Download - Reţeaua regională 3 -activităţi- Şcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea – Ilfov

Transcript
Page 1: Reţeaua regională 3 -activităţi- Şcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea – Ilfov

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.2. “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”Domeniul major de intervenţie 2.2. “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”Titlul proiectului: „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”Titlul proiectului: „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/91/2.2/S/64110Numărul de identificare al contractului: POSDRU/91/2.2/S/64110

Reţeaua regională 3Reţeaua regională 3-activităţi--activităţi-

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea – IlfovŞcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea – Ilfov Echipa de proiect:Echipa de proiect: prof. prof.:: Viorel-Dorel Găişteanu Viorel-Dorel Găişteanu - director - director

Mariana GhiulaiMariana Ghiulai – director adj. – director adj. Vasilica NităVasilica Nită –realizator ppt –realizator ppt

Page 2: Reţeaua regională 3 -activităţi- Şcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea – Ilfov

Felicitări pentru mameFelicitări pentru mame

Page 3: Reţeaua regională 3 -activităţi- Şcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea – Ilfov

Încondeiere ouă de PaşteÎncondeiere ouă de Paşte

Page 4: Reţeaua regională 3 -activităţi- Şcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea – Ilfov

Ziua Europei în culoriZiua Europei în culori

Page 5: Reţeaua regională 3 -activităţi- Şcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea – Ilfov

Desene pe asfaltDesene pe asfalt

Page 6: Reţeaua regională 3 -activităţi- Şcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea – Ilfov

Pictură pe pietrePictură pe pietre

Page 7: Reţeaua regională 3 -activităţi- Şcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea – Ilfov

Pictură pe calculatorPictură pe calculator

Page 8: Reţeaua regională 3 -activităţi- Şcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea – Ilfov

Ateliere deAteliere de vară vară