Download - Intrebari Din Maleahi

Transcript
Page 1: Intrebari Din Maleahi

Maleahi:1. Cum se nesocoteşte Numele lui Dumnezeu când e vorba de jertfe?

a) Animale necurateb) Bucate necurate

c) Altare spurcated) Preoţi necuraţi

2. Cum erau darul pe care israeliții îl aduceau Domnului, daruri care L-au mâniat pe Dumnezeu?a) furat, șchiop, beteagb) furat, bătrân, bolnav

c) șchiop, bătrân, bolnavd) bătrân, bolnav, beteag

3. Care era legământul pe care Dumnezeu îl încheiase cu Levi?a) de prosperitate și paceb) de belșug și de pace

c) de viață și de paced) de linişte şi bucurie

4. Ce va face „solul legămîntului” trimis de Dumnezeu?a) va pregăti calea înaintea Domnuluib) va mustra păcatele poporuluic) va binecuvânta adunarea poporuluid) va pedepsi pe cei necredincioşi

5. „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu ………….. .”a) Voi murib) Voi îmbătrâni

c) Mă certd) Mă schimb

6. „Aduceţi la Casa vistieriei ………………………, ca să fie hrană în Casa Mea..a) Daruri de bunăvoieb) Hrană pentru leviţic) Toate zeciuieliled) Bani şi mâncare

Page 2: Intrebari Din Maleahi

7. Cine sunt cei pentru care va răsări Soarele neprihănirii?a) cei care vestesc adevărul b) cei care se tem de Numele Domnului c) cei ce aduc jertfe fără cusurd) cei ce se luptă şi biruiesc