Download - Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

Transcript
 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  1/33

  TESTE GRIL ANUL III ZI (ID, FR)DISCIPLINA: MANAGEMENTUL APROVIZIONARII SI DESFACERII

  Titular de curs: prof.univ.dr. POSEA CONSTANTI

  1. In literatura de specialitate, alaturi ori concomitent cu termenul deaprovizionare, se mai

  folosesc si altii. Identificati in textele de mai jos varianta ce contine toti acestitermeni.a. asigurare, aprovizionare, contractare;

  b. achizitionare, asigurare, aprovizionare;c. achizitionare, asigurare, alimentare;d. alimentare, aprovizionare, contractare;e. aprovizionare, contractare, furnizare.

  2. Desfacerea asigura:Identificati in formularile de mai sus punctul care nu se incadreaza laelementele pe

  care le asigura desfacerea.a. satisfacerea unor nevoi personale si sociale;b. reluarea procesului de productie, cat si resursele materiale destinate

  pentruaprovizionarea firmelor consumatoare, firmele aparand intr-o dubla

  ipostaza: decheltuielilor de productie si resursele materiale necesare pentruaprovizionarea beneficiarilor;d. realizarea si cresterea eficientei economice, a profitului firmei

  producatoareprin punerea in miscare a parghiilor economice, organizatorice sitehnice care sunt la indemana managerului firmei respective;e. constituirea substantei materiale destinate largirii pietei si

  acopeririinevoilor cumparatorilor.

  3. In structura sa managementul aprovizionarii contine si o serie de elementede ansamblu.Precizati care dintre formulari le contine.

  a. conducere-coordonare, organizare, furnizare, gestionare, valorificare;b. conducere-coordonare, organizare, programare-contractare,

  derulare efectiva,control-analiza-evaluare;c. organizare, programare-contractare, derulare efectiva, gestionare,

  valorificared. furnizare, gestionare, valorificare, organizare, control-analiza-

  evaluare;e. valorificare, organizare, control-analiza-evaluare, derulare efectiva,programarecontractare.

  1

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  2/33

  4. Obiectivul principal al desfacerii il reprezinta:Identificati in textele de mai sus obiectivul principal al activitatii dedesfacere.

  a. elaborarea studiilor de marketing;b. realizarea schimbului de produse;

  c. vanzarea produselor din profilul propriu de fabricatie inconditii deeficienta;d. prestarea de servicii in baza unui contract;e. repartizarea produselor.

  5.Aprovizionarea indeplineste mai multe roluri. Identificati in textele de maijos care suntacestea.

  a. sursa de informare strategica si subsistem de participareactiva la elaborareastrategiilor de dezvoltare a firmelor;b. subsistem de participare activa la elaborarea strategiilor de

  dezvoltare a firmelor sisursa de venituri;c. subsistem de participare activa la elaborarea strategiilor de

  dezvoltare a firmelor sisursa de venituri;d. sursa de venituri si subsistem de conceptie si executie;e. subsistem de participare activa la elaborarea strategiilor de

  dezvoltare a firmelor sisubsistem de conceptie si executie.

  6.Analiza continutului managementului desfacerii productiei conduce laconcluzia caaceasta activitate este importanta prin faptul ca asigura:Identificati in cadrul textelor de mai sus formularea ce nu reprezinta unelementatribuit importantei activitatii de desfacere.

  a. baza motivationala pentru organizarea si desfasurarea fabricatiei deproduse;

  b. furnizeaza elementele pentru fundamentarea programelor defabricatie;

  c. conditiile in care urmeaza a se exploata sau utiliza produselefabricate;

  d. spatiul de derulare a activitatilor de marketing;e. cerintele pe care trebuie sa le satisfaca productia pentru a raspundecomenzii sociale.

  2

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  3/33

  7. Aprovizionarea ca proces complex cu repercusiuni asupra costurilor totalealeproduselor si serviciilor oferite de catre firme are si rolul de sursa deinformare strategica;acest rol decurge din raporturile cu piata din amonte. Care din informatiile

  colectate dinamonte prezentate mai jos nu sunt adevarate:a. a. cele privitoare la evolutia cererii si a ofertei de produse;b. cele care privesc tendintele in evolutia viitoare a concu-rentei;c. cele care se refera la strategia desfasurarii negocierilor;d. cele care privesc evolutia preturilor;e. cele care influenteaza volumul si structura productiei proprii.

  8.Pentru efectuarea activitatii de desfacere firmele concentreaza un volumimportant de sarcinisi atributii dupa cum urmeaza:

  Care dintre aceste enunturi nu se incadreaza in categoria sarcinilor siatributiiloractivitatii de desfacere.

  a. prospectarea pietei, a cerintelor beneficiarilor, pentru a cunoastevolumul si

  structura consumului si a-si adapta productia la nevoile pietei;b. evitarea imobilizarii capitalului investit si a blocarii spatiilor

  de depozitare;c. incheierea de contracte economice in calitate de producator si

  furnizor inconcordanta cu prevederile din portofoliul de comenzi si cu programul

  sau de productie;d. efectuarea la timp a lucrarilor de determinare a nivelului stocurilor dedesfacere;e. corelarea termenelor din contractele economice de livrare a

  produselorfinite cu cele de lansare in fabricatie.

  9. Specificati care dintre formularile de mai jos nu reprezinta factori ceinfluenteaza procesul deaprovizionare.

  a. instabilitatea preturilor la materii prime si materiale clasice, de baza;

  b. activizarea politicilor nationale de protejare a resurselor materialelimitate si

  a celor strategice;c. realizarea unui nou cadru general de actiune bazat pe autonomia

  agentiloreconomici in asigurarea si gestionarea resurselor, in vanzarea

  rezultatelorproductiei;

  3

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  4/33

  d. frecvente schimbari, la intervale scurte de timp, in structura sidimen-siunea

  cererilor pentru consum si in oferta de resurse materiale si energetice;e. asigurarea conditiilor normale de primire-receptie a partizilor

  de materiale sosite

  de la furnizori.

  10. Depozitele de desfacere, constituite in cadrul firmelor, au rolul de aefectua, inconditiile stabilite, livrarea produselor finite catre consumatori, baze deaprovizionare etc.Identificati care din textele de mai jos nu se refera la sarcinile depozitelor dedesfacere:

  a. primirea si receptionarea produselor;b. pastrarea si conservarea produselor finite;c. asortarea produselor si pregatirea loturilor de livrare;

  d. reducerea cheltuielilor de depozitare;e. marketing, achizitionare si desfacere de produse.

  11. Piata de aprovizionare reprezinta totalitatea relatiilor de vanzare-cumparare dintreagentii economici furnizori si beneficiari, pentru asigurarea continuitatiiproceselor lor deproductie. In acest context alegeti varianta de raspuns corecta ce se refera lapiata deaprovizionare se particularizeaza prin:

  a. numarul cumparatorilor si al ofertelor, dependenta ei de politica de

  investitii, deciziile de cumparare, cumparare efectivab. numarul cumparatorilor si al ofertelor, dependenta ei de politica deinvestitii, cumparare efectiva, ofertanti si purtatori ai cererii;c. dependenta ei de politica de investitii, deciziile de cumparare,

  cumparareefectiva, ofertanti si purtatori ai cererii;d. numarul cumparatorilor si al ofertelor, dependenta ei de

  politica deinvestitii, deciziile de cumparare, cumparare efectiva, ofertanti

  si purtatori aicererii;

  e. numarul cumparatorilor si al ofertelor, deciziile de cumparare,cumparare

  efectiva, ofertanti si purtatori ai cererii.

  12. Transferul fizic al produselor de la cel care le fabrica la cel ce le consumatrebuie sa serealizeze operativ, in timpul cel mai scurt. Acest transfer depinde de o seriede factori.

  4

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  5/33

  Identificati in textele mai jos formularea ce nu reprezinta factor de influentaal transferuluifizic.

  a. crearea sau modernizarea si extinderea retelelor proprii dedesfacere a

  produselor pe piata interna si externa;b. distanta existenta intre producator si consumator;c. timpul destinat operatiunilor de incarcare-descarcare, asezare in

  mijloacelede transport a produselor;d. efectuarea transportului fara pierderi, degradari si deteriorari

  calitative;e. timpul aferent intocmirii actelor necesare.

  13. Trasaturile produselor pe piata se manifesta in mod diferit de la o etapa laalta, in raport cu

  mutatiile ce au loc in structura consumului, in cea a productiei materiale, instructurapotentialului resurselor materiale si energetice pe care le ofera sursele defurnizare, influctuatiile de pret care au loc pe piata, in strategiile ce le adopta detinatoriide resurse,furnizorii acestora, fata de evolutia cererilor. Identificati in textele de mai josformularea ce nucontine trasaturi ale produselor pe piata.

  a. conditioneaza intreaga activitate a firmei utilizatoare, functie de loculocupat in procesul de productie;

  b. permanenta corelare cu indicatorii celorlalte activitati, astfelincat, in

  diferite momente de elaborare, sa se obtina variante diferiteale planului

  de aprovizionare, intr-un cadru permanent si complex deoptimizare;

  c. contureaza o piata cu o structura rigida si cu modificari relativ mailente

  decat in cazul bunurilor de consum;d. au durata de intrebuintare diferentiata in raport de specificul

  procesului de

  productie la care participa, precum si de intensitatea ori gradul desolicitare la care sunt supuse;e. forma, compozitia, caracteristicile, prezentarea, calitatea, utilizarea

  si randamentulsunt strict definite sub raport tehnic, ceea ce face ca ele sa fie alese,

  incercate,achizitionate in functie de acesti parametri.

  5

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  6/33

  14. Relatiile ce se stabilesc, atat pe plan intern cat si pe plan extern, pe liniadesfacerii auca roluri:

  a. a asigura satisfacerea prompta a clientilor fapt ce asigura stabilitateasi extinderea

  vanzarilor de produse;b. prospectarea pietei necesare desfacerii;c. sporirea increderii cumparatorilor in produsele sau serviciile oferite;d. mentinerea sau cresterea cifrei de afaceri pentru producator;e. obtinerea unui profit mai mare, ca scop final al activitatii firmei.Identificati varianta de raspuns ce nu reprezinta rol al desfacerii pe

  plan intern sauextern.

  15. Derularea activitatii de aprovizionare se realizeaza printr-o serie demetode specifice;

  precizati care dintre metodele enumerate mai jos sunt adevarate:a. metoda pasiva, metoda pas cu pas, metoda activa;b. metoda pasiva si metoda activa;c. metoda pasiva, metoda just in time si metoda activa;d. metoda pasiva, metoda punctului de comanda si metoda activa;e. metoda pasiva, metoda scrisa si metoda activa.

  16. Expedierea produselor finite ca modalitate de organizare a activitatii dedesfacere seorganizeaza de catre producatori. Identificati in formularile de mai josvarianta care nu se

  refera la ce asigura expedierea produselor finite:a. inchirierea mijloacelor de transport;b. transportul produselor finite la destinatari;c. intocmirea formalitatilor de expeditie-transport;d. predarea catre unitatea de transport a produselor;e. depunerea documentatiei corespunzatoare la banca.

  17. Precizati raspunsul corect ce se refera la: managementul aprovizionariiintegreazaintr-un tot unitar fluxul si controlul resurselor materiale din momentul

  a. initierii procesului de asigurare si pana la transformarea

  acestora in produsevandabile;b. fundamentarii programelor de aprovizionare pana la controlul

  utilizarii resurselorin consum;c. dimensionarii stocurilor pana la alimentarea sectiilor de productie;d. alegerii furnizorilor pana la eliberarea pentru consum a resurselor

  materiale;

  6

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  7/33

  e. identificarii pe structura a resurselor materiale necesare firmei panala controlul

  utilizarii acestora in consum.

  18. Stocurile de desfacere se pot analiza cu ajutorul unor indicatori precum:a. nivelul fizic efectiv al stocului de produse finite, in raport cu limitastabilita;b. volumul fizic si valoric al stocurilor peste necesar, cu miscare lenta

  sau faramiscare;c. stocul mediu in raport cu productia marfa;d. structura produselor aflate in stocul de desfacere;e. greutatea specifica a stocului mediu valoric de desfacere in volumul

  total demijloace circulante.

  19. Derularea normala a procesului de aprovizionare necesita organizarea, incadrulstructurii manageriale a firmei, a unor compartimente de specialitateconstituite sub forma dedirectii, departamente, servicii, birouri, in raport cu volumul si profilul deactivitate, forma deorganizare si marime. Fiecare compartiment al sistemului trebuie sa aiba oorganizare internarationala, organizare ce va influenta direct functionalitatea sistemuluirespectiv. Identificati intextele de mai jos varianta care nu contine elementele ce trebuie sa asigure

  organizareainterna.a. identificarea principalelor functii ale sistemului;b. stabilirea criteriilor pe baza carora se va contura organizarea

  structurala;c. precizarea rolului sistemului in cadrul organizarii structurale de an-

  samblua firmei;d. stabilirea gradului de centralizare-descentralizare;e. legaturi continue, operative dintre beneficiari si furnizori.

  20. Drept criterii de clasificare a tipologiei depozitelor se folosesc:Identificati formularea ce nu reprezinta criteriu de clasificare a tipologieidepozitelor.

  a. functia pe care o indeplineste;b. locul pe care il ocupa in procesul de productie;c. departarea fata de sectiile de productie;d. nomenclatorul produselor;e. gradul de mecanizare.

  7

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  8/33

  21. Identificati in textele de mai jos varianta care nu contine factorii ceinfluenteazaformele de organizare a aprovizionarii.

  a. volumul si diversitatea productiei ori a obiectivului activitatii

  economice;b. adancirea procesului de specializare si diversificare a productiei;c. forma generala de organizare a firmei;d. o mare mobilitate pentru adaptarea din mers la noile conditii

  care apar atatin sistemul intern al firmei, cat si in mediul socio-economic in

  careaceasta actioneaza;e. perspectivele de dezvoltare ale firmei.

  22. Care din urmatoarele operatii fac parte din fluxul operatiilor la furnizor, ce

  seefectueaza inaintea livrarii, in depozitul de produse finite al firmeiproducatoare:

  a. primirea de la sectiile de fabricatie;b. sortare, selectare;c. asezare, stivuire;d. conservare;e. incarcare in mijloacele de transport

  23. Organizarea compartimentului de aprovizionare se diferentiaza prinmodul cum se

  repartizeaza si se prevede realizarea sarcinilor stabilite. Identificati in textelede mai josvarianta care nu contine sistemele principale de organizare a aprovizionarii.

  a. sistemul functional sau sistemul pe grupe de activitati distincte;b. sistemul pe grupe sau sectoare de aprovizionare-depozitare-control;c. sistemul pe departamente;d. sistemul cantitatilor limita;e. sistemul mixt.

  24. Care din urmatoarele afirmatii fac parte din caile pentru realizarea uneieficiente

  ridicate in efectuarea operatiunilor de depozitare atat la furnizor cat si labeneficiar:a. masurile ce sunt necesare pentru imbunatatirea coeficientului de

  folosire asuprafetei de depozitare;b. imbunatatirea fluxului de circulatie a materialelor;c. apropierea de principalele cai de comunicatie;d. modul de depozitare si de pastrare a diferitelor materiale in depozit;

  8

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  9/33

  e. gradul de incarcare a capacitatilor de depozitare existente.

  25. Pentru realizarea trecerii materialelor si produselor de la producator laconsumator seconstituie canale de aprovizionare pe care le vom prezenta in textele de mai

  jos: a. canale scurte (directe);b. canale medii;c. canale lungi (cu intermediari);d. canale de alte tipuri;e. canale de furnizori.

  26. Analiza folosirii suprafetelor de depozitare evidentiaza urmatoareleelemente de fond.Identificati in textele de mai jos elementele care nu sunt evidentiate in cazul

  analizeisuprafetelor de depozitare.a. daca suprafata depozitului a fost integral folosita;b. factorii care au influentat cresterea sau scaderea folosirii suprafetei

  dedepozitare;c. daca depozitul este bine amplasat geografico-economic;d. daca modul de depozitare a materialelor a fost cel mai corespunzator

  pentrufolosirea rationala a suprafetei de depozitare;e. care au fost consecintele unei utilizari nerationale a suprafetei

  depozitului.

  27. Adoptarea unuia sau altuia dintre canalele de aprovizionare estedeterminata de o seriede factori enumerati mai jos:

  a. crearea si dezvoltarea de noi firme industriale in diferitezone ale tarii;

  b. caracteristicile productiei si consumului unor materiale si produse;c. multiplicarea punctelor de productie si consum si cresterea volumuluicirculatiei produselor;d. apropierea productiei de locul consumului;

  e. stabilirea unor zone de aprovizionare cat mai apropiate debeneficiari.

  28. Elementele necesare elaborarii balantei capacitatilor de depozitare sunt:Identificati in textele de mai sus elementul nespecific necesar elaborariibalanteicapacitatilor de depozitare.

  a. nomenclatorul de materiale ce se deruleaza prin depozite;

  9

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  10/33

  b. conditiile de manipulare, depozitare, conservare solicitate de fiecaretip de

  material in parte;c. tehnologiile de manipulare-depozitare utilizate;d. gradul de incarcare al depozitului;

  e. volumul de activitate (rulaj zilnic, stoc maxim estimat, stoc mediuestimat).

  29. In procesul complex de aprovizionare materiala se instituie o serie derelatii intre participantiila activitatea economica. Identificati in textele de mai jos afirmatiile care nuse refera latipurile de relatii.

  a. relatii pe plan intern;b. relatii pe plan extern;c. relatii de subordonare;

  d. relatii de colaborare pe diverse componente ale activitatii.e. relatii de intrajutorare.

  30. Balanta capacitatilor de depozitare este alcatuita din patru cadrane cecontin patru seturi deinformatii diferite. Identificati formularea din textele de mai jos care nu seincadreaza in unuldin cele patru cadrane ale balantei capacitatilor de depozitare.

  a. necesar de capacitati de depozitare;b. modificari realizate la inceputul anului pentru realizarea unor

  capacitati de

  depozitare mai mari;c. existent de capacitati de depozitare, in functiune la inceputul anului;d. modificari in cursul anului ale capacitatilor de depozitare (scoateri

  dinfunctiune, intrari in functiune);e. existent de capacitati de depozitare in functiune la sfarsitul anului.

  31. In procesul complex de aprovizionare materiala relatiile pe plan intern seorganizeazaintre compartimentele de aprovizionare materiala si celelalte compartimentesau subunitati din

  cadrul structurii organizatorice a unitatilor de productie. Identificati in textulde mai joscompartimentul care nu este specific relatiilor pe plan intern in domeniulaprovizionarii:

  a. institutii de conjunctura mondiala;b. compartimentul de desfacere a produselor;c. compartimentul financiar-contabil;d. compartimentul de control al calitatii;

  10

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  11/33

  e. compartimentul de conceptie-proiectare.

  32. In practica ambalarii se utilizeaza o serie de categorii de materiale.Identificati in celece urmeaza categoria de material ce nu se foloseste la ambalare.

  a. lemnoase;b. ceramice;c. celulozice;d. plastice;e. metalice.

  33. Relatiile pe plan extern pe linia aprovizionarii sunt relatii de colaborare pediversecomponente ale activitatii. Precizati care este compartimentul nespecificacestor relatii siprezentat in textele de mai jos:

  a. furnizorii de materiale pentru: achizitionarea de resurse, stabilireaconditiilor defurnizare, incheierea de conventii si contracte de livrare, derularea

  livrarilor,acoperirea contravalorii resurselor cumparate, reconcilierea conditiilor

  defurnizare;b. unitatile de transport pentru: stabilirea conditiilor de aducere a

  resurselor de lafurnizori, inchirierea de mijloace de transport;c. compartimentul de conceptie-proiectare (de creatie, de

  cercetare-dezvoltare) caruiaii pune la dispozitie informatii privind materiale, componente,

  echipamente tehnicenoi, aparute pe piata in amonte, care pot fi avute in vedere

  pentru modernizareaproduselor;d. unitati specializate in importul de materiale pentru achizitionarea si

  aducerea deresurse de la furnizorii externi;e. institutii de cercetare specializate pentru elaborarea de studii de

  prognoza privind:

  conjunctura mondiala a furnizarilor de resurse materiale; evolutia pieteide materii

  prime si materiale, a preturilor; scadenta potentialului de resurseclasice; mutatiile

  in structura consu-mului, in structura ofertei de resurse materiale.

  34. Conceperea ambalajului cuprinde, pe langa alegerea tipului, stabilireacelorlalte

  11

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  12/33

  elemente de constituire a sa. Identificati in formularile de mai jos pe cea carenu contineaspecte cu privire la conceperea ambalajului.

  a. protectia interioara;b. sistemul de inchidere;

  c. sistemul de ambalare;d. sistemul de etichetare;e. sistemul de marcare.

  35. Relatiile de colaborare se stabilesc de catre compartimentul aprovizionarecu o serie de altecompartimente. Idenficati-le in textele de mai jos si stabiliti compartimentulcu care nurealizeaza acest tip de relatie:

  a. compartimentul productie;b. furnizorii de materiale;c. compartimentul desfacere;

  d. depozitele de aprovizionare;e. intre structurile proprii aprovizionarii.

  36. Tipizarea ambalajelor constituie un mijloc de rationalizare si urmareste oserie deobiective. Identificati obiectivul care nu este urmarit prin tipizare informularile de mai jos.

  a. simplificarea productiei pe calea reducerii numarului de tipuriconstructive;

  b. cresterea eficientei si longevitatii produselor;c. cresterea productivitatii prin marirea seriilor de fabricatie;

  d. aplicarea pe scara larga a corelarilor dimensionale;e. stabilirea de prescriptii de executie si metode de verificare de natura

  sagaranteze buna comportare in exploatare.

  37. Unul din aspectele dezvoltate din punct de vedere teoretic si practic sicare a cunoscut oatentie deosebita din partea specialistilor in aprovizionare o constituieproblematica stocurilor.Acestea includ o serie de probleme precum:Precizati care dintre acestea nu se constituie in probleme ce le includ

  stocurile.a. dimensionare;b. modernizare;c. depozitare;d. conservare;e. redistribuire

  12

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  13/33

  38. In afluirea ambalajelor se impun unele tehnici specifice. Identificati intexteleurmatoare tehnica ce nu se refera la afluirea ambalajelor.

  a. tehnica autoportanta, specifica mijloacelor de transport, dar aplicatasi altor

  marfuri similare;b. tehnica dispunerii marfurilor pe coloane si siruri in scopulmanipularii lor

  mai usoare;c. tehnici specifice marfurilor lichide neambalate, incluzand transportul

  princonducte si cu cisternele;d. tehnici specifice marfurilor solide in vrac;e. tehnici specifice marfurilor cu gabarit mare, caracterizate prin

  operatii deincarcare-descarcare efectuate cu utilaje cu carlig;

  39. Continutul notiunii de stoc si aria sa de cuprindere se interfereaza si cualte segmenteeconomice precum:Identificati care dintre acestea nu se incadreaza la interferenta cu notiuneade stoc.

  a. ritmicitatea aprovizionarii;b. determinarea si utilizarea capacitatilor de depozitare;c. formarea loturilor de expeditie si transport;d. asigurarea capacitatii de a face fata fluctuatiilor neasteptate

  ale productieisau vanzarilor;

  e. gestionarea operativa a bunurilor.

  40. Exigentele unui bun ambalaj sunt prezentate in continuare. Identificatiformularea cenu se refera la acestea.

  a. sa fie depozitat corect pentru a nu-si pierde caracteristicilefizico-chimice;

  b. sa nu fie exagerat de mare pentru un continut minor;c. sa nu fie luxos pentru un continut modest;d. sa-si indeplineasca obligatia de baza cu privire la protejarea

  produsului;

  e. sa-si indeplineasca obligatia de baza cu privire la protejareaprodusului;

  41. Fara stocuri nu se poate obtine utilizarea judicioasa a capacitatilor deproductie, nu se potsatisface cererile clientilor in concordanta cu pretentiile pe care le emit, nu sepot desfasura o

  13

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  14/33

  serie de operatii din sistemele de aprovizionare cu cheltuieli rezonabile.Identificati in textelede mai jos care este rolul stocurilor.

  a. efectele negative ale uzurii morale a materialelor stocate;b. infaptuirea unor ritmuri ridicate de dezvoltare economica;

  c. a asigura conditii optime pentru desfasurarea, dupa unsistem rational, aactivitatii firmelor;d. prelungirea duratei vietii produselor;e. utilizarea resurselor secundare rezultate din procesul de productie si

  dinconsum.

  42. Exigentele unui bun ambalaj sunt prezentate in continuare. Identificatiformularea cenu se refera la acestea.

  a. sa fie depozitat corect pentru a nu-si pierde caracteristicile fizico-chimice;b. sa nu fie exagerat de mare pentru un continut minor;c. sa nu fie luxos pentru un continut modest;d. sa-si indeplineasca obligatia de baza cu privire la protejarea

  produsului;e. sa-si indeplineasca obligatia de baza cu privire la protejarea

  produsului;

  43. In activitatea practica stocurile de aprovizionare indeplinesc anumitefunctii denumite

  principale; identificati care sunt acestea in textul de mai jos:a. infaptuirea unor ritmuri ridicate de dezvoltare economica;b. cresterea eficientei intregii activitati economice a firmei;c. diminuarea eficientei activitatii economice prin scoaterea din circuit a

  unorcantitati insemnate de resurse;d. utilizarea intensiva, cu maxima eficienta a capacitatilor de productie

  si aresurselor de munca;e. sigurarea la timp si in totalitate a resurselor materiale necesare

  proceselor

  productive.

  44. Receptia calitativa a materialelor si produselor este mai pretentioasa sisolicita maimulte cunostinte tehnice. Pentru aceasta se stabilesc un anumit numar deprobe in modarbitrar, pe baza unor calcule statistice.Verificarile cu probe se aplica atuncicand:

  14

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  15/33

  a. materialele sunt fabricate in serie sau in masa continua si nucorespund

  prevederilor de calitate;b. costul verificarilor este relativ ridicat fata de costul fabricatiei

  produselor;

  c. verificarea articolelor din lot comporta incercari distructive;d. este necesara determinarea mai multor marimi;e. materialele si produsele sunt foarte solicitate sau au termene de

  garantierelativ scurte, necesitand o circulatie rapida.

  45. Identificati in textele de mai jos formularea care nu reprezinta una dintrasaturile procesului destocare.

  a. are caracter obiectiv si obligatoriu pentru toate unitatile economice;b. corelarea constituirii, amplasarii si administrarii stocurilor cu

  indicatoriistrategici si in interdependenta cu rezultatele economico-financiare aleactivitatii firmelor;c. adaptarea sistematica a nivelului stocurilor la noi conditii economice,

  lacerintele desfasurarii procesului de aprovizionare si asigurarii

  continuitatiifabricatiei, la structurile organizatorice noi ce s-au creat si la noul ritm

  al derulariiresurselord. utilizarea intensiva, cu maxima eficienta a capacitatilor de

  productie si aresurselor de munca, prin asigurarea la timp si in totalitate a

  resurselormateriale necesare proceselor productive;e. controlul stocurilor cu privire la respectarea nivelurilor si structurilorstabilite, depistarea cantitatilor care depasesc aceste niveluri si devinamorfe, livrarea operativa catre unitatile economice care au nevoie deun volum mai mare de resurse.

  46. Metoda controlului pe baza unei singure probe se aplica intr-o serie decazuri.

  Identificati in textele de mai jos cazul ce nu corespunde metodei controluluipe baza uneisingure probe.

  a. produsele respective sunt fabricate de unitatea in cadrulcareia se face

  verificarea;b. costul luarii probelor este relativ ridicat fata de cazul examinariiexemplarelor;

  15

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  16/33

  c. cand nu exista posibilitatea luarii probelor in mai multe etape dinacelasi

  lot;d. examinarea exemplarelor comporta incercari de lunga durata care seexecuta simultan pentru toate exemplarele probei, iar verificarea pe

  baza de mai multe probe ar intarzia prea mult circulatia produsului;e. cand personalul de verificare nu este familiarizat cu metodele deverificare

  pe baza de probe.47. Evolutia stocului curent intre minim si maxim este determinata de ritmulconsumuluisi cadenta cu care are loc eliberarea materialelor din stoc pentru acoperireacererilor deconsum. Sub acest aspect consumul imbraca mai multe forme. Identificati intextele de maijos aceste forme.

  a. consum specific si consum neritmic;b. consum constant si consum periodic;c. consum constant continuu si consum variabil;d. consum uniform in timp si consum periodic;e. consum ritmic si consum uniform.

  48. Identificati in textele de mai jos formularea ce nu se constituie in directiide actiunepentru realizarea unui consum economic:

  a. fundamentarea tehnico-economica a indicatorilor de consum sivalorificare

  a resurselor materiale;

  b. evitarea impactului dur cu piata de materii prime, materialesi energie;

  c. ridicarea nivelului tehnic calitativ al produselor;d. modernizarea structurii productiei din profilul de fabricatie;e. folosirea de inlocuitori pentru resursele materiale clasice

  49. Factorii care influenteaza nivelul de formare a stocurilor de productieactioneaza in moddiferit, au putere de influenta mai mare sau mai mica, in raport de: naturaresursei materiale,destinatia in consum si conditiile de asigurare-furnizare-conservare. Uneori,

  influenta acestorfactori poate fi conjugata. Comun lor este faptul ca actiunea se concretizeazain cheltuieli saupierderi care se inglobeaza in costul produselor, lucrarilor, serviciilor,influentand nivelulacestora si implicit rentabilitatea firmei. Identificati in textele de mai josfactorul care nu areinfluenta asupra nivelului stocurilor .

  16

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  17/33

  a. efortul de stocare;b. gradul de utilizare a capacitatilor de productie la furnizor raportat

  asupranivelului optim al stocurilor de materiale la beneficiar;c. frecventa livrarilor in functie de conditiile furnizorilor si ale

  consumatorilor;d. normele minime de livrare;e. distanta fata de furnizor.

  50. Identificati in cadrul formularilor de mai jos varianta ce nu reprezintafunctii aleindicatorilor de consum si valorificare:

  a. instrument tehnico-economic justificativ de baza;b. instrumente determinante, stimulatoare si de cointeresare, pentru

  folosireaeconomica a resurselor materiale;

  c. instrumente de mare eficienta practica destinate pentru urmarirea,controlul,analiza si evaluarea modului de folosire a resurselor materiale la nivelulfiecarui punct de consum din organigrama firmelor;d. instrumente pentru evidentierea modului de valorificare a resurselormateriale la nivelul firmei si al structurilor sale interne;e. reprezinta o baza de comparatie viabila pentru produsele din

  fabricatieproprie, in raport ce cele realizate de firme similare.

  51. Conducerea proceselor de stocare se manifesta in mod diferit, in functie

  de conditiile in careau loc acestea. Identificati in textele de mai jos formularea ce nu seconstituie in obiectiv alconducerii procesului de stocare.

  a. urmarirea sistematica a livrarilor programate pentruprevenirea intarzierilor,

  a expedierii unor resurse necorespunzatoare calitativ;b. formarea unor stocuri minime, asortate, care sa asigure desfasurareanormala, la parametrii proiectati, a activitatii de ansamblu a firmelorprin alimentarea continua a punctelor de consum in conditiile unui efortde stocare cat mai mic;

  c. mentinerea stocurilor efective in limitele estimate;d. prevenirea fenomenelor de lipsa de resurse materiale in stoc si desuprastocare, de formare a stocurilor cu miscare lenta sau fara

  miscare;e. pastrarea integritatii cantitative, a caracteristicilor fizico-chimice aresurselor pe timpul stocarii.

  17

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  18/33

  52. Cerintele indicatorilor de consum si valorificare au in vedere realizareafunctiilorspecifice a acestora. Identificati in textele de mai jos formularea ce nu seconstituie in cerintaa indicatorilor de consum si valorificare:

  a. revizuirea si imbunatatirea sistematica a conditiilor in care are locconsumul;b. servesc drept instrumente in analiza comparata a conditiilor

  materiale incare sunt realizate produsele de catre o firma in raport cu

  unitatisimilare de profil;c. adaptarea permanenta la noile conditii tehnice, tehnologice siorganizatorice pe care rezultatele cercetarilor stiintifice din domeniu leofera pentru aplicare;d. luarea in consideratie a mutatiilor in structura materiala, oferta de

  produse,dotarea tehnica, tehnologie si organizarea productiei;

  53. Modalitatile de actiune pentru concretizarea obiectivelor conduceriiprocesului destocare sunt specificate mai jos. Precizati formularea care nu se refera la unadin modalitatilede actiune pentru concretizarea obiectivelor conducerii procesului de stocare.

  a. folosirea in dimensionarea stocurilor a unor modele economico-matematice

  adecvate scopului urmarit, care tin seama de factorii concreti ce le

  conditioneazaexistenta si nivelul de constituire, de cheltuielile specifice pe care le

  antreneazaprocesul lor de formare;b. alegerea furnizorilor a caror oferta prezinta cele mai

  avantajoase conditiieconomice si asigura certitudine in livrarile viitoare;c. aplicarea in procesul de urmarire-control a derularii proceselor de

  sto-care,a evolutiei stocurilor efective fata de limitele estimate, a unor metode

  si tehnici de

  mare eficacitate si utilitate practica, cu accentuat caracter preventivpentru

  fenomene dereglatoare sau stari irationale;d. valorificarea intr-un timp scurt a stocurilor devenite disponibile

  pentrudeblocarea operativa a fondurilor financiare astfel imobilizatee. asigurarea unor conditii de depozitare-pastrare judicioase in scopul

  prevenirii

  18

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  19/33

  degradarilor de materiale stationate in stocuri.

  54. Normele de consum se elaboreaza de catre compartimentul tehnic alfirmei prin colaborareadintre acesta cu cel de aprovizionare si cel de planificare a productiei.

  Identificati in cadrul formularilor de mai jos pe cea care nu se refera la uncriteriu declasificare a normelor de consum:

  a. dupa elementele componente;b. dupa destinatia de consum;c. dupa locul ocupat in cadrul circuitului productiv;d. dupa locul ocupat in cadrul circuitului productiv;e. dupa orizontul de timp de aplicare sau perioada de valabilitate.

  55. Stocurile se pot exprima in mod diferit, in functie de corelatiile in care

  acestea segasesc cu celelalte sectiuni ale programului de dezvoltare economico-socialaal firmei, precumsi de functiile lor in cadrul planului de aprovizionare. Precizati modul corectde exprimare astocurilor continut de enunturile urmatoare:

  a. in unitati conventionale, calitative;b. in unitati de productie, cantitative;c. in unitati de masura proprii;d. in unitati naturale, unitati valorice, zile;e. in unitati de masa si volum.

  56. Normele tehnice de consum de energie reprezinta cantitatea maximaadmisa a ficonsumata pe baza de documentatie tehnico-economica elaborata inconditiile incarcarii laparametri prevazuti a instalatiilor, agregatelor, respectarii stricte aprescriptiilor tehnice sitehnologice de lucru, precum si aplicarii masurilor ce conduc la cresterearandamentuluienergetic, organizarii optime a proceselor de productie, recuperarii resurselorenergetice

  refolosibile de la utilajul sau procesul tehnologic care le-a generat. Ele se iauin calcul infundamentarea planului si programelor de aprovizionare cu carburanti,combustibili, energieelectrica si energie termica, precum si a planului costurilor de productie.Identificati in formularile de mai jos varianta ce nu se constituie in elementpe bazacaruia se determina:

  19

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  20/33

  a. pe baza consumurilor de energie propriu-zise;b. pe baza bilanturilor energetice de proiect;c. pe baza documentatiilor de investitii aprobate;d. pe baza bilanturilor energetice reale elaborate de firma;e. pe baza programelor de masuri de economisire a energiei.

  57. Identificati in textele de mai jos punctul ce nu reprezinta caracteristicileelementelor decalcul ale structurii stocurilor.

  a. cererea de consum;b. cantitatea de aprovizionat;c. lotul cu care se face aprovizionarea;d. parametrii de timp care intervin in procesele de stocare;e. cererea variabila.

  58.Identificati in cadrul formularilor de mai jos textul care nu se refera la

  factorii deinfluenta ai procesului de croire:a. caracteristicile dimensionale ale materialelor si reperelor;b. volumul materialului care este efectiv folosit;c. tipul productiei si tehnica ori tehnologia folosite in debitarea-

  decuparea reperelor;d. varietatea dimensional-configurativa a reperelor obtinute dintr-un

  suport definitpoate conduce la o croire simpla sau complexa;e. forma si structura interna a materialului de croit.

  59. Gestiunea economica a stocurilor asigura aprovizionarea continua aprocesului deproductie cu resursele materiale necesare, existenta acestora in depozitelefirmei, acumularealor prealabila, astfel incat, la primirea comenzii, sa se poata alimenta imediatsectiile defabricatie, locurile de munca, cu materiale in cantitatile si sortimentelesolicitate. Identificatiin textele ce urmeaza formularea care nu se incadreaza in tipuri de gestiunediferentiata astocurilor.

  a. gestiunea cu cerere constanta, la intervale egale ;b. gestiune cu cerere imediata, slab crescatoare ;c. gestiunea cu cerere variabila, la intervale egale ;d. gestiunea cu cerere variabila, la intervale inegale ;e. gestiunea de tip sau cu doua depozite.

  60. Identificati in textele urmatoare formularea ce nu se incadreaza la caile sisursele prin

  20

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  21/33

  care se realizeaza recuperarea si recircularea materialelor refolosibile:a. colectarea si valorificarea materialelor, pieselor si subansamblelorreutilizabile;b. recuperarea, reconditionarea si refolosirea pieselor, subansamblelor

  si

  reperelor;c. colectarea, prelucrarea si valorificarea materialelor refolosibile;d. identificarea, strangerea si depozitarea materialelor;e. recuperarea si refolosirea pieselor de echimb, subansamblelor

  reutilizabilerezultate din dezmembrari.

  61. Identificati in textele de mai jos punctul ce reprezinta momentul cand areloc lipsa destoc.

  a. depozitarea si conservarea conduc la scaderea calitatii produselor;

  b. modificarea structurii productiei;c. nu este economic sa se constituie stocuri de materiale la unarticol;

  d. se comanda materiale in formate si dimensiuni diferite de cele reale;e. are loc transferul de sarcini altei firme productive.

  62. Firmele vor trebui sa asigure desfasurarea in conditii de eficientaeconomica a tuturoractivitatilor destinate procesului de recuperare si valorificare a materialelorapeland la unelemasuri tehnico-organizatorice. Identificati in textele urmatoare formularea ce

  nu se constituiein masura tehnico-organizatorica.a. realizarea unui nivel ridicat al productivitatii muncii lucratorilor din

  acestdomeniu;b. folosirea oportuna a solutiilor de croire rationala in cadrul

  proceselor defabricatie;c. mecanizarea complexa a operatiilor;d. dinamizarea desfasurarii operatiilor de colectare si valorificare amaterialelor refolosibile;

  e. reducerea cheltuielilor atrase de acest proces.63. Stocurile fara miscare constituie un "balast" cu serioase consecinte pentruactivitateaeconomica. Identificati in textele de mai jos formularea care nu reprezintaconsecinte aledetinerii unor astfel de stocuri pentru firma.

  a. cheltuieli mari pentru intretinerea, depozitarea si conservareamaterialelor;

  21

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  22/33

  b. supradimensionarea necesarului de materii prime simateriale;

  c. dobanzi penalizatoare pentru creditele acordate;d. blocarea spatiilor de depozitare;e. degradarea, demodarea sau dezasortarea materialelor depozitate o

  perioadamai indelungata de timp.

  64. Identificati in cadrul textelor de mai jos formularea care nu se constituie infactor ceinfluenteaza strategia de desfacere:

  a. profilul de activitate al firmei;b. numarul de utilizatori potentiali;c. caile de prospectare a pietei;d. gradul de complexitate al produselor si serviciilor;e. numarul de producatori sau prestatori de servicii de un anumit tip.

  65. Identificati in textele de mai jos una dintre masurile pentru eliminareaefectelornegative generate de imobilizarea materialelor.

  a. desfasurarea unei ample actiuni de informare a potentialilor clientide pe

  piata;b. apelarea unor unitati specializate in studiul pietei, a unor agenti

  comercialicu experienta si sfera de actiune mare;c. participarea la bursele de resurse materiale si produse, la targuri si

  expozitii;d. folosirea resurselor materiale respective, devenite disponibile, chiar

  incadrul firmei ;e. urmarirea permanenta a evolutiei stocurilor.

  66. Strategia odata elaborata se adapteaza sistematic in raport cu noileconditii care apar sicare le modifica pe cele avute initial in vedere. Strategia activitatii dedesfacere se afla instransa interdependenta cu:

  a. organizarea activitatii de servire-vanzare, livrare-expeditie aproduselor;

  b. potentialul de productie sau de absorbtie care se poate punein evidenta prin

  estimare;c. organizarea si modernizarea retelelor de distributie si de service;d. oferirea si asigurarea serviciilor asociate produselor;e. urmarirea comportamentului produselor la utilizatori.

  22

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  23/33

  67. Atunci cand au aparut fenomene de imobilizare a resurselor in stocuri estenecesar caproblema sa fie solutionata prin diferite cai. In textele de mai jos identificatiformularea carenu reprezinta cale de solutionare.

  a. folosirea resurselor materiale respective, devenite disponibile, chiarincadrul firmei, dar pe alte destinatii de consum decat cele initiale si dacase justifica economic;b. inlocuirea unor materiale sau sortimente cu cele existente in stoc siutilizarea lor pentru alte lucrari sau pentru alte produse;c. asigurarea unor conditii optime pentru activizarea resurselor

  materialeblocate fara scop economic in stocuri disponibile;d. contractele economice se adapteaza la noile conditii, tinandu-se cont

  de

  gradul de acoperire al sarcinilor de plan cu resursele materialeexistentein stoc;e. desfasurarea unei ample actiuni de informare a potentialilor clienti

  de pepiata asupra resurselor materiale si produselor disponibile pentruvanzare, folosind in acest sens toate mijloacele posibile care se justifica

  economic.

  68. Elaborarea planului strategic si a programelor de desfacere a produselorpe canalele

  prevazute sau pe destinatari vizeaza urmatoarele activitati (actiuni):a. informarea larga a potentialilor utilizatori asupra produselor si

  serviciilorcare se pot oferi pentru comercializare directa sau prin intermediari;b. studiul pietei in vederea identificarii cererilor dimensional-structurale

  aleviitorilor cumparatori-utilizatori;c. evaluarea previziunilor in vanzari;d. intocmirea portofoliului de comenzi si incheierea de contracte

  economice;e. expedierea produselor pe canalele de distributie stabilite.

  69. Cheltuielile de stocare, cuprind cheltuielile efectuate cu:Identificati formularea care contine raspunsul corect cu privire la ce cuprindcheltuielile de stocare.

  a. transportul intern, manipularea, depozitarea propriu-zisa,conservarea, paza,

  evidenta, sau eventuale deteriorari; imobilizarea fondurilor financiare;

  23

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  24/33

  b. stationarea resurselor materiale in stoc; primirea-receptia;transportul

  intern, manipularea, depozitarea propriu-zisa, conservarea,paza, evidenta, sau

  eventuale deteriorari; imobilizarea fondurilor financiare;

  c. stationarea resurselor materiale in stoc; primirea-receptia;imobilizareafondurilor financiare;d. stationarea resurselor materiale in stoc; primirea-receptia;

  transportulintern, manipularea, depozitarea propriu-zisa, conservarea, paza,

  evidenta, saueventuale deteriorari;e. stationarea resurselor materiale in stoc; transportul intern,

  manipularea,depozitarea propriu-zisa, conservarea, paza, evidenta, sau eventuale

  deteriorari.

  70.In activitatea de desfacere a produselor firma poate adopta urmatoareletipuri de strategii:

  a. strategii in investigarea pietei;b. strategii interstitiale;c. strategii in domeniul produsului;d. strategii in domeniul publicitatii si promovarii vanzarilor;e. strategii in domeniul distributiei.

  71. Efortul direct de stocare este constituit din cheltuielile legate de

  mentinerea stocului demateriale bine determinate si localizate in spatiu pentru a le conservaproprietatile fizicomecanicesi chimice, integritatea, a le depozita, administra, manipula si elibera din stocinraport de cerinte. Indicati in formularile de mai jos afirmatia care nu aretangenta cu marimeaefortului direct de stocare:

  a. cheltuieli cu salariile muncitorilor si personalului administrativ caredeservesc depozitele, inclusiv cotele pentru asigurari sociale aferente;b. cheltuieli pentru energie electrica, combustibili, carburanti, abur,

  destinatedesfasurarii proceselor tehnologice de manipulare - depozitare -

  conservare;c. cheltuieli cu amortismentele mijloacelor fixe, respectiv pentru

  constructii, utilaje,mecanisme si alte mijloace de inventar ale depozitelor;d. cheltuielile ocazionate de formarea si detinerea stocurilor;

  24

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  25/33

  e. cheltuieli pentru intretinerea si repararea instalatiilor siechipamentelor.

  72. In activitatea economica s-au sedimentat si conturat urmatoarele strategiide tip

  antreprenorial care au condus la realizarea succesului economic:Identificati formularea ce nu reprezinta tip de strategie de desfacere indomeniulproduselorde tip antreprenorial.

  a. utilizarea tuturor resurselor de care dispune firma sau antreprenorul;b. stabilirea tintei acolo unde nu exista nimic;c. descoperirea si ocuparea unei brese ecologice;d. crearea unui climat favorabil cumpararii;e. schimbarea caracteristicilor economice ale unui produs, ale unei

  piete dedesfacere sau ale unui domeniu.

  73. Stocurile peste necesar sau suprastocarea reprezinta acumulari deresurse materialecare depasesc nevoile firmei pentru perioada respectiva; aceasta situatie sedatoreaza unorcauze obiective. Precizati care este formularea din textele de mai jos ce nucontine acestecauze:

  a. folosirea resurselor materiale respective, devenitedisponibile, chiar in

  cadrul firmei, dar pe alte destinatii de consum decat cele

  initiale si daca se justificaeconomic;b. specificarea si comandarea materialelor in formate, dimensiuni,

  compozitii, calitatidiferite de cele reale, necesare in procesul de productie;c. livrarea de catre furnizori a unor materiale in sortotipodimensiuni

  diferite de celeprevazute in comenzile primite de la beneficiari si in contractele

  economiceincheiate cu acestia;d. modificarea pe parcursul anului a structurii productiei, fara

  adaptareacorespunzatoare a planului de aprovizionare;e. livrarea de catre furnizori a materialelor in neconcordanta cu

  termenele stabiliteprin contracte sau expedierea unor loturi mai mari decat cele care au

  stat la bazadimensionarii stocurilor.

  74. Sfera de cuprindere a serviciilor se poate materializa in:

  25

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  26/33

  Identificati formularea ce nu reprezinta sfera de cuprindere a serviciilor.a. servicii care contribuie la conceperea si fabricatia unor produse;b. serviciile care inlesnesc comercializarea produselor;c. asistenta in domeniul organizarii si conducerii productiei;d. modalitatile practicate de producator-furnizor pentru

  desfacerea produselorsale.e. asistenta in domeniul organizarii si conducerii activitatii de

  desfacere;

  75. Precizati care este formularea din textele de mai jos ce nu contine unadintre metodelede calcul a stocurilor de productie.

  a. metoda calculului direct;b. metoda minim-maxim;c. metoda calculului indirect;

  d. metode ce iau in calcul cheltuielile antrenate de procesele deaprovizionarestocare;e. metoda statistica.

  76. Identificati in cadrul variantelor de mai jos textele care nu se refera lafunctiileserviciilor.

  a. de inlesnire a comercializarii produselor;b. de sporire a volumului si eficientei vanzarilor;c. de imbunatatire a calitatii ofertei;d. de retroinformare;

  e. de stabilizare si permanentizare a relatiilor cu partenerii.

  77. Precizati care este formularea din textele de mai jos ce contine unul dintreelementelede care depinde pragul de comanda-reaprovizionare.

  a. durata de reaprovizionare;b. durata de alimentare a sectiilor consumatoare;c. durata de emitere a comenzii de reaprovizionare;d. durata de pastrare a resurselor in stocuri in depozite si magazii;e. durata de fabricatie a produselor.

  78. Precizati care din variantele de text de mai jos se refera la principaliiindicatorispecifici ce definesc continutul planului si programelor de desfacere sunt:

  a. stocul preliminat de produse finite la inceputul perioadei de gestiune;stocul

  preliminat de produse finite la sfarsitul perioadei de gestiune; stocul desiguranta;b. volumul desfacerilor; stocul preliminat de produse finite la sfarsitul

  26

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  27/33

  perioadei de gestiune;c. volumul desfacerilor; stocul de conjunctura; stocul preliminat de

  produsefinite la sfarsitul perioadei de gestiune;d. volumul desfacerilor; stocul preliminat de produse finite la inceputul

  perioadei de gestiune;e. volumul desfacerilor; stocul preliminat de produse finite lainceputul

  perioadei de gestiune; stocul de produse finite destinatedesfacerii la

  sfarsitul perioadei de gestiune.

  79. Precizati care dintre formularile de mai jos reprezinta metode de calcul astocului de siguranta.

  a. metoda IMPACT;b. metoda calculului indirect;

  c. metoda devierii medii;d. metoda abaterii mediei patratice;e. metoda bazata pe timpul de reaprovizionare.

  80. Pe timpul cat produsele finite se gasesc in stocul de desfacere acesteatrebuie sasuporte o serie de operatii precum:Identificati operatiile care nu se incadreaza la acest moment.

  a. primirea si receptia produselor finite sosite de la sectiile defabricatie;

  b. inregistrarea in evidenta si incarcarea gestiunii;

  c. se face egalitatea dintre stocul previzionat si stocul realapreciindu-se cu o

  valoare probabila;d. sortarea produselor finite;e. asamblarea, compunerea, efectuarea unor operatiuni de mon-taj;

  81. Viteza de rotatie arata in ce masura fondurile materiale circula mairepede, parcurgand intr-untimp cat mai scurt fazele circuitului economic; orice stationare de lungadurata a acestorfonduri conduce la realizarea unei productii materiale mai mici. Se cunosc

  datele de mai jos:- stocul mediu de productie in expresie valorica este de 625;- necesarul de consum exprimat valoric este de 5000;- numarul de zile din an este de 360.Aplicand formula vitezei de rotatie a stocurilor identificati varianta corecta deraspunsdin formularile de mai jos.

  a. 25;

  27

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  28/33

  b. 35;c. 45;d. 15;e. 30.

  82. Etapele pe care le parcurge un produs in decursul existentei sale sunt, ingeneral,urmatoarele:Precizati care dintre texte nu se constituie in etapa parcursa de catreproduse indecursul existentei lor.

  a. nasterea produsului;b. cresterea vanzarilor;c. orientarea catre produse noi;d. maturitatea;e. declinul.

  83. Codificarea materialelor, pieselor de schimb, a altor repere este actiuneaprin care,folosind un anumit sistem de indexare, se atribuie fiecarui articol un simbol inscopulsubstituirii denumirii acestuia. Precizati care din textele de mai jos continsistemele deindexare uzitate in nomenclatorul de materiale si echipamente tehnice:

  a. sistemul zecimal;b. sistemul milenar;c. sistemul centisimal;

  d. sistemul alfa - numeric si numeric;e. sistemul combinat.

  84. Cauzele care pot conduce la incetinirea ritmului de crestere a vanzarilor sidedezvoltare a produsului lansat sunt urmatoarele:Precizati care dintre texte nu se constituie in cauze ale incetinirii ritmului decrestere avanzarilor si de dezvoltare a produsului.

  a. produsul nu raspunde din punct de vedere calitativ cerintelorcumparatorilor;

  b. a considera produsul patruns pe piata ca vechi, din care cauza vatrebui ca,

  odata ce perioada de crestere s-a terminat, sa se orienteze catre alteproduse noi;c. piata nu este prospectata corespunzator ceea ce conduce la o

  saturaretimpurie a ei, la lipsa de cerere, la restrangerea zonelor de consum;

  28

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  29/33

  d. reclama, publicitate, prezentare slabe, ce nu sustin insuficienta masura

  ritmul asteptat al vanzarilor;e. aparitia unui produs similar imbunatatit, sau a unui produs cu totul

  nou care

  cuprinde in gama utilizarilor lui si utilizarile produsului lansat anteriorpe piata.

  85.Nomenclatorul de resurse materiale si echipamente trebuie sa raspundaunor cerinte.Identificati in textele de mai jos formularea ce nu reprezinta cerinta.

  a. sa cuprinda toate articolele de care are nevoie firma, pe toatesubsistemele

  componente, pe intreaga perioada de gestiune;b. sa prevada pozitii de rezerva pentru includerea ulterioara in cadrul

  acestuia

  a noi articole neprevazute sau neidentificate initial;c. sa asigure o ordonare stricta a materiilor prime simaterialelor;

  d. sa cuprinda fiecare articol distinct la o singura pozitie si sa iicorespunda un

  singur numar de cod;e. sa fie completat la zi.

  86. Precizati care dintre textele de mai jos nu reprezinta functie pe care oindeplinescmarcile:

  a. indica originea produsului;b. garanteaza calitatea produsului;c. tendinta de a crea o varietate de presiuni;d. stimuleaza solicitarea si cumpararea produsului;e. contribuie la desfasurarea unei concurente loiale deoarece inlaturaposibilitatea de a confunda un produs fabricat de o firma cu acelasiprodus facut de alta firma.

  87. Procesul de elaborare a planului si a programelor de aprovizionaremateriala are labaza o serie de elemente pe care le prezentam in continuare.

  a. asigurarea unei stricte corelari intre necesitatile de consum cupotentialul pe

  structura de resurse materiale care pot fi asigurate, in scopulindeplinirii

  obiectivelor de ansamblu ale activitatii firmei;b. modificarile de ordin tehnic, tehnologic si organizatoric ce au loc in

  cadrulfirmelor;

  29

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  30/33

  c. imbunatatirea structurii materiale;d. determinarea necesarului de resurse materiale, materii

  prime si energeticedestinate realizarii activitatii de baza a firmei, respectiv

  fabricatiei de

  produse, executarii de lucrari sau de prestatii de servicii,denumitgeneric necesar de consum;e. tendintele si mutatiile ce se inregistreaza pe piata interna si externa

  dematerii prime.

  88. Precizati care dintre textele de mai jos nu reprezinta functie pe care oindeplinescmarcile:

  a. indica originea produsului;

  b. garanteaza calitatea produsului;c. tendinta de a crea o varietate de presiuni;d. stimuleaza solicitarea si cumpararea produsului;e. contribuie la desfasurarea unei concurente loiale deoarece inlaturaposibilitatea de a confunda un produs fabricat de o firma cu acelasiprodus facut de alta firma.

  89. Precizati care din textele de mai jos nu se incadreaza la activitateaoperativa dedesfacere a produselor:a. organizarea minutioasa a operatiunilor de pregatire a produselor pentru

  livrare;b. formarea loturilor complete si complexe, unitare pentru livrare;c. intocmirea documentelor de expeditie;d. pregatirea pietei cu privire la aparitia unor noi produse;e. derularea propriu-zisa a actiunii.

  90. Strategiile in cadrul procesului de aprovizionare cu resurse materiale au inatentie oserie de obiective. Care dintre variantele din textul de mai jos nu reprezintaobiective alestrategiei in aprovizionarea materiala:

  a. stabilirea pe structura a necesitatilor reale de resurse materialepentru consum;

  b. implementarea unui sistem informational simplu,cuprinzator, operativ, care sa

  permita evidentierea in timp util a starii proceselor deaprovizionare-stocare si

  consum al resurselor materiale;

  30

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  31/33

  c. mentinerea ritmului aprovizionarilor programate, a dinamiciistocurilor efective in

  limitele maxime si minime estimate, a consumurilor in limitele normated. mentinerea ritmului aprovizionarilor programate, a dinamicii

  stocurilor efective in

  limitele maxime si minime estimate, a consumurilor in limitelenormate;e. formarea unor stocuri minim necesare, care sa asigure acoperirea

  ritmica, completasi complexa a cererilor pentru consum in conditiile antrenarii unor

  costuri minimede achizitionare, aducere si depozitare a resurselor materiale.

  91.Precizati care din textele de mai jos nu reprezint obiectiv al analizei gradului dendeplinire a planului de desfacere:

  92. Identificati in textele de mai jos varianta care nu reprezinta modalitati derealizare astrategiei de aprovizionare:

  a. identificarea necesitatilor de consum pentru toate destinatiile deutilizare a

  resurselor materiale si evaluarea lor folosind metode si modeleadecvate;

  b. mentinerea ritmului aprovizionarilor programate, a dinamiciistocurilor efective in limitele maxime si minime estimate, aconsumurilor in limitele normate;c. alegerea anticipata a resurselor materiale oferite de piata, folosind o

  paleta

  extinsa de criterii de selectie;d. aplicarea, cu prioritate, in dimensionarea stocurilor a unor modelecare asaza

  nivelul acestora pe criterii economice;e. folosirea in urmarirea si controlul dinamicii stocurilor efective a unor

  metode sitehnici eficiente si de utilitate practica.

  31

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  32/33

  93. Identificati n cadrul textelor de mai jos formularea care nu reprezint etap de parcursn organizarea si concretizarea relatiilor comerciale de desfacere:

  94. Factorii care influenteaza strategiile in cumpararea de resurse materialepot fiurmatorii:Identificati formularea care nu se constituie in factori ce influenteazastrategiile inaprovizionare.

  a. disponibilitatile de pe piata de cumparare;b. numarul de furnizori;c. varietatea produselor;d. intelegerile intre furnizori;e. costurile de intrare pe piata de cumparare.

  95. Acordul de parteneriat trebuie s rezolve urmtoarele probleme principale:Identificati n cadrul variantelor de mai sus textul care nu se refer la ce problemetrebuie s rezolve acordul de parteneriat.

  96. Pozitia firmei in cadrul pietei, in calitate de producator-furnizor necesitaevidentiereaunor caracteristici speciale ale acesteia. Caracterizarea furnizorilor se poateface dupa cumurmeaza:Identificati formularea care nu se constituie in criterii de caracterizarea afurnizorilor.

  a. ca producatori;

  32

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Mg.aprov.si Desfacerii

  33/33

  b. prin resursele oferite;c. prin facilitatile oferite consumatorilor;d. prin calitatea managementului;e. prin sistemul de preturi.

  97. Identificati n cadrul textelor de mai jos formularea ce nu se refer la factorii de evolutie acontextului stimulator al practicilor subfurnizoratului:

  98. Identificati in textele de mai jos varianta care nu se constituie in criteriuobiectiv de aprecierea furnizorilor reali:

  a. modul de derulare a livrarilor anterioare;b. modul de respectare a conditiilor referitoare la cantitatea

  comandata, cantitatealivrata efectiv, sortimentatia prevazuta, calitatea solicitata;c. preocuparea pentru a-si face cunoscute conditiile de livrare;d. modul in care se procedeaza in cazul materialelor si produselor

  respinse la receptiacalitativa si cantitativa;e. informarea clientilor despre modernizarile pe care le are in vedere

  furnizorul sauprodusele noi prevazute pentru fabricatie.

  99. Identificati n cadrul formulrilor de mai jos textul care nu se constituie n criteriu declasificare a contractelor economice.

  100. Identificati n textele de mai jos care dintre variante nu contine factori favorizanti ai relatiilorcontractuale :