Download - buget 2012/proiect buget 2012.pdf · BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012 JUDETUL: Teleorman Unitatea administrativ-teritoriala: Primaria Scrioastea Formular: 11/01 - mii lei - Cod Trim. I

Transcript
 • BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012

  JUDETUL: TeleormanUnitatea administrativ-teritoriala: Primaria Scrioastea

  Formular: 11/01

  - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)000102 2660.00 2660.00

  VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)4802 709.00 709.00

  I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)0002 2619.00 2619.00

  A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)0003 2564.00 2564.00

  A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod0004 393.00 393.00

  A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA0005

  Impozit pe profit (cod 01.02.01)0102

  Impozit pe profit de la agenti economici010201

  A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA0006 393.00 393.00

  Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)0302 2.00 2.00

  Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici030217

  Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul030218 2.00 2.00

  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)0402 391.00 391.00

  Cote defalcate din impozitul pe venit040201 147.00 147.00

  Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale040204 244.00 244.00

  A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL0007

  Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice0502

  Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital050250

  A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -0602

  Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -060202

  A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)0009 224.00 224.00

  Impozite si taxe pe proprietate (cod0702 224.00 224.00

  Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)070201 53.00 53.00

  Impozit pe cladiri de la persoane fizice07020101 49.00 49.00

  Impozit pe cladiri de la persoane juridice07020102 4.00 4.00

  Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 + 07.02.02.02+07.02.02.03)070202 171.00 171.00

  Impozit pe terenuri de la persoane fizice07020201 35.00 35.00

  Impozit pe terenuri de la persoane juridice07020202 2.00 2.00

  Impozitul pe terenul din extravilan07020203 134.00 134.00

  Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte070203

  Alte impozite si taxe pe proprietate070250

  A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod0010 1945.00 1945.00

  1

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)1102 1910.00 1910.00

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor110201 98.00 98.00

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor110202 1333.00 1333.00

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri110205

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor110206 479.00 479.00

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de110207

  Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)1202

  Taxe hoteliere120207

  Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)1502

  Impozit pe spectacole150201

  Alte taxe pe servicii specifice150250

  Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe1602 35.00 35.00

  Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)160202 34.00 34.00

  Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice16020201 32.00 32.00

  Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice16020202 2.00 2.00

  Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare160203 1.00 1.00

  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe160250

  A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE0011 2.00 2.00

  Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)1802 2.00 2.00

  Alte impozite si taxe180250 2.00 2.00

  C. VENITURI NEFISCALE0012 55.00 55.00

  C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)0013 1.00 1.00

  Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)3002 1.00 1.00

  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor300201

  Venituri din concesiuni si inchirieri300205 1.00 1.00

  Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)300208

  Venituri din dividende de la alti platitori30020802

  Alte venituri din proprietate300250

  Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)3102

  Alte venituri din dobanzi310203

  C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod0014 54.00 54.00

  Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod3302 3.00 3.00

  Venituri din prestari de servicii330208 3.00 3.00

  Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in330210

  Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social330212

  Taxe din activitati cadastrale si agricultura330224

  Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de330227

  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri330228

  Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati330250

  Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)3402 3.00 3.00

  2

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Taxe extrajudiciare de timbru340202 3.00 3.00

  Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise340250

  Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)3502 13.00 13.00

  Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale350201 13.00 13.00

  Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de350202

  Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume350203

  Alte amenzi, penalitati si confiscari350250

  Diverse venituri (cod3602 35.00 35.00

  Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive360201

  Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice360205

  Taxe speciale360206 35.00 35.00

  Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe360207

  Venituri din ajutoare de stat recuperate360211

  Alte venituri360250

  Transferuri voluntare,altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)3702

  Donatii si sponsorizari370201

  Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de370203 -140.00 -140.00

  Varsaminte din sectiunea de functionare370204 140.00 140.00

  Alte transferuri voluntare370250

  II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)0015

  Venituri din valorificarea unor bunuri (cod3902

  Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice390201

  Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului390203

  Venituri din privatizare390204

  Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat390207

  Depozite speciale pentru constructii de locuinte390210

  III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)0016

  Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod4002

  Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si400206

  Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice400207

  Imprumuturi temporare din trezoreria statului400210

  Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare400211

  Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare400213

  Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor400214

  Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate400250

  IV. SUBVENTII (cod 00.18)0017 41.00 41.00

  SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod0018 41.00 41.00

  Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)4202 41.00 41.00

  A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la0019

  Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare420201

  3

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Investitii finantate partial din imprumuturi externe420203

  Aeroporturi de interes local420204

  Planuri si regulamente de urbanism420205

  Strazi care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale420206

  Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD420207

  Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu420209

  Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea42020901

  Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor42020902

  Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate42020903

  Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor420210

  Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit420212

  Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si420213

  Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant420214

  Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare420215

  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea420216

  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea42021601

  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea42021602

  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor42021603

  Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor420217

  Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale420218

  Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale42021801

  Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale42021802

  Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale42021803

  Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului national de420219

  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii420220

  B. Curente (cod0020 41.00 41.00

  Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap420221

  Subventii primite din Fondul de Interventie420228

  Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar420229

  Subvennii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la420232

  Sprijin financiar pentru constituirea familiei420233

  Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,420234 41.00 41.00

  Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta420235

  Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti420236

  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea420237

  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru pentru realizarea420240

  Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii420241

  Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA420242

  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea420244

  Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din420245

  4

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea420246

  Subventii de la alte administratii (cod4302

  Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia430201

  Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale,430204

  Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta430207

  Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare430208

  Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari4502

  Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)450201

  Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45020101

  Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori45020102

  Prefinantare45020103

  Fondul Social European (FSE)450202

  Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45020201

  Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori45020202

  Prefinantare45020203

  Fondul de Coeziune (FC)450203

  Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45020301

  Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori45020302

  Prefinantare45020303

  Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)450204

  Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45020401

  Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori45020402

  Prefinantare45020403

  Fondul European de Pescuit (FEP)450205

  Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45020501

  Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori45020502

  Prefinantare45020503

  Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)450207

  Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45020701

  Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori45020702

  Prefinantare45020703

  Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat450208

  Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45020801

  Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori45020802

  Prefinantare45020803

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013450215

  Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45021501

  Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori45021502

  Prefinantare45021503

  Alte facilitati si instrumente postaderare450216

  5

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45021601

  Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori45021602

  Prefinantare45021603

  Mecanismul financiar SEE450217

  Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45021701

  Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori45021702

  Sume primite in avans45021703

  Programul norvegian pt crestere economica si dezvoltare durabila450218

  Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45021801

  Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori45021802

  Sume primite in avans45021803

  TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)4902 3023.00 3023.00

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod5002 3023.00 3023.00

  A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)01 2520.00 2520.00

  TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)10 1479.00 1479.00

  Cheltuieli cu salariile in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)1001 1168.50 1168.50

  Salarii de baza100101 997.23 997.23

  Sporuri pentru conditii de munca100105 14.09 14.09

  Alte sporuri100106

  Ore suplimentare100107

  Fond de premii100108

  Prima de vacanta100109

  Fond pentru posturile ocupate prin cumul100110

  Fond aferent platii cu ora100111 23.50 23.50

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii100112 67.00 67.00

  Indemnizatii de delegare100113

  Indemnizatii de detasare100114

  Alocatii pentru transport de la si la locul de munca100115

  Alocatii pentru locuinte100116

  Alte drepturi salariale in bani100130 66.68 66.68

  Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)1002

  Tichete de masa100201

  Norme de hrana100202

  Uniforme si echipament obligatoriu100203

  Locuita de serviciu folosita de salariat si familia sa100204

  Transportul la si de la locul de munca100205

  Tichete de vacanta100206

  Alte drepturi salariale in natura100230

  Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)1003 310.50 310.50

  Contributii de asigurari sociale de stat100301 232.08 232.08

  6

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Contributii de asigurari de somaj100302 5.84 5.84

  Contributii de asigurari sociale de sanatate100303 60.85 60.85

  Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale100304 2.02 2.02

  Prime de asigurari de viata platite de angajator pentru angajati100305

  Contributii pentru concedii si indemnizatii100306 9.71 9.71

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)20 666.00 666.00

  Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)2001 296.50 296.50

  Furnituri de birou200101

  Materiale pentru curatenie200102

  Incalzit, iluminat si forta motrice200103 90.00 90.00

  Apa, canal, salubritate200104

  Carburanti si lubrifianti200105 92.50 92.50

  Piese de schimb200106

  Transport200107

  Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet200108 14.00 14.00

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional200109 95.50 95.50

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare200130 4.50 4.50

  Reparatii curente2002 20.00 20.00

  Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)2003

  Hrana pentru oameni200301

  Hrana pentru animale200302

  Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)2004 15.00 15.00

  Medicamente200401

  Materiale sanitare200402

  Reactivi200403

  Dezinfectanti200404 15.00 15.00

  Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)2005 2.00 2.00

  Uniforme si echipamente200501

  Lenjerie si accesorii de pat200503

  Alte obiecte de inventar200530 2.00 2.00

  Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)2006 7.50 7.50

  Deplasari interne, detasari, transferari200601 7.50 7.50

  Deplasari in strainatate200602

  Materiale de laborator2009

  Cercecetare-dezvoltare2010

  Carti publicatii si materiale documentare2011

  Consultanta si epertiza2012

  Pregatire profesionala2013 10.00 10.00

  Protectia muncii2014

  Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata2015

  7

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Studii si cercetari2016

  Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor2018

  Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si2019

  Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale2020

  Meteorologie2021

  Finantarea actiunilor in domeniul apelor2022

  Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor2023

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la2024

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe202401

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne202402

  Stabilirea riscului de casa202403

  Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea2025

  Tichete cadou2027

  Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)2030 315.00 315.00

  Reclama si publicitate203001

  Protocol si reprezentare203002

  Prime de asigurare non-viata203003

  Chirii203004

  Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor203006

  Fondul presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice203007

  Fondul Primului ministru203008

  Executarea silita a creantelor bugetare203009

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii203030 315.00 315.00

  TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)30

  Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)3001

  Dobanzi aferente datoriei publice interne directe300101

  Dobanzi aferente datoriei publice interne garantate300102

  Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01la 30.02.05)3002

  Dobanzi aferente datoriei publice externe directe300201

  Dobanzi aferente datoriei publice externe contractate de ordonatorii de300202

  Dobanzi aferente datoriei publice externe garantate si/sau directe300203

  Dobanzi aferente aferente datoriei publice externe locale300205

  Alte dobanzi (cod 30.03.01la 30.03.05)3003

  Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur300301

  Dobanda datorata trezoreriei statului300302

  Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului300303

  Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului300304

  Dobanzi la operatiunile de leasing300305

  TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)40

  Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif4003

  8

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la4020

  Alte subventii4030

  TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01la 50.04)50

  Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale5004

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI51 48.00 48.00

  TITLUL VI TRANSFER INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI51

  Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.49)5101 48.00 48.00

  Transferuri catre institutii publice510101 48.00 48.00

  Actiuni de sanatate510103

  Transferuri din bugetul consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi510114

  Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru510115

  Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor510124

  Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru510126

  Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de510131

  Transferuril din bugetele locale si judetene pentru finantarea unitatilor de510139

  Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate510146

  Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole510149

  Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.21)5102

  Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale510212

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510222

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510223

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510224

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510225

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510226

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510227

  Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din510228

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)55

  A. Transferuri interne(cod5501

  A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.49)5501

  Programe SAPARD550110

  Investitii ale agentilor economici cu capital de stat550112

  Programe de dezvoltare550113

  Fond Roman de Dezvoltare Sociala550115

  Alte transferuri curente interne550118

  Cheltuieli neeligibile ISPA550128

  Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara550142

  Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de550154

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod5502

  Contributii si cotizatii la organisme internationale550201

  9

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Alte transferuri curente in strainatate550204

  Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE56

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod5601

  Finantarea nationala560101

  Finantarea de la Uniunea Europeana560102

  Cheltuieli neeligibile560103

  Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)5602

  Finantarea nationala560201

  Finantarea de la Uniunea Europeana560202

  Cheltuieli neeligibile560203

  Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03)5603

  Finantarea nationala560301

  Finantarea de la Uniunea Europeana560302

  Cheltuieli neeligibile560303

  Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod5604

  Finantarea nationala560401

  Finantarea de la Uniunea Europeana560402

  Cheltuieli neeligibile560403

  Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la5605

  Finantarea nationala560501

  Cheltuieli neeligibile560503

  Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.015607

  Finantarea nationala560701

  Finantarea de la Uniunea Europeana560702

  Cheltuieli neeligibile560703

  Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (cod5608

  Finantarea nationala560801

  Finantarea de la Uniunea Europeana560802

  Cheltuieli neeligibile560803

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la5615

  Finantarea nationala561501

  Finantarea de la Uniunea Europeana561502

  Cheltuieli neeligibile561503

  Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)5616

  Finantarea nationala561601

  Finantarea de la Uniunea Europeana561602

  Cheltuieli neeligibile561603

  Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 56.17.03)5617

  Finantarea nationala561701

  Finantarea externa nerambursabila561702

  10

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Cheltuieli neeligibile561703

  Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila5618

  Finantarea nationala561801

  Finantarea externa nerambursabila561802

  Cheltuieli neeligibile561803

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)57 303.00 303.00

  Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)5702 303.00 303.00

  Ajutoare sociale in numerar570201 303.00 303.00

  Ajutoare sociale in natura570202

  Tichete de cresa570203

  Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale570204

  TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)59 24.00 24.00

  Burse5901

  Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale5902

  Asociatii si fundatii5911 24.00 24.00

  Sustinerea cultelor5912

  Contributii la salarizarea personalului neclerical5915

  Despagubiri civile5917

  Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural5922

  Sume aferente platii creantelor salariale5925

  Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii5930

  CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)70 503.00 503.00

  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)71 503.00 503.00

  Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)7101 503.00 503.00

  Constructii710101

  Masini, echipamente si mijloace de transport710102

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale710103

  Alte active fixe710130 503.00 503.00

  Stocuri (cod 71.02.01)7102

  Rezerve de stat si de mobilizare710201

  Reparatii capitale aferente activelor fixe7103

  TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)72

  Active financiare (cod 72.01.01 la 72.01.02)7201

  Participare la capitalul social al societatilor comerciale720101

  OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)79

  TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01la 80.30)80

  Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral8003

  Alte imprumuturi8030

  TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)81

  Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)8101

  11

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite810101

  Rambursari de credite externe din fondul de garantare810102

  Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale810105

  Diferente de curs aferente datoriei publice externe810106

  Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)8102

  Rambursari de credite interne garantate810201

  Diferente de curs aferente datoriei publice interne810202

  Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale810205

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL84

  TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE84

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent8501

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent8501

  Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)5102 576.00 576.00

  A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)01 576.00 576.00

  TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)10 372.00 372.00

  Cheltuieli cu salariile in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)1001 301.00 301.00

  Salarii de baza100101 234.00 234.00

  Sporuri pentru conditii de munca100105

  Alte sporuri100106

  Ore suplimentare100107

  Fond de premii100108

  Prima de vacanta100109

  Fond pentru posturile ocupate prin cumul100110

  Fond aferent platii cu ora100111

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii100112 67.00 67.00

  Indemnizatii de delegare100113

  Indemnizatii de detasare100114

  Alocatii pentru transport de la si la locul de munca100115

  Alocatii pentru locuinte100116

  Alte drepturi salariale in bani100130

  Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)1002

  Tichete de masa100201

  Norme de hrana100202

  Uniforme si echipament obligatoriu100203

  Locuita de serviciu folosita de salariat si familia sa100204

  Transportul la si de la locul de munca100205

  Tichete de vacanta100206

  Alte drepturi salariale in natura100230

  Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)1003 71.00 71.00

  Contributii de asigurari sociale de stat100301 51.40 51.40

  12

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Contributii de asigurari de somaj100302 1.30 1.30

  Contributii de asigurari sociale de sanatate100303 15.70 15.70

  Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale100304 0.50 0.50

  Prime de asigurari de viata platite de angajator pentru angajati100305

  Contributii pentru concedii si indemnizatii100306 2.10 2.10

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)20 204.00 204.00

  Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)2001 157.00 157.00

  Furnituri de birou200101

  Materiale pentru curatenie200102

  Incalzit, iluminat si forta motrice200103 5.00 5.00

  Apa, canal, salubritate200104

  Carburanti si lubrifianti200105 70.00 70.00

  Piese de schimb200106

  Transport200107

  Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet200108 12.00 12.00

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional200109 70.00 70.00

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare200130

  Reparatii curente2002 20.00 20.00

  Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)2003

  Hrana pentru oameni200301

  Hrana pentru animale200302

  Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)2004

  Medicamente200401

  Materiale sanitare200402

  Reactivi200403

  Dezinfectanti200404

  Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)2005 2.00 2.00

  Uniforme si echipamente200501

  Lenjerie si accesorii de pat200503

  Alte obiecte de inventar200530 2.00 2.00

  Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)2006 5.00 5.00

  Deplasari interne, detasari, transferari200601 5.00 5.00

  Deplasari in strainatate200602

  Materiale de laborator2009

  Cercecetare-dezvoltare2010

  Carti publicatii si materiale documentare2011

  Consultanta si epertiza2012

  Pregatire profesionala2013 10.00 10.00

  Protectia muncii2014

  Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata2015

  13

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Studii si cercetari2016

  Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor2018

  Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si2019

  Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale2020

  Meteorologie2021

  Finantarea actiunilor in domeniul apelor2022

  Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor2023

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la2024

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe202401

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne202402

  Stabilirea riscului de casa202403

  Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea2025

  Tichete cadou2027

  Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)2030 10.00 10.00

  Reclama si publicitate203001

  Protocol si reprezentare203002

  Prime de asigurare non-viata203003

  Chirii203004

  Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor203006

  Fondul presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice203007

  Fondul Primului ministru203008

  Executarea silita a creantelor bugetare203009

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii203030 10.00 10.00

  TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)30

  Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)3001

  Dobanzi aferente datoriei publice interne directe300101

  Dobanzi aferente datoriei publice interne garantate300102

  Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01la 30.02.05)3002

  Dobanzi aferente datoriei publice externe directe300201

  Dobanzi aferente datoriei publice externe contractate de ordonatorii de300202

  Dobanzi aferente datoriei publice externe garantate si/sau directe300203

  Dobanzi aferente aferente datoriei publice externe locale300205

  Alte dobanzi (cod 30.03.01la 30.03.05)3003

  Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur300301

  Dobanda datorata trezoreriei statului300302

  Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului300303

  Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului300304

  Dobanzi la operatiunile de leasing300305

  TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)40

  Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif4003

  14

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la4020

  Alte subventii4030

  TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01la 50.04)50

  Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale5004

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI51

  TITLUL VI TRANSFER INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI51

  Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.49)5101

  Transferuri catre institutii publice510101

  Actiuni de sanatate510103

  Transferuri din bugetul consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi510114

  Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru510115

  Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor510124

  Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru510126

  Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de510131

  Transferuril din bugetele locale si judetene pentru finantarea unitatilor de510139

  Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate510146

  Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole510149

  Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.21)5102

  Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale510212

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510222

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510223

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510224

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510225

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510226

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510227

  Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din510228

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)55

  A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.49)5501

  A. Transferuri interne(cod5501

  Programe SAPARD550110

  Investitii ale agentilor economici cu capital de stat550112

  Programe de dezvoltare550113

  Fond Roman de Dezvoltare Sociala550115

  Alte transferuri curente interne550118

  Cheltuieli neeligibile ISPA550128

  Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara550142

  Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de550154

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod5502

  Contributii si cotizatii la organisme internationale550201

  15

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Alte transferuri curente in strainatate550204

  Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE56

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod5601

  Finantarea nationala560101

  Finantarea de la Uniunea Europeana560102

  Cheltuieli neeligibile560103

  Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)5602

  Finantarea nationala560201

  Finantarea de la Uniunea Europeana560202

  Cheltuieli neeligibile560203

  Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03)5603

  Finantarea nationala560301

  Finantarea de la Uniunea Europeana560302

  Cheltuieli neeligibile560303

  Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod5604

  Finantarea nationala560401

  Finantarea de la Uniunea Europeana560402

  Cheltuieli neeligibile560403

  Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la5605

  Finantarea nationala560501

  Cheltuieli neeligibile560503

  Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.015607

  Finantarea nationala560701

  Finantarea de la Uniunea Europeana560702

  Cheltuieli neeligibile560703

  Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (cod5608

  Finantarea nationala560801

  Finantarea de la Uniunea Europeana560802

  Cheltuieli neeligibile560803

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la5615

  Finantarea nationala561501

  Finantarea de la Uniunea Europeana561502

  Cheltuieli neeligibile561503

  Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)5616

  Finantarea nationala561601

  Finantarea de la Uniunea Europeana561602

  Cheltuieli neeligibile561603

  Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 56.17.03)5617

  Finantarea nationala561701

  Finantarea externa nerambursabila561702

  16

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Cheltuieli neeligibile561703

  Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila5618

  Finantarea nationala561801

  Finantarea externa nerambursabila561802

  Cheltuieli neeligibile561803

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)57

  Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)5702

  Ajutoare sociale in numerar570201

  Ajutoare sociale in natura570202

  Tichete de cresa570203

  Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale570204

  TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)59

  Burse5901

  Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale5902

  Asociatii si fundatii5911

  Sustinerea cultelor5912

  Contributii la salarizarea personalului neclerical5915

  Despagubiri civile5917

  Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural5922

  Sume aferente platii creantelor salariale5925

  Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii5930

  CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)70

  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)71

  Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)7101

  Constructii710101

  Masini, echipamente si mijloace de transport710102

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale710103

  Alte active fixe710130

  Stocuri (cod 71.02.01)7102

  Rezerve de stat si de mobilizare710201

  Reparatii capitale aferente activelor fixe7103

  TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)72

  Active financiare (cod 72.01.01 la 72.01.02)7201

  Participare la capitalul social al societatilor comerciale720101

  OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)79

  TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01la 80.30)80

  Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral8003

  Alte imprumuturi8030

  TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)81

  Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)8101

  17

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite810101

  Rambursari de credite externe din fondul de garantare810102

  Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale810105

  Diferente de curs aferente datoriei publice externe810106

  Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)8102

  Rambursari de credite interne garantate810201

  Diferente de curs aferente datoriei publice interne810202

  Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale810205

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL84

  TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE84

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent8501

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent8501

  Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)510201 576.00 576.00

  A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)01 576.00 576.00

  TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)10 372.00 372.00

  Cheltuieli cu salariile in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)1001 301.00 301.00

  Salarii de baza100101 234.00 234.00

  Sporuri pentru conditii de munca100105

  Alte sporuri100106

  Ore suplimentare100107

  Fond de premii100108

  Prima de vacanta100109

  Fond pentru posturile ocupate prin cumul100110

  Fond aferent platii cu ora100111

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii100112 67.00 67.00

  Indemnizatii de delegare100113

  Indemnizatii de detasare100114

  Alocatii pentru transport de la si la locul de munca100115

  Alocatii pentru locuinte100116

  Alte drepturi salariale in bani100130

  Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)1002

  Tichete de masa100201

  Norme de hrana100202

  Uniforme si echipament obligatoriu100203

  Locuita de serviciu folosita de salariat si familia sa100204

  Transportul la si de la locul de munca100205

  Tichete de vacanta100206

  Alte drepturi salariale in natura100230

  Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)1003 71.00 71.00

  Contributii de asigurari sociale de stat100301 51.40 51.40

  18

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Contributii de asigurari de somaj100302 1.30 1.30

  Contributii de asigurari sociale de sanatate100303 15.70 15.70

  Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale100304 0.50 0.50

  Prime de asigurari de viata platite de angajator pentru angajati100305

  Contributii pentru concedii si indemnizatii100306 2.10 2.10

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)20 204.00 204.00

  Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)2001 157.00 157.00

  Furnituri de birou200101

  Materiale pentru curatenie200102

  Incalzit, iluminat si forta motrice200103 5.00 5.00

  Apa, canal, salubritate200104

  Carburanti si lubrifianti200105 70.00 70.00

  Piese de schimb200106

  Transport200107

  Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet200108 12.00 12.00

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional200109 70.00 70.00

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare200130

  Reparatii curente2002 20.00 20.00

  Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)2003

  Hrana pentru oameni200301

  Hrana pentru animale200302

  Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)2004

  Medicamente200401

  Materiale sanitare200402

  Reactivi200403

  Dezinfectanti200404

  Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)2005 2.00 2.00

  Uniforme si echipamente200501

  Lenjerie si accesorii de pat200503

  Alte obiecte de inventar200530 2.00 2.00

  Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)2006 5.00 5.00

  Deplasari interne, detasari, transferari200601 5.00 5.00

  Deplasari in strainatate200602

  Materiale de laborator2009

  Cercecetare-dezvoltare2010

  Carti publicatii si materiale documentare2011

  Consultanta si epertiza2012

  Pregatire profesionala2013 10.00 10.00

  Protectia muncii2014

  Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata2015

  19

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Studii si cercetari2016

  Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor2018

  Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si2019

  Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale2020

  Meteorologie2021

  Finantarea actiunilor in domeniul apelor2022

  Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor2023

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la2024

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe202401

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne202402

  Stabilirea riscului de casa202403

  Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea2025

  Tichete cadou2027

  Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)2030 10.00 10.00

  Reclama si publicitate203001

  Protocol si reprezentare203002

  Prime de asigurare non-viata203003

  Chirii203004

  Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor203006

  Fondul presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice203007

  Fondul Primului ministru203008

  Executarea silita a creantelor bugetare203009

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii203030 10.00 10.00

  TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)30

  Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)3001

  Dobanzi aferente datoriei publice interne directe300101

  Dobanzi aferente datoriei publice interne garantate300102

  Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01la 30.02.05)3002

  Dobanzi aferente datoriei publice externe directe300201

  Dobanzi aferente datoriei publice externe contractate de ordonatorii de300202

  Dobanzi aferente datoriei publice externe garantate si/sau directe300203

  Dobanzi aferente aferente datoriei publice externe locale300205

  Alte dobanzi (cod 30.03.01la 30.03.05)3003

  Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur300301

  Dobanda datorata trezoreriei statului300302

  Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului300303

  Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului300304

  Dobanzi la operatiunile de leasing300305

  TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)40

  Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif4003

  20

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la4020

  Alte subventii4030

  TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01la 50.04)50

  Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale5004

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI51

  TITLUL VI TRANSFER INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI51

  Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.49)5101

  Transferuri catre institutii publice510101

  Actiuni de sanatate510103

  Transferuri din bugetul consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi510114

  Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru510115

  Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor510124

  Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru510126

  Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de510131

  Transferuril din bugetele locale si judetene pentru finantarea unitatilor de510139

  Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate510146

  Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole510149

  Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.21)5102

  Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale510212

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510222

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510223

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510224

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510225

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510226

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510227

  Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din510228

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)55

  A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.49)5501

  A. Transferuri interne(cod5501

  Programe SAPARD550110

  Investitii ale agentilor economici cu capital de stat550112

  Programe de dezvoltare550113

  Fond Roman de Dezvoltare Sociala550115

  Alte transferuri curente interne550118

  Cheltuieli neeligibile ISPA550128

  Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara550142

  Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de550154

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod5502

  Contributii si cotizatii la organisme internationale550201

  21

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Alte transferuri curente in strainatate550204

  Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE56

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod5601

  Finantarea nationala560101

  Finantarea de la Uniunea Europeana560102

  Cheltuieli neeligibile560103

  Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)5602

  Finantarea nationala560201

  Finantarea de la Uniunea Europeana560202

  Cheltuieli neeligibile560203

  Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03)5603

  Finantarea nationala560301

  Finantarea de la Uniunea Europeana560302

  Cheltuieli neeligibile560303

  Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod5604

  Finantarea nationala560401

  Finantarea de la Uniunea Europeana560402

  Cheltuieli neeligibile560403

  Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la5605

  Finantarea nationala560501

  Cheltuieli neeligibile560503

  Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.015607

  Finantarea nationala560701

  Finantarea de la Uniunea Europeana560702

  Cheltuieli neeligibile560703

  Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (cod5608

  Finantarea nationala560801

  Finantarea de la Uniunea Europeana560802

  Cheltuieli neeligibile560803

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la5615

  Finantarea nationala561501

  Finantarea de la Uniunea Europeana561502

  Cheltuieli neeligibile561503

  Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)5616

  Finantarea nationala561601

  Finantarea de la Uniunea Europeana561602

  Cheltuieli neeligibile561603

  Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 56.17.03)5617

  Finantarea nationala561701

  Finantarea externa nerambursabila561702

  22

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Cheltuieli neeligibile561703

  Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila5618

  Finantarea nationala561801

  Finantarea externa nerambursabila561802

  Cheltuieli neeligibile561803

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)57

  Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)5702

  Ajutoare sociale in numerar570201

  Ajutoare sociale in natura570202

  Tichete de cresa570203

  Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale570204

  TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)59

  Burse5901

  Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale5902

  Asociatii si fundatii5911

  Sustinerea cultelor5912

  Contributii la salarizarea personalului neclerical5915

  Despagubiri civile5917

  Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural5922

  Sume aferente platii creantelor salariale5925

  Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii5930

  CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)70

  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)71

  Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)7101

  Constructii710101

  Masini, echipamente si mijloace de transport710102

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale710103

  Alte active fixe710130

  Stocuri (cod 71.02.01)7102

  Rezerve de stat si de mobilizare710201

  Reparatii capitale aferente activelor fixe7103

  TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)72

  Active financiare (cod 72.01.01 la 72.01.02)7201

  Participare la capitalul social al societatilor comerciale720101

  OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)79

  TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01la 80.30)80

  Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral8003

  Alte imprumuturi8030

  TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)81

  Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)8101

  23

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite810101

  Rambursari de credite externe din fondul de garantare810102

  Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale810105

  Diferente de curs aferente datoriei publice externe810106

  Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)8102

  Rambursari de credite interne garantate810201

  Diferente de curs aferente datoriei publice interne810202

  Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale810205

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL84

  TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE84

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent8501

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent8501

  Autoritati executive51020103 576.00 576.00

  A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)01 576.00 576.00

  TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)10 372.00 372.00

  Cheltuieli cu salariile in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)1001 301.00 301.00

  Salarii de baza100101 234.00 234.00

  Sporuri pentru conditii de munca100105

  Alte sporuri100106

  Ore suplimentare100107

  Fond de premii100108

  Prima de vacanta100109

  Fond pentru posturile ocupate prin cumul100110

  Fond aferent platii cu ora100111

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii100112 67.00 67.00

  Indemnizatii de delegare100113

  Indemnizatii de detasare100114

  Alocatii pentru transport de la si la locul de munca100115

  Alocatii pentru locuinte100116

  Alte drepturi salariale in bani100130

  Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)1002

  Tichete de masa100201

  Norme de hrana100202

  Uniforme si echipament obligatoriu100203

  Locuita de serviciu folosita de salariat si familia sa100204

  Transportul la si de la locul de munca100205

  Tichete de vacanta100206

  Alte drepturi salariale in natura100230

  Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)1003 71.00 71.00

  Contributii de asigurari sociale de stat100301 51.40 51.40

  24

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Contributii de asigurari de somaj100302 1.30 1.30

  Contributii de asigurari sociale de sanatate100303 15.70 15.70

  Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale100304 0.50 0.50

  Prime de asigurari de viata platite de angajator pentru angajati100305

  Contributii pentru concedii si indemnizatii100306 2.10 2.10

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)20 204.00 204.00

  Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)2001 157.00 157.00

  Furnituri de birou200101

  Materiale pentru curatenie200102

  Incalzit, iluminat si forta motrice200103 5.00 5.00

  Apa, canal, salubritate200104

  Carburanti si lubrifianti200105 70.00 70.00

  Piese de schimb200106

  Transport200107

  Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet200108 12.00 12.00

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional200109 70.00 70.00

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare200130

  Reparatii curente2002 20.00 20.00

  Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)2003

  Hrana pentru oameni200301

  Hrana pentru animale200302

  Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)2004

  Medicamente200401

  Materiale sanitare200402

  Reactivi200403

  Dezinfectanti200404

  Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)2005 2.00 2.00

  Uniforme si echipamente200501

  Lenjerie si accesorii de pat200503

  Alte obiecte de inventar200530 2.00 2.00

  Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)2006 5.00 5.00

  Deplasari interne, detasari, transferari200601 5.00 5.00

  Deplasari in strainatate200602

  Materiale de laborator2009

  Cercecetare-dezvoltare2010

  Carti publicatii si materiale documentare2011

  Consultanta si epertiza2012

  Pregatire profesionala2013 10.00 10.00

  Protectia muncii2014

  Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata2015

  25

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Studii si cercetari2016

  Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor2018

  Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si2019

  Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale2020

  Meteorologie2021

  Finantarea actiunilor in domeniul apelor2022

  Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor2023

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la2024

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe202401

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne202402

  Stabilirea riscului de casa202403

  Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea2025

  Tichete cadou2027

  Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)2030 10.00 10.00

  Reclama si publicitate203001

  Protocol si reprezentare203002

  Prime de asigurare non-viata203003

  Chirii203004

  Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor203006

  Fondul presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice203007

  Fondul Primului ministru203008

  Executarea silita a creantelor bugetare203009

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii203030 10.00 10.00

  TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)30

  Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)3001

  Dobanzi aferente datoriei publice interne directe300101

  Dobanzi aferente datoriei publice interne garantate300102

  Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01la 30.02.05)3002

  Dobanzi aferente datoriei publice externe directe300201

  Dobanzi aferente datoriei publice externe contractate de ordonatorii de300202

  Dobanzi aferente datoriei publice externe garantate si/sau directe300203

  Dobanzi aferente aferente datoriei publice externe locale300205

  Alte dobanzi (cod 30.03.01la 30.03.05)3003

  Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur300301

  Dobanda datorata trezoreriei statului300302

  Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului300303

  Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului300304

  Dobanzi la operatiunile de leasing300305

  TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)40

  Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif4003

  26

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la4020

  Alte subventii4030

  TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01la 50.04)50

  Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale5004

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI51

  TITLUL VI TRANSFER INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI51

  Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.49)5101

  Transferuri catre institutii publice510101

  Actiuni de sanatate510103

  Transferuri din bugetul consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi510114

  Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru510115

  Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor510124

  Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru510126

  Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de510131

  Transferuril din bugetele locale si judetene pentru finantarea unitatilor de510139

  Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate510146

  Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole510149

  Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.21)5102

  Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale510212

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510222

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510223

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510224

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510225

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510226

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510227

  Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din510228

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)55

  A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.49)5501

  A. Transferuri interne(cod5501

  Programe SAPARD550110

  Investitii ale agentilor economici cu capital de stat550112

  Programe de dezvoltare550113

  Fond Roman de Dezvoltare Sociala550115

  Alte transferuri curente interne550118

  Cheltuieli neeligibile ISPA550128

  Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara550142

  Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de550154

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod5502

  Contributii si cotizatii la organisme internationale550201

  27

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Alte transferuri curente in strainatate550204

  Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE56

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod5601

  Finantarea nationala560101

  Finantarea de la Uniunea Europeana560102

  Cheltuieli neeligibile560103

  Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)5602

  Finantarea nationala560201

  Finantarea de la Uniunea Europeana560202

  Cheltuieli neeligibile560203

  Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03)5603

  Finantarea nationala560301

  Finantarea de la Uniunea Europeana560302

  Cheltuieli neeligibile560303

  Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod5604

  Finantarea nationala560401

  Finantarea de la Uniunea Europeana560402

  Cheltuieli neeligibile560403

  Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la5605

  Finantarea nationala560501

  Cheltuieli neeligibile560503

  Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.015607

  Finantarea nationala560701

  Finantarea de la Uniunea Europeana560702

  Cheltuieli neeligibile560703

  Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (cod5608

  Finantarea nationala560801

  Finantarea de la Uniunea Europeana560802

  Cheltuieli neeligibile560803

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la5615

  Finantarea nationala561501

  Finantarea de la Uniunea Europeana561502

  Cheltuieli neeligibile561503

  Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)5616

  Finantarea nationala561601

  Finantarea de la Uniunea Europeana561602

  Cheltuieli neeligibile561603

  Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 56.17.03)5617

  Finantarea nationala561701

  Finantarea externa nerambursabila561702

  28

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Cheltuieli neeligibile561703

  Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila5618

  Finantarea nationala561801

  Finantarea externa nerambursabila561802

  Cheltuieli neeligibile561803

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)57

  Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)5702

  Ajutoare sociale in numerar570201

  Ajutoare sociale in natura570202

  Tichete de cresa570203

  Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale570204

  TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)59

  Burse5901

  Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale5902

  Asociatii si fundatii5911

  Sustinerea cultelor5912

  Contributii la salarizarea personalului neclerical5915

  Despagubiri civile5917

  Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural5922

  Sume aferente platii creantelor salariale5925

  Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii5930

  CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)70

  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)71

  Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)7101

  Constructii710101

  Masini, echipamente si mijloace de transport710102

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale710103

  Alte active fixe710130

  Stocuri (cod 71.02.01)7102

  Rezerve de stat si de mobilizare710201

  Reparatii capitale aferente activelor fixe7103

  TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)72

  Active financiare (cod 72.01.01 la 72.01.02)7201

  Participare la capitalul social al societatilor comerciale720101

  OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)79

  TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01la 80.30)80

  Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral8003

  Alte imprumuturi8030

  TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)81

  Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)8101

  29

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite810101

  Rambursari de credite externe din fondul de garantare810102

  Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale810105

  Diferente de curs aferente datoriei publice externe810106

  Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)8102

  Rambursari de credite interne garantate810201

  Diferente de curs aferente datoriei publice interne810202

  Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale810205

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL84

  TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE84

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent8501

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent8501

  Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 +54.02.06+5402

  Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale540205

  Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de540206

  Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de540207

  Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor540210

  Alte servicii publice generale540250

  Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi5502

  Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod5602

  Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi560206

  Transferuri din bugetele proprii ale judetelor pentru institutiile de asistenta560207

  Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de560209

  Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA5902 255.00 255.00

  Aparare (cod 60.02.02)6002

  Aparare nationala600202

  Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)6102 255.00 255.00

  A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)01 255.00 255.00

  TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)10

  Cheltuieli cu salariile in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)1001

  Salarii de baza100101

  Sporuri pentru conditii de munca100105

  Alte sporuri100106

  Ore suplimentare100107

  Fond de premii100108

  Prima de vacanta100109

  Fond pentru posturile ocupate prin cumul100110

  Fond aferent platii cu ora100111

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii100112

  Indemnizatii de delegare100113

  30

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Indemnizatii de detasare100114

  Alocatii pentru transport de la si la locul de munca100115

  Alocatii pentru locuinte100116

  Alte drepturi salariale in bani100130

  Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)1002

  Tichete de masa100201

  Norme de hrana100202

  Uniforme si echipament obligatoriu100203

  Locuita de serviciu folosita de salariat si familia sa100204

  Transportul la si de la locul de munca100205

  Tichete de vacanta100206

  Alte drepturi salariale in natura100230

  Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)1003

  Contributii de asigurari sociale de stat100301

  Contributii de asigurari de somaj100302

  Contributii de asigurari sociale de sanatate100303

  Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale100304

  Prime de asigurari de viata platite de angajator pentru angajati100305

  Contributii pentru concedii si indemnizatii100306

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)20 255.00 255.00

  Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)2001 5.00 5.00

  Furnituri de birou200101

  Materiale pentru curatenie200102

  Incalzit, iluminat si forta motrice200103

  Apa, canal, salubritate200104

  Carburanti si lubrifianti200105

  Piese de schimb200106

  Transport200107

  Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet200108

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional200109 5.00 5.00

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare200130

  Reparatii curente2002

  Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)2003

  Hrana pentru oameni200301

  Hrana pentru animale200302

  Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)2004

  Medicamente200401

  Materiale sanitare200402

  Reactivi200403

  Dezinfectanti200404

  31

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)2005

  Uniforme si echipamente200501

  Lenjerie si accesorii de pat200503

  Alte obiecte de inventar200530

  Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)2006

  Deplasari interne, detasari, transferari200601

  Deplasari in strainatate200602

  Materiale de laborator2009

  Cercecetare-dezvoltare2010

  Carti publicatii si materiale documentare2011

  Consultanta si epertiza2012

  Pregatire profesionala2013

  Protectia muncii2014

  Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata2015

  Studii si cercetari2016

  Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor2018

  Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si2019

  Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale2020

  Meteorologie2021

  Finantarea actiunilor in domeniul apelor2022

  Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor2023

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la2024

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe202401

  Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne202402

  Stabilirea riscului de casa202403

  Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea2025

  Tichete cadou2027

  Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)2030 250.00 250.00

  Reclama si publicitate203001

  Protocol si reprezentare203002

  Prime de asigurare non-viata203003

  Chirii203004

  Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor203006

  Fondul presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice203007

  Fondul Primului ministru203008

  Executarea silita a creantelor bugetare203009

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii203030 250.00 250.00

  TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)30

  Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)3001

  Dobanzi aferente datoriei publice interne directe300101

  32

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  Dobanzi aferente datoriei publice interne garantate300102

  Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01la 30.02.05)3002

  Dobanzi aferente datoriei publice externe directe300201

  Dobanzi aferente datoriei publice externe contractate de ordonatorii de300202

  Dobanzi aferente datoriei publice externe garantate si/sau directe300203

  Dobanzi aferente aferente datoriei publice externe locale300205

  Alte dobanzi (cod 30.03.01la 30.03.05)3003

  Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur300301

  Dobanda datorata trezoreriei statului300302

  Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului300303

  Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului300304

  Dobanzi la operatiunile de leasing300305

  TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)40

  Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif4003

  Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la4020

  Alte subventii4030

  TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01la 50.04)50

  Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale5004

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI51

  TITLUL VI TRANSFER INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI51

  Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.49)5101

  Transferuri catre institutii publice510101

  Actiuni de sanatate510103

  Transferuri din bugetul consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi510114

  Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru510115

  Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor510124

  Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru510126

  Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de510131

  Transferuril din bugetele locale si judetene pentru finantarea unitatilor de510139

  Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate510146

  Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole510149

  Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.21)5102

  Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale510212

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510222

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510223

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea510224

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510225

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510226

  Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele510227

  Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din510228

  33

 • - mii lei -

  CodTrim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

  Denumire indicator din care creditebugetare destinate

  stingerii platilor restante

  PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

  Program 2012

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)55

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)55

  A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.49)5501

  A. Transferuri interne(cod5501

  Programe SAPARD550110

  Investitii ale agentilor economici cu capital de stat550112

  Programe de dezvoltare550113

  Fond Roman de Dezvoltare Sociala550115

  Alte transferuri curente interne550118

  Cheltuieli neeligibile ISPA550128

  Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara550142

  Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de550154

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod5502

  Contributii si cotizatii la organisme internationale550201

  Alte transferuri curente in strainatate550204

  Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE56

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod5601

  Finantarea nationala560101

  Finantarea de la Uniunea Europeana560102

  Cheltuieli neeligibile560103

  Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)5602

  Finantarea nationala560201

  Finantarea de la Uniunea Europeana560202

  Cheltuieli neeligibile560203

  Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03)5603

  Finantarea nationala560301

  Finantarea de la Uniunea Europeana560302

  Cheltuieli neeligibile560303

  Programe