Download - globalizarea test

Transcript
Page 1: globalizarea test

Test de evaluare A Nume prenume ...................................................................Clasa a XI-a.........1. Pe harta de mai jos se cere să identificați grupările regionale NAFTA, ASEAN, UE, CSI, MERCUSOR, OCEMN,

notate cu litere de la A la F

2. Definește noțiunea de globalizare. 1 punct 3. Precizați două domenii și două efecte negative ale globalizării în țările dezvoltate. 2 puncte 4. Enumerați, în ordine, etapele tranziției demografice și caracterizați primele două. România în care credeți că se

încadrează? De ce? 3 puncte5. Ce tip de bloc regional este Uniunea Europeană? Argumentați răspunsul. 2 puncte

2 puncte din oficiu 35 de minute timp de lucru Succes!

Test de evaluare B Nume prenume ...................................................................Clasa a XI-a.........1. Pe harta de mai jos se cere să identificați grupările regionale NAFTA, ASEAN, UE, CSI, MERCUSOR, OCEMN,

notate cu litere de la A la F

2. Definește noțiunea de regionalizare . 1 punct 3. Menționați 3 caracteristici ale societăților transnaționale și dați exemplu cel puțin o societate transnațională.

2 puncte 4. Explicați ce înțelegeți prin noțiunea de identitate și numiți două elemente de identitate ale Maramureșului.

Argumentați răspunsul. 3 puncte5. Precizați două domenii și două efecte pozitive ale globalizării în țările slab dezvoltate. 2 puncte

2 puncte din oficiu 35 de minute timp de lucru Succes!

B

AC

F

E

D

B

AC

F

E

D