Download - Acizi prezentare

Transcript
Page 1: Acizi prezentare
Page 2: Acizi prezentare

Definiție: Acizii sunt substanțe compuse în a căror compoziție intră unul sau mai mulți atomi de hidrogen și radicali acizi.

Clasificare(1): Acizi Hidracizi

Acizi oxigenați(oxiacizi sau oxoacizi)

Page 3: Acizi prezentare

Clasificare(2):

Acizi tariH2SO4, HNO3,HCl

Acizi slabiH2CO3, H3PO4

Clasificare(3):Acizi monobazici: HCl, HF, HNO3, HNO2

Acizi dibazici: H2S, H2SO4, H2SO3, H2CO3

Acizi tribazici: H3PO4, H3PO3

Page 4: Acizi prezentare

Radicalul acid(R)Definiție: atomul sau grupul de atomi care

intră în compoziția moleculelor acizilor și care în reacțiile chimice rămâne neschimbat.

Radicalul acidului clorhidric HCl va fi: Cl(I) clorurăRadicalii acidului sulfhidric vor fi: (HS)(I) și S(II) sulfură acidă sulfură neutră(sulfură)

Radicalii acidului sulfuric vor fi: (HSO4)(I) și (SO4)(II) sulfat acid sulfat neutru(sulfat)

Radicalii acidului fosforic vor fi: (H2PO4)(I), (HPO4)(II) și fosfat primar fosfat secundar (PO4)(III) fosfat neutru(fosfat)

Page 5: Acizi prezentare

Denumirea acizilor Denumirea hidracizilor:Acid + numele nemetalului + sufixul hidricExemple: HCl, HBr, H2S Denumirea oxiacizilor în care nemetalul prezintă

valență inferioarăAcid + numele nemetalului + sufixul os Exemple: HNO2, H2SO3, H3PO3 Denumirea oxiacizilor în care nemetalul prezintă

valență superioarăAcid + numele nemetalului + sufixul ic Exemple: HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4

Page 6: Acizi prezentare

Obținere:

1.Obținerea acizilor(hidracizilor) prin reacții de combinareH2+Cl2→2HCl

H2+S→H2S2.Obținerea oxiacizilor prin reacții de combinare

SO3+H2O→H2SO4

CO2+H2O→H2CO3

3.Obținera acizilor prin tratarea sărurilor solubile cu acizi mai tari 2NaCl+H2SO4→2HCl↑+Na2SO4

FeS+2HCl→H2S↑+FeCl2

Page 7: Acizi prezentare

HmR

Page 8: Acizi prezentare

Proprietăți fizice

Acizii sunt:-substanțe gazoase(HCl), lichide(H2SO4, HNO3) și solide(H3PO4);

-se dizolvă în apă, formând soluții cu gust acrișor și bune conducătoare de electricitate;

-au miros înțepător și sunt toxici(H2SO4, HNO3).

Page 9: Acizi prezentare

Proprietăți chimice 1.Reacția de identificare

Acid+fenolftaleină→incolorAcid+turnesol→culoare roșie2.Reacția acizilor cu metaleZn+2HCl→ZnCl2+H2↑3.Reacția acizilor cu oxizi metaliciCaO+H2SO4→CaSO4+H2O4.Reacția acizilor cu bazele(reacție de neutralizare)HCl+NaOH→NaCl+H2O5.Reacția acizilor cu săruri solubile2NaCl+H2SO4→Na2SO4+2HCl↑

Page 10: Acizi prezentare

Obținerea hidrogenului în laborator ; Obținerea sărurilor; Materii prime; Coloranți, medicamente, textile, mase

plastice, îngrășăminte chimice, explozivi, fire și fibre sintetice, etc;

Reactanți.