Download - [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

Transcript
Page 1: [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

UNIVERSITATEA “AVRAM-IANCU” DIN CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE STIINTE APLICATESPECIALIZAREA ASISTENTA SOCIALA

Denumirea obiectului: Dezvoltare umana

Specializarea: Asistenta Sociala

Anul de studii: I        sem. II

Nr. ore de curs pe saptamâna: 1

Obiective generale: Cunoasterea caracteristicilor dezvoltarii psihice a individului pe parcursul

                    vietii; familiarizarea cu factorii implicati în dezvoltarea psihica.

Obiective specifice: familiarizarea cu specificul psihic al principalelor perioade de vârsta;

                    cunoasterea si respectarea particularitatilor psihice de vârsta si individuale.

Leg a tura cu alte cursuri: psihologia generala, pedagogia generala si scolara, anatomia si

                    fiziologia umana, psihologia educationala.

Metode utilizate la curs: prelegere, expunere, dezbatere.

Forme de verificare: verificare finala: examen

Con t inutul cursului:

1)Obiectul si sarcinile dezvoltarii umane (1 ora)

        -obiective, sarcini

        -declaratia drepturilor copiilor

2)Metode de cercetare în psihologia dezvoltarii umane (2 ore)

3)Dezvoltarea psihica a copilului. Concept, stadii, factori (1 ora)

4)Embriogeneza si fazele dezvoltarii intrauterine (2 ore)

5)Dezvoltarea psihica a copilului în primul an de viata (4 ore)

        -Nasterea si echipamentul noului nascut

        -Organizarea conduitelor nou-nascutului

        -Atasamentul

        -Socializarea

6)Caracteristici ale perioadei anteprescolare (1-3 ani) (4 ore)

        -Caracteristici generale ale stadiului

Page 2: [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

        -Cresterea si dezvoltarea fizica

        -Principalele achizitii psihice: inteligenta ,limbaj, memorie, atentie, atasament, joc,socia

          bilitate, frica

        -Dezvoltarea afectiva si a relatiilor interpersonale

UNIVERSITATEA “AVRAM-IANCU” DIN CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE STIINTE APLICATESPECIALIZAREA ASISTENTA SOCIALA

Denumirea obiectului: Dezvoltare umana

Page 3: [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

Specializarea: Asistenta Sociala

Anul de studii: II        sem. I

Nr. ore de curs pe saptamâna: 2

Obiective generale: Cunoasterea caracteristicilor dezvoltarii psihice a copilului de la nastere

                      pâna la adolescenta; familiarizarea cu factorii implicati în dezvoltarea psihica.

Obiective specifice: familiarizarea cu specificul psihic al principalelor perioade de vârsta ;

                    cunoasterea si respectarea particularitatilor psihice de vârsta si individuale.

Leg a tura cu alte cursuri: psihologia generala, pedagogia generala si scolara, anatomia si

                    fiziologia umana, psihologia educationala.

Metode utilizate la curs: prelegere, expunere, dezbatere.

Forme de verificare: verificare finala: examen

Con t inutul cursului :

1) Caracteristici ale perioadei prescolare (3-6,7 ani) ( 5 ore)

      -Caracteristici generale ale stadiului

      -Repere anatomo-fiziologice

      -Dezvoltarea principalelor achizitii psihice

      -Jocul : definitie, clasificare, valentele formative ale jocului

      -Afectivitatea

      -Dezvoltarea relatiilor interpersonale: factorii psihopedagogici ai maturizarii psihice

pentru

          intrarea în clasa întâi

2) Perioada de scolar mic (6,7-10,11 ani) (5 ore)

        -Cresterea si dezvoltarea biofiziologica si psihica a scolarului mic

        -Dezvoltarea proceselor si capacitatilor cognitive la vârsta scolara mica si modalitati de

            cultivare a lor

        -Strategii de învatare la vârsta scolara mica

        -Particularitati ale proceselor si activitatilor reglatorii la copilul de vârsta scolara mica

3) Pubertatea, preadolescenta ( 10/11 ani -14/15 ani) (4 ore)

Page 4: [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

        -Caracteristici generale ale stadiului

        -Particularitati ale dezvoltarii fizice

        -Caracteristici ale evolutiei psihice

        -Particularitatile vietii afective la preadolescenti

        -Dezvoltarea personalitatii

        -Implicatii si strategii educative

4) Adolescenta ( 14/15 ani -18 ani) (6 ore)

        -Aspecte generale ale stadiului

        -Particularitatile dezvoltarii bio-fiziologice

        -Dezvoltarea gândirii si a memoriei la aceasta vârsta

        -Aspecte ale vietii afective

        -Aspecte ale dezvoltarii personalitatii în adolescenta

        -Dezvoltarea conceptului de sine si a identitatii în adolescenta

5) Caracteristici ale perioadei adulte (4 ore)

        -Caracterizarea generala a stadiului

        -Potentialul biofiziologic si de performanta la vârsta adulta

        -Educatia permanenta si conditionarea ei

6) Perioada vârstei de regresie ( 4 ore)

        -Prezentare generala

        -Stadiile perioadelor de involutie

        -Preocupari sociale

Bibliografie

Bacus, A. - Copilul de la trei la sase ani,Ed. Teora

Baban, A. - Consiliere educationala, Cluj-Napoca, 2001

Bloch, M.; Machecourt, A. - L enfant, l adolescent, Foucher, Paris,1981

Brunet, O.; Lezine, L.- Le developpement psychologique de la premiere enfance,

PUF, Paris

Chircev, A.- Lectii de psihologie a copilului si adolescentului

Debesse, M. - Psihologia copilului de la nastere la adolescenta, EDP, Buc, 1970

Golu, P.; Zlate,M.; Verza,E.-Psihologia copilului, EDP, Buc., 1995

Macavei, E.- Familia si casa de copii, Ed. Litera, 1989

Page 5: [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

Margineanu, N.- Psihologia persoanei, Ed. Univ. Cluj-Napoca la Sibiu

Mitrofan, N.- Testarea psihologica a copilului mic, Ed. Press, Buc., 1997

Montessori, M.- Descoperirea copilului, EDP., Buc., 1997

Morand de Joufrey,P.- Psihologia copilului, Ed. Teora

Piaget, J.; Inhelder, B.- Psihologia copilului, Ed. Cartier, 2005

Piaget, J.- Epistemologie genetica, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1975

Preda, V.- Delincventa juvenila, Ed. Presa Univ Clujeana, 1998

Radu, I.- Introducere în psihologia contemporana, Ed. Sincron, Cluj-Napoca, 1991

Radu, I.- Psihologia educatiei si dezvoltarii, Ed. Acad., Buc

Roth, M.;Szamoskozi, S.- Protectia copilului- dileme, conceptii si metode, Ed. Presa

Univ. Clujeana, Cluj-Napoca, 1999

Schiopu, U.- Psihologia copilului, EDP, Buc., 1967

Schiopu, U.; Verza, E.- Psihologia vârstelor, EDP., 1981

Wallon, H.- Evolutia psihologica a copilului, EDP., Buc., 1975

*** Revista Asistenta Sociala, nr.4/2004

UNIVERSITATEA “AVRAM-IANCU” DIN CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE STIINTE APLICATESPECIALIZAREA: ASISTENTA SOCIALA

Denumirea obiectului: Politici sociale pentru persoanele cu dizabilitati

Specializarea: Asistenta sociala

Anul de studii: III        sem.I,    II

Nr. ore de curs pe saptamâna: 2

Page 6: [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

Obiective generale: Cursul urmareste transmiterea cunostintelor privind notiunile de defect,

deficienta, handicap, dizabilitate, compensare si a sistemului de recuperare si integrare

sociala a persoanelor cu diverse dizabilitati.

Obiective specifice: Familiarizarea studentilor cu principalele notiuni referitoare la deficienta

vizuala, deficienta auditiva, notiunea de surdocecitate, deficienta fizica, caracteristicile si

principalele teorii referitoare la deficienta mintala, precum si câteva notiuni legate de

tulburarile de limbaj si impactul lor asupra dezvoltarii ulterioare a personalitatii copilului

Leg a tura cu alte cursuri: Cursul se bazeaza pe cunostintele de psihologie generala, dezvoltare

umana, psihodiagnostic, practica profesionala.

Metode utilizate la curs: prelegere,    dezbatere, explicatie, demonstratie, prezentarea de

                      cazuri.

Forme de verificare: verificare pe parcurs: referate, lucrari semestriale

              verificare finala: examen

Con t inutul cursului :

Politici sociale pentru persoanele cu dizabilitati    ( 4 ore)

-cadrul conceptual si legislativ al handicapului

Caracteristici ale persoanelor cu deficienta vizuala (10 ore)

Normal si patologic în perceptia vizuala

Caracteristici ale ambliopiei

Psihologia nevazatorilor. Orientare si mobilitate spatiala

Readaptarea functionala la cei cu cecitate tardiva

Caracteristici ale persoanelor cu deficienta auditiva (10 ore)

Normal si patologic în perceptia auditiva

Taxonomia si etiologia tulburarilor auditive

Medii lingvistice implicate în comunicare: limbajul dactil, limbajul gestual,

labiolectura

Compensarea surditatii

Caracteristici ale polihandicapului (4 ore)

Autismul

Surdocecitatea

Caracteristici ale persoanelor cu deficiente fizice (6 ore)

Definitie, cauze, clasificare, diagnostic

Readaptarea persoanelor cu deficiente fizice

Page 7: [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

Tipuri de aparate pentru persoanele cu deficienta fizica

Definirea si caracterizarea generala a deficientei mintale ( 16 ore)

Conceptul de deficienta mintala; teorii privind natura deficientei mintale

Caracterizarea principalelor grade de deficienta mintala

Pseudodeficienta mintala

Etiologia deficientei mintale

Caracterizarea principalelor sindroame în care se întâlneste deficienta mintala

Tulburarile de limbaj ( 6 ore)

Definirea, scopul si sarcinile logopediei

Clasificarea tulburarilor de limbaj

Cauzele tulburarilor de limbaj

Descrierea principalelor tulburari de limbaj

Tematica seminar

sem.I

Managementul serviciilor educationale pentru copiii cu CES

Aspecte privind managementul proiectelor de interventie în domeniul serviciilor de asistenta

psihopedagogica si sociala

Planul de servicii personalizat (P.S.P.)

Planul de interventie personalizat (P.I.P.)

Strategia de elaborare si designul unui proiect de finantare

Particularitati ale explorarii vizuale, ale perceptiei si reprezentarilor la copiii ambliopi

Particularitatile proceselor cognitive la deficientii vizuali

Orientarea scolara si profesionala la deficientii vizuali

Functia auditiva si examinarea ei

Compensarea surditatii

Orientarea scolara si profesionala la deficientii auditivi

Reprezentarea sociala a handicapului si încadrarea în munca a persoanelor cu CS

Parteneriatul parinti- specialisti în recuperarea copiilor cu dizabilitati

Page 8: [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

Integrarea copiilor cu nevoi speciale în mediul scolar

sem.II

Aspecte practice în adaptarea compensatorie a adolescentilor cu deficiente motorii

Metodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali

-schema corporala, lateralitatea

-structurile perceptiv motrice de culoare, forma

-orientarea, organizarea si structurarea spatio-temporala

Personalitatea copilului deficient mintal

Disfunctii intelectuale de tip scolar

Terapia cognitiva la persoanele cu deficienta mintala

Ergoterapia

Ludoterapia

Organizarea si formarea autonomiei personale si sociale a deficientului mintal

Caracteristici ale etapelor de corectare ale principalelor tulburari de limbaj

Dislexo-disgrafia la copilul de vârsta scolara mica

Bibliografie

Anca, M. - Modalitati de evaluare a copiilor cu disabilitati în comunicarea verbala, Ed.

Gloria, Cluj-Napoca, 1999

Anca, M.- Interventii psihopedagogice în antrenarea functiei auditiv-verbale, Presa

Universitara Clujeana, 2000

Anca, M. - Examinarea si evaluarea functiei auditive, Presa Universitara Clujeana,2000

Anca, M. - Psihologia deficientilor de auz, Presa Universitara Clujeana, 2001

Anca, M. - Logopedie (lectii), Cluj-Napoca,2002

Bandila, A. - Standarde de calitate, INPCESPH,2003

Cziker, R. - Educatia si stimularea vizuala la copilul cu deficienta de vedere, Presa

Universitara Clujeana, 2001

Drutu, I. - Psihopedagogia deficientilor mintali (lectii), Cluj-Napoca,1995

Ghergut, A. - Psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale, Polirom, Iasi, 2001

Ghergut, A. - Managementul serviciilor de asistenta psihopedagogica si sociala, Polirom,

Iasi, 2003

Lascus, E. - Notiuni de logopedie, Ed. Genesis, 1995

Mihailescu, A. - Minimul de trai si costurile sociale. Concepte operationale în analiza calitatii

Page 9: [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

vietii, 2004

Paunescu, C. - Deficienta mintala si organizarea personalitatii, E.D.P.,Buc.,1977

Paunescu, C.; Musu, I. - Recuperarea medico-pedagogica a copilului handicapat mintal, Ed.

Medicala, Buc., 1990

Paunescu, C. - Terapia educationala integrata, Ed. ProHumanitate, 1997

Paunescu, C. - Psihopedagogie speciala integrata, Ed. ProHumanitate, 1997

Popescu, R. - Actiunile prelingvistice între copilul deficient de auz si parinti- impactul

interventiei psihopedagogice precoce, Ed. Universitatii “L. Blaga”din Sibiu, 2001

Popescu, R. - Problematica deficientelor de auz, Psihomedia, Sibiu, 2003

Preda, V. - Elemente de psihopedagogia interventiei precoce, colec. Psiho-ped-info, nr.1-2,

Cluj-Napoca,1997

Preda,V. - Modele si strategii de aplicare a conceptiei integrationiste în educarea si

recuperarea copiilor cu cerinte speciale, colec. Psiho-ped-info, nr.1, 1996

Preda, V. - Interventia precoce în educarea copiilor deficienti vizuali, Presa Universitara

Clujeana, 1999

Preda, V.; Sendrea, L. - Educatia timpurie a copiilor cu deficiente vizuale, Presa

Universitara Clujeana, 2001

Preda, V.; Cziker, R. - Explorarea tactil-kinestezica în perceperea obiectelor, a imaginilor

tactile si în lectura Braille, Presa Universitara Clujeana, 2004

Radu, Ghe. - Psihopedagogia dezvoltarii scolarilor cu handicap, E.D.P., Buc., 1999

Rosca, M.; -    Psihologia deficientilor mintali, E.D.P., Buc., 1967

Verza, E. - Probleme de defectologie, Buc., 1998

*** - Ghid de predare-învatare pentru copiii cu CES, Buc., 1999

*** - Revista de asistenta sociala, nr.4/2004

*** - Rev. Recuperarea si integrarea persoanelor cu handicap, nr. 2 /1996

*** - Rev. Societate si handicap, nr.1,2 /2003

Page 10: [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

UNIVERSITATEA “AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE STIINTE APLICATE

SPECIALIZAREA ASISTENTA SOCIALA

Denumirea obiectului: Psihologie educationala

Specializarea: Asistenta Sociala

Anul de studii: II sem. II

Nr. ore curs pe saptamâna: 2   

Obiective generale: Cunoasterea principalelor orientari actuale în domeniul psihologiei

educationale; întelegerea fundamentelor psihologice ale instructiei si educatiei; prezentarea

principalelor teorii ale învatarii si a tipurilor de învatare.

Obiective specifice: Analizarea particularitatilor învatarii scolare; evidentierea factorilor

determinanti ai reusitei scolare, rolul factorilor cognitivi si afectivi-motivationali; stimularea

interesului pentru problematica personalitatii, pentru cunoasterea particularitatilor de vârsta si

individuale ale elevilor; dezvoltarea capacitatii de a proiecta, realiza, evalua si gestiona

activitati cu caracter educativ si asistenta psihopedagogica în raport cu exigentele didacticii

moderne.

Legatura cu alte cursuri: psihologia generala, dezvoltarea umana, pedagogia generala,

managementul activitatii educative

Metode de predare: prelegerea, dezbaterea

Forme de verificare:verificare pe parcurs -referate

                    verificare finala-examen scris.

Page 11: [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

Continutul cursului:

Obiectul si importanta psihologiei educationale(2 ore)

Obiectul psihologiei educationale

Sarcinile psihologiei educationale

Metodele psihologiei educationale

Probleme fundamentale ale activitatii de învatare (4 ore)

Conceptul de învatare

Teorii ale învatarii

Tipuri de învatare

Invatarea scolara (2 ore)

Particularitatile învatarii scolare

Conditiile unei învatari eficiente: rolul atentiei, întelegerii si memoriei în

învatare

Deprinderile-    rezultat al învatarii (2 ore)

Caracterizarea generala a deprinderilor

Conditiile si etapele formarii deprinderilor

Transferul si interferenta deprinderilor

Factorii psihologici ai reusitei scolare (4 ore)

Factorii intelectuali ai reusitei scolare. Matricea complexa a reusitei scolare

Relatiile dintre inteligenta, creativitate si reusita scolara

Rolul motivatiei în învatare si educatie ( 2 ore)

Conceptul de motivatie

Aspecte psihogenetice ale motivatiei în învatare

Valoarea formativa a motivatiei în învatare si comportament

Evitarea supraîncarcarii la elevi ( 2 ore)

Fenomenul de supraîncarcare

Factorii care duc la supraîncarcarea elevilor

Modalitati de evitare a supraîncarcarii

Formarea stilului de munca intelectuala ( 2 ore)

Educatia intelectuala

Page 12: [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

Stilul de munca intelectuala

Metode si tehnici de munca individuala

Clasa de elevi ca formatiune psihosociologica ( 2 ore)

Clasa scolara ca grup psihosociologic

Statutul si rolul social al elevului

Modalitati de interventie directa în viata clasei

Elevii- status si rol ( 2 ore)

Necesitatea cunoasterii elevului

Fisa psihopedagogica

Profesorii -status si rol ( 2 ore)

Trasaturi de personalitate; aptitudini pedagogice

Competenta profesionala, talent si tact pedagogic

Dezbatere finala ( 2 ore).

Tematica seminar

1) Metode de cercetare în psihologia educatiei

Observatia

Experimentul

Testul

Metoda convorbirii

Tabeleul de analiza a comportamentului

2) Educabilitatea

Educabilitatea premisa si rezultat

Coeficientul de educabilitate; aptitudinea scolara

Rolul educatiei în dezvoltarea psihica a persoanei

3) Caracteristici ale învatarii scolare

Conceptul de învatare scolara

Conditiile învatarii scolare eficiente

Surse de distorsiune; controlul de distorsiune

Page 13: [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

4) Premisele psihologice ale însusirii cunostintelor la unele discipline de învatamânt

Citirea si scrierea; matematica, fizica, chimie, geografie, istorie, stiinte biologice

5) Inadaptarea scolara

Definitie, cauze, prevenirea acesteia

6) Igiena muncii scolare

Oboseala ( cauze, consecinte, combatere)

Principii ale regimului de activitate

Igiena pregatirii examenelor

7) Educarea creativitatii în procesul de învatamânt

Conceptul de creativitate

Factorii creativitatii

Fazele actului creator

Specificul creativitatii la vârsta scolara

Metode si procedee de educare a creativitatii

8) Aspecte psihologice ale evaluarii scolare

Conceptul de evaluare scolara, importanta si functiile evaluarii

Factori ai variabilitatii aprecierii si notarii ( efectul Halo, efectul Pygmalion, )

Modalitati de autoevaluare la elevi

Caracterul formativ al evaluarii si autoevaluarii

9) Cunoasterea psihologica a elevului

Metode de cunoastere

Diagnostic psihopedagogic

Fisa psihopedagogica

10) Educatia ecologica

Importanta si obiectivele educatiei ecologice

Legatura dintre educatia ecologica si educatia morala

11) Psihologia deviantei

12) Mijloace de reeducare si reintegrare sociala a delincventilor

Page 14: [RTF]uai-cluj.rouai-cluj.ro/asoc/dezvoltare_umana.docMetodologia recuperarii psihomotricitatii la deficientii mintali-schema corporala, lateralitatea-structurile perceptiv motrice

Bibliografie

Antal, A. - Igiena scolara, Ed. Medicala, Buc., 1978

Ausubel, D.P.; Robinson, F.G. - Invatarea în scoala. O introducere în psihologia

pedagogica, E.D.P., Buc., 1981

Coasan, A.; Vasilescu, A. - Adaptarea scolara, Ed. Stiintifica, Buc., 1998

Cosmovici, A. - Psihologie generala, Ed. Polirom, Iasi, 1996

Gagne, R.M.- Conditiile învatarii, E.D.P., Buc., 1975

Ionescu, M.; Radu, I., - Didactica moderna, Ed. Dacia, Cluj, 1995

Ionescu, M.; Chis,V. - Strategii de predare si învatare, Ed. Stiintifica, Buc., 1992

Kulcsar, T.- Factorii psihologici ai reusitei scolare, EDP.,Buc., 1978

Neacsu, I. - Instruire si învatare, Ed. Stiintifica, Buc., 1990

Mitrofan, N. - Aptitudinea pedagogica, Ed.Academiei Române, Buc., 1988

Ozunu, D.- Bazele psihologice ale educatiei, Ed. “Argonaut”, Cluj-Napoca, 1994

Preda, V., - Delincventa juvenila, Presa Universitara Clujeana, 1998

Radu, I.- Psihologia educatiei si dezvoltarii, Ed. Academiei Române, Buc., 1983

Radu, I., - Introducere în psihologia contemporana, Ed. Sincron, Cluj, 1991

Radu, I.- Psihologie sociala, Ed. Exe, Cluj, 1994

Schiopu, U. - Psihologia copilului, E.D.P., Buc., 1977