Download - Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

Transcript
Page 1: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 1/51

DEREGLĂRILE CIRCULAŢIEI SANGUINEREGIONALE

I. Hiperemia arterialăII. Hiperemia venoasăIII. Iscemia

I!. Em"olia!. Sta#a!I. $rom"o#a

Page 2: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 2/51

I. HI%ERE&IA AR$ERIALĂ

Hiperemia arterială ' (mplerea e)cesivă a or*an(l(i c( s+n*e arterial ,n re#(ltat(la-l()(l(i sporit e s+n*e prin arteriolele ilatatec( mărirea per-(#iei .

•   Arteriolele / ilatate0 •   A-l()(l san*(in / cresc(t0 •   %er-(#ia or*an(l(i ' cresc(tă

Page 3: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 3/51

CAU1ELE HI%ERE&IEI AR$ERIALE

• 2actorii e)o*eni /mecanici 3tra(mă mecanică4 ipo"aria locală54-i#ici  3temperat(ra ,naltă54cimici 3alcool54

  "iolo*ici 3to)ine "acteriene sa( para#itare54 psio*eni0

• 2actorii eno*eni /

meiatori 3acetilcolina4 istamina50meta"oli6ii 3aeno#ina4 aci(l lactic4 CO75prosta*laninele4 8inine. 

Page 4: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 4/51

Clasi-icarea iperemiei arteriale9

• Hiperemia arterială fiziologică / caracteraaptativ4 protectiv sa( compensator

• Hiperemia arterială patologică /-i#iolo*ic neaecvată 3e e).4 la tra(ma

nervilor vasoconstrictori5. 

Page 5: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 5/51

%ato*enia iperemiei arteriale /

ilatarea arteriolelor9  ne(ro*enă4

(morală4meta"olică

Page 6: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 6/51

Clasi-icarea pato*enetică a iperemiilorarteriale

Hiperemia arterială neurotonică ' ilatareaarteriolelor c( inerva6ie parasimpatică 3or*anele*enitale5.

• Hiperemia arterială neuroparalitică ' ilatarea

arteriolelor la le#ărea *an*lionilor simpatici4 a-i"relor post*an*lionare simpatice.• Hiperemia arterială neuromioparalitică / ilatarea

arteriolelor la ep(i#area re#ervelor e

catecolamine.• Hiperemia arterială umorală / ilatarea arteriolelor

la ac6i(nea s("stan6elor "iolo*ic activevasoilatatoare in s+n*e

3istamina4 aeno#ina4 prosta*lanine4 8inine5.

Page 7: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 7/51

• Hiperemia arterială metabolică ' ilatareaarteriolelor la ac6i(nea meta"oli6ilor

3CO74 H: 4 aci(l(i lactic4 aeno#inei5• Hiperema arterială reactivă ' ilatarea

arteriolelor ,n 6es(t(rile iscemiate la

resta"ilirea circ(la6iei san*(ine3ac6i(nea meta"oli6ilor5. 

• Hiperemia arterială funcţională ' ilatarea

arteriolelor or*anelor c( -(nc6ie intensă3ac6i(ni meta"olice ;i (morale5.

Page 8: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 8/51

&ani-estările iperemiei arteriale  A. Manifestările emoinamice ;i lim-oinamice9

  ilatarea arteriolelor0  cre;terea vol(m(l(i e s+n*e arterial ,n or*an0  cre;terea presi(nii irostatice 

 ,n capilare ;i ven(le0  cre;terea n(măr(l(i e vase -(nc6ionale0  cre;terea vite#ei lineare ;i vol(metrice a

torent(l(i san*(in 3iperper-(#ie5 0  cre;terea vite#ei -iltra6iei ;i mic;orarea

resor"6iei transcapilare ' mărirea vol(m(l(ilici(l(i intersti6ial 3t(r*or pron(n6at50 

intensi-icarea lim-o*ene#ei ;i lim-ocirc(latiei. 

Page 9: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 9/51

<. &ani-estările meta"olice9

  mărirea aport(l(i e o)i*en ;i s("stan6e n(tritive0  evac(area completă a e;e(rilor meta"olice 0mic;orarea i-eren6ei arterio'venoase 

a o)i*en(l(i 3=arteriali#area> s+n*el(i venos50  intensi-icarea proceselor meta"olice o)iative ;i

ener*o*ene#ei 3la necesitate?50mărirea poten6ial(l(i ener*etic ;i -(nc6ional al

or*an(l(i0  cre;terea reactivită6ii ;i re#isten6ei 6es(t(rilor

iperemiate la ac6i(ni nocive.

Page 10: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 10/51

C. &ani-estările e)terioare

• eritem i-(#0

• cre;terea temperat(rii locale0

• cre;terea t(r*or(l(i tis(lar0

• p(lsa6ia or*an(l(i

Page 11: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 11/51

Consecin6ele iperemiei arteriale9• -avora"ile ' asi*(ră coni6iile optime

pentr( intensi-icarea -(nc6iei or*an(l(isănătos0asi*(ră reac6iile -i#iolo*ice ,n

or*an(l a-ectat0

ne-avora"ile ' r(perea peretel(i vasc(larc( emora*ie

Page 12: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 12/51

II. HI%ERE&IA !ENOASĂ• Hiperemia venoasă ' (mplerea e)cesivă a

or*an(l(i c( s+n*e venos ,n re#(ltat(lre-l()(l(i i-icil  prin vene c( mic;orareaper-(#iei.

  Arteriolele / nemoi-icate0  !enele / l(men(l re(s  %er-(#ia or*an(l(i ' scă#(tă

Page 13: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 13/51

Ca(#ele iperemiei venoase• Dimin(area -(nc6iei e pompă 

a ventricol(l(i rept @ st+n*0•  mic;orarea -or6ei e aspira6ie 

a c(tiei toracice0•  ,n*(starea l(men(l(i venos prin

compresie4

o"t(rare 4o"literare.

Page 14: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 14/51

%ato*enia iperemiei venoase• 2actor(l pato*enetic principal 

al iperemiei venoase9

re(cerea re-l()(l(i venos ;iipoper-(#ia or*an(l(i.

Page 15: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 15/51

&ani-estărle iperemiei venoase9  A. &ani-estările emoinamice ;i lim-oinamice9 diminuarea refluxului  sanguin e la or*an0acumularea excesivă a sângelui   venos

  ,n capilare ;i ven(le0cre;terea presi(nii irostatice 

 ,n capilare ;i ven(le 0intensificarea procesului de filtraţie şi micşorarea

rezorbţiei transcapilare 0ac(m(larea ,n e)ces a lici(l(i intersti6ial /

eem0diminuarea refluxului limfei 0

micşorarea afluxului  arterial 0

Page 16: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 16/51

  <. &ani-estările meta"olice9tulburarea schimbului capilaro-interstiţial  

de substanţe0diminuarea aport(l(i

e o)i*en ;i s("stan6e n(tritive 

diminuarea proceselor  metabolice oxidative şi a energogenezei

intensificarea proceselor  catabolice anaerobe c(

ac(m(larea meta"oli6ilor  intermeiari aci#i /acidoza metabolică

Page 17: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 17/51

  C. &ani-estările e)terne9

cianoza  re*i(nii iperemiate0

tumefierea or*an(l(i

micşorarea temperaturii  locale0

hemoragii   intratisulare.

Page 18: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 18/51

Consecin6ele iperemiei venoase9

• diminuarea funcţiei  or*an(l(i• re(cerea capacită6ilor  aaptative4

compensatoare4 protective ;i reparative0• leziuni celulare ipo)ice4 ipon(tritive4

ipoener*etice ;i aciotice0•

 necroza0• atrofia

• sclerozarea .

Page 19: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 19/51

III. ISCHE&IA

  Iscemia / imin(area sa( sistareaa-l()(l(i e s+n*e arterial c(ipoper-(#ia or*an(l(i.

Arteriolele / l(men(l ,n*(stat0  %er-(#ia or*an(l(i ' scă#(tă

Page 20: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 20/51

CAU1ELE ISCHE&IEI

• 2actorii ce ,n*(stea#ă l(men(l artereia-erente9 compresie4

spasm4o"t(rare4o"literare

Page 21: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 21/51

%ato*enia iscemiei

• !eri*a pato*enetică principală aiscemiei /

mic;orarea l(men(l(i arterei a-erente0 

mic;orarea a-l()(l(i arterial. 

Page 22: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 22/51

Clasi-icarea pato*enetică aiscemiei9

• neurogenă !angiospastică" -hiper ton(s(l SN simpatic

3vasele c( 'arenoreceptori50• obturativă !  trom"4 em"ol50• compresională ! t(moare50• obliterantă  3t(me-ierea4 in-lama6ia4

sclero#area4 ateromato#a vas(l(i50• redistribuitivă # mic;orarea per-(#iei

or*an(l(i ,n re#(ltat(l s(pra(mplerii

c( s+n*e a altor or*ane

Page 23: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 23/51

&ani-estările iscemiei

  A. &ani-estări emoinamice9• micşorarea volumului de sânge $n organ şi

 presiunii hidrostatice

a sângelui $n vasele organului 0 • micşorarea vitezei volumetrice a circulaţiei

sanguine - hipoperfuzie0

• reducerea reţelei vasculare ca re#(ltat aleple6iei e s+n*e0

• micşorarea filtraţiei   transcapilare0•

diminuarea limfogenezei

Page 24: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 24/51

  <. &ani-estările meta"olice9• mic;orarea aport(l(i e o)i*en ;i

s("stan6e n(tritive3hipoxia% hiponutriţia50

• re(cerea ener*o*ene#ei o)iative

3hipoenergogeneza50• intensi-icarea ener*o*ene#ei *licolitice 

c( ac(m(larea e meta"oli6iintermeiari 3acidoza metabolică50

Page 25: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 25/51

  C. &ani-estările e)terioare9•  paloarea  6es(t(l(i iscemiat0

• micşorarea temperaturii  locale0

• micşorarea $n volum a or*an(l(i0

durere locală şi parestezii .

Page 26: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 26/51

Consecin6ele iscemiei ' epin ecirc(la6ia colaterală ,n or*an9

• &olaterale absolut suficiente # l(men(lcolateralelor ,n s(mă este e*al c(l(men(l vas(l(i ma*istral

3mem"rele s(perioare4 in-erioare50•  relativ suficiente # l(men(l colateralelor ,n

s(mă este mai mic ec+t l(men(l vas(l(i

o"t(rat 3plăm+nii4 -icat4 intestine50• absolut insuficiente # circ(la6ia colaterală se

reali#ea#ă prin capilare 3miocar4 creier4

rinici5. 

Page 27: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 27/51

Consecin6ele iscemiei9

  a5le#i(ni cel(lare0

"5 istro-ii cel(lare0

c5 necro#a0

5 in-lama6ia0

e5 sclero#area

 

Page 28: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 28/51

I!. E&<OLIA

 Em"olia '  pre#en6a ;i veic(larea prin vasele san*(inea partic(lelor străine.

• Etiolo*ia9 embolia exogenă -   aeriană4gazoasă%

microbiană% parazitară%  cu corpi străini

embolia endogenă -   cu tromb%  tisulară%  lipidică%  celulară%  cu lichid amniotic%  ateromatoasă. 

Page 29: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 29/51

E&<OLIA EBOGENĂ• 'mbolia aeriană # obturarea vaselor cu 

  aer  atmos-eric9  tra(mati#area venelor mari c( presi(ne ne*ativă3(*(lară4 s("clavic(lară4 sin(s(rilor venoase ale crani(l(i5

embolia aeriană iatrogenă /inec6ii intraarteriale4

trans-(#ii e s+n*e4 investi*a6ii an*io*ra-ice.

• 'mbolia microbiană ' obturarea vaselor cu microor*anismein -ocar(l in-lamator

• 'mbolia parazitară # obturarea vaselor cu par#i6i

• 'mbolia gazoasă -  o"t(rarea vaselor c( "(le e*a#e 3o)i*en4 a#ot5

Page 30: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 30/51

E&<OLIA ENDOGENĂ

• 'mbolia cu tromb ' o"t(rarea vas(l(i c( trom" ce

s'a r(pt e la loc(l e -ormare. • 'mbolia tisulară ' o"t(rarea vas(l(i c( -a*mente

e or*an tra(mat 3m(;ci4 ence-al4 -icat5. • 'mbolia lipidică -  o"t(rarea vas(l(i c( picăt(ri e

lipie eno*ene 3mă(va *al"enă a oaselor5

• 'mbolia celulară ' o"t(rarea vas(l(i c( cel(leprovenite in t(mori

Page 31: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 31/51

• 'mbolia cu lichid amniotic # pătr(nerea ,ncirc(la6ia maternală a lici(l(i amniotic c(

partic(le s(spenate3la eta;area precoce a placentei5.

• 'mbolia cu mase ateromatoase # in plăc(6ele ateromatoase

Page 32: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 32/51

Consecin6ele em"oliei

• iscemia

metasta#area proces(l(i in-ec6ios

• metasta#area t(morii.

Page 33: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 33/51

!. S$A1A

  Sta#a - sistarea circ(la6iei san*(ine la nivel

microcirc(lator.  Etiolo*ie ;i pato*enie 

• factorii ischemianţi-   provaocă sta#a iscemică 

prin mic;orarea a-l()(l(i arterial• factori care stopea#ă refluxul venos e la or*an /

provacă sta#a venoasă

-actori care măresc rezistenţa capilară / stază capilară ! e)ico#a 6es(t(l(i4 enoto)inele "acteriene54

• -actorii ce eteriorea#ă reolo*ia s+n*el(i03esiratare4 ;oc(l4 colaps(l5. 

Page 34: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 34/51

  &ani-estările stas#ei9 

• mic;orarea temperat(rii locale• ciano#a0• microemora*ii

  &onsecinţele stazei(•   le#i(ni cel(lare4•   istro-ii4•

  necro"io#ă ;i necro#ă4•   atro-ie4•   in-lama6ie4•   sclero#are.

Page 35: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 35/51

!I. DEREGLĂRILE SCHI&<ULUICA%ILARO'IN$ERS$IŢIAL

• 2ORŢELE SCHI&<ULUI CA%ILARO'IN$ERS$IŢIAL9

' presi(nea irostatică intracapilară0' presi(nea irostatică intersti6ială0

' presi(nea oncotică intracapilară0- presi(nea oncotică intersti6ială0- electroli6ii asocia6i la str(ct(rile 6es(t(l(i

intersti6ial 3ionii Na4 H52actor important al scim"(l(i capilaro'

intersti6ial /

permea"ilitatea peretel(i capilar 0

Page 36: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 36/51

SCHI&<UL DE LICHID CA%ILARO'IN$ERS$IŢIAL

• %AR$EA AR$ERIALĂ A CA%ILARULUI9: % ir. capilară ' mm H*: % ir. Intersti6ială ' F mm H*

  : % oncot. intersti6ială ' mm H*  ' % oncot. capilară ' 7 mm H*  '''''''''''''''''''  : mm H*  2IL$RAŢIA

• %AR$EA !ENOASĂ A CA%ILARULUI9 : % ir capilară ' mm H*

: % ir. Intersti6ială ' F mm H*  : % oncot. intersti6ială ' mm H*  ' % oncot. capilară ' 7 mm H*  '''''''''''''''''''''''  'J mm H*

RE1OR<ŢIA 

Page 37: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 37/51

HO&EOS$A1IA LICHIDULUI IN$ERS$IŢIAL

!ol(m(l lici(l(i intersti6ial K constant 

!ol(m(l lici(l(i intersti6ial K  ! -iltrat(l(i / 3! re#or"6iei : ! lim-ei5

Page 38: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 38/51

DISHO&EOS$A1IA LICHIDULUI IN$ERS$IŢIAL

• Desiratarea intersti6ială9

  -iltra6iei  rea"sor"6iei

• Hiperiratarea intersti6ială / eem9  -iltra6ia

  rea"sor"6ia  lim-ocirc(la6ia

EDE&L

Page 39: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 39/51

EDE&L• Eem /e)ces(l e lici ,n spa6iile

intercel(lare sa( cavită6ile seroase.Etiolo*ia eemelor9• -actorii ce măresc presi(nea irostatică a

s+n*el(i ,n capilare / iperemia venoasă ;i

sta#a0• -actorii ce mic;orea#ă concentra6ia proteinelor  ;i

presi(nea oncotică a plasmei san*(ine0• -actorii ce măresc permea"ilitatea peretel(i

capilar pentr( proteine0• -actorii ce cresc concentra6ia proteinelor  ;i

electroli6ilor ,n lici(l intersti6ial0• -actorii ce ,mpieică re-l()(l lim-ei.

Page 40: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 40/51

%ato*enia eemelor •  Clasi-icarea pato*enetică9 

A. EDE&E &ONO%A$OGENE$ICE9  . eeme con*estionale 3irostatice5

  7. eeme ipooncotice

  . eeme iperosmolare

  M. eeme mem"rano*ene

  F. eeme lim-o*ene

Page 41: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 41/51

. EDE&E CONGES$IONALE

&auze(

insuficienţa cardiacă dreaptă)stângă%  restricţii pulmonare%  compresia% obturarea% obliterarea venelor% *eriga patogenetică principală(

hiperemia venoasă #creşterea presiunii sângelui $n capilare #

excesul filtraţiei

'fectul final  - edem 

Page 42: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 42/51

7. EDE&E HI%OONCO$OICE&auze(

inaniţia proteică%

 proteinuria%

insuficienţa hepatică

*eriga patogenetică principală(

Hipoalbuminemia #

hipoonchia #excesul filtraţiei  

'fectul final  - edem

Page 43: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 43/51

. EDE&E HI%EROS&O$ICE&auze(

hiperaldosteronismul primar   insuficienţa circulatorie%insuficienţa hepatică%

  boala hipertensivă

*eriga patogenetică principală(creşte reninemia #

creşte angiotensina ++ #hiperaldosteronism #

hipernatriemia #exces de natriu $n interstiţiu #

excesul filtraţiei  

'fectul final  - edem

Page 44: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 44/51

M. EDE&E &E&<RANOGENE&auze(

inflamaţia%

reac6ii aler*ice4  acio#a tis(lară4  s("stan6e to)ice 3amoniac4 -os*en5

*eriga patogenetică principală(

aminele biogene !histamina"% mediatorii proinflamatori!bradi,inina"% ionii de hidrogen  -

c re;te permea"ilitatea peretel(i capilar 'transva#area proteinelor plasmatice /

iperoncia intersti6ială 'excesul filtraţiei

'fectul final  - edem

Page 45: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 45/51

F. EDE&E LI&2OGENE

&auze(

compresia%obturarea%obliterarea vaselor limfatice%

  blocul ganglionilor limfatici 

*eriga patogenetică principală(blocul limfocirculaţiei #

acumularea $n exces a filtratului 'excesul relativ al filtraţiei

'fectul final  - edem

O OG C

Page 46: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 46/51

<. EDE&ELE %OLI%A$OGENE$ICE

. Eeme cariace

7. Eeme renale9 ne-ritice ;i ne-rotice

. Eeme epatice

M. Eeme in-lamatoare 3aler*ice5

Page 47: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 47/51

. EDE&ELE CARDIACE

a5ins(-icien6a cariacă / cre;terea presi(nii venoase 'intensi-icarea -iltrării

;i imin(area re#or"6iei' eem "5re(cerea e"it(l(i san*(in renal /

activarea sistem(l(i renină'an*ioten#ină 'secre6ia e alosteron /

ipernatriemia ;i iperosmia intersti6ială'eem0 

c5 sta#a venoasă ,n -icat /iperalosteronism '

iperosmia lici(l(i intersti6ial ' eem0  5 sta#a venoasă ,n -icat ' ipoal"(minemia /

ipooncia ' eem

Page 48: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 48/51

7. EDE&ELE RENALE NE2RO$ICE• A-ec6i(ni *lomer(lare /

-iltra6ia a"(nentă e proteine /istro-ia t("ilor renali /

ere*larea rea"sor"6iei proteinelor/protein(ria /

ipoproteinemia /ipooncia /

eem

Page 49: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 49/51

. EDE&ELE RENALE NE2RI$ICE a5in-lama6ia *lomer(l(l(i renal /

  ipoper-(#ia *lomer(l(l(i /activarea sistem(l(i renină /

an*iotensină'alosteron /re6inerea soi(l(i /

iperosmie intersti6ială /eem0

"5 in-lama6ia *lomer(l(l(i renal / ipoper-(#ia

*lomer(l(l(i / imin(area -iltra6iei *lomer(lare 'ipervolemia / eem0c5 in-lama6ia *lomer(l(l(i renal /activarea

8alicreinei plasmatice / sinte#a 8ininelor '=capilarită *enerali#ată> /

cre;terea permea"ilită6ii vasc(lare / eem.

Page 50: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 50/51

M. EDE&ELE HE%A$ICE a5 a-ec6i(ni primare epatice /

cre;terea re#isten6ei emocirc(la6iei epatice '

mic;orarea per-(#iei -icat(l(i /sta*narea s+n*el(i ,n v. porta /

eem 3ascită50"5 a-ec6i(ni primare epatice /imin(area proteinosinte#ei '

ipoproteinemia /

eemc5 a-ec6i(ni primare epatice '/iperalosteronism /

ipernatriemia /

iperosmolaritate intersti6ială ' eem. 

Page 51: Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

7/23/2019 Dereglările Circulaţiei Sanguine Regionale

http://slidepdf.com/reader/full/dereglarile-circulatiei-sanguine-regionale 51/51

  .EDE&UL IN2LA&A$OR 

a5 In-lama6ie ' meiatorii proin-lamatori /

iperpermea"ili#area capilarelor san*(ine '

e)trava#area proteinelor /

iperoncia intersti6i(l(i /eem

"5 In-lama6ie '  meiatorii proin-lamatori /

iperemia venoasă / eem

 c5 In-lama6ie ' cre;terea presi(nii mecanice ,n or*an' compresia vaselor lim-atice / eem