în

carieră, modelul Corolla

rămâne lider prin depășirea

continuă a granițelor efi cienței

energetice și fi abilității."

12

Page 13: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Combinarea celor mai avansate tehnologii cu o experiență deosebită a condusului înseamnă că noul model Corolla atinge echilibrul perfect între efi ciență, divertisment și liniște sufl etească. Noua suspensie oferă un confort superior și o manevrabilitate

îmbunătățită, în timp ce gama motopropulsoarelor efi ciente - cu tehnologie Valvematic și Toyota Optimal Drive – asigură un răspuns deosebit al mașinii și un consum redus.

Model prezentat: Corolla Sol

CONDUCERE

13

Page 14: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Model prezentat: Corolla Sol

BENZINĂ

1,33 l Dual VVT-i6 M/T

Putere 99 CP DIN Consum*

5,6 l//100 km Emisii CO2* 129 g/km

Accelerație 12,6 secunde 0–100 km/h

Disponibil pentru Terra, Luna

BENZINĂ

1,6 l Valvematic6 M/T

Putere 132 CP DIN

Consum* 6,3 l/100 km

Emisii CO2* 144 g/km

Accelerație 10,0 secunde 0–100 km/h

Disponibil pentru toate echipările

BENZINĂ

1,6 l ValvematicM/D S

Putere 132 CP DIN

Consum* 6,1 l/100 km

Emisii CO2* 142 g/km

Accelerație 11,1 secunde 0–100 km/h

Disponibil pentru Luna, Anniversary, Sol

DIESEL

1,4 l D-4D6 M/T

Putere 90 CP DIN Consum*

4,0 l/100 km Emisii CO2* 104 g/km

Accelerație 12,5 secunde 0–100 km/h

Disponibil pentru toate echipările

* Ciclu combinat. M/T = Transmisie manuală M/D S = Multidrive S MM = MultiMode14

Page 15: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

“ P R O D U C E R E A P U T E R I I E S I M P L Ă . P R O D U C E R E A U N E I P U T E R I

C U R Ă S P U N S A D E C V A T , F I A B I L Ă Ș I E F I C I E N T Ă D I N P U N C T D E V E D E R E

E N E R G E T I C , N E C E S I T ĂO G Â N D I R E I N O V A T O A R E ”

PUTERE RAFINATĂ

Victor, pilot:"Ca pilot, acord o importanță

deosebită motoarelor mele,

de la care am așteptări

referitoare la fi abilitate,

răspuns și efi ciență

energetică, iar noul model

Corolla oferă un echilibru

perfect în acest sens."

MOTOARE

15

Page 16: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

RE-ASIGURAREA SIGURANȚEI“ Î N V I A Ț Ă , N I M I C N U E M A I I M P O R T A N T

D E C Â T P R O P R I A S I G U R A N Ț Ă . S U N T A D E P T U L O R I C Ă R E I N O I T E H N O L O G I I

C E N E P O A T E A J U T A S Ă F I M M A I Î N S I G U R A N Ț Ă ”

ABS previne blocarea roților la frânare. EBD complementează această acțiune prin optimizarea distribuției forțelor de frânare între roți, în vederea compensării diferitelor sarcini suportate. Împreună, aceste două sisteme vă permit menținerea controlului volanului în timpul frânărilor violente.

Sistem antiblocare a frânelor (ABS) cu sistem de distribuție electronică a forței de frânare (EBD) VSC activează automat sistemul de

frânare pe fi ecare roată în funcție de necesități și controlează puterea motorului, contribuind la menținerea stabilității și prevenirea derapajelor la abordarea cu viteză a virajelor sau pe carosabil alunecos.

Sistem de control al stabilității vehiculului (VSC)

Acest model este echipat cu 9 airbag-uri. Acestea includ airbag la nivelul genunchilor șoferului, airbaguri SRS și laterale pentru șofer și pasager și airbaguri SRS cortină pentru toți ocupanții.

Sistem reținere suplimentară (SRS)

Sistemul de asistență la pornirea în rampă (HAC) permite punerea lină în mișcare pe rampe pronunțate, aplicând o presiune suplimentară în instalația de frânare pentru un timp de până la 2 secunde după eliberarea pedalei de frână. Aceasta previne alunecarea către înapoi a mașinii.

Sistem asistență pornire în rampă (HAC)

"Ca pilot, siguranța este

un aspect important, iar

tehnologiile avansate de

siguranță ale modelului

Corolla și reasigurarea

dată de calitatea

execuției îmi oferă mie și

pasagerilor mei o liniște

sufl etească totală."

Victor,pilot:

16

Page 17: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

SIGURANȚĂ

Model prezentat: Corolla Sol

SCANAȚI ACEST COD QR. Alfți mai multe despre Toyota Safety Sense.

17

Page 18: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

ECHIPARE TERRA Echiparea Corolla TERRA asigură un melanj perfect între eleganță, nivel al dotărilor și valoare. Captivantele lumini de zi LED și jantele de 15" din oțel, cu capace pot fi observate la exterior. În interior, vă veți relaxa într-un mediu elegant, de calitate, bucurându-vă de sistemul de climatizare cu comandă manuală și de detaliile cromate, cu fi nisaj satinat.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

— Disponibilă în toate nuanțele de caroserie

— Jante oțel, 15", cu capace (4 spițe)

— Grilă superioară frontală cromată

— Oglinzi retrovizoare exterioare, în culoarea caroseriei

— Oglinzi retrovizoare exterioare încălzite

— Faruri cu funcție Follow-me-home

— Lumini de zi (tip LED) — Sistem asistență pornire în

rampă (HAC) — Tapițerie textilă bej sau

neagră — Volan cu 3 spițe, poliuretan — Cotieră tapiterie textilă

pe cutia consolei centrale frontale

— Guri ventilație centrale negre

— Oglindă retrovizoare zi/noapte, reglaj manual

— Climatizare comandată manual

— Geamuri electrice față — Parbriz cu strat

insonorizant — Lampă iluminare torpedo

18

Page 19: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Model prezentat: Corolla Terra

DOTĂRI

SCANAȚI ACEST COD QR.Confi gurați-vă Corolla.

19

Page 20: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

ECHIPARE LUNA Echiparea Corolla Luna are toate ingredientele necesare pentru a vă putea face remarcat. Jantele de 16" din oțel, proiectoarele de ceață elegante și blocurile optice spate fumurii, cu accente cromate sunt proiectate pentru a impresiona. În interiorul modern vă veți bucura de un sistem multimedia Toyota Touch® 2 cu ecran de 7" și de un sistem de climatizare automată.

CARACTERISTICI PRINCIPALE(ADIȚIONAL ECHIPĂRII TERRA)

— Lumini de ghidare posterioare, LED

— Blocuri optice spate (LED) — Cameră video marșarier — Volan cu 3 spițe, îmbrăcat

în piele — Inserție Piano Black

pe mânerul levierului

schimbătorului de viteze — Inserție neagră în zona

superioară a planșei de bord

— Guri ventilație centrale cromate

— Cusături argintii pe scaunele față

— Climatizare automată, bi-zonă

— Ecran multi-informativ color TFT

— Ecran multimedia cu diagonală de 7"

— Sistem multimedia Toyota Touch® 2

— Toyota Safety Sense

20

Page 21: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Model prezentat: Corolla Luna

DOTĂRI

21

Page 22: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Echiparea Corolla Anniversary oferă multe tehnologii dintre care amintim sistemul Cruise control pentru călătorii plăcute, geamurile fumurii și sistemul inteligent de acces și start. Remarcabilele jante din aliaj, de 16" sau 17’’ completează aspectul general, conferind acestei echipări un fi nisaj premium.

ECHIPAREANNIVERSARY

CARACTERISTICI PRINCIPALE(ADIȚIONAL ECHIPĂRII LUNA)

— Jante aliaj, 16" sau 17’’ — Ornamente cromate

mânere portiere

— Geamuri spate fumurii — Sistem inteligent acces &

start — Cruise control

22

Page 23: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Model prezentat: Corolla Anniversary

DOTĂRI

23

Page 24: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

ECHIPARE SOL Cu dotări de lux și un fi nisaj premium, echiparea Corolla Sol benefi ciază de aceeași calitate exprimată de aspectul său rafi nat. Farurile Bi-LED sofi sticate, dinamicele jante din aliaj, de 16", cu fețe prelucrate și geamurile fumurii transmit putere și personalitate; în interior, cu tapițeria îmbrăcată parțial în piele asigură un plus de stil fi ecărei călătorii..

CARACTERISTICI PRINCIPALE(ADIȚIONAL ECHIPĂRII ANNIVERSARY)

— Grilă frontală inferioară Night Sky Black

— Lumini ghidare frontale, LED

— Senzor ploaie — Senzor iluminare

ambientală

— Faruri LED — Spălătoare faruri — Senzori parcare frontali — Senzori parcare posteriori — Cotieră tapițerie imitație

piele pe cutia consolei centrale frontale

— Cusături argintii pe cutia consolei centrale frontale

— Portiere față tapisate piele — Tapițerie imitație piele

cotiere portiere față — Cusături argintii duble pe

scaunele față — Oglindă retrovizoare

electrocromatică

24

Page 25: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Model prezentat: Corolla Sol

DOTĂRI

25

Page 26: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

1. Spoiler posteriorCu un aspect sportiv și formă aerodinamică, pentru îmbunătățirea profi lului aerodinamic al modelului Corolla.

2. Ornament muchie inferioară portbagajAugmentează aspectul distinct al părții posterioare a modelului Corolla prin crearea unei zone de interes vizual de-a lungul muchiei portbagajului.

3. Protecții aluminiu pentru praguriProtejează pragurile împotriva zgârieturilor, adaugând un detaliu elegant designului interior.

4. Protecții colțuriPoziționate ideal, pentru protecția împotriva zgârieturilor accidentale. Pentru ambele bare de protecție.

Pentru dumneavoastră, pentru familie, pentru pura plăcere a condusului. Accesoriile originale Toyota oferă opțiuni pentru stilul propriu de viață, adăugând o nouă dimensiune a individualității experienței Corolla.

ACCESORII

26

1.

2.

3.

4.

Page 27: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

5. Apărătoare de noroiProiectate în vederea reducerii cantității de apă, noroi și criblură ce ajunge pe caroserie. Pentru ambele seturi de roți.

6. Emblemă SPurtați-o cu mândrie. ‘S’ vine de la stil, de la sport, e acel ceva care comunică faptul că modelul dvs. Corolla este special.

7. Ornament cromat portierăUn accent cromat pe conturul inferior al caroseriei, pentru evidențierea conturului sculptural al acesteia.

8. Protecție portbagajFabricat din plastic negru, ezistent, cu muchii înălțate pentru a proteja mocheta portbagajului de noroi, nisip și lichide vărsate.

ACCESORII

27

7.5.

8.6.

Page 28: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Jante din aliaj, de 15",Mara, argintiiOpțional, pentru toate echipările

Jante din aliaj, de 16", OrionOpțional, pentru toate echipările

Jante din aliaj, de 16", negre, fețe prelucrateOpțional, pentru toate echipările

Jante din aliaj, de 16" Athena argintiiOpțional, pentru toate echipările

Tapițerie textilă bej Standard pentru echipările Luna, Anniversary

Tapițerie textilă neagră Standard pentru echiparea Terra

Jante din aliaj, de 16”cu capace(4 spițe duble)Standard pentru echiparea Sol

Jante din aliaj, de 16”(5 spițe duble) Standard pentru echiparea Anniversary și Sol

Tapițerie textilă neagră Standard pentru echipările Luna, Anniversary

Tapițerie textilă bej Standard pentru echiparea Terra

ROȚI ȘI TAPIȚERIID E T A L I I E L E G A N T E , C E

P E R S O N A L I Z E A Z Ă M A Ș I N A .

28

Page 29: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Jante din aliaj, de 16" sau 17", Podium II,antracitOpțional, pentru toate echipările

Jante din aliaj, de 16" sau 17", Podium II, antracit, fețe prelucrateOpțional, pentru toate echipările

Jante din aliaj, de 17", Pitlane II, antracitOpțional, pentru toate echipările

Jante din aliaj, de 17"Pitlane IIOpțional, pentru toate echipările

Tapițerie textilă bej, cu spătar îmbrăcat în piele Standard pentru echiparea Sol

Tapițerie textilă neagră, cu spătar îmbrăcat în piele Standard pentru echiparea Sol

ROȚI ȘI TAPIȚERII

29

Page 30: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

209 Negru metalizat

PERSONALITATE ÎMBUNĂTĂȚITĂA C E L D E T A L I U P E N T R U U N

A S P E C T I M P E C A B I L .

30

Page 31: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

* Vopsea perlată.

3T3 Roșu Tokyo metalizat

1F7 Argintiu metalizat 1G2 Gri platinum metalizat

8Q4 Albastru închis

1G3 Gri închis metalizat

4U3 Bronz metalizat

040 Alb 070 Alb perlat*

CULORI

31

Page 32: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

SPECIFICAȚIIPERFORMANȚE DE MEDIU 1,33 l Dual VVT-i

benzină 6 M/T1,6 l Valvematic benzină 6 M/T

1,6 l Valvematic benzină M/D S

1,4 l D-4D diesel 6 M/T

1,4 l D-4D diesel 6 MM

Consum carburant (în conformitate cu legislația în vigoare)

Ciclu combinat (litri/100km) 5,8 6,3 6,1 4,0 4,1

Urban (litri/100km) 7,3 8,1 7,8 4,7 4,9

Extra-urban (litri/100km) 4,9 5,2 5,2 3,6 3,7

Carburant recomandat 95 or more (octane) 95 or more (octane) 95 or more (octane) 48 or more (cetane) 48 or more (cetane)

Capacitate rezervor (litri) 55 55 55 55 55

Emisii bioxid carbon, CO2 (în conformitate cu legislația în vigoare)

Ciclu combinat (g/km) 134 144 142 104 109

Urban (g/km) 168 186 181 122 128

Extra-urban (g/km) 114 120 119 94 98

Gaze eșapate (reglementarea CE 715/2007, amendată prin directiva CE 2016/427W)

Clasifi care Euro EURO 6 W EURO 6 W EURO 6 W EURO 6 W EURO 6 W

Monoxid carbon, CO (mg/km) 389,8 382 281 63,6 281

Hidrocarburi, THC (mg/km) 40,8 37,5 47,5 – –

Hidrocarburi, NMHC (mg/km) 35,2 33,4 43,4 – –

Oxizi azot, NOx (mg/km) 7,4 9,1 12,9 64 12,9

Hidrocarburi, THC & oxizi azot, NOx (mg/km) – – – 81,1 120

Pulberi & particule (mg/km) – – – 1,12 0,5

Zgomot în mers (dB(A)) 73 70 70 68 68

Consumul de carburant, nivelul emisiilor de CO2 şi nivelul de zgomot sunt măsurate într-un mediu controlat, în concordanţă cu cerinţele legislației europene, publicate de către Comisia Europeană. Pentru mai multe informaţii sau dacă sunteţi interesat de achiziţionarea unui astfel de vehicul vă rugăm contactaţi Toyota Motor Europe NV/SA. Consumul de carburant şi nivelul emisiilor de CO2 al propriului dvs. autoturism pot diferi de valorile măsurate astfel. Stilul propriu de şofat precum şi alţi factori (precum condiţiile de drum, trafi cul, starea tehnică a maşinii, nivelul de accesorizare, gradul de încărcare, numărul de pasageri, etc.) pot infl uenţa consumul de carburant şi nivelul emisiilor de CO2.

M/T = Transmisie manuală M/D S = Multidrive S MM=MultiMode

32

Page 33: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

SPECIFICAȚII

MOTOR 1,33 l Dual VVT-i benzină 6 M/T

1,6 l Valvematic benzină 6 M/T

1,6 l Valvematic benzină M/D S

1,4 l D-4D diesel 6 M/T

1,4 l D-4D diesel 6 MM

Cod motor 1NR-FE 1ZR-FAE 1ZR-FAE 1ND-TV 1ND-TV

Număr cilindri 4 cilindri, în linie 4 cilindri, în linie 4 cilindri, în linie 4 cilindri, în linie 4 cilindri, în linie

Distribuție 16 supape DOHC cuDual VVT-i

16 supape DOHC cuDual VVT-i

16 supape DOHC cuDual VVT-i

8 supape SOHC 8 supape SOHC

Sistem de alimentare carburant Injecție de carburant controlată electronic

Injecție de carburant controlată electronic

Injecție de carburant controlată electronic

Sistem injecție cu rampă comună

Sistem injecție cu rampă comună

Cilindree (cc) 1329 1598 1598 1364 1364

Alezaj x cursă (mm x mm) 72,5 x 80,5 80,5 x 78,5 80,5 x 78,5 73,0 x 81,5 73,0 x 81,5

Raport de compresie 11,5 : 1 10,7 : 1 10,7 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1

Cuplu maxim (Nm/rpm) 128/3800 160/4400 160/4400 205/1800–2800 205/1800–2800

Putere maximă (DIN cp) 99 132 132 90 90

Putere maximă (kW/rpm) 73/6000 97/6400 97/6400 66/3800 66/3800

PERFORMANȚE 1,33 l Dual VVT-i benzină 6 M/T

1,6 l Valvematic benzină 6 M/T

1,6 l Valvematic benzină M/D S

1,4 l D-4D diesel 6 M/T

1,4 l D-4D diesel 6 MM

Viteza maximă (km/h) 180 200 190 180 180

0-100 km/h (s) 12,6 10,0 11,1 12,5 14,7

Coefi cient aerodinamic 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

SUSPENSIE

Suspensie tren anterior MacPherson strut

Suspensie tren posterior Bară de torsiune

FRÂNE

Frâne tren anterior Discuri ventilate

Frâne tren posterior Discuri

33

Page 34: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

SPECIFICAȚIICAPACITATE TRANSPORT 1,33 l Dual VVT-i

benzină 6 M/T1,6 l Valvematic benzină 6 M/T

1,6 l Valvematic benzină M/D S

1,4 l D-4D diesel 6 M/T

Capacitate transport bagaj (până la polița separatoare) (litri) 530 530 530 530

DIMENSIUNI ȘI MASE 1,33 l Dual VVT-i benzină 6 M/T

1,6 l Valvematic benzină 6 M/T

1,6 l Valvematic benzină M/D S

1,4 l D-4D diesel 6 M/T

Lungime exterioară (mm) 4.620

Lățime exterioară (mm) 1.775

Înălțime exterioară (mm) 1.465

Ecartament față (mm) 1.525

Ecartament spate (mm) 1.520

Consolă anterioară (mm) 940

Consolă posterioară (mm) 980

Ampatament (mm) 2.700

Rază de bracaj - roată (m) 5,4

Lungime interior (mm) 1.930

Lățime interior (mm) 1.485

Înălțime interior (mm) 1.190

Adâncime portbagaj, bancheta ridicată (mm) 1.095

Lățime portbagaj (mm) 1.245

VDA volum portbagaj, până la polița separatoare, bancheta în poziție normală (litri)

530

Masa totală autorizată (kg) 1.735 1.775 1.775 1.795

Masa proprie (kg) 1.150–1.270 1.195–1.315 1.205–1.325 1.200–1.340

Capacitate de remorcare cu dispozitiv de frânare (kg) 1.000 1.300 1.300 1.000

Capacitate de remorcare fără dispozitiv de frânare (kg) 450 450 450 450

34

Page 35: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

SPECIFICAȚII

1525 mm

1775 mm

1465

mm

2700 mm

4620 mm

940 mm980 mm 1520 mm

1775 mm

ROȚI Terra Luna Anniversary Sol

Jante din oțel 15'' cu capace standard l – – –

Jante din oțel, de 16", cu capace l l – –

Jante din aliaj, de 16" (standard pentru Luna) – ¡ l l

Jante din aliaj , de 17'' – – l* –

Roată de rezervă normală, jantă oțel – – l ** l

l = Standard ¡ = Opțional − = Indisponibil M/T = Transmisie manuală M/D S = Multidrive S* = doar pentru Anniversary benzină ** = doar pentru Anniversary diesel

35

Page 36: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

DOTĂRISTILIZARE EXTERIOR Terra Luna Anniversary Sol

Grilă frontală inferioară neagră l l l –

Grilă frontală inferioară Night Sky Black – – – l

Zonă adiacentă proiectoare ceață, gri-fumuriu – l l l

Lumini de zi LED l – – l

Lumini ghidare posterioare, LED l l l l

Bară de protecție frontală în culoarea caroseriei l l l l

Bară de protecție posterioară în culoarea caroseriei l l l l

Oglinzi retrovizoare exterioare, în culoarea caroseriei l l l l

Mânere exterioare portiere, în culoarea caroseriei l l l l

Ornamente cromate mânere portiere – – l l

Ornament median portieră cromat – l l l

Geamuri spate fumurii – – l l

CONFORT EXTERIOR Terra Luna Anniversary Sol

Stingere automată a farurilor l l l l

Avertizare faruri aprinse – l l l

Senzor ploaie – – l l

Oglinzi pliabile electric – l l l

Oglinzi retrovizoare exterioare reglaj electric l l l l

Oglinzi retrovizoare exterioare încălzite l l l l

Faruri cu funcție Follow-me-home l l l l

Senzor iluminare ambientală – – – l

Închidere centralizată cu telecomandă l l – –

Sistem inteligent de acces & start – – l l

Deschidere portbagaj din habitaclu l l l l

Deschidere portbagaj la cheie l l l l

Buton eliberare deschidere portbagaj l l l l

36

Page 37: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

DOTĂRI

STILIZARE INTERIOR Terra Luna Anniversary Sol

Volan cu 3 spițe, uretan l – – –

Volan cu 3 spițe, îmbrăcat în piele – l l l

Inserție volan cromată, cu fi nisaj satinat l l l l

Cusături argintii volan – l l l

Inele cromate fi nsisaj satinat vitezometru analogic – l l l

Inele cromate fi nsisaj satinat turometru analogic – l l l

Consolă centrală Piano Black l l l l

Inserție Piano Black în consola centrală l l l l

Zonă adiacentă ecranului multimedia, Piano Black l l l l

Cotieră tapiserie textilă pe cutia consolei centrale frontale l l l –

Cotieră tapisată cu imitație piele pe cutia consolei centrale frontale – – – l

Cusături argintii pe cutia consolei centrale frontale – – – l

Mâner schimbător viteze, îmbrăcat în piele – l l l

Zonă adiacentă schimbător de viteze, neagră l – – –

Zonă adiacentă schimbător de viteze, cromată, fi nisaj satinat – l l l

Zonă adiacentă schimbător, cromată cu fi nisaj satinat, consola centrală – l l l

Levier al frânei de mână, îmbrăcat în piele – l l l

Buton negru al frânei de mână l – – –

Buton cromat cu fi nisaj satinat al frânei de mână – l l l

Black upper dashboard l l l l

Black lower dashboard l l l l

Silver stitching on lower dashboard l l l l

Black lower driver dashboard l l l l

Black lower passenger dashboard l l l l

Black insert on upper dashboard – l l l

Light blue lighting on upper dashboard – – – l

Black centre air vents l – – –

l = Standard ¡ = Opțional − = Indisponibil37

Page 38: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

DOTĂRISTILIZARE INTERIOR Terra Luna Anniversary Sol

Chrome-plated centre air vents – l l l

Satin chrome centre air vent surrounds – l l l

Black centre air vent surrounds l – – –

Satin chrome insert on centre air vents – l l l

Black side air vents l l l l

Black side air vent surrounds l l l l

Fabric door trim – l l –

Leather front door trim – – – l

Silver front door insert l l l l

Black front door armrests l l l l

Fabric front door armrests – l l –

Leather-like front door armrests – – – l

Silver stitching on front door armrests – l l l

Satin chrome interior door handles l l l l

Silver insert on rear passenger doors l l l l

Silver stitching on front seats – l l –

Silver double stitching on front seats – – – l

CONFORT INTERIOR Terra Luna Anniversary Sol

Volan cu reglare manuală pe înălțime l l l l

Sistem pornire cu buton – – l l

Indicator schimbare treaptă viteză (GSI) l l * l * l *

Vitezometru analogic l l l l

Turometru analogic l l l l

Volan telescopic cu reglare manuală în adâncime l l l l

Oglindă retrovizoare zi/noapte, reglaj manual l l l –

38

Page 39: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

DOTĂRI

CONFORT INTERIOR Terra Luna Anniversary Sol

Oglindă retrovizoare electrocromatică – – l l

Ecran cameră video marșarier – l l l

Linii ghidare statice pe ecranul camerei video marșarier – l l l

Climatizare comandă manuală l – – –

Climatizare automată, bi-zonă – l l l

Filtru polen l l l l

Cameră video marșarier cu afi șare pe ecranul sistemului audio – l l l

Filtru polen l l l l

Cotieră fi xă pe cutia consolei centrale frontale l l l –

Cotieră glisantă pe cutia consolei centrale frontale – – – l

Cotieră banchetă – l l l

Scaun șofer cu reglaj manual pe înălțime l l l l

Scaun pasager cu reglaj manual pe înălțime l l l l

Spătar reglabil banchetă l l l l

Bancheta spate fractionabila 60:40 l l l l

Geamuri electrice față l l l l

Parbriz cu strat insonorizant l l l l

Geamuri electrice spate – l l l

Funcție auto ridicare/coborâre pentru toate geamurile cu acționare electrică l l l l

Protecție antiblocare pentru geamurile electrice l l l l

Blocare electrică geam pasager dreapta l l l l

Filtru UV geamuri spate l l l l

Avertizare nivel lichid spălare parbriz l l l l

l = Standard ¡ = Opțional − = Indisponibil * Indisponibil pentru 1,6 l Valvematic M/D S.

39

Page 40: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

DOTĂRICONFORT INTERIOR Terra Luna Anniversary Sol

Plafonieră frontală centrală l l l l

Mânere asistență locuri față l l l l

Mânere asistență locuri spate l l l l

Plafonieră centrală (bec incandescent) l l l l

Iluminare portbagaj l l l l

Sistem iluminare acces l l l l

Parasolar șofer cu lampă iluminare – l l l

Parasolar pasager dreapta cu lampă iluminare – l l l

Parasolar șofer cu oglindă l l l l

Parasolar pasager dreapta cu oglindă l l l l

Priză 12V locuri față l l l l

Priză 12V locuri spate l l l l

Închidere centralizată l l l l

Sistem blocare de siguranță a portierelor pentru copii l l l l

Avertizor cheie contact l l l l

Ecran multi-informativ (negru pe fond albastru) l – – –

Ecran multi-informativ color TFT – l l l

Ecran multi-informativ cu diagonală de 4,2" – l l l

Comenzi audio plasate pe volan l l l l

Comenzi ale sistemului multimedia, plasate pe volan l l l l

Comutator telefon, plasat pe volan l l l l

Comandă sistem recunoaștere vocală, plasată pe volan l l l l

40

Page 41: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

DOTĂRI

DEPOZITARE Terra Luna Anniversary Sol

Cutie consolă frontală l l l l

Capac pe cutia consolă frontală l l l l

Torpedo monocompartimentat l l l l

Lampă iluminare torpedo l l l l

Buzunare portiere față l l l l

Buzunare portiere spate l l l l

Suporți sticle locuri față l l l l

Suporți sticle pasageri spate l l l l

Suport sticlă 1,5 litri l – – –

Suport sticlă 0,5 litri – l l l

Suporți pahare locuri față l l l l

Suporți pahare pasageri spate – l l l

Cârlige haine pasageri spate (1) l l l l

Suport ochelari soare l l l l

Buzunar spătar, scaun pasager dreapta l l l l

Podea plană pentru portbagaj l l l l

Cârlige pentru plasa de ancorare a bagajelor l l l l

MULTIMEDIA Terra Luna Anniversary Sol

Ecran multimedia cu diagonală de 7" – l l l

Radio CD player cu redare WMA și MP3 l – – –

Sistem multimedia Toyota Touch® 2 – l l l

Sistem navigație Toyota Touch® 2 with Go – – – ¡

l = Standard ¡ = Opțional − = Indisponibil

41

Page 42: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

DOTĂRIMULTIMEDIA Terra Luna Anniversary Sol

6 boxe l l l l

Mufă Aux-in l l l l

Conector USB l l l l

Sistem handsfree Bluetooth® l l l l

Sistem recunoaștere vocală – – – ¡

SIGURANȚĂ Terra Luna Anniversary Sol

Standard de siguranță 5 stele Euro NCAP l l l l

Sistem antiblocare a frânelor (ABS) l l l l

Sistem de distribuție electronică a forței de frânare (EBD) l l l l

Sistem asistență la frânare (BA) l l l l

Semnalizare a frânării de urgență (EBS) – l l l

Stopuri LED l l l l

Lampă stop suplimentară (tip LED) l – – –

Triple spate (bec incandescență) – l l l

Triple spate (LED) l l l –

Faruri halogen multirefl ector – – – l

Faruri LED – – – l

Reglaj automat al unghiului de incidență al farurilor – – – l

Spălătoare faruri – l l l

Proiectoare ceață l l l l

Lumini de zi (tip LED) l l l l

Cruise control – – l * l *

Sistem de control al stabilității vehiculului (VSC) l l l l

Sistem asistență pornire în rampă (HAC) l l l l

Sistem avertizare presiune pneuri (TPWS) l l l l

42

Page 43: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

DOTĂRI

SIGURANȚĂ Terra Luna Anniversary Sol

Senzori parcare frontali – – – l

Senzori parcare posteriori – – – l

Cameră video marșarier – l l l

Sistem de reținere suplimentară (SRS) - 7 airbaguri l l l l

Avertizor centuri siguranță locuri față l l l l

Extindere reglabilă a centurilor de siguranță pentru locurile față l l l l

Avertizor centuri siguranță locuri spate l l l l

Sistem de pretensionare și limitatoare de forță l l l l

Detecție stare airbag pasager dreapta l l l l

Comutator dezactivare airbag frontal pasager dreapta l l l l

Sistem fi xare ISOFIX l l l l

Tetiere active locuri față l l l l

Tetiere banchetă (3) l l l l

PERFORMANȚE, TRANSPORT ȘI PROTECȚIE Terra Luna Anniversary Sol

Suspensie confortabilă l l l l

Apărătoare noroi roți față l l l l

Apărătoare noroi roți spate l l l l

l = Standard ¡ = Opțional − = Indisponibil * Indisponibil pentru 1,4 l D-4D 6 MM.

43

Page 44: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Descoperiți mai multe despre tehnologia Corolla.

În cazul unei frânări de urgență, BA va detecta acest lucru și va suplimenta forța de frânare. Aceasta permite funcționarea sistemului ABS la potențialul său maxim.

Sistem asistență la frânare (BA)

Activate de către șofer pentru un plus de siguranță și practicitate pe timpul nopții, farurile rămân aprinse pentru un timp de 30 de secunde de la parcare, pentru a ilumina calea de acces către ușa locuinței.

Faruri cu funcție Follow-me-home

Senzorul monitorizează nivelul de iluminare ambientală și comandă automat aprinderea farurilor.

Senzor iluminare ambientală

GLOSAR

Acest model este echipat cu 9 airbag-uri. Acestea includ airbag la nivelul genunchilor șoferului, airbaguri SRS și laterale pentru șofer și pasager, airbaguri cortină pentru toți ocupanții.

Sistem de reținere suplimentară (SRS) - 9 airbaguri

În locul unei chei convenționale, sistemul utilizează un transmițător ce permite descuierea ușilor prin simpla acționare a mânerului și încuierea acestora prin apăsarea unui buton. Pentru pornirea sau oprirea motorului, este sufi cientă apăsarea pe butonul Start/Stop. Tot ce trebuie să faceți este să aveți asupra dumneavoastră cheia inteligentă.

Sistem inteligent de acces & start Senzor de ploaie Senzorul declanșează automat funcționarea ștergătoarelor de parbriz precum și viteza și intervalele de ștergere ale acestora.

44

Page 45: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

Puternicul motor benzină de 1.6 litri Valvematic este echipat cu cea mai recentă variantă a avansatului sistem VVT-i Toyota. Tehnologia Valvematic variază timpii și cursa de deschidere a supapelor de admisie în funcție de solicitările motorului. Ca efect, se obține un răspuns superior al motorului, reducerea consumului de carburant și a emisiilor de CO2.

1,6 l Valvematic

Transmisia continuu variabilă (CVT) combină fi nețea unei transmisii automate cu economia de consum a unei transmisii manuale. Prin reglarea continuă și fl uidă a raportului de transmisie, Multidrive S oferă cea mai efi cientă performanță din perspectiva consumului. De asemenea, oferă o opțiune sport adițională. Această experiență angajantă este obținută prin simularea modului de funcționare a unei cutii de viteze manuale secvențiale; schimbarea treptelor se face prin utilizarea clapetelor plasate pe coloana de direcție.

Multidrive S

GLOSAR

Cameră video marșarierDeplasare mai sigură în marșarier utilizând camea video dedicată. Imaginea color clară, afi șată pe ecran vă va permite detectarea pericolelor ascunse și efectuarea facilă și în siguranță a parcărilor.

Sistem de pretensionare și limitatoare de forțăParte integrantă a centurilor ELR în 3 puncte pentru locurile față, sistemul de pretensionare și limitatoarele de forță sunt proiectate pentru a reduce rănirile în zona toracică.

Sistem fi xare ISOFIX Scaunele dispun de puncte speciale de ancoraj și sunt asigurate printr-o chingă superioară ce previne răsturnarea. Acestea oferă o modalitate sigură și convenabilă de fi xare a scaunelor ISOFIX pentru copii (disponibile la distribuitorul dvs. autorizat Toyota).

45

Page 46: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

LINIȘTE SUFLETEASCĂ TOTALĂCU TOYOTA

Accesoriile originale Toyota sunt proiectate și fabricate cu aceeași grijă, calitate și atenție acordată detaliilor ca și vehiculele Toyota. Adăugând un plus de still, confort, comoditate sau practicitate, sunt testate în vederea asigurării unei excepționale fi abilități, pentru a vă bucura de noua dvs. mașină. Toate accesoriile sunt acoperite de o garanție de 3 ani atunci când sunt achiziționate împreună cu mașina*.

AccesoriiToyota

Benefi ciind de reasigurarea calității Toyota, în fabricarea vehiculelor noastre sunt utilizate doar componente originale, aprobate. In cazul producerii unui accident, designul conduce la limitarea costurilor de reparație deoarece componentele mai scumpe sunt plasate la distanță de zonele cele mai expuse. Prin urmare, rezultă reducerea costurilor cu piesele de schimb și reparațiile.

Piese de schimboriginale Toyota

Toate vehiculele Toyota sunt proiectate şi construite astfel încât să reducă la minimum nivelul de mentenanţă. Există foarte puţine subansamble care necesită întreţinere și la fel de important este faptul că tehnologia Toyota este accesibilă, fapt care are ca rezultat scăderea timpilor de manoperă în ceea ce priveşte întreținerea.

Costuri reduse de întreținere

Reprezentanța dvs. Toyota vă va consilia cu privire la necesitatea efectuării reviziilor. Mașina dvs. va avea nevoie de o revizie la fi ecare 2 ani/30.000 km (indiferent care din aceste două condiții este îndeplinită mai curând). O revizie intermediară este necesară anual sau la fi ecare 15.000 km.

ServiceToyota de calitate

46

Page 47: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

LINIȘTE SUFLETEASCĂ

Bucurați-vă de liniștea oferită de serviciul de asistență rutieră Toyota Eurocare în 40 de țări europene, pe 6 ani. Dacă aveți probleme cu mașina dumneavoastră, Toyota Eurocare oferă mai multe posibilități de a vă continua deplasarea.

* Pentru detalii specifi ce referitoare la garanție, vă rugăm consultați reprezentanța dvs. locală Toyota.

Toyota Eurocare

Fiecare vehicul nou Toyota benefi ciază de o garanție de 6 ani/200.000 km, ce acoperă orice defecțiune cauzată de o problemă de fabricație. De asemenea, costurile transportului până la cel mai apropiat service Toyota vor fi acoperite. În plus, garanția de 3 ani a vopselei, fără limită de kilometri, protejează împotriva defectelor și ruginii superfi ciale apărute ca urmare a unei probleme de producție. Fiecare vehicul nou Toyota benefi ciază de o garanție de 12 ani, fără limită de kilometri, a protecției anticorozive și a protecției împotriva perforării panourilor caroseriei*, cauzate de o problemă de producție sau defi ciențe ale materialelor.

Garanție cuprinzătoareToyota

Sistemul de siguranță complex utilizat de Toyota rezistă la rigurosul test de atac cu durată de 5 minute, standard în industria asigurărilor. Sistemul de alarmă și imobilizatorul motorului sunt aprobate de majoritatea companiilor europene de asigurare.

Siguranță adiționalăToyota

47

Page 48: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

ABORDAREA TOYOTA PRIVIND CICLUL DE VIAŢĂ RAPORTAT LA PROBLEMELE DE MEDIU

Modelul Toyota Corolla este construit la cele mai înalte standarde în uzina TMMT din Sakarya, Turcia.

1

5

Minimizarea impactului asupra mediului este preocuparea principală a companiei Toyota. În proiectarea și dezvoltarea unui vehicul nou, fi ecare componentă este analizată cu atenţie pentru a se asigura că efi cienţa ecologică este optimizată pe parcursul duratei de viață. Analiza ciclului de viaţă pentru noa Corolla (tip motor 1ZR-FAE) în comparație cu modelul anterior prezintă o reducere a principalelor emisii poluante și o reducere considerabilă cu 19% a volumului de CO2 (bioxid de carbon), cu 40% pentru NOx (oxizi azot) , cu 11% pentru SOx (oxizi de sulf), cu 4% a volumului de pulberi (PM) și cu 17% pentru NMHC (hidrocarburi non-metan).

Aceasta este mantra originară a companiei Toyota. Spre exemplu, 95% din fi ecare Corolla este recuperabil și reutilizabil, materialele sunt integral codate pentru o dezmembrare mai efi cientă, iar patru metale grele au fost complet eliminate din procesul de fabricație în conformitate cu Directiva Europeană 2000/53/CE. Politica noastră de mediu se traduce prin faptul că vă oferim în permanență noi și inovative modalități de returnare a mașinii dumneavoastră când aceasta atinge sfârșitul ciclului de viață. Pentru mai multe informații, vă rugăm vizitați: www.toyota.eu sau contactați reprezentanța dumneavoastră locală Toyota.

REDUCERE, REFOLOSIRE, RECICLARE

DESIGN & PRODUCȚIE

48

Page 49: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

* Metodologia LCA a Toyota, aplicată vehiculelor noastre destinate transportului pasagerilor a fost revizuită și aprobată de către TÜV Rheinland, fi ind certifi cată.

MEDIU

2 3

4Conducerea atentă a modelului dvs. Toyota poate asigura reducerea consumului de carburant și a nivelului emisiilor de CO2 cu până la 30%. Reprezentanțele noastre vă pot arăta cum puteți obține cele mai bune performanțe și cum puteți maximiza efi ciența energetică a mașinii. Odată ieșiți din showroom, permiteți echipelor noastre de servicii post-vânzare să aibă grijă de mașina dumneavoastră, pentru a vă asigura de continuitatea performanțelor acesteia. Utilizarea componentelor originale și a celor re-manufacturate contribuie la reducerea impactului asupra mediului.

Augmentarea efi cienței ecologice a rețelei reprezentanțelor Toyota este o provocare continuă. Inițiativele ecologice precum auditurile energetice, recuperarea apei de ploaie, îmbunătățirea izolației clădirilor și creșterea gradului de utilizare al energiei obținute din surse regenerabile, contribuie la reducerea consumului de apă și energie, precum și a cantității deșeurilor.

Toyota caută în permanență cele mai efi ciente și ecologice soluții logistice și de transport pentru produsele sale.

LOGISTICĂ

CONDUCEREA ȘI ÎNTREȚINEREA

VÂNZAREA VEHICULELOR

49

Page 50: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

CALITATE ICONICĂ“ C Â N D U N P R O D U S I N F L U E N Ț E A Z Ă

A T Â T E A V I E Ț I P E P A R C U R S U L A 5 0 D E A N I , A C E A S T A N U P O A T E F I D E C Â T

O P R O M I S I U N E A L U C R U R I L O R B U N E C E V O R V E N I P E N T R U G E N E R A Ț I I L E

U R M Ă T O A R E ”Încă de la lansarea sa în 1966, modelul Corolla a asigurat o modalitate sigură și accesibilă de transport pentru masele largi. Cu un nume inspirat de inelele

petalelor fl orilor, modelul Corolla – afl at în prezent la cea de-a 11-a generație – continuă să depășească așteptările clienților cu tehnologii inovative, confort

și calitatea sa dovedită. Odată cu sărbătorirea celor 50 de ani de Corolla și a unei cifre de vânzări de peste 40 de milioane unități, ne îndreptăm atenția

asupra următoarei jumătăți de secol de inovații pentru acest model de mașină, creat pentru oameni.

Model prezentat: Corolla Sol

1966 1974 1983 1991 2000

50

Page 51: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline
Page 52: toyota corolla mc 2016 2 - d3qe3ngubo854f.cloudfront.net · toyota. always a better way toyota better hybrid happy trust together you 2. 3. design inspiraȚional, pentru vieȚi pline

NOUA COROLLA DESIGN INSPIRAȚIONAL,PENTRU VIEȚI PLINE DE INSPIRAȚIE.

www.toyota.ro

Pentru a vă continua experiența, scanați acest cod QR.

Pe cât putem fi de siguri, Informațiile din această broșură sunt corecte până la momentul intrării în tipar. Detaliile specifi cațiilor și dotărilor sunt supuse condițiilor locale și, prin urmare, pot diferi de cele disponibile în zona dumneavoastră. Pentru detalii referitoare la specifi cațiile și dotările disponibile pe plan local, vă rugăm solicitaați informații reprezentanței dvs. Toyota. • Culorile caroseriilor vehiculelor pot fi ușor diferite de cele ale imaginilor tipărite în această broșură. • Lizibilitatea codurilor QR® prezente în această broșură poate varia în funcție de scanner-ul utilizat. Toyota nu poate fi trasă la răspundere în cazul în care dispozitivul dumneavoastră nu poate citi unul din codurile QR ® sau a marcajelor de conținut interactiv. • Toyota Motor Europe își rezervă dreptul de a face modifi cări referitoare la specifi cații și nivelul dotărilor fără o notifi care prealabilă. • © 2016 Publicat de către Toyota Motor Europe NV/SA (‘TME’). • Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă fără acordul prealabil în scris al Toyota Motor Europe.

08/16/COROLLA/RO/1500 YAMB157